Dalgıç motorlu karıştırıcı. Amamix. İşletim ve montaj talimatı. Materyal numarası:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dalgıç motorlu karıştırıcı. Amamix. İşletim ve montaj talimatı. Materyal numarası: 01230815"

Transkript

1 Dalgıç motorlu karıştırıcı Amamix İşletim ve montaj talimatı Materyal numarası:

2 Baskı İşletim ve montaj talimatı Amamix Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya üçüncü şahıslara verilemez. Genel olarak şu husus geçerlidir: Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Dizin Dizin Sözlük Genel Prensipler Tamamlanmamış makinelerin montajı Hedef kitle Diğer Geçerli Belgeler Sembolizm Güvenlik Uyarı bilgilerinin tanımlanması Genel Öngörülen kullanım Personel nitelikleri ve personel eğitimi Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları Bakım, muayene ve montaj için güvenlik uyarıları Müsaade edilmeyen işletim şekilleri Patlama korumasına ilişkin bilgiler Taşıma/geçici depolama/tasfiye Teslimat konumu kontrolü Kaldırma halatı Tutma kancası Cihazın taşınması Depolama/saklama Geri gönderme Tasfiye Açıklama Genel açıklama Adlandırma Tip plakası Cihazın yapısı Kurulum ve etki şekli Teslimat kapsamı Ölçümler ve ağırlıklar Kurulum/montaj Güvenlik yönetmelikleri Kurulumdan önce yapılan kontrol Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının kurulması Amamix 3 / 60

4 Dizin 5.4 Elektrik Dönme yönünün kontrol edilmesi İşletime alma/devre dışı bırakma İşletime alma İşletim aralığı sınırları Devre dışı bırakma/saklama/depolama Tekrar işletime alma Bakım/koruyucu bakım Güvenlik yönetmelikleri Bakım/kontrol Boşaltma/Temizleme Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının sökülmesi Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının monte edilmesi Sıkma torkları Yedek parça stoğu Arıza: Sebebi ve giderilmesi İlgili belgeler Tekli parça dizini içeren komple resim Patlamaya karşı korumalı motorlarda patlama aralığı Elektrik bağlantı şemaları Baskı cıvataları AB uygunluk beyanı Sakıncasız kullanım açıklaması...57 Dizin / 60 Amamix

5 Sözlük Sözlük Madde Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının kullanım amacına uygun olarak madde (nakil maddesi de denir), karıştırıcının etrafındaki sıvının adını verir. Genelde belediye ve sanayiye ait atık su ve çamur söz konusudur. Maddenin daha iyi tanımlanması için gaz ve katı cisim içeriği, fiber oranlarının oran ve uzunluğu ve kimyasal karışım ve ısıya dair bilgi verilmiştir. temas eden parçaların çevre ve insan sağlığı için tehlike teşkil etmediğini gösteren bir müşteri açıklamasıdır. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Suya daldırılabilir motor karıştırıcıları, açık ve aksiyal pervane hidrolik sistemine ve kuru çalışan suya daldırılabilir bir motora sahip olan karıştırma cihazlarıdır. Sakıncasız kullanım açıklaması Sakıncasız kullanım açıklaması, üreticiye geri gönderme durumunda, ürünün nizami biçimde boşaltıldığını ve böylece nakil maddesi ile Amamix 5 / 60

6 1 Genel 1 Genel 1.1 Prensipler Kullanım kılavuzu, kapak sayfasında adı geçen yapı serileri ve modellerin bir parçasıdır. Kullanım kılavuzu, tüm işletim aşamalarında geçerli, olması gereken ve güvenli kullanım hakkında bilgi verir. Tip levhasında yapı serisini ve büyüklüğünü, en önemli işletim verilerini, iş numarasını ve iş kalemi numarasını bulabilirsiniz. İş numarası ve iş kalemi numarası anlaşılır bir şekilde dalgıç mikseri anlatır ve tüm diğer iş süreçlerinde bunun tanımlanmasını sağlar. Bir hasar olması durumunda garanti hakkının ortadan kalkmaması için vakit kaybetmeden en yakın KSB servisini durumdan haberdar edin. 1.2 Tamamlanmamış makinelerin montajı KSB tarafından kısmen tamamlanmış olarak teslim edilen makinelerin montajı için bakıma ilişkin bölümün ilgili alt bölümlerini dikkate alın. 1.3 Hedef kitle Bu kullanım kılavuzunun hedef kitlesi teknik eğitim almış olan uzman personeldir. 1.4 Diğer Geçerli Belgeler Tablo 1: Diğer geçerli belgelere genel bakış Belge Veri sayfası Kurulum şeması/ölçüleri belirten sayfa Komple resim 1) Tedarikçinin sağladığı dokümantasyon 1) Yedek parça listeleri 1) Tekli parça dizini 1) İçindekiler Teknik verilerin açıklaması Bağlantı ve kurulum ölçülerinin açıklaması Kesit şeklinde açıklama Aksesuar ve dahili makine parçalarına ilişkin kullanım kılavuzu ve ilave dokümantasyon Yedek parçaların açıklaması Yapı parçalarının açıklaması 1.5 Sembolizm Tablo 2: Kullanılan Semboller Sembol Anlamı İşlem talimatı için yerine getirilmesi gereken koşul Güvenlik bilgilerinde yapılması gereken işlemler Yapılan işlemin sonucu Çapraz referanslar Birkaç aşamadan oluşan işlem talimatı Bilgi ürünün nasıl kullanılacağına dair tavsiye ve önemli bilgiler verir 1) Teslimat kapsamında kararlaştırıldığı sürece 6 / 60 Amamix

7 2 Güvenlik! TEHLİKE 2 Güvenlik Bu bölümde verilen bilgilerin tümü yüksek risk derecesine sahip olan bir tehlikeyi tanımlar. 2.1 Uyarı bilgilerinin tanımlanması Tablo 3: Uyarı bilgilerinin özellikleri Sembol Tanımı! TEHLİKE TEHLİKE Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya yol açan ve yüksek derecede bir riske sahip olan bir tehlikeyi tanımlar.! UYARI UYARI Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya yol açabilen ve orta derecede bir riske sahip olan bir tehlikeyi tanımlar. DİKKAT DİKKAT Bu sinyal kelimesi, dikkate alınmadığı takdirde makine ve makine fonksiyonlarını tehdit edebilecek bir tehlikeyi tanımlar. Patlama koruması Bu sembol, AB yönetmeliği 94/9/EG (ATEX) uyarınca patlama riski bulunan alanlarda bir patlamanın meydana gelmesine karşı koruma ile ilgili bilgiler verir. Genel bir tehlike bölgesi Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde ölüm veya yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri tanımlar. Tehlikeli elektrik gerilimi Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde elektrik gerilimi ile ilgili tehlikeleri tanımlar ve elektrik gerilimi koruması ile ilgili bilgiler verir. Makine hasarı Bu sembol, DİKKAT sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde makine ve makine fonksiyonlarına dair tehlikeleri tanımlar. 2.2 Genel İşletim talimatı, dikkate alındığı takdirde kumanda cihazının güvenli kullanımını sağlayacak ve kişilerin zarar görmesi ve maddi hasarın oluşmasını önleyecek suya daldırılabilir motor karıştırıcısı işletimi ve bakımı ile ilgili temel bilgiler içermektedir. Tüm bölümlerde yer alan emniyet talimatları dikkate alınmalıdır. Uzman personel veya operatörün cihazı monte etmeden ve işletime almadan önce bu kullanım kılavuzunu okuması ve tamamen anlaması gerekir. Kullanım kılavuzunun içeriği uzman personel için her an ulaşılabilir olmalıdır. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısında doğrudan belirtilen bilgiler dikkate alınmalıdır. Bu durum örneğin aşağıdakiler için geçerlidir: Döndürme yönü oku Bağlantılar için olan işaretler Tip plakası Kullanım kılavuzunda dikkate alınmamış olan yerel uygulamalara riayet edilmesinden operatör sorumludur. 2.3 Öngörülen kullanım Dalgıç mikser sadece geçerli belgelerde tarif edilen kullanım alanlarında işletime alınabilir. Dalgıç mikseri, sadece teknik açıdan kusursuz bir durumdayken işletime alın. Dalgıç mikseri, kısmen monte edilmiş durumda çalıştırmayın. Amamix 7 / 60

8 2 Güvenlik Dalgıç mikser, sadece veri sayfası veya dokümantasyonda açıklanan akışkanlarla kullanılabilir. Dalgıç mikseri asla herhangi bir akışkan olmadan çalıştırmayın. Veri sayfası veya dokümantasyonda akışkanın minimum seviyesine ilişkin bilgileri dikkate alın (aşırı ısınma sonucu meydana gelen hasarların, yatak ve kavitasyon hasarlarının vs. önlenmesi). Başka işletim şekilleri konusunda veri sayfası veya dokümantasyonda bahsedilmediği takdirde üreticiyle irtibata geçin. Önceden kestirilebilir yanlış kullanımların önlenmesi Veri sayfası veya dokümantasyonda ısı vesaireye ilişkin izin verilen kullanım sınırlarını asla aşmayın. Bu kullanım kılavuzundaki işlem talimatlarının yanı sıra tüm güvenlik uyarılarını dikkate alın. 2.4 Personel nitelikleri ve personel eğitimi Personelin cihazın montaj, kullanım, bakım ve kontrolü için gerekli olan eğitime sahip olması gerekir. Personelin sorumluluk alanı, yetkisi ve denetlenmesi operatör tarafından montaj, kullanım, bakım ve kontrol esnasında tam olarak düzenlenmiş olmalıdır. Personelin bilgi açığı olması takdirde bu eksiklik yeterli derecede eğitime sahip olan uzman personel tarafından kurs ve eğitim yoluyla kapatılmalıdır. Gerekirse kurslar üretici veya tedarikçinin isteği üzerine operatör tarafından da verilebilir. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı ile ilgili kurslar sadece uzman teknik personelin kontrolü altında verilmelidir. 2.5 Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler Bu işletim talimatının dikkate alınmaması garanti ve hasarın ödenmesi hakkınının ortadan kalkmasına neden olur. İşletim talimatının dikkate alınmamasının beraberinde getireceği bazı tehlikeler: Kişilerin elektriksel, termik, mekanik ve kimyasal etkiler sonucunda tehlikeye maruz kalması ve patlamalar Ürünün bazı önemli fonksiyonlarının devre dışı kalması Bakım için öngörülen yöntemlerin arıza göstermesi Çevre tehlikeli maddelerden dolayı tehdit altında olması 2.6 Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma Bu kılavuzda verilen güvenlik uyarılarına ve amaca uygun kullanıma ek olarak aşağıdaki güvenlik yönetmelikleri geçerlidir: Kaza önleme talimatları, güvenlik ve işletim yönetmelikleri Patlama korumasına yönelik talimatlar Tehlikeli maddelerin kullanımına yönelik güvenlik yönetmelikleri Geçerli olan standartlar, yönetmelikler ve kanunlar 2.7 Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları Personel için koruyucu ekipman temin edin ve kullanılmasını sağlayın. Tehlikeli nakil maddelerinin (örn. patlayıcı, zehirli, sıcak) sızıntısı durumunda (örn. mil contasında) ilgili maddeleri kişiler ve çevre için bir tehlike oluşturmayacak şekilde boşaltın. Bunun için geçerli olan yasal uygulamalara uyun. Elektrik enerjisinden dolayı bir tehlikenin meydana gelmesini önleyin (konu ile ilgili ayrıntılar için bulunduğunuz ülkede geçerli olan düzenlemeler ve/veya yerel enerji tedarik şirketlerine bakın). 8 / 60 Amamix

9 2 Güvenlik Dalgıç mikser çalıştırıldığında kişilerin pervane alanına giremeyeceği sağlanmalıdır. Dalgıç mikser çalıştırıldığında kişilerin havuzda bulunması kesinlikle yasaktır. 2.8 Bakım, muayene ve montaj için güvenlik uyarıları Dalgıç mikserde değişiklikler ancak üreticinin onayı ile yapılabilir. Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından onaylanan parçaları kullanın. Başka parçaların kullanılmasından kaynaklanan sonuçlar için üretici sorumluluk almayabilir. İşletmeci; bakım, muayene ve montaj işlerinin, kullanım kılavuzu hakkında yeterli bilgiye sahip yetkili ve kalifiye teknik personel tarafından yapılmasını sağlamakla sorumludur. Dalgıç mikserde yapılacak olan çalışmalar, sadece cihaz çalışmadığında yapılmalıdır. Dalgıç mikser ortam sıcaklığına adapte olmuş olmalıdır. Kullanım kılavuzunda işletiminin durdurulmasına yönelik belirtilen yapılması gerekenleri mutlaka dikkate alın. Sağlığa zararlı maddelerde kullanılan dalgıç mikserleri zararlı maddelerden arındırın. Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tertibatlarını tekrar takın veya fonksiyonuna devam etmesini sağlayın. Tekrar işletime almadan önce işletime almaya ilişkin verilen bilgileri dikkate alın. 2.9 Müsaade edilmeyen işletim şekilleri Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını asla veri sayfası ve kullanım kılavuzunda belirtilen sınır değerlerini aşacak şekilde işletime almayınız. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının işletim güvenliği sadece öngörülen kullanım durumunda sağlanılır.! TEHLİKE 2.10 Patlama korumasına ilişkin bilgiler Bu bölümde patlama korumasına yönelik verilen bilgiler pompanın patlama riski bulunan alanlarda işletime alınması durumunda kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Bu kullanım kılavuzunda yandaki sembolün bulunduğu bölümler, patlama korumalı suya daldırılabilir motor karıştırıcıları için patlama tehlikesi olan alanların dışındaki işletim için de zaman zaman geçerlidir. Sadece ilgili işarete sahip olan ve veri sayfası uyarınca uygun görülen suya daldırılabilir motor karıştırıcıları patlama riski bulunan alanlarda kullanılabilir. Patlama korumasına sahip olan suya daldırılabilir motor karıştırıcılarının işletimi için AB yönetmeliği 94/9/EG (ATEX) uyarınca özel uygulamalar geçerlidir. Bunun için bu kullanım kılavuzunun yandaki sembol ile işaretli olan bölümlerini özellikle dikkate alınız. Koruma patlaması sadece öngörülen kullanım durumunda sağlanılır. Veri sayfası ve tip plakasında yer alan sınır değerlerini asla aşmayınız veya bu değerlerin altına düşmeyiniz. Öngörülmeyen işletim şekillerini mutlaka önleyiniz. Mutlaka işlevi sağlayacak olan sargı sıcaklığı denetlemesi gereklidir Onarım Patlama koruması olan suya daldırılabilir motor karıştırıcısının onarımı için özel yönetmelikler geçerlidir. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısında yapılacak olan değişiklikler patlama korumasını olumsuz olarak etkileyebilir ve bu yüzden de bunlara ancak üretici ile irtibata geçildikten sonra izin verilebilir. Amamix 9 / 60

10 2 Güvenlik Ateşleme ile bozulmaya karşı sağlam aralıkların onarımı, sadece üreticinin yapıcı talimatları ile yapılmalıdır. Tablo 1 ve 2'deki değerler ve EN uyarınca yapılan onarıma izin verilmez. 10 / 60 Amamix

11 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 3.1 Teslimat konumu kontrolü 1. Ürün teslimatında her ambalaj hasarlar açısından kontrol edilmelidir. 2. Taşıma hasarında, hasarı kesin olarak belirleyin, tutanak yazın ve derhal yazılı olarak KSB'ye ya da tedarik eden satıcı ve sigortacıya bildirin. 3.2 Kaldırma halatı Askının bir kaldırma tertibatı ile kaldırılması/indirilmesi için kaldırma halatı doğrudan asma noktasına sabitlenebilir ve işletim sırasında burada kalabilir. 3.3 Tutma kancası BİLGİ Tutma kancası ancak ince akışkan maddelerde kullanılabilir. Ø Şek. 1: Tutma kancası Tutma kancası maksimum 500 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Bir tutma kancası ile kaldırma/indirme için kancayı bir bağlantı demiri ile (vincin) kaldırma sisteminin kaldırma halatına sabitleyin. Amamix 11 / 60

12 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 3.4 Cihazın taşınması TEHLİKE Yanlış taşıma şekli Düşen parçalardan kaynaklanan hayati tehlike! Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı hasar görebilir! Bir yük taşıma aracının sabitlenmesi için sadece öngörülen asma noktasını (yük halkası veya askı) kullanınız. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını elektrikli bağlantı hattına asla asmayınız. Genel yük taşıma aracı olarak teslimat kapsamındaki kaldırma halatlarını asla kullanmayınız. Kaldırma halatlarını güvenli biçimde suya daldırılabilir motor karıştırıcısına ve vince asınız. Elektrikli bağlantı hatlarını hasarlara karşı koruyunuz. Kaldırma sürecinde yeterli emniyet mesafesini koruyunuz. UYARI Daldırılabilir motor karıştırıcısının devrilmesi veya kayması Yaralanma tehlikesi! Daldırılabilir motor karıştırıcısını devrilmeye veya kaymaya karşı emniyete alınız. UYARI Sabitlenmemiş ve düz olmayan yüzeylerde ara depolama Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir! Daldırılabilir motor karıştırıcısını sadece sabitlenmiş ve düz yüzeyler üzerine konumlandırınız. Veri sayfası/tip plakasındaki ağırlık bilgilerini dikkate alınız. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını şekilde gösterildiği gibi taşıyınız. Taşıma kelepçesi ile taşıma Taşıma kulbu ile taşıma Tutma askısı ile taşıma 3.5 Depolama/saklama Cihaz teslim edildikten uzun bir süre sonra işletime alınacak ise aşağıdaki önlemlerin alınmasını tavsiye ederiz: 12 / 60 Amamix

13 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye DİKKAT Yanlış depolama Elektrik bağlantı hatları hasar görebilir! Kalıcı bir şekil değişikliğini önlemek için elektrik bağlantı hatlarını hat rondelasında destekleyiniz. Elektrik bağlantı hatlarındaki koruma kapaklarını ancak montaj esnasında çıkartınız. DİKKAT Depolama sırasında nem, kir veya haşarat sonucunda hasar meydana gelebilir Suya daldırılabilir motor karıştırıcısında korozyon/kirlenme görülebilir! Dışarıda depolanması halinde suya daldırılabilir motor karıştırıcısı veya ambalajlı suya daldırılabilir motor karıştırıcıları ve aksesuarının üzerini su sızdırmayacak bir şekilde örtünüz. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını kuru bir yerde, sarsıntıya maruz bırakmadan ve mümkünse orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Tablo 4: Yataklama ortam koşulları Ortam koşulu Değer Bağıl nem %5 ila %85 (yoğuşmasız) Ortam sıcaklığı -20 C ila +70 C 3.6 Geri gönderme 1. Dalgıç mikseri daima, özellikle de zararlı, patlayıcı, sıcak veya başka risk teşkil eden akışkanlar söz konusu olduğunda yıkayıp temizleyin. 2. Dalgıç mikserin, kalıntıları havadaki nemle birlikte korozyon hasarlarına yol açabilecek veya oksijenle temas ettiğinde alev alabilecek akışkanlarla kullanılması durumunda dalgıç mikser ayrıca nötr hale getirilmeli ve kuruması için su içermeyen etkisiz gaz kullanılmalıdır. 3. Dalgıç miksere daima tamamen doldurulmuş bir ilişiksizlik beyanı eklenmelidir. Uygulanan güvenlik ve arındırma önlemlerini mutlaka belirtin. BİLGİ Kullanımda sakınca olmadığını gösteren bir açıklamanın gerekmesi durumunda bu belgeyi aşağıdaki internet sitesinden indirebilirsiniz: certificate_of_decontamination 3.7 Tasfiye UYARI Sağlığa zararlı maddeler Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir! Sağlığa zararlı maddelerde kullanılan suya daldırılabilir motor karıştırıcıları zararlı maddelerden arındırılmalıdır. Yıkama sıvısını ve varsa eğer kalıntı sıvıları bir hazneye toplayınız ve tasfiye ediniz. Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız. Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal uygulamaları dikkate alınız. 1. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını sökünüz. Sökme işlemi sırasında gres ve yağlama sıvılarını bir hazneye toplayınız. Amamix 13 / 60

14 3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 2. Malzemeleri örneğin - metal -plastik -elektronik hurda - gres ve yağlama sıvılarına göre ayırınız. 3. Yerel uygulamalara göre tasfiye ediniz veya düzenlenmiş bir tasfiye şirketine bırakınız. 14 / 60 Amamix

15 4 Açıklama 4 Açıklama 4.1 Genel açıklama Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Belediyeye ve sanayiye ait atık su ve çamurların işlenmesini sağlayan ve biyogazda kullanılabilen, kendi kendini temizleyen pervaneli ve suya daldırılabilir motor karıştırıcısı. 4.2 Adlandırma Örnek: Amamix C R / YD G Tablo 5: Adlandırmaya yönelik açıklama Bilgi Anlamı Amamix Yapı serisi C Pervane malzemesi C Paslanmaz çelik G Dökme demir 57 Pervane nominal çapı, örn. 570 mm 3 Kürek sayısı 2, 3 5 Pervanenin çalışma açısı için kod 1, 5, 6, 8 R 2) Çelik borusuz model R Çelik borulu model 10 Motor boyutu 0, 2, 3, 4, 6, 8, Motorun kutup sayısı 4, 6, 8, 12 YD Motor modeli UD/UM Standart model YD/YM ATEX uyarınca patlama koruması C Gövde malzemesi C Paslanmaz çelik G Dökme demir 2) Bilgi yok Amamix 15 / 60

16 4 Açıklama 4.3 Tip plakası a) b) TYPE No. Q KSB Aktiengesellschaft Frankenthal AMAMIX C 4138 / 38 UDG / H TEMP. MAX. 40 C 91 kg Motor IP 68 SUBM. MAX. 30 m CLASS F DKM 112 MTX8 3~ M.-No P 2 2,5 kw 400/690 V 50 Hz cos φ 0, min / 19 A I A /I N 6,0 S1 WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN WANING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION Mat. No: ZN M TYPE No. Q KSB Aktiengesellschaft Frankenthal AMAMIX C 4138 / 38 UDG / H II2G Ex dc IIB T TEMP. MAX. 40 C 91 kg Motor IP 68 SUBM. MAX. 30 m CLASS F DKM 112 MTX8 3~ M.-No P 2 2,5 kw 400/690 V 50 Hz cos φ 0, min / 19 A I A /I N 6,0 S II2G Ex d IIB T4 PTB 02 ATEX 1055 WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN WANING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION Mat. No: ZN M Şek. 2: Tip plakası a) patlama koruması olmadan, b) patlama korumalı 1 Adlandırma 2 KSB iş ve iş kalemi numarası 3 Maksimum akışkan ve ortam sıcaklığı 4 Koruma türü 5 Motor tipi 6 Anma gücü 7 Pervanenin nominal devri 8 Anma gerilimi 9 Anma akımı 10 Üretim yılı 11 Toplam ağırlık 12 maksimum daldırma derinliği 13 Bobin izolasyonunun ısı sınıfı 14 Motor numarası 15 Anma noktasındaki güç faktörü 16 Anma frekansı 17 İşletim türü 18 Çalıştırma akımı oranı 19 Patlama koruması olan bir dalgıç mikser için işaret 20 Dalgıç motor için patlama koruması işareti 4.4 Cihazın yapısı Yapı türü Tam daldırılmış dalgıç mikser Yatay kurulum (eğikliği ayarlanabilir) Pervane Kendi kendini temizleyen ECB pervanesi Mil contası İki adet arka arkaya dizilmiş, dönme yönünden bağımsız ve sıvı toplayıcıya sahip kayar halka contaları Yatak Tüm kullanım ömrü boyunca yağlanmış silindir yatağı Tahrik Kısa devre rotorlu trifaze asenkron akım motoru Patlama koruması olan bir dalgıç mikserde entegre motor, ateşleme koruma türü Ex d IIB'ye sahiptir. 16 / 60 Amamix

17 4 Açıklama 4.5 Kurulum ve etki şekli Şek. 3: Kesit resmi Model Etki şekli Gövde Hat geçişi Kayar halka contaları Mil Sızıntı denetçisi Stator Pervane Silindir yatağı Sıcaklık sensörü Tutucu (aksesuar) Belediye ve sanayiye ait atık su ve çamurların karışması ve süspansiyon halinde tutulması için suya daldırılabilir motor karıştırıcısı ve kendi kendini temizleyen pervane (4). Pervane (4) motor ile tahrik edilir ve itme oluşturur. Bu itme, maddenin istenen karışımını sağlar. Motor, sıcaklık sensörleri (8) ve sızıntı gözcüsü (9) ile denetlenir. Conta Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı milde (7) iki adet arka arkaya dizilmiş, dönme yönünden bağımsız kayar halka contasına (5) sahiptir. Kayar halka contalarının arasındaki yağlama sıvısı bölmesi contaların soğuması ve yağlanmasını sağlar. Elektrik bağlantısı için olan hat geçişi (3) uzunlamasına su sızdırmaz şekilde dökülmüştür. 4.6 Teslimat kapsamı Modele bağlı olarak aşağıdakiler de teslimat kapsamına dahil olabilir: Taşıma kelepçeli suya daldırılabilir motor karıştırıcısı Elektrik bağlantı hattının gerektiği gibi döşenmesi için kablo tutucu İki adet pranga (sapanlama aracı ve kablo mesnetleri için) Ayrı tip levhası BİLGİ Teslimat kapsamında ayrı bir tip levhası bulunur. Bu levhayı iyi görünür şekilde montaj yerinin dışında, örn. devre dolabı veya konsola monte edin. Aksesuar Suya daldırılabilir motor karıştırıcı ayağı Amamix 17 / 60

18 4 Açıklama Amamix 300, 400, 600 için çelik boru Eğiklik ayarı için uyarlayıcı Askı Kanca Kaldırma halatı Elektrik bağlantı hatlarının gerektiği gibi döşenmesi için kablo tutucu Baskı cıvatası Talebe bağlı diğer aksesuarlar 4.7 Ölçümler ve ağırlıklar Ölçü ve ağırlıklar için suya daldırılabilir motor karıştırıcısının kurulum planı/ölçü şekli ve veri sayfasına bakınız. 18 / 60 Amamix

19 5 Kurulum/montaj 5 Kurulum/montaj 5.1 Güvenlik yönetmelikleri TEHLİKE Patlama riski bulunan alanlarda öngörülmeyen şekilde yapılan kurulum Patlama tehlikesi! Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı hasar görebilir! Bulunduğunuz ülkede geçerli olan patlama koruması yönetmeliklerini dikkate alınız. Veri sayfası ve tip plakasındaki bilgileri dikkate alınız. TEHLİKE Kişilerin havuzda bulunması Elektrik çarpması! Havuzda kişilerin bulunması durumunda asla suya daldırılabilir motor karıştırıcısını çalıştırmayınız. Havuza girmeden önce daldırılabilir motor karıştırıcısı bağlantılarını ayırın veya elektriğini bloke edin. UYARI Pervane veya akıntı alanında el, başka vücut uzuvları veya yabancı cisimlerin bulunması Yaranlama tehlikesi! Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı hasar görebilir! Asla el, başka vücut uzuvları veya yabancı cisimleri pervane veya akıntı alanında bulundurmayınız. 5.2 Kurulumdan önce yapılan kontrol İşletim verilerinin kontrolü Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı kurulmadan önce tip plakasındaki veriler sipariş ve ekteki doküman verileri ile aynı olup olmadığına dair kontrol edilmelidir Kurulum yerinin hazırlanması UYARI Asfaltlanmamış ve taşıyıcı olmayan kurulum yüzeyi üzerinde kurulum Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi! BİLGİ EN 206-1'e göre XC1 maruziyet sınıfındaki betonun C25/30 sınıfına göre yeterli basınç dayanımına sahip olmasına dikkat edin. Kurulum yüzeyi bağımsız, düz ve yatay olmalıdır. Ağırlık bilgilerini dikkate alın. Biyogaz tesislerindeki işletim için suya daldırılabilir motor karıştırıcısı şartlarının kontrolü ve uyarlanması için gözle kontrol imkanı (örn. göz penceresi) öngörülmelidir. Amamix 19 / 60

20 5 Kurulum/montaj BİLGİ Biyogaz tesislerindeki dalgıç mikserlerin bakımı için her an agreganın dolu hazneden çıkarılmasını mümkün kılan montaj delikleri ve ilgili montaj teknolojileri (kaldırma araçları) öngörülmelidir. Bunu yaparken kurulum planı/ölçü şekli ve veri sayfası uyarınca dalgıç mikserin minimum sökme ölçülerini dikkate alın. 1. Yapı tasarımını kontrol edin. Yapı tasarımı ölçü sayfaları/kurulum şemasındaki ölçülere göre hazırlanmış olmalıdır Yağlama sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi Şek. 4: Yağlama sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi Yağlama sıvısı bölmeleri fabrika tarafından çevre dostu ve toksik olmayan yağlama sıvısıyla doldurulmuştur. Pervane söküldü. ( Bölüm Sayfa 39) 1. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını şekilde gösterildiği gibi kurunuz. 2. Kapama cıvatası (903.01) ve conta halkasını (411.01) sökünüz. Yağlama sıvı seviyesi dolum ağzı yüksekliğinde olmalıdır. 3. Yağlama sıvı seviyesinin daha düşük olması durumunda yağlama sıvısı bölmesini dolum ağzından taşana kadar doldurunuz. 4. Kapama cıvatası (903.01) ve conta halkasını (411.01) vidalayınız. 5. Pervaneyi monte ediniz. ( Bölüm Sayfa 43) 5.3 Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının kurulması DİKKAT Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının yanlış konumlandırılması Aşırı yüklenme hasarları! Kurulum şemasındaki bilgileri dikkate alınız. Sapma gösteren kurulumlarda KSB ile irtibata geçilmelidir. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını ilgili suya daldırılabilir motor karıştırıcısı ayağında ayrı "Suya daldırılabilir motor karıştırıcı ayağı" / montaj talimatında tarif edildiği şekilde sabitleyiniz. 5.4 Elektrik Kumanda sistemi planlamasına dair bilgiler Dalgıç mikserin elektrik bağlantısı için ekte verilen "Elektrik bağlantı şemalarını" dikkate alın. ( Bölüm 9.3 Sayfa 53) Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı bir bağlantı hattı ile teslim edilir ve doğrudan çalıştırma için öngörülmüştür. 8 ve 12 kutuplu motorlarda bir yıldız-üçgen çalıştırması da mümkündür. 20 / 60 Amamix

21 5 Kurulum/montaj BİLGİ Kumanda sistemi ve suya daldırılabilir motor karıştırıcısının bağlantı noktası arasında bir kablonun döşenmesinde sensörler için yeterli sayıda damarın olmasına dikkat ediniz. Enine kesit en az 1,5 mm² olmalıdır. Motorlar, IEC 38 uyarınca anma gerilimi ve gerilim toleransları olan alçak gerilim şebekelerine veya maksimum ± %10 anma gerilimi toleransları olan başka şebeke veya besleme tertibatlarına bağlanabilir Aşırı yükleme koruma sistemi 1. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını IEC 947 ve yerel olarak geçerli olan yönetmelikler uyarınca termik olarak geciktirmeli bir aşırı yükleme sistemi ile koruyunuz. 2. Aşırı yükleme koruması sistemini, tip plakasında belirtilen değerlendirme akımına göre ayarlayınız. ( Bölüm 4.3 Sayfa 16) Seviye kumandası TEHLİKE Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının kuru çalışması Patlama tehlikesi! Asla patlama koruması olan bir suya daldırılabilir motor karıştırıcısını kuru çalıştırmayınız. DİKKAT Tamamen daldırılmamış pervane Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı hasar görebilir! Suya daldırılabilir motor karıştırıcısını işletim esnasında değiştirmeyiniz (kısa süreli dahi). Dalgıç mikserin bir havuzda otomatik işletimi için seviye kumandası gereklidir. Akışkanın belirtilen minimum seviyesini dikkate alın. ( Bölüm Sayfa 29) Frekans dönüştürücü işletimi Dalgıç mikser, IEC uyarınca frekans dönüştürücü işletimi için uygundur. TEHLİKE İzin verilen frekans alanının dışında işletim Patlama tehlikesi! Patlama koruması olan dalgıç mikseri asla belirtilen alanın dışında çalıştırmayın. TEHLİKE Frekans dönüştürücünün yanlış ayarlanmış akım sınırlaması Patlama riski! Akım sınırlaması en fazla tip plakasında belirtilen nominal akımın 1,2 katına ayarlanabilir. Seçim Ayar Frekans dönüştürücünün seçimi için aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır: Üretici bilgileri Dalgıç mikserin elektrik bilgileri, özellikle de anma akımı Sadece darbe genişlik modülasyonlu (PWM) gerilim ara devre invertörleri (VSI) ve 1 ve 16 khz arasında çevrim frekansları uygundur. Frekans dönüştürücünün ayarı için aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır: Amamix 21 / 60

22 5 Kurulum/montaj İşletim Elektromanyetik uyumluluk Girişim dayanıklılığı Akım sınırlaması en fazla tip plakasında belirtilen anma akımının 1,2 katına ayarlanabilir. Frekans dönüştürücü işletiminde aşağıdaki sınırlara dikkat edin: Tip levhasında verilen motor gücünün P 2 sadece %95'ini kullanın Frekans aralığı 25 ila 50 Hz Frekans dönüştürücüdeki işletimde dönüştürücü modeline (tip, girişim bastırma önlemleri, üretici) bağlı olarak farklı şiddette girişim emisyonları meydana gelir. Dalgıç motor ve frekans dönüştürücüden oluşan tahrik sisteminde sınır değerlerin aşılmasını önlemek için dönüştürücü üreticisinin elektromanyetik uyumluluk bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Üreticinin kılıflı bir makine besleme hattı önermesi durumunda kılıflı bağlantı hattına bir dalgıç mikser kullanılmalıdır. Dalgıç mikserin kendisi prensip olarak yeterli bir girişim dayanıklılığına sahiptir. Monte edilen sensörlerin denetlenmesi için işletmeci, tesisteki elektrikli hatların uygun seçimi ve döşenmesiyle yeterli bir girişim dayanıklılığı sağlamalıdır. Dalgıç mikserin bağlantı hattı/kumanda hattı değiştirilmemelidir. Uygun değerlendirme cihazları seçilmelidir. Motorun iç kısmındaki sızıntı sensörünün denetlenmesi için bu durumda özel ve KSB tarafından temin edilebilir bir rölenin kullanımını tavsiye ederiz Sensörler TEHLİKE Tamamen bağlanmamış dalgıç mikserin işletimi Patlama tehlikesi! Dalgıç mikser hasar görebilir! Asla elektrik bağlantı hatları tamamen bağlanmamış veya denetleme sistemleri çalışmayan dalgıç mikseri çalıştırmayın. Suya daldırılabilir motor karıştırıcısı sensörler ile donatılmıştır. Bu sensörler suya daldırılabilir motor karıştırıcısında tehlike ve hasarları engeller. Sensör sinyallerinin değerlendirilmesi için ölçüm dönüştürücüleri gereklidir. 230 V~ için uygun cihazlar KSB tarafından temin edilebilir. BİLGİ Suya daldırılabilir motor karıştırıcısının güvenli işletimi ve garantimizin geçerli olması sadece sensör sinyallerinin bu kullanım kılavuzu uyarınca değerlendirilmesi durumunda sağlanır. Tüm sensörler suya daldırılabilir motor karıştırıcısının iç kısmında bulunur ve bağlantı hattına bağlanmıştır. Devre ve damar işaretleri için bkz. "Elektrik bağlantı planları". ( Bölüm 9.3 Sayfa 53) Her sensör için bilgi ve ayarlanacak olan sınır değerleri sonraki bölümlerde bulabilirsiniz Motor sıcaklığı TEHLİKE Yetersiz soğutma şartları Patlama tehlikesi! Sargı hasarı! Dalgıç mikseri işlevini yerine getiren bir ısı denetimi olmadan çalıştırmayın. Patlama koruması olan dalgıç mikser için yeniden açma kilidi ve "basınca karşı dirençli kapanma" Ex d motor ateşleme koruması bulunan patlama korumalı motorların ısı denetimi için ATEX onaylı bir termistör tetikleme cihazı kullanın. 22 / 60 Amamix

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları

Detaylı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi PumpDrive 2 Eco İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı PumpDrive 2 Eco Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Genel hususlar... 5 2 Emniyet... 5 2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembolleri...

Detaylı

Wilo-EMU KM13... + NU911...

Wilo-EMU KM13... + NU911... Wilo-EMU KM13... + NU911... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPDMLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. SE, SL, 9-30 kw. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. SE, SL, 9-30 kw. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI SE, SL, 9-30 kw Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER 1. Genel uyarı Sayfa 1. Genel uyarı

Detaylı

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας F Notice

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Baskı 11/2012 19494971 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba TR P_SI_0074_SW Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun. Atmayın. Kurulum veya kullanım hatalarından meydana gelen hasarlardan

Detaylı

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr Voith Turbo Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr TRI TR 94/9/AT direktifine uygun model dahil DİKKAT! Lütfen bu kılavuzu montaj ve devreye alma çalışmalarından

Detaylı

Montaj ve İşletim Kılavuzu (Orijinal tercüme) Vibrasyon motorları

Montaj ve İşletim Kılavuzu (Orijinal tercüme) Vibrasyon motorları Montaj ve İşletim Kılavuzu (Orijinal tercüme) Vibrasyon motorları 08.15 durumu Aşağıdakilere göre: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 telif hakkına sahiptir Bu İşletim Kılavuzu'nun telif hakkı korunmaktadır.

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör Kullanım kitabı ve bakım talimatı Kullanım kitabı ve bakım talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş 4 1.2 Genel Uyarılar ve Uyarı

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB

FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB FLENDER FLUDEX kaplinler FAO, FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB ve FAR İşletim Talimatları FLENDER couplings FLENDER FLUDEX kaplinler FAO, FAD, FAE, FAM, FADB, FADS, FAK, FAKB ve FAR İşletim Talimatları

Detaylı

Kullanma kılavuzu G-BH1, G-BH9 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9 2BH9 23. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Kullanma kılavuzu G-BH1, G-BH9 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9 2BH9 23. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Baskı: 04.2010 610.44434.80.000 Orjinal kullanma kılavuzu Türkçe Kullanma kılavuzu G-BH1, G-BH9 2BH1 1 2BH1 2 2BH1 3 2BH1 4 2BH1 5 2BH1 6 2BH1 8 2BH1 9 2BH9 23 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel

Detaylı

Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2. P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar

Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2. P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2 P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar Montaj- ve işletim talimatları FLENDER gear units Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2 P..A, P..B, P..A/TR,

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme kılavuzu. Elektro silindir CMS..50 71

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme kılavuzu. Elektro silindir CMS..50 71 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzu Elektro silindir CMS..50 71 Baskı 03/2013 20071515 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Spesifikasyon Durum: 27.09.2010 Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Telif Hakkı 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Almanya Bu dokümantasyon

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Üflemeli kazan Alt ısıl değer/yoğuşmalı 6 720 65 876-00.RS Logano G225/Logatop BE brülörlü Logano plus GB225 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle

Detaylı

www.neoenerji.com Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Kullanım kılavuzu

www.neoenerji.com Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Kullanım kılavuzu / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 Kullanım kılavuzu Şebeke bağlantılı inverter TR 4,046,0074,TR 005-5050 0 Değerli okuyucu TR

Detaylı

İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu

İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu Güvenlik Talimatları AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Genel Genel güvenlik yönetmelikleri, her çalışma yeri için yapılan belirli

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - İki Telli Çubuk ve halat ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49477

Detaylı