ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ"

Transkript

1 ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU Şanlıurfa Temmuz 2011

2 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BĠLGĠLER YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ FAALĠYETLERĠ Ġlin ve Yatırım Olanaklarının Tanıtımı Fuar, Kongre ve Konferanslara Katılım Tanıtım ÇalıĢmaları Ġnternet Sayfalarının Hazırlanması Yatırımcılarla ĠliĢkiler ve Destek ÇalıĢmaları Büyük Yatırımların Ġzlenmesi ve Yatırım Sorunlarının Tespiti Büyük Yatırımların Ġzlenmesi Yatırım Sorunlarının Tespiti Yerel Kurumlara, Programlara ve Ajansa Verilen Destekler Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Akçakale Sınır Kapısının Yeniden Düzenlenmesi Projesi Diğer Faaliyetler KURUMSAL ĠġBĠRLĠĞĠ ÇALIġMALARI ġanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün GeliĢtirilmesi Platformu (ġuyergep) Pamuk Platformu ÇalıĢmaları Diğer ĠĢbirliği ÇalıĢmaları Sayfa 1 / 18

3 1. GENEL BİLGİLER tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, Ajans Yönetim Kurulu nun tarih ve 2009/8-18 no'lu kararıyla Diyarbakır ve ġanlıurfa Ġllerinde birer Yatırım Destek Ofisi (YDO) kurulmasına karar verilmiģtir. ġanlıurfa YDO bünyesinde, 4 uzman personel görev yapmaktadır. Personelin branģları ve YDO daki unvanları aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 1- nde Görevli Uzman Personel Adı Soyadı Üniversite Bölüm Unvanı E. Uğur DİVİTÇİ Gaziantep Üniv. Elektrik-Elektronik Müh. Koordinatör Ayşegül ÖZBEK ODTÜ Ġktisat Uzman Halil ÇAKALLI ODTÜ ĠnĢaat Müh. Uzman Yunus ÇOLAK Çukurova Üniv. Tekstil Müh. Uzman Ġlimizin sektörel açıdan mevcut durumu, potansiyelleri ve ġanlıurfa YDO uzmanlarının eğitim ve tecrübeleri göz önüne alınarak aģağıdaki tabloda (Tablo 2) belirtildiği gibi ġanlıurfa YDO uzmanları arasında sektörlerin, ġanlıurfa Ġlindeki programların ve YDO çalıģmalarının dağılımı yapılmıģtır. Tablo 2- Uzmanları Sektörel Görev Dağılımı Adı Soyadı E. Uğur DİVİTÇİ Ayşegül ÖZBEK Halil ÇAKALLI Sektör BiliĢim, Elektrik-Elektronik, Enerji, Yenilenebilir Enerji, Metal EĢya, Makine Sanayi, Sulama Ekipmanları ve Teknolojileri, Tarım Makineleri, YDO Ġnternet Sayfası ve Bilgi Güvenliği Komisyonu ÇalıĢmaları. Turizm, Eğitim, Sağlık Sektörleri, Sosyal ÇalıĢmalar ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı. Lojistik, Yapı Malzemeleri ve Kimyasalları Sektörleri, Yatırım Arazilerinin Tespiti, Akçakale Sınır Kapısı ÇalıĢmaları ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı. ġanlıurfa YDO de Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Abdullah UYARLAR, tarihinde istifa etmiģtir. Sayfa 2 / 18

4 Yunus ÇOLAK Tekstil, Plastik, DıĢ Ticaret ve Finans, Gıda, Ağaç Ürünleri Ġmalatı, Tarım ve Hayvancılık Sektörleri, ġuyergep ve YDO Ġnternet Sayfası, Etik Komisyonu ÇalıĢmaları YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi, 2011 yılının ilk altı ayında aģağıda belirtilen ana faaliyetlerin yanı sıra Ajans ve diğer kurumlar tarafından ġanlıurfa Ġlinde yürütülmekte olan program ve projelere yönelik çeģitli destek çalıģmalarında bulunmuģtur. 2.1 İlin ve Yatırım Olanaklarının Tanıtımı Ġlimizin ve yatırım olanaklarının tanıtımı amacıyla ġanlıurfa YDO tarafından aģağıda belirtilen faaliyetler gerçekleģtirilmiģtir Fuar, Kongre ve Konferanslara Katılım Ġlimizi ve yatırım olanaklarını tanıtmak amacıyla aģağıda belirtilen fuar, kongre ve konferanslarda stant açılmıģ ve katılım sağlanmıģtır: Ocak 2011 de Dicle Üniversitesi Konferans Salonu nda Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER ve Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ın katılımı ile gerçekleģtirilen Özel Sektörün Finansman Kaynaklarına Erişimi konulu toplantıda ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi adına stant kurulmuģtur ġubat 2011 tarihleri arasında Ġstanbul da gerçekleģtirilen EMITT 2011 Turizm Fuarı nda kurulan ġanlıurfa standında görev alınmıģtır tarihleri arasında gerçekleģtirilen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı na ziyaretçi olarak katılım sağlanmıģtır tarihleri arasında ġanlıurfa da Harran Üniversitesi Maliye Bölümü tarafından gerçekleģtirilen 26. Türkiye Maliye Sempozyumu nda stant açılarak, katılımcılara ġanlıurfa nın tanıtımı yapılmıģtır tarihinde ġanlıurfa da gerçekleģtirilen GAP VI. Tarım Kongresi ne katılım sağlanarak katılımcılara Ajansın ve Ġlimizin tanıtımı yapılmıģtır Mayıs 2011 tarihleri arasında Ġstanbul da gerçekleģtirilen TEXPO EURASIA 2011 fuarında ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi adına stant kurulmuģtur. Sayfa 3 / 18

5 tarihleri arasında Gaziantep te gerçekleģtirilen 6. Komşu Ülkeler Fuarı nda ġanlıurfa YDO olarak stant açılmıģtır tarihleri arasında 16. Beyrut İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı ve Kurum Ziyaretleri organizasyonuna Ajansımız ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ile ortaklaģa katılım sağlanmıģtır Tanıtım Çalışmaları Ġlimizin yatırım olanaklarını tanıtmak ve yeni yatırımları çekmek amacıyla tanıtım materyallerinin hazırlanması, internet sayfalarının yayınlanması ve basında ġanlıurfa Ġlindeki son ekonomik geliģmeler hakkında haberler yayınlanması amacıyla çeģitli çalıģmalar yapılmıģtır. Bu kapsamda 18 faaliyet gerçekleģtirilmiģ olup aģağıda ġanlıurfa YDO tarafından gerçekleģtirilen çalıģmalar yer almaktadır: Ġngilizce ve Türkçe Tarım ve Hayvancılık Sektörü broģürü hazırlanmıģtır. Turizm, Ġmalat Sanayi, Tarım ve Hayvancılık, Çağrı Merkezi sektörel teģvik ve destekler sunumları ile rehberleri hazırlanarak, internet sitelerinde yayımlanmıģtır. Yatırımcılara yönelik turizm teģvik ve desteklerini anlatan rapor hazırlanmıģtır. Turizm ve yapı malzemeleri iģ rehberleri oluģturmak amacıyla çalıģmalar yapılmıģtır. Göbeklitepe ve Haleplibahçe tanıtım stratejisi hazırlanmıģ ve çalıģmalar yapılmıģtır. ġanlıurfa Ticaret Borsası ve ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası na; Antalya da düzenlenecek olan ve bu iki kurumun stant açacağı YÖREX Fuarı çalıģmaları ile ilgili teknik destek verilmiģtir. Ġlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımı amacıyla Euro D de yayınlanmak üzere hazırlanan tanıtım filmi için hazırlıklar yapılmıģ ve tarihleri arasında ġanlıurfa nın tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımına iliģkin programın çekimlerine rehberlik edilmiģtir. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Cihat KÜRKÇÜOĞLU ile Ajans olarak yapılması planlanan Göbeklitepe ve Haleplibahçe tanıtımına iliģkin çalıģmalar ve yapılabilecek iģbirlikleri görüģülmüģtür. Vali Yardımcısı Bahri Tiryaki baģkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımı ile 2011 Emitt Fuarı değerlendirmesi yapılarak ITB Berlin Fuarı çalıģmaları görüģülmüģtür. Sayfa 4 / 18

6 Ġstanbul TEXPO Fuarında irtibat sağlanan firmalara bölgemiz hakkında tanıtıcı bilgiler gönderilmiģtir. Ġlimizin yatırımlarının tanıtımı amacıyla 48 Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayici ve ĠĢadamları Dernekleri vb. kurumlara tanıtım seti posta ile gönderilmiģtir. ITMA Fuarı nda dağıtılacak olan Tekstil Endüstrisi Gazetesi ve Özel ITMA Türkiye Katılımcı Katalogu için tasarım ve içerik çalıģmaları yapılmıģtır İnternet Sayfalarının Hazırlanması Ġlimizin tanıtımını yapmak ve yatırımcı çekmek için ve internet siteleri Ġngilizce ve Türkçe olarak hizmete sunulmuģtur. Söz konusu internet siteleri, ġanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi kapsamında UNDP Teknik Ekibi tarafından desteklenmiģtir. ġanlıurfa YDO tarafından teknik ve içerik çalıģmaları yapılmıģtır. 2.2 Yatırımcılarla İlişkiler ve Destek Çalışmaları ġanlıurfa YDO tarafından Ġlimize yeni yatırımların kazandırılması, yatırımcılara destek verilmesi ve iģbirliği geliģtirme amacıyla aģağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmaktadır. Ġzin ve Ruhsat ĠĢlemleri, Yatırım Yerlerinin Tespiti, Yatırımcılarla DanıĢmanlık Hizmeti Verilmesi, Yerel, Ulusal ve Uluslararası ĠĢbirliği GeliĢtirme. Ocak-Haziran 2011 döneminde Ġlimize yeni yatırımların çekilmesi, yerel firmaların kapasitelerinin artırılması, iģbirliği geliģtirme çalıģmaları ve yatırımcılara destek verilmesi amacıyla çeģitli faaliyetlerde bulunulmuģtur. Ocak ayında toplam 14, ġubat ayında toplam 18, Mart ayında toplam 30, Nisan ayında toplam 16, Mayıs ayında toplam 13 ve Haziran ayında toplam 19 olmak üzere 2011 yılının ilk yarısında toplam 110 görüģme, danıģmanlık hizmeti ve yatırım destek faaliyeti gerçekleģtirilmiģtir. Sayfa 5 / 18

7 2.3 Büyük Yatırımların İzlenmesi ve Yatırım Sorunlarının Tespiti Ġlimizde özel sektör tarafından yapılan büyük yatırımları izlemek, yatırımlar sırasında veya sonrasında karģılaģtıkları sorunları tespit etmek ve ġanlıurfa Ġlindeki yatırım sorunlarının tespitine ve çözümüne katkıda bulunmak amacıyla ġanlıurfa YDO tarafından çeģitli çalıģmalar yapmaktadır Büyük Yatırımların İzlenmesi 2011 yılı Ocak-Haziran aylarında ġanlıurfa da gerçekleģtirilen özel sektöre ait büyük yatırımların izlenmesi amacıyla gerçekleģtirilen çalıģmalar aģağıda yer almaktadır: Hakan Plastik ile Ġlimize yapmayı planladıkları yeni yatırımlar hakkında görüģme yapılarak yatırımlarıyla ilgili olarak istedikleri bilgiler kendilerine gönderilmiģtir. ġanlıurfa Hilton Garden Inn Oteli Müdürü ile görüģülerek yatırım hakkında bilgi alınmıģtır. Aksa iģtiraki tarafından yapılan doğalgaz çevrim elektrik santrali yatırımı hakkında güncel bilgiler edinilmiģtir. 200 Milyon Dolarlık 274 MW kapasiteli bu yatırım ile I. ve II. OSB lerde kaliteli ve sürekli elektrik ile beraber, gıda ve tekstil sektörlerine de ucuz buhar ve ısı sağlanacaktır Yatırım Sorunlarının Tespiti ġanlıurfa YDO tarafından ġanlıurfa Ġlindeki yatırıma iliģkin sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalıģmalar yapılmaktadır. Ġlimizdeki firmaların sektörleri incelediğinde nakliyat giderlerinin önemli bir kalem olduğu görülmektedir. Karayolu taģımacılığı ile demiryolu taģımacılığı arasında nakliyat giderleri açısından önemli fark vardır. Bu nedenle ġanlıurfa Ġlinde nakliyat giderlerini azaltmak ve Ġlimizin lojistik avantaj sağlayabilmesi için demiryolu bağlantısının sağlanması ve dry port konseptli bir lojistik merkezi kurulması önem arz etmektedir. AĢağıda raporlama dönemi boyunca yatırım sorunlarının tespiti amacıyla gerçekleģtirilen çalıģmalar yer almaktadır: ġanlıurfa daki lojistik imkânlarının geliģtirilmesi ve daha profesyonel uygulamaya geçilebilmesi için ġanlıurfa ve Mersin Ġllerinde lojistik sektörü ile ilgili veriler derlenerek ilgili kurum ve kuruluģlarla çeģitli görüģmeler yapılmıģtır. Sayfa 6 / 18

8 ġanlıurfa OSB ziyaret edilerek, OSB ye demir yolu bağlantısı, lojistik merkezi ve yenilenebilir enerji uygulamaları hakkında görüģme yapılmıģtır. ġanlıurfa Lojistik Merkezi fizibilite çalıģmaları için; Mersin Sanayi ve Ticaret Odası AB Ofisi Lojistik Koordinatörü Fevzi Filik ve Lojistik DanıĢmanlık ekibi ile lojistik köyü (dry port) fizibilite Ģartnamesi görüģülmüģtür. 2.4 Yerel Kurumlara, Programlara ve Ajansa Verilen Destekler ġanlıurfa YDO tarafından Ġlimizde çeģitli kurum ve kuruluģlar ile Ajansımız tarafından yürütülmekte olan program ve projeler yakından takip edilerek destek verilmektedir Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı 2011 yılı baģı itibari ile Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından finansmanı sağlanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması ve Sokak İyileştirme ve Kültür Adası projelerinin uygulamasına geçilmiģtir. Her iki projede de kamulaģtırma çalıģması yapılacağı için ġanlıurfa Valiliğince kıymet takdir komisyonu oluģturulmuģtur. AĢağıda ġanlıurfa YDO tarafından Cazibe Merkezleri Programına verilen destekler yer almaktadır: Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Sokak İyileştirme ve Kültür Adası Projesi ne ait 12 tarihi Urfa evinin kamulaģtırılması için ġanlıurfa Valiliğince oluģturulan kıymet takdir komisyonu toplantısına katılım sağlanarak, 12 evin kıymet takdiri yapılmıģ ve ġanlıurfa Valiliğine sunulmuģtur tarihinde ġanlıurfa Valisi Sayın Nuri OKUTAN ın baģkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin de katılımı ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında baģlanılacak olan Sokak Cephe İyileştirme ve Kültür Adası ile Kale Eteğinin Turizme Kazandırılması projelerinin uygulaması görüģülmüģtür. Her iki proje alanında uygulanacak anketin içeriğinin belirlenmesi ve anket için ihaleye çıkılması çalıģmalarına destek verilmiģtir. ġanlıurfa Valiliği ve ÇEKÜL Vakfı tarafından Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi nde düzenlenen ġanlıurfa nın Cazibe Merkezleri Projeleri Tanıtım Toplantısına katılım sağlanmıģtır. Sayfa 7 / 18

9 Sokak Cephe İyileştirme ve Kültür Adası Projesi için Ġl Özel Ġdaresi Teknik Ekibine destek verilmiģtir. DPT de gerçekleģtirilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı toplantısına katılım sağlanmıģtır Akçakale Sınır Kapısının Yeniden Düzenlenmesi Projesi Gümrük MüsteĢarlığınca Akçakale Gümrük Kapısı nın yeniden yapılandırılması iģi, yapılacak sözleģme ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gümrük ve Turizm ĠĢletmeleri Tic. A.ġ. tarafından yaptırılacaktır. TOBB Gümrük ve Turizm ĠĢletmeleri Tic. A.ġ; yeni yapılacak olan sınır kapısının modern ve iģlevsel olması için Ģuanki sınır kapısının bulunduğu mevcut alana, kapının hemen doğusunda yer alan 40 m imar yolu, 118/1 (22.148,33 m 2 ) ve 90 ( m 2 ) no lu parsellerin de eklenmesi gerektiğini ve bu alanların Gümrük Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasını belirtmiģlerdir. Bu kapsamda yapılan incelemeler doğrultusunda 40 m imar yolunun, 118/1, 89, 119 ve 90 no lu parsellerin mülkiyeti davalı olduğu ve davanın Hazine lehine sonuçlandığı, fakat yapılan itirazlar nedeni ile temyize gittiği tespit edilmiģtir. Dava dosyasının daha detaylı incelenmesi neticesinde, 118/1 (4152,81 m 2 ) ve 90 (8.907 m 2 ) no lu parsellerde sadece Ġbrahim Ayhan adlı Ģahsa ait 18/96 hisse oranında alanın davalı olduğu görülmüģtür. Akçakale Sınır Kapısının yeniden yapılması için Akçakale Gümrük Müdürlüğünde tarihinde gerçekleģtirilen toplantıda kurumların yapacağı iģler belirlenerek Ajans kurumlar arası iletiģim ve genel koordinasyondan sorumlu olarak belirlenmiģtir. Alınan kararlar doğrultusunda çalıģmalar baģlamıģ olup mevcut alanın, 118/1, 89, 119 ve 90 no lu parsellerin ve mevcut sınır kapısının Suriye ye kadar olan kısmının ölçümleri yapılmıģ ve halihazırları çıkartılarak TOBB a gönderilmiģtir. Bu aģamada TOBB ve Gümrük MüsteĢarlığı tarafından projenin son hali onaylanıp Ajansımıza gönderilecektir. Projenin son durumuna göre imar tadilat dosyası hazırlanarak ġanlıurfa Ġl Özel Ġdaresine sunulacaktır. Bu süreçte ġanlıurfa YDO, kurum izinlerinin alınması, 118/1, 89, 90 ve 119 no lu parsellerin imar ve ifraz dosyalarının oluģturulması konusunda çalıģmaları takip etmektedir. Sayfa 8 / 18

10 2.5 Diğer Faaliyetler ġanlıurfa YDO, Ajansın diğer birimlerine ihtiyaç olduğunda destek vermekte, Ajansın ġanlıurfa da gerçekleģtirdiği çalıģmalarına iģtirak etmektedir. Bunun yanı sıra ġanlıurfa YDO, ġanlıurfa ya iliģkin araģtırma raporları hazırlamaktadır. AĢağıda bu tür çalıģmalara özet olarak yer verilmiģtir. Harran Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, ĠnĢaat Mühendisliği ve Ziraat Fakültesi bölümlerindeki öğretim üyelerine, Halep Ziraat AraĢtırma Enstitüsü ve GAP Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü çalıģanlarına yönelik Türkiye Ġle Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı (TS-BĠP) bilgilendirme toplantıları gerçekleģtirilmiģtir. Baziki Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği yetkilisi ile derneğin yapmak istediği sosyal projeler hakkında görüģülmüģ ve ne tür çalıģmalar yapabilecekleri konusunda bilgilendirmede bulunulmuģtur. DPT ve Kalkınma Ajansları ile beraber düzenlenen Kümelenme ÇalıĢmaları toplantılarına katılım sağlanmıģtır. TEPAV ın 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu na katılım sağlanmıģtır. Kadın giriģimciliğine yönelik çalıģmaları görüģmek ve yapılabilecek iģbirliklerini değerlendirmek üzere GAP-BKĠ ve ECORYS ortaklığı ile yürütülen Kadın ve Kadın STK ların Güçlendirilmesi Projesi yetkilileri ziyaret edilmiģtir. Ajansı temsilen Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi nin Türkiye bölümündeki Irak Sınırı-Sivas Kesimi için sürdürülmekte olan çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalıģmaları kapsamında 2. Tur Halkın Katılımı Toplantıları baģlığı altında Hilvan da gerçekleģtirilen sunuma Ajans adına katılım sağlanmıģtır. Proje yetkilileri ile ileriki dönemlerde birlikte yürütülebilecek çalıģmalar ve olası iģbirlikleri görüģülmüģtür. ġanlıurfa Valiliğince düzenlenen Devlet Bakanı Sayın Egemen BAĞIġ ın katılımıyla, ġanlıurfa Endüstri Meslek Lisesinde düzenlenen ġanlıurfa GeniĢletilmiĢ Avrupa Birliğine Uyum, DanıĢma ve Yönlendirme Kurul Toplantısına katılım sağlanmıģtır. Sayfa 9 / 18

11 Kadın ve Kadın STK ların Güçlendirilmesi Projesi kapsamında kurulan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın ve Kadın STK lar Destek Merkezi nin açılıģ törenine katılım sağlanarak proje yetkilileri ve STK temsilcileri ile görüģmeler yapılmıģtır. Projenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi sorumlusu ile Ajansın hibe programları hakkında bilgilendirme yapılabilecek Kadın STK ları hakkında görüģülmüģtür. ġanlıurfa Valiliğince düzenlenen KÖYDES toplantılarına katılım sağlanmıģtır. Yönetim Kurulu BaĢkanı ve üyeleri ile birlikte Ġtalya ya gerçekleģtirilen çalıģma ziyareti çerçevesinde Lazio Bölgesi Kalkınma Ajansı, Lazio Bölgesi Kültürel Miras KuruluĢu (FILAS), Roma Teknoloji Parkları (Technopolo SPA), Ġtalya Enerji Sektörü Federasyonu (CONFINDUSTRIA ENERGIA) ve bölgesel kalkınma kurumu INVITALIA ile görüģmeler yapılmıģtır. DPT nin düzenlediği KAYS toplantısına katılım sağlanmıģtır. Diyarbakır da ĠġGEM ile ilgili olarak toplantı yapılarak ĠġGEM in mevcut durumu değerlendirilmiģtir. GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi ve DSĠ 15. Bölge Müdürlüğü ziyaret edilerek, Suruç Ovası Sulama Projesi ile ilgili bilgiler temin edilmiģ ve Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesinin Etki Analizi Raporu hazırlanarak Genel Sekreterliğe sunulmuģtur tarihinde ġanlıurfa KOSGEB toplantı salonunda Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası nın (EBRD) finansman kaynaklarının ġanlıurfa sanayicilerine tanıtımı yapılmıģ, iģyerleri ziyaret edilerek firmalarla bire bir görüģmeler gerçekleģtirilmiģtir. TRC2 Bölgesi ve ġanlıurfa Karaali sera bölgesi hakkında EBRD heyetine sunumlar yapılarak saha ziyareti gerçekleģtirilmiģtir. Ġtalya dan gelen AB Hibe Çağrısı proje ortaklığı önerisi için yazıģmalarda bulunulmuģ, ortaklıkla ilgili belgeler düzenlenerek Ġtalya daki Irene Sivil Toplum Örgütüne iletilmiģtir. Ajansın Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteğine ve yapılması planlanan Kadın GiriĢimciliği Eğitimine iliģkin olarak Elbirliği Eğitim Kültür YardımlaĢma ve Kalkındırma Derneği BaĢkanı, Koordinatörü ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüģülmüģtür. Sayfa 10 / 18

12 GAP BKĠ Koordinasyonunda gerçekleģtirilen Sanayi Envanteri Toplantısına katılım sağlanmıģtır. GAP BKĠ Koordinasyonunda gerçekleģtirilen Etki Analizi ile ilgili çalıģtaya katılım sağlanmıģtır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı (ĠKGOP) bileģeninin dönemi revizyonu için Diyarbakır da Ajans binasında düzenlenen Bölgesel Ġhtiyaç Analizi PaydaĢ Toplantısına katılım sağlanmıģtır. DPT tarafından talep edilen iç sularımızın potansiyelini değerlendirmek amacıyla; Diyarbakır da Ajans koordinasyonunda düzenlenen ve Denizcilik MüsteĢarlığı, Ġpekyolu ve Fırat Kalkınma Ajansı uzmanlarının katılımıyla yapılan toplantıya iģtirak edilmiģtir. Ajansın BT sistemlerinin yedekleme ve felaket kurtarma çalıģmaları için EMC Firması ile görüģme yapılmıģtır. Antalya da BROP toplantısına katılım sağlanmıģtır. Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıģtır. ġanlıurfa nın sorunları ile ilgili Valilik koordinasyonunda yapılmakta olan çalıģmalara destek verilmiģtir. DPT Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sayın Nahit BĠNGÖL ile yapılan toplantıya katılım sağlanmıģtır. GAP Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Meyvecilik Platformu kurulmasıyla ilgili toplantıya katılım sağlanmıģtır. Valilik tarafından düzenlenen AB Uyum Yönlendirme Kurulu Toplantısına katılım sağlanmıģtır. Ajans Genel Sekreteri Dr. Ġlhan KARAKOYUN ile birlikte TÜMSĠAD üyeleriyle bir araya gelinerek Ajans faaliyetleri ve destekleri hakkından bilgilendirmelerde bulunulmuģ ve geliģtirilebilecek iģbirliği fırsatları görüģülmüģtür. GAP BKĠ Bölge Müdürlüğü Tarımsal Eğitim ve Yayım Toplantısına katılım sağlanmıģtır. Sayfa 11 / 18

13 2011 yılı Mali Destek Programı AçılıĢ Toplantısı hazırlıkları yapılarak ve toplantıya katılım sağlanmıģtır. ġutso, TÜMSĠAD, SMMM ve MÜSĠAD il Ģubeleri baģkanlarına Ajans mali destek programları bilgilendirme toplantıları hakkında bilgi verilmiģtir. Diyarbakır da gerçekleģtirilen Ġç Denetim Toplantısına katılım sağlanmıģtır. BirleĢmiĢ Milletlerin Az GeliĢmiĢ Ülkeler Konferansı kapsamında gerçekleģtirdiği Kalkınmada Turizm Sektörünün Rolü, Turizme Dayalı Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kamu-Özel Sektör İşbirliği baģlıklı oturumlara katılım sağlanmıģtır yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında ġanlıurfa Belediyesi tarafından yürütülmekte olan Mahmutoğlu Kulesi Restorasyonu ve Kent Müzesi OluĢturulması Projesinin açılıģ kokteyline katılım sağlanmıģtır. ġanlıurfa YDO da düzenlenen, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı ile ilgili kurumların görüģlerinin alındığı toplantıya katılım sağlanmıģtır. ġanlıurfa da faaliyetlerine baģlayan özellikle Kız Çocuklarının OkullaĢma Oranının Arttırılması Projesi nin istiģare toplantısına Ajans adına katılım sağlanmıģtır. Kentsel Alt Bölge Kalkınma Modeli Raporu üzerinde çalıģılmıģtır. Kalkınma Kurulu toplantısına katılım sağlanmıģ ve toplantının düzenlenmesine destek verilmiģtir. 3. KURUMSAL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI ġanlıurfa YDO yerel kurum ve kuruluģlarla iģbirliğinin sağlanması ve destek verilmesi amacıyla çeģitli faaliyetler gerçekleģtirilmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalıģmalar aģağıda belirtilmiģtir. 3.1 Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu (ŞUYERGEP) ġanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi (ġsyyp) kapsamında ġanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün GeliĢtirilmesi Platformu (ġuyergep) oluģturulmuģ olup ġanlıurfa YDO da Platformun bir üyesi olarak toplantılara düzenli olarak katılmaktadır. Sayfa 12 / 18

14 Platform; ġanlıurfa nın rekabet gücünün arttırılmasına yönelik Entegre Sınaî Kalkınma Planı (ESKP) kapsamında geliģtirilen temel vizyon ve stratejileri planlayacak, uygulayacak, koordine edecek ve izlemesini yapacak olan bir Yerel Mekanizma olarak tasarlanmıģtır. Platformda; baģta ġanlıurfa daki stratejik sektörlerde olmak üzere Ġlin temel sorunlarının çözümünde, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluģu, özel sektör temsilcileri ve üniversite ile daha fazla iģbirliği içinde çalıģmasının sağlanması hedeflemektedir. Tablo 3- ŞUYERGEP Üyeleri Kamu Kurumu Sivil Toplum Kuruluşu Eğitim/Araştırma Özel Sektör/Girişimci ġanlıurfa Valiliği, ġanlıurfa Belediyesi, GAP-BKĠ, Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü, KOSGEB ĠGEM, OSB Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı. Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, TÜMSĠAD, MÜSAĠD, Serbest Muhasebeciler ve Mali MüĢavirler Odası, Ticaret Borsası. Harran Üniversitesi, MEKSA MEM. Turizm Sektörü (Cem Göncü, Cevahir Yazmacı), Ġmalat Sektörü (Mehmet Öksüzoğlu, Yakup Kadri Yenice, Ġlyas Erdoğan), Tekstil Sektörü (Naci Toplu, Nuri GüneĢ, Mustafa Yücel, Ahmet Sunay), ĠnĢaat (Ġsmail Bağıban, Ġbrahim ġahin), Gıda ĠĢleme Sektörü (Medet Abbasoğlu, Ġbrahim ĠletmiĢ). Kasım 2010 a kadar Platformun UNDP uzmanları ve ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülen sekretarya görevi; projenin sona ermesinden sonra, Platformun sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülmeye baģlanmıģtır. ġanlıurfa YDO tarafından aģağıda belirtilen ġuyergep çalıģmaları yapılmıģtır: 7. ġanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün GeliĢtirilmesi Platformu (ġuyergep) toplantısına iliģkin hazırlık çalıģmaları yürütülmüģtür. Toplantıda sunulmak üzere 2010 Travel Turkey Ġzmir Fuarı ve 2011 Emitt Fuarı hazırlıkları çalıģmalarına iliģkin sunum hazırlanmıģtır tarihinde Ticaret Borsası nın ev sahipliğinde ġanlıurfa Valisi baģkanlığında Yatırım Destek Ofisi nin organize ettiği 7. ġuyergep toplantısı gerçekleģtirilmiģtir tarihinde 8. ġuyergep Toplantısı gerçekleģtirilmiģ, toplantıda Şanlıurfa Yeraltı Kaynakları Mevcut Durumu ve Şanlıurfa Lojistik Merkezi konusunda bilgilendirme yapılmıģtır. Sayfa 13 / 18

15 9. ġuyergep Toplantısı tarihinde ġanlıurfa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleģtirilmiģtir. 3.2 Pamuk Platformu Çalışmaları ġanlıurfa YDO olarak ġanlıurfa Ġlinde üretilen pamuğun üretimi ve iģlenmesi sırasında kalitesinin artırılması amacıyla kamu ve özel sektör temsilcileriyle aģağıda belirtilen çalıģmalar yapılmıģtır. Pamuk Platformunda alınan kararlar doğrultusunda yapılacak çalıģmalara iliģkin ilgili kiģiler ile görüģülerek çalıģmaların son durumu hakkında bilgi alınmıģ; ġanlıurfa KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen destekler hakkında yapılan sunuma katılım sağlanmıģtır. ġanlıurfa daki çırçır iģletmelerinde tek balya sistemine geçiģ ile ilgili çalıģmalar kapsamında, önder çırçır iģletme sahipleri ile tarihinde Diyarbakır da örnek olabilecek bir tesise (Bismil Tarım Çırçır ĠĢletmesi) inceleme ziyareti gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Uğurlu Tekstil Firması ziyaret edilerek firma sahibi Cuma KORAK ile görüģülmüģtür. Tek balya sistemine geçiģ ile ilgili olarak yapılacak olan deneme çalıģması hakkında fikir alıģveriģinde bulunulmuģ, firma üretim yerleri ziyaret edilmiģtir. Ayrıca, ġanlıurfa da pamuk ile ilgili yapılabilecek çalıģmalar hakkında Harran Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Osman ÇOPUR, GAP Toprak Su AraĢtırma Enstitüsünden Uzaktan Algılama ve GIS Bölüm BaĢkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Murat AYDOĞDU, Pamuk AraĢtırma Bölüm BaĢkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Ufuk RASTGELDĠ, Pamuk AraĢtırmacısı Ziraat Yüksek Mühendisi Eyüp HAREM ile bir toplantı düzenlenmiģtir. Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü liderliği ve iģtirakçi kurum ve kuruluģlar ile ortaklaģa olarak hazırlanan ve AB Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı na sunularak kabul edilen Pamuk Lifi İmalatında Bölgesel Sınaî İşbirliği isimli proje üzerinde teknik detayları tartıģmak üzere Diyarbakır da yapılan toplantıya katılım sağlanmıģtır. Sayfa 14 / 18

16 Gümrük MüsteĢarlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü ile ġanlıurfa DıĢ Ticaret Standartları Ofisinde pamuk çırçırlamasında tek balya sistemine geçme hazırlıkları kapsamında yapılacak deneme çalıģması ile ilgili olarak görüģülmüģtür (ġubat 2011). 3.3 Diğer İşbirliği Çalışmaları ġanlıurfa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nde Kültür Müdürü ve ġanlıurfa Belediyesi Kültür ĠĢleri Müdürü nün katılımı ile EMĠTT Fuarına katılacak otel, konuk evi ve seyahat acenteleri temsilcileri ile toplantı yapılmıģtır. OSB Müdürü Remzi ĠNALI ile enerji, su giderleri, doğalgaz hattının son durumu ve yatırımcı firmalarla ilgili toplantı yapılmıģtır. Kendilerinden 2. OSB de yatırım yapmak için arsa tahsis edilmiģ firmaların listesi ve arsaların yerleģim planı temin edilmiģtir. OSB Denetim Toplantısına katılım sağlanmıģtır. Rotam Mühendislik ile birlikte Bozova Belediye BaĢkanlığı ziyaret edilmiģ; Çatak Bölgesinde yapılacak olan rekreasyon projesi hakkında görüģme yapılmıģtır.. ġanlıurfa ĠġKUR Müdürü ile iģgücü analizi hakkında görüģme yapılmıģtır. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Osmaniye Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından Erdinç KADIOĞLU ile görüģülerek 2011 yılı içerisinde Suriye ye sınırı olan illerdeki YDO lar olarak yatırım çekmeye yönelik ortak iģbirliği alanları değerlendirilmiģtir. Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı ziyaret edilerek turizm sektörüne iliģkin yürütülen çalıģmalar hakkında bilgilendirme yapılmıģtır. ġanlıurfa Belediyesi Kültür ĠĢleri Müdürü ile bir araya gelinerek Avrupa da ġanlıurfa Turizminin Yeri konulu toplantı gerçekleģtirilmiģtir. ġutso da yapılan Macaristan Büyükelçiliği ziyaretine katılım sağlanmıģtır. GAP BKĠ nin yürütmüģ olduğu GAP Organik Tarım Küme GeliĢtirme Projesi kapsamında Ġstanbul ve Ġzmir e düzenlenen Organik Tekstil Değer Zincirleri ve Küme GeliĢtirme Teknik Gezi Programına katılım sağlanmıģtır. Program çerçevesinde ġanlıurfa da Yaman Tekstil ve Ant Gıda Tarımsal ĠĢletmesi, Çorlu da Zorlu Holding Sayfa 15 / 18

17 Tekstil ĠĢletmeleri ve Eren Holding Tekstil ĠĢletmeleri, Ġstanbul da Ġmteks Firması, Ġzmir de Egedeniz Konfeksiyon Tesisi ziyaret edilmiģtir. Ġngiltere Büyükelçiliği, Global Tan Enerji ve Environmental Resources Management koordinasyonunda Ġstanbul Ġngiltere BaĢkonsolosluğu nda yapılan Karbon Ayak Ġzi ÇalıĢtayı katılım sağlanmıģtır. Birecik Kaymakamı ve Belediye BaĢkan Yardımcısı ziyaret edilerek turizm, balıkçılık ve ulaģım alnında Fırat tan nasıl yararlanılabileceği ve hazırlanan projeler hakkında görüģ alıģveriģinde bulunulmuģtur. Ġzmir de Sustainable Textile Seminar ve Organic Fashion Ġzmir adı altında hazır giyimcileri hedef ülkelerdeki alıcılar ile buluģturmak üzere düzenlenen organizasyona GAP BKĠ koordinasyonunda katılım sağlanmıģtır. Ajansımızdan Doğrudan Faaliyet Mali Destek kapsamında; Uluslararası Görsel Sanatlar Derneği tarafından ġanlıurfa da Fuar Merkezi Kurma, Fuar Düzenleme Fizibilite ÇalıĢması kapsamında Ġzmir ĠZFAġ Fuar Alanı na gerçekleģtirilen teknik geziye katılım sağlanmıģtır. GESEM Müdürü ile yürüttükleri çalıģmalar hakkında görüģmede bulunulmuģtur. GAP EKODER in düzenlediği organik tarım konulu konferansa katılım sağlanmıģtır. Birecik Ticaret ve Sanayi Odası ve Birecik Ġlçe Özel Ġdare Müdürlüğü ziyaret edilerek Birecik OSB nin son durumu hakkında bilgi alınmıģtır. TÜBĠTAK MAM yetkilileri ile Atatürk Baraj Gölü için planlanan taslak özel hükümler konusunda toplantı yapılmıģtır. Ayrıca Ajansın TÜBĠTAK ile yapabileceği ortak projeler konusunda görüģ alıģveriģinde bulunulmuģtur. Çevre ve Orman Bakanlığının Devlet Su ĠĢleri XV. Bölge Müdürlüğünde düzenlenmiģ olduğu Atatürk Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıģtır. Ajansın Doğrudan Faaliyet Mali Destekleme Programı kapsamında desteklediği ve ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası nda düzenlenen Şanlıurfa da Üretilen Narın Dış Pazarlara Açılması Eğitim Semineri ne katılım sağlanmıģtır. Sayfa 16 / 18

18 Doğrudan Faaliyet Mali Destekleme Programı kapsamında Ajans tarafından desteklenen Şanlıurfa da Fuar Merkezi Kurma, Fuar Düzenleme Fizibilite Çalışması Proje Çalıştayı na katılım sağlanmıģtır. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın Gaziantep te düzenlediği ve Kilis, Adıyaman ve Gaziantep turizm temsilcilerinin katıldığı Turizm Platformu toplantısına katılım sağlanmıģtır. ĠġKUR Müdürü ile iģverenlere sağlanan desteklerle ilgili görüģme yapılmıģtır. ġanlıurfa da yapılabilecek yatırımlarla ilgili bilgi notu hazırlanarak ġanlıurfa Valiliğine sunulmuģtur. ġanlıurfa Belediyesi Koruma Ġmar Müdürü ile görüģülerek belediyenin yürütmekte olduğu turizm projeleri hakkında bilgi alınmıģtır. Arz ederim Emin Uğur DİVİTÇİ ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 90 ıncı maddesi gereği, Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Sayfa 17 / 18

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

15. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMİTT) RAPORU 10-13 ŞUBAT 2011

15. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMİTT) RAPORU 10-13 ŞUBAT 2011 15. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI (EMİTT) RAPORU 10-13 ŞUBAT 2011 HAZIRLAYAN: AYŞEGÜL ÖZBEK ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ UZMANI 1 FUAR KİMLİĞİ Fuar Tarihi : 10-13.02.2011 Fuar Yeri

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2012 YILI. ÇALIġMA PROGRAMI

2012 YILI. ÇALIġMA PROGRAMI T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI ( HATAY, KAHRAMANMARAġ, OSMANĠYE ) 2012 YILI ÇALIġMA PROGRAMI -TASLAK- 0 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Ülkemizde 2006 yılında pilot uygulama olarak baģlatılan ve daha sonra 2009 yılında

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 2 2. KURUM ZİYARETLERİ... 3 3. TOPLANTILAR, KONFERANSLAR, ÇALIŞTAYLAR

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ZĠYARET SEMĠNER ZĠYARET ZĠYARET. ġanliurfa SMMM ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ZĠYARET ZĠYARET

ZĠYARET SEMĠNER ZĠYARET ZĠYARET. ġanliurfa SMMM ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ZĠYARET ZĠYARET 04.01.2016 12.01.2016 21.01.2016 03.02.2016 22.02.2016 23.02.2016 ġanliurfa VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 25.02.2016 ġanliurfa HĠPODROMU 01.03.2016 HARRAN OTELĠ ODASI KUPA KOġUSU KAHVALTI PROGRAMI ġanlıurfa

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 Hazırlayan: Ayşegül ÖZBEK ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ UZMANI 1 FUAR KİMLİĞİ Fuar Tarihi : 9-13.03.2011 Fuar Yeri : Berlin, ALMANYA Fuar Alanı : Messe

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015 KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BĠLGĠ... 2 2. MALĠ DESTEK PROGRAMLARI... 4 2.1 Ekonomik GeliĢme Mali Destek Programı...

Detaylı

Doğu Marmara ABİGEM AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU E-BÜLTENİ

Doğu Marmara ABİGEM AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU E-BÜLTENİ N :19 - EKİM 2016 AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU E-BÜLTENİ Doğu Marmara ABİGEM MİDEST ULUSLARARASI ALT YÜKLENİCİLİK FUARI ZİYARETİ Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda 05-08 Aralık

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz 2012 İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 2. Yatırım Destek Çalışmaları... 5 2.1 Yatırımcılarla Yapılan Görüşmeler ve Danışmanlık

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2

Detaylı

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings Sunulan Bildiriler Presented Proceedings BÖLGESEL KALKINMA BAĞLAMINDA ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI DENEYĠMĠ TRC1 Bölgesi : Gaziantep, Adıyaman, Kilis Bülent ÖZKAN 1 İpekyolu Kalkınma Ajansı Haziran 2010 da

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KÜLTÜR, TURİZM VE İMAJ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KÜLTÜR, TURİZM VE İMAJ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KÜLTÜR, TURİZM VE İMAJ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH Berlin-ALMANYA

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 2011 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunumu... 2 Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 3 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar...

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2013 1 2 İçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. Genel Bilgiler... 5 3. Amaç ve Hedefler... 5 4. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 7 4.1 ÇalıĢma Programında

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

KALKINMA KURULU SANAYİ LOJİSTİK ENERJİ KOMİSYONU KASIM 2015 TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2015/1

KALKINMA KURULU SANAYİ LOJİSTİK ENERJİ KOMİSYONU KASIM 2015 TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2015/1 KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI SANAYİ LOJİSTİK ENERJİ KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER)

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Organizasyon ġeması REKTÖR Mühendislik Fakültesi ÇEVMER MÜDÜRÜ ÇEVMER YÖNETĠM KURULU Ziraat Fakültesi MÜDÜRYARD. MÜDÜR YARD. ÇEVMER

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

(5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı. Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü. M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı

(5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı. Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü. M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı 5. ERBĠL YAPI & ĠNġAAT FUARI KATILIM RAPORU (5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı 05-08 ARALIK

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

2013 KASIM FAALİYET RAPORU

2013 KASIM FAALİYET RAPORU 2013 KASIM FAALİYET RAPORU www.howtoistanbul.com Tanıtım Toplantısı 12 Kasım 2013 A. Murat Ersoy İstanbul Valiliği'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü Ortaklığı, TÜRSAB

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı