TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 14 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / RHBR REHBER ÖĞRETMEN TG Korelasyon yöntemi; çoğunlukla deneysel yöntemin kullanılamadığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Öncülde sorulan korelasyon bağıntısı sahte korelasyon olarak tanımlanır. Örneğin kış ayları ile kumar oynama davranışı arasında bir ilişki olduğu istatistiksel olarak kurulabilir. Fakat kış aylarında kumar oynama davranışı artar dediğinizde; kentleşme olgusunu, hava kirliliğini, ülkenin ekonomik koşullarını vb. göz ardı etmiş olursunuz. 4. Organizmanın hareket planını oluşturan ve bu planlanmanın gerçekleşmesini sağlayan aynı zamanda da motor korteksle iş birliği hâlinde olan yapı premotor kortekstir. 7. Özellikle okullarda görev yapan öğretmenlerin kız ya da erkek öğrencilerini değerlendirirken sıkça başvurdukları bu yöntem aşırı gerekçelendirme etkisi olarak tanımlanır. Bu etkide kişi, kendi sezgi ve yargılarına çok fazla güvenir. 2. Her travmatik durumun öğrenciler üzerinde geniş çaplı etkileri olur. Bu etkileri derin bir şekilde hisseden öğrencileri tespit ederek bir grupla danışma hizmeti sunmak hem işlevsellik hem de ekonomik yönden doğru bir müdahale yöntemi olacaktır. 5. Ödüller genel olarak istendik davranışları güçlendirir. Fakat öncülde de belirtildiği üzere ödülleri fazlaca önceleyip kişisel unsurları göz ardı etmek doğru bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım psikolojide aşırı gerekçelendirme etkisi olarak tanımlanır. 8. Davranışçılarca soru kökünde vurgulanan fikir, pragmatist ve pozitivist düşüncenin bir yansımasıdır. Pragmatizm en iyinin, günlük yaşamda işe yarayan şey olduğunu iddia eder. Pozitivizm ise doğrudan gözleme açık olan gerçekler arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan ve bu ilişkilerin bilimsel bir nitelik taşıdığına inanan felsefik bir ekoldür. 3. Gestalt algı yasalarında uyarıcıları organize ederken kullandığımız pürüzsüz yollar süreklilik ilkesi adı altında tanımlanır. 6. Öz güven sahibi çocukların, uyma davranışı sergileyen ve hayır diyebilme becerisine sahip olanların zorbalık davranışlarına maruz kalma riskleri oldukça düşüktür. Yine kabul gören çocuklarda zorbalık davranışlarıyla karşılaşmazlar. Fakat riskli davranışlar sergileyen çocukların akranları tarafından zorbalığa maruz kalmaları sıklıkla görülen bir durumdur. 9. Soruda annenin kullandığı savunma mekanizması yadsımadır. Bu mekanizmayı kullanan kişi bilince gelmesine tahammül edemediği bir duyguyu sanki yokmuş gibi tanımlar, böylece o duyguya bağlı acıyı bilincin dışında tutar. 3

4 10. Kişisel inançların bireylerde var olan problemlerde önemli etmenler olduğu düşüncesi, Adler-Beck ve Ellis tarafından sıklıkla vurgulanır. C seçeneğinde yer alan bu üç kuram, kişisel inançların önemi konusunda ortak fikirlere sahiptir. 13. Psikolojik danışmanın bir gözlemci gibi davranarak terapi sürecinde olup biteni görmeye çalışması nesnellik özelliği ile doğrudan ilişkilidir. 16. Danışanın dile getirdiği duygu ile sergilediği davranış arasındaki çelişkinin danışmanca dile getirilmesi yüzleştirme koşulu çerçevesinde olmuştur. 11. Beck e göre; danışma hizmeti almaya gelenlerin yaşadıkları sorunların esas kaynağı bireyin farkında olmadan ürettiği otomatik düşüncelerdir. Otomatik düşünceleri tespit etme ve onların yerine işlevsel düşünceleri yerleştirme terapi sürecinde esas amaçtır. 14. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen kriterler planlama aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardır. Fakat hazırlanan planın danışana sunumunda etkileyici olmasına gerek yoktur. 17. Soru öncülüne bakıldığında toplumsal uyum ve başarı vurgusu ön plandadır. Hazırlanan BEP in bu işlevleri, okul personelinin, ailenin ve öğrencinin sınıf arkadaşlarının hazırlanan BEP sürecine ilişkin bilgilendirilmesiyle doğrudan ilişkilidir. 12. Danışanı değişim için motive etmek ve terapötik iş birliğini geliştirmek için danışanını öven terapi yaklaşımı çözüm odaklı kısa süreli terapi yaklaşımıdır. 15. Danışana zarar veren zorundayımcı ya da talepkâr kuralların yerine gerçekçi kurallar ikame edilmelidir. Seçenekler incelendiğinde B seçeneğinde yer alan Yetkin bir psikolojik danışman olmak için çaba harcamak dışında bir şey yapamam. cümlesi oldukça gerçekçi bir kural olarak diğer seçeneklerden ayrılır. 18. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun bölümleri seçebilmeleri için farkındalıklarını artırma odaklı yürütülen işlemler rehberliğin geliştirici yönüyle ilişkilidir. 4

5 19. B seçeneğinde verilen yakından ilgilenme becerisi danışana insan olmaktan kaynaklı saygı duyulduğunu ve söylediklerine önem verildiğini ifade etmek için kullanılan temel beceridir. 22. Maslow a göre Huriye; evleneceği kişinin ona gurur verecek niteliklere sahip olmasını ayrıca insanların imreneceği iyi bir mesleği olmasını da isteyerek saygı ve statü ihtiyacını gidermeye çalışmaktadır. 25. Sınavdan kaynaklı kaygı yaşayan Murat a sunulması gereken hizmet eğitsel rehberlik kapsamında gerçekleşir. 20. İhtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan sevgi ve ait olma ihtiyacını gideremeyen bireylerin yalnızlık ve yabancılaşma duygusu yaşaması Maslow a göre kaçınılmazdır. 23. Görev yaptığı okula sirayet edecek olumsuz bir duruma karşı çocukları korumayı amaç edinen bu çalışma rehberliğin önleyici işlevi ile ilişkilidir. 26. İlgileri ve yeteneklerine paralel bir alan seçmek isteyen Kemal e verilmesi gereken rehberlik hizmeti eğitsel rehberliktir. Problem alanına göre sunulan bu hizmet, bireyin gelişim alanlarında karşılaştıkları sorunları aşma ve yeterlilikleri kazanması amacı güder. 21. Polis tarafından yakalanıp cezaevine konmamak için hırsızlık yapmadığını söyleyen bir birey, Kohlberg e göre gelenek öncesi aşamada yer almaktadır. Bu bireyler fiziksel ya da maddi cezadan kaçmak için hareket ederler. 24. Diyalogda psikolojik danışmanın verdiği tepkilerden I ve III numaralı cümlelerin empatik tepki olduğu söylenebilir. Empatik tepkiler danışanların söylediklerinin duygu ve içerik yönünden yansıtılmasına yönelik güçlü tepkilerdir. 27. A, B, C ve D seçeneklerinde, otizmli bireylerde görülen temel özellikler verilmiştir. Fakat E seçeneğinde verilen bilgi hatalıdır. Çünkü otizm ile düşük SED arasında herhangi bir ilişki saptanmış değildir. 5

6 28. Önemli bireysel bilgilerin bile anımsanamadığı bu bozukluk tipi dissosiyatif kimlik bozukluğudur. Onlarca farklı kimliğe sahip vakaların da olduğu bu bozukluğa sahip hastalar en fazla tanınan hastalardır. 31. Kuşkuculuğun da görülebildiği bu vakalara şizotipal bozukluk tanısı konmaktadır. Yakın ilişkilere giremeyen ve hâlihazırdaki ilişki becerilerinde de ciddi azalmalar şizotipal bireylerin yaygın sorunlarıdır. 33. Öğrencilerin yalnızlaştırılması ya da gruptan dışlanması sorunu okullarda sıkça rastlanan bir olgudur. Grup dinamikleri anlamak için sosyometri, kimdir bu ve sosyal uzaklık ölçeği teknikleri oldukça önemli bilgiler edinilmesi için yararlı tekniklerdir. 29. Bireylerin aşırı huzursuz olması ile tanımlı bu bozukluktaki temel dinamik kaygıdır. Bu bozukluğa sahip bireyler birlikte yaşadığı insanlarla olan ilişkilerinde ciddi uyumsuzluklar yaşar. 30. Başkalarının temel haklarını göz ardı eden Hasan adlı öğrencinin sergilediği davranışlar, davranım bozukluğunun ayırıcı özellikleriyle örtüşmektedir. Bu vakalar toplumsal kuralları da göz ardı ederler. 32. Varyans analizi kısaca ANOVA (Analysis of Variance) iki ya da ikiden çok gruba ait ortalama puanlar arasındaki farkları karşılaştırılırken kullanılır. Soru öncülünü incelediğimizde Sertaç Bey fen ve teknoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, matematik ve tarih öğretmenlerinden oluşan dört farklı grubun algılama düzeyleri arasındaki farkları incelemektedir. Bu nedenle kullanılması gereken teknik varyans analizidir. T testi iki grubun ortalamalarını karşılaştırılırken kullanılır. POST HOC çoklu karşılaştırma testleri ise hangi grubun ortalamaları arasındaki farkın daha anlamlı olduğu araştırılırken kullanılır. Fisher testi grupların varyansları eşit ve örneklem yani kişi sayıları farklı iken, Tukey testi grupların varyansları ve örneklemleri eşitken, Dunnet testi ise yine varyans ve örneklem sayıları eşitken kullanılır. Soruda da varyansları aynı, örneklemleri farklı gruplar kullanıldığına göre kullanılacak çoklu karşılaştırma testi Fisher LSD testidir. 34. B seçeneği dışında yer alan seçenekler çocuklar için geliştirilen zekâ test örnekleridir. Farklı yetenek bataryası ise yetişkinler için kullanılan bir yetenek testidir. 35. Tekniklerin merkezinde bütün öğrenciler yer alır. Geçerlik ve güvenirlik tüm teknikler için önemli bir kriterdir. Sonuçlar bütüncül bir şekilde değerlendirilmelidir. Amaç öğrenciyi bütün yönleriyle tanımaktır. Tekniklere ilişkin sıraladığımız bu ilkelerden biri de sonuçların öğrenci ile paylaşılmasının zorunluluğudur. Yani III numaralı ifade hatalıdır. 6

7 36. Hüsnü nün ilgisizliğinin temel nedenini ortaya çıkarmak için bireyi tanıma kapsamında bir çalışma yapılması gerekir. Bireyi tanıma kapsamında da Özlem Hanım ın ilk uygulaması gereken teknik görüşmedir. 39. Özellikle sevdikleri insanı kaybedenler sorudaki sınıflandırmaya girer. Ölüm ya da boşanmanın yarattığı travmatik etkiyi üzerinde taşıyan bu tip zor danışanlar çökkün ya da depresyonda olan danışanlar olarak adlandırılır. 42. Ailesi tarafından soğuk davranılan bireylerin toplum tarafından kabul gören mesleklere yönelmesi Roe nun altını çizdiği önemli bir iddiadır. 37. Üye sayısının fazla oluşu, grup dışında yapılan görüşmeler, gönüllük dışında gruba dâhil olma ve kültürel farklılıklar grupta direnci artıran unsurlardır. Farklı olmayan yaş ranjları grupta verimi artıran bir unsurdur, dolayısıyla direnç oluşumunda herhangi bir katkısı yoktur. 40. Duygusal ve davranışsal sorunları ortadan kaldırmak için oluşturulan gruplara psikoterapi grubu denir. Bu tip gruplarda sorunun esas nedeninin ortaya çıkarılması önemlidir. 43. Mustafa Bey, Holland ın kişilik tipolojisinde gerçekçi tipe sahip olarak tanımlanmaktadır. Bu tipler; nesneleri, araç gereçleri, bitki ve hayvanları gerektiği yerde faydalanmak için kullanmaya önem verirler. Bu gruptaki kişiler genellikle teknisyenlik, teknikerlik, oto tamirciliği ve makine mühendisliği mesleklerini seçerler. 38. Grup süreçleri atlanamaz bir sıra izleyen evrelerden oluşur. Bu evreler; başlangıç, geçiş, eylem ve sonlandırma evreleridir. Grupta amaçların belirlenmesi ise başlangıç evresinde gerçekleşir. 41. Özellikle Rogers tarafından kullanılan bu tepkiler danışanı konuşması yönünde teşvik etmeye çalışan asgari düzeyde teşvik tepkileridir. 44. Mesleki seçiminin bir benlik ifadesi olduğu vurgusu Super tarafından dile getirilmiştir. Soru öncülüne bakıldığında birey benlik kavramına uygun bir tercihte bulunarak mühendislik bölümüne yönelmiştir. Dolayısıyla gencin durumu Super in kuramıyla açıklanabilir. 7

8 45. Kübra, öğretmen olan ağabeyiyle özdeşim kurmaktadır. Bu yaş döneminde bulunan çocuklar 11 yaşına kadar benzer düşüncelere sahip olabilirler. Bu basamak Ginzberg e göre hayal basamağıdır. 47. Okulların programı rehber öğretmenlerce hazırlanır, öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları ve esneklik programın ayrılmaz unsurlarıdır. Ayrıca ilçelerdeki çerçeve program RAM lar tarafından hazırlanır. Fakat esneklik ilkesi gereği, bütün eğitim kademelerinde aynı program uygulanmaz. 49. Seçenekler incelendiğinde A, B, D ve E seçenekleri gizlilik ilkesi gereği yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesini gerektiren durumlardır. Fakat gizlilik ilkesi resmî ve yazılı bir talep olmadığı sürece 3. şahıslara bilgi vermemeyi gerektirir. 46. Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlanırken ilk yapılması gereken işlem; tanım ve gerekçenin yazılmasıdır. Tanımı yapılmayan bir programın sonraki aşamalarını oluşturmak mümkün değildir. 48. Yıl sonu değerlendirme raporları ilçe RAM lara gönderilen raporlardır. Sinan Bey in yıl içinde verdiği hizmetlere dair yaptığı bu çalışma araştırma hizmeti kapsamında olan bir çalışmadır. Araştırma hizmetleri hem rehberlik faaliyeti sunan birimlerin çalışmalarının değerlendirilmesi hem de eksik kısımların tamamlanması için yapılan bir hizmettir. 50. Danışanların kendilerine fayda sağlayacaklarını düşündükleri şeyleri seçme haklarına danışmanın müdahale etmemesi duyarlı ve saygılı olma ilkesinin bir gereğidir. 8

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ*

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* İçindekiler GİRİŞ ETİK İLKELER I. GENEL ETİK İLKE VE KURALLAR 1. YETKİNLİK / YETERLİLİK 2. YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK 3. SORUMLULUK 4. DÜRÜSTLÜK 5. İNSAN

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE YÖNELİMLERİ İLE FONKSİYONEL OLMAYAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1791-1812 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2875 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1832 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI Yazarlar Dr. Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU (Ünite 1, 2) Dr. Ercüment ERBAY (Ünite 3) Tülin KUŞGÖZOĞLU

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı