Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları"

Transkript

1

2

3 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2013

4 KISALTMALAR AFAD AB BM BMMYK GSYH STK AFKEN EYDAS : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı : Avrupa Birliği : Birleşmiş Milletler : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği : Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla : Sivil Toplum Kuruluşu : Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi : Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi T Ü R K İ Y E SURİYE

5 ÖNSÖZ 2011 yılının Mart ayında, iç karışıklıkların başlamasından bu yana, günden güne artan sayıda Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) vatandaşı Türkiye ye sığınmacı olarak gelmektedir. Suriye deki insan hakları ihlallerinde 2012 ve sonrasında ortaya çıkan hızlı artış, insani yardım ihtiyaçlarında dramatik artışları da beraberinde getirmiştir. İç karışıklıkların başlamasından bu yana, Suriye ile güçlü tarihi, kültürel ve komşuluk bağları olan Türkiye Cumhuriyeti iç karışıklıklardan etkilenen Suriye vatandaşları için açık kapı politikası izlemiştir. Türkiye, gerek sınırları içerisindeki geçici barınma merkezlerinde ve çeşitli illerde, gerekse Suriye sınırları içerisindeki geçici barınma merkezlerinde ve çeşitli yerleşim yerlerinde bu trajediden etkilenen Suriye vatandaşlarına insani yardım sağlamada en cömert davranan ülke olmuştur. Öncelikle, Suriye trajedisine büyük bir duyarlılık gösteren ve bu konuda öncü bir rol üstlenen Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY olmak üzere her seviyedeki devlet ve hükümet yetkilerimiz, başta BM ve AB nin yanı sıra, tüm uluslararası toplumun dikkatini bu konuya çekmek için büyük çaba göstermektedir. Türkiye şu anda, iki buçuk yıldan bu yana 10 şehirde kurulan 20 geçici barınma merkezinde 200 binden fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Bunun dışında, geçici barınma merkezleri dışındaki yaklaşık 500 bin Suriyeli sığınmacıya sağlık, eğitim ve gıda yardımı sağlanmaktadır. AFAD Suriyeli misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere, geçici barınma merkezlerinin kurulumu ve işletilmesi için yüksek standartlar oluşturmuştur. AFAD tarafından işletilen geçici barınma merkezlerindeki hizmet ve tesisler, dünyanın hiç bir yerinde benzer merkezlerde bulunmayan standartlara sahiptir. AFAD geçici barınma merkezleri normal yaşam koşullarının devam ettiği merkezlerdir. Okul öncesi de dahil olmak üzere, okul çağındaki tüm çocuklar için eğitim hizmetleri mevcuttur ve Türk vatandaşlarına verilen standartta sağlık hizmetleri verilmektedir. Sığınmacılar için yetişkin eğitim merkezleri de mevcut olup bir mesleği olmayanlara, yeterli beceri kazandırılarak meslek sahibi olmalarına yardımcı olunmaktadır. Türkiye, Suriyeli sığınmacılara yalnızca geçici ev sahipliği yapmamakta aynı zamanda onları kriz sonrası dönem için de hazırlamaktadır. AFAD, geçici barınma merkezlerinin kurulumu ve işletilmesi için yazılı standartlar kılavuzları oluşturmuş ve böylece tüm barınma merkezlerindeki koşulların benzer olması sağlanmıştır. Bu standartlar aynı zamanda gelecekte meydana gelebilecek muhtemel afetler sonrasında ihtiyaç duyulan afet barınma merkezlerinde de kullanılacak standartlar olarak oluşturulmuştur. AFAD Türkiye de geçici barınma merkezlerinde ve geçici barınma merkezleri dışında farklı şehirlerde yaşan Suriyeli sığınmacıların profillerini çıkarmak amacıyla geniş bir anket çalışması gerçekleştirmiştir. Anket çalışması (1) geçici barınma merkezlerindeki hizmetlerin ve koşulların iyileştirilmesi amacıyla veri toplamak, (2) Suriyeli sığınmacıların demografik, sosyo-ekonomik ve sosyokültürel yapıları hakkında bilgi edinmek ve (3) geçici barınma merkezleri dışında çeşitli şehirlerde yaşayan Suriyeli sığınmacıların ihtiyaç analizlerini yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması Adana, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, hem geçici barınma merkezlerinde hem de bu merkezler dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılar ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Anketler demografi, sosyo-ekonomik yapı, barınma, güvenlik, sağlık, eğitim, beslenme, su/temizlik ve gelecekle ilgili beklentiler konusunda sorular içermektedir. Geçici barınma merkezlerinde gerçekleştirilen anketlerle hanede yaşayan bireyden ve geçici barınma merkezleri dışında yaşayan sığınmacılarla gerçekleştirilen anketlerle de haneden bireyle ilgili veriler elde edilmiştir. Anket soruları, AFAD Veri Değerlendirme ve Analizi Çalışma Grubu tarafından geliştirilmiştir. Sorular AFAD ın geçici barınma merkezleri ve bu merkezler dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılarla ilgili 2,5 yıllık tecrübesine dayalı olarak ve bu tecrübeden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu anket çalışmasında, Türkiye de yaşayan Suriyeli sığınmacılarla ilgili en önemli konularla ilgili veri elde edilmiştir. Çeşitli kısıtlardan dolayı, veri toplanamayan muhtemel alanların olabileceği açıktır. AFAD, elde edilen bilgiler ışığında bu tür çalışmaları ilerleyen dönemlerde devam ettirmeyi planlamaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda önemli bulunan diğer alanlar da dikkate alınacaktır. Bir kısmı bu raporda yer alan ve profil anketine dayanan araştırma sonuçlarının ve değerlendirmelerin, bu alanda çalışan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara faydalı olmasını ve diğer çalışmalara yol gösterici nitelikte olmasını diliyorum. Bu rapor, profil anketinde elde edilen bilgilerin yalnızca bir kısmını kapsamakta olup AFAD eğitim, sağlık, beslenme, barınma, çocuk ve kadın gibi konularda spesifik raporlar yayınlayacaktır. Geçici barınma merkezleri dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir ihtiyaç analizi raporunun yazımı şu anda devam etmektedir. Anket çalışmasına desteklerinden dolayı Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY a, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarına, BMMYK Türkiye temsilcisi Carol BATHCELOR ve ekibine çok teşekkür ederim. Prof. Dr. Mehmet BALCILAR bu ve bundan sonraki anket çalışmalarında da kullanılacak kapsamlı bir Anket Sistemini AFAD a kazandırdı. Bunun yanı sıra anket sorularının hazırlanmasına, saha görüşmelerine ve sonuçların analizine ilişkin süreci özveri ile yönetti ve rapora katkıda bulundu. Çalışmalarından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Prof. Dr. Aysıt TANSEL ve Prof. Dr. Zeynel Abidin ÖZDEMİR bu raporda yer alan değerlendirmeleri kaleme aldı. Kendilerine titiz çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Anketin hazırlanması sırasında önemli destek veren BMMYK Türkiye temsilciliğinden Brenda GODDARD ve Amer DELIC e de teşekkür ediyorum. Raporun tüm ilgilere faydalı olmasını dilerim. Dr. Fuat OKTAY AFAD Başkanı

6 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar*, 2013 T Ü R K İ Y E SURİYE *Bu raporda geçen sığınmacı kelimesi, geçici koruma statüsü altındaki Suriyelileri ifade etmektedir.

7 İçindekiler Harita, Şekil ve Çizelge Listesi Yönetici Özeti Başlarken Birkaç Söz Suriye Hakkında Anket Hakkında Rapor Hakkında Suriyeli Sığınmacıların Geldikleri Suriye Kentleri Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Coğrafik Dağılımı Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu ve Kayıt Durumu Suriye den Ayrılma Koşulları Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Demografik Özellikleri 5.1 Cinsiyet Dağılımı 5.2 Yaş Dağılımı 5.3 Eğitim Durumu Dağılımı 5.4 Hanehalkı Reisine Yakınlık 5.5 Medeni Durum Dağılımı 5.6 Hanehalkı Reisinin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı Suriye de ve Türkiye de Hanehalkı Geliri Suriye deki İç Savaş ın, Suriyeli Sığınmacıların Yaşamları ve Mal Varlıkları Üzerine Etkileri 7.1 Suriyeli Sığınmacıların, Suriye deki Evlerinin Hasar Durumu 7.2 Suriye deki İç Savaşta Ölen veya Yaralanan Aile Üyeleri Suriyeli Sığınmacıların Türkiye deki Konut Koşulları 8.1 Konut Başına Düşen Aile ve Fert Sayısı 8.2 Konutun Yeterliği ve Temel Gereksinimler Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Sağlık Sorunları 9.1 Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı 9.2 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Psikolojik Destek Gereksinimi 9.3 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar Arasında Kronik Hastalıklar ve Uyku Bozuklukları 9.4 Suriyeli Sığınmacı Çocukların Aşılanması Türkiye deki Suriyeli Sığınmacı Hamile Kadınlar Suriyeli Sığınmacıların Kampları Tercih Etmeleri 11.1 Kamplarda Yaşamayı Tercih Etme Nedenleri 11.2 İnsani Yardım Kuruluşlarının Yardımları Kamplardaki Hizmetlerin Değerlendirilmesi 12.1 Kamplardaki Hizmetler ve Kamp Personeli 12.2 Okullara ve Eğitim Kurslarına Katılım Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Gelecek Planları 13.1 Türkiye de İken Gelecek Planları 13.2 Suriye ye Dönüş Planları Sayfa

8 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Suriyeli Sığınmacıların Geldikleri Suriye Kentleri Harita 1. Suriyeli Sığınmacıların Geldikleri Suriye Kentleri ve Kentlere Göre Dağılımı, 2013 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Coğrafik Dağılımı Harita 2. Kamplarda Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların, Türkiye deki Kentlere Göre Dağılımı, 2013 Harita 3. nda Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların, Türkiye deki Kentlere göre Dağılımı, 2013 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu ve Kayıt Durumu Şekil 3.1 Suriyeli Sığınmacıların İzin ve Kayıt Durumu, Cinsiyete Göre Dağılım,, Türkiye, 2013 (%) Sayfa Suriye den Ayrılma Koşulları Şekil 4.1 Suriyeli Sığınmacıların Suriye den Ayrılış Nedenleri, ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil 4.2 Suriyeli Sığınmacılar Türk Sınırını Nasıl Geçti? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil 4.3 Suriyeli Sığınmacıların Başka Bir Ülke Yerine, Türkiye yi Seçme Nedenleri, ve, Türkiye, 2013 (%) Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Demografik Özellikleri 5.1 Cinsiyet Dağılımı Şekil Suriyeli Sığınmacıların Cinsiyete Göre Dağılımı, ve, Türkiye, 2013 (%) 5.2 Yaş Dağılımı T Ü R Şekil Suriyeli Sığınmacıların Yaş Dağılımı,, Türkiye, 2013 (%) Şekil Suriyeli Sığınmacıların Yaş Dağılımı,, Türkiye, 2013 (%) 5.3 Eğitim Durumu Dağılımı K İ Şekil Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı (6 Yaş ve Üzeri), ve, Türkiye, 2013 (%) 5.4 Hanehalkı Reisine Yakınlık Çizelge Suriyeli Sığınmacıların Hanehalkı Reisine Yakınlıkları, Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) 5.5 Medeni Durum Dağılımı Şekil Suriyeli Sığınmacıların Medeni Durumu ( 15 yaş ve üzeri), ve, Türkiye, 2013 (%) 5.6 Hanehalkı Reisinin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı SURİYE Şekil Suriyeli Sığınmacıların Hanehalkı Reislerinin Cinsiyet Dağılımı, ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil Suriyeli Sığınmacıların Hanehalkı Reislerinin Yaş Dağılımı, ve, Türkiye, 2013 (%) Y E Suriye de ve Türkiye de Hanehalkı Geliri Çizelge 6.1 Suriyeli Sığınmacı Hanehalklarının Suriye de iken Aylık Geliri (ABD Doları), ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil 6.1 Suriyeli Sığınmacı Hanehalklarının Son Bir Ayda Türkiye de Çalıştıkları İşten Elde Ettikleri Gelir (ABD Doları), Cinsiyete Göre Dağılım,, Türkiye, 2013 (%) Suriye deki İç Savaşın, Suriyeli Sığınmacıların Yaşamları ve Mal Varlıkları Üzerine Etkileri 7.1 Suriyeli Sığınmacıların, Suriye deki Evlerinin Hasar Durumu Şekil Suriyeli Sığınmacıların Suriye deki Evlerinin Ne Durumda Olduğu, Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil Suriyeli Sığınmacılar Suriye deki Yakınları ile Nasıl Haberleşiyorlar? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) 7.2 Suriye deki İç Savaşta Ölen veya Yaralanan Aile Üyeleri Şekil Suriye deki İç Savaşta Ölen veya Yaralanan Aile Üyeleri, Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Suriyeli Sığınmacıların Türkiye deki Konut Koşulları 8.1 Konut Başına Düşen Aile ve Fert Sayısı Şekil Suriyeli Sığınmacıların Türkiye de Yaşadıkları Konut Tipi, Cinsiyete Göre Dağılım,, Türkiye, 2013 (%) Çizelge Suriyeli Sığınmacıların Oturdukları Konutlarda Kaç Aile ve Kaç Kişi Yaşıyor? ve, Türkiye, 2013 (%) 8.2 Konutun Yeterliği ve Temel Gereksinimler Çizelge Suriyeli Sığınmacılar Konutlarının Çeşitli Özelliklerini Nasıl Değerlendiriyor? ve, Türkiye, 2013 (%) Çizelge Suriyeli Sığınmacılar Yaşadıkları Konutların Temel Gereksinimlerini Nasıl Değerlendiriyor? ve, Türkiye, 2013 (%)

9 Harita, Şekil ve Çizelge Listesi Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Sağlık Sorunları 9.1 Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Şekil Suriyeli Sığınmacılar Türkiye de Sağlık Hizmetlerinden Faydalandılar mı? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil Suriyeli Sığınmacılar, Türkiye de Faydalandıkları Sağlık Hizmetlerinden Memnunlar mı? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil Suriyeli Sığınmacılar, İlaca Kolaylıkla Ulaşabiliyor mu? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) 9.2 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Psikolojik Destek Gereksinimi Şekil Suriyeli Sığınmacılar veya Aile Üyeleri Psikolojik Desteğe Gereksinimleri Olduğunu Düşünüyorlar mı? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) 9.3 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar Arasında Kronik Hastalıklar ve Uyku Bozuklukları Şekil Suriyeli Sığınmacılar Arasında Kronik Hastalıklar ve Uyku Bozuklukları, ve, Türkiye, 2013 (%) 9.4 Suriyeli Sığınmacı Çocukların Aşılanması Şekil Beş Yaş Altı Suriyeli Sığınmacı Çocuklar Arasında Çocuk Felci Aşısı, Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil On Yaş Altı Suriyeli Sığınmacı Çocuklar Arasında Kızamık Aşısı, Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Türkiye deki Suriyeli Sığınmacı Hamile Kadınlar Şekil 10.1 Suriyeli Sığınmacılar Arasında Hamile Kadın Var mı? ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil 10.2 Suriyeli Sığınmacı Kadınlar Arasında Türkiye ye Geldikten Sonra Doğum Yapan Var mı? ve, Türkiye, 2013 (%) Çizelge 10.1 Suriyeli Sığınmacı Hamile Kadınlar Nerede Doğum Yaptılar? ve, Türkiye, 2013 (%) Suriyeli Sığınmacıların Kampları Tercih Etmeleri 11.1 Kamplarda Yaşamayı Tercih Etme Nedenleri Çizelge Suriyeli Sığınmacılar Neden Kampta Yaşamayı Tercih Ediyorlar? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) 11.2 İnsani Yardım Kuruluşlarının Yardımları Şekil Suriyeli Sığınmacılar Türkiye ye Geldikten Sonra İnsani Yardım Kuruluşlarından Yardım Aldılar mı? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Kamplardaki Hizmetlerin Değerlendirilmesi 12.1 Kamplardaki Hizmetler ve Kamp Personeli Çizelge Suriyeli Sığınmacılar Kamplarda Verilen Hizmetleri Nasıl Değerlendiriyor?, Türkiye, 2013 (%) Çizelge Suriyeli Sığınmacılar, Kamp Personelinin Davranışları Hakkında Ne Düşünüyor?, Türkiye, 2013 (%) Çizelge Suriyeli Sığınmacıların Kamp İle İlgili Önemli Buldukları Sorunlar Nelerdir? Cinsiyete Göre Dağılım,, Türkiye 2013 (%) 12.2 Okullara ve Eğitim Kurslarına Katılım Çizelge Altı-On bir Yaşları Arasındaki Suriyeli Sığınmacı Çocuklar Okula Devam Ediyor mu? ve, Türkiye, 2013 (%) Çizelge Suriyeli Sığınmacıların Katıldıkları Eğitim Kursları Nelerdir? Cinsiyete Göre Dağılım,, Türkiye, 2013 (%) Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Gelecek Planları 13.1 Türkiye de İken Gelecek Planları Çizelge Suriyeli Sığınmacılar Türkiye de İş Arıyorlar mı ve Türkçe Öğrenmek İstiyorlar mı? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil Suriyeli Sığınmacılar Meslek Edinecek Bir Kursa Katılmak İstiyor mu? Cinsiyete Göre Dağılım,, Türkiye, 2013 (%) 13.2 Suriye ye Dönüş Planları Şekil Suriyeli Sığınmacılar Ne Zaman Suriye ye Dönmeyi Planlıyor? ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil Suriyeli Sığınmacıların Suriye ye Döndüklerinde Barınabilecekleri Bir Yerleri Var mı? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Şekil Suriyeli Sığınmacılar Suriye ye Döndüklerinde Bir İşleri Olacağını Düşünüyorlar mı? Cinsiyete Göre Dağılım, ve, Türkiye, 2013 (%) Sayfa

10 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Şanlıurfa Akçakale Çadır Kenti Türkiye deki Suriyeli sığınmacıların çoğu Suriye-Türkiye sınırına yakın olan bölgelerden gelmektedir. Bu bölgeler aynı zamanda yoğun çatışmaların olduğu bölgelerdir. Türkiye ye gelen Suriyeli sığınmacıların yaklaşık yüzde 36 sı Türkiye deki 10 kentte bulunan 20 kampa yerleştirilmiştir ve yüzde 64 ü kampların bulunduğu 10 kent de dâhil olmak üzere çeşitli kentlerde kamplar dışına yerleşmiştir. Bu 10 kent, Türkiye nin güney ve güneydoğusundadır ve Suriye-Türkiye sınırına yakındır. Türkiye deki Suriyeli sığınmacılardan kamp dışında olanların yaklaşık yüzde 45 inin AFAD kaydı vardır ve yaklaşık yüzde 20 sinin oturma izni vardır. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların yarıdan fazlası ve kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaklaşık yüzde 80 i Suriye yi güvenlik nedeni ile terk ettiklerini söylemişlerdir. Bundan başka, Suriyeli sığınmacıların önemli bir kısmı politik veya ekonomik nedenlerden dolayı Suriye yi terk ettiğini belirtmiştir. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların yarıdan fazlası ve kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların dörtte biri, Türkiye ye, resmi bir sınır noktasından, pasaportsuz olarak girmiştir. Ayrıca, Suriyeli sığınmacıların önemli bir yüzdesi resmi olmayan bir sınır noktasından Türkiye ye giriş yapmıştır. Suriyeli sığınmacıların yaklaşık dörtte üçü, başka bir ülke yerine Türkiye yi tercih etmelerinin nedeninin ulaşım kolaylığı olduğunu belirtmiştir. Suriyeli sığınmacıların yaklaşık yarısı, hanehalkı reisinin çocuklarıdır ve toplamın yaklaşık üçte biri hanehalkı reisinin eşleridir. On beş yaş ve üzerindeki Suriyeli sığınmacıların yüzde 70 e yakını evlidir ve yaklaşık üçte biri ise bekârdır. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacı hanehalkı reislerinin yaklaşık yüzde 17 si ve kamp dışında yaşayan hanehalkı reislerinin yaklaşık yüzde 22 si kadındır. Suriyeli sığınmacı hanehalklarının yarıdan fazlası Suriye de iken 155 ABD doları veya daha az gelir elde ediyordu. Buna karşılık, kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaklaşık yüzde 21 i ve kamp dışında yaşayanların yüzde 30 u Suriye de iken, 231 ABD doları veya daha fazla gelir elde ediyordu. Buna göre, kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların kamp içindekilere göre daha büyük bir kısmı, Suriye de iken göreceli olarak parasal açıdan daha iyi bir durumdaydı. Kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların yarıdan fazlası son ay içerisinde 250 ABD dolarından daha az gelir elde etmiştir. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların yarıya yakını (ve kamp dışında yaşayanların biraz daha azı) Suriye deki evlerinin tamamen yıkılmış veya çok hasarlı olduğunu belirtmişlerdir. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaklaşık üçte biri, en az bir aile üyesinin öldüğünü ve yine yaklaşık üçte biri en az bir aile üyesinin yaralandığını belirtmiştir. (Kamp dışında yaşayanlar arasında bu oranlar biraz daha düşüktür).

11 Yönetici Özeti Gaziantep Nizip 2 Konteyner Kenti Kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaklaşık dörtte üçü Türkiye de bir ev veya apartman dairesinde oturmaktadır. Konut koşulları kalabalık sayılabilir. Kamp dışında yaşayanların yaklaşık yüzde 62 si, 7 veya daha fazla insan ile bir arada yaşamaktadır. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların dörtte üçü ve kamp dışında yaşayanların yarıdan fazlası, içinde yaşadıkları konut biriminin, iklim koşullarına uygun olmadığını düşünmektedir. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların yüzde 90 dan fazlası ve kamp dışında yaşayanların beşte üçüne yakını Türkiye de sağlık hizmetlerini kullandıklarını belirtmişlerdir ve dörtte üçünden fazlası sağlık hizmetlerinden çok memnun veya memnun kalmıştır. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların yarıya yakını (kamp dışında yaşayanların biraz daha azı), kendilerinin veya aile üyelerinin psikolojik desteğe gereksinimi olduğunu düşünmektedir. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacı yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri (kamp dışında yaşayanların bir dereceye kadar daha azı) uyku sorunları yaşadığını belirtmiştir. Benzer biçimde, kamplardaki çocukların yaklaşık dörtte biri (kamp dışındakilerin bir dereceye kadar daha azı) uyku sorunları yaşamaktadır. Çocuk felci veya kızamık aşısı olmayan çocukların yüzdesi kamp dışında yaşayanlar arasında daha yüksektir. Kamplarda yaşayan çocukların dörtte biri ve kamp dışında yaşayan çocukların yüzde 45 i çocuk felci aşısı olmamıştır. Kamplarda yaşayan çocukların üçte biri ve kamp dışında yaşayan çocukların yaklaşık yüzde 41 i kızamık aşısı olmamıştır. Bu durum yerel nüfustaki çocuklar için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların sadece yaklaşık beşte ikisi ve kamp dışında yaşayanların sadece yaklaşık yüzde 15 i insani yardım kuruluşlarından yardım almıştır. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların çok yüksek bir yüzdesi, kamplardaki güvenlik, yemek, sağlık, eğitim, dini ve diğer hizmetleri çok olumlu değerlendirmiştir. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacı çocukların yaklaşık yüzde 83 ü ve kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacı çocukların sadece yüzde 14 ü okula devam etmektedir. Kamp dışında yaşayan çocuklar arasında gözlenen okula devam yüzdesinin çok düşük olması, üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaklaşık dörtte üçü bir iş arıyor ve kamp içi ve dışı beraber değerlendirildiğinde yüzde 86 sı Türkçe öğrenmek istiyor. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların beşte üçüne yakını (kamp dışında yaşayanların bir dereceye kadar daha azı) Suriye deki çatışma sona erdiği zaman Suriye ye dönmeyi planladıklarını belirtmişlerdir. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaklaşık beşte ikisi (kamp dışında yaşayanların bir dereceye kadar daha çoğu) Suriye ye döndüklerinde barınacak bir yerlerinin olacağını ve aynı orandakiler Suriye ye döndüklerinde bir işlerinin olacağını düşünmektedir.

12 SURİYE Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Suriye Hakkında Suriye Arap Cumhuriyeti Akdeniz in doğu ucunda ve Türkiye nin güneyinde yer almaktadır. Suriye nin yüzölçümü 185,6 bin kilometre karedir itibariyle, Suriye nin toplam nüfusunun 22,5 milyon olduğu tahmin edilmiştir. Suriye nin resmi dili Arapçadır. Başkenti 1,7 milyon nüfusa sahip olan Şam kentidir. 4,6 milyon nüfuslu Halep ise Suriye nin en büyük kentidir. Suriye de doğumda ortalama yaşam beklentisi, erkekler için 72 yıl ve kadınlar için 77 yıldır. Suriye nin oldukça genç bir nüfusu vardır yılında toplam nüfusun yaklaşık yüzde 35 i 15 yaş altındaydı. Aynı yılda, ortanca (medyan) yaş ise 22 idi. Dünya Bankası verilerine göre, Suriye nin kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2012 yılında ABD dolarıydı (World Development Indicators, 2013). Suriye nin ana ihracatı, tarım ürünleri ve petroldür. Suriye işgücünün yaklaşık yüzde 17 si tarımda, yüzde 16 sı endüstride ve yüzde 67 si hizmet sektöründedir. Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminlerine göre, Türkiye 2011 den beri Suriye krizi için 2 milyar dolardan fazla harcama yapmıştır. Suriye, 24 Ekim 1945 ten beri Birleşmiş Milletlerin (BM) bir üyesidir. SURİYE ORTALAMA YAŞAM BEKLENTİSİ GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILASI T Ü R K İ Y E Suriye Arap Cumhuriyeti Akdeniz in doğu ucunda ve Türkiye nin güneyinde yer almaktadır. Suriye nin yüzölçümü 185,6 bin kilometre karedir. Suriye de doğumda ortalama yaşam beklentisi, erkekler için 72 yıl ve kadınlar için 77 yıldır. Dünya Bankası verilerine göre, Suriye nin kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2012 yılında ABD dolarıydı (World Development Indicators, 2013).

13 Başlarken Birkaç Söz Anket Hakkında Bu çalışma, AFAD ın Türkiye deki Suriyeli sığınmacılar arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına dayanmaktadır. Bu anketin amacı, Türkiye deki Suriyeli sığınmacıların demografik, eğitim ve sosyo-ekonomik özelliklerini aydınlatmaktır. Anket 23 Haziran Temmuz 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anket 10 kentte kurulu olan 20 kampta yaşayan Suriyeli sığınmacılar ile birlikte yine bu 10 kentte kamplar dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıları kapsamaktadır. Bu kentler şunlardır: Adana, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa. Kamp dışındaki yerler, Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı mahalle ve caddeler olarak seçilmiştir. Ankette, kamplarda yaşayanlara 73 soru ve kamp dışında yaşayanlara 75 soru yöneltilmiştir. Ankette toplam hanehalkı kapsanmıştır. Bu hanehalklarının ü kamplarda ve ü kamp dışında yaşamaktadır. Haneler, rassal bir seçim süreci ile seçilmiştir. Toplanan bilgiler temizlendikten sonra kamplarda hane ve kamp dışında hane hakkındaki bilgiler güvenilir bulunmuştur. Anket 29 AFAD personeli tarafından uygulanmış ve kendilerine 29 çevirmen eşlik etmiştir. Ankete hanehalkından bir yetişkin yanıt vermiştir ve bu kişi aynı zamanda hanedeki her bir kişi hakkında bilgi vermiştir. Bu nedenle bu kitaptaki şekil ve çizelgeler, her bir soru için ayrı ayrı verilen toplam yanıt sayısına dayanarak hazırlanmıştır. Şekil ve çizelgeler incelenirken bu noktanın akılda tutulmasında fayda vardır. Hatay Altınözü 2 Çadır Kenti Şanlıurfa Harran Konteyner Kenti Malatya Beydağı Konteyner Kenti

14 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Rapor Hakkında Bu rapor Türkiye deki Suriyeli sığınmacılar hakkında hazırlanan raporun Türkçe bir versiyonudur. Bu çalışmanın dayandığı anket, çeşitli kentlerdeki kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacılar ile kamp dışında çeşitli kentlerde yaşayan Suriyeli sığınmacıları kapsamıştır. Bu anket Türkiye deki Suriyeli sığınmacılar hakkında şimdiye kadar yapılmış olan en kapsamlı ve en büyük ankettir. Türkiye de yaşayan Suriyeli sığınmacıların toplam sayısı konusunda kesin bir bilgi yoktur. AFAD verilerine göre tarihi itibariyle, AFAD ın sorumluluğundaki kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacı vardır. AFAD tahminlerine göre, çeşitli kentlerde kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Bu tahminlere göre Türkiye deki Suriyeli sığınmacıların yüzde 36 sı Türkiye de çeşitli kentlerdeki kamplarda yaşamaktadır. Yüzde 64 ü ise Türkiye de çeşitli kentlerde kamp dışında yaşamaktadırlar. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 2013 yılı sonunda, Türkiye deki Suriye vatandaşı sayısı bir milyonu aşacaktır. Suriyeli sığınmacıların özelliklerinin ve Türkiye deki deneyimlerinin kamp içinde veya kamp dışında yaşamalarına göre farklılık gösterdiğini düşünüyoruz. Bu düşünce ile raporun tamamında, kamp içinde yaşayan Suriyeli sığınmacılar ile kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılar için ayrı ayrı şekil, çizelge ve yorumlar yapılmıştır. Bunun dışında, şekil ve çizelgeler mümkün olduğu kadar erkek ve kadınlar için ayrıştırılarak yorumlanmıştır. Bu rapor Türkiye deki Suriyeli sığınmacılar arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına dayanmaktadır. Bu anket AFAD tarafından 23 Haziran 2013 ve 7 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Raporda, Türkiye ye sığınan Suriyelilerin birçok özelliği ve Türkiye deki yaşamlarının çeşitli yönleri hakkında bilgiler verilmektedir. Raporun başlangıç bölümlerinde Suriyeli sığınmacıların, Türkiye ye gelmeden önce, Suriye de yaşadıkları yerlerin coğrafik dağılımı ve Türkiye de yerleşmeyi seçtikleri yerlerin coğrafik dağılımı konularında bilgi vermektedir. İzleyen bölüm, Türkiye deki Suriyeli sığınmacıların, Türkiye deki hukuki statüsü ve kayıt durumu hakkında bilgi vermektedir. Bunu izleyen bölüm, Suriyeli sığınmacıların Suriye den ayrılış nedenlerini, Türkiye ye girişte izledikleri yolları ve Türkiye yi hedef ülke olarak seçme nedenlerini irdelemektedir. Beşinci Bölümde Türkiye deki Suriyeli sığınmacıların demografik ve eğitimsel özellikleri verilmektedir. Bu bölüm Suriyeli sığınmacıların cinsiyeti, yaşı ve eğitimleri, hanehalkı reisine yakınlıkları, medeni durumu ve bunlarla birlikte hanehalkı reisinin cinsiyet ve yaşı konularının tartışılmasını kapsamaktadır. Altıncı Bölümün konusu, Suriyeli sığınmacıların, Suriye de iken ve Türkiye ye geldikten sonra parasal (mali) durumlarının nasıl olduğudur. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların çalışarak gelir elde edebilecekleri etkinliklere katılma olanağı kısıtlıdır. Fakat kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılar gelir getirici etkinliklere katılabilmektedirler. Bu nedenle, bu bölümde, Suriyeli sığınmacı hanehalklarının Türkiye de çalışarak elde ettikleri gelir konusunda bilgi sunulmaktadır. Yedinci Bölümde Suriye deki iç savaşın, Suriyeli sığınmacıların geride bıraktıkları evlerine verdiği hasar ve aile üyelerinin iç savaş dolayısıyla maruz kaldıkları olumsuzlukları ele almaktayız. Özellikle, iç savaş dolayısı ile ölen veya yaralanan aile üyelerinin bulunup bulunmadığı incelenmektedir.

15 Başlarken Birkaç Söz Sekizinci Bölümde Suriyeli sığınmacıların Türkiye deki konut koşulları konusunda bilgi verilmektedir. Bu bölümü izleyen bölümde Suriyeli sığınmacıların sağlık sorunları tartışılmaktadır. Önce, Suriyeli sığınmacıların Türkiye de sağlık hizmetlerini kullanımı konusunda bilgi verilmektedir. Daha sonra, psikolojik destek gereksinimi, kronik hastalıkların ve uyku bozukluklarının oluş derecesi konuları irdelenmektedir. Son olarak, bu bölümde Suriyeli sığınmacı çocukların, çocuk felci ve kızamık aşıları olma durumları konusunda bilgi verilmektedir. Onuncu Bölümde, hamile olan Suriyeli kadın sığınmacılar konusunda kısaca bilgi verilmektedir. On Birinci Bölümde, kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların kampta yaşama tercihlerinin nedenleri açıklanmaktadır. Kamplarda sunulan çeşitli hizmetlerin, kampta yaşayan Suriyeli sığınmacılar tarafından değerlendirilmesi On İkinci Bölümde verilmektedir. Türkiye deki Suriyeli sığınmacıların gelecek ile ilgili planları On Üçüncü Bölümde kapsanmıştır. T.C. Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN

16 1 Suriyeli Sığınmacıların Geldikleri Suriye Kentleri Suriyeli Sığınmacıların Geldikleri Suriye Kentleri Bu bölümde Türkiye deki Suriyeli sığınmacıların geldikleri Suriye kentleri konusunda bilgi sunulmaktadır. Bu kentlerin dağılımı ve bu kentlerin her birinden gelen sığınmacıların yüzdesel dağılımı Harita 1 de verilmektedir. Harita 1. Suriyeli Sığınmacıların Geldikleri Suriye Kentleri ve Kentlere Göre Dağılımı, 2013 Dikkatimizi çeken ilk nokta, Halep in Türkiye ye en çok sığınmacı yollayan kent olduğudur. Türkiye ye gelen toplam sığınmacıların yüzde 36 ya yakını Halep ten gelmiştir. Halep ten Türkiye ye gelen Suriyeli sığınmacıların oranının bu kadar yüksek olmasının bir nedeni Halep in Türk sınırına çok yakın olmasıdır ve ikinci bir neden ise Halep in yoğun çatışma merkezlerinden biri olmasıdır. Halep, 2012 tahminlerine göre 4,6 milyon nüfusu ile Suriye nin en kalabalık kentidir. Türkiye ye en çok sığınmacı yollayan ikinci kent İdlip tir. Toplam sığınmacıların yaklaşık yüzde 21 i İdlip ten gelmiştir. İdlip de Türkiye sınırına yakın bir kenttir ve 2012 tahminlerine göre 1,4 milyon nüfusu vardır. Türkiye ye gelen Suriyeli sığınmacıların bir dereceye kadar yüksek bir yüzdesi Rakka ve Lazkiye den gelmiştir. Türkiye ye gelen Suriyeli sığınmacıların yaklaşık yüzde 11 i Rakka dan ve yaklaşık yüzde 9 u Lazkiye den gelmiştir. Hem Rakka hem de Lazkiye Türk sınırına göreceli olarak yakın kentlerdir yılı tahminlerine göre Lazkiye nin nüfusu 1 milyondur. Türkiye ye Suriyeli sığınmacıların geldiği diğer iki kent Hasiçi ve Hama dır ve Türkiye ye toplam sığınmacıların sırası ile yüzde 5,4 ve yüzde 7,5 i bu kentlerden gelmiştir yılı tahminlerine göre bu iki kentin nüfusları sırası ile 1,4 ve 1,5 milyondur. Türkiye ye gelen sığınmacıların yaklaşık yüzde 10 u diğer Suriye kentlerinden gelmiştir. Bu kentler ve bu kentlerden gelen sığınmacıların yüzdeleri Harita 1 de görülebilir. Bu haritada görüldüğü gibi bu diğer kentler Suriye-Türkiye sınırından bir dereceye kadar uzaktır. Lazkiye % 9,2 Tartus % 0,1 Humus % 1,7 Kuneytire % 0,1 Dera % 0,3 14

17 SURİYELİ SIĞINMACILARIN GELDİKLERİ SURİYE KENTLERİ Halep % 35,7 Halep İdlip Rakka Lazkiye Hama Hasiçi Deyrizor Şam Humus Süveyde Dera Kuneytire Tartus 35,7 % 20,9 % 10,9 % 9,2 % 7,5 % 5,4 % 3,9 % 3,8 % 1,7 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % Kentlere Göre Dağılım TÜRKİYE İdlip % 20,9 Rakka % 10,9 SURİYE Hasiçi % 5,4 Deyrizor % 3,9 Hama % 7,5 Şam % 3,8 Süveyde % 0,4 15

18 2 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Coğrafik Dağılımı Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Coğrafik Dağılımı Suriyeli sığınmacıların Türkiye de çeşitli kentlere dağılımı nasıldır? Bu soruyu ele alırken, ilk önce, kampların çeşitli kentler arasındaki dağılımı ile birlikte Suriyeli sığınmacıların kamplara dağılımını inceleyeceğiz. Bu dağılımlar Harita 2 de verilmiştir tarihi itibariyle, Türkiye nin güney ve güneydoğusundaki 20 kampta 200,4 bin Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Harita 2. Kamplarda Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların, Türkiye deki Kentlere Göre Dağılımı, 2013 Suriyeli sığınmacılar için yapılan kampların içinde bulunduğu kentlerin çoğunlukla ya Suriye-Türkiye sınırında ya da Suriye-Türkiye sınırına yakın kentlerde bulunduklarına dikkat çekeriz. Hatay, beş kamp ile en çok kampın bulunduğu kenttir. Gaziantep dört kamp ile ve Şanlıurfa üç kamp ile Hatay ı izlemektedir. İki kampın bulunduğu Kilis dışında kalan diğer bütün kentlerin her birinde birer kamp bulunmaktadır. Şanlıurfa, üç kampında 73,3 bin Suriyeli sığınmacı ile en çok Suriyeli sığınmacının bulunduğu kenttir. Buna göre, kamplarda yaşayan toplam Suriyeli sığınmacıların yüzde 36,6 sı Şanlıurfa daki üç kampta yaşamaktadır. Hemen sonra, Gaziantep gelmektedir. Kamplarda yaşayan toplam Suriyeli sığınmacıların yüzde 16,3 üne karşılık gelen 32,7 bin Suriyeli sığınmacı Gaziantep teki dört kampta bulunmaktadır. Kilis, kamplardaki toplam sığınmacıların yüzde 13,7 sine karşılık gelen 27,3 bin Suriyeli sığınmacı Kilis teki iki kampta yaşamaktadır. Yaklaşık 15,4 bin Suriyeli sığınmacı Hatay daki beş kampta bulunmaktadır ve yaklaşık 15 bin Suriyeli sığınmacı Kahramanmaraş taki bir kampta bulunmaktadır. Yalnızca bir kampa sahip olan diğer kentlerde, 10 binden daha az sayılarda Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Bütün bu kentler Harita 2 de görülebilir. Kamp başına düşen ortalama Suriyeli sığınmacı sayısını ele alırsak, Şanlıurfa daki kampların, kamp başına düşen ortalama 24 bin kişi ile en kalabalık kamplar olduğunu görürüz. Hemen sonra gelen en kalabalık kamplar 15 bin kişi ile Kahramanmaraş taki tek kamp ve kamp başına ortalama 13 bin kişi düşen Kilis teki iki kamptır. Bu durumun tersine, te açılan Mardin deki tek kampta yaklaşık olarak sadece 2,3 bin Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis te bulunan ve bir dereceye kadar oldukça kalabalık olan kamplar en çok dikkat edilmesi gereken kamplardır. Şimdi, kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların Türkiye deki çeşitli kentlere coğrafik dağılımını ele alacağız. Tekrar belirtildiği üzere, bu kentler Türkiye nin güney (Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep) ve güneydoğu (Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Şanlıurfa) bölgelerinde, ya Suriye-Türkiye sınırı üzerinde ya da Suriye-Türkiye sınırına yakın yerlerde bulunmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, Türkiye de kamp dışında kaç Suriyeli sığınmacı bulunduğu kesin olarak bilinmemektedir. AFAD bu sayının 350 bin olduğunu tahmin etmektedir. Kamp dışında bulunan Suriyeli sığınmacıların çeşitli kentlere dağılımı Harita 3 te gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, kamp dışında yaşayan en çok Suriyeli sığınmacı barındıran kentler şunlardır: Hatay (60 bin), Gaziantep (90 bin), Şanlıurfa (45 bin) ve Mardin (35 bin). 16 OSMANİYE 1 Kamp Sığınmacı 4,1% ADANA 1 Kamp Sığınmacı 4,9% HATAY 5 Kamp 15.4 Sığınmacı 7,7%

19 BARINMA MERKEZLERİNDE YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR Sığınmacı / Kamp Sayısı Şanlıurfa Gaziantep Kilis Hatay Kahramanmaraş Adıyaman Adana Osmaniye Malatya Mardin / 3 Kamp / 4 Kamp / 2 Kamp 15.4 / 5 Kamp / 1 Kamp / 1 Kamp / 1 Kamp / 1 Kamp 6.4 / 1 Kamp / 1 Kamp Kentlere Göre Dağılım 36,6 % 16,3 % 13,6 % 7,7 % 7,5 % 4,9 % 4,9 % 4,1 % 3,2 % 1,2 % TOPLAM / 20 Kamp KAHRAMANMARAŞ 1 Kamp Sığınmacı 7,5% GAZİANTEP 4 Kamp Sığınmacı 16,3% MALATYA 1 Kamp 6.4 Sığınmacı 3,2% ADIYAMAN 1 Kamp Sığınmacı 4,9% MARDİN 1 Kamp Sığınmacı 1,2% TÜRKİYE KİLİS 2 Kamp Sığınmacı 13,6% ŞANLIURFA 3 Kamp Sığınmacı 36,6% SURİYE 17

20 2 Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Coğrafik Dağılımı Türkiye deki Suriyeli Sığınmacıların Coğrafik Dağılımı Geri kalan kentler kamp dışında daha küçük sayılarda Suriyeli sığınmacı barındırmaktadır. Mardin in kamplarda en az Suriyeli sığınmacı barındırmasına karşın kamp dışında 35 bin ile en çok Suriyeli barındıran kentlerden biri olması dikkat çeken bir noktadır. Hem kamplardaki hem de kamp dışındaki Suriyeli sığınmacılar bulundukları Türk kentlerinin nüfuslarını önemli derecede artırmışlardır. Örneğin, 124 bin nüfuslu göreceli olarak küçük bir kent olan Kilis in nüfusu Suriyeli sığınmacıların akını ile yüzde 30 artmıştır. Şanlıurfa 1,8 milyon nüfusu olan bir kenttir. Suriyeli sığınmacılar bu kentin nüfusunu yüzde 6,6 artırmıştır. Yine nüfusu 1,8 milyon olan Gaziantep te ise yüzde 6,8 nüfus artışı yaşanmıştır. 1,5 milyon nüfusu olan Hatay da yüzde 5 nüfus artışı olmuştur. 773 bin nüfusu olan Mardin de yüzde 4,8 nüfus artışı yaşanmıştır. Geriye kalan kentler, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye nin nüfuslarında ise yüzde 0,7-2,0 arasında nüfus artışı yaşanmıştır. Bu kentlerin çoğunda yaşanan nüfus artış hızı, nüfusun doğal artış hızının üstündedir. Bu nedenle, bu kentlerin sosyal dokusu ve işgücü piyasaları, Suriyeli sığınmacıların akınından önemli ölçüde etkilenmiş olabilir. Harita 3. nda Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların, Türkiye deki Kentlere göre Dağılımı, itibariyle kamplar dışında yaklaşık Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Türkiye deki tüm Suriyelilerin yaklaşık %64 ü kamplar dışında yaşamaktadır. OSMANİYE Sığınmacı 2,9% ADANA Sığınmacı 2,7% HATAY Sığınmacı 17,1% T.C. Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY 18

KISALTMALAR. * Bu raporda geçen misafir kelimesi, geçici koruma statüsü altındaki Suriyelileri ve kamp kelimesi

KISALTMALAR. * Bu raporda geçen misafir kelimesi, geçici koruma statüsü altındaki Suriyelileri ve kamp kelimesi www.afad.gov.tr KISALTMALAR AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AB: Avrupa Birliği BM: Birleşmiş Milletler BMMYK: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği STK: Sivil Toplum Kuruluşu GSYH:

Detaylı

Türkiye deki Suriyeli Kadınlar

Türkiye deki Suriyeli Kadınlar Türkiye deki Suriyeli Kadınlar 2014 Türkiye deki Suriyeli Kadınlar Bu Rapor, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Hazırlanmıştır. 2014 2 Türkiye deki Suriyeli Kadınlar 3 4 Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) 22-26 EKİM 2014 58. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ İlk sığınma 29 Nisan 2011 tarihinde başlamıştır Nüfus Hareketleri - Mevzuat «Açık kapı politikası»

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Sunulan Sağlık Hizmetleri

Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Sunulan Sağlık Hizmetleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ülkemizde Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarına Sunulan Sağlık Hizmetleri Demet TAŞ Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı Sağlık Turizmi Birimi

Detaylı

ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA ALTINA ALINANLARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ

ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA ALTINA ALINANLARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ ÜLKEMİZDE GEÇİCİ KORUMA ALTINA ALINANLARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ Dr. Kanuni KEKLİK Daire Başkanı 14 Nisan 2015 1 SUNUM PLANI Göç ve Geçici Koruma Statüsü Suriyelilere Sunulan Hizmetler ve Organizasyonu

Detaylı

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015)

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015) 17.06.2015 Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu (16 Haziran 2015) Necatibey Caddesi No:82 Kat:6 Daire:11/12 Demirtepe/Ankara Tel:+90 (312) 230 35 67-68-69 Fax:+90 (312) 230 17

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

İNFOGRAFİK. Sayılarla Suriyeli Mülteciler UKAM YAYINLARI EYLÜL 2015. www.ukam.org

İNFOGRAFİK. Sayılarla Suriyeli Mülteciler UKAM YAYINLARI EYLÜL 2015. www.ukam.org İNFOGRAFİK Sayılarla UKAM YAYINLARI EYLÜL 2015 ISBN: UKAM YAYINLARI YAYIN NO: 13, İNFOGRAFİK NO: 01 KAPAK TASARIMI ve MİZANPAJ: Hamdi Alanay ULUSLARARASI KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Maltepe Mah. Edirne

Detaylı

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması. Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum,

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması. Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, 5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, Beşinci yılını dolduran Suriye Krizi, küresel bir meseledir doğudan batıya; güneyden kuzeye hepimizi

Detaylı

SURİYELİ GÖÇMENLER ULUSLARASI ARAŞTIRMA PROJESİ: KİLİS ÖRNEĞİ

SURİYELİ GÖÇMENLER ULUSLARASI ARAŞTIRMA PROJESİ: KİLİS ÖRNEĞİ SURİYELİ GÖÇMENLER ULUSLARASI ARAŞTIRMA PROJESİ: KİLİS ÖRNEĞİ Mart 016 Proje Ekibi 1 Veri Toplama Süreci ve Yöntemi Araştırma için veriler 1 Mart 016 7 Mart 016 tarihleri arasında Kilis ilinde Arapça Çevirmen

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI TANITIM BİLGİLERİ KÜME NO... İL HANE NO... İLÇE 5 BÖLGE... BUCAK 12 BÖLGE... KÖY YERLEŞİM

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Ocak 2012 - Aralık 2012) 2012 Yıl Sonu Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

IMPR HUMANITARIAN DİYARBAKIR DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Sığınmacıların Genel Durumu

IMPR HUMANITARIAN DİYARBAKIR DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Sığınmacıların Genel Durumu IMPR HUMANITARIAN DİYARBAKIR DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR Sığınmacıların Genel Durumu IMPR Humanitarian olarak IŞİD saldırısı sonrası Türkiye ye sığınan Ezidi sığınmacıların göç ettikleri Diyarbakır ilinde

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 Attila Hancıoğlu ve Banu Akadlı Ergöçmen Bu bölümde, Türkiye de kadınların durumuna ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde yer alan bilgiler, üreme

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

IMPR HUMANITARIAN SİLOPİ DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Silopi Genel Durum

IMPR HUMANITARIAN SİLOPİ DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Silopi Genel Durum IMPR HUMANITARIAN SİLOPİ DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR Silopi Genel Durum Silopi, Ezidi sığınmacıların Türkiye ye giriş yaptıkları ilk toplama noktası özelliğiyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bir transfer

Detaylı

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI

BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİLGİ NOTU 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI Ülkemizde, sonuncusu 2000 yılında olmak üzere bugüne kadar toplam 14 Genel Nüfus Sayımı yapılmıştır. Sayımlarda, nüfusun

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 30 Nisan 3 Mayıs 2014

FUAR ÖZET RAPORU 30 Nisan 3 Mayıs 2014 FUAR ÖZET RAPORU 30 Nisan 3 Mayıs 2014 ÇUKUROVA GIDA / GIDA-TEK FUARI Adana 8. Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Unlu Mamüller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza Market Ekipmanları Fuarı

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım. Bilgi Notu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü. Washington, D.C.

Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım. Bilgi Notu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü. Washington, D.C. Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım Bilgi Notu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Washington, D.C. 25/06/2015 Bugün ABD, Suriye deki savaştan etkilenenler için 360 milyon ın

Detaylı

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU AĞUSTOS 2009 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kursiyerlerinin Demografik Özellikleri Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Araştırma Notu 15/176

Araştırma Notu 15/176 Araştırma Notu 15/176 3 Şubat 2015 57 BİN ÇOCUK HAFTADA 40 SAATTEN UZUN ÇALIŞIYOR Gökçe Uysal, Melike Kökkızıl ** Yönetici Özeti 2012 Çocuk İşgücü Anketi verileri Türkiye'de 292 bin çocuğun hala ekonomik

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular Türkiye deki Suriyeli Mülteciler

Sıkça Sorulan Sorular Türkiye deki Suriyeli Mülteciler Sıkça Sorulan Sorular Türkiye deki Suriyeli Mülteciler Geçici Koruma rejimi nedir ve kimler yararlanabilir? Türk Hükümeti tarafından oluşturulan geçici koruma rejimi, sınırı geçen mülteci sayısında yaşanan

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

SONAR. Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması

SONAR. Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması Buca Belediyesi Engelli Veri Tabanı Araştırması AMAÇ Buca ilçesinde yaşayan engellilerin; Kimlik ve iletişim bilgilerini, Engel grubu ve derecesinin tespitini, Ailede başka engellilerin yada sağlık sorunu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu -3-

Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu -3- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu -3-24. Dönem 3. Yasama Yılı 2013 Rapor, Komisyonun

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Temmuz 2012 - Haziran 2013) 2013 2. Çeyrek Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/27 http ://www.tek.org.tr. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ İÇERİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/27 http ://www.tek.org.tr. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ İÇERİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/27 http ://www.tek.org.tr GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ İÇERİSİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ Sumru Bakan Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10 Banu Akadlı Ergöçmen ve Yadigar Coşkun Anne ve çocuk sağlığı açısından önemli bir konu olan doğum öncesi bakım ve doğuma yardıma ilişkin olarak TNSA-2003 den elde

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Başkanlığın Görev Alanları

Başkanlığın Görev Alanları 2016 Başkanlığın Görev Alanları YURTDIŞI VATANDAŞLAR SOYDAŞ VE AKRABA TOPLULUKLAR ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER Türkiye Bursları Nedir? Başarılı uluslararası öğrenciler için hazırlanmış kamu kaynaklı bir burs

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

GÜNEY İN YÜKSELİŞİ: FARKLILIKLAR DÜNYASINDA İNSANİ GELİŞME. 2013 İnsani Gelişme Raporu ndaki muhtelif göstergelerle ilgili açıklama notu

GÜNEY İN YÜKSELİŞİ: FARKLILIKLAR DÜNYASINDA İNSANİ GELİŞME. 2013 İnsani Gelişme Raporu ndaki muhtelif göstergelerle ilgili açıklama notu 2013 İnsani Gelişme Raporu GÜNEY İN YÜKSELİŞİ: FARKLILIKLAR DÜNYASINDA İNSANİ GELİŞME 2013 İnsani Gelişme Raporu ndaki muhtelif göstergelerle ilgili açıklama notu Türkiye 2013 İnsani Gelişme Raporundaki

Detaylı

Suriyeli Göçmenler Özelinde Türkiye de Göçmenlerin Sağlık Gereksinimleri. Dr.Melikşah Ertem

Suriyeli Göçmenler Özelinde Türkiye de Göçmenlerin Sağlık Gereksinimleri. Dr.Melikşah Ertem Suriyeli Göçmenler Özelinde Türkiye de Göçmenlerin Sağlık Gereksinimleri Dr.Melikşah Ertem Göçmenler/sağlık hizmetleri ilkeler neler olmalı? Sağlık hizmetleri insan hakları temelinde değerlendirilmeli

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

İsmet Koç ve Erhan Özdemir

İsmet Koç ve Erhan Özdemir DOĞURGANLIK 4 İsmet Koç ve Erhan Özdemir Bu bölüm, günümüzdeki ve tamamlanmış doğurganlığın düzeyi, örüntüsü ve değişimi ve ilgili göstergeleri incelemenin yanında, doğum aralıklarını, doğurganlığa başlama

Detaylı

2013 2. Çeyrek Raporu

2013 2. Çeyrek Raporu Amaç ve Yöntem Bu araştırmanın amacı, Türkiye de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemektir. NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 ilde her ay tesadüfi olarak

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU Ülkemizde bugüne değin resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : İli: İlçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

ADANA MOBİLYA - DEKORASYON FUARI

ADANA MOBİLYA - DEKORASYON FUARI ADANA MOBİLYA - DEKORASYON FUARI Adana 8. Ev ve Ofis Mobilyaları, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili, Bahçe Mobilyaları, Ev Elektroniği ve Aksesuarları Fuarı 24 28 Eylül 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET

Detaylı

Uyum Araştırması 2015

Uyum Araştırması 2015 Uyum Araştırması 2015 Araştırmamıza katıldığınız ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çeşitli üniversitelerin desteğiyle başka ülkelerden Türkiye ye göç etmiş kişilerin toplumsal, ekonomik

Detaylı

Araştırma Notu 15/182

Araştırma Notu 15/182 Araştırma Notu 15/182 18 Mayıs 2015 15-19 YAŞINDA 950 BİN GENÇ NE EĞİTİMDE NE İŞGÜCÜNDE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal and Melike Kökkızıl Yönetici Özeti Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

tepav Ekim2015 N201527 DEĞERLENDİRME NOTU Göçün Ardından Suriye ile Ticari İlişkiler

tepav Ekim2015 N201527 DEĞERLENDİRME NOTU Göçün Ardından Suriye ile Ticari İlişkiler Ekim2015 N201527 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Esra ÖZPINAR Seda BAŞIHOŞ Aycan KULAKSIZ Ekonomi Çalışmaları Göçün Ardından Suriye ile Ticari İlişkiler Göç sosyal,

Detaylı

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 8.-11. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Aralık 2014-30 Kasım 2015)

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 8.-11. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Aralık 2014-30 Kasım 2015) BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 8.-11. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Aralık 2014-30 Kasım 2015) BİAK NEDİR? BİAK, Basın İzleyici Araştırmaları Kurulu dur. Türkiye deki gazete ve dergilerin erişim

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 6.-9. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Haziran 2014-31 Mayıs 2015)

BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 6.-9. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Haziran 2014-31 Mayıs 2015) BIAK Türkiye Basın Okurluluk Araştırması 6.-9. Dönem Kümülatif Sonuçları (01 Haziran 2014-31 Mayıs 2015) BİAK NEDİR? BİAK, Basın İzleyici Araştırmaları Kurulu dur. Türkiye deki gazete ve dergilerin erişim

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- TAKİP MESAFESİ

AYIN KONUSU ANKETLERİ- TAKİP MESAFESİ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AYIN KONUSU ANKETLERİ- TAKİP MESAFESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER I) GİRİŞ...1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı