/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70"

Transkript

1 Basım tarihi: Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar, conta macunu Tavsiye edilmeyen kullanımlar hiçbiri/hiçbiri 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Şirket adı: Cadde: Şehir: Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 A-6960 Wolfurt Telefon: Telefaks: E-Posta: Internet: Sorumlu Bölüm: BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı 2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması Dr. Timo Gans-Eichler Chemieberatung Tel.: +49 (0)251/ Raesfeldstr Münster Bu müstahzar, sayılı T.M.M.S.A.E. Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. GHS-Sınıflandırma Bu müstahzar, sayılı T.M.M.S.A.E. Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır Etiket elemanları 2.3. Diğer tehlikeler Bilgi bulunmamaktadır. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi 3.2. Karışımlar Kimyasal Özellikleri Farklı metakrilat monomer kanşımı. Diğer Bilgiler Product does not contain listed SVHC substances. BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması Genel bilgi Kaza olduğunda veya iyi hissetmediğinizde derhal tıbbi yardım alın (mümkünse bu etiketi gösterin). Solunması halinde Özel tedbirler gerekli değildir. Solunum yollarının iritasyonunda doktora gidin.

2 Basım tarihi: Sayfa 2 nin 7 Deriyle teması halinde Deri iritasyonlarında doktora gidiniz. Gözlerle teması halinde Derhal dikkatlice ve özenle göz duşu kullanarak veya suyla yıkayın. Beliren veya devam eden şikayetlerde göz doktoruna gidin. Yutulması halinde Ağzınızı suyla çalkalayın. Bol miktarda suyu küçük porsiyonlarda içirin (dilüsyon etkisi). bilinci kapalı bir kişiye veya krampları olan birine asla ağızdan birşey vermeyin. ZEHİRLENME DANIŞMA MERKEZİNİ veya doktoru arayın En önemli akut ve gecikmeli semptomlar/etkiler 4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi. Semptomatik tedavi. BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri 5.1. Söndürme malzemesi Uygun yangın söndürme malzemeleri Karbondioksit (CO2). Kuru söndürücü madde. alkole dayanıklı köpük. Püskürtme suyu. Uygun olmayan söndürme maddesi Yüksek güçlü su püskürtme jeti Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). Nitrojen oksitleri (NOx) İtfaiye için önlemler Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı ve kimyasal maddelere karşı koruma giysisi giyin. Ek bilgi kontamine söndürücü suyu ayrı ayrı toplayın. Kanalizasyon veya sulara ulaşmasına izin vermeyin. Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin. BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri 7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakın. Hamilelik ve emzirme döneminde temas etmesini engelleyin Çevresel önlemler Kanalizasyona boşaltmayın. Kanalizasyonu örtün. Yüzeysel yayılmayı engelleyin (örn. set çekme veya yağ bariyerleri) Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kiselgur, asit bağlayıcısı, üniversel bağlayıcı) ile absorbe edin. Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir. Kirlenmiş nesneler ve zemin çevre talimatlarına uygun bir şekilde temizlenmelidir Diğer bölümlere atıflar 7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakın. BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme için öneri Uygun koruyucu giysi giyin. ( Bakınız bölüm 8. ) Hamilelik ve emzirme döneminde temas etmesini

3 Basım tarihi: Sayfa 3 nin 7 engelleyin. Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler Önleyici yangın korumasının olağan tedbirleri. Ürün değildir: Yanıcı. Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi Deri, göz ve giysi temasını engelleyin Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları Depo ve kaplar için gereklilikler Kabı sıkı kapalı tutarak serin ve iyi havalanan bir yerde muhafaza ediniz. Sağıda yazılana karşı koruyun: UV-Işınları/güneş ışığı. Sadece orijinal kaplarında muhafaza edin/depolayın. Uyumlu depolamaya iliskin öneriler Birlikte depolanmaması gerekenler: Patlayıcı maddeler. Yanıcı (okside edici) etki gösteren katı maddeler. Yanıcı (okside edici) etki gösteren sıvı maddeler. Radyoaktif maddeler. Bulaşıcı maddeler. Gıda ve yem maddeleri. Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Tavsiye edilen depolama ısısı: 20 C Sağıda yazılana karşı koruyun: Işık. hararet. soğutma rutubet Özel son kullanımları Yapıştırıcılar, conta macunu BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma 8.1. Kontrol parametreleri Sınır değerler için ek bilgiler 8.2. Maruziyet kontrolleri Bugüne kadar belirlenmiş ulusal sınır değerleri yoktur. Uygun teknik kontrol tesisleri Açık maruziyette, mümkünse lokal emme imkanı sağlayan tertibat kullanılmalıdır. Koruyucu ve hijyen önlemleri Ürünü aldıktan sonra kabı daima sıkıca kapayınız. İş yerinde yemek yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin, burnunuzu çekmeyin. Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. Kirlenmiş giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalı. Kullanılmış çalışma giysileri çalışma ortamının dışında giyilmemelidir. Sokak giysileri iş giysilerinden ayrı muhafaza edilmeli. Göz/yüz koruması Uygun göz koruması: Sıkı kavrayan koruma gözlüğü. DIN EN 166 Ellerin korunması Uzun lastik eldivenler. DIN EN 374 Uygun materyal: FKM (florokarbon kauçuk). (0,4 mm) Kullanmadan önce geçirmezlik / sızdırmazlık kontrol edilmeli. Eldivenler tekrar kullanılacaksa, çıkarmadan önce temizlenmeli ve iyi hava alacak şekilde muhafaza edilmeliler. Cildin korunması Özel tedbirler gerekli değildir. Solunum sisteminin korunması Uygun kullanımda ve normal şartlarda solunum koruması gerekmemektedir. solunum korumasının gerekli olduğu durumlar: aerosol- veya sis oluşumu. Uygun solunum koruma cihazı: Kombinasyon filtre cihazı (DIN EN 141). filtre Türü: A- P-2/P-3

4 Basım tarihi: Sayfa 4 nin 7 Koruyucu solunum filtresi sınıfı, ürünü kullanırken oluşabilecek maksimal zararlı madde (gaz/ buhar/ aerosol/ partikül) konsantrasyonuna ayarlanmalıdır. Konsantrasyon aşıldığında izolasyon cihazı kullanılmalıdır! Çevresel maruziyet kontrolü Kanalizasyona boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin. BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi Fiziksel hali: Renk: Koku: ph Değeri: Fiziksel durum değişiklikleri Tutuşma sıcaklığı: Oksitleyici özellikleri hiçbiri/hiçbiri sıvı mavi karakteristik n/a >300 C Test yöntemi Buhar basıncı: < 0,15 hpa DIN (25 C da/de) Yoğunluk: 1,08 g/cm³ DIN Suda çözünürlüğü: karışabilir değil Dinamik viskozite: (23 Cda/de) Çözücü içeriği: BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime Reaktivite Bilgi bulunmamaktadır Kimyasal stabilite ayrışma noktası: > 200 C Tehlikeli reaksiyonların olasılığı Bilgi bulunmamaktadır mpa s 1,15% - Uçucu organik bileşiklerin sınırlanmasına yönelik talimat 1999/13/AB ile ilgili veriler Kaçınılması gereken durumlar Sıcaktan koruyun. Uzun süreli ışık etkisi altında ayrışması mümkündür Kaçınılması gereken malzemeler Kaçınılması gereken maddeler: Su ile temas edince tutuşabilir gazlar oluşturan maddeler ve karışımlar. Peroksitler. Alkali metaller. Peroksitler. Redüksiyon maddeleri, kuvvetli Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). Nitrojen oksitleri (NOx). BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi Toksikolojik etkileri hakkında bilgi

5 Basım tarihi: Sayfa 5 nin 7 Toksikokinetik, metabolizma ve dağılım Akut toksisite Tahriş ve aşındırma Derideki tahriş edici etki: Tahriş edici değildir. Gözdeki tahriş edici etki: Tahriş edici değildir. Hassaslaştırıcı etki Preparasyonun/karışımın kendisi hakkında hiç bir veri bulunmamaktadır. Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet) Tekrarlanan ve uzun süreli maruziyette şiddetli etkiler Preparasyonun/karışımın kendisi hakkında hiç bir veri bulunmamaktadır. Kanserojenik/mutajenik / üreme sistemine toksik etkiler Preparasyonun/karışımın kendisi hakkında hiç bir veri bulunmamaktadır. Aspirasyon tehlikesi Hayvansal deneyinde spesifik etkiler BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi Toksisite Kalıcılık ve bozunabilirlik Biyobirikim potansiyeli Ürün biyolojik olarak yıkılabilir. Biyoakümülasyon potansiyelini gösteren bir bulgu yoktur Topraktaki hareketliliği PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları Bu preparasyondaki maddeler, PBT veya vpvb olarak sınıflandırılmak için gerekli kriterleri karşılamamaktadırlar. Diğer Bilgiler Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri Atık arıtma yöntemleri Bertaraf tavsiyeleri Kontamine olmayan ve tamamen boşaltılmış ambalajlar geri kazanım işlemine alınabilir. Atık giderilmesi için ilgili ve ruhsatlı atık gidericisine danışın.

6 Basım tarihi: Sayfa 6 nin 7 Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil); dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil); dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil); dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları Kirlenmiş ambalaj Kontamine ambalajlara, aynı ürüne olduğu gibi muamele edilmelidir. BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi Karayolu nakliyatı (ADR/RID) UN No.: Not restricted İç su yollarında nakliyat (ADN) UN No.: Denizyolu nakliyatı (IMDG) Not restricted UN No.: Not restricted Havayolu nakliyatı (ICAO) UN No.: Not restricted Çevreye olan tehlikeleri ÇEVREYE ZARARLI: Kullanıcılar için özel önlemler Bakınız bölüm 6-8. hayır MARPOL 73/78'in 2.Ekine ve IBC Koduna göre büyük miktarlarda nakliyatı anlamsız BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat AB yönetmelik bilgisi 1999/13/EC (VOC): Ek Bilgiler 1,15 %, VOC 2004/42/EC: 12,42 g/l 1999/45/AB talimatlarına göre bu preparasyon tehlikeli değil olarak sınıflandırılmıştır. Karışım, talimatname (AB) No. 1272/2008 (GHS)'ye göre tehlikesiz olarak derecelendirilmiştir.

7 Basım tarihi: Sayfa 7 nin 7 Ulusal yönetmelik bilgisi Kullanım kısıtlamaları: Su tehlike sınıfı (D): 96/82/AB'ye bağlı değildir Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi BÖLÜM 16: Diğer bilgiler İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/AT direktifini dikkate alınız. 1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan Bu karışımdaki maddeler için madde güvenlik değerlendirmeleri yapılmamıştır. Değişiklikler Rev. 1.0, Yeniden: Kısaltmalar ve akronimler ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals OSHA: Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent NOAEL: No observed adverse effect level LOAEL: Lowest observed adverse effect level NOAEC: No observed adverse effect level LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration DNEL: Derived No Effect Level PNEC: predicted no effect concentration TSCA: Toxic Substances Control Act IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER NTP: National Toxicology Program SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) PBT: Persistent bioaccumulative toxic SVHC: substance of very high concern Diğer Bilgiler Bu veri formunun bilgileri baskı sırasındaki bilgi düzeyimizi yansıtmaktadırlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda adı geçen ürünün emniyetli bir şekilde depolanması, işlemi, transportu ve atılımına yönelik yardımlar vermek içindir. Bu bilgiler başka ürünler için kullanılamaz. Ürün başka materyallerle karıştırıldığında veya işlendiğinde, bu emniyet veri formunun bilgileri yeni ürüne basitçe aktarılamazdır. (İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1006326; 1024977 Ürün grubu: 1.2.

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/18 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım Protettivo

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: EASYCLEAN LAUNDRY TABLETS Ürün Parça Numarası: 778869 (1 Cartonbox w/30 tablets) 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: VAPTREAT Ürün Parça Numarası: 571364 (25 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün Güvenli k Bilgi Formu 8/3/2002 versiyon 0.0 1.ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ticari adı : MICROSET SUPER Ticari kodu : 17430 Firma : SYNTHRON 6, rue

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI Ürün ismi Dizayn Kodu : : A9642C Kullanım alanı : Fungisit, Tohum ilacı ZARARLI irket : Syngenta Crop Protection AG Postfach CH-4002 Basel sviçre Telefon : +41 61 323 11 11 Faks

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59 Yayın Tarihi: 11.08.2006 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : İnsektisit Ürün Kodu (UVP): 05718819 Üretici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Camyünü Şilte, Levha ve Prefabrik Borular Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı