UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI (20 NOLU HİZMET ALIM İLANI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI (20 NOLU HİZMET ALIM İLANI)"

Transkript

1 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI (20 NOLU HİZMET ALIM İLANI) İstanbul İl Müdürlüğünce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/ı bendi kapsamında aşağıda yer alan bilgiler ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı Hizmetleri Özel Şartnamesinde * yer alan belgelere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. SIRA MESLEK 1 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı Eğitim Süresi Fiili Gün Ders Saati Grup Sayısı Gruptaki Kursiyer Sayısı (En Fazla) (Bakınız Açıklama 1) Toplam Kursiyer Sayısı Başlangıç Tarihi /02/2013 Başvuru Tarih ve Saati Bitiş Tarih ve Saati 06/03/2013 Saat:16.00 AÇIKLAMALAR: 1- Gruptaki kursiyer sayısının planlanması, Şartnamenin Eğitim Mekanlarının Fiziki Durumu ve Donanımı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapılmalıdır sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri eğitim vereceği toplam kursiyer sayısının belirlenmesinde MEB Ruhsatnamesinde belirtilen Kurum/bina kontenjanı ile kat planında belirtilen sınıf kontenjanı çerçevesinde gruplandırma yapılmalıdır. 2- Eğitimlerin fiili gün süresi 6 saat üzerinden hesaplanmıştır. Eğitimlerin işyerleri tarafından verilmesi durumunda günlük 8 saat olarak uygulanacaktır. (Bakınız Şartnamenin 10.8 ve 10.9 maddeleri) 3- Eğitim hizmeti hizmet alımı kısmi tekliflere açıktır. 4- Eğitimlerin en geç 31/12/2013 tarihinde bitecek şekilde planlanması gerekir. TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAK BELGELER 1-Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Sağlayıcı Başvuru Formu (Ek :2) (Teklifler kapalı zarf içerisinde (bakınız Şartnamenin 3. Maddesine) İl Müdürlüğüne teslim edilecektir. 1

2 Müracaat Yeri (Adres) :İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Lüleciler Cad. No: Tophane-Beyoğlu/İSTANBUL Tel/Faks : Telefon : /88/89 Fax : Ayrıntılı Bilgi İçin Nazlı KARAMAN (Dahili: 131) Emrah ÇAY (Dahili: 111) WEB Adresi : Elektronik Posta Adresi: * Hizmet alımları: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMETLERİ ÖZEL ŞARTNAMESİ nde belirtilen şartlar çerçevesinde yapılacaktır. Söz konusu dokümanlara internet adresinden ulaşılabilir 2

3 Madde 1- Amaç... 1 Madde 2- Kapsam... 1 Madde 3- Hizmet Alımının Yapılacağı ve Hizmetin Uygulanacağı Yer... 1 Madde 4 Hizmet Satın Alınacak Kurum Ve Kuruluşlar ve Hizmet Sağlayıcıların Taşıması Gereken Özellikler... 1 Madde 5- Hizmet alımına ilişkin genel esaslar... 2 Madde 6- Teklif Dosyasında Bulundurulacak Belgeler... 3 ÖNEMLİ UYARI:... 4 Madde 7- Ortaklık ve Ortakların Uygunluğu... 5 Madde 8- Hizmet Alınamayacak ve/veya İşbirliği Yapılamayacak Kişi Ve Kuruluşlar... 5 Madde 9- Eğitim Giderleri... 6 Madde 10- Eğitimin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Eğitim Yeri Eğitim Mekanlarının Fiziki Durumu ve Donanımı Güvenlik İlkeleri Kursiyer Sigorta Prim Giderlerinin Ödenmesi Eğitime Katılacak Kursiyer Sayısı ve Grup Sayısı Kursiyerlerin Taşıması Gereken Asgari Şartlar Kursiyerlerin Seçimi Eğitim Programı ve Süresi, Eğiticilerin Sayıları, Görevlendirilmeleri ve Nitelikleri ile Eğiticilerin Değiştirilmesi Eğitim Günü ve Saatlerinde Değişiklik Yapılması Katılımcı Seçimi Eğitim Başladıktan Sonra Katılımcı Değişimi Katılımcı/Kursiyer Kimlik Kartı Katılımcıların Devam Durumlarının İzlenmesi, İzin ve İlişik Kesme Katılımcılara Ek Harcama Yaptırılmaması Hizmet Bedelinin Ödenmesi Denetim ve Kontrol Sözleşmenin İptal Edilmesi Kurs Yöneticileri Danışman İstihdamı Belge Verme Madde 11- Tanınırlık Madde 12- Tekliflerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Madde 13- Diğer

4 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMETLERİ ÖZEL ŞARTNAMESİ Madde 1- Amaç (1) Bu şartnamenin amacı; İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne (İŞKUR) kayıtlı işsizlerin Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programının verilmesiyle ilgili idari ve teknik şartlar ile uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir. Madde 2- Kapsam (1) Bu şartname; yukarıda 1 inci maddede belirtilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programına ilişkin eğitimlerin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili şartları kapsamaktadır. Madde 3- Hizmet Alımının Yapılacağı ve Hizmetin Uygulanacağı Yer (1) Eğitim hizmeti alımı, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Lüleciler Cad. No: Tophane-Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Hizmet alımına ilişkin olarak istekliler tarafından verilecek teklifler 06/03/2013 tarihi ve Saat ya kadar belirtilen adrese teslim edilecektir. Teklifler, istekliler tarafından kapalı zarf içerisinde, zarfın ağzı kaşelenmiş ve/veya mühürlenmiş ve/veya imzalanmış halde idareye teslim edilecektir. İdare tarafından alınan teklif karşılığında teklif sahibine evrak kayıt tarih ve sayısı ile teslim saatini gösterir alındı belgesi (EK:1) verilecektir. Madde 4- Hizmet Satın Alınacak Kurum Ve Kuruluşlar ve Hizmet Sağlayıcıların Taşıması Gereken Özellikler 1- Eğitim hizmeti alınacak kurum/kuruluşlar: a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile düzenlenilecek programlarda Hizmet Alımı yöntemi kullanılmayıp, sadece işbirliği yöntemi kullanılacaktır. Ayrıca diğer istekliler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının alt yapısını kullanarak hizmet alımı yöntemi ile eğitim düzenleyemezler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının alt yapısını kullanmak isteyen istekliler İşbirliği kapsamında teklif verebilirler. b) Üniversiteler (Üniversiteler tarafından teklif verilebilmesi için, teklif verilen ilde üniversitenin kurumsal yapısının bulunması zorunludur. Kurumsal yapıdan kasıt ise; teklif verilen ilde yerleşke, fakülte veya yüksekokullun bulunmasıdır. Kurumsal yapısı olamayan ilde teklif verecek sürekli eğitim merkezinin, o ilde faaliyet göstermek için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından izinli olması gerekmektedir.) c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri, d) Eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda ( ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ Beşinci Bölümde belirtilen) belirtilen gerekli mekân ve donanıma sahip; 1

5 i. Dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile Özel sektör işyerleri, ii. Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerleri olması gerekmektedir. Hizmet sağlayıcıların taşıması gereken kriterler gerekli görüldüğü durumlarda İl Müdürlüğü/İŞKUR Hizmet Merkezi tarafından yerinde denetlenebilir. Vakıflar, dernekler, meslek odaları ve birlikleri ile sendikalar teklif verdikleri ve düzenleyecekleri eğitime ilişkin mülkiyeti kendine ait eğitim mekânlarının Milli Eğitim Bakanlığı nın belirlediği standartlarda teknik altyapı ve donanıma sahip olmalıdır. Bu husus İl Müdürlüğünce, eğitim verilecek mekânın içyapı (Metrekare olarak, havalandırma, aydınlatma gibi) ve donanım (sıra, bilgisayar vb.) acısından yeterli olup olmadığı tespit edilir. Teklif sahibi vakıfların, derneklerin, meslek odaları ve birliklerinin, sendikaların teklif verdikleri illerde düzenleyecekleri eğitime ilişkin mülkiyeti kendine ait eğitim mekanları olmaması halinde, adı geçen teklif sahiplerinden Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği standartlardaki eğitim yerlerine ilişkin alınan onaylar ile birlikte, eğitim yeri olarak kullanılacak mekanın (bir binanın bir odası veya bir dershanenin bir dersliği şeklindeki teklifler kabul edilmeyecek olup, bir binanın bir dairesi veya bağımsız bir bölümü şeklindeki kiralamalar kabul edilebilecektir) teklif verme tarihi itibariyle ileriye doğru 2 yıllık kira kontratının ibraz edilmesi istenecektir) İsteklinin teklif verebilmesi için, İstanbul ilinde yasal olarak faaliyet izninin bulunması gerekir. Aynı doğrultuda bir dernek, vakıf vb. kurum/kuruluş tarafından teklif sunulabilmesi de İstanbul ilinde şubesinin olup, eğitim yetki belgesine sahip olması koşuluna bağlıdır. Ana modül eğitimlerini verecek eğiticilerde KOSGEB tarafından yapılan değerlendirmede en az 70 puan alması gerekir. Yapılacak eğitici değişikliklerinde de ayrılan eğiticinin yerine en az aynı niteliklere haiz, Hizmet Merkezi tarafından onaylanmış yeni eğitici belirlenmesi zorunludur sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihaleye katılamayacak olanlar, ihaleden yasaklılar ve Kurum mevzuatı gereğince yasaklı olanlardan girişimcilik eğitimi satın alınamaz. Mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıklarda karar kesinleşinceye kadar, aynı yükleniciden hizmet alınmayacaktır. Madde 5- Hizmet alımına ilişkin genel esaslar (1) Hizmet alımıyla gerçekleştirilecek olan programlarda; a) Sözleşme aşamasında hizmet sağlayıcılardan hizmet sağlayıcılardan vergi, SGK prim borcu ile SGK ve Kurumca kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge istenir. Teklif sahibinin söz konusu hususlara ilişkin borcu olması halinde teklifi reddedilir. b) Tespiti halinde söz konusu borçlara ilişkin hizmet sağlayıcı yapılandırma uygulamasından yararlandığını, yüklenici ise yapılandırma kapsamındaki 2

6 yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgelemesi halinde borcu yoktur şeklinde değerlendirilir. c) Programın yürütümü sırasında borcun ortaya çıkması halinde hak edişler bloke edilir. Yüklenicinin ilgili kuruluştan borcu yoktur belgesi getirmesi halinde ödeme yapılır. Madde 6- Teklif Dosyasında Bulundurulacak Belgeler 1- Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Sağlayıcı Başvuru Formu (Ek: 2) Ayrıca Sözleşme aşamasında isteklilerden; 1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; A ) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, B ) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; A ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, B ) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 3- Hizmet sağlayıcı STK ise; kuruluş ve/veya faaliyette bulunmalarına izin veren belgenin (Vakıf senedi, dernek tüzüğü vb.) kopyası, 4- Teklif verecek istekliler bu şartnamenin 4. Maddesinin 1/d beninde belirtilen Hizmet Sağlayıcı olmaları halinde Eğitim yeri ve mekânının Eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda (ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ Beşinci Bölümde) belirtilen gerekli mekân ve donanıma sahip olmaları gerekir. Bu şartları taşımayan isteklilerin mali teklifleri değerlendirilmez ve bu tür isteklilerden hizmet alımı yapılmaz. İstekliler teklif dosyasında Eğitim yeri ve mekânının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda mekân ve donanıma sahip olduklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir. 5. Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuru Formu ve Eki Değerlendirme Formu (Eğitim birden fazla grubu kapsaması halinde her eğitim grubu için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir). 3

7 6. Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmen Bilgi Formu ve Eki Eğitmen Değerlendirme Formu ile Diploma Fotokopisi, Özgeçmiş Sertifika vb belgeler (Her eğitmen için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir). 7. Kurumumuza İdari Para Cezası (İPC) borcu olmadığına dair taahhütname, 8. Vergi, SGK prim, prime ilişkin borç ile SGK tarafından kesilmiş idari para cezası olmadığına dair belge (Vergi, SGK Prim ve İdari Para Cezası varsa yapılandırıldığına dair yazı) aslı veya kurumca onaylı fotokopisi, (Kamu İhale Mevzuatı kapsamında borcunun bulunmadığına dair belge Kİ ) belge istenecektir. Teklif sahibinin söz konusu hususlara ilişkin borcu olması halinde teklifi reddedilir. ÖNEMLİ UYARI: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile ilgili formlara internet adresinden ulaşılabilir. Kullanılacak olan formlarda KOSGEB ile İŞKUR logosunun bulunması gerekir. Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvuru Formu; Formu tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Eğitimin her bir grubu için ayrı ayrı düzenlenecektir. Başvuru Yapan Kurum/Kuruluş Adı bölümüne İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) yazılacaktır. Kurum/Kuruluşun Statüsü (Üniversite,Kamu Kurumu, Dernek, Vakıf vs.) bölümüne Kamu Kurumu yazılacaktır. Bu Takvim Yılı İçerisinde Yapılmış Eğitim Programı Sayısı bölümüne 2 (iki) yazılacaktır. Eğitimin Planlanan Tarih Aralığı bölümüne Programın (her grup için tarih belirtilecek şekilde) uygulama tarihi yazılacaktır. Eğitimin Hedef Kitlesi bölümüne hedef kitle yazılacaktır. Eğitime Katılması Planlanan Katılımcı Sayısı bölümüne eğitim grubu en az 10 en fazla 25 kişi olacak şekilde planlanacaktır. Eğitimin Yeri bölümüne eğitimin yapılacağı adres yazılacaktır. Programın Ana Modülün konusu içeriği, süresi ve uygulama şartları Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolünde belirlenen esaslar çerçevesinde olmalıdır (Bakınız Şartname Madde 10.8). 4

8 İstekli formu imzalamayacaktır. Formu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır. Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmen Bilgi Formu; Eğitmen, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (UGE) İşbirliği Protokolünde belirlenen şartlara sahip olmalıdır. Form tam ve eksiksiz olarak doldurulduktan sonra eğitmen tarafından imzalanacaktır. Her bir eğitmen için ayrı ayrı doldurulacak ve Ekler form bazında düzenlenecektir. Eğitmenlere ait diploma, özgeçmiş, referans mektupları vs. türü evrakların asılları veya noter onaylı suretleri yoksa, isteklilerce Aslı Gibidir yapılıp kaşeli/imzalı olarak İl Müdürlüğümüze ibraz edilecek ve bu belgelerin aslının isteklilerce görüldüğü hususunda taahhütname alınacaktır. Madde 7- Ortaklık ve Ortakların Uygunluğu (1) İstekliler; tek, iş ortağı veya konsorsiyum olarak başvurabilirler. Tek, iş ortağı veya konsorsiyum olarak başvuran isteklilerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkarılan Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinin 51 inci madde; ihale dışı bırakılma ve 52 nci madde; ihaleye katılmayacak olanlar ile Kurum tarafından belirlenen yasaklılar ya da teklif veremeyecek istekliler kapsamına girmemeleri gerekmektedir. (2) İş ortağı ya da konsorsiyum olarak başvurulması halinde, bir istekli yasal sorumluluk üstlenerek lider yüklenici olacaktır. Hizmet alımına karar verilmesi halinde İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü ile sözleşmeyi lider yüklenici yapacaktır. İş ortağı veya konsorsiyum oluşturmak suretiyle teklif verecek istekliler, iş ortağı oluşturduklarına dair koordinatör ortağın da belirtildiği iş ortağı anlaşmasını veya konsorsiyum beyannamesini teklifte sunacaklardır. (3) İhalenin iş ortağı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce iş ortaklığından noter tasdikli iş ortağı sözleşmesi, konsorsiyumdan konsorsiyum beyannamesi istenecektir. (4) Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığını ve/veya konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilecektir. Madde 8- Hizmet Alınamayacak ve/veya İşbirliği Yapılamayacak Kişi Ve Kuruluşlar (1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihaleye katılamayacak olanlar ve ihaleden yasaklı olanlar ile eğitim düzenlenemez. Böyle bir durumun tespiti halinde açılan eğitim iptal edilecek, sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır. (2) Kurumumuzla son üç yıllık sürede düzenlenmiş olan kurs/programlara ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği Kurumca tespit edilen kurum/kuruluşlardan hizmet satın alınmayacaktır. Ancak bu durumun kalktığının Genel Müdürlükçe bildirilmesi durumunda hizmet satın alınabilecektir. 5

9 (3) Hizmet alımı yapan ; a) İŞKUR İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi hizmet alımında görevli ve/veya yetkili personelin, b) Hizmet alımında görevli ve/veya yetkili personelin eşinin, c) Hizmet alımında görevli ve/veya yetkili personelin üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının, d) Hizmet alımında görevli ve/veya yetkili personelin evlatlıkları ve evlat edinenlerinin, sahibi veya ortağı bulundukları firmalar ile yetkili kurullarında olması şartıyla üyesi bulundukları dernek ve vakıflarla kurs/program düzenlenemez. (4) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen kişilerin ortakları ve/veya ortaklarının firmalarıyla yetkili kurullarında olması şartıyla üyesi bulundukları dernek ve vakıflar ile kurs/program düzenlenemez. (5) Bu yasaklara rağmen teklif veren hizmet sağlayıcıların teklifleri değerlendirilmeksizin reddedilir, durumun sonradan anlaşılması halinde kurs/programı iptal edilir, tahakkuk eden hak edişler bloke edilir, varsa daha önce yapılmış ödemeler yasal faiziyle tahsil olunur. Yüklenici hakkında iki yıl süresince yasaklılık hükümleri uygulanır. (6) İş ortaklığı ya da konsorsiyum halinde teklif verilmesi halinde iş ortaklığı ya da konsorsiyumu oluşturan gerçek kişilerden birinin yasaklı ya da teklif veremeyecek hizmet sağlayıcılar arasında yer alması durumunda da bu maddede belirtilen hükümler uygulanır. Madde 9- Eğitim Giderleri (1) Eğitim için gerekli olan temrin malzemesi, eğitici, eğitim yeri giderleri, yüklenici kârı giderlerden oluşan kursiyer başına birim maliyetten oluşur. Madde 10- Eğitimin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (1) Sözleşme imzalayan Yüklenicinin, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yapacağı işbirliği içerisinde yürüteceği görevler ve bu görevlerin yürütülmesine ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir Eğitim Yeri Hizmet sağlayıcının teklifinde, eğitimlerin yapılacağı eğitim yerlerini açıkça belirtmesi gerekmektedir. Teklifin verildiği anda istekli, belirttiği adreste fiilen faaliyet göstermiyorsa, belirtilen adreste faaliyet göstereceğini taahhüt eden varsa- kira kontratını yoksa kira protokolünü teklif ekinde ibraz etmesi gerekmektedir. Eğer kira kontratı yerine protokol düzenlenmiş ise, sözleşme aşamasında teklif dosyasında yer alan protokolün kira kontratına dönüştürülmesi gerekmektedir Eğitim Mekanlarının Fiziki Durumu ve Donanımı (1) Teklif verecek istekliler bu şartnamenin 4. Maddesinin 1/d beninde belirtilen Hizmet Sağlayıcı olmaları halinde Eğitim yeri ve mekanının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda mekan ve donanıma sahip olmalıdır. Bu şartları taşımayan isteklilerin mali teklifleri değerlendirilmez ve bu tür isteklilerden hizmet alımı yapılmaz. İstekliler teklif dosyasında Eğitim yeri ve mekanının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel öğretim kurumlarına ait standartlarda mekan ve donanıma sahip olduklarını belgelendirmeleri gerekir. 6

10 (2) İstekli tarafından verilecek eğitim için gerekli olan donanım, ekipman ve eğitim araç/gerecine sahip olduğunu veya bu ekipmanların temin edildiğine/edileceğine ilişkin belgeleri (taahhüt belgesi) teklif dosyasına konulacaktır. (3) İstekli tarafından, eğitim mekanlarının yeterli düzeyde demirbaş eşyalarla, eğitim araç/gereçleriyle ve eğitim sarf malzemeleriyle donanımı sağlanacaktır. Eğitim programlarının uygulanacağı mekanlar (dershane, atölye, laboratuar, işyeri, mesleki rehabilitasyon merkezi vb.) fiziki kapasite ve donanım açısından istenilen yeterlilikte olacaktır. Eğitim programlarının devam ettiği süre içinde bu standartlar korunacaktır. Eğitim yeri ve eğitim araç gereç, donanım yerinde tespit edilecektir. Eğitim verilecek mekanlarda, eğitime katılacak kursiyer sayısı 25 (yirmibeş) kişiden fazla olmayacaktır Güvenlik İlkeleri (1) Eğitim mekânlarında Yüklenici tarafından, gerekli koruyucu güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak ve eğitim programlarının devamı süresince bu önlemler titizlikle uygulanacaktır. Yüklenici tarafından gerekli koruyucu güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmaması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan Yüklenici sorumlu olacak, bütün tedavi giderleri ile tazminatlar Yüklenici tarafından ödenecektir Kursiyer Sigorta Prim Giderlerinin Ödenmesi 1- Eğitimlere katılacak her bir katılımcı başına belirlenen ders saat ücreti üzerinden hesaplanan eğitim gideri, 2- Eğitim programına katılanlara eğitimlere katıldıkları her bir fiili gün için yapılan kursiyer zaruri ödemeleri, 3- Eğitim süresince tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında eğitime katılanlar için ödenecek olan sigorta primleri, toplamından oluşur Eğitime Katılacak Kursiyer Sayısı ve Grup Sayısı 1- Eğitim programlarına katılanların sayısı 10 kişiden az, 25 kişiden fazla olamaz. 2- Katılımcı sayısının 25 i aşması durumunda talebi karşılamak üzere aynı program dâhilinde birden fazla sınıf açılabilir. 3- Katılımcıların kayıtları sistem üzerinden tutulur Kursiyerlerin Taşıması Gereken Asgari Şartlar Girişimcilik programına katılmak için; 1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak (emekli olanlar hariç) yaşını tamamlamış olmak, 3. Girişimcilik programından daha önce yararlanmamış olmak, şartları aranır. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün/İŞKUR Hizmet Merkezinin organize edeceği; İŞKUR, yüklenici ve katılım sağlayan KOSGEB Hizmet Merkezi temsilcisiyle yapılacak seçmeler sonucunda girişimcilik programına katılmaya hak kazanan katılımcı listesi belirlenir Kursiyerlerin Seçimi (1) Programın özelliğine uygun nitelikleri taşıyan Kuruma kayıtlı işsizler ile günlük müracaatçılar arasından, tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkesine riayet edilerek asil ve yeteri kadar 7

11 yedek kursiyer yüklenici ve Kurum personeli tarafından belirlenecektir. (2) Kursiyer seçimi işlemi tamamlandıktan sonra tespit edilen asil kursiyer listesi ile yedek kursiyer listesi kursun yürütüm ve denetim işlemlerini yapan Hizmet Merkezince (Yetkili Hizmet Merkezi) uygun görülen yöntemle ilan edilecektir Eğitim Programı ve Süresi, Eğiticilerin Sayıları, Görevlendirilmeleri ve Nitelikleri ile Eğiticilerin Değiştirilmesi Eğitim programı aşağıda belirtilen içeriği ve şartları taşıması gerekir. Eğitim programı ana modül ve destek modüllerden oluşur. Ana modül içeriğinin aşağıda belirtilen asgari içerik ve süreleri taşıyıp taşımadığının tespiti için sözleşme imzalanacak olan yüklenici adayı tarafından sunulan eğitim programına paralel olarak İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce doldurulmuş imzalanmış olan EK 5-18 UGE Eğitim Plan formu ile birlikte EK 5-15 UGE Başvuru Formu KOSGEB Hizmet Merkezine onaylatılır. Başvurular eğitim başlamadan önce yapılmalıdır. Onay için gönderilen programlar en geç 10 (on) iş günü ön değerlendirmeden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde Hizmet Merkezince onaylanır ya da düzeltme talep edilir. İl Müdürlüğünce düzeltme talep edilen programlarda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar başvuru yapabileceği gibi varsa bir sonraki hizmet sağlayıcının eğitim programını değerlendirilmek üzere KOSGEB Hizmet Merkezine gönderebilir.. Ana modüllerin eğitim süresi toplamı 70 saattir. Eğitim süresi sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarını kapsar. Eğitim sonunda, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir. Ana modüller aşağıda belirtilen konu başlık ve sürelerini içermelidir: a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri- 8 (sekiz) saat, b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 18 (on sekiz) saat, c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) - 24 (yirmi dört) saat, ç) Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar - 20 (yirmi) saat. Eğitimlerde; örnek olay, egzersiz vb. uygulamalı ve interaktif teknikler kullanılır. Atölye çalışmalarında, katılımcıların gerçekleştirdiği inceleme/araştırma çalışmaları eğitmenin sunacağı diğer örneklerle birlikte değerlendirilir. Eğitim programının KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanabilmesi için yukarıda sayılan kapsamı içermesi yeterlidir. Ancak, İŞKUR sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programına destek modüller (örneğin; işçi alma, çalıştırma, çalışanların maliyet ve performansını ölçme, e-ticaret, dış ticaret vs, sınıf içi ve/veya atölye çalışması şeklinde) ekleyebilir. Destek modüller için farklı eğitmenler seçilebilir. Destek modüllerin eğitim süresi toplamı en fazla 12 saat olabilir. Destek modül eğitim programı ve eğitmenleri KOSGEB Hizmet Merkezine onaylatılmaz. Bir günde en az 5 en fazla 8 saat eğitim verilebilir. Ana modüllerin tek bir eğitmen tarafından verilmesi şarttır. Bu eğitmenin KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından onaylanması için sözleşme imzalama aşamasındaki yüklenici adayınca verilen eğitmen özgeçmiş ve bilgilerine paralel İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl 8

12 Müdürlüğünce doldurulmuş imzalanmış olan EK 5-16 UGE Eğitmen Bilgi Formu Hizmet Merkezine onay için gönderilir. Her bir eğitim için yapılan başvuruda en fazla 3 (üç) eğitmen değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Başvuruların onaylanması için eğitmenin en az 4 (dört) yıllık Üniversite mezunu olması ve EK 5-19 UGE Eğitmen Değerlendirme Formu ndaki kriterler üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gereklidir. Yeterli puanı alarak onaylanan eğitmenlerle, onay tarihinden itibaren 6 (altı ) ay süresince girişimcilik eğitimi düzenlenebilir. Destek modülleri verecek eğitmenlerde en az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olması şartından başka aranılacak şartlar destek modülünün içeriğine göre İl Müdürlüğünce belirlenir ve KOSGEB onayı aranmaz. Hizmet Merkezleri başvuru tarihini müteakip en geç 10 (on) iş günü ön değerlendirme yaptıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Eğitmen değerlendirmesini tamamlar ve değerlendirme sonucunu gerekçesiyle İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirilir. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/ reddedilen başvurulardaki eksiklikleri yükleniciye tamamlatarak yeniden başvuru yapabileceği gibi varsa bir sonraki hizmet sağlayıcının eğitmenini/eğitmenlerini değerlendirilmek üzere KOSGEB Hizmet Merkezine gönderebilir. Bir eğitim programı çerçevesinde aynı tarihlerde birden fazla sınıfın açılması gerektiği ve/veya eğitici değişikliği gereken eğitimlerde İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından daha önce uygun bulunan (6 (altı) ayı geçmemiş olmak şartıyla) aynı yükleniciye ait eğitmenlerden her bir sınıf için bir eğiticiyi belirler ve ilgili sınıfın eğitimi başlamadan 5 (beş) gün önce KOSGEB Hizmet Merkezine eğitici, eğitim programı ve katılımcılarla ilgili yazılı olarak bilgi verir. Yüklenicinin eğitmen başvurusunun tek eğitmen için onaylandıktan sonraki gerekçe göstererek yapacağı eğitmen değişikliği taleplerinde, yüklenicinin İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gerekçesini belirttiği yazısı ile birlikte vereceği yeni eğiticiye ait özgeçmiş ve bilgilere paralel İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından doldurulup imzalanmış EK 5-16 de yer alan UGE Eğitmen Bilgi Formu nu, KOSGEB Hizmet Merkezine yazılı olarak iletir. KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından gerekçenin uygun görülmesi halinde, değerlendirme kriterleri esas alınarak, önerilen eğitmen 5 (beş) gün içerisinde kabul veya reddedilir. Bu değerlendirme sürecinde devam eden eğitimler askıya alınır. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, aynı program dâhilinde en çok 1 (bir) kez eğitmen değişikliği yapabilir Eğitim Günü ve Saatlerinde Değişiklik Yapılması Günde en az 5 en fazla 8 saat eğitim verilecek olup eğitim süresi haftalık en fazla 6 gün olabilecek ancak hiçbir şekilde günlük bitiş saati 23:00 ü geçemeyecektir. Milli ve dini bayramlar ile resmi tatillerde eğitim yapılmayacaktır Katılımcı Seçimi Eğitim Başladıktan Sonra Katılımcı Değişimi Girişimcilik Programına katılmak isteyen katılımcılar; İŞKUR a kayıtlı işsizler (emekliler hariç) arasından eğitim durumları, mesleki deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi kriterlere bakılarak İdare ve yüklenici işbirliğinde belirlenir. Katılımcı seçimi işlemi tamamlandıktan sonra tespit edilen asil katılımcı listesi ile yedek katılımcı listesi İdare tarafından uygun vasıtalarla ilan edilecektir. Asil katılımcı listesinde bulunan katılımcılardan Girişimcilik Programının ilk %10 luk süresi içerisinde 9

13 katılmayanların veya ayrılanların yerine yedek katılımcı listesinden sıraya göre yeni katılımcı alınabilecektir Katılımcı/Kursiyer Kimlik Kartı (1) Fiili kurs günü 30 günün üstünde olan kurs/programlara katılan kursiyerlere Kursiyer Kimlik Kartı verilir. Kursiyerler kimlik kartlarını eğitim süresince yakalarına takacaklardır. (2) Fiili kurs günü 30 gün ve altında olan kurs/programlara katılan kursiyerlere Kursiyer Kimlik Kartı verilip/verilmemesine Yetkili Şube Müdürlüğüce karar verilecektir Katılımcıların Devam Durumlarının İzlenmesi, İzin ve İlişik Kesme 1- Katılımcıların eğitimlere devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, eğiticiler/öğreticiler tarafından, yazılı olarak mazeret izni verilebilir. Bu izinler, devam çizelgelerinin arkasına uygun bir şekilde yazılır Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen sağlık izni de dahil, hangi sebeple olursa olsun toplam eğitim süresinin 1/10 unu aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların eğitimle ilişikleri kesilir. 2- Program başlangıcından itibaren ilk 1/10 luk eğitim süresi içerisinde ilişiği kesilen katılımcıların yerine alınan katılımcıların devamsızlık hakkı toplam eğitim süresinin 1/10 u kadardır. Katılımcıların eğitimin 1/10 undan fazlasına devam edememesi doktor raporu ile tevsik edilmesi durumunda ilişikleri kesilir fakat daha sonra açılacak girişimcilik programlarına başvurabilirler. 3- Kursların uygulanma süreleri içinde kullanılmak üzere, Yetkili İŞKUR Hizmet Merkezince mühürlenmiş (EK 5-9) Devam Çizelgesi düzenlenecek (KOSGEB logosu eklenilecektir.) ve bu çizelgelerin giriş-çıkış sütunları kursiyerler tarafından, kontrol kısmı ise eğitim sırasında eğitmenler/öğreticiler tarafından her gün imzalanacaktır. Kurstan ayrılan, ilişikleri kesilen veya kayıtları silinen devam çizelgeleri, bu işlemlerden sonra, diğer kursiyerlerin devam çizelgeleri ise, günlük düzenlenerek program sonunda Yetkili İŞKUR Hizmet Merkezlerince gönderilecektir. Kurs bitiminde bu çizelgeler kurs dosyasında muhafaza edilecektir. 4- Ayrıca yüklenici tarafından kursun başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde kursiyerlerin devam durumları haftalık olarak İŞKUR internet sayfası üzerinden sisteme girilir. Haftalık hafta içinde başlatılan kurslarda dahil olmak üzere devam durumlarının sisteme girilmesi ilgili hafta sonu en geç cumartesi akşamı 23:59 a kadar gerçekleştirilir. 5- Kursiyerlerin devam durumlarının sisteme girilmesini sağlamak üzere ilgili işlemin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmak üzere yükleniciye sisteme giriş yetkisi verilir. 10

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIMI İLANI

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIMI İLANI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIMI İLANI Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü nce Kuruma kayıtlı işsizlerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi konusunda

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi konusunda

Detaylı

Sınıf Sayısı. Ders Saati

Sınıf Sayısı. Ders Saati EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI

EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI İzmir İl Müdürlüğümüzce aşağıdaki mesleklerde Hizmet Alım Dökümanında yer alan belgelere uygun olarak Eğitim Hizmet alımı yapılacaktır. Sıra Meslek Eğitim süresi Fiili

Detaylı

Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı

Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce

Detaylı

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı.

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı. EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce

Detaylı

Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Ders Saati TOPLAM: 250 --- ---

Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Ders Saati TOPLAM: 250 --- --- İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM

Detaylı

ALIM İLANI. e yapılacaktır. İşbaşı Eğitim. Hakkari Çalışma ve. kişi SIRA MESLEK GÜN SAAT AZAMİ 6 AY. mah. Bulvar. Bulak.

ALIM İLANI. e yapılacaktır. İşbaşı Eğitim. Hakkari Çalışma ve. kişi SIRA MESLEK GÜN SAAT AZAMİ 6 AY. mah. Bulvar. Bulak. İŞBAŞII EĞİTİM PROGRAMHİZMET ALIM İLANI Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi nde* yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURMU ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SATIN ALMA DUYURUSU

TÜRKİYE İŞ KURMU ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SATIN ALMA DUYURUSU TÜRKİYE İŞ KURMU ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SATIN ALMA DUYURUSU Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU VAN İL MÜDÜRLÜĞÜ Van İl Müdürlüğünde kayıtlı işsizlere kendi işlerine kurmalarına yönelik girişimcilik konusunda eğitim düzenlenecektir. Eğitim 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/ı maddesi

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI HİZMET ALIM İLANI KARAMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE aşağıda yer alan bilgiler ve Hizmet Alım Dokümanında* yer alan belgelere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Gruptaki

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Tel: 0 (222) 231 04 86-121 Faks: 0 (222) 234 93 92

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Tel: 0 (222) 231 04 86-121 Faks: 0 (222) 234 93 92 T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

NOT: İlçelerde yapılacak olan eğitimler için Mekan ve Donanım istekli firmanın sorumluluğundadır.

NOT: İlçelerde yapılacak olan eğitimler için Mekan ve Donanım istekli firmanın sorumluluğundadır. EK 24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği (2014/1 Sayılı Genelge Eki) T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET

Detaylı

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif işgücü hizmetleri, İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği (2014/1 Sayılı Genelge Eki)

EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği (2014/1 Sayılı Genelge Eki) EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği (2014/1 Sayılı Genelge Eki) T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE TEMEL SEVİYE

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-2 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

TEKİRDAĞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEKİRDAĞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İşsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını teminen, Kurumca belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında eğitilmesine yönelik

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SEKTÖR İŞYERLERİ İLE İŞBAŞI EĞİTİMLERİ DÜZENLENECEKTİR. İl Müdürlüğümüzce İşbaşı Eğitim Programı kapsamında kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğümüzce İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI (Eski adı ile STAJ programı) kapsamında, Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU HAKKÂRİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU HAKKÂRİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU HAKKÂRİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından en az lise, (lise dengi ve üstü) düzeyindeki eğitim programlarından mezun olmuş

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı.

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı. T.C. TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠM PROGRAMI HĠZMET ALIM ĠLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-24: Sıra 1 T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet

Detaylı

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Toplam Ders Saati. Sınıf Sayısı. Toplam Katılımcı Sayısı

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Toplam Ders Saati. Sınıf Sayısı. Toplam Katılımcı Sayısı EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlanı T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce aşağıda

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TİP SÖZLEŞME 1

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TİP SÖZLEŞME 1 EK 21: İşbaşı Eğitim Programı Tip Sözleşme (2014/1 Sayılı Genelge Eki) T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TİP SÖZLEŞME 1 Taraflar Madde

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

Eğitim süresi. Sınıf Sayısı. Ders Saati

Eğitim süresi. Sınıf Sayısı. Ders Saati EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ KAPSAMINDA AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN GELEN SORULAR VE CEVAPLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ KAPSAMINDA AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN GELEN SORULAR VE CEVAPLARI GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ KAPSAMINDA AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN GELEN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yönetmeliğin 12. Md. Sinin 5. paragrafında Üniversiteler ve MEB e bağlı eğitim öğretim kurumlarında

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU 1 Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU TANIM & AMAÇ Günümüz dünyasında yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün mevcut mesleki bilgi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları)

İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları) TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları) 08.10.2010 İŞKUR 1 İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 08.10.2010 İŞKUR 2 İşgücü Piyasası Temel

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı.

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı. T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı.

İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı. EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/157488 İhalenin adı Periyodik Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI A- TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı veya noter tasdikli sureti 2- Nüfus Cüzdanı. 01 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı 3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 4-Sağlık Kurulu raporu 5- İki

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı 10 70 4 25 100 21/05/2013 04/06/2013-10 :00 4../../201.../../201. -.. :

Sınıftaki Katılımcı Sayısı (En Fazla) Sınıf Sayısı 10 70 4 25 100 21/05/2013 04/06/2013-10 :00 4../../201.../../201. -.. : EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce

Detaylı

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı Fahri ACAR Şube Müdürü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TUZLA HİZMET MERKEZİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce, Aktif işgücü programları kapsamın da, kurumumuza kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB)

GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB) GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB) İlgi: a) 6/7/2009 tarih ve 2009/KUGM 15/MYB sayılı genelge b) 8/4/2010 tarih ve 2010/KUGM 09/MYB sayılı genelge Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı