SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları 1. Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (1) Borçlanma Aracı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Pay Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (2) Pay TEB Finansman A.Ş. (1) Borçlanma Aracı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (3) Borçlanma Aracı Bereket Varlık Kiralama A.Ş. (4) Kira Sertifikası Strateji Faktoring A.Ş. (1) Bono (1) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Başvuru, Şirket in, Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili olarak, birleşme duyuru metninin onaylanması amacıyla yapılmıştır. (3) Halka arz ve / veya halka arzedilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (4) Yurt dışında satılması planlanan kira sertifikalarının talep edilen azami ihraç tutarı Amerikan Doları olup, Merkez Bankası nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 2. Emeklilik Yatırım Fonu Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Fon 1. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Kurucu Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kayda Alınması Talep Edilen Kayda Alınması Talep Edilen Pay Sayısı İlk Son NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1

2 B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun tarih ve 15/474 sayılı kararı; III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in 33 üncü maddesi uyarınca genel müşterilere yapılması gereken uygunluk testi ile III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 40 ıncı maddesi uyarınca müşterilere bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunulmasından önce yapılması gereken yerindelik testinin Türkiye Piyasaları Birliği tarafından hazırlanan asgari içeriği Kurul un tarih ve 15 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Konuya ilişkin duyuru Kurulumuz internet sayfasına eklenmiştir. C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. İlk Halka Arzlar 1. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (1) Mevcut Yeni Artırımı Bedelli Bedelsiz Mevcut Pay Satışı Ek Pay Satışı Satış Fiyatı (1) Kurulumuzun VII sayılı Pay Tebliği nin 9. maddesi gereği olarak, halka arz edilecek payların nominal değerinin % 25 ine tekabül eden TL nominal değerli paylar satışa hazır hale getirilecektir. Mevcut pay satışı kapsamında halka arz edilecek olan paylar, Şirket ortakları Reşat ULTAV, M. Tayyip TÜRKASLAN ve Ali TAŞ a aittir. 2. Halka Açık ların Pay İhraçları 1. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz Artırımı Kâr İç Kaynaklardan Payından Satış Türü 3. Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı Satış Türü 1. Atılım Faktoring A.Ş Nitelikli Yatırımcı 2. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (1) Yurtdışı 3. Odea Bank A.Ş Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 4. Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş Halka arz / Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 5. Turkish Faktoring A.Ş Nitelikli Yatırımcı 6. Aktif Yatırım Bankası A.Ş Yurtdışı (1) Yurt dışında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının ihraç tutarı Amerikan Doları ve/veya muadili yabancı para olup, T.C. Merkez Bankası nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. 4. Emeklilik Yatırım Fonu Payları Fon 1. Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu Kurucu Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kayda Alınan 2 Kayda Alınan Pay Sayısı İlk Son

3 D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. İkon Menkul Değerler A.Ş. nin Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı Mayıs İş Merkezi No: 123 Kat :1/101 Konak/İZMİR adresinde irtibat bürosu açma başvurusu Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır. 2. Referans Menkul Değerler A.Ş. nin (Şirket) Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ inin 10 uncu maddesi uyarınca faaliyete geçme başvurusunun ve Şirket in alım satıma aracılık, türev araçların alım satımına aracılık (yurtdışı ve VİOP), kaldıraçlı alım satım işlemleri (piyasa yapıcısı) yetki belgeleri ile kredili işlem, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin izin alma başvurularının olumlu karşılanmasına 3. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. nin yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. Suç Duyuruları 1) Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) nun 107/1 maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı SPKn nun 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına S.NO Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs 1. Hilmi Hakan DERİNKÖK Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem NTHOL pay piyasasında döneminde 6362 sayılı SPKn nun 107/1 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluşturan işlemleri gerçekleştirmek. (Bknz. İşlem Yasakları (a) bendi) Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 6362 sayılı SPKn nun 107/1 maddesi 2) Besaş Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Gıda Temizlik ve Tekel Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Besaş AŞ) ve Besaş AŞ bağlı ortaklık ve iştiraklerinde görev yapan yöneticilerin bazı şirket ve şahıslarla gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım-satım işlemleri ile para transferlerinin Besaş AŞ yi zarara uğrattığı iddiaları ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına (Bknz. Diğer Yaptırım ve Tedbirler (a) bendi) S.NO Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Salih SARI Teoman AKYÜZ Ali MİHMALLI Adil Levent COŞKUN Melih Tunç TANDOĞAN Teoman AKYÜZ Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Besaş AŞ nin iştiraki İz-Es Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti (İz- Es Gıda) nin sahip olduğu adet Tütsab Tekel ve Gıda Ürünleri Toptan Satıcılar Birliği San. ve Tic. AŞ (Tütsab A.Ş.) hisse senedinin ciddi şekilde değer kazanacağı bilinmesine rağmen nominal bedelleri üzerinden devredilmesi nedeniyle İz-Es Gıda nın ve dolaylı olarak Besaş AŞ nin TL zarara uğratılması. Besaş AŞ nin iştiraki İz-Es Gıda nın sahip olduğu adet Tütsab AŞ hisse senedinin ciddi şekilde değer kazanacağı bilinmesine rağmen nominal bedelleri üzerinden devredilmesi nedeniyle İz-Es Gıda nın ve dolaylı olarak Besaş AŞ nin TL zarara uğratılması. Besaş AŞ nin bağlı ortaklıları Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Gıda ve Temizlik Ürünleri Tekel Maddeleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (Mesaş AŞ) ve Bakkal Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Bakkal AŞ) nin sahip olduğu adet Tütsab AŞ hisse senedinin ciddi şekilde değer kazanacağı bilinmesine rağmen nominal bedelleri üzerinden devredilmesi nedeniyle Mesaş AŞ, Bakkal AŞ ve dolaylı olarak Besaş AŞ nin ,11 TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ tarafından Besaş AŞ Yönetim Kurulu Üyelerine ait toplam TL değerli Besaş AŞ hisse senedinin tarihli ve 2006/17 sayılı yönetim kurulu kararıyla toplam TL ye alınarak, Tütsab AŞ nin TL zarara uğratılması. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 3

4 S.NO Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Ali MİHMALLI Adil Levent COŞKUN Ali MİHMALLI Adil Levent COŞKUN Hakan Muzaffer SEVÜKTEKİN Haluk Recai KÖSE Ziya MERAL Haluk Recai KÖSE Mustafa AYAN Serhat BİLGİLİ Yılmaz SOLMAZ Yılmaz SOLMAZ Selim OCAK Mehmet GÜNEŞ Haluk Recai KÖSE Hakan Muzaffer SEVÜKTEKİN Adil Levent COŞKUN Haluk Recai KÖSE Hakan Muzaffer SEVÜKTEKİN Ömer AYDIN Teoman AKYÜZ Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Tütsab AŞ tarafından Tütsab AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ye ait Günbak Güngören Bakkallar ve Bayileri Gıda Temizlik Dayanıklı Tüketim Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Günbak AŞ) hisse senetlerinin Tütsab AŞ nin tarihli ve 2006/19 sayılı yönetim kurulu kararıyla nominal bedelinin 7,27 katı olan TL ye alınarak Tütsab AŞ nin TL zarara uğratılması. Gerek alkollü içki dağıtım faaliyetinin Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ nin Texas Pasific Group a satılmasıyla birlikte Birleşik Bakkallar Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (Birleşik Bakkallar AŞ) nin faaliyet konusunun önemli ölçüde etkileneceğinin/sona erebileceğinin bilinmesi, gerekse Lonca Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ den yapılan alımda emsallerine nazaran 3,97 kat daha yüksek bedel ödenmesi suretiyle Tütsab AŞ nin TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ nin bağlı ortaklığı Mina Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ (Mina Yağ AŞ) tarafından yapılan Tütsab AŞ hisse senedi alımında, diğer ortaklara nazaran Tütsab AŞ ve Mina Yağ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı a ait hisse senetlerinin daha yüksek bir fiyattan satın alınması nedeniyle Mina Yağ AŞ nin ,87 TL zarara uğratılması. Mina Yağ AŞ tarafından İlkon Gıda Paz. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. den ve Esbir Turizm AŞ den diğer hisse senedi sahiplerine göre daha yüksek bir fiyatla Tütsab AŞ hisse senedi alımı yapılması nedeniyle Mina Yağ AŞ nin ,09 TL zarara uğratılması. Mina Yağ AŞ nin Tütsab AŞ hisse senedi alımında, diğer ortaklara nazaran a ait hisse senetlerinin daha yüksek bir fiyattan satın alınması nedeniyle Mina Yağ AŞ nin ,58 TL zarara uğratılması. Es-At Esenler Atışalanı Gıda İnşaat Deniz Taşımacılığı ve İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ (Es-At Gıda AŞ) nin tarihinde Besaş AŞ ye sattığı adet Tütsab AŞ hisse senedinin, tarafından tarihinde şahsen alındı gösterilerek, tarihinde Mina Yağ AŞ ye satılması nedeniyle Besaş AŞ nin TL zarara uğraması. Mina Yağ AŞ tarafından, tarihinde iflas erteleme başvurusunda bulunmuş ve borca batık durumda olduğu tespit edilen Tütsab AŞ ye ait adet hisse senedinin TL bedel ile satın alınması nedeniyle Mina Yağ AŞ nin TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ tarafından tarihinde iflas erteleme başvurusu yapılmasından 11 gün önce Birleşik Bakkallar AŞ hisse senedi alınması nedeniyle Tütsab AŞ nin TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ tarafından tarihinde iflas erteleme başvurusu yapıldığı gün Günbak AŞ yöneticilerinin yönetiminde bulundukları meslek odaları ve kooperatiflerden Günbak AŞ hisse senedi alınması suretiyle Tütsab AŞ nin TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ tarafından tarihinde iflas erteleme başvurusu yapılmasından 6 gün önce Tütsab AŞ bağlı ortaklığı Mina Yağ AŞ tarafından Tütsab AŞ hisse senedi alınarak Mina Yağ AŞ nin TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ tarafından tarihinde iflas erteleme başvurusu yapılmasından 5 gün önce Tütsab AŞ bağlı ortaklığı Mina Yağ AŞ nin, grup şirket yöneticilerinden Tütsab AŞ ve Esbir Turizm AŞ hisse senetleri alınarak Mina Yağ AŞ nin TL zarara uğratılması. 4 Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi

5 S.NO 16. Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Hakan Muzaffer SEVÜKTEKİN Yılmaz SOLMAZ Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Besaş Toptan Gıda ve Tük. Mad. San. Tic. AŞ (Besaş Toptan AŞ) tarafından tarihinde iflas erteleme başvurusu yapılmasından 2 gün önce Bakkal AŞ hisse senedi alınarak Besaş Toptan AŞ nin TL zarara uğratılması. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 2. İşlem Yasakları a) Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen şahıs için, V Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/2 maddesi uyarınca, geçici olarak 2 yıl süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine İşlem Yasağı Getirilen Şahıs/Şirket İşlem Yasağına Konu Pay Kodu İnceleme Dönemi İşlem Yasağı Süresi Hilmi Hakan DERİNKÖK NTHOL Yıl 3. Diğer Yaptırım ve Tedbirler a) Besaş Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Gıda Temizlik ve Tekel Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Besaş AŞ) ve Besaş AŞ bağlı ortaklık ve iştiraklerinde görev yapan yöneticilerin bazı şirket ve şahıslarla gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım-satım işlemleri ile para transferlerinin Besaş AŞ yi zarara uğrattığı iddiaları ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde; i. Mülga 2499 sayılı SPKn nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 6362 sayılı SPKn nun 92 nci maddesi uyarınca, Besaş AŞ nin bağlı ortaklık ve iştiraklerinde meydana gelen zararın giderilmesini teminen, söz konusu işlemlere taraf olan ve bu işlemler neticesinde menfaat elde eden kişiler nezdinde anılan zarar tutarlarının takip ve tahsil edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, ii. Kurulumuzca tespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Besaş AŞ yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Besaş AŞ tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Besaş AŞ den istenmesine 4. Savunma Talepleri a) İhlas Madencilik A.Ş. (IHMAD) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; i. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan açıklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden fiilleri nedeniyle İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. nin 6362 sayılı SPKn nun 103 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca savunmalarının alınmasına, ii. VII sayılı Pay Tebliği'nin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden fiili nedeniyle İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 6362 sayılı SPKn nun 103 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca savunmasının alınmasına, iii. VI sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık oluşturan fiilleri nedeniyle Fırat KIRHAN, Abdullah ERCAN, Hasan ÖZSOY, Hıfzı PEHLİVAN, Şükran DÖŞER, Kubilay KILIÇ, Batuhan DUMAN, Göktuğ GÖCEK ve Selçuk DEMİR in 6362 sayılı SPKn nun 103 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca savunmalarının alınmasına, 5

6 F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. Camiş Menkul Değerler A.Ş. nin bildirime tabi pay devri başvurusu Kurulumuz kayıtlarına alınmış olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş , ,00 Milli Reasürans T.A.Ş , İş Finansal Kiralama A.Ş , Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi , Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş , Toplam , ,00 2. GCM Menkul Kıymetler A.Ş. nin sermayesinin TL. den TL. ye artırılması talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Artırımı Öncesi Artırımı Sonrası Yapısı Yapısı Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Werner Josef ALLEMAN , ,00 TOPLAM , ,00 3. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin TL. den TL. ye artırılması talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Ortağın Adı Soyadı / Artırımı Öncesi Yapısı Artırımı Sonrası Yapısı Ticaret Unvanı Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş ,00 98, ,00 98,6450 Eczacıbaşı Holding A.Ş ,00 0, ,00 0,6870 Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. Tic. A.Ş ,00 0, ,00 0,6670 Bülent ECZACIBAŞI 55,00 0, ,00 0,0005 Faruk ECZACIBAŞI 55,00 0, ,00 0,0005 TOPLAM ,00 100, ,00 100, Dünya Menkul Değerler A.Ş. nin bildirime tabi pay devri başvurusu Kurulumuz kayıtlarına alınmış olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Erdem ÇAYIRLI ,00 98, ,00 98,50 Tolga ÇAYIRLI 7.500,00 1, ,00 1,50 Tuğba ÇAYIRLI 3.750,00 0,50 0,00 - Toplam ,00 100, ,00 100,00 6

7 5. Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. nin bildirime tabi pay devri başvurusu Kurulumuz kayıtlarına alınmış olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Phillip Brokerage Pte. Ltd , ,00 Thomas Yeoh Eng LEONG 1 0, Low See KIONG 1 0, Lim Wah TONG 1 0, Lim Wah LIN 1 0, Ekrem Kerem KORUR 1 0, Ozan SAVAŞKAN 1 0, Toplam , ,00 6. Arma Portföy Yönetimi A.Ş. nin izne tabi pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Rhea Portföy Yönetimi A.Ş Ahmet DEDEHAYIR ,00 Nafiz Kerim KOTAN ,50 Ali Murat ZORLU ,50 Toplam , ,00 G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Esas Sözleşme Değişiklikleri Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı 1. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (1) - 2. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2) - İlgili Maddeler Esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ve 25. maddelerinin değiştirilmesi, 8, 14 ve 24. maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması ve esas sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine onay verilmesi uygun görülmüştür. Esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 6, 9, 10, 15, 17, 18 ve 20 nci maddelerinin tadiline; 7 ve 14 üncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması uygun görülmüştür. (1) Mülga Seri: IV, No: 38 sayılı Kayıtlı Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği nin 4. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan Şirketin TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine ilişkin esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmiştir. (2) Bkz Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: A) Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) nin, tarihi itibariyle Şirket aktifinde kayıtlı ve duyuru metni ekinde yer verilen demirbaşların net mukayyet değerleri üzerinden, Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ye artırılacak sermayesini temsil eden iştirak hisseleri karşılığı olmak üzere ayni sermaye olarak konması suretiyle gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, 7

8 B) i) Şirket in, faaliyet konusunun değiştirilerek yatırım holding statüsünde faaliyetlerini sürdürecek şekilde, esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 6, 9, 10, 15, 17, 18 ve 20 nci maddelerinin tadiline; 7 ve 14 üncü maddelerinin iptaline Piyasası Kanunu nun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, ii) SPKn nun 23 ve 24 üncü; II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Şirket in, esas sözleşme tadiline ilişkin genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine veya temsilcilerine; Şirket in ortaklarına faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin ilk yönetim kurulu kararını kamuya açıkladığı tarih olan tarihinden önceki 30 gün içinde Borsa İstanbul A.Ş. de oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınmak suretiyle tespit edilen 1 TL nominal bedelli pay için 0,7823 TL den paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı tanınmasına 3. Öner Menkul Kıymetler A.Ş. nin Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ inin 61/B maddesi uyarınca Referans Menkul Değerler A.Ş. nin kuruluşuna izin verilmesi için sahip olduğu alım satıma aracılık yetki belgesi ile kredili işlem, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerinde bulunabilme izninin iptali talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına 4. Aşağıdaki ortaklıkların, 6362 sayılı Piyasası Kanununun 33 üncü maddesi ile II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kanun kapsamından çıkarılmasına 1. Konaltaş Konya Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2. Artaş Madencilik İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3. Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. 4. Tarım Kredi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 6 ncı maddesi uyarınca sermayesinin %99,29 luk kısmının tek bir pay sahibine ait olması II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermayesinin %95 inden fazlasının 10 ortağa ait olması II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Şirket in talebi üzerine çıkarılma II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 6 ncı maddesi uyarınca sermayesinin %99,11 inin 12 pay sahibine ait olması 5. Yetki ve izin belgeleri Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ in 61/B maddesi uyarınca Kurulumuzun tarihli toplantısında alınan kararla Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. lehine iptal edilen Tasfiye Halinde Optimal Menkul Değerler A.Ş. nin müşteri hesaplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ne (Takasbank) devredilmesine, bundan sonra müşterilerin virman taleplerinin Takasbank a yapılmasına, ancak Takasbank ın söz konusu virman emrini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ya (MKK) iletmeden önce aynı müşteri adına açılmış bir hesaba yapılıp yapılmadığı hususunda MKK dan teyit almasına 6. a) Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Deniz GYO), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde sermayesinin %100 üne sahip olduğu PUPA Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. yi (PUPA) kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ve birleşme nedeniyle hazırlanan duyuru metnine onay verilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına, b) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği nin 12 nci maddesinde ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinin de sayılması nedeniyle Deniz GYO nun sermayesinin tamamına sahip olduğu PUPA yı devralmak suretiyle birleşmesi işleminin ayrılma hakkının doğmadığı önemli nitelikteki işlem olarak kabul edilmesine 7. Kurulumuzun VII sayılı Pay Tebliği nin 27 nci maddesi ve i-spk ( tarih ve 40/1331 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Şirket) yönetim etkinliğine sahip ortaklarından Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği A.Ş. nin Şirket sermayesinde sahip olduğu TL nominal değerli payların satışı için hazırlanan pay satış bilgi formuna onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 8. Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. nin (Şirket), TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle TL ye artırılması ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmasına uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 9. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu Polsan Portföy Halk Yatırım B Tipi Değişken Fonu nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 8

9 10. Ergo Portföy Yönetim A.Ş. nin (Şirket), ,00 TL olan mevcut sermayesinin, ,00 TL si nakden, ,37 TL si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, ,37 TL ye artırılması ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmasına uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 11. Asya Portföy Yönetimi A.Ş. nin (Şirket) faaliyet izni başvurusundan vazgeçmesine ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin portföy yöneticiliği faaliyetini kapsamayacak şekilde tadil edilmesi gerektiğinin Şirket e bildirilmesine karar verilmiştir. 12. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin kurucusu olduğu aşağıda unvanları ve başlangıç tutarları belirtilen emeklilik yatırım fonlarının kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına Fonun Unvanı Fon tutarı 1. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Grup Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Altın Emeklilik Yatırım Fonu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Trend Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., kendi talebi doğrultusunda Kurulumuzun " Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"nden çıkarılmıştır. 14. Saray Halı A.Ş. nin Türk Ticaret Kanunu nun 134 ve 158 ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18, 19 ve 20 nci maddeleri ile Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine göre Saray Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yi devralması suretiyle birleşmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına ve Kurulumuza gönderilen duyuru metninin onaylanmasına H. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 9

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/14 28/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/36 12/11/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/18 01/06/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/5 15/02/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) İhraç Edilecek Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/2 14/01/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Tera Menkul Değerler A.Ş. (1) No lu Ticari Krediler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/30 13/09/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/35 30/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/21 21.08.2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/16 15.05.2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Egeli & Co Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Aracı Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/3 27/01/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/20 11/08/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/12 14/05/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/2 23/01/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/30 13/11/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/22 24/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli lar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr ından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/01 13/01/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/25 15/09/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/34 17/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/26 10.09.2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/7 13/03/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/9 14/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii (1) 2. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Ġhraç Edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/21 17/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/30 30/10/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/4 14/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/9 03/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/27 15/10/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/28 26/10/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/4 04/02/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. İhraç Edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/34 16/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/12 14/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/26 02.10.2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/28 23/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/24 19/08/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/01 14/01/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/31 27/11/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/16 05/06/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 2008/2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. ESAS SÖZLEŞME TADİLATI 6

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/37 HAFTALIK BÜLTEN 19/09/2011 23/09/2011 A. 03.01.2011 29.09.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/7 16.02.2012 A. 13.02.2012 17.02.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2004 07/05/2004 A. 1.1.2004 07.05.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 07.05.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/17 24/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Setur Servis Turistik (*) 2. Polgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret (**) İhraç Edilecek

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ İLK HALKA ARZINDAN SAĞLANAN FONLARIN İZAHNAMEDE BELİRTİLEN KULLANIM YERLERİ VE FİİLİ KULLANIM YERLERİ -14 Mayıs 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Gündem

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi BİST (İMKB) T+2 TAKASBANK MKK İHRAÇCI Sermaye Piyasası Aracı Fon Aracı Kurum-Banka Müşteriş Müşteriş Müşteri YATIRIMCI ARACI KURUM-BANKA Türk Sermaye Piyasalarının

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı