KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran"

Transkript

1 KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran Aylık Katsayı 657 s.kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn Md tarih ve /54 sayılı Genelge Taban Aylık Katsayı 657 s.kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn Md tarih ve /54 sayılı Genelge Yan Ödeme Katsayısı 657 s.kanun md. 152, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md tarih ve /54 sayılı Genelge En Yüksek Devlet (9.500xAylık Katsayı) Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md Memuru Aylığı tarih ve /54 sayılı Genelge Kıdem Aylığı Göstergesi 657 s.kanun md. 154, 375 s.khk md.1 Bir hizmet yılı için 20, yıl ve fazlası için azami 500 gösterge Taban Aylık Göstergesi 375 s. KHK md DEVLET MEMURU SOSYAL YARDIMLARI Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Tutarı TL Aile Yardımı 657 s.kanun md. 202, Maliye Bakanlığı (2134xAylık Katsayı) BÜMKO Gn. Md tarih ve /54 sayılı Genelge Çocuk Yardımı Doğum Yardımı (2500xAylık Katsayı) 0-6 yaş grubu çocukları için (500xAylık Katsayı) 7 yaş üzeri her bir çocuk için (250xAylık Katsayı) 657 s.kanun md. 202, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md tarih ve /54 sayılı Genelge 657 s.kanun md. 207, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md tarih ve /54 sayılı Genelge Ölüm Yardımı Eş ve Çocuk (9500xAylık K.) Memur (9500xAylık K.x2) 657 s.kanun md. 208, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn. Md tarih ve /54 sayılı Genelge YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI ( ) Kanuni Dayanağı Ek Gösterge/Derece Tutarı TL Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar s. Kanun 33/a, Ek göstergesi 5800 (dahil) (harç) olan kadrolarda bulunanlar s. B.K.K. Ek göstergesi 3000 dahil (hariç) olan kadrolarda bulunanlar Merkezi Yönetim Bütçe Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar Kanunu (H) Cetveli Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar s. Kanun md. 33/b Ülke düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz olanlara Not: 6245 sayılı Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasının son paragrafında ; bu şekilde gündelik ödenenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında; bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmının ayrıca ödeneceği belirtilmiştir. Ancak 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H) Cetveline göre; 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı esas alınacaktır. K.K.T.C. NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİK TUTARLAR ( ) Kanuni Dayanağı Görev Ünvanı / Kadro Derecesi Tutarı (TL) B.K.K. No: 2014/5832, Memur ve Hizmetlilerden Aylık/kadro derecesi 1 olanlar Ocak 2014 tarih ve sayılı R.G. Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar MİHDER 1

2 MAHALLİ İDARELERE HİZMET PRATİK BİLGİLER Fazla Çalışma Saat Ücreti FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( ) Çeşidi Kanuni Dayanağı Konusu Tutarı (TL) 657 s. Kanun md. 178, Genel s. B.K (K)Cet. III/A-1 Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde Çalışan Personele (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) Aylık Fazla Çalışma Ücreti 6512 s. B.K.(K) Cet. III/A/2-b B.K (K) Cet. III/A/2-ğ B.K. (K) Cet. III/B-1 Bu hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir. Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışanlar(ayda 90 saati aşamaz) BELEDİYE MECLİS ÜYESİ HUZUR HAKLARI Kanuni Dayanağı Dönemi Nüfusuna Göre Belediyeler Azami Tutar (TL) Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar s.kanun md.32; Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Maliye Bakanlığı Nüfusu den fazla olanlar BÜMKO Genel Müdürlüğü tarih ve /54 sayılı Genelge Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar e kadar olanlar için den e kadar olanlar için den kadar olanlar için den e kadar olanlar için den a kadar olanlar için den fazla olanlar için Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirler için Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir sınırları içerisindekiler için BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEKLERİ Kanuni Dayanağı Dönemi Nüfusuna Göre Belediyeler Tutarı (TL) Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar s. Kanun md.39 Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü tarih ve Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar /54 Nüfusu arasında olanlar sayılı Genelge Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar 2 MİHDER

3 BELEDİYE ENCÜMEN ÜYESİ HUZUR HAKLARI (*) Kanuni Dayanağı Dönemi Nüfusuna Göre Belediyeler Aylık Brüt (TL) 5393 s. Kanun md. 36; Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü tarih ve /54 sayılı Genelge Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar (*) Belediye encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir s. Kanun md. 16; Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü tarih ve /54 sayılı Genelge Büyükşehir Belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine Büyükşehir Belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine (*) Büyükşehir Belediye Encümeninin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir. KESİNTİLER VE ENGELLİLİK İNDİRİMİ Kanuni Dayanağı Dönemi Çeşidi Oran-Tutar (TL) 5434 s. K.md. 14; 5510 s. K. Geçici md. 4 Emekli Keseneği (Memur Kurum) %16 %20 Ek Gös ve üstü (%240) Ek Gös. 7600(d)-8400(h) (%200) Ek Gös. 6400(d)-7600(h) (%180) Ek Gös. 4800(d)-6400(h) (%150) Ek Gös. 3600(d)-4800(h) (%130) s.k. Ek md. 70; 5510 s.k. Geçici md.4 Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü tarih ve /54 sayılı Genelge Ek Gös. 2200(d)-3600(h) (%70) Diğerleri (%40) Ek Gös ve üstü (%240) Ek Gös. 7600(d)-8400(h) (%200) Ek Gös. 6400(d)-7600(h) (%180) Ek Gös. 4800(d)-6400(h) (%150) Ek Gös. 3600(d)-4800(h) (%130) Ek Gös. 2200(d)-3600(h) (%70) Diğerleri (%40) 4447 s. K. 49. md ve sonrası İşsizlik Sigortası Primi Sigortalı %1 İşveren %2 Devlet %1 193 s. GV K md. 31, 285 Seri Nolu Gelir V.Gen.Tebliği Engellilik İndirimi 1.Derece (Çalışma Gücünün %80 kay.) 2.Derece (Çalışma Gücünün %60 kay.) TL TL 3.Derece (Çalışma Gücünün %40 kay.) TL MİHDER 3

4 MAHALLİ İDARELERE HİZMET PRATİK BİLGİLER İŞÇİ ÖDEMELERİ Çeşidi Kanuni Dayanağı Dönemi Tutarı (TL) Kıdem Tazminat Tavanı Asgari Ücret (Brüt) Sigorta Primi Tavan Ücreti (Aylık) Sigorta Primi Taban Ücreti (Aylık) Stajyer Öğrenci Ücreti (Asgari Tutar) 1475 s.k.14 (4857 s. K.Geçici md.6); 5434 s.k. Ek md. 20,Ek md. 70; 5510 s.k Geçici md.4 Maliye Bakanlığı BÜMKO Gen. Müd tarih ve /54 sayılı Genelge 4857 s. K. md. 39; gün ve 2013/1 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 5510 s.k. md s.k. md s.k. 25. md. (Asgari Üc.%30 u) , , , MEMURLARDAN ALINACAK 2014 YILI YEMEK BEDELLERİ Kanuni Dayanağı MEMURLARDAN 15/1/2014 tarihinden Maliye Bakanlığı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Sıra No: /28885 sayılı R.G. Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 14/1/2015 tarihine kadar 1,00 TL 1100 e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,66 TL 2200 e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,02 TL 3600 e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,60 TL 4800 e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,42 TL 4800 ve daha yukarı ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,79 TL SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN Aylık brüt sözleşme ücretleri TL kadar (2.065 TL dahil) olanlardan Aylık brüt sözleşme ücretleri TL kadar (3.605 TL dahil) olanlardan Aylık brüt sözleşme ücretleri TL kadar (5.045 TL dahil) olanlardan Aylık brüt sözleşme ücretleri TL üzerinde olanlardan 1,19 TL 2,02 TL 3,61 TL 4,55 TL MEMURLARLA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI 2014 YILI AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (BÜMKO G.Md.nün tarih ve / 849 sayılı Genel Yazısı) Cinsi Birim Fiyatlar TL (KDV Hariç) Cinsi Birim Fiyatlar TL (KDV Hariç) 1-Takım Elbise Çorap Tayyör Eldiven Yün Yazlık Takım Elbise Deri Pantolon-Etek Atkı-Kaşkol Gömlek- Bluz- Yelek Kazak Kravat-Papyon Sarık Palto-Manto Cüppe Pardesü-Gocuk Şapka-Başlık-Kep Yağmurluk(Muşamba) İş Gömleği Meşin Ceket- Deri Ceket İş Önlüğü Parka-Mont-Montgomer Ebe Önlüğü Kaput Tulum Erkek Ayakkabısı İş Elbisesi Kadın Ayakkabısı Hemşire-Ebe Forması İş Ayakkabısı Laboratuar Kıyafeti Bot-Fotin Ameliyathane Kıyafeti Lastik Çizme Bel Kemeri MİHDER

5 YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (%) Uygulama Yılı Konusu Kanuni Dayanağı Oranı Yılı Yeniden 213 s. V.U.K. Mük. md. 298/B, /28826 s. R.G. 430 sıra No. V.U.K. G. % 3,93 Tebliği Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden Yılı Yeniden 213 s.v.u.k. Mük. md. 298/B, /28463 s. R.G. 419 sıra No. V.U.K. G. Tebliği 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, /28643 s. R.G. 410 sıra nolu V.U.K. G. Tebliği 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 401 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 392 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 387 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 377 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 363 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 353 sıra nolu 213 s. V.U.K. mük. md. 298/B, / s. R.G. 341 sıra nolu 213 s. V.U.K md.298/10, / s. R.G.325 sıra nolu 213 s. V.U.K md.298/10, gün ve 310 sıra nolu USULSÜZLÜK CEZALARI ( ) (213 sayılı V.U.K Md, /28867 (1. Mük.) sayılı R.G de Yayınlanan 432 sıra Nolu V.U.K Genel Tebliği) % 7,80 % 10,26 % 7,7 % 2,2 % 12 % 7,2 % 7,8 % 9,8 % 11,2 % 28,5 Mükellef Grupları 1.Derece Usulsüzlük (TL) 2. Derece Usulsüzlük (TL) Sermaye şirketleri Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı İkinci sınıf tüccarlar Yukarıdakiler dışında kalıp beyan usulüyle gelir vergisine tabi olanlar Kazancı basit usulde tespit edilenler Gelir vergisinden muaf esnaf Miktarı GELİR VERGİSİ TARİFESİ ( ) (193 sayılı G.V.K Md., 285 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) TL ye kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL nin TL si için TL, fazlası (ücret gelirlerinde TL.nin TL. si için TL.) fazlası % TL den fazlasının TL si için TL, fazlası (ücret gelirinde TL. den fazlasının TL. si için TL. fazlası % 35 İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK ÇTV YILLIK TUTARLARI Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (2014 Yılı) (2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., tarih ve (1. Mük.) R.G. de yayımlanan 43 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suratiyle metreküp başına 19 Kuruş olarak hesaplanacaktır. % 59 Oranı MİHDER 5

6 MAHALLİ İDARELERE HİZMET PRATİK BİLGİLER İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK ÇTV YILLIK TUTARLARI Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (2014 Yılı) (2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., tarih ve (1 Mük.) s.rg. de yayımlanan 43 nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir Belediyelerinde 24 Kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacaktır. İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK ÇTV YILLIK TUTARLARI Kalkınma Öncelikli Yörelerdeki Belediyeler ile Nüfusu 5000 den Az Olan Belediyelerde (2014 Yılı) (2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü md., tarih ve (1. Mük.) s. RG. de yayımlanan 43nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yılık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suratiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacaktır. MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ HER ZAMAN HİZMETİNİZDE DERGİNİZ; 2014 YILINDA DA 12 AYLIK DERGİ BEDELİ 380 TL (KDV Dahil) LÜTFEN ABONE OLUNUZ VE ABONE OLUNMASINI TAVSİYE EDİNİZ. 6 MİHDER

7 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (TL) ( tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan 2014/1 nolu Kamu İhale Tebliği) Konusu K.Dayanağı Tarihine Kadar (TL) Eşik Değer Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti (son başvuru tarihinden en az 14 gün önce) Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce) Tarihine kadar (TL) Mal ve Hizmet Alımları 8/a Mal ve Hizmet Alımları 8/b Yapım İşleri 8/c Mal ve Hizmet Alımları 13/a Yapım İşleri 13/a Mal ve Hizmet Alımları 13/a Yapım İşleri 13/a Mal ve Hizmet Alımları 13/a Yapım İşleri 13/a Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinde en az 7 gün önce en az iki yerel gazetede) Kamu İhale bülteni İlan Limiti (İhale tarihinde en az 14 gün önce Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 21 gün önce) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar Mal ve Hizmet Alımları 13/b Yapım İşleri 13/b Mal ve Hizmet Alımları 13/b arası arası Yapım İşleri 13/b arası arası Mal ve Hizmet Alımları 13/b arası arası Yapım İşleri 13/b arası arası Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler 22/d Diğer İdareler 22/d Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar 21/f İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı (sözleşme bedelinin onbinde beşi) 53/j KİK e Yapılacak Şikayetlerde Alınacak Tutar 53/j Mal ve hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet TL ye kadar olanlarda TL arası olanlarda TLve üzerinde olanlarda TLkadar olanlarda Yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyet TL TL ye kadar olanlarda TL TL arasında olanlarda TL ve üzerinde olanlarda * Söz konusu değerlere KDV dahil değildir SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ ( ) (Bu parasal limitler satış, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır.) (2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu) İşlemin Türü Kanuni Dayanağı Tutarı (TL) Basın İlan Kurumunca Yapılan İlanın Alt Parasal Limiti 17/ Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti 17/ Açık Teklif Usulü Parasal Limiti İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi Pazarlık Usulü sınırları içindeki ve nüfusu i geçen ilçelerde 51/a - Parasal Limiti b Diğer ilçelerde * Söz konusu değerlere KDV dahil değildir. MİHDER 7

8 MAHALLİ İDARELERE HİZMET PRATİK BİLGİLER Stopajın Konusu GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu md. 94,12/1/2009 tarih ve 2009/14592 s. BKK) Serbest meslek işleri dolayısı ile bu işleri yapanlara yapılan ödemelerden GKV md. 18 kapsamında sayılan müellif, mütercim, hetkeltıraş, hattat, ressam, bestekar ve mucitlere yapılan ödemelerden Serbest Meslek Ödemelerinden (diğerlerinden) % 20 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden % 3 Kira Ödemelerinden % 20 Vakıf ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması % 20 Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması % 20 Harcama Pusulası Karşılığı Yapılan Ödemelerden DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR ( ) ( tarih ve s. R.G. de yayımlanan 57 nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Oranı Çeşidi Kanuni Dayanağı Oran / Tutar (TL) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkli 488 s. K.(1) s. Tablo II/2 Binde 5,69 organlarınca verilen her türlü ihale kararları Personele Yapılan Ödemeler (Aylı, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye, tazminat v.b) 488 s. K.(1) s. Tablo IV/1-b Binde 7,59 Kira mukavelenameleri 488 s. K.(1) s. Tablo I/A-2 Binde 1,89 Sözleşmeler 488 s. K.(1) s. Tablo I/A-1 Binde 9,48 Avans Makbuzları 488 s. K.(1) s. Tablo IV/1-a Binde 9,48 Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/22-b-ba 41,20 Kurumlar Vergisi Beyannamaleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bb 55,00 Katma Değer Vergisi Beyannamaleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bc 27,20 Muhtasar Beyannamaleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bd 27,20 Diğer Vergi Beyannamaleri (Damga V. Beyannameleri hariç) 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-be 27,20 Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-d 20,30 Sigorta Prim Bildirgeleri 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-e 20,30 Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim 488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-f 32,30 belgesinden sadece muhtasar beyanname için Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 488 s. K.(1) s. Tablo III/2-a 14,40 Bilançolar 488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-ba 31,80 Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özeti 488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-bb,bc 15,40 Not: Hesaplanan damga vergisi miktarlarında 10 kuruşa kadarki kesirler dikkate alınmaz. % 17 Mal Alımları (193 sayılı Kanun md. 94/13-c) % 5 Hizmet Alımları (193 sayılı Kanun md. 94/13-d) % 10 HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI ( ) Kanuni Dayanağı Konusu Tutarı TL 5018 s. K. md tarih ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu - Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1- Bütçe Kanunu İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu i geçen ilçelerde Diğer ilçelerde Şehit cenazelerinin nakli amacıyla Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara Mahkeme harç ve giderleri (Diğer il ve ilçeler için) Mahkeme harç ve giderleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için İl dışında yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ ( ) Kanuni Dayanağı Nufüsu Tutarı TL Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin 10. md s. K. md. 35 Geçici md e kadar olan Belediyeler den fazla olan Belediyeler MİHDER

9 MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER Ödemenin Türü Kanuni Dayanağı Gelir Vergisi Damga Vergisi Emekli Keseneği (Kurum/Şahıs) Aylık (Gösterge) GVK Md Ek Gösterge GVK Md Taban Aylığı 375 s. KHK Md Kıdem Aylığı 375 s. KHK Md Yan Ödeme GVK Md Özel Hizmet Tazminatı Yan Öd. Karar. - + Kısmen Tabi Ek Tazminat Yan Öd. Karar Denetim Tazminatı Yan Öd. Karar Makam Tazminatı 657 s. K. Ek Md Görev Tazminatı 631 s. KHK Yabancı Dil Tazminatı 375 s. KHK Md Aile ve Çocuk Yardımı 657 s. K. Md Doğum Yardımı 657 s. K. Md Ölüm Yardımı 657 s. K. Md Huzur Ücreti (Meclis-Encümen) GVK Md Fazla Çalışma Ücreti GVK Md Konferans Ücreti GVK Md Bilirkişi Ücreti GVK Md Avukat Vekalet Ücreti GVK Md Harcırah Ödemeleri GVK Md SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLGİLER Konusu Kanuni Dayanağı Dönemi Oran/Tutar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre Gecikme Zammı (Her ay için) 6183 sayılı Kanunun 106. maddesine göre, tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin edilecek miktar 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre, Amme Alacaklarına Uygulanacak Tecil Faizi Oranları (Yıllık) Kanuni ve Temerrüt Faizi Oranı 98/11331 sayılı BKK tarihleri arası % /7 sayılı BKK tarihleri arası %6 2000/1555 sayılı BKK tarihleri arası %5 2001/2175 sayılı BKK tarihleri arası % /3550 sayılı BKK tarihleri arası %7 2003/6345 sayılı BKK tarihleri arası %4 2005/8551 sayılı BKK tarihleri arası %3 2006/10302 sayılı BKK tarihleri arası %2,5 2009/15565 sayılı BKK tarihinden itibaren %1, /965 sayılı BKK tarihinden itibaren % 1, /8267 s. BKK ( /25687 tarih ve 3. mükerrer sayılı R.G sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında ( tarihinden itibaren) 10 Diğer amme alacaklarında ( tarihinden itibaren) Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası % Seri Nolu Tahsilat G.Teb tarihleri arası %24 Seri C Sıra No1 Tahsilat G.Teb tarihinden itibaren %19 Seri C Sıra No2 Tahsilat G.Teb tarihinden itibaren % s. K. md.1,2 2005/9831 sayılı BKK tarihinden itibaren yıllık %9 MİHDER 9

10 MAHALLİ İDARELERE HİZMET PRATİK BİLGİLER BELEDİYE PARA CEZALARI ( ) (5252 s. Kanunun 2 ve 7. md; 5326 s. Kanunun 3 ve 17/7. md. 430 Seri Nolu VUK Genel Tebliği) Cezanın Türü Kanuni Dayanağı Tutarı (TL) En Az En Çok Belediye Cezaları (Belediye Encümeni) 1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama (Belediye Encümeni) 1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md Toptancı Hal Kanununa göre ceza 80 s. K. (5728 s. K.değ.) md (Belediye Encümeni) Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri 552 s. KHK 5.md.nin 1,2 ve 3.f.ları;7/2.md Hakkında KHK göre ceza (Belediye Encümeni) 552 s. KHK 6.md. 2 ve 3. f.; 10.md. 1ve 2.f s. KHK 8. md.2.f.; 10.md. 3.f.; 26.md.1.f s. KHK 26.md. 1. f.sının (d) bendi s. KHK 21.md Sular Kanununa göre ceza (Belediye Encümeni) 831 s.k.(2659 s. K.Değ.) Ek md. 7 ve Hafta Tatili Hakkında K.göre ceza (Belediye Encümeni) 394 s. K.(5728 s.k. değ.) 10. md Öğle Dinlenmesi Hakkında K. göre ceza 6301 s. K. (5728 s. K. değ.)7. md (Belediye Encümeni) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza 2559 s. K. (5259 s. K. değ.) 6.md (Belediye Encümeni) Tütün Ürünlerinin (Belediye Başkanının yetki verdiği görevli) 4207 s.k. (5727 s. K. değ.) md. 5/1 ve 2/ Zararlarının Önlenmesi ve 4207 s.k. (5727 s.k. değ.) md. 5/1 ve 3/ Kontrolü Hakkında Kanun (Belediye Zabıtası) 5326 s.k. 41. md s.k. (5727 s.k. değ.) md. 5/8 ve 3/ s.k. (5727 s.k. değ.) md. 5/2 ve 2. m (Belediye Encümeni) (a) bendi hariç 1,3,4,5 inci fıkraları 4207 s.k. (5727 s.k. değ.) md. 5/5 ve 3/ s.k. (5727 s.k. değ.) md. 5/10 ve 3/ Umumi Hıfzısıhha Kanunu (B. Encümeni) 1593 s.k. (5728 s.k. değ.) md. 283 ile Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ye göre (B. Encümeni) Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre 5 metreden 9 metreye kadar olanlar 9 metreden 12 metreye kadar olanlar 12 metreden 20 metreye kadar olanlar 20 metreden 30 metreye kadar olanlar 491 s. K.H.K. (5897 s. K. değ.) Ek md s. K.H.K. (5897 s. K. değ.) 8 sayılı tarife - XIII 30 metreden büyük olanlar Emre aykırı davranış (Belediye Encümeni) 5326 s. K. 32. md Dilencilik (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 33. md Gürültü (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 36/1. md s. K. 36/2.md. (Ticari İşl. Sahibine) Rahatsız etme (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 37. md İşgal (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 38/1. md s. K. 38/2. md s. K. 41/1. md s. K. 41/2. md s. K. 41/3. md Çevreyi Kirletme (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 41/4. md s. K. 41/4. md. (Tüzel Kişi İçin) s. K. 41/5. md s. K. 41/6. md Afiş Asma (Belediye Zabıtası) 5326 s. K. 42. md Not: s. K.17/7. Md. uyarınca, idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. - Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir MİHDER

11 İMAR KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ MÜEYYİDELER ( ) (3194 s. İmar Kanunu 42. Md. 430 Seri Nolu VUK Genel Tebliği) (B. Encümeni) Tutar/Oran a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metre karesi için ; 1 I. sınıf A grubu yapılara B grubu yapılara II. sınıf A grubu yapılara B grubu yapılara III. sınıf A grubu yapılara B grubu yapılara IV. sınıf A grubu yapılara B grubu yapılara C grubu yapılara IV. sınıf A grubu yapılara B grubu yapılara C grubu yapılara D grubu yapılara b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin... % 20 si c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı; 1 Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakatı alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30 u 2 Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40 ı 3 Uygulama imar planında veya parselasyon planında Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60 ı 4 Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100 ü 5 Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20 si 6 Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80 i 7 Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50 si 8 Ruhsatsız ise cezanın % 180 i 9 Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürüyor ise cezanın % 50 si 10 Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyete konu ise cezanın % 100 ü 11 İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10 u 12 İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20 si 13 Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20 si (a) ve (b) bentlerinde belirlenen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı ayrı hesap edilir. 18, 28, 32,33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere... Bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde... Can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edebileceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine NOT: 3194 sayılı Kanunun 42. maddesine göre idari para cezası TL den az olamaz. 1- Yasadaki rakamlar 2014 için (% 3,93) Y.D. oranında artırılmıştır. 2- Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan para cezaları, aynı fiil nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 184 üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir. 3- En az uygulanacak olan ceza miktarı 2014 fiyatları TL den az olamaz s. K. 42. maddesinin 5 inci fıkrasındaki TL, 2014 de 407,91 TL olacaktır. MİHDER 11

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran. Gn. Md. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06- 02(913)11868 sayılı Genelge

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran. Gn. Md. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06- 02(913)11868 sayılı Genelge KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran Aylık Katsayı Taban Aylık Katsayı Yan Ödeme Katsayısı En Yüksek Devlet Memuru Aylığı 657 s.kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO Gn.

Detaylı

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06-02(913)11868 sayılı Genelge

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06-02(913)11868 sayılı Genelge KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran Aylık Katsayı 657 s.kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO 01.01.2015-30.06.2015 0.079308 Gn. Md. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06-

Detaylı

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06-02(913)11868 sayılı Genelge

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran. 31.12.2014 tarih ve 27998389.-010-06-02(913)11868 sayılı Genelge PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran Aylık Katsayısı 657 s.kanun md. 154, Maliye Bakanlığı BÜMKO 01.01.2015-30.06.2015 0.079308 Gn. Md. 31.12.2014 tarih

Detaylı

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURU SOSYAL YARDIMLARI Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Tutarı TL Aile Yardımı 657 s.kanun md. 202, BÜMKO 01.01.2015-30.06.2015 169.24 (2134xAylık Katsayısı) Gn. Md.31.12.2014 tarih

Detaylı

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran. Memuru Aylığı 04.01.2016 tarih ve 27998389.-010-06-02(913) 82 sayılı

KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR. Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran. Memuru Aylığı 04.01.2016 tarih ve 27998389.-010-06-02(913) 82 sayılı KATSAYILAR / GÖSTERGELER / TAZMİNATLAR Adı Kanuni Dayanağı Dönemi Oran Aylık Katsayısı 657 s.kanun md. 154, Maliye Bak.lığı BÜMKO Gn. Md. 01.01.2016-30.06.2016 0.088817 04.01.2016 tarih ve 27998389.-010-06-02(913)

Detaylı

PRATİK BİLGİLER V. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR VE ORANLAR VI. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER

PRATİK BİLGİLER V. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR VE ORANLAR VI. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU PARASAL LİMİTLER Güncel 2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER (Temmuz-Aralık 2015) I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER II. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ, BELEDİYE VE BİRLİK MECLİSİ İLE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI III. İŞ VE SGK

Detaylı

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in CEZA İŞLEMLERİ Ruhsat alınmadan inşaata başlanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmesinin tespiti halinde ilgili idarece yapının o andaki inşaat durumu tespit edilir Yapı mühürlenir

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR (01.01.2013 31.12.2013) Çeşidi Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı Maaş Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazm. Tavanı Kıdem Aylığı (Yıl x 20

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER KATSAYILAR (01.01.2012 31.12.2012) Çeşidi Aylar Tutarı (TL) Taban Aylık Katsayısı Maaş Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Özel Hizmet Tazm. Tavanı Kıdem Aylığı (Yıl x 20

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2012-31.12.2012) 10.000 TL ye kadar % 15 25.000 TL nin 10.000 TL si için 1.500 TL fazlasına % 20 88.000 TL nin 25.000

Detaylı

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 45,92 b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,72

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 45,92 b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,72 H - CETVELİ 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLER ARASINDA YURT İÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLER (MADDE : 33) Memur ve Hizmetlilerden; a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 45,92 b) Ek göstergesi

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

PARASAL LĠMĠTLER (Pratik Bilgiler) 2012

PARASAL LĠMĠTLER (Pratik Bilgiler) 2012 PARASAL LĠMĠTLER (Pratik Bilgiler) 2012 SUNUM PLANI EĢik Değerler ve Parasal Limitler Gelir Vergisi Damga Vergisi Gelir Vergisi Stopaj Oranları K.D.V Oranları K.D.V. Tevkifat Oranları Yurtiçi Harcırah

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2016 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2015. 12.600 TL'ye kadar 15 12.601-30.000 20 30.001-69.

PRATİK BİLGİLER 2016 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2015. 12.600 TL'ye kadar 15 12.601-30.000 20 30.001-69. PRATİK BİLGİLER 2016 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,088817 01/01/2016 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,028165 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,390277 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 189,54 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 44,40

Detaylı

2015 Mali Yılı Pratik Bilgiler

2015 Mali Yılı Pratik Bilgiler 2015 Mali Yılı Pratik Bilgiler I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER II. BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEĞİ İLE BELEDİYE VE BİRLİK MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI III. IV. İŞ VE SGK MEVZUATI İLE İLGİLİ

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

2012 YILI DAMGA VERGİSİ ORANLARI

2012 YILI DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2012 YILI DAMGA VERGİSİ ORANLARI İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95) Resmi daireler tarafından yapılan mal

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

Belediye Gelirleri Kanunu

Belediye Gelirleri Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Seri, Sıra Numarası, No: 32 Sayılı Tebliğ Maliye Bakanlığından: Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32) 2464 sayılı

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 12.08.2009/126 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Yerlerine

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Yerlerine Tarih ve Sayı: 24/02/2015-57150 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BELC3P05C* Sayı :45869894-010.07.02- Konu :2015 Yılı Giyecek Yardımı Dağıtım Yerlerine 657 sayılı

Detaylı

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Duyuru Konu : 2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi Sirküler no : 2014/1 Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul Telefon :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren) 770,00

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren) 770,00 ASGARİ ÜCRETLER 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012-30.06.2012) 886,50 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012-31.12.2012) 940,50 16 Yaşından Küçükler için (01.01.2012-30.06.2012) 760,50 16 Yaşından Küçükler

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler

2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler 2014 Mali Yılı Pratik Bilgiler Yayıncılık İnşaat Eğitim Danışmanlık Organizasyon Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Işık Sok. No: 1/5 Anıttepe/ANKARA Tel : (0312) 229 16 60-229 16 61 Fax : 229 16 65

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2015 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER

KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER KAMEDER DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PRATİK BİLGİLER 2014 Parasal Limitler (01.02.2014 31.01.2015) MAL ve HİZMET ALIMLARI İÇİN Yaklaşık Maliyet İlan Yayınlanması Gereken Süresi Yerler YAPIM İŞLERİ İÇİN Yaklaşık

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

133,76 TL. % 40'ina 31,50 TL 28,50 TL 26,00 TL 23,50 TL 22,50 TL

133,76 TL. % 40'ina 31,50 TL 28,50 TL 26,00 TL 23,50 TL 22,50 TL KATSAYILAR (01.01.2009-30.06.2009) Maaş Katsayısı 0,053505 Taban Aylık Katsayısı 0,7084 Yan Ödeme Katsayısı 0,016965 Kıdem Aylık Göstergesi(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı) Her hizmet

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 50

SİRKÜLER NO: 2015 / 50 28 Aralık 2015 SİRKÜLER NO: 2015 / 50 Konu: 2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER. BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ, PARTİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER. BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ, PARTİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU 2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ, PARTİLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU Vizyon Yayıncılık İnşaat Eğitim Danışmanlık Organizasyon Turizm San. ve Tic.

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 55625784// Konu : Parasal Sınırlar ve Oranlar GENEL YAZI 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 01

SİRKÜLER NO: 2015 / 01 31 Aralık 2014 SİRKÜLER NO: 2015 / 01 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014

SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014 SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014 Konu: 2014 Yılında Uygulanacak olan had ve miktarlar Sayın Mükellefimiz, 2014 Yılı herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesi dileklerimizle hepimize hayırlı

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Kanun No. 5940 Tarihi: 9/12/2009

Kanun No. 5940 Tarihi: 9/12/2009 İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5940 Tarihi: 9/12/2009 Kabul MADDE 1 3/5/1985 tarihli

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı