COURSE SYLLABUS- DERS TANITIM BİLGİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COURSE SYLLABUS- DERS TANITIM BİLGİLERİ"

Transkript

1 COURSE SYLLABUS- DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr) : Analiz I Name (en): Analysis I Akademik Birim Fen Edebiyat Fakültesi Academic Unit: Faculty of Arts And Sciences Bölüm Matematik Department/Program: Mathematics Dersin Kodu MAT 101 Code : Zorunlu/Seçmeli Compulsive/Elective Sınıf Class: 1 Yarıyıl ( 1 / 2 ) Term 1/2 : AKTS Kredisi ÇOMÜ Kredisi : 5 ECTS Credit: Dersin Dili Türkçe Language: Turkish H.Ders Saati : Class hour per week Teorik/Theoretical (hours per week) Uygulama/Tutorial (hours per week) Zorunlu Compulsive Güz Autumn 7 Laboratuvar/Laboratory (hours per week) ÖĞRETİM ELEMANLARI Yrd. Doç. Dr. İsmail DEMİR Contact Tel: /1704 DERSİN KATEGORİSİ Temel Meslek Dersleri Sadece bir kategori seçilecektir. () Choose only one type Uzmanlık Alan Desleri Destek Dersleri İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri TÜRKÇE İÇERİK BİLGİLERİ İNGİLİZCE Ön Koşullar : Pre-requsites Yok None Reel sayılar ve reel sayı kümeleri; Düzlemde kartezyen koordinatlar; Fonksiyonlar ve Dersin grafikleri;trigonometrik fonksiyonlar; Limit, Tanımlaması süreklilik ve türev; Belirsiz integral; Üstel ve Course logaritmik fonksiyon; Ters fonksiyonlar; Description: Hiperbolik fonksiyonlar; Türevin uygulamaları, Grafik çizimleri Ana Ders Calculus: A complete Course, Robert A. Kitabı: AdamsCalculus ve Analitik Geometri, Richard Main A. Silverman Coursebook: Real numbers and real number sets; Cartesian coordinates in plane; Functions and their graphs; Trigonometric functions; Limit; Continuity and derivative; Indefinite integral; Exponential and logarithmic functions; Inverse functions; Hyperbolic functions; Applications of derivative, Drawing graph. Calculus: A complete Course, Robert A. AdamsCalculus ve Analitik Geometri, Richard A. Silverman

2 Diğer Kaynaklar : Other references Eğitim- Öğretim Materyalleri Materials ( Ek1-2 ): Eğitim- Öğretim Metodları Teaching Methods ( Ek1-1 ): Kalkülüs, James Stewart Diğer Ders anlatımı Kalkülüs, James Stewart Other Lecturing DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI (TÜRKÇE) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler 1 : Küme kavramı ve gerçel sayılar kümesini tanımak. 2 : Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlanan fonksiyonarı temel özellikleri ile inceleme. 3 : Fonksiyonların limiti, sürekliliği, türevi gibi kavramları öğrenme ve uygulamasını yapabilme 4 : Verilen bir fonksiyonun grafiğini çizebilme ve grafiği yorumlayabilme. 5 : Türevin uygulamalarını öğrenerek bunların analizini yapabilme. LEARNING OUTCOMES After completion of this course students will be able to: 1 : Learn concept of sets and Real numbers set. 2 : Understand the functions defined on real numbers set with properties. 3 : Understand concepts of limits, continuity, derivation of functions and applies. 4 : Draws graph of a given function and interperets graph. 5 : Learns application of derivation and this analyses. HAFTALIK DERS PROGRAMI (TÜRKÇE) Haftalar HAFTALIK KONULAR ÖN HAZIRLIK 1 : Küme kavramı, sayılar [1], [2], [3] 2 : Fonksiyonlar; fonksiyonların tanım ve değer kümeleri [1], [2], [3] 3 : Fonksiyon grafikleri, özel fonksiyonlar [1], [2], [3] 4 : Fonksiyonların limiti, sağ ve sol limitler, limitlerde cebirsel işlemler [1], [2], [3] 5 : Sonsuz limitler, epsilon-delta tekniği le limit tanımı [1], [2], [3] 6 : Süreklilik, sürekli fonksiyonların özellikleri [1], [2], [3] 7 : Türev, türevin tanımı, türev alma kuralları zincir kuralı [1], [2], [3] 8 : Kapalı fonksiyonun türevi, Rolle teoremi, Ortalama değer teoremi [1], [2], [3]

3 9 : Arasınav [1], [2], [3] 10 : Ters fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar [1], [2], [3] 11 : Ters trigonometrik fonksiyonlar.hiperbolik fonksiyonlar [1], [2], [3] 12 : Türevin uygulamaları: Maksimum ve minumum değerler, Konkavlık, ekstrem değer problemleri [1], [2], [3] 13 : Belirsiz ifadeler, L' Hospital Teoremi, Asimtotlar [1], [2], [3] 14 : Grafik çizimleri [1], [2], [3] Weeks TOPICS WEEKLY COURSE PLAN (English) Preparation 1 : Concept of set, numbers [1], [2], [3] 2 : Functions, define and value sets of functions [1], [2], [3] 3 : Function graphs, special functions [1], [2], [3] 4 : Limit of functions, right and left limits [1], [2], [3] 5 : Infinite limits, definitions of limit with є-δ technics [1], [2], [3] 6 : Continuity, properties of continues functions [1], [2], [3] 7 : Definition of derivative, Rules of derivation [1], [2], [3] 8 : Derivation of closed functions, Rolle theorem, Mean value theorem [1], [2], [3] 9 : Midterm exam [1], [2], [3] 10 : Inverse, exponential and logarithmic functions [1], [2], [3] 11 : Inverse trigonometric, hyperbolic functions [1], [2], [3] 12 : Applications of derivative: Maximum and minimum value, concavity, extreme value problems [1], [2], [3] 13 : Indefinite expressions, L'Hospital Theorem, Asimptots [1], [2], [3] 14 : Graph drawing [1], [2], [3]

4 AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU AKTİVİTELER SAYI SÜRESİ (saat) TOPLAM Ders Saati (Sınav haftası dahil 16 x toplam ders saati) Staj Ödevler Seminer Proje Araştırma Yapma Alan Çalışması Ön hazırlık (ders öncesinde derse hazırlanma için harcanan süre) Vaka İncelemesi Ders dışı çalışma Mikroöğretim (öğretmenlik programı için) Kısa Sınavlar Sunum Ara Sınav/lara hazırlanma Final Sınavına Hazırlanma Varsa Diğer TOPLAM İŞ YÜKÜ : 175 ECTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü Saati / 25 (s) ) : 7 ECTS WORKLOAD TABLE ACTIVITIES Number Duration Total Workload Class hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours) Practice Assignments Seminar/workshop Project Fieldwork Doing Research Preparation Case Study Study Hours Out of Class Microteaching (teacher training departments) Quizzes Presentation Midterm Exams

5 Final If any other state please TOTAL WORKLOAD : 175 ECTS Credit (Total Workload Hours / 25 (hours ) : 7 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI PAYI Derse Devam Laboratuvar Uygulama Araştırma Proje Küçük Sınavlar Ödev Sunum Seminer Ara Sınavlar %40 TOPLAM Yarıyıl içi çalışmaların toplamının %40 alınmaktadır. YARIYIL SONU ÇALIŞMALAR SAYI KATKI PAYI Final Sınavı 1 %60 Varsa Diğer TOPLAM : 100 EVALUATION CRITERIA SEMESTER REQUIREMENTS NUMBER PERCENTAGE OF GRADE % Course attendance Laboratory Practice Research Project Quizzes Assignments/Homeworks Presentation Seminars Midterm(s) %40 TOTAL(40% of the activities within the Semester) ACTIVITIES AT THE END OF SEMESTER Final Exams 1 % 60

6 IF ANY OTHER please state and 60% of the final exam TOTAL DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI PROGRAM ÇIKTISI (Öncelikle İlgili Program kurulunca belirlenmiş olan program çıktıları bu kısıma girilecek daha sonra katkı düzeyleri belirtilecektir.) Öğrendiği matematiksel yöntemleri kullanarak, toplumsal sorunlarla ilgili tartışmalara katılabilmek ve çözüm önerisi getirebilmek Matematik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve toplumsal değerleri göz önünde bulundurma yeterliliğine sahip olmak. Matematik alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisi edinebilmek * KATKI DÜZEYİ Mesleki yönden sorumluluk duygusuna ve etik değerlere sahip olmak 5 6 Matematik ile ilgili sektörlerde, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yardımcı olabilmek Günlük hayatta karşılaştığı problemler karşısında analitik düşünme yeteneği ile çözüm bulabilmek 7 Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek Matematik alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek düzeyde matematik bilgisine ulaşabilmek Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve alanındaki yabancı dilde yayınlanmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek Çalışma arkadaşlarına uyum sağlayabilmek, grup çalışmasına katılabilmek Matematik alanındaki bilimsel bir materyali tartışabilmek, yazabilmek ve bilgi sahibi bir dinleyici grubuna sözlü olarak sunabilmek Yeterli seviyede alan bilgisine sahip olmak ve bilgisini eğitim-öğretim sürecinde verimli kullanabilmek Matematikle ilgili elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirip yorumlayabilmek Farklı bilim alanlarındaki problemleri matematiksel modellemek, analiz etmek ve çözüme katkıda bulunabilmek *(1-Çok az, 2- Az, 3- Orta, 4-İyi, 5-Çok iyi ) derecede katkı CONTRIBUTION OF COURSE LEARNING OUTCOMES TO PROGRAM OUTCOMES * KATKI DÜZEYİ PROGRAMME OUTCOMES By using learned mathematical techniques, to be able to interact with the social problems and offer solution suggestions 2 To be able to take into consideration of social and scientific values when collecting, analyzing and announcing the mathematical datas. 3 To be able to gain sufficient computer and programming knowledge at a stage which is needed in field of Mathematics 4 To have sense of responsibility and ethical values within professional aspects 5 To be able to help the progress of emploees at Mathematical institutions/courts 6 To be able to find solutions for the real life problems by analitical

7 thinking 7 To be able to use conceptual skills 8 To be able to achieve the mathematical background in order to follow recent developments in mathematics 9 To be able to know the foreign language in related area and be able to use it to communicate with his/her colleagues and to follow periodic literature 10 To be able to fit in collegues and be able to join the group works 11 To be able to negotiate a scientific material in the field of mathematics and write and present it to interested communities 12 To be able have field information at a sufficient level and be able to use it during the education process in an efficient way 13 To be able to evaluate and comment on the mathematical results statistically 14 To be able to make mathematical modelling of the problems in different fields of sciences and be able to make corresponding analysis and so to contribute to the solutions 15 *(1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest)

8 COURSE SYLLABUS- DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr) : Analiz II Name (en): Analysis II Akademik Birim Fen Edebiyat Fakültesi Academic Unit: Faculty of Arts And Sciences Bölüm Matematik Department/Program: Mathematics Dersin Kodu MAT 102 Code : Zorunlu/Seçmeli Compulsive/Elective Sınıf Class: 1 Yarıyıl ( 1 / 2 ) Term 1/2 : AKTS Kredisi ÇOMÜ Kredisi : 5 ECTS Credit: Dersin Dili Türkçe Language: Turkish H.Ders Saati : Class hour per week Teorik/Theoretical (hours per week) Uygulama/Tutorial (hours per week) Zorunlu Compulsive Bahar Spring 7 Laboratuvar/Laboratory (hours per week) ÖĞRETİM ELEMANLARI Yrd. Doç. Dr. İsmail DEMİR Contact Tel: /1704 DERSİN KATEGORİSİ Temel Meslek Dersleri Sadece bir kategori seçilecektir. () Choose only one type Uzmanlık Alan Desleri Destek Dersleri İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri TÜRKÇE İÇERİK BİLGİLERİ İNGİLİZCE Ön Koşullar : Pre-requsites Yok None Riemann integrali; Belirsiz integraller, Analizin Dersin temel teoremi; İntegral alma yöntemleri; Belirli Tanımlaması integralin uygulamaları; Konikler; Parametrik ve Course kutupsal eğriler, Diziler, Seriler ve Yakınsaklık Description: Testleri Riemann integral; Indefinite integrals; Fundamental theorem of Analysis; Methods of integration; Applications of indefinite integral. Conics, parametric and polar curves, Sequences, series and convergence tests Ana Ders Calculus: A complete Course, Robert A. Kitabı: AdamsCalculus ve Analitik Geometri, Richard Main A. Silverman Coursebook: Calculus: A complete Course, Robert A. AdamsCalculus ve Analitik Geometri, Richard A. Silverman Diğer Kaynaklar : Other references Kalkülüs, James Stewart Kalkülüs, James Stewart

