Ağızdan Girişi Olan İki Ölümcül Ateşli Silah Yaralanma Olgusu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağızdan Girişi Olan İki Ölümcül Ateşli Silah Yaralanma Olgusu"

Transkript

1 Ağızdan Girişi Olan İki Ölümcül Ateşli Silah Yaralanma Olgusu Two Cases with Fatal Intra-and Perioral Gunshoot Injury Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ *, Yasemin-GÜNAY **, İsmail BİRİNCİOĞLU *** ÖZET Ateşli silah yaralanmalarında ölüm nedeninin tespiti adli tıp yönünden önemli bir sorundur. Özellikle olay yeri incelemesi yapılmamış ve yetersizse; ağızdan girişli ateşli silah yaralanmasında ölüm nedenini, orijini ve giriş - çıkış deliklerini saptamak güç olabilir. Ayrıca bu tür yaralar gözden kaçabilir. Bu çalışmada, oldukça az rastlanan ağızdan girişi olan biri cinayet, diğeri intihar olan iki ateşli silah yaralanma olgusu dolayısıyla literatürdeki benzer çalışmalar irdelendi. Ağızdan girişli ateşli silah yaralanmalarında yaklaşım biçimi önerildi ve karşılaşılan sorunlar vurgulandı. Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yarası, ağız içi, adli tıp. SUMMARY The determination of the cause of death in gunshoot injuries is an important issue in forensic medicine. in the case of intra- and perioral gunshoot injury, especially if death scene investigation is unclear ör inadequate, it is difficult to determine the manner of death and to find the entrance and exit holes. Furthermore, these vrounds could be out of screen. in this study, we investigated some features of two cases (öne homicide, the other suicide) of intra- and perioral firearm vvounds being very rare. The similar studies in literatüre were examined. The examination manner in the case of intra- and perioral firearm wound was suggested, and the problems being faced were pointed out. medicine. Key Words: Gunshoot injury, intra- perioral, forensic C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 22 (4): , 2000 GİRİŞ Ateşli silahların, askeri alanda oldukça gelişmiş tiplerinin kullanılmasının yanı sıra, sivil alanda da avcılık, savunma gibi amaçlarla kullanımı neredeyse salgın niteliğinde bir artış göstermektedir. Bu durum ateşli silahlarla oluşan kaza, intihar ve cinayetleri de beraberinde getirmektedir. Ateşli silah yaralanmalarında bulgular çok iyi tanımlanmalıdır. Aksi takdirde yargılama sırasında hekimlere sıklıkla sorulan giriş - çıkış delikleri, atış mesafesi ve orijinin tespit edilmesi güçlük arz etmektedir (1-5). Ağızdan girişli ateşli silah yaralanma olgularında i- se ölüm şekli, orijin ve giriş - çıkış deliklerinin tespiti daha da güçleşebilir. Çünkü dışarıdan görülemeyen dil, damak, yanak iç yüzü gibi ağız içi oluşumlar olay yeri incelemesi veya otopsi sırasında atlanabilir. Dolayısıyla Yrd.Doç.Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Sivas ** Öğr.Gör.Dr. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Eskişehir *** Uz.Dr. Adli Tıp Kurumu, İstanbul

2 ağız içi, burun deliği gibi gizli yerlerde yara olma olasılığı daima akılda tutularak ayrıntılı muayene yapılmalıdır (6). Bu çalışma az rastlanan, orijinleri birinin intihar, diğerinin cinayet olan ve ikisinde de ağız içinden giriş olan iki kadın olgu olması nedeniyle yapıldı. OLGU SUNUMU Cumhuriyet Başsavcılığına farklı zamanlarda intikal eden ölüm haberleri üzerine olay yeri ve otopsi sırasında düzenlenen ölü muayene ve otopsi raporları incelendi. OLGU l 70 yaşındaki kadın cesedin dış muayenesinde; ağız çevresinde özellikle üst dudakta, her iki yanakta kanama alanları, alt dudakta l cm.'lik parşömen plağı görüldü. Otopside; saçlı derialtında solukluk ve beyincikte yaygın subaraknoidal kanama dışında bir özelliğe rastlanmadı. Ağız içinin ayrıntılı incelenmesinde; dilde 1/3 arka orta kısımda 1.5 cm. çaplı, çevresi ekimotik ateşli silah yarası olduğu, üst ve alt kesici dişler ile premolar dişlerde muhtelif seviyelerde kırıklar olduğu ve kırık parçalarının bir kısmının ağız içinde bulunduğu görüldü. Boyun yumuşak dokularının mermi çekirdeği trajesi boyunca kanamalı olduğu, larinks ve farinkste kanama alanları olduğu tespit edildi. 2. ve 3. servikal vertebraların kırık olduğu, kırık kemik parçasının enseye doğru çıkıntı yaptığı, sağ karotis arterde laserasyon olduğu tespit edildi. Ağız içinden giren mermi çekirdeğinin, dilde defekt, çok sayıda diş kırığı, beyin kanaması, karotis arter laserasyonu, servikal vertebralarda kırık, medulla spinaliste yaralanma oluşturarak enseden çıkmış olduğu ve mesafesin yakın atış mesafesi olduğu belirtilmiştir. Bu olgunun mahkeme dosyasının incelenmesinde, cinayet orijinli olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır. OLGU 2 24 yaşındaki kadın cesedin dış muayenesinde; ağız ve burundan bol miktarda kan geldiği, ense ortasında saçlı deri sınırında dokuların içten dışa uzantı gösterdiği, 0.8 cm. çaplı yırtık (yıldızvari) şeklinde ateşli silah yarası olduğu tespit edilmiştir. Otopside; saçlı derialtında yaygın hiperemi, sol temporal lopta 3x5 cm.'lik, serebellumda ise yaygın subaraknoidal kanama olduğu, beyin - beyincik yüzey ve kesitlerinde hiperemi ve ödem olduğu görüldü. Ağız içinin ayrıntılı incelenmesinde; dil 1/3 ön kısımda 3 cm. çaplı yırtık tarzında ateşli silah mermi çekirdeği girişine ait yara görüldü. Ağız içi, farinks ve larinksın üzerinde yanık izleri ve duman isine bağlı siyah renkli kirlilik olduğu tespit edildi. 2. ve 3. servikal vertebraların kırık olduğu, bu seviyeleıt medulla spinalisin parçalanmış olduğu görüldü. Ağızl organlarının ve boyun yumuşak dokuların yaygın kani malı ve ekimotik olduğu saptandı. Ağız içinden gij mermi çekirdeğinin, dilde defekt oluşturarak ağız içi ı boyun yumuşak dokuları geçip servikal vertebralaıi kırık, medulla spinaliste parçalanma sonucu ense» çıkmış olduğu ve mesafenin bitişik atış mesafesi ok» belirtilmiştir. Bu olgunun mahkeme dosyasının inceleıb meşinde, intihar orijinli olarak değerlendirildiği anla» mistir. TARTIŞMA Ateşli silahlarla intihar eden olgular daha çokelsb lanı (tabanca) kullanırlar. Ateşli silahlarla intihar olgulal rının çoğunda tercih edilen yerler ağız içi, kafa, göğûl veya boyun ön tarafı gibi bölgelerdir. Spitz ve Fishet'l göre intihar amaçlı av tüfeği yaralanmalarında giriş yeil çoğunlukla ağız içi, temporal ve kalp bölgesidir (l, 3,ÎB - 13). Ateşli silah yaralanması ile ilgili yapılan bir intihaıb araştırmasında olguların yaş grubunda yoğj lastiği, özel bir düzenek bulunmadıkça olguların büyün çoğunluğunda yaralanmanın bitişik, bitişiğe yakın veyal çok azında da yakın atış mesafesinden olduğu belirtin mistir (3). Azmak ve arkadaşlarının (6) yaptığı beş yıllık bil seri çalışmada, tüm ateşli silah ölümlerin yaklaşık %llıib (15 olgu) ağızdan girişli olguların oluşturduğu, olgulannb hepsinde ağızdan ve tek atış yapıldığı, olguların ya?! ortalamasının 27 olduğu, çoğunun el tabancası kullandı-l ğı bildirilmiştir. 24 yaşındaki ikinci olgumuz da tabanca ile ağıziçi-j ni hedef alarak tek atışla intihar etmiş ve yapılan otopsi sonucu atış mesafesinin bitişik atış mesafesinde olduğy sonucuna varılmıştır. Ateşli silahla intihar, özellikle erkekler tarafından: tercih edilen bir yöntemdir. "Tersi kanıtlanmadıkça ateşli silahla ölmüş bir kadın, öldürülmüş kadın olarak kabul edilir" kuralı geçerli bir kural olmakla birlikte istisnaları bulunmaktadır (7). İntihar orijinli ikinci olgumuzun bayan olması istisnai duruma örnek teşkil etmektedir yılları arasında İstanbul'da yapılan 6271 adli otopsinin 860'ında (%13.71) ölüm nedeni ateşli silah yaralanmasına bağlı olduğu ve büyük çoğunluğun cinayet orijinli olduğu saptanmıştır (3). Cinayet orijinli ateşli silah yarası her mesafeden meydana gelmiş* olabilir ve vücudun her yerinde görülebilir. Yara-

3 ların baş ve boyun arkası, göğüs yan tarafları, sırt, karın ve ekstremitelerin proksimal kısımları gibi ulaşılması güç yerlerde bulunması cinayet lehinedir. Cinayet amaçlı ağızdan girişi olan ateşli silah yaralama olguları nadir olmakla birlikte görülebilir. Ancak görülmez demek değildir (3, 14). Azmak ve arkadaşlarının" (6) yaptıkları çalışmada, ağızdan girişli ateşli silah olgularının % 73,3'ünün erkeklerin oluşturduğu bildirilmektedir. Cinayet orijinli birinci olgumuzda, tabanca ve tek atışla yapılan girişin ağız içi, mesafenin yakın atış olduğu ve her iki olgumuzun da kadın olması dikkat çekiciydi. Ateşli silah yaralanma olgularının görülme sıklığı silahın elde edilebilmesindeki kolaylıklara bağlıdır (3, 15, 16). Ülkemizde de son yıllarda terör, güvenlik, mafya, göç gibi sorunlar bahane edilerek, silah edinme durumu ve buna bağlı ölümcül veya yaralamalı olguların sayısında büyük bir artış dikkat çekmektedir. Tüm dünyada ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümlerin sayısında artma eğilimi görülmektedir. Ateşli silah yaralanmaları n- da orijin; ülke, popülasyön, süreç ve bir çok faktöre göre farklılık göstermektedir.. Bununla birlikte en sık orijin cinayettir, ancak bazı toplumlarda intihar daha yüksek orandadır (2, 3, 17-19). Ateşli silah yaralanma olgularında olay yeri incelenmesi sırasında delil olabilecek bulgular toplanır. Atış mesafesinin tespitinde çok önemli olan, mağdurun olay günü üzerinde bulunan elbiseleri balistik olarak incelenmek üzere muhafazaya alınır. Parmak izi, elde yapılan barut isi aranmasından sonra alınmalıdır. Ağız içi, kulak delikleri, kulak arkası, burun delikleri, koltuk altları, meme altlan, meme uçları ve perine bölgesi mermi giriş deliklerinin kolayca gözden kaçabileceği yerlerdir. Bu nedenle muayene çok iyi yapılmalı, dikkatle incele rimelidir (3, 5, 20, 21). Sonuç olarak; ağız içi girişli ateşli silah yaralanmalarında ölüm nedenini ortaya koymak çok önemlidir. Ağızdan giriş olgularında mermi çekirdeği vücudu terk ettiğinde; tek bir ateşli silah yarası oluştuğundan, giriş deliği yarası ile karıştırılabilir. Bu tür olgularda ayrıntılı olay yeri incelemesi yapılmalı, giriş yarasının tespiti iyi değerlendirilmelidir. Ölü katılığına bağlı ağzın sıkıca kapalı olduğu durumlarda bile yanak iç yüzleri, dil ve damak dahil olmak üzere ağız içi ayrıntılı olarak incelenmelidir. KAYNAKLAR 1. Fatteh A. Handbook of Forensic Pathology, JB Lippincott Company, Philadelphia, s: , Knight B. Firearm injuries. in Tedeschi CG, Eckert WC, Tedeschi LC (ed.): Forensic medicine. W.B. Saunders, Philadelphia, s: , Koç S. Ateşli silah yaralanmalarında orijin saptanması ve karşılaşılan sorunlar. II. Adli Bilimler Balistik Sempozyumu. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, s: 36-46, Kolusayın Ö. Başa isabet eden kinetik enerjisi yüksek ateşli silah mermi yaralanmalarında oluşan indirekt mandibula kırıkları. Adli Tıp Derg 4:3-4, , Yılmaz A. Ateşli silahlarla oluşan yaralarda giriş - çıkış deliklerinin özellikleri ve atış mesafesinin saptanması. II. Adli Bilimler Balistik Sempozyumu. Ege Üniversitesi Bası mevi, İzmir, s: 20-7, Azmak D, Altun G, Koç S, Yorulmaz C, Özaslan A. Intraand perioral shooting fatalities. Forensic Sci Int 101(3): , Knight B. Simpson's Forensic Medicine, 10 th Ed., Edward Arnold - A Division of Hodder and Soughton, London, s: 113-4, AI-Alousi LM. Automatic rifle injuries:suicide by eight bullets-report of an unusual case and a literatüre revievv. Am J Forensic Med Pathol 11(4): , Aykaç M. Adli Tıp, 2 nd Ed., Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s: , Fisher RS. Injury by gunfire. in Spitz WU, Fisher RS (ed.): Medicolegal Investigation of Death, Part 2. Charles C. Thomas, Illinois, s: , Gordon I, Shapiro HA, Berson SD. Forensic Medicine-A Guide to Principles, 3 rd Ed., Churchill Livingstone, Edinburgh, s: , Özen C. Adli Tıp, 8 th Ed., Taş Matbaası, İstanbul, s: , Di Maio VJM. Gunshot VVounds, FLCRC Press, Boca Raton, s: , Knight B. Forensic Pathology, I 5t Ed., Edvvard Arnold-A Division of Hodder and Stoughton, London, s: , Berg 50. The forensic ballistic laboratory. in Tedeschi CG, Eckert WC, Tedeschi LC (ed.): Forensic Medicine. W.B. Saunders, Philadelphia, s: , 1977.

4 16. Çoltu A, Durak D. Adli otopsileri yapılmış 141 ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm olgusunun retrospektif incelen mesi. Adli Tıp Derg 8(1-4): 49-51, Gary JO, VVasserberger J, Balasubramaniam S. Shotgun vvound balistics. J Trauma 28(3): , Christoffel KK, Christoffel T. Handguns:Risks versus benefits. Pediatrics 77(5): 781-2, Jacob B, Huckenbeck W, Daldrup T, et al. Suiddes^ starter's pistols and air guns. Am J Forensic Med Pal 11(4): , Şenocak C. Maddi Suç Delilleri ve Ateşli Silahlar, 3 rd H Özyurt Ofset, Ankara, s: 21-6, Türk Tabipleri Birliği-Adli Tıp Uzmanları Derneği Yayııl Adli Tıp El Kitabı, Polat Matbaası, Ankara, s: 90-6,1999,1

5 Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, SİVAS.

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2009 Türk Kültüründe Av Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun www.actaturcica.com

Detaylı

Aynı Delikten Giriş ve Çıkışı Olan Ateşli Silah Mermi Çekirdekleri Yaralanmasına Bağlı Ölüm Olgusu

Aynı Delikten Giriş ve Çıkışı Olan Ateşli Silah Mermi Çekirdekleri Yaralanmasına Bağlı Ölüm Olgusu Aynı Delikten Giriş ve Çıkışı Olan Ateşli Silah Mermi Çekirdekleri Yaralanmasına Bağlı Ölüm Olgusu M a h m u t A ş i r d î z e r, H ü s e y î n S a r i. M e h m e t K o r k u t, Ö z d e m Ir K o l u s

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2009 Türk Kültüründe Av Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun www.actaturcica.com

Detaylı

SAMSUN DA ATEŞLİ SİLAHLARA BAĞLI ÖLÜMLER: 1999-2003

SAMSUN DA ATEŞLİ SİLAHLARA BAĞLI ÖLÜMLER: 1999-2003 ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine Adli Tıp Dergisi 2005; 19(3): 11-16 SAMSUN DA ATEŞLİ SİLAHLARA BAĞLI ÖLÜMLER: 1999-2003 Yrd. Doç. Dr. Berna AYDIN 1 Yrd. Doç. Dr. Başar ÇOLAK 2 1 Ondokuz Mayıs

Detaylı

ANKARA DA OTOPSİSİ YAPILMIŞ BOĞMA OLGULARI ( )

ANKARA DA OTOPSİSİ YAPILMIŞ BOĞMA OLGULARI ( ) ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine Adli Tıp Dergisi 2007; 21(1): 15-20 ANKARA DA OTOPSİSİ YAPILMIŞ BOĞMA OLGULARI (2001 2004) Yrd. Doç. Dr. Murat EKE*, Uz. Dr. Yalçın BÜYÜK**, Uz. Dr. A.Hakan

Detaylı

Ateşli Silah Yaralanmaları

Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların cevabı aranmalıdır. 1. Mesafe tespiti, 2. Giriş-çıkış delikleri, 3. Traje, 4. Ölüm sebebi, 5. Öldürücü lezyonun tespiti, 6. Kurşunun

Detaylı

Journal of Contemporary Medicine 2011;1(1); AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAR: BİR OLGU SUNUMU SUİCİDE WITH SHOTGUN: A CASE REPORT

Journal of Contemporary Medicine 2011;1(1); AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAR: BİR OLGU SUNUMU SUİCİDE WITH SHOTGUN: A CASE REPORT Journal of Contemporary Medicine 2011;1(1); 29-34 Yildirim et al. Case Report / Olgu Sunumu AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAR: BİR OLGU SUNUMU SUİCİDE WITH SHOTGUN: A CASE REPORT Ali Yıldırım 1, Erdal Özer 1 ÖZET

Detaylı

ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI 133 ÖLÜM OLGUSUNUN İNCELENMESİ*

ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI 133 ÖLÜM OLGUSUNUN İNCELENMESİ* Cilt 1, Sayı 3, 1996 ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI 133 ÖLÜM OLGUSUNUN İNCELENMESİ* An Analysis of 133 Firearm Deaths Y.Mustafa Karagöz **, S. Demirçin Karagöz ***, M. Atılgan ****, C. Demircan *****

Detaylı

ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine. Adli Tıp Dergisi 2006; 20(1): 29-34

ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine. Adli Tıp Dergisi 2006; 20(1): 29-34 ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine Adli Tıp Dergisi 2006; 20(1): 29-34 KESİCİ-DELİCİ ALETLERE DEĞERLENDİRİLMESİ BAĞLI SAVUNMA YARALARININ Yrd. Doç. Dr. Birol DEMİRELa, Öğr. Gör. Dr. Taner AKARa,

Detaylı

ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA ADLİ KANITLARIN TOPLANMASI. Dr. Murat

ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA ADLİ KANITLARIN TOPLANMASI. Dr. Murat ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA ADLİ KANITLARIN TOPLANMASI Dr. Murat 2013 1 Ateşli silah denince, genellikle bir kişi tarafından taşınabilen küçük çaplı silahlar akla gelir. Oysa ateşli silahlar, büyük toplardan

Detaylı

1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ

1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ Ege Tıp Dergisi 39 (2): 79-83, 2000 1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ LEGAL MEDICAL EVALUATION OF SUİCİDE CASES İN SİVAS BETWEEN 1994-1996 Mustafa

Detaylı

Diyarbakır'da Yılları Arasında Saptanan Medikolegal Ölümlerin Tanımlanması

Diyarbakır'da Yılları Arasında Saptanan Medikolegal Ölümlerin Tanımlanması Dicle Tıp Dergisi, 2005 Cilt:32, Sayı:1, (1-5) Diyarbakır'da 1996-98 Yılları Arasında Saptanan Medikolegal Ölümlerin Tanımlanması Yaşar Tıraşçı*, Süleyman Gören* ÖZET Bu çalışmada 4 yıllık süre içerisinde

Detaylı

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ The Role of Forensic Medicine during Organ Extraction Process on the Judicial Cases 1 1 1 Ramazan İLHAN, Sema YAMAN, Celal BÜTÜN, Fatma YÜCEL 1 2 3

Detaylı

06830 Gölbaşı / Ankara, Türkiye

06830 Gölbaşı / Ankara, Türkiye KISA VE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATIŞ MESAFESİ BELİRLEMESİ DETERMINATION OF SHOOTING DISTANCE WITH SHORT AND LONG BARRELED GUNS DR. BAYRAM YÜKSEL 1,, AYNUR ÖZLER YİĞİTER 2, SERDAR ACAR 1 1 Ankara Kriminal

Detaylı

Yara denince genel olarak fiziksel veya kimyasal bir etkenin vücutta oluşturduğu her türlü hasar anlaşılır

Yara denince genel olarak fiziksel veya kimyasal bir etkenin vücutta oluşturduğu her türlü hasar anlaşılır YARALAR Yara denince genel olarak fiziksel veya kimyasal bir etkenin vücutta oluşturduğu her türlü hasar anlaşılır Böyle bir hasarın meydana gelmesine ise Yaralanma adı verilir. DOKULARDA OLUŞACAK OLAN

Detaylı

AV TÜFEĞİ İLE YAPILAN ATIŞLARDA SAÇMA DAĞILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER The Factors that Effect on Dispersion o f Shutgun Pellets

AV TÜFEĞİ İLE YAPILAN ATIŞLARDA SAÇMA DAĞILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER The Factors that Effect on Dispersion o f Shutgun Pellets Adli T ıp Bülteni AV TÜFEĞİ İLE YAPILAN ATIŞLARDA SAÇMA DAĞILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER The Factors that Effect on Dispersion o f Shutgun Pellets H.Bülent ÜNER*, Bülent ŞAM**, Ömer KURTAŞ**, Cafer UYSAL**,

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

Kurusıkı tabanca atışı sonucu gelişen juguler ven yaralanması

Kurusıkı tabanca atışı sonucu gelişen juguler ven yaralanması Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2005 Kurusıkı tabanca atışı sonucu gelişen juguler ven yaralanması Juguler vein gunshot injury from blank cartridges İbrahim İKİZCELİ 1 Levent

Detaylı

Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım

Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16 (5):453-458 Klinik Çalışma Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım

Detaylı

Bilgin U E 1 Gökmen F G 2 Aktaş E Ö 1 Şenol E 1 Koçak A 1 Kaya A 1 Şen F 3. Özet

Bilgin U E 1 Gökmen F G 2 Aktaş E Ö 1 Şenol E 1 Koçak A 1 Kaya A 1 Şen F 3. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 5 (): 3-8, 2 İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığında 24-27 yılları arasında kesici-delici alet ile meydana gelen adli otopsi olguları

Detaylı

Yüksek ve düşük kinetik enerjili Ateşli Silah Yaralanmaları

Yüksek ve düşük kinetik enerjili Ateşli Silah Yaralanmaları Yüksek ve düşük kinetik enerjili Ateşli Silah Yaralanmaları Dr. Sedat KOÇAK NEÜ Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD Konya Balistik Genel Cisimlerin havaya fırlatıldıklarında nasıl davrandığını inceleyen bilim Özel

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

İSTANBUL DA STRANGÜLASYON ÖLÜMLERİ

İSTANBUL DA STRANGÜLASYON ÖLÜMLERİ ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine Adli Tıp Dergisi 005; 9(): -5 İSTANBUL DA STRANGÜLASYON ÖLÜMLERİ Uz. Dr. İbrahim ÜZÜN, Yrd. Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK, Uz. Dr. Hasan AĞRITMIŞ, Dr. Safa ÇELİK Adli

Detaylı

GENİTAL VE ANAL BÖLGE MUAYENESİ

GENİTAL VE ANAL BÖLGE MUAYENESİ TC KİMLİK NO: OTOPSİ RAPORU İli:...Cumhuriyet Başsavılığı'nın... tarih ve... sayılı yazısına istinaden, Malatya Cumhuriyet Savcısı... huzurunda otopsi işlemine başlanmıştır. Otopsi Tarihi:.../.../20...

Detaylı

İstanbul Bağcılar da Adli Ölüm Olgularının Değerlendirilmesi

İstanbul Bağcılar da Adli Ölüm Olgularının Değerlendirilmesi Van Tıp Dergisi: 15 (3):7-74, 8 İstanbul Bağcılar da Adli Ölüm Olgularının Değerlendirilmesi Muhammet Can*, Lale Tırtıl**, İsmail Birincioğlu***, Ali Çerkezoğlu**, Sıddık Keskin* Özet Amaç: Çalışmada,

Detaylı

Yaralanmalar. Bölüm 5

Yaralanmalar. Bölüm 5 Yaralanmalar Bölüm 5 Kapsam: Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır? Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir? Ciddi yaralanmalarda ilkyardım

Detaylı

A Case of Accidental Child Death which Occurred with Blank Cartridge Gun [Kurusiki Tabanca ile Oluşan Kaza Orijinli Çocuk Ölümü Olgusu]

A Case of Accidental Child Death which Occurred with Blank Cartridge Gun [Kurusiki Tabanca ile Oluşan Kaza Orijinli Çocuk Ölümü Olgusu] A Case of Accidental Child Death which Occurred with Blank Cartridge Gun [Kurusiki Tabanca ile Oluşan Kaza Orijinli Çocuk Ölümü Olgusu] Taşkın Özdeş 1, Zerrin Erkol 1, Nergis Cantürk 2, Uğur Koçak 3, Ü.

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ. *Arş.Gör.Dr. Ramazan İLHAN, *Arş.Gör.Dr. Sema YAMAN

ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ. *Arş.Gör.Dr. Ramazan İLHAN, *Arş.Gör.Dr. Sema YAMAN ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ *Arş.Gör.Dr. Ramazan İLHAN, *Arş.Gör.Dr. Sema YAMAN *Yrd.Doç.Dr. Celal BÜTÜN, *Prof.Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, **Uz.Dr. Bahadır ÖZEN, * Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

MOD F YE ED LMEM fi KURUSIKI S LAH LE MEYDANA GELM fi NT HAR OR J NL B R ÖLÜM OLGUSU * A suicidal death case with an unmodified blank cartridge gun

MOD F YE ED LMEM fi KURUSIKI S LAH LE MEYDANA GELM fi NT HAR OR J NL B R ÖLÜM OLGUSU * A suicidal death case with an unmodified blank cartridge gun MOD F YE ED LMEM fi KURUSIKI S LAH LE MEYDANA GELM fi NT HAR OR J NL B R ÖLÜM OLGUSU * A suicidal death case with an unmodified blank cartridge gun fierafettin DEM RC 1, K. Hakan DO AN 1, Zerrin ERKOL

Detaylı

ADLİ PROSEDÜR ve ADLİ RAPOR. Dr. Gül Pamukçu Acil Tıp Uzmanı

ADLİ PROSEDÜR ve ADLİ RAPOR. Dr. Gül Pamukçu Acil Tıp Uzmanı ADLİ PROSEDÜR ve ADLİ RAPOR Dr. Gül Pamukçu Acil Tıp Uzmanı Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz Hekimlerin Yerine Getirmesi Gerekebilecek Adli Görevler Her türlü yaralama suçuna ait adli rapor yazımı ve bildirim

Detaylı

İntihar sonucu meydana gelen ölümlerin incelenmesi

İntihar sonucu meydana gelen ölümlerin incelenmesi İntihar sonucu meydana gelen ölümlerin incelenmesi Yücel Yavuz 1, Yusuf Yürümez 1, Hüdaverdi Küçüker 2, Reha Demirel 3, Egemen Küçük 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İlk ve Acil Yardım, 2

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

BURUN KEMİĞİ KIRIKLARININ TÜRK CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

BURUN KEMİĞİ KIRIKLARININ TÜRK CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ BURUN KEMİĞİ KIRIKLARININ TÜRK CEZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Investigation of Nasale Bone Fractures in The Framework of The Turkish Penal Code Hüseyin KAFADAR¹, Safiye KAFADAR² Kafadar H,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI'NDA DÜZENLENMİŞ ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( )

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI'NDA DÜZENLENMİŞ ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( ) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI'NDA DÜZENLENMİŞ ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (2005-2011) Evaluation of the Forensic Reports Documented at the Department of Forensic Medicine of Gaziantep

Detaylı

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yara Nedir? Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler TF20501

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Maket İhtiyaç Listesi Maketin adı Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Maket İhtiyaç Listesi Maketin adı Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Maket İhtiyaç Listesi Maketin adı Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1. Kaslı İnsan vücudu maketi 2 adet 2. Kaslı üst ekstremite maketi 2 adet 3.

Detaylı

KONYA DA 2000-2007 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ ÖLÜMLERİ

KONYA DA 2000-2007 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ ÖLÜMLERİ ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine Adli Tıp Dergisi 008; (): -8 KONYA DA 000-007 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ ÖLÜMLERİ Yrd. Doç. Dr.K. Hakan DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Şerafettin

Detaylı

Ateşli Silah Yaralarına Adli Tıbbi Yaklaşım

Ateşli Silah Yaralarına Adli Tıbbi Yaklaşım Kitap Bölümü DERMAN Ateşli Silah Yaralarına Adli Tıbbi Yaklaşım Mustafa Karapirli İnsan vücuduna dışarıdan gelen yaralanmalarda, yaralanmayı oluşturan etkenin (ateşli silah, kesici delici alet, trafik

Detaylı

ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI

ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI ADLİ RAPOR HAZIRLANMASI 1 Rapor Türleri 1) TIBBİ RAPORLAR A- Sağlık raporları (Kurul veya Tek Hekim): Kişinin sağlık durumunu bildirir raporlarıdır. (İşe girme, sigorta, evlilik gibi durumlarda düzenlenir.)

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. DERS AMAÇ vehedefleri DÖNEM V

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. DERS AMAÇ vehedefleri DÖNEM V CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS AMAÇ vehedefleri DÖNEM V 2014-2015 MANİSA DÖNEM V STAJ PROGRAMI DERS KODU STAJLAR SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON

Detaylı

YARALAR. Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.

YARALAR. Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. YARALAR Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. YARALAR Yara: fiziksel veya kimyasal bir etkenin vücutta oluşturduğu her türlü hasardır. Yarayı meydana getiren aletler kabza,

Detaylı

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları Doç. Dr. Onur POLAT Genel Bilgiler Dünyada Ölümler 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları 2 Mortalite - Morbidite %50'si ilk bir kaç dakikada... ciddi damar,

Detaylı

ADLİ TIP STAJI STAJIN TANITIMI. : Adli Tıp Anabilim Dalı Dershanesi, Adli DNA ve Adli Antropoloji Laboratuvarı

ADLİ TIP STAJI STAJIN TANITIMI. : Adli Tıp Anabilim Dalı Dershanesi, Adli DNA ve Adli Antropoloji Laboratuvarı ADLİ TIP STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 4 iş günü : Cebeci Hastanesi : Adli Tıp Anabilim Dalı Dershanesi, Adli DNA ve Adli Antropoloji Laboratuvarı

Detaylı

ARTICLE: Journal of Forensic Medicine, 2003; 17(1): Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(1): Original Article / Orijinal Makale

ARTICLE: Journal of Forensic Medicine, 2003; 17(1): Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(1): Original Article / Orijinal Makale Journal of Forensic Medicine, 2003; 17(1): 47-53. Adli Tıp Dergisi, 2003; 17(1): 47-53. Original Article / Orijinal Makale [Evaluation of forensic cases applied to Emergency Department Of Suleyman Demirel

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Adli Tıp Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Staj Öğretim Üyeleri: Staj Eğitim Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Esin KALKAN

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDA TAŞIT İÇİ KONUM VE LOKALİZASYONU

TRAFİK KAZALARINDA TAŞIT İÇİ KONUM VE LOKALİZASYONU Cilt 3, Sayı 1. 1998 TRAFİK KAZALARINDA TAŞIT İÇİ KONUM VE LOKALİZASYONU TRAVMA Position and Traum atic Lesion Localization in Cases o f M otor Vehicle Accidents B erna AYDIN*, Ümit BİÇER**, Başar ÇOLAK**,

Detaylı

Elazığ da Otopsisi Yapılan Asker Ölümlerinin Değerlendirilmesi

Elazığ da Otopsisi Yapılan Asker Ölümlerinin Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Elazığ da Otopsisi Yapılan Asker Ölümlerinin Değerlendirilmesi Mehmet TOKDEMİR, a Abdurrahim TÜRKOĞLU, a Ferhat Turgut TUNÇEZ, a Turgay BÖRK b a Adli Tıp AD, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

[Emergency room applications of forensic cases] Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne başvuran adli olguların değerlendirilmesi.

[Emergency room applications of forensic cases] Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Turkish Journal of Forensic Sciences, 2002; 1 (2): 21-26. Adli Bilimler Dergisi, 2002; 1 (2). 21-6. Original Article / Orijinal Makale [Emergency room applications of forensic cases] Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları ve

Detaylı

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 24.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ Yrd. Doç. Dr. Enhoş: Protez Yapıştırıcıları Dikkatli Kullanın Özellikle damak protezi kullanan hastalarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi tutuculuktur. Protezin

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi. Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR İstanbul Üniversitesi - Adli Tıp Enstitüsü Adli Tıp Kurumu - Fizik İhtisas Dairesi

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi. Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR İstanbul Üniversitesi - Adli Tıp Enstitüsü Adli Tıp Kurumu - Fizik İhtisas Dairesi Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR İstanbul Üniversitesi - Adli Tıp Enstitüsü Adli Tıp Kurumu - Fizik İhtisas Dairesi Adli Bilimler ve Kriminalistik Adli Bilimler, (Forensic

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

Adli Fizik Uygulamaları. Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR İstanbul Üniversitesi - Adli Tıp Enstitüsü Adli Tıp Kurumu - Fizik İhtisas Dairesi

Adli Fizik Uygulamaları. Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR İstanbul Üniversitesi - Adli Tıp Enstitüsü Adli Tıp Kurumu - Fizik İhtisas Dairesi Adli Fizik Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR İstanbul Üniversitesi - Adli Tıp Enstitüsü Adli Tıp Kurumu - Fizik İhtisas Dairesi Adli Bilimler ve Kriminalistik Adli Bilimler, (Forensic Sciences) genel

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ali EKİ Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Ali EKİ Ege Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.Ali EKİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi ÖNEMİ Sık karşılaşılır, Duyu organlarının bulunması, Üst havayolunu tehdit etmesi, Kan, kusmuk ve dişlerle havayolunun tıkanması, Kozmetik kaygısı,

Detaylı

ANKARA DA YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILMIŞ ELEKTRİK AKIMINA BAĞLI ÖLÜM OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA DA YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILMIŞ ELEKTRİK AKIMINA BAĞLI ÖLÜM OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine Adli Tıp Dergisi 008; (): 1-7 ANKARA DA 00-006 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILMIŞ ELEKTRİK AKIMINA BAĞLI ÖLÜM OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Uz. Dr. Nergis

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Konya'da Yılları Arasında Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Ölümler

Konya'da Yılları Arasında Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu Ölümler KONYA'DA 2001-2006 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN 0-18 YAŞ GRUBU ÖLÜMLER Şerafettin DEMĐRCĐ ve ark. ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Konya'da 2001-2006 Yılları Arasında Meydana Gelen 0-18 Yaş Grubu

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

Uzm.Dr. Mustafa Oğuz CUMAOĞLU Sivas Numune Hastanesi

Uzm.Dr. Mustafa Oğuz CUMAOĞLU Sivas Numune Hastanesi Uzm.Dr. Mustafa Oğuz CUMAOĞLU Sivas Numune Hastanesi Hekimlerin Sorumluluk Alanları İlgili Kanun Maddeleri Adli Vaka ve Önemi Nedir?? Adli Olguları Nereye Bildireceğiz?? Hangi Olgular Adli?? Dikkat Edilmesi

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

Alkol Alan Kişilerin Kan Alkol Düzeyinin Solunum Havasındaki Alkol Düzeyi ile Karşılaştırılması ve Karaciğer Enzimlerine Etkisinin Araştırılması

Alkol Alan Kişilerin Kan Alkol Düzeyinin Solunum Havasındaki Alkol Düzeyi ile Karşılaştırılması ve Karaciğer Enzimlerine Etkisinin Araştırılması Van Tıp Dergisi: 15 (3):75-80, 2008 Alkol Alan Kişilerin Solunum ve Kan Düzeyleri Araştırması Alkol Alan Kişilerin Kan Alkol Düzeyinin Solunum Havasındaki Alkol Düzeyi ile Karşılaştırılması ve Karaciğer

Detaylı

Hüseyin KAFADAR* *Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Elazığ

Hüseyin KAFADAR* *Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Elazığ Kafadar. 11 Hüseyin KAFADAR* *Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Elazığ ÖZET: AMAÇ: Yaralanma ile gelen olgulara adli rapor düzenlenmesi, hekimlerin yasal sorumluluklarından birisidir. Neticesi sebebiyle

Detaylı

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Editörler Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Yazarlar Prof. Dr. Sakine Boyraz Doç.Dr.Hicran Yıldız Doç.Dr.Neriman Akansel Yrd.Doç.Dr. Evrim Çelebi Yrd.Doç.Dr. Funda Çetinkaya Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KANAMA. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar. dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır.

KANAMA. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar. dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır. KANAMALAR KANAMA Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır. KANAMANIN CĠDDĠYETĠNĠ BELĠRLEYEN DURUMLAR Kanamanın ciddiyetini belirleyen durumlar

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

MEZAR AÇMA SONRASI YAPILAN OTOPSİLERDE HİSTOPATOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ ANALİZİ

MEZAR AÇMA SONRASI YAPILAN OTOPSİLERDE HİSTOPATOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ ANALİZİ ADL TIP DERG S Journal of Forensic Medicine Adli T p Dergisi 2006; 20(3): 6-11 MEZAR AÇMA SONRASI YAPILAN OTOPSİLERDE HİSTOPATOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ ANALİZİ Uz. Dr. Elif Ü. AKYILDIZ 1, Dr. Ziya KIR

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ Canlı organizmaların hayatlarını devam ettirebilmeleri için enerji almaları gerekmektedir.

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN ADLÎ TIP BOYUTU

0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN ADLÎ TIP BOYUTU Cilt 6, Sayı 2,2001 0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN ADLÎ TIP BOYUTU The evaluation of medico-legal aspects of the child death aging from 0 to 5 years Mehmet Akif İN A N IC P, Nur BİRGEN** Inanıcı MA, Birgen

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Yılları Arasında Van İlinde Otopsisi Yapılmış 65 Yaş Üstü Ölümlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi

Yılları Arasında Van İlinde Otopsisi Yapılmış 65 Yaş Üstü Ölümlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 24(3): 150-156, 2017 DOI: 10.5505/vtd.2017.92486 2010-2014 Yılları Arasında Van İlinde Otopsisi Yapılmış 65 Yaş Üstü Ölümlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi

Detaylı

TRAF K KAZASI SONUCU ÖLÜMLERDE OTOPS KARARINI ETK LEYEN NEDENLER

TRAF K KAZASI SONUCU ÖLÜMLERDE OTOPS KARARINI ETK LEYEN NEDENLER TRAF K KAZASI SONUCU ÖLÜMLERDE OTOPS KARARINI ETK LEYEN NEDENLER Factors influencing autopsy decision in deaths due to road accidents Birol DEM REL 1, Taner AKAR 1, Ça lar ÖZDEM R 2, Nergis CANTÜRK 3 Filiz

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4 1 TÜRKİYE DE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERS NO: 4 2 Dersimizin Amacı Katılımcılara, istatistikî veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye deki iş sağlığı ve güvenliği durumu hakkında temel

Detaylı

Av Tüfeği Fişek Yatağı Parçası Yaralanmasına Bağlı Bir Ölııın Olgusu

Av Tüfeği Fişek Yatağı Parçası Yaralanmasına Bağlı Bir Ölııın Olgusu Av Tüfeği Fişek Yatağı Parçası Yaralanmasına Bağlı Bir Ölııın Olgusu M a h m u t A ş i r d İz e r, HÜSEYİN S a r i. G ü r o l C a m t l 'r k Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul A CASE OF DEATH CAUSED

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 5. Ders Kurulu HAREKET SİSTEMİ-II Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Hakkı Engin AKSULU Prof.. Yrd. Doç. Dr. Özlem

Detaylı

TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZANIN ALINMASI İLE İLGİLİ BİR ANKET ÇALIŞMASI A survey for informed consent before surgery

TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZANIN ALINMASI İLE İLGİLİ BİR ANKET ÇALIŞMASI A survey for informed consent before surgery Cilt 6, Sayı 2, 2001 TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZANIN ALINMASI İLE İLGİLİ BİR ANKET ÇALIŞMASI A survey for informed consent before surgery Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Ö zgür DEM İRKAN Beyaztaş F

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ

Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ Triaj Sözcük Anlamı «Trier» (Fr.): seçmek, ayırmak, sınıflandırmak TDK karşılığını belirlememiş T.C. Sağlık Bakanlığı Tanımı: Acil servislere

Detaylı

DİYARBAKIR DA YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLERİN ADLİ İRDELENMESİ

DİYARBAKIR DA YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLERİN ADLİ İRDELENMESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI DİYARBAKIR DA 2009 2014 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜMLERİN ADLİ İRDELENMESİ Dr. İSMAİL BOZKURT TIPTA

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİNDEKİ HEKİMLERİN ADLİ TIP UYGULAMALARINA YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TEKİRDAĞ İLİNDEKİ HEKİMLERİN ADLİ TIP UYGULAMALARINA YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE TEKİRDAĞ İLİNDEKİ HEKİMLERİN ADLİ TIP UYGULAMALARINA YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Bahadır Kumral 1, Taşkın Özdeş 2 Bahadır Kumral 1, Taşkın Özdeş 2 ASSESSMENT OF PHYSICIANS

Detaylı

Serbest düşme hareketi yapan mermi çekirdeklerinin yaralama potansiyelleri

Serbest düşme hareketi yapan mermi çekirdeklerinin yaralama potansiyelleri DENEYSEL ÇALIŞMA Serbest düşme hareketi yapan mermi çekirdeklerinin yaralama potansiyelleri Dr. Gökhan İbrahim Öğünç 1, Dr. Mustafa Tahir Özer, Dr. Kağan Çoşkun, Dr. Mehmet Eryılmaz 3, Dr. Ali İhsan Uzar

Detaylı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMA. Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMA Doç Dr. Onur POLAT Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HEDEFLER Travmanın tarihçesi Travmanın tanımı Travma çeşitleri (Künt, Penetran, Blast,

Detaylı

ADLİ RAPOR DÜZENLEMEDE UYGULAMALI EĞİTİMİN ÖNEMİ

ADLİ RAPOR DÜZENLEMEDE UYGULAMALI EĞİTİMİN ÖNEMİ ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine Adli Tıp Dergisi 7; (): -4 ADLİ RAPOR DÜZENLEMEDE UYGULAMALI EĞİTİMİN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Şerafettin DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Gürsel GÜNAYDIN, Uz. Dr. K. Hakan

Detaylı

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel Kas Dokusunun Gelişimi Doç.Dr. E.Elif Güzel Kasların çoğunluğu mezodermden gelişir paraksiyal mezoderm lateral mezodermin somatik ve splanknik tabakaları neural krest hücreleri Paraksiyal mezoderm İskelet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Özgün makale / Original article MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Cem ZEREN*, Ali Karakuş**, Adnan Çelikel*, Koca Çalışkan**, Akın

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

PATOLOJİ UZMANLARININ ADLİ TIBBİ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DR. GÖKHAN ERSOY

PATOLOJİ UZMANLARININ ADLİ TIBBİ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DR. GÖKHAN ERSOY İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü PATOLOJİ UZMANLARININ ADLİ TIBBİ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DR. GÖKHAN ERSOY o Genel sorumluluk ve yükümlülükler o Patoloji uzmanı olmaktan kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİNDE ADLİ NÖBETLER. Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş

AİLE HEKİMLİĞİNDE ADLİ NÖBETLER. Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş AİLE HEKİMLİĞİNDE ADLİ NÖBETLER Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Komisyonu Adli Tıp Uzmanlık Eğitim Komisyon Başkanı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı