Trakya Cam Sanayii A.Ş Yılı Önemli Faaliyetlerimiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2006 Yılı Önemli Faaliyetlerimiz"

Transkript

1

2 Yılı Önemli Faaliyetlerimiz yılı, düzcamın girdi verdiği inşaat, otomotiv ve diğer sektörlerdeki talep gelişmelerine bağlı olarak satış büyümelerinin gerçekleştirildiği, büyümemize olanak sağlayacak ve vizyonumuz doğrultusunda bölgedeki liderliğimizi geliştirecek yatırım faaliyetlerinin sürdürüldüğü, ilk yurtdışı düzcam fabrikasının devreye alındığı yıl olmuştur. Bulgaristan daki düzcam fabrikası yatırımımız tamamlanarak devreye alınmıştır. Bulgaristan da yatırımı devam etmekte olan temperli cam ve ayna fabrikaları da tamamlanma aşamasına gelmiş olup, 2007 yılı ilk çeyreğinde devreye alınacaktır. Bulgaristan da jumbo cam taşımalarına yönelik olarak Trakya Glass Logistics EAD firması kurulmuş ve taşıma araçları alınmıştır. Trakya Otocam ın kapasitesi yapılan tevsi yatırımları sonucunda 1.8 milyon araç/set e çıkarılmıştır. Bursa-Yenişehir de Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. tüzel kişiliği bünyesinde 450 bin ton/yıl kapasiteli iki float hatlı bir düzcam fabrikası yatırımı yoğun şekilde devam etmektedir. Hatların sırasıyla Mayıs ve Kasım aylarında devreye alınması öngörülmektedir. Bursa-Yenişehir de düzcam fabrikası yanında 5 milyon m 2 kapasiteli yeni bir kaplama tesisi kurulmaktadır. Tesis 2007 Haziran ayında devreye girecektir. İki yıllık bir çalışma sonucu düzcam ve işlenmiş cam ürünlerinin önemli bir bölümü için işareti kullanma yetkisi alınmış ve markası ile ilk ihracatlar gerçekleştirilmiştir. Temmuz ayı başında olağanüstü sel baskını nedeniyle duruş yapılan TR-1 fırını yoğun gayretlerle yapılan çalışmalar sonucu Ekim ayında yeniden devreye alınmıştır. Ödenmiş sermaye 65.6 milyon YTL (%28.8) bedelsiz artırılarak milyon YTL ye yükseltilmiştir. 1

3 Finansal Göstergeler (Milyon YTL) 2

4 Özet Konsolide Bilanço Milyon YTL Milyon USD Dönen Varlıklar Duran Varlıklar 1, Aktif Toplamı 1,526 1,301 1, Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar Özkaynaklar Pasif Toplamı 1,526 1,301 1, Net Finansal Borçlar Özet Konsolide Gelir Tablosu Milyon YTL Milyon USD Net Satışlar Satışların Maliyeti (449) (369) (314) (275) Brüt Kar Faaliyet Giderleri (117) (92) (82) (69) Faaliyet Karı Finansman Gelirleri / Giderleri (Net) (13) (17) (9) (13) Diğer Giderler (Net) (16) 7 (11) 5 Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı (27) (33) (19) (25) Parasal Kazanç Vergi ve Parasal Kazanç Sonrası Net Kar Ertelenmiş Vergi Karşılığı Net Kar / Zarar Amortismanlar Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (EBITDA) Finansal Oranlar Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 167% 162% Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplam 35% 33% Yabancı Kaynaklar Toplamı / Özkaynaklar 54% 50% Net Finansal Borçlar / Aktif toplamı 15% 12% Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar 24% 18% Brüt Kar / Net Satışlar 37% 37% Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar 21% 21% (EBITDA) / Net Satışlar 31% 31% 3

5 Y ö n e t i m K u r u l u D e n e t l e m e K u r u l u Başkan Alev YARAMAN Denetçi Jülide Adile BAYRAM Başkan Vekili Adil YAĞCI Denetçi Kemal AKGÜN Üye (*) Selçuk BARHANA Üye Emin Ömer BOYACIOĞLU Üye (*) Özgün ÇINAR Üye Hasan KOÇHAN Üye Mustafa Akif SÖZEN (*) Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi 29 Mart Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı na Genel Kurul Tutanağını İmzalama Yetkisi Verilmesi 2. Şirketimizin Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması 3. yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı 4. Kar Dağıtımı Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi 5. Yılı Kârının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi 8. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi 9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nın 334. ve 335. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması 11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması 12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Sunulması 4

6 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Ortaklarımız; 29 uncu faaliyet yılını tamamlayan Trakya Cam Sanayii A.Ş. nin dönemi faaliyetleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI. No: 25 sayılı tebliği ve bu tebliğe ek, değişiklik ve açıklık getiren tebliğlerde yer alan hükümleri uyarınca hazırlanmış bulunan rapor ile bilanço ve gelir tablomuzu, inceleme ve onayınıza sunarız. Şirketimiz Büyük Önder Atatürk ün direktifl eri ile Ülkemizde cam sanayini kurmak ve geliştirmek misyonunu gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Bankası tarafından 1935 yılında kurulmuş olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. grubu içinde yer almaktadır. Şirketimizde en son teknolojiler kullanılarak düzcam, buzlucam, otomotiv camı, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam üretimleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz ülke ekonomisinin güçlenmesine olan katkısını artırmak ve ortaklarına değer yaratmak olarak üstlendiği görev ve sorumluluklarını yılında da her zamanki özveriyle yerine getirmeye özen göstermiş ve 29. faaliyet yılını da başarıyla tamamlamıştır. ve 2007 Yılları Gelişmeleri ve Beklentileri Gelişmiş ülkelerin % 3, gelişmekte olanların % 7 büyüdüğü dünya ekonomisinin lokomotifi olan ABD % 3.4 lük bir büyüme gerçekleştirmiştir. Tasarrufl arın küçüldüğü ABD de hem bütçe, hem de ödemeler dengesi açığı devam etmiş, bunun yarattığı uluslararası talep dünya ekonomisini sürüklemiştir. Buna karşın istikrarlı olarak % 10 düzeyinde büyüyen Çin ekonomisi fazla vermiş, bir anlamda ABD tüketimini karşılamıştır. Japonya ise defl asyon tehlikesini atlatmış ve büyüme kulvarına girmiştir. AB ekonomileri ve özellikle de yeni birliğe katılan ekonomiler genelde büyüme trendini korumuştur. Artan enfl asyon tehditini gidermek amacıyla bir süredir devam eden faiz artırımlarına ABD de ara verilmiş, Japonya da şimdilik ertelenmiş, AB de ise yavaşlatılmıştır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler açısından çok belirleyici olan uluslararası sermaye seviyesi yüksek seyrini korumuştur. ABD ekonomisi, açıklar yoluyla bu seviyeyi destekleyen en önemli unsur olmuştur. Fiyatları konjonktüre bağlı olarak dönemsel bir artış gösteren emtia (petrol, maden, metal, vb.) üreticilerinin dışında, istikrarlı yüksek büyüme seyrini sürdüren Çin ticaret fazlası yaratmıştır. Canlanan Japonya ekonomisi ve Almanya ticaret fazlası yaratan diğer önemli ekonomiler olmuştur. Siyasi açıdan petrol bölgesi Orta Doğu daki istikrarsızlık devam etmiştir. Irak ın iç savaşa sürüklenmesi, İsrail, Lübnan ve Filistin ilişkileri ile İran-ABD sürtüşmelerinin dışında, Venezüela nın petrolün verdiği güçle bölgede Amerikan karşıtı politikalarını sürdürmesi, Nijerya daki güvenlik sorunları, Rusya nın petrol ve doğalgazı BDT ülkeleri üzerinde baskı unsuru olarak kullanması ve benzeri hususlar enerji piyasalarındaki gerilimi artırmıştır. Önümüzdeki dönemde ABD başta olmak üzere gelişmiş ekonomiler büyüme ve enfl asyon tehditi arasında çelişki yaşamaya devam edecektir. Bu nedenle faiz ayarlamaları gündemde kalacak, bu da özellikle büyümesini dış kaynağa bağlayan gelişen ülkeler için sürekli bir risk oluşturacaktır. Büyüme trendine girmiş olan Japonya nın % 0.25 düzeyindeki faizleri arttırma olasılığı, ABD nin cari ve bütçe açıkları, buna bağlı olarak dünya ödemeler sistemindeki doların itibarının zedelenmesi ve enerji koridoru savaşları endişe yaratmaktadır. Emtia piyasalarında Çin gibi yüksek talep kaynaklarının varlığı fi yatları yüksek tutmaktadır. Küresel ısınma, özellikle Avrupa da sosyal güvenlik, işsizlik ve terör diğer belirleyici unsurlar olarak görülmektedir. Türkiye de ise yılı enfl asyon ve faiz açısından olumsuz bir dönem olmuştur. Açık Enfl asyon Hedefl emesi nin ilk yılında enfl asyon beklentilerin üstüne çıkmıştır. İhracatın yanısıra iç talebin de canlılığını koruması ve hız kesmekle beraber imalat sanayii üretiminin artmaya devam etmesi 19 çeyrektir kesintisiz devam eden büyümenin % 5.5 düzeyinde gerçekleşmesini sağlamıştır. Mayıs da uluslararası piyasalarda yaşanan mali dalgalanma, küresel sermayenin bir miktar çıkışına neden olmuş, borsa düşmüş, dolar kuru 1.8 YTL. leri bulmuş, dalgalanma ancak faizlerin % 20 nin üzerine tırmanması ve döviz satışı ile kontrol altına alınabilmiştir. Faiz harcamalarını arttıran bu gelişmeye rağmen mali disiplin bozulmamış ve öncekilere ek olarak Tüpraş, Erdemir gibi büyük özelleştirmelerin tamamlanması ve vergi/prim affı tahsilatının desteğiyle denke yakın bir bütçe ile yıl tamamlanmıştır. Petrol fi yatlarının yüksek seyretmesi enerji faturasını kabartmış, elektrik temininde Temmuz da yaşanan sıkıntı enerji altyapısının potansiyel sorunlarını ortaya koymuştur. Öte yandan Bakü-Tifl is-ceyhan boru hattı aynı dönemde devreye girmiştir. Ekonomik büyümeye paralel olarak dış ticaret de büyümüş, ihracat 85 milyar dolar, ithalat da 137 milyar dolara ulaşmıştır. Yatırım ve tüketim malı ithalatı artışı düşme trendine girmiş olmasına rağmen, ara malı ithalatı yapısal ve katı bir nitelik kazanmıştır. Turizm ve nakliye gelirleri düşmüş, buna karşın 44.6 milyar dolara ulaşan yabancı sermaye girişi sağlanmıştır. Bu rakamın 20 milyar doları doğrudan yatırım şeklinde olmuş, 10.6 milyar dolar da rezervlerde kalmıştır. Borç stoğunda dıştan içe, dövizden TL ye, kamudan özel sektöre şeklinde üçlü bir değişim yaşanırken dış borç 200 milyar dolar, iç borç 180 milyar dolara ulaşmıştır. Kayıtdışılık, işsizlik, sosyal güvenlik gibi yapısal sorunlar varlığını korumuştur. Yapısal dönüşüm konusunda en önemli dayanaklardan biri olan AB ile müzakerelerde 8 başlığın dondurulması sıkıntı yaratmıştır. Ancak bazı bankaların ve gayrimenkullerin yüksek fi yatlarla yabancılara satılmış olması Türkiye nin bütün risk algılamalarına rağmen uzun vadede cazibesini koruduğunu göstermiştir. Ekonomide enfl asyon beklentisi % 6-7 olmakla birlikte uluslararası sermaye, petrol fi yatları, iklim koşulları ve yakın coğrafyamızdaki güvenlik sorunları gibi dışsal faktörlerin dışında Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim gibi siyasi olgular ve cari açık seviyesi ekonomik ve siyasi istikrar açısından 2007 yılında belirleyici unsurlar olacaktır. Düzcam Sanayii ve Gelişmeler Düzcam, başta inşaat ve otomotiv olmak üzere beyaz eşya, mobilya, tarım, ulaşım, sağlık ve enerji gibi sektörlere geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vererek dünya ekonomisi için büyük önem taşımaya devam etmektedir. Dünya düzcam talebi yılda ortalama %4 oranında büyümekte olup gelişmekte olan ülkelerde bu oran %5-10 arasında değişmektedir. 5

7 Büyüme hızları paralelinde Kuzey Amerika ve Batı Avrupa nın ~%40 seviyesinde olan üretim ve tüketim payları giderek azalmakta, gelişmekte olan ülkelerin payları ise giderek yükselmektedir. Gelişmiş ülkeler nitelikli ürünler ve yeni teknolojilerle farklı uygulamalar sunan özel camlarla canlılıklarını sürdürmektedirler. Çin ise hem kapasite hem de tüketim açısından en fazla artışın yaşandığı ülke olmaya devam etmektedir. Çin son 20 yılda dünyanın en büyük düzcam pazarı haline gelmiştir. Hindistan da Çin in ardından düzcam sanayinde hızlı bir çıkış yaşamaktadır. Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye ve Balkanlar tüketim ve büyüme potansiyeli açısından büyük bir gelişme göstermektedir. Dünyada, Çin hariç tutulduğunda, en fazla float hattı yatırımı bu bölgede beklenmektedir. Rusya 1.7 milyon ton ile bölgenin en büyük pazarı olup tüm düzcam firmalarının da ilgi odağı konumundadır. Türkiye ise 1 milyon ton büyüklüğündeki pazarı ile Rusya dan sonraki en büyük ve en hızlı büyüyen pazar durumundadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek büyüme hızları ile gelişmiş ülkelerdeki nitelikli ürünlerin tüketiminin artması, dünya düzcam pazarının büyümesinde etkili olmaktadır. Trakya Cam Trakya Cam, Türkiye düzcam pazarındaki lider konumunu yılında da devam ettirmiştir. Düzcam grubu, Lüleburgaz, Mersin, Bulgaristan, Çayırova ve Yenişehir olmak üzere toplam 5 farklı lokasyonda konumlanan 13 fabrikada üretim ve yatırım faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, Mart ayında devreye alınan Bulgaristan düzcam fabrikası ile ilk yurtdışı açılımını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Trakya Cam, ulaştığı ürün çeşidi, kalite ve hizmet anlayışı ile pazarın gelişimine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Trakya Cam, yılında da Türkiye düzcam tüketimine paralel olarak satışlarını artırmış ve pazardaki liderliğini korumuştur. büyüme gerçekleşmiştir. TOKİ nin iptal ettiği bazı projeleri yeniden başlatması ve uzun vadeli konut finansman sistemine ilişkin yasanın çıkması sektörün geleceği için olumlu gelişmelerdir. Trakya Otocam, yılında yurtiçi ve yurtdışı satışlarını artırarak, otocam pazarındaki güçlü camlama sistemleri tedarikçisi pozisyonunu devam ettirmiştir. yılında otomobil iç pazar satışlarında yılına göre %15 oranında görülen düşüşe rağmen ihracat performansının %26 oranında artması sonucu yurt içi araç üretiminde % 20 oranında artış gerçekleşmiştir. Türkiye, yılında otomotiv üretimi açısından dünyada 17 nci ve Avrupa Birliği dahilinde ise Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika ve İtalya dan sonra 7 nci sıraya yükselmiştir. Trakya Otocam da bu gelişmeler paralelinde Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Fiat ve Mercedes gibi sektördeki öncü ve saygın müşterilerinin cam tedariğini sağlamaktadır. Türkiye nin önümüzdeki 25 yılda otomotiv ana ve yan sanayinin gelişme üslerinden birisi olacağı beklenmektedir. Türkiye de artık otomotiv sanayinin iç pazara bağımlılığı azalmış, ihracat büyümenin temel anahtarı haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda otomotiv sektöründeki gerçek büyümenin ihracat sayesinde gerçekleşmeye devam etmesi beklentisi hakimdir. Trakya Otocam, sektörün gelişimini ve yeni otomotiv yatırımlarını yakından takip ederek, pazara yönelik yeni projelerde ana imalatçı olarak öncü olmaya devam edecektir. Yoğun rekabetin yaşandığı temperli camlar pazarında gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında aranılan bir kuruluş olan Trakya Cam İşleme Fabrikası, buzdolabı, fırın, duşkabin, kollektör, mobilya, kapı ve durak gibi temperli camın kullanıldığı tüm alanlarda cam tedariği yapmaya devam etmektedir. Son 4 yıldır Avrupa kollektör pazarındaki satışlarımız artmaya devam etmektedir yılı ilk çeyreğinde devreye girecek olan Bulgaristan Cam İşleme Fabrikası ile birlikte Avrupa pazarında daha güçlü bir pozisyon elde edilecektir. İnşaat ve mobilya sektörlerinde yaşanan büyüme paralelinde yılında hem ayna hem de lamine cam yurtiçi tüketimi yükselmiş, bu doğrultuda Trakya Cam ise lamine cam ve ayna satışlarını artırmıştır. Yeni Ürün Geliştirme GSMH deki artış, inşaat sektöründeki büyüme, ruhsatlardaki artış, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki büyümeler, düzcam tüketimindeki artışta etkili olan başlıca faktörlerdir. Trakya Cam, bu yıl faaliyete geçen Bulgaristan düzcam fabrikasının ardından Bulgaristan pazar payını da artırmıştır. İnşaat sektörü, yılında %21.5 lik büyüme ile ekonominin itici gücü haline gelmişti. yılına da hızlı başlayan inşaat sektörü, Mayıs ayı itibari ile kurlardaki ani yükselme, buna paralel yükselen faizler ve kısalan vadeler sonucu bir müddet duraklama dönemine girmiştir. Yaşanan birkaç aylık dalgalanma ve zorunlu duraklama Ağustos ayında yerini daha rahat bir ortama bırakmıştır. yılının ilk 9 ayında ise %20.1 oran ile geçen yıl benzeri yüksek bir Düzcam grubu yılında da teknoloji ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına devam etmiştir. Enerji tasarrufu ve çevrenin korunmasına katkıda bulunan ürünlerin varlığı nedeniyle teknolojik gelişmeler çok hızlı yaşanmaktadır. Bu bağlamda Trakya Cam rekabetçi konumunu güçlendirmek için Ar-Ge çalışmalarına hız vermiştir. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip hat üstü pirolitik kaplamalı refl ektif güneş kontrol camı Tentesol T nin üretimine başlanmıştır. Ayrıca, Dekoratif Buzlu Camların özel serisi Elit Glass a özgün tasarımlı Kare desen eklenmiştir. 6

8 Enerji ve Çevre Cam endüstrisinin sürekli büyümesi, sadece artan nüfus ve artan satın alma gücü ile ilişkili olmayıp, enerji tasarrufu ve çevre koruma ile de ilişkilidir. Camın üstün malzeme özellikleri, geliştirilmiş kaplama uygulamaları ile birleştirildiğinde, ortaya çıkan değişik ürünler özellikle toplam kullanılabilir enerjinin %30 unun tüketildiği binalarda, enerji tasarrufu ve çevre korumaya imkan veren farklı çözümler sunmaktadır. Bu çalışmalar arasında en önde geleni, camlara kazandırılan ısı yalıtımı ve güneş kontrol özellikleri olup, bu özellikler sayesinde bir taraftan binalarda enerji tasarrufu diğer taraftan da yeni binalar ve otomobillerde güneş kontrol işlevi sağlanmakta, dolayısıyla cam yüzeylerin kullanımı her iki sektörde de artmaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerde kanun ve yönetmeliklerle yalıtım camlarının kullanımı zorunlu tutularak, hükümetler tarafından bu tür cam kullanımı teşvik edilmekte, yasa ve yönetmeliklerle de uygulamalar denetlenmektedir. Ülkemizde de yeni binalarda yalıtımlı camların kullanımını zorunlu hale getiren TS 825 Yeni Binalarda Isı Yalıtım Standartları yönetmeliği mevcut olup daha yüksek yalıtım değerlerini zorunlu kılan yeni revizyonuna ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Yönetmeliğin uygulama ve denetimine ilişkin sorunlar ise devam etmektedir. Yeni standardın bu yıl içinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Enerji Bakanlığı nca hazırlanan Enerji Verimliliği Kanunu TBMM Genel Kurulu nda 22 Şubat 2007 tarihinde görüşülerek kabul edilmiştir. Çıkan kanun ile binalara yönelik olarak enerji kimlik belgesi uygulaması getirilmiştir. Enerji Verimliliği Kanunu ile getirilen Enerji Kimlik Belgesi ile önümüzdeki dönemde binaların yalıtımı daha da önem kazanacaktır. Çıkan kanun ve yönetmeliklere paralel olarak, ekonomik büyüme ve kişi başı milli gelir seviyesindeki artışlar da göz önüne alınırsa önümüzdeki dönemde ülkemizde yüksek performanslı çiftcam kullanımı arttıracaktır. Bu doğrultuda Trakya Cam ın çiftcam markaları olan ısı kontrolü sağlayan Isıcam S ile ısı ve güneş kontrol sağlayan çok amaçlı Isıcam Konfor markalı ürünlerin kullanımında da artışlar beklenmektedir. Katılınan Fuarlar ve Yürütülen Tanıtım Tutundurma Faaliyetleri Trakya Cam yılında, yurtiçinde yapı sektörünün önemli buluşma noktaları olan İstanbul ve Ankara Yapı Fuarları ile cam teknolojileri fuarlarına enerji tasarrufu ile güvenlik, gürültü kontrolü, estetik gibi özellikleri sağlayan cam çözümlerin sunulduğu standları ile katılmıştır. Yurtiçinde yapı fuarlarının yanı sıra güvenlik konulu fuarda da yer alınarak bu sektöre yönelik etkinliğin artırılması hedefl enmiştir. Yurtdışında ise, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Fransa ve Almanya da gerçekleştirilen yapı, otomotiv, beyaz eşya, cam ve güneş teknolojisi sektörlerine yönelik fuar katılımları ile ilgili pazarlardaki faaliyetlerin genişletilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Bulgaristan / Targovishte de gerçekleştirilen fuarda, standımız ödüle layık görülmüştür Ekim tarihleri arasında Düseldorf ta düzenlenen, dünyanın en büyük cam fuarlarından biri olan Glasstec de 257m² lik alana sahip olan Trakya Cam standı, etkileyici tasarımı ile fuarın en ilgi çeken noktalarından biri olmuştur. 28 Eylül 15 Ekim tarihleri arasında, Fransa / Paris te düzenlenen International Motor Show Fuarı nda da, standla yer alınması sebebi ile, birçok basın yayın organında, Trakya Otocam Fabrikası ndan Türkiye yi temsil eden tek kurum olarak övgüyle bahsedilmiştir. Trakya Cam Sanayii A.Ş. web sitesi, kapsamlı ve kolay algılanabilir bir içerik ve görsel zenginliğe sahip olacak şekilde yenilenmiştir. Ürünlerimizin müşterilere yönelik sunumlarda, fuar-sergi ve konferanslarda etkin ve kolay bir şekilde anlatımı için tanıtım fi lmleri hazırlanmıştır. Yetkili Üreticilerimiz ve Yetkili Satıcılarımızın Trakya Cam ile ilişkilerini belirleyen, markalarımızı içeren, standardizasyonu sağlayan tanıtım panoları yaptırılmıştır. Büyüme Stratejileri - Yatırımlar Dünya düzcam pazarındaki %3,2 düzeyindeki pazar payı ile ilk sekiz, Avrupa düzcam pazarındaki %10,1 düzeyindeki payı ile ise ilk beş fi rma arasında yerini alan Trakya Cam, Ülkemiz pazarında öncülüğümüzü ve liderliğimizi sürdürmek, bölgemizde de lider fi rma olmak vizyonu çerçevesinde hem kendi ülkesinde hem de ihracat pazarlarında sonuna kadar rekabet gücünü korumak için çaba göstermektedir. Şirketimiz güçlü insan gücü, üretim ve pazar yapısı, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği ciro artışları ve fi nansman yetenekleri ile yeni yatırım projelerini de üstlenerek büyüyerek güçlenme iddiasını taşımakta, bu kapsamda da 2007 yılı geleceğe yönelik ciddi bir hamle yılı olarak görülmekte ve önemli projeler devreye sokulmaktadır. Yurtdışındaki ilk adım, Trakya Glass Bulgaria EAD ünvanı ile Bulgaristan ın Targovishte Bölgesi nde kurulan düzcam üretim tesisi ile atılmıştır. Bu yatırım Bulgaristan daki ve Balkan Havzası ndaki en büyük doğrudan yabancı yeşil alan yatırımıdır. Bu bölgede, gerek iç pazarın gerekse tüm Balkanların kaliteli düzcam talebinin Trakya Glass Bulgaria EAD nin üreteceği hamcamla karşılanması planlanmıştır. 120 milyon $ tutarındaki yatırım ile kurulan 225 bin ton/yıl kapasiteye sahip Bulgaristan düzcam fabrikası 18 Mart tarihinde üretime başlamıştır. Ayrıca, ihracat pazarlarına yakınlık avantajını ve bölgedeki rekabet gücünü pekiştirmek amacıyla, aynı arazide düzcam 7

9 fabrikasının yanında 2.3 milyon m²/yıl kapasiteli Temperli / İşlenmiş Camlar ve 2.5 milyon m²/yıl ayna üretim kapasitesine sahip Ayna fabrikasının yaklaşık 25 milyon $ seviyesindeki yatırımı tamamlanma aşamasındadır. Yurtiçinde ise, Trakya Otocam Fabrikasında, Ticari Araç Cam Hattı Projesi de tamamlanarak devreye alınmıştır. Otomotiv camları grubu otomotiv sektöründeki gelişmeler bağlamında bölgesel stratejik gelişme projelerini hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Vizyonumuz doğrultusunda, otomotiv ve inşaat sektöründeki gelişmeler paralelinde artan düzcam talebini karşılamak üzere, mevcut fl oat hatlarımıza ilaveten Yenişehir de yatırımına başlanmış olan 450 bin ton/yıl kapasiteli ve toplam 214 milyon $ tutarındaki iki yeni düzcam fabrikasının sırasıyla Mayıs ve Kasım 2007 aylarında devreye alınması öngörülmektedir. Ayrıca Interpane fi rması ile imzalanan teknik anlaşma doğrultusunda Yenişehir de fl oat fabrikaları yanında 5 milyon m²/yıl kapasiteli, 40 milyon $ lık kaplamalı camlar yatırımı da tamamlanmak üzere olup, 2007 Haziran ayında devreye alınacaktır. Taşıma faaliyetlerinin etkin bir koordinasyon dahilinde daha kaliteli bir hizmet standardı ve maliyet avantajı sağlanarak yürütülmesi amacıyla Bulgaristan da Trakya Glass Logistics EAD ismiyle 4 Temmuz tarihinde bir lojistik şirketi kurulmuş ve taşıma araçları alınarak taşıma faaliyeti başlatılmıştır. Diğer dönemini kapsayan 20.dönem toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. İki yıllık bir çalışma sonucu düzcam ve işlenmiş cam ürünlerinin önemli bir bölümü için CE işareti kullanma yetkisi alınmış ve CE markası ile ilk ihracatlar gerçekleştirilmiştir. Temmuz ayı başında olağanüstü sel baskını nedeniyle kontrollü bir şekilde durdurulan TR-1 fırını yoğun gayretlerle yapılan çalışmalar sonucu Ekim ayında yeniden devreye alınmıştır. Gerek sabit kıymet, gerekse kar kaybı yönünden fabrika sigortalı olup hasar tahmini için çalışmalar sürdürülmektedir. Sonuç Gelişen talebi zamanında karşılayacak ve lojistik maliyetlerini minimize edecek şekilde farklı lokasyonlarda Temel, otomotiv camı ve işlenmiş camlar alanlarında büyümeler hedefl enmiş olup bölgedeki büyüme potansiyelini dikkate alarak, çevre ülkelerde yeni yatırım fırsatları da değerlendirilmektedir. Düzcam Grubu, Lokal bir şirket konumundan Bölgesel bir şirket konumuna geçiş hedefi doğrultusunda somut adımları hayata geçirmekte ve dünya düzcam kuruluşları arasındaki yerini daha da güçlendirerek, pay sahiplerine değer yaratmaya devam etmektedir. Üretim Satış ve yılları ana ürün grupları itibariyle üretim ve brüt satışlarımız aşağıda olup gerek üretim, gerekse satış değerlerinde büyümeler salanmıştır. Miktar Milyon YTL Miktar Milyon YTL a) Üretim Temel Camlar (000 ton) İşlenmiş Camlar (000 m²) 14,751 13,626 b) Satış Temel Camlar (000 ton) Yurtiçi Yurtdışı Toplam İşlenmiş Camlar (000 m²) Yurtiçi 9, , Yurtdışı 5, , Toplam 14, , Genel Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam

10 Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısındaki Gelişmeler Toplam 293,226,184 YTL olan sermayenin %60.8 ine Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., %0.06 sına ise yabancı ortağımız IFC sahip bulunmaktadır. Kayıtlı sermaye tavanımız 600 milyon YTL dir. Sermaye 26 Haziran tarihinde 65,626,184 YTL ile artırılarak 227,600,000 YTL den 293,226,184 YTL ye çıkarılmıştır. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü Oranları 2003 yılı için %24.7, 2004 yılı için % 31, yılı için ise %28.5 oranında temettü dağıtılmıştır. İdari Faaliyetler Yönetici, teknik personel, idari personel ve saat ücretli personel ile birlikte çalışanlarımızın toplam sayısı 2,769 kişidir. Şirketimizin tarihi itibariyle ve mevcut mevzuat hükümlerine göre kıdem tazminatı yükümlülüğü 26,769,142 YTL. dir. Personelimize ücretin dışında sağlanan hak ve menfaatler; ikramiye, yakacak yardımı, yıllık izin ödeneği, bayram harçlığı, çocuk zammı, eğitimi teşvik bursu, yemek, evlenme, doğum ve ölüm yardımı, prim, gece zammı, vardiya zammı, kıdemi teşvik primi ve toplu taşıma şeklindedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu beyan, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde; şirket pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluklarının belirlenmesi konularında, Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketinin (Trakya Cam) aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir yılında kurulan Trakya Cam Türkiye nin tek düzcam üreticisi, öncü otocam ve işlenmiş camlar üreticisi konumunda olup günümüzde en son teknolojilerle üretim gerçekleştirmekte; ihracatı, istihdamı, ayrıca inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, enerji ve tarım sektörlerine sağladığı girdilerle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Dünyada sekizinci, Avrupa da beşinci ve Türkiye de lider konumda olan Trakya Cam, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda rekabet üstünlüğünü sürekli kılma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji tasarrufu ve çevre korumaya hizmet eden yüksek performanslı camların kullanımı ve yaygınlaştırılmasında önemli faaliyetler sürdürülmektedir. Trakya Cam, faaliyet gösterdiği sektördeki konumunun gereği olarak, yönetim anlayışını eşitlik, şeffafl ık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Trakya Cam ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge ye odaklılık gibi hususlar, daha güçlü bir Trakya Cam ın temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Trakya Cam, faaliyet alanında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedefl emektedir. Şirketimiz tarihinde sona eren faaliyet döneminde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, şirketimiz adresinde Türkçe ve İngilizce olarak Yatırımcı İlişkileri bölümü bulunmaktadır. Risk yönetiminin gereklerini yerine getirmek amacıyla başlatılan çalışmalarımız bu dönemde de sürdürülmüştür. Bu kapsamda yapılan çalışmaların detayı raporumuzun ilgili bölümlerinde sunulmuştur. BÖLÜM I - Pay Sahipleri 2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Türk Ticaret mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi nde yer alan hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde; pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmaya yönelik tüm mükellefi yetlerimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri öngörüsü doğrultusunda, şirketimiz bünyesindeki Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler; a. Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin karşılanması, b. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması, c. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, d. Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması, e. Mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi, f. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması. Dönem içinde pay sahiplerimizce yapılan başvuruların tamamı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmış olup, pay sahipleri ile iletişim, yürürlükteki mevzuat, esas sözleşme ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak, gazete ilanları, mektup, telefon ve internet aracılığıyla sağlanmıştır. Pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri; Mustafa Akif Sözen İnsan ve Finans Kaynakları Başkan Yardımcısı Müfit Özkara - Finans Kaynakları Müdürü Barış Bağran Finans Kaynakları Uzmanı

11 3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla her türlü bilgi, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum açıklamaları, şirketimiz İnternet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, iletişim bilgileri şirkette bulunan pay sahiplerine mektup, telefon ve elektronik posta aracılığıyla ulaştırılmaktadır. Dönem içinde herhangi bir yazılı bilgi talebi olmamış, şifahi ve telefon aracılığıyla ulaşan bilgi talepleri ise, sermaye artırımı, kar dağıtımı ve yıl içerisinde ayrılan karşılıkların mali tablolara etkileri konularında yoğunlaşmış ve bu talepler şirket yetkililerince mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde anında cevaplandırılmıştır. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, şirketimizin adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümü Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Genel Kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile düzenlenmiştir. Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar genel kuruldan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. 4) Genel Kurul Bilgileri Dönem içinde 11 Nisan tarihinde yılı olağan genel kurul toplantısı %73 nisapla toplanmıştır. Genel kurul toplantısına menfaat sahipleri ile basın mensupları da katılmıştır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda; - Genel kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati, vekaleten oy kullanma formu yer almış, - Ayrıca, ilgili yıla ait bilanço, gelir tablosu ile bağımsız denetim raporu özetinin genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacağı, - Genel kurul toplantısına katılacak pay sahiplerinin genel kurul toplantısından en geç bir hafta evvel sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları şirket merkezine tevdi ile toplantı giriş kartı almaları, toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortakların vekaletnamelerini SPK nun Seri:IV, No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirkete tevdi etmeleri gerektiği, belirtilmiştir. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorular genel kurul toplantısında şirket yetkililerince cevaplandırılmıştır. Genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından herhangi bir önerge verilmemiştir. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikli kararların genel kurul tarafından alınması gerektiği tabidir. Bununla birlikte bu güne kadar bu yönde bir ihtiyaç doğmaması nedeniyle, esas sözleşmeye bu konularda hüküm konulmamıştır. Genel kurul toplantılarına katılımı artırmak amacıyla, genel kurul duyuruları; genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Türkiye çapında yayın yapan iki gazetede ve şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, genel kurul saatleri, trafi k, ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de dikkate alınarak belirlenmekte ve genel kurulların trafi ğin yoğun olmadığı saatlerde yapılmasına özen gösterilmektedir. Genel kurullara ilişkin tutanaklar 2004 yılından itibaren şirketimizin web sayfasında ortakların kullanımına sunulmaya başlanmıştır. 5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimiz oy haklarında imtiyaz bulunmamakta, karşılıklı iştirak içinde olan şirketler genel kurulda oy kullanmamaktadır. Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmektedir. Tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Uygulanması şirketimiz açısından ihtiyari olan birikimli oy yöntemine esas sözleşmede yer verilmemiştir. 6) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimiz ana sözleşmesinde dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifl eri; a) Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını, b) Şirketimizin karlılık durumunu, dikkate alan bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulumuzca dağıtılabilir kârın en az Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen asgari kar dağıtım oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsenmiş bulunmaktadır. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 10

12 Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. Kar payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Kar payı ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. 7) Payların Devri Şirketimiz esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. BÖLÜM II- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 8) Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin kamuya açıklanmış bir bilgilendirme politikası bulunmamakla birlikte; mevzuatla belirlenen hususlar dışında, şirket faaliyetleri ile ilgili önemli değişiklikler ve gelişmeler ortaya çıktığı anda basın duyurularıyla açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca talep olması durumunda, yatırımcı ve analistlerin bu kapsamdaki bilgi talepleri, bu hususta görevli şirket yetkililerince karşılanmaktadır. Borsa ile bilgi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak üzere İnsan ve Finans Kaynakları Başkan Yardımcısı Mustafa Akif Sözen, Finans Kaynakları Müdürü Müfi t Özkara ve Finans Kaynakları Uzmanı Barış Bağran yetkilendirilmiştir. 9) Özel Durum Açıklamaları Dönem içinde, SPK nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında 17 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Anılan Tebliğ kapsamında yapılan bu özel durum açıklamalarına ilişkin herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. 10) Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin adresinde mevcut olan internet sitesinde, aşağıda belirtilen içerikte Yatırımcı İlişkileri bölümü Türkçe ve İngilizce olarak yer almakta olup, güncel olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına açıktır. - Yıllık faaliyet raporları, - Ara dönem mali tablo ve bağımsız denetim raporları, - Ticaret sicil bilgileri, - Ortaklık yapısı, - Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, - Genel kurul toplantı gündemleri, - Genel kurul toplantı tutanakları, - Genel kurul katılanlar cetveli, - Vekaleten oy kullanma formu, - Esas sözleşmenin son hali, - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu. 11) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Pay Sahipleri Pay Oranı (%) T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 60,83 Cam Pazarlama A.Ş. 6,16 International Finance Corporation (IFC) 0,07 Diğer 32,94 Toplam 100,00 12) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Duyurulması Yasal bir gereklilik olmaması ve bu güne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması nedeniyle, içeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişiler kamuya duyurulmamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Şirketimizdeki görevleri nedeniyle içeriden bilgi öğrenebilecek kişilerin isim ve görevleri aşağıda belirtilmiştir. Adı ve Soyadı Ulukan İyigün Çetin Aktürk Selçuk Demirkıran Ertan Tanyeli Reha Akçakaya Ali Şekerli Müfi t Özkara Ceyda Erdem Unvanı Üretim ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Trakya Fabrikası Müdürü Mersin - Tarsus Fabrikası Müdürü Trakya Otocam Fabrikası Müdürü Cam İşleme ve Kaplamalı Camlar Fabrikası Müdürü Finans Kaynakları Müdürü Planlama Müdürü BÖLÜM III - Menfaat Sahipleri 13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde önemli olay ve gelişmeler basın, medya, internet ve özel durum açıklamalarıyla menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Örneğin; toplu iş görüşmelerindeki önemli gelişmeler şirket internet sitesinde yayınlanmakta ve ayrıca elektronik posta yoluyla da çalışanlara iletilmektedir. 14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. 15) İnsan Kaynakları Politikası Şirketimiz insan kaynakları sistemleri kapsamında; işe alma, çalışma şartları, derecelendirme sistemleri, ücret yönetimi, parasal ve sosyal haklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi ve hizmet akdinin sona erme usul ve esasları oluşturulmuştur. Şirket çalışanları ile ilişkiler insan kaynakları birimince sorunsuz olarak yerine getirilmektedir. Şirket yöneticilerine ayrımcılık konusunda şikayet intikal etmemiştir. 11

13 16) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Trakya Cam, öncelikle insan odaklılık ve güven kurumu olma niteliğindeki değişmez değerleri çerçevesinde ortakları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman değer üreten, değer ifade eden bir güven kurumu olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, mal ve hizmet pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin talepleri duyarlılık ve sorumlulukla hareket edilerek karşılanmaktadır. Ayrıca, müşteri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen önemli olay ve gelişmeler ile yasal değişiklikler en seri iletişim araçlarıyla müşteri ve tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır. 17) Sosyal Sorumluluk Trakya Cam, yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Amacımız; Şirketimizde sürdürülen çevre koruma çalışmalarının, çevre yönetim sistemi anlayışıyla yürütülmesi ve tüm çalışanların desteği alınarak sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır. BÖLÜM IV -Yönetim Kurulu 18) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde aşağıda isimleri belirtilen 7 (yedi) üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin üçü icrada görevli olup, kalan dört üye icrada görevli olmayan kişilerden oluşmaktadır. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin isim ve görevleri; mali tablo ve raporları okuma ve analiz edebilme, şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarrufl arında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olması ve Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olması gibi asgari nitelikler de aranmaktadır. Ancak, bunlara ilişkin esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır. 20) Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimizin vizyonu faaliyet alanlarında çevre ülkeleri kapsayan yaşamsal coğrafyamızda öncü üretici olma olarak belirlenmiş ve bu husus yıllık faaliyet raporlarımızda kamuya açıklanmıştır. Şirket yöneticileri tarafından oluşturulan stratejik hedefl er yönetim kurulu tarafından onaylanmaktadır. Söz konusu stratejik hedefler şirketimiz ve bağlı kuruluş yöneticilerinin katılımıyla her yıl yapılan stratejik plan toplantılarında ileriye dönük üç yılı kapsayacak şekilde oluşturulmakta ve uygulamaya konulmadan önce de yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır. Yönetim kurulu, şirketin aylık faaliyetlerini (satış, üretim, stok, çalışan sayısı ve kar-zarar vb. durumlarını) ve geçmiş performansını gözden geçirmekte ve değerlendirmektedir. 21) Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere ve şirket içi prosedürlere uygun yapılıp yapılmadığı, şirketimiz bünyesinde bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı denetim elamanlarınca periyodik olarak denetlenmekte ve olası aksaklık ve eksiklikler raporlanmaktadır yılının ikinci yarısından itibaren risk yönetimi süreçlerinin oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmaların, şirketimiz organizasyon yapısı ve sistemlerinin mükemmelleştirilmesi yönünde başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında sonuçlandırılması beklenmektedir. Adı ve Soyadı Alev Yaraman Adil Yağcı Selçuk Barhana Emin Ömer Boyacıoğlu Özgün Çınar Hasan Koçhan Mustafa Akif Sözen (*) Denetim komitesi üyesi Görevi Başkan Başkan Vekili (*) Üye Üye (*) Üye Üye Üye 22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşmesinin 8-14 maddelerinde düzenlenmiştir. Şirketin idaresi veya dışarıya karşı temsili, ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, ortaklar arasından seçilecek ve en çok dokuz üyeden oluşacak Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev veya görevler almasının belirli kurallara bağlanmasını veya sınırlandırılmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev veya görevler almaları belirli kurallara bağlanmamıştır. 19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu üyeliğine prensip olarak; yüksek bilgi ve tecrübe düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilmekte, SPK nun Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün maddesinde belirtilen suçlara teşebbüs ya da iştirak suçlarından hüküm giymiş olanlar Yönetim Kuruluna aday gösterilmemektedir. Yönetim Kurulu üyeliği adaylarında ayrıca, Yönetim Kurulu, her genel kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. T.T.K madde hükmü mahfuzdur. Başkan ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kuruluna Başkan Vekili Başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kuruluna o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici Başkan Başkanlık eder. Yönetim Kurulunun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir. 12

14 Yönetim Kurulu, şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas azaya veya şirket genel müdür ve müdürlerine bırakabileceği gibi üyelerinden bazılarının şirkette görev yüklenmelerine de karar verebilir. 23) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu toplantı gündemleri şirketimiz ihtiyaçları, ülkemiz ve dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alınarak belirlenmektedir. Dönem içinde 45 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantılara davet, en seri haberleşme vasıtası olan telefon aracığıyla yapılmakta olup, toplantı gündem ve dokümanları toplantı tarihinden en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmekte ve toplantılara fi ilen katılım sağlanmaktadır. 27) Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözleşmemizde belirtildiği üzere her yıl genel kurulca saptanmaktadır. Şirketimizin 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık huzur hakları belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte Yönetim Kurulu başkanına bağlı bir sekreterya bulunmamaktadır. Ancak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün maddesinde öngörülen iş ve işlemler, kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen esaslara uygun olarak görevli şirketimiz personelleri tarafından sorunsuz olarak yerine getirilmektedir. 24) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Genel kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmiştir. Ancak, bu kapsamda verilen izinler nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır. 25) Etik Kurallar Trakya Cam faaliyetlerini güçlü, çok yönlü, tam entegre, yüksek kaliteli, güvenilir, modern, atılımcı özelliklere uygun olarak sürdürmeyi benimsemiş ve bu sekiz özellik logoya da yansıtılmıştır. Ayrıca, İnsan Kaynakları Sistemleri Yönetmeliği nde çalışanlara yönelik kurallar belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. Çalışanlara yönelik olarak belirlenen kuralları; şirket tarafından çıkarılmış ve çıkarılacak bütün yönetmelik, prosedür, tamim ve talimatlara uymak, çalışanları birbirleriyle ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde olduğu gibi, özel yaşantılarında da şirketin onuruna yakışır bir biçimde davranmak, çalışanların Şirket faaliyet ve gelişmeleri, şirket politikaları, yeni yatırımlar, yeni projeler ve personel işlemleri ile ilgili olarak edindiği bilgileri, şirket müşterileri, fi rmalar veya diğer özel veya tüzel kişilerle ilgili olarak görevi gereği edindiği sırları saklamak, çalışanların Tacir, Esnaf ve Serbest Meslek Erbabı sayılmalarını gerektiren faaliyetlerde bulunmamak şeklinde özetlemek mümkündür. 26) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim kurulunun görev sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla icrada görevi olmayan iki üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Bu komitede SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri nde öngörülen nitelikte bağımsız üye bulunmamaktadır. Komite en az üç ayda bir toplanmakta ve şirketin fi nansal ve operasyonel faaliyetlerini genel kabul görmüş standartlara göre denetlemektedir. 13

15 Yılı Karının Dağıtımı Sayın Ortaklarımız; Şirketimiz hesap dönemini 144,522,567 YTL karla kapatmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No:25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ye göre hazırlanan yılı konsolide bilançomuzda yer alan 144,522,567 YTL tutarındaki yılı net konsolide bilanço karımızın, SPK nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, konsolide mali tablolarımızdaki kar içinde görünen bağlı ortaklık ve iştiraklerimizden şirketimiz konsolide mali tablolarına intikal eden karlarından ve genel kurullarında kar dağıtımına karar verilen veya rapor tarihi itibariyle genel kurullarını yapmamakla birlikte kar dağıtımını genel kurullarının onayına sunmak üzere karar alan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizden gelen karlarından şirketimiz payına isabet eden kısımları dikkate alarak, Ana Sözleşmemizin 29. maddesine göre aşağıdaki şekilde tefrik edilerek, Ödenmiş sermayenin % 23 oranına tekabül eden 67,442,022 YTL temettünün nakden dağıtılmasını, Temettü ödeme tarihinin 16 Nisan 2007 olarak belirlenmesini, onaylarınıza sunarız. Net Dönem Karı 144,522,567 I.Tertip Yasal Yedek (-) 5,468,159 Ortaklara Toplam Temettü 67,442,022 II.Tertip Yasal Yedek 5,278,071 Olağanüstü Yedek 66,334,315 1 YTL lik Hisse Başına Kar Tutarı ve Payı 0,23 YTL / % 23 Not: Kar dağıtımında stopaja tabi olmayan pay sahiplerimize brüt temettü 0.23 YTL (%23) herhangi bir kesinti olmadan net olarak dağıtılacak, stopaja tabi olan pay sahiplerimize ise bu tutar üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra YTL (%19.55) net olarak ödenecektir. Alev YARAMAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akif SÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi 14

16 Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yılı Denetleme Kurulu Raporu Trakya Cam Sanayii A.Ş. Genel Kurulu na; Ortaklığın Ünvanı : Trakya Cam Sanayii A.Ş. Merkezi : İstanbul Kayıtlı Sermayesi : YTL. Çıkarılmış Sermayesi : YTL. Faaliyet Konusu : Her kalınlıkta düzcam, buzlucam, otocam, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam üretim ve satışı. Denetçi veya Denetçilerin : Kemal Akgün adı ve görev süreleri ve Jülide Adile Bayram şirket ortağı veya personeli Denetçiler şirket ortağı veya personeli değildir. olup olmadıkları Katılınan Yönetim Kurulu : 7 kez Yönetim Kurulu toplantısına katılınmış, 7 kez de Denetleme Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu toplantısı yapılmıştır. toplantıları sayısı Ortaklık hesapları, defter ve : Şirket defterlerinin yasalar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine belgeleri üzerinde yapılan uygun olarak tutulup tutulmadığı incelenmiş ve bilanço, kar/zarar incelemenin kapsamı, hangi rakamlarının kayıtlara uygun olduğu ve şirket defterlerinin kanun ve usullere tarihlerde inceleme yapıldığı uygun olarak tutulduğu tespit edilmiştir. ( / / ve varılan sonuçlar / / / ) Türk Ticaret Kanunu nun 353. : maddesinin 1. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları yılı içerisinde 7 kez vezne sayımı yapılmış olup, kaydi ve fi ili kasa mevcudu eşit olarak tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu nun 353. : Kurulumuz ( / / / / / maddesinin 1. fıkrasının ) tarihlerinde rehin teminat yahut şirket veznesinde saklanmak üzere no lu bendi gereğince yapılan teslim olunan her türlü kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını incelemiş ve inceleme tarihleri ve sonuçları kayıtlara uygunluğunu tespit etmiştir. ntikal eden şikayet, yolsuzluk : ve bunlar hakkında yapılan işlemler Denetçiliğini yaptığımız Trakya Cam Sanayii A.Ş. hakkında denetçilik yaptığımız devrede hiçbir şikayet ve yolsuzluk tarafımıza intikal etmemiştir. Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi nin dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır. Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. Denetçiler Kemal Akgün Jülide Adile Bayram 15

17 T r a k y a C a m S a n a y i i A. Ş. Y ö n e t i c i l e r i Y ö n e t i m v e S a t ı ş M e r k e z i Düzcam Grup Başkanı Alev YARAMAN T r a k y a F a b r i k a s ı Üretim ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Otomotiv ve Işlenmiş Camlar Başkan Yardımcısı Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı İnsan ve Finans Kaynakları Başkan Yardımcısı Ulukan İYİGÜN Emin Ömer BOYACIOĞLU Çetin AKTÜRK Mustafa Akif SÖZEN Fabrika Müdürü Üretim Müdürü Teknik Müdür Lojistik Müdürü İşlenmiş Camlar Müdürü Muhasebe Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Selçuk Y. DEMİRKIRAN Gökhan ATİKKAN Mehmet E. KIZILKAYA Ramazan EROĞLU Mehmet S. GÖRKEY Hasan DERYA Ekrem ŞENSOY Finans Kaynakları Müdürü Planlama Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Muhasebe Müdürü Malzeme Yönetim Müdürü Enformasyon Teknolojisi Müdürü Geliştirme Müdürü Projeler Müdürü Geliştirme ve Mühendislik Hizmetleri Müdürü Teknik Standartlar Müdürü İşlenmiş Camlar Pazarlama ve Satış Müdürü İş Geliştirme Müdürü Projeli Satışlar Müdürü Yurtiçi Satış Müdürü Yurtdışı Satış Müdürü (I. Bölge) Yurtdışı Satış Müdürü (II. Bölge) Pazarlama Müdürü Yurtdışı Pazaralama Müdürü Teknik Hizmetler Müdürü Lojistik Planlama Müdürü Yurtiçi Lojistik Hizmetler Müdürü Yurtdışı Lojistik Hizmetler Müdürü İletişim Tanıtım Müdürü Müfi t ÖZKARA Ceyda ERDEM Ceyhan EMİROĞLU M. Gürol SÖNMEZ Kemal BAYTIN Kadriye AKAGÜL Derya EREL Günay N. UĞURLU Ahmet Metin OĞUZ Orhan ÇORUMLUOĞLU Nesrin DEMİRCİOĞLU E. Ersin KINLI H. Halit GÜRAL Necati KARAMANOĞLU Mehmet Halil ÇAĞLAR A. Selda TOKMAN Esen BULCA S. Ebru SAPOĞLU M. Haluk GÜREREN M. Hikmet ÇAMLIGÜNEY M. Vecdet SALGIN Selma ÖNER Demet BUDAK M e r s i n - T a r s u s F a b r i k a s ı Fabrika Müdürü Ertan TANYELİ Üretim Müdürü Habip YILDIRIM Teknik Müdür Melih DÖNER Muhasebe ve İnsan Kaynakları Müdürü Sedat DAĞ O t o c a m F a b r i k a s ı Fabrika Müdürü Reha AKÇAKAYA Pazarlama ve Satış Müdürü Erdil TÜRKSOY Üretim Müdürü Çağatay SUNER Muhasebe Müdürü Nurettin AKÇA Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü Gökçen TURAL Kalite Yönetimi ve Müşteri Destek Hizmetleri Müdürü A. Murat MENGÜÇ Lojistik Müdürü Atilla YÜKSEL Üretim Planlama Müdürü A. Deniz KAYA Ağır Ticari Araç Camları Müdürü Sedat ÇAVUŞLAR İnsan Kaynakları Müdürü Talat HERAL C a m İ ş l e m e ve K a p l a m a l ı C a m l a r F a b r i k a s ı Fabrika Müdürü Ali ŞEKERLİ Üretim Müdürü H. Zafer SAĞLAM 16

18 Trakya Cam Sanayii A.Ş. Ve Bağlı Ortaklıkları ve Tarihleri İtibariyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) Göre Hazırlanmış Konsolide Mali Tabloları 17

19 Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortakları ve Tarihleri İtibariyle Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Bilançoları (Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Dipnot Cari / Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Tarafl ardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Tarafl ardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar(net) Pozitif/Negatif Şerefi ye (net) Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller (net) Maddi Duran Varlıklar (net) Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran varlıklar Varlıklar Toplamı Mali Tablolar Şirket Yönetim Kurulu nun 13 Mart 2007 tarihli toplantısında onaylanmış ve yönetim kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi M.Akif Sözen ve Finans Kaynakları Müdürü Müfi t Özkara tarafından imzalanmıştır. 18

20 Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortakları ve Tarihleri İtibariyle Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Bilançoları (Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Tarafl ara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hak ediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Tarafl ara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) Ana Ortaklık Dışı Paylar Özsermaye Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri - - Hisse Senedi İptal Karları - - Yeniden Değerleme Fonu - - Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Özsermaye Enfl asyon Düzeltme Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları - - Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

Anadolu Cam, faaliyet gösterdiği sektörlerde yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur.

Anadolu Cam, faaliyet gösterdiği sektörlerde yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu beyan, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme,

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Trakya Cam Sanayii Grubu ( Grup ), ana şirket olan Trakya Cam Sanayii

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Trakya Cam Sanayii Grubu ( Grup ), ana şirket olan Trakya Cam Sanayii

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

Çayırova Cam Sanayii A.Ş Yılı Faaliyet Raporu. 38. Yıl

Çayırova Cam Sanayii A.Ş Yılı Faaliyet Raporu. 38. Yıl Çayırova Cam Sanayii A.Ş 2009 Yılı Faaliyet Raporu 38. Yıl Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Sermaye : 9.397.297 YTL Merkez : İstanbul İçindekiler - Yönetim Kurulu Raporu - Denetçiler Raporu - Bilanço ve Gelir

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2011 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2011 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2011 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider, bölge düzcam pazarının ise öncü kuruluşu

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu

Detaylı

Çayırova Cam Sanayii A.Ş Yılı Faaliyet Raporu. 40. Yıl

Çayırova Cam Sanayii A.Ş Yılı Faaliyet Raporu. 40. Yıl Çayırova Cam Sanayii AŞ 2011 Yılı Faaliyet Raporu 40 Yıl Çayırova Cam Sanayii AŞ Sermaye : 9397297 YTL Merkez : İstanbul İçindekiler - Yönetim Kurulu Raporu - Denetçiler Raporu - Bilanço ve Gelir Tablosu

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2009 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Ülkemizin tek düzcam, öncü otocam ve işlenmiş cam üreticisi olan Trakya

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Çayırova Cam Sanayii A.Ş Yılı Faaliyet Raporu. 39. Yıl

Çayırova Cam Sanayii A.Ş Yılı Faaliyet Raporu. 39. Yıl Çayırova Cam Sanayii A.Ş 2010 Yılı Faaliyet Raporu 39. Yıl Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Sermaye : 9.397.297 YTL Merkez : İstanbul İçindekiler - Yönetim Kurulu Raporu - Denetçiler Raporu - Bilanço ve Gelir

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2005 Yılı Önemli Faaliyetlerimiz

Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2005 Yılı Önemli Faaliyetlerimiz 2005 Yılı Önemli Faaliyetlerimiz Bulgaristan ın Targovishte şehrinde 120 milyon USD tutarındaki düzcam yatırımı 2006 Mart ayı itibariyle tamamlanmış ve ticari üretime başlamıştır. Fabrikadan ağırlıklı

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 14 Mayıs 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

1) Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Beyanı

1) Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Beyanı 1) Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Beyanı Bu beyan, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde;

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-30 Eylül 2012 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-30 Eylül 2012 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Ocak-30 Eylül 2012 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 1 Ocak-30 Eylül 2012 Sayfa No: 3 LOGO istikrarlı ve rekor seviyedeki büyümesini yüksek karlılıkla 2012 yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü.

Detaylı

1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu beyan, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde;

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup 1978 yılında Şişecam tarafından kurulan Trakya Cam, günümüzde en son

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2013 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Kısaca Trakya Cam. Trakya Cam Sanayii A.Ş. letişim Bilgileri

Kısaca Trakya Cam. Trakya Cam Sanayii A.Ş. letişim Bilgileri Kısaca Trakya Cam Trakya Cam Sanayi A.Ş. ülkemizin tek düzcam, öncü otocam ve işlenmiş cam üreticisidir. 1978 yılında Şişecam tarafından kurulan Trakya Cam, günümüzde en son teknolojilerle üretim gerçekleştirmekte;

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) 01.01.2009-31.12.2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 04.07.2003

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın Ortaklarımız, 2012 yılı üç aylık faaliyetlerimizle ilgili bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI. No : 1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. I- GİRİŞ

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 30.06.2014) 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler 3-4 2. Yönetim Kurulu leri ile Üst Düzey yöneticilere sağlanan mali haklar.5

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.09.2016... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com.

Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com. Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com.tr Trakya Fabrikas Büyükkar flt ran Mevkii, P.K. 98 Lüleburgaz

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Tarih 06.03.2014 Adres İş Kuleleri Kule 3 4.Levent Telefon 212-3503951 Faks 212-3505787 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

2016 3Ç Finansal ve Operasyonel Veriler

2016 3Ç Finansal ve Operasyonel Veriler 2016 3Ç Finansal ve Operasyonel Veriler 2 Ar-Ge ŞİRKETİ ASELSAN, Türkiye nin en yüksek Ar-Ge harcaması yapan firması olup, Türk savunma sanayii Ar-Ge harcamaları içindeki payı %43 tür. ASELSAN, Ar-Ge teşvikleri

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014 16:57:56 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 Mehmet Tekin SALT Mustafa Nafiz GÜRESTİ GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2016

Detaylı