1.Kısım 1 Sıra TERMAL KAPLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.Kısım 1 Sıra TERMAL KAPLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 1.Kısım 1 Sıra TERMAL KAPLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu sistemdörtadet, ısılkaynağıileardışıkbuharlaştırmayaparak, Au,Cr,Ag,Ni,Al,Sivebenzerimetalleri, Ge, Si gibiyarımetallerisio, MgF 2 gibidielektrikmalzemeleriveptcda, pentacene gibi organik malzemeleri buharlaştırarakkatmanlı, incefilimhazırlamaözelliğinesahip Döner / ısınırörnektutucusuileüstünkalitedeveeşkalınlıklıörneklerhazırlamalıdır.tabanvakumdeğeri 1x10-7 Torrseviyesinde 1. VakumKazanı 1.1. SS304 35cmx30cmx30cm boyutlarında, pirizmatikvakumkazanı 1.2. Kazan Yüzeylerikimyasalolaraktemizlenmiş - düzgünveparlak 1.3. Tüm ISO girişler 200 C ye dayanıklıviton O-ringlerlesızdırmaz 1.4. Tüm CF girişler 400 C ye dayanıklıbakırgasketlerlesızdırmaz 1.5. Kapıda 100 mm çaplıgözlemepenceresi 1.6. Pencereönündedönerperde, UVengeldışgözlemecamıveiçkorumacamıtakılı 1.7. Yedekolarak 2xCF40, 2xKF25, 10X1 beslemegirişleri 1.8. Gelecekteeklenebilecek DC-RF sputtering kaynaklarıiçinhazırgirişçıkışbağlantıları 2. Pompalamasistemi m3 /SaatMekanikpompave 250 lt/s Turbomolekülerpompa 2.2. Pompalararası SS316 KF25 bellows bağlantısı 2.3. N 2 / ArgirişineuygunOtomatik Vent sistemi 2.4. MekanikpompagirisindeTozveYağbuharıfiltresi 2.5. Kazanıvakumdabırakmakiçinizolasyonvanasıveelektronikkontrolünitesibulunmalıdır Sistem tam yüklüiken 1x10-7 Torr tabanbasıç seviyesi, 30 dakikada 5x10-6 Torrvakumseviyesineulaşmalıdır LN2 soğukparmakile 1 saatte 10-7 Torrvakumseviyesineulaşmalıdır. 3. Vakumölçümüvekontrolu Torrölçümbölgesiiçingenişyelpazevakumkontrolsistemi 3.2. Vakumoluşumuvekaplamaiçinotomatik, kontrol / kumandasistemi 3.3. Tekkanallıbasınçkontrolu, wide range soğukkatodbasınçölçerbulunmalıdır. 4. Örnektutma-ısıtmavedöndürmebirimi mm-çaplıdaireselörnekalanı, farklıdaireselya da 4x1 x3 dikdörtgenselörnektutamakları dönü/dakikaörnekdöndürmehızıolanörnektaşıyıcıbulunmalıdır Örnektutucuya 4 numune wafer bağlamaolanağı, 25 cm kaynakörnekmesafesi mm örnekboyuncayüksekhomojenlikle film kaplamaolanağı C örnek alttaş,döndürmeve PID ısıtmabirimi, ±1 C sıcaklıkkontrolubulunmalıdır. 5. ElektronikBirimler 5.1. Vakumölçümsistemi, PLC kontrolbirimivekontrol program 5.2. Örneksıcaklığı 350 C PID kontrolbirimiveilgiliısıl-çıftelemanlarıbulunmalıdır adet 10VACx200A, 2000 Watt AC anahtarlamalı, dörtkanal, ardışıkbuharlaştırmagüçkaynağı

2 rpm, ayarlanabilir Örnek döndürme kontrol birimi bulunmalıdır ikikanallı, kalınlıkölçmevekontrolbirimi, ikiortak QCM kalınlıkalgılamaduyargasıbulunmalıdır Elektrikkesilmelerinekarşısistemiotomatikkorumasistemi 5.7. Kapalı devre su soğutma kontrol elektroniği ve tam otomatik kontrol programı bulunmalıdır. 6. Kapalıdevresusistemi 6.1. Elektrot / örnektutucu, kalınlıkölçer, magnetron sputter kaynağısusoğutmasistemibulunmalıdır W susoğutmagücü 6.3. Sisteminiçineentegreolmuş, tam otomatikkontrollu, kapalıdevresoğutmasistemibulunmalıdır. 7. Kalınlıkİzleme / ÖlçmeDüzeneği 7.1. İkikanal, in-situ kalınlıkölçerbulunmalıdır Dörtadetısılbuharlaştırmakaynağıiçinayarlanmışortakiki QCM kalınlıkölçmeduyargasıbulunmalıdır Å/s ölçümhassasiyeti 8. Buharlaştırmakaynakları 8.1. Dörtadet 2000 W ardışık, aşağıdanyukarıya, buharlaştırmakaynağıbulunmalıdır Kaynak, bacaları, yansıtıcılarıveelektronikkontrollukaynakengelleribulunmalıdır Dörtkaynakiçin, otomatik, servo kontrolluortakengelperde (shutter) kontrolünitesi x2 eş-buharlaştırmaolanağı, (co-evaporation from two sources) 8.5. Kaynakların her birikarşılıklıkirlenmeleriniönleyengeometride 8.6. Isılkaynaklarseramikpotalarkullanılarak, organikmalzeme de buharlaştırabilir 9. SistemtaşımaMasası cmx110cmx80cm ayak-iziolançeliktaşımamasası 9.2. Tekerlekkilitleme, standard 80 cm kapıdangeçmekabiliyeti 9.3. Masaüstühasır-desenlipaslanmaz SS304 Levhailekaplanmış 10. Kuruluşveeğitimvegarantisi Sistemiçingerekliolacakelektriktesisatdüzenlemesivekontrolfirmayaaittir. Tekfaz, 220 VAC -20A güçgirişişeklindecihazilebirlikte 6 kwagüçkaynağıberaberindeverilmelidir İlavelaboratuvardesteğigerektirmeyengelişmiştasarım Sisteminyerindekurulumu, Ni, Ti, Ag, Al, Cr, Si,katmanlıfilimhazırlamadoğrulamatestleriyapılmalıdır On yılmalzemeteminolanağıve.teknikdökümandesteği Sistemiçinikiyıllıkmalzemeveişçilikgarantisi İkigünkullanıcıvesistemeğitimiverilmelidir. 2.Kısım 1 Sıra DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) TEKNİK ŞARTNAMESİ

3 1. Sistem; tamamıyla bilgisayar kontrollü DSC ünitesi ile gerekli aksesuarlarından oluşmalıdır 2. DSC ünitesinin çalışma prensibi HeatFlux tip 3. Fırın ünitesi korozif yapıdaki numuneler ile çalışmaya uygun 4. Çalışma aralığı, uygun soğutma ünitelerinin kullanımı ile 150 o C ile +725 o C arasında veya daha geniş sınırlarda 5. Kalorimetrik hassasiyeti 1 µw veya daha iyi 6. Baselinetekrarlanabilirliği ± 40 µw veya daha iyi 7. Sıcaklık tarama hızı o C/dak aralığında ayarlanabilmelidir. 8. Sıcaklık ölçüm hassasiyeti 0.05 o C veya daha iyi 9. Cihaza hem -80 o C a kadar soğutma sağlayabilen mekanik soğutma ünitesi hem de o C a kadar soğutma sağlayabilen tam otomatik sıvı azot soğutma ünitesi ile kullanılabilmelidir. 10. Cihazın ile beraber en az iki gaz için tam otomatik gaz kontrol ünitesi verilmelidir. 11. Cihaz programı için uygun güncel bir bilgisayar ve veri alma ve derleme işlemlerinin yapılacağı sistem programı verilmelidir. Sistem programı ile aşağıdaki işlemler yapılabilmelidir: 12. Cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir: a. Her türlü DSC kabını kapatabilecek kap kapatma aparatı b adet Aluminyum kap ve kapak c. 400 adet bakır kap ve kapak d. -80 o C a kadar soğutma sağlayan mekanik soğutma ünitesi e. Sıcaklık ve enerji kalibrasyon standartları f. Yüksek saflıkta azot ve kuru hava gaz tüpleri ve regülatörleri 13. Sistem laboratuarımıza kurulup çalıştırılarak teslim edilecek ve kullanıcı personel eğitilecektir 14. Sistem, 220 V 50 Hz ile çalışacaktır 15. Cihazın en az iki (2) yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve servis garantisi bulunmalıdır. Ayrıca iki yıllık garanti süresi bitiminden itibaren sekiz (08) yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça ve servis sağlanacağı garanti edilmelidir. 16. Cihazın teslimini müteakip satıcı firma tarafından en az 3 gün süre ile kullanım ve bakım eğitimi verilmelidir. 3.Kısım 1 Sıra POLARİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Cihaz menüsü icindeaçısalskala,seker skalası, sıcaklık doğrulamalı şeker skalası 2-Cihazın ölçüm aralığı +/- 90º, ISS (şeker skalası) ölçüm aralığı ise +/- 250º 3-Cihazın tekrarlanabilirliği açısal ölçümler için +/-0.01º, seker ölçümleri için ise +/- 0,02 ºZ 4-Cihaz hassasiyeti açısal ölçümler için 0.01º, seker ölçümleri için ise 0,01 º Z 5-Cihazın ölçüm yaptığı dalga boyu nm 6-Cihaz ışın kaynağı 20watt gücünde tunsten halojen lamba olmalıdır ve bu lambanın yaklaşık ömrü 2000 saat 7-Cihaz ölçüm sonuçlarını yaklaşık 10 sn de vermelidir.

4 8-Cihaz 200 mm uzunluğunda tüplerle çalışmaya uygun 9-Cihaz ekranında okuma değeri,skala adı,sıcaklık,zaman ve tarih okunabilmelidir. 10-Cihaz geniş renkli dokunmatik ekrana sahip 11-Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı 0 ile 50 C arasında olup hassasiyeti 0.1 C 12- Cihaz eğer örnek ölçüm için çok karanlık ise (Absorbsiyon %97 den büyük ise OD 1,5) uyarı vermelidir. 13-Cihaz en az 1000 ölçüm sonucunu arşivleyerek kaydedilmelidir. 14-Cihaz ile birlikte 8x200mm uzunlugunda A2 tüpü ve 5x25mm uzunlugunda A4 tüpü verilmelidir. 15-Cihaz dijital göstergesi üzerinden numune sıcaklığı (kompartman) okunmalıdır. 16-İstenildiği taktirde cihaz ile birlikte ucreti karşılığı UKAS kalibrasyon sertifikası verilebilmelidir. 17-Cihaz üzerinde bir adet RS 232 çıkışı ve 1adet USB cıkısı 18-Cihazın ağırlığı en fazla 8 kg 19-Cihazla birlikte 1 litre hacimli balonlara uygun ceketli ısıtıcı verilmelidir. 20-Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye yetkili tek temsilcisi veya bu temsilcinin yetkilendirdiği bölge bayii 21-Temsilci firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip 22 - Teklif veren firma Teklif ettiği markaya ait üretici firmanın Türkiye Distribütörüolduğuna ait distribütörlük Belgesini teklif ile birlikte sunmalıdır. 23-Teklif veren firmanın TS12446 uygun teklif ettiği markaya ait Teknik Servis Hizmet Yeterlilik belgesini teklif ile birlikte sunmalıdır. 24-Teklif veren firmalar teklif ettikleri marka ve modele ait şartnamede geçen özellikleri orijinal katalog üzerinde cevap vereceklerdir ayrıca teknik şartnameye madde madde uygunluklarını teklifle birlikte sunmalıdırlar. 4.Kısım 1 ve 2 Sıra YANGINA DAYANIKLI KİMYASAL MADDE DOLAPLARI 1. Dolabın dış yüzeyi çelikten imal edilmiş 2. Her bir güvenlik dolabı yangın durumunda sıcaklığa duyarlı düzenek yardımıyla otomatik olarak kapanan kapı sisteme sahip 3. Rafların taşıyabileceği maksimum ağırlık düzgün dağıtıldığında en az 50 kg 4. Güvenlik dolapları EN standardına uygun olarak imal edilmiş ve uluslararası kurallara uygun olarak test edilerek onaylanmış Dolapların GS veya CE sertifikası olmalı ve her dolap yangına en az 90 dakika dirençli 5. Güvenlik dolapları EN standardına uygun olarak imal edilmiş 6. Güvenlik dolaplarında bozuk zeminde denge sağlamak amacıyla içerden ayarlanabilir ayaklar bulunmalıdır. 7. Tüm dolaplarda kulp hizasında olmayan kilit sistemi 8. Tüm paneller ve tüm metal aksamlar kimyasal ortamına karşı yüksek dayanıma sahip 9. Yüksekliği ayarlanabilir 3 adet taşıyıcı raf ve bir adet dökülen kimyasalları toplayabilecek toplama kabı 10. Raflar 32 mm aralıkta yüksekliği ayarlanabilir 11. Rafların yan taşıyıcı panellere montajı hava akımını sınırlandırmayacak şekilde olacaktır. 12. Topraklama bağlantısı

5 13. Güvenlik kabini içinin tamamen havalandırılmasına imkân verecek şekilde tasarlanmış 14. Güvenlik dolaplarının tavanında havalandırma çıkış kanalı 15. Kimyasal saklama dolabı flexable /sabit bir bağlantı ile havalandırma sistemine bağlanır olacaktır. 16. Dolabın hava sirkülasyonu için havalandırma boşlukları olmalı, temiz hava girişi ve kirli hava çıkışı uygun bir havalandırma emisyon sistemi yardımıyla sağlanacaktır. 17. Güvenlik Kabinin üst kısmında en az 75 mmlik havalandırma bağlantıları olmalı. 18. Havalandırma borusu en az 75 mm çapında 19. Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Yangına dayanıklı yaklaşık 900 mm genişliğinde kimyasal saklama dolabı için: a) Dolap Boyutları Genişlik x Derinlik x Yükseklik (mm): En fazla Dış (yaklaşık) mm. 900 x 615 x 1950 (+/- 30mm) En az İç ölçüler (yaklaşık) mm 750 x 500 x 1750 (+/- 30 mm) b) Yaklaşık kg ağırlığında c) Dolaplar çift kapaklı olarak imal edilecektir. d) Toplama kabı en az 20 lt kimyasalı toplayabilme özelliğinde e) Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Yangına dayanıklı yaklaşık 600 mm genişliğinde kimyasal saklama dolabı için: a) Dolap Boyutları Genişlik x Derinlik x Yükseklik (mm): En fazla Dış (yaklaşık) mm. 600 x 615 x 1950 (+/- 30mm) En az İç ölçüler (yaklaşık) mm 450 x 500 x 1750 (+/- 30 mm) b) Yaklaşık kg ağırlığında c) Dolaplar tek kapaklı olarak imal edilecektir. d) Toplama kabı en az 20 lt kimyasalı toplayabilme özelliğinde e) Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmelidir. 4.Kısım 3 Sıra YANGINA DAYANIKLI TÜP SAKLAMA DOLABI 1. Dolabın dış yüzeyi çelikten imal edilmiş 2. Her bir güvenlik dolabı yangın durumunda sıcaklık sensorü veya sıcaklığa duyarlı düzenek yardımıyla otomatik olarak kapanan dolabın boyutuna göre çift ya da tek kapılı sisteme sahip 3. Dolap Boyutları Genişlik x Derinlik x Yükseklik (mm): Dış (yaklaşık) mm. 900 x 620 x 2050 (+/-30 mm), İç ölçüler (yaklaşık) mm 750 x 415 x 1860 (+/- 30 mm) 4. Güvenlik dolapları EN standardına uygun olarak imal edilmiş ve uluslararası kurallara uygun olarak test edilerek onaylanmış Dolapların GS sertifikası olmalı ve her dolap yangına en az 90 dakika dirençli 5. Güvenlik dolaplarının tavanında en az 75 mm çapında havalandırma çıkış kanalı ve 20( +/-1 mm) mm çapında gaz borularının geçiş noktaları

6 6. Dolapların ağırlıkları aşağıdaki aralıkta olmalıdır: Yaklaşık (en az) 900 mm genişlik için : kg Yaklaşık (enaz) 600 mm genişlik için : kg 7. En az 900 mm genişliğindeki model için en az 34 adet, En az 600 mm genişliğindeki model için ise en az 22 adet gaz borusu çıkışı dolabın tavanında bulunmalıdır. 8. Güvenlik dolaplarında bozuk zeminde denge sağlamak amacıyla içerden ayarlanabilir ayaklar bulunmalıdır. 9. Tüm dolaplarda kilit 10. Topraklama bağlantısı 11. Dolaplarda tüplerin kolayca dolaptan indirilip çıkarılmasını sağlayan açılıp kapanabilen rampa 12. Tüplerin dolap içinde sabitlenmesini sağlayan tüp bağlama kemerlerine sahip 13. Dolaplar RAL 7035 renginde 14. Herbir Dolap en az 5 yıl garantili Garanti Belgesi dolaplarla birlikte gelmelidir. 15. Dolaplarla birlikte 1 adet tüp taşıma arabası verilmelidir. 16. Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmelidir. 4.Kısım 4 ve 5 Sıra STANDART TİP TÜP SAKLAMA DOLABLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Tüp dolabının dış gövdesi, yan paneller, arka paneli ve ön kapaklarda kullanılan malzeme en az 1 mm kalınlığında 1. Sınıf A kalite galvaniz çelik sacdan (en az 1 mm sac + havalandırma boşluğu + en az 1 mm sac ) çift cidarlı olarak imal edilecektir. Kapak kısımlarında iki cidar arasında izolasyon dolgu malzemesi bulunacaktır. 2. Tüm paneller ve tüm metal aksamlar asit ortamına karşı yüksek dayanımı olan RAL 7035 renginde epoksi bazlı elektro statik toz boya ile kaplanıp uygun sıcaklıkta fırınlanacaktır. 3. Tüp dolabının içerisinde tüpleri sabitlemek için kemer sistemi bulunacaktır. 4. Tüp dolabının kilitlenmesini sağlayan kilit mekanizması sistemine sahip olmadır. 5. Zeminden kaynaklanan nedenlerle oluşacak hataları giderecek şekilde ayarlanabilir ayakları bulunacaktır 6. Gerektiğinde regülatör ve gaz vanalarının monte edilebileceği servis paneli mevcut 7. Tüplerin kolay bir şekilde indirilmesini sağlayacak rampa sistemi mevcut Tüp dolabının dış ölçüleri en fazla 900 x 500 x 2000 mm( +/- 30 mm ) ve en fazla 600 x 500 x 2000 mm( +/- 20 mm ) 8. Dolaplarla birlikte 1 adet tüp taşıma arabası ücretsiz olarak verilmelidir. 9. Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmelidir. 4.Kısım 6 Sıra ASİT-BAZ SAKLAMA DOLABI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Boyutları en fazla Dış( w x d x h ): 1200 x 605 x 1960 ( +/-20 ) mm olmalı 2. Boyutları İç en az w x d x h :2 X( 485 x 570 x 1865 )( +/-20 mm) mm olmalı

7 3. Yaklaşık en fazla 160 kg ağırlığında olmalı 4. Dolap asit ve bazların saklanabilmesi için 2 adet hermetik bölüme sahip olmalı. 5. Dolapta 12 adet (6 + 6) plastik hazneli çekmece var 6. Her bir çekmecenin taşıma kapasitesi yük düzgün dağıtıldığında en az 25 kg olmalı 7. Asit-Baz Bölümündeki her bir çekmecenin boyutları en fazla W x D x H (mm) 480 x 515 x 80 olmalı 8. Dolabın dış gövdesi plastik boya ile kaplanmış çelik, iç yüzeyi ise melamin kaplı 9. Tabanında yer düzgünsüzlüklerine karşı dolabın dengesini ayarlamak için ayar sistemi bulunmalı 10. Silindir tipi kilit sistemi olmalı 11. Her bir bölümün kapı kapanma boşluğunun çevresinde sızdırmaz contalar kullanılmalıdır. 12. Güvenlik kabini içinin tamamen havalandırılmasına imkan verecek şekilde tasarlanmış 13. Güvenlik Kabinin üst kısmında en az 75 mmlik havalandırma bağlantısı olmalı ve metal içermeyen havalandırma kanalı 14. Dolabın Rengi RAL 7035 gri olmalıdır (asit baz dayanıklıboya kodudur). 15. Dolapların GS onayı ve CE uyumluluğu bulunmalıdır. 16. EN ye göre testleri yapılmış ve onaylanmış 17. Dolapların 5 yıl garantisi olmalı ve dolaplarla birlikte idareye sunulmalıdır. 18. Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. 4.Kısım 7 Sıra EXPROOF ÖZELLİKTE TEKLİ HAVALANDIRMA ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Dolapla uyumlu nitelikte üretilmiş olup dolabın içinde biriken kimyasal buharı veya gazın atmosfere kanal bağlantısı ile atılmasını sağlamalıdır. 2. Gürültü seviyesi en fazla 50 desibel in altında 3. ATEX uyumlu olmalı ve CE belgesi bulunmalıdır. 4. Boyutları en fazla 200 x 400 x 200 mm olmalı ve direkt kabin üzerine oturtulabilmelidir. 5. Kurulum ve montaj için gerekli tüm işlemler tedarikçi firma tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmelidir. 5.Kısım 1 Sıra SPLİT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

8 - Cihazlar bir iç bir dış üniteden oluşacaktır. -Cihaz iç ünitesi duvara monte edilecek şekilde duvar tipi olacaktır. - Cihazlar uzaktan kumandalı olacaktır. -Cihaz -15 C ile + 46 C çalışma aralığında ısıtma ve soğutma yapabilecektir. - Cihazlar ısı pompası (heat-pump) olarak çalışacak ve inverter frekans kontrollü olacaktır. -Bu bağlamda cihaz kapasitesi ortam sıcaklığı ve ısı yüklerine bağlı olarak, soğutma kapasitesi BTU/h. ile BTU/h. ;ısıtma kapasitesi BTU/h. ile BTU/h. arasında değişebilir olacaktır. -Cihaz ısıtma ve soğutma için A sınıfı enerji tüketim seviyasinde olacaktır. - Diş ünite yüzeyleri kimyasal işleme tabi tutulmuş sacdan ve sentetik bileşimli boya ile boyanmış olacaktır. - Cihazların kompresörleri Rotary tip olacaktır. - Soğutucu akışkan olarak R-410 A kullanılacaktır. - Cihazlarda hem sağa-sola ve hem de yukarı-aşağı otomatik hava yönlendiricisi bulunacaktır. - Cihazda Soğutma,ısıtma,nem alma,uyku ve ekonomi fonksiyonları bulunacaktır. - Evaparatör fanları 3 değişik devirde çalışabilmeli, fan motorunun statik ve dinamik balans ayarları yapılmış, çalışma esnasında ses ve titreşim yapması önlenmiş - Cihazda İyon deodorizasyon filtresi catechin filtre yanısıra antibakteriel filtre bulunacaktır. - Cihazlar oda sıcaklık kontrolünü mıcro computer kontrollü termostat ile yapabilmelidir. - Cihazlarda TIMER bulunacaktır. - Cihazlar otomatik olarak ısıtma, soğutma ve dry fonksiyonlarını seçebilecektir. - Cihazların elektrik sarfiyatı nominal olarak soğutmada ve ısıtmada 2,21 Kw'ı geçmeyecektir. -Cihazda elektrik kesilip gelmelerinde yeniden başlangıç özelliği bulunacak ve cihaz kaldığı yerden çalışmaya devam edebilecektir.

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi ŞRT.02 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi 1 / 2 1. Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde toksik gazlardan koruyabilecek özellikte 2. Cihaz ortamdan

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON

A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-BİLGİ İŞLEM CİHAZ ODASININ KLİMASININ YENİLENMESİ VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YAPILMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME A - DEĞİŞKEN GAZ DEBİLİ KLİMATİZASYON SİSTEMİ VE

Detaylı

TEMİZ ODA HVAC (Isıtma - Havalandırma ve Hava Şartlandırma) ve PANEL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEMİZ ODA HVAC (Isıtma - Havalandırma ve Hava Şartlandırma) ve PANEL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEMİZ ODA HVAC (Isıtma - Havalandırma ve Hava Şartlandırma) ve PANEL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ I. Temiz Oda HVAC ve Panel Sistemi ISO EN TS 14644 Standartlarına uygun olarak tasarlanmış II. Temiz Odalar

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUAR CĠHAZLARI TEKNĠK ġartnamesġ

AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUAR CĠHAZLARI TEKNĠK ġartnamesġ AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUAR CĠHAZLARI TEKNĠK ġartnamesġ Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Laboratuarlarında; AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials),

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G EN EL SE K RETERLİ Ğ İ 1. KONU : Bu teknik şartname T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Kamu Genel Sekreterliği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sterilizasyon

Detaylı

Ç E K E R O C A K T EK N İK ŞAR TN AM ESİ (1 1. GENEL ŞARTLAR:

Ç E K E R O C A K T EK N İK ŞAR TN AM ESİ (1 1. GENEL ŞARTLAR: ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 adet) 1. GENEL ŞARTLAR: İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler

Detaylı

KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN)

KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN) FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 24 Malzeme Kodu : JENS05605 KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 43850 MERKEZİ İLAÇ

Detaylı

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4 S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 3 Beagle Board 3 Adet 4 Eğilme deney seti aparatları: 5 Sayısal Çıkışlı Kuvvetli Yer Hareketi

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY MARMARA (BURSA) BÖLGE KAN MERKEZİ 2014 YILI SOĞUK HAVA ODASI (-40) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GÜNEY MARMARA (BURSA) BÖLGE KAN MERKEZİ 2014 YILI SOĞUK HAVA ODASI (-40) TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI GÜNEY MARMARA (BURSA) BÖLGE KAN MERKEZİ 2014 YILI SOĞUK HAVA ODASI (-40) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. (-40)ºC SOĞUK ODANIN FONKSİYON TANIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER...3 2. (-40)ºC SOĞUK

Detaylı

Otopark Otomasyon Sistemi teknik şartnamesi :

Otopark Otomasyon Sistemi teknik şartnamesi : Otopark Otomasyon Sistemi teknik şartnamesi : A. KAPSAM : Bu Şartname,. otoparkının bilgisayar denetimli elektronik sistemler ile techiz edilerek giriş denetimi, ücretlendirme ve raporlamasının yapılması,bu

Detaylı

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1.

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Teklif vermek isteyen firmalar bu şartnameyi karşılayan en yeni donanım en son sürümlerini teklif etmeli ve tekliflerin şartnamede belirtilen kurallara uygun hazırlanmasına özen

Detaylı

ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ GİRİŞ ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ Cihaz çevre, jeokimyasal, nükleer, klinik ve gıda numunelerinde eser element tayininde kullanılacak masaüstü ICP-MS sistemi

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

Mediline Paket Hijyen. Klima Santrali

Mediline Paket Hijyen. Klima Santrali Klima Santrali Genel Özellikler Mediline Serisi Paket Hijyen Klima Santralleri, çağımız koşullarında gelişen tıp teknolojisi ve temiz oda gereksinimlerini karşılamak amacı ile Systemair HSK tarafından

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ projesinin odalarına yangına karşı otomatik FM-200 gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama

Detaylı

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Aııod voltajı 65-70 KV gücünde olmalıdır. 2. Anod akımı 7 ına-9 ına arasında olmalıdır. 3. Cihaz voltajı 220 V (+% 10, -% 14) ve 50/60 HzM ile çalışmalıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR:

SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR: SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR: a) Asansörü tesis edecek olan firmanın kendisine ait(çok uluslu bir şirket ise

Detaylı

DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Amaç Mutfaklarda yangın riskinin yüksek olduğu; bacalar, filtreler, davlumbazlar, fritözler, ocaklar, kuzineler, ızgaralar ve

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL-ELK-1 52 Port Kenar Anahtarı 1. Teklif edilecek kenar anahtar üzerinde 48 adet

Detaylı