9 Eğitim- Öğretim Materyalleri Materials ( Ek1-2 ): Eğitim- Öğretim Metodları Teaching Methods ( Ek1-1 ): Diğer Ders anlatımı Other Lecturing DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI (TÜRKÇE) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler 1 : Belirsiz integralleri ve integral alma yöntemlerini iyi öğrenme 2 : Alt ve üst Riemann toplamlarını öğrenme 3 : Alt ve üst Riemann toplamlarını kullanarak belirli integral bulabilme 4 : İntegral teknikleri ve belirli integralin uygulamalarını öğrenme 5 : Has olmayan integralleri öğrenir 6 : Diziler ve serilerin özelliklerini ve yakınsaklık testlerini iyi öğrenme 7 : Taylor ve Maclaurin serileri ile Fonksiyonların seriye açılımlarını iyi öğrenme. LEARNING OUTCOMES After completion of this course students will be able to: 1 : Learns indefinite integrals and integration methods 2 : Learns lower and upper Riemann sums 3 : Finds definite integrals by using Lover and upper Riemann sums 4 : Understands integral techniques and applications of definite integration 5 : Learns improper integrals 6 : Learns properties of Sequences and series and convergence tests 7 : Taylor and Maclaurin series and Series expansion of functions HAFTALIK DERS PROGRAMI (TÜRKÇE) Haftalar HAFTALIK KONULAR ÖN HAZIRLIK 1 : Belirsiz İntegraller. Toplamların limiti olarak alanlar [1], [2], [3] 2 : Alt ve üst Riemann toplamları. Riemann integrali [1], [2], [3] 3 : Belirli integralin özellikleri. Analizin temel teoremi [1], [2], [3] 4 : Değişken değiştirme yöntemi. Trigonometrik integraller [1], [2], [3] 5 : Kısmi integral yöntemi. Basit kesirlere ayırma yöntemi [1], [2], [3] 6 : Alan hesabı, hacim hesabı [1], [2], [3]

10 7 : Eğri uzunluğu hesabı. Dönel yüzeylerin alanı [1], [2], [3] 8 : Has olmayan integraller [1], [2], [3] 9 : Arasınav [1], [2], [3] 10 : Diziler, Serilerin yakınsaklığı, yakınsaklık testleri [1], [2], [3] 11 : Mutlak ve koşullu yakınsaklık [1], [2], [3] 12 : Kuvvet serileri [1], [2], [3] 13 : Taylor ve Maclaurin serileri [1], [2], [3] 14 : Fonksiyonların seriye açılımları [1], [2], [3] Weeks TOPICS WEEKLY COURSE PLAN (English) Preparation 1 : Indefinite integrals, as the limit of the total areas [1], [2], [3] 2 : Lower and upper Riemann sums, Riemann integral [1], [2], [3] 3 : Properties of definite integral. Fundamental theorem of Analysis [1], [2], [3] 4 : Substitution method. Trigonometric integrals. [1], [2], [3] 5 : Partial integration method. Simple fractional allocation method. [1], [2], [3] 6 : Area and volume calculation [1], [2], [3] 7 : Calculation of curve length. Area of a surface of revolations [1], [2], [3] 8 : Improper integrals. [1], [2], [3] 9 : Midterm Exam [1], [2], [3] 10 : Sequences, Convergence of series. Convergence tests. [1], [2], [3] 11 : Absolute and conditional convergence [1], [2], [3] 12 : Power series [1], [2], [3] 13 : Taylor and Maclaurin series [1], [2], [3] 14 : Series expansion of functions [1], [2], [3]

11 AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU AKTİVİTELER SAYI SÜRESİ (saat) TOPLAM Ders Saati (Sınav haftası dahil 16 x toplam ders saati) Staj Ödevler Seminer Proje Araştırma Yapma Alan Çalışması Ön hazırlık (ders öncesinde derse hazırlanma için harcanan süre) Vaka İncelemesi Ders dışı çalışma Mikroöğretim (öğretmenlik programı için) Kısa Sınavlar Sunum Ara Sınav/lara hazırlanma Final Sınavına Hazırlanma Varsa Diğer TOPLAM İŞ YÜKÜ : 175 ECTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü Saati / 25 (s) ) : 7 ECTS WORKLOAD TABLE ACTIVITIES Number Duration Total Workload Class hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours) Practice Assignments Seminar/workshop Project Fieldwork Doing Research Preparation Case Study Study Hours Out of Class Microteaching (teacher training departments) Quizzes Presentation Midterm Exams

12 Final If any other state please TOTAL WORKLOAD : 175 ECTS Credit (Total Workload Hours / 25 (hours ) : 7 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI PAYI Derse Devam Laboratuvar Uygulama Araştırma Proje Küçük Sınavlar Ödev Sunum Seminer Ara Sınavlar %40 TOPLAM Yarıyıl içi çalışmaların toplamının %40 alınmaktadır. YARIYIL SONU ÇALIŞMALAR SAYI KATKI PAYI Final Sınavı 1 %60 Varsa Diğer TOPLAM : 100 EVALUATION CRITERIA SEMESTER REQUIREMENTS NUMBER PERCENTAGE OF GRADE % Course attendance Laboratory Practice Research Project Quizzes Assignments/Homeworks Presentation Seminars Midterm(s) %40 TOTAL(40% of the activities within the Semester) ACTIVITIES AT THE END OF SEMESTER Final Exams 1 % 60

13 IF ANY OTHER please state and 60% of the final exam TOTAL DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI PROGRAM ÇIKTISI (Öncelikle İlgili Program kurulunca belirlenmiş olan program çıktıları bu kısıma girilecek daha sonra katkı düzeyleri belirtilecektir.) Öğrendiği matematiksel yöntemleri kullanarak, toplumsal sorunlarla ilgili tartışmalara katılabilmek ve çözüm önerisi getirebilmek Matematik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve toplumsal değerleri göz önünde bulundurma yeterliliğine sahip olmak. Matematik alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisi edinebilmek * KATKI DÜZEYİ Mesleki yönden sorumluluk duygusuna ve etik değerlere sahip olmak 5 6 Matematik ile ilgili sektörlerde, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yardımcı olabilmek Günlük hayatta karşılaştığı problemler karşısında analitik düşünme yeteneği ile çözüm bulabilmek 7 Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek Matematik alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek düzeyde matematik bilgisine ulaşabilmek Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve alanındaki yabancı dilde yayınlanmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek Çalışma arkadaşlarına uyum sağlayabilmek, grup çalışmasına katılabilmek Matematik alanındaki bilimsel bir materyali tartışabilmek, yazabilmek ve bilgi sahibi bir dinleyici grubuna sözlü olarak sunabilmek Yeterli seviyede alan bilgisine sahip olmak ve bilgisini eğitim-öğretim sürecinde verimli kullanabilmek Matematikle ilgili elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirip yorumlayabilmek Farklı bilim alanlarındaki problemleri matematiksel modellemek, analiz etmek ve çözüme katkıda bulunabilmek *(1-Çok az, 2- Az, 3- Orta, 4-İyi, 5-Çok iyi ) derecede katkı CONTRIBUTION OF COURSE LEARNING OUTCOMES TO PROGRAM OUTCOMES * KATKI DÜZEYİ PROGRAMME OUTCOMES By using learned mathematical techniques, to be able to interact with the social problems and offer solution suggestions 2 To be able to take into consideration of social and scientific values when collecting, analyzing and announcing the mathematical datas. 3 To be able to gain sufficient computer and programming knowledge at a stage which is needed in field of Mathematics 4 To have sense of responsibility and ethical values within professional aspects 5 To be able to help the progress of emploees at Mathematical

14 institutions/courts 6 To be able to find solutions for the real life problems by analitical thinking 7 To be able to use conceptual skills 8 To be able to achieve the mathematical background in order to follow recent developments in mathematics 9 To be able to know the foreign language in related area and be able to use it to communicate with his/her colleagues and to follow periodic literature 10 To be able to fit in collegues and be able to join the group works 11 To be able to negotiate a scientific material in the field of mathematics and write and present it to interested communities 12 To be able have field information at a sufficient level and be able to use it during the education process in an efficient way 13 To be able to evaluate and comment on the mathematical results statistically 14 To be able to make mathematical modelling of the problems in different fields of sciences and be able to make corresponding analysis and so to contribute to the solutions 15 *(1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest)

15 COURSE SYLLABUS- DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr) : Analtitk Geometri I Name (en): Analytic Geometry I Akademik Birim Fen Edebiyat Fakültesi Academic Unit: Faculty of Arts And Sciences Bölüm Matematik Department/Program: Dersin Kodu MAT 103 Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Code : Compulsive/Elective Sınıf 1 Yarıyıl ( 1 / 2 ) Güz Class: Term 1/2 : Autumn ÇOMÜ Kredisi : 3 AKTS Kredisi 6 ECTS Credit: Dersin Dili Türkçe Language: H.Ders Saati : Teorik/Theoretical (hours per week) Uygulama/Tutorial (hours per week) Laboratuvar/Laboratory (hours per week) Class hour per week ÖĞRETİM ELEMANLARI Yrd. Doç. Dr. Çetin CAMCI Contact 1 : Tel: / : DERSİN KATEGORİSİ Sadece bir kategori seçilecektir. () Temel Meslek Dersleri Uzmanlık Alan Desleri Destek Dersleri İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri TÜRKÇE İÇERİK BİLGİLERİ İNGİLİZCE Ön Koşullar : Pre-requsites Yok None Dersin Tanımlaması Course Description: Düzlemsel koordinatlar ; dik koordinatlar, paralel koordinatlar, kutupsal koordinatlar, homojen koordinatlar, uzayda dik koordinatlar. Vektörler ; yönlendirilmiş doğru parçaları ve vektörler cebrine giriş, lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler, skaler çarpım, vektörel çarpım, karma çarpım, düzlemde vektörler. Düzlemde Koordinat Dönüşümleri; ötelemeler, dönmeler, dik koordinat sisteminden paralel koordinat sistemine geçiş, afin dönüşümler. Eğriler; düzlemsel eğrilerin sınıflandırılması, cebirsel eğri örnekleri, konikler, düzlemde ikinci derece eğrileri, eğri aileleri, konik demetleri Coordinates in planes; vertical coordinates; parallel coordinates, polar coordinates; homogen coordinates, vertival coordinates in space;vectors;introductuon to vector algebra;linearly depandent and independent vectors; scalar product; vectoral product; coordinate mappings in plane, affin mappings; Curves; Classification of plane curves; conics

16 Ana Ders 1. Analitik Geometri,Hacısalihoğlu, H. H. (2000) Kitabı: 2. Uzay Analitik Geometri, Sezginman İ., Abacı Main M. (1999) Coursebook: Diğer Kaynaklar : Other references Eğitim- Öğretim Materyalleri Materials ( Ek1-2 ): Eğitim- Öğretim Metodları Teaching Methods ( Ek1-1 ): Yok Diğer Ders anlatımı DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI (TÜRKÇE) 1. Analitik Geometri,Hacısalihoğlu, H. H. (2000) 2. Uzay Analitik Geometri, Sezginman İ., Abacı M. (1999) None Other Oral lectures 1 : Düzlemsel koordinatları sınıflandırabilir. 2 : Vektörlerin cebirsel işlemlerini yapabilir. 3 : Lineer bağımlılık tanımını yapabilir. 4 : Skaler ve vektörel çarpımı yapabilir. 5 : Düzlemde koordinat dönüşümleri yapabilir. 6 : Öteleme ve dönme fonksiyonlarını bulabilir. 7 : Eğrileri ve konikleri tanımlayabilir, özelliklerini araştırabilir. LEARNING OUTCOMES 1 : Classificate coordinates in plane. 2 : Does algebric operations on vectors 3 : Defines linear independence concept. 4 : Calculates scalar and vectoral products. 5 : Makes mappings on planes. 6 : Finds rotation and transition functions. 7 : Defines curves and conics and also analyses their properties. HAFTALIK KONU YARIYIL DERS PROGRAMI (TÜRKÇE) Düzlemsel koordinatlar ; dik koordinatlar, paralel koordinatlar, kutupsal 1 : koordinatlar, homojen koordinatlar, uzayda dik koordinatlar Düzlemsel koordinatlar ; dik koordinatlar, paralel koordinatlar, kutupsal 2 : koordinatlar, homojen koordinatlar, uzayda dik koordinatlar 3 : Vektörler ; yönlendirilmiş doğru parçaları ve vektörler cebrine giriş 4 : Lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler ÖN HAZIRLIK

17 5 : Skaler çarpım, vektörel çarpım, karma çarpım 6 : Skaler çarpım, vektörel çarpım, karma çarpım 7 : Düzlemde Koordinat Dönüşümleri 8 : Düzlemde Koordinat Dönüşümleri 9 : Arasınav 10 : Ötelemeler, dönmeler 11 : Eğriler; düzlemsel eğrilerin sınıflandırılması 12 : Eğriler; düzlemsel eğrilerin sınıflandırılması 13 : Konikler, düzlemde ikinci derece eğrileri, eğri aileleri, konik demetleri 14 : Konikler, düzlemde ikinci derece eğrileri, eğri aileleri, konik demetleri Weeks TOPICS WEEKLY COURSE PLAN (English) Coordinates in plane, vertical coordinates, parallel coordinates, polar 1 : coordinates, vertical coordinates in space Coordinates in plane, vertical coordinates, parallel coordinates, polar 2 : coordinates, vertical coordinates in space 3 : Vectors, directed line segment and vector algebra 4 : Lenearly dependent and independent vectors 5 : Scalar product, vectorel product, mixed scalar product 6 : Scalar product, vectorel product, mixed scalar product 7 : Coordinate mappings in Plane 8 : Coordinate mappings in Plane 9 : Midterm Exam 10 : Transition and rotation 11 : Curves, classification of curves in plane 12 : Curves, classification of curves in plane 13 : Conics, quadratic curves in plane; curve familiy; conic bunches 14 : Conics, quadratic curves in plane; curve familiy; conic bunches Preparation AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU AKTİVİTELER SAYI SÜRESİ (saat) TOPLAM Ders Saati (Sınav haftası dahil 16 x toplam ders saati) Staj Ödevler Seminer Proje Araştırma Yapma Alan Çalışması Ön hazırlık (ders öncesinde derse hazırlanma için harcanan süre) Vaka İncelemesi Ders dışı çalışma

18 Mikroöğretim (öğretmenlik programı için) Kısa Sınavlar Sunum Ara Sınav/lara hazırlanma Final Sınavına Hazırlanma Varsa Diğer TOPLAM İŞ YÜKÜ : 150 ECTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü Saati / 25 (s) ) : 6 ECTS WORKLOAD TABLE ACTIVITIES Number Duration Total Workload Class hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours) Practice Assignments Seminar/workshop Project Fieldwork Doing Research Preparation Case Study Study Hours Out of Class Microteaching (teacher training departments) Quizzes Presentation Midterm Exams Final If any other state please TOTAL WORKLOAD : 150 ECTS Credit (Total Workload Hours / 25 (hours ) : 6 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI PAYI Derse Devam Laboratuvar Uygulama Araştırma Proje Küçük Sınavlar Ödev

19 Sunum Seminer Ara Sınavlar %40 TOPLAM Yarıyıl içi çalışmaların toplamının %40 alınmaktadır. YARIYIL SONU ÇALIŞMALAR SAYI KATKI PAYI Final Sınavı 1 %60 Varsa Diğer TOPLAM : 100 EVALUATION CRITERIA SEMESTER REQUIREMENTS NUMBER PERCENTAGE OF GRADE % Course attendance Laboratory Practice Research Project Quizzes Assignments/Homeworks Presentation Seminars Midterm(s) %40 TOTAL(40% of the activities within the Semester) ACTIVITIES AT THE END OF SEMESTER Final Exams 1 % 60 IF ANY OTHER please state and 60% of the final exam TOTAL 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI PROGRAM ÇIKTISI (Öncelikle İlgili Program kurulunca belirlenmiş * KATKI DÜZEYİ olan program çıktıları bu kısıma girilecek daha sonra katkı düzeyleri belirtilecektir.) Öğrendiği matematiksel yöntemleri kullanarak, toplumsal sorunlarla ilgili tartışmalara katılabilmek ve çözüm önerisi getirebilmek 2 Matematik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve toplumsal değerleri göz önünde bulundurma yeterliliğine sahip olmak. 3 Matematik alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisi edinebilmek 4 Mesleki yönden sorumluluk duygusuna ve etik değerlere sahip olmak 5 Matematik ile ilgili sektörlerde, sorumluluğu altında çalışanların

20 gelişimlerine yardımcı olabilmek 6 Günlük hayatta karşılaştığı problemler karşısında analitik düşünme yeteneği ile çözüm bulabilmek 7 Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek 8 Matematik alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek düzeyde matematik bilgisine ulaşabilmek 9 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve alanındaki yabancı dilde yayınlanmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 10 Çalışma arkadaşlarına uyum sağlayabilmek, grup çalışmasına katılabilmek 11 Matematik alanındaki bilimsel bir materyali tartışabilmek, yazabilmek ve bilgi sahibi bir dinleyici grubuna sözlü olarak sunabilmek 12 Yeterli seviyede alan bilgisine sahip olmak ve bilgisini eğitim-öğretim sürecinde verimli kullanabilmek 13 Matematikle ilgili elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirip yorumlayabilmek 14 Farklı bilim alanlarındaki problemleri matematiksel modellemek, analiz etmek ve çözüme katkıda bulunabilmek 15 *(1-Çok az, 2- Az, 3- Orta, 4-İyi, 5-Çok iyi ) derecede katkı CONTRIBUTION OF COURSE LEARNING OUTCOMES TO PROGRAM OUTCOMES * KATKI DÜZEYİ PROGRAMME OUTCOMES By using learned mathematical techniques, to be able to interact with the social problems and offer solution suggestions 2 To be able to take into consideration of social and scientific values when collecting, analyzing and announcing the mathematical datas. 3 To be able to gain sufficient computer and programming knowledge at a stage which is needed in field of Mathematics 4 To have sense of responsibility and ethical values within professional aspects 5 To be able to help the progress of emploees at Mathematical institutions/courts 6 To be able to find solutions for the real life problems by analitical thinking 7 To be able to use conceptual skills 8 To be able to achieve the mathematical background in order to follow recent developments in mathematics 9 To be able to know the foreign language in related area and be able to use it to communicate with his/her colleagues and to follow periodic literature 10 To be able to fit in collegues and be able to join the group works 11 To be able to negotiate a scientific material in the field of mathematics and write and present it to interested communities 12 To be able have field information at a sufficient level and be able to use it during the education process in an efficient way 13 To be able to evaluate and comment on the mathematical results statistically 14 To be able to make mathematical modelling of the problems in different fields of sciences and be able to make corresponding analysis and so to contribute to the solutions 15 *(1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest)

21 COURSE SYLLABUS- DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr) : Analtitk Geometri II Name (en): Analytic Geometry II Akademik Birim Fen- Edebiyat Fakültesi Academic Unit: Faculty of Arts And Sciences Bölüm Matematik Department/Program: Mathematics Dersin Kodu MAT 104 Zorunlu/Seçmeli Zorunlu Code : Compulsive/Elective Sınıf 1 Yarıyıl ( 1 / 2 ) Bahar Class: Term 1/2 : Spring ÇOMÜ Kredisi : 3 AKTS Kredisi 6 ECTS Credit: Dersin Dili Türkçe Language: Turkish Teorik/Theoretical Uygulama/Tutorial Laboratuvar/Laboratory H.Ders Saati : (hours per week) (hours per week) (hours per week) Class hour per week ÖĞRETİM ELEMANLARI Yrd.Doç. Dr. Çetin CAMCI Contact 1 : Tel: / 1713 DERSİN KATEGORİSİ Sadece bir kategori seçilecektir. () Temel Meslek Dersleri Uzmanlık Alan Desleri Destek Dersleri İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri İÇERİK BİLGİLERİ TÜRKÇE İNGİLİZCE Ön Koşullar : Pre-requsites Yok None Dersin Tanımlaması Course Description: Uzayda doğru ve düzlem; doğru, düzlem, dörtyüzlünün hacmi, uzayda simetri, uygulamalar. Yüzeyler; yüzeyin vektörel denklemi, yüzeyin grafiği, küre, silindir, koni, regle yüzeyler, dönel yüzeyler, ikinci dereceden yüzeyler, uzay eğrileri. Uzayda Koordinat Sistemleri; silindirik koordinatlar, küresel koordinatlar, kutuplar koordinatlar. n-boyutlu Uzayda Analitik Geometri; IRn de nokta ve vektör kavramı, IRn de doğru, IRn de hiper düzlem, IRn de eğri, IRn de hiperdüzeyler, bazı özel yüzeyler Quotient spaces, First countable spaces, Second countable spaces, Lindelöf spaces, Separable spaces, The separation axioms, Regular spaces, Norml spaces, completely regular spaces, Tychonoff spaces, Sequences and convergence in topological spaces, Sequentially continuity, Compact spaces, Tychonoff theorem, Heine Borel theorem, Connected spaces. Ana Ders 1. Analitik Geometri,Hacısalihoğlu, H. H. (2000) Kitabı: 2. Uzay Analitik Geometri, Sezginman İ., Abacı M. Main (1999) Coursebook: 1. Analitik Geometri,Hacısalihoğlu, H. H. (2000) 2. Uzay Analitik Geometri, Sezginman İ., Abacı M. (1999)

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı / Course Name Kodu / Code DINAMIK VE YAPISAL ANALIZ DYNAMICS AND STRUCTURAL ANALYSIS ARCH 206 Yarıyılı / Semester

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı/ Course Name Mühendislik Kavramları ve Çözümleri / Engineering Concepts and Solutions Kodu/ Code Yarıyılı/

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) 2011-2012 Ders Kodu - Adı (TE PR KR AKTS) Course Code - Name

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM

ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Spring COURSE CODE 151832138 COURSE NAME Staticis SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS

Detaylı

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week)

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week) DERS BĐLGĐ FORMU Dersin Adı / Course Name Kentiçi Ulaşım Sistemleri Urban Transportation Systems Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Bahar / Spring Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Klavye Teknikleri BYA13205 Güz 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Fizik I Önkoşul(lar) Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması

Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS

Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyı lı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS ATIKSU ARITIMI KMÜ 648 Bahar 3 0 0 3 9 Önkoşul(lar)-var

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty / School ENGINEERING Department CIVIL ENGINEERING Level 2-Year Associate 3-Year

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0

DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 Kümeler; Reel sayılar kümesi; Bağıntılar ve fonksiyonlar; Polinomlar, rasyonel fonksiyonlar; trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar; üstel ve

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları MVP13254 4 2+2=4 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6 HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 HLK103

Detaylı