BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK)"

Transkript

1 BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK) Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../205 tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın (www.bantas.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (www.gedik.com), Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nin (www.piramitmenkul.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 0 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.

2 İÇİNDEKİLER. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER BAĞIMSIZ DENETÇİLER.5 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR EĞİLİM BİLGİLERİ KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER ANA PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA İLGİLER İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

3 KISALTMA VE TANIMLAR Ar-Ge Borsa / BİAŞ / BİST EURO KAP KVK MKK SGK SPK / Kurul SPKn Bantaş, Şirket, Ortaklık, İhraççı Takasbank TL TTK TTSG TÜİK UMS/UFRS USD, Dolar, $ Gedik Yatırım / Konsorsiyum Lideri Piramit Menkul / Konsorsiyum Üyesi VUK Araştırma ve Geliştirme Borsa İstanbul A.Ş. Avrupa Birliği Para Birimi Kamuyu Aydınlatma Platformu Kurumlar Vergisi Kanunu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sosyal Güvenlik Kurumu Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Muhasebe Standartları /Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları Amerika Birleşik Devletleri Doları Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Vergi Usül Kanunu 3

4 . İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Fikret ÇETİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANININ TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yatırım Kuruluşu (Konsorsiyum Lideri) GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Sorumlu Olduğu Kısım: Zafer H. AKSOY Kurumsal Finansman Müdürü Erhan TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANININ TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yatırım Kuruluşu (Konsorsiyum Üyesi) PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Mehmet OSMANOĞLU Genel Müdür Mert NAYIR Yönetim Kurulu Üyesi İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANININ TAMAMI 4

5 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Ticaret Ünvanı Adresi Sorumlu Ortak Baş Denetçi Randıman YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. İncirli Cad. Yeşilada Sk. No:2/7 B Blok Bakırköy İstanbul Gürcan GÜNESER 2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Yoktur. 3.SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Bilanço Kalemleri (TL) Dönen Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal Yatırmlar Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Aktif Toplamı Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Ödenmiş Sermaye

6 Gelir Tablosu Kalemleri (TL) Net Satışlar Brüt Satış Karı Esas Faaliyet Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı Dönem Karının/Zararının Dağılımı - Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç/Kayıp 2,73 24,0 7,58 6,57 Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 20 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ 4. İhraççıya ve Faaliyetlerine İlişkin Riskler - TL bazında alınan işlerle ilgili satınalmanın döviz üzerinden yapılması nedeniyle Şirket in kur riski bulunmaktadır. Şirket in ana maliyet kalemleri dövize bağlıdır. Dövizde yaşanabilecek yükseliş şirketin karını olumsuz etkileyebilecektir. - Şirket in vadeli satışları nedeniyle Şirket in tahsilat riski vardır. Şirket müşterilerinin bir kısmı ödeme güçlerini kaybedebilir, böylelikle şirketin alacaklarının bir kısmı şüpheli hale dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir ve şirketin mali durumu olumsuz etkilenebilir. - Şirket in yurtiçi ve yurtdışı müşterileri olan özel sektör kuruluşları ile yaptığı anlaşma ve kontratlar karşı tarafça iptal edilebilir. Böyle bir gelişme şirketin ciro ve karlılığına olumsuz yansıyabilir. - Şirket in nitelikli iş gücüne dayanması ve üretim giderlerinde hammadde ve enerji kullanımının önemli olması nedeniyle bu alanlarda maliyet artışları ve şirketin faaliyetlerine olumsuz etkisi söz konusu olabilir. - Hızlı büyüme Şirket in iş yapış tarzında, müşteri portföyü ve profilinde, ticari alacaklarının (vade, tahsilat yöntemi vs.) yapısında ve kompozisyonunda hızla değişime neden olabilir. Bu gelişmenin yönetimsel riskler doğurabilme olasılığı mevcuttur. - Taahhüt edilen işin siparişinde olabilecek örtülü eksik ve hatalara bağlı olarak işin teknik şartnameye uygun teslim edilmemesi şirket açısından risktir. Bu durumda Şirket in hak edişlerini hiç veya eksik alma ihtimali ortaya çıkacaktır. - Müşterinin içine düşeceği mali sıkıntılara bağlı olarak hak edişlerin zamanında veya hiç alınamaması, tahsilat süreçlerinde yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar nedeniyle Şirketin işletme sermayesi maliyetlerine katlanma riski, bu riski ortadan kaldıracak nitelikte müşterilerden herhangi bir teminat alınamadığı haller söz konusu olabilir. - Şirket in işletme sermayesinin yetersizliği halinde dış kaynak kullanımın getirdiği finansman yükü oluşacaktır. Şirket üstlendiği siparişleri çoğunlukla kendi özkaynağı ile başlatmaktadır, büyük çaplı siparişlerde özkaynak yetersizliği nedeniyle dış kaynak kullanımı ihtiyacı olabilir ve bu nedenle Şirket in finansman giderlerinde artış görülebilir İhraççının İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler - Şirket, metal ambalaj alanında faaliyet göstermektedir. Metal ambalaj sektörü, gıda sektörünün ayrılmaz bir parçası olup, gıda sektöründe yaşanması muhtemel her türlü 6

7 olumlu-olumsuz gelişme doğrudan metal ambalaj işlerini etkilemektedir. Şirket in satış gelirleri ile faaliyetlerinin devamlılığının büyük ölçüde gıda sektöründeki gelişmelere ve Şirket in metal ambalaj işi alabilmesine bağlı bulunmaktadır. - Metal ambalaj sektörünün en önemli maliyet kalemi, hammadde için kullandığı metal ürünlerdir. Kullanılan metal ağırlıklı olarak çelik olması nedeniyle Şirket in hammadde maliyetleri, metal emtiaların fiyatlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla bu gibi ana maliyet kalemlerinin dövizdeki artıştan farklı olarak fiyatlarının artması riski bulunmaktadır. Beklenmeyen fiyat artışları ile ilgili olarak sözleşmelerde genellikle koruyucu madde bulunmamaktadır. - Metal ambalaj ürünlerine mevcut durumda alternatif olan diğer ambalaj ürünlerinde yaşanabilecek olası maliyet azaltıcı veya teknolojik gelişmeler, metal ambalaj ürünlerinin kullanımının azalmasına yol açabilir ve Şirket in satış gelirleri bu durumdan olumsuz etkilenebilir. - Şirket in mamüllerini girdi olarak kullanan sektörlerde maliyet, teknoloji, tedarik koşulları gibi etkenler neticesinde metal ambalaj ürünlerin yerine geçebilecek alternatif malzemelerin kullanılması veya yeni ambalaj ürünlerinin geliştirilmesi gibi durumların ortaya çıkması, Şirket in faaliyet sonuçlarını ve karlılığı etkileyebilecek bir diğer etkendir Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Riskler - Şirket in bağlı bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatlarında yapılabilecek değişiklikler şirket için bir risk unsuru oluşturabilir. Bu bağlamda maliyet unsurları olan doğrudan ve dolaylı vergilere ilişkin kamu otoriteleri tarafından alınabilecek olası kararlar Şirket in faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. - Şirket ürünlerinin ağırlıkça gıda sektörüne hitap etmesi nedeniyle, gıda ürünlerinde kullanılan ambalaj ve paketleme ürünlerine yönelik yurtiçi ve/veya yurt dışında yapılacak mevzuat değişiklikleri Şirket için bir risk unsuru oluşturabilir. Şirket yeni çıkacak sektörel mevzuatlara uyum sağlayamayabilir Finansal Risk Sermaye Riski Şirket, sermaye yeterliliğini borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Sermaye riski, Şirket in kaynağı ne olursa olsun büyüyen riskler karşısında özsermayenin yetersiz kalabileceği durumları ifade etmektedir. Borç/Özsermaye oranında, oranın öz sermaye aleyhine bozulması, uzun vadede Şirket in sermaye yeterliliği ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından sorun yaratır. 20, 202, 203 ve tarihleri tarihleri itibarıyla net borç/ özkaynak oranı aşağıdaki gibidir: Mali Kalemler (TL) Toplam Borçlar Eksi:Nakit ve nakit benzerleri* Net Borç Toplam Özkaynak

8 Ödenmiş Sermaye Net Borç /Toplam Özkaynak Oranı % 27,8 9,6 22,0 39,3 Kaynak: Bağımsız Denetime Tabi Tutulmuş Mali Tablolar *Nakit benzeri finansal yatırımlar dahil değildir. Şirket in ticari borç ve kredi borcu dahil toplam borçları, tarihi itibariyle TL, net borcu TL ve 30 Eylül 204 itibariyle özkaynaklarının %27,8 i mertebesindedir Kredi Riski Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır itibariyle TL ticari alacakları ve TL banka mevduatı kredi (alacak tahsilatı), itibarıyla Şirket in TL ticari alacakları ve TL ise banka mevduatı kredi (alacak tahsilatı) riskine maruz olan tutarlardır. Ticari alacakların TL si vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklardan oluşmaktadır. Şirket söz konusu alacaklarının bir kısmını tahsil edemeyebilir ve bu durumda karşılık ayırmak suretiyle zarar yazabilir. Şirket in kredi riski, Türkiye de bankaların durumu, mali yapıları ve denetimi dikkate alınarak Şiket in banka mevduatlarının riskinin düşük olacağı kabulüyle, esasen kendi ticari alacaklarına atfedilebilir. Şirket in alacakları tek bir sektörde yoğunlaşmıştır. Ancak Şirket in alacakları çok sayıda firmaya dağılmış olduğundan yoğun bir kredi riski söz konusu değildir. Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Ticari Alacaklar Diğer Taraf İlişkili Taraf Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Diğer Taraf Taraf Bankalardaki Mevduat Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu-Dipnot:33 Türev Araçlar Diğer Likidite Riski Likidite riski, bir işletmenin banka kredileri, ticari borçlar ve diğer yükümlülüklerini vadesi geldiğinde nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanmasından kaynaklanmaktadır. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fon akışına sahip olmaları gerekir. Özellikle ticari alacak ve ticari borçlarda vade uyumu büyük önem arzeder. Söz konusu risk, kredi kuruluşlarından borçlanma limitlerine bağlı kalınarak nakit giriş ve çıkış hacminin eşleştirlmesiyle karşılansa da finansal kredilerde bankaların tanımış olduğu limitlere de ulaşılması durumunda Şirket bu tür bir riskle karşılaşabilir. 8

9 İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Şirket in 0-2 ay arası vadesi gelecek olan ve ödemesi gereken yükümlülüklerinin toplamı, tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançolarına gore TL olup, bu tutarın TL si banka kredisi, TL si ticari borçlardan ve diğer yükümlülüklerden oluşmaktadır. 3 Aralık 203 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançolarına göre TL dir. Bu tutarın TL si banka kredisi, TL si ticari borçlardan ve diğer yükümlülüklerden oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülüklerin, alacakların tahsil edilmesinden ve yeni banka kredileri temin edilmesinden sağlanan nakit ile karşılanamaması durumu likidite riskini oluşturmaktadır. Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. 3 Aralık 203 tarihi itibari ile Şirket in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımı aşağıdaki gibidir: Sözleşme Uyarınca Vadeler Defter Değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-2 ay arası (II) -5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun(iv) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler (TL) Banka Kredileri Ticari Borçlar (Net) Ticari Borçlar Borç Senetleri Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar 0 0 Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu-Dipnot:33 30 Eylül 204 tarihi itibari ile Şirket in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımı aşağıdaki gibidir: Sözleşme Uyarınca Vadeler Defter Değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-2 ay arası (II) -5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun(iv) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler (TL) Banka Kredileri Ticari Borçlar (Net) Ticari Borçlar Borç Senetleri Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu-Dipnot:33 9

10 4.4.4.Piyasa Riski Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket başlıca EURO ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şirket in , , tarihleri itibari ile yabancı para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu TL Karşılığı (Fonksiyonel Para Birimi) DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU TL Karşılığı ABD (Fonksiyonel Doları Avro CHF Para Birimi) ABD Doları Avro CHF Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu-Dipnot:33 Şirket in 3 Aralık 203 yılı Bağımsız denetim raporunda yer verildiği şekliyle, döviz kurlarının 3 Aralık 203 tarihi sonrası %0 artış kaydetmesi halinde Şirket, TL kur geliri, döviz kurlarının % 0 değer kaybetmesi halinde TL kur gideri zararı yazacaktır. Şirket in tarihi itibari ile yabancı para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU TL Karşılığı (Fonksiyonel Para Birimi) ABD Doları Avro CHF Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu-Dipnot: Faiz Oranı Riski Şirket in bilanço tarihi (3 Aralık 203) itibariyle değişken faiz oranlı yükümlülükleri ve borçları olmadığı için, Şirket faiz oranı riski taşımamaktadır. Şirket in bilanço tarihi (30 Eylül 204) itibariyle değişken faiz oranlı yükümlülükleri ve borçları olmadığı için, Şirket faiz oranı riski taşımamaktadır. 0

11 Şirket in, finansal varlık ve yükümlülükleriyle ilgili maruz kaldığı faiz oranı riski, bu bölümün likidite riski kısmında (4.4.3) yer verilmiştir Diğer Riskler 4.5. Coğrafi Bölgede Ekonomik Politik Değişim Riskleri Türkiye nin içinde bulunduğu coğrafi bölgede ortaklığın faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerde siyasi ve ekonomik koşullarda değişiklikler söz konusu olabilmektedir. Bu koşullardaki değişiklikler ortaklığın ihracat faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmektedir Dünya Ekonomik Krizinin Türkiyeye Yansımaları Riski 2007 yılından bu yana dünyada yaşanan ekonomik kriz gıda sektörünü olumsuz etkilemiştir, ortaklığın içinde bulunduğu sektör gıda sektörüne bağlı faaliyet gösteren bir sektördür, bu açıdan metal ambalaj sektörü yaşanan ekonomik krizin etkilerini 20 yılına kadar hissetmiştir. 203 yıl sonuna doğru gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan sorunlar, global ekonomik büyümenin yavaşlama ihtimali, gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan hızlı değer kayıpları, yakın çevre ülkelerde siyasi ve toplumsal olaylar, genel olarak global ekonomik görünümü olumsuz etkileyebilir ve bu durum Şirket in ticari faaliyetlerinde ve büyüme hedeflerinde beklenmedik kayıplara veya Şirket in beklenen performansı gösterememesine sebep olabilir Türkiye Makro Ekonomik Şartlarındaki Değişimden Kaynaklanan Riskler Türkiye de uygulanan orta vadeli ekonomik programlar ve 5 yıllık kalkınma planları gıda sektörü açısından büyüme hedefleri içermektedir, ancak yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle gıda sektörü ürünlerine olan talebin canlı tutulması hedeflenmektedir. Ülkenin makro ekonomik şartlarında istikrarın bozulması halinde gıda sektörünün etkilenmesi nedeniyle Ortaklık faaliyetleri olumsuz sonuçlanabilir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.. İhraççı hakkında genel bilgi: 5... İhraççının ticaret unvanı: BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Adresi : Balıkesir Asfaltı 8.Km 020 PK:77 Bandırma Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü : Bandırma Ticaret Sicil Numarası : İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: Kuruluş Tarihi : Süresiz.

12 5..4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: T.C. Kanunları na tabidir, Türkiye de kurulmuştur. Firma İletişim Bilgileri: Merkez Adresi Balıkesir Asfaltı 8.Km 020 PK:77 Bandırma Balıkesir Telefon (pbx) Faks İnternet Adresi İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, 8 Nisan 986 tarihinde Oktay Birav, Adnan Erdan, Fikret Çetin, Muammer Birav, Yücel Çetin tarafından kurulmuştur. Şirket in kuruluş sermayesi 40 milyon eski TL dir. Şirket in 9 Temmuz 203 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi ise TL dir. Şirket in esas faaliyet konusu her türlü teneke kutu ve ambalaj sanayi ve ticareti, imalatta kullanılan her türlü tenekenin temini ve depolaması, metal ofset baskı ve serigraf, litograf yapılmasıdır. Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bandırma Balıkesir Asfaltı 8. Km'de bulunan Kutu Oluşum ve Bandırma Örnek Sanayi Sitesi'ndeki Metal Ofset Fabrikaları nda en son teknolojiye sahip Metal Ofset Baskı ve Teneke Kutu Üretim Hatları ile müşterilerinin istekleri ve talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytinyağı, nebati yağ, madeni yağ ve boya sektörleri için teneke ambalaj üretmektedir. Şirket in kendisine ait iki ayrı fabrikası vardır. Birinci fabrika, m 2 kapalı alanı olan Metal Ofset Baskı Tesisi nde baskı hatları, kapak hatları ve atölyesi bulunmaktadır. İkinci fabrika, m 2 kapalı alanı olan Kutu Üretim Tesisi nde ise kesim, dikiş, üretim, sevkiyat gibi üretimin tüm işlemleri yapılmaktadır. Kendi arsası üzerinde 203 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis inşaatı Aralık 204 döneminde tamamlanmış ve ruhsat için Belediye ye başvurulmuştur. Yeni yatırım sonrası metal kutu fabrikasında %60 kapasite artışı sağlanacak ve toplam m 2 kapalı alana ulaşılacaktır. Metal Ofset Baskı Tesisi ne yeni bir Lak Hattı sipariş edilmiş, bedeli ödenmiş, Ekim 204 te kurulum tamamlanmıştır. Ayrıca yeni Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis i için Otomatik Üretim Hattı siparişi verilerek %30 peşinatı ödenmiş ve Kapak Hattı siparişi verilerek %50 peşinatı ödenmiştir. İnşaat bitimine göre yatırım programındaki diğer siparişler verilecek, kurulum gerçekleştirilerek yatırım tamamlanacaktır. Yeni fabrikanın Nisan 205 te işletmeye alınması hedeflenmiştir. Şirket Tarihçesi 986 Daha önceki yıllarda da teneke ambalaj üreten firma, 986 yılında BANTAŞ adını alıp Anonim Şirket'e dönüştürülmüştür. 2

13 994 Bandırma şehir içindeki fabrikadan, Balıkesir Asfaltı 8. Km'deki m 2 kapalı alanda kurulu yeni fabrika binasına taşınmış ve üretim faaliyetlerine bu modern binada devam edilmeye başlanmıştır. 995 Crabtree marka Metal Ofset Baskı ve Lak hattı alınarak kendi ihtiyaçlarına ilave olarak bölgedeki diğer teneke kutu ambalaj üretici firmalara da fason baskı yapılmaya başlanmıştır. 999 Soudronic marka toz lak makinası alınarak, teneke kutu ambalaj gövde iç dikiş yerlerinin izolasyonu tozlak ile yapılmaya başlandı Bandırma Örnek Sanayi Sitesi nde m 2 kapalı alana sahip Metal Ofset Baskı Fabrikası kurulmuş ve faaliyete başlanmıştır İşletme için TS-EN ISO Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır. 200 Mailender Metal Ofset Baskı ve Lak hattı alınarak yeni kurulan Ofset Baskı fabrikasına kurulumu gerçekleştirilmiş ve Ofset baskı ve laklama kapasitesi arttırılmıştır Yeni kurulan Metal Ofset Fabrikası nın bakım, tamir, yenileme ve Ar-Ge amaçlı gereken makine ve teçhizatlar alınarak gelişmiş bir atölye kurulmuştur Kutu Üretim Fabrikası na SIG marka tam otomatik makas ve Canman ile Frei marka dikiş ve toz lak hatları alınarak teneke kutu üretim hatları modernize edilmiştir kg ve 7 kg tam otomatik teneke kutu ve kapak üretim hatları alınarak üretim kapasitesi artırılmıştır İşletme için TS-EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır Mailender 222 model 2 renkli Ofset Baskı ve Lak hattı alınmış ve Metal Ofset Baskı Fabrikası na eklenmiştir. Bu en son ileri teknoloji ürünü Metal Ofset Baskı ve Lak makinası ile Metal Ofset Baskı ve Laklama kapasitesi artmıştır Metal Ofset Baskı Fabrikası na tam otomatik 500 gr ve kg alüminyuım kapak üretim hatları kurulmuştur. 200 Kutu Üretim Fabrikası na Soudronic marka tam otomatik makas, sıfır dikiş ve tozlak üretim hatları alınarak üretim kapasitesi arttırılmıştır. 203 Şirket paylarının halka arzı ve gerekli resmi işlemlerin başlatılması kararı alınmıştır. Şirket yeni üretim tesisi kurmak amacıyla Şirket in Kutu Fabrikası yanında bulunan m² araziyi satın alarak, Kasım ayında Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis ini inşaasına başlamışır. 204 Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis inşaatı Aralık 204 döneminde tamamlanmış, Otomatik Üretim Hattı siparişi verilerek %30 peşinatı ödenmiş ve Kapak Hattı siparişi verilerek %50 peşinatı ödenmiştir. (Yeni yatırımını tamamlaması sonrası, toplam m² kapalı alana kavuşacaktır. Yapılan yeni makine yatırımlarıyla kapasitede % 60 artış hedeflenmektedir.) 5.2. Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: 200 Kutu Üretim Fabrikası na Soudronic marka tam otomatik makas, sıfır dikiş ve tozlak üretim hatları alınarak üretim kapasitesi artırılmıştır. (Soudronic-ot.dikiş-toz lak hattı-fırın: ,4 TL ve Soudronic-duble kesici makas: ,87 TL 3

14 yatırım yapılmıştır. Bu yatırım için Halkbank - Dünya Bankası Kobi kredisi ( tarihinde Euro) kredi kullanılmıştır. 20 Taşıt yenileme, eski araçların satılması ve yeni taşıt alınması (yatırım için kullanılan tutar TL, eski araçların satılmasından gelen tutar sonrası net TL), Makine yatırımı ise Batı Mak.kapak delme.kıvırma kalıpları.kıvırma mak. ( TL TL) yatırım yapılmıştır. Özkaynak kullanılmıştır. 202 Makine - tesis yatırımı olarak Vatan Mak - Otomatik teneke gövde üretim hattı yatırımı yapılmıştır. Yatırımın gerçek tutarı ,07 TL dir. Bu yatırımın finansmanın %45,75 i Güney Marmara Kalkınma Ajansı nın hibe desteğinden yararlanılarak, geri kalan tutar ( ,05 TL) ise özkaynak kullanımı ile yapılmıştır. Aynı yıl içinde Vatan Mak. Kapama kontrol cihazı yatırımı, ,55 TL dir, özkaynak kullanılmıştır. Şirketin taşıt araçları yenileme ve yeni forklift alımı yapılmıştır. 203 Şirket yeni üretim tesisi kurmak amacıyla Şirket in Kutu Üretim Fabrikası yanında bulunan m 2 arazi TL bedelle satın almıştır. 203 Kasım ayında bina inşaatı başlamıştır. Firmanın yeni yatırımını tamamlaması sonrası, toplam m² kapalı alana kavuşacaktır. Yapılan yeni makine yatırımlarıyla kapasitede %60 artış hedeflenmektedir. Arsa alımı özkaynaklarla sağlanmıştır. Bina inşaatı özkaynak ve Halkbank tan alınan yatırım kredisi ile devam etmektedir. 204 Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis inşaatı Aralık 204 döneminde tamamlanmış, ruhsat için Belediye ye müracaat edilmiştir. Otomatik Üretim Hattı siparişi verilerek %30 peşinatı ödenmiş ve Kapak Hattı siparişi verilerek %50 peşinatı ödenmiştir. Tüm yatırım kapsamı için TL Yatırım Kredisi alınmıştır. Gereken yerde işletme özkaynaklarıyla destek sağlanmaktadır. Şirketin dönemler itibarıyla maddi duran varlık yatırımları aşağıdaki gibidir: Yatırım (TL) Binalar Makine Tesis ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Yapılmakta Olan Yatırımlar Toplam Yatırım Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları-Dipnot:5 Ortaklık açıklanan yatırımlarında, uzun vadeli banka kredisi ile kendi özkaynaklarını finansman kaynağı olarak kullanmaktadır. Yatırımlar teşvik belgelidir İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: Ortaklık, yeni üretim tesisi kurmak amacıyla şirketin kutu fabrikası yanında bulunan m 2 araziyi TL ye satın almıştır. (Firmanın yaptığı yeni yatırımla, Şirket toplam m² kapalı alana kavuşacaktır.) 4

15 8.000 m 2 lik kendi arsası üzerinde 203 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis inşaatı, Aralık 204 döneminde tamamlanmış ve ruhsat için Belediye ye başvurulmuştur. Yeni yatırım sonrası metal kutu fabrikasında %60 kapasite artışı sağlanacak ve toplam m 2 kapalı alana ulaşılacaktır. Yeni fabrikanın Nisan 205 te işletmeye alınması hedeflenmiştir. Metal Ofset Baskı Tesisi ne yeni bir Lak Hattı sipariş edilmiş, bedeli ödenmiş, Ekim 204 te kurulum tamamlanmıştır. Ayrıca yeni Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis i için Otomatik Üretim Hattı siparişi verilerek %30 peşinatı ödenmiş ve Kapak Hattı siparişi verilerek %50 peşinatı ödenmiştir. İnşaat bitimine göre yatırım programındaki diğer siparişler verilecek, kurulum gerçekleştirilerek yatırım tamamlanacaktır. Yatırımlarda özkaynak ve yabancı kaynak (banka kredisi) kullanılmıştır İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: Yoktur İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: tarih ve sayılı yatırım teşvik belgesi, tarih ve sayılı müracaat ile tamamlama vizesi almıştır. Yatırım teşvik gümrük ve KDV muafiyeti konusundadır. Yatırım Teşvik Belgeleri Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ve tarihli 5 yıl süreli iki adet yatırım teşviği almıştır. Yatırım teşviklerinin ayrıntıları aşağıdaki gibidir. TEŞVİK- TEŞVİK-2 Alınma Tarihi Teşvik Numarası Kulanım Süresi 5 yıl 5 yıl Teşvik Tutarı TL TL Teşviğin Yaralanma Unsuru Sigorta primi işveren hissesi desteği ve kurumlar vergisi desteği Sigorta primi işveren hissesi desteği ve kurumlar vergisi desteği Alınma Amacı Muhasebeleştirilmesi Yatırımın Finansmanı Ofset baskılı metal levha imalatı(sabit kıymet yatırımı) Yatırım yapıldıkça aktifleştirilip sabit kıymetlere eklenerek %20 özkaynak %80 yabancı kaynak Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları-Dipnot:7 Muhtelif ebatta teneke kutu imalatı(sabit kıymet yatırımı) Yatırım yapıldıkça aktifleştirilip sabit kıymetlere eklenerek %20 özkaynak %80 yabancı kaynak 5

16 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.. Ana faaliyet alanları: 6... İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin esas faaliyet konusu her türlü teneke kutu ve ambalaj sanayi ve ticareti, imalatta kullanılan her türlü tenekenin temini ve depolanması, metal ofset baskı ve serigraf, litograf yapılmasıdır. Şirket önce ofset baskı tesisinde, ambalaj kutusu imal edilecek metal levhaların üzerine müşterinin isteği doğrultusunda müşteri etiketi, tanıtım veya logosu gibi dizaynları basmakta, daha sonra ofset baskısı yapılan metal levhalar metal ambalaj tesisinde istenen ebat, form ve şekillerde metal ambalaj kutusu olarak üretilmektedir. Metal Ambalaj Şiket, Metal Ambalaj üretiminde yıllık adet muhtelif çapta metal kutu üretme kapasitesine sahiptir. Metal Ambalaj üretiminde 203 yılı itibarıyla %80 kapasite kullanım oranı mevcuttur. Şirket te peynir, zeytin, turşu, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve benzer sektörlerin teneke kutu ambalajları müşterilerin talepleri doğrultusunda gıdaya uygun olarak tam otomatik hatlarda el değmeden üretilmektedir. Gıda ürünlerinde kullanılan ambalaj malzemelerinin üretim aşamasında, gıda tüzüğüne uygun lak, conta ve tozlak kullanılmaktadır. Ürünler, TS-EN ISO Kalite Yönetim Sistemi ve TS-EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi güvencesindedir. Ürünlerin kalite ve gıdaya uygunluk testlerinden başarıyla geçtikten sonra, gıda güvenliği koşullarına uygun şekilde ambalajlanarak firmaya ait araçlarla müşterilere istenilen tarihte sevki sağlanmaktadır. Köşeli Teneke Kutu Ebatları 90X90mm 90X60mm 6X49mm 60X60mm 99X99mm 25X25mm 235X235mm Yuvarlak Teneke Kutu Ebatları Ø 99mm Ø 48mm Ø 53mm Ø 24mm Teneke ambalajların boyları müşterilerin talebi doğrultusunda 55 mm ile 380 mm arasında değişebilmektedir. Metal Ofset Baskı Şirket, Metal Ofset Baskı faaliyetinde yıllık kg. ( m 2 ) metal ofset baskılı levha üretim kapasitesine sahiptir. 6

17 Ofset Baskı Fabrikası nda gıdaya uygun laklama ve en yüksek kalitede metal ofset baskı hatları ile gerçekleşmektedir. Şirket, Metal Ofset Baskı kalitesine çok büyük önem vermekte ve bu amaçla sürekli yeni yatırımlar yapmaktadır. Metal Ofset Baskı ve laklama hatlarında, 0,2-0,50 mm kalınlıkları aralığında, en küçük 70X50 mm ve en büyük 200X970 mm ebatlarındaki teneke levhalara ofset baskı ve laklama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ofset baskı tesislerinde işletmenin ihtiyacına ek olarak, sektördeki diğer teneke kutu üretici firmalara da metal ofset baskı hizmeti verilmektedir. Satışların Segment Dağılımı Şirket ürünlerini ofset fabrikası sonrası metal ambalaj ürünü olarak sattığından üretim rakamları metal ambalaj ürünleri ağırlıklıdır. Satışlar (TL) (%) (TL) (%) (TL) (%) (TL) (%) Metal Kutu , , , ,4 Diğer Ürün ve , , , ,6 Hizmetler Toplam Satışlar Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları-Dipnot:3 Şirketin tek vardiya üzerinden hesaplanan üretim kapasitesi bilgileri aşağıdadır. Üretim Kapasitesi Miktar Metal Kutu* Adet Metal Ofset Baskılı Levha** Kg Kaynak:*Balıkesir Sanayi Odası tarih2/46 numaralı Kapasite Raporu **Balıkesir Sanayi Odası tarih2/07 numaralı Kapasite Raporu Ortaklığın 20, 202, 203 ve itibariyle gerçekleşen metal kutu üretim sayıları ve kapasite kullanım oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Üretim Konusu Adet % Adet % Adet % Adet % Metal Kutu , ,6 Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları-Dipno:3 ve Kapasite Raporu Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: Yoktur Başlıca sektörler/pazarlar: 7

18 6.2.. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Dünya da Ambalaj Sektörü Dünya ambalaj sanayi pazarı 670 milyar dolar büyüklüğündedir ve sektörde yıllık ortalama %3 büyüme gerçekleşmektedir. Sektör büyüklüğünün 206 yılında 820 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Pazarın % 4 ini plastik ambalaj, % 3 ini kağıt-karton ambalaj, % 5 ini metal ambalaj, % 7 sini cam ambalaj oluşturmaktadır. Ambalaj sanayisi sektöründe büyümeyi sağlayan etkenler kentleşme, inşaat ve konut yatırımları, gelişmeye başlayan sağlık hizmetleri sektörü ve Brezilya, Çin, Hindistan ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki hızlı büyüme olarak sıralanabilir. Gelişmekte olan bölgelerde harcanabilir kişisel gelirde yaşanan artışlar tüketimi artırmakta ve artan tüketim sonucunda ambalaj talebi de yükselmektedir. Örneğin, tüketiciler üzerindeki zaman baskısı nedeniyle çamaşır ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalarda yaşanan talep artışı, sadece bu eşyaların paketlenmesi için gerekli olan ambalaj talebini değil, bu makinelerin çalıştırılması için gerekli olan ev bakım ürünleri talebini ve dolayısıyla bu ürünler için gerekli ambalaj talebini de artırmaktadır. 206 yılına kadar 43 milyar dolar büyüyeceği tahmin edilen gıda ve içecek piyasası, gıda ve sağlık hizmetleri ambalajlarının, global ambalaj piyasasında en büyük nihai kullanım ürünü olarak kalmasını sağlamaktadır. 206 yılına kadar sağlık hizmetleri ambalaj piyasasının her yıl ortalama %4,5 ve kozmetik ambalajı piyasasının her yıl ortalama %4,2 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 200 yılında, 37 milyar dolarlık talep ile ABD ambalaj sanayi piyasasında en büyük tüketici olmuştur. ABD nin en yakın takipçisi 80 milyar dolarlık taleple Çin dir. 207 yılında Çin in ABD yi geçmesi ve Hindistan ın ambalaj talebini ikiye katlayarak ilk on ambalaj talep eden ülke arasına girmesi beklenmektedir. 200 yılı dünya ambalaj sanayi ihracatı yaklaşık 232 milyar dolar olmuştur. Bir önceki yıla göre % 8 oranında artmıştır. Dünya ambalaj ihracatının % 56 sını plastik ambalaj, % 3 ini kağıt-karton ambalaj oluşturmaktadır. Sırasıyla ihraç edilen diğer ambalaj ürün grupları; metal, cam ve ahşap ambalajlardır. Dünyanın en büyük ambalaj ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri Almanya, ABD, Çin, Japonya ve İtalya dır. Dünya Ambalaj Sanayi İhracatı, (Değer: Milyon ABD Doları) Ürün Grupları Metal Kaynak: ITC-International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi) - Trademap Başlıca İhracatçı Ülkeler ve % Payları Almanya, %2 ABD, %9 İtalya, %7 Çin, %6 İspanya, %5 (Erişim ) 8

19 Türkiye de Ambalaj Sektörü Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür. Son beş yılda ortalama %6 oranında büyüyen ambalaj sanayi, 2009 yılındaki %5 lik küçülmenin ardından 200 yılında %7,6 lık büyüme ile hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması sektörün hızlı gelişmesindeki başlıca etkenlerdir. Türkiye'de ambalaj malzemesi üreten yaklaşık firma mevcuttur. Bu firmaların büyük çoğunluğu orta ve küçük ölçekli firmalardır. 53 ambalaj üreticisi iş hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük.000 şirketi arasındadır. Ambalaj sektöründeki firmalar yoğun olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Manisa da faaliyet göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalar; plastik, kağıt-karton, metal, cam ve ahşap ambalaj olmak üzere beş ana grupta üretim yapmaktadırlar. Toplam ambalaj sanayi üretimi yıllık miktar olarak 5,5 milyon ton civarında olmuştur. 200 yılında 7,9 milyar $ olarak gerçekleşen sektör büyüklüğünün 20 yılında 9 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Türkiye de Ambalaj Üretimi Ürün Grubu Kağıt Ambalaj Karton Ambalaj Oluklu Mukavva Plastik Ambalaj Metal Ambalaj Cam Ambalaj Ahşap Ambalaj Toplam (Ton) Piyasa Hacmi ($) Cirosal Gelişme (%) Kaynak : ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği Ambalaj tüketimine alt gruplar bazında baktığımızda; %39 kağıt, karton ve oluklu mukavva ambalajlar, % 33 plastik ambalajlar, %3 cam ambalajlar, %8 ahşap ambalajlar ve %7 metal ambalajlar oluşturmaktadır. Türkiye de plastik ambalaj üretimi yaklaşık,8 milyon tonun üzerindedir. Türk PE ve PP dokuma torbalar ve çuvallar sektörü önemli üretim ve ihraç kapasitesine sahiptir. Kağıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri, ambalaj sanayinin önemli sektörlerden biri haline gelmiştir ve ambalaj sanayindeki üretimin %39 u bu sektöre aittir. Kağıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri sektörünün toplam üretimi 2, milyon tonun üzerindedir. Metal ambalajların üretim kapasitesi 600 bin tona ulaşmıştır. Üretimi ise 388 bin ton civarındadır ve ambalaj sanayi üretiminde %7 lik paya sahiptir. 9

20 Ayrıca Türk ambalaj sektörü kalitede dünya standartlarına ulaşmıştır. ISO 9000, ISO 400 ve ISO alan firma sayısında önemli bir artış vardır. Sektörde araştırma ve geliştirme ve bu bağlamda yapılan ambalaj tasarımları dünya çapında rekabet edebilmek için büyük önem kazanmış durumdadır. Türk ambalaj üreticileri ulusal ve uluslararası çevre düzenlemeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu düzenlemelere uyum göstermektedirler. Yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile; a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması, c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, ç) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılmasına ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulması amaçlanmıştır. Metal Ambalaj Sektörü Dünyada çevre duyarlılığının giderek yaygınlaşıp artması ve bu bağlamda, atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi konusunun önem kazanması, geri dönüştürülebilir ambalaj malzemelerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Manyetik olduğu için toplanması/ayrıştırılması daha kolay olan, % 00 oranında geri kazanılabilen ve birçok ikame malzemeye göre çok daha hızlı oksitlenerek doğaya karışabilen teneke, bu özellikleri ile çevre dostu bir ambalaj malzemesi olarak kabul edilmektedir. Tenekenin, birçok ikame ambalaj malzemesine göre sahip olduğu aşağıdaki avantajlar, metal ambalaj sektörü ve teneke üreticileri için şimdi ve gelecekte önemli bir rekabet üstünlüğü oluşturmaktadır. - Kaynaklanabilirlik, - Hafiflik, - Işık, hava ve suya karşı güçlü bir bariyer oluşturması, - Böceklere ve kemirgenlere karşı yeterli derecede sağlam ve dayanıklı olması, - Sterilizasyon için ısıtabilme ve hemen soğutma yapılabilmesi, - Bozulabilir gıdaları güvenilir şekilde muhafaza edebilmesi, - Sınırlı üretim dönemleri olan gıda ürünlerini ileride kullanılmak üzere saklayabilmesi - Çekici/parlak yüzey görüntüsü, - İnsan sağlığına zarar vermemesi metal ambalajın tercih edilmesini sağlamaktadır. 2 Sektörün kullanmakta olduğu ana hammadde Kalay ve Krom Kaplı Yassı Çelik lerdir. Gıda sektöründe kullanılan ambalajlar 9 çeşittir. Bunlar teneke, teneke + alüminyum, cam, plastik + pet, kâğıt, oluklu mukavva, alüminyum takviyeli kâğıt, alüminyum ve selafon ambalajlardır. Bunlardan plastik/pet ambalaj, teneke ambalaj, cam ambalaj ve kâğıt ambalaj ana grupları oluştururlar. Gıda ürünlerinin yüzde 87 sinde bu 4 ambalaj grubu kullanılmaktadır. Her gıda ürününün özelliğine göre kullanılan ambalaj tipi değişiklik göstermektedir. 2 ontentid=kybop%2bk%2f%2fnb8labz2wljjg%3d%3d (Erişim ) 20

SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ DEĞİLDİR. BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ DEĞİLDİR. BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ DEĞİLDİR. BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında Özet Bilgi

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında Özet Bilgi antaş andırma mbalaj Sanayi ve Ticaret.Ş. Hakkında Özet ilgi Tarihçe ve Faaliyet lanı Daha önceki yıllarda teneke ambalaj üreten firma, 1986 yılında NTŞ adını alıp anonim şirkete dönüştürülmüştür. Şirketin

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. 12 Mayıs 2015

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. 12 Mayıs 2015 Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. 12 Mayıs 2015 İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 Pay Tebliği nin 29. Maddesi 2. Fıkrasına istinaden Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Gedik

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 8 Mayıs 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 8 Mayıs 2014-1 - NTŞ NDIRM MLJ SNYİ VE TİCRET.Ş Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin nalist Raporu izim Menkul Değerler.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

BANTAŞ Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ

BANTAŞ Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ BANTAŞ Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ 12 MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER 1- HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER... 2- ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİ... 3- FİNANSAL BİLGİLER... 4- DEĞERLEME

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZI FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZI FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZI FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler Halka Arz Öncesi Sermaye 13.000.000 TL A Grubu (Nominal) 1.000.000

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ Mayıs 2015 İÇİNDEKİLER 1. Sektörel Bilgi... 3 1.1. Dünyada Ambalaj Sektörü... 3 1.2. Türkiye de Ambalaj Sektörü... 3 1.3. Metal

Detaylı

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır.

Ambalaj Sanayi, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 582. 635. 641. 642. 658. 665. 692. 699 ve 892. bölümlerde tanımlanmıştır. AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özet

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özet SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ DEĞİLDİR. BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığın çıkarılmış/ödenmiş

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR. Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ

POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR. Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ Polisan Holding Tesisleri - Dilovası POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ www.denizyatirim.com 444 0 800 www.polisanholding.com.tr

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Türk ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortalama

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler ULUSOY ELEKTRİK 2. Değerlendirme Raporu 21 Eylül 2015 ULUSOY ELEKTRİK 2. DEĞERLENDİRME RAPORU EYLÜL 2015 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU 2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 04.03.2016 Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A-

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 16.12.2013 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş.

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. Serdar Ceylan serdarceylan@metroyatirim.com.tr 10.05.2014 Önemli Not: İşbu analist raporu, Metro Yatırım

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM 14.06.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu 2015 1Y - Başlıca Gelişmeler Toplam süt ürünleri pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ciro bazında %9,9 oranında büyüdü ancak yoğurt

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017 2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 30 Ekim 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 30 Eylül 2013

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 30 Eylül 2013 Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Haziran 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU 2016 EYLÜL EKİM - SEKTÖREL KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU Melisa KORKMAZ Uygarlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olan ve yaygın olarak kullanılan kağıt, M.S. 105 yılında Çinliler tarafından bulunmuştur.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU

PAG EV. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU 1989 PAG EV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı TÜRKiYE AMBALAJ MAMULLERİ 2012 YILI 3 AYLIK SEKTÖR İZLEME RAPORU ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ 1 TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ PLASTİK HAMMADDE: Plastik Hammadde Üretimi: Barbaros Demirci Genel Müdür Neslihan Ergün Teknik Uzman 2010 yılının 9 ayında,

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir.

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. İÇİNDEKİLER PLASTİK SEKTÖRÜ... 2 Plastik Sektörüne Genel Bakış... 2 DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ... 3 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ... 4 Türkiye de Plastik Mamul Üretimi... 5 Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı...

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 02.05.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI AMBALAJ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 24/08/2006 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 00 00 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Toplantısı Kararı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Toplantısı Kararı Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Komite Toplantısı Kararı Toplantı Tarihi : 17/02/2017 Toplantı Karar No : 02/2017 Toplantı Yeri : Şirket Merkezi Toplantıda Bulunanlar : M. Ali ZENGİN Cüneyt

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı