T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OKUL SAĞLIĞI ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU. Diğer :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OKUL SAĞLIĞI ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU. Diğer :..."

Transkript

1 MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKUL SAĞLIĞI ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU Form-1 Okulu :... Adı Soyadı :... Numarası :... Cinsi : 1) Erkek : 2) Kız: Yaşı :... Boyu :...Cm.... Ağırlığı :...Kg... Kan Basıncı :Normal: Yüksek: Düşük: (...mm. hg.) PPD :...mm.... GÖZ MUAYENESĠ Şaşılık : Var : Yok : Görme Keskinliği : Normal : Sağda Görme Zayıf : Diğer : Solda Görme Zayıf : İki Gözde de Görme Zayıf : :......(Trahom vb.) DĠġ MUAYENESĠ Çürük Süt Dişi Sayısı :... Dolgulu Süt Dişi Sayısı :... Çürük Kalıcı Diş Sayısı :... Dolgulu Kalıcı Diş Sayısı :... Çekilmiş Kalıcı Diş Sayısı :... Maloklüzyon : Var: Yok : Diş Fırçası Kullanma Alışkanlığı : Var: Yok : FĠZĠK MUAYENE Saçlı Deri : Normal : Bit : Mantar : Diğer :... Deri : Normal : Diğer :... Kulak : Normal : Buşon : Perfore Zar : Diğer :... Burun : Normal : Septum Deviasyonu : Diğer :... Boğaz : Normal : Kronik Tonsilit : Nazoferingeal Akıntı : Boyun : Normal : Goitre : Göğüs : Normal :

2 Deformite (Skolyoz vb.) : Akciğer : Normal : Kalp : Normal : Karın Normal : Hepatomegali : Splenomegali: Herni: Ürogenital Sistem : Normal : İnmemiş Teşhis : Ekstire mite : Normal : Yürüyüş Topallık : Bozukluğu: Deformite : Atrofi : Düz Tabanlık A.İçe Dışa bas. Varsa Akut Has. Ruhsal Uyum Durumu : Uyumlu : Uyumsuz : Çok Uyumsuz : (Öğretmenin Gözlemine Göre) SONUÇ : Saptanan Patolojiler : 1. Yok Diş Hekimi İmza Doktor İmza Not: Bu form, değerlendirmeler bittikten sonra lerin kişisel dosyasına konulmak üzere okula bırakılacaktır.

3 Form-2 ÖĞRENCĠ MUAYENELERĠ ÖZETLEME FORMU Okulun Adı :... Adresi/Tel :... Sağlık Taramasının Yapıldığı Tarih :... Okul Öğrenci Sayısı :... Sınıf Öğrenci Sayısı :... Sınıfın Adı :... Hastalık Bulunan Öğrenci Sayısı :... Sıra No Adı Soyadı TeĢhis Öneriler Sonuçlar Not: Bu form her sınıf için 2 nüsha halinde hazırlanacak, Sağlık ekibi ve sınıf öğretmeni ile birlikte düzenlenecek, bir nüshası okulda diğer nüshası ilgili Sağlık ocağında bulundurulacaktır.

4 Form-3 OKUL VE ÇEVRE SAĞLIĞI FORMU Okulu :... Adresi-Tel :... Tarama Tarihi :... Müdürün Adı Soyadı :... Okulun Su Durumu : Şehir Suyu Var : : Şehir Suyu Yok : : Şehir Suyu Yok-Su Bidonları var : : Hiç Suyu Yok : Okulun Tuvalet Durumu : Tuvaleti Var Sıhhi : : Tuvaleti Var Gayri Sıhhi : : Tuvaleti Yok : Lâvabolarda Sabun veya Benzeri Temizlik Malzemeleri : Var : Yok: İlk Yardım Dolabı ve Malzemesi : Var : Yok: Okullarda Çöp ve Atık Durumu Çöpler Uygun Olarak Toplanıyor : Çöpler Uygun Olarak Toplanmıyor : Çevrede Septik Kaynak Var (Belirtiniz) : Çevrede Septik Kaynak Yok : SONUÇ Çevre Sağlığı ile İlgili Önlemler Alınmış : Çevre Sağlığı ile İlgili Önlemler Alınmamış : ÖNERĠLER... İmza İmza İmza Doktor M.E.Md.Yetkilisi Okul Müdürü Not: Bu form, Sağlık ekibi başkanı (Doktor) Okul Müdürü ve Millî Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilen bir yetkili ile birlikte okul denetlendikten sonra düzenlenir. Her ay varsa aksaklığın giderilip giderilmediği ilgili bölüme işlenir.

5 ... Anaokulu / Ġlköğretim Okulu / Lisesi Öğrenci ve Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları (Sayısal Olarak) Form-4 SAĞLIK TARAMASININ YAPILDIĞI TARĠH :.../.../200. OKULUN ADI : OKULDAKĠ TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI : SINIF SAYISI : MUAYENE OLAN ÖĞRENCĠ SAYISI : OKULLARDA...SINIFLARDA BELĠRLENEN HASTALIKLARI Göz Bozuklukları (ġaģılık-görme Bozukluğu) Allerji ve Cilt Hastalıkları Kulak Problemleri (Otit, Perfore Zar vb.) Burun Problemleri (Deviasyon Kr.Sinüzit vb.) Boğaz Problemleri (Kr.Tonsilit, Guatr, Kr.Faranjit vb.) Kalp Hastalıkları (Anomaliler, Kapak Hastalıkları vb.) Akciğer Hastalıkları (Kr. Bronşit, Astma Bronşhiale vb.) Ortopedik Problemler (Skolyoz, Kifoz, içe dışa basma, düz tabanlık) Parazitoz Gelişme Geriliği Karın Problemleri (Hepatospianomagal vb.) Ürogenital Problemler (İnmemiş testis vb.) Ruhsal Bozukluklar ve Zeka Geriliği Tüberküloz Diğer (Kısaca önemlilerini belirtiniz.) Öğretmen-Öğrenci Toplamı AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI Çürük kalıcı (6 yaģ dahil) Çürük süt Dolgu diģleri olan Malokluzyon ve Ortodontik Bozukluklar DiĢ fırçası Kullanma AlıĢkanlığı VAR YOK REÇETE ĠLAÇ SAĞLIK OCAĞINA SEVK SONUÇLAR HASTANEYE SEVK REHBERLĠĞE SEVK ÇEVRE SAĞLIĞI VE ÇEVRE KONTROLÜ ġehir suyu var Su bidonu var SU TUVALETLER LÂVABOLAR Hiç suyu yok uygun uygun değil Sabun ve benzeri temizlik malzemesi Var Yok Ġlk yardım dolabı ve malzemesi Var Yok Uygun Çöp Toplanması Uygun Değil Çevrede Septik Kaynak Var Yok Önlem AlınmıĢ Çevre Sağlığı ile Ġlgili Önlem AlınmamĢ Not: Bu form Okul sağlığı taraması yapılan her okul müdürlüğünce iki nüsha düzenlenerek; bir nüshası İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüshası okul kayıtlarında korunur.

6 Form-5 Öğrenci-Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları (Tarih.../.../ /.../200.) ĠLĠ Toplam Okul Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Muayene Edilen Öğrenci Sayısı Muayene Edilen Öğretmen Sayısı Göz Bozuklukları (ġaģılık- Görme Bozukluğu) TESPĠT EDĠLEN HASTALIKLAR/Öğrenci-Öğretmen Sayısı. Allerji ve Cilt Hastalıkları Kulak Problemleri (Otit, Perfore Zar vb.) Burun Problemleri (Deviasyon Kr.Sinüzit vb.) Boğaz Problemleri (Kr.Tonsilit, Guatr, Kr. Faranjit vb.) Kalp Hastalıkları (Anomaliler, Kapak Hastalıkları vb.) Akciğer Hastalıkları (Kr.BronĢit, Astma BronĢhiale vb.) Parazitoz GeliĢme Geriliği Karın Problemleri (Hepatospianomagal vb.) Ortopedik Problemler (Skolyoz, Kifoz, içe dıģa basma, düz tabanlık) Ürogenital Problemler (ĠnmemiĢ testis vb.) Ruhsal Bozukluklar ve Zeka Geriliği Tüberküloz Diğer (Kısaca önemlilerini belirtiniz.) Öğretmen-Öğrenci Toplamı AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI Kontrol edilen Öğrenci Sayısı Çürük kalıcı (6 yaģ dahil) Çürük küt Dolgu diģleri olan Malokluzyon ve Ortodontik Bozukluklar DiĢ Fırçası Kullanma AlıĢkanlığı Olan Öğrenci Olmayan Öğrenci TARAMA SONUCUNDA YAPILAN ĠġLEMLER Reçete Yazılan Ücretsiz Ġlaç Verilen S.E.M.Sevk Sağlık Ocağı Veya Hast.Sevk. Rehberlik ve ArĢ.Mrk.Sevk Toplam Öğr. ġehirsuyu olan okul ÇEVRE SAĞLIĞI SU TUVALETLER LÂVABOLAR Su bidonu olan okul Hiç suyu olmayan okul uygun tuvaleti olan okul uygun olmayan okul Sabun ve benzeri temizlik maddeleri Olan okul Olmayan okul Ġlk yardım dolabı ve malzemesi Olan Okul Olmayan Okul Uygun Çöp Toplanması Çevrede Septik Kaynak Çevre Sağlığı ile Ġlgili Uygun Değil Olan Okul Olmayan Okul Önlem AlınmıĢ Önlem AlınmamıĢ Sağlık Ocağı Tabibi Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü ġube Müdürü/Müd.Yrd. Ġl Millî Eğitim Müdürü Not: Bu form öğretim yılı boyunca yürütülen okul sağlığı sağlık eğitimi faaliyetleri için düzenlenerek en geç 15 Temmuz tarihine kadar Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Beşevler/ ANKARA Adresine gönderilecektir.