SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAYI : B.08.0.SDB / EYLÜL 2002 KONU: Okul Sağlığı Faaliyetleri GENELGE 2002/ Öğretim yılının başlaması dolayısıyla, öğrencilerimizin sağlık sorunlarının zamanında tespiti, tedaviye başlanması, okul-çevre koşullarının iyleştirilmesi ve koruyucu sağlık önlemlerinin alınması bakımından okul sağlığı ve sağlık önlemlerinin alınması bakımından okul sağlığı ve sağlık eğitimi çalışmalarının başlatılması gerekmektedir. Bu nedenle: 1- Bakanlığımıza bağlı Sağlık Eğitim Merkezleri, sağlık ocakları, il ve ilçelerdeki kamu, özel ve gönüllü kuruluşların desteği alınarak, okullarımızda sağlık kontrolü ve sağlık eğitimi çalışmaları başlatılacaktır. 2- Okul sağlığı komisyonları ilgili vali yardımcısının başkanlığında toplanarak Okul Sağlığı Çalışma Programları nı ekli talimata göre hazırlayacaklardır. 3- Sağlık eğitimi ve taramalarında Yatılı İlköğretim Bölge Okulları, Pansiyonlu İlköğretim Okulları, Taşımalı İlköğretim kapsamındaki öğrenciler ile Özel Eğitim Kurumlarındaki öğrencilere öncelik verilecektir. 4- Su ve besinlerle bulaşan hastalıklardan korunmak için gereken önlemler alınacak ve sağlık yönünden okullardaki olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır. 5- İlköğretim okullarının birinci sınıflarına yeni kayıt olan öğrencilerin özellikle göz muayenelerinin yapılması sağlanacaktır. 6- Gençlerimizin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden korunması amacıyla valilerin başkanlığında oluşturulan İl Eğitim ve Gençlik Komisyonları nın çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır. 7- Sağlıkla ilgili özel gün ve haftalar, yerel basınla işbirliği yapılarak en etkin şekilde kutlanacak ve etkinliklere velilerin de katılımı sağlanacaktır. 8- Sağlık eğitimi çalışmalarında bu amaçla eğitilmiş formatör öğretmenlerden de yararlanılacaktır. 9- Bakanlığımızca yürütülmekte olan Ergenlik Döneminde Değişim Projesi (ERDEP), Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi, Gençlerin Sigara, Alkol ve Uyuşturucu gibi Sağlığa Zararlı Maddelerden Korunması ve Madde Bağımlılığının Önlenmesi Projesinin çalışma ve uygulama plânlarına uygun harekete edilecektir. Bu konuda hazırlanan okul sağlığı hizmetleri uygulama talimatı ektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. Prof.Dr.Necdet TEKİN Millî Eğitim Bakanı EKLER : Ek-1 Okul Sağlığı Hizmetleri Uygulama Talimatı Ek-2 Öğrenci Muayene Formu (form-1) Ek-3 Öğrenci Muayeneleri Özetleme Formu (form-2) Ek-4 Okul ve Çevre Sağlığı Formu (form-3) Ek-5 Okulda Öğrenci ve Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları Formu (form-4) Ek-6 İlde Öğrenci ve Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları Formu (form-5) Ek-7 Sağlık Eğitim Merkezleri Yıllık Çalışma Raporu (form-6)

2 838 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim Ek-8 Çalışma Programı (form-7) Ek-9 Sağlıkla İlgili Özel Gün ve Haftalar DAĞITIM : Gereği : Bilgi : B Planı A Planı OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ UYGULAMA TALİMATI 1- İlde okul sağlığı hizmetlerin yürütülmesinde başta Sağlık Müdürlüğü olmak üzere Verem Savaş Dispanserleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Bölge Hastaneleri, Askeri Birlikler gibi tüm sağlık kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği sağlanması için ilgili vali yardımcısının başkanlığında bu kuruluşların temsilcileri İl, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve Sağlık Eğitim Merkezi Başhekimlerinden oluşan Okul Sağlığı Komisyonu kurulacaktır. Bu komisyon ildeki tüm ilköğretim okullarını kapsayacak şekilde bir plân yapacaktır. 2- İlçelerde plânın yürütülmesinden İlçe Millî Eğitim Müdürleri sorumlu olacaklardır. 3- Okul sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde ve sonuçların Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesinde, daha önceki yıllarda görülen aksaklıkların giderilmesi için komisyonda okul sağlığı rehberi, genelge ve uygulama talimatı dikkatle gözden geçirilecektir. 4- Aynı şekilde plânı uygulayacak elemanlara da bu dokümanların çoğaltılarak gönderilmesi sağlanacaktır. 5- Sağlık kuruluşlarıyla okul müdürlüklerinin iletişiminin sağlanmasında Millî Eğitim Müdürlükleri sorumlu olacaktır. 6- Ayrıca Millî Eğitim Müdürlükleri, a) Formların çoğaltılması, b) Sağlık personeline taşıt, sağlık eğitimi için araç-gereç sağlanması, c) Sağlık kuruluşlarında hazırlanan istatistiklerin toplanarak bir bütün hâlinde ve doğru biçimde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına ulaştırılması, d) Fakir öğrencilerin tedavilerinin sağlanması için çaba harcanması, e) Çevre sağlığı sorunu (su, tuvalet,... v.s.) olan okulların sorunların çözümlenmesi için yerel idarelerle iş birliği konularında gereken çabayı göstereceklerdir. 7- Formların kullanılmasına ilişkin açıklamalar üzerinde belirtilmiştir. Buna uygun olarak düzenlenmesine dikkat edilecektir. 8- Sağlık kuruluşlarınca; Form 5 doldurulurken dikkat edilmesi gerekli noktalar: a) Tüberkülozla ilgili sonuçlar verilirken sonuçlarının neye dayandığının belirtilmesi (Örneğin PPD taraması sonucu şüpheli Tbc., Tetkik sonucu Tbc., klinik şüphe gibi) illerde Verem Savaş Dispanserleri ile iş birliği kurularak ekibe katılmaları ya da ilde taramanın yapılması için çaba sarfedilmesi ve sonuçların Verem Savaş Dispanserlerinden alınması gereklidir. b) Parazitoz bölümünde barsak paraziti dışındaki bit, uyuz gibi paraziter hastalıkların ayrıca belirtilmesi, c) Diğer hastalıklar bölümünde belli başlı hastalıkların belirtilmesi, d) Ağız ve diş sağlığı bölümünde çürük diş sayısının değil, çürük dişi olan öğrenci sayısının belirtilmesi, e) Diş fırçalama alışkanlığı bölümündeki toplamın, muayene edilen öğrenci sayısını tutup tutmadığının kontrol edilmesi, eğer diş muayenesi yapılan öğrenci sayısı taranan öğrenci sayısının altında ya da üstünde ise belirtilmesi,

3 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 839 f) Çevre sağlığı bölümünde tuvaletler, lâvabo, su gibi her bölümdeki seçeneklerin toplamının taranan okul sayısı ile uyumlu olmasına dikkat edilmesi, g) Sevk edilen öğrenci sayısının içine diş tedavisi için sevklerin sayılarının eklenmesi, h) Uyumsuz öğrencilerin tamamının Rehberlik Araştırma Merkezlerine gönderilmesi 9- Tarama ekipleri okullara gitmeden okulda yapılması gereken hazırlıklar; Tarama yapılması plânlanan okulların yetkilileri Millî Eğitim Müdürlüğüne davet edilerek öğrenci sayısı kadar Form 1 lerin okul yetkilisine teslim edilmesi, tarama konusunda ve ekip okula gitmeden önce yapılması gerekenler konusunda aydınlatılması uygun olacaktır. a) Sınıf öğretmenlerinin mutlaka öğrencilere ait Form 1 deki ilgili bilgileri doğru doldurması, b) Sağlık taramasından önce çocukların bu konuda öğretmen tarafından bilgilendirilmesi, sağlık sorunu olan çocukların velilerinin arzu ederlerse okul sağlığı ekibine bilgi vermek ve muayene sonuçlarını almak üzere tarama günü okula gelmeleri için duyuru yapılması, c) Muayene odalarının hazırlanması, d) Muayene masalarının hazırlanması için sıraların üzerine battaniye getirilmesi (çarşaflar sağlık eğitim merkezinden getirilebilir.) e) Dil basacaklarının kaynatılması için küçük tüp vs. gibi bir araç sağlanması, f) Sağlık eğitimi çalışmaları için uygun bir yer hazırlanması, gerektiğinde TV, Video için düzen kurulması, g) Evlerde kullanılmayan ilâçların toplanması ve sağlık ekibine teslim edilmesi için duyuru yapılması, kullanılabilecek durumdaki uygun ilâçların fakir öğrencilere dağıtılması, 10- Muhtaç öğrencilerin ileri tetkik ve tedavileri için Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Millî Eğitim Bakanlığı Vakfından yardım alınabileceğinin hatırda tutulması ve gerekirse girişimde bulunulması, 11- Okul sağlığı ekibinin taramalar başlamadan önce toplanarak onlara tarama konusunda ekip başkanı tarafından bilgi verilmesi, 12- Okula gidilirken Millî Eğitim Müdürlüğünden bir yetkilinin birlikte gelmesi, çevre sağlığı denetimine katılması ve okulun sorunları konusunda bilgi sahibi olmasının sağlanması ve çevre koşulları iyi olmayan okula gerekli yardımın yapılması için gerekli kuruluşların uyarılması işleri çabuklaştıracaktır. Bu konuda yerel olanaklardan (Örneğin; özel ve gönüllü kuruluşlardan, okul aile birliğinden) yararlanılması mümkündür. 13- Sağlık eğitiminde sağlıkla ilgili film, video kasetlerinden ve film gösterme araçlarından yararlanılması, 14- Doğal afet kriz hâllerinde daha önce duyurulmuş tetbirlere uygun hareket edilmesi ve sonuçtan bilgi verilmesi, 15- Okul sağlığı ve sağlık eğitimden sorumlu olacak görevlilerde zorunlu hâller dışında görev değişikliğine gidilmemesi, 16- Acil hâllerde bilgi için Daire Başkanlığımızın telefonlarına başvurulması,

4 840 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI OKUL SAĞLIĞI ÖĞRENCİ MUAYENE FORMU Form-1 Okulu :... Adı Soyadı :... Numarası :... Cinsi : 1) Erkek : 2) Kız: Yaşı :... Boyu :...Cm.... Ağırlığı :...Kg.... Kan Basıncı : Normal : Yüksek : Düşük: (...mm. hg.) PPD :...mm.... GÖZ MUAYENESİ Şaşılık : Var : Yok : Görme Keskinliği : Normal: : Sağda Görme Zayıf : Diğer : Solda Görme Zayıf : İki Gözdede Görme Zayıf : :...(Trahom vb.) DİŞ MUAYENESİ Çürük Süt Dişi Sayısı :... Dolgulu Süt Dişi Sayısı :... Çürük Kalıcı Diş Sayısı :... Dolgulu Kalıcı Diş Sayısı :... Çekilmiş Kalıcı Diş Sayısı :... Maloklüzyon : Var : Yok : Diş Fırçası Kullanma Alışkanlığı : Var : Yok : FİZİK MUAYENE Saçlı Deri : Normal : Bit : Mantar :... Deri : Normal :... Kulak : Normal : Buşon : Perfore Zar : Diğer :... Burun : Normal : Septum Deviasyonu :...

5 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 841 Boğaz : Normal : Kronik Tonsilit : Nazoferingeal Akıntı : Boyun : Normal : Goitre : Göğüs : Normal : Deformite (Skolyoz vb.) : Akciğer : Normal : Kalp : Normal : Karın Normal : Hepatomegali : Splenomegali : Herni : Ürogenital Sistem : Normal : İnmemiş Teşhis : Ekstire mite : Normal : Yürüyüş Topallık : Bozukluğu : Deformite : Atrofi : Düz Tabanlık : A.İçe Dısa bas. : Varsa Akut Has. : :... Ruhsal Uyum Durumu : Uyumlu : Uyumsuz : Çok Uyumsuz: (Öğretmenin Gözlemine Göre) SONUÇ : Saptanan Patolojiler : 1. Yok Diş Hekimi İmza Doktor İmza Not: Bu form, değerlendirmeler bittikten sonra öğrencilerin kişisel dosyasına konulmak üzere okula bırakılacaktır.

6 842 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Form-2 ÖĞRENCİ MUAYENELERİ ÖZETLEME FORMU Okulun Adı :... Adresi/Tel :... Sağlık Taramasının Yapıldığı Tarih :... Okul Öğrenci Sayısı :... Sınıf Öğrenci Sayısı :... Sınıfın Adı :... Hastalık Bulunan Öğrenci Sayısı :... Sıra No Adı Soyadı Teşhis Öneriler Sonuçlar Not: Bu form her sınıf için 2 nüsha halinde hazırlanacak, Sağlık ekibi ve sınıf öğretmeni ile birlikte düzenlenecek, bir nüshası okulda diğer nüshası Sağlık Eğitim Merkezinde bulundurulacaktır.

7 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 843 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Form-3 OKUL VE ÇEVRE SAĞLIĞI FORMU Okulu :... Adresi-Tel :... Tarama Tarihi :... Müdürün Adı Soyadı :... Okulun Su Durumu : Şehir Suyu Var : : Şehir Suyu Yok : : Şehir Suyu Yok-Su Bidonları var : : Hiç Suyu Yok : Okulun Tuvalet Durumu : Tuvaleti Var Sıhhi : : Tuvaleti Var Gayri Sıhhi : : Tuvaleti Yok : Lâvabolarda Sabun veya Benzeri Temizlik Malzemeleri : Var : Yok: İlk Yardım Dolabı ve Malzemesi : Var : Yok: Okullarda Çöp ve Atık Durumu Çöpler Sağlığa Uygun Olarak Toplanıyor : Çöpler Sağlığa Uygun Olarak Toplanmıyor : Çevrede Septik Kaynak Var (Belirtiniz) : Çevrede Septik Kaynak Yok : SONUÇ Çevre Sağlığı ile İlgili Önlemler Alınmış : Çevre Sağlığı ile İlgili Önlemler Alınmamış : ÖNERİLER İmza İmza İmza Doktor M.E.Md.Yetkilisi Okul Müdürü Not: Bu form, Sağlık ekibi başkanı (Doktor) Okul Müdürü ve Millî Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilen bir yetkili ile birlikte okul denetlendikten sonra düzenlenir. Her ay varsa aksaklığın giderilip giderilmediği ilgili bölüme işlenir.

8 844 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim OKULUN ADI : TOPLAM ÖĞRENCİ : SINIF SAYISI : MUAYENE OLAN : ÖĞRENCİ SAYISI : T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI... İlköğretim Okullarında Öğrenci ve Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları (Sayısal Olarak) Form-4.../.../20 OKULLARDA...SINIFLARDA BELİRLENEN HASTALIKLARI Göz Bozuklukları Allerji ve Cilt Hastalıkları Kulak Problemleri Burun Problemleri (Şaşılık-Görme Bozukluğu) (Otit, Perfore Zar vb.) (Deviasyon Kr.Sinüzit vb.) Boğaz Problemleri (Kr.Tonsilit, Guatr, Kr.Faranjit vb.) Kalp Hastalıkları (Anomaliler, Kapak Hastalıkları vb.) Akciğer Hastalıkları (Kr. Bronşit, Astma Bronşhiale vb.) Ortopedik Problemler (Skolyoz, Kifoz, içe dışa basma, düz tabanlık) Parazitoz Gelişme Geriliği Karın Problemleri (Hepatospianomagal vb.) Ruhsal Bozukluklar ve Zeka Geriliği Tüberküloz AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Diğer (Kısaca önemlilerini belirtiniz.) Ürogenital Problemler (İnmemiş testis vb.) Öğretmen-Öğrenci Toplamı Çürük kalıcı (6 yaş dahil) dişi olan öğrenci Çürük süt dişi olan öğrenci Dolgu dişleri olan öğrenci Malokluzyon ve Ortodontik Bozukluklar Diş fırçası Kullanma Alışkanlığı VAR YOK SONUÇLAR REÇETE İLAÇ SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİNE SEVK HASTANEYE SEVK REHBERLİĞE SEVK ÇEVRE SAĞLIĞI VE ÇEVRE KONTROLÜ Şehir suyu var SU TUVALETLER LÂVABOLAR Su bidonu var Hiç suyu yok Sağlığa uygun Sağlığa uygun değil Sabun ve benzeri temizlik malzemesi Var Yok İlk yardım dolabı ve malzemesi Var Yok Sağlığa Uygun Çöp Toplanması Çevrede Septik Kaynak Çevre Sağlığı ile İlgili Sağlığa Uygun Değil Var Yok Önlem Alınmış Önlem Alınmamış Not: Bu form Okul sağlığı taraması yapılan her okul müdürlüğünce iki nüsha düzenlenerek; bir nüshası Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüshası okul kayıtlarında korunur.

9 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 845 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Form-5 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğrenci-Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları (Tarih.../.../ /.../2003) İLİ Göz Bozuklukları (Şaşılık- Görme Bozukluğu) Boğaz Problemleri (Kr.Tonsilit, Guatr, Kr. Faranjit vb.) Toplam Okul Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Muayene Edilen Öğrenci Sayısı TESPİT EDİLEN HASTALIKLAR/Öğrenci-Öğretmen Sayısı. Allerji ve Cilt Hastalıkları Kalp Hastalıkları (Anomaliler, Kapak Hastalıkları vb.) Kulak Problemleri (Otit, Perfore Zar vb.) Akciğer Hastalıkları (Kr.Bronşit, Astma Bronşhiale vb.) Parazitoz Gelişme Geriliği Karın Problemleri (Hepatospianomagal vb.) Ruhsal Bozukluklar ve Zeka Geriliği Tüberküloz Diğer (Kısaca önemlilerini belirtiniz.) Muayene Edilen Öğretmen Sayısı Burun Problemleri (Deviasyon Kr.Sinüzit vb.) Ortopedik Problemler (Skolyoz, Kifoz, içe dışa basma, düz tabanlık) Ürogenital Problemler (İnmemiş testis vb.) Öğretmen-Öğrenci Toplamı AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Kontrol edilen Öğrenci Sayısı Çürük kalıcı (6 yaş dahil) dişi olan öğrenci Çürük küt dişi olan öğrenci Dolgu dişleri olan öğrenci Malokluzyon ve Ortodontik Bozukluklar Diş Fırçası Kullanma Alışkanlığı Olan Öğrenci Olmayan Öğrenci Reçete Yazılan Ücretsiz İlaç Verilen TARAMA SONUCUNDA YAPILAN İŞLEMLER S.E.M.Sevk Sağlık Ocağı Veya Hast.Sevk. Rehberlik ve Arş.Mrk.Sevk Toplam Öğr. * Şehir suyu olan Okul ÇEVRE SAĞLIĞI SU TUVALETLER LÂVABOLAR Su bidonu olan okul Hiç suyu olmayan okul Sağlığa uygun tuvaleti olan okul Sağlığa uygun olmayan okul Sabun ve benzeri temizlik maddeleri Olan okul Olmayan okul İlk yardım dolabı ve malzemesi Olan Okul Olmayan Okul Çöp Toplanması Sağlığa Uygun Sağlığa Uygun Değil Çevrede Septik Kaynak Olan Okul Olmayan Okul Çevre Sağlığı ile İlgili Önlem Alınmış Önlem Alınmamış Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibi İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü/Müd.Yrd. İl Millî Eğitim Müdürü Not: Bu form Öğretim Yılı boyunca yürütülen Okul sağlığı Sağlık Eğitimi faaliyetleri için düzenlenerek en geç 30 Temmuz tarihine kadar doğrudan MillîEğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Beşevler ANKARA Adresine gönderilecektir.

10 846 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Form-6 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU PERSONEL MEVCUT DURUMU Personel Mevcut Fiilen çalışan Uzman Hekim Hekim Diş Hekimi Eczacı Hemşire Lâb.Teknisyeni Diğer Sağ.Personeli Memur Hizmetli Şoför ARAÇ DURUMU Araç Faal Çalışmıyor Yok Motorlu Taşıt Buzdolabı Mikroskop Santrifüj Hematokrit Cihazı Sahlı Cihazı Diş Ünitesi Sterilizatör Spektrofotometre Benmari POLİKLİNİK ÇALIŞMASI Toplam Hasta Sayısı Küçük Cerrahi Müdahale Sayısı Tıbbı Tedavi Yapılan Hasta Sayısı Sevkedilen hasta sayısı Rapor verilen hasta sayısı Enjeksiyon Yapılan hasta sayısı Pansuman sayısı LÂBORATUVAR ÇALIŞMALARI İdrar Kan (Hb.Hot.Bk.) Gaita (Parazit- Gizli Kan) Kültür Boğaz Gaita Diğer... Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibi Adı Soyadı İmza

11 TARİH... İLİ OKUL SAĞLIĞI KOMİSYONU /200...ÖĞRETİM YILI OKULLARDA YAPILACAK OKUL SAĞLIĞI-SAĞLIK EĞİTİMİNDE TARAMASI ÇALIŞMA PROGRAMI Form-7 SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLECEK OKULUN TARAMAYI YAPACAK GÖREVLENDİRİLE N TAŞIT Adı ve Yeri Öğrenci Sayısı Sağlık Kuruluşu Sağ.Ekibi (Doktor, Hemşire ve Diğer Per.Adı Soyadı ) Not: Her Öğretim Yılı başında Okul sağlığı komisyonu tarafından düzenlenerek Millî Eğitim Müdürlüğünce Eylül ayı sonuna kadar Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. (Plaka No) Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 847

12 848 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim SAĞLIKLA İLGİLİ ÖZEL GÜN VE HAFTALAR VEREM HAFTASI : OCAK BEYAZ BASTON HAFTASI : OCAK LEPRA (CÜZZAM) HAFTASI : OCAK YEŞİLAY HAFTASI : MART TIP BAYRAMI : MART KANSER HAFTASI : NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ : NİSAN SAĞLIK HAFTASI : NİSAN KALP HAFTASI : NİSAN KAN HAFTASI : MAYIS ÖZÜRLÜLER HAFTASI : MAYIS HEMŞİRELER HAFTASI : MAYIS ECZACILIK GÜNÜ : MAYIS DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ : MAYIS DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ : HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ : EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ : EKİM KIZILAY HAFTASI : EKİM 4 KASIM DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ : KASIM DÜNYA AIDS GÜNÜ :... 1 ARALIK

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik işyeri sağlık birimlerinin

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OCAK 2006 1 DURUM ANALİZİ 1.1 Kurum İçi Analiz SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE ORTAK SAĞLIK BİRİMİ UYGULAMASI Cumhur Sinan ÖZDEMİR* 4857 sayılı İş Kanunu İşyeri Hekimleri başlıklı 81.maddesi,5763 sayılı Kanunun 4.maddesiyle başlığı ile birlikte

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K1. VEREM SAVAŞI ÖRGÜTLENMESİ * TB kontrolünde merkez birimi Verem Savaşı Daire Başkanlığı oluşturmaktadır. Verem Savaşı Daire Başkanlığı,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; evde sağlık hizmeti

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği. R.G. Tarihi:06.02.1997 R.G. Sayısı:22900 BİRİNCİ BÖLÜM

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği. R.G. Tarihi:06.02.1997 R.G. Sayısı:22900 BİRİNCİ BÖLÜM Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:06.02.1997 R.G. Sayısı:22900 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerine

Detaylı

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

T.C. BARTIN VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2015 YILI PROGRAMI YATIRIMLARIN UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ

T.C. BARTIN VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2015 YILI PROGRAMI YATIRIMLARIN UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ T.C. BARTIN VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2015 YILI PROGRAMI YATIRIMLARIN UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİ (2015/1 No lu Valilik Genelgesi) BARTIN İLİNDE 2015 YILINDA KAMU KURUM

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İZMİR İLİ GÜNEY SEKRETERLİĞİ NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ORYANTASYON REHBERİ ÖNSÖZ Değerli sağlık çalışanı; Bilindiği üzere 663 sayılı Kanun

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 --- Sayı: 28512) İşlenen Son Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18.12.2014-Sayı: 29209 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM. 1. Okul Bahçesi:

2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM. 1. Okul Bahçesi: 2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM 1. Okul Bahçesi: 1.1. Okul çevre duvarı bulunur (MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA, 2014

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı