ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konuların yasal olarak takibi ve sonuçlandırılması ile birlikte, İdare Encümen üyeliği görevini yürütmek, icra vasıtasıyla idare alacaklarını talep ve tahsil etmek, itiraz hallerinde karşı dava açmak idaremizin ve diğer müdürlüklerin hukuki açıdan incelenmesini istedikleri başvuruları değerlendirerek mütalaa vermek görevlerini yürütmektedir. Hukuk Müşavirinin yönetimi altında; 1 Avukat, 1 Servis Şefi, 3 İdari Memur, 2 Bilgisayar kullanıcı memur personel olmak üzere 8 kişilik kadro ile görev yapılmaktadır. AÇILAN DAVA SAYISI 2003 yılında açılan idari dava sayısı : yılında açılan hukuk dava sayısı : yılında açılan ceza dava sayısı : 98 TOPLAM : 475 DERDEST İdari dava sayısı : 212 Hukuk dava sayısı : 70 Ceza dava sayısı : 142 TOPLAM : 424 KARARLI (Geçmiş yıllarda ve 2003 yılında Temyiz edilmiş olanlar dahil) İdari dava sayısı : 82 ( 74 İdare lehine, 8 İdare aleyhine sonuçlanmıştır.) Hukuk dava sayısı : 90 (38 İdare lehine, 23 İdare aleyhine, 29 kısmi kabul-kısmi red ile sonuçlanmıştır.) Ceza dava sayısı : 93 ( 73 İdare lehine, 20 İdare aleyhine sonuçlanmıştır.) İCRALAR: 2003 YILINDA Toplam icra dosyası 505 İnfaz olan icra dosya sayısı 156 Derdest olan icra dosya sayısı 349 İcra dosyası açılmadan Müşavirliğimizce Tahsil edilen dosya sayısı 55 AÇIKLAMALAR 2003 yılında diğer Müdürlüklerimizin taleplerine istinaden 47 adet yazılı, ayrıca muhtelif adet sözlü mütalaa verilmiş, 979 adet idari yazışma yapılmış, delil tespiti dosyalarında idaremize tebliğ edilen bilirkişi raporlarına itiraz edilmiş, Yargıtay ve Danıştay kararlarının bilgisayar ortamında izlenmesi sağlanmış, icra işlemleri İcramatik programıyla takip edilmiştir. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 2003 yılında Müdürlüğümüze 35 adet soruşturma dosyası intikal etmiş, bir önceki yıldan da devreden 33 adet dosya olmak üzere toplam 68 adet soruşturma dosyası işlem görmüştür. Bu dosyaların 41 adedi tamamlanmış olup, Müdürlüğümüze havalesi yapılmış toplam 27

2 adet dosyanın da gerekli inceleme ve soruşturmaları halen devam etmektedir. Müdürlüğümüzce tamamlanan soruşturma dosyalarından; 8 adedi Memur Disiplin Kuruluna, 5 adedi ise sorumluların İzelman Personeli olması sebebiyle İzelman İşçi Disiplin Kuruluna, 10 adet dosya Personel Müdürlüğüne, 5 adet dosya ilgili Müdürlüklere, 12 adet soruşturma dosyasının gerekli incelemesi yapılmış, ilgililer hakkında cezai işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş, 1 adet dosya da Cumhuriyet Savcılığına ve Valilik Makamına sevk edilmiştir yılında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkındaki Kanuna göre Valilik Makamınca Müfettişlerimize 2 adet Soruşturma dosyası gönderilmiş, bu dosyalar ile ilgili gerekli ifadeler alınıp, araştırma, inceleme ve soruşturma tamamlanarak dosyalar Valilik Makamına gönderilmiştir. Ayrıca, İdaremiz Muhasebe Müdürlüğünde tarihleri arasını kapsayan Genel Muhasebe faaliyetleri ve hesaplarının incelemesi yapılarak tamamlanmıştır yılı faaliyetlerini kapsayacak şekilde İdaremiz Ticaret Müdürlüğünün Genel teftişine başlanılmış sonuç aşamasına gelinmiştir. Zaman zaman Genel Müdürlük Makamınca talep edilen görüşlere cevap verilmiştir. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Sivil Savunma Uzmanlığı; Seferberlik ve Savaş Hali ile Doğal Afetlerde; Sivil Savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlamasından ve yürütülmesinden Genel Müdürlüğümüz adına bu konuların düzenleyici birimidir. Bu bağlamda yapılan çalışmaları özetleyecek olursak; Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine ait 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun tüzüğüne göre 1999 yılında hazırlanan Sivil Savunma Planlarımız İçişleri Bakanlığınca onaylanmış olup her yıl güncelleştirilerek, her an uygulanabilir halde bulundurulmaktadır. Ayrıca her yıl güncelleşen bilgiler Sivil Savunma İl Müdürlüğüne bildirilmektedir. Yine 95/7477 sayılı "Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönergesiİ" esaslarına göre " Yangın Talimatı" hazırlanmış olup, Genel Müdürlük ve Atölyelerde personelin kolaylıkla görebileceği yerlere asılan panolarda Yangından Korunma talimatları ve görevli personeller belirtilmiştir. Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönergesi Bakanlar Kurulunun tarih ve 2002 / 4390 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiş, Yeni yönetmelik hükümlerine göre " 2003 yılı Yangın Talimatı" hazırlanıp İl Sivil Savunma müdürlüğüne ve İtfaiye Daire Başkanlığına bilgi verilmiştir. Ayrıca Yangın Söndürme cihazlarının altı aylık periyodik bakımları yapılmakta olup yeniden doldurulması gerekenlerin dolumu yapılıp, standart dışı kalanların yerine yenilerinin alımı sağlanmaktadır. Yine zaman zaman Atelyelerimiz Yangın ve Koruyucu güvenlik yönünden incelenmekte olup eksikliklerinin giderilmesi için ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz bünyesince yürütülen her türlü iş ve işlemin yürütülmesini sağlayan (evrak, personel, fiziki güvenlik vb.) Koruyucu Güvenlik Özel Talimatımız; İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatında yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden hazırlanarak tarihinde onaylanmış olup 2003 yılında da bu talimatla ilgili her türlü iş ve işlemimizin buna göre yürütülmesi sağlanmaktadır. Olağanüstü hal durumlarında Genel Müdürlüğümüzün süratle 24 saat çalışma esasına geçebilmesi için her birimin ayrı ayrı personel planlamasını içeren 711 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak " 24 Saat Çalışma Planı" hazırlanarak tarihinde Valilik Makamından onaylanmış olup 2003 yılında da personel bilgileri güncelleştirilerek Sivil Savunma İl Müdürlüğüne bilgi verilmiştir Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerin Sağlanması hakkındaki Kanunun 55. Maddesi uyarınca hazırlanan Genel Müdürlüğümüz ve Bağlı

3 Atelyeler ile Otobüs garajlarını kapsayan "Koruma Planı" 2002 de Emniyet Müdürlüğünce onaylanmıştır de yapılan değişikliklerde güncelleştirilerek Emniyet Müdürlüğü nce karakollara bildirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz İzmir Valiliği kararı ile Ulaşım Hizmetleri Grup Başkanlığı görevini üstlenmiş olup, görevle ilgili gerekli çalışmaları yürütmektedir. İlimizde olası bir depreme karşı Afet planı hazırlanarak senaryolar oluşturulup Ulaşımla ilgili alternatif yollar belirlenmektedir. Yine bu konu ile ilgili olarak diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gerek personel, gerek araç ve gereç açısından niteliklerini belirten listeler alınmış olup 2003 yılında da bu bilgiler güncelleştirilerek Valilik Kriz Merkezine ve Bayındırlık İl Müdürlüğüne bildirilerek koordineli olarak her an güncel tutulması için çalışmalar devam etmektedir. Kriz durumlarından, Topyekün Savunma haline geçiş haline durumlarında Sivil Savunma Hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Kriz Bürosu ve Harekat Bürosu Yönergesi Hazırlanmış olup Valilik Makamına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına bilgi verilmiştir. Bünyemizde oluşturulan Arama Kurtarma personelinin; Arama Kurtarma, Yangın ve İlk Yardım Tekamül eğitimleri 2003 Haziran ayında yapılmıştır. Konusu ile ilgili toplantı, tatbikat ve benzeri etkinliklere Genel Müdürlüğümüzü temsilen katılmış olunup, 2004 yılına ait çalışmalar ise yapılan bu çalışmaların devamı niteliğinde olacaktır. GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (TEKNİK) OTOBÜS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce 2003 yılında İzmir Büyükşehir sınırları içerisinde; 1545 otobüs (1127 Eshot İzulaş), 2825 personel ( 2047 Eshot İzulaş ) ve 277 ayrı hatta ( 2 adedi ücretsiz, 51 adedi Besleme, 31 adedi 1 birim, 139 adedi 2 birim ve 54 adedi 3 birim ) toplu taşımacılık hizmeti verilmiştir. Kısmımızca 2003 yılı içerisinde bir yandan normal çalışma düzeni sürdürülürken, bir yandan da elektronik ortamda alınan kentkart verileri doğrultusunda, verimlilik çalışmaları yapılmış ve verimsiz hatlar iptal edilmiş, günün ihtiyaçlarına göre yeni hatlar açılmış, mevcut hatlarda güzergah değişiklikleri ve hat uzatmaları yapılarak, vatandaşlarımızın ulaşımları rahat bir şekilde sağlamaları temin edilmiştir yılı faaliyetlerimizi ana başlıklar altında sıralarsak; OTOBÜS HATLARI 12 adet yeni hat açılmıştır. 21 adet hat iptal edilmiştir. 41 adet hattımızın son durağı uzatılmıştır. 51 adet hattımızın güzergahı değiştirilmiştir. Tüm bunların sonucu; 2003 yılı sonunda 286 olan otobüs hat sayısı, 2003 yılı sonunda 277 ye düşmüştür. Metro ve vapur ulaşımını desteklemek amacı ile 51 adet besleme hattımızda 185 civarında otobüs ile servisler sürdürülmüştür. Vapur bağlantılı gece servisleri devam ettirerek, vatandaşlarımıza 24 saat süre ile kesintisiz ulaşım hizmeti verilmiştir. Kademeli (B, 1, 2, 3) ücret sistemi uygulaması sürdürülerek, vatandaşlarımızın gittikleri mesafelere göre ücret ödemeleri ve daha ucuz seyahat etmeleri sağlanmıştır. Dini bayramlar ve arife günlerinde vatandaşlarımızın kabristan ziyaretlerini rahat bir şekilde temin edebilmeleri için, kentimizin değişik bölgelerindeki 8 ayrı kabristana özel servisler düzenlenmiştir. Milli Bayramlarda (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) Valilik Makamından gelen program doğrultusunda,

4 prova ve törenlere katılacak okullara ( genel prova ve tören günlerinde ) ücretsiz otobüsler tahsisi edilmiştir. Kentimizin değişik bölgelerinde devam eden alt yapı çalışmaları süresince, alternatif güzergahlardan ve gerektiğinde otobüs ilavesi yapılarak, vatandaşlarımızın ulaşımı temin edilmiş, güzergah değişiklikleri basın ve duyurular vasıtası ile duyurularak, vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir. YAPILAN SERVİS VE KİLOMETRELER 2003 yılında kent içinde toplam servis yapılmıştır. Günlük ortalama servis sayısı dur yılında otobüslerimiz toplam km. yol kat etmiştir. Günde ortalama km. yapılmıştır. Bu her gün Ekvatorun çevresini 7 defa dolaşmak demektir. EĞİTİM DENETİM VE KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARI Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülen eğitim programlarının yanı sıra, E.Ü.Edebiyat fakültesince verilen " Güvenli sürücülük ve insan ilişkileri" konulu 6 hafta süreli eğitim semineri sürdürülmüş ve bu eğitimden geçen şoför ve yönetici personel sayısı 1320 ye ulaşmıştır. Sabah saatlerinde atölyelerde işe başlamadan önce, tüm personel ile toplantılar düzenlenerek, gerekli uyarılarda bulunulmuş ve personellerin sorunları dinlenilmiş, iletilen sorunlar büyük ölçüde çözümlenmiştir. Fahri, sivil, resmi ve motorize ekiplerimizce gün boyu denetimlerimiz sürdürülmüştür. İşe başlarken ve görev başında alkol metre ile alkol testleri sürdürülmüş ve yıl içersinde adet alkol testi uygulanmıştır. Göreve alkollü geldiği tespit edilen 54 personelimiz hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kentimizin değişik bölgelerinde radar teçhizatlı araç ile hız ve trafik kurallarına yönelik denetimler sürdürülmüş ve idaremizce belirlenen hız limitlerini aşan ve kurallara uymadığı tespit edilen 146 personelimiz hakkında yasal işlem yapılmıştır. İşyerinde olumsuz tavırlar sergileyen, vatandaşlarımız ile sık sık münakaşa eden personelimiz, idaremiz bünyesinde ki psikoteknik laboratuarında psikolog denetiminde ve bilgisayar destekli psikoteknik testlerinden geçirilerek, sorunlarına çözüm yolları aranmıştır. Tüm bunların sonucu, görev süremiz içerisinde otobüslerimizin karıştığı trafik kazası sayısında % 60 civarında düşüş sağlanmış, kazalarda şoförlerimizin kusur oranları azalmış ve şoför vatandaş ilişkilerinde olumlu yansımalar gözlenmiştir. Kentimizin değişik bölgelerinde görev yapan 10 adet motorize ekibimize nokta görevinin yanı sıra, otobüslerimizin karıştığı kazalara müdahale yetkisi verilmesi ile, kaza bilgisinin idaremize ulaşmasını takip eden 5-6 dakika içinde kazalara müdahale edilmesi sağlanmış ve kazalardan doğan zaman ve servis kayıpları asgari düzeye indirilmiştir. Özellikle yağmurlu havalarda ve ilk yağmurlarda kayan ve otobüslerimizin yaralamalı, ölümlü ve büyük maddi hasarlı kazalara karışmasına yol açan yollar kaymayan asfalt ile kaplattırılmış ve tırtıklattırılmıştır. Tuzlama ekipleri oluşturularak, karlı be buzlu bölgelere tuz serpilmiş, otobüslerimizin kazalara karışması önlemiş ve yolların trafiğe sürekli açık kalması sağlanmıştır. Bünyemizde trafik bilirkişisi olarak görev yapan 6 adet personelimiz, İl Trafik Müdürlüğü nce düzenlenen eğitim seminerine gönderilmiş ve sertifika almış, bunun sonucu otobüslerimizin karıştığı kazalara daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde müdahale etmeleri sağlanmıştır. FİLO YENİLEME ÇALIŞMALARI 70 adet solo tipi otobüs alımına ilişkin ihale çalışmaları tamamlanmıştır yılı içerisinde 50 adet solo tipi otobüs satın alınması sonucu; filo yaşı 6.9 a düşürülmüş ve vatandaşlarımıza yeni otobüslerimiz ile daha güvenli ve konforlu ulaşım olanağı sağlanmıştır.

5 ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Engelli vatandaşlarımız ile refakatçilerine ücretsiz ulaşım olanağı sağlanmıştır. Servisteki 6 adet engelli otobüsüne ilave olarak 6 adet daha engelli otobüsü servise verilmiş, daha fazla engelli vatandaşımızın ulaşımını daha rahat bir şekilde temin etmeleri sağlanmıştır. Engelli otobüslerinin çalışma programını içeren broşürler bastırılarak vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. Yerel Gündem 21 çalışmaları kapsamında, engelli vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarına yönelik çalışmalara katılınmış ve çözüm yolları araştırılmıştır. KAPALI DURAKLAR Kapalı durakların sayısı ihale kapsamında artırılarak, özellikle kentimizin yüksek kesimlerinde 125 adet yeni kapalı durak montajı tamamlanmıştır. VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE ULAŞIM SİSTEMİNİN DAHA ÇAĞDAŞ BİR HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR Dijital ortamda ulaşım haritasını hazırlayarak otobüs duraklarının tamamına asılmıştır. Otobüs güzergahları, durak isimleri ve otobüs hareke saatlerinin Internet ortamında vatandaşlarımızın kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, uygulama 2004 başlarında başlatılacaktır. Otobüs filo kapasitesinin daha sağlıklı bir şekilde kullanılması ve vatandaşlarımıza daha rahat ulaşım olanağı sağlanması için, uydu takip sistemi kurulmasına yönelik çalışmaları sürdürülmüştür. Otobüslerin geçiş aralıkları, güzergahlarda meydana gelebilecek tıkanma, bekleme süreleri gibi bilgilerin elektronik ortalamada verilebileceği akıllı durak sistemleri kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Merkezi (HİM) ve Halkla ilişkiler Servisimize vatandaşlarımızca iletilen 1700 civarında istek ve şikayet yerinde yapılan incelemelerle değerlendirilmiş ve sonuçları hakkında vatandaşlarımıza yazılı olarak yanıt verilmiştir. ÇALIŞANLARIMIZA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ESHOT un 60. Kuruluş Yıl Dönümü, tüm çalışanlarımız ve aileleri ile birlikte düzenlenen etkinlikler kapsamında kutlanılmış, etkinlikler kapsamındaki organizasyon bir CD. de toplanarak personelimize dağıtılmıştır. Personelimiz için yemekli geceler düzenlenerek, aileleri ile bu gecelere katılımları sağlanmıştır yılı E.Ü. Kampüsü içindeki son durak yeri değiştirilmiş, Balçova yeni son durak, Narlıdere ve Tınaztepe Kampüsü nde yeni mekanlar yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. DİĞER FAALİYETLER Okulların eğitim ve gezi amaçlı otobüs talepleri karşılanmıştır. Askeri birliklerin hafta sonu izinleri için istediği otobüsler karşılanmıştır. Kentimizin değişik bölgelerindeki (Gümüşpala, Egekent, Balçova, Toros gibi) eğitim birimleri ile EÇEV in otobüs talepleri karşılanmıştır. Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı nca düzenlenen etkinlikler kapsamında engelliler için istenilen otobüsler tahsis edilmiştir. 9 Eylül İzmir in kurtuluşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Askeri Birliklerden gelen otobüs talepleri karşılanmıştır. Kurum ve kuruluşlarca düzenlenen gecelerde ve cenaze nakli için vatandaşlarımızdan gelen otobüs talepleri karşılanmıştır. Maç günlerinde, maçın oynandığı stadyum ile kent merkezi arasında yeterli sayıda otobüs

6 tahsis edilmiştir. TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ 4768 Sayılı Yasanın 3. maddesine göre düzenlenen 01 Temmuz 1947 yılında yürürlüğe giren Alım-Satım Yönetmeliği (satım-kiraya verme) tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası ve bu yasalara istinaden yayımlanan Yönetmelik, Tebliğ ve Kurum Kararları (Alım için) işlemler yürütülmektedir Adet 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (Doğrudan temin) (d) bendine göre Mal/Hizmet/Yapım işi Muhtelif firmalardan satın alınmıştır sayılı Kamu İhale Kanununun Açık İhale usulü ile gerçekleştirilen ihaleler Sigorta ihalesi İşçi personelin koruyucu giyimleri ihalesi Line Matrix yazıcı ihalesi İşçi personelin yazlık giyimleri ihalesi adet Öğrenci adet Öğretmen kimlik kartı ihalesi 48 Kalem oto lastikleri ve malzemeleri ihalesi 30 Kalem Akaryakıt, Madeni Yağ v.b. petrol Ürünleri satın alınması ihalesi 4768 sayılı yasanın 3. maddesine göre düzenlenen 2002 yılında ihalesi yapılıp 2003 yılına dahil olan ihaleler 31 Kalem Muhtelif Baskı Balata ihalesi 9 Kalem Muhtelif Balata ihalesi 21 Kalem Mazot Pompa Malzemeleri ihalesi 28 Kalem Mazot Pompa Malzemeleri ihalesi 32 Kalem Mekanik Şanzuman Malzemeleri ihalesi 26 Kalem Mekanik Şanzuman Malzemeleri ihalesi adet Tam adet İndirimli Bilet İhalesi kg Yoğurt ihalesi adet Öğrenci adet Öğretmen Kartı ihalesi 8 Kalem Motor İşçilikleri ihalesi 5 Kalem Sanayi Gazları ihalesi 70 Adet Solo otobüs ihalesi ETÜT PROJE TESİS MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlükçe yatırım programları dahilinde yapımı ve alımı karara bağlanan işlere ait projelerin hazırlanması, yapımının sağlanması, kontrolluk ve kabul hizmetleri, İdaremizce ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmet alımı için gerekli Teknik şartnamelerin hazırlanması, ihale komisyonlarında görev alma vb. işlerini yürütmektir. Bu kapsamda Müdürlüğümüzce 2003 yılında yürütülen hizmetler ve işler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından 2003 yılında yapılan işler : Muhtelif malzeme ve hizmet satın alınması ile ilgili 12 Adet teknik değerlendirme (mukayese raporu) hazırlandı. Muhtelif malzeme ve hizmet satın alınması ile ilgili 35 Adet teknik şartname hazırlandı. (Ticaret Müdürlüğü nce çıkılan tüm ihaleler için) Yatırım programları çerçevesinde 100 adet şehir içi Solo otobüs ihalesinin mukayese raporu hazırlandı. (70 adet otobüs satın alındı.) E.Ü. Kampüs son durak peron düzenlemesi yapıldı. Gediz Atelye Boya Vernik ünitesine havalandırma tesisi yaptırıldı. Mersinli Atelye yapımı sırasında mühendislik kontrolluk hizmetleri yapıldı. Yeni Ambar ve Sosyal hizmetler binasını tamamlatma çalışmaları (inşaat, elektrik, sıhhi

7 tesisat) başlatıldı. Atölyeler ve Oto. İşletmeler Müdürlüklerinden gelen çeşitli işlere ait talepler etüd edilerek araştırma ve değerlendirmeleri yapıldı. Yeni Kamu İhale Yasası ile ilgili oluşturulan ihale komisyonlarında görev yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eshot Genel Müdürlüğü adına Cennetçeşme garaj yerinin Emlak Genel Müdürlüğü nden daimi tahsisinin yapılması sağlandı. Lastikhane ve ön-düzen binasının planları hazırlanarak, kontrolluk hizmetleri yapıldı. Yatırım programı çerçevesinde Otomatik Bilet Sistemi Otomasyonu projesi içerisinde Akaryakıt Takip, Araç Takip (GPRS) sistemleri için etüd çalışmaları yapıldı. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İdare bünyesindeki tüm hizmetlerin bilgisayar ortamında verilmesine yönelik çalışmalarda; mevcut kullanımda olan yazılımların güncelleştirilmesini ve kullanımda olan sistemlerin ve PC lerin kesintisiz çalışması, yeni donanımlarla ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması, talep edilen projelerin analizinin yapılması, konu ile ilgili çözüme yönelik yazılımların gerçekleştirilmesi, yeni bilişim otomasyon yatırımları ile ilgili kararların alınabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Muhasebe ve Malzeme İkmal Müdürlüklerine Presto İş Yönetimi yazılımı alındı. Müdürlüklerden her ay istatistiki bilgi oluşturacak datalar toparlanıp, değerlendirildikten sonra verimlilik ve mukayese tabloları oluşturuldu. İdaremizce ihtiyaç duyulan bilgisayar ve çevre birimlerinin teknik şartnameleri hazırlandı. Personel Müdürlüğü ne Sentim Memur Bordro ve Özlük programı alındı YILINDA TESLİM EDİLEN PROJELER Personel Müdürlüğü: - İzelman ve Şirket elemanlarının personel takibi, aylık puantaj basımı ek listeleri, - Gediz Atölye kadrolu ve İzelman personelinin aylık puantaj takip programı - Muhasebe Müdürlüğü vezne takip programı girişleri - Personel maaş basım programı ile ilgili ek listeler. Puantaj: Tüm İzelman personelinin puantaj basımı, personel takibi yapılmaktadır. Kart Ünitesi Müdürlüğü: Tüm öğrenci, öğretmen, kentkart ve diğer kartların ilk kayıt, zayi yıpranma ve yeni yıl ücreti makbuzları için ilave programlar yapıldı. Ticaret Müdürlüğü: Komisyon sonuçları işlenerek sipariş formları çıkarılmaya başlandı. Ayrıca bu program ile ambar, Ticaret Müdürlüğü ve Malzeme İkmal Müdürlüğü ortak çalışması için ilave programlar yapıldı. Listeler ve toplamlarla ilgili çalışmalar yapıldı YILINDA BAŞLAYIP DEVAM EDEN PROJELER Otobüs İşletme Müdürlüğü: Puantaj ve Tevzi: İşçi izin, mesai bilgileri ve hatlar ile ilgili bilgileri (hat güzergahı, hat uzunluğu vb.), araçların çalışma saatlerini ve işçi tevzi (hafta içi ve hafta sonu) bilgilerini gösterir program hazırlanmaktadır. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 1475 Sayılı İş Kanununun 73 ve 76 ncı maddeleri gereğince oluşturulan İşçi sağlığı ve İş Güvenliği kuralları hakkındaki Tüzük hükümlerine göre iş yerlerimizde çalışan işçi personelin, çalışma ortamları ve sağlık koşullarının yasada belirlenen hedefler doğrultusunda iyileştirme çalışmalarını, ilgili birimlerce müşterek çalışmalarla yerine getirmektir. AKILLI BİLET SİSTEMİ

8 Akıllı Bilet Sistemi Müdürlüğü, toplu taşıma otobüslerinde ve diğer toplu ulaşım araçlarında (Metro, İzdeniz) ücretlendirme işlevini proximity kartlar ve gerekli bilgisayar donanımı vasıtasıyla yerine getirilmesini, faaliyetlerle ilgili bilgileri hat, otobüs, istasyon, yolcu, sürücü, kurum ve mali vb. bazlarda toplayarak, rapor halinde ilgili birimlere iletilmesini sağlayan ve bu birimlerin faaliyetleri ile ilgili konularda yapacakları plan ve programların objektif veriler vasıtasıyla yapılmasını sağlamaya çalışan bir birimdir. MALZEME İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlük birimlerince ihtiyaç duyulan malzeme, yedek parça, makine, cihaz, alet ve benzerlerinin ambarda mevcudu varsa çıkış evrakı düzenlenerek teslim edilmesi, ambar mevcudu olmayanların satın alınması için gerekli evrakın oluşturularak Ticaret İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi, Ticaret İşleri Müdürlüğünce verilen siparişlerin firmalar tarafından ambara tesliminde aksama olmaması için önlem alınması, teslim edilenlerin kalite kontrolünden geçirtilmesi ve giriş işlemlerinin yapılarak ambara düzenli olarak yerleştirilip dış etkenlerden zarar görmeden saklanması, bunlara ait giriş evraklarının Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi için Ticaret İşleri Müdürlüğüne ulaştırılması, kalite kontrolünde uygun bulunmayan mal ve malzemelerin geri iadesinin yapılması, giriş ve çıkışların parasal değerlerinin aylık listeler halinde düzenlenerek Muhasebe Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir. Sürekli tüketimi olan mal ve malzemelerin yıllık kullanım miktarlarının tespiti ve ambar mevcudu bitmeden yeniden alım yapılarak aksamaların önlenmesini sağlamak üzere, ihale veya diğer alım yöntemleri ile gerekli teminin yapılması için Ticaret İşleri Müdürlüğüne talep yazısı gönderilmesi, ihale ile alımlar için yaklaşık maliyet cetveli hazırlanarak talep yazısına eklenmesi sağlanmıştır. Belirtilen tüm işlemlerin mevzuata uygun olarak temini ve takibi yapılmıştır. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2003 yılında, birimlerden gelen talepler ve ambar kayıtlarından çıkarılan yıllık kullanım miktarlarına göre asgari stok seviyesinin korunmasına yönelik ambar memurluğunca yapılan istekler için toplam adet istek kağıdı yazılarak Ticaret İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. Malzeme, yedek parça, makine, cihaz, alet ve benzerlerinin alımı nedeniyle 5775 adet faturanın, akaryakıt ve madeni yağ alımları için ise 2584 adet faturanın girişi yapılmıştır. Yıl içinde adet ambar çıkış evrakı düzenlenerek malzeme, yedek parça, makine, cihaz, alet ve benzerlerinin birimlere teslimi yapılmıştır adet istek kağıdı ile alım için yaklaşık maliyet araştırması ve tespiti yapılarak istek kağıdına işlenmiştir. Gediz Merkez Ambarı, Karşıyaka Otobüs Atelyesi Ambarı, İnciraltı Otobüs Atelyesi Ambarının ara sayımları Mayıs ve Eylül aylarında yapılmıştır. Aşağıda listesi verilen Mal Alımı ve Hizmet İhaleleri için piyasa araştırması ile yaklaşık maliyet tespiti yapılmış ve hazırlanan cetvel İhale Talep yazısı ekinde Ticaret İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir Yılı İhale Listesi: İşçi Personel Kışlık Giyim Eşyaları Alımı İşçi Personel Yazlık Giyim Eşyaları Alımı İşçi Personel Koruyucu Giyim Eşyaları Alımı İşçi Personel Temizlik Malzemeleri Alımı (havlu, sabun) İşçi Personel İçin Yoğurt Alımı Abonman Bileti Basım İşi ( adet) İndirimli Yolcu Kartı Basım İşi ( adet) Motorlu Araç Filtreleri Alımı (129 kalem) Motor Malzemeleri Alımı (87 kalem ve 40 kalem) Otomatik Şanzıman Malzemeleri Alımı (76 kalem)

9 Oto Lastikleri ve Malzemeleri Alımı (48 kalem) Personel Maaş Bordroları Basımı İçin Yazıcı Alımı Genel Müdürlüğe Ait Bilgisayar ve Donanımlarının Yıllık Bakım İşçiliği İşi Genel Müdürlüğe Ait Taşınır ve Taşınmazların Yıllık Sigorta Yaptırılması ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ Eshot Genel Müdürlüğü Atölyelerinin merkezi Buca Gediz Mahallesi ~ m2 açık, ~ m2 kapalı ve toplam ~ m2 alan üzerine kurulu Gediz Ağır Bakım Tesisleridir. Bu Merkez Atölyeden başka Karşıyaka-Soğukkuyu, Buca-Adatepe, İnciraltı, Mersinli Atölye ve Çiğli Otobüs Garajları da Atölyeler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren tesislerdir. Bu Atölyede toplu ulaşım hizmeti veren otobüslerle, iş makinası, hizmet ve binek araçları gibi her türlü motorlu araçların tüm bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, İdaremize ait otobüs duraklarının yapımı, montajı ve sökümü yanında, İdaremiz ve Büyükşehir Belediyesi ne bağlı Müdürlüklerin (talepleri ve Büyükşehir Belediyesi OLUR ları ile) bina, her türlü kent mobilyası, aydınlatma, elektrik ve sıhhi tesisatlarının üretimi ile bunların bakım-onarım çalışmaları da Atölyeler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Filomuzun ve Büyükşehir Belediyesi ne bağlı Müdürlüklerin akaryakıt ihtiyacı, İdaremize ait tankerlerle Rafineriden alınarak getirilerek; Gediz, Karşıyaka, Çakalburnu, Adatepe, Mersinli, Çiğli Atölye ve Garajlarımızla birlikte Belediye'ye ait Gürçeşme Atölyesi'ndeki akaryakıt istasyonlardan karşılanmaktadır. Gediz, Çakalburnu, Adatepe, Mersinli, Karşıyaka Atölyeleri ile Çiğli Garajında bulunan toplu ulaşım filomuzun iç ve dış temizliği 100 temizlik personeli ve 6 adet araç yıkama fırçası ile yapılmaktadır. Eshot Genel Müdürlüğü Atölyelerinde toplam 840 adet işçi personel ve 79 memur personel çalışmaktadır YILINDA ATÖLYELER MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK; 50 adet 2003 model BMC otobüsün trafik kaydı yapılarak, toplu ulaşım hizmetine sunulmuştur. Bunların 10 adedi engelli otobüsüdür. Mersinli Otobüs Atölyesi faaliyete geçirilmiştir. Gediz Atölye Yağ Bakım kanallarının periyodik bakımı otomatik olarak dökme yağ kullanarak yapması sağlanmıştır. Gediz Atölye Lastikhane ve Öndüzen ünitesi bir araya getirilerek, birlikte çalışması sağlanmıştır. Gediz Atölye'de personel için sosyal tesisler kurulması çalışmalarına başlanmıştır. OTOBÜS BAKIM-ONARIMLARI 1127 adet otobüsün 2003 yılı içinde tüm bakım-onanmları yapılarak servise hazır tutulmuştur yılı boyunca 75 adet otobüse komple karasör yenileme çalışmaları yapılmıştır. Gediz Atölyede 157 adet otobüsün komple motor yenileştirmesi yapılmıştır. Gediz Atölye Lastikhane biriminde; Araçlara 1740 adet yeni lastik ve 1262 adet kaplama lastik takılmıştır araca da lastik tamiri yapılmıştır. Gediz Atölye Akühane biriminde; Araçlara takılan yeni akü sayısı 1083 (muhtelif tiplerde) ve bakım yapılan akü sayısı da 5095'dir. Gediz Atölye de 7452 adet otobüsün motor bakım-onanm işçiliği yapılmıştır. Yıl içinde 1855 adet otobüsün trafik kazası ile hasar gören kısımları onarılmıştır. Ekonomik ömrü dolan 70 adet otobüs hurdaya ayrılmıştır. HiZMET ARAÇLARI VE İŞ MAKtNALARI BAKIM-ONARIMLARI

10 657 adet binek araç, kamyon, kamyonet, minibüs, itfaiye aracı ve iş makinasının 2003 yılı içinde tüm bakım-onarımlan yapılarak servise hazır tutulmuştur. Gediz Atölyede 39 adet aracın komple motor yenileştirmesi yapılmıştır. Gediz Atölye Periyodik Yağ Bakım Postasında; Yağ bakım yapılan araç sayısı 1208, kuru yağlama yapılan araç sayısı 928' dir. Atölyelerimizde aynca, hava kirliliğini önlemek, çevre temizliğini korumak amacıyla, toplu ulaşım filomuzun ve diğer motorlu araçların periyodik olarak egzost emisyon ölçümleri yapılmaktadır. YAPI, TESiS VE CİHAZLARIN BAKIM-ONARIMLARI İLE YENİ YAPILANLAR Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleri ile Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerince kullanılan bina, tesis ve cihazların bakım-onanmları; Atölye Müdürlüğümüze bağlı birimlerce yapılmaktadır. İÇ KAYNAK - DIŞ KAYNAK Trafik Müdürlüğüne standart ve baş üstü direk yapımı, logar çerçevesi, seyyar, bariyer tamiri ve montajı, çatı, kapı, pencere ve kaynak işleri yapılması, alüminyum şerit ayıncı, yol bariyer yapımı teslim edilmesi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne oturma bankı, çöp kovası yapılması, piknik masası, su sayaç kutusu, palmiye ağaç gergisi, araçlarının kasa tamiri ve damper yapımı, her türlü kaynak işleri, malzeme kesimiler, çiçeklik yapımı (kaynak, boya, ve marangoz işleri). Fen işleri Daire Başkanlığı'nın her türlü araç ve damper kaynak işleri. Mezarlıklar Müdürlüğüne damperli araç kaynak işleri ve yenilenmesi, raylı kapı yapımı ve tamiri, demir doğrama işleri, 1000 adet levha yapımı ve boyanıoası işleri, Eşrefpaşa Hastanesi her türlü demir doğrama ve kaynak işleri, sundurma tamiri, logar kapağı, dolap ve raf yapımı, çevre duvar üstü korkuluk yapımı. İtfaiye Müdürlüğüne araç sepeti tamiri, araç kazan kaynak işleri, araçlarına çeki yeri yapımı, motapomp korkuluğu, pompa boru tamir ve kaynak yapımı. İdari İşler Müdürlüğü şehir içi bayrak asma aparatı yapımı, çatı katına depo yapımı. Balık Hali Müdürlüğüne kurt kapanı yapımı ve tamiri, kapı, demir ve kaynak işleri Sebze Hali Müdürlüğüne muhtelif kaynak işleri Katı Atık Müdürlüğüne dorse tamiratları, damper, kasa tamir ve kaynak işleri demir doğrama işleri, 8 adet raflı dolap yapımı ve boyanması, Huzurevi kapı tamiri, yemekhanesinin yemek kaizanlan kaynak işleri, boya, inşaat ve marangoz işlerinin yapımı Kültürpark Şube Müdürlüğünün Hayvanat Bahçesinin kapı tamiri ve tel örgü yapımı, yeni kafes yapımı ve komple kaynak, boya, inşaat, marangoz tamirat işleri yapımı. Büyükşehir Belediye Başkanlığına şehir içi üst geçit köprü tamiratı, Sarayı yemekhanesinin yemek arabası ve tepsilerinin kaynak işleri ve tekerlek montajı, kalorifer yakıt kazan bacası yapımı, Şehir içi okullara basket potası yapımı, montajıi ve tamiratı, Bornova kampus son durak fosseptik çukuru inşaat işleri Eshot Genel Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüine bilet yakma kazanı yapımı, hazırlama postasına tezgah imalatı, Oto Cam Postasına malzeme dolabı yapımı, kazan dairesi yağ tankının boyanması, oto kanalları ve karasörde boya çalışması, arşiv binası inşası (karotaşı döşenmesi, yazıhane yapımı ve boyanması), marangozhane cila bölümü yapımı ve boyanması, yağ bakım postası sehpa boyanması ve yapımı, oto şanzıman Postası tezgah yapımı ve boyanması, çatı tamiri, yıkama postası caraskal yapımı, Kompresör postası raf yapımı ve boyanması, banyolarının fayans seramik ve tesisat işleri, Çiğli Garajı mazot tanklarının montajı ve inşaat işleri, Inciraltı Garajı Tornahane Postasının Yapumı ve boyanması, Genel Müdürlük çatısına 80. Yıl panosu yapımı, idari bina ön kapı ve arka kapısına 2 adet tak yapımı ve boyanması, Üçkuyular işletme binasına boya çalışması, Kart

11 Ünitesinin boyanması, Mersinli Atölye kaynak, boya ve inşaat işleri yapımı, öndüzen, Lastikhane çatı yapımı devam ediyor. Spor kompleksi halı saha yapımı devam ediyor. Sıhhi Tesisatın bakım onarım ve yenileme çalışmaları, tornahaneye flanş kesilmesi, kanallara sac malzeme kesilmesi, muhtelif işlerin yapılması, ön düzen qostası köprü ve dolap yapımı, araçlarının kaynak işleri yapılması. İzmir içi muhtelif yerler 22 Adet durak tamiri, ayrıca 240 Adet çatma durak montajı, Muhtelif yerlere kurban kesim yerleri yapımı (30 adet Angraj betonu, boru, masa, kanca, varil, branda ve boya çalışılması) ve bunların montajı, üst geçitlerin boyanması, muhtelif Semt merkezleri kaynak, boya, marangoz, inşaat işlerinin yapımı ve tamiratları. Kültürel ve Sosyal Hizmetlere sahne kurulması (muhtelif yerlere 9 kez), Atatürk Kapalı Spor Salonuna oturma tribünü yapımı (kaynak, boya ve marangoz işleri) İdari işler Müdürlüğüne sahne kurulması (muhtelif yerlere 27 kez), tribün kurulması (muhtelif yerlere 15 kez), Celal Atik Spor Müdürlüğü tadilat işlerinin yapımı (kaynak, marangoz, boya, inşaat işleri), Kültürel Hizmetler Engelli arabaları tamirleri yapımı, 6 adet sinema otobüsü, l adet seyyar sinema perdesi, 6 adet Levent marka araçlara sinema kabin yapımı ve nakilleri, Yeşilyurt ve Bozyaka iftar çadırları kurulması, Gündoğdu Meydanı resim sergisi için pano yapımı, boyanması ve montajı, Yeşilyurt futbol sahası kaynak, boya, inşaat işleri ve tel örgü tamiri, Spor Müdürlüğü spor aletleri yapımı (kaynak, boya, marangoz) ve montajı. Plan Program Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bez afiş direklerinin İzmir içi muhtelif yerlere yapımı, montajı ve boyanması Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Bahçelievler Şubesine kapı, pencere ve korkuluk yapımı, boyanması ve montajı 30 Ağustos Zafer Bayramı için Cumhuriyet Meydanına tribün kurulması, Cumhuriyet Meydanı 11 adet halk tribün imal edilmesi (kaynak, boya ve marangoz işleri), 9 Eylül izmir'in kurtuluşu için tribün kurulması Konak Belediye Sarayı önü tak tamiri Muhtelif Belediye birimleri bez pankart yapılıp yazılması, Kent Müzesi kaynak, boya, marangoz işlerinin yapımı İsmet inönü Kültür Merkezi kaynak, inşaat, boya ve marangoz işlerinin yapımı Kültürel ve Sosyal Hizmetler ile İtfaiye Müdürlüğüne kaynak, boya, marangoz işlerinin yapımı 29 Ekim Cumhuriyet Meydanına tribün kurulması İzmir Fuar açılışı tribün, sahne, kurulması ve bariyer montajı Ulaşım koordinasyon Müdürlüğü Karşıyaka İskele bisiklet stoperi yapımı ve montajı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü Güzelbahçe iskelesine 5 adet döküm baba yapımı ve montajı, Pasaport İskelesi nakli Mavi 1. Körfez gemisi kaynak işleri yapımı Veteriner Müdürlüğü hayvan barınağına kapı ve tel örgü yapımı ve tamiri 1. Kordon oturma bankı, küpeşte, çöp sepeti, çiçekçilik ve sigaralık yapımı ve montajı, l.kordon ışıklı pano montajı ve sökümü Çevre Sağlığı Müdürlüğü için LPG istasyonlarının sökümü MARANGOZHANE Kültürel ve Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı; 70 adet masa, 4 adet sehpa, 107 adet dolap, 30 adet çerçeve, 30 adet tabure ve sehpa, 30 adet oturak, 2 adet kürsü, 2 adet pano, 2 adet banko, 30 adet isimlik, 3 adet sinema perdesi, 3 adet sinema kulübesi,1 takım merdiven kaplaması. İdari tşler Müdürlüğü; 2 adet kürsü, 4 adet merdiven, tavan tamiri (2 takım), 15 adet dolap, 15 koltuk tamiri, 8 adet masa, 30 adet sandalye tamiri, 1 pergula, 6 adet kapı, 3 adet pano. Huzurevi Müdürlüğü; bölme pano 2 adet, şifonyer 3 adet, etajer 2 adet, elbise dolabı 5 adet, masa 3 adet, oturak 50 adet, karyola 207 adet, mutfak dolabı 1 takım, dolap 20 adet, koltuk tamiri 6

12 adet, çerçeve 8 adet, kapı 1 adet, merdiven 5 adet. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü; çeşitli ölçülerde hayvanlara kafes 28 adet, merdiven 13 adet, levha 80 adet, etajer 8 adet, kümes hayvanlarının kafesleri ahşapla kaplandı. Bölme 4 adet. Gençlik ve Spor Müdürlüğü; türbün 6 adet, oturma bankı 13 adet, ayakkabılık dolabı 6 adet, masa 3 adet, kay kay pistleri 4 adet, tavan 2 adet, bölme pano 16 adet, banko ve dolabı 1 takım. Eşrefpaşa Hastanesi; mutfak ve dosya dolabı 24 adet, masa 20 adet, bölme paravan 2 adet, fon kol 6 adet, banko 2 adet, sedye altlığı 2 adet. Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 88 adet çiçeklik Harita Şube Müdürlüğü; parselasyon kazığı 300 adet, koltuk altlığı 15 adet. Kent Arşiv ve Müzesi; 206 adet dolap, 457 metrekare pergula, 1 adet vestiyer, 1 adet konferans kürsüsü, 1 takım platform, 1 takım sahne. Protokol Müdürlüğü; sinema perdesi 3 adet, platform 3 adet, tribün tamir ve yapımı, sinema kulübesi 3 adet. İtfaiye Daire Başkanlığı; 35 m sandalye arkalığı. Fen işleri; ahşap iskele 3 adet, çiçeklik 80 adet. Katı Atık işletmeler Müdürlüğü; kart koyma yeri 4 adet, pil kutusu, 1 adet ızgara, piknik masası, 1 adet Yol İşleri Müdürlüğü; oturma bankı 50 adet. İzmir Sanat; sinema perdesi ve pano 5 adet. Balık Hali; masa 2 adet, dolap ve pano 2 adet. Hukuk işleri Müdürlüğü; evrak dolapları. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü; dolap 42 adet, mutfak dolabı 1 takım, Bölme 2 adet. Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü; dolap 2 adet, etajer 6 adet. Kart Ünitesi; masa ve sehpa 3 adet, banko 5 adet, komedin ve bölme 1 adet, dolap 12 adet. Çevre Atölye ve Hareketler; masa 38 adet, dolap 46 adet, izmarit kutusu 10 adet, tavan 18 adet, merdiven 4 adet, pano 8 adet, kart basma kabini 1 adet, kart kutusu 3 adet, sandalye 16 adet, mutfak banko 4 takım etajer 3 adet, ahşap kulübe 3 adet, taban 3 adet. Genel Müdürlük ve Postalar; masa 20 adet, dolap 92 adet, ahşap kulübe 1 adet, sehpa 8 adet, taban ve tavan 3 adet, pano 10 adet, oturak altlığı 150 adet, oturma banla 6 adet, kapı ve tamiratı 20 adet, merdiven 12 adet, banko 3 takım, radyatör üstü 8 adet yılında marangozhanede otobüslerimiz ile ilgili yapılan işler, Komple toplama 1; komple taban yapımı 37; komple tavan yapımı 2; komple minder yanı yapımı 5; kısmi taban tamiratı 604; kısmi minder yanı tamiratı 137; kısmi tavan tamiratı 86; ön göğüslük tamiratı 65; tutamak tamiratı 424 GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (idari) MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İdarenin tüm parasal konularında direk olarak işlevi bulunmaktadır. Vazife Teşkilat Yönetmeliğinin ve yasaların öngördüğü doğrultuda kanunen tutulması lazım gelen defterler, yardımcı defterlerin tutulması, aylık hesapların çıkarılması, idarenin gelirlerinin tahsili, giderlerinin ödenmesi, Bilançoların hazırlanması, yıl sonu kesin hesabının hazırlanması ve sunulması, yeni yıla ait bütçelerin hazırlanması Müdürlüğün asli ve zorunlu görevleridir. Her gün günlük olarak idaremizin bilet ve akıllı kart gelirleri kontrol edilerek ilgili hesaplara kaydı sağlanmış, yine günlük olarak muntazam ödenmesi gereken akaryakıt ödemeleri yapılmıştır. Ay bazında ise yasalann öngördüğü tarihlerde memur maaşları, isçi ücretleri ve avansları yapılmış, buradan yapılan kesintiler de ilgili dairelerine muntazam ödenmiştir, ilgili birimlerce tahakkuku yapılmış personele dayanan ilaç tedavi giderleri, evlenme, ölüm, doğum yardımları, işçi tazminatları günü gününe ödenmiş bu konularda personelin mağdur olmamasına çalışılmıştır.

13 Yine ilgili birimlerce alımı gerçekleştirilen yedek parça temininden doğan ödemeler kontrol edilerek tediye işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gelir ve gider arasındaki finansman eksikliği Büyükşehir'in katkılarıyla aşılmış, destekleri vasıtasıyla idaremiz kişiler ve kuruluşlar karşısında olumsuzluklarla karşılaşmamıştır. Görevlerimiz arasında olan veznedarın çalışma durumlan devamlı denetlenmekte, sahte bilet olayı ile ilgili denetim ve takip işlemlerimiz kesintisiz olarak yürütülmüştür. Titiz çalışmalarımız sayesinde akıllı kart sistemindeki parasal akış daha işlevsel hale gelmesi sağlanmıştır. Yine günlük çalışmalarımız sayesinde akıllı kart işinde yer alan izdeniz, Metro, Izfaş ve Izulaş gibi kuruluşların finansman akışı bir sisteme ve otomatiğe bağlanmıştır. Diğer yıllardan kaynaklanan otobüs ödemeleri ile ilgili borçlanmaların Belediyemiz katkısıyla ödeme yapılması sağlanmıştır. Yıl içinde geçmiş yıla ait gerçekleşen ödemelerimizle, kesin hesap faaliyetlerimiz de ilgili yerlere sunulmuş doğrulanması sağlanmıştır. Yine yıl içinde geçmiş yıla ait hazırlanması gereken bilanço, kar ve zarar cetvelleri çıkarılmıştır yılı Bütçesi hazırlanıp Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 05 / 276 sayılı karan ile kabul edilmiş. Onay için Valilik Makamına tarihinde gönderilmiştir yılında memur ve işçi personelimize maaş ve ücret ödemesi, idaremize ait akaryakıt ve yedek parça giderleri karşılanmış ve eski yıllara ait otobüs borçlarının ödemeleri gerçekleştirilmiştir yılı reklam gelirimiz yalnızca duraklara asılan reklamlardan sağlanmaktadır. Bu gelirimiz ilerideki yıllarda da devam edecektir yılı Bütçesi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 05 / 97 sayılı karan ile kabul edilmiş Valilik Makamının onayı ile uygulamaya konulmuştur yılı Kesin hesabı yapılmış Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 05/153 Kararı ile kabul edilmiş ve Valilik Makamı'nca tarihinde onaylanmıştır yılı Bütçesinde Gelir ve Gider kalemlerinin Bütçeye uygun bir şekilde gerçekleşmesi için çaba sarfedilmiştir. Personel gideri, Yedek parça, Akaryakıt, 50 adet Solo ve 105 adet Körüklü otobüs alımı ile ilgili ödemeler zamanında gerçekleşmiştir. Otobüslerimizde kullanılan Kumbaralar Yenilenmiş Kartuşlar zamanında tamir ettirilmiş bulunmaktadır. Sahte biletle mücadele amacıyla Denetim Ekipleri oluşturulmuş ekiplerin vardiyalı çalışması sağlanmış, 2003 yılında adet sahte bilet yakalanmış, 128 kişi hakkında kurum adına dava açılmış, bir iş yeri tarihinde /06.64 sayılı meclis kararıyla 15 gün kapatılmıştır. Otobüslerimizde geçerli olan biletlere özel boya ve özel bıçak kesimi ile sahte "bilet olayı en aza indirilmiştir. Vezne kontrolleri yapılmış. (Kasa ve çalışma saatleri bakımından) Yedek parça alımı nedeniyle doğan firma alacakları şirketlerin hesabına bankaya verilen talimatla aktarılması sağlanmıştır. Aylık mali raporlann Genel Müdürlük Makamı'na zamanında doğru olarak ulaştırılması sağlanmıştır. Bozuk olan Akıllı Kart içindeki değerlerin vatandaşlara zamanında ödenmesi sağlanmıştır. Hemşehri iletişim Merkezinden Müdürlüğümüze ait şikayetlere cevap verilmiştir. PERSONEL işleri MÜDÜRLÜĞÜ Memur ve işçi statüsüne bağlı personelin atama, terfi, yer değiştirme ve ayrılma, emeklilik, izin, takip ve ceza ile ilgili kararları uygulama, özlük işleri ile ilgili bütün işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlama, işçi ve memur maaşlarının tahakkuku, Genel Müdürlüğe bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında, düzenli olarak yapmak ve yaptırmak ile yükümlüdür. Aksine davranış, ihmal ve ilgisizliklerden sorumludur YILI FAALiYETLERİ

14 Her ay düzenli olarak memur personelin terfi onaylarının hazırlanması, cüzdanlarına işlenmesi ile kadro defterinden değiştirilmesi ve işçi qersonelinin aylık terfi artışlarının yapılmıştır. Emekliye ayrılan memur personelin işlemleri yapılıp Emekli Sandığı ile gerekli yazışmalar yapılması ve emekliye ayrılan işçilerin çıkış işlemlerinin yapılıp, kıdemlerinin hesaplanarak Ücretler servisine verilmiştir. idaremizde vekil mühendis olarak çalışmak isteyen şahıslardan, idaremizin ihtiyacı olan niteliklere sahip 1 kişi için Kurumumuzda vekil mühendis olarak çalışması ile ilgili giriş işlemi yapılmıştır. Memur, eş ve çocuklannın, bakmakla yükümlü oldukları kimselerin hastaneye sevk işlemleri yapılıp, hastanelerden gelen tedavi faturaları kontrol edildikten sonra ödenmek üzere Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir. Emekliye ayrılan memur personel adına T.C. Emekli Sandığınca tahakkuk ettirilen emeklilik ikramiye ve fark faturaları kontrol edilerek, idaremizden ayrılan işçi personelin kıdem tazminatları da hesaplanarak, Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir. Memur ve işçi personelin izin ve raporlan kontrol edilerek kartlara işlenerek, dosyalanna takılmıştır. İdaremizde görev yapan tüm memur ve işçi personel için yapılan yazışmalar, istirahat - izinler ve diğer belgeler düzenli olarak dosyalandı. Memur ve işçi personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmalar yapıldı. Memur ve işçi personel ile ilgili her hafta, her ayın başında ve her 3 ayda bir düzenli olarak istatistiki bilgiler T.C. İçişleri Bakanlığına, Büyükşehir Belediyesine ve Bilgi işlem Müdürlüğüne bildirilmiştir. İdaremizden muhtelif tarihlerde emekliye aynlan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları adına Emekli Sandığınca tahakkuk ettirilen makam ve temsil tazminatları kontrol edilerek Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi. İşçi personelin maaş, bordro ve diğer işlemleri ile ilgili eski bilgisayar programının arızalanması nedeniyleyeni işçi programı yapıldı. Memur personelin sicil raporları kontrol edilerek 90 puan uygulamasından 1 kademe alacak olan personele hak ettiği kademe verilip, cüzdanlarına ve kadro defterine işlendi. Cezai işlem gören Memur, işçi ve Izelman personeli için gerekli yazışmalar yapılıp cüzdanlarına ve dosyalanna işlendi. Askerlik hizmetini borçlanmak isteyen memur personel hakkında gerekli evrak düzenlenip Emekli Sandığına gönderildi yılı içerisinde memur personele fazla mesai yaptırılması hususunda gerekli evrak hazırlanarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderildi. İdaremizde çalışmakta iken çeşitli nedenlerle aynlan Memur personele hizmet belgesi düzenlendi. Pasaport talebinde bulunan memur personelin pasaport alma işlemleri yapıldı. Memur personelin istirahatlerinin kontrol edilerek 7 günü asan kısımlannın Ocak ve Temmuz maaşlarından kesildi, işçi personelden sigorta istirahatı olanların her ay listesi hazırlanıp borçlandınlmalan sağlandı. Memur ve işçi personelin diğer mali haklan ile ilgili işlemleri (ikramiye, doğum ve ölüm yardımı, fazla mesai, çocuklanna eğitim yardımı) yapılmıştır. Memur ve işçi personel için her ay düzenli olarak Bilgi işlem Müdürlüğünce basılan bordroların kontrolü yapılıp ve aynca Izelman personeli için puantajlar basılıp, kontrol edilerek icmalleri ödenmek üzere Muhasebe Müdürlüğüne gönderildi. Memur personel için kefilli görevlerde çalışanların aylık ve üçer aylık listeleri hazırlanıp, Kefalet Sandığına gönderilmesi, ayrıca kefalet cüzdanlarına işlendi. Memur ve işçi personel için Aile ve Çocuk Yardımı beyannameleri alınıp, yasaya göre takibi ve yardımın buna göre yapılması sağlandı. Yıl sonunda Memurların emekli keseneklerini gösterir föylerin hazırlanıp, imzalandıktan sonra T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderildi Yılı Şubat Ayı içerisinde Memur ve işçi personelin zorunlu tasarruf kesintilerinin ana paralarının öde

15 meleri sağlandı. Memur ve işçi personelin icra kesintilerinin her ay düzenli olarak icra dairelerine yatırılması gerçekleştirildi. Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin almış oldukları fazla mesainin puanlajlannın bilgisayar terminaline gi rilip, B.l.M-'de bordronun bastırılması Yılında bir önceki seneye ait (2002 yılı) olan Vergi ladesinin Memur ve işçi personele ödenmesi sağlandı. Yerleri değiştirilen işçi personelin Sigorta Giriş Bildirgelerinin yapılması. Emekliye ayrılan işçilerin çıkış işlemleri yapılıp, Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirildi. Ayrıca işten ayrılan işçi personele işsizlik sigortasından yararlanması için Türkiye îş Kurumuna gerekli form doldurularak gönderildi. Kadrolu işçi personel mevcudunun emeklilik, işten ayrılma, istifa, vefat gibi nedenlerle azalması ile yerine yeni kadrolu işçi alınmayıp, hizmetler idare Encümen Karan ile daha az maliyetle şirketlere ihale ile alınan işçilerin kayıtları tutularak bilgisayara işlendi ve sicil kardan hazırlandı. Izelmandan gelen 4 aylık dönem bordrolan ve emeklilerin destek fon kesinti belgeleri görülebilir bir pano ya asılması sağlandı. işçi personelin her ay çalışma puantajlan bilgisayar girilerek maaş tahakkuku yapıldı. Emeklilik başvurusunda bulunan memur personelin son iki yıllık emekli kesenekleri ve varsa askerlik borçlanmalannın dokümanı çıkarıldı. Emekli olan işçi ve memur personelin zorunlu tasarruf ödemeleri yapıldı. Hizmet ikramiyesi hak eden isçilere hizmet ikramiyesi tahakkuku yapıldı. Şahıs borcu bulunan memur ve işçi personelin her ay ücretlerinden kesinti yapılarak Muhasebe Müdürlü ğüne bildirildi. isçi personelin aylık sigorta primleri bildirgeleri tahakkuku yapılıp, SSICya gönderildi. işçi personelin SSK 4 aylık Dönem bordrolan yapılarak SSICya gönderildi. Elektronik posta ile SSK hesaplarına geçildi. işçi personelin sözleşme ve dxevlet ikramiyeleri tahakkuku yapıldı. Ay içinde ücretsiz mazeret izni alan işçi personelin belgeleri SSK'ya gönderildi. Memur maaş ve bordro ile ilgili eski bilgisayar programının arızalanması nedeniyle yeni memur maaş programı satın alındı. Yeni işçi ve Memur maaş programlarının daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için (kullanıcı sayısına göre) 5 adet bilgisayar, l1adet line printer ve l adet Deskjet printer alınmıştır. Genel Müdürlüğümüz norm madro çalışmaları için oluşturulan Komisyon, çalışmalarına tarihinde başlamış ve tarihinde çalışmalarını tamamlamış olup, yapılan çalışmalar hakkında düzenlenen evrak Maliye Bakanlığı, içişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve izmir Valiliği II Mahalli idareler Müdürlüğü'ne tarihinde gönderilmiştir YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MEMUR HAREKET DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL EMEKLi 33, İSTİFA 3, VEFAT 1, YENİ GiRiŞ YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR PERSONEL DOLU-BOŞ KADRO DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL DOLU BOŞ TOPLAM Ocak Aralık

16 2003 YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN işçi HAREKET DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL EMEKLi 100, VEFAT 4, İŞİNE SON 3, 2003 YILINDA ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ işçi PERSONEL DOLU-BOŞ KADRO DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL DOLU BOŞ TOPLAM Ocak Aralık YAZI işleri MÜDÜRLÜĞÜ Yazı işleri Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında, gelen-giden evrakların kayıt hizmetleri tarihinden itibaren bilgisayar ortamında yerine getirilmeye başlanmıştır yılı içerisinde Genel Müdürlük Birimlerimizin evrak arşivleme hizmetlerinin daha düzenli bir biçimde yürütülmesi için yeni yapılan arşiv bölümüne taşınılmıştır yılında servisimizce evrak hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi, hasta sevk evraklannın kayıt iş lemleri. Resmi Gazete'nin dağıtılması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer resmi kuruluşlar ile ilgili elden takipli evrakların takibi yapılarak, idaremizin işlemlerinin hızlandırılması için gayret sarfedilmiş, idare Encümen'de görüşülerek ihale zarflan gerekli titizlik gösterilerek kabul edilip, idare Encümen'inde görüşülen ko nuların kararlarının bilgisayarla yazılıp, imzalatılması, dağıtılması hizmetlerinin yerine getirilmesine çalışıl mıştır Sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince servisimizce teslim alınması gereken ihale Teklif Zarflan usulüne uygun olarak teslim alınarak, ihale komisyonlarına uygun bir şekilde teslim edilmiştir. idaremizin Faks ve fotokopi hizmetleri servisimizce yürütülmüştür. Servisimizin rutin işlerinden olan P.T.T. posta hizmetleri ile dış birimlerde evrak takibi hizmetleri eksiksiz yerine getirilmeye çalıştırılmıştır yılında da servis çalışmalanmız özverili olarak yerine getirilmeye çalışacak olup, sayısal faaliyetlerimiz aşağıda belirtilmiştir Harici Kayıt (Gelen-Giden) Dahili Kayıt 7107 Hasta Kayıt 4113 Encümen Kararı 84 EĞiTiM SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ izmir kentinde ulaşımın kaliteli ve en iyi şekilde yürütülmesi için, Şoförlerimize Halkla ilişkiler, iletişim Psikolojisi, Trafik, ilkyardım, Yangın Söndürme Teknikleri, Motor ve Araç Tekniği, Otomatik Şanzıman, Vali-datör kullanımı ile gelişen Teknolojiyi idaremize transfer etmek ve bunun ekonomik kullanımını sağlamak, tüm araçlanmızın kullanımından kaynaklanan anzalann tamir ve bakından için Mühendis, Teknisyen, Usta-başlan, Ustalar ve tüm işçi - Memur personele Hizmet içi eğitimi kapsar. ATÖLYE VE İŞLETME ÇALIŞANLARINA YÖNELiK EĞiTiM ÇALIŞMALARI tarihinde BMC SAN.T1C.A.Ş. tarafından BMC Belde marka otobüslerin tanıtımı ve emniyetli sürüş programı dahilinde 20 Hat Şoförüne Teorik ve Pratik eğitim

17 verilmiştir tarihinde ÖRS Rulman Firması tarafından 13 Atelye personeline ÖRS Rulman tanıtımı, sınıflandırılması, sembolleri, rulman seçimi ve törelansları ile montaj ve demontaj özellikleri konularında eğitim verilmiştir tarihinde SKF Rulman firması tarafından 7 Atelye personeline rulman tanıtımı, kullanımı ve montajı konularında eğitim verilmiştir tarihlerinde ECELAK Boya Kimya Sanayi firması tarafından 29 Atelye personeli ne firma ve Kurumumuz Eğitim tesislerinde boya ve vernikle ilgi konularda teorik ve pratik eğitim verilmiştir tarihinde izmir Hidroser Pnomatik Makine Elemanları San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 13 Atelye personeline Hidrolik, pnomatik sistemleri ve elemanların tanımın, sızdırmazhk elemanları ile ilgili yaşanan problemler ve çözümlerini kapsayan eğitim verilmiştir tarihinde Petrol Ofisi firması tarafından 13 Atelye personeline yağ bakım, antifriz ve gresler hakkında eğitim verilmiştir tarihlerinde GOODYEAR firması tarafından 11 Atelye Lastik tamir ekibine araç üzerinde patlak lastik sökme - takma, aracın emniyete alınması, kriko kullanımı, cant bakımı, Tube - Tybe ve Tubelles lastiklerin şişirilmesi tekniği konulannda teorik ve pratik eğitim verilmiştir tarihinde Asya Boya firması tarafından 21 Atelye personeline Boya Sanayi, Kimyevi maddeler ve araçların ekonomik boyanması konulannda teorik ve pratik eğitim verilmiştir tarihinde Aysan Ark Şirketler Grubu firması tarafından 13 Atelye personeline araçlann su ve akaryakıt depolarının sağlıklı bir şekilde tamir ve bakımı, kaynak işlemi öncesi ve sonrası alınması gereken güvenlik önlemleri konularında eğitim verilmiştir tarihinde SKF firması tarafından 51 Atelye personeline sızdırmazlık elemanlarının montaj ve demontaj sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim verilmiştir tarihlerinde İtfaiye Müdürlüğü'nde bulunan Land Rover marka araçlann tanıtımıve emniyetli sürüş programı dahilinde firma tarafından araçların kullanımı, bakım ve tamirlerini yapan 20 personele teorik ve pratik olarak eğitim verilmiştir tarihleri arasında işletme Müdürlügü'nde görevli 140 Hat şoförüne Akıllı Kart Müdürlügü'nce kordineli olarak Validatör kullanımı konusunda eğitim verilmiştir. MEMUR PERSONEL EĞiTiMi tarihleri arasında 29 aday memura hizmetiçi eğitim verilmiştir. STAJYER EĞiTiMi tarihlerinde Eğitim ve Öğretim yılında 3308 sayılı yasaya göre Kurumumuzda staj yapan 108 öğrenciyle Ücretsiz Yaz Stajı yapan 101 öğrenciye Dünden Bugüne Eshot'un tanıtımı ve işyerlerinde uyulması gereken kurallar konulannda eğitim verilmiştir. SOSYAL ÇALIŞMALAR Toplu iş Sözleşmesi gereği işçi personele verilmesi gereken Yazlık - Kışlık ve Koruyucu giyimler, süt, yoğurt ve temizlik yardımı ile memur personele verilmesi gereken giyim yardımlarının hazırlanması ve satınalınması ile ilgili çalışmalar yılında 3308 sayılı yasaya göre staj yapacak öğrencilerin alınması çalışmaları tarihlerinde Kurumumuzda çalışan tüm memur personele

18 Eşrefpaşa Hastahanesinde görevli Psikolog Elçin ÜGE tarafından insan ilişkileri, Stres ve stresle başa çıkma yöntemleri konularında eğitim verilmiştir tarihinde Eshot Genel Müdürlüğü'nün 60. yıl kuruluş yıldönümü nedeniyle Fuar Açık hava Tiyatrosunda tüm Eshot çalışanlarının katıldığı gecede kurumda 25 yılını dolduran 15 personelimize Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet PlRlŞTlNA tarafından plaket verilmiştir. Eshot'un tanıtımı ile ilgili sinevizyon gösterisi ve Yeni Türkü grubu konser vermiştir. Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı desteği ile Buca ismail Sekip Uysal ilköğretim Okulunda okuyan yardıma muhtaç 85 öğrenci giydirilmiş Tansaş fişi ve saat verilmiştir. Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi desteği ile, 11 Emniyet Müdürlüğü Trafik işleri Şube Müdürlüğü'nün katılımıyla Buca İsmail Sekip Uysal ilköğretim Okulunda okuyan öğrencilere trafik eğitimi verilmiştir tarihinde Atatürk'ün ölüm yıldönümünde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıl mış, konu ile ilgili personele film gösterimi sunulmuştur Dünya Engelliler günü nedeniyle tarihinde Engelliler Günü kutlanmıştır. İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN AMiRLiĞi 2003 yılı içerisinde düzenli olarak her öğlen saatleri arasında Eshot ve Izulaş personeline yemek verilmektedir. idare binasının her sabah temizliği yapılıp, kontrol edilmekte, ayda 1 sefer olmak üzere genel temizlik yapılmakta ve 2 ayda bir tüm bina ilaçlanmaktadır. Yemek dağıtımı sırasında personelin başlarına bone, ellerine eldiven verilerek ortamın hijyenik olması sağlanmaktadır. Yemekhaneye müzik sistemi kurulmuştur. Her ayın 15 'de idari işler Müdürlüğüne bağlı Eshot personelinin her ayın sonunda ise Izelman personeli nin puantajı düzenli olarak yapılmaktadır. Sosyal aktiviteler yapılmakta. (Yılbaşı kutlaması, önemli günlerin kutlanması gibi) İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Araç Sevk Amirliği ünitesi olarak ; 237 sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak binek ve kamyonet türü araçların Müdürlüklerin düzenlemiş olduğu taşıt talep formlarına göre Makine taşıt görev emirlerini Yasaya uygun olarak doldurup, takibi yapılmakta ve günlük dosyalanmaktadır.bu işlemler Genel Müdürlüğe, Muhasebe, Ticaret ve Atölyeler Müdürlüğüne bağlı çalışan araçlar için yapılmaktadır, ilgili birimlere ait araçlara ilişkin formlar ilgili Müdürlükler tarafından düzenlenmekte, dosyalama tarafımızdan yapılmaktadır. Araç sevk havuzunda bulunan araçlann akaryakıt, yağ ve onanırdan ile ilgili aylık rapor Genel Müdürlüğe sunulmaktadır. Genel Müdürlük ve Gediz Atölye'ye bağlı birimlerin en az akaryakıt ve araçla en çok iş yapma esasına uygun olarak, mümkün olduğu kadar işleri birleştirmek suretiyle yapılmaktadır. SAĞLIK İŞLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Kurumumuzda görev yapan memur personel ve ailelerinin sağlık ve esenliğinin sağlanması amacıyla poliklinik ve tedavi hizmeti; kurum hekimliği tarafından kadrolu işçi personelin sağlığı ve iş güvenliği, yıllık periyodik muayeneleri, rutin kontrolleri, acil müdahaleleri, hastalık takipleri, poliklinik ve tedavi hizmetleri işyeri hekimliğimiz tarafından yürütülmektedir.

19 Ayrıca; - Açlık kan sekeri, kolestrol, trigliserit tetkikleri - Tetanoz profilaxisi - Grip aşısı uygulamaları - Sağlık ve ilk yardım ile ilgili seminerler - Gerekli durumlarda idrar tahlili Sağlık Işleri'ne bağlı dispanserlerimizde yapılmaktadır Yılı: memur ve ailesi işçi personel pansuman ve enjeksiyon - Tüm çalışan isçi personelin yıllık periyodik muayeneleri yapılmıştır Yılına Yönelik Planlar: - ihtiyaç durumunda yaygın ve tehlikeli hastalıklar konularında eğitimler verilmesi - Tetenoz profilaxisi - Grip aşısı uygulaması - Kantin, yemekhane vb. GSM'lerde çalışan personelin portör muayenelerinin yaptırılması - Yıllık periyodik muayenelerin yapılması öngörülmektedir. PSİKOTEKNIK ÖLÇME VE DEĞERLENDiRME MERKEZi Merkezimizde, fiziksel tepki ve refleks gerektiren iş kollarında görev alacak yada görevde bulunan sürücülerdeki bireysel yetenek ve becerilerin; kaza yapan, kaza geçiren, kaza yapması olası veya mesleki yetersizlikleri görülen personelin yetenek ve becerilerinin ölçümü ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu amaçla, - Göreve yeni başlayacak sürücülere - Kaza yapan sürücülere - Metro sürücüsü/makinistlerine - Özel görev verilen sürücülere psikoteknik değerlendirme uygulanmaktadır. Ayrıca, kurumumuz bünyesinde görevli sürücülerle gerekli olduğu takdirde görüşmeler yapılmakta ve değerlendirme sonucuna göre psikolojik destek hizmeti sunulmaktadır Yılı: - 12 kaza yapan sürücü değerlendirmesi yapılmıştır. - Kaza yapan sürücülerin analiz ve değerlendirme raporlarının hazırlanmıştır. - Memuriyete yeni başlamış personele halkla ilişkiler ve insan ilişkileri konularında eğitim verilmiştir klinik görüşme yapılmıştır Yılına Ait Planlar: - Kaza yapılan sürücülerin değerlendirmelerinin yapılması ve destekleme programlarına alınması - Yeni işe başlayacak sürücülerin değerlendirmelerinin yapılması - ihtiyaç duyulduğunda gerekli psikolojik destek programlannın uygulanması öngörülmektedir. GÜVENLİK AMİRLİĞİ Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde 54 Koruma ve Güvenlik Görevlisi görev yapmaktadır. 12'şer saatten 2 vardiya halinde 24 saat devamlılık esasına göre hizmet verilmektedir, idaremiz koruma planlan 2495 Sayılı yasanın 55. maddesi gereğince hazırlanıp, Valilik Makamı'ndan onaylan alınmış bilgi için birer nüshası bağlı bulunan Karakol Amirliklerine gönderilmiştir. Genel Müdürlüğümüz Atelye ve birimlerine giriş ve çıkışlarda yabancı şahıslar ile araçlar üzerinde devamlı denetim ve kontrol uygulaması yapılmakta, çevre emniyeti devriye gezmek suretiyle alınmaktadır.

20 Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde görev yapan güvenlik görevlilerinin silah ve personel kadroları yeniden içişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü'nün tarihli onayı ile belirlenmiştir. Gediz Atelyede denetim ve kontrolü etkin biçimde sağlayabilmek için güvenlik kontrol sistemi kurularak, 20 noktada geceleri belli aralıklarla devriye gezilmektedir. Her yıl 2 defa yapılan uygulamalı tabanca atış eğitimi 2003 yılında tasarruf nedeniyle 1 kez yapılmıştır. Herhangi hırsızlık ve sabotaj karşısında etkin koruma önlemleri alınarak bağlı bulunulan mahalli karakolla koordineli olarak olaylara müdahale edilmiş, vuku bulan olaylar mahalli karakola bildirilerek gerekli adli işlem yaptırılmıştır. KART ÜNİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün asli görevi Toplu Ulaşım Kartı dağıtımıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve idare Encümenimizin kararlarına istinaden hazırlanan kart yönetmeliğine göre 2003 yılında hak sahiplerine yıllık ulaşım kartı dağıtılmıştır. Ayrıca, aynı yıl içimde belirli kartların bilgileri bilgisayara geçirilmiş, lüzumlu evraklar arşivlendirilmiş, gelen yazışmalar cevaplanmış halk ile gerek şifa en gerekse telefonda karşılıklı diyalog kurularak yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Bu arada mevcut ücretli kartların bedelleferi kedi kısmımız içinde muhasebeleştirme çalışmaları yapılmıştır yılında hak sahipleri tarafından kullanılan 60 yaş kartlarının 2003 yılı kullanım bedelleri ve zayi edenlerin kartlarının kapatılması ve yeni müracaatların alınma işlemleri yapılmış, yeni öğretim yılı başlaması nedeniyle adet öğrenci, adet öğretmen kartı müracatı alınmış paraları tahsil edilmiş, basılan kartların takibi yapılmış ve sağlıklı şekilde dağıtımı yapılmıştır. Yıl içinde indirimli kartların haricinde tüm kartların Kent Kart'a dönüştürülmesi işlemine başlanılmış, 1423 adet işçi 2135 adet memur kartlarının Kent Kart'a dönüştürülme için çalışmalar yapılmış, dağıtımına başlanmak üzere hazırlıkları bitirilmiştir adet işçi toplu taşım kartlarının soğuk damga ve pvc işlemleri yapılmıştır yılında 60 Yaş, 65 Yaş Yeşil, Şehit Ailesi, Özürlü ve Resmi Kurum Kartları Kent Kartlara dönüştürülmüş olup müracaat edenlerin kartları dağıtılmıştır YILI AKILLI KART BİNİŞLERİ (Ücret Birimine Göre Dağılım) B % % % % BAYKUŞ % Genel Toplam: YILI AKILLI KART BİNİŞLERİ (Kurumlara Göre Dağılım) Eshot: % İzulaş: % Metro: % İzdeniz: % Genel Toplam:

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuk Müşavirliği İdare adına tüm hukuki konuları yasal bazda takibi ve sonuçlandırılması ile birlikte İdare Encümen üyeliği görevini yürütmek, icra vasıtasıyla idari alacaklarını

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konuların takibi ile yasal işlemlerin yürütümü, idare Encümeni ve Memur Disiplin Kurulu üyeliği görevlerini yürütmek, Genel Müdürlük Makamı

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarım Personel Daire Başkanlığı'na bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Çalışmaları Belediyemiz birimlerince ihtiyaç duyulan bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar donanımları, otomasyon programı, medya takip sistemi, mobilyalar,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT Genel Müdürlüğü; İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi imtiyazı ile tesisatın alınmasına dair anlaşmanın onayı ve bu kuruluşun işletilmesi hakkındaki 27.07.1943 tarih

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE KESİN HESAP DAİRE BAŞKANLIĞI Başkanlığımıza bağlı Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Hesap İşleri Şube Müdürlüğü,Ayniyat Saymanlığı,Yemekhane Saymanlığı ve Gelir Müdürlüğü yer almaktadır BÜTÇE

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDARİ BİRİMLERİNE AİT TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde 1- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2014 tarihli ve 251 sayılı kararı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sayı : 71.M.16.6.MUS..71 / 15 / 2 / 21 Konu : 29 yılı Faaliyet Raporu BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA Müdürlüğümüz 1.1.29 31.12.29

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPAKLI BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konuları yasal bazda takibi ve sonuçlandırılması ile birlikte İdare Encümen üyeliği görevini yürütmek, icra vasıtasıyla idari alacaklarını

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. Ömer alisdemir Üniversitesi MİMARLIK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2016 1. MAAŞ TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu Hazırlama

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1) DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN TANITIMI 06/12/2012

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı