T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.A. : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.A. : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU"

Transkript

1 T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : /407 KARAR TARİHİ : 29/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : S.A. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Şikayet, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bursların dağıtımı konusunda adaletsiz davrandığı, Kurumun genel bir açıklama ile kimlere burs çıkacağına dair genel bir bilgi verdiği, ancak şikayetçiye neden burs verilmediği konusunda net bir bilgilendirme yapmadığı, Kurumun burslarla ilgili olarak kendisine gelen şikâyetleri dikkate almadığı, burs talebinde bulunanların verdikleri bilgileri yeterince araştırmadığı ve şikayetçinin bu konuda yaptığı başvuruları dikkate almadığı iddiası hakkındadır. ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ : 31/7/2013 I. USÛL A. Şikayet Başvuru Süreci 1) Şikayet başvurusu 31/7/2013 tarihinde Kurumumuzun elektronik sistemi aracılığıyla ve 3386 sayılı başvuru numarası ile şikayetçi S.A. tarafından yapılmıştır. Şikayet başvurusunun karara bağlanması için 28/3/2013 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 41/1 a maddesi ve İmza Yetkileri Yönergesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, şikayetin incelenmesine ve araştırmasına geçilmiş, Ret önerisiyle Kamu Başdenetçisine sunulmuştur. B. Ön İnceleme Süreci 2) Yapılan ön inceleme neticesinde, şikayetin inceleme ve araştırmasına engel bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir. II. OLAY VE OLGULAR A. Şikâyetçinin Konu Hakkındaki Açıklamaları ve İddiaları

2 3) Şikâyetçi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bursların dağıtımı konusunda adaletsiz davrandığını, Kurumun genel bir açıklama ile kimlere burs çıkacağına dair kendisine genel bir bilgi verdiğini, ancak kendisine neden burs verilmediği konusunda net bir bilgilendirme yapılmadığını, Kurumun burslarla ilgili olarak kendisine gelen şikâyetleri dikkate almadığını, burs talebinde bulunanların verdikleri bilgileri yeterince araştırmadığını iddia etmektedir. B. İdarenin Şikâyete İlişkin Açıklamaları 4) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiş, ilgili idarenin 8/10/2013 tarihli ve sayılı yazısıyla, Öğretim Yılında Burs, Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi İle Yurt Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Kıstaslar)"a ilişkin belge, Şikâyetçiye ait Burs Kredi Taahhüt Senedi Fotokopisi, şikayetçinin 4 /7/2013 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna hitaben ayrı ayrı yazdığı dilekçeler, şikayetçinin 8/7/2013 tarihli BİMER başvurusu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün şikayetçiye verdiği 10/7/2013 tarihli ve sayılı, 11 /7/2013 tarihli ve sayılı ve 17/7/2013 tarihli sayılı cevabi yazıları gönderilmiştir. 5) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 8/10/2013 tarihli ve sayılı yazısıyla, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2 inci maddesinin "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs kredi verebilir. " hükmüne amir olduğunu; bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Kredi Yönetmeliği gereği Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını, burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğunu; burs veya öğrenim kredisi almak için müracaat eden öğrencilerin beyanlarının her yıl Yönetim Kurulunca kabul edilen Kıstaslar dahilinde değerlendirildiğini; Kuruma burs veya öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden öncelik durumu bulunmayan öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi müracaatlarının değerlendirilmesinin, öğrencinin %45 gelir, %35 başarı, %20 sosyal durumu (okuyan kardeş, anne babanın boşanmış olması, ailenin ikametgah ili dışında öğrenim görme vs.) üzerinden yapıldığı; Kurumlarına başvuruda bulunan S.A. A.Ü. Sosyoloji Bölümü öğrencisi olarak öğretim yılında burs veya öğrenim kredisi almak için müracaatta bulunduğu, burs öncelik durumu olmaması nedeniyle yapılan değerlendirmede, geliri, başarı durumu ve sosyal durumu üzerinden aldığı puan neticesinde öğrenim kredisi tahsisi yapılarak... numara ile kendisine öğrenim kredisi verildiğinin tespit edildiği, Kurumları mevzuatları gereğince öğrenim kredisi verilen öğrenciye burs verilmesi veya öğrenim kredisinin bursa dönüştürülmesinin (sonradan burs almayı sağlayacak öncelik durumu hariç) mümkün olmadığı ve adı geçen öğrenciye durumu ile ilgili olarak bilgi verildiği belirtilmiştir. C. Olaylar 6) Şikâyet başvuru dilekçesindeki olaylar özetle şöyledir: a) Şikâyetçi, öğretim yılında burs veya öğrenim kredisi almak amacıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuruda bulunmuştur. b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu şikayetçiye burs öncelik durumu olmaması sebebiyle, gelir, başarı ve sosyal durumu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu aldığı puan neticesinde... numarası ile öğrenim kredisi tahsis etmiştir.

3 c) Şikayetçi, 4/7/2013 tarihinde doğrudan ve 8/7/2013 tarihinde ise BİMER yoluyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna almakta olduğu öğrenim kredisinin bursa çevrilmesi talebiyle başvuru yapmıştır. ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu şikayetçinin 4/7/2013 tarihli başvurusuna 10/7/2013 tarih ve sayılı yazısıyla, BİMER aracılığı ile yapılan 8/7/2013 tarihli başvurusuna ise 11/7/2013 tarih ve sayılı yazısıyla kendisine öğrenci kredisi verilen bir öğrenciye burs verilmesinin veya öğrenim kredisinin bursa dönüştürülmesinin mümkün olmadığı belirtilerek olumsuz cevap vermiştir. d) Şikayetçi, 31/7/2013 tarihinde ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bursların dağıtımı konusunda adaletsiz davrandığını, kurumun genel bir açıklama ile kimlere burs çıkacağına dair genel bir bilgi verdiğini, ancak kendisine neden burs verilmediği konusunda net bir bilgilendirme yapmadığını, Kurumun burslarla ilgili olarak kendisine gelen şikâyetleri dikkate almadığını, burs talebinde bulunanların verdikleri bilgileri yeterince araştırmadığını ve kendisinin bu konuda yaptığı başvuruları dikkate almadığını iddia ederek Kurumumuza başvuru yapmıştır. D. Kamu Denetçisi Serpil Çakın'ın İnceleme ve Araştırma Bulguları 7) İlgili Kamu Denetçisi, şikayet başvurusunun çözümü amacıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden; şikayetçinin Kuruma burs verilmesi talebiyle başvuru yapıp yapmadığına, başvuruda bulunmuş ise şikayetçinin başvurusunun hangi gerekçeyle reddedildiğine, burs verilmesi taleplerinin reddine ilişkin gelen itirazlara Kurumun ne şekilde işlem yaptığına ve Kurumdan burs talebinde bulunanların verdikleri bilgilerin doğruluğunun ne şekilde araştırıldığına ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunmuş, ilgili idare cevabi yazısında talep edilen hususlara ilişkin açıklamalarını, " Öğretim Yılında Burs, Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi İle Yurt Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Kıstaslar)"ı, Şikâyetçiye ait Burs Kredi Taahhüt Senedi Fotokopisini ve dosya içeriği belge suretlerini göndermiştir. III HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE A. İlgili Mevzuat 8) 17/8/1961 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun; Yönetim Kurulu ve görevleri başlıklı 7 nci maddesinde " b) Burs/kredi verilecek ve yurtlarda barınacak öğrencilerin değerlendirilmesine ilişkin kıstasları belirlemek", Öğrenim kredisi başlıklı 14 üncü maddesinde "Kurum; ( ) yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredisi verir.", 9) 3/3/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun; Burs ve Kredilerin verilmesi başlıklı 2 nci maddesinde "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs kredi verebileceği."; 10) 24/8/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Kredi Yurtlar Kurumu Burs Kredi Yönetmeliğinin ; Amaç başlıklı 1 inci maddesinde "Bu

4 Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs kredi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.", Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde "Bu Yönetmelik, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının (Vakıf üniversiteleri hariç) kendi mevzuatlarındaki kriterlere göre belirleyecekleri öğrenciler ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenecek öğrencilere hangi şartlarla burs kredi verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.", Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti başlıklı 8 inci maddesinde, "Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir, Burs Verilmeyecek Öğrenciler başlıklı 9 uncu maddesinde "Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere, burs verilmez", Kurumca Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi başlıklı 14 üncü maddesinde (Değişik:RG 14/6/ ) "Kurumca burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türü, ara sınıfta ise yılsonu başarı durumu dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilir "; hükümlerine yer verilmiştir. B. Kamu Denetçisi Serpil Çakın'ın Kamu Başdenetçisine Önerisi 11) İlgili Kamu Denetçisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun" öğretim yılı için Burs, Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi ile Yurt Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Usul ve Esasla" doğrultusunda yaptığı inceleme sonucunda şikayetçiye burs verilmemesine ilişkin yaptığı işlemde hukuka ve hakkaniyete aykırılık tespit etmemiştir. C. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme ve Gerekçe Hukuka Uygunluk Yönünden 12) 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun Burs ve Kredilerin verilmesi başlıklı 2 nci maddesinde "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs kredi verebileceği" hüküm altına alınmıştır. Burs ve Kredi verilecek öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Kredi Yönetmeliğinin Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti başlıklı 8 inci ve Kurumca Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi başlıklı maddelerine istinaden Kurum bütçesinin izin verdiği ölçüde; ilk defa burs verilecek öğrenci sayısı, aylık burs miktarları, öğrencilerin Öğrenci Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarıları, öğrencinin gelir, başarı ve sosyal durumu, gibi kriterler dikkate alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunca her yıl kabul edilen kıstaslar dahilinde belirlenmektedir. 13) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğretim yılı için Burs, Öğrenim ve/veya katkı kredisi ile yurt başvurularının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar (kıstaslar), 24/08/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yüksek Öğrenim

5 Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Kredi Yönetmeliği" nin 14 üncü maddesi birinci fıkrası gereğince hazırlanmıştır. 14) Buna göre, burs, öğrenim ve/veya katkı kredisi ile yurt için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde her öğrenci için tavan puan olarak (onbin) rakamı esas alınmaktadır. Tavan puanın % 45'i (4.500 puan) öğrenci ve ailesinin gelir durumuna, % 35'i (3.500 puan ) öğrencinin başarı durumuna, % 20'si (2.000 puan) ise öğrencinin sosyal durumuna esas teşkil etmektedir. Gelir, başarı ve sosyal duruma ilişkin puanlama ayrıntılarına aşağıda tabloda yer verilmiştir. Gelir Durumu (4.500 Puan) puan üzerinden Kurumca tespit edilen gelirin düşülmesi sonucu elde edilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde, öğrencinin kendisine, anne ve/veya babasına ait olduğu tespit edilen; Üzerlerinde kayıtlı konut, işyeri ve/veya arsa kaydı bulunanlardan; her bir konut için 500 puan, her bir işyeri için puan, arsanın her bir m 2 için 1 puan düşülmektedir. Adların kayıtlı her bir motorlu aracın (motosiklet hariç) yıllık MTV tutarının yarısı, -Vergi Mükellefiyet kaydı bulunanlardan; gerçek usuldekiler için puan basit usuldekiler için 800 puan şirket hissedarı olanlar için puan, - Özel sektörde işveren yanında üniversite mezunu olarak ücretli çalışanlar için puan düşülmektedir. Başarı Durumu (3.500 Puan) puanın Başvuran öğrencilerden en yüksek puanı alanın puanına bölünmesi ile elde edilen sabit rakamın, öğrencinin almış olduğu puan ile çarpımı sonucu ulaşılmaktadır. İlk defa kayıt yaptıranlar için her bir puan türünde başvuruda bulunanlar içinde en yüksek puanı alanın puanı, Ara sınıftakiler için öğrencinin her bir puan türünde okuluna kayıt yaptırdığı yıla ait en yüksek puan, İlk defa kayıt yaptıran master, doktora ön kayıt ve özel yetenek öğrencileri için üniversitelerin her bölümünün kendi puanı kendi içinde değerlendirilerek öğretim kurumuna giriş tarihine göre başvuruda bulunanların aldıkları puanlar arasında en yükseği, Sınavsız geçiş yapan öğrenciler için tercih ettiği bölüme yerleşen ve Kuruma başvuran en düşük puanlı öğrencinin puanı, Meslek Yüksekokulları ve AÖF Önlisans programlarından mezun olan ve lisans programına Sosyal Durum (2.000 Puan ) Öğrencinin Sosyal Durumunun hesaplanmasında ise; Ailesinin ikametgâh adresi dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 400 puan, Ailesinin ikametgâh adresi dışında yüksek öğrenim gören, 25 yaşını geçmemiş çalışmayan bekâr kardeşlerin her biri için 300 puan, Ailenin ikametgâh adresinde yüksek öğrenim gören, 25 yaşını geçmemiş çalışmayan, bekâr kardeşlerin her biri için 300 puan, Ailenin ikametgâh adresinde yüksek öğrenim gören, 25 yaşını geçmemiş çalışmayan, bekâr kardeşlerin her birine 200 puan, İlköğretim ve ortaöğrenimde öğrenim gören 20 yaşını geçmemiş, bekar kardeşlerin her birine 50 puan,

6 yerleşen öğrenciler için DGS puanı, esas alınmaktadır. Babası ölmüş olanlara puan, Annesi ölmüş olanlara 600 puan, Anne ve Babası boşanmış olanlara ise 300 puan (burs için) verilmektedir. 15) Söz konusu usul ve esaslarda, sosyal ve fiziksel durumu itibarıyla ya da ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak belirlenen şartlara haiz öğrencilerin öncelikli öğrenci olarak dikkate alınacağı, bu öğrenciler hakkında, burs öğrenim ve/veya katkı kredisi ile yurt başvurularının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar dikkate alınmadan burs, öğrenim veya katkı kredisi ile yurt yerleştirme işlemleri gerçekleştirileceği kararlaştırılmıştır. Buna göre, şehit veya gazi çocukları, Sosyal Güvenlik Kurumundan; malullük, vazife malullüğü, veya harp malullüğü aylığı alanlar veya çocukları, vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler, anne ve babası ölmüş olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, Anne veya babası Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışanlar veya Kurumdan emekli olanlar ile Yönetim Kurulu üyelerinin çocukları (burs hariç), anne ve babası boşanmış olanlar (burs hariç), "Milli Sporcu Belgesi" almış amatör sporcular, 3713 sayılı Kanun hükümleri gereğince terörle mücadeleden dolayı köyleri devlet tarafından boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve ölenlerin çocuklarından yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir kapsamında olanlar (yurt hariç), ÖSYM Başkanlığınca belirlenen her öğrenim dalındaki ham puan bazında ilk 100'e girenler (yurt hariç), değerlendirme usul ve esasları uygulanmaksızın burs, öğrenim ve/veya katkı kredisi tahsisi ile yurt yerleştirme işlemleri açısından öncelikli öğrenciler olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjan oranı dahilinde öğretim kurumlarınca belirlenerek Ekim ayında kurumlarına bildirilenleri* (vakıf Üniversiteleri hariç) ve Milli Eğitim Bakanlığı kontenjanı içerisinde bildirilen öğrenciler** burs önceliği olan öğrenciler olarak belirlenmiştir. (*Üniversitelere ÖSYM Kılavuzundaki kontenjanlarının toplamı üzerinden, burs kontenjanı ayrılmıştır. Üniversiteler kendilerine ayrılan kontenjan nispetinde öğrencilerini belirleyebilmekte ve kendilerine ayrılan kontenjanın % 20 'sine tekabül eden miktarla sınırlı kalmak kaydı ile öğrencilerine aylık burs miktarının iki katı veya üç katına kadar burs verilmesini talep edebilmektedirler. ** yılı eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı kendisine tanınan kontenjan kapsamında, kontenjan hakkını yine kendisi tarafından belirlenmiş öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarını, ilk 5 tercihinde kazanan binbeşyüz (1.500) öğrenci ile Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu olup bu kontenjanlara giremeyen öğrenci lehine kullanmıştır.) Bu doğrultuda şikâyetçi, burs önceliği olan öğrenci kapsamında yer almamaktadır. 16) A.Ü. Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan şikâyetçi, öğretim yılında burs veya öğrenim kredisi almak için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne başvuru yapmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü şikayetçinin burs öncelik durumu olan öğrenci olmadığını dikkate alarak gelir durumu (%45), başarı durumu

7 (%35) ve sosyal durumuna (%20) ilişkin bilgisayar ortamında yaptığı değerlendirme sonucu aldığı puan neticesinde... numarası ile şikayetçiye öğrenim kredisi tahsis etmiştir. Şikâyetçinin gelir durumu, başarı durumu ve sosyal durumuna ilişkin puanlama ele alındığında toplam puanının 5,159,84 puan olduğu tespit edilmiştir. Gelir Durumu (4.500 Puan) Başarı Durumu (3.500 Puan) Sosyal Durum (2.000 Puan) Toplam ( Puan ) 2,677,00 2,232,84 250,00 5,159, 84 Puanlamada, şikayetçinin olan Gelir Durumu puanından babanın emekli maaşı olan TL ile üzerlerinde kayıtlı konut bulunması nedeni ile (500 x 0,8 katı) = 400 puanın çıkarılması ile 2,677,00 puana aldığı, Sosyal Durum puanı hesaplamasında ise, şikayetçinin ailesinin ikametgâh adresinde yüksek öğrenim gören, 25 yaşını geçmemiş çalışmayan, bekâr kardeşi olması nedeniyle 200 puan, İlköğretim ve ortaöğrenimde öğrenim gören 20 yaşını geçmemiş bekâr kardeşi olması nedeniyle 50 puan olmak üzere (200+50) = 250 puan, Başarı Durum puanının ise şikayetçinin halen eğitimine devam ettiği A.Ü. Sosyoloji Bölümünde (TM 3) burs başvurusunda bulunan en yüksek puanlı öğrencinin puanı dikkate alınarak hesaplandığında 2.232,84 puan olarak belirlendiği tespit edilmiştir. 17) Buna karşılık, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü öğretim yılında toplam öğrenciye burs vereceğini açıklamıştır. Burs Tahsisinde Bulunulan Öğrenim Türü Öğrenci Sayısı Tavan puan Taban puan Önlisans/Lisans , ,55 Master , , 76 Doktora , , 72 Yurtdışında Eğitim Gören Öğrenci Toplam ,00 0, 00 Yurtiçinde şikâyetçi ile aynı kategoride olan lisans ve önlisans öğrencisine, yüksek lisans öğrencisine ve 150 doktora öğrencisine olmak üzere toplam öğrenciye, yurtdışında ise 500 öğrenciye burs tahsisinde bulunmuştur. Lisans ve önlisans öğreniminde burs almaya hak kazanan nci öğrencinin gelir, başarı ve sosyal durum puanı toplamı 5.568,55 olarak gerçekleşmiştir. Şikâyetçinin belirlenen kıstaslar dâhilinde durumunun değerlendirilmesi neticesi (5.568,55 > 5.159,84) puanı yetmediğinden kendisine öğrenim kredisi tahsis edilmiştir.

8 Yüksek Öğrenim Kredi ve Kredi Yurtlar Kurumu Burs Kredi Yönetmeliğinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere, burs verilmeyeceği hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle, şikâyetçinin talebi olan öğrenim kredisinin gelir, başarı ve sosyal durumu dikkate alınarak bursa dönüştürülmesi (sonradan burs almayı sağlayacak öncelik durumu olması hariç) mümkün bulunmamaktadır. Bu anlamda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işlemler de hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Hakkaniyete Uygunluk Denetimi Yönünden 18) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Kurumumuza gönderdiği Burs, Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi ile Yurt Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Kıstaslar) incelendiğinde, öğrencinin kendisinin ve/veya ailesinin gelir durumu, okuyan kardeş, anne veya babasının sağ olup olmaması, anne ve babanın boşanmış olması, ailenin ikametgâh ili dışında öğrenim görme gibi kıstasları da dikkate aldığı anlaşılmakta, ancak şikâyetçinin gelir durumu, başarı durumu ve sosyal durumunun kendisine burs tahsisine yetmediği görülmektedir. 19) Şikâyetçi tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün bursların dağıtımı konusunda adaletsiz davrandığı iddiasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulunca her yıl belirlenen burs, öğrenim ve/veya katkı kredisi ile yurt başvurularının değerlendirilmesine ilişkin kıstasların açık, objektif ve somut kıstaslar olduğu, herkese eşit bir şekilde uygulandığı ve uygulamada başvuru yapanlar arasında belirlenen kıstaslar dışında herhangi bir ayrıma gidilmediği, burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapanların başvurularının doğruluğunun teyidinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarından elektronik ortamda alınan verilerden yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, somut olayımızda burs, öğrenim ve/veya katkı kredisi ile yurt başvurularının değerlendirilmesinde gözetilen kıstaslar, ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeler ve dengeler gözetilerek Yönetim Kurulunca her yıl güncellenmekte olup; kişilerin objektif kriterler temelinde değerlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması anlamında doğru, yerinde ve takdire değer bir uygulamadır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işlemler de bu yönden de hakkaniyete aykırılık tespit edilmemiştir. IV. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN YASAL MEVZUAT A. Dava Açma Süresinin Yeniden Başlaması 20) 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. B. Yargı Yolu 21) 2709 Sayılı 1982 Anayasası'nın Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Başlıklı 40.maddesinin 2. fıkrasında, "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." hükmü yer almakta olup, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ilgili idarenin işlemine karşı 60 günlük dava açma süresinden arta kalan süre içinde Ankara İdare Mahkemesine yargı yolu açıktır.

9 V. KARAR Açıklanan gerekçelerle; şikâyetin REDDİNE, Kararın şikayetçiye ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi. M.Nihat ÖMEROĞLU Kamu Başdenetçisi

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : M.C.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : M.C. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 02.2013/862 KARAR TARİHİ : 04/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : M.C. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 02.2013/1110 KARAR TARİHİ:30/05/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : K.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü/ERZURUM ŞİKAYETİN KONUSU : Şikayet, Atatürk

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI ŞİKAYET NO : 02.2013/178 KARAR NO : 2013/99 ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2014/4266 KARAR TARİHİ : 25/03/2015 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : H.C. : 1 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 2 Yükseköğretim Kurulu

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN RET KISMEN TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN RET KISMEN TAVSİYE KARARI KISMEN RET KISMEN TAVSİYE KARARI KARAR NO : 2013/11 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI VE UNVANI :. A. Z. / B.Y.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : /... ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 öğretim yılında yurt dışında ön-lisans, lisans, master, doktora, dikey geçiş, yatay geçiş, ara sınıf, özel

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. : N.B :Av. Y.P

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. : N.B :Av. Y.P T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013/1691 KARAR TARİHİ:20/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : N.B :Av. Y.P : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI : M.B.B

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI : M.B.B T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/684 KARAR TARİHİ : 27/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : B.B VEKİLİ/TEMSİLCİSİ : M.B.B ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ : 16.09.2013

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013/1726 KARAR TARİHİ:03/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : S.B ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Çukurambar Mah. Dumlupınar Bul. No:3 Çankaya/ANKARA

Detaylı

BURS, ÖĞRENĠM VE KATKI KREDĠLERĠNE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR. Burs nedir? Burstan yararlanacak öğrenciler, Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

BURS, ÖĞRENĠM VE KATKI KREDĠLERĠNE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR. Burs nedir? Burstan yararlanacak öğrenciler, Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler BURS, ÖĞRENĠM VE KATKI KREDĠLERĠNE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR Kurum T.C. vatandaşı yurt içinde yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim ve katkı kredisi*, yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :04.2014.2881 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : J.D. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYETİN KONUSU : Telefon Şirketi abonesi olduktan 4 gün

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013.1626 KARAR TARİHİ : 14/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİLER : M.E.B ve H.K İKAYET EDİLEN İDARELER : 1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6

Detaylı

KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI

KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKÂYET NO: 03.2013/223 KARAR TARİHİ: 09/01/2014 KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKÂYETÇİ :...... ŞİKÂYET EDİLEN İDARE :1- Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Ziya Gökalp Cad. No: 64 06600 ANKARA 2- Milli

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013.1626 KARAR TARİHİ : 14/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİLER : M.E.B ve H.K ŞİKAYET EDİLEN İDARELER ŞİKAYETİN KONUSU : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. 2 Denizli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ŞİKÂYETİN KONUSU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. 2 Denizli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ŞİKÂYETİN KONUSU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 03.2013/587 KARAR TARİHİ : 05/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : H.M.M ŞİKÂYET EDİLEN İDARE: 1- İçişleri Bakanlığı 2 Denizli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ŞİKÂYETİN

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 02 2013/1064 KARAR TARİHİ : 06/06/2014 TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 02 2013/1064 KARAR TARİHİ : 06/06/2014 TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 02 2013/1064 KARAR TARİHİ : 06/06/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYETÇİ VEKİLLERİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : C.G. : Av. N.S.E.Ş Av. C.K, Av. E.K : Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :2014/2810 KARAR TARİHİ:04/12/2014 KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKAYETÇİ : A.A. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (re'sen) 2) Tarım

Detaylı

T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :.../...

T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :.../... T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI ŞİKAYET NO :04.2013/119 KARAR NO :2013/32 ŞİKÂYETÇİNİN SOYADI, ADRESİ ADI :.../... ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : ANKARA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014 TC KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO: 2014/4718 KARAR TARİHİ :19/03/2015 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : AK ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

20/07/2013-10/09/2013

20/07/2013-10/09/2013 ŞİKAYET NO : 02.2013/310 KARAR TARİH : 15/01/2014 ŞİKAYET EDİLEN DAİRE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ RET KARARI Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü : (DESEM) Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2015/1514 KARAR TARİHİ:27.07.2015 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : Derneği ŞİKAYETÇİ TEMSİLCİSİ :. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : C.Ö

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : C.Ö T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 2013.1501 KARAR TARİHİ : 31/01/2014 ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE RET KARARI : C.Ö : Sermaye Piyasası Kurulu ŞİKAYETİN KONUSU : Şikayetçinin sahibi olduğu hisse

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/217 KARAR NO : 2013/75 RET KARARI ŞİKAYETÇİ VE ADRESİ :. Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar / ANKARA. belgesinin iadesi istemi

ŞİKAYET NO : 01.2013/217 KARAR NO : 2013/75 RET KARARI ŞİKAYETÇİ VE ADRESİ :. Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar / ANKARA. belgesinin iadesi istemi ŞİKAYET NO : 01.2013/217 KARAR NO : 2013/75 RET KARARI ŞİKAYETÇİ VE ADRESİ :. ŞİKAYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ ŞİKAYETİN KONUSU : Türk Standardları Enstitüsü Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar / ANKARA :Şikayetçi

Detaylı

ŞİKAYET NO :04.2013.1370 KARAR TARİHİ : 22/01/2014 TAVSİYE KARARI

ŞİKAYET NO :04.2013.1370 KARAR TARİHİ : 22/01/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO :04.2013.1370 KARAR TARİHİ : 22/01/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYET EDİLEN İDARELER ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ 1- Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Cad. Dikmen 06650 ANKARA 2- İstanbul

Detaylı

KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI Kurumca memleket içerisinde yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine burs, öğrenim ve katkı kredisi verilmektedir. Burs nedir? Yurt

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/289 KARAR TARİHİ : 18/03/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : N.A. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA ŞİKAYETİN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013.1633 KARAR TARİHİ:20/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : K.M ŞİKAYET EDİLEN İDARE : ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Halaskargazi

Detaylı