Klinik Kuralları Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Kuralları Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı"

Transkript

1 2015 Sürüm 2.2 Klinik Kuralları Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Klinik kuralları düzenli aralıklarla yenilenir. Yapılan değişiklikler her sürümde kırmızı ile belirtilecektir. Bu kurallar tüm öğretim üyeleri, klinik hekimleri, hekim yardımcıları ve öğrenciler için bağlayıcı olup; uygulamasında herhangi bir şekilde imtiyaz veya istisna olamaz. Tespit edilen durumlar mazerete bakılmadan tutanak ile kayıt altına alınır. Bu nedenle tüm kurallara titizlikle uyulması ve kurallar ile ilgili sorunların Anabilim Dalı Başkanı'na iletilmesi gereklidir. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2 Giriş ÇOCUKDİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SORUMLULUK PLANI Anabilim Dalı Başkanı Salih Doğan 5. Sınıf Diş Hekimliği Öğrenci Staj Sorumlusu Salih Doğan Seçil Çetin 4. Sınıf Diş Hekimliği Öğrenci Staj Sorumlusu Mustafa Aydınbelge Derya Bayat 3. Sınıf Diş Hekimliği Öğrenci Staj Sorumlusu Kenan Cantekin Ebru Şenyiğit Hekim Yardımcılığı Programı Sorumlusu Klinik Hekim Sorumlusu Klinik Malzeme Sorumlusu Örnekleme Sorumlusu Flor Çalışması Sorumlusu Teorik Ders Sorumlusu Sosyal İşler Sorumlusu Sterilizasyon Denetleme Sorumlusu Klinik İşleyiş Geliştirme Sorumlusu Teorik ve Pratik Eğitim Geliştirme Sorumlusu Personel Eğitim Sorumlusu Öğrenci Denetleme Sorumlusu Klinik Düzenleme Sorumlusu Sekreterya Sorumlusu Hekim Yardımcıları Sorumlusu Temizlik Sorumlusu Klinik Radyografi ve Fotoğraf Sorumlusu Klinik Teknisyen ve Klinik Arıza DenetlemeSorumlusu Salih Doğan Ebru Delikan (Diş Hekimi Hüsniye Gümüş) (Diş Hekimi Kübra Pedük) (Diş Hekimi Gamze Topçuoğlu) (Diş Hekimi Ebru Şenyiğit) (Diş Hekimi Serap Avcı) (Diş Hekimi Zeynep Işık) (Diş Hekimi Gamze Topçuoğlu) (Diş Hekimi Seçil Çetin) (Diş Hekimi Kübra Pedük) (Diş Hekimi Gözde Kırzioğlu) (Diş Hekimi Ebru Delikan) (Diş Hekimi Oğuz Senek) (Klinik Sekreteri Güler İnce) (Hekim Yardımcısı Hasan Gönen) (Temizlik Personeli Nuri Parlak) (Yardımcı Personel Murat Kaya) (Protez Teknisyeni Ender Paydaş) Sorumlu personel klinikte bulunmadığı günlerde mevcut sorumluluğuna vekâlet edecek personeli Anabilim Dalı Başkanı na bildirmekle sorumludur. Olağanüstü durumlarda görev atamalarını HEKİM YARDIMCISI SORUMLUSU, KLİNİK HEKİM SORUMLUSU yapar. Bu değişiklikler ANABİLİM DALI BAŞKANI na bildirilir. Klinik personeli kinik dışında olacağı zamanı ve bu süre içinde görevini devrettiği kişiyi bölüm sorumlusuna haber vermekle sorumludur. Buna göre; hekim yardımcıları, temizlik personeli, klinik radyografi ve fotoğraf sorumlusu, klinik teknisyeni HEKİM YARDIMCISI SORUMLUSU na, klinik sekreterleri ANABİLİM DALI BAŞKANI na, klinik

3 hekimleri KLİNİK HEKİM SORUMLUSU nabilgi verir. Hiçbir klinik personeli çalışma alanını bir başkasına devretmeden boş bırakamaz. Her personel kendi görev/sorumlulukları dışında,görevi devraldığı personelin de görev/sorumluluklarını en iyi şekilde bilmek ve gerektiğinde kendi görev/sorumlulukları dışında görevi devraldığı personelin de görev/sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek ile sorumludur. Her personel kendi sorumluluğu altına verilen malzemelerin kaydını tutmak, günlük sayımını yapmak ve kaybolması / hasar görmesi durumunda olayı Anabilim Dalı Başkanı na anında bildirmekle sorumludur. Personelin klinikten ayrılması veya işi bırakması gibi durumlarda kendi üzerinde sorumluluğu olan malzemeleri Anabilim Dalı Başkanı na hasarsız ve eksiksiz teslim eder. Mevcut sorumluluk listesi her yarıyıl başında yenilenerek duyurulur. Diş Hekimliği Öğrenci Staj Sorumlusu ve Hekim Yardımcılığı Programı Sorumlusu: Stajların yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyesi ile yardımcı klinik hekimidir. Öğretim Üyesi; Her staj süresi içinde bir gün staj gözlemciliği yapar Staj sonu değerlendirmesini yapar Staj sonu notlarını sisteme girer Staj içerisinde oraya çıkan sorunları çözer ve / veya Anabilim Dalı Başkanı na iletir Stajdan sorumlu klinik hekimlerini denetler Öğrencilerin özel sorunlarına çözüm bulur ve / veya Anabilim Dalı Başkanı na iletir Klinik Hekimi; Öğrencilerin klinik yoklama, verilen hasta kaydı listesi ve dosyalarının kaydedilmesi, düzenlenmesi ve takibi Stajın ilk günü öğrencilere bilgilendirme toplantısının yapılması Staj ile ilgili her türlü sorunda stajdan sorumlu öğretim üyesi ile birlikte çalışılması Staj sonu değerlendirmesi için staj bitim tarihinden en geç 1 hafta önce değerlendirme yapacak öğretim üyesi / üyelerine bildirilmesi ve dosya teslim günü ve saatinin öğrencilere duyurulması Öğrencinin staj sonu dosya teslim formunu kontrol ettikten sonra en kısa zamanda öğrenciye ait klasörü stajdan sorumlu öğretim üyesine teslim etmesi Klasörde; Staj Sonu Değerlendirme Formu (Fotoğraflı) Staj İçi Değerlendirme Formları Hasta Sayısı Kayıt Formu Endikasyon Sunum Formları Staj Değerlendirme Formubulunmalıdır. Staj sonu notlarının sisteme girilmesi, duyurulmasının takibi Stajer öğrencilerin klinik performans durumu ile disiplin uyarılarının öğrenci değerlendirme formuna yazılması Gerekli duyuruların stajer öğrencilere duyurulması Stajer öğrencilerden gelen geri bildirimlerin önce stajdan sorumlu öğretim üyesi ve daha sonra da Anabilim Dalı Başkanı ile paylaşılması

4 Staj süresi dışındaki sürelerde (öğle arası dahil) ünit rezervasyonlarının yapılması ve planlanması Klinik Hekim Sorumlusu: Klinikte çalışan tüm klinik hekimlerinden Anabilim Dalı Başkanı na sorumlu olan kıdemli klinik hekimidir. Klinik hekimlerinin çalışmalarını ve kurallara uymalarını denetler Endikasyon hasta sunum listesini tutar. Her hafta sunum kağıtlarını klinik hekim klasörüne kaldırır. Aylık olarak klinik muayene listesi, acil listesi, öğle arası nöbetçi listesi ve staj sorumlusu klinik hekimi listesini düzenler. Literatür sunumlarının takibini ve organizasyonunu yapar. Her hafta literatür değerlendirme formlarını klinik hekim klasörüne kaldırır. Anabilim Dalı Başkanı ndan gelen duyuruları klinik hekimlerine duyurur ve verilen görevleri icra eder, geri bildirimleri Anabilim Dalı Başkanı na iletir. Klinik hekimlerin sorunlarını çözer ve /veya Anabilim Dalı Başkanı na iletir. Yıllık izinlerin düzenlemesini yapar, Anabilim Dalı Başkanı na iletir ve duyuru panosuna asarak klinik sekreterliğine bilgi verir. Klinik içerisinde ortaya çıkan sorunları (hasta, hekim veya öğrenci kaynaklı) çözer ve / veya Anabilim Dalı Başkanı na iletir. Klinik Malzeme Sorumlusu: Kliniğin sarf ve demirbaş sarfiyat, kayıt ve sipariş edilmesinden sorumlu kinik hekimidir. Haftalık malzeme alımını denetler, bir tablo haline getirerek aylık olarak Anabilim Dalı Başkanı na sunar. Aylık olarak sarf malzeme eksik listesini hazırlar, Anabilim Dalı Başkanı onayından sonra sistemden ister. Malzemelerin ihale edilişini, teminini ve kliniğe alınışını takip ve kontrol eder. Klinik depo kontrolünü yapar (stok durumu, son kullanma tarihi geçen malzemeler ve tertip düzen). Klinik içerisindeki demirbaş malzeme kontrolünü yaparak ortaya çıkan sorunları aylık olarak Anabilim Dalı Başkanı na rapor eder. Klinik içerisinde demirbaşlarda meydana gelen arıza ve sorunların kontrolünü yaptırır ve takip eder. Ortaya çıkan sorunları Anabilim Dalı Başkanı ile paylaşır. Sterilizasyona gönderilen ve alınan malzeme sayılarını sorumlu hekim yardımcısı ile denetler. Örnekleme Sorumlusu: Aylık SGK örneklerinin raporlarının hazırlanmasında Anabilim Dalı Başkanı ile çalışan klinik hekimidir. Aylık olarak gelen takip hastalarının rapor, radyografi ile fotoğraflarını hazırlar Hazırlanan raporları ve Anabilim Dalı Başkanı ndan gelen raporları kontrol eder. Eksik radyografi vb durumları Anabilim Dalı Başkanı na rapor eder. Örneklemede ortaya çıkan sorunları çözer, çözümü Anabilim Dalı Başkanı na bildirerek yerine getirir.

5 Klinik hekimleri tarafından yapılan uygun olmayan, radyografisi yada fotoğrafı olmayan tedavilerle ilgili düzenlemeyi Anabilim Dalı Başkanı na bildirerek yerine getirir. Flor Çalışma Sorumlusu: Saha çalışmalarını organize edilmesinde Anabilim Dalı Başkanı ile çalışan klinik hekimidir. Saha çalışmalarının yürütülmesinde ilgili Anabilim Dalları ve Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ile koordineli çalışır. Çalışmaların yapılacağı okulları belirler Okula gidecek öğrencileri hazırlar Gerekli malzeme ve sarf tedarikini organize eder Çalışma için gerekli formları hazırlar ve çoğaltır Öğrencilerin ve ekipmanların taşınması için gerekli araç organizasyonunu yapar Çalışma sonuçlarının derlenmesi ve ön değerlendirmesini yaparak Anabilim Dalı Başkanı na sunar. Teorik Ders Sorumlusu Anabilim Dalı nın tüm teorik derslerini ilgili öğretim üyesine en geç bir gün önce duyurur Öğrenci yoklamasını alır, imza kontrolünü yapar. Sınav organizasyonunu yapar (Sınıfların ayarlanması, soru ile cevap kâğıtlarının hazırlanması, gözetmenlerin bilgilendirilmesi vs). Sınav sonuçlarının zamanında duyurulması ve ilgili birimlere evrakların gönderilmesini kontrol eder. Sosyal İşler Sorumlusu Kliniğin temel ihtiyaçlarının tedarikini yapar Aylık ihtiyaç için ücretleri toplar Klinik çalışanlarının özel günleri için (doğum, vefat, terfi, mezuniyet) sosyal eylemleri organize eder Klinik içi çalışma ortamını rahatlatacak sosyal projeler hazırlar Klinik sosyal projelerinde Fakülte Sosyal İşler Alt Komisyonu çalışanları ile birlikte çalışır. Sterilizasyon Denetleme Sorumlusu Kliniğin ve sterilizasyon odasının temizlik denetlemesini yapar. Öğrencilerin, hekim yardımcılarının ve klinik hekimlerinin çalışmalarını denetler. Kliniğin laboratuvar, sekretarya ve röntgen birimlerinin temizlik kontrollerini yapar. Ünitlerin dezenfeksiyon işlemlerini denetler. Kliniğin genel temizliğini denetler. Ünitlerin dezenfeksiyonu ile stajer öğrencilerin çalışmalarının denetlenmesinde diğer klinik hekimleri ile koordineli olarak çalışır, gelen şikayetleri takip eder. Ortaya çıkan sorunları çözer ve Anabilim Dalı Başkanı na rapor eder.

6 Sterilizasyon alanında geliştirici projeler üreterek her ay sonunda Anabilim Dalı Başkanı na sunar. Klinik İşleyiş Geliştirme Sorumlusu Kliniğe hastaların gelişinden çıkışına kadarki tüm işlem basamaklarını inceleyerek daha verimli çalışma koşullarına yönelik projeler üretir. Tüm klinik işleyiş aşamalarındaki sorunları aylık olarak Anabilim Dalı Başkanı na rapor eder. Hasta memnuniyet formlarının dağıtılması, toplanması ve değerlendirmesini yapar. Klinik personelinin çalışma memnuniyet düzeylerini denetler ve Anabilim Dalı Başkanı na sunar. Teorik ve Pratik Eğitim Geliştirme Sorumlusu Tüm teorik ve pratik eğitimlerin kurallara uygun bir şekilde yürütüldüğünü denetler Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik projeler oluşturur ve aylık olarak Anabilim Dalı Başkanı na rapor ederek paylaşır. Öğrencilerden aldığı geri bildirimleri değerlendirerek sorunlara çözüm yaratır, Anabilim Dalı Başkanı onayından sonra bu eylemleri gerçekleştirir. Personel Eğitim Sorumlusu Klinik personelinin kurallara uygun bir şekilde çalışmaları, yaptıkları işleri daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim planlarını yaparak uygular. Planladığı eğitim programlarını Anabilim Dalı Başkanı ile paylaştıktan sonra uygular. Elde edilen ilerleme ve gelişmeleri Anabilim Dalı Başkanı na aylık olarak rapor eder. Öğrenci Denetleme Sorumlusu Stajer klinik öğrencilerinin klinik kuralara uygun bir şekilde çalıştıklarını denetler. Ortaya çıkan sorunlara çözüm üretir, ürettiği çözümleri Anabilim Dalı Başkanı onayı sonrasında uygular. Acil Nöbetçi Klinik Hekimi Acil olarak gelen hastaların klinik muayenelerinin gerekli ise acil müdahalelerinin yapılarak randevularının verilmesi Genel anestezi endikasyonu konularak konsültasyona gönderilen hastaların konsültasyon onaylarının verilmesi (gerekli ise tekrar muayenelerinin yapılması) Acil nöbetçisi nöbetçi olduğu gün içinde isteğe bağlı olarak kendi hastalarının tedavilerini sürdürebilir. Acil tedavisine başladığı hastaların acil müdahale gerektiren diş / dişlerinin tedavilerini sonlandırmaktan / sonlandırılmasından sorumludur. Stajer Öğrenci Nöbetçisi Stajerlerin aldıkları hastaların endikasyon sunumunu almak, endikasyon hatalarını düzeltmek Stajer öğrencilerin yaptıkları tedavilerin aşamalarını kontrol etmek

7 Staj içinde alınan radyoğraf ve konsültasyonların kontrollerini yapmak Tedavi sonu kontrol radyografisi alınması gereken tedavilerin radyograf kontrolünü yapmak Tedavi bitim onaylarını imzalanması Stajerler ile ilgili nöbetçi öğretim üyesinden alınan endikasyon ve disiplin uyarının stajdan sorumlu klinik hekimine bildirilmesi Staj eğitiminin klinik kurallarına göre devamının sağlanması, yaptırımların uygulanması Staj içi değerlendirme formlarının doldurularak stajdan sorumlu klinik hekimine verilmesi Disiplin sorunu olan stajerlerin staj sorumlusu hekime bildirilmesi Gün sonunda stajer öğrenciler ile günün değerlendirmesi için toplantı yapmak (staj içerisinde yaşanan aksaklıklar, bilgi eksiklikleri, hatalar vb.) Klinik Düzenleme Sorumlusu Staj süresi dışındaki sürelerde (öğle arası dahil) ünit rezervasyonlarının yapılması ve planlanması

8 Bölüm 1. Klinik Eğitim Kuralları 1. Klinik staj eğitim programı Dekanlık tarafından her sene başında duyurulan tarihlerde 3, 4 ve 5. sınıf stajer klinik hekim staj gruplarının katılımı ile gerçekleştirilir. Stajların yürütülmesinden sene başında her sınıf için Anabilim Dalı Başkanı tarafından belirlenen bir öğretim üyesi ile öğretim üyesine yardımcı bir klinik hekimi sorumlu olur. Sorumlu öğretim üyeleri ve stajlardan sorumlu klinik hekimlerinin adı sene başında klinik duyuru panosunda ve internet sayfasında duyurulur. 2. Staj süresi içinde günlük olarak;stajın yürütülmesinde haftalık nöbetçi klinik öğretim üyesi başta sorumlu olup, her gün stajer öğrencilerin tedavilerinin izlenmesi ve yoklamalarının alınmasında nöbetçi bir klinik hekimi görev alır.nöbetçi klinik hekimi listesi klinik hekim sorumlusu tarafından aylık olarak belirlenir. Bu liste klinik duyuru panosunda ilan edilir. 3. Staj grupları için duyurulan eğitim tarihlerinin ve bu tarihlerde yapılan değişikliklerin izlenmesi stajer klinik hekimlerinin sorumluluğundadır. 4. Stajer klinik hekimlerimizin istedikleri zaman staj süresi dışında ilgili stajdan sorumlu klinik hekiminin izni ve klinik şartlarının uygunluğu durumunda kliniğimizde çalışması mümkündür. Ancak ilgili stajer öğrencinin teorik ders saatinde veya başka bir klinik stajını sürdürdüğü süre içinde kliniğimizde çalışmasına müsaade edilmez. 5. Klinik çalışma saatleri 5. sınıf stajerleriçin saat 8:00 ile 12:00 arasında, 4. sınıf stajerler için saat 13:00 ile 17:00 arasındadır. 3. sınıf diş hekimliği öğrencileri için gözlem ve çalışma saat aralığı 08:00 ile 12:00 arasındadır. 6. Stajer klinik hekimleri staj süresi içinde ve staj başlama saatinde klinikte bulunmak zorundadır. Yoklama günlük olarak nöbetçi klinik hekimi tarafından staj başlama saatinden sonra 5 dakika içinde alınmalı, bundan sonra gelen stajer 15 dakikaya kadar GEÇ, daha fazla geciken stajerler ise YOK olarak yazılır. 15 dakikadan daha fazla geciken stajerlerin kliniğe alınması nöbetçi öğretim üyesinin izni ile mümkündür. Stajerin geç kaldığı gün için geç veya yok yazılmasına nöbetçi öğretim üyesi tarafından stajerin mazeretinin değerlendirmesine göre karar verilir. Uygun görülmediği durumda stajer nöbetçi öğretim üyesi tarafından kliniğe alınmayabilir. 7. Yoklamalar stajerlerden günlük olarak nöbetçi klinik hekimi tarafından imza karşılığı alınır ve gün sonunda stajdan sorumlu klinik hekimine teslim edilir. 8. Stajer klinik hekimleri staj çalışma saat aralıklarında klinikte bulunmak zorundadır. İzin almadan klinikten ayrılmaları durumunda yoklamada o gün için YOK yazılırlar. 9. Stajyer diş hekimleri klinik içerisinde bulundukları süreçte yaka kartlarını takmak zorundadır, aksi takdirde bu durum dosyalarına not alınarak negatif yönde değerlendirilecektir. 10. Kliniğimizde stajer diş hekimleri istedikleri zaman, en geç bir gün önceden klinik düzenleme sorumlusu klinik hekimine bilgi vermek kaydı ile saat 12:00 13:00 saatleri arasında hastalarına randevu vererek kliniğimizde çalışabilirler. 11. Staj dışı saatlerde çalışmak için randevu aldığı halde gelmeyen (bu durumlarını klinik düzenleme sorumlusuna bildirmeyen) stajyer öğrencilerimize takip eden bir hafta süre ile yeni randevu verilmeyecek, tekrarında bu sürenin tekrarı katında arttırılacaktır (2 hafta ve 3 hafta vb gibi)

9 12. Hastası geldiği saatte gelmeyen (bu durumlarını hastaya ve klinik düzenleme sorumlusuna bildirmeyen) stajyer öğrencilerin gelen hastasının klinik hekimine devredilerek yerine 2 yeni hasta verilecektir 13. Hiçbir stajyer klinik hekimine teorik ders saatinde (ders boş olsa bile) klinikte hasta bakmasına izin verilmez. Aksi durumlar stajdan sorumlu klinik hekimleri tarafından denetlenir ve bu durum dosyalarına not alınarak negatif şekilde değerlendirir. 14. Stajyer diş hekimleri klinik içerisinde bulundukları süreçte hastalarına kartvizit vermek zorundadırlar, aksi takdirde bu durum dosyalarına not alınarak negatif yönde değerlendirilecektir 15. Stajer klinik hekimleri kliniğe gelirken, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinmiş olmalı, yanlarında çalışır halde en az ikiairotor ile mikromotor bulundurmak zorundadırlar. Bu şartların kontrolü staj başlamadan nöbetçi klinik hekimi tarafından yapılır ve görülen eksiklikler staj gözlem kağıdına öğrencinin adına not düşülerek stajdan sorumlu klinik hekimine bildirilir. 16. Staj başında stajdan sorumlu klinik hekimi tarafından stajerlere 30 dakika bir bilgilendirme toplantısı yapılır. Klinik kuralları kısaca sunu şeklinde anlatılarak, gerekli bilgilendirmelerde bulunulur. Bu bilgilendirmeden sonra stajer klinik hekimlerinin tüm klinik kuralları bildikleri varsayılır. 17. Stajlarda sabah saat 9:00 da ve 11:00 de; öğleden sonra 13:00 de ve 15:00 de yeni klinik hastası dağıtımı yapılır. Hasta dağıtımı belirtilen saatlerden en geç 15 dakika içinde bitirilmeli, gelmeyen hasta yerine eksik hasta sayısı kadar kliniğe başvuran yeni hastalardan seçilerek verilmelidir. Gelmeyen hasta nedeniyle oluşan eksiklikler giderilmeli ve her stajer öğrencinin staj içerisinde aldığı hasta sayısı aynı olması sağlanmalıdır. 18. Öğrencilerin bakacakları hastalar daha önce randevusu verilmiş hastalardan seçilerek sadece stajdan sorumlu klinik hekimi tarafından dağıtılır. Dağıtılan hastaların staj nöbetçisi klinik hekimi tarafından hangi öğrenciye verildiği öğrenci hasta kayıt formuna kaydedilir. Bu listenin düzeninden stajdan sorumlu klinik hekimi sorumludur. Kaydedilmeyen bir hastadan dolayı oluşan mağduriyet durumlarında mağdur hastanın tedavileri o stajdan sorumlu klinik hekimi tarafından bitirilir yaşında ve daha küçük yaştaki hastalara sadece klinik hekim randevusu verilebilir. Klinik öğrencilerine verilemez ve tedavileri yaptırılamaz. 20. Sistemik rahatsızlığı bulunduğu tespit edilen hastanın tedavisine nöbetçi öğretim üyesinin onayı olmadan kesinlikle başlanmaz.tedaviye nöbetçi öğretim üyesine danışılmadan başlanması ancak hastanın dental tedavi girişimine sakınca olmadığını gösteren güncel bir konsültasyon formu varlığında mümkündür. 21. Öğrenciler klinik hastası haricinde hasta (tanıdık, rica) alamazlar. Bu şekilde hasta alımı ancak bölüm başkanı veya öğretim üyesinin izni ile mümkün olur. Alınan hastaların sosyal güvencesi içinde hasta dosyası çıkarması ve işlemlerinin bilgisayara kaydedilmesi mecburidir. Aksi halde yapılan işlemin ücreti tedaviyi yapan hekim tarafından fakülteye ödenir. 22. Stajerleraldıkları her yeni hasta için hasta kayıt veendikasyon formunu doldururlar. Bu formun doldurulmasında; Hastanın ekstraoral muayenesinin ve introral muayenesinin yapılmış olması, Gerekli anamnez bilgilerinin alınmış olması, Elde edilen verilerle birlikte klinik ve radyolojik değerlendirme sonucuna göre her diş için hastaya uygun olan teşhis ve öngörülen tedavi şeklinin yazılmış olması gereklidir.

10 Bundan sonra hazırladıkları endikasyon formlarını stajdan sorumlu öğretim üyesine veya nöbetçi klinik hekimine imzalatarak tedaviye başlarlar. Endikasyon formunun doldurulmasında öğrencinin tespit edilen eksiklikleri tarih atılarak stajer öğrenci değerlendirme formuna not edilmelidir. İmza alınmadan başlanmış hasta tespit edildiğinde, tespitin yapıldığı ana kadar o hastaya yapılan işlemler stajerinstaj puanından düşülür. Kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasından nöbetçi klinik hekimi ile stajdan sorumlu klinik hekimi sorumludur. 23. Stajer öğrencilerin klinik içerisinde düzgün, düzenli ve steril çalışma şartlarına riayet ederek çalışmasının kontrolünde öncelikle sterilizasyondan sorumlu klinik hekimi ile öğrenci denetleme sorumlusu klinik hekimi, daha sonra hekim yardımcısı ve stajdan sorumlu hekim rol alır. Hekim yardımcılarıkuralların dışında bir durum ile karşılaştığında stajdan sorumlu hekime bildirir. Bu durumda stajdan sorumlu hekim tarafından öğrenciye uyarı verilir. Mevcut uyarıların her birisi stajer öğrenci değerlendirme formuna kaydedilir. Bir hafta içerisinde üç veya daha fazla uyarı verilen öğrencinin bulunması durumunda olay öğretim üyesine bildirilir. 24. Günlük staj içi değerlendirme formlarının staja başlamadan önce stajdan sorumlu klinik hekimine verilmesi stajer hekimlerin sorumluluğundadır. 25. Staja bakan hekim ve/veya öğretim üyesi stajer öğrencinin yaptığı tedavinin teşhis, tedavi aşamaları ve bitim kontrollerini titizlikle yapmak zorundadır. Tedavi bitiminde gerekli kontrolleri yapıldığı imza ile onaylanır. Tedavi sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlardan ve yenilenmesi gereken tedaviden 6 ay süre ile staja bakan hekim ve / veya öğretim üyesi sorumludur. 26. Her staj süresi içinde bir gün nöbetçi öğretim üyesi tarafından staj gözlemi yapılır.stajdan sorumlu klinik hekimi en az iki öğretim üyelerinin her staj grubunda staj nöbeti yapması için gerekli organizasyondan sorumludur.bu gözlem sonucunda her öğrenci için öğretim üyesinin dolduracağı staj değerlendirme formu stajdan sorumlu klinik hekimi tarafından alınır, öğrencinin dosyasına konur. 27. Staj süresi içinde her gün staja bakan her klinik hekimi (öğretim üyesinin staj gözlemindeki değerlendirmesinde de) stajer öğrenci için staj içi gözlem formunu dolduracaktır. 28. Hastanın tedavilerinin tümü bitirildiğinde hasta tedavi ve onam formundaki ilgili bölge işaretlenerek sorumlu hekim tarafından imzalanır. Bu konuda yeterli kontrolün yapılmadığı tespit edildiğinde gerekli / eksik tedavileri imzayı atan hekim tamamlar. Acil olarak kliniğe alınan hastalar bu kuralın dışındadır. Hasta tedavi ve onam formuna acil hastası olduğuna dair yazılı not düşülür ve klinik hekimi tarafından öğrenci hasta kayıt formuna acil hastası olarak kaydedilir. Öğrencilerimiz acil hastalarının sadece ağrılı olan dişinin yapılmasından sorumludur. 29. Hasta isteği ile tedavi imkanı olan bir dişin çekimi söz konusu olduğunda bu durum mutlaka hasta dosyasına yazılarak hasta velisine imzalatılır. 30. Acil durumlar dışında hiç bir hastanın tedavisi aynı seans içinde 1 saati geçemez. Klinik hekimleri ve klinik hekimlerinin kontrolü altındaki stajer öğrencilerin bu konuda dikkatli davranmaları istenir. Stajer öğrencilerin denetimi nöbetçi klinik hekimi tarafından yapılır. 31. Staj süresi içerisinde hastalık veya herhangi bir sebepten staja gelinemeyeceği durumlarda stajer hekimler randevulu hastalarını arayarak randevularını iptal etmeleri gereklidir, o günkü almaları gereken klinik hastaları klinik hekimleri tarafından alınır ve stajer hekim bu hastayı onlardan devir alır.

11 32. Verilen randevu saatinde alınamayan hastalara randevu saatinden 15 dakika gecikme olması durumunda mutlaka hekimi tarafından gecikmenin nedeni ve yaklaşık tedaviye alınma zamanı hakkında bilgi verilir. Hasta isteği olması durumunda bir başka güne randevu verilebilir. Stajer öğrencilerin bu konudaki denetimi nöbetçi klinik hekimi tarafından yapılır. 33. Stajer öğrenciler tarafından yapılan her tedavi sonunda bilgisayar kâğıdı doldurularak sekretere teslim edilir. Sekreter bilgisayar kâğıdının kontrolünü yaptıktan sonra hasta kayıt formu üzerindeki ilgili bölgeyi onaylar. Amputasyon ve kanal tedavisi işlemlerinde bilgisayar kâğıdı üzerinde teşhis ve bitim filminin alındığı yazılı olmalıdır. Bu işlemlerin kontrolünden bölüm sekreteri ve stajdan sorumlu nöbetçi klinik hekimi ayrı ayrı sorumludur. Ceza vb sebeplerle staj puanına sayılmayan tedavilerin bilgisayar kağıtları nöbetçi klinik hekimi tarafından onay alınmadan direk olarak klinik sekreterine verilmelidir. 34. Stajer öğrencilerden staj süresince aldıkları hastaların tedavilerini bitirmeleri istenir.öğrenciler,staj süresince işlemlerini bitiremedikleri ve devredilmesi uygun görülmeyen hastaların tedavilerini bitirmek zorundadırlar (Staj baraj puanları bitmiş olsa da). Tüm hastalarını bitirmeyen veya devir etmeyen öğrencinin stajdan geçmesine izin verilmez. 35. Apeksifikasyon tedavisi gereken dişler, yer tutucu ihtiyacı olan hastalar, 2 seans boyunca tedaviyi kabul etmeyen uyum sorunlu veya küçük yaştaki hastalar, tedavileri bir staj süresi içerisinde bitirilemeyecek hastalar stajer öğrencilerden nöbetçi öğretim üyesinin onayı ile klinik hekimlerine devredilir. Devir listesi klinik hekim sorumlusu tarafından tutulur. 36. Devir hastalarının takibinden klinik hekimi ve devreden stajer hekim sorumludur. Ortaya çıkan olumsuz bir durumda, klinik hekiminin kayıtları geçerli olmaktadır ve stajer hekimin de kendine ait bu kayıtları kontrol etme yükümlülüğü vardır. Bu nedenle staj süre ve puanını bitirmiş stajer hekimlerimiz, staj sonunda üzerlerinde kayıtlı bir hasta kalmadığını kontrol etmelidirler. Üzerinde hasta gözüken stajer hekimlerin sınavı yapılmaz, yapılmışsa da notu açıklanmaz ve stajdan geçmesine müsaade edilmez. 37. Stajer öğrenciler endikasyon sunumu yapılacak hastalar için öğretim üyesinden en geç bir gün önce (öğretim üyesini isteğine göre daha da önce) randevu alır ve endikasyon hasta kayıt formunu doldurarak hasta sunumlarını yaparlar. Form üzerinde her diş için endikasyon ve yapmayı düşündükleri tedavilerin yanı sıra hasta ile ilgili tüm tedavi planlamalarını (çürük profilaksisi, ortodontik tedavi ihtiyacı vb.) yazmış olmaları istenir. Sunum sonrasında öğretim üyesi bir not verip kabul edildi veya kabul edilmedi diye yazarak imzalar.tüm endikasyon formları öğrenci için geçer not verilip verilmediğine bakılmaksızın stajdan sorumlu klinik hekiminde toplanarak stajerin dosyasına konur (Staj sonu değerlendirmede endikasyon sunumu sayısının çok olması öğrencinin lehine bir durumdur). 38. Bitimi yapılacak endikasyon hastasının sunumundan başlayarak bitimine kadar geçen süre içinde sadece klinik hekimlerinden yapılan işlemlerin onayları alınır. Onayda klinik hekimi kabul edilemez tedaviler için RET ifadesi yazarken bunun dışındaki minör hatalar için öğrenciden bir düzeltme isterler. Bu süre içinde hastaya yapılan tedavilere yönelik olarak herhangi bir klinik hekimi veya stajer arkadaşı tarafından yorum yapılamaz, gösterilemez ve fikir alınamaz. Böyle bir durum tespit edilmesi durumunda olaya karışanlar için kopya işlemi yapılarak Dekanlık Makamı na yazı ile durum bildirilir. Tedavilerin bitiminin öğretim üyesine sunumu sırasında yapılan tedavilerin % 50 sinden fazlasında RET kodlaması yapıldığında endikasyon hastası geçersiz sayılır ve stajer hekimden yeni bir hasta alması istenir. 39. Endikasyon sunumları öncelikli olarak haftalık nöbetçi öğretim üyesine yapılmalı, ancak o hafta nöbetçi öğretim üyesine daha önce sunum yapılmış ise diğer öğretim üyelerine

12 sunum randevusu için başvurulmalıdır. Endikasyon sunumu yapacak stajer ilk önce stajdan sorumlu klinik hekimine bu isteğini bildirmelidir. Endikasyon sunum organizasyonundan stajdan sorumlu klinik hekimi sorumlu olup, staj süresi içinde endikasyon sunumlarının staj içerisinde homojen bir şekilde dağılması (her hafta bir endikasyonun sunumu yapılması) ile bitim yapılacak endikasyon hasta sunumunun stajın ilk haftasında yaptırılması ile tedavilerine başlanması için stajdan sorumlu klinik hekimi ve nöbetçi klinik hekimi birlikte çalışmalıdır. 40. Stajer öğrencilerstaj sonu sınavına girebilmeleri için staj süresi son gününe kadar staj baraj puanlarını bitirmiş, tüm klinik hastalarının tedavilerini sonlandırmış ve dosyalarını teslim etmiş olmaları gereklidir. Stajın son gününde barajını bitirememiş öğrencilerden, en geç 1 haftaiçinde (iş günü değil) puanlarını tamamlayacak olanlar (eksik puan tamamlanabilir olmalıdır), baraj puanını tamamlamış olanlardan da elindeki klinik hastalarının tedavilerini en fazla 30 iş günü içerisinde tamamlayacağı sözünü verenler (hasta sayısı tamamlanabilir olmalıdır) staj sonu sınavına alınırlar. Bunlar dışında tüm öğrencilerden baraj puanı problemi olanlar puansız, barajını yetiştirmiş ancak klinik hastalarını bitiremeyenler teorik geçmez olarak bütünlemeye bırakılırlar. Bütünlemeye öğrencinin kabul edilebilmesi için de, en geç 30 iş günü içinde öğrencinin staj baraj puanı ile klinik hastalarını bitirmiş olmalıdır. 41. Stajer öğrencilerin klinikte çalışmaları için gerekli olan airotor adaptörlerini edinmeleri gereklidir. Hiçbir şekilde (nöbetçi öğretim üyesi izni hariç) kliniğin adaptörlerini kullanmalarına izin verilmeyecektir.öğrenci kullanırken bozulan bir adaptörün klinik adaptörü olduğu tespit edilmesi durumunda, zararı öğrenci karşılamak zorundadır. 42. Stajer öğrencilerin airotor ve mikromotorlarının klinik sterilizasyonuna gönderimi sadece kartlı sistemle mümkündür. Bu sisteme uymayan öğrencimizin aletlerinin sorumluluğu sadece kendine aittir.

13 Bölüm 2. Teorik Ders Eğitim Kuralları 1. Teorik ders programı eğitim öğretim dönemi başında teorik ders sorumlusu tarafından alınır ve mevcut programa göre sorumlu öğretim üyelerine ders saatlerini en geç 1 gün önceden, teorik ders vize ile finallerini ise en geç 1 hafta öncesinden sözlü (ulaşılamadığında telefon veya kısa mesaj yoluyla) ve/veya e posta yoluyla haber verir. 2. Olağanüstü durumlarda öğretim üyesinin derse giremediği durumlardateorik ders sorumlusu mutlaka sınıf yoklamasını saatinde almış olmalıdır. 3. Toplanan yoklamalar teorik ders sorumlusu tarafından her dönem sonunda liste haline getirilerek sorumlu öğretim üyesine ve Anabilim Dalı Başkanı na imzalatılıp öğrenci işlerine gönderilir (Bu kural diş hekimliği öğrencileri ile hekim yardımcılığı program öğrencileri için gereklidir). 4. Teorik dersler öğrenci işleri tarafından duyurulan saatte dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır. Teorik derslere 10 dakikadan daha fazla geç kalan öğrencilerin derse katılımına izin verilmez. 5. Ders sırasında ders düzen ve adabını bozan öğrenci uyarılır, ikinci kez tekrarında ise dersten çıkartılır. Böyle bir durumda mutlaka tutanak tutulması gereklidir.bu durum öğretim üyesi tarafından Anabilim Dalı Başkanı na bildirilir. 6. Derse girecek öğrenciler teorik ders sorumlusu klinik hekimi tarafından aksi duyurulmadığı sürece öğretim üyesi geç kalsa dahi sınıfta hazır bulunmak zorundadır. 7. Teorik ders vize ve final sınavlarından en geç bir hafta önce teorik ders sorumlusu klinik hekim sorumlusu ile birlikte görüşerek sınava girecek gözetmen klinik hekimlerini belirlemeli, sınavın yapılacağı sınıfları ayarlamalı, sınavdan en geç bir gün önce soru kağıtlarını çoğaltmalı, sınav için gerekli ön hazırlıkları yapmalıdır. Sınavların yapılacağı tahtaya sınav süresi mutlaka yazılmalıdır. Sınav süresince ortaya çıkan her türlü sorun teorik dersten sorumlu öğretim üyesine ivedilikle bildirilir. Sınavın son 10 dakikasında öğrenciler süre hakkında uyarılır. Süre sonunda ise hiçbir uyarı yapılmadan kağıtlar toplanır. 8. Sınav öncesinde, sınav süresince ve sınavdan sonraki süreçteki görevlerde ihmali veya eksikliği tespit edilen gözetmen ve sorumlu klinik hekimleri hakkında Anabilim Dalı Başkanı tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanır. 9. Sınavların sonunda sınava giren öğrenci sayısı ile toplanan kağıt sayısının birbirini tuttuğu kontrol edildikten sonra kağıtlar yoklama listesi ile birlikte sorumlu öğretim üyesine verilir. Sınav tarihinden en geç bir hafta sonra notların sisteme girilmesi ve Dekanlık makamına gönderilmesi gerektiği için; teorik ders sorumlusu bir haftalık sürenin bitiminden en geç bir gün önce sorumlu öğretim üyesini süre hakkında uyarır. Son gün ise sınav kağıtları, yoklama listesi ve sınav sonuç çıktısını öğretim üyesinden alarak klinik sekreterine iletir. Klinik sekreteri aynı gün içerisinde evrakları gönderdiğini denetleyerek ilgili öğretim üyesine e posta yoluyla bilgi verir ve 4. sınıfların vize ve final sınavları öğrenci işleri tarafından duyurulan tarihte klasik ve/veya test şeklinde yapılacaktır. 3. sınıfların staj gözlem sınav notları; staj sonunda klasik ve/veya test sınavı sonuçları ile staj içerisindeki çalışma performanslarına verilecek puanın birleşimine göre belirlenecektir. 4. sınıflar ve 5. sınıfların staj sonu sınavları sözlü olarak yapılacak, bu sınavdan aldıkları not ile staj içerisindeki çalışma performaslarına göre sınav sonucu belirlenecektir.

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

Basım Tarihi: Temmuz 2013. 1. Revizyon Tarihi: 10.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015. İşyeri Yönetmeliği. FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti.

Basım Tarihi: Temmuz 2013. 1. Revizyon Tarihi: 10.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015. İşyeri Yönetmeliği. FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 10.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşyeri Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. İçindekiler 1. Kurum Kimliği 1.1. Firma, 1.2. Vizyon, 1.3.

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi diploma programlarında kayıtlı öğrencilerin,

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA TÜRK HAVA KURUMU ÇHHA UÇUŞ EĞİTİM OKULU YELKENKANAT UÇUŞ EĞİTİMİ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU MATBAASI Ankara 2013 II THKY-312 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

www.makrosistem.com.tr

www.makrosistem.com.tr İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikleri içermektedir. www.makrosistem.com.tr

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ORYANTASYON REHBERİ ÖNSÖZ Değerli sağlık çalışanı; Bilindiği üzere 663 sayılı Kanun

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Kurullar Akademik Birimler Fakülte Sekreteri Kurullar Kalemi Bölüm Sekreterlikleri

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı