ARAŞTIRMA (Research Report)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA (Research Report)"

Transkript

1 ARAŞTIRMA (Research Report) YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN BESLENME ALıŞKANLıKLARı Nutritional habits of the university hostel students...ı."ı. 2 Turgut ŞAIDNOZ, Saime ŞAHINOZ, Fevziye ÇETINKAYA, Muaıla AYKUT\ Yusuf ÖZTÜRK3 6zet : Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının saptanması amacıyla yapılan bu çalışma kapsamına, 1//0 sistematik örneklemeyöntemiyle seçilen I65'i erkek, 138'i kız olmak üzere toplam 303 öğrenci alınmıştır. Öğrencilerin %19.1'i düzenli olarak sabah kahvaltısını, %68.1'i düzenli olarak öğle yemeğini ve %78.2'si de düzenli olarak akşam yemeğini yediğini belirtmiştir. Kahvaltı yaprnama nedeni olarak ilk sıralarda zaman olmaması, derslerin erken başlaması ve erken kalkmamak gibi nedenler gösterilmiştir. Öğrenciler kahvaltıda sıklıkla çay içmekte ve en sık olarak da simit ve poğaça yemektedirier. Öğrencilerin %75'i, öğle yemeğini okulda, akşam yemeğini de yurtta yemektedirier. Öğrencilerin yaklaşık yarısı (0/&49.7) yemek aralarında çay, % 11.8'i ayran, %2.0'ı da süt içmektedirler. Tüm öğrenciler arasında sigara içme oranı %27.4, sürekli yada arasıra alkol kullanma oranı ise % 20.3'tür. Beden kitle indeksi (BKİ)'ne göre erkeklerin %19.2'si, kızların ise %39.8'i zayıf idi. Her beş kız öğrenciden ikisinin ve her beş erkek öğrenciden de birinin Beden Kitle İndeksine (BKi) göre zayıf olmasıyurtta kalan öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenemediğini göstermektedir. Anahtar kelimeler: Yurt öğrencileri, beslenme alışkanlığı Summary : The object of this study is to determinethe eating habits of the universityhostel students. Wehave selected 165 male and 138female, totally 303 students through 1//0 systematic sampling method. The students have pointed out that 19.1 % of them have breakfast, 68.1 % have lunch and 78.2 % have dinner regularly. Reasons for not having breakfast have been listed as limited time for first hour lectures, early resumption of lectures and for not getting up early. The students mostly drink tea at breakfast and frequently eat simit and pogaça. 75 % of the students eat their lunch at school and their dinner at the hostel. About half (49.7%) of the students drink tea between food, 11.8 % ayran and 2.0 % mi/k.among the whole student body 27.4 % smoke and occasiona/ly or permanently 20.3 % take alcahal. According to BMI 19.2 % of the male students and 2.3 % of thefemale students are thin. As out of everyfive female students two student and out of every fıve male students one student has been determined to be thin, according to the BMI thisshows us that students who live in hostels do not gel enough and balanced food Key Words: Hostel students, nutritional habits Beslenme; büyüme ve gelişmeyi etkileyen, mental gelişmeyi sağlayan önemli bir unsurdur. Yeterli ve dengeli beslenme her yaşta önemli olmakla beraber büyüme ve gelişme dönemindeki gençlik çağında i Arş. Gör. Ere. Ün. Tıp FakHalk Sağlığı AD, Kayseri 2Doç. Dr. Ere. Ün. Tıp FakHalk Sağlığı AD, Kayseri 3 ProfDr. Ere. Ün. Tıp FakHalk Sağlığı AD, Kayseri daha önemlidir. Özellikle derslerinde başarılı olmaları ve verilen süre içerisinde bilgili ve becerili bir meslek sahibi olmaları beklenen üniversite gençliğinde daha da önem kazanmaktadır. Her yılortalama öğrenci ilkokula başlamakta ve ilkokula başlayan her çocuktan ancak SOLi bir yüksek öğretim kurumunu 16 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E. UJournal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23, 1999

2 Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M. Öztürk Y bitirebilmektedir (1). Binde 80 içerisine girmeyi başaran bu zeki üniversite öilfencilerinin başarılı bir eğitim süreci geçirmesi ve kendilerinden beklenilenleri yerine getirebilmeleri için beslenme sorunlarınınçözülmesi gerekmektedir. Bu araştırma üniversite gençliğinin beslenme alışkanlıklarının ve sorunlarının tespit edilip, beslenme konusunda yanlış alışkanlıkların düzeltilmesine ve sorunların çözüme katkı sağlayabilmek amacıyla planlanmıştır. MATERYAL VE METOD Bu araştırma; Kayseri'de eğitim-öilfetim yılında Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalan üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bu yurtlarda 1659'u erkek 1375'i kız olmak üzere toplam 3034 öğrenci kalmaktadır. Bu öğrencilerden 1110 sistematik örnekleme yöntemi ile 165'i erkek, 138'i kız olmak üzere toplam 303 öğrenci seçilerek araştırmakapsamına alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere 42 sorudan oluşan birer anket formu verilip soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin boy ve kiloları anketör tarafından ölçülerek anketlere kaydedilmiş ve beden kitle indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. BKİ değeri arası olan erkek öğrenciler ve arası olan kız öğrenciler normal, bu değerlerin üzerinde olanlar şişman ve altında olanlar zayıf olarak değerlendirilmiştir (2). Elde edilen veriler bilgisayarda Epi tnfo5 ve SPSS 7.0 programlarında değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde Ki kare testikullanılmıştır.. BULGULAR Üniversite gençliğinin beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla planlanan bu araştırmaya % 45.5'i kız, % 54.5'i erkek olmak üzere toplam 303 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan yurt öğrencilerinin yaş ortalaması 20.60:f:1.92 olup bu ortalama kızlarda 20.3O:f:1.64, erkeklerde ise 20.85:f:2.09 idi. Bu öilfencilerin % 92.4'ü gündüzve % 7.6'sl da gece öğretiminde okumaktaydı. Düzenli olarak sabah kahvaltısı yapan öğrencilerin oranı % 19.1 idi (Tablo I). Düzenli kahvaltı yapma açısından kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Gece öğrenimindeki öğrencilerin kahvaltı yapma oranları gündüz öğreniınindekiöğrencilere göre anlamlı olarak daha yüksektir. Ailesinde düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı olmayan öğrencilerin hiç kahvaltı yapmama oranı diğer öğrencilere göre anlamlı olarak daha yüksek idi (Tablo II). Kahvaltı yapmama nedeni olarak ilk sıralarda zaman olmaması (% 38.4), erken kalkmamak (% 18.4) ve derslerin erken başlaması (% 18.0) gibi nedenler gösterilmiştir. Öğrencilerin sabah kahvaltısında en sık tükettikleri yiyecekler simit ve poğaça türü yiyecekler idi. Pekmez, bal, reçel ve yağ gibi yiyecekleri hiç tüketmediğini söyleyen öğrencilerin oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Tablo III). Öğrenciler kahvaltıda sıklıkla çay içmektedirier. Öğrencilerin % 67.0'1 sütü, % 74.9'u çorbayı, % 61.4'ü meyve sularını kahvaltıda hiç içmemektedirler(tablo IV). Tablo i. Yurt öğrencilerininyemek alışkanlıkları Düzenli Arasıra Hiç Ö~ünler (0=303) Sayı % Sayı % Sayı % Sabah Kahvaltısı Ö~le Y eme~i Akşam Y eme~i Erçiyes Üniversitesi Sağ/ık Bi/imleri Dergisi (E. Ü.Journal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23,

3 Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları Tablo II. Öğrencilerin sabah kahvaltısı yapma durumlarınıetkileyen faktörler Düzenli Arasıra Hiç n Sayı % Sayı % Sayı % Cinsiyet Kız Erkek x2=2.07 P>0.05 Ö~retim Şekli Gündüz Gece x2=12.45 P<O.OOI Ailede Kabvalt) Ahşkanh~ı Var Yok xb8.l7 P<0.05 Tablo III. Yurt öğrencilerinin kahvaltıda tükettikleriyiyeceklerin sıklığı Her gün Arasıra HiÇ YiyeCek (n=303) Sayı 0;;, Sayı % Sayı % Peynir Zeytin Yumurta Bal,Reçel Yağ Simit, Po~aça Kraker, Biskflvi IS Erciyes Oniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E.OJournal of Health Sciences) 8(1-2}

4 Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M, Öztürk Y Tablo LV. Yurt öğrencilerinin kahvaltıda içtikleri içeceklerin sıklıgı Her güo Arasıra Hiç İçecek (0=303) Sayı % Sayı % Sayı % çay Süt Çorba Meyve Suyu Kahve Öğrencilerin % 67.1 'i öğle yemeğini, % 76.9'u da akşam yemeğini düzenli olarak yediğini belirtmiştir (Tablo I). Öğrencilerin % 75.0'i öğle yemeğini okulda ve akşam yemegini de yurtta yemektedirier. Öğrencilerin yaklaşık yarısı (% 49.7) yemek aralarında çay, % 36.5'i kola, % I1.8'i ayran, % 2.0'1 da süt içmektedirler. Öğrencilerin yarısından çoğu yurt yemeklerinin her yönüyle yetersiz olduğunu belirtmiştir (Tablo V). Yine öğrencilerin yarısından çogu okul yemekhanesindeki yemeklerin miktarı hariç her yönüyle yeterli oldugunu belirtmiştir (Tablo VI). Öğrencilerin 265'i yurt yemeklerinden, 59' u ise okul yemeklerinden memnun olmadıgını ifade etmişlerdir. Bu öğrencilerin yemeklerden memnunolmamanedenleri Tablo VII'de gösterilmiştir. Ögrenciler, yemeklerden memnun olmamalarının en sık nedeni olarak; yemeklerin çok yağlı oluşunu ve temiz olmayışını bildirınişlerdir (Tablo VII). Ayrıca öğrencilerin % 59.0'u yurt yemeklerinin fiyatını yüksek bulmaktadır. Öğrencilerin % 27.4'ü sigara kullandıgını belirtmiştir (Tablo VIII). Sürekli ya da arasıra alkol kullanan öğrencilerin oranı ise % 20.3'tür. Tablo V.Yurt öğrencilerinin yurtta verilen yemekler hakkındaki görüşleri Yemeklerio Yeterli Yetersiz Fikrim Yok (0=303) Sayı % Sayı % Sayı % Besin D~eri Kalorisi Temizli~i Çeşitliliği Miktarı Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E.Ü.JoumQIofHealthSçiem:es)8(1-2) 16-23,

5 Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları Tablo VI. Öğrencilerin okul yemekhanesinde verilen yemekler hakkındakigörüşleri Yemeklerin Yeterli Yetersiz Fikrim Yok (0=303) Sayı % Sayı % Sayı % Besin Değeri Kalorisi Temizliği Çeşitliliği Miktarı Tablo VII. Öğrencilerin yemeklerden memnunolmama nedenleri Yurt Yemekleri Okul Yemekleri Neden (n=265) Sayı % Sayı % Çok Yağlı Tadı Güzel Değil Temiz Değil Yeterli Çeşit Yok Yemeklerin Miktarı Düşük Tablo VIII. Öğrencilerin cinsiyete göre sigara kullanma durumu Evet Hayır Bıraktım Toplam Cinsiyet Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Erkek Kız Toplam x2=1.89 SD=2 P> Erciyes Vniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E. VJournal of Health Sciences) 8(1-2) J6-23, J999

6 Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M, Öztürk Y Tablo ıx. Öğrencilerin cinsiyetierine göre BKİ'nin dağılımı Zayıf Normal Şişman Toplam Cinsiyet Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Erkek Kız Toplam x2=16.45 P<O.OOl Araştırmaya katılan öğrencilerin Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalaması olup, BKİ'ne göre erkeklerin % 19.2'sinin, kızların % 39.8'inin; başka bir deyişle her beş kız öğrenciden ikisinin ve her beş erkek öğrenciden de birisinin BKİ'ne göre zayıf olduğu, yine erkek öğrencilerin % 10.5'inin kız öğrencilerin ise % 2.3'ünOn hafif şişman olduğu tespit edilmiştir (Tablo ıx). Öğrencilerin harçlıklarının ortalaması kredi dahil :1: TL idi. Öğrenciler harçlıklarının% 66.4'ünO beslenme gideri olarak harcamaktadırlar. Erkek öğrencilerin % 42.8'i, kız öğrencilerin ise % 20.8'i harçlıklarının % 75'inden fazlasını beslenme gideri olarak harcamaktadırlar. Aradaki fark istatistikselolarak anlamlı bulunmuştur. TARTIŞMA Yaklaşık olarak her beş üniversite öğrencisinden ancak biri düzenli olarak sabah kahvaltısı yaparken, üço arasıra yapmakta ve yine biri de hiç sabah kahvaltısı yapmamaktadır. Düzenli olarak sabah kahvaltısı yapan öğrencilerin oranı % 19.1 iken, hiç kahvaltı yapmayan öğrencilerin oranı ise % 23.1 idi (Tablo I). Türkiye genelinde 1988 yılında yapılan bir araştırmada, yurtta kalan öğrencilerin kahvaltı yapmama oranının % 22 olduğunu belirtmiştir (1). İstanbul'da yapılan bir çalışmada, toplumun % 22'sinin sabah kahvaltısı yapma alışkanlığı olmadığı belirtilmiştir (3). Orta öğrenim gençliği üzerinde yapılan bir çalışmada ise düzenli kahvaltı yapma alışkanlığının % 85.6 olduğu belirtilmiştir (4). Görüldüğü gibi kahvaltı yapma alışkanlığı üniversite gençliğinde, orta öğrenim gençliğine göre oldukça düşüktür. Bu fark, aile ortamında bulunmanın, kahvaltı yapmaya olumlu etkisi olacağı düşüncesini akla getirmektedir. Sabahları kahvaltı yapılmadığı zaman kan glikoz düzeyi düşer. Bu durum,öğrencinin, dersi dinlemesini, öğrenmesini ve arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmasını etkileyebilmektedir (5). Düzenli olarak kahvaltı yapma oranı; gündüz öğrenimindekiöğrencilerde, gece öğrenimindekilere göre anlamlı olarak daha yüksek idi. Gece öğretimindeki öğrencilerin sabahları geç kalkmaları ve gündüzokula gitmemeleri bu farkın nedeni olarak düşünülebilir. Nitekim, kahvaltı yapmama nedeni olarak ise ilk sıralarda zaman olmaması, erken kalkamamak ve derslerin erken başlaması gibi nedenler gösterilmiştir. Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre, yurt öğrencileri arasında kahvaltı yapmama nedeni olarak; vakit yokluğu (% 32), maddi durumun uygun olmaması (% 19) ve alışkanlığın olmaması (% 9) gibi nedenler belirtilmiştir (1). Ancak i Nisan 1988 tarihinden itibaren yurtlarda ücretsiz kahvaltı verildiğinden dolayı bu araştırmada maddi nedenlerin mazeret gösterilme oranı oldukça düşüktür (% 5.2) (Tablo II). Öğrenciler, sabah kahvaltısında en sık simit ve poğaça türü yiyecekleri tüketmektedirler. Bununla beraber pekmez, bal, reçel ve yağ gibi yiyecekleri hiç tüketmediğini söyleyen öğrencilerin oranınınise oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Tablo III). Erciyes Üniversitesi Sağ/ık Bilimleri Dergisi (E. Ü.Joumal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23,

7 Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları Ögrenciler kahvaltıda sıklıkla çay içmektedirler. Demir ve arkadaşlarının yaptıgı çalışmada ise, toplumun % 61 'inin kahvaltı için çayı % 12'sinin sütü % 25'inin de meyve suyunu tercih ettigi belirtilmiştir(3). Öğle ve akşam yemeklerini yeme oranlarının, sabah kahvaltısına göre oldukça yüksek oldugu görülmektedir. Ögrencilerin % 67.1'i düzenli olarak öğle yemegi yediğini, % 76.9'u da düzenli olarak akşam yemeği yedigini belirtmiştir (Tablo I). Yine ögrencilerin % 75.0'i öğle yemeğini okulda, akşam yemegini de yurtta yemektedir. Ögrencilerin yarısından çogu yurt yemeklerinin her yönüyle yetersiz oldugunu belirtmiştir (Tablo V). Ayrıca ögrencilerin % 59.0'u yurt yemeklerinin fiyatını yüksek bulmaktadır. Okul yemekhane-sindeki yemeklerden memnun olmayan ögrencilerin oranı ise oldukça düşük idi (Tablo VI). Türkiye genelinde yurtta kalan öğrencilerin % 68'inin yurt yemeklerinin fiyatını yüksek buldugu ve üçte ikisinin ise yurt yemeklerini her yönüyle yetersiz buldugu belirtilmiştir. Öğrenciler, yemeklerden memnunolmamalarınınen önemli nedeni olarak; yemeklerin çok yağlı olmasını ve ayrıca temiz olmamasını göstermişlerdir (Tablo VII). Ayrıca ögrencilerin % 59.0'u yurt yemeklerinin fiyatını yüksek bulmaktaydı. Türkiye genelinde ise yurtta kalan öğrencilerin % 63'ünlin yemeklerden memnun olmama nedeni olarak; temiz olmayışını gösterdigi bildirilmektedir (1). Ögrencilerin % 27.4'ü sigara kullandığını belirtmiştir (Tablo VIII). Sürekli yada arasıra alkol kullanan ögrencilerin oranı ise % 20.3'tür. Erciyes Üniversitesi ögrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada ögrencilerin % 44.9'unun sigara içtiği belirtilmiştir (6). Lise ögrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada ise ögrenciler arasında sigara içme oranı % 16.7, alkol kullanma oranı % 11.6 olarak belirtilmiştir (7). Yine lise son sınıf ögrencileri üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise sigara içme oranının % 22.0 oldugu belirtilmiştir(8). Yine yaş grubu gençler üzerinde yapılan bir araştırmada ise sigara içme alışkanlığının % 51.2 oldugu belirtilmiştir(9). Araştırmaya katılan öğrencilerin Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalaması 21.4::1:2.4 olup, BKİ'ne göre erkeklerin% 19.4'ünün,kızların ise % 39. i 'inin zayıf olduğu tespit edilmiştir. Her beş kız ögrenciden ikisinin ve her beş erkek ögrenciden de birinin BKİ'ne göre zayıf olması yurtta kalan öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmediğini düşündürmektedir. Üniversite gençliği üzerinde yapılan başka bir araşt~rmada,bki'ne göre kızların % 47.09'unun erkeklerin ise % 18.86'slnın zayıf olduğu belirtilmiştir (10). Ankara Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada ise kız ögrencilerin % 23.4'Unün, erkek ögrencilerin de % 28.9'unun zayıf olduğu belirtilmiştir (11). Orta ögrenim gençliği üzerinde yapılan bir çalışmada ise kızların % 24.9'unun, erkeklerin ise % 21.3'ünün zayıf olduğu belirtilmiştir(4). Sonuç olarak üniversite gençliğinin kötü beslenme alışkanlıklarını düzeltmek için; 1.Yanlış beslenme alışkanlıklarını saptanması amacıyla başka araştırmalar yapmak ve bunları düzeltmek amacıyla orta ögrenim düzeyinde gençliğe beslenme eğitimi vermek, alışkanlık kazandırmak, gençliğimizin sağlığı ve başarısı yönündenbir zorunluluktur. 2.Üniversite yurtlarında, yemek servisi ve organizasyonundadiyetisyenlerden faydalanılmalıdır. KAYNAKLAR 1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü: Yurtkuryurtlarında barman öğrencilerin beklenti ve problemleri. Ankara 1988, ss Pekcan G. Şişmanlık ve Saptama Yöntemleri; Şişmanlık, Çeşitli Hastalıklarla Etkileşimi Ve Diyet Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar. Türkiye Diyetisyenler Derneği. Ankara 1992, s Demir L, Ercümen N.İ, Tümerdem Y. İstanbul kentinde törelerin günlük beslenme davranışlarına etkisi. IlI. Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, ss Erciyes Üniversitesi SağlıkBilimleriDergisi(E.Ü.JournalofHealthSciences)8(1-2} 16-23, 1999

8 Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M, Öztürk Y 4. Çetinkaya F, Aykut M, Günay O, Öztürk Y. Orta öğrenim gençliğinin sağlık alışkanlık/arı. III. Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, ss Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı (Temel Bilgiler) Ankara 1995, s 211 Günay O, Karakayalı T, Hökelek ş, Öztürk Y. Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yaşam koşulları. III. Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, ss Okan N. Şıvka S, Resmi ş, Şıvka N. Lise öğrencilerinde içki ve sigara kullanımı. III Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, s Türkistanlı E. Lise son sınıf öğrencilerinde sigara içme prevalansı. III. Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, s Apan E, Karaömerlioğlu Ö, Tanır F, Akbaba M Adölesan çağda sigara içmede etkili olabilecek faktörler. ıv. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim 1994, ss ToksözP, Ertem M, Çalık F ve Ark. Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerinin araştırılması. ıv. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim 1994, ss Sakarya Ö. Ankara Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezine baş vuran öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme sorunları. Tez Özetleri. Meslekte 30. yıl ( ). Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetelik Bölümü, Ankara 1996, ss Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E. ü'journal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23,

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Araştırma/Research Article Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Serhat Vançelik 1*, Sema Gürsel Önal 2, Asuman Güraksın 1, Ercüment Beyhun 1 1 Atatürk Üniv.

Detaylı

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):20-6 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Eray YURTSEVEN, Fatma EREN, Suphi VEHİD,

Detaylı

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2C0037 Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted:

Detaylı

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI ARAŞTIRMA YAZISI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 2012 Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

Detaylı

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Emel TEKSÖZ Yüksek Lisans Tezi DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. ŞENAY ÇETİNKAYA

Detaylı

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 265-272 Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler [Attitudes against Smoking of Non-Smoker University

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72

2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 58 2014 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 33, s.58-72 ÖZET YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN UYGULAMALARI Ali ARAT 1 Işıl ŞİMŞEK

Detaylı

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Sabahat TEZCAN*, Nazan YARDIM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

Üç Aylık Dergi Ocak-Şubat-Mart 2006 Yıl: 8 Cilt: 3 Sayı 9 ISSN: 1303-0256

Üç Aylık Dergi Ocak-Şubat-Mart 2006 Yıl: 8 Cilt: 3 Sayı 9 ISSN: 1303-0256 Üç Aylık Dergi Ocak-Şubat-Mart 2006 Yıl: 8 Cilt: 3 Sayı 9 ISSN: 1303-0256 Ergenlik Döneminde Psiko-Sosyal Sorunlar ve Depresyon Oruç Tutan Bireylerin Ramazan Ay ve Ramazan Bayram nda Besin Tüketim Durumlar

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(3) ĠÇĠNDEKĠLER

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(3) ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER Acil Servis HemĢirelerine Hasta ve Yakınları tarafından Uygulanan ġiddetin Ġncelenmesi il Funda KAVAK Mine EKİNCİ Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Kahvaltı

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN YEMEK YEME ZEVKİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÖĞRETMENLERİN YEMEK YEME ZEVKİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÖĞRETMENLERİN YEMEK YEME ZEVKİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Kayhan Selçuk KARACA 1, Pınar ÖZDEMİR KARACA 2 ÖZET Beslenme ve yemek yeme davranışı konusunda insanoğlu birbirinden

Detaylı

Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri

Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri 20 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri Adolescence in Orphanages Problems and Coping Methods Elif AŞIK 1, Fatma EKER 2 1 Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DURUMLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DURUMLARI Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 479-496 GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DURUMLARI Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR G.Ü. Endüstriyel

Detaylı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:60-67 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Ali Naci Y ld z 1, Memet Kurt 2, M. fiefa Öktem

Detaylı

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ ARAŞTIRMA DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla S. MAYDA*, İnt. Dr. Tuğba ARSLAN*, İnt. Dr. Hakan Bahadır BOZKURT*,

Detaylı

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 2-9 TAHUD 2015 Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01002 İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri 2Araştırma Obesity frequency

Detaylı

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*)

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) Arș. Gör. Gülnaz KARATAY** Prof. Dr. Gülümser KUBİLAY** ÖZET Amaç: Bu çalıșma; Ankara Belediyesi sınırları

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELİK TUTUMLARI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELİK TUTUMLARI 2281 İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELİK TUTUMLARI A STUDY ON THE ATTITUDES OF THE FACULTY OF COMMUNICATION STUDENTS TOWARDS ON-LINE MARKETING ÖZET H. AYDAN SİLKÜ Bu araştırmanın

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri. The Place of Computer in Secondary School Student s Live

Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri. The Place of Computer in Secondary School Student s Live BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 1, OCAK 2011 19 Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri Mehtap ALTUĞ 1, Cevriye GENCER 2, Filiz ERSÖZ 3 1 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü,

Detaylı

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Buse ERASLAN*, Fatih MATYAR** * Cumhuriyet Mah. 1650 sok. Abaç Apt. Kat:3 No: 5, Mersin

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI*

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 17-27 İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Ersin KARAKAYA 1, Cuma AKBAY 2 ÖZET Süt ve süt ürünleri insan yaşamının her

Detaylı