AZOL GRUBU ANTİFUNGALLER. Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZOL GRUBU ANTİFUNGALLER. Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD"

Transkript

1 AZOL GRUBU ANTİFUNGALLER Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

2 ANTİFUNGALLER Eski antifungaller Amfoterisin B Birinci jenarasyon triazoller Yeni antifungaller İkinci jenarasyon triazoller Ekinokandinler

3 AZOLLER İmidazoller Ketakonazol Mikonazol Klotrimazol Ekonazol Triazoller Flukonazol İtrakonazol Vorikonazol Posakanozol İsavukanozol Ravukonazol Albakanozol

4

5 Azollerin etki mekanizması Ergosterol

6 Direnç mekanizması Sitokrom P450 sterol 14 α demetilaz (cyp51a) enziminde mutasyon C-14 α demetilaz artışı İlaç penetrasyonun azalması İlaç aktif pompa genlerinin aşırı sentezi

7 Flukonazol Güvenlik profili Yüksek oral biyoyararlanımı Candida türlerine etkinliği Antifungal proflaksi Kriptokokkal ve koksidioidal menenjit Sistemik, orofarengeal, özefageal ve vajinal kandidiyaz

8 Flukonazol ve kandida Proflaksi Solid organ ve HKHT Yoğun bakım Nötropeni Tekrarlayan mukozal kandiyazlı HIV pozitif hastalar Yüksek riskli yenidoğanlar Tedavi Nötropenik hastalarda duyarlı kandidalar ile gelişen sistemik infeksiyonun uzun süreli tedavisinde Nötropenik olmayan hastalarda duyarlı suşlarla gelişen kandidemi tedavisi Neonatal kandidiyaz Yüksek riskli hastalarda dirençli suşların ortaya çıkışı Charlier C, et al. Antimicrob Chemother 2006;57:

9 Candida türlerinin genel antifungal duyarlılıkları Flukonazol direnci C. glabrata C. krusei C. norvegensis C. inconspicua Pfaller MA, et al. Clin Microbiol Rev 2006;19:435 47

10 Candida glabrata izolatlarındaki doza bağımlı flukonazol duyarlılığı %64 % C. glabrata %27 % Ruan SY, et al. Antimicrob Agents Chemother 2008;52:

11 Flukonazol Rutinde terapötik ilaç izlemi önerilmez. İzlemin düşünebileceği durumlar: SSS infeksiyonu Duyarlılığı azalmış izolatların tedavisi Absorbsiyonun suboptimal olduğu hastalar İnvaziv kandiyazlı yenidoğanlar (özellikle prematüre olanlar) Hope WW, et al. Curr Opin Infect Dis 2008;21:580-6 Charlier C, et al. Antimicrob Chemother 2006;57:

12 Flukonazol-ilaç etkileşimleri Rifampisin Glimeprid Warfarin Siklosporin Takrolimus Amitriptilin Sisaprid Flukonazolün dozunu ayarla İlacın dozunu ayarla Birlikte verme Gebelik kategorisi C

13 İtrakonazol Aspergilloz proflaksisi Akut ve kronik aspergilloz tedavisi Alerjik bronkopulmoner aspergilloz Blastomikoz, histoplazmoz Koksidiomikoz Sporotrikoz Parakoksidiomikoz Dematiaceous sınıfı funguslar Onikomikozis ve Tinea versicolor İlaç etkileşimleri Kapsül formunun emilim azlığı Oral solusyonun gastrointestinal toleransının azlığı İntravenöz formulünün geri çekilmesi Terapötik ilaç izlemi gerekmektedir Yan etkiler; Bulantı, kusma, trigliserid yüksekliği, hipokalemi, KC enzim yüksekliği

14 İtrakonazol Kapsül formunun biyoyararlanımı yiyeceklerle artar Aç karnına oral solusyonun biyoyararlanımı %25-30 artar Pik seviyesi kapsülde 5, solusyonda 2.2 saat ulaşır Kapsül formunun emimilimi AIDS li ve HKHT alıcılarında azalır

15 İtrakonazol İlaç konsantrasyonu-cevap ilişkisi İlaç konsantrasyonu-toksisite ilişkisi Dar terapatik pencere Değişken farmakokinetik Fizyolojik dayanıksızlık İlaç etkileşimi İlacın zor ulaştığı alanın infeksiyonu Çocuk ve yenidoğanlar Uyum derecesi Doz değişimi Terapötik hedef düzeyi Tedavi başarısızlığı HPLC ile 0.5 mg/l Ciddi hastalık Biyoassay ile 5 mg/l Hope WW, et al. Curr Opin Infect Dis 2008;21:580-6

16 Nötropenik ateş tedavisinde itrakonazolün değerlendirilmesi 384 Nötropenik ateş İtrakonazol 192 hasta Amfoterisin B 192 hasta Benzer etkinlik (%47, %38) İtrakonazolde daha az yan etki [%5, %54 (p=0.001)] Boogaerts M, et al. Ann Intern Med 2001;135:412-22

17 İtrakonazol proflaksisi Hematolojik kanserli hastalarda itrakonazol ve flukonazol proflaksisinin etkinliği ve mortaliteye etkileri benzer bulunmuştur Allojenik HKHT alıcılarında İtrakonazol İFİ önlemede flukonazolden daha etkili ancak GIS yan etkileri daha yüksek bulunmuştur Glasmacher A, et al. J Antimicrob Chemother 2006;57: Winston DJ, et al. Ann Intern Med 2003;138: İtrakonazol breakthrough Allojenik HKHT alıcılarında fungal infeksiyonu azaltmaklaitrakonazol İFİ önlemede flukonazol birlikte mortalite oranını ile benzer ancak yan etki oranı etkilememekte ve yan etkileri daha yüksek bulunmuştur. Proflaksi nedeniyle toleransı azdır. sırasında breakthrough invaziv küf infeksiyonu daha az görülmüştür. Marr KA, et al. Blood 2004;103:

18 İtrakonazol-ilaç etkileşimleri Rifabutin Rifampisin Omeprazol Fenitoin Efavirenz İtrakonazolün dozunu ayarla Gebelik kategorisi C Warfarin Siklosporin Takrolimus Sülfonilüre grubu Vinka alkaloidleri Amitriptilin Klaritromisin Eritromisin İndinavir, ritonavir İlacın dozunu ayarla Nisoldipin Statinler Ergot alkolidleri Triazolom Sisaprid Kinidin, Triazolam Dofetilid Birlikte verme

19 Vorikonazol Candida türleri (C. krusei dahil) Aspergillus türleri C. neoformans Scedosporium türleri (S. apiospermum) Fusarium türleri Endemik mikozlar Rhodotorula türleri (flukonazol ve kaspofungin dirençli

20 Vorikonazol ve Candida duyarlılığı Flukonazol dirençli izolatlarda vorikonazol duyarlılığı fenotipe göre değişmektedir. Flukonazol dirençli İtrakonazol duyarlı Flukonazol dirençli İtrakonazol dirençli Vorikonazol duyarlı Vorikonazol dirençli C. krusei de itrakonazol dirençli/duyarlı da olsa vorikonazol duyarlı Pemain J, et al. Ther Clin Risk Manag 2006;2(2):129-58

21 Vorikonazol Primer invaziv aspergilloz Nötropenik olmayan hastalarda kandidemi Flukonazol dirençli Candida türlerinin de dahil olduğu ciddi Candida infeksiyonları Diğer antifungallere cevap vermeyen/ tolere edemeyen hastalarda Scedosporium ve Fusarium türlerinin neden olduğu ciddi infeksiyonlar Walsh TC, et al. CID 2008; 46: Rogers TR, et al. Br J Haematol 2009;144:629-41

22 Vorikonazol Biyoyararlanımı çok yüksek Doku dağlımı çok iyi Oral biyoyaralanımı gastrik PH dan etkilenmez Yağlı yiyecekler biyoyararlanımını azaltır Böbrek yetmezliğinde oral formunun doz ayarı gerekmez İntravenöz formulü: Renal yetmezlikte siklodekstrin birikmesine yol açar Önemli yan etkileri: Karaciğer, görme ve döküntü

23 Vorikonazol CYP2C19, CYP3A4, CYP2C9, CYPC19 matabolize olmaktadır. Metabolizması polimorfizm göstermekte İlacın değişken düzeyinin sadece bir kısmı cinsiyet, yaş, yiyecek ve CYP2C19 genotipi ile açıklabilir. Ağırlık erişkinlerde değişkenliği açıklamaz Pediatrik hastalarda ağırlık önemli bir faktör Plazma seviyesi izlenmeli İlaç etkileşimlerinin izlenmesi

24 Vorikonazol Düşük düzey Yükleme dozunun yapılmaması Uyum azlığı İlaç etkileşimleri Emilim azlığı (GVHH) Yüksek düzey Karaciğer hastalığı Kritik hastalık Zayıf metabolize olan CYP2C19 genotipi İleri yaş Omeprozol ile birlikte verilmesi Pascual A, et al. CID 2008;46:201-11

25 Vorikonazol İlaç konsantrasyonu-cevap ilişkisi İlaç konsantrasyonu-toksisite ilişkisi Dar terapatik pencere Değişken farmakokinetik Fizyolojik dayanıksızlık İlaç etkileşimi İlacın zor ulaştığı alanın infeksiyonu Çocuk ve yenidoğanlar Uyum derecesi Doz değişimi Tedavi başarısızlığı Ciddi hastalık Hope WW, et al. Curr Opin Infect Dis 2008;21:580-6

26 Olasılık Olasılık BAŞARI CEVAP YOK NÖROLOJİK TOKSİSTE Vorikonazol kan ilaç düzeyi mg/l Önerilen vorikonazol terapötik aralık 1-5.5mg/L TOKSİSİTE YOK Vorikonazol kan ilaç düzeyi mg/l Pascual A, et al. CID 2008;46:201-11

27 Vorikonazol Serum Konsantrasyonu &Yan etkiler Yan etkiler plazma konsantrasyonu ile orantılı Plazma vorikonazol konsantrasyonu >6 μg/ml toksisite ile ilişkili Görme bozuklukları: ~%25-35 Kc anormallikleri:~8-15% Yan etkileri için tanımlanmış sınır değer yok Görme bozuklukları AST yüksekliği Tan K, et al. J Clin Pharmacol 2006;46:235-43

28 Vorikonazol Serum Konsantrasyonu ve Cevap Success (%) Başarı (%) Reponse to Voriconazole Vorikonazol cevabı %100 P<0.025 %44 <2.05 (n=18) > 2.05 (n=10) Serum konsantrasyonu (mg/l Serum concentration (mcg/ml) Yüksek düzeylerde daha iyi cevap Düzeyi < 2 mg/l olan hastalarda doz artırılması ile iyileşme Smith J et al. Antimicrob Agents Chemother 2006;50:1570-2

29 Nötropenisi olmayan kandidemili hastalarda Vorikonazol ile Amfoterisin B devamında flukonazol tedavisinin karşılaştırılması Vorikonazol 248 vaka Amp B, flukonazol 122 vaka 12 hafta sonra %41 Primer yanıt %41 Vorikonazol nötropenik olmayan hastalarda kandidemi tedavisinde Amfoterisin B yi takiben Flukonazol tedavisi kadar etkin bulunmuş ve daha az toksik etki saptanmıştır Kullberg BJ, et al. Lancet 2005; 366:1435

30 Başarı (%) İnvaziv kandidiyazın kurtarma tedavisinde vorikonazolün etkinliğinin değerlendirilmesi C. albicans Tüm Candida türlerinde başarı %56 %44 %38 C. glabrata C. krusei %70 %67 Zeichner LO, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2003;22:651-5 C. tropicalis %100 Diğer Candida türleri

31 Başarı (%) Refrakter veya az görülen fungal infeksiyonların tedavisinde vorikanozol %43.8 %55.7 %38.9 %45.5 Kurtarma %47 n=270 Başarı Primer %68 n=28 40 % Aspergilloz Kandidiyaz Kandidyoz Kriptokokkoz Kriptokkoz Fusariaz Scedosporiaz Perfect JR, et al. CID 2003;36:

32 Başarı (%) İnvaziv Aspergillozun primer tedavisinde vorikonazol ve Amfoterisin B deoksikolatın karşılaştırılması % % Vorikonazol Amfoterisin n=144 n=133 B Amfoterisin B Herbrecht R, et al. N Engl J Med 2002;347:408-15

33 Hastaların sağ kalımı (%) İnvaziv Aspergillozun primer tedavisinde vorikonazol ve Amfoterisin B deoksikolatın karşılaştırılması Vorikonazol (n=144) P=0.02 %70.8) %57.9) Amfoterisin B (n=133) Vorikonazol primer tedavi Erken tedavi önemli Süre (haftalar) Herbrecht R, et al. N Engl J Med 2002;347: Greene RE et al. Clin Infect Dis 2007;44:373-9 Patterson TF et al. Clin Infect Dis 2005;41:

34 Vorikonazol-ilaç etkileşimleri Omeprazol Fenitoin Efavirenz Vorikonazolün dozunu ayarla Gebelik kategorisi D Warfarin Siklosporin Takrolimus Sülfonüre grubu Statinler Benzodiazepinler Vinka alkaloidleri Antrasiklinler İlacın dozunu ayarla Astemizol Uzun etkili barbitüratlar Karbamazepin Sisaprid Ritonavir (yüksek doz) Kinidin, pimozid Rifampisin Rifabutin Sirolimus Terfenadin Birlikte verme

35 Posakanozol ABD de İmmün baskılanmış hastalarda invaziv Aspergillus ve Candida infeksiyonların proflaksisi Orofarengeal kandidiyaz tedavisi (itrakanozol ve flukonazole cevap vermeyenler dahil) Avrupa Birliği nde Refrakter İFİ Ciddi orofarengeal kandidiyaz tedavisi AML ve MDS remisyonindüksiyon kemoterapisi alan veya HKHT hastalarda İFİ proflaksi Schering Corporation 2008 SP Europe 2008

36 Posakanozol Yapısı itrakonazol ile benzer >800 mg/gün yüksek doz plazma konsantrasyonunu artırmaz İntravenöz formu yok Sabit düzeye ~7-10 günde ulaşır Geniş dağılım hacmine sahip Yan etkileri ile plazma konsantrasyonu arasında ilişki gösterilmemiştir CYP3A4 inhibe eder Nagappan V, et al. CID 2007;45:1610-7

37 Posakonazol emiliminin artırılmasına yönelik uygulamalar Yağlı yemeklerle birlikte veya hemen sonra alınması Herhangi bir yemekle birlikte alınması Besinsel ek gıda ile alınması Asidik karbonatlı bir içecekle alınması Dozun bölünmesi

38 Farmokokinetik özellikleri Posakonazol Vorikonazol Formları Oral Oral ve intravenöz Emilim Yağlı yemeklerle Yağlı yemeklerle Proteine bağlanma % >98 58 Sabit düzey 7-10 gün sonra 5-6 gün sonra Yarılanma ömrü, saat Metabolizma CYP3A4 Çeşitli hepatik enzimleri Doz ayarlaması Posokanozol ve vorikonazolün farmakokinetik özelliklerinin karşılaştırılması Böbrek ve KC yetm gerekli değil KC yetm doz ayarı Kr klirensi<50ml/dk iv formu kontrendike Farmakokinetik Lineer Çocuklarda lineer, erişkinlerde lineer değil Nagappan V, et al. CID 2007;45:1610-7

39 Candida türleri Cryptococcus türleri Rhodotorula türleri Endemik mikozlar Dermofitlere Zygomycetes türleri Scedosporium türleri Fusarium türleri Posakanozol Nagappan V, et al. CID 2007;45: TorresHA, et al. Lancet 2005;5:775-85

40 İnvaziv aspergillozun kurtarma tedavisinde posakonazol Posakonazol: Oral solusyon (200mgx4(2 hf)/400mgx2 Aspergillus türleri Posakonazol (n) Kontrol (n) Tüm Aspergillus lar %42 (107) p=0.006 %26 (86) A. fumigatus %41 (29) %35 (34) A. flavus %53 (19) %19 (16) A. terreus %29 (14) 18% (11) Yan etkiler : %2-12 (baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı,kusma, iştahsızlık, KC enzim yüksekliği, döküntü) Yüksek ilaç seviyesinde daha iyi sonuç Walsh TJ, et al. Clin Infect Dis 2007;44:2-12

41 GVHH olan HKHT alıcılarında İFİ proflaksisinde posakonazol ve flukonazolün karşılaştırılması Kesin/olası İFİ EORTC/MSG tanımlamaları) Çalışma periyodu (16 hf) Posakonazol (200 mg x3) n=301 Flukonazol (400 mgx1) n=299 İFİ 16 (%5.3) p= (%9) İnvaziv aspergilloz 7 (%2.3)p= (%7) Breakthrough İFİ 7 (%2.4) p= (%7.6) İnvaziv aspergilloz 3 (%1) p= (%5.9) Ullmann AJ, et al. NEJM 2007;356:335-47

42 AML veya MDS li hastalarda posakonazol ile flukonazol veya itrakonazol proflaksilerinin karşılaştırılması Sonuç Posakonazol (200 mgx3) n=304 Flu (400 mgx1) /İtra (200 mgx2) n=298 Proflaksi sırasında İFİ 7 (%2) p< (%8) Aspergilloz 2 (%1) p< (%7) 100 günde İFİ 14 (%5) p= (%11) İFİ ye bağlı ölümler 5 (%2) p= (%5) 100 günde ölümler 44 (%14) p= (%21) Ciddi yan etkiler 19 (%6) p= (%2) Cornely OA et al. NEJM 2007;356:348-59

43 Posakonazol 100. günde mortalite oranını flukonazol/ itrakonazole göre relatif olarak %33 oranında azaltmakta Cornely OA, et al. 2007;356:348-59

44 Zigomikoz kurtarma tedavisinde posakonazol 24 zigomikoz olgusu Ortalama 182 gün, 800 mg/gün tedavi %79 iyi cevap Greenberg RN et al. Antimicrob Agents Chemother 2006;50:126-33

45 Candida türlerine karşı posakonazol, vorikonazol, flukonazol ve itrakonozolün MIC50 ve MIC90 değerlerinin karşılaştırılması Galgiani JN, et al. Antimicrob Agents Chemother 1997;41:180-3 Pfaller MA, et al. Antimicrob Agents Chemother 1997;41:233-5 Ostrosky-Zeichner L, et al. Antimicrob Agents Chemother 2003;47:

46 Zygomyces türlerine karşı posakonazol, itrakonazol ve vorikonazolün in vitro aktivitelerinin karşılaştırılması Sun QN, et al. Antimicrob Agents Chemother 2002;46: Dannaoui E, et al. Antimicrob Agents Chemother 2003;51:45-52

47 Posakonazol-ilaç etkileşimleri Rifabutin Rifampin Omeprazol Fenitoin Efavirenz Siklosporin Takrolimus Rifabutin Fenitoin Midazolam Lovastatin Simvastatin Astemizol Sisaprid Halofantrin Kinidin Pimozid Ergot alkolidleri Sirolimus Terfenadin Posakonazolün dozunu ayarla İlacın dozunu ayarla Birlikte verme Gebelik kategorisi C

48 İsavukonazol Etki spektumu geniş Candida türleri (flukonazol dirençli dahil) Aspergillus türleri (itrakanozol dirençli dahil) Terbinafin dirençli dermofitlere etkili Zygomycetes türlerine etkinliği gözlenmiş Crptococcus neoformans S. apiospermum Sporothrix schenckii ve Fusarium türleri etkinliği az Uzun etkili İtrakanozol ve vorikonazolden daha az ilaç etkileşimine neden olmakta Suda çözünürlüğü iyi (siklodekstrin gerekli değil) Pasualotto AC, et al. J Antimicrob Chemother 2008;61:i19-30 Guinea J, et al. Antimicrob Agents Chemother 2008;52: Perkhofer, et al. Antimicrob Agents Chemother 2009;53:1645-7

49 Candida türleri ve triazoller C. glabrata (44) Flukonazol İtrakonazol Vorikonazol Isavukonazol C. krusei (11) Flukonazol İtrakonazol Vorikonazol Isavukonazol Diğer Candida türleri (7) Flukonazol İtrakonazol Vorikonazol Isavukonazol Dağılım MIC %50 (mg/litre) MIC %90 (mg/litre) Seifert H, et al. Antimicrob Agents Chemother 2007;51:

50 Ravukonazol Etki spektumu geniş İsavukonazol ile benzer ve Crptococcus spp. (flukonazol dirençli dahil) Chaetomium spp. Trypanosoma cruzi Uzun etkili olması ve diğer özellikleri isavukonazol ile benzer Diğer azollerle çapraz direnç gösterebilir Pasualotto AC, et al. J Antimicrob Chemother 2008;61:i19-30

51 Aspergillus türleri Diğer hiyalin funguslar Siyah küfler Mucoroles türleri (duyarlılık) Ravukonazol %56.2 İtrakonazol %33.3 Vorikonazol %0 İtrakonazol ve vorikonazol ile benzer bulunmuştur

52 Albakonazol Etki spektumu geniş Candida spp. (flukonazol dirençli dahil) Aspergillus spp. (itrakanozol dirençli dahil) Paecilomyces spp. Crptococcus spp. (flukonazol dirençli dahil) Malassezia spp. S. apiospermum ve S. prolificans Trypanosoma cruzi Oral biyoyararlanımı çok iyi BOS a geçişi az Diğer azoller ile çapraz direnç görülebilir Pasualotto AC, et al. J Antimicrob Chemother 2008;61:i19-30

53 Flukonazol dirençli Candida türlerinde ikinci jenarasyon triazollerin in vitro aktiviteleri Antifungaller MIC90 (% duyarlılık) C. albicans C. glabrata C. krusei İtrakonazol >8 (0) >8 (0) 1 (2) Vorikonazol >8 (57) 8 (13) 1 (98) Posakonazol 1 (98) >8 (5) 1 (98) Ravukonazol >8 (73) 8 (11) 1 (98) İsavukonazol Albakonazol Girmenia C, et al. Expert Opin Drugs 2009;18:

54 Direnç % Resistant (%) Aspergillus ve azol direnci Prevalence Aspergillus of Azole azol Resistant direnci Aspergillus prevalansı 12.3% 0% (n=114) Since 2002 (n=81) Dates of survey Çapraz direnç vorikonazol, itrakonazole, posakonazol, ravukonazol MICs μg/ml cyp51a gen mutasyonu Verweij PE, et al. NEJM 2007;356:

55 Yıllık triazol direnci %1.7-6

56 Aspergillus fumigatus ta azollere çapraz direnç Cyp51A geni G54 mutasyonu İtrakanozol (+) Posokanozol (+) Vorikonazol (-) Ravukonazol (-) M220, TR, L98H mutasyonları İtrakanozol (+) Posokanozol (+) Vorikonazol (+) Ravukonazol (+) Mellado E, et al. Antimicrob Agents Chemother 2007;51: Rodriguez-Tudella JR, et al. Antimicrob Agents Chemother 2007;52:

57 Sonuç Etki spektrumu Geniş doku dağılımları Oral formlarının oluşu Güvenlik profili Absorbsiyon İlaç etkileşimleri Farmakogenetik farklılıklar Azol çapraz direnci Tedavi ve proflakside umut vaat edici?

AZOLLER. Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

AZOLLER. Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi AZOLLER Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kandidemi Mortalite Etken % % Mortalite KNS 31.9 21 S aureus 15.7 25 Enterococci 11.1 32 Candida spp. 7.6 38 E. coli 5.7 24 Klebsiella

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi

Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF - MSG Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF - MSG Profilaksi TEDAVİ İHTİYACI OLMAYAN

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD.

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. 1 Gaziantep Klasiği 2 Temel Sorunlar: 1. Mortalite ve Morbitidesi Yüksek 2. Her Geçen

Detaylı

SİSTEMİK ANTİFUNGAL AJANLAR

SİSTEMİK ANTİFUNGAL AJANLAR SİSTEMİK ANTİFUNGAL AJANLAR ETKİ SPEKTRUMLARI KULLANIM ENDİKASYONLARI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR DR ALPAY AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU: Benign

Detaylı

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 KANDİDA PROFİLAKSİSİ Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 Kandidemi oranı 0.20-0.38 /1000 hastane başvurusu Kandida

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD İn Vitro Duyarlılık Test Sonuçları Duyarlı (MİK) Doza bağımlı duyarlı

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Sunum Planı Düşman: Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye

Detaylı

EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER

EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER Yrd.Doç.Dr. Onur KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Sepsisli olgu sayısı Gram-negatif bakteriler Gram-pozitif bakteriler

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ. DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ. DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD PROFİLAKTİK AMPİRİK PRE-EMPTİF HEDEFE YÖNELİK FUNGAL İNFEKSİYON OLASILIĞI NE

Detaylı

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara İnvaziv Fungal İnfeksiyonların

Detaylı

Antifungal profilaksi. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Antifungal profilaksi. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Antifungal profilaksi Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Tedavi Stratejileri Tedavi Profilaksi Ampirik Pre-emptif Etkene yönelik 4 40 1 39

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Dünden Bugüne Kandida

Dünden Bugüne Kandida Dünden Bugüne Kandida Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Kandidaya İlişkin İyi Bilinenler En sık rastlanan fungal infeksiyon

Detaylı

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Literatürde Rapor Edilen Oranları (%)

Detaylı

Antifungal ilaçlar. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr. Son güncelleme: 13.04.2011 1/33 2/33

Antifungal ilaçlar. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr. Son güncelleme: 13.04.2011 1/33 2/33 Antifungal ilaçlar Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 13.04.2011 1/33 2/33 1 Mikozlar (Fungal Enfeksiyonlar) Yüzeysel: Dermatomikozlar (dermatofitler tarafından oluşturulan,

Detaylı

EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR Doç Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Antifungal Uygulama Stratejileri Profilaksi:

Detaylı

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A. ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D 2012 ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ (AFDT) İÇİN GEREKÇELER

Detaylı

AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD

AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI: Curr Opin Infect Dis 2012, 25:107 115 Hastaların daha iyi tedavi

Detaylı

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin FORMÜLÜ Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir. Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin

Detaylı

EKĠNOKANDĠNLER. Dr. Tuba TURUNÇ. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

EKĠNOKANDĠNLER. Dr. Tuba TURUNÇ. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı EKĠNOKANDĠNLER Dr. Tuba TURUNÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı BAMÇAĞ 16-18 Aralık 2011 Sunum Planı Etki Mekanizmaları Farmakolojik Özellikleri

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir Candida Epidemiyolojisi Dr. Nur Yapar 12-13 Aralık 2009 Çeşme İzmir Sunum Planı İnvazif Fungal İnfeksiyon (İFİ) etkenleri Candida infeksiyonlarının sıklığı Etken dağılımındaki değişiklikler Direnç durumu

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM

ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM Dr.Rabin SABA Medstar Hastanesi Antalya EKMUD İZMİR 18.02.2016 EPİDEMİYOLOJİ Hematolojik malignite ve KH nakillerinde en önemli mortalite ve morbidite nedeni

Detaylı

Antifungal Duyarlılık Testleri

Antifungal Duyarlılık Testleri 6. Türkiye EKMUD Kongresi 11-15 Mayıs 2016, Antalya KURS 3: SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA TANI ve TEDAVİ Antifungal Duyarlılık Testleri Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ

KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD PROFİLAKSİ Önlemek istediğimiz şeyin tedavisi

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

KANSER TEDAVİSİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ. Dr. Hamdi AKAN Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

KANSER TEDAVİSİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ. Dr. Hamdi AKAN Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı KANSER TEDAVİSİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ Dr. Hamdi AKAN Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Pro.phy.lax.is ˌprōfəˈlaksəs KÖKEN 19. yüzyıl: modern Latin pro- 2 [önce] + Yunanca phulaxis koruma

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi OLGU 55 yaşında bayan hasta 2003 yıllında diffüz büyük B hücreli NHL tanısı 4 kez

Detaylı

CLSI Yöntemi ve Yeni Öneriler. Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CLSI Yöntemi ve Yeni Öneriler. Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CLSI Yöntemi ve Yeni Öneriler Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SUNUM PLANI Antifungal duyarlılık testleri (AFDT) ile ilgili temel bilgiler

Detaylı

Antifungal Tedavide Direnç. Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Antifungal Tedavide Direnç. Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antifungal Tedavide Direnç Dr. Atahan Çağatay İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antifungal Tedavide Direnç İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Sıklık Tanımlama

Detaylı

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDA REHBERLERİ Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDALAR Lycaste candida Clematis candida KANDİDALAR KANDİDALAR Bunun için tedavide

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Ahmet KALKAN* * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Detaylı

Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları. Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları. Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD Hematoloji Hastalarında invazif fungal infeksiyonlar Risk sitotoksik kemoterapinin

Detaylı

Mantar Sepsisinde Antifungal Tedavi

Mantar Sepsisinde Antifungal Tedavi Mantar Sepsisinde Antifungal Tedavi Dr. M. Bülent Ertuğrul Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antifungal İlaçların Tarihsel Gelişimi

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD. İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR Artan farkındalık ve tanısal gelişmeler

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ:

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ: TRĠZOL 50 mg Kapsül FORMÜLÜ: Beher kapsülde 50 mg Flukonazol vardır. Kapsül: Titandioksit, Ġndigo carmine, Jelatin. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ: Farmakodinamik Özellikleri: Flukonazol, triazol sınıfı bir

Detaylı

HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi

HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD BAMÇAG Mantar Sempozyumu 13 Aralık 2015-Kuşadası HIV/AIDS Epidemiyoloji

Detaylı

KANDİDÜRİ Olgu Sunumları

KANDİDÜRİ Olgu Sunumları KANDİDÜRİ Olgu Sunumları Dr Vildan AVKAN-OĞUZ Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Ġnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. ÇeĢme / Aralık 2009 Olgu - 1 56 yaģında, erkek hasta ġikayeti yok

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ. Dr Dilek DİNÇOL

KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ. Dr Dilek DİNÇOL KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ Dr Dilek DİNÇOL Mart-2014 Oral İlaçlarda Absorbsiyonu Etkileyen Faktörler Pasajı geciktiren ilaçlar: antikolinerjikler, gangliyon blokörleri, nikotin, morfin,

Detaylı

Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 İstanbul

Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 İstanbul Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 016 İstanbul İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Candida türleri Aspergillus türleri Pneumocystis jirovecii Cryptococcus neoformans Candida dışı maya mantarları

Detaylı

Curvularia türleri ve Sporothrix türleri için in vitro etkinlik gösterilmiştir ancak klinik önemi bilinmemektedir.

Curvularia türleri ve Sporothrix türleri için in vitro etkinlik gösterilmiştir ancak klinik önemi bilinmemektedir. VFEND 50mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ VFEND 50mg Film Kaplı Tablet, etken madde olarak 50mg vorikonazol ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

Küf Türlerinin Epidemiyolojisi. Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Küf Türlerinin Epidemiyolojisi. Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Küf Türlerinin Epidemiyolojisi Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvaziv fungal infeksiyonlar İnsidans Tüm dünyada mortalitesi

Detaylı

YENİ ANTİFUNGAL AJANLAR. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

YENİ ANTİFUNGAL AJANLAR. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD YENİ ANTİFUNGAL AJANLAR Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU: 34 yaşında kadın hasta AML-M5 nedeniyle 3 ay önce allo-hsct uygulanıyor

Detaylı

TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ

TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ Dr. Suzan Şahin Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Organ nakli (transplantasyon), vücutta

Detaylı

Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken

Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken 22.02.2017 Sunum Planı 1. Stewardship tanımı 2. Antifungal yönetimi gerekli mi? 3. Antifungal yönetimi nasıl yapılmalı? 4. Karşılaşılan sorunlar 5. Öneriler Stewardship

Detaylı

İFİ TEDAVİSİNDE CEVAPLANMAYAN SORULAR. Dr. Murat Akova

İFİ TEDAVİSİNDE CEVAPLANMAYAN SORULAR. Dr. Murat Akova İFİ TEDAVİSİNDE CEVAPLANMAYAN SORULAR Dr. Rabin Saba Dr. Murat Akova Dr. Zekaver Odabaşı Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda yeni risk grupları var mı? İNVAZİV ASPERGİLLOZ Risk Faktörleri ve Direnç Prof Dr

Detaylı

ITRASPOR 100mg Mikropellet Kapsül. Antimikotik

ITRASPOR 100mg Mikropellet Kapsül. Antimikotik ITRASPOR 100mg Mikropellet Kapsül Antimikotik FORMÜLÜ Her bir kapsül pellet formülasyonunda 100 mg itrakonazol içerir. Yardımcı maddeler: İndigotindisülfonat sodyum, titanyum dioksit, F.D. ve C kırmızı

Detaylı

Dr. Özlem Güzel Gazi Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

Dr. Özlem Güzel Gazi Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD YENİ ANTİFUNGALLER Dr. Özlem Güzel Gazi Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Mantarların sınıflandırılması l Mayalar Candida Cryptococcus Trichosporon Dimorfik f mayalar Blastomyces

Detaylı

Aspergilloz Tedavisi. Prof.Dr.Solmaz Çelebi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Aspergilloz Tedavisi. Prof.Dr.Solmaz Çelebi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Aspergilloz Tedavisi Prof.Dr.Solmaz Çelebi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı İnvazif Aspergilloz İnvazif aspergilloz immunkompromize çocuklarda görülen en sık ve

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Gebelikte vulvavagina kandidozu:

Gebelikte vulvavagina kandidozu: Gebelikte vulvavagina kandidozu: Borik asit ile 13 farklı antifungal ilacın CLSI M27-A3 protokolüne göre duyarlılık sonuçları ve dört virulans faktörünün incelenmesi Ayşe Kalkancı 1, Ahmet Barış Güzel

Detaylı

TRIFLUCAN KAPSÜL 100 mg

TRIFLUCAN KAPSÜL 100 mg TRIFLUCAN KAPSÜL 100 mg FORMÜLÜ: Her Triflucan 100 mg kapsülde 100 mg flukonazol ve kapsül boyar maddeleri patent mavisi V, titanyum dioksit ve eritrosin bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Flukonazol, yeni

Detaylı

Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi. Dr.Hava YILMAZ

Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi. Dr.Hava YILMAZ Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi Dr.Hava YILMAZ 08.12.2012 Rehberler Rehberler IDSA ECIL NCCN ESCMID ESMO ECIL (European Conference on Infections Leukemia ) IDSA ( Infectious Diseases

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda invaziv

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda invaziv Antifungal Tedavide Kombine Kullanım Esin ŞENOL* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda invaziv

Detaylı

Sık Rastlanan Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Kılavuzu: Kriptokokkoz. Dr Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.12.

Sık Rastlanan Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Kılavuzu: Kriptokokkoz. Dr Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.12. Sık Rastlanan Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Kılavuzu: Kriptokokkoz Dr Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.12. 2009/ Çeşme Kriptokok İnfeksiyonları Etken: sıklıkla C. neoformans En

Detaylı

NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU MARMARA ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. KLİMUD 2013 ANTALYA

NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU MARMARA ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. KLİMUD 2013 ANTALYA NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU MARMARA ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. KLİMUD 2013 ANTALYA İnvazif Fungal Enfeksiyon ( İFE ) Epidemiyolojisi Candida Azol proflaksisi Aspergillus Kötü prognoz Erken tanı

Detaylı

Antifungal Duyarlılık Testleri:

Antifungal Duyarlılık Testleri: 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 9-13 Kasım 2013 Belek-Antalya Antifungal Duyarlılık Testleri: Ne zaman? Hangi Yöntemler? Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

Antifungal duyarlılık testleri

Antifungal duyarlılık testleri KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA MANTAR ENFEKSİYONLARINA LABORATUVAR YAKLAŞIMI Antifungal duyarlılık testleri Dr.Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara DİRENÇ

Detaylı

Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-Bursa

Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-Bursa Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-Bursa İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Aspergillus türleri Candida türleri Candida dışı maya mantarları Aspergillus dışı küf mantarları Cryptococcus neoformans

Detaylı

İFİ TEDAVİSİNde Cevaplanmayan Sorular. Dr. Murat Akova

İFİ TEDAVİSİNde Cevaplanmayan Sorular. Dr. Murat Akova İFİ TEDAVİSİNde Cevaplanmayan Sorular Dr. Rabin Saba Dr. Murat Akova Dr. Zekaver Odabaşı Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda yeni risk grupları var mı? İNVAZİV ASPERGİLLOZ Risk Faktörleri ve Direnç Prof Dr

Detaylı

YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri

YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr. AD (5.Haziran.2015-Afyon) İnvaziv Fungal

Detaylı

Antifungal Profilaksi Kılavuzları: Kime, Hangi İlaçla, Ne Süreyle. Dr. Hamdi Akan

Antifungal Profilaksi Kılavuzları: Kime, Hangi İlaçla, Ne Süreyle. Dr. Hamdi Akan Antifungal Profilaksi Kılavuzları: Kime, Hangi İlaçla, Ne Süreyle Dr. Hamdi Akan 29.03.2014 Pro.phy.lax.is ˌprōfəˈlaksəs Kaynak 19. yy: modern Latin, pro- 2 [önce] + Greek phulaxis nöbet tutma. Bir hastalığı

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül. 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Mikonazol nitrat

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül. 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Mikonazol nitrat ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Metronidazol Mikonazol nitrat 750 mg 200 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Candida albicans ın oluşturduğu kandidal

Detaylı

Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı

Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İFİ Diagnostik Yöntemler Chandrasekar P, Eur J Hematol, 2010 GALAKTOMANNAN TESTİ Double sandwich -

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐLERĐ (KÜB)

KISA ÜRÜN BĐLGĐLERĐ (KÜB) KISA ÜRÜN BĐLGĐLERĐ (KÜB) 1. TIBBĐ FARMASÖTĐK ÜRÜNÜN ADI : Itraxyl Mikropellet Kapsül 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF TERKĐBĐ : Beher kapsüldeki pellet formülü: Đtrakonazol Mısır Nişastası 100.00 mg 130.00

Detaylı

Bamçag Bülteni Yapar N. Nisan 2011;2:D18 24 ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ

Bamçag Bülteni Yapar N. Nisan 2011;2:D18 24 ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ Bamçag Bülteni Yapar N. Nisan 2011;2:D18 24 ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ Dr. Nur YAPAR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Fungusların neden olduğu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. NOXAFIL 40 mg / ml oral süspansiyon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. NOXAFIL 40 mg / ml oral süspansiyon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOXAFIL 40 mg / ml oral süspansiyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1 ml oral süspansiyon 40 mg posakonazol içerir. Yardımcı maddeler: 350 mg

Detaylı

Antifungal Profilaksi ve İzlem Hematolojik Kanserler. Dr. Onur KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi İnf. Hast. ve Kl. Mik.

Antifungal Profilaksi ve İzlem Hematolojik Kanserler. Dr. Onur KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi İnf. Hast. ve Kl. Mik. Antifungal Profilaksi ve İzlem Hematolojik Kanserler Dr. Onur KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi İnf. Hast. ve Kl. Mik. AD, Isparta Sunum Planı Neden profilaksi? Hangi hematolojik kanserlerde Hangi antifungal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikropellet kapsül Gövdesi mor, başlık bölümü beyaz, 0 numara büyüklüğünde sert jelatin kapsüller

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Mikropellet kapsül Gövdesi mor, başlık bölümü beyaz, 0 numara büyüklüğünde sert jelatin kapsüller 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ITRAXYL mikropellet kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül pellet formunda 100 mg itrakonazol içerir. Yardımcı maddeler: Sukroz...62

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Maddeler : Her 1ml süspansiyon 40 miligram posakonazol içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Maddeler : Her 1ml süspansiyon 40 miligram posakonazol içerir. NOXAFIL 40 mg / ml oral süspansiyon Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin Maddeler : Her 1ml süspansiyon 40 miligram posakonazol içerir. Yardımcı Maddeler : Polisorbat 80, simetikon, sodyum benzoat (E211),

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Enterik tablet Bir tarafı 100 baskılı, 17.5 mm uzunluğunda, kapsül şeklinde, sarı renkli kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Enterik tablet Bir tarafı 100 baskılı, 17.5 mm uzunluğunda, kapsül şeklinde, sarı renkli kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOXAFIL 100 mg enterik tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir enterik tablet 100 mg posakonazol içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz

Detaylı

İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi

İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara Yoğun Bakımlarda Nozokomiyal

Detaylı

CANCIDAS 50 mg İntravenöz İnfüzyon için Liyofilize Toz (Kaspofungin asetat)

CANCIDAS 50 mg İntravenöz İnfüzyon için Liyofilize Toz (Kaspofungin asetat) WPC-CAN-IV-042004 CANCIDAS 50 mg İntravenöz İnfüzyon için Liyofilize Toz (Kaspofungin asetat) FORMÜL Bir flakonda: Kaspofungin (asetat) 50 mg Sükroz 39 mg Mannitol 26 mg Glasiyal asetik asit 2 mg Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND 200 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND 200 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND 200 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vorikonazol 200 mg Yardımcı maddeler: Laktoz Monohidrat 250 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İtrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazol ü tolere edemeyen kromoblastomikoz ve miçetoma hastalığı olan hastalarda;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İtrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazol ü tolere edemeyen kromoblastomikoz ve miçetoma hastalığı olan hastalarda; 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOXAFIL 40 mg / ml oral süspansiyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1 ml oral süspansiyon 40 mg posakonazol içerir. Yardımcı maddeler: 350 mg

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. NOXAFIL 300 mg infüzyon için konsantre çözelti 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. NOXAFIL 300 mg infüzyon için konsantre çözelti 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ NOXAFIL 300 mg infüzyon için konsantre çözelti 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon 300 mg posakonazol içerir. Her ml 18 mg posakonazol

Detaylı

ANTİFUNGALLERİN SİSTEMİK MANTAR İNFEKSİYONLARINDA KULLANIMI VE DUYARLILIK DENEYLERİ: GENEL YÖNLENDİRME *

ANTİFUNGALLERİN SİSTEMİK MANTAR İNFEKSİYONLARINDA KULLANIMI VE DUYARLILIK DENEYLERİ: GENEL YÖNLENDİRME * Ekim-Aralõk 2002 SİSTEMİK ANTİFUNGALLERİN KULLANIMI; YÜCEL VE KANTARCIOĞLU 261 ANTİFUNGALLERİN SİSTEMİK MANTAR İNFEKSİYONLARINDA KULLANIMI VE DUYARLILIK DENEYLERİ: GENEL YÖNLENDİRME * Ayhan YÜCEL, A. Serda

Detaylı

Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tanı Prof Dr Zekaver Odabaşı

Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tanı Prof Dr Zekaver Odabaşı Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tanı Prof Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İFİ Diagnostik Yöntemler Metod Avantajlar Dezavantajlar Kültür Özgün Altın standart Histopatoloji Etken direk

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI. Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI. Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mantar ve yabancı cisim infeksiyonları Mantar biyomateryaller Yabancı cisim infeksiyonları

Detaylı

FUNGAL ENFEKSİYON VE ECHİNOCANDİN

FUNGAL ENFEKSİYON VE ECHİNOCANDİN FUNGAL ENFEKSİYON VE ECHİNOCANDİN Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı 27 Mayıs 2013 VAN Fungal Enfeksiyon İnsidansı Abelson ve ark Pediatrics 2005 DEĞİŞEN

Detaylı

Candida Enfeksiyonları. Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Candida Enfeksiyonları. Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Candida Enfeksiyonları Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıklarında Neden Epidemiyoloji? Enfeksiyonun sıklığı ve yaygınlığı hakkında bilgi edinme Enfeksiyona sebep olan riskler

Detaylı

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE YENİ NELER VAR? EUCAST YÖNTEMİ VE YENİ ÖNERİLER

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE YENİ NELER VAR? EUCAST YÖNTEMİ VE YENİ ÖNERİLER ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE YENİ NELER VAR? EUCAST YÖNTEMİ VE YENİ ÖNERİLER Dr. Ayşe KALKANCI Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara EUCAST The European Committee

Detaylı

TRIFLUCAN ŞURUP 5 MG/ML

TRIFLUCAN ŞURUP 5 MG/ML TRIFLUCAN ŞURUP 5 MG/ML FORMÜLÜ TRIFLUCAN şurubun beher ölçeği (10 ml) 50 mg flukonazol, tatlandırıcı olarak sukroz ve kiraz aroması içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özelikleri Flukonazol,

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ANTİFUNGAL YAN ETKİLERİN İZLEMİ

ANTİFUNGAL YAN ETKİLERİN İZLEMİ ANTİFUNGAL YAN ETKİLERİN İZLEMİ Doç. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yan etki (DSÖ tanımı) İlacın farmakolojik özellikleri ile ilişkili olarak, insanda kullanılan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül. (1 Kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUZAMED 150 mg kapsül (1 Kapsül için) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flukonazol 150.0000 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 124.9980

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUCAN 150 mg kapsül. (2, 6, 8, 12 kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUCAN 150 mg kapsül. (2, 6, 8, 12 kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FLUCAN 150 mg kapsül (2, 6, 8, 12 kapsül için) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flukonazol Yardımcı maddeler: Laktoz Yardımcı maddeler için

Detaylı

Mantar hücre membranının yapısı

Mantar hücre membranının yapısı Mantar hücre membranının yapısı Sterol adı verilen lipid partikülleri, membran ağırlığının % 25 ini kapsar. Sterol içeriği memeli hücresi ve mantarda farklıdır. Memeli hücre membranı kolesterol içerir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND IV 200mg infüzyon çözeltisi için toz

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND IV 200mg infüzyon çözeltisi için toz KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VFEND IV 200mg infüzyon çözeltisi için toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vorikonazol 200 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TROZASİN 200 mg IV İnfüzyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TROZASİN 200 mg IV İnfüzyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TROZASİN 200 mg IV İnfüzyonluk Çözelti İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Vorikonazol 200 mg Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZALAIN % 2 Krem. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 g krem için; Sertakonazol nitrat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZALAIN % 2 Krem. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 g krem için; Sertakonazol nitrat KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZALAIN % 2 Krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 g krem için; Sertakonazol nitrat 2.00 g Yardımcı maddeler: Metil p-hidroksibenzoat (Nipagin)

Detaylı

Antifungal Direnç Sorunu

Antifungal Direnç Sorunu KLIMIK Antimikrobiyal Yönetim Sempozyumu 6-8 Ekim 2016 Istanbul Antifungal Direnç Sorunu Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı

Detaylı