Poliamid 6,6 Şekil-1 de gösterildiği gibi hegzametilen diamin ve adipik asidin polimerizasyonuyla oluşur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Poliamid 6,6 Şekil-1 de gösterildiği gibi hegzametilen diamin ve adipik asidin polimerizasyonuyla oluşur"

Transkript

1 BASINÇLI VE SICAK SU ŞARTLARINDAKİ PA 6,6 (POLİAMİD) GF 30 KOMPONENTLERİN YAŞLANMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1. Nur KARAŞAHİN *, 2. Doç. Dr. Serap CESUR**, 3. Prof. Dr. Mesut YENİGÜL** *Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir Bosch Termoteknik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir ÖZET Cam fiberle güçlendirilmiş poliamid 66, yüksek mekanik mukavemet, mükemmel güç/tokluk oranı, yüksek ısıl performans, iyi elektriksel ve yanma özellikleri ile iyi yıpranma dayanımı ve kimyasal dirence sahip bir mühendislik polimeridir. Bahsedilen bu üstün özelliklerinden ötürü, otomotiv parçalarında, endüstriyel vanalarda, indüksiyon bobinlerinde metallerin yerini almıştır. Kombilerde ise yüksek sıcaklık ve basınçtaki suya maruz kaldığı hidrolik parçalarda kullanım alanı bulmaktadır. 1. Bu çalışmada incelenen malzeme, 2,5 mm. kalınlığa sahip poliamid 66 %30 cam fiberle güçlendirilmiş boru yapısındadır. Cam fiber ilavesi yapının güç/tokluk oranının, maliyetle optimizasyonu sonunda belirlenir. Malzeme yapısında yüzde olarak cam fiberin çok artırılması (%60 gibi) malzeme kaynak/birleşim çizgileri açısından kritik bir durum yaratabilecek, diğer taraftan daha yüksek bir yoğunluğa sahip olduğundan, daha yüksek maliyetleri de beraberinde getirebilecektir. Termoplastiklerde genel olarak kesik fiberler kullanılır. Kullanılan 2. Fiberlerde uzunluğun çapa oranı Aspect Oranı (l:d) olarak adlandırılır. Kısa fiber kompozitlerin özellikleri bu orana bağlıdır; oran büyüdükçe kompozitin güç ve dayanımı artış eğilimi gösterir. Plastiklerin güç ve dayanımlarında en büyük gelişme tek yönlü sürekli fiber kullanıldığında sağlanır. Bu tür sistemlerin analizleri nispeten daha kolay anlaşılırdır. Tablo-1 de cam fiberle güçlendirilmiş Nylon-66 malzemelerde çekme mukavemeti ve esneme modülü değerleri değişimleri verilmektedir [1]. Tablo-1. Farklı fiber yapılarında Nylon 6,6 özellikleri Poliamid 6,6 Şekil-1 de gösterildiği gibi hegzametilen diamin ve adipik asidin polimerizasyonuyla oluşur 1

2 Şekil-1. Poliamid 6,6 Tekrar Eden Reaksiyon Mekanizması ve Monomer Yapısı Bu çalışmada 2,5 bar ve 95 C de farklı müddetlerde yaşlandırılmış örneklerde, malzeme özelliklerinin değişimi irdelenecektir. Yapılan analizler, termal gravimetrik analiz, DSC de erime noktası, camsı geçiş sıcaklığı noktası, kristallenme noktası, entalpi değeri ile, XRD metoduyla kristal yüzdesi tayini, ATR metoduyla fonksiyonel gruplarının değişimi araştırmaları yürütülmüştür. Malzemenin yaşam müddetini ve aktivasyon enerjisini belirleme çalışmaları kapsamında, Arrhenius denkleminden yola çıkılacaktır. Anahtar kelimeler: poliamid 6,6, yaşlanma, kristalinite, aktivasyon enerjisi GİRİŞ Polimer matriks kompozitleri kullanıldığı ortam koşullarında orijinal özelliklerinde geri dönüştürülemez değişiklikler yaşayacaktır ve bu değişiklikler polimerin kullanım ömrünü etkin bir şekilde kısıtlayacaktır. Polimerik kompozitlerin özelliklerinde zamana bağlı yaşanan bu değişiklikler yaşlanma olarak adlandırılır. Yaşlanma üç ana mekanizmaya bölünebilir: kimyasal, fiziksel ve mekaniksel. Bu mekanizmalar arasındaki etkileşimler yüksek oranda iki değişkene bağlıdır; malzeme karakteri ve yaşlanma ortamı. Tüm yaşlanma mekanizmaları yapıya ilaveler getiren ya da yapıdaki bağları kırarak küçülten nitelikte olabilir. Bu sebeple uygulama esnasındaki çevresel baskıları belirlemek ve malzemenin belirgin bir kimyasal, fiziksel ve mekaniksel değişikliklere geçişine sebep olan en kritik faktörleri derinlemesine incelemek önemlidir. Isı, nem, mekanik yük, vb tümü çevresel bozunma faktörleridir. Kritik degredasyon mekanizması bir veya birkaç malzeme ana yapı özelliklerini değiştirebilir. Üç ana yaşlanma mekanizması altta verildiği gibidir; Kimyasal Yaşlanma: Kimyasal yaşlanma polimer matrisindeki çapraz bağlanma veya zincir kopması gibi geri dönüştürülemez değişiklikler ile ilgilidir. Kimyasal bozunma mekanizmaları termo-oksidatif, termal ve hidrolitik olarak gruplandırılabilir. Tipik operasyon şartlarında, çapraz bağlanma ve oksidasyon en baskın kimyasal yaşlanma mekanizmalarıdır. Termo-oksidatif bozunma maruz kalınma sıcaklığı ve süresi arttıkça yüksek önem kazanır. Çoğunlukla, kimyasal yaşlanma, güç ve dayanım/tokluk gibi mekaniksel özellikleri etkileyen camsı geçiş sıcaklığının, Tg, artmasını sağlayan çapraz bağlanma yoğunluğu artışını beraberinde getirir. Fiziksel Yaşlanma: Fiziksel yaşlanma polimer hızlı bir şekilde malzemenin termodinamik evrim geçirdiği camsı geçiş sıcaklığının altına düşürülmesiyle gerçekleşmektedir. Evrim, serbest hacim, entalpi ve entropi değişimi ile karakterize edilebilir ve bu durum malzemenin mekaniksel özelliklerinde belirgin değişiklikler meydana getirmektedir. Fiziksel yaşlanma malzemenin camsı bölgesindeki mukavemet, dövülebilirlik, güç gibi özelliklerinde sorumludur. Polimer kompozit yapıların büyük bir kısmı camsı bölgede kullanıldıklarından, fiziksel yaşlanmanın malzemenin uzun süreli dayanımındaki rolü büyüktür. Fiziksel yaşlanma tüm amorf yapılar için malzemenin Tg değerinin üzerine ısıtılıp, ani soğutma yapılması ile termo-dönüşür/tersinirdir. 2

3 Termoset malzemelerde yüksek sıcaklıklarda çapraz bağlanma ve/veya zincir kopması gibi durumlar yaşanabildiğinden, termo-dönüşür davranışın olmadığı varsayılır. Operasyonel ortalama sıcaklık ve yaşam ömrü termal geçmişin fiziksel yaşlanma üzerindeki etkisi büyüktür. Mekaniksel Yaşlanma: Mekanik bozunma mekanizmaları makroskopik boyutta gözlenebilen, tersinmez proseslerdir. Bu bozunma mekanizmaları matriks kırılması, delaminasyonu, arayüz bozunması, fiber kırılması gibi unsurları içerir ve daha çok güç, dayanım gibi yapıya bağlı mühendislik özellikleri üzerinde doğrudan etkisi vardır [2]. Arrhenius denklemi, malzemenin maruz kaldığı ortam şartlarında yaşlanmasıyla, kimyasal yapısında gerçekleşen bozunumun sıcaklığa bağlı hız sabiti değişimini irdeler. Dolayısıyla malzeme yapısında gerçekleşen bir kimyasal reaksiyon üzerinden, malzeme yapısındaki değişiklikleri inceleyerek aktivasyon enerjisini hesaplar. Aktivasyon enerjisi, madde yapısındaki atom veya molekülleri bir kimyasal reaksiyonu gerçekleştirebilecekleri seviyeye getirmek için gerekli minimum enerjidir, Ea ile sembolize edilir, birimi kj/mol dur [3]...Denklem-1 k: Boltzmann sabiti A: ön eksponansiyel sabiti (1/s, frekans faktörü) Ea: aktivasyon enerjisi (J/mol) R: gaz sabiti (8,314 J/mol.K) T: sıcaklık (K) Denklemin hızlandırma faktörü ve farklı varyasyonlarıysa altta verildiği gibidir;..denklem denklem-3 t ref : düşük sıcaklıkta belirlenen sınır kabul kriterine göre (burada yarılanma zamanı) gerekli süre (belirlenen herhangi bir zaman birimi) t T : yüksek sıcaklıkta belirlenen sınır kabul kriterine göre (burada yarılanma zamanı) gerekli süre (belirlenen herhangi bir zaman birimi), Ea: aktivasyon enerjisi (J/mol) R: gaz sabiti (J/mol.K), Tref: referans olarak alınan düşük sıcaklık değeri (K) T: yüksek sıcaklık değeri (K) 1. DENEYSEL YÖNTEM Bu çalışmada kullanılan poliamid 6,6 GF30 malzemesi, içlerinden 95 C de 2,5 bar basınç altında su geçirilmek suretiyle yaşlandırılmıştır. Malzemelerin dışı ortam havasıyla temas halindedir. Deneyler referans 0 örnek ile sırasıyla 200, 500, 1100, 1500 ve 2700 saat yaşlandırılmış örneklerden alınan iç ve dış katman kesitlerinde gerçekleştirilmiştir. Malzeme yapısında ısı stabilizörlerinin, yüksek sıcaklık altında ne miktarda kalabildiği ve malzemeyi koruması açısından dayanımın ne şekilde değiştiğini incelemek için ASTM E-2009 standardı dahilinde DSC cihazında oksijen altında bozunum testleri yapılmıştır. Oksidasyon onset sıcaklıklığı, ısı akısına karşılık sıcaklık termogramından belirlenmiştir (Bkz. Şekil-2). Sıcaklık arttıkça, kristal bölge geçişini temsil eden erime noktası piki sonrası, polimerin 3

4 bozunduğunu işaret eden egzoterm piki gözlenmiştir. Onset sıcaklığı, alt temel pik uzantısının, gözlenen ikinci pikin tanjant uzantısı alınarak hesaplanmıştır [4]. Şekil-2. Poliamid 66 TipikDSC grafiği Şekil-3. Poliamid 66 XRD grafiği Kristalinite yüzdesi (% X c ) kristal pik bölge alanının, toplam alana bölünmesiyle elde edilir. Kristalinite yüzdesi, DSC den elde edilen entalpi değeri üzerinden altta verilen formülle hesaplanmıştır; %100 kristal PA 66 polimeri için verilen kristallenme entalpisi 188 J/g dır [5]. %100 kristal PA 66 polimeri için verilen erime entalpisi 78 J/g dır [6]. PA 66 nın kararlı kristal formu -kristal formudur. Bununla birlikte, Şekil-3 te görüldüğü gibi - kristal formu da yapıda bulunabilmektedir. Diğer taraftan yarı-kristal polimerlerdeki kristal yapıların malzemenin termal ve mekanik özellikleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğu bilinmektedir. Görülmüştür ki, -kristal formu, -kristal formuna kıyasla, oda sıcaklığında termodinamik açıdan daha kararlı ve yüksek bir modül değerine sahiptir. Camsı geçiş sıcaklığı ise güçlendirilmiş yapıdaki polimer türlerinde, dizayn fazında mekanik özelliklerin kaybına sebep olacağından önem arz etmektedir. Su ile temas halinde olan malzemede camsı geçiş sıcaklığı düşüş eğilimi gösterirken, sıcaklıkla malzeme yapısında gerçekleşen çapraz bağlanmalardan muhtemel camsı geçiş sıcaklığı artışı göstermektedir. Diğer taraftan bir kaynakta kristalinite yüzdesi %50 nin üzerinde olduğu müddetçe servis sıcaklıklarında camsı geçiş sıcaklığının üzerine çıkmanın problem yaratmayacağı bilinmektedir [7]. Malzeme yapısında sıcaklığa bağlı kütle kaybının gözlendiği termal gravimetrik analizleri yapılmıştır. Deneyler N 2 altında, C ye kadar 20 0 C/dak. ısıtma hızı ile gerçekleştirilmiştir. Malzemenin aktivasyon enerjisi, malzemenin yarılanma zamanları göz önünde tutularak irdelenmiştir. Şekil-4 teki grafikten de anlaşılabileceği gibi, zamanla yaşlanan numunelerde stabilizör kayıplarından kaynaklı yarılanma zamanları düşüşleri görülmüştür. Şekil-4 te görülebileceği gibi, termal gravimetrik analizden elde edilen sonuçlara göre, malzeme kütlesinde 370 C civarlarında başlayan düşüş, %30 kütle kaybına dek sürmüş ve 480 C seviyelerinde son bulmuştur. Malzemenin yaşlandırma ortamına en yakın bölgesinden alınan tabakalarda, daha uzun süreli örneklerde, daha hızlı bir kütle kaybı gözlemiştir. Öte yandan, et kalınlığının dış tabakaya yakın olan bölümlerinden alınan örneklerin tümünün bozunma sıcaklıkları, iç tabakadan alınan örneklere kıyasla daha yüksek değerlerde seyretmektedir. 4

5 Şekil-4. Yaşlandırılan PA 66 GF30 örneklerinden TGA grafiği 2. SONUÇLAR VE TARTIŞMA DSC Analizleri Örneklere TA Instruments marka DSC cihazı ile 10 ºC/min artış hızında 10 ºC den 320 ºC ye ısıtma ve 5 ºC/min artış hızında 320 ºC den 10 ºC ye soğutma metoduyla, azot gazı altında uygulanmıştır. Tablo-2. Yaşlanan PA 66 GF30 Malzemelerde DSC Analizleri Örnek Adı Camsı geçiş sıcaklığı Tg (ºC) Erime sıcaklığı (ºC) Kristalizasyon sıcaklığı (ºC) Erime Entalpisi (J/g) Kristallenme Entalpisi (J/g) In_0_PA66 50,36 250,45 236,62 52,17 41,18 66,9 21,9 Out_0_PA66 49,24 249,49 236,81 57,91 39,90 74,2 21,2 In_200_PA66 54,78 251,05 237,78 59,31 38,37 76,0 20,4 Out_200_PA66 53,06 249,80 238,06 58,19 39,31 74,6 20,9 In_500_PA66 53,12 251,79 237,95 54,99 38,92 70,5 20,7 Out_500_PA66 43,32 249,21 237,93 61,05 40,73 78,3 21,7 In_1100_PA66 58,40 250,34 237,55 57,68 37,42 73,9 19,9 Out_1100_PA66 44,97 250,00 238,49 59,39 45,66 76,1 24,3 In_1500_PA66 43,50 250,72 237,67 59,14 40,52 75,8 21,6 Out_1500_PA66 48,60 250,43 238,40 57,70 43,96 74,0 23,4 In_2700_PA66 39,06 250,40 237,71 61,38 40,67 78,7 21,6 Out_2700_PA66 51,60 249,15 238,53 63,11 41,32 80,9 22,0 * In: iç yüzey, out: dış yüzey ve rakamlar yaşlandırma sürelerini ifade etmektedir. Kristallenme piklerindeki entalpi alanları üzerinden hesaplanan kristal yüzdesi, % 20 ile % 25 arasında değişimler göstermiştir. Erime entalpisi ile hesaplanan kristallik yüzdesi ise % 66,9 ile %80,9 arasında değişim göstermektedir. Bu farklılık soğutma hızının yeterince düşük olmamasından, kristal yapıların form değiştirmesinden, içeriğindeki farklı bileşenlerin bir arada kristallenmesinden kaynaklanıyor olabilir. Malzemedeki amorf bölgeler, yaşlanma şartları altında öncelikli olarak bozulma eğilimindedir. Bu yönüyle irdelenince, erime piklerinden elde edilen alan hesaplarında, malzemedeki amorf kısımların kaybı sonucunda, kristal bölge alanlarının, malzeme yapısında göreceli olarak arttığı görülmektedir. Camsı geçiş sıcaklığı malzemedeki molekül zincirlerinin hareketliliklerinin arttığı, viskoelastik geçişin olduğu ve modül değerlerinde düşüş yaşandığı termal geçiş bölgesine tekabül etmektedir. Amorf polimer yapılarında camsı geçiş sıcaklığı, kullanım koşulları ve modülüsün korunumu 5 Xc (%) H f Xc (%) H c

6 açısından limit değer teşkil edebilecekken, yarı-kristal polimerlerde kristal bölgeler boyutsal kararlılık kaybını engelleyerek kristal olmayan bölgelerin deformasyonuna engel olacağından, kullanım sıcaklıkları camsı geçiş sıcaklığı değerinin üzerine çıkabilmektedir. Tablo-2 de malzemenin camsı geçiş sıcaklıkları, malzeme iç katmanlarından alınan örneklerde, yaşlanma süresi arttıkça, önce artış sona düşüş eğilimi göstermektedir. Camsı geçiş sıcaklığının artışı, giriş bölümünde anlatılan kimyasal yaşlanma sonucu çapraz bağlanmaların oluşmasıyla açıklanmaktadır. Bir müddet sonra gerçekleşen düşüş ise, lamel yapıdaki kristal yapıların yaşlanma ile değişen boyutlarına dayandırılmaktadır. Gerçekleşen tüm camsı geçiş sıcaklığındaki değişimler aynı zamanda malzemenin entalpik yumuşama ve yaşlanma karakteristikleri hakkında bilgi vermektedir [8]. Malzemelerde gerçekleştirilen oksijenle bozunum deneylerinde, oksidasyon indüksiyon süresi ve oksidasyon onset sıcaklıkları olarak herhangi belirgin bir fark gözlenmemiştir. Şekil-5 te farklı sürelerde yaşlandırılmış örneklere ait oksidasyon pik sıcaklıkları değişimleri gösterilmektedir. 0- saatlik kullanılmamış örnekte ~ 327 C de başlayan bozunma, 1500-saat yaşlanmış örnekte herhangi bir değişiklik göstermemiş, ancak 2700 saatlik numunede 322,5 C ye düşmüştür. Metot, TA Instruments marka, Q200 model DSC de 25 C de başlatılıp, 10 C/min sıcaklık artış hızında azot altında, 350 C ye kadar ısıtma programı dahilinde yürütülmüştür. a) b) a) 0-saat yaşlandırılmış PA 66 GF30 örnek iç yüzey numunesi b) 1500-saat yaşlandırılmış PA 66 GF30 örnek iç yüzey numunesi c) 2700-saat yaşlandırılmış PA 66 GF30 örnek iç yüzey numunesi c) Şekil-5. Yaşlandırılan PA 66 GF30 örneklerinde oksidasyon pik sıcaklıkları 6

7 % Geçirgenlik Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul FTIR Analizleri Şekil-6. Yaşlandırılan PA 66 GF30 örneklerinde FT-IR grafiği Dalga sayısı (cm -1 ) [9, 10] 3305 NH simetrik gerilme 2940 CH 2 asimetrik gerilme 2860 CH 2 simetrik gerilme 1634 Amide I bandı 1539 Amide II bandı / CH 2 asimetrik deformasyonu 1470 N-H deformasyonu/ch 2 scissoring PA 66 Kristal kısmı temsil eden pikler 1145 CCH simetrik bükülme/ch 2 dönme twisting PA 66 Amorf kısmı temsil eden pikler Şekil-6 da farklı süreler boyunca yaşlandırılmış örneklerde malzeme yapısını temsil eden fonksiyonel gruplar ve değişimleri gösterilmektedir. TGA Analizleri Deneyler N 2 altında, C ye kadar 20 0 C/min. ısıtma hızı ile gerçekleştirilmiştir. Şekil-4 te görülebileceği gibi, termal gravimetrik analizden elde edilen sonuçlara göre, malzeme kütlesinde 370 C civarlarında başlayan düşüş, %30 kütle kaybına dek sürmüş ve 480 C seviyelerinde son bulmuştur. Malzemenin yaşlandırma ortamına en yakın bölgesinden alınan tabakalarda, daha uzun süreli örneklerde, daha hızlı bir kütle kaybı gözlemiştir. Öte yandan, et kalınlığının dış tabakaya yakın olan bölümlerinden alınan örneklerin tümü, iç tabakadan alınan örneklere kıyasla daha yüksek dayanım sergilemiştir. Malzemenin %50 kütle kaybına kadar olan süreden, dolayısıyla yarılanma ömründen yola çıkılarak, aktivasyon enerjisi hesabı yürütülmüştür. Arrhenius denkleminden yola çıkılarak, malzemenin 1/T (K) karşılık ln (t ½) grafikleri oluşturulmuştur [11]. Çizilen grafikten elde edilen doğrusal denklemin eğimi Ea/R değerimi verecektir. Giriş bölümünde verilen alttaki Denklem-2 ve Denklem-3 formüllerinden hesaplar yapılmıştır [12]. 7

8 Grafik oluşturmada kullanılan veriler ve elde edilen grafik, Tablo-3 ve Şekil-7 de verildiği gibidir. Tablo-3. TGA Analizi Verileri ÖRNEK T 1/T t 1/2 (K) (K -1 ) (dak) ln (t 1/2 ) 0-inner 434,814 0, ,991 2, inner 445,615 0, ,531 3, inner 450,408 0, ,770 3, inner 449,351 0, ,718 3, inner 454,683 0, ,984 3,044 0-outer 445,220 0, ,511 3, outer 460,632 0, ,282 3, outer 458,309 0, ,165 3, outer 463,843 0, ,442 3, outer 463,090 0, ,405 3,064 Şekil-7. PA 66 GF30 Malzemelerde Arrhenius Grafiği Grafiğin eğimi 1261,5 olup, gaz sabiti 8,314 J/mol.K değeri ile hesaplanan aktivasyon enerjisi değeri 10,5 kj/mol dür. Bu değer, malzemedeki kütle değişimini istenen bir sıcaklıkta, malzemenin kütle kaybı hesaplarını belirlemek için kullanılabilir. XRD Analizleri a) b) Şekil-8. Yaşlandırılan PA 66 GF30 örnekleri XRD grafikleri a) iç yüzey, b) dış yüzey Şekil 8 de yaşlandırılmış PA 66 GF30 örneklerinden alınan malzemelere ait XRD grafikleri görülmektedir. Makaleden alınan Şekil-9 le kıyaslandığında benzer piklerin elde edildiği izlenmiştir [5]. Grafiklerden de anlaşılabileceği gibi kristal oranları, malzemenin dış yüzeyinden alınan örneklerde, iç yüzeyinden örneklere kıyasla oldukça düşmüştür. -faz kristaller düşüş gösterirken, -faz kristaller tamamen yok olmuştur. 8

9 KAYNAKLAR 1. Crawford, R.J., Plastics Engineering, Elsevier, Martin, R., Ageing of Composites, The Institute of Materials, Minerals & Mining, Charles, J., Ramkumaar, G. R., Azhagiri S., Gunasekaran, S. FTIR and Thermal Studies on Nylon-66 and 30% Glass Fibre Reinforced Nylon-66, E-Journal of Chemistry, 6(1), pp , ASTM E2009, Standard Test Method for Oxidation Onset Temperature of Hydrocarbons by Differential Scanning Calorimetry 5. Cheval, N., Xu, F., Gindy, N., Brooks, R., Zhu, Y., Fahmi, A., Morphology, Crystallinity and Thermal Properties of Polyamide 66/Polyoxometalate Nanocomposites Synthesised Via an in situ Sol/Gel Process, Macromolecular Chemistry and Physics, 212, pp , Kim, S. R., Poostforush M., Kim, J. H., Lee, S. G. Thermal diffusivity of in-situ exfoliated graphite intercalated compound/polyamide and graphite/polyamide composites, express Polymer Letters Vol.6, No.6 pp , Lampman, S., Characterization and Failure Analysis of PLASTICS, ASM International, The Materials Information Society, Hat, J.N., The physical ageing of amorphous and crystalline polymers, Pure&Appl. Chem., Vol. 67, No. 11, pp , Charles, J., Ramkumaar G. R., Azhagiri, S., Gunasekaran, S., FTIR and Thermal Studies on Nylon-66 and % Glass Fibre Reinforced Nylon-66, E-Journal of Chemistry, 6(1), pp , Herrera, M., Matuschek, G., Kettrup, A., Comparative studies of polymers using TA-MS, macro TA-MS and TA-FTIR, Thermochimica Acta 361 pp , Dobkowski, Z., Lifetime prediction for polymer materials using OIT measurements by the DSC method, POLIMERY, 50, nr, Celina, M., Gillen, K.T., Assink, R.A., Accelerated aging and lifetime prediction: Review of non-arrhenius behaviour due to two competing processes, Sandia National Laboratories, Polymer Degradation and Stability 90 pp ,

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2001, 11-19 ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP ve NAYLON 6 (PA6 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN EROZYON AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet BAĞCI DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Kasım 2010

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi

Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi 84 Çift camli pencerede isi transferinin sayisal olarak incelenmesi Evrim ÖZRAHAT, Sebahattin ÜNAAN 2 Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ozgat/türkiye 2 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Sigma 31, 456-476, 2013

Sigma 31, 456-476, 2013 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi GENERAL PRINCIPLES OF SOL - GEL Sigma 31, 456-476, 2013 Şafak TOYGUN, Gülhan KÖNEÇOĞLU,

Detaylı

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ

PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ PET FİLMLERİN SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİNE ISIL İŞLEM ETKİSİ Göksenin Kurt Çömlekçi*, Pınar Tüzüm Demir, Sevgi Ulutan EGE Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova, İZMİR 35100

Detaylı

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ

PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ İÇİN UYGULANAN KALİTE KONTROL TESTLERİ Nil Sırımoğlu, Aysun Talay, Ali Öziş, Dr. Rahim İşler Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa 1. PETKİM KALİTE KONTROL VE TEKNİK SERVİS

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin DEMİR Aralık, 2008 İZMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU. Proje No:2011/109

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU. Proje No:2011/109 T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu SONUÇ RAPORU Proje No:2011/109 YENĠ TĠP KATI-KATI FAZ DEĞĠġĠM MADDELERĠ OLARAK POLĠ(STĠREN-KO-ALLĠLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASĠDĠ KOPOLĠMERLERĠNĠN

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

ÖNSÖZ. ThermoWood, tescilli bir markadır ve sadece Uluslararası ThermoWood Derneği nin üyeleri tarafından kullanılabilir.

ÖNSÖZ. ThermoWood, tescilli bir markadır ve sadece Uluslararası ThermoWood Derneği nin üyeleri tarafından kullanılabilir. ÖNSÖZ Önsöz Bu el kitabı, Uluslararası ThermoWood Derneği (International Thermowood Association - ITWA) üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Yeni ürün ve üretim metotları çeşitli pazarlara girdiğinde, bilgi

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 LABORATUVARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Deneye gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili föy

Detaylı

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NANOKİL POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU. Sadık Erdem YALÇINKAYA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NANOKİL POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU. Sadık Erdem YALÇINKAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NANOKİL POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU Sadık Erdem YALÇINKAYA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

CAM ELYAFLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET

CAM ELYAFLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET CAM ELYAFLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ Mustafa BAKKAL 1, Mehmet SAVAŞ 2 1 bakkalmu@itu.edu.tr Makina Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 34437 İstanbul

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI MM-303 MAKİNE ELEMANLAI-I DES NOTLAI KAYNAK KİTAPLA Akkurt M., Makine Elemanları I-II, Birsen yayınları Babalık.C, Çavdar K., Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Dora yayınları Babalık.C, Çavdar

Detaylı

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ MALZEME BİLGİSİ İÇİNDEKİLER Malzeme biliminin kapsamı Temel kavramlar Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar Teknik alanda kullanılan malzemeler Malzemelerin şekil değişimleri

Detaylı