ARAŞTIRMA (Research Report)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA (Research Report)"

Transkript

1 ARAŞTIRMA (Research Report) YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN BESLENME ALıŞKANLıKLARı Nutritional habits of the university hostel students...ı."ı. 2 Turgut ŞAIDNOZ, Saime ŞAHINOZ, Fevziye ÇETINKAYA, Muaıla AYKUT\ Yusuf ÖZTÜRK3 6zet : Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının saptanması amacıyla yapılan bu çalışma kapsamına, 1//0 sistematik örneklemeyöntemiyle seçilen I65'i erkek, 138'i kız olmak üzere toplam 303 öğrenci alınmıştır. Öğrencilerin %19.1'i düzenli olarak sabah kahvaltısını, %68.1'i düzenli olarak öğle yemeğini ve %78.2'si de düzenli olarak akşam yemeğini yediğini belirtmiştir. Kahvaltı yaprnama nedeni olarak ilk sıralarda zaman olmaması, derslerin erken başlaması ve erken kalkmamak gibi nedenler gösterilmiştir. Öğrenciler kahvaltıda sıklıkla çay içmekte ve en sık olarak da simit ve poğaça yemektedirier. Öğrencilerin %75'i, öğle yemeğini okulda, akşam yemeğini de yurtta yemektedirier. Öğrencilerin yaklaşık yarısı (0/&49.7) yemek aralarında çay, % 11.8'i ayran, %2.0'ı da süt içmektedirler. Tüm öğrenciler arasında sigara içme oranı %27.4, sürekli yada arasıra alkol kullanma oranı ise % 20.3'tür. Beden kitle indeksi (BKİ)'ne göre erkeklerin %19.2'si, kızların ise %39.8'i zayıf idi. Her beş kız öğrenciden ikisinin ve her beş erkek öğrenciden de birinin Beden Kitle İndeksine (BKi) göre zayıf olmasıyurtta kalan öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenemediğini göstermektedir. Anahtar kelimeler: Yurt öğrencileri, beslenme alışkanlığı Summary : The object of this study is to determinethe eating habits of the universityhostel students. Wehave selected 165 male and 138female, totally 303 students through 1//0 systematic sampling method. The students have pointed out that 19.1 % of them have breakfast, 68.1 % have lunch and 78.2 % have dinner regularly. Reasons for not having breakfast have been listed as limited time for first hour lectures, early resumption of lectures and for not getting up early. The students mostly drink tea at breakfast and frequently eat simit and pogaça. 75 % of the students eat their lunch at school and their dinner at the hostel. About half (49.7%) of the students drink tea between food, 11.8 % ayran and 2.0 % mi/k.among the whole student body 27.4 % smoke and occasiona/ly or permanently 20.3 % take alcahal. According to BMI 19.2 % of the male students and 2.3 % of thefemale students are thin. As out of everyfive female students two student and out of every fıve male students one student has been determined to be thin, according to the BMI thisshows us that students who live in hostels do not gel enough and balanced food Key Words: Hostel students, nutritional habits Beslenme; büyüme ve gelişmeyi etkileyen, mental gelişmeyi sağlayan önemli bir unsurdur. Yeterli ve dengeli beslenme her yaşta önemli olmakla beraber büyüme ve gelişme dönemindeki gençlik çağında i Arş. Gör. Ere. Ün. Tıp FakHalk Sağlığı AD, Kayseri 2Doç. Dr. Ere. Ün. Tıp FakHalk Sağlığı AD, Kayseri 3 ProfDr. Ere. Ün. Tıp FakHalk Sağlığı AD, Kayseri daha önemlidir. Özellikle derslerinde başarılı olmaları ve verilen süre içerisinde bilgili ve becerili bir meslek sahibi olmaları beklenen üniversite gençliğinde daha da önem kazanmaktadır. Her yılortalama öğrenci ilkokula başlamakta ve ilkokula başlayan her çocuktan ancak SOLi bir yüksek öğretim kurumunu 16 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E. UJournal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23, 1999

2 Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M. Öztürk Y bitirebilmektedir (1). Binde 80 içerisine girmeyi başaran bu zeki üniversite öilfencilerinin başarılı bir eğitim süreci geçirmesi ve kendilerinden beklenilenleri yerine getirebilmeleri için beslenme sorunlarınınçözülmesi gerekmektedir. Bu araştırma üniversite gençliğinin beslenme alışkanlıklarının ve sorunlarının tespit edilip, beslenme konusunda yanlış alışkanlıkların düzeltilmesine ve sorunların çözüme katkı sağlayabilmek amacıyla planlanmıştır. MATERYAL VE METOD Bu araştırma; Kayseri'de eğitim-öilfetim yılında Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalan üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bu yurtlarda 1659'u erkek 1375'i kız olmak üzere toplam 3034 öğrenci kalmaktadır. Bu öğrencilerden 1110 sistematik örnekleme yöntemi ile 165'i erkek, 138'i kız olmak üzere toplam 303 öğrenci seçilerek araştırmakapsamına alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere 42 sorudan oluşan birer anket formu verilip soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin boy ve kiloları anketör tarafından ölçülerek anketlere kaydedilmiş ve beden kitle indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. BKİ değeri arası olan erkek öğrenciler ve arası olan kız öğrenciler normal, bu değerlerin üzerinde olanlar şişman ve altında olanlar zayıf olarak değerlendirilmiştir (2). Elde edilen veriler bilgisayarda Epi tnfo5 ve SPSS 7.0 programlarında değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde Ki kare testikullanılmıştır.. BULGULAR Üniversite gençliğinin beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla planlanan bu araştırmaya % 45.5'i kız, % 54.5'i erkek olmak üzere toplam 303 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan yurt öğrencilerinin yaş ortalaması 20.60:f:1.92 olup bu ortalama kızlarda 20.3O:f:1.64, erkeklerde ise 20.85:f:2.09 idi. Bu öilfencilerin % 92.4'ü gündüzve % 7.6'sl da gece öğretiminde okumaktaydı. Düzenli olarak sabah kahvaltısı yapan öğrencilerin oranı % 19.1 idi (Tablo I). Düzenli kahvaltı yapma açısından kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Gece öğrenimindeki öğrencilerin kahvaltı yapma oranları gündüz öğreniınindekiöğrencilere göre anlamlı olarak daha yüksektir. Ailesinde düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı olmayan öğrencilerin hiç kahvaltı yapmama oranı diğer öğrencilere göre anlamlı olarak daha yüksek idi (Tablo II). Kahvaltı yapmama nedeni olarak ilk sıralarda zaman olmaması (% 38.4), erken kalkmamak (% 18.4) ve derslerin erken başlaması (% 18.0) gibi nedenler gösterilmiştir. Öğrencilerin sabah kahvaltısında en sık tükettikleri yiyecekler simit ve poğaça türü yiyecekler idi. Pekmez, bal, reçel ve yağ gibi yiyecekleri hiç tüketmediğini söyleyen öğrencilerin oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Tablo III). Öğrenciler kahvaltıda sıklıkla çay içmektedirier. Öğrencilerin % 67.0'1 sütü, % 74.9'u çorbayı, % 61.4'ü meyve sularını kahvaltıda hiç içmemektedirler(tablo IV). Tablo i. Yurt öğrencilerininyemek alışkanlıkları Düzenli Arasıra Hiç Ö~ünler (0=303) Sayı % Sayı % Sayı % Sabah Kahvaltısı Ö~le Y eme~i Akşam Y eme~i Erçiyes Üniversitesi Sağ/ık Bi/imleri Dergisi (E. Ü.Journal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23,

3 Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları Tablo II. Öğrencilerin sabah kahvaltısı yapma durumlarınıetkileyen faktörler Düzenli Arasıra Hiç n Sayı % Sayı % Sayı % Cinsiyet Kız Erkek x2=2.07 P>0.05 Ö~retim Şekli Gündüz Gece x2=12.45 P<O.OOI Ailede Kabvalt) Ahşkanh~ı Var Yok xb8.l7 P<0.05 Tablo III. Yurt öğrencilerinin kahvaltıda tükettikleriyiyeceklerin sıklığı Her gün Arasıra HiÇ YiyeCek (n=303) Sayı 0;;, Sayı % Sayı % Peynir Zeytin Yumurta Bal,Reçel Yağ Simit, Po~aça Kraker, Biskflvi IS Erciyes Oniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E.OJournal of Health Sciences) 8(1-2}

4 Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M, Öztürk Y Tablo LV. Yurt öğrencilerinin kahvaltıda içtikleri içeceklerin sıklıgı Her güo Arasıra Hiç İçecek (0=303) Sayı % Sayı % Sayı % çay Süt Çorba Meyve Suyu Kahve Öğrencilerin % 67.1 'i öğle yemeğini, % 76.9'u da akşam yemeğini düzenli olarak yediğini belirtmiştir (Tablo I). Öğrencilerin % 75.0'i öğle yemeğini okulda ve akşam yemegini de yurtta yemektedirier. Öğrencilerin yaklaşık yarısı (% 49.7) yemek aralarında çay, % 36.5'i kola, % I1.8'i ayran, % 2.0'1 da süt içmektedirler. Öğrencilerin yarısından çoğu yurt yemeklerinin her yönüyle yetersiz olduğunu belirtmiştir (Tablo V). Yine öğrencilerin yarısından çogu okul yemekhanesindeki yemeklerin miktarı hariç her yönüyle yeterli oldugunu belirtmiştir (Tablo VI). Öğrencilerin 265'i yurt yemeklerinden, 59' u ise okul yemeklerinden memnun olmadıgını ifade etmişlerdir. Bu öğrencilerin yemeklerden memnunolmamanedenleri Tablo VII'de gösterilmiştir. Ögrenciler, yemeklerden memnun olmamalarının en sık nedeni olarak; yemeklerin çok yağlı oluşunu ve temiz olmayışını bildirınişlerdir (Tablo VII). Ayrıca öğrencilerin % 59.0'u yurt yemeklerinin fiyatını yüksek bulmaktadır. Öğrencilerin % 27.4'ü sigara kullandıgını belirtmiştir (Tablo VIII). Sürekli ya da arasıra alkol kullanan öğrencilerin oranı ise % 20.3'tür. Tablo V.Yurt öğrencilerinin yurtta verilen yemekler hakkındaki görüşleri Yemeklerio Yeterli Yetersiz Fikrim Yok (0=303) Sayı % Sayı % Sayı % Besin D~eri Kalorisi Temizli~i Çeşitliliği Miktarı Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E.Ü.JoumQIofHealthSçiem:es)8(1-2) 16-23,

5 Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları Tablo VI. Öğrencilerin okul yemekhanesinde verilen yemekler hakkındakigörüşleri Yemeklerin Yeterli Yetersiz Fikrim Yok (0=303) Sayı % Sayı % Sayı % Besin Değeri Kalorisi Temizliği Çeşitliliği Miktarı Tablo VII. Öğrencilerin yemeklerden memnunolmama nedenleri Yurt Yemekleri Okul Yemekleri Neden (n=265) Sayı % Sayı % Çok Yağlı Tadı Güzel Değil Temiz Değil Yeterli Çeşit Yok Yemeklerin Miktarı Düşük Tablo VIII. Öğrencilerin cinsiyete göre sigara kullanma durumu Evet Hayır Bıraktım Toplam Cinsiyet Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Erkek Kız Toplam x2=1.89 SD=2 P> Erciyes Vniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E. VJournal of Health Sciences) 8(1-2) J6-23, J999

6 Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M, Öztürk Y Tablo ıx. Öğrencilerin cinsiyetierine göre BKİ'nin dağılımı Zayıf Normal Şişman Toplam Cinsiyet Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Erkek Kız Toplam x2=16.45 P<O.OOl Araştırmaya katılan öğrencilerin Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalaması olup, BKİ'ne göre erkeklerin % 19.2'sinin, kızların % 39.8'inin; başka bir deyişle her beş kız öğrenciden ikisinin ve her beş erkek öğrenciden de birisinin BKİ'ne göre zayıf olduğu, yine erkek öğrencilerin % 10.5'inin kız öğrencilerin ise % 2.3'ünOn hafif şişman olduğu tespit edilmiştir (Tablo ıx). Öğrencilerin harçlıklarının ortalaması kredi dahil :1: TL idi. Öğrenciler harçlıklarının% 66.4'ünO beslenme gideri olarak harcamaktadırlar. Erkek öğrencilerin % 42.8'i, kız öğrencilerin ise % 20.8'i harçlıklarının % 75'inden fazlasını beslenme gideri olarak harcamaktadırlar. Aradaki fark istatistikselolarak anlamlı bulunmuştur. TARTIŞMA Yaklaşık olarak her beş üniversite öğrencisinden ancak biri düzenli olarak sabah kahvaltısı yaparken, üço arasıra yapmakta ve yine biri de hiç sabah kahvaltısı yapmamaktadır. Düzenli olarak sabah kahvaltısı yapan öğrencilerin oranı % 19.1 iken, hiç kahvaltı yapmayan öğrencilerin oranı ise % 23.1 idi (Tablo I). Türkiye genelinde 1988 yılında yapılan bir araştırmada, yurtta kalan öğrencilerin kahvaltı yapmama oranının % 22 olduğunu belirtmiştir (1). İstanbul'da yapılan bir çalışmada, toplumun % 22'sinin sabah kahvaltısı yapma alışkanlığı olmadığı belirtilmiştir (3). Orta öğrenim gençliği üzerinde yapılan bir çalışmada ise düzenli kahvaltı yapma alışkanlığının % 85.6 olduğu belirtilmiştir (4). Görüldüğü gibi kahvaltı yapma alışkanlığı üniversite gençliğinde, orta öğrenim gençliğine göre oldukça düşüktür. Bu fark, aile ortamında bulunmanın, kahvaltı yapmaya olumlu etkisi olacağı düşüncesini akla getirmektedir. Sabahları kahvaltı yapılmadığı zaman kan glikoz düzeyi düşer. Bu durum,öğrencinin, dersi dinlemesini, öğrenmesini ve arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmasını etkileyebilmektedir (5). Düzenli olarak kahvaltı yapma oranı; gündüz öğrenimindekiöğrencilerde, gece öğrenimindekilere göre anlamlı olarak daha yüksek idi. Gece öğretimindeki öğrencilerin sabahları geç kalkmaları ve gündüzokula gitmemeleri bu farkın nedeni olarak düşünülebilir. Nitekim, kahvaltı yapmama nedeni olarak ise ilk sıralarda zaman olmaması, erken kalkamamak ve derslerin erken başlaması gibi nedenler gösterilmiştir. Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre, yurt öğrencileri arasında kahvaltı yapmama nedeni olarak; vakit yokluğu (% 32), maddi durumun uygun olmaması (% 19) ve alışkanlığın olmaması (% 9) gibi nedenler belirtilmiştir (1). Ancak i Nisan 1988 tarihinden itibaren yurtlarda ücretsiz kahvaltı verildiğinden dolayı bu araştırmada maddi nedenlerin mazeret gösterilme oranı oldukça düşüktür (% 5.2) (Tablo II). Öğrenciler, sabah kahvaltısında en sık simit ve poğaça türü yiyecekleri tüketmektedirler. Bununla beraber pekmez, bal, reçel ve yağ gibi yiyecekleri hiç tüketmediğini söyleyen öğrencilerin oranınınise oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Tablo III). Erciyes Üniversitesi Sağ/ık Bilimleri Dergisi (E. Ü.Joumal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23,

7 Yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları Ögrenciler kahvaltıda sıklıkla çay içmektedirler. Demir ve arkadaşlarının yaptıgı çalışmada ise, toplumun % 61 'inin kahvaltı için çayı % 12'sinin sütü % 25'inin de meyve suyunu tercih ettigi belirtilmiştir(3). Öğle ve akşam yemeklerini yeme oranlarının, sabah kahvaltısına göre oldukça yüksek oldugu görülmektedir. Ögrencilerin % 67.1'i düzenli olarak öğle yemegi yediğini, % 76.9'u da düzenli olarak akşam yemeği yedigini belirtmiştir (Tablo I). Yine ögrencilerin % 75.0'i öğle yemeğini okulda, akşam yemegini de yurtta yemektedir. Ögrencilerin yarısından çogu yurt yemeklerinin her yönüyle yetersiz oldugunu belirtmiştir (Tablo V). Ayrıca ögrencilerin % 59.0'u yurt yemeklerinin fiyatını yüksek bulmaktadır. Okul yemekhane-sindeki yemeklerden memnun olmayan ögrencilerin oranı ise oldukça düşük idi (Tablo VI). Türkiye genelinde yurtta kalan öğrencilerin % 68'inin yurt yemeklerinin fiyatını yüksek buldugu ve üçte ikisinin ise yurt yemeklerini her yönüyle yetersiz buldugu belirtilmiştir. Öğrenciler, yemeklerden memnunolmamalarınınen önemli nedeni olarak; yemeklerin çok yağlı olmasını ve ayrıca temiz olmamasını göstermişlerdir (Tablo VII). Ayrıca ögrencilerin % 59.0'u yurt yemeklerinin fiyatını yüksek bulmaktaydı. Türkiye genelinde ise yurtta kalan öğrencilerin % 63'ünlin yemeklerden memnun olmama nedeni olarak; temiz olmayışını gösterdigi bildirilmektedir (1). Ögrencilerin % 27.4'ü sigara kullandığını belirtmiştir (Tablo VIII). Sürekli yada arasıra alkol kullanan ögrencilerin oranı ise % 20.3'tür. Erciyes Üniversitesi ögrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada ögrencilerin % 44.9'unun sigara içtiği belirtilmiştir (6). Lise ögrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada ise ögrenciler arasında sigara içme oranı % 16.7, alkol kullanma oranı % 11.6 olarak belirtilmiştir (7). Yine lise son sınıf ögrencileri üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise sigara içme oranının % 22.0 oldugu belirtilmiştir(8). Yine yaş grubu gençler üzerinde yapılan bir araştırmada ise sigara içme alışkanlığının % 51.2 oldugu belirtilmiştir(9). Araştırmaya katılan öğrencilerin Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalaması 21.4::1:2.4 olup, BKİ'ne göre erkeklerin% 19.4'ünün,kızların ise % 39. i 'inin zayıf olduğu tespit edilmiştir. Her beş kız ögrenciden ikisinin ve her beş erkek ögrenciden de birinin BKİ'ne göre zayıf olması yurtta kalan öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmediğini düşündürmektedir. Üniversite gençliği üzerinde yapılan başka bir araşt~rmada,bki'ne göre kızların % 47.09'unun erkeklerin ise % 18.86'slnın zayıf olduğu belirtilmiştir (10). Ankara Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada ise kız ögrencilerin % 23.4'Unün, erkek ögrencilerin de % 28.9'unun zayıf olduğu belirtilmiştir (11). Orta ögrenim gençliği üzerinde yapılan bir çalışmada ise kızların % 24.9'unun, erkeklerin ise % 21.3'ünün zayıf olduğu belirtilmiştir(4). Sonuç olarak üniversite gençliğinin kötü beslenme alışkanlıklarını düzeltmek için; 1.Yanlış beslenme alışkanlıklarını saptanması amacıyla başka araştırmalar yapmak ve bunları düzeltmek amacıyla orta ögrenim düzeyinde gençliğe beslenme eğitimi vermek, alışkanlık kazandırmak, gençliğimizin sağlığı ve başarısı yönündenbir zorunluluktur. 2.Üniversite yurtlarında, yemek servisi ve organizasyonundadiyetisyenlerden faydalanılmalıdır. KAYNAKLAR 1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü: Yurtkuryurtlarında barman öğrencilerin beklenti ve problemleri. Ankara 1988, ss Pekcan G. Şişmanlık ve Saptama Yöntemleri; Şişmanlık, Çeşitli Hastalıklarla Etkileşimi Ve Diyet Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar. Türkiye Diyetisyenler Derneği. Ankara 1992, s Demir L, Ercümen N.İ, Tümerdem Y. İstanbul kentinde törelerin günlük beslenme davranışlarına etkisi. IlI. Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, ss Erciyes Üniversitesi SağlıkBilimleriDergisi(E.Ü.JournalofHealthSciences)8(1-2} 16-23, 1999

8 Şahinöz T, Şahinöz S, Çetinkaya F, Aykut M, Öztürk Y 4. Çetinkaya F, Aykut M, Günay O, Öztürk Y. Orta öğrenim gençliğinin sağlık alışkanlık/arı. III. Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, ss Bertan M, Güler Ç. Halk Sağlığı (Temel Bilgiler) Ankara 1995, s 211 Günay O, Karakayalı T, Hökelek ş, Öztürk Y. Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yaşam koşulları. III. Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, ss Okan N. Şıvka S, Resmi ş, Şıvka N. Lise öğrencilerinde içki ve sigara kullanımı. III Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, s Türkistanlı E. Lise son sınıf öğrencilerinde sigara içme prevalansı. III. Halk Sağlığı Günleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, s Apan E, Karaömerlioğlu Ö, Tanır F, Akbaba M Adölesan çağda sigara içmede etkili olabilecek faktörler. ıv. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim 1994, ss ToksözP, Ertem M, Çalık F ve Ark. Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerinin araştırılması. ıv. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim 1994, ss Sakarya Ö. Ankara Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezine baş vuran öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme sorunları. Tez Özetleri. Meslekte 30. yıl ( ). Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetelik Bölümü, Ankara 1996, ss Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E. ü'journal of Health Sciences) 8(1-2) 16-23,

Uludağ Üniversitesi nde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması

Uludağ Üniversitesi nde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 2, 37-47 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Uludağ Üniversitesi nde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması

Detaylı

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2015 ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN - VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE DURUMLARI İLE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 31.03.2014 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. BÖLÜM: ADÖLESAN ÇAĞINDAKİ

Detaylı

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Sabahattin KOCADAĞ Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, fazla kilolu (obezite de dahil) olmak nedeniyle

Detaylı

Çocukluk Çağı Obezitesi

Çocukluk Çağı Obezitesi Çocukluk Çağı Obezitesi Prof. Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü hozcebe@hacettepe.edu.tr Çocuklarda Obezite Son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmesi Gelişmiş

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Nimet Haşıl Korkmaz

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (4) 172-178, 2003 172

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (4) 172-178, 2003 172 Üniversite 3-4. Sınıf öğrencilerinde beslenme ARAŞTIRMALAR alışkanlıkları ve bunu (Research etkileyen Reports) faktörler ÜNİVERSİTE 3 ve 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BUNU ETKİLEYEN

Detaylı

AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU

AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU AYAKTAN HASTA BESLENME ve DİYET DEĞERLENDİRME FORMU Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl): / / Cinsiyeti: K E Uyruğu: KKTC TC Diğer: Kimlik No: Sosyal Güvencesi: Ücretli Hasta Devlet Sevkli

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN DÜZENLERİ Yahya ÖZDOĞAN 1 Hülya YARDIMCI 2 Ayşe Özfer ÖZÇELİK 3 Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 4

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN DÜZENLERİ Yahya ÖZDOĞAN 1 Hülya YARDIMCI 2 Ayşe Özfer ÖZÇELİK 3 Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 4 66 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.66-74 ÖZET ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞÜN DÜZENLERİ Yahya ÖZDOĞAN 1 Hülya YARDIMCI 2 Ayşe Özfer ÖZÇELİK 3 Metin Saip

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, s. 423-427 Menekşe CÖMERT 1 GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Özet Bu çalışma, turizm öğrencilerinin fast food tüketim alışkanlıklarını

Detaylı

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2 Doğum Yeri Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında üçte birine yakınının (%28,8) İzmir doğumlu olduğu görülmüştür. İzmirlileri, Kars doğumlular (%17,7) ve Kütahya doğumlular (6,6) izlerken diğer katılımcıların

Detaylı

Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi

Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi Çölyak Hastalığı Olan Çocukların Anne Sütü Alma ve Tamamlayıcı Beslenmeye Geçme Durumlarının Değerlendirilmesi Araş. Gör. Gizem Aytekin, Araş. Gör. Hülya Yılmaz Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Detaylı

CHILD DEVELOPMENT IN DIFFERENT GRADUATE AND UNDERGRADUATE STUDENTS STUDYING AT UNIVERSITIES IN EATING HABITS ABSTRACT

CHILD DEVELOPMENT IN DIFFERENT GRADUATE AND UNDERGRADUATE STUDENTS STUDYING AT UNIVERSITIES IN EATING HABITS ABSTRACT FARKLI ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUK GELİŞİM LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI Öğr.Gör.Raziye PEKŞEN AKÇA Öğr.Gör.Rukiye ARSLAN Arş.Gör.Ezgi AKINCI DEMİRBAŞ ÖZ Bu araştırma,

Detaylı

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein,

DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, DİYABET DİYETİ * Diabet diyeti, yeterli ve dengeli beslenme temeline dayanmaktadır. Size önerilen miktarlardaki yiyecekler günlük protein, karbonhidrat, yağ ve enerji ihtiyacınızı karşılayacaktır. * Bu

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

UNIT 2 YUMMY BREAKFAST BOOKLETS

UNIT 2 YUMMY BREAKFAST BOOKLETS UNIT 2 YUMMY BREAKFAST BOOKLETS CygnusLanguage.com . SINIF "YUMMY BREAKFAST" Sayfa 19 4 Some 1 Yummy Lezzetli 5 Of course 2 Breakfast Kahvaltı Nutritious 3 Get up Uyanmak 7 Useful 4 Have breakfast Kahvaltı

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME VE KAHVALTI ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME VE KAHVALTI ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME VE KAHVALTI ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tarık SEVİNDİ* - Gürkan YILMAZ** Serkan İBİŞ*** - Baki YILMAZ **** Özet: Bu

Detaylı

GÜLVEREN LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI BESLENME ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI VE BUNUN MALNÜTRİSYON PREVALANSI İLE OLAN İLİŞKİSİ

GÜLVEREN LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI BESLENME ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI VE BUNUN MALNÜTRİSYON PREVALANSI İLE OLAN İLİŞKİSİ GÜLVEREN LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI BESLENME ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI VE BUNUN MALNÜTRİSYON PREVALANSI İLE OLAN İLİŞKİSİ Dr. Fatih Oğuz ÖNDER Dr. Mertihan KURDOĞLU Dr. Gülben OĞUZ Dr. Beste

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Nutritional Status and Anthropometric Assessment of 10th Grader Girls at a High School in the Catchment Area of Eryaman District, Ankara

Nutritional Status and Anthropometric Assessment of 10th Grader Girls at a High School in the Catchment Area of Eryaman District, Ankara Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara da Eryaman Sağlık Ocağı Bölgesi nde Bir Lisenin İkinci Sınıfında Okuyan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirmeleri

Detaylı

ANKARA MERKEZ İLÇELER İLKÖĞRETİM OKULLARI ÇALIŞANLARININ SAĞLIK DAVRANIŞLARI

ANKARA MERKEZ İLÇELER İLKÖĞRETİM OKULLARI ÇALIŞANLARININ SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ANKARA MERKEZ İLÇELER İLKÖĞRETİM OKULLARI ÇALIŞANLARININ SAĞLIK DAVRANIŞLARI Şerife AK, Ümit ÇELEN, Yelda ÖZEN, Ruhi Selçuk TABAK, Birgül PİYAL Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Çalışanlarında Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite ile İlişkisi

Sakarya Üniversitesi Çalışanlarında Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite ile İlişkisi Makale / Article 3 Sakarya Üniversitesi Çalışanlarında Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite ile İlişkisi Zübeyde Kaçal Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Korucuk, Adapazarı, Sakarya Özet Amaç: Obezite dünyada

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

SPORDA BESLENME ÖYKÜSÜ VE TÜKETİM KAYITLARI. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU

SPORDA BESLENME ÖYKÜSÜ VE TÜKETİM KAYITLARI. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU SPORDA BESLENME ÖYKÜSÜ VE TÜKETİM KAYITLARI Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Sporcunun Kişisel Bilgileri Aileye ait bilgi Siklet Sporları *Diğer Sporlar Tıbbi Öykü Sigara Alkol? ( Vitamin C? ) Kullanılan farmakolojik

Detaylı

Obeziteye Karşı El Ele

Obeziteye Karşı El Ele Obeziteye Karşı El Ele Mayıs 2013, İstanbul 1 Obeziteye Karşı El Ele Projesi İstanbul Maltepe Üniversitesi ÖNSÖZ Obeziteye Karşı El Ele projesi, Yrd.Doç.Dr Seher YURT un doktora çalışmasında edindiği

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Emel YILMAZ *, Sultan ÖZKAN ** Bu araştırma; 10-11 Mayıs 2007 tarihlerinde Manisa da yapılan V. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumunda poster

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Uzm.Dyt. Rukiye BOZBULUT GAZİ ÜN. TIP FAK. HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI

Uzm.Dyt. Rukiye BOZBULUT GAZİ ÜN. TIP FAK. HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI Uzm.Dyt. Rukiye BOZBULUT GAZİ ÜN. TIP FAK. HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA BESLENME YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Karın doyurmak yada açlık duygusunu bastırmak değildir. Sevilen

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Akşehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Sıklıkları

Selçuk Üniversitesi Akşehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Sıklıkları ARAŞTIRMA Selçuk Üniversitesi Akşehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketim Sıklıkları ÖZET Didem ÖNAY * Bu çalışma; üniversitede öğrenim gören öğrencilerin

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR??? Yemek sonrası şişkinlik hissediyorum... Yemeklerden sonra hazımsızlık hissediyorum...

ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR??? Yemek sonrası şişkinlik hissediyorum... Yemeklerden sonra hazımsızlık hissediyorum... ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR??? Yemek sonrası şişkinlik hissediyorum... Yemeklerden sonra hazımsızlık hissediyorum... ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR??? Ha4ada 2-3 defa kabızlığım oluyor... Kabız olduğumda fissür/hemoroid şikayetlerim

Detaylı

SÜT, OYUN, OKUL VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME - 2

SÜT, OYUN, OKUL VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME - 2 SÜT, OYUN, OKUL VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BESLENME - 2 OKUL ÇOCUĞUNUN BESLENMESİ Okul çağı 7-12 yaş arasıdır. Bu dönem, adölesan (ergenlik) dönemine göre oldukça sakin, sınırlı değişimlerin olduğu bir zamandır.

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

Vardiyalı Çalışan Kadın İşçilerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Vardiyalı Çalışan Kadın İşçilerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Vardiyalı Çalışan Kadın İşçilerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Nurten ÇEKAL* Özet Bu araştırma, Denizli İli, Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil Sektöründe vardiyalı olarak

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Uzm. Dyt. Nesli ERSOY 2. Doğum Tarihi :29.06.1984 3. Unvanı : Uzman diyetisyen 4. Öğrenim Durumu : Yüksek lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi

Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Süt Ürünleri Tüketimlerinin Değerlendirilmesi KTO Karatay Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. M. Gizem KESER Probiyotik Nedir? Yeterli miktarda verildiğinde

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI BİLGİ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adınız: Soyadınız: Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Adres: (Ev) (İş) Telefon:(Ev): (İş) (Cep) E-mail: Eğitim Durumunuz: Mesleğiniz: KİLO

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAHVALTI ALIġKANLIKLARI BREAKFAST HABITS OF THE SECOND LEVEL OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAHVALTI ALIġKANLIKLARI BREAKFAST HABITS OF THE SECOND LEVEL OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAHVALTI ALIġKANLIKLARI BREAKFAST HABITS OF THE SECOND LEVEL OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ÖZET Uzm. Yahya ÖZDOĞAN 1 Dr. Semahat ALTUHUL 2 Bu araştırmanın amacı farklı

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şubesi SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Anketi Hazırlayan: Meryem TER İstatistik: Nurgül GİRGİN 1 Statistics TOPLAM CİNSİYETİ N Valid 123 123

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi

Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi Rüveyda Esra ERÇİM, Ayla Gülden PEKCAN ÖZET Amaç: Türkiye nin değişik üniversitelerinde

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA BESLENMENİN ÖNEMİ

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA BESLENMENİN ÖNEMİ OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA BESLENMENİN ÖNEMİ Prof. Dr. Nevin ŞANLIER Doç. Dr. Eda KÖKSAL Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü BESLENME KARIN DOYURMAK YA DA AÇLIK DUYGUSUNU

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI TNSA-2003 BÖLGE TOPLANTISI-IV KUZEYDOĞU ANADOLU DA ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI Prof. Dr. Sabahat Tezcan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 16 Haziran 2005 - KARS Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü 0-4 Yaş Dönemindeki

Detaylı

Serhat VANÇELİK *, Sema Gürsel ÖNAL**, Asuman GÜRAKSIN*

Serhat VANÇELİK *, Sema Gürsel ÖNAL**, Asuman GÜRAKSIN* ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN AĞIRLIĞI DURUMU VE İLİŞKİLİ BAZI FAKTÖRLER Serhat VANÇELİK *, Sema Gürsel ÖNAL**, Asuman GÜRAKSIN* * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın!

PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın! PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın! 1983 yılında Almanya da geliştirilen Prenet ürünleri, en son teknoloji ile üretilir. Konsept, içerisinde kişiye özel olarak uygulanan vücut analizini de barındıran,

Detaylı

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Konunun önemi Su vücudun yapıtaşı, her yaş için ideal

Detaylı

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Bahri Elmas, Şeyda Tok, Öner Özdemir TC Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ

ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1. YETERLİ ve DENGELİ BESLENME. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKÖĞRETİM OKULU Sağlık Bülteni-1 YETERLİ ve DENGELİ BESLENME PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ OKUL ÇAĞINDA BESLENME Okul çağı dönemi, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, besin

Detaylı

Tavsiyelerimizi mutlaka dikkate alırsanız hızlı bir şekilde sağlıklı yaşam sürdürebilecek ve aynı zaman da sağlıklı diyet uygulayabileceksiniz.

Tavsiyelerimizi mutlaka dikkate alırsanız hızlı bir şekilde sağlıklı yaşam sürdürebilecek ve aynı zaman da sağlıklı diyet uygulayabileceksiniz. Zayıflamak isteyen her bayan öncelikli olarak görünümünü değil sağlığını düşünmelidir. Zayıflamak için dünya genelinde bir çok yöntem geliştiriliyor. İlaçlar, kapsüller ve bir çok diyet programı kadınların

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGARA KULLANIMININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi nbilir@hacettepe.edu.

TÜRKİYE DE SİGARA KULLANIMININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi nbilir@hacettepe.edu. TÜRKİYE DE SİGARA KULLANIMININ EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi nbilir@hacettepe.edu.tr 18-19 Ocak 2008 Dünyada 1.3 milyar sigara içen Türkiye de 17 milyon sigara içen Bazı

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA İLİ ETİMESGUT İLÇESİ ŞEYH ŞAMİL İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE OBEZİTE DURUMU Fatma İlknur EVRİM EV EKONOMİSİ

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Kahvaltı Alışkanlıkları ve Okul Kantini İle İlişkilerinin Belirlenmesi

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Kahvaltı Alışkanlıkları ve Okul Kantini İle İlişkilerinin Belirlenmesi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 51-56 Araştırma Makalesi / Research Paper İlköğretim Okulu Öğrencilerinin

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi büyüme ve gelişme geriliği diş çürükleri zayıflık ve şişmanlık okul çağı çocuk ve gençlerde demir yetersizliği anemisi 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda iyot yetersizliği hastalıkları vitamin yetersizlikleri raşitizm

Detaylı

B1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

B1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: B1 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA/ BESLENME VE İŞ HAYATI Günümüzde insanlar rahat bir hayat yaşamak ve para kazanmak için çok çalışmak zorundadır. İnsanlar iş yerinde çalışırken yoğun stres

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

EK-4: DÜZKÖY DOĞANKAYA İLKOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI

EK-4: DÜZKÖY DOĞANKAYA İLKOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI FSİNEM KURT AMAÇ: Düzköy Doğankaya İlkokulu/ Ortaokulu nda Beslenme Dostu Okul Programının, Sağlıklı Beslenme ve Düzenli Egzersiz uygulamaları ile öğrencilerin ve okul çalışanlarının ÜÇ (3) yıllık sonunda

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 5 (2): 73-84, 21. Araştırma Makalesi Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü ve Süt Ürünlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Asya ÇETİNKAYA 1 1. Kafkas

Detaylı

EK-4:ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PLANI

EK-4:ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PLANI EK-4:ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BESLENME DOSTU OKUL PLANI AMAÇ: Kocaeli ili Çayırova ilçesi Öğretmen Şevket Özay İlkokulunda Beslenme Dostu Okul Programı kapsamında; aşağıda

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir.

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir. KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası süreçte de sağlıklı yaşamı oluşturan önemli unsurlardan biridir. Kanser

Detaylı

ANKARA DA FARKLI PROGRAMA SAHİP LİSELERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Saliha ATAY APAYDIN

ANKARA DA FARKLI PROGRAMA SAHİP LİSELERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Saliha ATAY APAYDIN ANKARA DA FARKLI PROGRAMA SAHİP LİSELERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Saliha ATAY APAYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Tülin Gönültaş 1, Necdet Aytaç 1, Didem Ata Yüzügüllü 1, Çağlar Cengizler 2 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

ARPA VE YULAF EKMEĞİNİN İŞTAH ÜZERİNE ETKİLERİ

ARPA VE YULAF EKMEĞİNİN İŞTAH ÜZERİNE ETKİLERİ ARPA VE YULAF EKMEĞİNİN İŞTAH ÜZERİNE ETKİLERİ Zeynep Caferoğlu 1*, Gözde Ertürk 2, Aslıhan Ünsel 1, Merve Ekici 1, Çağla Nur Nasır 1 1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı