XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C TÜRÜ YETKİ BELGESİ İPTALİ 2-Yetki Belgesi aslı 3-Taşıt Belgesi aslı 3-Taşıt Kartı aslı 4-Temsil ve ilzam yetkilisi imza sirküsü aslı 2 C1 YETKİ BELGE 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları 4-Merkez adrese ait kira kont.veya onaylı tapu fotokopisi 5-Taşıt Ruhsatları fotokopisi 6-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 7-20 yaşını geçmeyen, eşya taşımaya mahsus en az 1 birim olmak kaydıyla özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi 3 C1 YETKİ BELGE 2-Firma bünyesinde değişklik var ise değişikliği gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği 4-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 4 C2 YETKİ BELGE 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu, 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(Sermaye en az TL), Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 3-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı 5-Merkez adrese ait kira kont.veya onaylı tapu fotokopisi 6-Taşıt Ruhsatları fotokopisi 7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 8-14 yaşını geçmeyen, en az 10 birim olmak kaydıyla 440 ton katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlığı olan taşıtlarla istiap haddini sağlayacak şekilde özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi 9- Varsa ODY3 ve ÜDY3 Bel. örneği(yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) 1

2 5 C2 YETKİ BELGE 2-Firma bünyesinde değişiklik var ise Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı 7-Ortak ve yöneticilere ait Adli sicil bel.aslı 8-14 yaşını geçmeyecek en az 10 birim özmal olmak kaydıyla 440 ton Katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlıkla istiap haddi sağlanacak 9- Varsa ODY3 ve ÜDY3 Bel. örneği. 10-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 6 C2-L1-L2 BELGESİ TAŞIT DÜŞÜM İŞLEMİ 1- Başvuru dilekçesi 2- Kiralık ise noter onaylı fesihname aslı, şayet taşıt satış görmüş ise satış sözleşmesinin noter onaylı sureti 3- Taşıt kartı aslı 1 gün 7 C2-L1-L2 BELGESİ TAŞIT İLAVE İŞLEMİ 1- Başvuru dilekçesi 2 Taşıt Ruhsat fotokopisi 3- Kiralık taşıtlarda ise, yönetmeliğe uygun taşıt kira sözleşmesi yaparak noter onaylı suretini göndermesi gerekir. 1 gün 8 C3 YETKİ BELGE 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu, 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(Sermaye en az TL) 4-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı 6-Merkez adrese ait kira kont.veya onaylı tapu fotokopisi 7-Taşıt Ruhsatları fotokopisi 8-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 9-14 yaşını geçmeyen, en az 3 birim olmak kaydıyla katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlığı 75 ton istiap haddini sağlayacak şekilde özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi 10- Varsa ODY3 Bel. örneği. (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) 9 C3 YETKİ BELGE, 2-Firma bünyesinde değişiklik var ise Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı 4-Ortak ve yöneticilere ait adli sicil bel.aslı 5-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 6-14 yaşını geçmeyecek en az 3 birim özmal olmak kaydıyla katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlığı 75 ton sağlanacak. 10 D BELGESİ TAŞIT DÜŞÜM İŞLEMİ 1- Başvuru dilekçesi 2- Kiralık ise noter onaylı fesihname aslı, şayet taşıt satış görmüş ise satış sözleşmesinin noter onaylı sureti 3- Taşıt kartı aslı 1 gün 2

3 11 D BELGESİ TAŞIT İLAVE İŞLEMİ 1- Başvuru dilekçesi 2 Taşıt Ruhsat fotokopisi 3- Taşıta ait Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesi ve "Zorunlu Karayolu Taşımacılık mali sorumluluk sigorta poliçesi" asıllarını ibraz edilmesi 4-Kiralık taşıtlarda ise, yönetmeliğe uygun taşıt kira sözleşmesi yaparak noter onaylı suretini göndermesi gerekir. 1 gün 12 D,F BELGELERİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ 2-Adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği 4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı 5-Yeni adrese göre düzenlenmiş kira kontratı, mülkiyet ise tapu fotokopisi 6-Temsil ve ilzam yetkilisinin imza sirküsü aslı 7-Yetki belgesi ve taşıt kartı asıllarının iadesi 13 D1 YETKİ BELGESİ 1- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(Sermaye en az TL) 3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 5- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı 6- Merkez adrese ait kira kont.veya onaylı tapu fotokopisi 7- Taşıt Ruhsatları fotokopisi 8- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi. 9- Taşıma hatlarına ait kalkış,ara durak ve varış noktalarında kendisinin veya acentelerinin en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip Olunduğunu veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olduğunu gösteren belge. 10-Varsa şubeler için;şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi,şubenin bulunduğu yerdeki Ticaret Odası Faaliyet belgesi. 11- Acentelik hizmetinden yararlanılacak ise, F1 veya F2 yetki belgesi sahipleri ile yapılan acentelik sözleşmesinin aslının ibrazı ve belge düzenlendikten sonra 7 gün içerisinde ilgili F1/F2 yetki belgesine ilave ettireceğine dair taahhütname verilecektir yaşından büyük olmayan en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 koltuk kapasiteli taşıtların ruhsat fotokopisi 13- Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin asılları. 14- Varsa ODY2,ÜDY2 Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) 14 D1 YETKİ BELGESİ YENİLEME 1-Firma bünyesinde değişiklik olmuş ise değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetesi asılları ve tasdikli örnekleri, herhangi bir değişiklik söz konusu değil ise firma bünyesinde değişiklik olmadığına dair yazı. 2-Yeni tarihli Ticaret OdasıFaaliyet belgesi aslı. 3-Vergi dairesi yazısı veya fotokopisi. 3

4 4-Firma temsil ilzamında değişiklik veya temsil ilzam yetkililerinin süresi dolmuş ise, yeni duruma uygun imza sirküsü aslı. 5-Firma ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdan suretleri ve yeni tarihli adli sicil belgeleri asılları. 6-Ruhsat fotokopileri Emniyet kayıtlarıyla uyumlu NOT:Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 30 gün öncesinden itibaren Bakanlığımıza yazılı olarak müracaat edilmesi gerekmektedir. 15 D2 YETKİ BELGESİ 1- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(Sermaye en az TL) 3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 5- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı 6- Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 7- Taşıt Ruhsatları fotokopisi 8- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 9- l0 yaşından büyük olmayan sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 koltuk kapasiteli taşıtların ruhsat fotokopisi) 10- Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin asılları. 11- Varsa ODY2 Mesleki Yeterlilik Belgeleri (Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) 16 D2 YETKİ BELGESİ YENİLEME 1-Firma bünyesinde değişiklik olmuş ise değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetesi asılları ve tasdikli örnekleri, herhangi bir değişiklik söz konusu değil ise firma bünyesinde değişiklik olmadığına dair yazı. 2-Yeni tarihli Ticaret OdasıFaaliyet belgesi aslı. 3-Vergi dairesi yazısı veya fotokopisi. 4-Firma temsil ilzamında değişiklik veya temsil ilzam yetkililerinin süresi dolmuş ise, yeni duruma uygun imza sirküsü aslı. 5-Firma ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdan suretleri ve yeni tarihli adli sicil belgeleri asılları. 6-Ruhsat fotokopileri Emniyet kayıtlarıyla uyumlu NOT:Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 30 gün öncesinden itibaren Bakanlığımıza yazılı olarak müracaat edilmesi gerekmektedir. 17 D3 YETKİ BELGESİ 1- Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu2- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları3- Ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet özmal otobüs ruhsat fotokopisi4- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi5- İşyeri kira kontratı, mülkiyet ise tapu fotokopisi6- Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin asılları. 4

5 18 D3 YETKİ BELGESİ YENİLEME 1-Firma bünyesinde değişiklik olmuş ise değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetesi asılları ve tasdikli örnekleri, herhangi bir değişiklik söz konusu değil ise firma bünyesinde değişiklik olmadığına dair yazı. 2-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet belgesi aslı. 3-Vergi dairesi yazısı veya fotokopisi. 4-Firma temsil ilzamında değişiklik veya temsil ilzam yetkililerinin süresi dolmuş ise, yeni duruma uygun imza sirküsü aslı. 5-Firma ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdan suretleri 6-Ruhsat fotokopileri Emniyet kayıtlarıyla uyumlu NOT:Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 30 gün öncesinden itibaren Bakanlığımıza yazılı olarak müracaat edilmesi gerekmektedir. 19 D4 YETKİ BELGESİ 1. Başvuru dilekçesi. 2. Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu. 3. Yeni tarihli Oda Faaliyet Belgesi aslı. (Sermayenizin en az TL olduğunu göstermesi gerekmektedir.) 4. Tüzel kişiliğin ortak ve yöneticilerinin, gerçek kişilerin ise kendisinin kimlik fotokopisinin ve yeni tarihli Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) asıllarının gönderilmesi gerekmektedir. (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış müdürlere ait olan) 5. Tüzel kişi ise imza sirküsü aslı, gerçek kişi ise imza beyannamesi aslı. 6. Ticari olarak tescil edilmiş teknik muayenesi geçerli en az 1 adet 19 yaşından büyük olmayan, merkezi adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip özmal otobüse ait ruhsatın dört yüzünün bir sayfada olacak şekilde okunaklı fotokopisi. 7. Vergi levhası fotokopi veya vergi dairesi yazısı aslının gönderilmesi gerekmektedir. 8. Merkezi İşyerine ait kira kontratı aslı veya ilgili taşınmaz yetki belgesi talebinde bulunanın mülkiyeti ise tapu fotokopisi. 9. Yetki belgesine kaydedilmek istenen tüm taşıtların ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ ve KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTA POLİÇESİ asıllarının gönderilmesi gerekmektedir. 10. Taşıma hattına/hatlarına ait kalkış, ara durak ve varış noktalarında bulunan terminallerde; firmanızın merkezi adresi veya şubesinin bulunması eğer kalkış, varış veya ara durak acente ile sağlanacak ise F1/F2 yetki belge sahibi firma ile aranızda düzenlenecek ekte bir örneği gönderilen acentelik sözleşmesinin gönderilmesi gerekmektedir. (D4 yetki belgesi düzenlendikten sonra D4 yetki belgenizin ilgili F1/F2 yetki belgeli firmanın acente listesine işletilmesi gerekmektedir.) 11. Merkezi adresinin bulunduğu İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin illerindeki mevcut arz/talep dengesi bakımından bir sakınca olmadığına dair komisyon kararının aslının gönderilmesi gerekmektedir Km ye kadar şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak için; ilgili illerin trafik komisyonlarından (bu illerden birinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il olması halinde ise ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) nden) alınacak uygunluk kararları asılları şer sayfa taşıma güzergahına uygun olarak düzenlenmiş ücret ve zaman tarifeleri 5

6 20 D4 YETKİ BELGESİ YENİLEME 1-Firma bünyesinde değişiklik olmuş ise değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetesi asılları ve tasdikli örnekleri, herhangi bir değişiklik söz konusu değil ise firma bünyesinde değişiklik olmadığına dair yazı. 2-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet belgesi aslı. 3-Vergi dairesi yazısı veya fotokopisi. 4-Firma temsil ilzamında değişiklik veya temsil ilzam yetkililerinin süresi dolmuş ise, yeni duruma uygun imza sirküsü aslı. 5-Firma ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdan suretleri ve yeni tarihli adli sicil belgesi asılları. 6-Ruhsat fotokopileri Emniyet kayıtlarıyla uyumlu. NOT:Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 30 gün öncesinden itibaren Bakanlığımıza yazılı olarak müracaat edilmesi gerekmektedir. 21 EĞİTİMDEN MUAF OLUP DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN ODY TÜRÜ VE ÜDY BELGELERİ İÇİN MÜRACAATLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ 1-Başvuru formu 2-Üniversite/Yüksekokul diploması aslı veya onaylısı 3-TC kimlik nosu gösterir N.Cüz.fotokopisi, yabancılar için pasaport 4-2 adet fotoğraf 22 F,G YETKİ BELGESİ ACENTE DÜŞÜM İŞLEMİ 1- Başvuru dilekçesi 2- Acentelik listesi aslı 3- Noter onaylı fesihname aslı 1 gün 23 F1 YETKİ BELGESİ 1- Yetki belgesi başvuru formu 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(Faaliyet gösterilen yer İlçe ise en az TL, İl ise en az TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır *F1+ yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.) 4-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı 6- Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı B1,B2,A1,D1,D2 veya D4 yetki belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren belge 7- Varsa şubeleri için; şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Ticaret Odası Faaliyet belgesi 8- Acentelik hizmeti verilecek B1,B2,A1,D1,D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile yapılan acentelik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği 9-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 6

7 24 F1 YETKİ BELGESİ YENİLEME 1-Firma bünyesinde değişiklik olmuş ise değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetesi asılları ve tasdikli örnekleri, herhangi bir değişiklik söz konusu değil ise firma bünyesinde değişiklik olmadığına dair yazı. 2-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet belgesi aslı. 3-Vergi dairesi yazısı veya fotokopisi. 4-Firma temsil ilzamında değişiklik veya temsil ilzam yetkililerinin süresi dolmuş ise, yeni duruma uygun imza sirküsü aslı. 5-Firma ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdan suretleri ve yeni tarihli adli sicil belgeleri asılları. NOT:Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 30 gün öncesinden itibaren Bakanlığımıza yazılı olarak müracaat edilmesi gerekmektedir F2 YETKİ BELGE F2 YETKİ BELGESİ YENİLEME 1- Yetki belgesi başvuru formu. 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(En az TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.). 4-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri. 5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı 6- Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, A2, D1, D2, B1, B2 veya D4 yetki belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli alanın kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren belge 7- Varsa şubeleri için; şubenin ilan edildiği Ticaret sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Ticaret Odası Faaliyet Belgesi 8- Acentelik hizmeti verilecek A1, A2, D1, D2, B1, B2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile yapılan acentelik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı örneği 9- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 1-Firma bünyesinde değişiklik olmuş ise değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetesi asılları ve tasdikli örnekleri, herhangi bir değişiklik söz konusu değil ise firma bünyesinde değişiklik olmadığına dair yazı. 2-Yeni tarihli Ticaret Odası Faaliyet belgesi aslı. 3-Vergi dairesi yazısı veya fotokopisi. 4-Firma temsil ilzamında değişiklik veya temsil ilzam yetkililerinin süresi dolmuş ise, yeni duruma uygun imza sirküsü aslı. 5-Firma ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdan suretleri ve yeni tarihli adli sicil belgeleri asılları. NOT:Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 30 gün öncesinden itibaren Bakanlığımıza yazılı olarak müracaat edilmesi gerekmektedir. 27 FİRMA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 2-Adres değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği 4-Yetki Belgesi, Taşıt Bel.Taşıt Kart asılları iade. 5-Yeni adresle uyumlu kira kontratı aslı veya onaylı tapu örneği 6-Yeni adresle uyumlu Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 7

8 28 FİRMA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ. 2-Adres değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı fotokopisi 4-Yetki Belgesi, Taşıt Bel.Taşıt Kart asılları iade. 5-Yeni adresle uyumlu kira kont.aslı veya tapu örn. 6-Tüm araçlara ait ruhsat fotokopisi 29 FİRMA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 2-Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği 4-Yetki Belgesi, Taşıt Bel.Taşıt Kart asılları iade. 5-Yeni unvana göre Taşıtların Ruhsat fotokopisi. 6-Yeni unvana göre Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 30 FİRMA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ. 2-Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı fotokopisi 4-Yetki Belgesi, Taşıt Bel.Taşıt Kart asılları iade. 5-Yeni unvana göre Taşıtların Ruhsat fotokopisi 6-Temsil ve imza yetkili imza sirküsü aslı. 31 FİRMA VERGİ DAİRESİ DEĞİŞİKLİĞİ 2-Yetki belgesi aslı 3-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 4-Taşıt Kartları asılları iadesi. 5-Taşıt ruhsat fotokopisi 32 FİRMA VERGİ DAİRESİ DEĞİŞİKLİĞİ 2-Değişikliği gösterir Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 3-Taşıt Kartları asılları iadesi. 4-Taşıt ruhsat fotokopisi 33 G1 YETKİ BELGE 1-Başvuru formu 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Sermaye en az TL olmalıdır) ve Vergi kayıt numarası 4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı(noter Onaylı) 5-Ortaklara ait TC Kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı 6-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi 7-30 m2'lik kapalı alan kira kontratı aslı veya onaylı tapu fotokopisi 34 G1 YETKİ BELGE 1- Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. 2- En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az TL olacak) 4- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı ve vergi kayıt belgesi 5- Firma sahip, ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ) 8

9 35 G2 YETKİ BELGE 1-Başvuru formu 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Sermaye en az TL) 4-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı 7-Merkez adrese ait kira kont.veya onaylı tapu fotokopisi 8-30 m2'lik kapalı alan kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi 9-C2,L2 yapılacak acentelik sözleşmesi aslı 10-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 36 G2 YETKİ BELGE 2-Firma bünyesinde değişiklik varsa, değişiklikleri gösterir Ticari Sic.Gaz.Aslı veya onaylısı 4-Ortak ve yöneticilere ait Adli sicil Bel.aslı 5-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 37 G3 YETKİ BELGE 2-Firma bünyesinde değişiklik varsa, değişiklikleri gösterir Ticari Sic.Gaz.Aslı veya onaylısı 4-Ortak ve yöneticilere ait Adli sicil Bel.aslı 5-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 38 G3 YETKİ BELGESİ 1-Başvuru formu 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Sermaye en az TL) 4-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı 7-Merkez adrese ait kira kont.veya onaylı tapu fotokopisi 8-20 m2'lik kapalı alan kira kont.aslı veya onaylı tapu fotokopisi 9-M2,P1 veya P2 yapılacak acentelik sözleşmesi aslı 10-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 39 H1 YETKİ BELGE 1. Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. 2. En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az TL olacak) 4. Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi ve vergi kayıt belgesi 5. Firma sahip, ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ) 6. Merkezi işyerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adres bilgileriyle uyumlu kira kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (İstenilmesi halinde aslı görüldükten sonra iade edilecektir.) 9

10 40 H1 YETKİ BELGESİ 1-Başvuru formu 2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı 5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı 6-Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi TL sermaye belgelendirilmesi 41 H2 YETKİ BELGE 1-Başvuru formu 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Sermaye en az TL) 4-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 5-Ortaklara ait T.C. kimlik numaralı N.Cüz.fotokopisi Ve Adli sicil Bel.aslı 6-Merkez adrese ait kira kont.veya onaylı tapu fotokopisi 7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 42 H2 YETKİ BELGE 2-Firma bünyesinde değişiklik varsa, değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı 3-Tic. Faaliyet Od.Bel.aslı 4-Ortaklara ait Adli sicil Bel.aslı 5-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 43 HAT İLAVE İŞLEMİ 1- Başvuru dilekçesi Hat ilave yapılmasını isteyen firmanın; 2- Adresi terminalde bulunan F1 veya F2 yetki belgesi sahibi ile acentelik sözleşmesi yapması ve F1 ve F2 yetki belgesine işletmesi gerekir. 3- Şayet şube ise; adresi terminalde bulunan yerde şube açmış olması gerekir 4- İlavesini istemiş olduğu hat güzergâhına ait fiyat ve zaman tarifesi yapması gerekir. 2 gün 44 İMAR PLANI TEKLİFİ GÖRÜŞÜ 1-Resmi yazı 2-Teklif İmar Planı 1 ay 45 İŞLETME İZNİ GÖRÜŞÜ 1-Resmi yazı 1 ay 10

11 46 K1 YETKİ BELGE 1-Başvuru ve taşıt formu 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (En az TL sermaye olmalıdır) 4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı 5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı 6-Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 7-Taşıt Ruhsatları fotokopisi 8-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi yaşını geçmeyecek, ticari, eşya taşımaya mahsus, tüzel kişilerde katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlığı 110 tonu, gerçek kişilerde katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlığı 30 tonu sağlayan özmal taşıt ruhsat fotokopisi 47 K1 YETKİ BELGESİ (GERÇEK KİŞİ) 1- Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi 2- Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı 3- Yeni tarihli Ticaret Odası veya Esnaf Odası faaliyet belgesi aslı 4- Değişiklik var ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi aslı yada onaylı örneği 5-Vergi Kaydını gösterir belge. 48 K1 YETKİ BELGESİ (TÜZEL) 1- Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. 2- En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az TL olacak) 3- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı ve vergi kaydını gösterir belge,vergi kayıt belgesi 4- Asgari kapasiteyi sağlayıcı eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtların ( Çekici, kamyon ve kamyonetin ) 20 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. Katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlığı esasına göre en az 10 ton istiap haddine haiz taşıt veya taşıtlarla asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir. ( Asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaş kısıtlaması yoktur.) 5- Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri) 49 K2 YETKİ BELGE 1-Başvuru ve taşıt formu 2-Temsil yetkili imza sirküsü aslı 3-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları 4-Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 5-Taşıt Ruhsatları fotokopisi(en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olmak.) 6-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 50 K2 YETKİ BELGESİ (GERÇEK/TÜZEL) 1- Belge sahibi/ temsil ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. 2- En az 1 birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması gerekmektedir. 3-Vergi kaydını gösterir belge 11

12 51 K3 YETKİ BELGE 1-Başvuru ve taşıt formu 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Sermaye en az TL olmalıdır) 4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı 5-Ortaklara ait TC Kimlik numaraları ve adli sicil Bel.aslı 6-Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 7-Taşıt Ruhsatları fotokopisi 8-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi yaşını geçmeyecek,katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlığı 75 tonu sağlayacak şekilde,eşya taşımaya mahsus ticari özmal taşıt ruhsat fotokopisi 52 K3 YETKİ BELGESİ (GERÇEK KİŞİ) 1- Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. 3- Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı 3- Yeni tarihli Ticaret Odası veya Esnaf Odası faaliyet belgesi aslı 4- Değişiklik var ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi aslı yada onaylı örneği 5-Vergi kaydını gösterir belge. 53 K3 YETKİ BELGESİ (TÜZEL) 1- Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. 2- En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az TL olacak) 3- Vergi Kaydını Gösterir belge 4- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı 54 L1 YETKİ BELGE 2-Firma bünyesinde değişiklik var ise Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı7-ortak ve yöneticilere ait Adli sicil bel.aslı 8-20 yaşını geçmeyecek en az 4 birim özmal olmak kaydıyla 145 ton Katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlıkla istiap haddi sağlanacak9-ody3 ve ÜDY3 Bel. örneği. 10-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 55 L1 YETKİ BELGESİ 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu, 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(Sermaye en az TL), Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 3-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı 5-Merkez adrese ait kira kont.veya onaylı tapu fotokopisi 6-Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az m2 lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olduğunu belgeleyen evrak 7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 8-20 yaşını geçmeyen, en az 4 birim olmak kaydıyla 145 ton katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlığı olan taşıtlarla istiap haddini sağlayacak şekilde özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi 9- Varsa ODY3 ve ÜDY3 Bel. örneği(yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) 12

13 56 L2 YETKİ BELGE 2-Firma bünyesinde değişiklik var ise Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylısı 7-Ortak ve yöneticilere ait Adli sicil bel.aslı 8-20 yaşını geçmeyecek en az 6 birim özmal olmak kaydıyla 220 ton Katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlıkla istiap haddi sağlanacak 9- Varsa ODY3 ve ÜDY3 Bel. örneği. 10-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 57 L2 YETKİ BELGESİ 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu, 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(Sermaye en az TL), Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 3-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı 5-Merkez adrese ait kira kont.veya onaylı tapu fotokopisi 6-Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az m2 lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olduğunu belgeleyen evrak 7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 8-20 yaşını geçmeyen, en az 6 birim olmak kaydıyla 220 ton katar ağırlığı veya toplam yüklü ağırlığı olan taşıtlarla istiap haddini sağlayacak şekilde özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi 9- Varsa ODY3 ve ÜDY3 Bel. örneği(yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır) 58 N1 YETKİ BELGE 1- Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. 2- En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az TL olacak) 3- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı ve vergi kayıt belgesi 4- Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri) 5- Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin gönderilmesi gerekmektedir. 13

14 59 N1 YETKİ BELGESİ 1-Başvuru ve taşıt formu 2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı 5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı 6-Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 7-Taşıt Ruhsatları fotokopisi 8-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 9-En az TL sermaye ve 20 yaşını geçmeyecek ticari eşya taşımaya uygun 4 adet özmal taşıt ruhsat fotokopisi m2 kapalı alan merkez için, şubeler için 30m2 kapalı alan belgelendirilmesi 60 N2 YETKİ BELGE 1- Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi. 2- En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az TL olacak) 3- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı ve vergi kayıt belgesi 4- Şube ve acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmek şarttır. Bu nedenle her şube için en az 30m2 lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması gerektiğinden, bu niteliklere haiz kapalı alana ait kira kontratı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti 5- Acente firmalar vasıtasıyla yapılacak örgütlenmelerde, G1 yetki belgesine haiz firmalarla acentelık sözleşmesi yapılarak, söz konusu firmaların G1 yetki belgesine N2 yetki belgesi firmasının ilavesinin yapılması gerekmektedir. 6- Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ( A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri 7- Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin gönderilmesi gerekmektedir. 61 N2 YETKİ BELGESİ 1-Başvuru ve taşıt kartı işlem formu 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı 5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı 6-Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 7-Taşıt Ruhsatları fotokopisi 8-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 9-En az TL sermaye ve 20 yaşını geçmeyecek ticari eşya taşımaya uygun 10 adet özmal taşıt ruhsat fotokopisi m2 kapalı alan merkez için, şubeler için 30m2 kapalı alan Şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere 14

15 belgelendirilmesi 62 ÖZEL İZİN BELGESİ (GENEL İHRACAT İÇİN) 1-Dilekçe 2-Yapılan satış anlaşması ve satış anlaşması tarihinden sonra kesilmiş fatura aslı veya Proforma fatura 3-Taşınacak mala ilişkin fatura aslı veya Proforma fatura 4-İşlem görmüş gümrük beyannamesinin 20 gün içinde Ulaştırma Bölge Müd. ibraz edildiğine dair taahhütname 5-Firma,sürücü ve taşıt plakası araç bilgileri 2 gün 63 ÖZEL İZİN BELGESİ (ÖZEL FATURALI İHRACAT İÇİN) 1-Dilekçe 2-Özel fatura aslı 3-Özel faturanın gümrükte ibraz edilip Bölge Müd. Sunacağına dair taahhütname. 2 gün 64 ÖZMAL TAŞIT DÜŞÜM İŞLEMLERİ 2-Satış Sözleşmesi aslı 3-Taşıt Kartı aslı 4-Taşıt Belgesi aslı 65 ÖZMAL TAŞIT DÜŞÜMÜ 2-Satış Sözleşmesi fotokopisi. 3-Taşıt Kartı aslı iadesi veya kayıp ise gazete ilanı NOT: Asgari kapasite altına düşülmemesi kaydıyla, sahip değişikliği olmamışsa beyanen taşıt düşülebilir. 66 ÖZMAL TAŞIT İLAVESİ 2-Taşıt ruhsat fotokopisi 67 ÖZMAL TAŞIT İLAVESİ İŞLEMLERİ 2-Taşıt ruhsat fotokopisi 68 PROJE ONAYI 1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce Onaylı İmar Planı 2-ÇED Raporu 3-Jeolojik Etüt Raporu 4-Ön izin Sözleşmesi 1 ay 69 R1 YETKİ BELGE 2-Firma bünyesinde değişiklik varsa, değişiklikleri gösterir Ticari Sic.Gaz.Aslı veya onaylısı 4-Ortak ve yöneticilere ait Adli sicil Bel.aslı 5-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 70 R1 YETKİ BELGESİ 1-Başvuru formu 2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı 5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı 6-Merkez adrese ait kira kont.veya tapu fotokopisi 7-Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 15

16 TL sermaye belgelendirilmesi 71 SÖZLEŞMELİ TAŞIT DÜŞÜMÜ 2-Taşıt Kiralama sözleşmesine ait noterden fesihname 3-Taşıt Kartı aslı iadesi veya kayıp ise gazete ilanı 72 SÖZLEŞMELİ TAŞIT İLAVESİ 2-Taşıt ruhsat fotokopisi 3-Taşıt Kira Sözleşmesi aslı 73 ŞUBE AÇILIŞI İŞLEMİ 1- Başvuru dilekçesi 2- Şubeye ait ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği 3- Şubeye ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 4- Şubeye ait kira kontratı aslının ibraz edilmesi(aslı görüldükten sonra iade edilebilir) 2 gün 74 T1 YETKİ BELGESİ 1- Yetki Belgesi başvuru formu2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(en az TL sermaye veya işletme sermayesi olacak)3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri5- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı6- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi7- Mesleki Yeterlilik Belgeleri (ODY ve ÜDY)8- Terminaller, KTY'nin 32. ve 33. maddelerinde belirtilen şartlara haiz olmalı9- Kamu kurum ve kuruluşları sadece 1. ve 8. maddeleri sağlamalıdır. 75 T2 YETKİ BELGESİ 1- Yetki Belgesi başvuru formu 2- Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(en az TL sermaye veya işletme sermayesi olacak) 3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 4- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 5- Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı 6- Vergi Dairesi ve vergi numarası bildirilmesi 7- Mesleki Yeterlilik Belgeleri (ODY) 8- Terminaller, KTY'nin 32. ve 33. maddelerinde belirtilen şartlara haiz olmalı 9- Kamu kurum ve kuruluşları sadece 1. ve 8. maddeleri sağlamalıdır. 76 TAŞIT KARTI ZAYİ İŞLEMLERİ 2-Herhangi bir gazetede zayi ilanı 77 YETKİ BELGESİ İPTALİ 2-Yetki Belgesi aslı 3-Taşıt Belgesi aslı 3-Taşıt Kartı aslı 16

17 78 YETKİ BELGESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ 1- Başvuru dilekçesi 2- Unvan değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği 3- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve Adli sicil Bel.aslı 5- Yeni unvana göre düzenlenmiş taşıt ruhsat fotokopileri 6- Temsil ve ilzam yetkilisinin imza sirküsü aslı 7- Yetki belgesi ve taşıt kartı asıllarının iadesi 1 gün 79 YETKİ BELGESİ ZAYİ İŞLEMLERİ 2-Herhangi bir gazetede zayi ilanı Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : XIII. Bölge Müdürlüğü BOLU İkinci Müracaat Yeri: Bolu Valiliği İsim : Bülent MESCİ İsim : Mustafa Kemal KESKİN Unvan : Bölge Müdür V. Unvan : Vali Yard. Adres : Karaçayır Mah. Hitit Sk.No:26 Adres : İzzet Baysal cad. No:1 BOLU Tel. : Tel : Faks : Faks : e-posta e-posta : 17

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ YENİLEN MESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 1 İÇİNDEKİLER KONU Sayfa NO BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 9 Yetki belgesi alma zorunluluğu... 9 Yetki

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 ŞİRKETİ FAALİYET İZNİ VE SONA ERDİRİLMESİ EĞİTİM KURUMU EĞİTİMİ VE İZNİ ALARM MERKEZİ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI KAPASİTE RAPORU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) HĠZMET BEDELĠ 1. Başvuru dilekçesi (TSO dan alınacak)

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3-Tahsis Belgesi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.)

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 BKU BAYİ BELGESİ 2 BKU TOPTANCI BELGESİ 3 4 5 ZİRAİ ALET BAYİ BELGESİ SERBEST MÜHENDİSLİK BELGESİ BSS (İHRACAT İZİN BELGESİ) 6 İTHALAT İZİN BELGESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER T.C.

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ S.N. 1 2 3 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Armağan silah ve mermi menşei belgesi. Mermi satın alma belgesi. Silah bulundurma ruhsatı. 4 Silah taşıma ruhsatı. 5 Ruhsatlı silahın hibesi. 6 Silah nakil belgesi.

Detaylı

TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ölçüm Gerektiren Tonilato Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, 2-Klas mektubu, ( İlgili Yönetmelik gereğince arananlardan) 3-Gemi,

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.)

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU [GEREDE TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ] KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı