ANKARA, (Şeker Kurulu nun 07/05/2013 tarih, 276 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA, 07.05.2013. (Şeker Kurulu nun 07/05/2013 tarih, 276 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)"

Transkript

1 ANKARA, (Şeker Kurulu nun 07/05/2013 tarih, 276 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...I KISALTMALAR...II TABLOLAR...III 2012 YILINDA GÖREVDE BULUNAN ŞEKER KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ... IV BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YAPI, KURULUŞ VE İŞLEYİŞ 1.1. YASAL STATÜ AMAÇ VE GÖREVLER Amaç Görev ve Yetkiler İDARİ YAPI Kurul Hizmet Birimleri...3 İKİNCİ BÖLÜM ŞEKER SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU 2.1. DÜNYADA ŞEKER VE NİŞASTA KÖKENLİ TATLANDIRICILARIN DURUMU Dünya Şeker Durumu Dünyada Nişasta Kökenli Tatlandırıcılar AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞEKER DURUMU TÜRKİYE DE ŞEKER POLİTİKALARI VE ŞEKER REJİMİ Politikalar Pancar Şekeri Nişasta Bazlı Şeker Pancar Şekeri ve Nişasta Bazlı Şeker İhracatı Pancar Şekeri ve Nişasta Bazlı Şeker İthalatı...23 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURUM FAALİYETLERİ 3.1. MEVZUAT ÇALIŞMALARI DÜZENLEME FAALİYETLERİ Kota Tahsisleri Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Pancar Ekim Alanları ile İlgili Çalışmalar Dış Ticaret ile İlgili Uygulamalar İhraç Ön İzni Şekerli Mamul İhracatı Karşılığı C Şekeri Tahsis İşlemleri YYT İthalatı İzleme Çalışmaları Kaçak ve Kayıtdışı Şeker Arzı İle Mücadele Çalışmaları İşletme Kayıt Belgesi /Üretim İzinleri İle İlgili Görüş Bildirilmesi Şeker Sektörü Stratejik Planı ( ) İZLEME VE DENETİM FAALİYETLERİ İzleme Çalışmaları Denetim Çalışmaları İzleme ve Denetim Faaliyetlerinin Modernizasyonu İDARİ PARA CEZALARI HUKUK İŞLERİ...32 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL MALİ DURUM 4.1. BÜTÇE BİLANÇO VE GELİR TABLOSU...34 EKLER Şeker Kurumu Organizasyon Şeması Şeker Kurulu 2012 Yılı Bilançosu 2012 Yılı Gelir Tablosu I

3 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri ACP : Afrika, Karayip, Pasifik Ülkeleri BŞE : Beyaz Şeker Eşdeğeri CXL Avustralya, Brezilya, Küba DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesi DİR : Dahilde İşleme Rejimi DTM : Dış Ticaret Müsteşarlığı DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü EAGÜ : En Az Gelişmiş Ülkeler EBA : Everything But Arms (Silah Dışındaki Tüm Ürünler) HFCS : High Fructose Corn Syrup (Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu) NBŞ : Nişasta Bazlı Şeker PY : Pazarlama Yılı Q : Quarter (Yılın Dörtte Biri) TAIEX : Technical Assistance Information Exchange Unit (Teknik Destek Bilgi Değişim Birimi) TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu YYT : Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı II

4 TABLOLAR 1.1. Personel Eğitim Durumu Personelin Ünvanlar Bazında Cinsiyet Dağılımı Dünya Şeker (Sakaroz) Dengesi Dünyanın En Büyük 10 Şeker (Sakaroz) Üreticisi En Büyük İhracatçı ve İthalatçı Ülkeler En Büyük Şeker Tüketicisi Ülkeler Londra Beyaz Şeker Borsa Fiyatları Dünya HFCS Üretimi Dünya HFCS Fiyatları /11 Pazarlama Yılı Sonrası Ülkeler Bazında AB Şeker Kotaları Pancar Şekeri Üretim ve Satış Durumu Pancar Şekeri Fiyatları Türkiye Şeker Pancarı Ekim Üretim ve Verim Miktarları ile Pancar Fiyatları NBŞ Üretim ve Satış Durumu NBŞ Fiyatları Mısır Alım Fiyatı ve Üretimi Şeker İhracatı Şeker İthalatı Tahsis Edilen Şeker Kotaları YYT İthalatı Yılı İdari Para Cezaları Yılı Kurum Bütçesi Sayfa No III

5 2012 YILINDA GÖREVDE BULUNAN ŞEKER KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ (Üçüncü Beş Yıllık Dönem Şeker Kurulu Başkan ve Üyeleri) Adı ve Soyadı Dr. Hüsnü TEKİN Dr. Ferhat ŞELLİ Görevi Kurul Başkanı Üye Temsil Ettiği Bakanlık veya Kuruluş / Aday Gösteren Kurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Göreve Atanma Tarihi Görevden Ayrılma Tarihi Mustafa SEVER Üye Ekonomi Bakanlığı Hasan ALKAN Üye T. Şeker Fabrikaları A.Ş Yusuf YAZIR Hamdi BAĞCI Mustafa Muzaffer SAYINATAÇ Üye Üye Üye Pankobirlik S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Sakaroz Kökenli Şeker Üreten Özel Şirket/Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Nişasta Kökenli Şeker Üreten Şirket/ Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş IV

6 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YAPI, KURULUŞ VE İŞLEYİŞ 1.1. YASAL STATÜ Şeker Kurumu, 19 Nisan 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuştur. Şeker Kurumu nun ilişkili olduğu Bakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Kurumun karar organı olan Şeker Kurulu nun Başkan ve Üyeleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmaktadır. Kanun un yürürlüğe girmesinden sonra, Şeker Kurumu hizmet birimleri 2004 yılı başında faaliyete başlamıştır AMAÇ VE GÖREVLER Amaç 4634 sayılı Şeker Kanununun amacı; yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir. Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek, sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak, Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şeker Kurumu kurulmuştur. Şeker Kurumu nun misyonu; Şeker Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, düzenleyici ve denetleyici kurum kimliği ile iç ve dış gelişmeleri dikkate alarak, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, ülke ve sektör menfaatlerini ön planda tutacak politika ve stratejiler üretmek, uygulanmasına yönelik kararlar almak, uygulamayı izlemek ve denetlemek suretiyle, kendine yeterlik ilkesi doğrultusunda sektördeki şirketlerin şeker üretim ve arzına yönelik faaliyetlerini yönlendirmektir Görev ve Yetkiler Kurulun Görev ve Yetkileri; Kotaların tespiti, iptali ve transferleri hakkında karar almak ve uygulamak, Şirketlerin katılım paylarını belirlemek, bu konuda karar almak ve uygulamak, Şeker için depolama kesintisi yapılıp yapılmaması, depolama prim miktarlarının tayini ve depolama prim kesintisi için bütçe oluşturulması hakkında karar almak ve uygulamak, 1

7 İç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak, şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusunda Ekonomi Bakanlığına görüş bildirmek, Kanunda öngörülen idari para cezalarını uygulamak, Sektörle ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yönlendirmek, organize etmek, gerekli hallerde kaynak tahsis etmek, Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden veya bunların her türlü birliklerinden istemek, Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunmak, bu amaçla gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarından yararlanmak, Kanunun amaçlarına uygun olarak, sektörle ilgili diğer hususlarda karar almak ve uygulamak, Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak, Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticari açıdan hassas olan her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamak, Kurul Başkanvekilini seçmek, Kurumun personel politikasını, çalışma usul ve esaslarını saptamak, uygulamasını izlemek, Kurumun yıllık bütçesi, gelir-gider kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını hazırlatmak ve onamak, Menkul ve gayrimenkul satın alma, satış, kiralama gibi konularda gerekli düzenlemeleri yapmak, Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek, Kurul üyeleri ve hizmet birimi personelinin yurt dışı görevlendirmeleri hakkında karar almak, Kurul üyeleri ve hizmet birimlerinde istihdam edilen personelin yurt içi ve yurt dışı yol giderleri ve gündeliklerini kanunlarla getirilen sınırlamalar dahilinde belirlemektir. Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri; Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da başkanıdır. Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Başkan temsil eder. Bu sorumluluk; Şeker Kurulu nun işleri ile ilgili olarak kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar. Başkanvekili, Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görevlerini ve yetkilerini üstlenir. 2

8 1.3. İDARİ YAPI Kurul 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kurulan Şeker Kurumu nun karar organı niteliğinde olan ve biri Başkan, biri Başkanvekili olmak üzere 7 üyeden oluşan Şeker Kurulu, Bakanlar Kurulu tarafından atanmakta olup, görev süresi 5 yıldır. Bakanlar Kurulu nun 29/08/2011 tarih ve sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan 2011/2152 sayılı Kararı ile Kurul Başkanlığına Dr. Hüsnü Tekin, üyeliklere Dr. Ferhat Şelli, Mustafa Sever, Hasan Alkan, Yusuf Yazır, Hamdi Bağcı, Mustafa Muzaffer Sayınataç olmak üzere, Şeker Kurulu nun üçüncü dönem üyeleri atanmışlardır Hizmet Birimleri Kurumun asli ve sürekli hizmetlerini yürütecek kadro unvanları ile sayılarına, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer verilmiştir. Buna göre, Kurumun çeşitli unvanlara ait toplam 57 adet kadrosu bulunmaktadır sayılı Şeker Kanununun 10 uncu maddesi ile Şeker Kanunu na ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardaki toplam sayı aşılmamak üzere, personel kadrolarında unvan ve statü değişikliği yapmaya, söz konusu sayının altında personel istihdam etmeye Şeker Kurulu nun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Şeker Kurumu organizasyon şeması ekte sunulmuş olup, Kurumun hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir. Planlama ve Değerlendirme Grup Başkanlığı İzleme ve Denetleme Grup Başkanlığı Sektörel Araştırmalar Grup Başkanlığı Personel, İdari ve Mali İşler Grup Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 2012 yılı sonu itibariyle, Kurumda istihdam edilen personelin eğitim durumu Tablo 1.1 de verilmiştir. 3

9 TABLO 1.1. PERSONEL EĞİTİM DURUMU KADRO UNVANLARI SAYISI LİSE VE DENGİ LİSANS YÜKSEK LİSANS GENEL SEKRETER 1 1 DOKTORA GRUP BAŞKANI Y. 2 2 UZMAN UZMAN YARDIMCISI ŞEF İDARİ PERSONEL TOPLAM Kurum hizmet birimlerinde görev yapan personelin unvanlar bazında cinsiyet dağılımları Tablo 1.2 de verilmiş olup, Kurumumuzca kadın istihdamının artırılmasına ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına önem verilmektedir. TABLO 1.2. PERSONELİN UNVANLAR BAZINDA CİNSİYET DAĞILIMI KADRO UNVANLARI KADIN ERKEK GENEL SEKRETER 1 GRUP BAŞKANI Y. 1 1 UZMAN 1 4 UZMAN YARDIMCISI 9 14 ŞEF 1 1 İDARİ PERSONEL 11 5 TOPLAM

10 İKİNCİ BÖLÜM ŞEKER SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU 2.1. DÜNYADA ŞEKER VE NİŞASTA KÖKENLİ TATLANDIRICILARIN DURUMU Ülkemizde şeker terimi, genel olarak pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker için, tatlandırıcı ifadesi ise kalori değeri olmayan alternatif tatlandırıcılar için kullanılsa da dünyada tatlandırıcı denildiğinde tatlılık veren her çeşit madde, şeker denildiğinde ise sadece pancar ya da kamıştan elde edilen kristal beyaz şeker (sakaroz) akıllara gelmektedir Dünya Şeker Durumu Dünyada 2011/12 pazarlama yılı itibariyle şekerin % 78 i kamıştan, % 22 si pancardan üretilmiş olup, dünya şeker borsa fiyatlarını, ticarete hâkim pozisyonda olan düşük maliyetli kamış şekeri belirlemektedir. Kamış ve pancardan elde edilen şekerler arasında kalite bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak, sadece tropik ve alt tropik bölgelerde yetiştirilebilen şeker kamışının şeker pancarına kıyasla daha düşük maliyetle üretilmesi, işleme maliyetlerinin düşüklüğü gibi nedenlerle pancar şekeri maliyetine göre kamıştan elde edilen şekerin maliyeti daha düşük olmaktadır. Üzerinde bulunulan coğrafya gereği ülkemizde olduğu gibi Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler şekeri pancardan; ABD, Japonya, Çin gibi ülkeler hem pancardan hem kamıştan; Brezilya, Hindistan, Meksika, Pakistan, Tayland, Avustralya başta olmak üzere birçok ülke kamıştan üretmektedir. Şeker, beyaz şeker ve ham şeker olarak iki değişik formda üretilmektedir. Pancardan beyaz şeker, kamıştan ham ve beyaz şeker üretilmektedir. Ham şeker doğrudan tüketilmemekte, rafinasyon adı verilen işlemle beyaz şekere dönüştürülmektedir. Bazı ülkelerde rafinasyon tesislerinde ithal ham şekerden beyaz şeker üretilmektedir. Geleneksel olarak rafinasyon tesislerine sahip ülkelerin başlıcaları; Rusya, AB, Japonya, ABD, Kore, Kanada ve Malezya olup, 1990 lı yıllardan sonra bu ülkelere Dubai, Suudi Arabistan, Cezayir, Mısır gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere diğer bazı ülkeler de eklenmiştir. Avrupa Birliği nin beyaz şeker ihracatının eski önemini yitirmesi de özellikle Afrika ve Ortadoğu da rafinasyon tesislerinin kurulmasını teşvik etmiştir. Dünyadaki rafineri tesislerinin ham şeker ihtiyacı ağırlıklı olarak Brezilya tarafından karşılanmaktadır. 2006/ /13 pazarlama yılları arasındaki dünya şeker dengesi Tablo 2.1 de verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi, 2008/09 döneminde, elverişsiz iklim koşulları nedeniyle dünya şeker üretiminde çarpıcı bir düşüş meydana gelmiştir. 2009/10 döneminde 5

11 şeker üretim düzeyinde bir önceki yıla göre % 6,7 lik bir artış olmasına rağmen, bu artışın dünya tüketimini karşılamaya yetmediği, ancak 2010/11 ve 2011/12 döneminde bir toparlanma ile birlikte üretim ve tüketim arasındaki farkın kapanarak fazlalık durumuna geçildiği görülmekte, 2012/13 te de bu farkın üretim lehine yine benzer düzeyde devam edeceği tahmin edilmektedir. TABLO 2.1. DÜNYA ŞEKER (SAKAROZ) DENGESİ EKİM / EYLÜL DÖNEMİ (Bin Ton, Beyaz Şeker Eşdeğeri - BŞE) Üretim Tüketim İthalat İhracat Dönem Sonu Stok 2006/ / / / / / / Kaynak: ISO, World Sugar Balances, 1999/ /13, Kasım 2012 Dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya olup, 2009/10 da 37,6 milyon ton luk rekor seviyede üretim ile dünya üretiminin dörtte birini karşılıyorken, üretim, olumsuz hava koşullarının yanı sıra kamışın yenilenmesi faaliyetleri sebebiyle 2010/11 de 35 milyon ton a ve 2011/12 de 32 milyon ton a düşmüştür. Brezilya halen tek başına dünya üretiminin yaklaşık beşte birini gerçekleştirmektedir. Hindistan da ise kamış ekim alanlarındaki artışa paralel olarak muson yağmurlarının yeterli düzeyde olması sebebiyle üretim 2011/12 de bir önceki döneme göre 1,7 milyon ton artışla yaklaşık 26 milyon ton a yükselmiştir. Dünyanın dördüncü büyük üreticisi olan Çin de ise 2011/12 de üretim geçen yıla göre 1 milyon ton artarak 11,5 milyon ton a ulaşmıştır. Tayland da, geçen yıl 9 milyon ton u aşan rekor şeker üretimi 2011/12 de de küçük bir artışla aynı seviyeyi korumuştur. Dünyanın en büyük 10 üretici ülke sıralaması ve ürettikleri şeker miktarı Tablo 2.2 de verilmiştir. 6

12 TABLO 2.2. DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 ŞEKER (SAKAROZ) ÜRETİCİSİ (2011/12) (Bin Ton, BŞE) Ülke Üretim BREZİLYA HİNDİSTAN AB ÇİN TAYLAND ABD RUSYA MEKSİKA PAKİSTAN AVUSTRALYA Kaynak: ISO, World Sugar Balances, 1999/ /13, Kasım 2012 Ülkemiz, dünya pancar şekeri üretiminde 2011/12 döneminde % 6 lık pay ile Rusya, Fransa, Almanya ve ABD nin ardından 5 inci sırada yer almıştır. Dünyada halen beyaz şeker eşdeğeri olarak yaklaşık 50 milyon ton şeker dış ticarete konu olmaktadır. Üretimde olduğu gibi ihracatta da lider ülke Brezilya dır. 2011/12 döneminin en büyük 10 ihracatçı ve ithalatçı ülkesi ile ihracat/ithalat miktarları Tablo 2.3 te verilmiştir. TABLO 2.3. EN BÜYÜK İHRACATÇI VE İTHALATÇI ÜLKELER, 2011/2012 (Bin Ton, BŞE) İHRACATÇI ÜLKELER Kaynak: ISO, World Sugar Balances, 1999/ /13, Kasım 2012 İTHALATÇI ÜLKELER Ülke İhracat Ülke İthalat Brezilya Çin Tayland AB Hindistan ABD Avustralya Endonezya AB Birleşik Arap Emirlikleri Guatemala Güney Kore Birleşik Arap Emirlikleri İran Meksika Cezayir Kolombiya 819 Malezya Küba 676 Japonya Brezilya da beyaz şeker eşdeğeri olarak 2008/2009 da 22,2 milyon ton olan ihracat, dünya fiyatlarının yüksekliği nedeniyle rekor kırarak, stokların da ihracat amaçlı kullanılmasıyla 2009/2010 ve 2010/11 de 25 milyon ton civarına ulaşılmış, 2011/2012 döneminde ise, bir 7

13 önceki döneme göre 4,5 milyon ton düşerek 20,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünyanın ikinci büyük ihracatçısı olan Tayland da 2010/11 ve 2011/12 deki rekor üretim ile birlikte 2009/10 da 5,3 milyon ton olan ihracat sırasıyla 5,8 ve 6,9 milyon ton a çıkarak rekor kırmıştır. Hindistan 2009/10 döneminde 4,2 milyon ton ile en büyük şeker ithalatçısı olmuş, ancak daha sonra üretim koşullarındaki iyileşme sebebiyle ihracatçı konumuna geri dönmüştür. Dünyanın 4. büyük üreticisi olmakla birlikte yurt içi talebi tamamen kendi üretimiyle karşılayamayan Çin in ithalatı, 2007/08 yılından 2011/12 yılına kadar sürekli artış göstermiş ve 2011/12 de yaklaşık 4 milyon ton a çıkarak Çin i dünyanın en büyük ithalatçısı konumuna getirmiştir. Dünya şeker ekonomisinin lokomotifi tüketimdir. Dünyanın en büyük şeker tüketicisi Hindistan dır. Nüfus artış hızı ve kişi başına gelir, tüketimi belirleyen en önemli unsurlardır. Genel bir ifadeyle gelişmiş ülkelerde kişi başına şeker tüketimi durağan seyretmekte, gelişmekte olan ülkelerde ve şeker ekonomisi güçlü ülkelerde artmaktadır. Ülke TABLO 2.4. EN BÜYÜK ŞEKER TÜKETİCİSİ ÜLKELER, 2011/2012 (BŞE) Tüketim (Bin Ton) Kişi Başına Tüketim (Kg/yıl) Hindistan ,5 AB ,4 Çin ,5 Brezilya ,4 ABD ,3 Rusya ,1 Endonezya ,9 Pakistan ,1 Meksika ,4 Mısır ,6 Kaynak: ISO, World Sugar Balances, 1999/ /13, Kasım 2012, F.O.Licht s World Sugar Balance-Kasım 2012 Tablo 2.4 te verilen ülkeler bazında yer alan kişi başına tüketim miktarı, kıtalar bazında, beyaz şeker eşdeğeri olarak sırasıyla Güney Amerika da 47,7 kg, Okyanusya da 44,1 kg, Avrupa da 35,1 kg, Kuzey-Orta Amerika da 33,1 kg, Asya da 16,6 kg, Afrika da 14,3 kg olup dünya ortalaması 21,6 kg dır. Büyük açık veren iki yıldan (2008/ /10) sonra 2010/11 yılı, dünya şeker piyasasında üretim ve tüketiminin hemen hemen dengelendiği bir yıl olmuştur. 2011/12 de dünya şeker üretimindeki % 5,7 lik artış sebebiyle dünya şeker fazlalığı 6,4 milyon ton olarak 8

14 gerçekleşmiştir. 2012/13 pazarlama yılında da 5,7 milyon ton luk küresel şeker fazlalığı olacağına ilişkin tahminler, dünya şeker fiyatlarını baskı altına almaya devam etmektedir. 2011/12 de Brezilya da şeker üretimine ayrılan kamışın payı artmış olmasına rağmen, yaşlanan kamış mahsulü sebebiyle kamışın düşük tarla verimi ve düşük şeker içeriği, üretimde yaklaşık 2,7 milyon ton luk önemli bir düşüşe yol açmış olup, 2012/13 yılı üretiminin tekrar 35 milyon ton a yükseleceği tahmin edilmektedir. Brezilya nın etanol üretimi; etanole ayrılan kamış payının azalması ve daha kârlı uluslararası piyasalar için şeker üretimlerini artırma konusundaki fabrika tercihlerinin devam etmesi sebebiyle geçen yıldaki 27,6 milyar litre lik düzeyinin beşte dördüne inerek 2011/12 de 22,7 milyar litre olmuştur. Ancak toplamda etanole ayrılan kamış oranının azalmasına rağmen, 2012/13 te etanol üretiminin 23,9 milyar litreye çıkması beklenmektedir. Dünyanın önde gelen ithalatçılarından Rusya nın; ekim alanlarının genişletilmesi ile şeker fabrikaları ve rafinerilere yapılan yatırımlar sonucunda üretimini önemli ölçüde artırma planı, kavurucu sıcaklar nedeniyle 2010/11 de gerçekleşememiş olmakla birlikte, olumlu hava koşulları nedeniyle 2011/12 de gerçekleşmiş ve üretim 5 milyon ton u aşmıştır. Rusya da arz ile tüketim arasındaki geleneksel açık 2011/12 de büyük oranda kapatılmış ve dolayısıyla ithalat % 78 azalarak 552 bin ton a inmiştir. 2011/12 de Brezilya nın üretimindeki azalma, belli ölçüde diğer kamış üreticisi ülkeler ile hava koşullarının oldukça elverişli geçtiği Avrupa kıtası ülkeleri tarafından telafi edilmiş ve toplamda dünya şeker üretimi bir önceki seneye kıyasla artış göstermiştir. 2012/13 döneminde de Brezilya başta olmak üzere Çin, Meksika, ABD, Endonezya, İran, Güney Afrika ve Filipinler gibi üreticilerin şeker üretiminde artışlar öngörülmekte ve bunun sonucunda üretim ve tüketim arasındaki fazlalık miktar 5,7 milyon ton olacak şekilde üretimin 163 milyon ton a çıkacağı tahmin edilmektedir. Dünya Şeker Fiyatlarındaki Değişim Uluslararası şeker ticareti dünya borsa fiyatları esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. Beyaz şeker için uluslararası borsa Londra, ham şeker için New York borsalarıdır. Dünya şeker fiyatlarının oluşumunda, belirleyici rolü, üretimin yaklaşık beşte dördünü ihracatın tamamına yakın kısmını oluşturan kamış şekeri oynamaktadır. Dünya şeker fiyatlarının oluşumunda başlıca belirleyici, arz/talep durumudur. Spekülasyon, petrol ve emtia fiyatları, enerji politikaları, navlun bedelleri, döviz kuru değişimleri, faiz oranları, ticaret politikaları ve tercih anlaşmaları, enflasyon, politik ve finansal çalkantılar, ülkelerin ekonomik durumları gibi dış faktörler de fiyatlar üzerinde giderek artan 9

15 ölçüde rol oynamakla birlikte üretilen şekerin talebin altında olması stokların azalmasına, dolayısıyla da fiyatların artmasına, tersi ise fiyatların düşmesine sebep olmaktadır. 2008/09 ve 2009/10 dönemlerinde dünya şeker dengesinde arka arkaya ortaya çıkan açık nedeniyle, 2010 yılının son aylarında yükselmeye başlayan fiyatlar 2011 Temmuz ayında gün bazında 876 $/ton ile tarihi rekor kırmış, ancak bu tarihten sonra fiyatların yükselişine tepki olarak artan ekim alanları ve olumlu hava koşulları sebebiyle yükselen üretim ile birlikte 2012 yılı boyunca düşme eğilimine devam etmiş ve 2012 yılının sonunda 520 $/ton seviyelerine kadar inmiştir. Bununla birlikte, dünya şeker piyasasında 2011/12 de oluşan şeker arz fazlalığı durumunun 2012/13 te de yaklaşık aynı seviyelerde olacağına ilişkin öngörüler sebebiyle dünya şeker fiyatlarının, öngörülmeyen koşulların oluşmaması halinde 500 $/ton seviyesini koruyacağı ve Brezilya nın şeker üretim maliyet düzeyi olan 440 $/ton un altına düşmeyeceği tahmin edilmektedir yılları arasında beyaz şeker borsa fiyatları Tablo 2.5 te gösterilmiştir. TABLO 2.5. LONDRA BEYAZ ŞEKER BORSA FİYATLARI* YILLAR ABD $/TON , , , , , , , ,5 Kaynak: LMC Sugar & Sweetener Quarterly Report, Q (*)30 Haziran 2006 tarihine kadar fiyatlar spot fiyat olup, bu tarihte spot fiyat uygulamasına son verilmiştir. 30 Haziran 2006 tarihinden sonraki fiyatlar ise en yakın vadeli fiyatlardır. Beyaz Şeker Borsa Fiyatları Fiyatlar (ABD $/ton) Yıllar LIFFE NO 5 LONDRA SPOT 10

16 Dünyada Nişasta Kökenli Tatlandırıcılar Dünyada sakarozdan sonra ikinci büyük paya sahip tatlandırıcı türü, nişasta bazlı şekerler olarak bilinen; mısır, patates, buğday, kasava (tapioka) gibi bitkilerden izole edilen nişastadan elde edilen ve genel olarak glukoz şurubu ve izoglukoz olmak üzere iki ana türü bulunan karbonhidrat türü şekerlerdir. Ülkemizde glukoz şurubu ve izoglukoz (fruktoz içeren şurup) olmak üzere iki ana grup NBŞ, sadece mısırdan üretilmektedir. Dünyada sadece mısırdan üretilen nişasta kökenli tüm şuruplara, mısır şurubu, glukozla birlikte fruktoz içeren şuruplara HFCS (high fructose corn syrup - yüksek fruktozlu mısır şurubu) denilmektedir. Nişasta kökenli fruktoz içeren şuruplardan yaklaşık % 42 fruktoz ve % 53 glukoz içerenler HFCS-42; yaklaşık % 55 fruktoz ve % 41 glukoz içerenler HFCS-55 olarak adlandırılmakta olup, bunlardan HFCS-55, pancardan elde edilen sakarozun ikamesi olarak kabul edilmektedir yılları arasındaki dünya HFCS üretimleri Tablo 2.6 da verilmiştir. TABLO 2.6. DÜNYA HFCS ÜRETİMİ Milyon Ton, Kuru Madde Ülke ABD 8,4 8,5 8,4 8,2 7,7 8,2 8,2 Kanada 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Meksika 0,3 0,5 0,4 0,4 0,2 0,5 0,6 Kuzey Amerika Toplamı 9,1 9,4 9,3 9,1 8,4 9,2 9,3 Çin 0,2 0,3 0,6 0,5 0,9 1,1 1,3 Japonya 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 Güney Kore 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 Tayvan 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Diğer (Asya/Okyanusya) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Asya/Okyanusya Toplamı 1,7 1,8 2,1 2,0 2,3 2,6 2,9 AB-27 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 Diğer(Avrupa) 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Avrupa Toplamı 0,8 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 Arjantin 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Diğer (Latin Amerika/ Afrika) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Latin Amerika/Afrika Toplamı 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 DÜNYA TOPLAMI 12,0 12,5 12,8 12,6 12,1 13,3 13,6 Kaynak: LMC Sugar & Sweetener Quarterly Report, Q

17 dönemi itibariyle nişasta bazlı şekerlerin yaygın olarak kullanılan türleri olan HFCS-55 ve HFCS-42 fiyatları Tablo 2.7 ve aşağıdaki grafikte verilmiştir. TABLO 2.7. DÜNYA HFCS FİYATLARI ABD $/TON, Kuru madde YILLAR HFCS-55 HFCS ,4 396, ,6 410, ,5 424, ,9 514, ,9 606, ,8 694, ,0 586, ,7 663, ,5 724,5 Kaynak: LMC Sugar & Sweetener Quarterly Report, Q Not: 2012 yılı fiyat ortalamasında dikkate alınan yılın son çeyrek fiyatı tahminidir. HFCS Fiyatları Fiyat ($/Ton) HFCS 55 HFCS YILLAR Kaynak: LMC Sugar & Sweetener Quarterly Report, Q

18 2.2. AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞEKER DURUMU Avrupa Birliği, ihracat sübvansiyonlarını düşürmesi yönündeki Dünya Ticaret Örgütü panel kararı ve EBA (Silah dışındaki tüm ürünlerin ticareti) Anlaşması kapsamında en az gelişmiş ülkelerden (EAGÜ) yapılacak ithalatların aşırı miktarda artacağı endişesi ve 2003 yılında gerçekleştirilen Ortak Tarım Politikası Reformu na uyum başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 40 yıldır sürdürdüğü şeker rejiminde 2006 yılında önemli bir reform gerçekleştirmiştir. 2014/15 pazarlama yılı sonuna kadar devam edecek olan reform kapsamında AB, 2006/ /10 pazarlama yılları arasındaki 4 yılda kademeli olarak, beyaz şeker referans fiyatını % 36 düşürerek 631,9 /ton dan 404,4 /ton a ve pancar minimum fiyatı ise % 40 düşürerek 43,63 /ton dan 26,29 /ton a indirmiştir. Reformun diğer önemli bir unsuru olan ve yine 2006/ /10 dönemini kapsayan dört yıllık gönüllü yeniden yapılandırma ile yüksek maliyetli üretim tesislerinin kapatılarak kotalarının iptal edilmesi sonucunda, AB toplam şeker, izoglukoz ve inülin şurubu kotasının 6 milyon ton düşürülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kotasından vazgeçen işletmelere, vazgeçilen kotanın tonu başına yapılan yeniden yapılandırma yardımı ile çeşitlendirme yardımı verilmiş, bu uygulama sonucunda da toplam kotalarda 5,8 milyon ton düşüş sağlanmıştır. Yeniden yapılandırma programı kapsamında Bulgaristan, İrlanda, Letonya, Portekiz (anakara) ve Slovenya pancar şekeri üretiminden; Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Romanya ve Finlandiya ise izoglukoz üretiminden çekilmişlerdir. Şeker reformu sonucunda AB, şekerde net ihracatçı konumundan net ithalatçı konumuna geçmiştir. Bu çerçevede; reform öncesinin son pazarlama yılı olan 2005/06 döneminde 5,2 milyon ton (beyaz şek er) net ihracat yapan AB, reformun dördüncü yılı olan 2009/10 döneminde 522 bin ton net ithalat yapmıştır. 2010/11 de net ithalat 3 milyon ton ve tüketim 17,7 milyon ton iken; 2011/12 de net ithalat 1,4 milyon ton ve tüketim 17,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, 2012/13 te ise net ithalatın 2,7 milyon ton ve tüketimin de 17,8 milyon ton olması beklenmektedir. Öte yandan AB, işlenmiş ürünler içerisindeki şeker ihracatı hariç olmak üzere, doğrudan şeker ihracatındaki sübvansiyonları 2008/09 pazarlama yılı itibariyle fiilen kaldırmıştır. 13

19 TABLO /11 PAZARLAMA YILI VE SONRASI ÜLKELER BAZINDA AB ŞEKER KOTALARI* (Ton) Üye Ülke/Bölge Şeker İzoglukoz (Kuru Madde Bazında) Belçika , ,2 Bulgaristan ,0 Çek Cum ,3 - Danimarka ,0 - Almanya , ,2 İrlanda 0 - Yunanistan ,0 0 İspanya , ,2 Fransa (Kıta) ,15 - Fransa (Denizaşırı) ,05 - İtalya , ,5 Letonya 0 - Litvanya ,0 - Macaristan , ,8 Hollanda ,0 0 Avusturya ,4 - Polonya , ,4 Portekiz (Anakara) ,0 Azor Otonom Bölgesi 9.953,0 - Romanya ,8 0 Slovenya 0 - Slovakya , ,5 Finlandiya ,0 0 İsveç ,0 - İngiltere ,0 0 TOPLAM , ,8 Kaynak: 15 Haziran 2010 tarih, 513/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü (*) İnülin şurubu kotası, 2006/07 pazarlama yılından itibaren tahsis edilmemektedir. AB şeker üretiminin, 2011/12 deki 17,4 milyon ton a göre 2012/13 te % 10 a yakın bir düşüşle 15,7 milyon ton a ineceği tahmin edilmektedir şeker reformundan sonra yaşanan 17,4 milyon ton luk rekor seviyedeki üretimin ardından 2012/13 tahminlerindeki bu düşüş, özellikle büyük üreticiler olan Almanya ve Polonya da geçen yıla göre hem pancar verimi hem de şeker içeriğinin yüksek olmasına rağmen, Fransa ve İngiltere de meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklanan ciddi hava olayları sebebiyledir. Ekimin erken tamamlanmasını müteakip pancarın büyümesinin erken olduğu Fransa ve Almanya gibi ülkeler, soğuk ve yağışlı hava koşullarına maruz kalmıştır. 14

20 Fransa nın pancar veriminin 2011/12 deki 97 ton/hektar dan % 11 lik bir düşüşle 86 ton/hektar a inmesi söz konusudur. Ülkenin şeker üretiminin ise, 2012/13 te bir yıl öncesine göre yaklaşık yarım milyon ton düşerek 3,9 milyon ton olması beklenmektedir. Almanya nın üretiminin, 2012/13 te bir önceki yılın 3,9 milyon ton undan 3,7 milyon ton a düşeceği tahmin edilmektedir. 2012/13 te Birliğin üçüncü büyük üreticisi olan Polonya nın şeker üretiminin, 1,8 milyon ton ile bir önceki yılın üretimiyle aynı seviyede kalacağı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak; başta en büyük üç şeker üreticisinin (Fransa, Almanya ve Polonya) bulunduğu orta bölgedeki iklim koşullarının olumsuz olması sebebiyle, AB nin beyaz şeker olarak 2012/13 üretiminin, bir yıl öncesine göre 1,7 milyon ton kadar düşeceği öngörülmektedir. Bu üretim seviyesi, 13,3 milyon ton luk AB kotasının üzerinde, ancak 17,7 milyon ton luk toplam tüketimin altındadır. AB nin çeşitli tercihli şeker ithalatı anlaşmaları olup, bunların temeli 1975 yılında imzalanan Lome Anlaşması na dayanmaktadır. Anlaşma, ACP (Afrika, Karayip, Pasifik) ülkelerinden gümrüksüz olarak ve Topluluğun garanti edilmiş fiyatlarından toplam 1,3 milyon ton kamış ham şekeri ithalatını içermektedir. AB nin, CXL (Avustralya, Brezilya, Küba, Hindistan ve bazı üçüncü ülkeler) ve Balkan şekeri kapsamında yıllık 1 milyon tonun üzerinde ithalat kotası daha bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Moldova ile de 2012 yılı itibariyle 34 bin tonluk tercihli ithalat anlaşması bulunmaktadır. AB ayrıca, sayıları 50 olan EAGÜ ler (en az gelişmiş ülkeler) ile 2001 yılında imzaladığı EBA (silah dışında her şey) Anlaşması çerçevesinde, 2009/10 pazarlama yıl ı başına kadar söz konusu ülkelerden giderek artan bir kota dâhilinde gümrük tarifelerini kademeli olarak düşürerek Topluluğun garanti edilmiş fiyatlarından ithalat yapmış, 2009/10 pazarlama yılından itibaren de bu ülkelere gümrük tarife oranlarını ve miktar kotalarını tamamen kaldırmıştır. AB nin söz konusu geleneksel tedarikçileri için dünya fiyatları daha cazip olduğunda, AB nin bu ülkelerden şeker ihtiyacını karşılaması zorlaşmaktadır. İhtiyacın karşılanması için Komisyon, kota dışı şekeri iç piyasada kullanma ve diğer ülkelerden ithalatta gümrük vergilerini indirme, vb. önlemler uygulamaktadır. AB Komisyonu, ihraç edilmesi ya da gıda dışında çeşitli sanayilerde kullanılması gereken ve normalde Topluluk içerisine pazarlandığında 500 /ton vergiye tabi olan kota dışı şekerin, arz açığı nedeniyle 2010/11 de 500 bin ton ve 2011/12 de 650 bin ton Birlik içerisinde indirilmiş vergi ile satışına izin vermiştir. Yine bu 15

ANKARA, 08.04.2010. (Şeker Kurulu nun 08/04/2010 tarih, 205 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

ANKARA, 08.04.2010. (Şeker Kurulu nun 08/04/2010 tarih, 205 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA, 08.04.2010 (Şeker Kurulu nun 08/04/2010 tarih, 205 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) İÇİNDEKİLER (2009) İÇİNDEKİLER... KISALTMALAR...... TABLOLAR... 2009 YILINDA GÖREVDE BULUNAN ŞEKER KURULU

Detaylı

MART 2015 ANKARA (Şeker Kurulu nun 04/03/2015 tarih, 324/5 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) İÇİNDEKİLER

MART 2015 ANKARA (Şeker Kurulu nun 04/03/2015 tarih, 324/5 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) İÇİNDEKİLER MART 2015 ANKARA (Şeker Kurulu nun 04/03/2015 tarih, 324/5 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) İÇİNDEKİLER - 1 - İÇİNDEKİLER... 1-2 KISALTMALAR... 3 TABLOLAR... 4 2014 YILINDA GÖREVDE BULUNAN ŞEKER

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2017 ANKARA Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312 435 56 20 Fax: + 90 312 435 62 83 E-mail:panko@pankobirlik.com.tr

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

T.C. ŞEKER KURUMU 2016 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ŞEKER KURUMU 2016 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ŞEKER KURUMU 2016 YILI FAALİYET RAPORU 26/05/ 2017 ANKARA [Tarihi seçin] İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR... 3 TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 4 2016 YILINDA GÖREVDE BULUNAN ŞEKER KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ...

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

T.C. ŞEKER KURUMU Mart 2015

T.C. ŞEKER KURUMU Mart 2015 T.C. ŞEKER KURUMU Mart 2015 Dünyada kabul gördüğü haliyle tatlandırıcı ifadesi, karbonhidrat sınıfında yer alan glukoz, fruktoz ve sakaroz gibi kalorili tüm maddelerin yanı sıra tatlılık veren her çeşit

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

ŞEKER DEPOLAMA KESĐNTĐSĐ VE PRĐM ÖDEMELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (27 Ocak 2004 tarih, 25359 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: R.G.

ŞEKER DEPOLAMA KESĐNTĐSĐ VE PRĐM ÖDEMELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (27 Ocak 2004 tarih, 25359 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: R.G. ŞEKER DEPOLAMA KESĐNTĐSĐ VE PRĐM ÖDEMELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (27 Ocak 2004 tarih, 25359 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: R.G. 16/5/2009-27230) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

ANKARA, 11.03.2008. (Şeker Kurulu nun 11/03/2008 tarih, 161 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

ANKARA, 11.03.2008. (Şeker Kurulu nun 11/03/2008 tarih, 161 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA, 11.03.2008 (Şeker Kurulu nun 11/03/2008 tarih, 161 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...... KISALTMALAR... TABLOLAR... 2007 YILINDA GÖREVDE BULUNAN ŞEKER KURULU BAŞKANI

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM 22.11.2013 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM ABD Tarım Bakanlığı nın 8 Kasım ve 11 Kasım 2013 Tarihli Raporlarına göre düzenlenmiştir. 1 DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre;

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

ANKARA, 16.03.2009. (Şeker Kurulu nun 16/03/2009 tarih, 182 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

ANKARA, 16.03.2009. (Şeker Kurulu nun 16/03/2009 tarih, 182 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA, 16.03.2009 (Şeker Kurulu nun 16/03/2009 tarih, 182 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... KISALTMALAR...... TABLOLAR... 2008 YILINDA GÖREVDE BULUNAN ŞEKER KURULU BAŞKANI

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE PVC RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

plastik sanayi TÜRKİYE POLİPROPİLEN DÜNYA VE Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi TÜRKİYE POLİPROPİLEN DÜNYA VE Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Polipropilen

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı