Ve kurtardım insanları önledim Hades in karanlıklarında yok olup gitmelerini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ve kurtardım insanları önledim Hades in karanlıklarında yok olup gitmelerini"

Transkript

1 61. Ölüm Yıldönümünde Sabahattin Ali yi Anmak: Yazgısını Seven Adam ve iirinde Ölüm ü Çaırmak Temi Remember Sabahattin Ali on the 61 th Anniversary of Death: The Man Likes His Predestination and in His Poems Invite to Death Theme Özet Özlem FEDA Bu sükût çinenen bir muhabbetin yasıdır. Bu sükût bir kömürün içerden yanmasıdır. Bu sükût beynimdeki cinnetin potasıdır; Görüp aldanmayınız sessizce durduumu... Sabahattin Ali, içinde yaadıı toplumla uzlaamayan bir air ve yazardır. Hem iirlerinde hem de öykü ve romanlarında egemen güçler tarafından belirlenmi kurallara bakaldıran, bu güçlerin kendilerini ezmesine izin vermeyen bireylerin bilinci mevcuttur. Yazdıklarından ötürü kendisini bekleyen kötü yazgının (öldürülmenin) farkında olarak yaar ve bunu iirlerinde hissettirir. Bu çalımada Sabahattin Ali nin ilk kitabı olan Dalar ve Rüzgâr daki iirlerinden hareketle ana hatlarıyla iirlerindeki yazgının farkında olu ve ölüm temi üzerinde durulmutur. Anahtar Kelimeler: Sabahattin Ali, yazgı, ölüm, çaırmak. Abstract Sabahattin Ali is a poet and writer who (can not) to come an agreement in his society. It is available that consciousness of individuals which revolted by dominant forces determinated rules and not permitted this forces themselves both in his poems and stories and novels. He lives as be avare of bad fate (lick the dust) waited for himself because of his works and he makes feel this in his poems. In this study has been dwelled upon with main lines to be avare of fate and death theme in his poems in the first poem book of Sabahattin Ali Dalar and Rüzgâr. Key Words: Sabahattin Ali, fate, death, to invite. Bir Ölüm lanı Ouz Atay ın ironik romanı Tehlikeli Oyunlar ın Yalnızlıın Oyuncakları adlı üçüncü bölümü bir ölüm ilânı ile balar: Nihayet insanlık da öldü. Haber aldıımıza göre, uzun zamandır amansız bir hastalıkla pençeleen insanlık, dün hayata gözlerini yummutur. Bazı arkadalarımız önce bu habere inanmak istememiler ve uzun süre, Yahu insanlık öldü mü? diye mırıldanmaktan kendilerini alamamılardır. Bu nedenle gazetelerinde, nsanlık öldü mü? ya da nsanlık ölür mü? biçiminde büyük balıklar yayımlamakla yetinmilerdir. Fakat acı haber kısa zamanda yayılmı ve gazetelere telefonlar, telgraflar yamıtır; herkes insanlıın son durumunu örenmek istemitir. Evet, insanlık artık aramızda yok. nsanlıktan uzun süredir ümidini kesenler ya da hayatlarında insanlıın hiç farkında olmayanlar bu haberi yadırgamamılardır. Fakat insanlık âleminin bu büyük kaybı, birçok yürekte derin yaralar açmı ve onları ürkütücü bir karanlıa sürüklemitir; o kadar ki, bazıları artık insanlık olmadıına göre bir âlemden de söz edilemeyeceini ileri sürmee balamılardır. Bize göre, böyle geni yorumlarda bulunmak için henüz erkendir. nsanlık artık aramızda dolamasa bile, hatırası gönüllerde her zaman yaayacak ve çocuklarımız bizden, bir zamanlar insanlıın olduunu, bizim gibi nefes alıp ıstırap çektiini öreneceklerdir 1 Bu ilân, romanın sonunda hayatını intiharla noktalayacak olan Hikmet Benol un, yitip giden birçok deerin ardından yaktıı bir aıt gibidir. Tıpkı, bu makalenin, 2 Nisan da, ölümü üzerinden 61 yıl geçmesine Ör. Gör., DEÜ Buca Eitim Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. 1 Ouz Atay, Tehlikeli Oyunlar, letiim Yayınları, stanbul 1992, s

2 307 ramen ölümü hâlâ tam olarak aydınlatılamayan, Türk Edebiyatının yitip gitmi deerlerinden Sabahattin Ali yi anımsatmak için yazıldıı gibi. Walter Benjamin, Mutlu olmak, ürküntü duymadan kendinin farkına varabilmektir 2 der. Lao Tse den bu yana Dou felsefesinde ise nsanların bilgilisi bakalarını bilen, insanların akıllısı kendini bilendir anlayıının hâkim olduu bilinir. Kendini bilmek, kendinin farkına varabilmek, yazgısını bilmeyi ve kendilik ini ödün vermeden korumayı da beraberinde getirir. Antik Yunanlı Sokrates in, bilmek eylemektir düüncesi bu itibarla anlamlıdır. Yazgının ve kendi nin farkına varı ve onları koruma mücadelesi, aslında iradenin bir zaferidir. nsanı eyleme götüren duygular ve düünceler ile bunları dizginleyenler arasındaki mücadelede galip çıkan taraf, iradeyi belirledii gibi kiilie de yön verecektir. Bu mücadeleyi aklında ve kalbinde veren birey modeli, çou zaman yazgısının farkına çok önceden varır. Bu kiilie sahip birey de kendinin farkına varmakla kalmaz; önünde durduu toplumun gidiâtının da farkına vararak onun varoluu için yapılması gerekeni ifa etmekten çekinmez. Örnein, insanları Hades in karanlık dünyasından kurtaran, Tanrılardan atei çalarak insanoluna veren Prometheus kendinin ve dier insanoullarının farkına varabilmi bir ilk örnektir. nsanlar için iyi yi istemesi Zeus tarafından -cierleri kartallara yem edilerek- ikenceye mâruz bırakılmasına sebep olmutur. Aiskhylos un Zincire Vurulmu Prometheus unda cezalandırılma sebebini öyle haykırır Prometheus: Prometheus: Anlatayım: Zeus, baba tahtına oturur oturmaz Baladı her tanrıya bir eref payı vermeye, Devletinin katlarını önem sırasına koymaya. Bu arada zavallı ölümlüleri düünmek Aklının ucundan bile geçmedi; Tersine soylarını ortadan kaldırmak, Bambaka, yeni bir soy yaratmak istiyordu Bu tasarıya kimse karı çıkmadı benden baka Ve kurtardım insanları önledim Hades in karanlıklarında yok olup gitmelerini Korobaı: Daha büyük baka suçların olsa gerek Prometheus: Evet, ölüm kaygısından da kurtardım ölümlüleri, Korobaı: Nasıl bir deva buldun bu derde karı? Prometheus: Kör umutlar saldım içlerine Dahası var; atei armaan ettim onlara Korobaı: Ne? Kızıl ate ölümlülerin eline mi geçti? Prometheus: Evet, bütün sanatları da örenecekler ondan 3 Prometheus tan bu yana ürküntü duymadan yeryüzündeki vazifesinin ve yazgısının farkında olan birçok insanın, özellikle air ve yazarın sonu da aynı olmutur. Tarihimizin ve iirimizin bu konudaki bir örnei Nef î ise, dier örnei de Nâzım Hikmet tir. Nef î, hicveden dili yüzünden asılmı; Nâzım yazgıya 2 Walter Benjamin, Tek Yön (çev. Tevfik Turan), Yapı Kredi Yayınları, stanbul 1999, s Zincire Vurulmu Prometheus, (çev. Azra Erhat-Sabahattin Eyübolu), Bankası Yayınları, stanbul 2000, s. 49.

3 308 direnmeye yüksek sesle davet eden iirleri yüzünden hapse girmitir. Elli yaında siyatikli ve kalp hastası olarak hapisten çıktıında askere çarılmı ve sonunda kuralları bakalarınca kararlatırılmı bir oyun un parçası olmaktan sıkılmı ve Rusya ya sıınmı ve bundan dolayı vatan haini ilan edilmitir. Nâzım ın, kendisinin ve toplumunun farkına vardıran düünceleri, onun yazgısı olmu; ne düüncelerinden ne de yazgısından asla vazgeçmemi hatta yazgısına davetiye çıkarmıtır. Bu sebeple arkasından kendisi gibi düünen birçok isme ıık olmutur: Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Abidin Dino bunlardan birkaçıdır. stiklâl Marı airi Mehmet Âkif in durumu da Nâzım dan farklı deildir. O da, yeni kurulan Cumhuriyet in Batılılamak konusundaki hassasiyet ve eylemlerine karı düüncelerini yüksek sesle dile getirdii için -ölümünden iki ay öncesine kadar- Mısır da seçmek zorunda kaldıı bir sürgünlüü yaamıtır. Ölümü Çaıran Adam 2 Nisan 1948 tarihinde aramızdan ayrılan Sabahattin Ali de kendi varoluunun/yazgısının baından beri farkında olan bir baka yazarımızdır. Bulgaristan (Gümülcine) da balayan yaam yolculuu, yine Bulgaristan sınırında son bulan Sabahattin Ali, Balıkesir de da Çalayan ve Irmak dergilerinde yayımladıı iirleriyle balar sanat hayatına. Bu dergileri stanbul un büyük dergileri izler: Yedi Meale, Resimli Ay, Varlık Artık iirleri yanında öykü de yazan Ali, özellikle öyküleriyle realist hatta toplumcu edebiyat akımının da dikkate öncüsü olur ve ilk toplumsal gerçekçi öyküleri (ilk öyküsü 30 Eylül 1930 tarihli Bir Orman Hikâyesi dir.) Resimli Ay dergisinde yayımlar.aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz la çıkardıkları Marko Paa gibi siyasî mizah dergilerdeki eletirel yazılarıyla halkı bilinçlendirmeye çalıır. Marko Paa nın sık sık kapatılıp isim deitirmek zorunda kalıı, Merhum Paa, Malûm Paa gibi adlarla yeniden çıkması, Sabahattin Ali, Sertel (Sabiha, Zekeriya) ler ve dier arkadalarının ısrarlı tavrı da olabilecekleri göüsleme düüncesinin önemini okurlarına göstermitir. Öykü ve romanlarında, pasif görünen ancak yazgısına boyun emeyen insanları ilemi; düzenin adamları na, yani siyaset ve siyasetçilerden aldıkları güçle halk üzerinde türlü oyunlar sergileyen erafa direnen insanların öykülerini anlatmıtır 4. Böylece inandıı deerler için çarpıan, bakalarının belirledii yazgı ya kafa tutan onurlu insanları karımıza çıkaran Sabahattin Ali, birçok eserinde, âdeta ideal tragedya kahramanları yaratmıtır. Bazen de öteki ler içinde kendilerine sıınacak yer bulamayan yalnız mücadeleci lere, imdi kendinin de Bulgaristan sınırında -Tekirda dalarının eteklerinde yatması gibi- dalara sıınmayı salık vermitir. Sabahattin Ali, içinde yaadıı toplumla ve onun egemen güçleriyle uzlaamayan, onların halkı kukla gibi gören zihniyetleriyle sürekli savaan bir air ve yazardır. Bu bakımdan onu bekleyen yazgıyı da önceden bilen, gören ve ölümü göze alırcasına fikirlerini savunan bir yürek içisi dir. Kuyucaklı Yusuf (1937) romanında eraf ve hükümet güçlerinin ibirliine dayalı bir düzene bakaldıran köylü kahramanı Yusuf un macerasını anlatmaktaki ustalıı onu, Yaar Kemal, Orhan Kemal gibi Anadolu halkının hâkim güçlere karı direniini anlatan romancıların ilk örnei olmasını salamıtır 5. Hasan Bouldu bata olmak üzere, bakalarının koyduu kurallara, düzene kendi bildikleri/inandıkları uruna bakaldırmak yolunda canlarını veren insanlar, Anadolu gerçeini ve insanları arasındaki sosyal yaam farkını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Ölümünden daha iki ay önce hapse gireceini hatta susturulabileceini bile bile Mehmet Ali Aybar ın çıkardıı Zincirli Hürriyet te (ubat 1948), Asıl Büyük Tehlike Bugünkü Ehliyetsiz ktidarın Devamıdır balıklı son makalesinde, Amerika'dan yardım alabilmek için ülkeyi sosyalist tehlike altında göstermeye çalıan iktidarı sert bir dille eletirir 6. Sabahattin Ali nin bu tavrı biçim ve biçem açısından halk iirine yakın olan ilk kitabı Dalar ve Rüzgâr daki iirlerinden itibaren de görülür. Her ne kadar iirlerinde çounlukla romantik ve kimi zaman yılgın bir ruh hâli sergilese de, vatanında bir birey olarak varoluunun ne anlama geldiini fark ettii bu yüzden de bunu fark eden her aydın gibi kaygı lı olduu gözlenir 7. Bu kaygı sadece 4 Vedat Günyol, Kıyaslama Yoluyla Sabahattin Ali nin Hikâyecilii ve Romancılıı, Yücel, nr. 103, Mayıs 1945, s Ayrıca bu konuda bk. Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman ( ), C. 1, stanbul 1968, s Bu konuda bilgi için bk. Sabahattin Ali, Çakıcının lk Kurunu (Tereke), YKY, stanbul 2002, 152 s. 7 Ramazan Korkmaz, Sabahattin Ali nin iirleri incelendiinde; iç serzenileri avutmaya, doyurmaya veya dindirmeye çalıan bu yüzden de tezatların en uç noktalarında gidip gelen; zaman zaman cesur, kararlı ve kalender ama ekseriya vehimli, aciz, korkak, bedbin ve daha çok melankolik bir ben airi çıkar. der. Ayrıntılı bilgi için bk. Ramazan Korkmaz, Sabahattin Ali: nsan ve Eser, Yapı Kredi Yayınları, stanbul 1997, s

4 309 bireysel deil, entelektüel bir kaygıdır. Tıpkı J. J. Rousseau gibi romantiklerin hatta bizdeki Abdülhak Hâmid gibi airlerin tabiata sıınması da bu yüzden bouna deildir. Çünkü ehir ve ehirdeki hesaplar aydın/insan ı bozacak, oyuncak yapacak oysa tabiat/dalar bozulmuluktan arındıracaktır. Bu dünyanın, hele hele toplumun kendini taımayacaını, haklıya kulak kesilmek yerine kulaklarını tıkayacaını sonunda da onu susturacaını hissetmi olan air, bu hislerini iirlerine yansıtmıtır. Gerçi Sabahattin Ali, bu iirlerin yazılmasından yıllar sonra özgür düüncenin serpilemedii bir ortamda yazma eyleminin sıkıntılarını çıkardıkları ve yazdıkları dergilerin kapatılmasından, Nâzım Hikmet ve kendi baına gelenler yoluyla zaten açıkça örenmi ve yıllar sonra da örenecektir. Bu sebeple, yaadıı ve yazdıı ortamdan yaayacaklarını önceden bilmesi ve böyle bir ortamda yazamadan yaamaktansa ölümü çaırma/göze alma sı manidardır yılları arasında Atsız Mecmua bata olmak üzere Varlık, Yedi Me ale gibi dergilerdeki iirlerinden oluan Dalar ve Rüzgâr 8 daki iirler, Sabahattin Ali nin arz-ı hâli gibidir. Bu iirlerde, ak ve var olu gibi bireysel sıkıntılar kadar, toplumsal sorunlardan da ıstırap duyan ve bu sorunları her eye ramen dile getirmekten çekinmeyen bir sanatçı duruu sergiler. Bu sebeple aslında kendisi seçmedii yazgısını âdeta adım adım ve baıyla birlikte kabul ederek çaırır. Kitaba adını veren Dalar ve Rüzgâr iirleri, airin her türlü yozlama karısında kendini güvenilir kucaklarına bıraktıı doaya ait iki unsurdur. Sabahattin Ali, burada hem toplumla, hem kendiyle hesaplama fırsatı bulur. Rüzgâr (1931) iirinde kendisine kayıtsız kalan kulaklardan ikâyet ederek, her eyi bir hiç olarak gören, insanlara itimadı kalmayan air, dalara ve onların efendisi rüzgârlara sıınır. Tabiatın kucaı Sabahattin Ali için efkatli bir ana kucaı gibidir. iir, airin dalara sıınma sebebini okurla paylamasıyla balar. airin arzuları ve etrafın duyarsızlıı arasındaki çatıma, yaanılan ortamdan honutsuzluk bu mısralarda dikkat çeker: Arzularım muayyen bir haddi aınca Ve kulaklar sözlerime saırlaınca Bir ihtiras duyup vahi maceralara Çıkıyorum bulutları aan dalara. Tanrıların baı gibi baları diktir, Bu daları saran sonsuz bir geniliktir, Ben de katıp vücudumu bu genilie, Bakıyorum aaılarda kalan hiçlie. Dadan aaıdaki her türlü eylemi, insanı, ehri, gürültüyü, yalanı bir hiçlik olarak deerlendiren air, sonra daların hükümrânı rüzgârı devreye sokar ve sıkıntısını, toplumdan uzaklama nedenini ona anlatır, çünkü bir tek ona güvenir: Ey daların dertlerini dinleyen rüzgâr! Benim artık yalnız sana itimadım var. Etrafımın sözlerine aklım ermedi, Etrafım da bana asla kulak vermedi. Senelerden beri hâlâ anlaamadık, Ben de kestim anlamaktan ümidi artık. Rüzgâr iirinde airin yaadıı dünya, toplumdaki yozlamalar, insan ilikilerindeki bozulmalar ve bunlardan duyduu kaygı açıkça dile gelir. Öyle ki air, bu dünyada hiçbir deer in deer olarak kalamayacaına, hakikî sıfatı taıyan hiçbir eyin kalmadıına, artık airlerin iirinin, filozofların düüncelerinin, âıkların akının bile gerçek olmadıına hükmederek üzüntü ve öfke duyacaktır. Zaman zaman her eyin boluu fikri ve daların yücelii onu Tanrı fikrine de götürecektir: Bir dürbünün ters tarafı gibi bu dünya En büyük ey, en asil ey küçülür burda. 8 Sabahattin Ali, Deirmen Dalar ve Rüzgâr, 2. b., Varlık Yayınları, stanbul 1965; Bütün iirleri, (Dalar ve Rüzgâr, Kurbaanın Serenadı ve öteki iirler), (haz. Attila Özkırımlı), YKY, stanbul 1999.

5 310 Burda yalan para eden biricik itir, Burda her ey bir yapmacık, bir gösteritir. Kimi coar din uruna geberir, yalan! Kimi gider vatan için can verir, yalan! Bir filozof yetmi eser yazar, yalandır; Bir kahraman istibdadı ezer, yalandır, airlerin büyük akı fânî bir kızdır, Bu dünyada herkes sinsi, herkes cılızdır. Her büyüklük cüzzam gibi dökülür burda, En muazzam ölüm bile küçülür burda. Tüm bunlardan sonra insan olmanın haysiyetine dokunması ve dalara ve rüzgâra sıınması kadar doal bir ey yoktur aire göre. Zira mücadele etmek için de bir muhatabın olması gerektir: Zaman zaman malup olsam bile etime, nsan olmak dokunuyor haysiyetime. Büyük, temiz bir arkada arıyor ruhum, te rüzgâr, imdi sana sıınıyorum! iir kitabına adını veren dier iiri Dalar (1931) da ise, yine her türlü çirkinlie ve yozlamaya karı, ulu, aılmaz ve temiz olan dalara/tabiata sıınma dikkat çeker. Da balarının dumanlı oluu gibi, airin baı da sürekli dertli yani dumanlıdır. Dalar nasıl ovalara sımazsa, o da hiçbir yere sıamaz ve: Baım da saçlarım kardır, Deli rüzgârlarım vardır, Ovalar bana çok dardır, Benim meskenim dalardır, der. üphesiz bunun sebebi: ehirler bana bir tuzak, nsan sohbetleri yasak, Uzak olun benden, uzak, Benim meskenim dalardır diyen airin kalabalık içinde yalnız oluu kadar, onun gibi düünen kiileri bulamaması ve bu yüzden tutunacak bir dal aramasıdır. Dalar iiri, ömrünün geri kalanında roman ve öykülerle inandıını savunan ve ölümünü âdeta severek çaıran Sabahattin Ali nin erken yazılmı bir vasiyeti gibidir: Bir gün kadrim bilinirse, smim aza alınırsa, Yerim soran bulunursa: Benim meskenim dalardır. Sabahattin Ali için ölümle yaam arasında bir yerde duran dalar, ya dümana geçit vermeyerek airi ve korumaya çalıtıklarını saklayacak; ya da mezarına mesken olacaktır. Tekirda da Bulgaristan a geçmek üzereyken sınırda öldürülen ve Hıfzı Topuz 9 un ifadelerine göre, önce sorgulama sırasında ikence görerekbaından aldıı darbelerle ölen ve sonradan bu ikence vak ası örtbas edilmek istendii için kurunlatılan Sabahattin Ali, çıplak/savunmasız ve kimliksiz bir biçimde birkaç gün Istıranca daların eteinde yatmı ve bir çoban tarafından bulunmutur. Mezarının istedii gibi daların eteklerinde olması bouna deildir bu yüzden hem dalardan kaçmak için geçit ararken vurulmu Istranca dalarının eteklerinde sonsuzlua kavumutur. 9 Hıfzı Topuz, Baın Öne Eilmesin, Remzi Kitabevi, stanbul 2006, s

6 311 O, iirinde bir kız kaçırma öyküsünü dile getirse bile, dalara sıınmı; her zaman kendisini beklemekte olan tehlikeye karı dalardan medet ummutur. Kızkaçıran (1932) iirinde, yine bir oyun / düzen e karı çıkar ve sevdiini alıp kaçırır. Pelerine düen jandarmaların onu öldüreceini bilse de yolundan dönmez. Sadece dalardan ve atından medet umar: Dalar geçilmiyor kardan; Aman yok candarmalardan. Ayrılamadım bu yardan; Yürü yaız atım, yürü... Peime dütü takipler, Boynumu bekliyor ipler Zeybekler seni ayıplar; Yürü yaız atım, yürü... Sabahattin Ali de yazgıya bakaldırı, ak ve ölümle iç içe geçmitir. airin 1931 tarihinde kaleme aldıı Eskisi Gibi (1931) adlı iiri, ak ekseninde yazılmı olmakla birlikte, yine yazgısını her durumda seven, ona vurgun olan bir adamın samimi hislerini anlatır. Zira iirde Sabahattin Ali nin dile getirdii sevgili de dâhil her özne, ona sırtını çevirmi olmasına ramen, yine de dile getirdii özneye tutkun olması, acısına bile gülümsemesi yazgısını sevmesinin iaretidir: Seneler sürer her günüm, Yalnız gitmekten yorgunum; Zannetme sana dargınım, Ben gene sana vurgunum. Daları aınca baım, Geri kaldı her yoldaım, Gel sevgilim, gel kardaım, Ben gene sana vurgunum. tilmi, tekmelenmiim, Doduum günde yanmıım, Yalnız sana güvenmiim; Ben gene sana vurgunum. Özellikle son dörtlükte kötü yazgısını dıa vuran ve bir tek sevgiliye güvenen air onun tarafından da yüzüstü bırakılmayı göze almı gibidir. Søren Kierkegaard, insanı hayvanlardan ve meleklerden ayıran eyin kaygılı olmak olduunu belirtir. Ancak Kierkegaard, her insanın kat etmesi gereken yolun; ne yitip gitmeyi, ne de kaygı ya boyun emeyi seçmeden kaygılı olmayı örenmek 10 olduunu söyler. Sabahattin Ali de tüm yaamı boyunca yitip gitmeden ve kaygısına boyun emeden ancak kaygılı olarak yaamıtır. Birçok iiri gibi arkıya dönütürülen Melankoli (1932) iiri, onun kaygıyla yaamayı örenmi ruh hâlini yansıtır: Beni en güzel günümde Sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde Acı bir tortusu kalır. 10 Søren Kierkegaard, Kaygı Kavramı, (çev. Türker Armaner), Bankası Kültür Yayınları, stanbul 2004, s. 165.

7 312 Anlayamam kaderimi, Bir ate yakar derimi, çim dar bulur yerimi, Gönlüm dalarda bunalır. Yanıma düer kollarım, Görünmez olur yollarım, En sevgili emellerim Önüme ölü serilir... Ne bir dost, ne bir sevgili, Dünyadan uzak bir deli, Beni sarar melankoli: Kafamın içersi ölür. Sevgilisine yazdıı bir ak iirinde de dünyadaki herkesin ona karı olduunu bilen ama bundan duyduu kaygıyla yaamayı örenen bir insanın duruuyla sevgiliye seslenir. Onu çaırmakta olan kötü son/yazgının farkında olan airin sevgiliden bekledii tek ey onu sevgiyle anmasıdır. Halk iiri söyleine yakın, sanat deeri açısından çok baarılı olmayan 1934 tarihli Son Mektup adlı iir, bu hislerle yazılmıtır. Her ey bana engel oldu âlemde / Bir cokun nehirdim, yıktım bendimi diyen air, kararlılıını yineler. Aynı iirin ilerleyen mısralarında ise, yine kendi var oluunun sebebini ve onu sona doru götüren bilinci dıa vurur. Bu bilinçle bu dünyada yerinin olmadıını, kabına sımaz yaradılıının önünde sonunda onu bakalarının kurallarını hazırladıı oyun a bakaldırmaya, bunun da onu, beklemekte olan yazgı ya götüreceini ifade eder. Âdeta yaama hakkına son verileceini kestiren Sabahattin Ali, sevdiklerinin arkasından ayda yılda bir kez onu anmasının gönlünü ne kadar ho edeceini, son mektup la haykırır: Benim gönlüm douundan deliydi; Baka dünyaların akın seliydi... Bunun böyle olacaı belliydi... Her ey biter sel yerine döndü mü... Dünya durmaz, bahar olur, kı olur, Belki senin gözün biraz ya olur, Ben garibim, benim gönlüm ho olur, Sevdiklerim ayda yılda andı mı... Onu bekleyen hazin sona kendisini sürekli hazırlamı olan Sabahattin Ali nin ilk kitabında bu kadar ölümle içli dılı olması tuhaftır. Son Mektup la, Dalar la vasiyetlerini bildiren airin, Hapishane arkısı- I (1932) adlı iiri de dier iirleri gibi arz-ı hâl niteliindedir. Bu iir de onun ölümü çaıran psikolojisini, verdii mücadeleleri ve yorgunluunu seslendirir: Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum; Mor çiçekli dal gibiydim, Bahar vaktinde kırıldım. Devrinden ikâyetçi olan ve onun kendisini anlamamakta direndiini söyleyen air, Yar olmadı bana devir/ Her günüm bir baka zehir, diyecek ve htiyar çınarlar gibi bir gün içinde devril diini de aynı iirde dile getirecek; sıkıntı içinde geçirdii bu hayatı taımaktan yorgun, ölümünü çaırmaya devam edecektir: Ekmeim bahtımdan katı, Bahtım dümanımdan kötü; Böyle kepaze hayatı Sürüklemekten yoruldum. iirlerinde giderek artan bir bıkkınlık içinde olduunu gördüümüz Sabahattin Ali, dünyadan göçmek için âdeta fırsat kollamakta ve ölümüne el etmektedir. Öyle ki Servi (1933) iirinde bir servi ile konuarak

8 313 mezarı için bir yer bile ayarlar. Bu dünyada kimsenin anlamadıı airin serviyle anlaması, servinin ona dibinde yer vermesi yine tabiatın kucaına sıınıtır. Servi ona öyle seslenir: Çok koup yorulmusun, Yollarda yalnız kalmısın, Güvenip bana gelmisin, Rahat benim altımdadır. Sana kökümde yer versem Gölgemi üstüne gersem... Hey rahat isteyen sersem! Rahat benim altımdadır. Sis Denizinin Semasındaki Gezgin Alman romantik ressamı Caspar D. Friedrich in Wanderer above the Sea of Fog 11 yani Sis Denizinin Semasındaki Gezginci adlı tablosunda, sisli bir daın tepesinde elindeki âsasıyla ötelere bakan, insanlar arasında kendisine yer bulamamı, bu yüzden yokluu ve ölümü çaıran yalnız bir adam resmedilmitir. Bizce Friedrich in tablosu altına Sabahattin Ali nin Kudurmak adlı iirindeki u satırlar yaraır: Bu sükût çinenen bir muhabbetin yasıdır. Bu sükût bir kömürün içerden yanmasıdır. Bu sükût beynimdeki cinnetin potasıdır; Görüp aldanmayınız sessizce durduumu... Sonuç Sabahattin Ali, bütün yaamı boyunca düüncenin özgürlemesi için dergi ve gazetelerde yazılar yazmıtır. Eserlerinde haksızlıa urayan insanların mücadelelerini ve toplumdaki güçler savaını dile getirmitir. Ancak iirlerinde, bir yerlere sıamamanın, düüncelerine ses veren birilerini bulamamanın hüznünü taımıtır. Bu hüzünle, iirlerinde âdeta yokluu ve ölümü çaırmıtır. O, Caspar David Friedrich in Sis Denizinin Semasında Gezginci adlı tablosundaki gezginci gibi, sislerle kaplı bir daın doruundan aaıya/hiçlie bakıp artık yorgun dümü olmasından dolayı kaygılı ama gözleri ötelerde olan bir seyyah gibidir. Onu bekleyen yazgıyı/ölümü önceden bilen ve seve seve çaıran bir gezgindir. KAYNAKÇA AISKHYLOS Zincire Vurulmu Prometheus, (çev. Azra Erhat-Sabahattin Eyübolu), Bankası Yay., stanbul ALANGU Tahir, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman ( ), c.1, stanbul ATAY Ouz, Tehlikeli Oyunlar, letiim Yay., stanbul BENJAMIN Walter, Tek Yön (çev. Tevfik Turan), Yapı Kredi Yay., stanbul FREDRCH Caspar D., Oil on canvas, 94 x 74.8 cm; Kunsthalle, Hamburg GÜNYOL Vedat, Kıyaslama Yoluyla Sabahattin Ali nin Hikâyecilii ve Romancılıı, Yücel, nr. 103, Mayıs KERKEGAARD Søren, Kaygı Kavramı (çev. Türker Armaner), Bankası Kültür Yay., stanbul KORKMAZ Ramazan, Sabahattin Ali: nsan ve Eser, Yapı Kredi Yay., stanbul SABAHATTN AL, Çakıcının lk Kurunu (Tereke), Yapı Kredi Yay., stanbul SABAHATTN AL,. Deirmen Dalar ve Rüzgâr, 2. b., Varlık Yay., stanbul SABAHATTN AL, Bütün iirleri, (Dalar ve Rüzgâr, Kurbaanın Serenadı ve Öteki iirler), (haz. Attila Özkırımlı,) YKY, stanbul TOPUZ Hıfzı, Baın Öne Eilmesin, Remzi Kitabevi, stanbul Caspar D. Friedrich,1818; Oil on canvas, 94 x 74.8 cm; Kunsthalle, Hamburg.

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15

Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ Hazırlayan Yücel HACALOLU Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 ubat 2005 Basıldıı Yer : Boyut Tan.Matbaacılık - ANKARA 1 (0312) 384

Detaylı

CANSTAN DA KTDARIN HEM ÖDÜLÜ HEM BEDEL OLARAK ERKEKLK MANHOOD IN CANSTAN BOTH AS THE REWARD AND THE COST OF POWER Pelin ASLAN

CANSTAN DA KTDARIN HEM ÖDÜLÜ HEM BEDEL OLARAK ERKEKLK MANHOOD IN CANSTAN BOTH AS THE REWARD AND THE COST OF POWER Pelin ASLAN CANSTAN DA KTDARIN HEM ÖDÜLÜ HEM BEDEL OLARAK ERKEKLK MANHOOD IN CANSTAN BOTH AS THE REWARD AND THE COST OF POWER Pelin ASLAN Öz Yarım kalmı bir Yusuf Atılgan romanı olan Canistan; dostluun, hesaplamanın,

Detaylı

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler LK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA YANLI BATILILAMA SONUCU YABANCILAAN KARAKTERLER THE ALIENATED CHARACTERS IN THE EARLY TURKISH NOVELS DUE TO THE MISCONCEPTION OF WESTERNIATION Ahmet ALVER Öz Osmanlı Devleti,

Detaylı

NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN*

NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN* NAMIK KEMAL N HÜRRYET KASÎDES VE TAHLL NAMIK KEMAL S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS Adem ÇALIKAN* Öz Namık Kemal, Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci kuak air ve yazarlarından biridir. Nazım ve nesir

Detaylı

,FKCJB:C+U+6CB?HDEB@C+MK+/H>K?:+WB?D+5CC?+)DEKECXC D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N! !!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2

,FKCJB:C+U+6CB?HDEB@C+MK+/H>K?:+WB?D+5CC?+)DEKECXC D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N! !!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2 D9$IJ+K$L9*W1*LJ=QIM*?$I+*3NNI*Q+KQKN]N!!!! D'&(1)1'*+'14>&%4* ^1W4)42*+1W-&%*+,%61# 2 Abbas Kiarostami nin film yönetimi, modern Fars!iiri esteti"ine, özellikle de Fürû" Ferruhzad ve Söhrab Sepehri nin!iirlerine

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

Ben Tanpınar'ın iirlerini Tanpınar'ın iir Dünyası adlı kitabımda tahlile çalıtım.

Ben Tanpınar'ın iirlerini Tanpınar'ın iir Dünyası adlı kitabımda tahlile çalıtım. Sayfa 1 / 279 Ahmet Hamdi Tanpınar HUZUR ::::::::::::::::: TANPINAR HAKKINDA BRKAÇ SÖZ Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) Türk edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. Bu hükmü verirken kat'iyen mübalaa

Detaylı

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN FUZÛLÎ VE BÂKÎ DVÂNI NDA BELÂ KAVRAMININ KARILATIRILMASI COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZUL S AND BAK S DIVAN Erol ÇAMYAR* Öz Kur ân ve hadislerde sıklıkla geçen ve Divan iirinde de hayli fazla

Detaylı

NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR SIDE Savakan Cem BAHADIR

NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR SIDE Savakan Cem BAHADIR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 NEDÎM N HKEMÎ YÖNÜ NEDÎM S ORACULAR

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EKL, MUHTEVA

Detaylı

POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH KANE VE KANAT GÜNER BEYOND POST-DRAMATICAL LIFES: SARAH KANE AND KANAT GUNER rfan POLAT

POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH KANE VE KANAT GÜNER BEYOND POST-DRAMATICAL LIFES: SARAH KANE AND KANAT GUNER rfan POLAT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POST-DRAMATK YAAMLARIN ÖTESNDE: SARAH

Detaylı

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER Bölüm:1Niçinvazgeçemezler1 BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1 Ben bir ba!ımlıyım diyebilmek gerçekten çok güçtür. Sokaklarda, köprü altlarında gördü!ünüz ve bugüne

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

- 134 - 1 Kaynaklar II. Merutiyet dönemini 1908-1918, 1908-1922, 1908-1923 gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz

- 134 - 1 Kaynaklar II. Merutiyet dönemini 1908-1918, 1908-1922, 1908-1923 gibi farklı tarihler arasında göstermektedir. Biz Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MERUTYET DÖNEM

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PLATON UN METAFZK TERMNOLOJS VE MAARA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17. Bahar 2011 Spring 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17. Bahar 2011 Spring 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 DEMOKRASYE GEÇ SÜRECNDE CUMHURYET HALK PARTS MUHALF BR GAZETE:

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK.

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK. T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK Ali Ekber TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

SANAY DEVR M N N ORTAYA ÇIKARDI I TOPLUMSAL SORUNLARIN EDEB YATTAK ZDÜ ÜMÜ: ÉMILE ZOLA NIN GERMINAL

SANAY DEVR M N N ORTAYA ÇIKARDI I TOPLUMSAL SORUNLARIN EDEB YATTAK ZDÜ ÜMÜ: ÉMILE ZOLA NIN GERMINAL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SANAY DEVRM NN ORTAYA ÇIKARDII TOPLUMSAL

Detaylı

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN *

TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * ÖZET Bu çalımada,

Detaylı

YIKILUPDUR BU CHÂN VE ALTI NAZRE YIKILUPDUR BU CHÂN AND SIX NAZIRE Hüseyin GÖNEL

YIKILUPDUR BU CHÂN VE ALTI NAZRE YIKILUPDUR BU CHÂN AND SIX NAZIRE Hüseyin GÖNEL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YIKILUPDUR BU CHÂN

Detaylı

Özlem KALE. stanbul Üniversitesi, YTE Anabilim Dalı Doktora Örencisi.

Özlem KALE. stanbul Üniversitesi, YTE Anabilim Dalı Doktora Örencisi. GURBET KULARI, ESKC VE OULLARI, VUKUAT VAR ROMANLARINDA GÖÇ OLGUSU PHENOMEN OF IMMIGRATION IN THE NOVELS WHICH ARE GURBET KULARI, ESKC VE OULLARI, VUKUAT VAR Özlem KALE Öz Bu çalımada Orhan Kemal in Gurbet

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

KUTADGU BLG E GÖRE TÜRK SAVA SANATI TURKISH ART OF WAR ACCORDING TO KUTADGU BLG

KUTADGU BLG E GÖRE TÜRK SAVA SANATI TURKISH ART OF WAR ACCORDING TO KUTADGU BLG KUTADGU BLG E GÖRE TÜRK SAVA SANATI TURKISH ART OF WAR ACCORDING TO KUTADGU BLG Dr. Erkan GÖKSU * Özet Türk devlet ve toplum düüncesini en açık ve sade ekilde yansıtan Kutadgu Bilig, birçok konuda olduu

Detaylı

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K KADR HAS ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK YÜKSEK LSANS TEZ "EBNEM HASSANSOUGH stanbul, 2012 ÖZET FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK

Detaylı

çindekiler: 1. Giri 3 2. Kadınlara yönelik iddet nedir? 6 3. iddetin boyutları 7

çindekiler: 1. Giri 3 2. Kadınlara yönelik iddet nedir? 6 3. iddetin boyutları 7 çindekiler: 1. Giri 3 2. Kadınlara yönelik iddet nedir? 6 3. iddetin boyutları 7 4. Kadınlara yönelik ayrımcılık ve iddet 9 Zorla evlendirme 10 Küçük yata evlilik 12 Zorla fahielik 13 5. Bir iddet kültürü

Detaylı

DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK

DVAN R SEVGL TPNDEK ABARTILARIN SMGESEL BOYUTUNA BRKAÇ ÖRNEK Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- DVAN R SEVGL

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı