BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK)"

Transkript

1 BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK) Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../205 tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın (www.bantas.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (www.gedik.com), Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nin (www.piramitmenkul.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 0 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.

2 İÇİNDEKİLER. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER BAĞIMSIZ DENETÇİLER.5 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR EĞİLİM BİLGİLERİ KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER ANA PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA İLGİLER İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

3 KISALTMA VE TANIMLAR Ar-Ge Borsa / BİAŞ / BİST EURO KAP KVK MKK SGK SPK / Kurul SPKn Bantaş, Şirket, Ortaklık, İhraççı Takasbank TL TTK TTSG TÜİK UMS/UFRS USD, Dolar, $ Gedik Yatırım / Konsorsiyum Lideri Piramit Menkul / Konsorsiyum Üyesi VUK Araştırma ve Geliştirme Borsa İstanbul A.Ş. Avrupa Birliği Para Birimi Kamuyu Aydınlatma Platformu Kurumlar Vergisi Kanunu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sosyal Güvenlik Kurumu Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Muhasebe Standartları /Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları Amerika Birleşik Devletleri Doları Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Vergi Usül Kanunu 3

4 . İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Fikret ÇETİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANININ TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yatırım Kuruluşu (Konsorsiyum Lideri) GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Sorumlu Olduğu Kısım: Zafer H. AKSOY Kurumsal Finansman Müdürü Erhan TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANININ TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yatırım Kuruluşu (Konsorsiyum Üyesi) PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Mehmet OSMANOĞLU Genel Müdür Mert NAYIR Yönetim Kurulu Üyesi İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANININ TAMAMI 4

5 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Ticaret Ünvanı Adresi Sorumlu Ortak Baş Denetçi Randıman YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. İncirli Cad. Yeşilada Sk. No:2/7 B Blok Bakırköy İstanbul Gürcan GÜNESER 2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Yoktur. 3.SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Bilanço Kalemleri (TL) Dönen Varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal Yatırmlar Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Aktif Toplamı Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Ödenmiş Sermaye

6 Gelir Tablosu Kalemleri (TL) Net Satışlar Brüt Satış Karı Esas Faaliyet Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı Dönem Karının/Zararının Dağılımı - Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç/Kayıp 2,73 24,0 7,58 6,57 Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 20 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ 4. İhraççıya ve Faaliyetlerine İlişkin Riskler - TL bazında alınan işlerle ilgili satınalmanın döviz üzerinden yapılması nedeniyle Şirket in kur riski bulunmaktadır. Şirket in ana maliyet kalemleri dövize bağlıdır. Dövizde yaşanabilecek yükseliş şirketin karını olumsuz etkileyebilecektir. - Şirket in vadeli satışları nedeniyle Şirket in tahsilat riski vardır. Şirket müşterilerinin bir kısmı ödeme güçlerini kaybedebilir, böylelikle şirketin alacaklarının bir kısmı şüpheli hale dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir ve şirketin mali durumu olumsuz etkilenebilir. - Şirket in yurtiçi ve yurtdışı müşterileri olan özel sektör kuruluşları ile yaptığı anlaşma ve kontratlar karşı tarafça iptal edilebilir. Böyle bir gelişme şirketin ciro ve karlılığına olumsuz yansıyabilir. - Şirket in nitelikli iş gücüne dayanması ve üretim giderlerinde hammadde ve enerji kullanımının önemli olması nedeniyle bu alanlarda maliyet artışları ve şirketin faaliyetlerine olumsuz etkisi söz konusu olabilir. - Hızlı büyüme Şirket in iş yapış tarzında, müşteri portföyü ve profilinde, ticari alacaklarının (vade, tahsilat yöntemi vs.) yapısında ve kompozisyonunda hızla değişime neden olabilir. Bu gelişmenin yönetimsel riskler doğurabilme olasılığı mevcuttur. - Taahhüt edilen işin siparişinde olabilecek örtülü eksik ve hatalara bağlı olarak işin teknik şartnameye uygun teslim edilmemesi şirket açısından risktir. Bu durumda Şirket in hak edişlerini hiç veya eksik alma ihtimali ortaya çıkacaktır. - Müşterinin içine düşeceği mali sıkıntılara bağlı olarak hak edişlerin zamanında veya hiç alınamaması, tahsilat süreçlerinde yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar nedeniyle Şirketin işletme sermayesi maliyetlerine katlanma riski, bu riski ortadan kaldıracak nitelikte müşterilerden herhangi bir teminat alınamadığı haller söz konusu olabilir. - Şirket in işletme sermayesinin yetersizliği halinde dış kaynak kullanımın getirdiği finansman yükü oluşacaktır. Şirket üstlendiği siparişleri çoğunlukla kendi özkaynağı ile başlatmaktadır, büyük çaplı siparişlerde özkaynak yetersizliği nedeniyle dış kaynak kullanımı ihtiyacı olabilir ve bu nedenle Şirket in finansman giderlerinde artış görülebilir İhraççının İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler - Şirket, metal ambalaj alanında faaliyet göstermektedir. Metal ambalaj sektörü, gıda sektörünün ayrılmaz bir parçası olup, gıda sektöründe yaşanması muhtemel her türlü 6

7 olumlu-olumsuz gelişme doğrudan metal ambalaj işlerini etkilemektedir. Şirket in satış gelirleri ile faaliyetlerinin devamlılığının büyük ölçüde gıda sektöründeki gelişmelere ve Şirket in metal ambalaj işi alabilmesine bağlı bulunmaktadır. - Metal ambalaj sektörünün en önemli maliyet kalemi, hammadde için kullandığı metal ürünlerdir. Kullanılan metal ağırlıklı olarak çelik olması nedeniyle Şirket in hammadde maliyetleri, metal emtiaların fiyatlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla bu gibi ana maliyet kalemlerinin dövizdeki artıştan farklı olarak fiyatlarının artması riski bulunmaktadır. Beklenmeyen fiyat artışları ile ilgili olarak sözleşmelerde genellikle koruyucu madde bulunmamaktadır. - Metal ambalaj ürünlerine mevcut durumda alternatif olan diğer ambalaj ürünlerinde yaşanabilecek olası maliyet azaltıcı veya teknolojik gelişmeler, metal ambalaj ürünlerinin kullanımının azalmasına yol açabilir ve Şirket in satış gelirleri bu durumdan olumsuz etkilenebilir. - Şirket in mamüllerini girdi olarak kullanan sektörlerde maliyet, teknoloji, tedarik koşulları gibi etkenler neticesinde metal ambalaj ürünlerin yerine geçebilecek alternatif malzemelerin kullanılması veya yeni ambalaj ürünlerinin geliştirilmesi gibi durumların ortaya çıkması, Şirket in faaliyet sonuçlarını ve karlılığı etkileyebilecek bir diğer etkendir Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Riskler - Şirket in bağlı bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatlarında yapılabilecek değişiklikler şirket için bir risk unsuru oluşturabilir. Bu bağlamda maliyet unsurları olan doğrudan ve dolaylı vergilere ilişkin kamu otoriteleri tarafından alınabilecek olası kararlar Şirket in faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. - Şirket ürünlerinin ağırlıkça gıda sektörüne hitap etmesi nedeniyle, gıda ürünlerinde kullanılan ambalaj ve paketleme ürünlerine yönelik yurtiçi ve/veya yurt dışında yapılacak mevzuat değişiklikleri Şirket için bir risk unsuru oluşturabilir. Şirket yeni çıkacak sektörel mevzuatlara uyum sağlayamayabilir Finansal Risk Sermaye Riski Şirket, sermaye yeterliliğini borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Sermaye riski, Şirket in kaynağı ne olursa olsun büyüyen riskler karşısında özsermayenin yetersiz kalabileceği durumları ifade etmektedir. Borç/Özsermaye oranında, oranın öz sermaye aleyhine bozulması, uzun vadede Şirket in sermaye yeterliliği ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından sorun yaratır. 20, 202, 203 ve tarihleri tarihleri itibarıyla net borç/ özkaynak oranı aşağıdaki gibidir: Mali Kalemler (TL) Toplam Borçlar Eksi:Nakit ve nakit benzerleri* Net Borç Toplam Özkaynak

8 Ödenmiş Sermaye Net Borç /Toplam Özkaynak Oranı % 27,8 9,6 22,0 39,3 Kaynak: Bağımsız Denetime Tabi Tutulmuş Mali Tablolar *Nakit benzeri finansal yatırımlar dahil değildir. Şirket in ticari borç ve kredi borcu dahil toplam borçları, tarihi itibariyle TL, net borcu TL ve 30 Eylül 204 itibariyle özkaynaklarının %27,8 i mertebesindedir Kredi Riski Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır itibariyle TL ticari alacakları ve TL banka mevduatı kredi (alacak tahsilatı), itibarıyla Şirket in TL ticari alacakları ve TL ise banka mevduatı kredi (alacak tahsilatı) riskine maruz olan tutarlardır. Ticari alacakların TL si vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklardan oluşmaktadır. Şirket söz konusu alacaklarının bir kısmını tahsil edemeyebilir ve bu durumda karşılık ayırmak suretiyle zarar yazabilir. Şirket in kredi riski, Türkiye de bankaların durumu, mali yapıları ve denetimi dikkate alınarak Şiket in banka mevduatlarının riskinin düşük olacağı kabulüyle, esasen kendi ticari alacaklarına atfedilebilir. Şirket in alacakları tek bir sektörde yoğunlaşmıştır. Ancak Şirket in alacakları çok sayıda firmaya dağılmış olduğundan yoğun bir kredi riski söz konusu değildir. Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski Ticari Alacaklar Diğer Taraf İlişkili Taraf Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Diğer Taraf Taraf Bankalardaki Mevduat Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu-Dipnot:33 Türev Araçlar Diğer Likidite Riski Likidite riski, bir işletmenin banka kredileri, ticari borçlar ve diğer yükümlülüklerini vadesi geldiğinde nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanmasından kaynaklanmaktadır. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fon akışına sahip olmaları gerekir. Özellikle ticari alacak ve ticari borçlarda vade uyumu büyük önem arzeder. Söz konusu risk, kredi kuruluşlarından borçlanma limitlerine bağlı kalınarak nakit giriş ve çıkış hacminin eşleştirlmesiyle karşılansa da finansal kredilerde bankaların tanımış olduğu limitlere de ulaşılması durumunda Şirket bu tür bir riskle karşılaşabilir. 8

9 İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Şirket in 0-2 ay arası vadesi gelecek olan ve ödemesi gereken yükümlülüklerinin toplamı, tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançolarına gore TL olup, bu tutarın TL si banka kredisi, TL si ticari borçlardan ve diğer yükümlülüklerden oluşmaktadır. 3 Aralık 203 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançolarına göre TL dir. Bu tutarın TL si banka kredisi, TL si ticari borçlardan ve diğer yükümlülüklerden oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülüklerin, alacakların tahsil edilmesinden ve yeni banka kredileri temin edilmesinden sağlanan nakit ile karşılanamaması durumu likidite riskini oluşturmaktadır. Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. 3 Aralık 203 tarihi itibari ile Şirket in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımı aşağıdaki gibidir: Sözleşme Uyarınca Vadeler Defter Değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-2 ay arası (II) -5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun(iv) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler (TL) Banka Kredileri Ticari Borçlar (Net) Ticari Borçlar Borç Senetleri Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar 0 0 Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu-Dipnot:33 30 Eylül 204 tarihi itibari ile Şirket in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımı aşağıdaki gibidir: Sözleşme Uyarınca Vadeler Defter Değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-2 ay arası (II) -5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun(iv) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler (TL) Banka Kredileri Ticari Borçlar (Net) Ticari Borçlar Borç Senetleri Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu-Dipnot:33 9

10 4.4.4.Piyasa Riski Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır Kur Riski Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket başlıca EURO ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şirket in , , tarihleri itibari ile yabancı para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu TL Karşılığı (Fonksiyonel Para Birimi) DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU TL Karşılığı ABD (Fonksiyonel Doları Avro CHF Para Birimi) ABD Doları Avro CHF Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu-Dipnot:33 Şirket in 3 Aralık 203 yılı Bağımsız denetim raporunda yer verildiği şekliyle, döviz kurlarının 3 Aralık 203 tarihi sonrası %0 artış kaydetmesi halinde Şirket, TL kur geliri, döviz kurlarının % 0 değer kaybetmesi halinde TL kur gideri zararı yazacaktır. Şirket in tarihi itibari ile yabancı para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU TL Karşılığı (Fonksiyonel Para Birimi) ABD Doları Avro CHF Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu-Dipnot: Faiz Oranı Riski Şirket in bilanço tarihi (3 Aralık 203) itibariyle değişken faiz oranlı yükümlülükleri ve borçları olmadığı için, Şirket faiz oranı riski taşımamaktadır. Şirket in bilanço tarihi (30 Eylül 204) itibariyle değişken faiz oranlı yükümlülükleri ve borçları olmadığı için, Şirket faiz oranı riski taşımamaktadır. 0

11 Şirket in, finansal varlık ve yükümlülükleriyle ilgili maruz kaldığı faiz oranı riski, bu bölümün likidite riski kısmında (4.4.3) yer verilmiştir Diğer Riskler 4.5. Coğrafi Bölgede Ekonomik Politik Değişim Riskleri Türkiye nin içinde bulunduğu coğrafi bölgede ortaklığın faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerde siyasi ve ekonomik koşullarda değişiklikler söz konusu olabilmektedir. Bu koşullardaki değişiklikler ortaklığın ihracat faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmektedir Dünya Ekonomik Krizinin Türkiyeye Yansımaları Riski 2007 yılından bu yana dünyada yaşanan ekonomik kriz gıda sektörünü olumsuz etkilemiştir, ortaklığın içinde bulunduğu sektör gıda sektörüne bağlı faaliyet gösteren bir sektördür, bu açıdan metal ambalaj sektörü yaşanan ekonomik krizin etkilerini 20 yılına kadar hissetmiştir. 203 yıl sonuna doğru gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan sorunlar, global ekonomik büyümenin yavaşlama ihtimali, gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan hızlı değer kayıpları, yakın çevre ülkelerde siyasi ve toplumsal olaylar, genel olarak global ekonomik görünümü olumsuz etkileyebilir ve bu durum Şirket in ticari faaliyetlerinde ve büyüme hedeflerinde beklenmedik kayıplara veya Şirket in beklenen performansı gösterememesine sebep olabilir Türkiye Makro Ekonomik Şartlarındaki Değişimden Kaynaklanan Riskler Türkiye de uygulanan orta vadeli ekonomik programlar ve 5 yıllık kalkınma planları gıda sektörü açısından büyüme hedefleri içermektedir, ancak yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle gıda sektörü ürünlerine olan talebin canlı tutulması hedeflenmektedir. Ülkenin makro ekonomik şartlarında istikrarın bozulması halinde gıda sektörünün etkilenmesi nedeniyle Ortaklık faaliyetleri olumsuz sonuçlanabilir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.. İhraççı hakkında genel bilgi: 5... İhraççının ticaret unvanı: BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Adresi : Balıkesir Asfaltı 8.Km 020 PK:77 Bandırma Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğü : Bandırma Ticaret Sicil Numarası : İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: Kuruluş Tarihi : Süresiz.

12 5..4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: T.C. Kanunları na tabidir, Türkiye de kurulmuştur. Firma İletişim Bilgileri: Merkez Adresi Balıkesir Asfaltı 8.Km 020 PK:77 Bandırma Balıkesir Telefon (pbx) Faks İnternet Adresi İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, 8 Nisan 986 tarihinde Oktay Birav, Adnan Erdan, Fikret Çetin, Muammer Birav, Yücel Çetin tarafından kurulmuştur. Şirket in kuruluş sermayesi 40 milyon eski TL dir. Şirket in 9 Temmuz 203 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi ise TL dir. Şirket in esas faaliyet konusu her türlü teneke kutu ve ambalaj sanayi ve ticareti, imalatta kullanılan her türlü tenekenin temini ve depolaması, metal ofset baskı ve serigraf, litograf yapılmasıdır. Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bandırma Balıkesir Asfaltı 8. Km'de bulunan Kutu Oluşum ve Bandırma Örnek Sanayi Sitesi'ndeki Metal Ofset Fabrikaları nda en son teknolojiye sahip Metal Ofset Baskı ve Teneke Kutu Üretim Hatları ile müşterilerinin istekleri ve talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytinyağı, nebati yağ, madeni yağ ve boya sektörleri için teneke ambalaj üretmektedir. Şirket in kendisine ait iki ayrı fabrikası vardır. Birinci fabrika, m 2 kapalı alanı olan Metal Ofset Baskı Tesisi nde baskı hatları, kapak hatları ve atölyesi bulunmaktadır. İkinci fabrika, m 2 kapalı alanı olan Kutu Üretim Tesisi nde ise kesim, dikiş, üretim, sevkiyat gibi üretimin tüm işlemleri yapılmaktadır. Kendi arsası üzerinde 203 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis inşaatı Aralık 204 döneminde tamamlanmış ve ruhsat için Belediye ye başvurulmuştur. Yeni yatırım sonrası metal kutu fabrikasında %60 kapasite artışı sağlanacak ve toplam m 2 kapalı alana ulaşılacaktır. Metal Ofset Baskı Tesisi ne yeni bir Lak Hattı sipariş edilmiş, bedeli ödenmiş, Ekim 204 te kurulum tamamlanmıştır. Ayrıca yeni Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis i için Otomatik Üretim Hattı siparişi verilerek %30 peşinatı ödenmiş ve Kapak Hattı siparişi verilerek %50 peşinatı ödenmiştir. İnşaat bitimine göre yatırım programındaki diğer siparişler verilecek, kurulum gerçekleştirilerek yatırım tamamlanacaktır. Yeni fabrikanın Nisan 205 te işletmeye alınması hedeflenmiştir. Şirket Tarihçesi 986 Daha önceki yıllarda da teneke ambalaj üreten firma, 986 yılında BANTAŞ adını alıp Anonim Şirket'e dönüştürülmüştür. 2

13 994 Bandırma şehir içindeki fabrikadan, Balıkesir Asfaltı 8. Km'deki m 2 kapalı alanda kurulu yeni fabrika binasına taşınmış ve üretim faaliyetlerine bu modern binada devam edilmeye başlanmıştır. 995 Crabtree marka Metal Ofset Baskı ve Lak hattı alınarak kendi ihtiyaçlarına ilave olarak bölgedeki diğer teneke kutu ambalaj üretici firmalara da fason baskı yapılmaya başlanmıştır. 999 Soudronic marka toz lak makinası alınarak, teneke kutu ambalaj gövde iç dikiş yerlerinin izolasyonu tozlak ile yapılmaya başlandı Bandırma Örnek Sanayi Sitesi nde m 2 kapalı alana sahip Metal Ofset Baskı Fabrikası kurulmuş ve faaliyete başlanmıştır İşletme için TS-EN ISO Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır. 200 Mailender Metal Ofset Baskı ve Lak hattı alınarak yeni kurulan Ofset Baskı fabrikasına kurulumu gerçekleştirilmiş ve Ofset baskı ve laklama kapasitesi arttırılmıştır Yeni kurulan Metal Ofset Fabrikası nın bakım, tamir, yenileme ve Ar-Ge amaçlı gereken makine ve teçhizatlar alınarak gelişmiş bir atölye kurulmuştur Kutu Üretim Fabrikası na SIG marka tam otomatik makas ve Canman ile Frei marka dikiş ve toz lak hatları alınarak teneke kutu üretim hatları modernize edilmiştir kg ve 7 kg tam otomatik teneke kutu ve kapak üretim hatları alınarak üretim kapasitesi artırılmıştır İşletme için TS-EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır Mailender 222 model 2 renkli Ofset Baskı ve Lak hattı alınmış ve Metal Ofset Baskı Fabrikası na eklenmiştir. Bu en son ileri teknoloji ürünü Metal Ofset Baskı ve Lak makinası ile Metal Ofset Baskı ve Laklama kapasitesi artmıştır Metal Ofset Baskı Fabrikası na tam otomatik 500 gr ve kg alüminyuım kapak üretim hatları kurulmuştur. 200 Kutu Üretim Fabrikası na Soudronic marka tam otomatik makas, sıfır dikiş ve tozlak üretim hatları alınarak üretim kapasitesi arttırılmıştır. 203 Şirket paylarının halka arzı ve gerekli resmi işlemlerin başlatılması kararı alınmıştır. Şirket yeni üretim tesisi kurmak amacıyla Şirket in Kutu Fabrikası yanında bulunan m² araziyi satın alarak, Kasım ayında Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis ini inşaasına başlamışır. 204 Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis inşaatı Aralık 204 döneminde tamamlanmış, Otomatik Üretim Hattı siparişi verilerek %30 peşinatı ödenmiş ve Kapak Hattı siparişi verilerek %50 peşinatı ödenmiştir. (Yeni yatırımını tamamlaması sonrası, toplam m² kapalı alana kavuşacaktır. Yapılan yeni makine yatırımlarıyla kapasitede % 60 artış hedeflenmektedir.) 5.2. Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: 200 Kutu Üretim Fabrikası na Soudronic marka tam otomatik makas, sıfır dikiş ve tozlak üretim hatları alınarak üretim kapasitesi artırılmıştır. (Soudronic-ot.dikiş-toz lak hattı-fırın: ,4 TL ve Soudronic-duble kesici makas: ,87 TL 3

14 yatırım yapılmıştır. Bu yatırım için Halkbank - Dünya Bankası Kobi kredisi ( tarihinde Euro) kredi kullanılmıştır. 20 Taşıt yenileme, eski araçların satılması ve yeni taşıt alınması (yatırım için kullanılan tutar TL, eski araçların satılmasından gelen tutar sonrası net TL), Makine yatırımı ise Batı Mak.kapak delme.kıvırma kalıpları.kıvırma mak. ( TL TL) yatırım yapılmıştır. Özkaynak kullanılmıştır. 202 Makine - tesis yatırımı olarak Vatan Mak - Otomatik teneke gövde üretim hattı yatırımı yapılmıştır. Yatırımın gerçek tutarı ,07 TL dir. Bu yatırımın finansmanın %45,75 i Güney Marmara Kalkınma Ajansı nın hibe desteğinden yararlanılarak, geri kalan tutar ( ,05 TL) ise özkaynak kullanımı ile yapılmıştır. Aynı yıl içinde Vatan Mak. Kapama kontrol cihazı yatırımı, ,55 TL dir, özkaynak kullanılmıştır. Şirketin taşıt araçları yenileme ve yeni forklift alımı yapılmıştır. 203 Şirket yeni üretim tesisi kurmak amacıyla Şirket in Kutu Üretim Fabrikası yanında bulunan m 2 arazi TL bedelle satın almıştır. 203 Kasım ayında bina inşaatı başlamıştır. Firmanın yeni yatırımını tamamlaması sonrası, toplam m² kapalı alana kavuşacaktır. Yapılan yeni makine yatırımlarıyla kapasitede %60 artış hedeflenmektedir. Arsa alımı özkaynaklarla sağlanmıştır. Bina inşaatı özkaynak ve Halkbank tan alınan yatırım kredisi ile devam etmektedir. 204 Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis inşaatı Aralık 204 döneminde tamamlanmış, ruhsat için Belediye ye müracaat edilmiştir. Otomatik Üretim Hattı siparişi verilerek %30 peşinatı ödenmiş ve Kapak Hattı siparişi verilerek %50 peşinatı ödenmiştir. Tüm yatırım kapsamı için TL Yatırım Kredisi alınmıştır. Gereken yerde işletme özkaynaklarıyla destek sağlanmaktadır. Şirketin dönemler itibarıyla maddi duran varlık yatırımları aşağıdaki gibidir: Yatırım (TL) Binalar Makine Tesis ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Yapılmakta Olan Yatırımlar Toplam Yatırım Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları-Dipnot:5 Ortaklık açıklanan yatırımlarında, uzun vadeli banka kredisi ile kendi özkaynaklarını finansman kaynağı olarak kullanmaktadır. Yatırımlar teşvik belgelidir İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: Ortaklık, yeni üretim tesisi kurmak amacıyla şirketin kutu fabrikası yanında bulunan m 2 araziyi TL ye satın almıştır. (Firmanın yaptığı yeni yatırımla, Şirket toplam m² kapalı alana kavuşacaktır.) 4

15 8.000 m 2 lik kendi arsası üzerinde 203 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis inşaatı, Aralık 204 döneminde tamamlanmış ve ruhsat için Belediye ye başvurulmuştur. Yeni yatırım sonrası metal kutu fabrikasında %60 kapasite artışı sağlanacak ve toplam m 2 kapalı alana ulaşılacaktır. Yeni fabrikanın Nisan 205 te işletmeye alınması hedeflenmiştir. Metal Ofset Baskı Tesisi ne yeni bir Lak Hattı sipariş edilmiş, bedeli ödenmiş, Ekim 204 te kurulum tamamlanmıştır. Ayrıca yeni Metal Kutu Fabrikası Ek Tesis i için Otomatik Üretim Hattı siparişi verilerek %30 peşinatı ödenmiş ve Kapak Hattı siparişi verilerek %50 peşinatı ödenmiştir. İnşaat bitimine göre yatırım programındaki diğer siparişler verilecek, kurulum gerçekleştirilerek yatırım tamamlanacaktır. Yatırımlarda özkaynak ve yabancı kaynak (banka kredisi) kullanılmıştır İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: Yoktur İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: tarih ve sayılı yatırım teşvik belgesi, tarih ve sayılı müracaat ile tamamlama vizesi almıştır. Yatırım teşvik gümrük ve KDV muafiyeti konusundadır. Yatırım Teşvik Belgeleri Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ve tarihli 5 yıl süreli iki adet yatırım teşviği almıştır. Yatırım teşviklerinin ayrıntıları aşağıdaki gibidir. TEŞVİK- TEŞVİK-2 Alınma Tarihi Teşvik Numarası Kulanım Süresi 5 yıl 5 yıl Teşvik Tutarı TL TL Teşviğin Yaralanma Unsuru Sigorta primi işveren hissesi desteği ve kurumlar vergisi desteği Sigorta primi işveren hissesi desteği ve kurumlar vergisi desteği Alınma Amacı Muhasebeleştirilmesi Yatırımın Finansmanı Ofset baskılı metal levha imalatı(sabit kıymet yatırımı) Yatırım yapıldıkça aktifleştirilip sabit kıymetlere eklenerek %20 özkaynak %80 yabancı kaynak Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları-Dipnot:7 Muhtelif ebatta teneke kutu imalatı(sabit kıymet yatırımı) Yatırım yapıldıkça aktifleştirilip sabit kıymetlere eklenerek %20 özkaynak %80 yabancı kaynak 5

16 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.. Ana faaliyet alanları: 6... İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin esas faaliyet konusu her türlü teneke kutu ve ambalaj sanayi ve ticareti, imalatta kullanılan her türlü tenekenin temini ve depolanması, metal ofset baskı ve serigraf, litograf yapılmasıdır. Şirket önce ofset baskı tesisinde, ambalaj kutusu imal edilecek metal levhaların üzerine müşterinin isteği doğrultusunda müşteri etiketi, tanıtım veya logosu gibi dizaynları basmakta, daha sonra ofset baskısı yapılan metal levhalar metal ambalaj tesisinde istenen ebat, form ve şekillerde metal ambalaj kutusu olarak üretilmektedir. Metal Ambalaj Şiket, Metal Ambalaj üretiminde yıllık adet muhtelif çapta metal kutu üretme kapasitesine sahiptir. Metal Ambalaj üretiminde 203 yılı itibarıyla %80 kapasite kullanım oranı mevcuttur. Şirket te peynir, zeytin, turşu, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve benzer sektörlerin teneke kutu ambalajları müşterilerin talepleri doğrultusunda gıdaya uygun olarak tam otomatik hatlarda el değmeden üretilmektedir. Gıda ürünlerinde kullanılan ambalaj malzemelerinin üretim aşamasında, gıda tüzüğüne uygun lak, conta ve tozlak kullanılmaktadır. Ürünler, TS-EN ISO Kalite Yönetim Sistemi ve TS-EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi güvencesindedir. Ürünlerin kalite ve gıdaya uygunluk testlerinden başarıyla geçtikten sonra, gıda güvenliği koşullarına uygun şekilde ambalajlanarak firmaya ait araçlarla müşterilere istenilen tarihte sevki sağlanmaktadır. Köşeli Teneke Kutu Ebatları 90X90mm 90X60mm 6X49mm 60X60mm 99X99mm 25X25mm 235X235mm Yuvarlak Teneke Kutu Ebatları Ø 99mm Ø 48mm Ø 53mm Ø 24mm Teneke ambalajların boyları müşterilerin talebi doğrultusunda 55 mm ile 380 mm arasında değişebilmektedir. Metal Ofset Baskı Şirket, Metal Ofset Baskı faaliyetinde yıllık kg. ( m 2 ) metal ofset baskılı levha üretim kapasitesine sahiptir. 6

17 Ofset Baskı Fabrikası nda gıdaya uygun laklama ve en yüksek kalitede metal ofset baskı hatları ile gerçekleşmektedir. Şirket, Metal Ofset Baskı kalitesine çok büyük önem vermekte ve bu amaçla sürekli yeni yatırımlar yapmaktadır. Metal Ofset Baskı ve laklama hatlarında, 0,2-0,50 mm kalınlıkları aralığında, en küçük 70X50 mm ve en büyük 200X970 mm ebatlarındaki teneke levhalara ofset baskı ve laklama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ofset baskı tesislerinde işletmenin ihtiyacına ek olarak, sektördeki diğer teneke kutu üretici firmalara da metal ofset baskı hizmeti verilmektedir. Satışların Segment Dağılımı Şirket ürünlerini ofset fabrikası sonrası metal ambalaj ürünü olarak sattığından üretim rakamları metal ambalaj ürünleri ağırlıklıdır. Satışlar (TL) (%) (TL) (%) (TL) (%) (TL) (%) Metal Kutu , , , ,4 Diğer Ürün ve , , , ,6 Hizmetler Toplam Satışlar Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları-Dipnot:3 Şirketin tek vardiya üzerinden hesaplanan üretim kapasitesi bilgileri aşağıdadır. Üretim Kapasitesi Miktar Metal Kutu* Adet Metal Ofset Baskılı Levha** Kg Kaynak:*Balıkesir Sanayi Odası tarih2/46 numaralı Kapasite Raporu **Balıkesir Sanayi Odası tarih2/07 numaralı Kapasite Raporu Ortaklığın 20, 202, 203 ve itibariyle gerçekleşen metal kutu üretim sayıları ve kapasite kullanım oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Üretim Konusu Adet % Adet % Adet % Adet % Metal Kutu , ,6 Kaynak: Bağımsız Denetim Raporları-Dipno:3 ve Kapasite Raporu Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: Yoktur Başlıca sektörler/pazarlar: 7

18 6.2.. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Dünya da Ambalaj Sektörü Dünya ambalaj sanayi pazarı 670 milyar dolar büyüklüğündedir ve sektörde yıllık ortalama %3 büyüme gerçekleşmektedir. Sektör büyüklüğünün 206 yılında 820 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Pazarın % 4 ini plastik ambalaj, % 3 ini kağıt-karton ambalaj, % 5 ini metal ambalaj, % 7 sini cam ambalaj oluşturmaktadır. Ambalaj sanayisi sektöründe büyümeyi sağlayan etkenler kentleşme, inşaat ve konut yatırımları, gelişmeye başlayan sağlık hizmetleri sektörü ve Brezilya, Çin, Hindistan ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki hızlı büyüme olarak sıralanabilir. Gelişmekte olan bölgelerde harcanabilir kişisel gelirde yaşanan artışlar tüketimi artırmakta ve artan tüketim sonucunda ambalaj talebi de yükselmektedir. Örneğin, tüketiciler üzerindeki zaman baskısı nedeniyle çamaşır ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalarda yaşanan talep artışı, sadece bu eşyaların paketlenmesi için gerekli olan ambalaj talebini değil, bu makinelerin çalıştırılması için gerekli olan ev bakım ürünleri talebini ve dolayısıyla bu ürünler için gerekli ambalaj talebini de artırmaktadır. 206 yılına kadar 43 milyar dolar büyüyeceği tahmin edilen gıda ve içecek piyasası, gıda ve sağlık hizmetleri ambalajlarının, global ambalaj piyasasında en büyük nihai kullanım ürünü olarak kalmasını sağlamaktadır. 206 yılına kadar sağlık hizmetleri ambalaj piyasasının her yıl ortalama %4,5 ve kozmetik ambalajı piyasasının her yıl ortalama %4,2 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 200 yılında, 37 milyar dolarlık talep ile ABD ambalaj sanayi piyasasında en büyük tüketici olmuştur. ABD nin en yakın takipçisi 80 milyar dolarlık taleple Çin dir. 207 yılında Çin in ABD yi geçmesi ve Hindistan ın ambalaj talebini ikiye katlayarak ilk on ambalaj talep eden ülke arasına girmesi beklenmektedir. 200 yılı dünya ambalaj sanayi ihracatı yaklaşık 232 milyar dolar olmuştur. Bir önceki yıla göre % 8 oranında artmıştır. Dünya ambalaj ihracatının % 56 sını plastik ambalaj, % 3 ini kağıt-karton ambalaj oluşturmaktadır. Sırasıyla ihraç edilen diğer ambalaj ürün grupları; metal, cam ve ahşap ambalajlardır. Dünyanın en büyük ambalaj ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri Almanya, ABD, Çin, Japonya ve İtalya dır. Dünya Ambalaj Sanayi İhracatı, (Değer: Milyon ABD Doları) Ürün Grupları Metal Kaynak: ITC-International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi) - Trademap Başlıca İhracatçı Ülkeler ve % Payları Almanya, %2 ABD, %9 İtalya, %7 Çin, %6 İspanya, %5 (Erişim ) 8

19 Türkiye de Ambalaj Sektörü Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür. Son beş yılda ortalama %6 oranında büyüyen ambalaj sanayi, 2009 yılındaki %5 lik küçülmenin ardından 200 yılında %7,6 lık büyüme ile hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması sektörün hızlı gelişmesindeki başlıca etkenlerdir. Türkiye'de ambalaj malzemesi üreten yaklaşık firma mevcuttur. Bu firmaların büyük çoğunluğu orta ve küçük ölçekli firmalardır. 53 ambalaj üreticisi iş hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük.000 şirketi arasındadır. Ambalaj sektöründeki firmalar yoğun olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Manisa da faaliyet göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalar; plastik, kağıt-karton, metal, cam ve ahşap ambalaj olmak üzere beş ana grupta üretim yapmaktadırlar. Toplam ambalaj sanayi üretimi yıllık miktar olarak 5,5 milyon ton civarında olmuştur. 200 yılında 7,9 milyar $ olarak gerçekleşen sektör büyüklüğünün 20 yılında 9 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Türkiye de Ambalaj Üretimi Ürün Grubu Kağıt Ambalaj Karton Ambalaj Oluklu Mukavva Plastik Ambalaj Metal Ambalaj Cam Ambalaj Ahşap Ambalaj Toplam (Ton) Piyasa Hacmi ($) Cirosal Gelişme (%) Kaynak : ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği Ambalaj tüketimine alt gruplar bazında baktığımızda; %39 kağıt, karton ve oluklu mukavva ambalajlar, % 33 plastik ambalajlar, %3 cam ambalajlar, %8 ahşap ambalajlar ve %7 metal ambalajlar oluşturmaktadır. Türkiye de plastik ambalaj üretimi yaklaşık,8 milyon tonun üzerindedir. Türk PE ve PP dokuma torbalar ve çuvallar sektörü önemli üretim ve ihraç kapasitesine sahiptir. Kağıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri, ambalaj sanayinin önemli sektörlerden biri haline gelmiştir ve ambalaj sanayindeki üretimin %39 u bu sektöre aittir. Kağıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri sektörünün toplam üretimi 2, milyon tonun üzerindedir. Metal ambalajların üretim kapasitesi 600 bin tona ulaşmıştır. Üretimi ise 388 bin ton civarındadır ve ambalaj sanayi üretiminde %7 lik paya sahiptir. 9

20 Ayrıca Türk ambalaj sektörü kalitede dünya standartlarına ulaşmıştır. ISO 9000, ISO 400 ve ISO alan firma sayısında önemli bir artış vardır. Sektörde araştırma ve geliştirme ve bu bağlamda yapılan ambalaj tasarımları dünya çapında rekabet edebilmek için büyük önem kazanmış durumdadır. Türk ambalaj üreticileri ulusal ve uluslararası çevre düzenlemeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu düzenlemelere uyum göstermektedirler. Yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile; a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimi, b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması, c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, ç) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılmasına ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulması amaçlanmıştır. Metal Ambalaj Sektörü Dünyada çevre duyarlılığının giderek yaygınlaşıp artması ve bu bağlamda, atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi konusunun önem kazanması, geri dönüştürülebilir ambalaj malzemelerine olan ilgiyi arttırmaktadır. Manyetik olduğu için toplanması/ayrıştırılması daha kolay olan, % 00 oranında geri kazanılabilen ve birçok ikame malzemeye göre çok daha hızlı oksitlenerek doğaya karışabilen teneke, bu özellikleri ile çevre dostu bir ambalaj malzemesi olarak kabul edilmektedir. Tenekenin, birçok ikame ambalaj malzemesine göre sahip olduğu aşağıdaki avantajlar, metal ambalaj sektörü ve teneke üreticileri için şimdi ve gelecekte önemli bir rekabet üstünlüğü oluşturmaktadır. - Kaynaklanabilirlik, - Hafiflik, - Işık, hava ve suya karşı güçlü bir bariyer oluşturması, - Böceklere ve kemirgenlere karşı yeterli derecede sağlam ve dayanıklı olması, - Sterilizasyon için ısıtabilme ve hemen soğutma yapılabilmesi, - Bozulabilir gıdaları güvenilir şekilde muhafaza edebilmesi, - Sınırlı üretim dönemleri olan gıda ürünlerini ileride kullanılmak üzere saklayabilmesi - Çekici/parlak yüzey görüntüsü, - İnsan sağlığına zarar vermemesi metal ambalajın tercih edilmesini sağlamaktadır. 2 Sektörün kullanmakta olduğu ana hammadde Kalay ve Krom Kaplı Yassı Çelik lerdir. Gıda sektöründe kullanılan ambalajlar 9 çeşittir. Bunlar teneke, teneke + alüminyum, cam, plastik + pet, kâğıt, oluklu mukavva, alüminyum takviyeli kâğıt, alüminyum ve selafon ambalajlardır. Bunlardan plastik/pet ambalaj, teneke ambalaj, cam ambalaj ve kâğıt ambalaj ana grupları oluştururlar. Gıda ürünlerinin yüzde 87 sinde bu 4 ambalaj grubu kullanılmaktadır. Her gıda ürününün özelliğine göre kullanılan ambalaj tipi değişiklik göstermektedir. 2 ontentid=kybop%2bk%2f%2fnb8labz2wljjg%3d%3d (Erişim ) 20

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İhraççı Bilgi Dokümanıdır

İhraççı Bilgi Dokümanıdır MÜREKKEP MATBAACILIK MEDYA BASIM RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi

Detaylı

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 18.000.000 TL den 36.000.000

Detaylı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı 27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2014 1 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş İzahname (Bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi İzahname

Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi İzahname Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ DEĞİLDİR. ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Varantlar Sertifikalar Senetler İçin Deutsche Bank AG Londra Şubesi nden ( Deutsche Bank veya İhraççı ) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

AKFEN HOLDİNG A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır AKFEN HOLDİNG A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır İhraççı bilgi dokümanı henüz taslak olup Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmamıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2013 1 VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 25/10/2013

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı