ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI"

Transkript

1 ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜK TARİHİ : KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA :

2 Sayfa No 1/17 İÇİNDEKİLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - İçindekiler 1 - Kuruluşun Tanıtımı 2 1 Kapsam 3 2 Referans Standart ve Mevzuatlar 4 3 Terimler ve Tarifler 4 4 Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar Dokümantasyon Şartları 5 5 Yönetimin Sorumluluğu Yönetimin Taahhütü Müşteri Odaklılık Kalite Politikası Planlama Sorumluluk, Yetki ve İletişim Yönetimin Gözden Geçirilmesi 8 6 Kaynak Yönetimi Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Alt Yapı Çalışma Ortamı 9 7 Hizmet Gerçekleştirme Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması Müşteri İle İlişkili Prosesler Tasarım ve Geliştirme Satınalma Hizmetin Sunulması İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 13 8 Ölçme, Analiz ve İyileştirme Genel İzleme ve Ölçme Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Veri Analizi İyileştirme 15 9 Vizyon ve Misyonumuz 16

3 Sayfa No 2/17 KURULUŞUN TANITIMI Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 30 Temmuz 1919 tarihinde Zonguldak henüz Kaymakamlık iken teşekkül etmiştir. Odamız kayıtlarında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının ilk oda yönetiminde görev dağılımı şu şekilde yer almıştır. Kuruluşundan 9 yıl sonra 1928 tarihinde Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının, 1932 yılında da Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasının Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına ilhak etmesi ile birlikte Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası bu ilçelerdeki faaliyetini odaya bağlı memurlar aracılığı ile yürütmüştür tarihinde kabul edilerek, de Resmi Gazetenin 7457.sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 5590 Sayılı "TİCARET VE SANAYİ ODALARI", "TİCARET ODALARI", "SANAYİ ODALARI", "DENİZ TİCARET ODALARI", "TİCARET BORSALARI" VE "TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ" KANUNU ile 2004 yılına kadar işlevlerini sürdüren Odamız 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar Borsalar Kanunu ile etkinlik ve daha iyi hizmet anlamında önemli kazanımlar sağlamıştır. Odamız; Mesleki ahlâkı ve dayanışmayı korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine çalışmak, ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve bilhassa ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak, üyelerinin ihtiyaçları olan belgeleri tanzim ve tasdik etmek, sair mevzuatın verdiği görevlerle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak, meslek faaliyetlerine ait mevzular hakkında bakanlıklara, illere ve belediyelere tekliflerde ve dileklerde bulunmak, bölgeleri içindeki ticari teamülleri tespit edip örf ve adet haline getirmek, ticaret ve sanayi erbabınca riayet edilmesi mecburi kararlar almak gibi birçok görevi bir arada yapmanın yanı sıra İlimizin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınması amacına yönelik olarak bir çok çalışmayı da yürütmektedir. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası nın meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, mesleklerin gruplandırılmasında Uluslararası NACE kodlarına göre ve ilgili firmanın faaliyet alanına göre kodlama yapılmaktadır. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası; bugün 13 Meslek grubu, bu 13 Meslek grubuna mensup yaklaşık üye, 30 sandalye sayısına sahip Meclis ve 9 kişilik Yönetim Kurulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. ADI : ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI ADRESİ : YAYLA MAHALLESİ BAĞLIK CADDESİ NO:5 MERKEZ/ZONGULDAK TELEFON : FAX : WEB ADRESİ : MAIL ADRESİ :

4 Sayfa No 3/17 1. AMAÇ, KAPSAM VE HARİÇ TUTMA 1.1. Amaç ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI Kalite yönetim sisteminin amacı; ilk defada, zamanında ve doğru hizmeti gerçekleştirebilmek, hizmet sunumu esnasında hata olasılığını yok etmek veya olabilecek hataların tespitini ve bir daha tekrarlanmasını önlemek, üye ve müşteri beklenti ve istekleri doğrultusunda hizmet sunmak, müşterilerimize TS EN ISO 9001:2008 şartlarına göre yeterli düzeyde güvence vermek için yürütülen tüm faaliyetleri tasarlamak, uygulamak, denetlemek, geliştirmek ve takip etmektir Kapsam Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası TS EN ISO 9001:2008 kapsamında hazırlanan Kalite Yönetim Sistemini 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu nun faaliyet alanları için uygulamaya koymuştur. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, TS EN ISO 9001:2008 Standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmuştur. Kurulan Kalite Yönetim Sistemi, aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır. Kuruluşumuz; Ticaret Sicil Hizmetleri, İş makinesi, Rayiç ve Kapasite İşlemleri K Belgeleri İşlemleri Basın Yayın Oda Akreditasyonu ve Kalite AB ve Kalkınma Ajansları Projeleri, Konularında faaliyet göstermektedir, Kuruluşumuz birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken izleyecekleri yöntemleri ve bunların detaylarını bu kitapta atıflarına yer verilen prosedür ve talimatlarla belirlemiştir Hariç Tutma TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının; 7.3 Tasarım Geliştirme maddesi, Kuruluşumuzda sunulan hizmetlerin, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu nun yasal şartları çerçevesinde yapılmasından dolayı, tasarımı gerektiren her hangi bir durum söz konusu olmayıp, bu madde kapsam dışı bırakılmıştır Üretim ve Hizmet Sağlaması için Proseslerin Geçerliliği maddesi, bütün proses çıktılarının doğrulanmasından dolayı kapsam dışı bırakılmıştır İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü maddesi, kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlere ilişkin her hangi bir izleme ve ölçme cihazları kullanılmamasından dolayı kapsam dışı bırakılmıştır.

5 Sayfa No 4/17 2. REFERANS STANDARD ve MEVZUATLAR 2.1. Standartlar Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Kalite El Kitabının hazırlanmasında ve Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulmasında; TS EN ISO 9001:2008 standartları ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, kanunlar ve yönetmelikler referans alınmıştır Yasal Referanslar Kuruluşumuz; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu na uygun hizmet vermektedir. T.C. Bakanlıkları tarafından bazı faaliyetlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılması için çıkartılan yönetmeliklere uygun olarak çalışmaktadır Atıfta Bulunulan Standardlar TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar. TS EN ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar ve Sözlük 3. TERİMLER VE TARİFLER Kalite Yönetim Sistemimiz, TS EN ISO 9000:2008,Kalite Yönetim Sistemleri -Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler standardında verilen Uluslararası terimler ve tarifleri kullanır 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1. Genel Şartlar Kuruluşumuz; bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, bu sistemi dokümante ederek uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. a) Odamız, Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği proseslerini ve kuruluştaki uygulamalarını tanımlamıştır (ZTSO KEK Sayfa 5 ) b) Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini tayin etmiştir (ZTSO KEK Sayfa 5) c) Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metodları tayin etmiştir, d) Proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulmasını planlayarak sağlamıştır (Proses-Hizmet Planması PL-04) e) Bu proseslerini ölçerek, analiz etmektedir. f) Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri uygulamaktadır. Bu prosesler, Standartta belirtilmiş şartlara uygun olarak yönetilmektedir. Kuruluşumuzun; hizmetini etkileyen dış kaynaklı herhangi bir prosesi bulunmamaktadır.

6 Sayfa No 5/17 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES ETKİLEŞİMLERİ ETKİLEYEN PROSES ETKİLENEN PROSES ETKİLEŞİM PS. NO PROSES ADI-KODU PROSES NO 1 Satınalma Prosesi PS-01 PS-02,PS-03,PS-04, PS-05,PS-06,PS- Tüm prosesler 07,PS-08 2 PS-01,PS-03,PS-04, Oda Sicil Bilgileri Prosesi PS-05,PS-06,PS- PS-02 07,PS-08 Tüm prosesler Oda Sicil Yeni Kayıt Prosesi PS-03 Kapasite Raporu Prosesi PS-04 Rayiç Fiyat Tespiti Prosesi PS-05 Ticaret Sicil Kayıt Prosesi PS-06 Gazete Dergi Hazırlama Prosesi PS-07 Performans Değerlendirme Prosesi PS Dokümantasyon Şartları Genel PS-01,PS-02,PS- 03,PS-05,PS-06, PS-07,PS-08 PS-01,PS-02,PS-04, PS-05,PS-06,PS- 07,PS-08 PS-01,PS-02,PS- 03,PS-04,PS-06, PS-07,PS-08 PS-01,PS-02,PS-03, PS-04,PS-05,PS-07, PS-08 PS-01,PS-02,PS- 03,PS-04,PS-05, PS-06,PS-07 PS-01,PS-02,PS- 03,PS-04,PS-05, PS-06,PS-07 Tüm prosesler Tüm prosesler Tüm prosesler Tüm prosesler Tüm prosesler Tüm prosesler Kuruluşumuz; a) Kalite politikası ve kalite hedeflerini dokümante etmiştir. b) Kalite el kitabını hazırlamıştır, c) Bu standardın istediği prosedürleri hazırlamıştır, d) Proseslerin etkin plânlanması, yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları hazırlamıştır, e) Bu standardın maddesine atıf yapan tüm kayıtları tutmaktadır.

7 Sayfa No 6/ Kalite El Kitabı Kuruluşumuz; aşağıdaki maddeleri içeren bir kalite el kitabı oluşturmuş ve sürekliliğini sağlamıştır. a) Kalite yönetim sisteminin kapsamı ve herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları açıklanmıştır. b) Kalite yönetim sistemi için oluşturulmuş dokümante edilmiş prosedürleri veya bunlara atıfları Kalite El Kitabında ilgili maddenin altında belirtilmiştir. c) Kalite yönetim sistemi prosesleri arasındaki etkileşmeler açıklanmıştır Dokümanların Kontrolü Kalite Yönetim Sistemi dahilinde uygulamadaki tüm dokümanların hazırlığı, yayını, dağıtımı, revizyonu ve yürürlülükten kaldırılması işlemlerinin yürütülmesinde Dokümanların Kontrolü Prosedürü ne uygun olarak çalışılır. Referans Dokümanlar : Dokümanların Kontrolü Prosedürü PR Kayıtlarının Kontrolü Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, kalite sisteminin tanımlanan şartlara uygun olarak işletildiğinin objektif delili olarak göstermek için tüm kayıtların tanımlanması, saklanması, korunması, elden çıkarılması ve saklama sürelerinin belirlenmesi ile ilgili bir sistem kurmuştur. İlgili konular, Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde açıklanmıştır. Referans Dokümanlar : Kayıtların Kontrolü Prosedürü PR-02 TOBB Oda Muamelat Yönetmeliği 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1. Yönetimin Taahhüdü Üst yönetimimiz, tanımlanan kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi, etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması konusunda taahhütlerini ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmek için aşağıdaki uygulamaları yerine getirmektedir. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Yasal düzenleyiciler de dahil olmak kaydıyla tüm üyelerinin isteklerinin karşılanmasının önemini çalışanlarına iletmek, Kalite politikası oluşturmak, Kalite hedeflerinin oluşturulmasını sağlamak, Yönetimi gözden geçirme faaliyetlerini yerine getirmek, Gerekli kaynakları sağlamak sureti ile kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması taahhüdünü kanıtlar Müşteri Odaklılık Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Üst Yönetimi, üye memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak, üyelerimizin isteklerinin değerlendirilmesini ve yerine getirilmesini Kalite El Kitabımızın Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi ve Müşteri Memnuniyeti maddelerinde açıkladığı gibi sağlar.

8 Sayfa No 7/ Kalite Politikası Kuruluşumuz üst yönetimi tarafından çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesi ve kurum kültürü sağlamak amacıyla Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Kalite Politikası oluşturulmuştur. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası nın, özel sektörün örgütlü kuruluşları arasında lider konuma yükselmesi ve liderliğini güçlendirmesi için; Yaşamın her boyutunda Toplam Kalite yaklaşımı içinde, yasalar ile üstlendiğimiz görevlerin yanında; Üyelerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz. Ekonomik ve sosyal değişimin yarattığı toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek, Ticaret yaşamının unsurlarını oluşturan tüm kesimlerin çıkarlarını gözeten ve dengeleyen, güvenli ve barışçı bir uzlaşı ortamının oluşumuna katkıda bulunmak, İş yaşamındaki yenilikçi yaklaşımları benimseyen yönetim anlayışı ve Toplam Kaliteye inancı güçlü çalışanlarımızla, Üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza; Süratli Eksiksiz Güler yüzlü Etkin hizmet sunmak Ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken ISO 9001:2008 standardına uygun Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarına uymak temel politikamızdır Planlama Kalite Hedefleri Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası üst yönetimi çalışanlar ile birlikte kalite hedeflerini Ocak ayı içinde Kalite Politikası ile uyumlu olarak belirler ve dokümante eder. Bir önceki dönemin hedefleri, Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı nda görüşülerek hedeflerin ulaşılma durumu görüşülür. Bir sonraki dönemin hedefleri aynı şekilde bu toplantıda görüşülerek üst yönetim tarafından onaylanır. Hedefler takip edilerek, gerek duyulması durumunda ise güncelleştirilir.

9 Sayfa No 8/ Kalite Yönetim Sistemi Planlaması Kuruluşumuz; a) Kalite hedefleri de dahil olmak üzere Madde 4.1 de verilen şartları yerine getirmek için, kalite yönetim sistemini plânlar, b) Kalite yönetim sisteminde, değişiklikler plânlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini, sağlar. Referans Dokümanlar: Kalite Yönetim Sistemi Planı PL Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Kuruluşumuz; organizasyonunu belirlemek amacıyla ana hatları ile organizasyon şeması oluşturmuş ve organizasyon içerisinde kaliteyi etkileyen işleri yürüten personelinin görev, sorumluluk ve yetkilerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini, referans dokümanlar çerçevesinde Görev Tanımlarını dokümante ederek çalışanlarına duyurmuştur. Referans Dokümanlar : Görev Tanımları GT-01 / GT-10 Organizasyon Şeması OŞ Üst yönetim, diğer sorumluluk alanlarına bakılmaksızın Kalite Yönetim Sisteminin kuruluşumuzda uygulanması ve koordinasyonunu sağlamak için standardın istediği şartlar doğrultusunda Oda personelinden bir kişiyi temsilci olarak görevlendirmiştir. Referans Dokümanlar : Atama Yazısı Görev Tanımı GT İç İletişim Kuruluşumuz uygun iletişimi, kalite yönetim sisteminin etkinliğini dikkate alarak gerçekleştirmektedir. İletişim için kullanılan metodlar aşağıda belirtilmiştir. İç yazışmalar İlan Panoları Toplantılar Telefon ve Faks Yüz yüze görüşmeler Bilgisayar ortamı Referans Dokümanlar : İletişim Talimatı TL Yönetimin Gözden Geçirilmesi Genel Kuruluşumuz Üst Yönetimi Kalite Yönetim Sistemini, yılda en az bir kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantılarında değerlendirir. Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları en az bir gün önce Kalite tarafından katılacaklara İç Yazışma Formu ile duyurulur ve alınan kararların dağıtımı katılımcılara imza karşılığı yapılır.

10 Sayfa No 9/ Gözden Geçirme Girdileri Toplantı Gündemini aşağıdaki konular oluşturur; a) Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri, b) Tetkiklerin sonuçları, c) Müşteri geri beslemesi, d) Proses performansı ve Hizmetin uygunluğu, e) Önleyici ve Düzeltici faaliyetlerin durumu, f) Bir önceki Yönetimin Gözden Geçirilmesinden devam eden takip faaliyetleri, g) Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, h) İyileştirme için öneriler Gözden Geçirme Çıktıları Gözden geçirme toplantı sonuçları ve alınan kararlar Kalite sorumluluğunda YGG Toplantı Tutanağı Formuna kaydedilir. Toplantı çıktıları en az aşağıdaki konuları içerir; a)kalite Yönetim Sistemi ve Proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, b)üye beklentileri ile ilgili hizmetin iyileştirilmesi, c)kaynak ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli bilgileri içerir. Referans Dokümanlar : YGG Toplantı Tutanağı Formu FR KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. Kaynakların Sağlanması Kuruluşumuz; a) KYS nin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi b) Üye şartlarının yerine getirilmesiyle müşteri memnuniyetinin arttırılması için gerekli kaynakları belirlemiş ve sağlamış bulunmaktadır. Bu kaynaklar; -İnsan kaynakları -Altyapı -Çalışma ortamı şeklindedir 6.2. İnsan Kaynakları Genel Hizmet kalitesinin, doğrudan çalışanların kalitesine bağlı olduğunun bilincinde olan kuruluşumuz, çalışanlarını, uygun eğitim, öğretim, beceri ve tecrübe yönünden yetkinlikleri göz önüne alınarak görevlendirmektedir Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim Kuruluşumuzda yeni personelin seçiminde ve işe başlamasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Personel seçiminde, pozisyonların tanımlamaları (işin gerektirdiği özellikler, görev tanımı, gerekli eğitim seviyesi, deneyimler) kriter olarak kullanılır.

11 Sayfa No 10/17 Kuruluşumuz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan personel tarafından yapılmasını güvence altına almak için, çalışanların eğitim ihtiyaçları takip edilmekte, Eğitim İstek Talep Formuyla çalışanların eğitim ihtiyaçları alınıp değerlendirilmektedir. Eğitim ihtiyaçları periyodik olarak gözden geçirilerek bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim planları oluşturulur. Eğitim çalışmaları yıllık programlar halinde hazırlanır ve yürütülür. Gerçekleşen eğitimler sonrası, eğitime katılanlar tarafından Eğitim/Seminer Değerlendirme Anketi doldurularak, tarafından eğitimin etkinliği izlenir. Referans Dokümanlar: 1- Görev Tanımları (GT-01,GT-10) 2- Eğitim Talimatı (TL-15) 3- Eğitim/Seminer Değerlendirme Anketi (AN-02) 6.3. Altyapı Kuruluşumuz, hizmetin şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı belirleyip sürdürmektedir. Alt yapımızı; Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler. Proses teçhizatı, (yazılım ve donanım ), Destek hizmetlerini (bakım onarım gibi faaliyetler ortaya çıktığında dış kaynaklı olarak yaptırılır) kapsar. Referans Dokümanlar: Bakım Talimatı TL Çalışma Ortamı Kuruluşumuz, hizmet şartlarına uygunluğun sağlanarak devam ettirilmesine yönelik olarak, tüm personele uygun çalışma ortamı sunmakta, ihtiyaçlara ve günün şartlarına göre iyileştirmeler sağlanmaktadır. 7. HİZMET GERÇEKLEŞTİRME 7.1. Hizmet Gerçekleştirmenin Planlaması Kuruluşumuz, hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri plânlayarak geliştirmektedir. Plânlama, kalite yönetim sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlıdır. Hizmet gerçekleştirme plânlamasında, aşağıdakiler belirlenmiştir. a) Hizmet için kalite hedefleri ve şartlar, b) Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve Hizmete özgü kaynakların sağlanması, c) Hizmete özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve hizmet kabulü için kriterleri, d) Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen hizmetin şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar (Madde 4.2.4). Referans Dökümanlar: Proses-Hizmet Planlaması PL Müşteri İle İlişkili Prosesler Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi Kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin özellikleri temelde mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklanmaktadır. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası nda 5174 sayılı kanun, Ticaret Sicil Tüzüğü, Türk Ticaret Kanunu,

12 Sayfa No 11/17 esaslarına bağlı olarak belge ve evrak hizmetleri müşteri taleplerine uygun olarak hazırlanır. Talep edilen hizmetlerle ilgili olarak Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yıllık Hizmet Ücret Tarifesi gereğince ücretlendirme yapılır. Kuruluş tarafından verilen hizmet, bilgi ve belgelere ilişkin kayıtlarda mevzuat hükümleri çerçevesinde gizlilik prensibine uygun hareket edilir. Referans Dokümanlar : 5174 sayılı TOBB Kanunu Hizmet ile İlgili İsteklerin Gözden Geçirilmesi Kuruluşumuz da 5174 sayılı TOBB Kanunu, Ticaret Sicil Tüzüğü, Türk Ticaret Kanunu esaslarına bağlı olarak belge ve evrak hizmetleri müşteri taleplerine uygun olarak hazırlanır. Uygulamakta olduğumuz faaliyetlerle ilgili şartlarda herhangi bir değişiklik olduğunda çalışanlar ve ilgili taraflar iletişim metotları (5.5.3 maddesi) kullanılarak bilgilendirilir. Hizmet talebine ilişkin müşterilerin talepleri kuruluşumuza yazılı veya sözlü olarak yapılır. Hizmetin yerine getirilmesi kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tamamlanmasından sonra onay ve imza işlemleri yapılarak imza karşılığı, bilgisayar çıktısı olarak (makbuz,dekont vb.) veya giden evrak kayıt numarası verilerek, müşteriye takdim edilir. Hizmetin talebinde değişiklik olması durumunda ilgili bölüm/bölümler değişiklik hakkında bilgilendirilir ve talep kanuna/mevzuata uygun ise yerine getirilir Müşteri ile İletişimin Sağlanması Kuruluşumuzda, müşterilerden gelen bilgiler, memnuniyet ifadeleri, şikayetler, beklenti ve taleplerin tam ve doğru olarak alınabilmesi için müşterilerimiz ile etkin iletişim sağlanması gerektiği kabul edilmektedir. Müşteri Şikayetleri ve anketleri, müşterilerimizin hizmetlerdeki memnuniyetini ölçmede en etkin göstergedir. Ayrıca müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yeni hizmetlerin tespit edilmesi ve iyileştirmenin yapılması için geri besleme bilgileridir. Ayrıca Kuruluşumuz üyelerimizle iletişim için etkin düzenlemeler yapmakta ve uygulamaktadır. Bunlar; - Yazışmalar - Üyelerle bire bir ya da telefon görüşmesi, - , SMS sistemi - Meclis toplantıları - Meslek Komiteleri toplantıları - Eğitim, seminer, konferans organizasyonları - ZTSO Aylık Bülteni - ZTSO Web Sitesi - Geziler, Fuarlar - Müşteri Memnuniyeti Anketi Referans Doküman Üye Şartı Talimatı TL Tasarım ve Geliştirme Kuruluşumuzda sunulan hizmetler 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu nun yasal şartları çerçevesinde yapıldığından tasarımı gerektiren her hangi bir durum söz konusu olmayıp, bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.

13 Sayfa No 12/ Satınalma Satınalma Prosesi Kuruluşumuz tarafından kalitemizi etkileyen işlerde yapılan satın almalar için satın alma bilgileri oluşturulmuştur. Onaylı Tedarikçilerimiz belirlenerek bunları seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme için kriterler oluşturulmuştur. Satın alınan ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeriği Satınalma yapıldıktan sonraki Tedarikçi Değerlendirmeleri Satın Alma Prosesinde ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatında anlatılmaktadır. Referans Dokümanlar : Satın Alma Prosesi PS-01 Tedarikçi Değerlendirme Talimatı TL-06 Onaylı Tedarikçi Değerlendirme Listesi LS Satınalma Bilgileri Her birimden gelen satınalma bilgisi satın alınacak olan ürünü açıklamak zorundadır. Teklif ve sipariş aşamalarında Satınalma yapılacak hizmet için gerekli bilgiler (teknik özellikler, miktar, termin) İdari İşler ve Satınalma Sorumlusu tarafından ilgili tedarikçilere ulaştırılmaktadır. Özellikle in reysen harcama yetkisini aşan satın almalarda teklifler en az 3 yerden toplanır, raporlanır ve Yönetim Kurulunun onayı ile sipariş verilir. Satın alma Prosesine bağlı olarak belirlenmiş kapsam dâhilinde yapılan Satın alma işlemleri ilgili talimata göre yapılır. kendisine verilmiş olan yetki rakamı dâhilinde satın almayı gerçekleştirir. Referans Dokümanlar : Satın Alma Prosesi PS-01 Şartnameler Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Kapsam dahilindeki tüm Satın alma işlemlerinde satın alınan hizmetin istenilen Satın alma bilgisine uygunluğu ilgili birimlerce kontrol edilmektedir. Kontrol teklif/sipariş bilgilerinde ve/veya şartnamede belirtilen taleplere uygun hizmetin gerçekleşip gerçekleşmediğinin doğrulanması şeklinde yapılır. Referans Dokümanlar : Satın Alma Prosesi PS-01 Şartnameler 7.5. Hizmetin Sunulması Hizmet Sağlamanın Kontrolü Kuruluşumuz kontrollü şartlar altında hizmet sağlamayı planlamakta ve bu planlama doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Kuruluşumuzda hizmet gerçekleştirme planlaması ile ilgili detaylar Madde 7.1.de belirtilmiştir. Hizmet gerçekleştirme kontrollü şartlar altında planlamasında ve yürütülmesinde aşağıdaki şartlar dikkate alınır: a) Hizmet karakteristiklerimiz yasal mevzuat ve şartlarla belirlenmektedir. Bu şartlar dikkate alınarak hizmet sağlamada görevli çalışanlarımızın yeterlilikleri de, hizmet karakteristiklerinin belirlenmesinde etkindir. b) Kuruluşumuzda sunulan hizmetlerin özelliklerini açıklayan bilgiler, görev tanımları, çalışma talimatları, prosedürler, prosesler, planlar, listeler ve dış kaynaklı dokümanlarda belirtilmektedir. Sağlanan hizmete ilişkin bilgiler, formlar aracılığı ile kayıt altına alınmakta ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. c) Kuruluşumuzda hizmet gerçekleştirme esnasında, kaliteye direkt yada dolaylı etki eden uygun teçhizat (makineekipman-cihaz) kullanılmaktadır. d) Kuruluşumuzda hizmet gerçekleştirme esnasında yürütülen izleme ve ölçme faaliyetleri; Prosesler (Madde 7.1), prosedürler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.

14 Sayfa No 13/17 e) Üye ve müşterilerimize verilen hizmetin tamamlanması, 5174 sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde yerine getirilmektedir. Referans Dokümanlar : 5174 sayılı TOBB Kanunu Kayıtların Kontrolü Prosedürü PR Hizmet Proseslerinin Geçerliliği Yapmış olduğumuz faaliyetlerde bütün proses çıktılarını doğruladığımızdan dolayı kapsam dışı bırakılmıştır Tanımlama ve İzlenebilirlik Üye ve müşterilerimize sunulan hizmetin tanımlanması ve izlenebilirliği aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. Üyenin Oda ve Ticaret Sicil numarası Üyenin Adı Soyadı ve Unvanı Yazışmalarda dosya numarası, tarih ve sayısı İş makinesi sahibinin TC kimlik numarası, unvanı ve dosya numarası Üye Mülkiyeti Kuruluşumuzda kullanılan üye malları, kimlik fotokopileri ve şirket bilgileri, kapasite-ekspertiz raporu ve benzerleridir. Kayıt sırasında teslim alınan ve çeşitli tescil işlemleri ile oluşan evraklar üyelerin kendi dosyalarında muhafaza edilmektedir Hizmetin Korunması Kuruluşumuz, prosesler süresince ve amaçlanan teslimat üye ve müşterilerimize ulaşıncaya kadar hizmetin korunması ve muhafazasını Oda Muamelat Yönetmeliği ve Gelen-Giden Evrak Talimatı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Referans Dokümanlar: Oda Muamelat Yönetmeliği Gelen-Giden Evrak Talimatı TL İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü maddesi kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlere ilişkin her hangi bir izleme ve ölçme cihazları kullanılmamasından dolayı kapsam dışı bırakılmıştır. 8. ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞTİRME 8.1. Genel Kurumumuz, hizmetlerimizin uygunluğunu ve kalite yönetim sistemimizin uygunluğunu ve etkinliğini izlemek, ölçmek ve iyileştirmek amacıyla aşağıda belirtildiği gibi uygulamaları gerçekleştirmiştir. a) Hizmetin uygunluğunu göstermek, b) Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak, c) Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek. Kalite Yönetim Sistemimizin uygunluğunun ve yeterliliğinin değerlendirilmesi için İç Tetkik Prosedüründe detayları verilen iç tetkik uygulamaları yapılmaktadır. Bu konuların değerlendirilmesi için istatistiksel metotlar Verilerin Toplanması ve Analizi Talimatında bulunan Veri Analiz Tablosunda belirlenmiştir. Referans Dokümanlar : İç Tetkik Prosedürü PR-03 Verilerin Analizi Talimat TL Ölçme ve İzleme

15 Sayfa No 14/ Müşteri Memnuniyeti Kuruluşumuz kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olan müşteri taleplerini ne dereceye kadar yerine getirdiğinin bir göstergesi olarak, hakkındaki üye ve müşteri algılamasını izlemektedir. Kuruluşumuz, Kalite Yönetim Sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak üye ve müşteri beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki bilgileri, yüz yüze görüşmeler, Müşteri Şikayet ve Öneri Formu, Hizmet Geri Bildirim Formu ve Anketler ile izlemektedir. Kuruluşumuz Üye ve müşteri memnuniyetini yılda en az bir kere yapmış olduğu anketlerle düzenli olarak ölçmekte ve izlemektedir. Eldeki veriler analiz edilmekte ve şartların karşılanma durumlarına göre gerekli tedbirler alınmaktadır. Kuruluşumuz üye ve müşterilerin şikayetlerini toplamakta ve değerlendirmektedir. Referans Dokümanlar : Verilerin Analizi Talimat TL-17 Üye Memnuniyeti Anketi AN-01 Üye Şikayet ve Öneri Formu FR-10 Hizmet Geri Bildirim Formu FR 24 Üye Şartı Talimatı TL İç Tetkik Kalite yönetim sistemimizin planlanmış düzenlemelere ve TS EN ISO 9001:2008 KYS Standardına uygunluğunun ve etkinliğinin periyodik olarak doğrulanması amacıyla İç Tetkik Prosedürü hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Referans Dokümanlar : İç Tetkik Prosedürü PR Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Kuruluşumuzda proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için Proses İzleme ve Ölçme Planı oluşturulmuştur. Proses Performanslarına ulaşmak için yöntemler, performans ve kontrol ile ilgili başlıklar bu planda anlatılmıştır. Proseslerin bu performanslarına ulaşabilme durumları Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantılarında değerlendirilir ve toplantı tutanakları ile kayıt altına alınır. Referans Dokümanlar : Proses-Hizmet Planı PL-04 Proses İzleme Listesi LS Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi Hizmet gerçekleştirme aşamaları ve kontrol noktaları Proses İzleme ve Ölçme Planı (Madde ), prosedürlerde ve talimatlarda belirtilmektedir. Hizmet esnasında bu kontrol noktalarına riayet edilmekte ve uygunsuzluklar için, Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü uyarınca gerekli işlemler yürütülmektedir. Referans Dokümanlar : Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü PR Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Uygun olmayan ürün/hizmet tanımlanması ve kontrolüne ilişkin esaslar Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü nde açıklanmıştır. Prosedür, ilgili sorumluluk ve yetkileri ve uygun olmayan hizmetin değerlendirilmesine ilişkin esasları açıklar. Gerekli faaliyetlerin yerine getirildiğine ilişkin kayıtların tutulması ve muhafaza edilmesi ilgili prosedürde açıklanmıştır. Referans Dokümanlar : Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin kontrolü Prosedürü PR.04

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI 2 KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

RIZE TICARET SANAYIODASı KALITE EL KITABI

RIZE TICARET SANAYIODASı KALITE EL KITABI Doküman No RTSO.KEK.OO Ya ID Tarihi 01.03.2007 KALİTE EL KİTABI 01.01.2010 01 Sa fa 1/35 RIZE TICARET SANAYIODASı KALITE EL KITABI TEMSiLCisi - Doküman No RTSO.KEK.OO Yay m Tarihi 01.03.2007 ~~~ i ~ i

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -KALİTE EL KİTABI- EK-001 01.11.2013 Revizyon : 03 Sayfa 1/26 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 15.03.2012 İlk yayın 01 27.04.2012 KYS Kapsamında Güncelleme

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı