Başvuru: Türkçe - Romani

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başvuru: Türkçe - Romani"

Transkript

1 Başvuru: Türkçe - Romani Adlar/İsimler Çalışma saatleri kısmi zamanlı çalışma tam zamanlı çalışma kısmi zamanlı çalışma deneme süresi fazla mesai Substantivna alava Butjarno vakyti/ Butjarno dives bipherdo butjarno dives pherdo butjarno dives buti bipherdo dives probakoro vakyti upral normakoro sahati vardiyalı iş buti (-) çalışma saatleri Referanslar deneme çalışması tavsiye mektubu referans Belgeler staj değerlendirme belgesi çalışma belgesi mezuniyet belgesi lise diploması öğrenim belgesi belge Mezuniyetler lise bitirme sınavı butjarno dives Garancija proba e butjake garancija garancija Kitapja kitapi praktikake kerdebutjakoro kitapi kitapi ikalimaske diploma maškarutne edukacijake / diploma maškarškolakoro sikavibe kitapi ikaldo klasoske kitapi Diplomes matura 1

2 mezuniyet yükseköğretim mezuniyeti okul birtirme Çalışma izni oturma izni oturma izni oturma izni çalışma izni çalışma izni sikavibnaskoro ikalibe sikavibnaskoro thaj kvalifikacijakoro nivo školakoro ikalibe Kitapi butjake kitapi ačhimaske kitapi nakhimaske kitapi nakhimaske kitapi butjake kitapi butjake --- kitapi butjake İş görüşmesi iş görüşmesi iş görüşmesi Başvuru niyet mektubu fotoğraf vesikalık fotoğraf başvuru dilekçesi başvuru Öğrenci stajyer üniversite öğrencisi üniversite mezunu öğrenci meslek eğitimi öğrencisi Intervju phindžarimaskoro vakeribe inrevju Buti nakhimaske motivacijakoro lil fotografija fotografija pasporteske lil rodimaske buti mangibe buti nakhimaske Stažantis praktikantis studentis uče školakoro manuš sikavdo sikljovimaskoro 2

3 meslek eğitimi öğrencisi Eğitim yurtdışında yükseköğrenim başka bir alanda uzmanlaşma bir alanda yükseköğrenim bir alanda mesleki eğitim bir alanda eğitim bir şey olarak eğitim yeniden uzmanlaşma üniversite öğrenimi mesleki eğitim eğitim İlerleme eğitimi bir alanda eğitim bir dil kursu bir kimsenin yanında staj bir alanda eğitim kursu bir alanda ilerleme eğitimi bir alanda geliştirme eğitimi staj dil kursu eğitim eğitim kursu geliştirme eğitimi stažantis Edukacija / Sikajbe sikljovibe avere thaneste/themeste prekvalifikacija čhipotnaste sikljovibe čhipotnaste profesijakoro sikljovibe čhipotnaste sikajbe čhipotnaste sikajbe čhipotnaste prekvalifikacija studirima profesijakoro sikljovibe edukacija / sikajbe Vazdibe i kvalifikacija sikljovibe čhipotnaste čhibaroro kursi ekhe čhibate praktika paš beekhes sikavimaskoro kursi čhipotnaste vazdibe i kvalifikacija čhipotnaste upralni kvalifikacija čhipotnaste / V: palalni kvalifikacija čhipotnaste praktika čhibakoro kursi sukljovibe sikavimaskoro kursi upralni kvalifikacija / palalni kvalifikacija 3

4 ilerleme eğitimi Deneyim bir şeyde deneyim bir alanda deneyim bir şeyde deneyim bir alanda uzmanlık bilgisi bir alanda uzmanlık bilgisi genel kültür know how uzmanlık bilgisi deneyim iş deneyimi mesleki deneyim İş ilanı bir şirket internet sitesinde iş ilanı bir iş bulma kurumunda iş ilanı bir iş bulma kurumunda iş ilanı bir gazetede iş ilanı iş ilanı duyuru açık iş pozisyonu ilanı iş ilanı İş pozisyonu iş vazdibe i kvalifikacija Žanibe žanibe čhopotnaste žanibe ando ekh than žanibe čhipotnaste specialno žanibe ekhe sverate specialno žanibe ekhe thaneste bazakiri edukacija / bazakoro sikajbe nou-hau specialno žanibe žanibe žanibe andi buti žanibe andi profesija Oferta butjake oferta butjake ando firmeno ujeb-sajti oferta butjake andi butjakiri borsa oferta butjake andi borsa butjarne thanenge/themenge oferta butjake ando žurnalo oferta butjake anonsi oferta čuče thanes butjake oferta butjarnone thaneske Butjarno than buti / buki 4

5 iş pozisyon yeni bir iş pozisyonu ilan edilen bir iş pozisyonu açık iş pozisyonu açık iş pozisyonu iş pozisyonu Konu satırı İş ilanı iş ilanı Konu hanesi konu konu hanesi tarihli gazetede kodlu iş ilanı tarihli gazetede kodlu iş ilanı Giriş Dikkatini bir iş pozisyonuna yöneltmek dikkatini bir iş pozisyonuna yöneltmek Yeni bir iş aramakta olmak buti than / pozicija nevo butjarno than ofertirime butjarno than phutardo butjarno than / phiro butjarno than čučo butjarno than butjarno than Than tarsoske Oferta butjake oferta butjake Than tarsoske tarsoske than tarsoske Oferta butjake andar I žurnali katar , kodi oferta butjake andar I žurnali katar , kodi Nakhlipe Me jakha gele palal ekhe butjarne thanes me jakha gele palal ekhe butjarne thanes Rodav nevo butjarno than 5 yeni bir iş aramakta olmak Yeni bir iş aramak yeni bir iş aramak rodav nevo butjarno than rodav mange nevo butjarno than rodav nevo butjarno than

6 Bir iş ilanı ile ilgilenmek bir iş ilanı ile ilgilenmek Başvurmak çalışıyor durumdayken başka bir işe başvuruda bulunmak bir kimseye başvuruda bulunmak bir iş pozisyonu için başvuruda bulunmak bir iş pozisyonu için başvuruda bulunmak Bir işe uygun olmak bir şeyde yeterliğe sahip olmak bir şeyde yeterliğe sahip olduğunu gösterebilmek bir şey için yeterliğe sahip olmak bir şey için yeterliğe sahip olmak bir şey için kalifiye olmak bir şey için uygun olmak bir şey için uygun aday olmak aranan niteliklere uymak aldığı eğitime uygun olmak aranan niteliklere uygun olmak kariyer yapmaya uygun olmak bir iş pozisyonuna uygun olmak Bir şeye ilgi duymak bir meydan okuma göstermek isi man interesi karig ekh oferta butjarno thaneske isi man interesi karig ekh oferta butjarno thaneske mangav te nakhav mangav te nakhav konstantnone thanestar mangav te kerav buti paš beekhes mangav te nakhav ekhe butjarno thaneske mangav te nakhav ekhe butjarno thaneske Ačhovav ekhe butjarno rhaneske isi man kitapi čhipotnaske možinav te dav kitapi čhipotnaske isi man kitapi čhipotnaske isi man kitapi čhipotnaske isi man kvalifikacija čhipotnaske si njom kadyri čhipotnaske si njom o čačuno manuš učharav tumaro manglipe učharav mi edukacija učharav tumaro manglipe bešav lačhes ando butjarno drom ačhovav ekhe butjarno thaneske si man interesi karig čhipotnaste thovav mange naanglipe 6

7 bir alanda çalışmak istemek bir kisenin yanında çalışmaya ilgi duymak bir şeye ilgi duymak Selamlama ifadeleri Saygılarımla En iyi dileklerimle Saygılarımla En iyi dileklerimle Saygılarımla mangav te kerav buti ekhe rigate isi man interesi te kerav buti paš beekhes isi man interesi karig čhipotnaste Bahtaljarimaskere mujeskere fomule Bahtalipnasa Sa lačhipnasa / Sastipnasa Vogesa Sa lačhipnasa Bahtalipnasa Sayın Bayanlar ve Baylar Bahtalalem (-) thaj (-) Sayın Bay Mustermann Sayın Bayan Musterman Sayın Bayanlar Sayın Baylar Sayın Bayanlar ve Baylar Mesleki ve iş deneyimi geliştirme ve ilerleme eğitimine hazır olmak ilerleme eğitimine hazır olmak Bahtaleja (-) Musterman Bahtalije (-) Musterman Bahtalalem čhajalen, bahtalalem čhavalen Bahtalalem čhajalen thaj čhavalen Profesijakoro thaj butjarno žanibe Mangav te vazdav mi kvalifikacija mangav te vazdav mi kvalifikacija 7 geliştirme eğitimine katılmaya hazır olmak mangav te nakhav te vaydav mi kvalifikacija eksik deneyimi bir şey ile telafi edebilmek eksik deneyimi bir şey ile telafi edebilmek bir şeyi yansıtabilmek deneyimini bir şeye yansıtabilmek deneyimini yansıtabilmek mesleki deneyime sahip olmak možinav te kompensirinav mo deficiti ando žanibnaste čhipotnasa možinav te kompensirinav mo deficiti ando žanibnaste čhipotnasa možinav te dav čhipota Možinav te dav žanibe čhipotnasa Možinav te dav žanibe Isi man profesiakoro žanibe

8 mesleki deneyime sahip olmak mesleki deneyim gösterebilmek mesleki deneyime sahip olmak mesleki deneyime sahip olmak bir şeyde yeterliğini belgeleyebilmek bir şey için yeterlik belgesi sunabilmek bir şey için yeterliğini belgeleyebilmek bir şey için yeterliğini belgeleyebilmek bir şey için yeterlik belgesi sunabilmek bir şey için yeterliğini belgeleyebilmek bir şeyde yeterliğini belgeleyebilmek yeterliğe sahip olmak gerekli yeterlikleri beraberinde getirmek yeterliğe sahip olmak yeterliğe sahip olmak Mesleki uzmanlık bilgisi geniş genel kültüre sahip olmak geniş genel kültüre sahip olmak uzmanlık bilgisiyle başarıya katkıda bulunmak uzmanlık bilgisiyle başarıya katkıda bulunmak isi man profesiakoro žanibe možinav te anav profesijakoro žanibe isi man profesijakoro žanibe isi man profesijakoro žanibe Možinav te dav kitapi mere kvalifikacijenge čhipotnaste Možinav te dav kitapja mere kvalifikacijake čhipotnaste dokumentirinav mere kvalifikacijes čhipotnaske Možinav te dav kitapi mere kvalifikacijenge pal čhipota Možinav te dav kitapja kvalifikaciake Dokumentirinav mere kvalifikacies Možinav te dokumentirinav mere kvalifikacies čhipotnaske Isi man kvalifikacija Anav mansa mere e kvalifikacies kaj mangen pes Isi man kvalifikacija Isi man kvalifikacies Specijalizirime žanibe phanlo i profesijasa Isi man buhli edukaciakiri baza isi man buhli edukaciakiri baza Dav mandar mere specializirime žanibnasa naangleske dav mandar mere specializirime žanibnasa naangleske 8

9 bir şeyin kullanımında emin olmak bir şeyin kullanımında emin olmak ağırlık noktasına sahip olmak ağırlık noktasına sahip olmak bir şeyde ağırlık noktasına sahip olmak bir şeyin hukuki dayanaklarını bilmek bir şeyin hukuki dayanaklarını bilmek bir şeyi kullanabilmek bir şeyi kullanabilmek özel bilgilerini bir şeyde uygulamak özel bilgilerini bir şey için uygulamak özel bilgilerini bir şeyde uygulamak özel bilgilerini bir şeyde uygulamak gerekli know how u beraberinde getirmek sugurno si njom ko keribe žhipotnasa sugurno si njom ko keribe žhipotnasa akcentirinav akcentirinav / thovav akcenti akcentirinav čhipotnaste žanav i juridikani baza čhipotnaske žanav i juridikani baza čhipotnaske možinav te kerav čhipotnasa možinav te kerav čhipotnasa dav moro specifikakoro žanibe čhipotnaske dav moro specifikakoro žanibe čhipotnaske dav moro specifikakoro žanibe paš ko čhipota dav moro specifikakoro žanibe čhipotnasa anav o nou-hau kaj mangel pes 9 gerekli know how u beraberinde getirmek anav o nou-hau kaj mangel pes bir şeyde iyi seviyede bilgi sahibi olmak bir şey hakkında iyi seviyede bilgi sahibi olmak bir şeyde iyi seviyede bilgi sahibi olmak bir şeyde iyi seviyede bilgi sahibi olmak Temel nitelik ve yeterlikler bir şeyi hızlı ve titiz bir şekilde yapmak bir şeyi hızlı ve titiz bir şekilde yapmak bir şeye kolay uyum sağlayabilmek isi man lačho žanibe čhipotnaske isi man lačho žanibe čhipotnaske isi man lačho žanibe čhipotnaske isi man lačho žanibe čhipotnaske Nahtareskere kvalifikacijes thaj kompetencijes kerav čhipota sig thaj vogesa kerav čhipota sig thay vogesa integririnav man lokes ando čhipota

10 bir şeye kolay uyum sağlayabilmek yeni görevler üstlenebilmek yeni görevler üstlenebilmek AB sürücü belgesine sahip olmak AB sürücü belgesine sahip olmak AB sürücü belgesine sahip olmak AB sürücü belgesine sahip olmak sempatik bir görünüme sahip olmak sempatik bir görünüme sahip olmak çalışma mekanı konusunda esnek olmak çalışma mekanı konusunda esnek olmak vardiyalı çalışmaya hazır olmak esnek çalışma saatlerine hazır olmak iyi çalışmak iyi sonuçlar elde etmek iyi çalışmak çatışmaların üstesinden gelebilmek stresle başa çıkabilmek stresle baş edebilmek öncelikleri belirleyebilmek çözüm üretebilmek sorumluluk alabilmek çatışmaların üstesinden gelebilmek sorumlulukla çalışmak özenli çalışmak integririnav man lokes ando čhipota avel man kuraži avere butjange avel man kuraži avere butjange isi man evropakoro šofjorikano lil isi man evropakoro šofjorikano lil isi man evropakoro šofjorikano lil isi man evropakoro šofjorikano lil avrjal dikhovav simpatikanes avrjal dikhovav simpatikanes kovlikano si njom ando butjarno than kovlikano si njom ando butjarno than mangav te kerav buti smenende mangav te kerav buti kovlikano butjarno vrjamoste kerav lačhi buti resav lačhipe ki buti kerav lačhi buti možinav te ačhavav e konfliktja možinav te ušarav e sresesa možinav te thovav prioritetja možinav te arakhav ikljovibe možinav te lav pharipe upral mande možinav te ačhavav e konfliktja kerav buti personikano pharimasa kerav buti vogesa 10

11 etkili çalışmak titiz çalışmak özenli çalışmak sorumluluk göstermek sorumlulukla çalışmak takım çalışmasına yatkın olmak dakik olmak bir şey için kalifiye olmak güçlü organizasyon kabiliyetine sahip olmak girişimci olmak yaratıcı olmak güvenilir olmak öğrenme kabiliyetine sahip olmak eleştirilebilir olmak vicdan sahibi olmak girgin olmak takım çalışmasına yatkın olmak memnuniyetle bir şeyle uğraşmak memnuniyetle bir şeyle uğraşmak sosyal becerilere sahip olmak sosyal becerilere sahip olmak sosyal becerilere sahip olmak sosyal becerilere sahip olmak kerav buti efikasno kerav buti čačes kerav buti vogesa lav personikano pharipe kerav buti personikano pharimasa kerav lačhes buti kupate čačuno si njom isi man kvalifikacija čhipotnaske zoralo si njom ki organizacija phirno si njom phiro si njom možinen te pakjon mange godjaver si njom gelav kritika vogjalo si njom kontaktno si njom kerav lačhes buti kupate / kerav lačhes buti ekipeste / kerav lačhes buti avere manušenca / ekhe thanes kerav vogesa čhipota kerav vogesa čhipota isi man socialno žanibe isi man socialno žanibe isi man socialno žanibe isi man socialno žanibe 11

12 Dil bilgisi bir dilde kendisini akıcı bir şekilde ifade edebilmek bir dilde kendisini akıcı bir şekilde ifade edebilmek çok iyi seviyede iş İngilizcesi konuşmak çok iyi seviyede iş İngilizcesi konuşmak bir dili akıcı bir şekilde konuşmak bir dili akıcı bir şekilde konuşmak bir dil kursunu tamamlamış olmak bir dil kursuna katılmış olmak bir dil kursunu bitirmiş olmak bir dil kursunu tamamlamış olmak bir dile belirli bir seviyede hakim olmak bir dile belirli bir seviyede hakim olmak bir dile konuşma ve yazma alanlarında hakim olmak bir dile iş alanında akıcı seviyede hakim olmak belirli seviyede dil bilgisine sahip olmak bir dili iyi seviyede bilmek bir dili iyi seviyede bilmek bir dili iyi seviyede bilmek Yükseköğretim ve eğitim bir ağırlık noktasına sahip olmak bir ağırlık noktasına sahip olmak Čhibakere žanibe možinav te vakerav lokhes ekhe čhubate možinav te vakerav lokhes ekhe čhubate vakerav but lačhes biznes anglikanes vakerav but lačhes biznes anglikanes vakerav lokhes ekh čhib vakerav lokhes ekh čhib ikalgjom čhibakoro kursi uljom ando čhibakoro kursi ikalgjom čhibakoro kursi ikalgjom čhibakoro kursi žanav ekh čhib ži ekhe dine thaneste žanav ekh čhib ži ekhe dine thaneste žanav ekh čhib hramoneste thay vakerimaste vakerav ekh čhib but lokhes thaj kana das lafi / vakerav ekh čhib but lokhes thaj kana das duma isi man čhibakoro žanibe ži ekhe thanes isi man lačho čhibakoro žanibe isi man lačho čhibakoro žanibe isi man lačho čhibakoro žanibe Studirima thaj sikljaripe seriozno momenti si seriozno momenti si 12

13 eğitimin bir parcası olmak işin bir parcası olmak eğitimin bir parcası olmak belirli bir mezuniyet belgesine sahip olmak belirli bir mezuniyet belgesine sahip olmak belirli bir mezuniyet belgesine sahip olmak bir şey olarak mezun olmuş olmak bir şey olarak mezun olmuş olmak hiç bir mezuniyet belgesine sahip olmamak hiç bir mezuniyet belgesine sahip olmamak bir şeye katılmış olmak bir şeye katılmış olmak ilerleme eğitimine katılmak istemek bir şey için eğitime katılmış olmak yoğun bir şekilde bir şey ile uğraşmış olmak yoğun bir şekilde bir şey ile uğraşmış olmak yoğun bir şekilde bir şey ile uğraşmış olmak mezuniyete yakın olmak mezuniyete yakın olmak öğrenci olmak kotor katar i edukacija si njom kotor katar i buti si njom kotor katar i edukacija si njom / kotor katar o sikljaripe si njom isi man doekh diploma isi man doekh diploma isi man doekh diploma isi man ikaldi edukacija čhipotnaste isi man ikaldi edukacija sar čhipota nanaj man diploma nanaj man diploma čhipotnaste uljom li meja čhipotnaste uljom li meja mangav te nakhav andi prekvalifikacija li meja uljom ando sikljovibe kerdjom buti intenzivno čhipotnasa kerdjom buti intenzivno čhipotnasa kerdjom buti intenzivno čhipotnasa hari anglal ando ikalibe si njom hari anglal ando ikalibe si njom Stažantis si njom 13

14 herhangi bir mezuniyet belgesine sahip olmamak üniversite mezunu olmak eğitim almış olmak üniversite öğrencisi olmak eğitim görüyor olmak meslek öğrencisi olmak deneyimli bir uzman olmak üniversitede olmak eğitim görüyor olmak bir şeyi bitirmiş olmak bir şeyi tamamlamamış olmak bir şeye ara vermiş olmak bir şeyi bitirmiş olmak bir şeyi tamamlamış olmak bir şeye devam etmiş olmak bir şeyden mezun olmuş olmak bir şeyde yükseköğrenim görmüş olmak bir okuldan mezun olmuş olmak bir şeyde eğitim kursu bitirmiş olmak bir şeyde eğitim tamamlamış olmak bir şeyde eğitimden geçmiş olmak bir şeyde eğitimini tamamlamış olmak bir şeyde eğitim kursu tamamlamış olmak Güncel iş durumu nanaj man diploma si njom uče školasa ikalgjom mo sikljaripe/sikliljom studentis si njom sikavav man stažantis si njom lačho specialistos si njom ando universiteti si njom sikljovav ažaj čhipota ikalgjom na ikalgjom čhipota čhipota ačhavgom / čhipota čhingjom ikalgjom čhipota čhipota ikalgjom čhipotnaste geljom čhipota ikalgjom čhipota studiringjom ikalgjom škola / ikalgjom sikljarin ikalgjom sikljarimaskoro kursi čhipotnaste ikalgjom kvalifikacija čhipotnaske nakhljom katar kvalifikacija čhipotnaske ikalgjom kvalifikacija čhipotnaske ikalgjom sikljarimaskoro kursi čhipotnaste Pal ando aktualno butjarno maškarmanušenkoro dikhipe 14

15 yeni başlamış olmak bir şeyde yeni başlamış olmak yeni başlamış olmak bir şey ile başlamış olmak bir şey ile başlamış olmak bir işte bir şey olarak devam etmek bir işte bir şey olarak devam etmek bir şey olarak çalışıyor olmak bir şirkete bir şey olarak işe alınmış olmak bir şirkette bir şey olarak çalışıyor olmak bir branşta çalışıyor olmak bir şey olarak çalışmak bir şey olarak çalışıyor olmak Özgeçmiş kişisel bilgiler kızlık soyadı Soyad Ad nevo si njom nevo si njom ando čhipota nevo si njom astargjom čhipotnasa astargjom čhipotnasa kerav ekh buti sar kerav ki buti sar kerav buti sar lile man butjate ekhe firmate sar kerav buti ekhe firmate sar butjarno si njom ekhe branšeste kerav buti sar butjarno si njom sar Avtobiografija Personikane butja tuke bjandino alav / alav anglal prandibe familijakoro alav personikano (toro) alav 15 vatandaşlık (-) doğum yeri doğum tarihi medeni durum kişisel bilgiler özgeçmiş CV bjanimaskoro than bjanimaskiri data prandemaskoro statusi personikane butja tuke Avtobiografija Curriculum Vitae

16 tematik özgeçmiş kronolojik özgeçmiş ayrıntılı özgeçmiş tablolu özgeçmiş özgeçmiş ekleri sunmak bir şey hakında belge sunmak bir şeyi ek olarak sunmak bir şeyi eklemek Mezuniyet, görüşme için davet kendi yetenekleri hakkında başka birisini ikna etmek kendi yetenekleri hakkında başka birisini ikna etmek kendi yeteneğini kullanmak istemek kendi yeteneğini bir şeyde kullanmak istemek kendi yeteneğini bir şeyde kullanmak istemek kendi yeteneğini bir alanda kullanmak istemek kendi yeteneğini bir alanda kullanmak istemek bir şeye katkıda bulunmak istemek bir şeye katkıda bulunmak istemek bir şeye katkıda bulunmak istemek birisi ile bir görüşme için hazır bulunmak tematizirime avtobijografija hronologijakiri avtobijografija hramome avtobijografija tablicakiri avtobijografija avtobijografija prethovav aplikacijes prethovav žohapja čhipotnaske prethovav čhi sar aplikacija prethovav čhi Ikalibe, manglibe vakerimaske T: dav garancija beekhes me žanibnaste dav garancija beekhes me žanibnaste mangav te dav mo talanti čhipotnaste mangav te dav mo talanti čhipotnaste mangav te dav mo talanti čhipotnaste mangav te dav mo talanti ekhe sferate mangav te dav mo talanti čhipotnaste mangav te dav mandar čhipotnaske mangav te dav mandar čhipotnaske mangav te dav mandar čhipotnaske kate si njom beekheske te keras intervju 16

17 bir kimse ile bir görüşme için hazır bulunmak bir iş görüşmesi talebinde bulunmak bir iş görüşmesi talebinde bulunmak bir iş görüşmesi için memnun olmak bir iş görüşmesine davet edilmiş olmaktan dolayı memnun olmak bir iş görüşmesi daveti için memnun olmak bir iş görüşmesi için memnun olmak tarihinden itibaren yeni bir işe başlayabilmek tarihinden itibaren birisinin yanında işe başlayabilmek tarihinden itibaren yeni bir işe başlayabilmek kate si njom beekheske te keras intervju molinav te keras intervju sa vogestar mangav intervju Lošanav intervjuske lošanav te mangen man te keras intervju lošanav te mangen man te keras intervju lošanav te keras intervju Možinav te nakhav neve butjarno thaneste možinav te astarav paš beekhes katar možinav te astarav o nevo butjarno than katar

İŞKUR HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞSİZLİK SİGORTASI İŞGÜCÜ PİYASASI VE İSTATİSTİK AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI

İŞKUR HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞSİZLİK SİGORTASI İŞGÜCÜ PİYASASI VE İSTATİSTİK AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI İŞ ARAMA BECERİLERİ İŞKUR HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞSİZLİK SİGORTASI AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI İŞGÜCÜ PİYASASI VE İSTATİSTİK İŞKUR HİZMETLERİNİN HEDEF KİTLESİ İŞVERENLER ENGELLİLER ÖĞRENCİLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ OLUŞTURMA REHBERİ

ÖZGEÇMİŞ OLUŞTURMA REHBERİ ÖZGEÇMİŞ OLUŞTURMA REHBERİ Özgeçmiş Nedir? Potansiyel işverene kısaca kendinizi sunacağınız bir kısa tarihçenizdir. Özgeçmişin amacı sizi iş görüşmesine ulaştırmaktır. CV'nin açılımı; Latince Curriculum

Detaylı

Üniversite Mezunlarına Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi

Üniversite Mezunlarına Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi Üniversite Mezunlarına Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi Higher Education as a Generator of Strategic Competences Yüksek öğrenim mezunları

Detaylı

Broşür hakkında. Oslo, 1 Kasım 2005 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon [Norveç Okul Enformasyonu]

Broşür hakkında. Oslo, 1 Kasım 2005 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon [Norveç Okul Enformasyonu] Broşür hakkında Lise eğitimi nedir ve günümüzde Norveçʼte bu sistem nasıl işlemektedir? Gençlerin ne gibi seçim olanakları vardır, değişik eğitim programları için hangi ön koşullar ve ön bilgiler aranmaktadır,

Detaylı

Realschule ve Wirtschaftsschule öğrencileri için dual (ikili) meslek eğitimi Öğrenciler ve ebeveynlerine yönelik bilgiler

Realschule ve Wirtschaftsschule öğrencileri için dual (ikili) meslek eğitimi Öğrenciler ve ebeveynlerine yönelik bilgiler Realschule ve Wirtschaftsschule öğrencileri için dual (ikili) meslek eğitimi Öğrenciler ve ebeveynlerine yönelik bilgiler Bir ProDual İnisiyatifi projesidir Orta Frankonya da dual meslek eğitiminin güçlendirilmesi

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI Servislerimiz YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Sayfa 8 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 15 DİL OKULLARI SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler,

Detaylı

İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA

İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA MODÜL IX İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA FAALİYETLERİ AGORA Avrupa II - Avrupa boyutunda küçük ölçekli kentsel ticarette profesyonel rekabet becerilerinin geliştirilmesi için Ortak Entegre Yönetim e-öğrenim

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sabancı

Detaylı

6.Моdül: İş arama becerileri

6.Моdül: İş arama becerileri 6.Моdül: İş arama becerileri This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu ELS INTERNATIONAL PATHWAYS ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu Günümüz global iş piyasasına katılmak için, İngilizce uzmanlığı, başarmanızı

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal ın adını yaşatmak, ülkemiz

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU / İK & MUHASEBE STAJYERİ

BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU / İK & MUHASEBE STAJYERİ BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU / İK & MUHASEBE STAJYERİ Genel Nitelikler: Kadın Hastalıkları, doğum, infertilite ( kısırlık) ve üremeye yardımcı tekniklerin uygulamasında sektörün öncü kuruluşlarından Bahçeci Sağlık

Detaylı

Broşür hakkında. Gençler kendi seçimleri için sorumluluk aldıklarında, çok daha istekli olmaktadırlar.

Broşür hakkında. Gençler kendi seçimleri için sorumluluk aldıklarında, çok daha istekli olmaktadırlar. Broşür hakkında Lise eğitimi nedir ve günümüzde Norveç te bu sistem nasıl işlemektedir? Gençlerin ne gibi seçim olanakları vardır, değişik eğitim programları için hangi ön koşullar ve ön bilgiler aranmaktadır,

Detaylı

KILAVUZU TANITIM. Uluslararası İlahiyat Programı T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KILAVUZU TANITIM. Uluslararası İlahiyat Programı T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI UiP TANITIM KILAVUZU Uluslararası İlahiyat Programı T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 UİP 2 SUNUŞ Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın yaşadığı ülkeler ve sosyal çevreler ile yeni neslin

Detaylı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı İçindekiler Hakkımızda 5 Neden Kensington Academy London 7 Eğitim Sistemimiz 8 Eğitimde Kalite Güvencesi 9 Genel İngilizce 10 Seviyeler 11 Hazırlık Sınıfı 12 Sınavlara Hazırlık Eğitimleri 13 İş İngilizcesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN BELİRLENMESİ VE STAJ SÜRECİNE İLİŞKİN ESASLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

Kendinize ilişkin bilgileri şablona girmeden önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyun.

Kendinize ilişkin bilgileri şablona girmeden önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyun. Europass Özgeçmişi Kullanım Talimatı (http://europass.cedefop.europa.eu) Giriş Özgeçmiş (CV) hazırlanması herhangi bir iş veya eğitim arayışında önemli bir adımdır. CV genellikle muhtemel işverenle kurulan

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı ilgi Beyan Etme Çağrısı 2014/15 Akademik Yılı için

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi-B Endüstri Mühendisliği Bölümü 41380 İzmit, Kocaeli Temmuz, 2013 MÜDEK Özdeğerlendirme

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

在 莱 茵 河 畔 路 德 维 希 港 大 学 学 习?!

在 莱 茵 河 畔 路 德 维 希 港 大 学 学 习?! LUDWIGSHAFEN AM RHEIN YÜKSEKOKULU NDA YÜKSEK ÖĞRENIM?! STUDIEREN AN DER HOCHSCHULE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?! ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN?! FAIRE DES ÉTUDES À L UNIVERSITÉ DE PORT-LOUIS-SUR-LE-RHIN?!

Detaylı

Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite...

Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite... Hayatınızın Girişimi...3 Neden Özyeğin Üniversitesi...4 Kurucunun Mesajı...10 Rektörün Mesajı...11 Hedefler - Değerler...12 Girişimci Üniversite... 14 eri. ilik. va et. stri liği. ilik stri liği. at. yar

Detaylı

Meslek seçimi için öneriler

Meslek seçimi için öneriler on istasyonda kurulmuştur. Burada size meslek seçiminizde yardım edecek öneriler ve uyarılar bulabilirsiniz. Ayrıca Avusturya ekonomi odalarının mesleki bilgilendirme merkezlerinde ve diğer birçok profesyonel

Detaylı

DÜNYA ÜLKELERİNDE HUKUK EĞİTİMİ VE AVUKATLIK STAJI

DÜNYA ÜLKELERİNDE HUKUK EĞİTİMİ VE AVUKATLIK STAJI DÜNYA ÜLKELERİNDE HUKUK EĞİTİMİ VE AVUKATLIK STAJI 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : AVRUPA ÜLKELERİNDE AVUKATLIK STAJI I. ALMANYA II. AVUSTURYA III. BELÇİKA IV. BİRLEŞİK KRALLIK A. İNGİLTERE VE GALLER B. İSKOÇYA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerini, bireye özgü belirli değerlerini düzenli bir şekilde işverene sunduğu araçtır. Başka bir ifadeyle; bir işe girebilmeniz

Detaylı

İŞ ANALİZİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

İŞ ANALİZİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU İŞ ANALİZİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU A. GÖREV TANIMI İş analizi uzman yardımcısı pozisyonunda istihdam edilmesi planlanan çalışanların temel görev tanımı aşağıda yer almaktadır.

Detaylı