Dalgıç motorlu karıştırıcı. Amamix. İşletim ve montaj talimatı. Materyal numarası:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dalgıç motorlu karıştırıcı. Amamix. İşletim ve montaj talimatı. Materyal numarası: 01230815"

Transkript

1 Dalgıç motorlu karıştırıcı Amamix İşletim ve montaj talimatı Materyal numarası:

2 Baskı İşletim ve montaj talimatı Amamix Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya üçüncü şahıslara verilemez. Genel olarak şu husus geçerlidir: Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Dizin Dizin Sözlük Genel Prensipler Tamamlanmamış makinelerin montajı Hedef kitle Diğer Geçerli Belgeler Sembolizm Güvenlik Uyarı bilgilerinin tanımlanması Genel Öngörülen kullanım Personel nitelikleri ve personel eğitimi Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları Bakım, muayene ve montaj için güvenlik uyarıları Müsaade edilmeyen işletim şekilleri Patlama korumasına ilişkin bilgiler Taşıma/geçici depolama/tasfiye Teslimat konumu kontrolü Kaldırma halatı Tutma kancası Cihazın taşınması Depolama/saklama Geri gönderme Tasfiye Açıklama Genel açıklama Adlandırma Tip plakası Cihazın yapısı Kurulum ve etki şekli Teslimat kapsamı Ölçümler ve ağırlıklar Kurulum/montaj Güvenlik yönetmelikleri Kurulumdan önce yapılan kontrol Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının kurulması Amamix 3 / 60

4 Dizin 5.4 Elektrik Dönme yönünün kontrol edilmesi İşletime alma/devre dışı bırakma İşletime alma İşletim aralığı sınırları Devre dışı bırakma/saklama/depolama Tekrar işletime alma Bakım/koruyucu bakım Güvenlik yönetmelikleri Bakım/kontrol Boşaltma/Temizleme Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının sökülmesi Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının monte edilmesi Sıkma torkları Yedek parça stoğu Arıza: Sebebi ve giderilmesi İlgili belgeler Tekli parça dizini içeren komple resim Patlamaya karşı korumalı motorlarda patlama aralığı Elektrik bağlantı şemaları Baskı cıvataları AB uygunluk beyanı Sakıncasız kullanım açıklaması...57 Dizin / 60 Amamix

5 Sözlük Sözlük Madde Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının kullanım amacına uygun olarak madde (nakil maddesi de denir), karıştırıcının etrafındaki sıvının adını verir. Genelde belediye ve sanayiye ait atık su ve çamur söz konusudur. Maddenin daha iyi tanımlanması için gaz ve katı cisim içeriği, fiber oranlarının oran ve uzunluğu ve kimyasal karışım ve ısıya dair bilgi verilmiştir. temas eden parçaların çevre ve insan sağlığı için tehlike teşkil etmediğini gösteren bir müşteri açıklamasıdır. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Suya daldırılabilir motor karıştırıcıları, açık ve aksiyal pervane hidrolik sistemine ve kuru çalışan suya daldırılabilir bir motora sahip olan karıştırma cihazlarıdır. Sakıncasız kullanım açıklaması Sakıncasız kullanım açıklaması, üreticiye geri gönderme durumunda, ürünün nizami biçimde boşaltıldığını ve böylece nakil maddesi ile Amamix 5 / 60

6 1 Genel 1 Genel 1.1 Prensipler Kullanım kılavuzu, kapak sayfasında adı geçen yapı serileri ve modellerin bir parçasıdır. Kullanım kılavuzu, tüm işletim aşamalarında geçerli, olması gereken ve güvenli kullanım hakkında bilgi verir. Tip levhasında yapı serisini ve büyüklüğünü, en önemli işletim verilerini, iş numarasını ve iş kalemi numarasını bulabilirsiniz. İş numarası ve iş kalemi numarası anlaşılır bir şekilde dalgıç mikseri anlatır ve tüm diğer iş süreçlerinde bunun tanımlanmasını sağlar. Bir hasar olması durumunda garanti hakkının ortadan kalkmaması için vakit kaybetmeden en yakın KSB servisini durumdan haberdar edin. 1.2 Tamamlanmamış makinelerin montajı KSB tarafından kısmen tamamlanmış olarak teslim edilen makinelerin montajı için bakıma ilişkin bölümün ilgili alt bölümlerini dikkate alın. 1.3 Hedef kitle Bu kullanım kılavuzunun hedef kitlesi teknik eğitim almış olan uzman personeldir. 1.4 Diğer Geçerli Belgeler Tablo 1: Diğer geçerli belgelere genel bakış Belge Veri sayfası Kurulum şeması/ölçüleri belirten sayfa Komple resim 1) Tedarikçinin sağladığı dokümantasyon 1) Yedek parça listeleri 1) Tekli parça dizini 1) İçindekiler Teknik verilerin açıklaması Bağlantı ve kurulum ölçülerinin açıklaması Kesit şeklinde açıklama Aksesuar ve dahili makine parçalarına ilişkin kullanım kılavuzu ve ilave dokümantasyon Yedek parçaların açıklaması Yapı parçalarının açıklaması 1.5 Sembolizm Tablo 2: Kullanılan Semboller Sembol Anlamı İşlem talimatı için yerine getirilmesi gereken koşul Güvenlik bilgilerinde yapılması gereken işlemler Yapılan işlemin sonucu Çapraz referanslar Birkaç aşamadan oluşan işlem talimatı Bilgi ürünün nasıl kullanılacağına dair tavsiye ve önemli bilgiler verir 1) Teslimat kapsamında kararlaştırıldığı sürece 6 / 60 Amamix

7 2 Güvenlik! TEHLİKE 2 Güvenlik Bu bölümde verilen bilgilerin tümü yüksek risk derecesine sahip olan bir tehlikeyi tanımlar. 2.1 Uyarı bilgilerinin tanımlanması Tablo 3: Uyarı bilgilerinin özellikleri Sembol Tanımı! TEHLİKE TEHLİKE Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya yol açan ve yüksek derecede bir riske sahip olan bir tehlikeyi tanımlar.! UYARI UYARI Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya yol açabilen ve orta derecede bir riske sahip olan bir tehlikeyi tanımlar. DİKKAT DİKKAT Bu sinyal kelimesi, dikkate alınmadığı takdirde makine ve makine fonksiyonlarını tehdit edebilecek bir tehlikeyi tanımlar. Patlama koruması Bu sembol, AB yönetmeliği 94/9/EG (ATEX) uyarınca patlama riski bulunan alanlarda bir patlamanın meydana gelmesine karşı koruma ile ilgili bilgiler verir. Genel bir tehlike bölgesi Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde ölüm veya yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri tanımlar. Tehlikeli elektrik gerilimi Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde elektrik gerilimi ile ilgili tehlikeleri tanımlar ve elektrik gerilimi koruması ile ilgili bilgiler verir. Makine hasarı Bu sembol, DİKKAT sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde makine ve makine fonksiyonlarına dair tehlikeleri tanımlar. 2.2 Genel İşletim talimatı, dikkate alındığı takdirde kumanda cihazının güvenli kullanımını sağlayacak ve kişilerin zarar görmesi ve maddi hasarın oluşmasını önleyecek suya daldırılabilir motor karıştırıcısı işletimi ve bakımı ile ilgili temel bilgiler içermektedir. Tüm bölümlerde yer alan emniyet talimatları dikkate alınmalıdır. Uzman personel veya operatörün cihazı monte etmeden ve işletime almadan önce bu kullanım kılavuzunu okuması ve tamamen anlaması gerekir. Kullanım kılavuzunun içeriği uzman personel için her an ulaşılabilir olmalıdır. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısında doğrudan belirtilen bilgiler dikkate alınmalıdır. Bu durum örneğin aşağıdakiler için geçerlidir: Döndürme yönü oku Bağlantılar için olan işaretler Tip plakası Kullanım kılavuzunda dikkate alınmamış olan yerel uygulamalara riayet edilmesinden operatör sorumludur. 2.3 Öngörülen kullanım Dalgıç mikser sadece geçerli belgelerde tarif edilen kullanım alanlarında işletime alınabilir. Dalgıç mikseri, sadece teknik açıdan kusursuz bir durumdayken işletime alın. Dalgıç mikseri, kısmen monte edilmiş durumda çalıştırmayın. Amamix 7 / 60

8 2 Güvenlik Dalgıç mikser, sadece veri sayfası veya dokümantasyonda açıklanan akışkanlarla kullanılabilir. Dalgıç mikseri asla herhangi bir akışkan olmadan çalıştırmayın. Veri sayfası veya dokümantasyonda akışkanın minimum seviyesine ilişkin bilgileri dikkate alın (aşırı ısınma sonucu meydana gelen hasarların, yatak ve kavitasyon hasarlarının vs. önlenmesi). Başka işletim şekilleri konusunda veri sayfası veya dokümantasyonda bahsedilmediği takdirde üreticiyle irtibata geçin. Önceden kestirilebilir yanlış kullanımların önlenmesi Veri sayfası veya dokümantasyonda ısı vesaireye ilişkin izin verilen kullanım sınırlarını asla aşmayın. Bu kullanım kılavuzundaki işlem talimatlarının yanı sıra tüm güvenlik uyarılarını dikkate alın. 2.4 Personel nitelikleri ve personel eğitimi Personelin cihazın montaj, kullanım, bakım ve kontrolü için gerekli olan eğitime sahip olması gerekir. Personelin sorumluluk alanı, yetkisi ve denetlenmesi operatör tarafından montaj, kullanım, bakım ve kontrol esnasında tam olarak düzenlenmiş olmalıdır. Personelin bilgi açığı olması takdirde bu eksiklik yeterli derecede eğitime sahip olan uzman personel tarafından kurs ve eğitim yoluyla kapatılmalıdır. Gerekirse kurslar üretici veya tedarikçinin isteği üzerine operatör tarafından da verilebilir. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı ile ilgili kurslar sadece uzman teknik personelin kontrolü altında verilmelidir. 2.5 Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler Bu işletim talimatının dikkate alınmaması garanti ve hasarın ödenmesi hakkınının ortadan kalkmasına neden olur. İşletim talimatının dikkate alınmamasının beraberinde getireceği bazı tehlikeler: Kişilerin elektriksel, termik, mekanik ve kimyasal etkiler sonucunda tehlikeye maruz kalması ve patlamalar Ürünün bazı önemli fonksiyonlarının devre dışı kalması Bakım için öngörülen yöntemlerin arıza göstermesi Çevre tehlikeli maddelerden dolayı tehdit altında olması 2.6 Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma Bu kılavuzda verilen güvenlik uyarılarına ve amaca uygun kullanıma ek olarak aşağıdaki güvenlik yönetmelikleri geçerlidir: Kaza önleme talimatları, güvenlik ve işletim yönetmelikleri Patlama korumasına yönelik talimatlar Tehlikeli maddelerin kullanımına yönelik güvenlik yönetmelikleri Geçerli olan standartlar, yönetmelikler ve kanunlar 2.7 Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları Personel için koruyucu ekipman temin edin ve kullanılmasını sağlayın. Tehlikeli nakil maddelerinin (örn. patlayıcı, zehirli, sıcak) sızıntısı durumunda (örn. mil contasında) ilgili maddeleri kişiler ve çevre için bir tehlike oluşturmayacak şekilde boşaltın. Bunun için geçerli olan yasal uygulamalara uyun. Elektrik enerjisinden dolayı bir tehlikenin meydana gelmesini önleyin (konu ile ilgili ayrıntılar için bulunduğunuz ülkede geçerli olan düzenlemeler ve/veya yerel enerji tedarik şirketlerine bakın). 8 / 60 Amamix

9 2 Güvenlik Dalgıç mikser çalıştırıldığında kişilerin pervane alanına giremeyeceği sağlanmalıdır. Dalgıç mikser çalıştırıldığında kişilerin havuzda bulunması kesinlikle yasaktır. 2.8 Bakım, muayene ve montaj için güvenlik uyarıları Dalgıç mikserde değişiklikler ancak üreticinin onayı ile yapılabilir. Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından onaylanan parçaları kullanın. Başka parçaların kullanılmasından kaynaklanan sonuçlar için üretici sorumluluk almayabilir. İşletmeci; bakım, muayene ve montaj işlerinin, kullanım kılavuzu hakkında yeterli bilgiye sahip yetkili ve kalifiye teknik personel tarafından yapılmasını sağlamakla sorumludur. Dalgıç mikserde yapılacak olan çalışmalar, sadece cihaz çalışmadığında yapılmalıdır. Dalgıç mikser ortam sıcaklığına adapte olmuş olmalıdır. Kullanım kılavuzunda işletiminin durdurulmasına yönelik belirtilen yapılması gerekenleri mutlaka dikkate alın. Sağlığa zararlı maddelerde kullanılan dalgıç mikserleri zararlı maddelerden arındırın. Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tertibatlarını tekrar takın veya fonksiyonuna devam etmesini sağlayın. Tekrar işletime almadan önce işletime almaya ilişkin verilen bilgileri dikkate alın. 2.9 Müsaade edilmeyen işletim şekilleri Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını asla veri sayfası ve kullanım kılavuzunda belirtilen sınır değerlerini aşacak şekilde işletime almayınız. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının işletim güvenliği sadece öngörülen kullanım durumunda sağlanılır.! TEHLİKE 2.10 Patlama korumasına ilişkin bilgiler Bu bölümde patlama korumasına yönelik verilen bilgiler pompanın patlama riski bulunan alanlarda işletime alınması durumunda kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Bu kullanım kılavuzunda yandaki sembolün bulunduğu bölümler, patlama korumalı suya daldırılabilir motor karıştırıcıları için patlama tehlikesi olan alanların dışındaki işletim için de zaman zaman geçerlidir. Sadece ilgili işarete sahip olan ve veri sayfası uyarınca uygun görülen suya daldırılabilir motor karıştırıcıları patlama riski bulunan alanlarda kullanılabilir. Patlama korumasına sahip olan suya daldırılabilir motor karıştırıcılarının işletimi için AB yönetmeliği 94/9/EG (ATEX) uyarınca özel uygulamalar geçerlidir. Bunun için bu kullanım kılavuzunun yandaki sembol ile işaretli olan bölümlerini özellikle dikkate alınız. Koruma patlaması sadece öngörülen kullanım durumunda sağlanılır. Veri sayfası ve tip plakasında yer alan sınır değerlerini asla aşmayınız veya bu değerlerin altına düşmeyiniz. Öngörülmeyen işletim şekillerini mutlaka önleyiniz. Mutlaka işlevi sağlayacak olan sargı sıcaklığı denetlemesi gereklidir Onarım Patlama koruması olan suya daldırılabilir motor karıştırıcısının onarımı için özel yönetmelikler geçerlidir. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısında yapılacak olan değişiklikler patlama korumasını olumsuz olarak etkileyebilir ve bu yüzden de bunlara ancak üretici ile irtibata geçildikten sonra izin verilebilir. Amamix 9 / 60

10 2 Güvenlik Ateşleme ile bozulmaya karşı sağlam aralıkların onarımı, sadece üreticinin yapıcı talimatları ile yapılmalıdır. Tablo 1 ve 2'deki değerler ve EN uyarınca yapılan onarıma izin verilmez. 10 / 60 Amamix

11 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 3.1 Teslimat konumu kontrolü 1. Ürün teslimatında her ambalaj hasarlar açısından kontrol edilmelidir. 2. Taşıma hasarında, hasarı kesin olarak belirleyin, tutanak yazın ve derhal yazılı olarak KSB'ye ya da tedarik eden satıcı ve sigortacıya bildirin. 3.2 Kaldırma halatı Askının bir kaldırma tertibatı ile kaldırılması/indirilmesi için kaldırma halatı doğrudan asma noktasına sabitlenebilir ve işletim sırasında burada kalabilir. 3.3 Tutma kancası BİLGİ Tutma kancası ancak ince akışkan maddelerde kullanılabilir. Ø Şek. 1: Tutma kancası Tutma kancası maksimum 500 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Bir tutma kancası ile kaldırma/indirme için kancayı bir bağlantı demiri ile (vincin) kaldırma sisteminin kaldırma halatına sabitleyin. Amamix 11 / 60

12 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 3.4 Cihazın taşınması TEHLİKE Yanlış taşıma şekli Düşen parçalardan kaynaklanan hayati tehlike! Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı hasar görebilir! Bir yük taşıma aracının sabitlenmesi için sadece öngörülen asma noktasını (yük halkası veya askı) kullanınız. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını elektrikli bağlantı hattına asla asmayınız. Genel yük taşıma aracı olarak teslimat kapsamındaki kaldırma halatlarını asla kullanmayınız. Kaldırma halatlarını güvenli biçimde suya daldırılabilir motor karıştırıcısına ve vince asınız. Elektrikli bağlantı hatlarını hasarlara karşı koruyunuz. Kaldırma sürecinde yeterli emniyet mesafesini koruyunuz. UYARI Daldırılabilir motor karıştırıcısının devrilmesi veya kayması Yaralanma tehlikesi! Daldırılabilir motor karıştırıcısını devrilmeye veya kaymaya karşı emniyete alınız. UYARI Sabitlenmemiş ve düz olmayan yüzeylerde ara depolama Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir! Daldırılabilir motor karıştırıcısını sadece sabitlenmiş ve düz yüzeyler üzerine konumlandırınız. Veri sayfası/tip plakasındaki ağırlık bilgilerini dikkate alınız. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını şekilde gösterildiği gibi taşıyınız. Taşıma kelepçesi ile taşıma Taşıma kulbu ile taşıma Tutma askısı ile taşıma 3.5 Depolama/saklama Cihaz teslim edildikten uzun bir süre sonra işletime alınacak ise aşağıdaki önlemlerin alınmasını tavsiye ederiz: 12 / 60 Amamix

13 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye DİKKAT Yanlış depolama Elektrik bağlantı hatları hasar görebilir! Kalıcı bir şekil değişikliğini önlemek için elektrik bağlantı hatlarını hat rondelasında destekleyiniz. Elektrik bağlantı hatlarındaki koruma kapaklarını ancak montaj esnasında çıkartınız. DİKKAT Depolama sırasında nem, kir veya haşarat sonucunda hasar meydana gelebilir Suya daldırılabilir motor karıştırıcısında korozyon/kirlenme görülebilir! Dışarıda depolanması halinde suya daldırılabilir motor karıştırıcısı veya ambalajlı suya daldırılabilir motor karıştırıcıları ve aksesuarının üzerini su sızdırmayacak bir şekilde örtünüz. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını kuru bir yerde, sarsıntıya maruz bırakmadan ve mümkünse orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Tablo 4: Yataklama ortam koşulları Ortam koşulu Değer Bağıl nem %5 ila %85 (yoğuşmasız) Ortam sıcaklığı -20 C ila +70 C 3.6 Geri gönderme 1. Dalgıç mikseri daima, özellikle de zararlı, patlayıcı, sıcak veya başka risk teşkil eden akışkanlar söz konusu olduğunda yıkayıp temizleyin. 2. Dalgıç mikserin, kalıntıları havadaki nemle birlikte korozyon hasarlarına yol açabilecek veya oksijenle temas ettiğinde alev alabilecek akışkanlarla kullanılması durumunda dalgıç mikser ayrıca nötr hale getirilmeli ve kuruması için su içermeyen etkisiz gaz kullanılmalıdır. 3. Dalgıç miksere daima tamamen doldurulmuş bir ilişiksizlik beyanı eklenmelidir. Uygulanan güvenlik ve arındırma önlemlerini mutlaka belirtin. BİLGİ Kullanımda sakınca olmadığını gösteren bir açıklamanın gerekmesi durumunda bu belgeyi aşağıdaki internet sitesinden indirebilirsiniz: certificate_of_decontamination 3.7 Tasfiye UYARI Sağlığa zararlı maddeler Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir! Sağlığa zararlı maddelerde kullanılan suya daldırılabilir motor karıştırıcıları zararlı maddelerden arındırılmalıdır. Yıkama sıvısını ve varsa eğer kalıntı sıvıları bir hazneye toplayınız ve tasfiye ediniz. Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız. Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal uygulamaları dikkate alınız. 1. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını sökünüz. Sökme işlemi sırasında gres ve yağlama sıvılarını bir hazneye toplayınız. Amamix 13 / 60

14 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 2. Malzemeleri örneğin - metal -plastik -elektronik hurda - gres ve yağlama sıvılarına göre ayırınız. 3. Yerel uygulamalara göre tasfiye ediniz veya düzenlenmiş bir tasfiye şirketine bırakınız. 14 / 60 Amamix

15 4 Açıklama 4 Açıklama 4.1 Genel açıklama Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Belediyeye ve sanayiye ait atık su ve çamurların işlenmesini sağlayan ve biyogazda kullanılabilen, kendi kendini temizleyen pervaneli ve suya daldırılabilir motor karıştırıcısı. 4.2 Adlandırma Örnek: Amamix C R / YD G Tablo 5: Adlandırmaya yönelik açıklama Bilgi Anlamı Amamix Yapı serisi C Pervane malzemesi C Paslanmaz çelik G Dökme demir 57 Pervane nominal çapı, örn. 570 mm 3 Kürek sayısı 2, 3 5 Pervanenin çalışma açısı için kod 1, 5, 6, 8 R 2) Çelik borusuz model R Çelik borulu model 10 Motor boyutu 0, 2, 3, 4, 6, 8, Motorun kutup sayısı 4, 6, 8, 12 YD Motor modeli UD/UM Standart model YD/YM ATEX uyarınca patlama koruması C Gövde malzemesi C Paslanmaz çelik G Dökme demir 2) Bilgi yok Amamix 15 / 60

16 4 Açıklama 4.3 Tip plakası a) b) TYPE No. Q KSB Aktiengesellschaft Frankenthal AMAMIX C 4138 / 38 UDG / H TEMP. MAX. 40 C 91 kg Motor IP 68 SUBM. MAX. 30 m CLASS F DKM 112 MTX8 3~ M.-No P 2 2,5 kw 400/690 V 50 Hz cos φ 0, min / 19 A I A /I N 6,0 S1 WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN WANING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION Mat. No: ZN M TYPE No. Q KSB Aktiengesellschaft Frankenthal AMAMIX C 4138 / 38 UDG / H II2G Ex dc IIB T TEMP. MAX. 40 C 91 kg Motor IP 68 SUBM. MAX. 30 m CLASS F DKM 112 MTX8 3~ M.-No P 2 2,5 kw 400/690 V 50 Hz cos φ 0, min / 19 A I A /I N 6,0 S II2G Ex d IIB T4 PTB 02 ATEX 1055 WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN WANING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION Mat. No: ZN M Şek. 2: Tip plakası a) patlama koruması olmadan, b) patlama korumalı 1 Adlandırma 2 KSB iş ve iş kalemi numarası 3 Maksimum akışkan ve ortam sıcaklığı 4 Koruma türü 5 Motor tipi 6 Anma gücü 7 Pervanenin nominal devri 8 Anma gerilimi 9 Anma akımı 10 Üretim yılı 11 Toplam ağırlık 12 maksimum daldırma derinliği 13 Bobin izolasyonunun ısı sınıfı 14 Motor numarası 15 Anma noktasındaki güç faktörü 16 Anma frekansı 17 İşletim türü 18 Çalıştırma akımı oranı 19 Patlama koruması olan bir dalgıç mikser için işaret 20 Dalgıç motor için patlama koruması işareti 4.4 Cihazın yapısı Yapı türü Tam daldırılmış dalgıç mikser Yatay kurulum (eğikliği ayarlanabilir) Pervane Kendi kendini temizleyen ECB pervanesi Mil contası İki adet arka arkaya dizilmiş, dönme yönünden bağımsız ve sıvı toplayıcıya sahip kayar halka contaları Yatak Tüm kullanım ömrü boyunca yağlanmış silindir yatağı Tahrik Kısa devre rotorlu trifaze asenkron akım motoru Patlama koruması olan bir dalgıç mikserde entegre motor, ateşleme koruma türü Ex d IIB'ye sahiptir. 16 / 60 Amamix

17 4 Açıklama 4.5 Kurulum ve etki şekli Şek. 3: Kesit resmi Model Etki şekli Gövde Hat geçişi Kayar halka contaları Mil Sızıntı denetçisi Stator Pervane Silindir yatağı Sıcaklık sensörü Tutucu (aksesuar) Belediye ve sanayiye ait atık su ve çamurların karışması ve süspansiyon halinde tutulması için suya daldırılabilir motor karıştırıcısı ve kendi kendini temizleyen pervane (4). Pervane (4) motor ile tahrik edilir ve itme oluşturur. Bu itme, maddenin istenen karışımını sağlar. Motor, sıcaklık sensörleri (8) ve sızıntı gözcüsü (9) ile denetlenir. Conta Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı milde (7) iki adet arka arkaya dizilmiş, dönme yönünden bağımsız kayar halka contasına (5) sahiptir. Kayar halka contalarının arasındaki yağlama sıvısı bölmesi contaların soğuması ve yağlanmasını sağlar. Elektrik bağlantısı için olan hat geçişi (3) uzunlamasına su sızdırmaz şekilde dökülmüştür. 4.6 Teslimat kapsamı Modele bağlı olarak aşağıdakiler de teslimat kapsamına dahil olabilir: Taşıma kelepçeli suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Elektrik bağlantı hattının gerektiği gibi döşenmesi için kablo tutucu İki adet pranga (sapanlama aracı ve kablo mesnetleri için) Ayrı tip levhası BİLGİ Teslimat kapsamında ayrı bir tip levhası bulunur. Bu levhayı iyi görünür şekilde montaj yerinin dışında, örn. devre dolabı veya konsola monte edin. Aksesuar Suya daldırılabilir motor karıştırıcı ayağı Amamix 17 / 60

18 4 Açıklama Amamix 300, 400, 600 için çelik boru Eğiklik ayarı için uyarlayıcı Askı Kanca Kaldırma halatı Elektrik bağlantı hatlarının gerektiği gibi döşenmesi için kablo tutucu Baskı cıvatası Talebe bağlı diğer aksesuarlar 4.7 Ölçümler ve ağırlıklar Ölçü ve ağırlıklar için suya daldırılabilir motor karıştırıcısının kurulum planı/ölçü şekli ve veri sayfasına bakınız. 18 / 60 Amamix

19 5 Kurulum/montaj 5 Kurulum/montaj 5.1 Güvenlik yönetmelikleri TEHLİKE Patlama riski bulunan alanlarda öngörülmeyen şekilde yapılan kurulum Patlama tehlikesi! Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı hasar görebilir! Bulunduğunuz ülkede geçerli olan patlama koruması yönetmeliklerini dikkate alınız. Veri sayfası ve tip plakasındaki bilgileri dikkate alınız. TEHLİKE Kişilerin havuzda bulunması Elektrik çarpması! Havuzda kişilerin bulunması durumunda asla suya daldırılabilir motor karıştırıcısını çalıştırmayınız. Havuza girmeden önce daldırılabilir motor karıştırıcısı bağlantılarını ayırın veya elektriğini bloke edin. UYARI Pervane veya akıntı alanında el, başka vücut uzuvları veya yabancı cisimlerin bulunması Yaranlama tehlikesi! Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı hasar görebilir! Asla el, başka vücut uzuvları veya yabancı cisimleri pervane veya akıntı alanında bulundurmayınız. 5.2 Kurulumdan önce yapılan kontrol İşletim verilerinin kontrolü Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı kurulmadan önce tip plakasındaki veriler sipariş ve ekteki doküman verileri ile aynı olup olmadığına dair kontrol edilmelidir Kurulum yerinin hazırlanması UYARI Asfaltlanmamış ve taşıyıcı olmayan kurulum yüzeyi üzerinde kurulum Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi! BİLGİ EN 206-1'e göre XC1 maruziyet sınıfındaki betonun C25/30 sınıfına göre yeterli basınç dayanımına sahip olmasına dikkat edin. Kurulum yüzeyi bağımsız, düz ve yatay olmalıdır. Ağırlık bilgilerini dikkate alın. Biyogaz tesislerindeki işletim için suya daldırılabilir motor karıştırıcısı şartlarının kontrolü ve uyarlanması için gözle kontrol imkanı (örn. göz penceresi) öngörülmelidir. Amamix 19 / 60

20 5 Kurulum/montaj BİLGİ Biyogaz tesislerindeki dalgıç mikserlerin bakımı için her an agreganın dolu hazneden çıkarılmasını mümkün kılan montaj delikleri ve ilgili montaj teknolojileri (kaldırma araçları) öngörülmelidir. Bunu yaparken kurulum planı/ölçü şekli ve veri sayfası uyarınca dalgıç mikserin minimum sökme ölçülerini dikkate alın. 1. Yapı tasarımını kontrol edin. Yapı tasarımı ölçü sayfaları/kurulum şemasındaki ölçülere göre hazırlanmış olmalıdır Yağlama sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi Şek. 4: Yağlama sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi Yağlama sıvısı bölmeleri fabrika tarafından çevre dostu ve toksik olmayan yağlama sıvısıyla doldurulmuştur. Pervane söküldü. ( Bölüm Sayfa 39) 1. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını şekilde gösterildiği gibi kurunuz. 2. Kapama cıvatası (903.01) ve conta halkasını (411.01) sökünüz. Yağlama sıvı seviyesi dolum ağzı yüksekliğinde olmalıdır. 3. Yağlama sıvı seviyesinin daha düşük olması durumunda yağlama sıvısı bölmesini dolum ağzından taşana kadar doldurunuz. 4. Kapama cıvatası (903.01) ve conta halkasını (411.01) vidalayınız. 5. Pervaneyi monte ediniz. ( Bölüm Sayfa 43) 5.3 Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının kurulması DİKKAT Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının yanlış konumlandırılması Aşırı yüklenme hasarları! Kurulum şemasındaki bilgileri dikkate alınız. Sapma gösteren kurulumlarda KSB ile irtibata geçilmelidir. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını ilgili suya daldırılabilir motor karıştırıcısı ayağında ayrı "Suya daldırılabilir motor karıştırıcı ayağı" / montaj talimatında tarif edildiği şekilde sabitleyiniz. 5.4 Elektrik Kumanda sistemi planlamasına dair bilgiler Dalgıç mikserin elektrik bağlantısı için ekte verilen "Elektrik bağlantı şemalarını" dikkate alın. ( Bölüm 9.3 Sayfa 53) Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı bir bağlantı hattı ile teslim edilir ve doğrudan çalıştırma için öngörülmüştür. 8 ve 12 kutuplu motorlarda bir yıldız-üçgen çalıştırması da mümkündür. 20 / 60 Amamix

21 5 Kurulum/montaj BİLGİ Kumanda sistemi ve suya daldırılabilir motor karıştırıcısının bağlantı noktası arasında bir kablonun döşenmesinde sensörler için yeterli sayıda damarın olmasına dikkat ediniz. Enine kesit en az 1,5 mm² olmalıdır. Motorlar, IEC 38 uyarınca anma gerilimi ve gerilim toleransları olan alçak gerilim şebekelerine veya maksimum ± %10 anma gerilimi toleransları olan başka şebeke veya besleme tertibatlarına bağlanabilir Aşırı yükleme koruma sistemi 1. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını IEC 947 ve yerel olarak geçerli olan yönetmelikler uyarınca termik olarak geciktirmeli bir aşırı yükleme sistemi ile koruyunuz. 2. Aşırı yükleme koruması sistemini, tip plakasında belirtilen değerlendirme akımına göre ayarlayınız. ( Bölüm 4.3 Sayfa 16) Seviye kumandası TEHLİKE Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının kuru çalışması Patlama tehlikesi! Asla patlama koruması olan bir suya daldırılabilir motor karıştırıcısını kuru çalıştırmayınız. DİKKAT Tamamen daldırılmamış pervane Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı hasar görebilir! Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını işletim esnasında değiştirmeyiniz (kısa süreli dahi). Dalgıç mikserin bir havuzda otomatik işletimi için seviye kumandası gereklidir. Akışkanın belirtilen minimum seviyesini dikkate alın. ( Bölüm Sayfa 29) Frekans dönüştürücü işletimi Dalgıç mikser, IEC uyarınca frekans dönüştürücü işletimi için uygundur. TEHLİKE İzin verilen frekans alanının dışında işletim Patlama tehlikesi! Patlama koruması olan dalgıç mikseri asla belirtilen alanın dışında çalıştırmayın. TEHLİKE Frekans dönüştürücünün yanlış ayarlanmış akım sınırlaması Patlama riski! Akım sınırlaması en fazla tip plakasında belirtilen nominal akımın 1,2 katına ayarlanabilir. Seçim Ayar Frekans dönüştürücünün seçimi için aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır: Üretici bilgileri Dalgıç mikserin elektrik bilgileri, özellikle de anma akımı Sadece darbe genişlik modülasyonlu (PWM) gerilim ara devre invertörleri (VSI) ve 1 ve 16 khz arasında çevrim frekansları uygundur. Frekans dönüştürücünün ayarı için aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır: Amamix 21 / 60

22 5 Kurulum/montaj İşletim Elektromanyetik uyumluluk Girişim dayanıklılığı Akım sınırlaması en fazla tip plakasında belirtilen anma akımının 1,2 katına ayarlanabilir. Frekans dönüştürücü işletiminde aşağıdaki sınırlara dikkat edin: Tip levhasında verilen motor gücünün P 2 sadece %95'ini kullanın Frekans aralığı 25 ila 50 Hz Frekans dönüştürücüdeki işletimde dönüştürücü modeline (tip, girişim bastırma önlemleri, üretici) bağlı olarak farklı şiddette girişim emisyonları meydana gelir. Dalgıç motor ve frekans dönüştürücüden oluşan tahrik sisteminde sınır değerlerin aşılmasını önlemek için dönüştürücü üreticisinin elektromanyetik uyumluluk bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Üreticinin kılıflı bir makine besleme hattı önermesi durumunda kılıflı bağlantı hattına bir dalgıç mikser kullanılmalıdır. Dalgıç mikserin kendisi prensip olarak yeterli bir girişim dayanıklılığına sahiptir. Monte edilen sensörlerin denetlenmesi için işletmeci, tesisteki elektrikli hatların uygun seçimi ve döşenmesiyle yeterli bir girişim dayanıklılığı sağlamalıdır. Dalgıç mikserin bağlantı hattı/kumanda hattı değiştirilmemelidir. Uygun değerlendirme cihazları seçilmelidir. Motorun iç kısmındaki sızıntı sensörünün denetlenmesi için bu durumda özel ve KSB tarafından temin edilebilir bir rölenin kullanımını tavsiye ederiz Sensörler TEHLİKE Tamamen bağlanmamış dalgıç mikserin işletimi Patlama tehlikesi! Dalgıç mikser hasar görebilir! Asla elektrik bağlantı hatları tamamen bağlanmamış veya denetleme sistemleri çalışmayan dalgıç mikseri çalıştırmayın. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı sensörler ile donatılmıştır. Bu sensörler suya daldırılabilir motor karıştırıcısında tehlike ve hasarları engeller. Sensör sinyallerinin değerlendirilmesi için ölçüm dönüştürücüleri gereklidir. 230 V~ için uygun cihazlar KSB tarafından temin edilebilir. BİLGİ Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının güvenli işletimi ve garantimizin geçerli olması sadece sensör sinyallerinin bu kullanım kılavuzu uyarınca değerlendirilmesi durumunda sağlanır. Tüm sensörler suya daldırılabilir motor karıştırıcısının iç kısmında bulunur ve bağlantı hattına bağlanmıştır. Devre ve damar işaretleri için bkz. "Elektrik bağlantı planları". ( Bölüm 9.3 Sayfa 53) Her sensör için bilgi ve ayarlanacak olan sınır değerleri sonraki bölümlerde bulabilirsiniz Motor sıcaklığı TEHLİKE Yetersiz soğutma şartları Patlama tehlikesi! Sargı hasarı! Dalgıç mikseri işlevini yerine getiren bir ısı denetimi olmadan çalıştırmayın. Patlama koruması olan dalgıç mikser için yeniden açma kilidi ve "basınca karşı dirençli kapanma" Ex d motor ateşleme koruması bulunan patlama korumalı motorların ısı denetimi için ATEX onaylı bir termistör tetikleme cihazı kullanın. 22 / 60 Amamix

Dalgıç motorlu karıştırıcı. Amamix direkt. İşletim ve montaj talimatı. Tanımlama numarası:

Dalgıç motorlu karıştırıcı. Amamix direkt. İşletim ve montaj talimatı. Tanımlama numarası: Dalgıç motorlu karıştırıcı Amamix direkt İşletim ve montaj talimatı Tanımlama numarası: 01230815 Baskı İşletim ve montaj talimatı Amamix direkt Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Halle Tüm

Detaylı

Suya daldırılabilir motor karıştırıcı. Amamix / Amaprop. Amamix ve Amaprop 1000 suya Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Amamix ve Amaprop 1000

Suya daldırılabilir motor karıştırıcı. Amamix / Amaprop. Amamix ve Amaprop 1000 suya Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Amamix ve Amaprop 1000 Suya daldırılabilir motor karıştırıcı Amamix / Amaprop Amamix ve Amaprop 1000 suya Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Amamix ve Amaprop 1000 Kurulum parçaları/aksesuar İşletim ve montaj talimatı Tanımlama

Detaylı

Suya daldırılabilir motor karıştırıcı. Amaprop suya daldırılabilir Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Amaprop motor karıştırıcı ayağı

Suya daldırılabilir motor karıştırıcı. Amaprop suya daldırılabilir Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Amaprop motor karıştırıcı ayağı Suya daldırılabilir motor karıştırıcı AmaRoc Amaprop suya daldırılabilir Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Amaprop motor karıştırıcı ayağı Kurulum parçaları/aksesuar İşletim ve montaj talimatı Materyal

Detaylı

Amacan P. İşletim ve montaj talimatı. Boru kuyusu pompası

Amacan P. İşletim ve montaj talimatı. Boru kuyusu pompası Boru kuyusu pompası Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 İşletim ve montaj talimatı Materyal numarası: 01230519 Baskı İşletim

Detaylı

Denetim sistemi. Direnç termometresi PT100. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Ek işletim talimatı

Denetim sistemi. Direnç termometresi PT100. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Ek işletim talimatı Denetim sistemi Direnç termometresi PT100 CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH Ek işletim talimatı Baskı Ek işletim talimatı Direnç termometresi PT100 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

Sıralı pompa. Etaline. İşletim ve montaj talimatı

Sıralı pompa. Etaline. İşletim ve montaj talimatı Sıralı pompa Etaline İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaline Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

Evsel su sistemi. Multi Eco-Top. Tip Kitapçığı

Evsel su sistemi. Multi Eco-Top. Tip Kitapçığı Evsel su sistemi Multi Eco-Top Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Multi Eco-Top KSB Aktiengesellschaft Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği KSB'nin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

Dalgıç motorlu karıştırıcı. Amaprop. İşletim ve montaj talimatı. Materyal numarası:

Dalgıç motorlu karıştırıcı. Amaprop. İşletim ve montaj talimatı. Materyal numarası: Dalgıç motorlu karıştırıcı Amaprop İşletim ve montaj talimatı Materyal numarası: 01230814 Baskı İşletim ve montaj talimatı Amaprop Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

KWP-Bloc. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: İş-Poz.-No.: Materyal numarası:

KWP-Bloc. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: İş-Poz.-No.: Materyal numarası: KWP-Bloc İşletim ve montaj talimatı İş numarası: İş-Poz.-No.: Materyal numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı KWP-Bloc Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

Şok darbe ölçümü. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L KWP MegaCPK RPH. Ek işletim talimatı

Şok darbe ölçümü. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L KWP MegaCPK RPH. Ek işletim talimatı Şok darbe ölçümü CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L KWP MegaCPK RPH Ek işletim talimatı Baskı Ek işletim talimatı Şok darbe ölçümü Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

Devre otomatiğine sahip ev su sistemi. Multi Eco-Pro. Tip Kitapçığı

Devre otomatiğine sahip ev su sistemi. Multi Eco-Pro. Tip Kitapçığı Devre otomatiğine sahip ev su sistemi Multi Eco-Pro Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Multi Eco-Pro KSB Aktiengesellschaft Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği KSB'nin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

Yüzme havuzu filtre sistemleri için sirkülasyon pompası. Filtra N. İşletim ve montaj talimatı

Yüzme havuzu filtre sistemleri için sirkülasyon pompası. Filtra N. İşletim ve montaj talimatı Yüzme havuzu filtre sistemleri için sirkülasyon pompası Filtra N İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Filtra N Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Kullanıcı grupları Görevler Kullanıcı Kullanım, Gözle kontrol Uzman personel KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaj, sökme, Onarım, bakım TR Kalifikasyon

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli ısıtma pompası Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

Etanorm-R. Sürece dayalı yapı tarzında helezon gövdeli pompa. İşletim ve montaj talimatı

Etanorm-R. Sürece dayalı yapı tarzında helezon gövdeli pompa. İşletim ve montaj talimatı Etanorm-R Sürece dayalı yapı tarzında helezon gövdeli pompa İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm-R Orijinal kullanım kılavuzu KSB Aktiengesellschaft Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Rio-Eco Therm N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Rio-Eco Therm N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Rio-Eco Therm N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco Therm N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

Döner hareketli pompa. Multi Eco. Multi Eco Multi Eco-Pro Multi Eco-Top. İşletim ve montaj talimatı

Döner hareketli pompa. Multi Eco. Multi Eco Multi Eco-Pro Multi Eco-Top. İşletim ve montaj talimatı Döner hareketli pompa Multi Eco Multi Eco Multi Eco-Pro Multi Eco-Top İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Multi Eco Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

Tehlike! Manyetik tahrik devamlı çalıştırıldığında ısınabilir. Temas halinde yaralanma tehlikesi!

Tehlike! Manyetik tahrik devamlı çalıştırıldığında ısınabilir. Temas halinde yaralanma tehlikesi! İşletim kılavuzu Patlama emniyeti Patlama koruması bir seçenek olup manyetik tahrik üzerindeki Ex tip levhası yardımı ile gösterilir. Tahrikler ve buna ait manyetik valf kumandaları II3G kategorisine uygundurlar

Detaylı

Isı taşıyıcı- /sıcak su pompası HPK-L. Ürün kuşağı B. İşletim ve montaj talimatı

Isı taşıyıcı- /sıcak su pompası HPK-L. Ürün kuşağı B. İşletim ve montaj talimatı Isı taşıyıcı- /sıcak su pompası HPK-L Ürün kuşağı B İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı HPK-L Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni

Detaylı

Rio Eco Z N. Rio-Eco Z N 32-120

Rio Eco Z N. Rio-Eco Z N 32-120 lfd. no. Parça sayısı Nesne Birim başına ücret Rio-Eco Z N 32-120 Miktar Bakım gerektirmeyen, ikiz pompa olarak kullanılan, flanş bağlantısına, entegre edilmiş, kademesiz, fark basıncı kontrolü ve ErP

Detaylı

Kimya norm pompası. MegaCPK. İşletim ve montaj talimatı

Kimya norm pompası. MegaCPK. İşletim ve montaj talimatı Kimya norm pompası MegaCPK İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı MegaCPK Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

Proses pompası RPH. İşletim ve montaj talimatı

Proses pompası RPH. İşletim ve montaj talimatı Proses pompası RPH İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı RPH Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Ek kılavuz. Su Soğutma - MINITRAC 31. MINITRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi. Document ID: 48522

Ek kılavuz. Su Soğutma - MINITRAC 31. MINITRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi. Document ID: 48522 Ek kılavuz Su Soğutma - MINITRAC 31 MINITRAC 31 radyometrik sensörleri için aktif su soğutma sistemi Document ID: 48522 İçindekiler İçindekiler 1 Ürün tanımı 1.1 Yapısı... 3 2 Montaj 3 3.1 Yedek parçalar...

Detaylı

Kimya norm pompası. MegaCPK. İşletim ve montaj talimatı

Kimya norm pompası. MegaCPK. İşletim ve montaj talimatı Kimya norm pompası MegaCPK İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı MegaCPK Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

İşleme Talimatı 36V01TR. Konektör RAST 5. Sayfa 1 / 20 LUMBERG CONNECT GMBH. Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle

İşleme Talimatı 36V01TR. Konektör RAST 5. Sayfa 1 / 20 LUMBERG CONNECT GMBH. Im Gewerbepark 2 58579 Schalksmühle Konektör RAST 5 Sayfa 1 / 20 3623 3625 Tarih Ísim Baski. 12 13 14 15 16 Yetkilli 06.06.12 Hild ísim Hild Klink Hegel Gazke Schubert Kontrol 14.05.2014 wie Tarih 21.06.2002 02.12.2002 12.09.2006 26.02.2007

Detaylı

Isıtma devridaim pompası. Rio C. Tip Kitapçığı

Isıtma devridaim pompası. Rio C. Tip Kitapçığı Isıtma devridaim pompası Rio C Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio C KSB Aktiengesellschaft Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği KSB'nin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Sewatec. İşletim ve montaj talimatı. Kuru ortama kurulan spiral gövdeli pompa. Yatak taşıyıcısı S01, S02, S03, S04. 50 Hz / 60 Hz DIN / IEC motorlar

Sewatec. İşletim ve montaj talimatı. Kuru ortama kurulan spiral gövdeli pompa. Yatak taşıyıcısı S01, S02, S03, S04. 50 Hz / 60 Hz DIN / IEC motorlar Kuru ortama kurulan spiral gövdeli pompa Sewatec Yatak taşıyıcısı S01, S02, S03, S04 50 Hz / 60 Hz DIN / IEC motorlar İşletim ve montaj talimatı Materyal numarası: 01354899 Baskı İşletim ve montaj talimatı

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R. Orijinal işletme kılavuzu 819395-00. T ü r k ç e

Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R. Orijinal işletme kılavuzu 819395-00. T ü r k ç e Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R T ü r k ç e Orijinal işletme kılavuzu 819395-00 1 İçerik 2 Sayfa Önemli bilgiler Amacına uygun kullanım... 3 Güvenlik talimatı... 3 Tehlike... 3 Dikkat... 3 DGRL (Basınçlı

Detaylı

Alev dedektörü. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

Alev dedektörü. Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector 7 711 Alev dedektörü QRA4 Gaz ve sıvı yakıt alevlerinin denetimine ilişkin Siemens brülör kontrolleri için UV alev dedektörü. QRA4 ve bu veri föyü, ürünlerinde QRA4'e yer veren OEM firmalarına yöneliktir.

Detaylı

Bıçak sürgülü vana HERA-BD. Kullanım kılavuzu

Bıçak sürgülü vana HERA-BD. Kullanım kılavuzu Bıçak sürgülü vana HERA-BD Kullanım kılavuzu Baskı Kullanım kılavuzu HERA-BD Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya üçüncü şahıslara

Detaylı

Elektrikli tuz veya karabiber değirmeni. Kullanım Kılavuzu. Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 63030AB6X6INGNSB

Elektrikli tuz veya karabiber değirmeni. Kullanım Kılavuzu. Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 63030AB6X6INGNSB Elektrikli tuz veya karabiber değirmeni Kullanım Kılavuzu Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 63030AB6X6INGNSB Değerli Müşterimiz! Seramik öğütücülü yeni değirmeniniz tuz kristallerini ya da karabiber tanelerini

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08 BİLEŞENLER Güç kontaktörü Tip 09.08 / 18.08 Genel bilgi Dünyanın dört bir yanında yüz binleri aşan sayıda kullanılan kontaktör, güçlü performansı ve son derece yüksek güvenilirlik seviyesi ile otomobil

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat

Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Sayfası 605041 Sayfa 1/6 Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat ATH-Ex Serisi Özellikler Kompakt gövde (75 x 110 x 56 mm) 5 A kontak

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 TM 32/8 4 2 TMR 32/8 TMW 32/8 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Yapı türü Bodrum tahliye pompası, su soğutmalı

Detaylı

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge İngilizceden çevrilmiş belge -TR 2013-06-25 A003 İçindekiler 1 Uygunluk Bildirgesi... 1 2 Uyarılar... 2 3 Ürün Tanıtımı... 3 3.1 Genel hususlar... 3 3.1.1 Duvar kontrolü hakkında bilgi... 3 3.1.2 Kumanda

Detaylı

Nesne Birim başına ücret Miktar

Nesne Birim başına ücret Miktar Lfd. Nr. Parça sayısı KSB Calio 25-60 Nesne Birim başına ücret Miktar Bakım gerektirmeyen, vidalı bağlantıya ve entegre edilmiş, kademesiz basınç farkı kontrol sistemi ile ErP 2015 gereksinimlerini yerine

Detaylı

Rio Eco N 30-120 ila 80-120

Rio Eco N 30-120 ila 80-120 lfd. no. Parça sayısı Nesne Birim başına ücret KSB Rio-Eco N 30-120 Miktar Bakım gerektirmeyen, vidalı bağlantısı ve entegre edilmiş, kademesiz fark basıncı kontrolü ile ErP 2013 gereksinimlerini karşılayan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Amarex N. İşletim ve montaj talimatı. Dalgıç motorlu pompa

Amarex N. İşletim ve montaj talimatı. Dalgıç motorlu pompa Dalgıç motorlu pompa Amarex N Yapı boyutu DN 50 ila DN 100 Motor büyüklükleri: 2 kutuplu: 002 ila 042 4 kutuplu: 004 ila 044 İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Amarex N Orijinal

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi takdirde

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

Yüksek basınçlı Inline pompa. Movitec. ATEX-Modeli. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek basınçlı Inline pompa. Movitec. ATEX-Modeli. İşletim ve montaj talimatı Yüksek basınçlı Inline pompa Movitec ATEX-Modeli İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Movitec Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni

Detaylı

Hızlı başlangıç. Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü

Hızlı başlangıç. Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü OPTIFLUX 1000 Hızlı başlangıç Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü Bu döküman sadece, sinyal dönüştürücü ile ilgili dökümanlarla birlikte kullanıldığında tam olarak kabul edilebilir. KROHNE İçindekiler

Detaylı

Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N. İşletim ve montaj talimatı. Yüksek verimli ısıtıcı / içme suyu pompası

Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N. İşletim ve montaj talimatı. Yüksek verimli ısıtıcı / içme suyu pompası Yüksek verimli ısıtıcı / içme suyu pompası Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 ila 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 ila 65-120 İşletim ve montaj talimatı Baskı

Detaylı

Manyetik kaplinli pompa. Magnochem. İşletim ve montaj talimatı

Manyetik kaplinli pompa. Magnochem. İşletim ve montaj talimatı Manyetik kaplinli pompa Magnochem İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Magnochem Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Orijinal Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Orijinal Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 30521E(1)2012-04-10 A 2012-04-10 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

Döner hareketli pompa. Multi Eco. Tip Kitapçığı

Döner hareketli pompa. Multi Eco. Tip Kitapçığı Döner hareketli pompa Multi Eco Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Multi Eco KSB Aktiengesellschaft Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği KSB'nin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Isı taşıyıcı yağ pompası/sıcak su pompası HPK-E/EX/EY/E4/S/SX/SY. P02as'den P08s'ye kadar olan yataklar. İşletim ve montaj talimatı

Isı taşıyıcı yağ pompası/sıcak su pompası HPK-E/EX/EY/E4/S/SX/SY. P02as'den P08s'ye kadar olan yataklar. İşletim ve montaj talimatı Isı taşıyıcı yağ pompası/sıcak su pompası HPK-E/EX/EY/E4/S/SX/SY P02as'den P08s'ye kadar olan yataklar İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı HPK-E/EX/EY/E4/S/SX/SY Orijinal işletim

Detaylı

Su püskürtme pompası CPKN-SX. İşletim ve montaj talimatı. Tanımlama numarası:

Su püskürtme pompası CPKN-SX. İşletim ve montaj talimatı. Tanımlama numarası: Su püskürtme pompası CPKN-SX İşletim ve montaj talimatı Tanımlama numarası: 01325395 Baskı İşletim ve montaj talimatı CPKN-SX Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52..

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu DGPS Alıcısı A101 Tarih: V3.20150602 3030246900-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

TURBO GENEL TALIMATLAR

TURBO GENEL TALIMATLAR ADIM 1: TURBOYU DEĞIŞTIRMEDEN ÖNCE Arızanın gerçekten turboşarjdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için motor sisteminde ayrıntılı bir arıza teşhis kontrolü yapmak önemlidir. Güç yetersizliği,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Asenkron motorları. KSB IE3 Motor. 0,55 kw ila 132 kw 2, 4 kutuplu. İşletim ve montaj talimatı

Asenkron motorları. KSB IE3 Motor. 0,55 kw ila 132 kw 2, 4 kutuplu. İşletim ve montaj talimatı Asenkron motorları KSB IE3 Motor 0,55 kw ila 132 kw 2, 4 kutuplu İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı KSB IE3 Motor Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği

Detaylı

Kaldırma yardımcısı PHEV F30 HV haznesi (BMW)

Kaldırma yardımcısı PHEV F30 HV haznesi (BMW) Kaldırma yardımcısı PHEV F30 HV haznesi (BMW) Yük kaldırıcıyı ilk kez kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Kılavuz size yük kaldırıcının güvenliği, kullanımı ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın.

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Not: Büyük miktarda soğutma suyunun sızmaması için, motor soğutma sistemi ve otobüs ısıtma sistemi arasındaki muslukları kapatın.

Detaylı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı 930.8x Climair Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı Kod No: B.11.2.1 Baskı Tarihi: 270510 Revizyon: 270510 İÇİNDEKİLER Kullanım Alanları...4 Montaj...4 Elektrik Bağlantıları...5

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

Yüksek basınçlı Inline pompa. Movitec. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek basınçlı Inline pompa. Movitec. İşletim ve montaj talimatı Yüksek basınçlı Inline pompa Movitec İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Movitec Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com KULLANIM KILAVUZU 1) ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT BİLGİSİ 2) KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM AMACI 3) MONTAJ TALİMATLARI 4) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 5) ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 6) BAKIM VE TEMİZLİK 7) PERİYODİK BAKIM

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

OPTIFLUX 4000. Elektromanyetik akış sensörü. Hızlı başlangıç

OPTIFLUX 4000. Elektromanyetik akış sensörü. Hızlı başlangıç OPTIFLUX 4000 Hızlı başlangıç Elektromanyetik akış sensörü Bu döküman sadece, sinyal dönüştürücü ile ilgili dökümanlarla birlikte kullanıldığında tam olarak kabul edilebilir. KROHNE İçindekiler OPTIFLUX

Detaylı

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 1. CİHAZ TİP ve MODEL TANITIMI ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 2 3 3 1 2 1 VRE Modeli Elektrikli Isıtıcı VCE Modeli Elektrikli Isıtıcı 1. Isıtıcı Gövdesi; isteğe ve kullanım yerine bağlı

Detaylı