T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Kasım 2013 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/5/1988 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin 107 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, taşra teşkilatının en üst ibaresi 6100 ve daha yüksek ek göstergeli şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kuruluşu : 7 Ekim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 32. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 24 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 24 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2013 Sayı : TEBLİĞLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: PLASTİK BORU SİSTEMLERİ-GAZ YAKITLARIN TAŞINMASINDA KULLANILAN-POLİETİLENDEN (PE)-BÖLÜM 3: EKLEME PARÇALARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN A1) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/30) MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 (1) 13/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2009/03) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN Plastik Boru Sistemleri-Gaz Yakıtların Taşınmasında Kullanılan- Polietilenden (PE)-Bölüm 3: Ekleme Parçaları standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN A1 Plastik Boru Sistemleri-Gaz Yakıtların Taşınmasında Kullanılan-Polietilenden (PE)-Bölüm 3: Ekleme Parçaları standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır. MADDE 3 (1) TS EN A1 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir: Bu standard, gaz yakıtların taşınmasında kullanılan boru sistemleri için mekanik ekleme parçalarının yanı sıra polietilenden (PE) imal edilen eritmeli ekleme parçalarının özelliklerini kapsar. Bu standard, atıf yapılan deney yöntemleri için gerekli olan deney parametrelerini de kapsar. Bu standard, EN 1555 in Bölüm 1, Bölüm 2, Bölüm 4 ve Bölüm 5 iyle birlikte, aşağıda verilen şartlar altında kullanılabilecek, bağlantıları polietilenden veya diğer malzemelerden yapılan PE ekleme parçalarına ve bunların bağlantılarına uygulanır: a) Azami çalışma basıncı, MOP, 10 bar a¹ (10 bar dahil) kadar, b) Referans sıcaklık olarak, 20 o C çalışma sıcaklığı. Not 1 - Diğer çalışma sıcaklıkları için azaltma katsayısı kullanılmalıdır (bkz EN ). EN 1555 (bütün bölümleri), azamî çalışma basıncı aralığını kapsar ve katkı maddeleri ve renklerle ilgili özellikleri verir. Not 2 - Boru sistemiyle ilgili belirli özelliklerin, ilgili ulusal mevzuat ve döşeme kuralları da dikkate alınarak, bu standardda belirtilenlerden uygun hususların seçimi, imalâtçının veya siparişi verenin sorumluluğundadır. Bu standard, aşağıda verilen tiplerdeki ekleme parçalarına uygulanır: c) Elektrik kaynaklı boru başlı ekleme parçaları, d) Elektrik kaynaklı kemerli ekleme parçaları, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 24 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 e) Boru uçlu ekleme parçaları (ısıtma aleti kullanarak alın kaynağı ve elektrik kaynaklı boru başları için) f) Mekanik ekleme parçaları Ekleme parçaları, kavrama parçası veya eşdeğeri redüksiyon T ler, redüksiyonlar, dirsekler veya kapaklar şeklinde olabilir. MADDE 4 (1) TS EN A1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. MADDE 5 (1) TS EN A1 standardı, TSE nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE nin internet sayfasından ulaşılır. MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: GAZ KARTUŞLARI (TÜPLER)-YENİDEN DOLDURULAMAYAN-METALİK- SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İÇİN-VANALI VEYA VANASIZ-TAŞINABİLİR CİHAZLARDA KULLANILAN-İMALAT, MUAYENE, DENEYLER VE İŞARETLEME İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 417) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/31) MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 (1) 13/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2009/04) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN 417 Gaz Kartuşları (Tüpler)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik -Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN 417 Gaz Kartuşları (Tüpler)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan-İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır. MADDE 3 (1) TS EN 417 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir: Bu standard, EN 521 de belirtilen özelliklere uygun olan, taşınabilir cihazlarda kullanılan, yeniden doldurulamayan vanalı veya vanasız, metal gaz kartuşlarının malzemelerini, imalatını, muayene ve işaretleme özelliklerini kapsar. Bu standard, toplam kapasitesi, 50 ml ila 1000 ml arasında olan, kartuşun içindeki gazın meydana getirdiği basınç, 50 C ta 13,2 bar ı aşmayan, kararlı propaden ve/veya metil asetilen ve/veya dimetil-eter veya eş değeri sıvılaştırılmış petrol gazlarının karışımı veya kokulu sıvılaştırılmış petrol gazları ihtiva edecek şekilde tasarımlanmış kartuşlar için uygulanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2013 Sayı : Bununla birlikte, bu gazların kokulandırılması, toplam kapasitesi 150 ml yi aşmayan kartuşlar için isteğe bağlıdır. Bu standard, 2008/47/EEC Avrupa Birliği Direktifine göre imal edilmiş, doldurulmuş, deneye tabi tutulmuş ve işaretlenmiş aeorosol kutularını kapsamaz. Bu standard, birbirinin yerine geçemeyen birleşik gaz konteynerli cihazları veya böyle konteynerleri doldurmak için kullanılan kartuşları kapsamaz (örneğin, çakmaklar). MADDE 4 (1) TS EN 417 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. MADDE 5 (1) TS EN 417 standardı, TSE nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE nin internet sayfasından ulaşılır. MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: HAVŞA MERCİMEK (OVAL) BAŞLI, TORNAVİDA YUVALI SAC VİDALARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 1483) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/33) MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2 (1) 25/7/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2000/90-91) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 1483 Cıvatalar-Sac Cıvataları Bölüm 4: Havşa Mercimek Başlı (Oval, Genel Baş Stili)-Düz Tornavida Kanallı standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 1483 Havşa Mercimek (Oval) Başlı, Tornavida Yuvalı Sac Vidaları standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır. MADDE 3 (1) TS EN ISO 1483 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir: Bu standard, vida dişi boyutları ST 2,2 ila ST 9,5 (dâhil) olan, havşa mercimek (oval) başlı tornavida yuvalı sac vidalarının karakteristiklerini kapsar. MADDE 4 (1) TS EN ISO 1483 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. MADDE 5 (1) TS EN ISO 1483 standardı, TSE nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE nin internet sayfasından ulaşılır. MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 24 Kasım 2013 PAZAR İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: Hasdal/İSTANBUL ESAS NO : 2006/493 KARAR NO : 2013/500 Müt. Firar suçundan hükümlü Sabri ve Ayten Oğ D.lu, Malatya Pötürge Tekederesi Ky. Nfs. Kyt.lı Cengiz ATABEY hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin gün ve 2006/ /500 Müt. sayılı kararıyla; Mahkememizin tarihli, 2006/ E-K sayılı kararıyla hükümlü Cengiz ATABEY hakkında firar suçundan kurulan ON AY hapis cezasının İNFAZ EDİLMEMESİNE ve bu hükmün, Sanık P.Er Cengiz ATABEY in tarihleri arasında firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K. nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmalardaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden T.C.K. nun 62/1 maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın tarihleri arasında yolda ve nezarette, tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK.nun 63. maddesi uyarınca hükümlülük süresinden İNDİRİLMESİNE, Sanığın adli ve askeri sabıka kaydının bulunması karşısında CMK.nın 231/6 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya T.C.K.nın 51. maddesi uyarınca hükmün ertelenmesine YER OLMADIĞINA, Sanığın yargılama sürecinde pişmanlık duyması, samimi beyanlarda bulunması yanında ailevi ve ekonomik durumu da dikkate alınarak hükmolunan kısa süreli hapis cezasının TCK.nın 50/1-a ve 52. maddeleri uyarınca ve bir gün karşılığı takdiren 20 TL: üzerinden adli para cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN ALTI BİN TL. (6000 TL.) adli para cezası ile cezalandırılmasına, İşbu adli para cezasının sanıktan 24 eşit aylık taksitler halinde TAHSİLİNE, Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tek seferde TAHSİLİNE, Ödenmeyen adi para cezasının hapse ÇEVRİLMESİNE şeklinde UYARLANMASINA karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ olunur. 9046

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2013 Sayı : Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: Esas No : 2012/473 Karar No : 2012/472 Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan Bulgaristan uyruklu sanık Angelov ve Nefize oğlu, Harmanlı-Bulgaristan d.lu. olup halen Akasya Sokak No: 04- Harmanlı-Bulgaristan adresinde oturur NASKO ANGELOV IVANOV hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.nun 61, 62, 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 6.080,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/1 maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce olumlu kanaat elde edilmiş olması sebebiyle TCK.nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis cezasının ERTELENMESİNE, TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE, 5607 sayılı yasanın 13/a-b maddeleri gereği nakil aracının kaçak eşyanın ve suçun işlenmesine kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli bir tertibat bulunması sebebiyle X 3104 AM plakalı nakil aracının MÜSADERESİNE dair verilen hüküm sanık NASKO IVANOV 'a tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMÎ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile asılması, karar verilmiş olup, ilan olunur Esas No : 2007/254 Karar No : 2012/433 Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Bahtiyar ve Ayşe kızı, Kardzhalı d.lu. Zdravetsg Cad. A Blok Kat: 8/27- Kırcaali-BULGARİSTAN adresinde oturur MIREM BAHTİYAR AHMED hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, 5237 sayılı yasanın TCK. 61, 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 10 Ay hapis ve 6.080,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtlan itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK 'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yen bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hüküm sanık MIREM BAHTİYAR AHMED 'e tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMÎ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile asılması karar verilmiş olup, ilan olunur. 8902

11 24 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: Müessese Müdürlüğümüze ait tüm makinalar ile tesis ve kantarlarımızın her türlü tamir (mekanik, elektronik, kaynak, klima v.b) ve bakım (yıkama, yağlama, temizlik v.b) işlemlerinin yaptırılması hizmet alım işi, aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir. İdarenin adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: Soma/MANİSA a) Telefon ve faks numarası : (236) (4 hat) Fax b) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu hizmetin a) - 1 N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı İ.K. No Dosya No Müessese Müdürlüğümüze ait tüm makinalar ile tesis ve kantarlarımızın her türlü tamir (mekanik, elektronik, kaynak, klima v.b) ve Bakım (yıkama, yağlama temizlik v.b) işlemlerinin yaptırılması hizmet alım işi, 2013/ İhale Tarihi ve Saati 10/12/2013 saat: 14:00 İşin Süresi 365 gün b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık İhale 3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ Manisa 4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: Soma/ Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 Sk. No. 3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00,-TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir. 9 - Web Sitemiz : 9521/1-1

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2013 Sayı : METAL İŞLERİ İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: Müessese Müdürlüğümüz Metal İşleri İşçiliği hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 1 - İdarenin a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No Soma/MANİSA b) Telefon ve faks numarası : (236) (4 hat) Fax c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu hizmetin a) - N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı İhale Kayıt No Dosya No İhale Tarih ve Saati Süre 1- Müessese Müdürlüğümüze 11 kişi ile Metal İşleri İşçiliği hizmet alımı işi 2013/ : takvim günü b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. d) İhale usulü : Açık İhale 3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ MANİSA 4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. 5 - No Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 sk. No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 6 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir Web Sitemiz: 9522/1-1

13 24 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 MÜBADELE İLANI İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda mal ve malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir. 1 - İdarenin a) Adresi İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Rakım Elkutlu Caddesi No:129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR b) Telefon ve Faks Numarası Fax : c) Elektronik Posta Adresi 2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Mal ve Malzemelerin Niteliği, Miktarı ve Özellikleri. a) Tahmini Bedeli ,00 TL. 3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Mal ve Malzemelerin Özellikleri a) Tahmini Bedeli ,59 TL. b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri HEK durumundaki (36) adet binek, (26) adet çift sıra koltuklu kamyonet cinsi kombi, (16) adet çift sıra koltuklu binek cinsi combi, (7) adet minibüs, (3) adet motosiklet, (1) adet midibüs, (1) adet panelvan kamyonet, (1) adet binek arazi tipi araç, (1) adet araç yıkama makinesi, tahmini Kg. yedek parça atığı ile (38) adet hurda araç aküsü. Mübadelede verilecek taşıtların markaları : Renault Grubu (21) adet, Tofaş/Fiat Grubu (36) adet, Ford grubu (21) adet, Toyota (3) adet, Hyundai (3) adet, BMW grubu (2) adet, Iveco (1) adet, Levent (1) adet, Mercedes (1) adet, Pıaggıo (1) adet, (1) adet Landrover. Mübadelede verilecek taşıtların modelleri : (34) adet 1993 ile 1999 model arası (26) adet 2000 ile 2003 model arası, (31) adet 2004 ile 2007 arası. (14) adet 2013 Model Ford Transit Connect 1.8 K 210S 90 PS marka kamyonet tipi, (3) adet Renault Yeni Symbol V 75 Bg (Sedan) binek tipi, (2) adet Ford Fiesta Trend 1.25 L Duratec 82 Bg (Hatchback) binek tipi taşıt, Lassa marka (30) adet 185*65*15 H, (60) adet 195*65*15 RF, (2) adet 195*60*16 RF, (4) adet 215*65*15, (4) adet 185*14, (4) adet 155/12, (30) adet 185*65*15 RF, (30) adet 175*65*14 T, (2) adet 195*65*15 RF (Kar) tipi, (2) adet 12*22,5, (2) adet 215*75*16 (Kar) ebatlarında araç lastiği ile idari şartnamede özellikleri belirtilen (15) adet bilgisayar. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Rakım Elkutlu Caddesi No:129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2013 Sayı : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve c) Teslim Etme Tarihi malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir. Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği d) Teslim Alma Tarihi günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü (Makam Odası) 4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer Rakım Elkutlu Cad. No: 129/A Yapıcıoğlu- Eşrefpaşa/İZMİR a) Tarihi ve Saati 05/12/2013 günü Saat : 14: Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; a) Teklif Mektubu, b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair Vezne Alındı Makbuzu c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge, d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. e) Mahkemeden alınmış Adli Sicil Kaydı. f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b) ibraz edeceklerdir. 6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Rakım Elkutlu Caddesi No:129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR adresinde görülebilir ve İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50,-TL sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklifler günü saat 14:00 e kadar İkmal Şube Müdürlüğü Rakım Elkutlu Cad. No: 129/A Yapıcıoğlu-Eşrefpaşa/İZMİR adresine teslim edilecektir. 9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3 ünden (18.857,76 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir.mal ve malzemeler hafta içi ile17.00 saatleri arasında görülebilecektir Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9560/1-1

15 24 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2013 Sayı : 28831

17 24 Kasım 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKFIN ADI: İmam Hüseyin Birlik İlim ve Hizmet Vakfı. VAKFEDENLER: Hüseyin ÖZYURT, Hüseyin KURT, Murat SOYLU, Ahmet SOYLU, İlyas ÖZYURT, Musa AYDIN, Selahattin GÜNGÖR, Hasan AKAN, Mahmut MERCAN. VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarihinde tavzih edilerek, tarihinde kesinleşen tarih ve E: 2011/153, K: 2012/211 sayılı kararı. VAKFIN AMACI: Öncelikle İstanbul İli Beykoz İlçesi olmak üzere Türkiye içinde hazır bulunmak, eğitim yardımı ve burs vermek, eğitim kurumları kurmak ve idare etmek kurmak ve idare etmek, öncelikle Beykoz'un ve genelde tüm Türkiye'nin doğal güzelli için gerekli tüm faaliyetlerde bulunmak, benzer, özel ve kamu kuruluşları ile işbirli okul camii sağlık ocağı dispanser, çeşme gibi halkın hizmetinde bulunan bina ve tesislerin onarımına yardım ve katkıda bulunmak, gerektiğinde yenilerinin yapımına çalışmak. VAKFIN MAL VARLIĞI: (Ellibin) Türk Lirasıdır. YÖNETİM KURULU: Hüseyin ÖZYURT, Hüseyin KURT, Murat SOYLU. VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: İlim Yayma Vakfı na devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9510/1-1 VAKFIN ADI: Ayhan Kara Vakfı. VAKFEDENLER: Mehmet Selim KARA, Ayhan KARA, Züheyir EMİR, Yorgaki OKUR, Kerim BERRAK, Ciyat ZUBARİ, Zehra KARA, Mehmet GÜMÜŞ, Yusuf İz; KARTUN, Derya ALTUNAY, Hüseyin AKSOY, Mehmet KARASU, Bedi YILMAZ Yahya TOPLAR, Edip BAĞDATLI, Hüseyin ATEŞAR, Semir ASLANYÜREK. VAKFIN İKAMETGÂHI: HATAY. VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO SU: Samandağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/09/2013 tarih, E:2013/350, K:2013/519 VAKFIN AMACI: Hatay ilinin eğitsel, ilmi, hukuki, sosyal, kültürel, tarihi, sıhhi sportif, turistik, insani, medeni, ahlaki, çevresel, ailevi, dini ve beşeri hayatına korumak ve geliştirmek, bu ilde veya ülkenin başka illerinde yaşayan Hataylılara Cumhuriyeti vatandaşlarına söz konusu alanlarda destek vermektir. VAKFIN MAL VARLIĞI: TL Nakit. YÖNETİM KURULU: Ayhan KARA, Meysem TUNCAY, Sevilay ŞİMŞEK, Mil GULŞEN, Servet EMİR, Ayhan DUMAN, İsmail EMİR, Nazire Lerzan DÜZEL, Eser PAŞA. VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arda kalan meblağ Türk Eğitim Vakfına, bu kurum mevcut değilse Kızılay Genel Merkezine, bu kurumun da olmaması halinde onun yerini alan kuruma devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9513/1-1 VAKFIN ADI: Barla Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (Barla Vakfı) VAKFEDENLER: Barla yı Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği. VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO SU: Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/09/2013 tarih ve E:2013/320, K:2013/537 sayılı kararı

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2013 Sayı : VAKFIN AMACI: İlim, irfan, eğitim, araştırma, geliştirme, kültür, turizm ve sosyal faaliyet alanlarında Barla nın kalkınması, refahı gelişmesi ve güzelleşmesi için çalışmalar yapmak, milli manevi duygularımızın erdemli unsurları olan yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ilkelerine bağlı kalarak Barla halkına hizmet etmek, yurdun her köşesindeki Barlalılar arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmanın sağlanması için gereken çalışmaları yapmaktır. VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara ili, Keçiören İlçesi, Güçlükaya Mahallesi, Derya Sokak, Gülkaya-2 Apartmanı, Bodrum kat, 22 Bağımsız bölüm nolu, 4879 ada, 226 pafta, 1 parselde kayıtlı 44/1888 arsa paylı depolu dükkân. YÖNETİM KURULU: Miraç Hatipoğlu, Selahattin Gökcan, Cahit Üncü, Hamdi Uyar, Zafer Ertop, Bekir Vural, Hayri Uyar, Ahmet Kaya, Mustafa Yıldız. VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan başka bir vakfa devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9511/1-1 VAKFIN ADI: Hareket İlim Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı (Hareket Vakfı) VAKFEDENLER: Abdullah CİHANGİR VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO SU Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/10/2013 tarih ve E.2013/309, K.2013/458 sayılı kararı VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve dışında hertürlü dini, ilmi ve kültürel hizmetleri yapmak ve yaymak, çağın ihtiyaç, idrak ve beklentilerine uygun olarak ibadethaneler, eğitim ve öğretim müesseseleri ve kültür merkezleri ile bunların eklentilerini inşa etmek, bunların her türlü bakım ve onarımlarını yapmak ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimli, sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişmiş ve sağlıklı bir toplum oluşması için çalışmalar yapmak, insanların her türlü meşru ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktır. VAKFIN MAL VARLIĞI : TL.Nakit (Yüzellibin Türk Lirası) VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların tasfiyesinden arta kalan her türlü mal ve hakları mütevelli heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9512/1-1 VAKFIN ADI: Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Tanıtma Vakfı. VAKFEDEN: Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Tanıtma Derneği. VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO SU: Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarihinde tavzih edilen tarih ve E:2013/222, K:2013/366 sayılı kararı. VAKFIN AMACI: Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması, ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve korunması, büyük Türk düşünür ve bilim adamı Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini ülkemiz kültür hayatının uluslararası kültür değerlerine katkıda bulunması amacı doğrultusunda ve bir bütünlük içinde ele alarak araştırmak, belgelemek ve yararlı sonuçlar elde etmek üzere tanımlamak, geliştirmek, yaşatmak ve geleceğe aktarmak; bunlara ilişkin seminer, brifing, panel, konferans, tartışma ve sohbet toplantıları, kurslar ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde' ve etkinliklerde bulunmak, aynı amaçla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak, Anadolu Aleviliği inancının kültür ve felsefesinin geniş kitlelere tanıtılmasını sağlamak, Alevi mensuplarının inanç ve kültür boyutunda her türlü gereksinimlerini karşılamak ve çağdaş bir toplumda gerekli sevgiyi geliştirmek ve sağlamak amacıyla birleştirici bir yönde katkıda bulunmaktır.

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Nisan 2014 69471265-305-2530

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29193 ATAMA KARARI Kalkınma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/1160

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Aralık 2012 PAZAR Sayı : 28506 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Başkent Üniversitesinden: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29317 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7374 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28781 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı