ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müge Gül ÇEVİK BÜYÜK MENDERES NEHRİ ÖNÜ (DİP BURNU-TEKEAĞAÇ BURNU ARASI) KITA SAHANLIĞININ GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN TAKSONOMİK VE OTOEKOLOJİK İNCELEMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜYÜK MENDERES NEHRİ ÖNÜ (DİP BURNU-TEKEAĞAÇ BURNU ARASI) KITA SAHANLIĞININ GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN TAKSONOMİK VE OTOEKOLOJİK İNCELEMESİ Müge Gül ÇEVİK YÜKSEK LİSANS TEZİ JEOLOJİ ANABİLİM DALI Bu Tez07/05/2009 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği ile Kabul Edilmiştir. İmza... İmza İmza Prof. Dr. Niyazi AVŞAR Prof. Doç. Dr. Atike NAZİK Prof. Dr. Cengiz DARICI Danışman Üye Üye Bu Tez Enstitümüz Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK MENDERES NEHRİ ÖNÜ (DİP BURNU-TEKEAĞAÇ BURNU ARASI) KITA SAHANLIĞININ GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN TAKSONOMİK VE OTOEKOLOJİK İNCELEMESİ Müge Gül ÇEVİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman : Prof. Dr. Niyazi AVŞAR Yıl : 2009, Sayfa 88 Jüri : Prof. Dr. Niyazi AVŞAR Prof. Dr. Atike NAZİK Prof. Dr. Cengiz DARICI Bu çalışmada Ege Denizi nde Büyük Menderes Nehri önü (Dip Burnu-Tekeağaç Burnu arası) kıta sahanlığının deniz dibi güncel (Holosen) sedimanlarında bulunan bentik foraminiferlerin taksonomik incelenmesi yapılmıştır. Proje kapsamında alınan örneklerden on altı tanesi bentik foraminifer içeriği ve sedimantolojik olarak incelenmiştir. Bentik foraminifer içeriği için laboratuvarda 5 gram kuru sediman numunesi alınarak 63 µm elekte elenmiş ve her örnekte bulunan bentik formlar alındıktan sonra bütün taksonomik tanımlamalar bunlar üzerinde yapılmıştır. İnceleme alanında foraminiferlerden toplam 38 familyaya ait 62 cins ve 87 tür tanımlanmıştır. Tanımlanan foraminiferlerden aglutinant kavkılı olanlar oldukça yaygın olmasına rağmen baskın sayıya erişememiş, kalker kavkılılardan 6 foraminifer topluluğu tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla Valvulineria bradyana (Fornasini), Neoeponides bradyi Le Calvez, Ammonia compacta (Hofker), Ammonia tepida (Cushman), Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) ve Elphidium crispum (Linné) dir. Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, Bentik foraminifer, Taksonomi, Holosen, Akdeniz. I

4 ABSTRACT Ms. C. THESIS THE TAXONOMIC AND AUTOECOLOGICAL INVESTIGATION OF BENTHIC FORAMINIFERA OF RECENT SEDIMENTS ON THE CONTINENTAL SHELF OF THE BÜYÜK MENDERES RIVER DELTA Müge Gül ÇEVİK DEPARTMENT OF GEOLOGICAL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor : Prof. Dr. Niyazi AVŞAR Year : 2009, Pages 88 Jury : Prof. Dr. Niyazi AVŞAR Prof. Dr. Atike NAZİK Prof. Dr. Cengiz DARICI In this study, the taxonomic investigation of the benthic foraminifera of Holocene sediments on the sea-bottom on the continental shelf of the Büyük Menderes River delta has been carried out. 16 of the samples taken within this project have been studied in terms of benthic foraminiferal contents and sedimentologically. For the benthic foraminiferal contents, 5 g of dry sediment sample was taken and sieved in a 63 µm sieve in the laboratory and after benthic forms in every sample were picked out, all taxonomical identifications were made on these forams. In the study area, from the foraminifera 62 genera belonging to a total of 38 families and 87 species were identified. Though agglutinated foraminifera are widespread, they never reach dominant number, 6 foraminiferal assemblages are identified from calcareous forms. These are respectively; Valvulineria bradyana (Fornasini), Neoeponides bradyi Le Calvez, Ammonia compacta (Hofker), Ammonia tepida (Cushman), Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) and Elphidium crispum (Linné). Key Words: Aegean Sea, Benthic foraminifer, Taxonomy, Holocene, Mediterranean. II

5 TEŞEKKÜR Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim dalında yapmış olduğum Yüksek Lisans tez çalışmasının her aşamasında beni yönlendiren ve desteğini eksik etmeyen danışman hocam Prof. Dr. Niyazi AVŞAR a teşekkür ederim. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimim boyunca bizleri yönlendiren başta Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ olmak üzere bütün değerli hocalarıma teşekkür ederim. Tez çalışmalarım sırasında her konuda yardımcı ve destek olan Arş. Gör. Feyza DİNÇER ve SEM (Jeol JSM-5600) fotoğraflarının çekimi için gerekli imkanı sağlayan ASSAN A.Ş. Ar-Ge Müdürü Murat DÜNDAR a, fotoğrafları çeken Hüsnü ÖZTÜRK (ASSAN A.Ş.) e, Laboratuar çalışmalarıma destek olan Prof. Dr. Ercan AKSOY a, ayrıca her konuda hayatımın her döneminde desteklerini üzerimden eksik etmeyen sevgili aileme teşekkür ederim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ...I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER... IV ŞEKİLLER DİZİNİ... V ÇİZELGER DİZİNİ... VI LEVHA DİZİNİ...VII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD Materyal Metod Literatür Taraması Laboratuvar Çalışmaları Yıkama Örnekleri Örneklerin Mikroskopla İncelenmesi Büro Çalışmaları BULGULAR VE TARTIŞMA Foraminiferlerin Kompozisyonu ve Taksonomik Yapısı Foraminiferlerin CaCO 3 Konsantrasyonu ile Olan İlişkisi Sistematik ve Otoekoloji SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER İNDEKS IV

7 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1 Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığı yerbulduru haritası ve örnekleme istasyon numaraları... 2 V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 4.1. Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığındaki örnekleme istasyonlarının derinlik, koordinat, CaCO 3, çakıl, kum ve çamur yüzdeleri (Ergin ve ark., 2000)... 8 Çizelge 4.2. Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığındaki bentik foraminifer cins ve türlerinin istasyonlara göre dağılımı VI

9 LEVHA DİZİNİ SAYFA Levha Levha Levha Levha Levha VII

10 1.GİRİŞ Müge Gül ÇEVİK 1. GİRİŞ İnceleme alanı, orta Ege Denizi nin doğu kenarında ve Dip Burnu (Dilek Boğazı) ile güneyde Tekeağaç Burnu arasında kalan kıta sahanlığı üzerinde yer almaktadır (Şekil 1). Büyük Menderes Nehri önündeki bu kıta sahanlığı yaklaşık 60 km genişliğindedir. Bölgenin hidrografik özellikleri genellikle Akdeniz ile Karadeniz arasındaki morfolojik farklılıklar ve su değişimi ile kontrol edilmektedir. Bu nedenle bölge Akdeniz ve Karadeniz su kütlelerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini taşımaktadır. Bilindiği gibi Karadeniz in az tuzlu suları yüzeyden İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı yoluyla Ege ye akmakta, buna karşılık Ege nin, daha doğrusu Doğu Akdeniz in tuzlu suları alttan Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı ile Kara Deniz e akmaktadır (Miller, 1983; Ünlüata ve ark., 1990). Bu nedenle inceleme alanında fiziko-kimyasal özellikleri birbirinden farklı ve ters yönde akan iki su kütlesi devamlı bulunmaktadır. Yine, Doğu Ege Denizi su kütlelerinin sıcaklığının 9-26 C ve oksijen miktarının ise 4-10 ml/l arasında değiştiği gözlenmiştir (Artüz, 1970; Benli ve Küçüksezgin, 1988). Ege Denizi nde yeralan inceleme alanı, jeolojik açıdan, bugünkü konumu ve şeklini çoğunlukla Miyosen de başlayıp Orta-Geç Pleyistosen e kadar devam eden tektonik-jeomorfolojik olaylar ve Pleyistosen-Holosen de hakim olan küresel, ıklimsel ve deniz düzeyi değişimleri sonucu kazanmıştır (Şengör ve Yılmaz, 1981; Arpat ve Şaroğlu, 1975; Mascle ve Martin, 1990; Yılmaz, 1990). Ayrıca Son buzul çağı ve buzularası çağda küresel östatik deniz düzeyi değişimleri incelenmiş olup, sonuçta Akdeniz sularının güneyden kuzeye doğru sokularak önce Marmara yı sonra Kara Deniz i doldurmaya başladığı gözlenmiştir (Erinç, 1978; Aksu ve Piper, 1983; Kraft ve ark., 1980; Stanley ve Blanpied, 1980). Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın amacı; Büyük Menderes Nehri önü (Dip Burnu-Tekeağaç Burnu arası) kıta sahanlığının güncel sedimanlarında bulunan bentik foraminiferlerin taksonomik dağılımı ve otoekolojik incelemesini yapmaktır. 1

11 1.GİRİŞ Müge Gül ÇEVİK Şekil 1.1. Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığı yerbulduru haritası ve örnekleme istasyon numaraları. 2

12 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Müge Gül ÇEVİK 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Bölgede ve Türkiye genelinde bentik foraminiferlerle ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Avşar ve Meriç (1996) İskenderun Körfezi nde bentik foraminifer dağılımın incelemiş, 36 familyaya ait 126 tür tanımlamışlar, bölgede 13 adet güncel foraminifer topluluğu belirlemişlerdir. Avşar (1997) Doğu Akdeniz kıyı bölgesinde 41 cinse ait 61 bentik foraminifer türü tayin etmiş, ayrıca bölgede sığ su karakteristiği olan kalker kavkılı 4 foraminifer topluluğu saptamıştır. Meriç ve Avşar (1997) İstanbul ve yakın çevresinde yapılan çalışmalarda, Geç Kuvaterner (Holosen) dönemine ait sedimanlardan 62 cins ve 135 bentik foraminifer türü tayin etmişlerdir. Meriç ve Avşar (2000) Deniz diplerindeki aktif olan sıcak su kaynakları çevresinde gözlenen zengin foraminifer topluluğu üzerinde yürüttükleri çalışmada, bölgede Holosen döneminde oluşan genç fayların varlığını ortaya koymuşlardır. Ilıca Körfezi ndeki sıcak su çevresinde yapılan incelemeler sonucunda bu tip fayların olabileceğini belirtmişlerdir. Avşar ve Meriç (2001) Çeşme-Ilıca Koyu (İzmir) termal bölgesi güncel bentik foraminiferlerini incelemiş, 12 familyaya ait 40 adet kalker kavkılı foraminifer türü tayin etmişlerdir. Ayrıca. Ege Denizi koşullarında yaşamlarını sürdüremeyen, ancak termal ortamın oluşturduğu alanda bol miktarda bulunan bazı bentik foraminiferler hakkında bilgi vermişlerdir. Meriç ve Avşar (2001) Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) civarından alınan 34 yüzey örneğinden 30 familyaya ait 104 bentik foraminifer türü tanımlanmış ve bunların ada etrafındaki bölgesel değişimlerini incelemişlerdir. Avşar (2002), Gökçeada, Bozcaada ve Çanakkale üçgeni kıta sahanlığı (KD Ege Denizi) bentik foraminifer dağılımı ve taksonomisini incelemiş, 31 adet sediman örneğinden 43 familyaya ait 160 tür tayin etmiştir. Tanımlanan foraminiferlerden aglutinant kavkılı olanları baskın sayıya erişemezken, kalker kavkılı olanlardan 8 türün egemen tür olduğu saptanmıştır. 3

13 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Müge Gül ÇEVİK Ergin ve ark., (2000), Büyük Menderes Nehri önü (Dip Burnu-Tekeağaç Burnu arası) kıta sahanlığının güncel sedimentlerinin jeokimyası, jeolojik ve antropolojik etkileşimlerini incelemişler ve gerekli sonuçları vermişlerdir. Meriç ve ark., (2004) Doğu Ege Denizi (Türkiye) nin bentik foraminiferlerinin sistematiği ve otoekolojisi başlıklı çalışmada Doğu Ege nin değişik bölgelerinden alınan örneklerden 61 familyaya ait 125 cins ve 243 tür tayin etmişlerdir. Avşar ve ark., (2006) Erdek Körfezi (GB Marmara Denizi) güncel sedimanlarında bulunan bentik foraminiferlerin taksonomi ve otoekolojisini incelemişlerdir. Alramazanoğlu 2007 Antalya Körfezi (Güney Batı Türkiye) kıta sahanlığının güncel sedimanlarında bulunan bentik foraminiferlerin taksonomi ve otoekolojisini incelemiştir. Bölgede 39 familya ve 79 cinse ait 140 tür tayin etmiş, kalker kavkılı foraminiferlerden 10 adet baskın bentik foraminifer topluluğu saptamıştır. Meriç ve ark., (2008) Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) yakın çevresi bentik foraminiferlerinin taksonomik dağılımını incelemiş ve bölgede 22 familya ve 42 cinse ait 77 tür tayin etmişlerdir. Avşar ve ark., (2008) Antalya Körfezi (GB Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer topluluklarını inceleyerek, bölgede 39 familya ve 79 cinse ait 140 tür tayin etmişler ve bunları on bentik foraminifer topluluğuna ayırmışlardır. 4

14 3. MATERYAL VE METOD Müge Gül ÇEVİK 3. MATERYAL VE METOD 3.1. Materyal İnceleme alanı, Ege Denizi nde Büyük Menderes Nehri önünde Dip Burnu ile Tekeağaç Burnu arasında kalan kıta sahanlığı üzerinde yer almaktadır. Bu çalışma için Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığından alınan 16 adet numune seçilmiştir. Kıta sahanlığındaki 20 ayrı istasyondan alınan numunelerin derinlikleri m arasında değişmektedir (Şekil 1.1). Proje kapsamında alınan örneklerden on altı tanesi bentik foraminifer içeriği ve sedimantolojik olarak incelenmiştir Metod yılları arasında sürdürülen bu çalışma; literatür taraması, laboratuar çalışmaları ve büro çalışmaları şeklinde üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Büyük Menderes Nehri önü (Dip Burnu-Tekeağaç Burnu arası) kıta sahanlığı üzerinde yer alan bölgeden 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsüne bağlı Piri Reis Araştırma Gemisi ile 18 istasyondan Van Veen Grab tipi bir kepçe ile deniz dibinden (su derinliğinin m arasında değiştiği bölgelerden) sediman örnekleri alınmıştır. Alınan örneklerden 16 tanesi bu çalışma için seçilmiştir (Şekil 1.1) Literatür Taraması Literatür için Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü nün kütüphane ve arşivlerinden yararlanılmıştır. 5

15 3. MATERYAL VE METOD Müge Gül ÇEVİK Laboratuar Çalışmaları Laboratuvar çalışmasını, örneklerin yıkanması, yıkanan örneklerin ayıklanması ile bunların içindeki bentik foraminiferlerin binoküler mikroskop altında ayırtlanması, sınıflandırılması, dağılımların yapılması ve ASSAN A.Ş. (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi-Jeol JSM 5600) de fotoğrafların çekilmesi aşamaları oluşturmuştur Yıkama Örnekleri Yıkama örneklerinde izlenen yol şu şekildedir: Örnekler 5 gr lık numuneler halinde beher içerisinde üzeri kapanacak şekilde saf su ile doldurulur ve bir gün bekletilir. Sürenin sonunda örnek 63 µm luk elek içerisinde su ile içerisindeki çamur akana ve ince malzeme tamamen temizlenene kadar yıkanır. Yıkanmış numuneler tekrar bir gün kurutulur. Kuruyan numuneler binoküler mikroskopda incelenerek bentik foraminiferler ayıklanır Örneklerin Mikroskopla İncelenmesi Ayıklama tablasına dökülen örnekler mikroskopta 0 numaralı fırça veya tutucu bir iğne ile tabladan alınıp istasyonlara göre toplama kaplarında biriktirilmiş, bu foraminiferlerin tanımlamaları binoküler mikroskopla yapılmıştır Büro Çalışmaları Araştırma bulgularının derlenip toparlanması ve bunların Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına göre rapor haline getirilmesi şeklinde yürütülmüştür. 6

16 4. ARAŞTIRMA BULGULARI 4.1. Foraminiferlerin Kompozisyonu ve Taksonomik Yapısı İnceleme alanında toplam 38 familyaya ait 62 cins ve 87 bentik foraminifer türü tanımlanmıştır (Çizelge 4.2). Bölgede aglutine kavkılı foraminiferlerden 9 familyaya ait 13 tür tayin edilmiştir. Kalker kavkılı foraminiferler ise 29 familya ve 74 tür ile temsil edilmiştir. Bu türlerden 4 familyaya ait 6 adet baskın bentik foraminifer topluluğu saptanmıştır. Bunlar sırasıyla Valvulineria bradyana (Fornasini), Neoeponides bradyi Le Calvez, Ammonia compacta (Hofker), Ammonia tepida (Cushman), Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) ve Elphidium crispum (Linné) dir. Egemen türlerin diğer özellikleri ise aşağıda verilmiştir. Topluluk 1: Valvulineria bradyana (Fornasini) nin baskın olduğu topluluk derinliği m arasında değişen 3 istasyonda (8, 11 ve 14 no.lu) gözlenmiştir. Bu istasyonlar çakıllı, kumlu ve çamurlu bir ortamda bulunmaktadır. Bu topluluk içerisinde Bulimina marginata d Orbigny, Neoeponides bradyi Le Calvez, Melonis pompiloides (Fichtel ve Moll), Ammonia compacta Hofker, Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) ve Elphidium crispum (Linne) gibi türler yer almaktadır. Topluluk 2: Neoeponides bradyi Le Calvez in hakim olduğu topluluk, kumlu ve çamurlu bir ortamı olan 12 no. lu istasyondan alınmıştır. Bu istasyonun su derinliği 66 m dir. Ayrıca, bu topluluk içerisinde Discorbinella bertheloti (d Orbigny), Cibicides advemum (d Orbigny), Asterigerinata mamilla (Williamson), Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny), Porosononion subgranosum (Egger) ve Elphidium crispum (Linne) gibi türler belirlenmiştir. 7

17 Çizelge 4.1. Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığındaki örnekleme istasyonlarının derinlik, koordinat, CaCO 3, çakıl, kum ve çamur yüzdeleri (Ergin ve ark., 2000). Su Tane boyu dağılım yüzdesi İstasyon CaCO derinliği Enlem Boylam 3 Çakıl+Kum Kil+Silt No. % (m) % % ' 60" 27 07' 60" ' 20" 27 05' 80" ' 70" 27 03' 80" ' 40" 27 06' 60" ' 80" 27 08' 60" ' 20" 27 09' 20" ' 20" 27 07' 90" ' 80" 27 05' 70" ' 80" 27 07' 20" ' 20" 27 09' 40" ' 70" 27 07' 30" ' 60" 27 10' 00" ' 20" 27 12' 20" ' 20" 27 12' 20" ' 50" 27 10' 00" ' 80" 27 08' 20" Topluluk 3: Ammonia compacta (Hofker) in baskın olduğu bu topluluk, derinliği m arasında değişen 2 istasyonda (16 ve 17 no.lu) gözlenmiştir. Bu istasyonlar kumlu ve kil, silt karışımlı çamurlu lu bir ortamda bulunmaktadır. Bu topluluk içerisinde Lagenammina fusiformis (Williamson), Eggerelloides scabrus (Williamson), Adelosina mediterranensis (Le Calvez J. ve Y.), Valvulineria bradyana (Fornasini) Neoeponides bradyi Le Calvez ve Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) gibi türler belirlenmiştir. Topluluk 4: Ammonia tepida (Cushman) ın baskın olduğu bu topluluk, derinliği m olan 2 istasyonda (9 ve 10 no.lu) gözlenmiştir. Bu istasyonlar kıyı bölgesinde çakıllı, kumlu ve çamurlu ortamı yansıtmaktadır. Bu topluluk içerisinde Eggerelloides scabrus (Williamson), Valvulineria bradyana (Fornasini) Neoeponides bradyi Le Calvez, Nonionella turgida (Williamson), Ammonia compacta Hofker ve Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) gibi türler bulunmuştur. 8

18 Topluluk 5: Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) nin hakim olduğu bu topluluk, bölgede beş istasyonda (4, 5, 7, 13 ve 18 no.lu) çakıllı, kumlu ve çamurlu bir ortamda hakim olup, su derinliği m arasında değişmektedir. Bu topluluk içerisinde Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) den başka Lagenammina fusiformis (Williamson), Valvulineria bradyana (Fornasini), Discorbinella bertheloti (d Orbigny), Ammonia compacta Hofker, Nonion depressulum (Walker ve Jacob) ve Elphidium crispum (Linné) gibi foraminifer türleri tayin edilmiştir. Topluluk 6: Elphidium crispum (Linné) nin baskın olduğu topluluk, su derinliği m arası olan üç (15, 19 ve 20 no.lu) istasyonda, çakıl-kum karışımlı çamurlu bir ortamda (baskın olarak) bulunmaktadır. Bu topluluk içerisinde Neoeponides bradyi (Le Calvez), Cibicides advemum (d Orbigny), Asterigerinata mamilla (Williamson), Melonis pompiloides (Fichtel ve Moll), Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) ve Porosononion subgranosum (Egger) gibi türler yer almaktadır. Levha 1-5 de görülen bentik foraminiferlerin ASSAN A.Ş. (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi-Jeol JSM 5600) deki elektron mikroskubu kullanılarak fotoğrafları çekilmiştir. Diğer bentik foraminifer örnekleri ise Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümünde muhafaza edilmektedir. Foraminiferlerin taksonomik tanımları yapılırken karşılaştırmalı olarak; Parisi, 1981; Cimerman ve Langer, 1991; Hatta ve Ujiie, 1992; Hottinger ve ark., 1993; Sgarrella ve Moncharmont Zei., 1993; Loeblich ve Tappan, 1994; Meriç ve ark., 1995; Avşar ve Meriç, 1996; Avşar, 1997; Baccaert, 1987; Loeblich ve Tappan, 1988; Hayward ve ark., 1999; Avşar, 2002; Avşar ve Meriç, 2001; Kaminski ve ark., 2002; Meriç ve ark., 2004; Avşar ve ark., 2006; Meriç ve ark., 2008 ve Avşar ve ark., 2008 gibi yazarların yayınlarından yararlanılmıştır. Ayrıca foraminiferlerin sınıflandırılmasında Loeblich ve Tappan (1988) ın sınıflanmasına uyulmuştur. 9

19 Familya Saccaminidae Brady Lagenammina fusiformis (Williamson) Familya Hyppocrepinidae Rhumbler Hyperammina friabilis Brady Familya Ammodiscidae Reuss Ammodiscus planorbis Hoeglund Familya Reophacidae Cushman Reophax scorpiurus Montfort Familya Haplophragmoididae Maync Labrospira subglobosa (Sars) Familya Spiroplectamminidae Cushman Spiroplectinella sagittula (d Orbigny) Familya Eggerellidae Cushman Eggerelloides advenus (Cushman) Eggerelloides scabrus (Williamson) 10

20 Çizelge 4.2. Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığı bentik foraminifer cins ve türlerinin istasyonlara göre dağılımı. FORAMİNİFERLER İSTASYONLAR Lagenammina fusiformis Hyperammina friabilis 2 3 Ammodiscus planorbis Reophax scorpiurus Labrospira subglobosa 1 Spiroplectinella sagittula Eggerelloides advenus Eggerelloides scabrus Bigenerina nodosaria Textularia bocki Textularia truncata 1 Siphotextularia concava Nubeculina divaricata 1 Adelosina cliarensis Adelosina duthiersi 2 1 Adelosina mediterranensis Adelosina pulchella 1 1 Spiroloculina angulosa 3 Spiroloculina excavata 2 1 Spiroloculina ornata Spiroloculina tenuiseptata Siphonaperta aspera 1 1 Cycloforina contorta Cycloforina tenuicollis 1 Cycloforina villafranca Quinqueloculina berthelotiana 1 1 Quinqueloculina bidentata 7 Quinqueloculina seminula Biloculinella labiata 1 Miliolinella elongata 1 Miliolinella semicostata 1 Miliolinella subrotunda Pseudotriloculina laevigata 1 Pseudotriloculina oblonga 2 1 Pyrgo elongata Triloculina marioni Triloculina tricarinata 1 Sigmoilinita costata Sigmoilopsis schlumbergeri Dentalina inornata 1 1 Lenticulina cultrata 2 3 Lenticulina gibba 1 1 Amphicoryna scalaris Hyalinonetrion gracillimum 2 Lagena doveyensis 1 Lagena striata Polymorphina sp 2 1 Fissurina sp. A Glandulina laevigata Brizalina alata 1 Brizalina spathulata

21 Çizelge 4.2 nin devamı FORAMİNİFERLER İSTASYONLAR Cassidulina carinata Bulimina elongata Bulimina marginata Reussella spinulosa Fursenkoina acuta Valvulineria bradyana Eponides concameratus Neoponides bradyi Gavelinopsis praegeri Neoconorbina terquemi Rosalina bradyi Rosalina globularis Planoglabratella opercularis Siphonina reticulata Discorbinella bertheloti Cibicides advenum Lobutula lobuluta Planorbulina mediterranensis Cymbaloporetta sp Sphaerogypsina globula 2 Asterigerinata mamilla Amphistegina lobifera 1 Nonion depressulum Nonionella turgida Astrononion stelligerum Melonis pompilioides Gyroidinoides soldanii 1 Ammonia compacta Ammonia tepida Challengerella bradyi 1 Cribroelphidium poeyanum Porosonoion subgranosum Elphidium advenum Elphidium complanatum 1 1 Elphidium crispum Elphidium depressulum Familya Textularidae Ehrenberg Bigenerina nodosaria d Orbigny Textularia bocki Hoeglund Textularia truncata Hoeglund Siphotextularia concava (Karrer) Familya Nubeculariidae Jones Nubeculina divaricata (Brady) 12

22 Familya Spiroloculinidae Wiesner Adelosina cliarensis (Heron-Allen ve Earland) Adelosina duthiersi Schlumberger Adelosina mediterranensis (Le Calvez J. ve Y.) Adelosina pulchella d Orbigny Spiroloculina angulosa (Terquem) Spiroloculina excavata d Orbigny Spiroloculina ornata d Orbigny Spiroloculina tenuiseptata Brady Familya Hauerinidae Schwager Siphonaperta aspera (d Orbigny) Cycloforina contorta (d Orbigny) Cycloforina tenuicollis (Wiesner) Cycloforina villafranca (Le Calvez J. ve Y.) Quinqueloculina berthelotiana d Orbigny Quinqueloculina bidentata d Orbigny Quinqueloculina seminula (Linne) Biloculinella labiata (Schlumberger) Miliolinella elongata Kruit Miliolinella semicostata (Wiesner) Miliolinella subrotunda Montagu Pseudotriloculina laevigata (d Orbigny) Pseudotriloculina oblonga (Montagu) Pyrgo elongata (d Orbigny) Triloculina marioni Schlumberger Triloculina tricarinata d Orbigny Sigmoilinita costata (Schlumberger) Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri) 13

23 Familya Nodosariidae Ehrenberg Dentalina inornata d Orbigny Familya Vaginulinidae Reuss Lenticulina cultrata (Montfort) Lenticulina gibba (d Orbigny) Amphicoryna scalaris (Batsch) Familya Lagenidae Reuss Hyalinonetrion gracillimum (Seguenza) Lagena doveyensis Haynes Lagena striata d Orbigny Familya Polymorphinidae d Orbigny Polymorphina sp. 2 Familya Ellipsolagenidae Silvestri Fissurina sp. A Familya Glandulinidae Reuss Glandulina laevigata (d Orbigny) Familya Bolivinidae Glaessner Brizalina alata (Seguenza) Brizalina spathulata (Williamson) Familya Cassidulinidae d Orbigny Cassidulina carinata Silvestri Familya Buliminidae Jones Bulimina elongata d Orbigny 14

24 Bulimina marginata d Orbigny Familya Reussellidae Cushman Reussella spinulosa (Reuss) Familya Fursenkoinidae Loeblich ve Tappan Fursenkoina acuta (d Orbigny) Familya Bagginidae Cushman Valvulineria bradyana (Fornasini) Familya Eponididae Hofker Eponides concameratus (Williamson) Neoeponides bradyi (Le Calvez) Familya Rosalinidae Reis Gavelinopsis praegeri (Heron-Allen ve Earland) Neoconorbina terquemi (Rzehak) Rosalina bradyi Cushman Rosalina globularis d Orbigny Familya Glabratellidae Loeblich ve Tappan Planoglabratella opercularis (d Orbigny) Familya Siphoninidae Cushman Siphonina reticulata (Czjzek) Familya Discorbinellidae Sigal Discorbinella bertheloti (d Orbigny) 15

25 Familya Cibicididae Cushman Cibicides advemum (d Orbigny) Lobatula lobatula (Walker ve Jacob) Familya Planorbulinidae Schwager Planorbulina mediterranensis d Orbigny Familya Cymbaloporidae Cushman Cymbaloporetta sp. Familya Acervulinidae Schultze Sphaerogypsina globula (Reuss) Familya Asterigerinatidae Reis Asterigerinata mamilla (Williamson) Familya Amphisteginidae Cushman Amphistegina lobifera Larsen Familya Nonionidae Schultze Nonion depressulum (Walker ve Jacob) Nonionella turgida (Williamson) Astrononion stelligerum (d Orbigny) Melonis pompilioides (Fichtel ve Moll) Familya Gavelinellidae Hofker Gyroidinoides soldanii (d Orbigny) Familya Ammoniidae Saidova Ammonia compacta Hofker Ammonia tepida (Cushman) 16

26 Challengerella bradyi Billman, Hottinger ve Oesterle Familya Elphidiidae Galloway Cribroelphidium poeyamum (d Orbigny) Porosononion subgranosum (Egger) Elphidium advenum (Cushman) Elphidium complanatum (d Orbigny) Elphidium crispum (Linné) Elphidium depressulum Cushman 4.2. Foraminiferlerin CaCO 3 konsantrasyonu ile olan ilişkisi %CaCO 3 olarak hesaplanan toplam karbonat miktarlarının istasyonlardaki yüzeysel dağılımı Çizelge 4.1 de verilmiştir (Ergin ve ark., 2000). Egemen türlerin, litoloji ve CaCO 3 konsantrasyonu ile olan ilişkisi incelendiğinde; Valvulineria bradyana (Fornasini), Ammonia compacta Hofker, A. tepida (Cushman), ve Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) nin, CaCO 3 konsantrasyonunun (%18-22) nisbeten düşük, ayrıca çamurlu ve kumlu çamur içeren dip sedimanları içerisinde baskın olduğu gözlenmektedir. Kumlu, kumlu çamur ve çamurlu kum özelliğine sahip istasyonlarda Neoeponides bradyi (Le Calvez), Elphidium crispum (Linne) ve yine Cribroelphidium poeyanum (d Orbigny) baskın türler olarak bulunmaktadır. Buradaki CaCO 3 konsantrasyonu (%26-44) nisbeten düşük ve normal değerler içerisinde yeralmaktadır (Çizelge 4.1). 17

27 4.3. Sistematik ve Otoekoloji Ordo FORAMINIFERIDA Eicheward Familya Saccaminidae Brady Cins Lagenammina Rhumbler Lagenammina fusiformis (Williamson) (Levha 1, şek. 1-3) 1991 Lagenammina fusiformis (Williamson), Cimerman ve Langer, s. 15, lev. 5, şek Lagenammina fusiformis (Williamson), Avşar ve Ergin, s Lagenammina fusiformis (Williamson), Meriç ve ark., s. 14. Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18 ve 20 no.lu istasyonlarda yaygın olarak gözlenmiştir. Familya Hippocrepinidae Rhumble Cins Hyperammina Brady Hyperammina friabilis Brady 1918 Hyperammina friabilis Brady, Cushman, s. 75, lev. 29, şek Hyperammina friabilis Brady, Cimerman ve Langer, s. 15, lev. 2, şek Hyperammina friabilis Brady, Meriç ve ark., s. 15. Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 16 ve 17 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Familya Ammodiscidae Cushman Cins Ammodiscus Reuss Ammodiscus planorbis Hoeglund 18

28 1991 Ammodiscus planorbis Hoeglund, Cimerman ve Langer, s. 16, lev. 2, şek Ammodiscus planorbis Hoeglund, Sgarrella ve Moncharmont-Zei, s. 154, lev. 1, şek Ammodiscus planorbis Hoeglund, Debenay ve ark., lev. 1, şek Ammodiscus planorbis Hoeglund, Meriç ve ark., s. 15, lev. 1, şek Ammodiscus planorbis Hoeglund, Alramazanoğlu, s. 23 Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 5, 13, 15, 16 ve 18 no.lu istasyonlarda rastlanmıştır. Ayrıca Gökçeada-Bozcaada- Çanakkale üçgeninde, Gökova Körfezi ve Datça Körfezi nde m arasında gözlenmiştir. Bu tür infralitoral ve epibatiyal zonun üst kısımlarında kaydedilmiştir. Antalya Körfezi nde m arası derinliklerde bulunmuştur (Alramazanoğlu, 2007). Familya Reophacidae Cushman Cins Reophax de Montfort Reophax scorpiurus Montfort (Levha 1, şek. 4-6) 1993 Reophax scorpiurus Montfort, Sgarrella ve Moncharmont-Zei, s. 155, lev. 2, şek Reophax scorpiurus Montfort, Meriç ve ark., s. 16, lev. 1, şek. 8. Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 4, 13, 15, 16 ve 17 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Familya Haplophragmoididae Maync Cins Labrospira Hoeglund Labrospira subglobosa (Sars) 1991 Labrospira subglobosa (Sars), Cimerman ve Langer, s. 18, lev. 5, şek

29 2004 Labrospira subglobosa (Sars), Meriç ve ark., s. 18, lev. 1, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında 61 m derinlikte bir istasyonda (16 no.lu) rastlanmıştır. Familya Spiroplectamminidae Cushman Cins Spiroplectinella Kisel man Spiroplectinella sagittula (d Orbigny) (Levha 1, şek. 4-8) 1839b Textularia sagittula d Orbigny, s. 138, lev. 1, şek Textularia sagittula Defrance, Lacroix, s. 1, şek Spiroplectinella sagittula (d Orbigny), Cimerman ve Langer, s. 19, lev. 6, şek Spiroplectinella sagittula (d Orbigny), Meriç ve Avşar, s. 127, lev. 1, şek Spiroplectinella sagittula (d Orbigny), Avşar, s. 63, lev. 1, şek Spiroplectinella sagittula (d Orbigny), Meriç ve ark., s. 22 ve 23, lev. 1, şek.13; lev. 2, şek Spiroplectinella sagittula (d Orbigny), Aksu, s. 29, lev. 1, şek Spiroplectinella sagittula (d Orbigny), Alramazanoğlu, s. 23, lev. 1, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 7, 12, 15 ve 20 no.lu istasyonlarda rastlanmıştır. Ayrıca Antalya Körfezi nde m derinliklerde bulunmaktadır (Alramazanoğlu, 2007). Erdek Körfezi nde, m derinliklerde rastlanmıştır. Ege Denizi nde geniş bir yayılım göstermekte (Meriç ve ark., 2004) olup, 16 m ile 334 m derinlikler arasında yer alan farklı bölgelerde gözlenmiştir. Ege Denizi nin doğu kısımlarında düzenli bir yayılıma sahip olduğu anlatılmıştır. Familya Eggerellidae Cushman Cins Eggerelloides Haynes 20

30 Eggerelloides advenus (Cushman) (Levha 1, şek. 9-10) 1991 Eggerelloides advenus (Cushman), Cimerman ve Langer, s. 20, lev. 8, şek Eggerelloides advenus (Cushman), Meriç ve ark., s. 25. Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 9, 10 ve 17 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Eggerelloides scabrus (Williamson) (Levha 1, şek ) 1858 Bulimina scabra Williamson, s. 65, lev. 5, şek Eggerelloides scabrus (Cushman), Cimerman ve Langer, s. 21, lev. 8, şek Eggerelloides scabrus (Cushman), Sgarrella ve Moncharmont-Zei, s. 162, lev. 4, şek Eggerelloides scabrus (Cushman), Meriç ve Avşar, s. 127, lev. 1, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 ve 19 no.lu istasyonlarda yaygın olarak bulunmaktadır. Familya Textularidae Ehrenberg Cins Bigenerina d Orbigny Bigenerina nodosaria d Orbigny (Levha 1, şek ) 1991 Bigenerina nodosaria d Orbigny, Cimerman ve Langer, s. 21, lev. 9, şek Bigenerina nodosaria d Orbigny, Sgarrella ve Moncharmont-Zei, s. 164, lev. 4, şek Bigenerina rodosaria d Orbigny, Loeblich ve Tappan, s. 27, lev. 31, şek. 8-21

31 12, lev. 32, şek. 11ve Bigenerina nodosaria d Orbigny, Kaminski ve ark., s. 23, lev. 1, şek Bigenerina nodosaria d Orbigny, Avşar, s. 63, lev. 1, şek Bigenerina nodosaria d Orbigny, Meriç ve ark., s. 28, lev. 2, şek Bigenerina nodosaria d Orbigny, Alramazanoğlu, s. 24, lev. 1, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 7, 11, 12, 15, 18 ve 20 no.lu istasyonlarda rastlanmıştır. Ayrıca Antalya Körfezi nde m derinliklerde bulunmuştur (Alramazanoğlu, 2007). Ege Denizi nde ise m arası derinliklerde infralitoral ve alt epibatiyal zonlarda gözlenmiştir (Meriç ve ark., 2004). Cins Textularia Defrance Textularia bocki Hoeglund (Levha 1, şek ) 1991 Textularia bocki Hoeglund, Cimerman ve Langer, s. 21, lev. 10, şek Textularia bocki Hoeglund, Kaminski ve ark., s. 30, lev. 1, şek Textularia bocki Hoeglund, Avşar, s. 63, lev. 1, şek Textulari bocki Hoeglund, Meriç ve ark., s. 29, lev. 2, şek Textulari bocki Hoeglund, Alramazanoğlu, s.25, lev.1, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 5, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 no.lu istasyonlarda yaygın olarak gözlenmniştir. Bu tür, Antalya Körfezi nde m, Ege Denizi nde m arası derinliklerde infralitoral, sirkalitoral ve epibatiyal zonlarda bulunmuştur (Meriç ve ark., 2004). Textularia truncata Hoeglund 1947 Textularia truncata Hoeglund, s. 175, lev. 12, şek. 8-9, text-şek

32 1991 Textularia truncata Hoeglund, Cimerman ve Langer, s. 22, lev. 12, şek Textularia truncata Hoeglund, Avşar, s. 63, lev. 1, şek Textularia truncata Hoeglund, Meriç ve ark., s. 32, lev. 2, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında 74 m derinlikte bir istasyonda (7 no.lu) rastlanmıştır. Cins Siphotextularia Finlay Siphotextularia concava (Karrer) (Levha 1, şek ) 1868 Plecanium concavum, Karrer, s. 192, lev. 1, şek Siphotextularia concava (Karrer), Sgarrella ve Moncharmont-Zei, s. 166, lev. 3, şek Siphotextularia concava (Karrer), Avşar, p. 63, lev. 1, şek Siphotextularia concava (Karrer), Meriç ve ark., s. 33, lev. 2, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 7, 19 ve 20 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Ayrıca Antalya Körfezi nde m derinliklerde rastlanmıştır. Ege Denizi nde m arası derinliklerde oldukça sık ve ayrıca infralitoral-üst epibatiyal ile üst sirkalitoral zonlarda gözlenmektedir (Meriç ve ark., 2004). Familya Nubeculariidae Jones Nubeculina divaricata (Brady) 1884 Sagrina divaricata Brady, s. 276, lev. 8, şek Nubeculina divaricata (Brady), Loeblich ve Tapan, s. 321, lev. 331, şek Nubeculina divaricata (Brady), Cimerman ve Langer, s.25, lev. 16, şek

33 Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında 66 m derinlikte 19 no.lu istasyonda gözlenmiştir. Familya Spiroloculinidae Wiesner Cins Adelosina d Orbigny Adelosina cliarensis (Heron-Allen ve Earland) (Levha 1, şek ) 1930 Quinquelculina cliarensis Heron-Allen ve Earland, s. 58, lev. 3, şek Adelosina cliarensis (Heron-Allen ve Earland). Cimerman ve Langer, s. 26. lev. 18, şek Adelosina cliarensis (Heron-Allen ve Earland). Meriç ve Avşar, p. 127, lev. 1, şek Adelosina cliarensis (Heron-Allen ve Earland). Meriç ve ark., s , lev. 5, şek Adelosina cliarensis (Heron-Allen ve Earland). Aksu, s. 30. Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 ve 20 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Antalya Körfezi, 39 ile 60 m arasında derinliklerde kaydedilmiştir. Erdek Körfezinde 28 m ile 46 m arasında derinlikleri değişen istasyonlarda bulunmuştur. Birey sayısı olarak oldukça fakirdir. Ege Deniz inde geniş bir yayılımı olup 3 m den 500 m ye kadar farklı derinliklerde görülmektedir (Meriç ve ark., 2004). Adelosina duthiersi Schlumberger (Levha 1, şek ) 1886 Adelosina duthiersi Schlumberger, s. 100, lev. 16, şek Adelosina duthiersi Schlumberger, Cimerman ve Langer, s. 27, lev. 18, şek Adelosina duthiersi Schlumberger, Sgarrella ve Moncharmont-Zei, s. 178, 24

34 2004 Adelosina duthiersi Schlumberger. Meriç ve ark., s. 46, lev. 5, şek Bulunuşu : Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 17 ve 19 no.lu istasyonda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde 39 ile 60 m arasında kaydedilmiştir. Ege Denizi nde ise infralitoral ve üst epibatiyal zona karşılık gelen m ile m arasındaki derinliklerde gözlenmiştir. Adelosina mediterranensis (Le Calvez J. ve Y.) (Levha 2, şek. 1-3) 1958 Quinqueloculina mediterranensis Le Calvez, J. ve Y., s. 177, lev. 4, şek Adelosina mediterranensis (Le Calvez J. ve Y.), Sgarrella ve Moncharmont- Zei, s. 179, lev. 7, şek Adelosina mediterranensis (Le Calvez J. ve Y.), Meriç ve Avşar, p. 127, pl. 1, figs Adelosina mediterranensis (Le Calvez J. ve Y.). Meriç ve ark., s. 47, lev. 5, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 4, 5, 8, 9, 13,14,15,16,17 ve 19 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde m arasında kaydedilmiştir (Alramazanoğlu, 2007). Adelosina pulchella d Orbigny 1846 Adelosina pulchella d Orbigny, s. 203, lev. 20, şek Quinqueloculina pulchella (d Orbigy), Le Calvez, J. ve Y., s. 175, lev. 3, şek Adelosina pulchella d Orbigny, Sgarrella ve Moncharmont-Zei, s Adelosina pulchella d Orbigny, Meriç ve Avşar, s Adelosina pulchella d Orbigny, Meriç ve ark., s. 50, lev. 6, şek

35 2005 Adelosina pulchella d Orbigny, Aksu, s. 31 Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 8 ve 20 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde derinliği 39 m ile 160 m arasında değişen derinliklerde, Erdek Körfezi nde ise 35 m ile 52 m arasında değişen 4 ayrı istasyonda bulunmuştur. Ege Denizi nde çok geniş bir dağılım göstermekte olup 0,5 m ile 500 m arasında, kıyıdan uzak kesimlerde epibatyal zonun üst kısımlarında da yoğunluk göstermektedir (Meriç ve ark., 2004). Napoli Körfezi nde derinlik aralığı m arasında olup nadiren 120 m ye kadar olan derinliklerde de görülmektedir (Sgarrella ve Moncharmont-Zei., 1993). Akdeniz de Salerno ve Policastro körfezlerinde bulunmakta olup Villifrans Koyu nda sadece kıyıya yakın kesimlerde gözlenmiştir. Cins Spiroloculina d Orbigny Spiroloculina angulosa Terquem (Levha 2, şek. 4) 1878 Spiroloculina angulosa Terquem, s. 53, lev. 5, şek Spiroloculina angulosa Terquem, Le Calvez J. ve Y., s. 204, lev. 8, şek Spiroloculina angulosa Terquem, Avşar, s. 63, lev. 1, şek Spiroloculina angulosa Terquem, Meriç ve ark., s. 53, lev. 6, şek Spiroloculina angulosa Terquem, Aksu, s. 31, lev. 1, şek. 2. Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında 72 m derinlikde 15 no.lu istasyonda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde 20 m ile 205 m arasında değişen derinliklerde geniş bir yayılıma sahiptir. Erdek Körfezi nde derinlikleri 28 m ile 57 m arasında değişen 9 istasyonda görülmekte olup geniş bir yayılıma sahiptir, ancak birey sayısı olarak yoğunluk göstermemektedir. Ege Denizi nde sadece Gökçeada da 3 m ile 40 m arasında değişen derinliklerde kaydedilmiştir (Meriç ve ark., 2004). 26

36 Spiroloculina excatava d Orbigny (Levha 2, şek. 5) 1846 Spiroloculina excatava, d Orbigny, s. 271, lev. 16, şek Spiroloculina excavata d Orbigny, Sgarrella ve Moncharmont-Zei, s. 169, lev. 5, şek Spiroloculina excavata d Orbigny, Meriç ve ark., s. 1 09, lev. 2, şek. 4a-b Spiroloculina excavata d Orbigny, Avşar, s. 63, lev. 1, şek Spiroloculina excavata d Orbigny, Meriç ve ark., s. 56, lev. 7, şek Spiroloculina excavata d Orbigny, Aksu, s. 32, lev. 1, şek. 3. Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde iki (15 ve 19 no.lu) istasyonda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde 39 m ile 880 m arasında, Erdek Körfezi nde 28 m ile 57 m derinlikler arasında 8 istasyonda görülmüştür. Körfez içerisinde geniş yayılıma sahip olmasına karşılık birey sayısı nca zengin değildir. Ege Denizi nde ,50 m ler arasında yoğun olarak kaydedilmiş olup Infralitoral zon ve epibatyal zonun üst kısımlarında bulunmaktadır (Meriç ve ark., 2004). Spiroloculina ornata d Orbigny (Levha 2, şek. 6-7) 1958 Spiroloculina ornata d Orbigny, Le Calvez, J. ve Y., s. 207, lev. 8, şek Spiroloculina ornata d Orbigny, Cimerman ve Langer, s. 30, lev. 23, şek Spiroloculina ornata d Orbigny, Meriç ve ark., s. 56, lev. 7, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 7, 17, 18, 19 ve 20 no.lu istasyonlarda gözlenmişken Antalya Körfezi nde 20 m ile 160 m arası derinlikde bulunmuştur. 27

37 Spiroloculina tenuiseptata Brady 1884 Spiroloculina tenuiseptata, Brady, s. 153, lev. 10, şek Spiroloculina tenuiseptata Brady, Le Calvez J. ve Y., s. 207, lev. 8,şek Spiroloculina tenuiseptata Bardy, Sgarrella ve Moncharmont-Zei,s. 169, lev. 5, şek Spiroloculina tenuiseptata Brady, Kaminski ve ark., s. 30, lev. 1, şek Spiroloculina tenuiseptata Brady, Meriç ve ark., s. 58, lev. 7, şek Spiroloculina tenuiseptata Brady, Aksu, s.32 Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 7, 15, 19 ve 20 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde m arasında, Erdek Körfezi nde m derinliklerde 4 istasyonda rastlanmıştır. Ege Denizi nde 12, m arasındaki derinliklerde gözlenmiş olup Bu tür genellikle Doğu Ege Denizi nin infralitoral zonunda ve epibatiyal zonun üzerinde yoğun olarak bulunmaktadır (Meriç ve ark., 2004). Familya Hauerinidae Schwager Cins Siphonaperta Vella Siphonaperta aspera (d Orbigny) (Levha 2, şek. 8) 1958 Quinqueloculina aspera d Orbigny, Le Calvez, J. ve Y., s. 168, lev. 9, şek., Siphonaperta aspera (d Orbigny), Sgarrella ve Moncharmont-Zei, s. 185, lev. 6, şek Siphonaperta aspera (d Orbigny), Debenay ve ark., lev. 1, şek. 25 ve Siphonaperta aspera (d Orbigny), Meriç ve ark., s. 60, lev. 7, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 9 ve 17 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde m arasındaki 28

38 derinlikte yeralmaktadır. Doğu Ege Denizi nde infralitoral ve üst sirkalitoral zonda sıkça, fakat alt sirkalitoral zonda biraz seyrek olarak bulunmuştur. Cins Cycloforina d Orbigny Cycloforina contorta (d Orbigny) 1846 Quinqueloculina contorta d Orbigny, s. 298, lev. 20, şek Quinqueloculina contorta, d Orbigny, Le Calvez J. ve Y., s. 171, lev. 12, şek Cycloforina contorta (d Orbigny), Loeblich ve Tappan, s. 33, lev. 342, şek Cycloforina contorta (d Orbigny), Avşar, s. 63, lev. 1, şek Cycloforina contorta (d Orbigny), Aksu, s. 33, lev. 1, şek. 4. Bulunuşu : Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 12, 13, 15 ve 20 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde 60 m derinlikte görülmüştür. Erdek Körfezi nde m arasındaki derinliklerde 5 istasyonda görülmüştür. Ege Denizi nde 3-305,20 m arasındaki derinliklerde gözlenmiştir. Doğu Ege Denizi nde geniş bir dağılıma sahip olup, yoğun olarak infralitoral zon ve sirkalitoral zonun üst kısımlarında bulunmaktadır (Meriç ve ark., 2004). Cycloforina tenuicollis (Wiesner) (Levha 2, şek. 9) 1970 Quinqueloculine tenuicollis (Wiesner), v. Daniels, s. 75, lev. 3, şek Cycloforina tenuicollis (Wiesner), Cimerman ve Langer, s. 33, lev. 28, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında 66 m derinlikte 12 no.lu istasyonda gözlenmiştir. 29

39 Cycloforina villafranca (Le Calvez J. ve Y.) (Levha 2, şek. 10) 1958 Quinqueloculina villafranca Le Calvez, J. ve Y., s. 180, lev. 4, şek. 22, Quinqueloculina villafranca Le Calvez, J. ve Y., Sgarrella ve Moncharmont- Zei, s. 176, lev. 7, şek Cycloforina villafranca (Le Calvez J. ve Y.), Meriç ve ark., s. 66, lev. 8, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 7, 15 ve 19 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde m arasında görülmüştür. Cins Quinqueloculina d Orbigny Quinqueloculina berthelotiana d Orbigny 1839b Quinqueloculina berthelotiana d Orbigny, s. 142, lev. 3, şek Quinqueloculina berthelotiana, d Orbigny, Cimerman ve Langer, s. 36, lev. 32, şek Quinqueloculina berthelotiana, d Orbigny, Sgarrella ve Moncharmont-Zei, s. 170, lev. 6, şek Quinqueloculina berthelotiana, d Orbigny, Meriç ve ark., s , lev. 9, şek Quinqueloculina berthelotiana, d Orbigny, Aksu, s. 34, lev. 1, şek. 4. Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında 66 m derinlikte 12 ve 19 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde 39 ve 60 m arasında değişen derinliklerde görülür. Geniş bir yayılım göstermektedir. Erdek Körfezi nde 35 m de bir istasyonda gözlenmiştir. Ege Denizi nde 0,5-147 m arasındaki derinliklerde görülmektedir. Bu tür yoğun olarak Doğu Ege Denizi nde bulunmaktadır (Meriç ve 30

40 ark., 2004). Napoli Körfezi nde en uygun infralitoral zonda yeralmaktadır (Sgarrella ve Moncharmont-Zei, 1993). Quinqueloculina bidentata d Orbigny 1839a Quinqueloculina bidentata, d Orbigny, s. 197, lev. 12, şek Quinqueloculina bidentata, d Orbigny, Cimerman ve Langer, s. 36, lev. 32,şek Quinqueloculina bidentata, d Orbigny, Hatta ve Ujiie, s.66, lev. 7, şek. 3a-b Quinqueloculina bidentata, d Orbigny, Meriç ve ark., s , lev. 9, şek Quinqueloculina bidentata, d Orbigny, Aksu, s. 34. Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında 71 m derinliğinde 20 no.lu istasyonda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde 22 m ve 314 m derinliklerde bulunmuştur. Erdek Körfezi nde 28 m derinlikte bir istasyonda gözlenmiştir. Bu tür yoğun olarak infralitoral ve sirkalitoral zonun üst kesimlerinde bulunmaktadır (Meriç ve ark., 2004). Quinqueloculina seminula (Linné) (Levha 2, şek. 11) 1893 Quinqueloculina seminulum (Linné), Schlumberger, s. 208, lev. 4, şek Quinqueloculina seminula (Linné), Debenay, lev. 2, şek Quinqueloculina seminula (Linné), Avşar, s. 63, lev. 1, şek Quinqueloculina seminula (Linné), Meriç ve ark., s. 79, lev. 11, şek Quinqueloculina seminula (Linné), Aksu, s Quinqueloculine seminula (Linne), Alramazanoğlu, s. 39, lev. 2, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 ve 20 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Antalya Körfezi nde m arasında derinlikleri değişen istasyonda görülmektedir. Erdek 31

41 Körfezi nde m arasında derinlikleri değişen on istasyonda gözlenmiştir. Erdek Körfezi nde geniş bir yayılım göstermekte olsa bile birey sayısı açısından fakirdir. Ege Denizi nde 0,5-550 m arasındaki derinliklerde kaydedilmiştir. Bu tür farklı derinliklerde yoğun olarak dağılım göstermektedir (Meriç ve ark., 2004). Napoli Körfezi nde 50 m derinliğe kadar yoğun olarak görülmekte, aynı zamanda 50 m de yukarı, 200 m derinliğe kadar da zayıf bir dağılım göstermektedir (Sgarrella ve Mocharmont-Zei, 1993). Akdeniz de geniş bir yayılıma sahip olan bu tür genellikle infralitoral zonda yoğun olarak bulunmaktadır. Cins Biloculinella Wiesner Biloculinella labiata (Schlumberger) (Levha 2, şek. 12) 1958 Biloculinella labiata (Schlumberger), Parker, s. 255, lev. 1, şek Biloculinella labiata (Schlumberger), Cimerman ve Langer, s. 40, lev. 36, şek Biloculinella labiata (Schlumberger), Avşar, s. 63, lev. 1, şek Biloculinella labiata (Schlumberger), Meriç ve ark., s. 85, lev. 12, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında 20 no.lu istasyonda 71 m derinlikte gözlenmiştir. Cins Miliolinella Wiesner Miliolinela elongata Kruit (Levha 2, şek. 13) 1991 Miliolinella elongata Kruit, Cimerman ve Langer, s. 41, lev. 37, şek Miliolinella elongata Kruit, Sgarrella ve Moncharmont Zei, s. 187, lev. 10, şek Miliolinelle elongata Kruit, Meriç ve ark., s. 86, lev. 12, şek

42 Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında 15 no.lu istasyonda 72 m derinlikte gözlenmiştir. Miliolinella semicostata (Wiesner) 1991 Miliolinella semicostata (Wiesner), Cimerman ve Langer, s. 42, lev. 38, şek Miliolinella semicostata (Wiesner), Sgarrella ve Moncharmont Zei, s. 187, lev. 10, şek Miliolinelle semicostata (Wiesner), Meriç ve ark., s. 88, lev. 12, şek Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında 72 m derinlikte 15 no.lu istasyonda gözlenmiştir. Miliolinella subrotunda (Montagu) (Levha 2, şek ) 1803 Vermiculum subrotundum Montagu,s Miliolina subrotunda (Montagu),Wiesner, s. 69, lev. 13, şek Miliolina subrotunda (Montagu), Meriç ve ark., s.109, lev.5, şek. 2a-d Miliolina subrotunda (Montagu), Avşar,s.63,lev.1,şek Miliolina subrotunda (Montagu), Meriç ve ark., s , lev. 12, şek Miliolina subrotunda (Montagu), Aksu, s. 38, lev.1, şek. 9. Bulunuşu: Büyük Menderes Nehri önü kıta sahanlığında m arası derinliklerde 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 19 ve 20 no.lu istasyonlarda gözlenmiştir. Akdeniz de Sicilya Kanalı nın derin sularında toparlandığı kaydedilmiştir. Erdek Körfezi nde m arasındaki derinliklerde gözlenmiştir. Ege Denizi nde çok geniş dağılımı olan bu tür 0,5-214,70 m arasındaki derinliklerde gözlenmiştir. Doğu Ege Denizinde yoğun olarak bulunmaktadır (Meriç ve ark., 2004). Napoli Körfezinde çok geniş bir dağılım göstermektedir (Sgarrella ve Moncharmont-Zei, 1993). 33

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı, ADANA

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı, ADANA Yerbilimleri, 30 (2), 127 144 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Büyük Menderes

Detaylı

Antalya Körfezi (GB Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer toplulukları

Antalya Körfezi (GB Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer toplulukları Yerbilimleri, 29 (3), 111-136 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Antalya Körfezi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe ALRAMAZANOĞLU ANTALYA KÖRFEZİ (GÜNEY BATI TÜRKİYE) KITA SAHANLIĞININ GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN TAKSONOMİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aysun AKSU ERDEK KÖRFEZİ (GB MARMARA DENİZİ) GÜNCEL SEDİMANLARINDA BULUNAN BENTİK FORAMİNİFERLERİN TAKSONOMİK İNCELEMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Cilt 44, Sayı 2, Ağustos Volume 44, Number 2, August 2001

Cilt 44, Sayı 2, Ağustos Volume 44, Number 2, August 2001 Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 44, Sayı 2, Ağustos 2001 Volume 44, Number 2, August 2001 Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Bentik Foraminifer Faunası ve Bu Toplulukta Gözlenen Yerel

Detaylı

Erdek Körfezi (GB Marmara Denizi) bentik foraminifer toplulukları

Erdek Körfezi (GB Marmara Denizi) bentik foraminifer toplulukları Yerbilimleri, 27 (3), 125-141 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Erdek Körfezi

Detaylı

Haliç (istanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası Benthic foraminifer fauna ofholocene sediments in Golden Horn (İstanbul)

Haliç (istanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası Benthic foraminifer fauna ofholocene sediments in Golden Horn (İstanbul) Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 39, Sayı 2,87-102, Ağustos 1996 GeologicalBıılletin of Turkey, V. 39, No.2,87-102, August 1996 Haliç (istanbul) Holosen dip çökellerinin bentik foraminifer faunası Benthic foraminifer

Detaylı

Üskenderun KšrfeziÕndeki bentojenik sedimanlarýn foraminifer i eriûi

Üskenderun KšrfeziÕndeki bentojenik sedimanlarýn foraminifer i eriûi Yerbilimleri, 24 (2001), 97-112 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Üskenderun KšrfeziÕndeki

Detaylı

ULUSAL EGE ADALARI 2001 TOPLANTISI BİLDİRİLER KİTABI

ULUSAL EGE ADALARI 2001 TOPLANTISI BİLDİRİLER KİTABI ULUSAL EGE ADALARI 2001 TOPLANTISI BİLDİRİLER KİTABI 10-11 Ağustos 2001 Gökçeada, Çanakkale Ulusal Ege Adaları 2001 Toplantısı Bilimsel Danışma Kurulu Prof. Dr. Bayram Öztürk (İstanbul Üniversitesi) Prof.

Detaylı

SU-MA. 69 th Geological Congress of Turkey. Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book. Geopolitics of Natural Resources. Yurtdışı Çalışmalarımız

SU-MA. 69 th Geological Congress of Turkey. Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book. Geopolitics of Natural Resources. Yurtdışı Çalışmalarımız SU-MA 69 th Geological Congress of Turkey SONDAJ İNŞAAT JEOTEKNİK OFİSİ IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) Maden Sondajları (Her Türlü Zeminde % 90 Karot) Adres

Detaylı

GÝRÝÞ ' 21" ve 26 30' 00" dýr. Saros Körfezi'nde 80 dip örneði güncel foraminiferleri üzerinde ayrýntýlý bir araþtýrma Meriç

GÝRÝÞ ' 21 ve 26 30' 00 dýr. Saros Körfezi'nde 80 dip örneði güncel foraminiferleri üzerinde ayrýntýlý bir araþtýrma Meriç MTA Dergisi, 136, 63-84, 2008 HARMANTAÞI MEVKÝÝ (SAROS KÖRFEZÝ-KUZEY EGE DENÝZÝ) DENÝZ ÝÇÝ KAYNAKLARI ÇEVRESÝNDEKÝ FORAMÝNÝFER VE OSTRAKOD TOPLULUÐUNA BU ALANDAKÝ ÇEVRESEL KOÞULLARIN ETKÝSÝ Engin MERÝÇ*,

Detaylı

Çanakkale Boğazı nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen Faktörler ile Çökel Dağılımının Jeokimyası

Çanakkale Boğazı nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen Faktörler ile Çökel Dağılımının Jeokimyası Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 52, Sayı 2, Ağustos 2009 Geological Bulletin of Turkey Volume 52, Number 2, August 2009 2008 Çanakkale Boğazı nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen

Detaylı

Anahtar kelimeler: Doğu Ege Denizi, Göçmen foraminiferler, Ilıca Koyu, ostrakod, renkli kavkılar, termal su kaynağı.

Anahtar kelimeler: Doğu Ege Denizi, Göçmen foraminiferler, Ilıca Koyu, ostrakod, renkli kavkılar, termal su kaynağı. MTA Dergisi 145, 62-78, 2012 ILICA KOYU (ÇEŞME-İZMİR) BENTİK FORAMİNİFER-OSTRAKOD TOPLULUKLARI İLE PASİFİK OKYANUSU VE KIZILDENİZ KÖKENLİ GÖÇMEN FORAMİNİFERLER VE ANOR- MAL BİREYLER Engin MERİÇ, * Niyazi

Detaylı

Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve Nedenleri

Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve Nedenleri Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 52, Sayı 1, Nisan 2009 Geological Bulletin of Turkey Volume 52, Number 1, April 2009 Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer

Detaylı

Adana Havzas Kuzgun formasyonunun mikrofosiller ile ortamsal yorumu

Adana Havzas Kuzgun formasyonunun mikrofosiller ile ortamsal yorumu Yerbilimleri, 27 (1), 1-21 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Adana Havzas

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA MARMARA DENİZİ HOLOSEN DÖNEMİ BENTİK FORAMİNİFER PALEOEKOLOJİSİ ve SAPROPEL OLUŞUMLARI İLE İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Jeoloji Mühendisi

Detaylı

GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEM

GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEM MTA Dergisi 120, 223-232, 1998 İSTANBUL BOĞAZI (HALlÇ - SARAYBURNU - ÜSKÜDAR BENTİK FORAMİNİFER (HOLOSEN PALEOBİYOFASIYESLERİ: AKDENiZ - KARADENiZ SU GEÇiŞi ÜZERiNE YENİ BİR YAKLAŞIM Mehmet SAKINÇ* ÖZ.

Detaylı

BATI BAKIRKÖY (İSTANBUL) TERSİYER ÇÖKELLERiNİN OSTRAKOD VE FORAMİNİFER TOPLULUĞU

BATI BAKIRKÖY (İSTANBUL) TERSİYER ÇÖKELLERiNİN OSTRAKOD VE FORAMİNİFER TOPLULUĞU MTADergisi 121, 17-31, 1999 BATI BAKIRKÖY (İSTANBUL) TERSİYER ÇÖKELLERiNİN OSTRAKOD VE FORAMİNİFER TOPLULUĞU Ümit ŞAFAK*, Niyazi AVŞAR* ve Engin MERiÇ" ÖZ Bu çalışmada Bakırköy havzasının batı kesiminde

Detaylı

SU-MA SU MA. Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA. Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj)

SU-MA SU MA. Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA. Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) SU MA SU-MA SONDAJ İNŞAAT JEOTEKNİK OFİSİ Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) Maden Sondajları (Her Türlü Zeminde %90 Karot) Adres : Haydarbey

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı HİDROLOJİ: Yer yuvarının yaklaşık 3/4 'lük bir bölümünü örten hidrosferi inceleyen

Detaylı

Geç Kuvaterner (Holosen) f de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz Bağlantısı Hakkında Yeni Bulgular

Geç Kuvaterner (Holosen) f de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz Bağlantısı Hakkında Yeni Bulgular Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt. 43, No.l, 73-118, Ocak 2000 Geological Bulletin of Turkey Vol.43, No. 1, 73-118, January 2000 Geç Kuvaterner (Holosen) f de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Dergisi (2013) 147: 57-71 Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr ANADOLU HİSARI (İSTANBUL BOĞAZI) HOLOSEN ÇÖKELLERİNİN DENİZEL MİKRO VE MAKRO FAUNASI İLE XANTHO PORESSA (OLIVI) (Crustacea:

Detaylı

MİNERALL İ SU KAYNAKLARININ BENTİ

MİNERALL İ SU KAYNAKLARININ BENTİ DOĞU EGE DENİZ İ KIYI ALANLARINDA TERMAL MİNERALL İ SU KAYNAKLARININ BENTİ K FORAMİNİFER TOPLULUKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Effects of Thermal Mineral Springs on Benthic Foraminiferal Assemblages on the Eastern

Detaylı

Engin MERİÇ 1, Atike NAZİK 2, 3, Niyazi AVŞAR 3, Bedri ALPAR 4, Selma ÜNLÜ 4, Erkan GÖKAŞAN 5

Engin MERİÇ 1, Atike NAZİK 2, 3, Niyazi AVŞAR 3, Bedri ALPAR 4, Selma ÜNLÜ 4, Erkan GÖKAŞAN 5 İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 22, S. 1, SS. 1-19, Y. 2009 KUVATERNER DE OLASI MARMARA DENİZİ-İZNİK GÖLÜ BAĞLANTISININ DELİLLERİ: İZNİK GÖLÜ (BURSA-KB TÜRKİYE) GÜNCEL SEDİMANLARINDAKİ OSTRAKOD VE FORAMİNİFERLERİN

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi - Akdeniz

Detaylı

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ

KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ KARADENİZ ÇÖKELLERİNDEKİ NANNOPLANKTONLAR İLE URANYUM KONSANTRASYONU İLİŞKİSİ Vedia TOKER* ÖZ. Karadeniz'in güney bölgesindeki 23 durak noktasında elde edilen karotlardan ahnan 62 örnekte Nannoplankton'-

Detaylı

Engin MERİÇ*; Niyazi AVŞAR**; Fulya BERGİN*** ve İpek F. BARUT*

Engin MERİÇ*; Niyazi AVŞAR**; Fulya BERGİN*** ve İpek F. BARUT* MTA Dergisi 127, 67-81, 2003 DİKİLİ KÖRFEZİ'NDE (KUZEYDOĞU EGE DENİZİ-TÜRKİYE) BULUNAN ÜÇ ANORMAL BENTİK FORAMİNİFER ÖRNEĞİ: Peneroplis planatus (Fichtel ve Moll), Rosalina sp. ve Elphidium crispum (Linne)

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi- Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı OKYANUSLARDA OLUŞAN SEDİMANTASYON OLAYI Okyanus ve denizlerin çok dik olan veya şiddetli

Detaylı

DOĞU EGE DENİZİ KIYI ALANLARINDAKİ TERMAL MİNERALLİ SU KAYNAKLARININ BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARINA ETKİSİ

DOĞU EGE DENİZİ KIYI ALANLARINDAKİ TERMAL MİNERALLİ SU KAYNAKLARININ BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARINA ETKİSİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 22, S. 2, SS. 163-174, Y. 2009 DOĞU EGE DENİZİ KIYI ALANLARINDAKİ TERMAL MİNERALLİ SU KAYNAKLARININ BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARINA ETKİSİ EFFECTS OF THERMAL MINERAL

Detaylı

YIL: 8 - SAYI: 87 İSTANBUL

YIL: 8 - SAYI: 87 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2011 MART AYI BÜLTENİ YIL: 8 - SAYI: 87 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş Z. Öğütcü M. Kara M. Yılmazer M. Suvarıklı E.Görgün

Detaylı

MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz

MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz İ.T.Ü. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 1994 MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz 25Nisan 1994-4 Mayıs 1994 tarihleri arasında Marmara Denizi nde Marmara

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU OCAK 2010 İÇİNDEKİLER 2010 OCAK AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ... 1 17 OCAK 2010 HELENİK

Detaylı

SU-MA SU MA. Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA. Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj)

SU-MA SU MA. Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA. Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) SU MA SU-MA SONDAJ İNŞAAT JEOTEKNİK OFİSİ Yurtdışı Çalışmalarımız IRAK GÜRCİSTAN AZERBAYCAN RUSYA Jet Grauting Enjeksiyon (Bina, Gölet, Baraj) Maden Sondajları (Her Türlü Zeminde %90 Karot) Adres : Haydarbey

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ MTA Dergisi 119, 23-26, 1997 GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ Engin MERİÇ* ve Nurdan İNAN** ÖZ. Güneybatı Malatya'da (GD Türkiye) yüzeyleyen

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 25.04.2017 Buca / İZMİR 1. SİSMOTEKTONİK 21 Nisan 2017 günü, TSİ ile saat 17:12 de Manisa-Şehzadeler merkezli bir

Detaylı

OCAKOĞLU - GENÇOĞLU - AÇIKALIN Çizelge 2. Saros Körfezi'nden seçilmiş kepçe örneklerinin sedimantolojik tanımlamaları. Table 2. Sedimentological description of some selected grab samples from the Saros

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL

YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2011 OCAK AYI BÜLTENİ YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş Z. Öğütcü M. Kara M. Yılmazer M. Suvarıklı E.Görgün

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

Bulletin of the Mineral Research and Exploration

Bulletin of the Mineral Research and Exploration Türkçe Bask 2014 148 ISSN : 1304-334X Güney Marmara Bölgesindeki Büyük Vadilerin Olas Deflilme Zaman...Nizamettin KAZANCI, Ömer EMRE, Korhan ERTURAÇ, Suzan A.G. LEROY, Salim ÖNCEL,...Özden LER ve Özlem

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. 1 Dünya Su Kaynakları Tuzlu Sular; 97,20%

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

AYLIK DEPREM RAPORU Mart

AYLIK DEPREM RAPORU Mart i İÇİNDEKİLER 1. 2016 MART AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ... 1 2. 12 MART 2016 ANTALYA-KAŞ DEPREMİ (MW=4.2)... 2 3. 2015 MART AYINDA DÜNYA DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ... 7 i 1. 2016

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi 10 HAZİRAN 2012 ÖLÜDENİZ AÇIKLARI - FETHİYE (MUĞLA) DEPREMİ 10 Haziran 2012 Türkiye saati ile 15 44

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

JURA my. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

JURA my. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü JURA 201.3 145.0 my Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jura Döneminde Bitki Yaşamı Jura nın son dönemlerine doğru (140 milyon yıl önce) çiçekli bitkiler görülmeye başladı. Aynı zamanda

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU EKİM 2010 İÇİNDEKİLER 2010 EKİM AYI İÇERİSİNDE TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ... 1 03 EKİM

Detaylı

KAYAÇLARIN DİLİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

KAYAÇLARIN DİLİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü KAYAÇLARIN DİLİ http://www.bilgicik.com/wp-content/uploads/2013/12/kaya.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Metamorfizma Metamorfizma (başkalaşım) olayı; sıcaklık ve basınç etkisiyle

Detaylı

28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 28 Aralık 2013 tarihinde Antalya Körfezi Açıkları Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İŞ İNCE KESİT LAB. İnce kesit yapımı ve petrografik tanımlama raporu KIRMA-ÖĞÜTME-ELEME

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü. 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI. olayının değerlendirmesi

ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü. 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI. olayının değerlendirmesi 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI olayının değerlendirmesi Kahraman OĞUZ, Meteoroloji Mühendisi Cihan DÜNDAR, Çevre Yük. Mühendisi Şubat 2015, Ankara 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ 12 Haziran 2017 tarihinde Karaburun Açıkları Ege Denizi

Detaylı

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu - Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu Marmara Denizi: Yaklaşık 11.352 km 2 'lik bir alan kaplayan Marmara Denizi hidrografik yapısı açısından tipik haliç özelliğine sahiptir. Karadeniz den yüzey akıntıları

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İS Birim Fiyati (TL/ Adet) INCE KESİT LAB. Ince kesit yapımı ve Petrografik tanımlama

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Burak Ömer SARAÇOĞLU Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İ Ç E R İ K ACİL MÜDAHALE ÇALIŞMALARI YAYILIM MODELİ DOĞRULAMA RADAR İLE YAĞ TABAKASI TESPİTİ

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ . ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeada Açıkları Ege Denizi nde yerel saat ile 12.25 de büyüklüğü Ml=6,5 olan

Detaylı

22.03.2012. Tuzlu Sular (% 97,2) Tatlı Sular (% 2,7) Buzullar (% 77) Yer altı Suları (% 22) Nehirler, Göller (% 1)

22.03.2012. Tuzlu Sular (% 97,2) Tatlı Sular (% 2,7) Buzullar (% 77) Yer altı Suları (% 22) Nehirler, Göller (% 1) Yer altı Suyu Yeraltı Suyu Hidrolojisi Giriş Hidrolojik Çevrim Enerji Denklemleri Darcy Kanunu Akifer Karakteristikleri Akım Denklemleri Akım Ağları Kuyular Yeraltısuyu Modellemesi 1 Su, tüm canlılar için

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi Havza Veritabanının Oluşturulması (ArcHydro) Baraj ve gölet gibi

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

Fielding ve diğ. 1994, Geology

Fielding ve diğ. 1994, Geology Yükseklik (Km) Yıllık Yağış (m) Güney Fielding ve diğ. 1994, Geology Kuzey Maksimum Yağış Yakın Minimum Rölyef Uzaklık (Km) Amerikan Jeoloji Kurumunun izniyle kullanılmıştır Hızlı Akış Kalınlaşmaya bağlı

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU ÇANAKKALE BOĞAZI VE SAROZ KÖRFEZİ (KUZEY EGE DENİZİ) ALT VE ÜST BESİN TABAKALARININ DİNAMİĞİ PROJE NO:YDABAG-101Y081 KESİN RAPORU Proje Yürütücüsü Muhammet TÜRKOĞLU

Detaylı

KAYAÇLARIN DİLİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

KAYAÇLARIN DİLİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü KAYAÇLARIN DİLİ http://www.bilgicik.com/wp-content/uploads/2013/12/kaya.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü İNSAN VE TAŞ İnsan, Kuvaterner boyunca, geçirdiği evolüsyonun yanı sıra

Detaylı