Trakya Cam Sanayii A.Ş Yılı Önemli Faaliyetlerimiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2006 Yılı Önemli Faaliyetlerimiz"

Transkript

1

2 Yılı Önemli Faaliyetlerimiz yılı, düzcamın girdi verdiği inşaat, otomotiv ve diğer sektörlerdeki talep gelişmelerine bağlı olarak satış büyümelerinin gerçekleştirildiği, büyümemize olanak sağlayacak ve vizyonumuz doğrultusunda bölgedeki liderliğimizi geliştirecek yatırım faaliyetlerinin sürdürüldüğü, ilk yurtdışı düzcam fabrikasının devreye alındığı yıl olmuştur. Bulgaristan daki düzcam fabrikası yatırımımız tamamlanarak devreye alınmıştır. Bulgaristan da yatırımı devam etmekte olan temperli cam ve ayna fabrikaları da tamamlanma aşamasına gelmiş olup, 2007 yılı ilk çeyreğinde devreye alınacaktır. Bulgaristan da jumbo cam taşımalarına yönelik olarak Trakya Glass Logistics EAD firması kurulmuş ve taşıma araçları alınmıştır. Trakya Otocam ın kapasitesi yapılan tevsi yatırımları sonucunda 1.8 milyon araç/set e çıkarılmıştır. Bursa-Yenişehir de Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. tüzel kişiliği bünyesinde 450 bin ton/yıl kapasiteli iki float hatlı bir düzcam fabrikası yatırımı yoğun şekilde devam etmektedir. Hatların sırasıyla Mayıs ve Kasım aylarında devreye alınması öngörülmektedir. Bursa-Yenişehir de düzcam fabrikası yanında 5 milyon m 2 kapasiteli yeni bir kaplama tesisi kurulmaktadır. Tesis 2007 Haziran ayında devreye girecektir. İki yıllık bir çalışma sonucu düzcam ve işlenmiş cam ürünlerinin önemli bir bölümü için işareti kullanma yetkisi alınmış ve markası ile ilk ihracatlar gerçekleştirilmiştir. Temmuz ayı başında olağanüstü sel baskını nedeniyle duruş yapılan TR-1 fırını yoğun gayretlerle yapılan çalışmalar sonucu Ekim ayında yeniden devreye alınmıştır. Ödenmiş sermaye 65.6 milyon YTL (%28.8) bedelsiz artırılarak milyon YTL ye yükseltilmiştir. 1

3 Finansal Göstergeler (Milyon YTL) 2

4 Özet Konsolide Bilanço Milyon YTL Milyon USD Dönen Varlıklar Duran Varlıklar 1, Aktif Toplamı 1,526 1,301 1, Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar Özkaynaklar Pasif Toplamı 1,526 1,301 1, Net Finansal Borçlar Özet Konsolide Gelir Tablosu Milyon YTL Milyon USD Net Satışlar Satışların Maliyeti (449) (369) (314) (275) Brüt Kar Faaliyet Giderleri (117) (92) (82) (69) Faaliyet Karı Finansman Gelirleri / Giderleri (Net) (13) (17) (9) (13) Diğer Giderler (Net) (16) 7 (11) 5 Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı (27) (33) (19) (25) Parasal Kazanç Vergi ve Parasal Kazanç Sonrası Net Kar Ertelenmiş Vergi Karşılığı Net Kar / Zarar Amortismanlar Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (EBITDA) Finansal Oranlar Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 167% 162% Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplam 35% 33% Yabancı Kaynaklar Toplamı / Özkaynaklar 54% 50% Net Finansal Borçlar / Aktif toplamı 15% 12% Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar 24% 18% Brüt Kar / Net Satışlar 37% 37% Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar 21% 21% (EBITDA) / Net Satışlar 31% 31% 3

5 Y ö n e t i m K u r u l u D e n e t l e m e K u r u l u Başkan Alev YARAMAN Denetçi Jülide Adile BAYRAM Başkan Vekili Adil YAĞCI Denetçi Kemal AKGÜN Üye (*) Selçuk BARHANA Üye Emin Ömer BOYACIOĞLU Üye (*) Özgün ÇINAR Üye Hasan KOÇHAN Üye Mustafa Akif SÖZEN (*) Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi 29 Mart Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı na Genel Kurul Tutanağını İmzalama Yetkisi Verilmesi 2. Şirketimizin Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması 3. yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı 4. Kar Dağıtımı Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi 5. Yılı Kârının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi 8. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi 9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nın 334. ve 335. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması 11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması 12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Sunulması 4

6 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Ortaklarımız; 29 uncu faaliyet yılını tamamlayan Trakya Cam Sanayii A.Ş. nin dönemi faaliyetleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI. No: 25 sayılı tebliği ve bu tebliğe ek, değişiklik ve açıklık getiren tebliğlerde yer alan hükümleri uyarınca hazırlanmış bulunan rapor ile bilanço ve gelir tablomuzu, inceleme ve onayınıza sunarız. Şirketimiz Büyük Önder Atatürk ün direktifl eri ile Ülkemizde cam sanayini kurmak ve geliştirmek misyonunu gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Bankası tarafından 1935 yılında kurulmuş olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. grubu içinde yer almaktadır. Şirketimizde en son teknolojiler kullanılarak düzcam, buzlucam, otomotiv camı, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam üretimleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz ülke ekonomisinin güçlenmesine olan katkısını artırmak ve ortaklarına değer yaratmak olarak üstlendiği görev ve sorumluluklarını yılında da her zamanki özveriyle yerine getirmeye özen göstermiş ve 29. faaliyet yılını da başarıyla tamamlamıştır. ve 2007 Yılları Gelişmeleri ve Beklentileri Gelişmiş ülkelerin % 3, gelişmekte olanların % 7 büyüdüğü dünya ekonomisinin lokomotifi olan ABD % 3.4 lük bir büyüme gerçekleştirmiştir. Tasarrufl arın küçüldüğü ABD de hem bütçe, hem de ödemeler dengesi açığı devam etmiş, bunun yarattığı uluslararası talep dünya ekonomisini sürüklemiştir. Buna karşın istikrarlı olarak % 10 düzeyinde büyüyen Çin ekonomisi fazla vermiş, bir anlamda ABD tüketimini karşılamıştır. Japonya ise defl asyon tehlikesini atlatmış ve büyüme kulvarına girmiştir. AB ekonomileri ve özellikle de yeni birliğe katılan ekonomiler genelde büyüme trendini korumuştur. Artan enfl asyon tehditini gidermek amacıyla bir süredir devam eden faiz artırımlarına ABD de ara verilmiş, Japonya da şimdilik ertelenmiş, AB de ise yavaşlatılmıştır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler açısından çok belirleyici olan uluslararası sermaye seviyesi yüksek seyrini korumuştur. ABD ekonomisi, açıklar yoluyla bu seviyeyi destekleyen en önemli unsur olmuştur. Fiyatları konjonktüre bağlı olarak dönemsel bir artış gösteren emtia (petrol, maden, metal, vb.) üreticilerinin dışında, istikrarlı yüksek büyüme seyrini sürdüren Çin ticaret fazlası yaratmıştır. Canlanan Japonya ekonomisi ve Almanya ticaret fazlası yaratan diğer önemli ekonomiler olmuştur. Siyasi açıdan petrol bölgesi Orta Doğu daki istikrarsızlık devam etmiştir. Irak ın iç savaşa sürüklenmesi, İsrail, Lübnan ve Filistin ilişkileri ile İran-ABD sürtüşmelerinin dışında, Venezüela nın petrolün verdiği güçle bölgede Amerikan karşıtı politikalarını sürdürmesi, Nijerya daki güvenlik sorunları, Rusya nın petrol ve doğalgazı BDT ülkeleri üzerinde baskı unsuru olarak kullanması ve benzeri hususlar enerji piyasalarındaki gerilimi artırmıştır. Önümüzdeki dönemde ABD başta olmak üzere gelişmiş ekonomiler büyüme ve enfl asyon tehditi arasında çelişki yaşamaya devam edecektir. Bu nedenle faiz ayarlamaları gündemde kalacak, bu da özellikle büyümesini dış kaynağa bağlayan gelişen ülkeler için sürekli bir risk oluşturacaktır. Büyüme trendine girmiş olan Japonya nın % 0.25 düzeyindeki faizleri arttırma olasılığı, ABD nin cari ve bütçe açıkları, buna bağlı olarak dünya ödemeler sistemindeki doların itibarının zedelenmesi ve enerji koridoru savaşları endişe yaratmaktadır. Emtia piyasalarında Çin gibi yüksek talep kaynaklarının varlığı fi yatları yüksek tutmaktadır. Küresel ısınma, özellikle Avrupa da sosyal güvenlik, işsizlik ve terör diğer belirleyici unsurlar olarak görülmektedir. Türkiye de ise yılı enfl asyon ve faiz açısından olumsuz bir dönem olmuştur. Açık Enfl asyon Hedefl emesi nin ilk yılında enfl asyon beklentilerin üstüne çıkmıştır. İhracatın yanısıra iç talebin de canlılığını koruması ve hız kesmekle beraber imalat sanayii üretiminin artmaya devam etmesi 19 çeyrektir kesintisiz devam eden büyümenin % 5.5 düzeyinde gerçekleşmesini sağlamıştır. Mayıs da uluslararası piyasalarda yaşanan mali dalgalanma, küresel sermayenin bir miktar çıkışına neden olmuş, borsa düşmüş, dolar kuru 1.8 YTL. leri bulmuş, dalgalanma ancak faizlerin % 20 nin üzerine tırmanması ve döviz satışı ile kontrol altına alınabilmiştir. Faiz harcamalarını arttıran bu gelişmeye rağmen mali disiplin bozulmamış ve öncekilere ek olarak Tüpraş, Erdemir gibi büyük özelleştirmelerin tamamlanması ve vergi/prim affı tahsilatının desteğiyle denke yakın bir bütçe ile yıl tamamlanmıştır. Petrol fi yatlarının yüksek seyretmesi enerji faturasını kabartmış, elektrik temininde Temmuz da yaşanan sıkıntı enerji altyapısının potansiyel sorunlarını ortaya koymuştur. Öte yandan Bakü-Tifl is-ceyhan boru hattı aynı dönemde devreye girmiştir. Ekonomik büyümeye paralel olarak dış ticaret de büyümüş, ihracat 85 milyar dolar, ithalat da 137 milyar dolara ulaşmıştır. Yatırım ve tüketim malı ithalatı artışı düşme trendine girmiş olmasına rağmen, ara malı ithalatı yapısal ve katı bir nitelik kazanmıştır. Turizm ve nakliye gelirleri düşmüş, buna karşın 44.6 milyar dolara ulaşan yabancı sermaye girişi sağlanmıştır. Bu rakamın 20 milyar doları doğrudan yatırım şeklinde olmuş, 10.6 milyar dolar da rezervlerde kalmıştır. Borç stoğunda dıştan içe, dövizden TL ye, kamudan özel sektöre şeklinde üçlü bir değişim yaşanırken dış borç 200 milyar dolar, iç borç 180 milyar dolara ulaşmıştır. Kayıtdışılık, işsizlik, sosyal güvenlik gibi yapısal sorunlar varlığını korumuştur. Yapısal dönüşüm konusunda en önemli dayanaklardan biri olan AB ile müzakerelerde 8 başlığın dondurulması sıkıntı yaratmıştır. Ancak bazı bankaların ve gayrimenkullerin yüksek fi yatlarla yabancılara satılmış olması Türkiye nin bütün risk algılamalarına rağmen uzun vadede cazibesini koruduğunu göstermiştir. Ekonomide enfl asyon beklentisi % 6-7 olmakla birlikte uluslararası sermaye, petrol fi yatları, iklim koşulları ve yakın coğrafyamızdaki güvenlik sorunları gibi dışsal faktörlerin dışında Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim gibi siyasi olgular ve cari açık seviyesi ekonomik ve siyasi istikrar açısından 2007 yılında belirleyici unsurlar olacaktır. Düzcam Sanayii ve Gelişmeler Düzcam, başta inşaat ve otomotiv olmak üzere beyaz eşya, mobilya, tarım, ulaşım, sağlık ve enerji gibi sektörlere geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vererek dünya ekonomisi için büyük önem taşımaya devam etmektedir. Dünya düzcam talebi yılda ortalama %4 oranında büyümekte olup gelişmekte olan ülkelerde bu oran %5-10 arasında değişmektedir. 5

7 Büyüme hızları paralelinde Kuzey Amerika ve Batı Avrupa nın ~%40 seviyesinde olan üretim ve tüketim payları giderek azalmakta, gelişmekte olan ülkelerin payları ise giderek yükselmektedir. Gelişmiş ülkeler nitelikli ürünler ve yeni teknolojilerle farklı uygulamalar sunan özel camlarla canlılıklarını sürdürmektedirler. Çin ise hem kapasite hem de tüketim açısından en fazla artışın yaşandığı ülke olmaya devam etmektedir. Çin son 20 yılda dünyanın en büyük düzcam pazarı haline gelmiştir. Hindistan da Çin in ardından düzcam sanayinde hızlı bir çıkış yaşamaktadır. Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye ve Balkanlar tüketim ve büyüme potansiyeli açısından büyük bir gelişme göstermektedir. Dünyada, Çin hariç tutulduğunda, en fazla float hattı yatırımı bu bölgede beklenmektedir. Rusya 1.7 milyon ton ile bölgenin en büyük pazarı olup tüm düzcam firmalarının da ilgi odağı konumundadır. Türkiye ise 1 milyon ton büyüklüğündeki pazarı ile Rusya dan sonraki en büyük ve en hızlı büyüyen pazar durumundadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek büyüme hızları ile gelişmiş ülkelerdeki nitelikli ürünlerin tüketiminin artması, dünya düzcam pazarının büyümesinde etkili olmaktadır. Trakya Cam Trakya Cam, Türkiye düzcam pazarındaki lider konumunu yılında da devam ettirmiştir. Düzcam grubu, Lüleburgaz, Mersin, Bulgaristan, Çayırova ve Yenişehir olmak üzere toplam 5 farklı lokasyonda konumlanan 13 fabrikada üretim ve yatırım faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, Mart ayında devreye alınan Bulgaristan düzcam fabrikası ile ilk yurtdışı açılımını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Trakya Cam, ulaştığı ürün çeşidi, kalite ve hizmet anlayışı ile pazarın gelişimine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Trakya Cam, yılında da Türkiye düzcam tüketimine paralel olarak satışlarını artırmış ve pazardaki liderliğini korumuştur. büyüme gerçekleşmiştir. TOKİ nin iptal ettiği bazı projeleri yeniden başlatması ve uzun vadeli konut finansman sistemine ilişkin yasanın çıkması sektörün geleceği için olumlu gelişmelerdir. Trakya Otocam, yılında yurtiçi ve yurtdışı satışlarını artırarak, otocam pazarındaki güçlü camlama sistemleri tedarikçisi pozisyonunu devam ettirmiştir. yılında otomobil iç pazar satışlarında yılına göre %15 oranında görülen düşüşe rağmen ihracat performansının %26 oranında artması sonucu yurt içi araç üretiminde % 20 oranında artış gerçekleşmiştir. Türkiye, yılında otomotiv üretimi açısından dünyada 17 nci ve Avrupa Birliği dahilinde ise Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika ve İtalya dan sonra 7 nci sıraya yükselmiştir. Trakya Otocam da bu gelişmeler paralelinde Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Fiat ve Mercedes gibi sektördeki öncü ve saygın müşterilerinin cam tedariğini sağlamaktadır. Türkiye nin önümüzdeki 25 yılda otomotiv ana ve yan sanayinin gelişme üslerinden birisi olacağı beklenmektedir. Türkiye de artık otomotiv sanayinin iç pazara bağımlılığı azalmış, ihracat büyümenin temel anahtarı haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda otomotiv sektöründeki gerçek büyümenin ihracat sayesinde gerçekleşmeye devam etmesi beklentisi hakimdir. Trakya Otocam, sektörün gelişimini ve yeni otomotiv yatırımlarını yakından takip ederek, pazara yönelik yeni projelerde ana imalatçı olarak öncü olmaya devam edecektir. Yoğun rekabetin yaşandığı temperli camlar pazarında gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında aranılan bir kuruluş olan Trakya Cam İşleme Fabrikası, buzdolabı, fırın, duşkabin, kollektör, mobilya, kapı ve durak gibi temperli camın kullanıldığı tüm alanlarda cam tedariği yapmaya devam etmektedir. Son 4 yıldır Avrupa kollektör pazarındaki satışlarımız artmaya devam etmektedir yılı ilk çeyreğinde devreye girecek olan Bulgaristan Cam İşleme Fabrikası ile birlikte Avrupa pazarında daha güçlü bir pozisyon elde edilecektir. İnşaat ve mobilya sektörlerinde yaşanan büyüme paralelinde yılında hem ayna hem de lamine cam yurtiçi tüketimi yükselmiş, bu doğrultuda Trakya Cam ise lamine cam ve ayna satışlarını artırmıştır. Yeni Ürün Geliştirme GSMH deki artış, inşaat sektöründeki büyüme, ruhsatlardaki artış, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki büyümeler, düzcam tüketimindeki artışta etkili olan başlıca faktörlerdir. Trakya Cam, bu yıl faaliyete geçen Bulgaristan düzcam fabrikasının ardından Bulgaristan pazar payını da artırmıştır. İnşaat sektörü, yılında %21.5 lik büyüme ile ekonominin itici gücü haline gelmişti. yılına da hızlı başlayan inşaat sektörü, Mayıs ayı itibari ile kurlardaki ani yükselme, buna paralel yükselen faizler ve kısalan vadeler sonucu bir müddet duraklama dönemine girmiştir. Yaşanan birkaç aylık dalgalanma ve zorunlu duraklama Ağustos ayında yerini daha rahat bir ortama bırakmıştır. yılının ilk 9 ayında ise %20.1 oran ile geçen yıl benzeri yüksek bir Düzcam grubu yılında da teknoloji ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına devam etmiştir. Enerji tasarrufu ve çevrenin korunmasına katkıda bulunan ürünlerin varlığı nedeniyle teknolojik gelişmeler çok hızlı yaşanmaktadır. Bu bağlamda Trakya Cam rekabetçi konumunu güçlendirmek için Ar-Ge çalışmalarına hız vermiştir. Yüksek ışık geçirgenliğine sahip hat üstü pirolitik kaplamalı refl ektif güneş kontrol camı Tentesol T nin üretimine başlanmıştır. Ayrıca, Dekoratif Buzlu Camların özel serisi Elit Glass a özgün tasarımlı Kare desen eklenmiştir. 6

8 Enerji ve Çevre Cam endüstrisinin sürekli büyümesi, sadece artan nüfus ve artan satın alma gücü ile ilişkili olmayıp, enerji tasarrufu ve çevre koruma ile de ilişkilidir. Camın üstün malzeme özellikleri, geliştirilmiş kaplama uygulamaları ile birleştirildiğinde, ortaya çıkan değişik ürünler özellikle toplam kullanılabilir enerjinin %30 unun tüketildiği binalarda, enerji tasarrufu ve çevre korumaya imkan veren farklı çözümler sunmaktadır. Bu çalışmalar arasında en önde geleni, camlara kazandırılan ısı yalıtımı ve güneş kontrol özellikleri olup, bu özellikler sayesinde bir taraftan binalarda enerji tasarrufu diğer taraftan da yeni binalar ve otomobillerde güneş kontrol işlevi sağlanmakta, dolayısıyla cam yüzeylerin kullanımı her iki sektörde de artmaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerde kanun ve yönetmeliklerle yalıtım camlarının kullanımı zorunlu tutularak, hükümetler tarafından bu tür cam kullanımı teşvik edilmekte, yasa ve yönetmeliklerle de uygulamalar denetlenmektedir. Ülkemizde de yeni binalarda yalıtımlı camların kullanımını zorunlu hale getiren TS 825 Yeni Binalarda Isı Yalıtım Standartları yönetmeliği mevcut olup daha yüksek yalıtım değerlerini zorunlu kılan yeni revizyonuna ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Yönetmeliğin uygulama ve denetimine ilişkin sorunlar ise devam etmektedir. Yeni standardın bu yıl içinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Enerji Bakanlığı nca hazırlanan Enerji Verimliliği Kanunu TBMM Genel Kurulu nda 22 Şubat 2007 tarihinde görüşülerek kabul edilmiştir. Çıkan kanun ile binalara yönelik olarak enerji kimlik belgesi uygulaması getirilmiştir. Enerji Verimliliği Kanunu ile getirilen Enerji Kimlik Belgesi ile önümüzdeki dönemde binaların yalıtımı daha da önem kazanacaktır. Çıkan kanun ve yönetmeliklere paralel olarak, ekonomik büyüme ve kişi başı milli gelir seviyesindeki artışlar da göz önüne alınırsa önümüzdeki dönemde ülkemizde yüksek performanslı çiftcam kullanımı arttıracaktır. Bu doğrultuda Trakya Cam ın çiftcam markaları olan ısı kontrolü sağlayan Isıcam S ile ısı ve güneş kontrol sağlayan çok amaçlı Isıcam Konfor markalı ürünlerin kullanımında da artışlar beklenmektedir. Katılınan Fuarlar ve Yürütülen Tanıtım Tutundurma Faaliyetleri Trakya Cam yılında, yurtiçinde yapı sektörünün önemli buluşma noktaları olan İstanbul ve Ankara Yapı Fuarları ile cam teknolojileri fuarlarına enerji tasarrufu ile güvenlik, gürültü kontrolü, estetik gibi özellikleri sağlayan cam çözümlerin sunulduğu standları ile katılmıştır. Yurtiçinde yapı fuarlarının yanı sıra güvenlik konulu fuarda da yer alınarak bu sektöre yönelik etkinliğin artırılması hedefl enmiştir. Yurtdışında ise, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Fransa ve Almanya da gerçekleştirilen yapı, otomotiv, beyaz eşya, cam ve güneş teknolojisi sektörlerine yönelik fuar katılımları ile ilgili pazarlardaki faaliyetlerin genişletilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, Bulgaristan / Targovishte de gerçekleştirilen fuarda, standımız ödüle layık görülmüştür Ekim tarihleri arasında Düseldorf ta düzenlenen, dünyanın en büyük cam fuarlarından biri olan Glasstec de 257m² lik alana sahip olan Trakya Cam standı, etkileyici tasarımı ile fuarın en ilgi çeken noktalarından biri olmuştur. 28 Eylül 15 Ekim tarihleri arasında, Fransa / Paris te düzenlenen International Motor Show Fuarı nda da, standla yer alınması sebebi ile, birçok basın yayın organında, Trakya Otocam Fabrikası ndan Türkiye yi temsil eden tek kurum olarak övgüyle bahsedilmiştir. Trakya Cam Sanayii A.Ş. web sitesi, kapsamlı ve kolay algılanabilir bir içerik ve görsel zenginliğe sahip olacak şekilde yenilenmiştir. Ürünlerimizin müşterilere yönelik sunumlarda, fuar-sergi ve konferanslarda etkin ve kolay bir şekilde anlatımı için tanıtım fi lmleri hazırlanmıştır. Yetkili Üreticilerimiz ve Yetkili Satıcılarımızın Trakya Cam ile ilişkilerini belirleyen, markalarımızı içeren, standardizasyonu sağlayan tanıtım panoları yaptırılmıştır. Büyüme Stratejileri - Yatırımlar Dünya düzcam pazarındaki %3,2 düzeyindeki pazar payı ile ilk sekiz, Avrupa düzcam pazarındaki %10,1 düzeyindeki payı ile ise ilk beş fi rma arasında yerini alan Trakya Cam, Ülkemiz pazarında öncülüğümüzü ve liderliğimizi sürdürmek, bölgemizde de lider fi rma olmak vizyonu çerçevesinde hem kendi ülkesinde hem de ihracat pazarlarında sonuna kadar rekabet gücünü korumak için çaba göstermektedir. Şirketimiz güçlü insan gücü, üretim ve pazar yapısı, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği ciro artışları ve fi nansman yetenekleri ile yeni yatırım projelerini de üstlenerek büyüyerek güçlenme iddiasını taşımakta, bu kapsamda da 2007 yılı geleceğe yönelik ciddi bir hamle yılı olarak görülmekte ve önemli projeler devreye sokulmaktadır. Yurtdışındaki ilk adım, Trakya Glass Bulgaria EAD ünvanı ile Bulgaristan ın Targovishte Bölgesi nde kurulan düzcam üretim tesisi ile atılmıştır. Bu yatırım Bulgaristan daki ve Balkan Havzası ndaki en büyük doğrudan yabancı yeşil alan yatırımıdır. Bu bölgede, gerek iç pazarın gerekse tüm Balkanların kaliteli düzcam talebinin Trakya Glass Bulgaria EAD nin üreteceği hamcamla karşılanması planlanmıştır. 120 milyon $ tutarındaki yatırım ile kurulan 225 bin ton/yıl kapasiteye sahip Bulgaristan düzcam fabrikası 18 Mart tarihinde üretime başlamıştır. Ayrıca, ihracat pazarlarına yakınlık avantajını ve bölgedeki rekabet gücünü pekiştirmek amacıyla, aynı arazide düzcam 7

9 fabrikasının yanında 2.3 milyon m²/yıl kapasiteli Temperli / İşlenmiş Camlar ve 2.5 milyon m²/yıl ayna üretim kapasitesine sahip Ayna fabrikasının yaklaşık 25 milyon $ seviyesindeki yatırımı tamamlanma aşamasındadır. Yurtiçinde ise, Trakya Otocam Fabrikasında, Ticari Araç Cam Hattı Projesi de tamamlanarak devreye alınmıştır. Otomotiv camları grubu otomotiv sektöründeki gelişmeler bağlamında bölgesel stratejik gelişme projelerini hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Vizyonumuz doğrultusunda, otomotiv ve inşaat sektöründeki gelişmeler paralelinde artan düzcam talebini karşılamak üzere, mevcut fl oat hatlarımıza ilaveten Yenişehir de yatırımına başlanmış olan 450 bin ton/yıl kapasiteli ve toplam 214 milyon $ tutarındaki iki yeni düzcam fabrikasının sırasıyla Mayıs ve Kasım 2007 aylarında devreye alınması öngörülmektedir. Ayrıca Interpane fi rması ile imzalanan teknik anlaşma doğrultusunda Yenişehir de fl oat fabrikaları yanında 5 milyon m²/yıl kapasiteli, 40 milyon $ lık kaplamalı camlar yatırımı da tamamlanmak üzere olup, 2007 Haziran ayında devreye alınacaktır. Taşıma faaliyetlerinin etkin bir koordinasyon dahilinde daha kaliteli bir hizmet standardı ve maliyet avantajı sağlanarak yürütülmesi amacıyla Bulgaristan da Trakya Glass Logistics EAD ismiyle 4 Temmuz tarihinde bir lojistik şirketi kurulmuş ve taşıma araçları alınarak taşıma faaliyeti başlatılmıştır. Diğer dönemini kapsayan 20.dönem toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. İki yıllık bir çalışma sonucu düzcam ve işlenmiş cam ürünlerinin önemli bir bölümü için CE işareti kullanma yetkisi alınmış ve CE markası ile ilk ihracatlar gerçekleştirilmiştir. Temmuz ayı başında olağanüstü sel baskını nedeniyle kontrollü bir şekilde durdurulan TR-1 fırını yoğun gayretlerle yapılan çalışmalar sonucu Ekim ayında yeniden devreye alınmıştır. Gerek sabit kıymet, gerekse kar kaybı yönünden fabrika sigortalı olup hasar tahmini için çalışmalar sürdürülmektedir. Sonuç Gelişen talebi zamanında karşılayacak ve lojistik maliyetlerini minimize edecek şekilde farklı lokasyonlarda Temel, otomotiv camı ve işlenmiş camlar alanlarında büyümeler hedefl enmiş olup bölgedeki büyüme potansiyelini dikkate alarak, çevre ülkelerde yeni yatırım fırsatları da değerlendirilmektedir. Düzcam Grubu, Lokal bir şirket konumundan Bölgesel bir şirket konumuna geçiş hedefi doğrultusunda somut adımları hayata geçirmekte ve dünya düzcam kuruluşları arasındaki yerini daha da güçlendirerek, pay sahiplerine değer yaratmaya devam etmektedir. Üretim Satış ve yılları ana ürün grupları itibariyle üretim ve brüt satışlarımız aşağıda olup gerek üretim, gerekse satış değerlerinde büyümeler salanmıştır. Miktar Milyon YTL Miktar Milyon YTL a) Üretim Temel Camlar (000 ton) İşlenmiş Camlar (000 m²) 14,751 13,626 b) Satış Temel Camlar (000 ton) Yurtiçi Yurtdışı Toplam İşlenmiş Camlar (000 m²) Yurtiçi 9, , Yurtdışı 5, , Toplam 14, , Genel Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam

10 Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısındaki Gelişmeler Toplam 293,226,184 YTL olan sermayenin %60.8 ine Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., %0.06 sına ise yabancı ortağımız IFC sahip bulunmaktadır. Kayıtlı sermaye tavanımız 600 milyon YTL dir. Sermaye 26 Haziran tarihinde 65,626,184 YTL ile artırılarak 227,600,000 YTL den 293,226,184 YTL ye çıkarılmıştır. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü Oranları 2003 yılı için %24.7, 2004 yılı için % 31, yılı için ise %28.5 oranında temettü dağıtılmıştır. İdari Faaliyetler Yönetici, teknik personel, idari personel ve saat ücretli personel ile birlikte çalışanlarımızın toplam sayısı 2,769 kişidir. Şirketimizin tarihi itibariyle ve mevcut mevzuat hükümlerine göre kıdem tazminatı yükümlülüğü 26,769,142 YTL. dir. Personelimize ücretin dışında sağlanan hak ve menfaatler; ikramiye, yakacak yardımı, yıllık izin ödeneği, bayram harçlığı, çocuk zammı, eğitimi teşvik bursu, yemek, evlenme, doğum ve ölüm yardımı, prim, gece zammı, vardiya zammı, kıdemi teşvik primi ve toplu taşıma şeklindedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu beyan, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde; şirket pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluklarının belirlenmesi konularında, Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketinin (Trakya Cam) aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir yılında kurulan Trakya Cam Türkiye nin tek düzcam üreticisi, öncü otocam ve işlenmiş camlar üreticisi konumunda olup günümüzde en son teknolojilerle üretim gerçekleştirmekte; ihracatı, istihdamı, ayrıca inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, enerji ve tarım sektörlerine sağladığı girdilerle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Dünyada sekizinci, Avrupa da beşinci ve Türkiye de lider konumda olan Trakya Cam, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda rekabet üstünlüğünü sürekli kılma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji tasarrufu ve çevre korumaya hizmet eden yüksek performanslı camların kullanımı ve yaygınlaştırılmasında önemli faaliyetler sürdürülmektedir. Trakya Cam, faaliyet gösterdiği sektördeki konumunun gereği olarak, yönetim anlayışını eşitlik, şeffafl ık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Trakya Cam ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge ye odaklılık gibi hususlar, daha güçlü bir Trakya Cam ın temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Trakya Cam, faaliyet alanında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedefl emektedir. Şirketimiz tarihinde sona eren faaliyet döneminde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, şirketimiz adresinde Türkçe ve İngilizce olarak Yatırımcı İlişkileri bölümü bulunmaktadır. Risk yönetiminin gereklerini yerine getirmek amacıyla başlatılan çalışmalarımız bu dönemde de sürdürülmüştür. Bu kapsamda yapılan çalışmaların detayı raporumuzun ilgili bölümlerinde sunulmuştur. BÖLÜM I - Pay Sahipleri 2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Türk Ticaret mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi nde yer alan hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde; pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmaya yönelik tüm mükellefi yetlerimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri öngörüsü doğrultusunda, şirketimiz bünyesindeki Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler; a. Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin karşılanması, b. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması, c. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, d. Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması, e. Mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi, f. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması. Dönem içinde pay sahiplerimizce yapılan başvuruların tamamı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmış olup, pay sahipleri ile iletişim, yürürlükteki mevzuat, esas sözleşme ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak, gazete ilanları, mektup, telefon ve internet aracılığıyla sağlanmıştır. Pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri; Mustafa Akif Sözen İnsan ve Finans Kaynakları Başkan Yardımcısı Müfit Özkara - Finans Kaynakları Müdürü Barış Bağran Finans Kaynakları Uzmanı

11 3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla her türlü bilgi, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum açıklamaları, şirketimiz İnternet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, iletişim bilgileri şirkette bulunan pay sahiplerine mektup, telefon ve elektronik posta aracılığıyla ulaştırılmaktadır. Dönem içinde herhangi bir yazılı bilgi talebi olmamış, şifahi ve telefon aracılığıyla ulaşan bilgi talepleri ise, sermaye artırımı, kar dağıtımı ve yıl içerisinde ayrılan karşılıkların mali tablolara etkileri konularında yoğunlaşmış ve bu talepler şirket yetkililerince mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde anında cevaplandırılmıştır. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, şirketimizin adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümü Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Genel Kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile düzenlenmiştir. Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar genel kuruldan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. 4) Genel Kurul Bilgileri Dönem içinde 11 Nisan tarihinde yılı olağan genel kurul toplantısı %73 nisapla toplanmıştır. Genel kurul toplantısına menfaat sahipleri ile basın mensupları da katılmıştır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda; - Genel kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati, vekaleten oy kullanma formu yer almış, - Ayrıca, ilgili yıla ait bilanço, gelir tablosu ile bağımsız denetim raporu özetinin genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacağı, - Genel kurul toplantısına katılacak pay sahiplerinin genel kurul toplantısından en geç bir hafta evvel sahibi bulundukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları şirket merkezine tevdi ile toplantı giriş kartı almaları, toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortakların vekaletnamelerini SPK nun Seri:IV, No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirkete tevdi etmeleri gerektiği, belirtilmiştir. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorular genel kurul toplantısında şirket yetkililerince cevaplandırılmıştır. Genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından herhangi bir önerge verilmemiştir. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikli kararların genel kurul tarafından alınması gerektiği tabidir. Bununla birlikte bu güne kadar bu yönde bir ihtiyaç doğmaması nedeniyle, esas sözleşmeye bu konularda hüküm konulmamıştır. Genel kurul toplantılarına katılımı artırmak amacıyla, genel kurul duyuruları; genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Türkiye çapında yayın yapan iki gazetede ve şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, genel kurul saatleri, trafi k, ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de dikkate alınarak belirlenmekte ve genel kurulların trafi ğin yoğun olmadığı saatlerde yapılmasına özen gösterilmektedir. Genel kurullara ilişkin tutanaklar 2004 yılından itibaren şirketimizin web sayfasında ortakların kullanımına sunulmaya başlanmıştır. 5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimiz oy haklarında imtiyaz bulunmamakta, karşılıklı iştirak içinde olan şirketler genel kurulda oy kullanmamaktadır. Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmektedir. Tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Uygulanması şirketimiz açısından ihtiyari olan birikimli oy yöntemine esas sözleşmede yer verilmemiştir. 6) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimiz ana sözleşmesinde dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifl eri; a) Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını, b) Şirketimizin karlılık durumunu, dikkate alan bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulumuzca dağıtılabilir kârın en az Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen asgari kar dağıtım oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsenmiş bulunmaktadır. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 10

Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com.

Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com. Trakya Yönetim ve Sat fl Merkezi fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - stanbul Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59 www.trakyacam.com.tr Trakya Fabrikas Büyükkar flt ran Mevkii, P.K. 98 Lüleburgaz

Detaylı

Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu

Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu Trakya Cam Sanayii A.Ş Faaliyet Raporu Trakya Cam 1978 yılında Şişecam tarafından kurulan Trakya Cam, günümüzde en son teknolojilerle üretim gerçekleştirmekte olup, ihracatı, istihdamı, ayrıca inşaat,

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve merkez haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri Kule

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007 I. GİRİŞ Raporun Dönemi Bu rapor 1.1.2007-31.12.2007 çalışma dönemini kapsamaktadır. Ortaklığın Unvanı Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu

Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. 2008 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 8 Kısaca Ak-Al 9 Olağan Genel Kurul Gündemi 10 Vizyon ve Kurumsal Değerler 11 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 12 Ortaklık Yapısı

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Türkiye Ekonomisi, 2001 Krizi ertesinde uygulamaya konulan ekonomi politikalarının ve reformların olumlu sonuçlarını 2004 yılında da görmeye devam etmiştir.

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLAR. 1 Ocak 30 Haziran 2015. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLAR. 1 Ocak 30 Haziran 2015. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLAR 1 Ocak 30 Haziran 2015 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Vizyonumuz Dünya Çapında Tanınan, Lider Çelik Boru Firması Olmak Misyonumuz Çelik

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu 1 2 2010 FAALİYET RAPORU İçİndekİler 2 Kısaca Ak-Al 4 Kurumsal Profİl 5 olağan genel kurul gündemi 6 AK-AL IN VİZYONU, MİSYONU VE KURUMSAL DEĞERLERİ 7 Başlıca Fİnansal ve Operasyonel

Detaylı

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

KAREL FAALİYET RAPORU 2006 İçindekiler 03 Özet Bilgiler 03 Tanıtım, faaliyet 04 Ortaklık Yapısı, YK Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Yönetim 05 Özet Finansal Veriler (1999-2006) 06 Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

başlangıç noktamız...

başlangıç noktamız... başlangıç noktamız... 1 faaliyet raporu 2011 içindekiler Sunuş ve Gündem 7-9 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 10 Yönetim Kurulu Raporu 16 Giriş 19 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları 23 Mali Tablolar 29

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Yönetim Kurulu Başkanı ndan Mesaj Genel Bilgiler ve 2012 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sorumluluk Beyanı

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

K U R U M S A L Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ U Y U M R A P O R U

K U R U M S A L Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ U Y U M R A P O R U K U R U M S A L Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ U Y U M R A P O R U 1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI En az finansal performans kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin hayata

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı