Menkul Sermaye Gelirleri Yılı Vergi Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi"

Transkript

1 Menkul Sermaye Gelirleri 2009 Yılı Vergi Rehberi Ocak 2009

2

3 Sunu Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geni kitlelerin parasını deerlendirdii para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından hem güncel hem de önemli bir konu. Eer belirli koullar gerçeklemise, bu piyasalardan 2008 yılında gelir elde edenlerin, 1-25 Mart 2009 tarihleri arasında beyanname verip, vergilerinin ilk taksitini de 31 Mart 2009 tarihine kadar ödemeleri gerekecek. Mevduat, repo, hisse senedi, menkul kıymet yatırım fonu, Hazine bonosu ve Devlet tahvili gibi farklı nitelikteki para ve sermaye piyasası yatırım araçlarının vergilendirilmesi ve beyan esasları farklılık gösterir. Bu gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler, çou yatırımcı tarafından anlaılması zor ve karmaık bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede, hangi gelir için beyanname verilip hangileri için verilmeyecei, beyanname verilmesi durumunda vergisel yükümlüklerin ne olacaı konusunda yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla bu rehberi hazırladık. Konuyla ilgili açıklamalarda özellikle herkesçe anlaılabilir, sade bir dil kullanmaya çalıtık. Menkul sermaye gelirlerinin beyan ve vergilendirme esasları 5281 sayılı Kanun ile önemli deiiklie uradı, banka ev aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen bazı menkul sermaye gelirlerinde stopaj esası getirildi. Bu Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen ve 2006 yılından itibaren yürürlüe giren Geçici 67 nci Madde, 5436 ve 5527 sayılı Kanunlar ile bazı deiikliklere uradı. Son olarak 14 Kasım 2008 tarihinden geçerli 2008/14272 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam mükellef gerçek kii ve kurumların hisse senedi (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) alım satım kazançlarından yapılan stopaj oranı sıfırlandı sayılı Kanun ile düzenlenen yeni vergileme rejimi 2006 yılından itibaren elde edilen gelirlere uygulanacak olmakla birlikte, 31/12/2005 tarihi itibariyle elde bulunan menkul kıymetlerden 2006 ve sonrasında elde edilen gelirler bakımından 2005 yılında geçerli olan hükümler uygulanacaktır. Dier yandan, 2007 yılından itibaren Kontrol Edilen Yabancı Kurum kazançlarının beyanına ilikin düzenlemeler yürürlüe girdi. Bu düzenlemelere göre, yurt dıındaki irketlere %50 ve daha fazla oranda sermaye, kâr payı veya oy hakkı sahiplii veren itiraklerin belirli koulları salayan kurum kazançları temettü olarak daıtılmasa dahi Türkiye de beyan ve vergilemeye tabi olacaktır. Rehberde, temelde 2008 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirme ve beyan esaslarına yer verilmi olmakla birlikte 2009 yılında elde edilecek menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilme ve beyan esaslarına ilikin olarak da bilgi vermeyi uygun gördük. Böylece 2009 yılında para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak gerçek kii bireysel yatırımcıların hangi vergi yükleriyle karılaacaklarını önceden bilerek daha salıklı tercih yapmaları mümkün olacaktır. Çalımamız ilgililere yararlı olduu ölçüde, bizler de yatırımcıları bilgilendirme görevini yerine getirmenin mutluluunu duyacaız. Saygılarımızla, Niyazi Çömez Vergi Ortaı

4 TAM MÜKELLEF GERÇEK KLERN 2008 YILINDAK MENKUL SERMAYE GELRLERNN BEYAN ESASLARI (ÖZET TABLO) (*) Tutarı Ne Olursa Olsun BEYAN EDLMEYECEKLER 960 TL yi Geçerse BEYAN EDLECEKLER BELRL TUTARI GEÇERSE BEYAN EDLECEKLER(**) Mevduat faizleri (döviz tevdiat hesaplarından ve Takasbank ta deerlendirilen paralardan elde edilenler dahil, yurtdıındaki off-shore hesaplardan elde edilenler hariç) Yurt dıında elde edilen ve Türkiye de istisna ve tevkifata konu olmayan bütün menkul ve gayrimenkul sermaye iratları (faiz, repo, temettü, kira geliri vb.) Brüt toplamı TL yi geçen; kurumlardan elde edilem kâr payları (temettü) ve itirak hisselerinden doan kazançlar (ltd. irket ve i ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları) (***) Menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgeleri kâr payı 31/12/2005 de elde bulunan ve üç aydan daha fazla süreyle elde tutulduktan sonra 2008 de elden çıkarılan Borsada ilem gören hisse senetlerinden elde edilen alım-satım kazançları 31/12/2005 de elde bulunan ve bir yıldan daha fazla süreyle elde tutulduktan sonra 2008 de elden çıkartılan, tam mükellef (kanuni veya i merkezi Türkiye de bulunan) kurumların hisse senetlerinden elde edilen alım-satım kazançları Özel finans kurumlarında (katılım bankaları/faizsiz bankacılık) açılan hesaplara ödenen kâr payları Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemi kuponlarının satıından elde edilen bedeller tirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemi kâr paylarının devir ve temliki karılıında alınan para ve ayınlar Her çeit senetlerin iskonto edilmesi karılıında alınan iskonto bedelleri Her nevi alacak faizleri Stopaja ve istisnaya konu olmayan dier her nevi menkul ve gayrimenkul sermaye iratları Toplamı ,26 TL yi geçen, 1/1/2006 öncesinde ihraç edilmi Devlet tahvili (DT) ve Hazine bonosu (HB) ile özel sektörce ve Toplu Konut daresi, Kamu Ortaklıı ile Özelletirme darelerince çıkarılan menkul kıymetlerin TL cinsinden faizleri Endeks veya kur farkı hariç toplamı TL yi geçen yurt içinde döviz cinsinden ihraç edilmi veya herhangi bir deere endeksli HB ve DT ile Eurobond faizi 1/1/2006 öncesinde ihraç edilmi ve maliyet revizesinden sonraki tutarı TL yi geçen; HB, DT, Eurobond ile özel sektörce ve Toplu Konut daresi, Kamu Ortaklıı ile Özelletirme darelerince çıkarılan menkul kıymetlerin döviz veya endeks cinsinden alım-satım kazançları Repo geliri vazsız (örn. veraset veya baı yoluyla) iktisap edilen hisse senetlerinden elde edilen alım satım kazançları Not: 960 TL lik beyan sınırı yukarıda sayılan gelirlerin her birine ayrı ayrı deil tamamının toplamına uygulanır tarihinden itibaren düzenlenen ahıs sigorta ve bireysel emeklilik poliçeleri dolayısıyla elde edilen gelirler 1998 ve önceki yıl kârlarının daıtımından elde edilen kâr payları (temettü) Kârın, yedeklerin ve özsermaye enflasyon farklarının sermayeye ilavesi nedeniyle elde edilen kâr payları (bedelsiz hisse senetleri) Vadeli lem ve Opsiyon Borsasında (VOB) yapılan ilemlerden elde edilen kazançlar 1/1/2006 dan itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve bono (Eurobond hariç) ile Borsada ilem gören hisse senetlerinden banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen gelirler 1/1/2006 dan itibaren iktisap edilen, Borsada ilem görmeyen tam mükellef kurum hisse senetlerinin 2 yıldan sonra elden çıkarılmasından salanan alım satım kazancı (*) Tablo sadece beyanname verilip verilmeyeceine ilikin bilgi vermektedir. Ne kadar gelir beyan edileceinin tespiti için Rehberdeki açıklamalara bakılmalıdır. (**) Bu sütunda sayılan gelirlerin birden fazlasının elde edildii durumda, belirtilen tutarlardan daha az gelir elde edildiinde de beyanname vermek gerekebilir. Beyan sınırını belirten tutarlar genel bir bilgi vermek amacıyla verilmitir, yanlı yapmamak için ilgili bölümdeki açıklamalara bavurulmalıdır. (***) Kâr payının 2003 ve sonraki hesap dönemleri kazancından daıtıldıı varsayılmıtır.

5 Mükellef Gelir Menkul Kıymet Yatırım Fonları (A ve B Tipi) Katılma Belgeleri Kâr Payı ve Borsa Yatırım Fonu Alım- Satım Kazancı Her Nevi Tahvil ve Bono Faizleri (***) - Hazine Bonosu (HB) - Devlet Tahvili (DT) - Eurobond, - Özel Sektör Tahvili, - Finansman Bonosu, - Varlıa Dayalı Menkul Kıymet. Repo Gelirleri (***) Mevduat Faizleri (Borsa Para Piyasası Takasbank ta elde edilenler dahil) (***) Faizsiz Kredi Veren Kurumlara (Katılım Bankaları/ÖFK) Ödenen Kâr Payı (***) 2008 YILINDA ELDE EDLEN MENKUL SERMAYE GELRLERNN BEYAN VE VERGLEME ESASLARI (1) GERÇEK K KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Türkiye de kurulu tam mükellef fonlardan banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergidir. Yabancı ülke fonlarından elde edilenler deer artı kazancı olarak beyana tabi. Yabancı fonları elde bulundurma süresindeki (son ay hariç) ÜFE artıı % 10 veya daha fazla olursa maliyet revizesi (ÜFE endekslemesi) yapılır. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj Yabancı ülke fonlarından elde edilenler tam mükellefteki esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Dierlerinde banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez. Yabancı ülke fonlarından elde edilenler özel beyanname ile beyan edilir sonrası ihraç edilenlerden Türkiye deki banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen faiz beyan edilmez. Hazinece ihraç edilen Eurobond faizleri beyan eii olan TL yi aarsa tamamı beyana tabi. (**) öncesi ihraç edilenlerden TL cinsinden elde edilenlere uygulanacak % 64,9 enflasyon indiriminden sonraki tutarın dier vergiye tabi gelirlerle (Eurobond faizi dahil) birlikte tutarı TL yi geçerse tamamı beyan edilir. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj. Eurobond hariç dierlerinden, faizleri stopaja tabi olmayanlardan elde edilenler tam mükelleflerin tabi olduu esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Eurobond faizleri beyana tabi deil. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Eurobond hariç dierlerinden faizleri stopaja tabi olmayanlardan elde edilenler tam mükelleflerin tabi olduu esaslara göre hesaplanarak özel beyanname ile beyan edilir. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenlerde sıfır stopaj, beyan yok. Eurobond faizleri beyana tabi deil. Türkiye de elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Dierlerinde beyan edilmez. Türkiye de elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Off-shore faizinde Türkiye de stopaj yok, dier stopaja tabi tutulmayan menkul ve g.menkul sermaye iratlarıyla birlikte toplamı 960 TL yi aarsa tamamı beyan edilir. (****) Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Dierlerinde beyan edilmez. Türkiye de elde edilenler beyan edilmez. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Dierlerinde beyan edilmez. STOPAJ Fon bünyesinde stopaj sıfır. Fon portföyünün % 51 ve daha fazlası MKB de ilem gören hisse senetlerinden oluan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkârtılmasında stopaj yok. Dierlerinde alım-satım kazancı (kâr payı) üzerinden % 10 stopaj. DT ve HB faizlerinde (TK ve KO tarafından çıkârtılanlardan elde edilenler dahil) % 10, Hazinece yurt dıında ihraç edilenlerden (Eurobond) elde edilenlerde % 0, Özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilenlerde % dan önce ihraç edilen tahvil ve bonoların faiz gelirinden Geç. 67 ye göre stopaj yapılmaz (GVK ve KVK ya göre stopaj yapılır (HB ve DT de stopaj % 0)). Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0 (özel sektör faizlerinde % 10) Stopaj % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde %0 Stopaj % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde %0 Bankalar arası mevduat ve aracı kurumun Takasbankında stopaj yok Stopaj % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde %0

6 2008 YILINDA ELDE EDLEN MENKUL SERMAYE GELRLERNN BEYAN VE VERGLEME ESASLARI (2) Mükellef Gelir GERÇEK K 1 KURUM STOPAJ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef (Kanuni veya Merkezi Türkiye de Bulunan) Kurumlardan Elde Edilen Kâr Payı (Temettü) Kurum nezdinde yapılan stopaj öncesi (brüt) tutarın yarısı istisna, kalan TL yi aarsa tamamı beyan edilir. (**) Bedelsiz hisse senedi olarak daıtılan temettüler beyan ve vergi dıı. Kâr payı üzerinden daıtan kurum nezdinde yapılan stopajın tamamı beyannamedeki vergiden mahsup edilir ve öncesi kazançtan daıtılanlar beyan dıı istisna kazancından daıtılanların net tutarının 1/9 fazlasının yarısı dikkate alınır. Beyan edilen tutarın 1/5 i mahsup edilir. 1/1/2006 öncesi edinilen YO kâr payına enflasyon indirimi var. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. tirak kazançları istisnası uygulanarak vergi dıı bırakılır (yatırım ortaklıkları kâr payları istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Yabancı kurumun Türkiye deki iyerince elde edilenler kurum kazancına dahil edilir ve itirak kazançları istisnası uygulanarak vergi dıı bırakılır (yatırım ortaklıkları kâr payları istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Dierlerinde beyan edilmez. Tam mükellef kurumlara ve yabancı kurum ubelerine daıtılan kâr paylarından stopaj yapılmaz, dier gerçek ve tüzel kiilere daıtılanlar % 15 stopaja tabi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıı, Giriim Sermayesi YO, Menkul Kıymet YO hisse senedi temettülerinde stopaj yapılmaz. Kârın sermayeye ilavesi halinde stopaj yapılmaz öncesi kurum kazancından, istisna kazançlarından ve GVK Geç. Md. 61 kapsamında daıtılanlardan stopaj yapılmaz. Hisse Senedi ve Dier Menkul Kıymetlerin Alım- Satım Kazançları (Her Türlü Bono, Eurobond ve Tahvil ile Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Dahil) Borsada ilem görmeyenlerin ivazsız olarak iktisap edilenlerinden elde edilenler beyana ve GVK Geçici Md. 67 stopajına tabi deil. Türkiye deki vadeli ilem ve opsiyon borsalarında elde edilen kazançlarda beyan yok sonrası ihraç (hisse senetlerinde iktisap) edilen: (a) Türkiye deki banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen veya Türkiye de GVK Geç Md. 67 ye göre stopaja tabi tutulan kazanç beyan edilmez. (b) Tam mükellef kurumların MKB de ilem gören hisse senetlerinin 1 yıldan (MKB de ilem görmeyenlerde 2 yıldan) sonra satıından salanan kazanç beyan ve stopaj dıı. (c) Dierlerinde elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE artıı % 10 veya daha fazla olursa maliyet revizesi sonrası tutar beyan edilir öncesi iktisap edilen ( öncesi ihraç edilen HB ve DT nin bu tarih sonrasında iktisabı dahil): (a) Borsada ilem gören hisse senetlerinin 3 ay, dier tam mükellef kurumların hisse senetlerinin 1 yıldan sonra satıından salanan kazanç vergi dıı. (b) Kazancın, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) maliyet revizesi sonrası tutarının TL yi aan kısmı beyana tabi.(****) Türkiye deki banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla SPK mevzuatına tabi menkul kıymetlerde yapılan ilemlerden elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj (stopaja tabi olmamakla birlikte Eurobondlardan elde edilenler dahil). Dierleri tam mükelleflerdeki esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Kur farkından doan kazanç vergi dıı. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla SPK mevzuatına tabi menkul kıymetlerden elde edilenlerden stopaja tabi tutulanlar beyan edilmez (stopaja tabi olmamakla birlikte Eurobondlardan elde edilenler dahil). Dierleri tam mükelleflerin tabi olduu esaslara göre hesaplanarak özel beyanname ile beyan edilir. zin alınarak Türkiye ye getirilen sermaye ile iktisap edilen menkul kıymet ve itirak hisselerinin arızi olarak satıından elde edilen kazancın hesabına kur farkları dahil edilmez. Kur farkının vergilenmemesi için kazancın sadece bu ekilde iktisap edilen menkul kıymetler ve itirak hisselerinin satı kazancı ve/veya bunların temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunması arttır sonrası iktisap edilen hisse senetlerinden banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen kazançtan aynı takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla % 10 (14/11/2008 tarhihinden sonra MKYO hisse senetleri hariç % 0) stopaj yapılır. VOB daki ilemlerden elde edilen kazançlardan % 0 stopaj yapılır. SPK ya tabi borsa ve emeklilik yatırım fonlarının kazançlarında stopaj yok öncesinde ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen kazançlardan stopaj yapılmaz. Takvim yılı aılmamak kaydıyla üçer aylık dönemlerde aynı türden menkul kıymetlerden oluan zarar stopaj matrahından indirilir. Aaıda sayılan gelirler stopaja tabi deil. (j) Tam mükellef kurumların MKB de ilem gören hisse senetlerinden 1 yıldan fazla elde tutulanlardan elde edilenler, ( j) Hazinece yurt dıında ihraç edilen tahvil ve bonolardan (Eurobond) elde edilenler (j) Tam mükellef kurum ve dar mükellef kurum ubeleri (banka ve finans kurumlarında ube artı yok) arasında vadeli ilem ve opsiyon ilemleri (*) Uluslararası vergi anlamaları dikkate alınmalıdır. (**)Beyan sınırı, varsa Türkiye de stopaja tabi tutulmu dier menkul sermaye iratları (mevduat faizi, repo, yatırım fonu kâr payı, ÖFK kâr payı hariç) ve gayrimenkul sermaye iratlarının (örn. iyeri kira geliri) eer yararlanıyorsa enflasyon indirimi ve istisna uygulaması sonrası tutarları eklenmek suretiyle dikkate alınır. Birden sonraki iverenden elde edilen brüt ücret TL yi aıyorsa ücretler ile MS ve GMS nin tamamı beyan edilir.(***) Yurt dıında elde edilenlerin Türkiye de stopaja ve istisna uygulamasına konu olmayan dier menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarıyla birlikte toplamı 960 TL yi amıyorsa beyan edilmez, aıyorsa tamamı beyan edilir. (****) TL nin hesabına 1/1/2006 öncesinde ihraç (hisse senetlerinde ikitsap) edilmi her nevi menkul kıymetin yansıra GVK Mük. Md. 80, 2 ila 6 nolu bentteki kazançlar dahildir. 1 Ticari veya zirai kazanca dahil olmayan yatırımlardan elde edilen gelir dikkate alınmıtır.

7 2009 YILINDA ELDE EDLEN MENKUL SERMAYE GELRLERNN BEYAN VE VERGLEME ESASLARI (1) GERÇEK K KURUM Mükellef Gelir Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Menkul Kıymet Yatırım Fonları (A ve B Tipi) Katılma Belgeleri Kâr Payı ve Borsa Yatırım Fonu Alım-Satım Kazancı Türkiye de kurulu tam mükellef fonlardan banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergidir. Yabancı ülke fonlarından elde edilenler deer artı kazancı olarak beyana tabi. Yabancı fonları elde bulundurma süresindeki (son ay hariç) ÜFE artıı % 10 veya daha fazla olursa maliyet revizesi (ÜFE endekslemesi) yapılır. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj Yabancı ülke fonlarından elde edilenler tam mükellefteki esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Dierlerinde banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez. Yabancı ülke fonlarından elde edilenler özel beyanname ile beyan edilir. Her Nevi Tahvil ve Bono Faizleri (***) - Hazine Bonosu (HB) - Devlet Tahvili (DT) - Eurobond, - Özel Sektör Tahvili, - Finansman Bonosu, - Varlıa Dayalı Menkul Kıymet sonrası ihraç edilenlerden Türkiye deki banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen faiz beyan edilmez. Hazinece ihraç edilen Eurobond faizleri beyan eii olan TL yi aarsa tamamı beyana tabi. (**) öncesi ihraç edilenlerden TL cinsinden elde edilenlere uygulanacak 2009 yılı enflasyon indiriminden sonraki tutarın dier vergiye tabi gelirlerle (Eurobond faizi dahil) birlikte tutarı TL yi geçerse tamamı beyan edilir. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj. Eurobond hariç dierlerinden faizleri stopaja tabi olmayanlardan elde edilenler tam mükelleflerin tabi olduu esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Eurobond faizleri beyana tabi deil. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Eurobond hariç dierlerinden faizleri stopaja tabi olmayanlardan elde edilenler tam mükelleflerin tabi olduu esaslara göre hesaplanarak özel beyanname ile beyan edilir. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenlerde sıfır stopaj, beyan yok Eurobond faizleri beyana tabi deil. Repo Gelirleri (***) Türkiye de elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Dierlerinde beyan edilmez. Mevduat Faizleri (Borsa Para Piyasası Takasbank ta elde edilenler dahil) (***) Türkiye de elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Off-shore faizinde Türkiye de stopaj yok, dier stopaja tabi tutulmayan gelirlerle birlikte toplamı TL yi aarsa tamamı beyan edilir. (****) Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Dierlerinde beyan edilmez. Faizsiz Kredi Veren Kurumlara (Katılım Bankaları/ÖFK) Ödenen Kâr Payı (***) Türkiye de elde edilenler beyan edilmez. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Dierlerinde beyan edilmez. STOPAJ Fon bünyesinde stopaj sıfır. Fon portföyünün % 51 ve daha fazlası MKB de ilem gören hisse senetlerinden oluan yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkârtılmasında stopaj yok. Dierlerinde alım-satım kazancı (kâr payı) üzerinden % 10 stopaj. Yabancı kurum ubesi olmayan dar mükelleflerde stopaj % 0. DT ve HB faizlerinde (TK ve KO tarafından çıkârtılanlardan elde edilenler dahil) % 10, Hazinece yurt dıında ihraç edilenlerden (Eurobond) elde edilenler % 0, Özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilenlerde % dan önce ihraç edilen tahvil ve bonoların faiz gelirinden Geç. 67 ye göre stopaj yapılmaz (GVK ve KVK ya göre stopaj yapılır (HB ve DT de stopaj % 0)). Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0 (özel sektör faizlerinde % 10) Stopaj % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0 Stopaj % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0 Bankalar arası mevduat ve aracı kurumun Takasbankında stopaj yok Stopaj % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0

8 Mükellef Gelir 2009 YILINDA ELDE EDLEN MENKUL SERMAYE GELRLERNN BEYAN VE VERGLEME ESASLARI (2) GERÇEK K 2 KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Dar Mükellef (*) STOPAJ Tam Mükellef (Kanuni veya Merkezi Türkiye de Bulunan) Kurumlardan Elde Edilen Kâr Payı (Temettü) Kurum nezdinde yapılan stopaj öncesi (brüt) tutarın yarısı istisna, kalan tutar TL yi aarsa tamamı beyan edilir. (**) Bedelsiz hisse senedi olarak daıtılan temettü beyan ve vergi dıı. Kâr payı üzerinden daıtan kurum nezdinde yapılan stopajın tamamı beyannamedeki vergiden mahsup edilir ve öncesi kazançtan daıtılanlar beyan dıı istisna kazancından daıtılanların net tutarının 1/9 fazlasının yarısı dikkate alınır. Beyan edilen tutarın 1/5 i mahsup edilir. 1/1/2006 öncesi edinilen YO kâr payına enflasyon indirimi var. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. tirak kazançları istisnası uygulanarak vergi dıı bırakılır (yatırım ortaklıkları kâr payları istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Yabancı kurumun Türkiye deki iyerince elde edilenler kurum kazancına dahil edilir ve itirak kazançları istisnası uygulanarak vergi dıı bırakılır (yatırım ortaklıkları kâr payları istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Dierlerinde beyan edilmez. Tam mükellef kurumlara ve yabancı kurum ubelerine daıtılan kâr paylarından stopaj yapılmaz, dier gerçek ve tüzel kiilere daıtılanlar % 15 stopaja tabi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıı, Giriim Sermayesi YO, Menkul Kıymet YO hisse senedi temettülerinde stopaj yapılmaz. Kârın sermayeye ilavesi halinde stopaj yapılmaz öncesi kurum kazancından, istisna kazançlarından ve GVK Geç. Md. 61 kapsamında daıtılanlardan stopaj yapılmaz. Hisse Senedi ve Dier Menkul Kıymetlerin Alım- Satım Kazançları (Her Türlü Bono, Eurobond ve Tahvil ile Vadeli lem ve Opsiyon Sözlemeleri Dahil) Borsada ilem görmeyenlerin ivazsız olarak iktisap edilenlerinden elde edilenler beyana ve GVK Geçici Md. 67 stopajına tabi deil. Türkiye deki vadeli ilem ve opsiyon borsalarında elde edilen kazançlarda beyan yok dan itibaren ihraç (hisse senetlerinde iktisap) edilenler: (a) Türkiye deki banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen kazanç beyan edilmez. (b) Tam mükellef kurumların MKB de ilem gören hisse senetlerinin 1 yıldan (MKB de ilem görmeyenlerde 2 yıldan) sonra satıından salanan kazanç beyan ve stopaj dıı. (c) Elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE artıı % 10 veya daha fazla olursa maliyet revizesi sonrası tutar beyan edilir öncesi iktisap edilenler ( öncesi ihraç edilen HB ve DT nin bu tarih sonrasında iktisabı dahil): (a) Borsada ilem gören hisse senetlerinin 3 ay, dier tam mükellef kurumların hisse senetlerinin 1 yıldan sonra satıından salanan kazanç vergi dıı. (b) Kazancın, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) maliyet revizesi sonrası tutarının TL tutarı aan kısmı beyana tabi.(****) Türkiye deki banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla SPK mevzuatına tabi menkul kıymetlerde yapılan ilemlerden elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj (stopaja tabi olmamakla birlikte Eurobondlardan elde edilenler dahil). Dierleri tam mükelleflerdeki esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Kur farkından doan kazanç vergi dıı. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki iyerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla SPK mevzuatına tabi menkul kıymetlerden elde edilenler den stopaja tabi tutulanlar beyan edilmez (stopaja tabi olmamakla birlikte Eurobondlardan elde edilenler dahil). zin alınarak Türkiye ye getirilen sermaye ile iktisap edilen menkul kıymet ve itirak hisselerinin arızi olarak satıından elde edilen kazancın hesabına kur farkları dahil edilmez. Kur farkının vergilenmemesi için kazancın sadece bu ekilde iktisap edilen menkul kıymetler ve itirak hisselerinin satı kazancı ve/veya bunların temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunması arttır sonrası iktisap edilen hisse senetlerinden banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen kazançtan aynı takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla % 10 (14/11/2008 tarhihinden sonra MKYO hisse senetleri hariç % 0) stopaj yapılır. Türkiye de kurulu vadeli ilem ve opsiyon borsalarında hisse senedine ve hisse senedi endeksine dayalı olmayan ilemlerden elde edilen kazançlardan % 10 stopaj yapılır. SPK na göre kurulan borsa ve emeklilik yatırım fonlarının kazançlarından stopaj yapılmaz öncesinde ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen kazançlardan stopaj yapılmaz. Takvim yılı aılmamak kaydıyla üçer aylık dönemlerde aynı türden menkul kıymetlerden oluan zarar stopaj matrahından indirilir. Aaıda sayılan gelirler stopaja tabi deil. (a) Tam mükellef kurumların MKB de ilem gören hisse senetlerinden 1 yıldan fazla elde tutulanlardan elde edilenler, (b) Hazinece yurt dıında ihraç edilen tahvil ve bonolardan (Eurobond) elde edilenler (c) Banka ve finans kurumları ile dier tam mükellef kurum ve dar mükellef kurum ubeleri arasında yapılan vadeli ilem ve opsiyon ilemleri (*) Uluslararası vergi anlamaları dikkate alınmalıdırr. (**) Beyan sınırı, varsa Türkiye de stopaja tabi tutulmu dier menkul sermaye iratları (mevduat faizi, repo, yatırım fonu kâr payı, ÖFK kâr payı hariç) ve gayrimenkul sermaye iratlarının (örn. iyeri kira geliri) eer yararlanıyorsa enflasyon indirimi ve istisna sonrası tutarları eklenmek suretiyle dikkate alınır. Birden sonraki iverenden elde edilen brüt ücret, TL yi aarsa ücretler ile MS ve GMS nin tamamı beyan edilir.(***) Yurt dıında elde edilenlerin Türkiye de stopaja ve istisna uygulamasına konu olmayan dier menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarıyla birlikte toplamı TL yi amıyorsa beyan edilmez, aıyorsa tamamı beyan edilir. (****) TL nin hesabına 1/1/2006 öncesinde ihraç (hisse senetlerinde iktisap)edilmi her nevi menkul kıymetin yanısıra GVK Mük. Md. 80, 2 ila 6 nolu bentteki kazançlar dahildir. 2 Ticari veya zirai kazanca dahil olmayan yatırımlardan elde edilen gelir dikkate alınmıtır.

9 çindekiler Sayfa 1. Genel Bilgi Bu Rehber Kimin çin Hazırlandı? Menkul Sermaye Geliri Menkul sermaye iratları Deer artıı kazancı (menkul kıymet alım satım kazancı) ndirim Oranı (Enflasyon ndirimi) Uygulaması TEFE (ÜFE) Endekslemesi Menkul Kıymet Alım-Satım Zararının Kazançtan ndirilmesi (Mahsubu) /12/2005 itibarıyla elde bulunan hisse senetleri ile 1/1/2006 öncesinde ihraç edilmi her nevi tahvil ve hazine bonoları /1/2006 tarihinden itibaren ihraç edilen menkul kıymetler ile bu tarihten itibaren iktisap edilen hisse senetleri Menkul Sermaye Geliri Ne Zaman Elde Edilmi Sayılır? Genel olarak Kontrol edilen yabancı kurum kazancında elde etme Yurt dıı itirakin kurum kazancının türkiye de gelir vergisine tabi tutulabilmesine ilikin artlar tirakin yurt dıında ödedii vergilerin mahsubu tirakin kâr paylarını daıtması durumunda vergileme Kontrol edilen yabancı kurum müessesesinin çifte vergilendirmeyi önleme anlamaları karısındaki durumu Menkul Sermaye ratlarında (Faiz, Repo, Kâr Payı) Beyanname Verme Sınırının Geçilip Geçilmedii Nasıl Belirlenir? Ticari ve Mesleki Kazanç Sahiplerinin Menkul Sermaye ratlarının (MS) Durumu /1/2006 Tarihinden tibaren ktisap Edilen Hisse Senetleri ile Bu Tarihten tibaren hraç Edilen Dier Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirlerden Yapılacak Stopaj Tevkifata (stopaja) tabi gelirler Genel düzenleme Genel düzenlemenin istisnaları Tevkifat matrahının tespiti Alım satım ilemlerinde tevkifat matrahı Komisyon iadeleri Aynı menkul kıymet veya dier sermaye piyasası aracından deiik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması Bir menkul kıymet veya dier sermaye piyasası aracının alımından önce elden çıkarılması Sermaye artırımları dolayısıyla sahip olunan hisse senetlerinin alı tarihi ve bedelleri Rüçhan hakkı kuponlarının satıı halinde maliyet bedeli htiyari beyan Virman lemlerinde tarih ve maliyet bildirimi 23

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

Ö Z E L B A N K A C I L I K

Ö Z E L B A N K A C I L I K ÖZEL BANKACILIK Garanti Yatırım Araştırma bölümü tarafından Garanti Masters müşterilerine özel bir dizi rapor hazırlanmaktadır. Aşağıda görebileceğiniz bu raporlardan arzu ettikleriniz sizinle e-mail aracılığıyla

Detaylı

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin

Detaylı

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi İçindekiler Sayfa no I. Mükellefiyet ve menkul kıymet gelir türleri...3 A. Mükellefiyet...3 B. Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler...3 II. Beyana ve tevkifata

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

9. MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ *

9. MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ * 9. MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ * Türk vergi sistemi bakımından menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratların vergilemesi genellikle anlaşılması zor bir alan olarak görülmektedir. Bunun

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI

GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI 7 GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI I. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADLARININ BEYANI

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERCE 2008 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ

GERÇEK KİŞİLERCE 2008 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GERÇEK KİŞİLERCE 2008 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI 5 GERÇEK KİŞİLERCE 2008 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI Bu raporumuzda, daha önceki yıllarda olduğu

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/1 İstanbul, 02 Ocak 2006 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk.

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 08.03.2012 DUYURU ( 2012-13 ) Konu : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 2011 Yılında Elde Edilen Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları İle Diğer

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2007 Yılı) G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2007 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı