AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN 01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ Dönem içinde ġirketimizin Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev alan BaĢkan ve Üyelerin ad soyad ve ünvanları ile görev süreleri aģağıda gösterilmiģtir. Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Zafer KURTUL Yön. Kur. BaĢkanı Akın KOZANOĞLU Yön. Kur. Üyesi Akın KOZANOĞLU Yön. Kur. BaĢkanı Faruk BĠLEN Yön. Kur. Üyesi Faruk BĠLEN Yön. Kur. BaĢk. Yrd Mevlüt AYDEMĠR Yön. Kur. Üyesi Erkut ULAġ Yön. Kur. Üyesi Galip TÖZGE Yön. Kur. Üyesi Sedef F.KORKMAZ Yön. Kur. Üyesi Ġbrahim GÜMÜġLÜ Yön. Kur. Üyesi Ziya AKKURT Yön. Kur. Üyesi Balamir YENĠ Yön. Kur. Üyesi Eyüp ENGĠN Yön. Kur. Üyesi Kemal Atıl ÖZUS Yön. Kur. Üyesi YaĢar BOZYÜRÜK Denetçi Remzi Süha DEDE Denetçi Ortak sayımız 5 olup, sermayemizin %10 undan fazla payına sahip ortağımız Akbank T.A.ġ. nin sermayedeki payı YTL. dir. Bu payın sermayeye oranı %99.8 dir. ġirketimizin son üç yılda dağıttığı temettü oranları aģağıda gösterilmiģtir. Yılı Temettü Oranı Ödeme Şekli 2004 % 32,5 Fevkalede Yedek Akçe den nakit 2005 % 28,4 Dönem karı ve fevkalade yedek akçlereden nakit 2006 % 32,4 Dönem karı ve fevkalade yedek akçlereden nakit - 1 -

2 II. ŞİRKET FALİYETLERİ VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ Sermaye piyasalarında en geniģ ürün yelpazesini yaygın kitlelere sunarak lider olmak vizyonuyla çalıģan ġirketimiz, yerli ve yabancı müģterilerine sermaye piyasalarında sunulabilecek tüm hizmetleri hızlı, kaliteli ve güvenilir bir Ģekilde sunarak sermayenin tabana yayılmasına katkıda bulunmak, karlılıkta büyümeyi sürekli kılarak hissedarlarımıza ve çalıģanlarımıza değer yaratmak misyonunu üstlenmiģtir. Bu doğrultuda 2007 yılında; - 13 Ģube 600 ü aģkın acente Akbank Ģubesi ve teģkilatlanmıģ Genel merkezimiz ile hizmetlerimiz geniģ bir tabanda müģterilerimize ulaģtırılmaya devam edilmiģtir. - Yeni müģteri sayısını arttırmak, kurumumuzun teknoloji alanında da sektörde önde gelen kurumlar arasında olduğu bilincini pekiģtirmek amacıyla baģlanan notebook ve blackberry kampanyalarında 90 adet müģteri ile belirlenen kriterlerin üzerinde hacim yapılmıģtır. - Adana Sanayi Odası nde Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ġsmet Berkan ın konuk konuģmacı olduğu, AraĢtırma bölümümüzün de piyasalar hakkında bir sunum yaptığı Adana Ak Yatırım Ģube müģterilerimizin, Sanayi Odası üyelerinin katılımıyla gerçekleģen Gündem toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. - AraĢtırma bölümümüzün yurtiçi yurtdıģı piyasalar ve yatırım önerilerimiz konulu sunumları ġiģli, Aksaray, Kadıköy, ġaģkınbakkal, Ankara ve Ġzmir Ģubelerimizde gerçekleģtirilmiģtir. - Akbank Ege Ģube MĠY ve müdürlerinin ve bölge müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla gerçekleģen sunumda Akbank-Akyatırım sinerjisinin arttırılması hedeflenmiģtir. - Türk sermaye piyasalarının geliģimine katkıda bulunma misyonu çerçevesinde YaklaĢık 300 yerli/yabancı yatırımcının katıldığı 2 gün süren Türkiye 2007 Yatırımcı Konferansı düzenlenmiģtir. Bu kapsamda dünyanın önemli fonlarının yöneticileri Ġstanbul da ağırlanmıģtır. - Akyatırım kurum kitapçığı hazırlanmıģtır. - NTV radyo ile 7 ay süren, Ekonomi bültenleri sponsorluğu kapsamında (canlı bağlantı, reklam müziği, web sitesinde banner çalıģmaları) anlaģması imzalanmıģtır. - Türkiye Ġhracatçılar Meclisi ile yatırım Çözüm Ortaklığı anlaģması yapılmıģtır. Bununla aylık olarak yayımlanan ve ihracat sıralamasında ilk de yer alan Türkiye nin önde gelen firma sahiplerine ulaģtırılan TĠMREPORT dergisinde AraĢtırma bölümümüzün çalıģmalarına yer verilmektedir. - Emerging Turkey 2008, Fortune/ekim, Golf Media Consulting/Ģubat, Boryad, The Lancet yayınlarında ilan çalıģmalarında bullunulmuģtur. - Aylık ekonomi derisi Capital in Para BaĢarının Anahtarıdır kitabına sponsor olunmuģtur

3 - Dünya Gazetesi nin uzman görüģü köģesine her Salı dönüģümlü olarak Hazine ve AraĢtırma bölümümüz tarafından makale hazırlanmıģtır. - Eylül ayı içerisinde Galata Köprüsünde bu yıl 3 üncüsü düzenlenen Ġstanbul Tasarım Haftasına ajansımız Trend Tiger ın tasarımını yaptığı Doğanın Su Kumbarası projesi ile sponsor olunmuģ, baģarılı basın yansıması sağlanmıģtır yılında 4 firmanın Çağrı Toplama yoluyla senet toplaması iģlemine aracılık yapılmıģtır. - Ödünç Pay Senedi Piyasası ,17 iģlem hacmiyle 1. sırada tamamlanmıģtır. Pazar payımız %16,73 olmuģtur. - Sistem altyapısı değiģtirilerek Gendeks yazılımına baģarı bir Ģekilde geçilmiģtir. - Akyatırım merkez ve Ģubeler ses kayıt alt yapısının yenilenmesi çalıģmalarına baģlanmıģtır. - ġirketimiz 22 adet Ģirketin MKK nezdindeki temsilcisi olmuģtur. Bu sayının arttırılması çalıģmalarımız sürdürülmektedir. - Görsel medyaya piyasalar ve beklentiler hakkında görüģler verilerek kurumumuzun tanırılırlığının arttırlması sağlanmıģtır. - Sponsor olduğumuz Muğla Üniversitesi ĠĢletme, Ġktisat ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Borsa ve Sermaye Piyasaları konulu sertifika programı büyük bir katılım ve ilgi görmüģtür içerisinde Üniversitede düzenlenen törenle 221 öğrenciye sertifikaları verilmiģtir. - Sayıları 80 binin üzerinde olan web sitesi üyelerine her gün bülten maili gönderimi yapılmıģtır. - ĠMKB nin 2007 yılında baģlamak istediği AçılıĢ seansının altyapı hazırlıkları tamamlanarak uygulamaya geçilmiģtir. - SatıĢ, pazarlama ve operasyon kadrolarının verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması amacıyla iģ akıģlarının kurulacak olan bir CRM ile entegre edilmesi yönünde çalıģmalara baģlanmıģtır. - Akyatırım web sitesinin yeniden tasarlanması ve alternatif dağıtım kanalı olarak iģlem sayfasının da oluģturulması amaçlı çalıģmalara baģlanmıģtır. - Almanya da yaģayan Türk giriģimci ve ĠĢadamlarına yönelik, ġirketimizi ve sermaye piyasalarını tanıtıcı toplantılar yapılması planlanmıģ, bu sayede Almanya da yaģayan potansiyel bireysel yatırımcıları ġirketimize kazandırmak amaçlanmaktadır. - ġirketimiz ile Akbank NV arasında acentalık tesis edilmesi bakımından gerekli giriģimlere baģlanılmıģtır. - Mevcut 13 Ģubemize ilaveten yeni Ģubeler açılması için çalıģmalara baģlanılmıģtır

4 ġirketimiz tamamen özsermayesi ile çalıģmakta ve genellikle herhangi bir dıģ finansman kullanmamaktadır. Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetinde bulunan Ģirketimiz, sektörün maruz kalabileceği; kredi riski, teknolojik riskler, operasyon riski, karģı taraf riski ve piyasa risklerine karģı her türlü önlemini almıģtır. ġirketimizin iģlemleri, sermaye piyasası mevzuatı gereği oluģturulan Denetim Grup BaĢkanlığımız tarafından iç kontrol ve denetim prosedürlerimiz çerçevesinde sürekli denetim altında tutulmakta, ayrıca iç kontrol faaliyetleri her personelimizce iģlemlerin ifası sırasında ve sonrasında yapılmaktadır. Ayrıca Ģirketimiz mali yapısı ve sermaye yeterliliği tabloları ile rasyoları yılda 2 kere bağımsız dıģ denetim firmasınca denetimden geçirilmektedir. Bu raporlara göre Ģirketimiz Sermaye Yeterliliği Tebliği gereği en üst dilim iyileģtirme hükümlerinden yararlanmaktadır. Diğer taraftan, etkin bir denetim mekanizması olan müģteri Ģikayetleri ile dilekleri de müģteri hizmetleri servisimizce değerlendirilmekte ve Ģirketimizin önemli bir denetim mekanizmasını oluģturmaktadır. ġirketimiz 2007 döneminde, ana faaliyet konusu olan hisse senetleri piyasasında toptan satıģ pazarı ve özel emirler hariç tutulduğunda iģlem hacmini %4,33 oranında artırarak milyon YTL lık iģlem hacmine ulaģmıģtır. Aynı dönemde ĠMKB toplam pazarı %18,56 artmıģtır. Bu pazarda ġirketimiz 104 aracı kurum arasında 4 üncü sırada yer almıģ ve %4.61 pazar payına sahip olmuģtur yılında Ģirketimizin bu pazardaki payı %5.24 sırası ise 5 dir. ġirketimizin 2007 döneminde diğer faaliyet alanlarındaki çalıģmaları aģağıda özetlenmiģtir yılında da önceki yıllarda olduğu gibi sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü kanuni sınırlar içinde müģterilerimize hisse senedi alımlarında kullanılmak üzere kredi verilmeye devam edilmiģtir. Bu sayede bir taraftan müģterilerimize hisse senedi alımlarında finansman kaynağı yaratılırken, bir taraftan da Ģirketimizin faiz ve komisyon gelirlerinin artırılması sağlanmıģtır. Kurumsal Finansman Bölümü 2007 yılında özelleģtirme, Ģirket birleģme ve devralması, danıģmanlık ve halka arz projelerinde faaliyetlerini sürdürmüģtür. Ak Yatırım Raiffeisen Investment AG konsorsiyumu ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı nın mülkiyetindeki Petkim çoğunluk hissesinin Blok SatıĢ Yöntemi ile ÖzelleĢtirilmesi Projesinde danıģmanlık hizmeti vermiģtir. Petkim hisseleri son derece baģarılı bir ihale sonucu piyasa fiyatının yaklaģık iki katına satılmıģtır. Bölüm 2007 yılında çok sayıda gayrimenkul projesi yürütmüģtür. Projelerin birçoğu devam etmektedir. Sonuçlandırılan projeler arasında YeĢil ĠnĢaat ın Modernist projesine Salamanca Capital ın ortak olması ön plana çıkmaktadır

5 Ayrıca ilaç, sağlık, gıda, enerji, plastik, tekstil, operasyonel kiralama ve gayrimenkul sektörlerinin de aralarında bulunduğu çeģitli alanlarda faaliyet gösteren birçok Ģirkete değerleme ve danıģmanlık hizmeti verilmiģtir. Ak Yatırım TAV, Halkbank, ĠĢ Yatırım ve SinpaĢ GYO halka arzlarında eģ-lider, Al Baraka ve Tekfen Holding halka arzlarında ise konsorsiyum üyesi olarak yer almıģtır. AraĢtırma departmanımızın hazırladığı günlük, haftalık Ģirket ve sektör raporları ile strateji ve makro ekonomik raporlar müģterilerimiz tarafından büyük bir beğeni ile takip edilmektedir. Ayrıca çeģitli yazılı ve görüntülü medyada bu departmanımızın yorum ve tavsiyeleri yıl boyunca yer almıģtır. Diğer taraftan ġirketimiz, hisse senedi müģterilerinin atıl durumdaki nakitlerini Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, BPP, Repo, A ve B tipi yatırım fonlarında ve VOB da değerlendirmiģtir. Bu sayede Ģirketimiz müģterilerimize en yüksek getiriyi sağlayarak müģteri memnuniyetini artırmaktadır. ġirketimiz Amerikan Express yatırım fonlarının Kanuni Türkiye SatıĢ Temsilcisi olarak çeģitli Amex yabancı yatırım fonlarının satıģına devam etmiģtir. ĠMKB Tahvil Bono ve Repo piyasasında Aracı Kurumlar içindeki ġirketimizin pazar payları; tescil iģlemleri hariç kesin alım-satım pazarında % 3.36 (74 aracı kurum içinde 9 nci) tescil iģlemleri hariç Repo-Ters Repo pazarında % 4.93 (58 aracı kurum içinde 5 nci) olmuģtur. (Geçen yıl Tahvil Bono da %4.38 Pazar payı ile 7 inci, Repo-Ters Repoda %3.98 pazar payı ile 5 nci) Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası nda (VOB) 2007 ilk iģlem yılında 60 aracı kurum arasında %2,78 pazar payı ile 11 Ġncu olunmuģtur. (Geçen yıl %2,46 Pazar payı ve 10 üncü sıra) Önümüzdeki yıllarda geliģmesi beklenen bu piyasada daha aktif ve öncü rol alınması planlanmaktadır. Bu geliģmeler gösteriyor ki ġirketimiz piyasalardaki gerçek müģteriye ulaģarak kalıcı bir müģteri tabanı yaratmak, ürün çeģitliliğini sağlamak ve pazar paylarını sürekli artırarak kaliteli hizmet vermek yönünde 2007 yılı içinde pazardaki ağırlığını muhafaza etmiģtir. Önümüzdeki dönemlerde ġirketimizi tüm faaliyet alanlarında daha ileriye götürmek öncelikli hedefimizdir. III. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER : ġirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre mali tablo ve rapor düzenlemektedir

6 2007 yılında Gelir Tablosu hesaplarında; geçen yıla nazaran net komisyon gelirleri % 12 oranında artmıģtır. Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri ile Genel Yönetim Giderlerindeki artıģ oranımız % 17 dir. Mali Oranlar Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vdl. Borçlar) 2,28 2,47 2- Toplam Borçlar/Aktif Toplamı ,33 3- Toplam Borçlar/Özsermaye 0,58 0,49 4- Net Dönem Karı(Zararı)/Toplam Aktifler ,10 5- Net Dönem Karı (Zararı)/Öz Kaynaklar ,16 6- Hisse BaĢına Kar 39,37 28,25 IV. İDARİ FAALİYETLER : ġirketimizin 2007 yılı sonu kadrosu 164 kiģidir. Bu kadronun 3 ü üst yönetici, 76 sı orta kademe yönetici, 76 sı yönetici yardımcısı ve yetkili, 9 u asistandır. Üst yönetimde görev yapanların adları ile meslekleri tecrübeleri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Adı Soyadı Ünvanı Mesleki Görevleri 1- Haluk TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Vekili 1985 yılında Akbank T.A.ġ. nde MüfettiĢ Yrd. olarak baģlamıģ ve Akbank ın çeģitli departmanlarında Müdür Yrd. ve Müdür olarak çalıģmıģtır. En son Menkul Değerler Merkezinde Müdür olarak çalıģırken 1997 yılında aynı ünvanla ġirketimize katılmıģ, 2000 yılında ise Genel Müdür Yrd na terfi etmiģtir. Kasım 2007 den beri Genel Müdür Vekilidir. 2- YeĢim AKSOY Genel Müdür Yrd. (Kurumsal Finansman) 3- Cem EKġĠT Genel Müdür Yrd. (Yurtiçi Sermaye Piyasaları) 1988 yılından itibaren Ġnterbank, Ġktisat Bankası, Körfezbank ta Kurumsal Finansman ve Yatırım Bankacılığı konularında çeģitli görevlerde bulunduktan sonra 1998 yılında Kurumsal Finansman konusunda Demir Yatırım a Genel Md. Yrd. olmuģtur yılından itibaren ġirketimizde Kurumsal Finansman dan sorumlu Genel Md. Yrd. olarak görev yapmaktadır yılları arasında T. Kalkınma Bankası nda Uzman Yardımcısı, yıllar arasında Finans Yatırım A.ġ. nde ġube Müdürlüğü, ġubelerden Sorumlu Grup BaĢkanlığı görevlerinde bulunmuģtur yılında ġirketimize Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıģtır

7 Personelimize maaģ haricinde yılda 4 maaģ tutarında ikramiye verilmekte ayrıca sağlık ve hayat sigortası yaptırılmakta, mesai günlerinde öğle yemeği verilmektedir. ġirketimizde personel servisi bulunmaktadır. Diğer taraftan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Makam Araçları bulunmakta olup, satıģ kadrolarına performansa bağlı olarak prim ödenmekte, satıģ hariç kadrolara ise jestiyon verilmektedir. V. KAR / ZARAR HESABININ KAPATILMASI VE SONUÇ: Sayın Ortaklarımız, Ġncelemelerinize sunduğumuz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ekteki 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Özsermaye DeğiĢim Tablosundan müteģekkil Mali Tablo ve Raporların tastiki ile 2007 yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrasını, 2007 yılı Ģirket faaliyetlerinden kaynaklanan ,76.- YTL. lik ticari kardan ,00.- YTL. vergi karģılığı, ,82.- YTL. I.Tertip ve YTL. II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan ,22.-YTL. lık karın ortaklarımıza dağıtılması, ayrıca UFRS tablosunda geçmiģ yıllar karlarında bekleyen ,00 YTL den II.Tertip Yasal Yedek olarak YTL düģüldükten sonra kalan ,09.-YTL nin de ortaklarımıza dağıtılması, dağıtılacak kar payının böylelikle toplam ,31.- YTL olması, dağıtım zamanı olarak tarihinin tespit edilmesini, ġirketimizin bağımsız dıģ denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu nun tarih 2007/59 ve tarih 2008/19 sayılı toplantıları ile kararlaģtırılan PricewaterhouseCoopers mensubu BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasabeci Mali MüĢavirlik A.ġ ile 2007, 2008 ve 2009 yıllarını kapsayan 3 yıllık süre için yapılan anlaģmaların kabul edilmesini, Ġstifa nedeniyle boģalan Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeliklerine, artan sürece vazife görmek üzere seçilenlerin bu görevlerinin onaylanmasını, Esas SözleĢmemizin 17. maddesi gereğince 1 yıl süre için görev yapacak Denetçilerin seçiminin yapılarak ücretlerinin belirlenmesini, kararlarınıza arz eder, 2008 yılının ülkemiz, ortaklarımız, Ģirketimiz ve çalıģanlarımız için baģarılı bir yıl olması dileği ile saygılar sunarım. Yönetim Kurulu Adına BaĢkan Zafer KURTUL Ek.1 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ UFRS ye göre 2006 yılı ile KarĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmıģ 2007 yılı Mali Tablo ve Raporlar - 7 -

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2 Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu 01/01/2012 30/06/2012 2012/2 GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2012 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2010 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2010 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 31 Mart 2010 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu a) Raporun dönemi, ortaklığın ünvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 2012 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.ġ.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 2012 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.ġ. BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ. 2012 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I - GĠRĠġ: Raporun Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.ġ. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1- Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komiteye iliģkin bilgiler

Detaylı

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir.

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sasa Polyester Sanayi A.ġ. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu Ġçindekiler 1. Kısaca Sasa... 4 1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 4 1.2. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler... 4 1.3. Yönetim

Detaylı

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ A. GiriĢ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Ġdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL BAKIġ... 3 Grup Organizasyon Yapısı... 5 1.2. Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ.... 5 1.3. Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ.... 6 1.4. Hitit Döviz

Detaylı

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI

2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI 2- KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU: BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Bundan böyle ġirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın 2.250.000.000.- TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bono ve/veya tahvillerin halka arzının,

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi ĠĢletmeleri A.ġ. 31.12.2010 Tarihi Ġtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2012 31.03.2012 2 Ortaklığın

Detaylı

Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı

Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı Yapı Kredi Sigorta 2012 Faaliyet Raporu içeriği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516 ncı maddesine

Detaylı

DOĞUġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 Ocak 2011 30 Haziran 2011. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

DOĞUġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 Ocak 2011 30 Haziran 2011. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 Ocak 2011 30 Haziran 2011 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Raporun Dönemi Faaliyet Raporumuz 01.01.2011 30.06.2011 dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Ünvanı DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. ġirketin

Detaylı

GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 GENEL MÜDÜRLÜK ReĢitpaĢa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Groupama Plaza No:2 34398 Maslak - Sarıyer / ĠSTANBUL Tel : 0212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0212

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2009 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ĠĢbu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporumuzda, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde değinilen konu baģlıklarının her biri için

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

ADEL KALEMCĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 8 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

ADEL KALEMCĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 8 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ADEL KALEMCĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 8 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı