İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞİN KONUSU VE TANIMI İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne ait alanlar içinde bulunan, Enstitünün kullanımında ve kontrolünde olan binaların ve müştemilatının 1 i ekip şefi, 24 ü temizlik personeli olmak üzere toplam 25 personel ile temizliğinin yapılması işidir. İşin süresi 365 takvim günüdür. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde bulunan Rektörlük ve bağlı birimleri ile Fen Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine ait yaklaşık m² kapalı alanı bulunan binaların, bütün odaların ve kullanılan mekanların, ihtiyaç duyulduğunda laboratuarların, pis su, yağmur suyu, tahliye ızgaraları, bahçe ve araç park alanlarında temizliğe ihtiyaç duyulan tüm yerlerin süpürülerek, silinerek veya yıkanarak temizlenmesi ve gerektiğinde yukarıda belirtilen hizmet yerlerine ait demirbaş, malzeme, dosya, dergi, kitap gibi eşyaların, görevlendirilen personel vasıtası ile aynı işyeri içinde veya dışarıdan içeriye yada içeriden dışarıya taşınması işidir. Gerekli olacak temizlik sarf (her türlü kimyevi malzeme, sünger, çöp poşeti, fırça ve temizlik bezi gibi) malzemeleri idare, şartnamenin maddesinde belirtilen makine ve ekipmanlar ise yüklenici tarafından karşılanacaktır. MADDE 2-TANIMLAR Teknik Şartname metni içerisinde yer alan, 2.1. İdare : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü nü 2.2.Yüklenici : Temizlik hizmetini sağlayacak şirketi 2.3.Personel : Temizlik işinde çalışacak personeli ifade etmektedir. MADDE 3-YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN SAĞLANACAK VE YÜRÜTÜLECEK TEMİZLİK HİZMETİNİN KAPSAMI A) Günlük İşler: 1) Çöpler dökülecek 2) Kül tablaları temizlenecek 3) Tuvaletler ve lavabolar her gün temizlenecek ve malzeme eksiklikleri tamamlanacak, 4) Bina girişleri, koridorlar, merdivenler, diğer zeminler süpürülecek paspas yapılacak, 5) Çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek kir, çöp, toz ve cüruf temizlenecek, 6) Asansörlerin kabinleri temizlenecek ve silinecektir. B) Haftalık İşler: 1) Bürolardaki bilgisayar, yazıcı, masa, sehpa, sandalye, koltuk, kütüphane, dolap gibi her türlü eşya ve zemin temizlenecek, 2) Dersliklerdeki masa, sandalye, yazı tahtası, dolap ve zeminler temizlenecek, 3) Laboratuarlardaki bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye, dolap, banko, cihazlar, muhtelif malzemeler ile zeminler temizlenecek, C) Aylık İşler: 1) Pencere cam ve çerçeveleri temizlenecek, 2) Asansör makine daireleri temizlenecek, 3) Kalorifer kazan daireleri temizlenecek, 4) Işıklandırma aygıtları temizlenecek, 5) Halılar yıkanacak, 6) Ambar ve depolar temizlenecek, 7) Kalorifer radyatörleri temizlenecek, 8) Jaluziler temizlenecek, 9) Kapalı mekanlardaki zeminler ve tuvaletler dezenfekte maddesi ile temizlenecek, D) Yıllık İşler: 1)Binaların dış cephelerinin (giydirme ve kaplama cepheler, ulaşılması güç ve yüksek pencere cam ve çerçeveler v.s.) temizliği yükleniciye ait ekipmanlarla idarenin belirleyeceği tarihlerde yaptırılacaktır. 1

2 2)Yukarıda belirtilen maddelerin dışında binalarımızda, gelişen ve değişen durumlara göre ihtiyaç duyulabilecek veya kurumca talep edilecek temizlik işleri yaptırılacaktır. Bu görevlerin yürütülmesinde, temizlik şirketi ekip şefi İdareye karşı sorumludur. MADDE 4 İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI VE PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR 4.1. İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI: a) Toplam personel sayısı: 25 (1 ekip şefi, 24 temizlik personeli) 1. Toplam personel sayısının içinden, şartnamenin 4.2. / a maddesindeki şartları taşıyan 1 (bir) kişi ekip şefi olarak istihdam edilecektir. 2. İdare, Yüklenici firmadan, çalışma şeklinden memnun kalmadığı ve göreve uygun davranışları sergilemediğini tespit ettiği personelin değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. 3. Değiştirilecek personelin yerine, yeni personel gelmeden, değişim yapılamayacaktır. ( İstihdam edilen personel sayısında eksiklik / boşluk yaratılmayacaktır.) 4. Personelin dağıtımı, sevk ve idaresi ile denetimi ve kontrolü İdarece belirlenen kişi/kişiler tarafından koordineli olarak yürütülecektir. b) Bayram ve Resmi tatil günlerinde temizlik personeli çalıştırılmayacaktır İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR: Aşağıda belirtilen şartlardan biri veya birkaçı kaybedildiği takdirde ilgili personel değiştirilecektir. a) EKİP ŞEFİ: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 2. En az lise mezunu olmak, 3. İnsan ilişkileri, hitap tarzı, diksiyonu düzgün olmak, 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, 5. Yasa dışı faaliyet gösteren herhangi bir siyasi örgüt mensubu olmamak, 6. Hizmetin yerine getirilmesine engel olacak herhangi bir özrü olmamak, yaşından küçük olmamak, b) TEMİZLİK PERSONELİ: 5. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 6. En az ilkokul mezunu olmak, 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, 8. Yasa dışı faaliyet gösteren herhangi bir siyasi örgüt mensubu olmamak, 9. Hizmetin yerine getirilmesine engel olacak herhangi bir özrü olmamak, yaşından küçük olmamak. MADDE 5 EKİP ŞEFİ VE TEMİZLİK PERSONELİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU KURALLAR 5.1.Kendisine verilen özel iş kıyafeti ile görevini yerine getirmek, 5.2.Kıyafetleri düzgün ve daima tıraşlı olmak, 2

3 5.3.Görev esnasında kitap gazete dergi okumamak, televizyon seyretmemek, anahtar tespih v.s. sallamamak, sakız çiğnememek ve lakayt davranışlarda bulunmamak, 5.4.Görev mahallinde, ziyaretçi ve bu gibi şahısları kabul etmemek, 5.5.Kurum mensupları ile konuşmalarında güler yüzlü, saygılı ve ölçülü davranmak, 5.6.Görev süresince, görev dışı işlerle uğraşmamak, iş takibinde bulunmamak, 5.7.Yüklenicinin kendisine verdiği özel kıyafetlerini, görev dışında ve kampus dışında giymemek, 5.8.Görev alanı içerisinde, Üniversite görevlileri ve yöneticileri ile uyum içinde çalışmak, 5.9.Giriş ve çıkışlarda devam cetvellerini imzalamak, Görevi esnasında İdare tarafından onaylanmış ve yüklenici tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik kartını yakasında bulundurmak, Bürolarda, dersliklerde ve laboratuarlarda oturmamak, yemek yememek, yüksek sesle konuşmamak, Öğle tatili haricinde herhangi bir nedenle izinsiz görev yerini terk etmemek, MADDE 6 - YÜKLENİCİ FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1.Yüklenici, 4857 sayılı İş Kanunu nda belirlenen haftalık çalışma saatini geçmemek üzere, şartnamenin 4.1.a maddesinde belirlenen sayıda personel ile ve İdarenin istediği şekilde hizmet verecek ve temizlik hizmet işini aksatmayacaktır. (İş Kanunu nda öngörülen mesai saatleri dikkate alınacak ve izinler İş Kanunu hükümlerince kullandırılacaktır.) 6.2.Yüklenici, Kurumda istihdam ettiği personelini, Kurum dışında (diğer kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş akitleri sebebi ile çalıştığı diğer kurum ve kuruluşlarda) çalıştıramayacaktır. 6.3.Yüklenici, hizmetin devamı süresince, şirket nezdinde görevlendireceği personelinin, şartnamede belirtilen görevlerini sürekli olarak kontrol ve denetim altında bulunduracaktır. 6.4.Yüklenici, işi kısmen veya tamamen devredemez. 6.5.Personelin temizlik hizmetleri dışında başka bir işte çalışmamasını ve grevlere katılmamasını sağlamak Yüklenicinin yükümlülüğü altındadır. 6.6.Yüklenici, çalıştıracağı personele ait tüm yasal hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, çalıştırdığı elemanlarının her türlü özlük haklarını karşılamak, ödemek ve elemanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu konularda Üniversite Yönetiminin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yüklenicinin yerine getirmediği yükümlülükler sebebi ile alması gereken tedbirleri almaması sebebi ile meydana gelebilecek her türlü iş kazasından da Yüklenici sorumlu olacaktır. 6.7.Yüklenici, Üniversite tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, ihale süresi sonunda sağlam olarak aynen teslim edecektir. 6.8.İdare, istediği zamanlarda Yüklenicinin çalıştırması gereken personel sayısını ve kullandığı malzemelerin sayısının tespiti amacıyla sayım yapabilecek, Yükleniciye ait her malzemeyi ve görev yerini kontrol edebilecektir. 6.9.Personelin, soyunma dolapları ile dinlenme yerleri, badana ve boyaları ile tesisat arızaları Yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Bu yerlerindeki araç- gereç ( masa, sandalye v.s.), kırtasiye malzemeleri ( kağıt, karbon kağıdı, kalem v.b.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır Yüklenici, gerekli yazılarının yazılması ve çıktılarının alınabilmesi için bilgisayar ve yazıcı temin edecektir Görev alanı olan Kurum sınırları dahilinde personel ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaylarda hukuki sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır Personelin giyim malzemeleri Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. İş elbiseleri alt ve üst olmak üzere iki parçalı olacaktır. Yazlık iş elbiseleri alpaka keten kumaştan (%45 polyester %55 pamuk) yapılmış ve üstü kısa kollu olacaktır. Kışlık iş elbiseleri gabardin kumaştan (%100 pamuk) yapılmış ve üstü uzun kollu olacaktır. a) Yazlık kıyafet: İş Elbisesi (Alt ve Üst) : 25 adet (kişi başına 1 adet) b) Kışlık kıyafet: İş Elbisesi (Alt ve Üst) : 25 adet (kişi başına 1 adet) 3

4 6.13.İdarece görev yerleri belirlenmiş personelin, İdarenin bilgisi, talebi ve onayı olmadan görev yeri değiştirilemeyecektir Yüklenici, çalıştırdığı tüm personelin listesini ve her personel için aşağıda istenen bilgi ve belgeleri, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 7 gün içinde İdareye teslim tutanağı ile teslim edecektir. a) Nüfus cüzdanı sureti, (T.C. Kimlik Numaralı) ( onaylı ) b) İkametgah İlmühaberi c) Diploma sureti ( onaylı ) d) Personel ve yüklenici arasında imzalanan protokol sözleşme e) 2 adet fotoğraf (son 3 ay içinde çekilmiş olmalı) f) Sağlık raporu g) İyi hal kağıdı (Cumhuriyet Savcılığından) Yukarıdaki koşulların tümü, her personel değişiminde de geçerli olacaktır Yüklenici, Kurumumuz nezdinde görevlendireceği personelin doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık, rapor v.b. nedenlerle görevlerinden ayrı kalacak ve eksilecek olmaları durumunda, Kurumdan ek ücret talep etmeden ve İdareye bilgi vererek yeni personel görevlendirecektir Yüklenici firma yöneticileri ve personeli, görevleri gereği de olsa, Kurum a ait ve sır niteliğindeki tüm bilgileri başkalarına inceletmemek, söylememek, Kurumun korunması ile ilgili konularda sözlü, yazılı ve görsel basına hiçbir açıklama yapamamak ile mükelleftir. Aksi durumdan doğabilecek, maddi ve manevi zararlar tamamen Yükleniciye ait olup, doğan tüm zararları tazmin ile mükellef olacaktır Yüklenici, personelinin ücretinden, giyim bedeli ve Şirketi ne kesilmiş cezalar sebebi ile herhangi bir kesinti uygulamayacaktır Çalıştırılacak personele ihale konusu işle ilgili olarak uygun aralıklarla uygulamaya yönelik eğitim verilmelidir Aşağıda cins ve özellikleri belirtilen temizlik makine ve ekipmanları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak makine ve ekipmanlar 389 No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan tabloda belirtilen faydalı ömür yıllarından büyük olmayacaktır. a) Sanayi Tipi Cila Makinesi. : 3 Adet Motor Gücü : Asgari 1000 Watt Fırça Dönüş Hızı : Asgari 150 dev/dak b) Sanayi Tipi Yer Yıkama Makinesi : 3 Adet Gerilim (Voltaj) : Asgari 220 Volt Motor Gücü : Asgari 1400 Watt Fırça Dönüş Hızı : Asgari 150 dev/dak Temiz Su Tankı Kapasitesi : Asgari 20 L. Kirli Su Tankı Kapasitesi : Asgari 20 L. c) Sanayi Tipi Islak-Kuru Vakum Makinesi. : 5 Adet Motor Gücü : Asgari 1200 Watt Depo Kapasitesi : Asgari 25 L. d) Sanayi Tipi Elektrikli Süpürge... : 15 Adet Motor Gücü : Asgari 1200 Watt Depo Kapasitesi : Asgari 10 L. e) Sanayi Tipi Halı Yıkama Makinesi : 1 Adet Gerilim (Voltaj) : Asgari 220 Volt Motor Gücü : Asgari 1400 Watt Temiz Su Tankı Kapasitesi : Asgari 20 L. Kirli Su Tankı Kapasitesi : Asgari 20 L. f) Çift Kovalı Döner Presli Temizlik Arabası : 25 Adet 4

5 6.21. Yüklenici, istihdam ettiği personelin işvereni, muhatabı ve sorumlusu olup, idare kesinlikle bu konuda sorumlu olmayacaktır İdarenin güvenlik görevlileri gerektiğinde temizlik personelinin üstlerini ararlar. Bu arama yüklenicinin zarardan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz İstihdam edilecek personel sigortalı olarak çalıştırılacaktır İdare, gerek gördüğünde yüklenicinin çalıştıracağı personelin güvenilirliğini kontrol etmek bakımından güvenlik soruşturması yaptırabilir. Araştırma sonucunun olumsuz gelmesi durumunda ise yükleniciden ilgili personelin değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir Yüklenicinin, idare ile arasındaki koordinasyonu ve iletişimi sağlamak amacıyla İzmir de veya İ.Y.T.E Gülbahçe kampusünde bir irtibat bürosu açması zorunludur. Açılan şubede yükleniciye yapılacak her türlü tebligatları elden almaya yetkili bir personel bulundurulacaktır. 5