SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları 1. Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (1) Borçlanma Aracı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Pay Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (2) Pay TEB Finansman A.Ş. (1) Borçlanma Aracı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (3) Borçlanma Aracı Bereket Varlık Kiralama A.Ş. (4) Kira Sertifikası Strateji Faktoring A.Ş. (1) Bono (1) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Başvuru, Şirket in, Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili olarak, birleşme duyuru metninin onaylanması amacıyla yapılmıştır. (3) Halka arz ve / veya halka arzedilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (4) Yurt dışında satılması planlanan kira sertifikalarının talep edilen azami ihraç tutarı Amerikan Doları olup, Merkez Bankası nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 2. Emeklilik Yatırım Fonu Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Fon 1. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Kurucu Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kayda Alınması Talep Edilen Kayda Alınması Talep Edilen Pay Sayısı İlk Son NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1

2 B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun tarih ve 15/474 sayılı kararı; III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in 33 üncü maddesi uyarınca genel müşterilere yapılması gereken uygunluk testi ile III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 40 ıncı maddesi uyarınca müşterilere bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunulmasından önce yapılması gereken yerindelik testinin Türkiye Piyasaları Birliği tarafından hazırlanan asgari içeriği Kurul un tarih ve 15 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Konuya ilişkin duyuru Kurulumuz internet sayfasına eklenmiştir. C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. İlk Halka Arzlar 1. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (1) Mevcut Yeni Artırımı Bedelli Bedelsiz Mevcut Pay Satışı Ek Pay Satışı Satış Fiyatı (1) Kurulumuzun VII sayılı Pay Tebliği nin 9. maddesi gereği olarak, halka arz edilecek payların nominal değerinin % 25 ine tekabül eden TL nominal değerli paylar satışa hazır hale getirilecektir. Mevcut pay satışı kapsamında halka arz edilecek olan paylar, Şirket ortakları Reşat ULTAV, M. Tayyip TÜRKASLAN ve Ali TAŞ a aittir. 2. Halka Açık ların Pay İhraçları 1. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz Artırımı Kâr İç Kaynaklardan Payından Satış Türü 3. Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı Satış Türü 1. Atılım Faktoring A.Ş Nitelikli Yatırımcı 2. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (1) Yurtdışı 3. Odea Bank A.Ş Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 4. Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş Halka arz / Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı 5. Turkish Faktoring A.Ş Nitelikli Yatırımcı 6. Aktif Yatırım Bankası A.Ş Yurtdışı (1) Yurt dışında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının ihraç tutarı Amerikan Doları ve/veya muadili yabancı para olup, T.C. Merkez Bankası nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. 4. Emeklilik Yatırım Fonu Payları Fon 1. Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu Kurucu Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kayda Alınan 2 Kayda Alınan Pay Sayısı İlk Son

3 D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. İkon Menkul Değerler A.Ş. nin Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı Mayıs İş Merkezi No: 123 Kat :1/101 Konak/İZMİR adresinde irtibat bürosu açma başvurusu Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır. 2. Referans Menkul Değerler A.Ş. nin (Şirket) Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ inin 10 uncu maddesi uyarınca faaliyete geçme başvurusunun ve Şirket in alım satıma aracılık, türev araçların alım satımına aracılık (yurtdışı ve VİOP), kaldıraçlı alım satım işlemleri (piyasa yapıcısı) yetki belgeleri ile kredili işlem, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin izin alma başvurularının olumlu karşılanmasına 3. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. nin yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. Suç Duyuruları 1) Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) nun 107/1 maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı SPKn nun 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına S.NO Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs 1. Hilmi Hakan DERİNKÖK Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem NTHOL pay piyasasında döneminde 6362 sayılı SPKn nun 107/1 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluşturan işlemleri gerçekleştirmek. (Bknz. İşlem Yasakları (a) bendi) Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 6362 sayılı SPKn nun 107/1 maddesi 2) Besaş Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Gıda Temizlik ve Tekel Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Besaş AŞ) ve Besaş AŞ bağlı ortaklık ve iştiraklerinde görev yapan yöneticilerin bazı şirket ve şahıslarla gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım-satım işlemleri ile para transferlerinin Besaş AŞ yi zarara uğrattığı iddiaları ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına (Bknz. Diğer Yaptırım ve Tedbirler (a) bendi) S.NO Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Salih SARI Teoman AKYÜZ Ali MİHMALLI Adil Levent COŞKUN Melih Tunç TANDOĞAN Teoman AKYÜZ Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Besaş AŞ nin iştiraki İz-Es Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti (İz- Es Gıda) nin sahip olduğu adet Tütsab Tekel ve Gıda Ürünleri Toptan Satıcılar Birliği San. ve Tic. AŞ (Tütsab A.Ş.) hisse senedinin ciddi şekilde değer kazanacağı bilinmesine rağmen nominal bedelleri üzerinden devredilmesi nedeniyle İz-Es Gıda nın ve dolaylı olarak Besaş AŞ nin TL zarara uğratılması. Besaş AŞ nin iştiraki İz-Es Gıda nın sahip olduğu adet Tütsab AŞ hisse senedinin ciddi şekilde değer kazanacağı bilinmesine rağmen nominal bedelleri üzerinden devredilmesi nedeniyle İz-Es Gıda nın ve dolaylı olarak Besaş AŞ nin TL zarara uğratılması. Besaş AŞ nin bağlı ortaklıları Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Gıda ve Temizlik Ürünleri Tekel Maddeleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (Mesaş AŞ) ve Bakkal Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Bakkal AŞ) nin sahip olduğu adet Tütsab AŞ hisse senedinin ciddi şekilde değer kazanacağı bilinmesine rağmen nominal bedelleri üzerinden devredilmesi nedeniyle Mesaş AŞ, Bakkal AŞ ve dolaylı olarak Besaş AŞ nin ,11 TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ tarafından Besaş AŞ Yönetim Kurulu Üyelerine ait toplam TL değerli Besaş AŞ hisse senedinin tarihli ve 2006/17 sayılı yönetim kurulu kararıyla toplam TL ye alınarak, Tütsab AŞ nin TL zarara uğratılması. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 3

4 S.NO Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Ali MİHMALLI Adil Levent COŞKUN Ali MİHMALLI Adil Levent COŞKUN Hakan Muzaffer SEVÜKTEKİN Haluk Recai KÖSE Ziya MERAL Haluk Recai KÖSE Mustafa AYAN Serhat BİLGİLİ Yılmaz SOLMAZ Yılmaz SOLMAZ Selim OCAK Mehmet GÜNEŞ Haluk Recai KÖSE Hakan Muzaffer SEVÜKTEKİN Adil Levent COŞKUN Haluk Recai KÖSE Hakan Muzaffer SEVÜKTEKİN Ömer AYDIN Teoman AKYÜZ Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Tütsab AŞ tarafından Tütsab AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ye ait Günbak Güngören Bakkallar ve Bayileri Gıda Temizlik Dayanıklı Tüketim Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Günbak AŞ) hisse senetlerinin Tütsab AŞ nin tarihli ve 2006/19 sayılı yönetim kurulu kararıyla nominal bedelinin 7,27 katı olan TL ye alınarak Tütsab AŞ nin TL zarara uğratılması. Gerek alkollü içki dağıtım faaliyetinin Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ nin Texas Pasific Group a satılmasıyla birlikte Birleşik Bakkallar Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (Birleşik Bakkallar AŞ) nin faaliyet konusunun önemli ölçüde etkileneceğinin/sona erebileceğinin bilinmesi, gerekse Lonca Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ den yapılan alımda emsallerine nazaran 3,97 kat daha yüksek bedel ödenmesi suretiyle Tütsab AŞ nin TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ nin bağlı ortaklığı Mina Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ (Mina Yağ AŞ) tarafından yapılan Tütsab AŞ hisse senedi alımında, diğer ortaklara nazaran Tütsab AŞ ve Mina Yağ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı a ait hisse senetlerinin daha yüksek bir fiyattan satın alınması nedeniyle Mina Yağ AŞ nin ,87 TL zarara uğratılması. Mina Yağ AŞ tarafından İlkon Gıda Paz. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. den ve Esbir Turizm AŞ den diğer hisse senedi sahiplerine göre daha yüksek bir fiyatla Tütsab AŞ hisse senedi alımı yapılması nedeniyle Mina Yağ AŞ nin ,09 TL zarara uğratılması. Mina Yağ AŞ nin Tütsab AŞ hisse senedi alımında, diğer ortaklara nazaran a ait hisse senetlerinin daha yüksek bir fiyattan satın alınması nedeniyle Mina Yağ AŞ nin ,58 TL zarara uğratılması. Es-At Esenler Atışalanı Gıda İnşaat Deniz Taşımacılığı ve İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ (Es-At Gıda AŞ) nin tarihinde Besaş AŞ ye sattığı adet Tütsab AŞ hisse senedinin, tarafından tarihinde şahsen alındı gösterilerek, tarihinde Mina Yağ AŞ ye satılması nedeniyle Besaş AŞ nin TL zarara uğraması. Mina Yağ AŞ tarafından, tarihinde iflas erteleme başvurusunda bulunmuş ve borca batık durumda olduğu tespit edilen Tütsab AŞ ye ait adet hisse senedinin TL bedel ile satın alınması nedeniyle Mina Yağ AŞ nin TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ tarafından tarihinde iflas erteleme başvurusu yapılmasından 11 gün önce Birleşik Bakkallar AŞ hisse senedi alınması nedeniyle Tütsab AŞ nin TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ tarafından tarihinde iflas erteleme başvurusu yapıldığı gün Günbak AŞ yöneticilerinin yönetiminde bulundukları meslek odaları ve kooperatiflerden Günbak AŞ hisse senedi alınması suretiyle Tütsab AŞ nin TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ tarafından tarihinde iflas erteleme başvurusu yapılmasından 6 gün önce Tütsab AŞ bağlı ortaklığı Mina Yağ AŞ tarafından Tütsab AŞ hisse senedi alınarak Mina Yağ AŞ nin TL zarara uğratılması. Tütsab AŞ tarafından tarihinde iflas erteleme başvurusu yapılmasından 5 gün önce Tütsab AŞ bağlı ortaklığı Mina Yağ AŞ nin, grup şirket yöneticilerinden Tütsab AŞ ve Esbir Turizm AŞ hisse senetleri alınarak Mina Yağ AŞ nin TL zarara uğratılması. 4 Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi

5 S.NO 16. Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs Hakan Muzaffer SEVÜKTEKİN Yılmaz SOLMAZ Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Besaş Toptan Gıda ve Tük. Mad. San. Tic. AŞ (Besaş Toptan AŞ) tarafından tarihinde iflas erteleme başvurusu yapılmasından 2 gün önce Bakkal AŞ hisse senedi alınarak Besaş Toptan AŞ nin TL zarara uğratılması. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 2. İşlem Yasakları a) Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen şahıs için, V Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/2 maddesi uyarınca, geçici olarak 2 yıl süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine İşlem Yasağı Getirilen Şahıs/Şirket İşlem Yasağına Konu Pay Kodu İnceleme Dönemi İşlem Yasağı Süresi Hilmi Hakan DERİNKÖK NTHOL Yıl 3. Diğer Yaptırım ve Tedbirler a) Besaş Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Gıda Temizlik ve Tekel Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Besaş AŞ) ve Besaş AŞ bağlı ortaklık ve iştiraklerinde görev yapan yöneticilerin bazı şirket ve şahıslarla gerçekleştirmiş olduğu hisse senedi alım-satım işlemleri ile para transferlerinin Besaş AŞ yi zarara uğrattığı iddiaları ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde; i. Mülga 2499 sayılı SPKn nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 6362 sayılı SPKn nun 92 nci maddesi uyarınca, Besaş AŞ nin bağlı ortaklık ve iştiraklerinde meydana gelen zararın giderilmesini teminen, söz konusu işlemlere taraf olan ve bu işlemler neticesinde menfaat elde eden kişiler nezdinde anılan zarar tutarlarının takip ve tahsil edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, ii. Kurulumuzca tespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Besaş AŞ yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Besaş AŞ tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Besaş AŞ den istenmesine 4. Savunma Talepleri a) İhlas Madencilik A.Ş. (IHMAD) pay piyasasında döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; i. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan açıklama yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden fiilleri nedeniyle İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. nin 6362 sayılı SPKn nun 103 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca savunmalarının alınmasına, ii. VII sayılı Pay Tebliği'nin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden fiili nedeniyle İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 6362 sayılı SPKn nun 103 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca savunmasının alınmasına, iii. VI sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık oluşturan fiilleri nedeniyle Fırat KIRHAN, Abdullah ERCAN, Hasan ÖZSOY, Hıfzı PEHLİVAN, Şükran DÖŞER, Kubilay KILIÇ, Batuhan DUMAN, Göktuğ GÖCEK ve Selçuk DEMİR in 6362 sayılı SPKn nun 103 üncü ve 105 inci maddeleri uyarınca savunmalarının alınmasına, 5

6 F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. Camiş Menkul Değerler A.Ş. nin bildirime tabi pay devri başvurusu Kurulumuz kayıtlarına alınmış olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş , ,00 Milli Reasürans T.A.Ş , İş Finansal Kiralama A.Ş , Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi , Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş , Toplam , ,00 2. GCM Menkul Kıymetler A.Ş. nin sermayesinin TL. den TL. ye artırılması talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Artırımı Öncesi Artırımı Sonrası Yapısı Yapısı Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Werner Josef ALLEMAN , ,00 TOPLAM , ,00 3. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin TL. den TL. ye artırılması talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Ortağın Adı Soyadı / Artırımı Öncesi Yapısı Artırımı Sonrası Yapısı Ticaret Unvanı Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş ,00 98, ,00 98,6450 Eczacıbaşı Holding A.Ş ,00 0, ,00 0,6870 Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. Tic. A.Ş ,00 0, ,00 0,6670 Bülent ECZACIBAŞI 55,00 0, ,00 0,0005 Faruk ECZACIBAŞI 55,00 0, ,00 0,0005 TOPLAM ,00 100, ,00 100, Dünya Menkul Değerler A.Ş. nin bildirime tabi pay devri başvurusu Kurulumuz kayıtlarına alınmış olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Erdem ÇAYIRLI ,00 98, ,00 98,50 Tolga ÇAYIRLI 7.500,00 1, ,00 1,50 Tuğba ÇAYIRLI 3.750,00 0,50 0,00 - Toplam ,00 100, ,00 100,00 6

7 5. Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. nin bildirime tabi pay devri başvurusu Kurulumuz kayıtlarına alınmış olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Phillip Brokerage Pte. Ltd , ,00 Thomas Yeoh Eng LEONG 1 0, Low See KIONG 1 0, Lim Wah TONG 1 0, Lim Wah LIN 1 0, Ekrem Kerem KORUR 1 0, Ozan SAVAŞKAN 1 0, Toplam , ,00 6. Arma Portföy Yönetimi A.Ş. nin izne tabi pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Rhea Portföy Yönetimi A.Ş Ahmet DEDEHAYIR ,00 Nafiz Kerim KOTAN ,50 Ali Murat ZORLU ,50 Toplam , ,00 G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Esas Sözleşme Değişiklikleri Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı 1. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (1) - 2. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2) - İlgili Maddeler Esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 ve 25. maddelerinin değiştirilmesi, 8, 14 ve 24. maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması ve esas sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine onay verilmesi uygun görülmüştür. Esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 6, 9, 10, 15, 17, 18 ve 20 nci maddelerinin tadiline; 7 ve 14 üncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması uygun görülmüştür. (1) Mülga Seri: IV, No: 38 sayılı Kayıtlı Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği nin 4. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan Şirketin TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine ilişkin esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmiştir. (2) Bkz Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: A) Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) nin, tarihi itibariyle Şirket aktifinde kayıtlı ve duyuru metni ekinde yer verilen demirbaşların net mukayyet değerleri üzerinden, Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ye artırılacak sermayesini temsil eden iştirak hisseleri karşılığı olmak üzere ayni sermaye olarak konması suretiyle gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, 7

8 B) i) Şirket in, faaliyet konusunun değiştirilerek yatırım holding statüsünde faaliyetlerini sürdürecek şekilde, esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 6, 9, 10, 15, 17, 18 ve 20 nci maddelerinin tadiline; 7 ve 14 üncü maddelerinin iptaline Piyasası Kanunu nun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, ii) SPKn nun 23 ve 24 üncü; II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Şirket in, esas sözleşme tadiline ilişkin genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine veya temsilcilerine; Şirket in ortaklarına faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin ilk yönetim kurulu kararını kamuya açıkladığı tarih olan tarihinden önceki 30 gün içinde Borsa İstanbul A.Ş. de oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınmak suretiyle tespit edilen 1 TL nominal bedelli pay için 0,7823 TL den paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı tanınmasına 3. Öner Menkul Kıymetler A.Ş. nin Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ inin 61/B maddesi uyarınca Referans Menkul Değerler A.Ş. nin kuruluşuna izin verilmesi için sahip olduğu alım satıma aracılık yetki belgesi ile kredili işlem, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerinde bulunabilme izninin iptali talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasına 4. Aşağıdaki ortaklıkların, 6362 sayılı Piyasası Kanununun 33 üncü maddesi ile II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kanun kapsamından çıkarılmasına 1. Konaltaş Konya Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2. Artaş Madencilik İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3. Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. 4. Tarım Kredi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 6 ncı maddesi uyarınca sermayesinin %99,29 luk kısmının tek bir pay sahibine ait olması II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermayesinin %95 inden fazlasının 10 ortağa ait olması II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Şirket in talebi üzerine çıkarılma II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 6 ncı maddesi uyarınca sermayesinin %99,11 inin 12 pay sahibine ait olması 5. Yetki ve izin belgeleri Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ in 61/B maddesi uyarınca Kurulumuzun tarihli toplantısında alınan kararla Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. lehine iptal edilen Tasfiye Halinde Optimal Menkul Değerler A.Ş. nin müşteri hesaplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ne (Takasbank) devredilmesine, bundan sonra müşterilerin virman taleplerinin Takasbank a yapılmasına, ancak Takasbank ın söz konusu virman emrini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ya (MKK) iletmeden önce aynı müşteri adına açılmış bir hesaba yapılıp yapılmadığı hususunda MKK dan teyit almasına 6. a) Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Deniz GYO), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde sermayesinin %100 üne sahip olduğu PUPA Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. yi (PUPA) kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ve birleşme nedeniyle hazırlanan duyuru metnine onay verilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına, b) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği nin 12 nci maddesinde ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinin de sayılması nedeniyle Deniz GYO nun sermayesinin tamamına sahip olduğu PUPA yı devralmak suretiyle birleşmesi işleminin ayrılma hakkının doğmadığı önemli nitelikteki işlem olarak kabul edilmesine 7. Kurulumuzun VII sayılı Pay Tebliği nin 27 nci maddesi ve i-spk ( tarih ve 40/1331 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Şirket) yönetim etkinliğine sahip ortaklarından Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği A.Ş. nin Şirket sermayesinde sahip olduğu TL nominal değerli payların satışı için hazırlanan pay satış bilgi formuna onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 8. Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. nin (Şirket), TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle TL ye artırılması ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmasına uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 9. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu Polsan Portföy Halk Yatırım B Tipi Değişken Fonu nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 8

9 10. Ergo Portföy Yönetim A.Ş. nin (Şirket), ,00 TL olan mevcut sermayesinin, ,00 TL si nakden, ,37 TL si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, ,37 TL ye artırılması ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmasına uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 11. Asya Portföy Yönetimi A.Ş. nin (Şirket) faaliyet izni başvurusundan vazgeçmesine ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin portföy yöneticiliği faaliyetini kapsamayacak şekilde tadil edilmesi gerektiğinin Şirket e bildirilmesine karar verilmiştir. 12. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin kurucusu olduğu aşağıda unvanları ve başlangıç tutarları belirtilen emeklilik yatırım fonlarının kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına Fonun Unvanı Fon tutarı 1. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Grup Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Altın Emeklilik Yatırım Fonu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Trend Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., kendi talebi doğrultusunda Kurulumuzun " Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"nden çıkarılmıştır. 14. Saray Halı A.Ş. nin Türk Ticaret Kanunu nun 134 ve 158 ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18, 19 ve 20 nci maddeleri ile Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine göre Saray Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yi devralması suretiyle birleşmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına ve Kurulumuza gönderilen duyuru metninin onaylanmasına H. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 9

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi BU izahname KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Arz SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Ankara, Şubat 2012 Uyarı: Bu kitapçık tasarruf sahiplerini

Detaylı