T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ"

Transkript

1 T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ İSTANBUL

2 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM...2 Amaç...2 Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 İKİNCİ KISIM...2 BİRİNCİ BÖLÜM...2 Tanımlar...2 Uygulama Alanları İKİNCİ BÖLÜM... 4 Uygulama Esasları...4 ÜÇÜNCÜ KISIM...5 Uygulamaya İlişkin Genel İlkeler...5 DÖRDÜNCÜ KISIM...6 BİRİNCİ BÖLÜM...6 Müracaat Etme...6 İzin Verme...6 İzin Belgesi...6 İKİNCİ BÖLÜM...6 Denetim ve Gözetim Yetkisi...6 BEŞİNCİ KISIM...6 Yürürlük...7 Yürütme...7 Geçici Madde

3 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ Madde 1: Bu yönetmelik; Bağcılar Belediye sınırları içerisinde asılan her türlü afişin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı ve afiş asma platformlarının kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçlar. KAPSAM Madde 2 : Bu yönetmelik Bağcılar Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanlarını ve bu yönetmelikle belirlenen hükümlerin uygulanmasını kapsar. HUKUKİ DAYANAK Madde 3 : Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. İ K İ N C İ K I S I M Tanımlar ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Uygulama Alanları TANIMLAR Madde 4 : Bu yönetmelikte geçen terimler; İlan : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme afişlerini, Reklam : İnsanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir yada kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü yada tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer yada süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyuruları, Tanıtım :Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamaları, Reklam Veren: Ürettiği yada pazarladığı ürünün, hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün 3

4 hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek veya tüzel kişileri, Reklamcı (Reklam Ajansı) : Reklam verenin reklamlarını hazırlayan ve yöneten bu hizmet karşılığında iş başına belli bir ücret ya da reklam verenin medya harcamaları ve reklamın yapım giderleri üzerinden komisyon alan gerçek ve ya tüzel kişileri, Belediye: Bağcılar Belediyesini, Afiş: Değişik hava şartlarına dayanıklı bez, vinil, branda gibi ilan, reklâm ve tanıtım elamanlarını, Afiş Platformu: İlçe sınırları içerisinde 3 bölgede ve toplam 39 adet, Belediye tarafından yapılmış olan İlan, Reklam ve Tanıtım elamanlarının asıldığı platformu, Hizmet Binası: Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, vakıf, dernek, sendika ve diğer sivil toplum kuruluşları ile özel ve tüzel kişiliklerin her türlü faaliyetlerini yaptıkları binaları ifade eder. UYGULAMA ALANLARI Madde 5 : Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve diğer özel ve tüzel kişiler, hizmet binalarının kullanım hakkı kendilerine ait olan kısımlarını taşmayacak şekilde yol ve meydana bakan dış cephelerinin ve bu yönetmelikte belirtilen Afiş Platformu Yerlerinin haricinde hiçbir yere afiş asamaz. Madde 6: Afiş Platformu Yerleri : 1. BÖLGE 1 Merkez Mahallesi Bağcılar Meydanı (Kaymakamlık Karşısı) 2 Yavuz Selim Mahallesi Çiftlik Meydan 1 3 Yavuz Selim Mahallesi Çiftlik Meydanı 2 4 Güneşli Mahallesi Atatürk Cad. Koçman Cad. Birleşimi 5 Merkez Mahallesi Ebubekir Cami Kavşağı Dr.Sadık Ahmet Parkı İçi 6 Merkez Mahallesi İstanbul Cad. Güngören Cad. Başı 7 Yüzyıl Mahallesi. Yüzyıl Köprü Kavşağı 8 Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Cad. Yıldıztepe İlköğretim Okul Önü 9 Mahmutbey Mahallesi Ateştuğla Kavşağı 10 Göztepe Mahallesi İnönü Cad. Maslak Cad. Kavşağı 11 Demirkapı Mahallesi Velioğlu Park İçi 12 Kirazlı Mahallesi Ömür Sok. Bankamatiklerin Önü 13 Kirazlı Mahallesi Yunus Emre Kavşağı(M.Akif Bulvarı) 2. BÖLGE 1 Bağlar Mahallesi Koçman Cad. Mimar Sinan Cad.Kavşağı 2 Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Cad. Atatürk Cad.Kavşağı 3 Evren Mahallesi Koçman Cad. Gülbahar Cad.Kavşağı 4 Fevzi Çakmak Mahallesi Dağyolu Parkı İçi 5 Göztepe Mahallesi Maslak Cad. Yanyol Kavşağı 6 İnönü Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi (Trafo Önü) 7 İnönü Mahallesi Şh. Yılmaz Kaan Sokak(Molla Gürani Park Yanı) 8 Kemalpaşa Mahallesi 20.Cad. Namık Kemal Cad.Kavşağı 9 Kirazlı Mahallesi Mezarlık Yanı 4

5 10 Mahmutbey Mahallesi Taşocağıyolu Halkalı Cad. Kavşağı 11 Kirazlı Mahallesi. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Ramazan Çadır Alanı 12 Yüzyıl Mahallesi Kışla Cad. Barbaros Cad. Kavşağı 13 Yüzyıl Mahallesi Yanyol Osmangazi Cd. Kavşağı(A.Kadayıfçıoğlu Park) 3. BÖLGE 1 Demirkapı Mahallesi Osmanoğlu Cadde Başı 2 Evren Mahallesi Yaşar Acar Cami Karşısı 3 Fevzi Çakmak Mahallesi N.A.Kadayıfçıoğlu Kız Meslek Lise Önü 4 Hürriyet Mahallesi Malazgirt Cadde Üzeri 5 Mahmutbey Mah. İnönü Caddesi Mahmutbey Köprü Refüj Yanı 6 Mahmutbey Mahallesi Mahmutbey Stadyum Parkı Önü 7 Mahmutbey Mahallesi. Soğuksu Cad. Kurban Sahası Önü 8 Mahmutbey Mahallesi Taşocağıyolu Cad. Hayvan Barınak Önü 9 Mahmutbey Mahallesi Peyami Sefa Cad.( Mia Yolu Refüjü) 10 Mahmutbey Mahallesi Yanyol Köprü Cad. Kavşağı 11 Yüzyıl Mahallesi.Veysel Karani Caddesi(Viyadük Altı) 12 Yüzyıl Mahallesi. Matbaacılar Park İçi 13 Merkez Mahallesi Devlet Hastanesi Önü İKİNCİ BÖLÜM Uygulama Esasları Madde 7: Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, vakıf, dernek, sendika ve diğer sivil toplum kuruluşlarının afiş asmada uyacağı esaslar. 1. Reklam unsuru taşımayan afişlerden vergi ve asma tahsis ücreti alınmaz. 2. Özel gün ve gecelerde afişler 1 gün önceden ilgilisi tarafından asılır ve özel gün ve gecenin bitiminde de toplanır. 3. Özel haftalarda (Kutlu Doğum, Sakatlar Haftası. vb..) haftanın başlangıç gününün 1 gün öncesinden ilgilileri tarafından asılır, haftanın bittiği günün ertesinde de kaldırılır. 4. Bayram tebrikleri, bayramdan 1 gün önce ilgilileri tarafından asılır ve bayramın bittiği gün saat 17:00 da kaldırılır maddenin 1,2,3,4 de belirtilen durumlar haricindeki, ilan ve tanıtım mahiyetindeki afişler, en fazla 5 gün asılı kalır. Belediye bu durumdan muaftır. 6. Hizmet binalarının kullanım hakları kendilerine ait olan kısımlarının, yol ve meydana bakan dış cephelerini taşmayacak şekilde asacakları afişler en fazla 5 gün asılı kalır. Madde 8: Reklam veren özel ve tüzel kişilerin reklam mahiyetindeki afişleri asmada uyacağı esaslar sayılı Belediye Gelirler Kanununun 15. maddesinde düzenlenen tarife ve nispet oranında ilan ve reklam vergisi ödenir. 2. Belediye Meclisi tarafından belirlenen miktarda afiş asma tahsis ücreti ödenir. 3. Afişler en fazla 7 gün asılı kalır, süre uzatımına gidilmez. 4. Hizmet binalarının kullanım hakları kendilerine ait olan kısımlarının, yol ve meydana bakan dış cephelerini taşmayacak şekilde asacakları afişler en fazla 5 gün asılı kalır. 5

6 ÜÇÜNCÜ KISIM Uygulamaya İlişkin Genel İlkeler Madde 9 : Afişlerin asılmasında uygulanacak genel ilkeler. 1. Afişlerde sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara ve genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler bulunamaz. 2. Korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz. 3. Afişlerdeki ilan, reklam ve tanıtımlar; yürürlükteki mevzuata göre getirilen kısıtlamalar ile Genel Ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır. 4. Afişler dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık yapılamaz. 5. Afişler şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurları içeremez. 6. Her bir afiş için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle afiş asılamaz, asıldığı takdirde tebligata gerek kalmaksızın belediye zabıta müdürlüğü ekiplerince belediye adına re sen kaldırılır veya kaldırtılır. 7. Bu afişler Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, vakıf, dernek, sendika ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ait ise bu kurum ve kuruluşlarının afiş platformlarını 1 yıl süre ile kullanmalarına müsaade edilmez. 8. Bu afişler ticari kişiliklere ait ise ayrıca, afiş masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlasıyla afiş sahibinden tahsil edilir ve 5326 sayılı kabahatler kanununun ilgili hükümlerine göre de işlem yapılır. 9. Afişler süresi bittiği gün en geç saat 19:00 a kadar ilgilisi tarafından kaldırılır. 10. Süresi içerisinde kaldırılmayan, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen afişler belediye tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlasıyla afiş sahibinden tahsil edilir. 11. Afişler birbirinin görünümünü engelleyecek şekilde yerleştirilemez. 12. Afişlerde yabancı dilde reklâm ve tanıtım yapılamaz. 13. Afişleri asacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Üçüncü kişilere karşı doğacak zarardan sorumludur. 14. Afişin asılmasına izin verilmesine rağmen, hukuki platformda oluşan haklı gerekçeler göz önünde bulundurularak daha önce verilmiş olan iznin iptaline gidilebilir. 15. Her afiş platformunda beş adet afiş asma yeri mevcut olup, buralara asılacak afişlerde öncelik sıralaması, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, vakıf, dernek ve diğer kişiler şeklinde olacaktır. Kendi aralarında da müracaat önceliği dikkate alınacaktır. 16. Bu yönetmelikte belirtilen Afiş Platformu Yerlerindeki her bir bölge için, aynı asma süresi içerisinde, 5 adet olmak üzere 3 bölgede toplam 15 adet afiş, hakkaniyet, adalet ve rekabet prensipleri dikkate alınarak asılabilir. 17. Afişler 400 x 90 cm ebadında olacaktır. Bu ölçülere uymayan afişlerin asılmasına izin verilmeyecektir. 18. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak afiş asan kurum, kuruluş ve kişilere 1 yıl süre ile afiş asma izni verilemez ve afiş asmalarına müsaade edilmez. 19. Afiş platfomlarına asılacak afişler 400 x 90 cm. ebadında olacaktır. 6

7 DÖRDÜNCÜ KISIM Müracaat, İzin, Denetim BİRİNCİ BÖLÜM Müracaat ve İzin MÜRACAAT ETME Madde 10: Hizmet binalarının bu yönetmelikte belirtilen cephelerine ve afiş platfomlarına afiş asmak isteyen kurum, kuruluş ve kişiler ad, adres, afişin asılacağı yerler, afişin muhtevası, ebatları, cinsi ile konma başlangıç ve bitiş tarihini içeren dilekçe ile, en az üç gün önceden Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Zabıta Müdürlüğü tarafından müracaat dilekçesi tarih, sayı ve saati de yazılı olacak şekilde kayda alınacak olup, müracaat eden ilgililere müracaat tarihi, sayısı ve saatinin yazılı olduğu bir belge verilecektir. İZİN VERME Madde 11: Zabıta Müdürlüğü tarafından en geç müracaat tarihini takip eden günün akşamına kadar gerekli incelemeler yapıldıktan ve lüzumu halinde Hukuk İşleri Müdürlüğünden de uygunluk parafesi alındıktan sonra, afişlere izin belgesi düzenlenerek izin verilir. İZİN BELGESİ Madde 12: İzin verilen kurum, kuruluş ve kişilerin adı ve adresi, afişin asılacağı yerler, afişin muhtevası, ebatları, cinsi ile konma başlangıç ve bitiş tarihinin yazılı olduğu izin belgesi Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenir. İzin verilen afişlerin sağ alt köşelerine, belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, asılışkaldırılış tarihleri beyaz zemin üzerine kırmızı renkte uzaktan da okunacak büyüklükte yazılmalıdır. Gün kesirleri tam gün sayılır. İKİNCİ BÖLÜM Denetim ve Gözetim Yetkisi Madde 13: Afiş asma izni Zabıta Müdürlüğünce verilir. Afişlerin izinli olup olmadıkları, izinli olanların bu yönetmelik hükümlerine uygunluğu Zabıta Müdürlüğü ve İşletmeler Müdürlüğü tarafından denetlenir. Vergi ve asma tahsis ücreti denetimi ise Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır. 7

8 BEŞİNCİ KISIM Son Hükümler YÜRÜRLÜK Madde 14: Bu Yönetmelik Bağcılar Belediye Meclisince kabul edilmesine müteakip yayımlanarak yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 15: Bu Yönetmeliği Bağcılar Belediye Başkanlığı yürütür. Geçici Madde 1: Bu yönetmelikte belirtilen Asma Tahsis ücreti her bir afiş için 2007 yılında 10 YTL (On Yeni Türk Lirası) olarak uygulanır. 8

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç MADDE 1 : Bu yönetmelik Kuşadası ilçesi idari sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam, ilan

Detaylı

Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006

Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 T.C. ĐLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1- Amaç Bu yönetmelik Denizli Belediyesi sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ AĞUSTOS 2014 İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama Elemanları

Detaylı

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ SAMSUN 2011 KENTSEL TASARIM BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3

Detaylı

T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Malatya Belediyesi, sınır ve mücavir alanları

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYESĐ ĐLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel Đlkeler

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYESĐ ĐLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel Đlkeler T.C. BABAESKĐ BELEDĐYESĐ ĐLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel Đlkeler AMAÇ: Madde 1: Bu yönetmelik Babaeski Belediyesi, sınır ve mücavir alanları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KIRKLARELİ BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde;

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK 1.1.Amaç Bu yönetmelik Çerkezköy Belediyesi, sınır ve mücavir

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınır ve mücavir

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir. İlan Reklam Yönetmeliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç İZMİR BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Avanos Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ MADDE - 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ 2015 DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ 1 DEFNE BELEDĠYESĠ ĠLAN VE REKLAM YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Defne Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve ve alanlar ile, kamuya açık alanlarda,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2008 TARİH ve 111 SAYILI, DEĞİŞİK 12.09.2012 TARİH VE 59 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN KENT ESTETİĞİ VE İLAN, REKLAM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda; Karar No :162 Karar Tarihi :14/10/2014 KONUSU: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ )

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) 1 TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak. Madde 2 Tanımlar Madde 3 İdari yaptırım cezası ve uygulaması Madde 4 Ticari tanıtım tabelası nedir.. Madde 5 İzin

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN 79 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6 Kabul Tarihi : 5//0 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: //0 Sayı : 786 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ

Detaylı

Mükellef : İLAN ve Reklam vergisini Mükellefi olarak Belediyede kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere,

Mükellef : İLAN ve Reklam vergisini Mükellefi olarak Belediyede kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere, T.C. AYDIN BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj,

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (a) 12.Temmuz.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve

Detaylı

T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler)

T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler) T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler) Toplu Ulaşım Hizmetlerini bir organizasyon çatısı altında bütünleştirmek

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 Değişiklik Resmi Gazete 17.10.2008 Sayı : 27027 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı