ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA DERSİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA DERSİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa , 2010 ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA DERSİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Bülent Kırmızı Piri Reis Anadolu Lisesi Çukurova/Adana, ÖZET Bu çalışmada, Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin Almanca dersinin öğretimine, Almanca öğretmeninin dikkat etmesi gereken noktalara ve sınıf ortamına yönelik görüşlerini belirlemek için 5 açık uçlu soru içeren bir anket kullanılmıştır. Anketler toplandıktan sonra veriler nitel olarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi, öğrencilerin Almanca dersinde öğrendikleri bilgileri uygulamada güçlük çektiklerini ortaya koymuştur. Anahtar Sözcükler: Almanca öğretimi, öğretmen, sınıf ortamı, öğrenci

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa , 2010 DETERMINING THE OPINIONS OF ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS ON TEACHING OF GERMAN LANGUAGE SUBJECTS Bülent Kırmızı Piri Reis Anadolu High School Çukurova/Adana, ABSTRACT In this study, in order to determine the opinions of the students in the eleventh grade of Anatolian High School on teaching of German, the points which must be attending and class conditions, a questionnaire including 5 open ended questions was applied and the data was analyzed qualitatively. The data analyzes showed that students had difficulty to practice the knowledge they gained from German subjects. Keywords: Teaching of German, teacher, class condition, student

3 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 199 GİRİŞ Okullarımızda yabancı dil derslerinin daha verimli nasıl işlenmesi gerektiği sorusuna yıllardır cevap bulunamamakta ve tartışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili en büyük sorun, öğrencilerin yıllarca İngilizce görmelerine rağmen liseyi bitirdiklerinde kendilerini İngilizce olarak ifade edememeleri, işittiklerini ve okuduklarını anlayamamalarıdır. Bunun yanında eğitim-öğretim döneminde uygulanmaya alınan eğitim reformuyla birlikte okullarda ikinci yabancı dil öğretimi imkanı doğmuştur. Böylece öğrenciler, bilgisayar, drama, güzel yazma ve konuşma, turizm, tarım ve yerel el sanatları gibi yedi seçmeli ders arasından haftada 1-2 saat verilen ikinci yabancı dil dersini alabilme imkanına sahip olmuşlardır. Yabancı dil öğretimi konusunda karşılaşılan sorunları çözüme kavuşturabilmek için öncelikle kendi anadilimiz olan Türkçe nin doğru öğretilmesi gerekmektedir. Göğüş e (1993, s.25) göre Ana dili eğitimi, bir toplumun tarih boyunca oluşmuş hayat görüşünün, ahlakının, ulusal kültürünün çocuğa mal edilmesine, onun ulusallaşmasına yardım eder; bunun başlıca yolu da denilebilir. Dil, sözcüklerden meydana gelen bir kurallar dizgesidir. Kendi dilinin sırlarını keşfedememiş olan bir insanın, yabancı dil öğrenmesi oldukça güçtür. Yabancı dil öğretiminde yaşadığımız problemleri irdelemeye başladığımızda, sadece sistem ve öğrenci unsurlarını değil sistem, okul, öğretmen ve öğrenci unsurlarının bütününü kapsayacak bir araştırma yapmalıyız. Okulun, sınıfın veya dersliklerin fiziksel ortamının öğrenmeye uygun şekilde düzenlenmesi, öğrencinin sosyal, duygusal, fiziksel ve akademik gelişimini olumlu yönde etkilemektedir (Akyol, 2003). Günümüzde eğitim öğretim çok yönlü yapılan bir aktiviteler bütünüdür. Yapılan bu faaliyetlerin amacına ulaşabilmesi için nitelikli bir öğretici ve donanımlı bir okula ihtiyaç vardır. Demirel (1999, s.192) öğretme aktivitesinin önemine şu biçimde değinmektedir: Öğretmenlerin meslek bilgisi yeterlikleri içinde öğretme öğrenme sürecine ilişkin yeterliklerin daha çok ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bu süreç, gerçekten de öğretme sanatının yerine getirilmesi aşamasında en önemli yeri alır. Öğrencilerimizin batı toplumlarında yetişen bireylerin seviyelerine ulaşabilmeleri için yetkililerin iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmaları gerekmektedir. Yabancı dil öğretiminde görülen aksaklıklar sürekli olarak öğretici gözüyle irdelenmekte ve çözüm yolları da o doğrultuda üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak okullarda ve sınıflarda öğretmenlerin göremediği ya da öğretmenler tarafından sorun olarak algılanmayan durumlar öğrenciler açısından değerlendirildiğinde problem olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle öğrencilerin Almanca derslerinde anlamakta güçlük çektiği konuların neler olduğu, konuları daha iyi kavrayabilmeleri için öğretmenlerinden beklentileri ve öğrendikleri bilgileri uygulama aşamasında karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

4 200 B. Kırmızı Dil ve ekin birbirlerine bağlı iki önemli unsurdur. Her ikisi de varlığını korumak için diğerine ihtiyaç duymaktadır. Konuya bu açıdan bakıldığında öğrencilere Alman halkının kültür özelliklerinin de öğretilmesi gerektiği ortaya çıkacaktır. Er e (2006, s.11) göre Yabancı dil ögretiminde ögretilen dilin kültürel ögelerine yer vermek, dilin gramer kurallarının yanı sıra, temel kültürel özelliklerini de ögrencilere aktarmak hem ögrenilen dili ögrenciler için daha anlamlı hale getirecek hem de yabancı dil ögrenmenin, zor, sıkıcı ve uzun zaman alan bir uğraş yerine daha zevkli ve kısa sürede öğrenilen bir uğraş olarak algılanmasını kolaylaştıracaktır. Bunun en iyi ve ideal yolu doğal ortamdır, ancak bu mümkün olmadığı için sınıfta kısmen de olsa doğal bir ortam oluşturmamız gerekmektedir. Bu nedenle Almanca öğretmeninin, öğrenciler belirli bir seviyeye geldikten sonra derste Almanca diyalog çalışmalarına yer vermesi yararlı olacaktır. Böylece öğrenciler hem öğretmenin sürekli tekrar ettiği sözcükleri ve cümleleri daha kolay öğrenecekler, hem de Almanca nın ses yapısını kavrayacaklardır. Yabancı dilde öğrenilen bilgiler tekrar edildiği ölçüde pekiştirilmektedir. Güven e (2004) göre üst düzeyde düzenlemeler ve tekrarları içeren etkinliklerin derslerle öğrenciyi öğrenmeye yöneltmede etkisi oldukça büyüktür. Bu görüşten yola çıkarak işlenen dilbilgisi konularının ardından alıştırmalar yaptırmak gerektiği söylenebilir. Türk öğrenciler Almanca yabancı dil derslerine pek sıcak bakmamaktadırlar. Genç e (1999, s.307) göre Okullarda da öğrencilerin neredeyse tamamı (%98.4) birinci yabancı dil olarak İngilizce öğrenmektedir. Almanca ve Fransızca ise, birinci yabancı dil olarak fazla talep görmemektedir (%1.6), daha çok ikinci yabancı dil olarak öğretilme durumları söz konusudur Bu nedenden dolayı derslerde verim oldukça düşmektedir. Öğretmen öğrencilerdeki bu önyargıyı kaldırmak ve dersleri daha renkli hale getirmek için konularla ilgili canlandırmalar yaptırmalı, çeşitli dil oyunları kullanmalıdır. Gökçe ye (2003, s.69) göre öğrenci performansının oluşturulmasında öğretmenin sınıf içerisinde gerçekleştireceği etkinliklerin olumlu ve yapıcı olmasının payı oldukça büyüktür Bu etkinlikler öğrencilerin dersten kopmamaları için son derece önemli bir gereksinimdir. Öğretmen, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veremediği sürece ders çekilmez hale gelecek ve bir Almanca öğretiminden söz etmek mümkün olmayacaktır. Öğrencilerle kurulan sağlıklı bir iletişim, işlenen dersin kalitesini artırmada en önemli faktörlerden birisidir. İletişim tek yönlü ise ve kullanılan araçlarla gereçler alışılmış ve sıradansa öğrencilerin motivasyon düzeyleri de düşmektedir. Güdülenme ve zihinsel hazır oluş öğrencilerin dersteki başarılarını artırmaktadır, bunu sağlamak da ancak öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamakla mümkündür. Açıkgöz e (2003) göre güdü, kendini verme, zaman ayırma, hoşlanma vb. birçok duyguyu içeren karmaşık yapılı bir özelliktir.

5 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 201 Bu araştırmada hedef olarak öğretmenler seçilmiştir. Öğretmenlerin kendilerini zaman zaman sorgulamaları gerekmektedir. Bu sorgulamada kendilerine şu soruları sormaları son derece yararlı olacaktır: - Almanca öğretirken dersi nasıl zevkli hale getirebilirim? - Almanca derslerinde hangi araç ve gereçlerden yararlanmalıyım? - Yabancı dil öğretim yöntem ve tekniklerini biliyor muyum? - Öğrenciler anlattıklarımı gerçekten öğrenebiliyorlar mı? - Öğrencileri Almanca ya karşı güdülendirebildim mi? - Öğrencilerin Almanca ya karşı merakını ortaya çıkaracak hikayeler ve örnekler anlatıyor muyum? - Almanca dilbilgisi konularını anlattıktan sonra etkinlik ve canlandırmalarla, bilgilerin pekişmesini sağlayabiliyor muyum? - Öğrenciler derse aktif olarak katılıyorlar mı? - Almanca derslerinde Proje çalışmaları yaptırılamaz mı? - Öğrencilere günlük hayattan canlandırmalar yaptırarak, doğal ortamı sınıfa kısmen de olsa taşıyabiliyor muyum? - Derse girmeden önce hazırlık yapıyor muyum? Yukarıda verilen soruları öğretmenlerin kendilerine sık sık sormaları ve bunlara cevap vermeleri gerekmektedir. Öğretim, öğretmenin sürekli ders anlatması anlamına gelmemektedir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımın, yaparak yaşayarak öğrenmeye zemin hazırladığı düşünülürse öğretilenlerin daha etkili ve kalıcı olacağı söylenebilir. Bu çalışmanın planlanmasında Almanca nın Türkiye de yabancı dil olarak öğretilmesinde karşılaşılan sorunlar temel alınmıştır. YÖNTEM Bu çalışmada, Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, ikinci yabancı dil olan Almanca dersinin öğretimine, Almanca öğretmenine ve sınıf ortamına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örneklem Araştırmanın çalışma grubunu, Adana ili Ceyhan ilçesi Biliciler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 11. sınıflarda öğrenim gören toplam 140 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerden 83 ü (%59.3) kız, 57 si (%40.7) erkek öğrencidir.

6 202 B. Kırmızı Veri Toplama Aracı Veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Sorulardan üçü öğrencilerin öğrenme ve öğretmen ortamından beklentileriyle, ikisi ise öğretmen ve sınıf ortamı ile ilgilidir. Verilerin Toplanması Anketler eğitim-öğretim yılında uygulanmış ve toplanmıştır. Öğrencilerin anketlere gönüllü olarak katılımları esas alınmıştır. Anket uygulaması bir ders saati almıştır. Verilerin Analizi Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar incelenerek benzerliklerine göre gruplandırılmıştır. Aynı görüşe sahip öğrencilerin sayıları ve toplam öğrenci sayısına göre yüzde oranları belirlenmiştir. Her bir soru için belirlenen ifadeler tablolara işlenerek öğrencilerin beklentileri ile ilgili görüşleri tartışılmıştır. BULGULAR Bu çalışmada elde edilen veriler, her bir soru için tablo halinde sunulmuştur. Tablolarda verilen yüzdeler toplamı (N =?) öğrenci sayısına göre belirlenmiştir. Soru 1) Almanca konularını daha iyi anlamanız için ders nasıl işlenmelidir? Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız. Bu soruya yönelik öğrenci görüşleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Öğrencilerin Almanca Derslerinin İşlenmesine Yönelik Görüşleri Öğrenci görüşleri N % Ders Türkçe anlatılırsa daha iyi anlarım Dilbilgisi konuları anlatıldıktan sonra çok örnek çözülürse daha iyi 7 5 anlarım. Günlük hayattan örnekler verilirse daha iyi anlarım Bir konuya, 2 ders saatinden fazla zaman ayrılırsa daha iyi anlarım Canlandırma ve etkinliklerle daha iyi öğrenirim Sürekli tekrar yapılırsa daha iyi öğrenirim. 7 5 Almanca görsel materyaller kullanılırsa daha iyi öğrenirim. 7 5 Konu anlatıldıktan sonra uygulama yaptırılırsa daha iyi anlarım Ders Almanca anlatılırsa daha iyi anlarım Ev ödevleri bulmaca ve benzeri etkinlikler tarzında olursa daha iyi anlarım

7 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 203 Soru 2) Almanca derslerinde hangi konuları anlamakta güçlük çekiyorsunuz? Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız. Tablo 2. Öğrencilerin Anlamakta Güçlük Çektikleri Konularla İlgili Yanıtları Öğrenci görüşleri N % Artikeller konusunu anlamakta güçlük çekiyorum Almanca sesleri çıkarmada güçlük çekiyorum Sıfatların sonuna gelen takıları anlamada güçlük çekiyorum. 7 5 Präteritum zamanda fiil çekimlerini anlamakta güçlük çekiyorum Cümle kurmakta güçlük çekiyorum Almanca edatları anlamakta güçlük çekiyorum. 7 5 Düzensiz fiillerin çekimlerinde güçlük çekiyorum Soru 3) Almanca dersinde öğrendiğiniz bilgileri (okuma, yazma, konuşma, anlama) uygulayabiliyor musunuz? Örneklerle açıklayınız. Tablo 3. Öğrencilerin Öğrendikleri Bilgileri Uygulayabilmelerine Yönelik Görüşleri Öğrenci görüşleri N % Almanca işittiğim bir cümleyi yazamıyorum Almanca okuma parçalarını İngilizce gibi okuyorum Tahtada ya da defterde kurduğum cümlenin aynısını ya da benzerini yanımda defter kitap olmayınca kuramıyorum. Almanca konuşma cesaretini kendimde bulamıyorum Çok yavaş konuşulduğunda anlayabiliyorum. 7 5 Okuduklarımı tam olarak anlayamıyorum Kendimi Almanca olarak ifade edemiyorum Almanca yorum yapamıyorum Soru 4) Size göre Almanca yı daha iyi anlayabilmeniz için öğretmeninizin dikkat etmesi gereken durumlar nelerdir? Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız. Tablo 4. Öğrencilerin Almanca Öğretmeninden Beklentilerine Yönelik Görüşleri Öğrenci görüşleri N % Öğretmen bizim de aktif olabileceğimiz bir ders işlemeli Öğretmen Almanca dilbilgisi konularını İngilizce den örnekler vererek anlatmalı. Öğretmen gramer yerine konuşma ağırlıklı ders işlemeli Öğretmen kelime öğretimine yönelik etkinlikler yaptırmalı Soru 5) Size göre Almanca dersi için en ideal sınıf ortamı ve özellikleri nasıl olmalıdır? Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız.

8 204 B. Kırmızı Tablo 5. Öğrencilerin İdeal Bir Sınıf Ortamı ve Özelliklerine Yönelik Görüşleri Öğrenci görüşleri N % Sınıf mevcudu 20 den az olmalıdır Sınıf sessiz olmalıdır Bilgisayar, video, televizyon gibi araçlar bulunmalıdır Duvarlarda Almanca afişler, yazılar olmalıdır Yazı tahtası büyük olmalıdır Sınıf kitaplığında Almanca hikaye kitapları ve yardımcı kaynaklar bulunmalıdır TARTIŞMA Öğrencilerin % i Almanca derslerinin Türkçe işlenmesi halinde dersi daha iyi anlayabileceklerine inanmaktadırlar. Sınıfta hangi ders olursa olsun öğretimin yabancı dille yapılıp yapılmaması konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, derslerin mutlaka ana dille yapılması gerektiği yönündedir. Şimşek e (2005, s.111) göre İyi bir yabancı dil öğretimi için eğitimin yabancı dilde yapılması şart değildir ve yabancı dilde eğitim Türkçe yi ikinci dil ya da yabancı dil durumuna düşürmektedir. Bu görüşün tam tersini savunanlar ise derslerin yabancı dille işlenmesi gerektiğini söylemektedirler. Öğrencilerin daha önce hiç işitmedikleri bir yabancı dili öğrenirken, öğretmenin Almanca konuşması öğrencilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecektir. Öğrencilerin % 5 lik bir kısmı Almanca dilbilgisi konularının anlatımından hemen sonra yapılan örnekler ve alıştırmaların, konuları kavramalarında çok yararlı olduğuna inanmaktadırlar. Öğrencilerin % 12.8 i derste verilen örneklerin günlük hayattan seçilmesi durumunda konuları daha iyi kavrayabilecekleri görüşünü benimsemektedirler. Öğrencilerin en fazla sıkıntı çektiği konuların başında, öğrendikleri dili yaşamlarının herhangi bir alanında kullanamamaları gelmektedir. Bu nedenle gramer ve kelime bilgisi iyi olan öğrenciler dahi günlük basit diyalogları gerçekleştirmede zorlanmaktadırlar. Öğrencilerin % 0.71 sı her hangi bir konunun 2 ders saatinden daha fazla zamana yayılması gerektiğini düşünmektedirler. Öğrencilerin % si derslerin canlandırma ve etkinlikler yaparak daha iyi kavranabileceği görüşündeler. Eğitim bilimciler ve dilbilimciler de drama ve canlandırma türü etkinliklerin derslerde öğrenciler açısından son derece yararlı olduğu görüşünde hemfikirler. Haftada iki saat olan Almanca yabancı dil derslerinde drama faaliyetlerine zaman ayırmak oldukça güç olmasına rağmen, Kempe ye (2001, s.18) göre Drama, estetik boyuta sahip olan bir tür olmakla birlikte, öğrencilerin öğreniminde önemli bir yere sahiptir.

9 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 205 Öğrencilerin % 5 i işlenen konuların sürekli tekrar edilmesi yönünde görüş birliği içerisindedirler. Öğrenmenin temelinde yatan faktörlerden birisi de düzenli yapılan tekrarlardır. Doğan (1982, s.213) tekrarın önemini şu biçimde vurgulamaktadır: Tekrarlar bilginin pekiştirilmesinde önemli rol oynar. Öğrencilerin % 5 i Almanca derslerinde görsel materyallerin kullanılmasını istemektedirler. Öğrencilerin % si konular işlendikten sonra öğrenilen bilgilerin uygulanmasını yararlı bulmaktadırlar. Derslerin Almanca işlenmesi durumunda daha iyi anlayabileceklerini belirten öğrenci oranı sadece % 1.42 de kalmıştır. Bu noktada ulu önder Atatürk ün şu sözünü hatırlamak gerekmektedir: Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin. Avrupa ülkelerinde ve ABD de eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ana dilin kullanılması yasalarla sağlanmaktadır. Köksoy (2000, s.11) gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı şu biçimde dile getirmektedir: Gelişmiş ülkelerde ancak önceden belirlenmiş olan bir amaca ilişkin olmak üzere ve öğrenci yapısının uluslar arası nitelik gösterdiği bir takım özel amaçlı programlarda istisnai olarak yabancı dilde eğitime izin verilmektedir. Öğrencilerin % 0.71 si ise verilen ev ödevlerinin bulmaca ve farklı etkinliklerden oluşmasını istemektedirler. Öğrencilerin % 7.85 i Artikeller konusunu anlamakta güçlük çektiklerini vurgulamışlardır. Öğrencilerin % 20 si Almanca sesleri çıkarmada zorluklarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 5 i sıfatların sonuna gelen takıları anlamakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 6.42 si Präteritum zamanda fiil çekimlerini anlamakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Grauberg e (1997, s.16) göre Fiillerin bir çok şekle sahip olması nedeniyle, öğrenilmesi isim ve sıfatlara göre daha güçtür. Öğrencilerin % u Almanca cümle kurmada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Hedef dilde cümle kurabilmek, varılması istenilen asıl hedeflerden birisidir. Cümle, öğrencinin öğrendiği tüm bilgileri sergileyebileceği bir sergi alanına benzetilebilir. Lyons a (2001, s.172) göre cümle, Gramer konusunun en kapsamlı ünitesidir. Öğrencilerin % 5 i Almanca edatları anlamakta güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin si ise düzensiz fiillerin çekimlerini anlamakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % ü Almanca işittiği bir cümleyi yazamadığını belirtmiştir. İşitme, yabancı dil öğreniminin ilk basamağını oluşturmaktadır. Häusermann a (1996, s.19) göre Her şey işitmeyle birlikte başlar ve yeni bir dille ilk bu biçimde karşılaşılır. İşitilen bir cümlenin yazılabilmesi için de yazma becerisinin gelişmiş olması gerekmektedir. Yabancı dil öğrenenler arasında yapılan bir çalışmada, dili iyi öğrenenle öğrenmeyen arasındaki en belirgin farklılığın yazma becerisinde görüldüğü tespit edilmiştir. Bardovi ve Hartford a (1997, s.19) göre Yazma becerisi dil öğrenimine yeni başlayanla ya da geri kalmış olanlarla ilerlemiş olanlar arasındaki farkı çok net bir biçimde ortaya koymaktadır.

10 206 B. Kırmızı Öğrencilerin % 3.57 si Almanca okuma parçalarını İngilizce gibi okuduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin % i tahtada ya da defterde kurduğu cümlenin aynısını ya da benzerini defteri ve kitabı yanında olmadan kuramadığını belirtmektedir. Öğrencilerin % 3.57 si Almanca konuşma cesaretini kendimde bulamadığını, öğrencilerin % 5 i de ancak çok yavaş konuşulduğunda anlayabildiğini belirtmiştir. Ünlü Alman yazar Wittgenstein (1969, s.300) konuşmanın önemini şu biçimde dile getirmektedir: konuşmak bir hareketin, eylemin veya yaşam biçiminin bir parçasıdır. Yabancı dilde geliştirilmesi hedeflenen dört beceriden birisi de konuşmadır. T.C. MEB (1999: 573) yabancı dil öğretiminde gerçekleştirilmesi gerekli olan becerileri şu biçimde açıklamaktadır: Genel amaçlar arasında, öğrencinin seviyesine uygun olarak dinlediğini, okuduğunu anlayabilmesi, duygu ve düşüncelerini yazabilmesi, konuşabilmesi ve farklı kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilmesi vs. bulunmaktadır. Öğrencilerin % 2.85 i okuduklarını tam olarak anlayamadığını belirtmiştir. Akça (2002) ya göre, okuduğunu anlama bireyin sadece yazılı sembolleri seslendirmesiyle değil, doğru olarak çözümlediği sembollere anlam yüklemesiyle gerçekleşir. Öğrencilerin % i kendisini Almanca olarak ifade edemediğini belirtmiştir. Öğrencilerin % 9.28 i Almanca herhangi bir yorum yapamadığını belirtmiştir. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kullanarak kendilerini ifade etme imkanı sınıfta verilmelidir. Bunu yapmanın en iyi yollarından birisi drama faaliyetleridir. McCaslin e (2006, s.7) göre Drama çocukların kendilerini ifade edebildikleri, olayları ve karakterlerin özelliklerini taklit edebildikleri bir oyundur. Öğrencilerin % i Almanca derslerinde kendilerinin de aktif olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Anderson a (1995, s.78) göre Çocuklar öğrenmelerini aktif katılmalarıyla sağlarlar. Eğitim bilimcilerin en fazla üzerinde yoğunlaştığı konuların başında, öğrenci merkezli eğitim gelmektedir. Öğretmenin klasik yöntemlerle uzun soluklu ders anlatma biçimi, öğrencileri dersten soyutlamaktadır. Öğrencilerin yine % i Almanca öğretmeninin Almanca dilbilgisi konularını İngilizce dilbilgisi konularıyla karşılaştırmalı anlatmasını istemektedirler. Öğrencilerin % i öğretmenin gramer yerine konuşma ağırlıklı ders işlemesi gerektiğini savunmaktadırlar. Dilbilgisi, yabancı dil öğrenen her insanın bilmesi gereken kurallar zinciridir. Dilin yasalarını oluşturan dilbilgisi Türk Dili Araştırmaları Yıllığı nda (1989, s.83) şöyle tanımlanmıştır: Dilin kullanılışında yerleşmiş kurallara göre, dili meydana getiren sesleri, şekilleri, sözcükleri, yapı ve dizi işlem ve yollarını, yöntemlerini, sözcük sınıflarını, çekimlerini, cümledeki görev ve bağıntılarını düzenli olarak inceleyen bilim.

11 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 207 Öğrencilerin % i de Almanca öğretmeninin kelime öğretimi konusunda etkinliklere başvurması gerektiğini belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalar kelime öğretiminin küçük yaşlarda ileriki yaşlara göre daha verimli yapılabildiğini göstermektedir. Hedef dilde iletişim kurabilmenin vazgeçilmez unsurlarından birisi kelimelerdir. Kelimeler seslerin birer yansıması olmakla birlikte diğer insanlarla sosyal ve duygusal iletişim kurmanın da aracıdır. (Barrett, 2001:384). Öğrencilerin % 2.85 i sınıf mevcudunun 20 den az olması halinde daha iyi Almanca öğrenebileceği görüşündedirler. Öğrencilerin % si sınıfın sessiz olması gerektiğini savunmaktadırlar. Okullarımızın genel olarak en büyük sorunlarından birisi de sınıfların aşırı gürültülü olmasıdır. Sınıf yönetimini iyi bilen bir öğretmen, gürültü sorununu tamamen ya da kısmen çözebilmektedir. Öğrencilerin derslerde aktif olmaları gürültüyü engelleyen etkenlerin başında gelmektedir. Bunun aksi durumunda sınıfta dersin anlaşılamaması gibi bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Başar a (2003, s.32) göre Gürültülü bir sınıfta söyleneni işitmeyen bir öğrenci, anlamadığını öğretmene sormaktan çekiniyorsa, konuları eksik ve yanlış öğrenebilir. Öğrencilerin i ideal bir sınıfta bilgisayar, video, televizyon gibi araçların bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. Warschauer ve Healey e (1998, s.31) göre Uygun şekilde kullanıldığında, bilgisayarlar, yabancı dil öğretimine ayrı bir boyut katarak öğrenme sürecini geliştirecektir. Çıkla (2008, s.8) ise, ders kitabı dışındaki öğretim araç ve gereçlerinin kullanılması halinde sağlanacak faydaları şu şekilde sıralamıştır: a) Dersler monotonluktan kurtulur. b) Öğretmen kendini geliştirme imkanlarını zorlamış olur. c) Öğrenci dersi daha dikkatli bir şekilde dinler. d) Öğrenme büyük oranda kalıcı ve verimli olur. e) Öğrencinin derse ilgisi artar. Öğrencilerin % 7.14 ü sınıf duvarlarında Almanca afişlerin ve yazıların asılı olması gerektiğini savunmaktadırlar. Öğrencilerin % 0.71 i yazı tahtasının büyük olmasını istemektedirler. Öğrencilerin % 15 i sınıf kitaplığında Almanca hikaye kitapları ve yardımcı kaynaklar bulunmasını istemektedirler. Elde edilen verilere dayanarak Almanca öğretiminin birçok sorunla karşı karşıya olduğu söylenebilir. Bu sorunların başlıca nedenlerinden birisi, ikinci yabancı dil öğretimine çok geç yaşlarda başlanıyor olmasıdır. Hinkel e (2005, s.264) göre dil, Ses ve yapılardan oluşan bir sistemdir. Dil edinimi, öğrencilerin ses ve yapıları tekrar ederek kazandıkları bilgilerdir. Bu iki unsurun öğrenilmesi durumunda bir dil öğreniminden söz etmek mümkün olacaktır. Ancak Gass ve Selinker e (2001, s.102) göre ikinci dil ediniminde, çocuklar ses bilgisini yetişkinlere oranla daha iyi edinirken, yetişkinlerin gramer bilgileri daha iyidir. Lise öğrencileri bulundukları çağ itibariyle Almanca sesleri öğrenmede bir hayli

12 208 B. Kırmızı zorlanmaktadırlar. Gramer öğretiminde de sorunlar bulunmaktadır. Dilbilgisi her ne kadar yapılardan oluşsa da, gramer öğretimi öncesinde belli düzeyde kelime bilgisine ihtiyaç bulunmaktadır. Hickey e (2002, s.83) göre Dil öğrenenlerin, gramer yapılarını kavrayabilmeleri için, öncelikle yeterli bir kelime hazinesine ihtiyaçları vardır. Bu sorunları aşma noktasında karşımıza çıkan iki engel bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Almanca ders saatlerinin yetersiz oluşu ve ikincisi Almanca ders programıdır. Almanca nın haftada sadece iki saat olmasından dolayı, öğrencilere kelime öğretimine yönelik aktiviteler için zaman kalmazken, program da ağır gelmektedir. Elde edilen bulgulardan aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır. Öğrenciler, Almanca derslerinde konuların Türkçe anlatılmasını istemektedirler. Bu durumda konuları daha iyi kavrayabilecekleri görüşündedirler. Öğrenciler, Almanca konu anlatımlarından sonra yapılabilecek canlandırma ve etkinlikleri konuların pekiştirilmesi açısından yararlı bulmaktadırlar. Öğrenciler, Almanca cümle kurmada güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Öğrenciler, Almanca gramer öğreniminde güçlük çekmektedirler. Öğrenciler, Almanca sesleri çıkarmakta zorlanmaktadırlar. Öğrenciler, Almanca yazma problemi yaşamaktadırlar. Öğrenciler, kendilerini Almanca olarak ifade etmede güçlük çekmektedirler. Öğrenciler, Almanca derslerine öğrenci merkezli ders işlenmesini istemektedirler. Öğrenciler, Almanca konuların İngilizce ile karşılaştırmalı anlatılmasını istemektedirler. Öğrenciler, kelime öğretimine yönelik çalışmalar yaptırılmasını istemektedirler. Öğrenciler, teorik bilgiden çok kullanabilecekleri bilgileri öğrenmek istemektedirler. Öğrenciler, iyi bir Almanca öğretimi için bilgisayar, video, televizyon gibi araçların derste kullanılması gerektiğini belirtmektedirler. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve çalışmanın verilerine dayanarak yapılan yorumlar, çalışmanın yapıldığı okulun öğrencileriyle sınırlıdır. Bu sebepten dolayı elde edilen verilerin ve ortaya çıkan sonuçların genellenebilmesi yanıltıcı olabilir. Çalışmanın sınırlılıklarına rağmen, Türkiye deki öğrencilerin Almanca öğrenimine yönelik düşüncelerini yansıttığını kabul ederek Almanca öğretmenlerinin ders işleme yöntemlerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. KAYNAKLAR Açıkgöz, Ü. K. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. (4.Basım). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

13 Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersinin 209 Akça, G. (2002). Hikaye Haritası Yönteminin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Beceri Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. Akyol, H. (2003). Olumlu Öğrenmeye Uygun Bir Ortam Oluşturma. içinde: L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf Yönetimi (5. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Anderson, A. (1995). Creative Use of Worksheets: Lessons My Daughter Tought Me. Teaching Children Mathematics, (2), Bardovi-Harlig, K. ve Hartford, B. (1997). Beyond Methods Components of Second Language Teacher Education. Boston: Mc Graw Hill. Barrett, M. (2001). The Development of Language. Hong Kong: Psychology Press.. Başar, H. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Çıkla, S. (2008). Tepegözle Dilbilgisi Öğretimi. Milli Eğitim, Sayı 179, Yaz. Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. PegemA Yayıncılık, Ankara. Doğan, H. (1982). Analiz ve Program Hazırlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayını, No: 120, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, 1971, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları : 338. Türk tarih Kurumu Basım Evi. Ankara Er, Kemal O. (2006). The Effects of Culture in Foreign Language Curriculum, Yabancı Dil Ögretim Programlarında Kültürün Etkileri. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, vol: 39, no: 1, Gass, Susan M. ve Selinker, L. (2001). Second Language Acquisition. Second Edition. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Genç, A. (1999). İlköğretimde Yabancı Dil. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 10, Göğüş, B. (1993). Türkçe Öğretimine Genel Bakış. İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi ve Sorunları. TED Yayınları, Ankara. ss Gökçe, E. (2003). Gelişmiş Ülkelerde Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları. Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

14 210 B. Kırmızı Grauberg, W. (1997). The Elements of Foreign Language Teaching. Clevedon: Multilingual Matters LTD. Güven, İ. (2004). Etkili Bir Öğretim İçin Öğretmenden Beklenenler. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 164(32), Häusermann, U. (1996). Aufgabenhandbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Ludicium. Hickey, R. (2002). Motives for Language Change. Cambridge: Cambridge University Press. Hinkel, E. (2005). Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Kempe, A. (1997). Drama. Cheltenham: Stanley Thornes. Köksoy, M. (2000). Yabancı Dille Eğitim. Türk Yüksek Öğreniminde Yabancı Dille Eğitim, Bilimlik Dergiler ve Türkçemiz, Ankara. Lyons, J. (2001). Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. McCaslin, N. (2006). Creative Drama in the Classroom and Beyond. 8. Edition. Boston. Şimşek, Fırat A. (2005). Hukuki Açıdan Yabancı Dilde Eğitim. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 7, Sayı:2 T.C. MEB, (1999): 573. T.C. MEB (1999). Tebliğler Dergisi, 2504, 573. Warschauer, M. ve Healey, D. (1998). Computers and Language Learning: An overview language Teaching. Wittgenstein, L. (1969). Philosophische Untersuchungen, in: Schriften Bd.I, Frankfurt am Main.

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ TÜRKİYE DE İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Ayten GENÇ Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Giriş Günümüzde yabancı dil bilgi ve becerisinin önemi, uluslar arası ilişkilerine, iş

Detaylı

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin

Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin LOGO Öğrencilerimizin dil bilgisi becerilerini geliştirirken, ilk yıllarda oluşmaya başlayan sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek, böylece öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak daha akıcı ve

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Ankara 2016 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Yazar: Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Tüm Hakları Saklıdır. Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Anı Yayıncılık

Detaylı

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği)

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) 660 İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) Hikmet ZELYURT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, hikmetzelyurt@hotmail.com Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ İstek Kemal Atatürk İlkokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün tamamlıyoruz. İlk dönem,

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokul birinci devre de görev yapan sınıf

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi ifade etme biçimimiz çevremizle kurduğumuz ilişkileri etkiler.

ANAFİKİR: Kendimizi ifade etme biçimimiz çevremizle kurduğumuz ilişkileri etkiler. 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz,17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ 3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Kim Olduğumuz ÜNİTE ADI Bütünün Parçasıyım TARİH 28 Ekim 6 Aralık 2013 SORGULAMA HATLARI Ait Olduğumuz Gruplar İnanç ve Değerler İnanç ve Değerlerin Davranış

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR GİRİŞ Y. Doç. Dr. Necmiye KAR ATAŞ* Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU** Program

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015 Seviye: 2 CEFR Seviyesi: A2 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 4 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 20 saat=

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Almanca IV (GER302) Ders Detayları

Almanca IV (GER302) Ders Detayları Almanca IV (GER302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Almanca IV GER302 Bahar 0 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Almanca I (GER201) ve Almanca II

Detaylı

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter İLKOKUL YAYINLARI First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter 2 7 8 10 11 11 First Step Series İlkokul İngilizce Hello! Blue FIRST STEP 1

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE VELİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE VELİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 21-30 ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ÜZERİNE VELİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Özet Binnur (GENÇ) İLTER Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Antalya. Sühendan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ ETKİLİ ÖĞRENME, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak öğrenme amacını gerçekleştirmektir. ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN, Zamanı planlama, Çalışma ortamı düzenleme, Etkili okuma, Etkili

Detaylı

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi, ...EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 12/02/... Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası Toplantıda Bulunanlar:. GÜNDEM: 1.Açılış

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ödev Yapmak İstemeyen Çocuklar 2013 / 2014 SAYI: 22. Haftanın Bazı Başlıkları

Ödev Yapmak İstemeyen Çocuklar 2013 / 2014 SAYI: 22. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 22 Haftanın Bazı Başlıkları 25 Kent, 25 Kolej Projesi Ziyaretleri 25 Kent 25 Kolej Minik Salvador Dali'ler Seramik Kaplumbağalar Ödev Yapmak İstemeyen Çocuklar Ödev Yapmak İstemeyen Çocuklar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için, konuyu dinlediğiniz akşam mutlaka en az bir 10 dakika tekrarını yapın.

Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için, konuyu dinlediğiniz akşam mutlaka en az bir 10 dakika tekrarını yapın. SBS Fen Bilgisi Derslerine Nasıl Çalışılır? Fen Bilgisi dersi, derste (okulda) öğrenilir. Sizler de dersi çok iyi takip ederek ayrıntıları yakalamaya çalışın. Kaçırdığınız veya anlayamadığınız noktaları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca III BİS407 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi İfade Etme Yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 0 05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim süreci

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. DİN EĞİTİMİ DKB (Güz) Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİN EĞİTİMİ DKB 101 1 (Güz) 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective EFL Teachers Communicate in English?

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective EFL Teachers Communicate in English? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 111-119 İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Almanca bölümü olarak hedeflerimiz:

Almanca bölümü olarak hedeflerimiz: Özel Antalya Envar İlköğretim Okulunda ikinci yabancı dil olarak almanca dersi verilmektedir. Hedefimiz öğrencilerimizin almanca konuşulan ülkelerin tarih, toplum ve kültürünü tanımak ve bunları anlayabilmek

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ. Nükhet YILMAZ İlkokul Akademik Koord.

HAYAT BİLGİSİ. Nükhet YILMAZ İlkokul Akademik Koord. Değerli Velilerimiz, Bu hafta, Dünya Çocuk Hakları gününü ve Öğretmenler Gününü kutladık. Bu günlerin anlam ve önemi için farklı etkinlikler yaptık. Pankartlarımızla okul turu yaparak ortaokul ve Liseli

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0050020007 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Seviye 3 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 3 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 3 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte gelecek iki haftanın çalışma planı! Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı