İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *"

Transkript

1 Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1, Betül Sömez2 1 2 İstabul Üiversitesi Florece Nightigale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yöetim Aabilim Dalı, İstabul İstabul Üiversitesi İstabul Tıp Fakültesi Hastaesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, İstabul ÖZET GİRİŞ: Türkiye de hemşire yetersizliğide sıkça söz edilmekle birlikte, hagi alalarda ve hagi itelikte hemşirelere gereksiim duyulduğua yöelik yeterli veri bulumamaktadır. AMAÇ: Bu çalışma, Türkiye de isa kayakları web siteleride yayımlaa iş ilalarıı iceleerek, hagi çalışma alalarıda hagi iteliklerde hemşire aradığıı belirlemesi amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Çalışma taımlayıcı ve kesitsel iteliktedir. Çalışmada Türkiye deki isa kayakları siteleride e fazla bilie üç taeside, 24 Eylül 2013 tarihide yayıda ola ilalar hemşire aahtar sözcüğü ile taradı. Toplam 750 iladaki veriler gruplaarak bilgisayar ortamıa aktarıldı. IBM SPSS Statistics 21 programı aracılığıyla betimleyici ve karşılaştırmalı aalizler gerçekleştirildi. BULGULAR: İlaları büyük çoğuluğuda tam zamalı olarak (98,5), hastaelerde (66,4) ve yata hasta servisleride (41,9) çalışacak hemşireler aramaktadır. İlaları 4,1 ide herhagi bir meslek kriteri belirtilmemişke, meslek kriteri araa ilaları bazılarıda yalızca hemşire veya sağlık memuru (70,7) olma araırke bazılarıda hemşire ve sağlık memuru olmaı yaıda diğer sağlık meslek üyelerii de (24,8) başvurabileceği belirtilmiştir. İlaları 80,8 ide eğitim, 41,2 side deeyim ölçütü aramamaktadır. İlaları 61,7 side iş taımı bulumakla birlikte, buları 81,9 uda verile bilgiler iş taımı olarak değerledirilemeyecek iteliktedir. SONUÇ: Elde edile souçlara göre; hemşire iş ilalarıı, iş taımı ve araa itelikler açısıda yetersiz olduğu, hemşire gereksiimi edeiyle eğitim ve deeyimi öemsemediği, hemşirelik işi yapmaları içi diğer meslek üyelerii de aradığı söyleebilir. Aahtar kelimeler: Hemşire, iş ilaı, istihdam alaları, isa kayakları web siteleri ABSTRACT INTRODUCTION: It is ofte stated that there is a shortage of urses i Turkey, however there is o data relatig to how urses are employed or the quality ad umber of urses that are eeded. AIM: This study was performed i order to idetify the areas of busiess where urses are eeded the most ad assess the required qualificatios through a aalysis of job advertisemets i Turkey. METHODS: This is a descriptive ad a cross-sectioal study. Advertisemets published by three widely kow job search egies i Turkey o the 24th of September 2013 were scaed usig the keyword urse. The data were gathered from 750 advertisemets, ad the grouped ad aalyzed. Evaluatio of data was carried out through the usig of descriptive ad comparative aalysis via SPSS software. RESULTS: I the majority of the advertisemets, urses were workig full-time (98.5). for hospitals (66.4) ad ipatiet services (41.9) Whilst o vocatioal criteria were metioed i 4.1 of the advertisemets, some of them stated that urses/health officers (70.7), ad other health professios (24.8) were wated. May advertisemets did ot state a miimum level of educatio (80.8) ad experiece (41.2). However, most of them icluded a job descriptio (61.7), ad the iformatio give i as may as 81.9 of these ads was sufficiet to be treated as a job descriptio. CONCLUSION: Accordig to the results, it is evidet that the cotets of job advertisemets are lackig i certai areas, specifically i terms of detailed job descriptios ad ecessary qualificatios. Educatio ad experiece are ot cosidered too importat due to the ursig shortage ad people from other professios are employed i place of professioal urses. Key words: Nurse, job advertisemet, employmet areas, huma resources website * Bu çalışma; Aralık 2013 tarihleri arasıda İstabul Üiversitesi Kogre ve Kültür Merkezide düzelee I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yöetim Sempozyumuda sözel bildiri olarak suulmuştur. Geliş Tarihi / Arrival Date: Kabul tarihi / Date of Acceptece: İletişim / Correspodig author: Betül Sömez, İstabul Üiversitesi İstabul Tıp Fakültesi Hastaesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, İstabul E-posta / Sayı / Number: 3 Cilt / Volume: 1 Yıl / Year: 2014 e-issn: x doi: /shyd Sayı / Number: 3 Cilt / Volume: 1, 2014

2 GİRİŞ Yirmici yüzyılı e öemli buluşlarıda biri sayıla iteret çeşitli alalarda değişimlere yol açmakta, örgütsel süreçlerde bu değişimde payıı almaktadır. Örgütleri temel süreçleride biri ola işe alım da itereti etkisi ile geleeksel yötemlerde sıyrılarak yei bir yüze kavuşmaktadır (Dulkadiroğlu ve Altudemir, 2013). Daha öceleri gazete ilaları, çalışa isa gücüü referasları, bireysel başvurular ve kariyer güleri gibi yötemleri kullaa örgütler, güümüzde iş göre temii içi iterete başvurmaktadır (Jase ve ark., 2005). Ayı şekilde iş arayalar da iş fırsatlarıı ve açık pozisyoları iterette izlemektedir. İterette işe alım, 90 lı yılları ortalarıda itibare kabul görmeye başlamış, öceleri özellikle bilgi tekolojileri alaıdaki adayları bulumasıda kullaılmıştır. Bu ilaları, maliyetleri düşürmesi, süreci hızladırması ve daha büyük bir aday havuzua erişim sağlaması gibi yararları edeiyle farklı sektörlerde isa kayakları yöeticileri tarafıda da beimseerek, kullaımı yaygılaşmıştır (Pearce ve Tute, 2001; Parry ve Tyso, 2008). İterette işe alım, küreselleşe düyaı arta rekabetçi işgücü pazarıda itelikli adayları buluması ve işe alımasıda işverelere yardım ede ucuz, uygu ve yeilikçi bir yol olarak kabul görmektedir (Hogler ve ark., 1998). Örgütler, açık pozisyoları ila etmek ve itelikli adayları kedilerie çekmek amacıyla giderek arta oralarda itereti kullamaktadır (Pearce ve Tute, 2001; Stoe ve ark., 2006). Örgütler, kedi kurumsal web sayfalarıda isa kayakları bölümü oluşturarak iş başvurularıı alabilmekte ya da bu işi profesyoel olarak yapa isa kayakları web siteleri üzeride işgöre bulma yoluu seçebilmektedir. Böylece zamaa ve mekâa bağlı olmaksızı potasiyel isa kayaklarıa ulaşabilmekte ve oları isa kayakları politikaları kousuda bilgiledirebilmektedir (Öksüz, 2011). Her iki yötemide birbirie göre avataj ve dezavatajları bulumaktadır. Örgütleri kedi web sayfalarıda başvuru kabul etmesiyle, adaylara kurumu geel yapısı ve isa kayakları politikası kousuda daha fazla bilgi suma olaağı yaratılmakta (Öksüz, 2011), isa kayakları web sitelerii kullaılması özellikle küçük işletmeler içi daha geiş bir aday havuzua ulaşma kousuda büyük yararlar sağlamaktadır. Ayrıca isa kayakları web siteleri adaylar içi zama açısıda tasarruf sağlamasıı yaıda ayı ada birde fazla iş içi başvuru yapabilme ve başvuruları eşzamalı olarak takip edebilme şası da yaratmaktadır (Güler, 2006; Göçgü, 2006). İteret üzeride yayımlaa ilalarda çoğulukla boş iş pozisyoları, iş taımları, kurumu kültürü ve marka kimliği, çalışalara sağlaa olaaklar gibi bilgiler yer almaktadır (Stoe ve ark., 2006). Böylece örgütler iş ilalarıda hem kedileri hem de yapılacak iş ve bu iş içi araa adayları özellikleri hakkıda pek çok bilgiye yer vermektedir. Diğer tarafta ilalarda yer ala bilgiler adaylar açısıda da ilaı vere örgütü asıl bir işvere olabileceği kousuda öemli ipuçları sumaktadır. Bu ipuçları da adayları kuruma başvuru kousudaki kararlarıı öemli ölçüde etkileyebilmektedir (Öksüz, 2011). Sağlık gibi işgücü bulma sıkıtısı yaşaa bir sektörde, itelikli adayları buluması, hızla istihdam edilerek örgüte kazadırılması ve örgütte tutulması çok öemlidir. Değişe toplumsal diamikler doğrultusuda sağlık hizmetie ola talebi artması işgücü kıtlığıı da beraberide getirmekte, sağlık bakım orgaizasyoları da bu kıtlığı aşabilmek içi daha geiş ölçekli coğrafi bölgelerde adaylara ulaşım sağlaya, düşük maliyetli ve hızlı bir yötem olarak e-işe alım uygulamalarıa başlamaktadır (Gautham, 2005). Yurt dışıda hizmet göstere isa kayakları web sitelerii çeşitli türleri bulumaktadır. Bularda bazıları tüm sektörlerde ilalara yer verirke bazıları da belirli alalarda özelleşmiştir. Tüm düyada taıa bazı siteleri kedi içleride sağlık sektörü içi açtıkları özel alaları yaı sıra (Öreği, viz.healtcare.moster.com, healthcare.career. builder.com ve hotjobs.yahoo.com/healthcare.) yalızca sağlık sektörü içi ilaları yer aldığı isa kayakları web siteleri de bulumaktadır. Gautham (2005) bu web sitelerii şu şekilde açıklamaktadır: Ülke çapıda sağlık sektörü içi çeşitli idari, profesyoel ve tekik iş ilaları verile siteler (Öreği, healthcarejobstore.com; jobsciece.com, medhuters.com), Belirli bir bölge, eyalet veya şehir içi çeşitli idari, profesyoel ve tekik iş ilaları vere siteler (Öreği, missourihealthcarejobs.com), Sağlık sektörüü spesifik bir kolua ait ilalar vere siteler (Öreği, hastaeler içi hospitaljobsolie.com ya da biyofarmasötik sektör içi medzilla.com), Belirli bir meslek grubuu hedef ala siteler (Öreği, hemşireler içi urserecruiter.com), Yöetsel pozisyolar içi ila verile siteler (Öreği, ache.org), Yei mezular içi kariyer başlagıç siteleri (Öreği, campus-m.com), Çeşitli etik kökelerde iş arayalara yöelik siteler (Öreği, imdiversity.com, ihispao.com). Türkiye de işvereler ve iş arayaları e sık başvurduğu siteleri başıda ise kariyer.et, yeibiris.com, xig.com, moster.com, secretcv.com gibi siteler gelmektedir. Bu sitelerde tüm sektörlerde çeşitli pozisyolar içi ilalar yer almakla birlikte, sağlık profesyoelleri içi çeşitli sektör ve pozisyolarda da ilalar bulumaktadır. Ayrıca kamuya ait bir kurum ola İş ve İşçi Bulma Kurumu da iskur.gov.tr adresi üzeride iş ilaları yayılamakta ve iş başvurusu almaktadır. Tüm buları yaıda saglikis.com isimli isa kayakları sitesi yalızca sağlık sektörüde işvere ve iş arayaları buluşturmakta, hemsireyiz.biz isimli hemşire platformu da olie olarak hemşire iş ilaları yayılamaktadır. 113

3 Curti ve Simpso (2000), hemşire ilaı vere örgütleri diğerlerii arasıda sıyrılarak adayları kedilerie çekmeleri içi bazı öeriler getirmektedir. Yazarlara göre ilalar, aşağıda yer ala sorulara yaıt vermelidir: Hemşireleri çalışma ortamları ile ilgili bilgi vermelidir. Öreği, hemşirelik bakımıyla ilgili kararlar asıl alımaktadır? Hemşireleri desteklemek içi uzma hemşireler var mıdır? Hemşireleri profesyoel gelişimleri öcelikli midir? Sedika var mıdır? İş paylaşımları asıldır? Kurumda hemşireler değer görür mü? Hemşirelik vizyo ve misyou edir? Bular kurumu vizyo ve misyou ile e ölçüde örtüşür? Kurumu hemşirelik hizmetleri yöeticisi kimdir ve hemşirelik ile ilgili kararlarda yetkisi e düzeydedir? Hemşirelik araştırmaları desteklemekte midir? Kurumda etik komite var mıdır ve hemşireler buu bir parçası mıdır? Kurumu coğrafi koumu ve hizmet sağladığı üfusu özellikleri asıldır? Kurumu çalışalarıa sağladığı özlük hakları ve sosyal olaakları asıldır? Çocuklar, yaşlılar, egelliler içi yardımlar ve eğitim yardımları var mıdır? Kuruma oryatasyoda e gibi bir süreç izlemektedir? Kurumuuz bir eğitim hastaesi/kurumu mudur? Kurumuuzu akreditasyo durumu edir? Hemşireleri akreditasyo stadartları çerçeveside ve öteside gereksiimleri elerdir? Hemşireleri eğitim düzeylerie göre ücretledirme farklılıkları asıldır? Kurumda hemşireleri kariyer geliştirme olaakları asıldır? Yazarlar, kurumsal web sayfasıda kilit koumdaki hemşire çalışaları özgeçmişlerii yer almasıı ve kurumu örgütsel yapılaması ile bilgiler içermesii, ayrıca web sitesie göderile özgeçmişlere 24 saat ya da daha kısa sürede yaıt verilmesii öermektedir (Curti ve Simpso, 2000). Türkiye de kamu ağırlıklı olarak yürütüle sağlık hizmetleride 1990 lar sorasıda özel sektörü payı artmıştır. Türkiye de özel sektörde çalışa hemşire işgücü, uzu çalışma saatleri, vardiyalı çalışma, düşük ücret ve terfi olaağıı olmaması, iş güvecesii olmaması gibi edelerle yüksek devir hızıa sahiptir (Sürer, 2009). Hemşirelik hizmetii çoğuluğu hâle kamuya ait yataklı kurumlarıda verilmekte, istihdam ise 14 Temmuz 1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kauu a göre kamu görevlisi olarak atamayla sağlamaktadır. Buula birlikte, so yıllarda 657 sayılı Kauu 4-B maddesie göre kurumlar kedilerie ait ila verebilmekte, acak araa itelikler açısıda kauda belirtile hükümlere atıf yapılmaktadır (Devlet Memurları Kauu, 1965). Türkiye de hemşire ilaları ile ilgili yapıla çalışma bulumadığı içi çalışmamızı bu aladaki yazıa katkı sağlayacağı düşüülmektedir. YÖNTEM Araştırmaı amacı: Bu çalışma, Türkiye deki isa kayakları web siteleride yayımlaa iş ilalarıı iceleerek, hagi çalışma alalarıda ve hagi iteliklerde hemşire aradığıı belirlemesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaı türü: Araştırma taımlayıcı ve kesitsel iteliktedir. Araştırmaı öreklemi: Türkiye de faaliyet göstere çok fazla sayıda isa kayakları web sitesi olmakla birlikte, hepsie ulaşmak zama ve maliyet zorluğu yaratmasıı yaıda, ilaları yielemesii arttıracağıda araştırmada, Türkiye i e çok bilie isa kayakları web siteleride üç taesi dikkate alımıştır. Araştırmada bu web siteleride yer ala ilalar arasıda, 24 Eylül 2013 tarihide, hemşire aahtar kelimesi ile tarama yapılmış ve 790 ilaa ulaşılmıştır. Bu ilalar arasıda hemşire kelimesi geçtiği hâlde hemşirelikle ilgili olmaya veya birde fazla arama motoruda yayımda ola 40 ila çalışmaya dâhil edilmeyerek, 750 hemşire iş ilaı çalışmaı öreklemii oluşturmuştur. Verileri toplaması ve değerledirilmesi: Araştırmaı yapıldığı üç isa kayakları web sitesideki ilalarda yer ala bilgiler şu şekilde başlıkladırılmıştır: A sitesi: Şehir/ülke, persoel sayısı, geel itelikler, iş taımı ve firmaı eklediği diğer bilgiler (pozisyo tipi, eğitim seviyesi, tecrübe vb.) B sitesi: İş taımı, ek bilgiler (iş alaı, çalışma şekli, deeyim, çalışma yeri, sektör, eğitim durumu vb.) C sitesi: Sektör, il, persoel sayısı, araa itelikler Araştırmacılar tarafıda her üç isa kayakları web siteside yer ala ila içeriği ortak başlıklar altıda grupladırılarak veri toplama formu oluşturulmuştur. Form, iş araya kurumu özelliklerii (şehir, sektör vb.), işi kedisii özelliklerii (pozisyo, persoel sayısı, iş taımı vb.) ve başvuracak adayda araa özellikleri, (meslek, eğitim, deeyim vb.) belirlemeye yöelik üç bölümde oluşmuştur. Verileri aalizide betimleyici aalizler (sayı, yüzde) ve parametrik olmaya karşılaştırmalı aalizler (ki-kare) kullaılmıştır. Araştırmaı etik yöü: Araştırmaı verilerii topladığı isa kayakları web siteleride yer ala bilgiler geel kullaıma açık olup, çalışmada herhagi bir kurum adıa yer verilmemiştir. Araştırmaı sıırlılıkları: Araştırmada elde edile souçlar çalışmaı yapıldığı isa kayakları web sitelerideki ilalar ve araştırmaı yapıldığı tarih ile sıırlıdır. Dolayısı ile araştırmaı yapıldığı isa kayakları web siteleride yayılamaya ya da araştırmaı yapıldığı tarihte sora yayıa alıa ilalar çalışmaı kapsamı dışıdadır. 114

4 BULGULAR Araştırmada, A siteside 359 (47,9), B siteside 247 (32,9), C siteside ise 144 (19,2) ila icelemiştir. Bu ilalarda 44 farklı şehirde hemşire aramakla birlikte e fazla İstabul (55,7; :418), Akara (7,7; :58) ve Atalya da (4,7; :35) çalışmak üzere hemşire aramaktadır. Hemşire araya kurumlar saç ekim merkezide (0,1; :1), tüp bebek merkezlerie (0,7; :5), evde bakım merkezleride (0,4; :3) tıp merkezlerie (2,8; :21) kadar çeşitlemekle birlikte, e fazla ila verile yerler arasıda ilk sırayı hastaeler (66,4; :498), ikici sırayı iş yerleri (11,5; :86) üçücü sırayı da okullar (5,3; :40) almaktadır. İlaları 739 uda (98,5) tam zamalı çalışacak hemşire araırke 11 ilada yarı zamalı ya da döemsel (1,5) çalışacak hemşire aradığı belirtilmiştir. İlaları 69,6 sıda (=522) işe alıacak persoel sayısı belirtilmemekte, persoel sayısı belirtile ilaları (=228) çoğuda pozisyo içi bir kişi (79,4; :181) araırke 33 taeside 2-5 kişi (14,5), 14 taeside ise 10 ve daha fazla sayıda kişi (6,1) aradığı bildirilmiştir. Tablo 1: İş İlalarıı Pozisyolara Göre Dağılımı (N:750) İla verile pozisyo Çeşitli servislerde hemşire İş yeri hemşiresi Yoğu bakım hemşiresi Ameliyathae hemşiresi Eğitim hemşiresi Yöetici hemşire Meslek öğretmei İfeksiyo kotrol hemşiresi Diğer İlalarda çoğulukla, yataklı tedavi kurumlarıı çeşitli servisleride (41,9) ya da yoğu bakım (12,4) ve ameliyat odası (9,9) gibi özellikli birimleride çalıştırılmak üzere hemşire aradığı saptamıştır. Kurumları yalızca 5,3 ü (:40) yöetici pozisyouda (alt, orta ya da üst düzey) hemşire aramaktadır. Ayrıca çeşitli sektörlerde firmaları işyeri hemşiresi (12,4) aradığı ya da özel sağlık meslek liseleride meslek derslerii vermek üzere meslek öğretmei (3,2) aradığı saptamıştır (Tablo 1). Tablo 2: İş İlalarıda Araa Geel Ölçütler ,9 12,4 12,4 9,9 7,7 5,3 3,2 1,9 5,3 Araa Ölçüt Meslek (95,9; :719) Hemşire/sağlık memuru Hemşire ve diğerleri* Hemşire hariç ,7 24,8 0,4 Eğitim (19,2; :144) Lise ve ö lisas Ö lisas ve lisas Lisas ve üzeri ,3 36,8 54,9 Yaş (2,5; :19) E fazla 25 E fazla 35 E fazla ,3 63,2 10,5 Deeyim (58,8; :441) 1-2 yıl arası 3-4 yıl arası 5 yıl ve üzeri Süre belirtilmemiş ,2 7,9 2,0 38,8 Cisiyet (4,1; :31) Kadı Erkek ,4 22,6 *İlalarda yazıldığı şekilde; hemşire, sağlık memuru, ebe, acil tıp tekisyei, paramedik, aestezi tekikeri, çevre sağlığı tekisyei 115

5 İlaları büyük çoğuluğuda meslek ölçütüü var olduğu (95,9) ve çoğuda yalızca hemşire ya da sağlık memuru (73,7) olmaı istediği, 24,8 ide ise hemşire ve sağlık memuru olmaı yaıda ebe (:123), paramedik ve acil tıp tekisyei (:118), aestezi tekisyei ve çevre sağlığı tekisyei gibi diğer sağlık meslekleride (:34) adayları da başvurabileceği belirtilmiştir. Ayrıca bazı ilalarda (:3) araa pozisyo olarak hemşire ya da sağlık memuru olmayaları, yai yalızca diğer sağlık meslek üyelerii başvurabileceği belirtilmiştir (Tablo 2). İlalarda eğitim ölçütüü varlığı iceleirke, eğitim düzeyi açısıda lise, ö lisas, lisas, lisasüstü, doktora öğrecisi ya da mezuu olma şeklide hepsii birde yer aldığı ilalar herhagi bir eğitim ölçütü yok olarak değerledirilmiştir. Eğitim ölçütüü belirtildiği ilaları (:144) 12 side adayları lise veya ö lisas mezuu olması istemekte (lisas mezuu olma aramamakta), 53 üde ö lisas ve lisas mezuu olması istemekte (lise mezuu olma yeterli görülmemekte), 79 uda ise e az lisas mezuu olma koşulu aramaktadır (Tablo 2). İlaları çok azıda (2,5; :19) yaş ölçütüe yer verilmiş olup bu ilalarda çoğulukla adayları e fazla 35 yaşıda (63,2) olması istemektedir. Deeyim ölçütüe yer verile ilalarda (58,8), çoğulukla 1-2 yıl arası deeyimi (51,2) aradığı belirtilmiş, 171 ilada ise (38,8) deeyimli olmak istediği hâlde süresi belirtilmemiştir. İlaları küçük bir bölümüde cisiyet ölçütü yer almış (4,1; :31) ve çoğulukla adayları kadı olmasıı (77,4) istediği belirtilmiştir (Tablo 2). İlalarda yer ala iş taımları icelediğide, çoğu ilada site içeriğide yer ala iş taımı bölümü dolu (61,7; :463) olmakla birlikte, bu bölümde yer ala sözleri içeriği icelediğide, büyük çoğuluğu iş taımı olarak yeterli olmadığı (81,9; :379) bulumuştur. Tablo 3: Adaylarda Araa Geel Koşullar (N=750) Belirli bir bölgede ikamet ediyor olma Kurumu lojma olaağı suuyor olması Bilgisayar kullaabilme Vardiyalı/esek çalışma saatlerie uyum Sertifika sahibi olma Askerlik ile ilişiği olmama Seyahat egeli olmama Ehliyet sahibi olma/aktif araç kullaabilme Yabacı dil bilme Sigara kullamama ,5 19,7 16,1 15,9 13,6 11,2 9,2 8,5 5,2 2,5 Tablo 3 te yer ala bilgiler icelediğide adaylarda e sık belli bir bölgede ikamet etme (26,5) koşulu araırke, kurumları 19,7 sii adaylara lojma olaağı suduğu belirlemiştir. Ayrıca kurumları bilgisayar kullaabilme (16,1), vardiyalı ya da esek çalışma saatlerie uyum gösterme (15,9) ya da sertifika (yoğu bakım hemşireliği, ifeksiyo kotrol hemşireliği, işyeri hemşireliği vb.) sahibi olma gibi özellikler aradığı görülmüştür. Tablo 4: Adaylarda Araa Geel Özellikleri Sektörlere Göre Karşılaştırılması (N=624) Hastae (:498) İşyeri (:86) Okul (:40) Test ve alamlılık değeri Meslek ölçütü var mı? Eğitim ölçütü var mı? Deeyim ölçütü var mı? Cisiyet ölçütü var mı? İş taımı var mı? İş taımı yeterli mi? ,2 14,5 53,4 1,8 53,2 1, ,5 38,4 68,6 11,6 73,3 42, ,5 60,0 72,5 12,5 70,0 7,1 x²=19,150 x²=65,882 x²=11,224 p=0,004 x²=27,780 x²=14,948 p=0,001 x²=99,

6 Adaylarda araa geel özellikleri sektörler ile karşılaştırıldığı Tablo 4 icelediğide karşılaştırıla ölçütler açısıda sektörler arasıda istatistiksel olarak çeşitli düzeylerde alamlı ilişkiler olduğu bulumuştur. Aaliz souçlarıa göre, meslek ölçütü açısıda işyerleri yalızca hemşire veya sağlık memuru olmayı (57,1), hastae (83,9) ve okullara (82,9) göre çok ileri düzeyde alamlı olarak () daha az istemektedir. Eğitim ölçütü açısıda değerledirildiğide ise okul (91,7) ve hastaeler (58,3) içi adayları, lisas ve üzeride eğitim almış olmaları araırke, işyerleride çoğulukla ö lisas ve lisas düzeyide (51,5) eğitim almaı istediği belirlemiştir. Deeyim ölçütüe göre icelediğide; ila vere okulları adaylarda, hastae ve işyerlerie göre istatistiksel olarak ileri derecede alamlı farkla (p<0,01) deeyim aradığı bulumuştur. Cisiyet açısıda icelediğide ise okullar tarafıda verile ilaları tamamıda (100; :5) kadı olma koşulu araırke; kadı aday arama oraı hastaeler içi 66,7 (:6), işyerleri içi 60 bulumuştur (:6). Ayrıca ilalar iş taımları açısıda icelediğide de hastaeler tarafıda verile ilalarda diğerlerie göre istatistiksel olarak ileri derecede alamlı farkla daha az iş taımı olduğu ve var ola iş taımlarıı da çok azıı yeterli itelikleri taşıdığı (1,9) saptamıştır (Tablo 4). Adaylarda araa geel özellikler yataklı tedavi kurumlarıda çalışacak hemşire ve yöeticiler açısıda karşılaştırıldığıda eğitim (x²=2,689) ve meslek (x²=0,620) ölçütleri açısıda istatistiksel olarak alamlı fark buluamazke (p>0,05), deetim ölçütü açısıda yöetici hemşireler lehie istatistiksel olarak alamlı fark saptamıştır (x²=15,472 ). Tablo 5: Hemşire ve Yöetici Hemşire Adaylarıda Araa Kişisel Özellikleri Karşılaştırılması Hastae (:498) İşyeri (:86) Okul (:40) Test ve alamlılık değeri Ekip çalışmasıa yatkılık Etki iletişim kurabilme becerisi Eğitime ve gelişmeye açık olma Hasta merkezli bakım verme Güleryüz ve prezetabl vb. bireysel özelliklere sahip olma ,1 57,6 48,1 36,7 33, ,0 53,5 58,2 50,0 38, ,5 55,0 62,5 50,0 20,0 x²=0,044 p=0,153 x²=0,035 p=0,852 x²=0,286 p=0,592 x²=0,000 p=1,000 x²=5,246 p=0,022 Özel bir kouda deeyim sahibi olma Özel bir kouda eğitim almış olma Sorumluluk sahibi olma Hasta/çalışa güveliğie öem vere, bu kouda bilgi sahibi ,1 14,3 11,5 11, ,4 7,3 13,7 14, ,0 15,0 10,0 10,0 x²=34,696 x²=2,968 p=0,085 x²=0,430 p=0,512 x²=0,663 p=0,415 Plalama ve orgaizasyo yeteeğie sahip olma 61 8,1 31 6, ,0 x²=39,133 Kaliteli hizmet verme Soru çözme becerisie sahip Eğitim ve daışmalık verme Lider özelliği taşıya ,5 4,1 3,5 3, ,3 2,7 0,6 0, ,5 12,5 2,5 37,5 x²=6,937 p=0,008 x²=10,929 p=0,001 x²=1,759 p=0,185 x²=143,

7 Tablo 5 te, öreklemi oluştura tüm ilalarda (N=750) araa özellikleri dağılımıı yaı sıra hemşire ve yöetici hemşire ilalarıda araa kişisel özellikleri karşılaştırılması yer almaktadır. Karşılaştırmada hemşire öreklemi oluşturulurke; işi özelliklerii farklılığı edeiyle işyeri hemşiresi, meslek öğretmei, ifeksiyo kotrol hemşiresi ve diğer şeklide sııfladırıla ilalar aalizde ayrı tutulurke, yalızca çeşitli hemşire, yoğu bakım hemşiresi, ameliyat odası hemşiresi ve diyaliz hemşiresi araa ilalar (:490) karşılaştırmaya dâhil edilmiştir. Kurumları adaylarda aradığı kişisel özellikleri başıda ekip çalışmasıa yatkılık (63,1), etki iletişim kurma becerisi (57,6) ve eğitime ve gelişmeye açık olma (48,1) gelmektedir. İlalarda e az belirtile özellikler ise liderlik özelliği taşıma (3,3), eğitim ve daışmalık verme (3,5) ve soru çözme becerisie sahip olma (4,1) yer almaktadır (Tablo 5). Adaylarda araa kişisel özellikleri pozisyoa göre karşılaştırılmasıda ise güleryüzlü ve prezetabl vb. bireysel özelliklere sahip olma kousuda hemşire ilaları lehie istatistiksel olarak alamlı (p<0,05), özel bir kouda deeyim sahibi olma, plalama ve orgaizasyo yeteeğie sahip olma, liderlik özelliği taşıma açısıda çok ileri derecede alamlı () problem çözme becerisie sahip olma kousuda ise yöetici hemşire ilaları lehie ileri derecede alamlı (p<0,01) fark saptamıştır. TARTIŞMA Araştırmamızda elde edile 790 ila arasıda yieleeler çıkarıldıkta sora kala 750 ila icelemiştir. İlalara ilişki elde edile bulgular çok az sayıda sağlık dışıdaki diğer sektörlerde yapılmış araştırma souçları, ilgili literatür ve yürürlükteki mevzuat ile tartışılmıştır. İlaları 69,6 sıda işe alıacak hemşire sayısı belirtilmemiştir. İlada sayı belirtilmemiş olması edeiyle, ila vere kurumları e kadar hemşireye gereksiim duyduğu belirleemektedir. İlalar, hemşire araa şehirler açısıda değerledirildiğide ise 44 farklı şehir içi ila verilmiş olup, bu durum Türkiye deki 81 il içide illeri yarısı içi (54,3) hemşire aradığıı göstermektedir. E fazla İstabul, Akara, Atalya gibi büyük şehirler içi hemşire araması büyük şehirlerde özel sağlık kuruluşlarıı sayısıı fazla olmasıda kayaklamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 verilerie göre iller bazıda özel hastaeleri sayısıa bakıldığıda ilk üç şehir çalışmamıza bezer şekilde İstabul (158), Akara (31) ve Atalya (26) şeklidedir. İlalarda hemşireleri çok çeşitli alalarda çalışabildiği görülmekle birlikte, çalışmamızda yataklı tedavi kurumları içi verile ilalar çoğuluktadır (66,4). Sağlık Bakalığı ı Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2013 (2014) verilerie göre de, Türkiye de hemşireleri 80,5 i hastaelerde çalışmaktadır. Hemşire ilaları arasıda 50 lik bir düşüşle ikici sırada işyerleri, üçücü sırada ise okullar yer almaktadır. İşyeri ilaları içide Ortak Sağlık Güvelik merkezlerii (OSGB) de olduğu görülmektedir tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güveliği Kauu a (2012) göre işyerleride iş sağlığı ve güveliği birimii zorulu hâle getirilmiş olması, işe giriş ve periyodik sağlık taramaları ve ilk yardım uygulamaları işyeri hemşiresie ola talebi arttırmıştır. Okullar içi hemşire ilalarıı fazla olmasıı edei, arta özel okulları yaı sıra sağlık meslek liseleride meslek dersleri öğretmei olarak çalışacak pedagojik formasyoa sahip öğretme hemşire gereksiimidir. Sağlık meslek liseleride ortaya çıka bu hemşire gereksiimi, 2007 yılıda gücellee 1954 tarihli 6283 sayılı Hemşirelik Kauu da yer ala geçici madde (geçici Md. 2) ile sağlık meslek liselerie beş yıl süreyle hemşire alımasıa devam edilmesi (Hemşirelik Kauu da Değişiklik Yapılmasıa Dair Kau, 2007) ve tarihide kabul edile 6354 sayılı kau ile bu sürei ikici kez beş yıl daha uzatılması edeiyle oluşmuştur (Sağlık Bakalığı ve Bağlı Kuruluşlarıı Teşkilat ve Görevleri Hakkıda Kau Hükmüde Kararame ile Bazı Kau ve Kau Hükmüde Kararamelerde Değişiklik Yapılmasıa Dair Kau, 2012). So durumda ise tarihli 6514 sayılı kau ile sağlık meslek liselerii 2014 yılıda itibare hemşire yardımcılığı programı olarak devam etmesi yürürlüğe girmiştir (Sağlık Bakalığı ve Bağlı Kuruluşlarıı Teşkilat ve Görevleri Hakkıda Kau Hükmüde Kararame İle Bazı Kaularda Değişiklik Yapılmasia Dair Kau, 2014). İlalar, hemşire araa birimler açısıda değerledirildiğide, ilaları çoğuluğuda (41,9) çeşitli servislerde çalışacak hemşire aradığı görülmektedir. Daha az olmakla birlikte, ikici sırada ayı orada işyeri hemşiresi ve yoğu bakım (erişki ve çocuk) hemşiresi yer almakta ve buu ameliyat odası hemşiresi izlemektedir. Yoğu bakım üitelerii kapasitesi, toplam hastae yatağıı 10 u kadar olmasıa karşı, erişki yoğu bakımlar içi hastahemşire oraı seviyelerie göre, birici düzey 5:1, ikici düzey 3:1, üçücü düzey 2:1; çocuk yoğu bakım içi ise birici düzey 3:1, ikici ve üçücü düzey 2:1 şeklide belirlemektedir. Bu edele yatak sayısı az olmasıa karşı, hastaları bakım gereksiimi ve bu gereksiime göre mevzuatta belirlemiş hasta-hemşire oraıa uygu çalışma zorululuğu edeiyle birimde çalışması gereke hemşire sayısı daha fazla olmaktadır. Hemşirelik Yöetmeliği de (2010), özellikli birim ve bu alalarda çalışa hemşireleri Bakalık tarafıda düzelee yetki belgesie sahip olarak çalışması gerektiği belirtilmiş, yöetmeliği 2011 yılıda yapıla eklemeleride yoğu bakım hemşiresii görev taımı yapılmıştır (Hemşirelik Yöetmeliği, 2011). Sağlık Bakalığı, hâle bu üitelerde çalışa hemşireleri sertifika programıı yürütmektedir (Sağlık Alaı Sertifikalı Eğitim Stadartları-SASES-2, 2014). Bu şekilde bir sertifika programı heüz uygulamaya geçmemiş olmasıa karşı, ameliyathae hemşireliği de yöetmelikte görev taımı yapıla bilgi ve beceri olarak özel eğitim ve deeyim gerektire bir ala olmaktadır (Hemşirelik Yöetmeliği de Değişiklik 118

8 Yapılmasıa Dair Yöetmelik, 2011). İlaları 3,2 sii meslek öğretmei/öğretme hemşire daha öce belirtildiği gibi arta sağlık meslek liseleride görev yapacak, pedagojik formasyoa sahip meslek dersleri vermek üzere araa hemşirelerdir. Okullar içi verile ilaları (:40), 24 taesii öğretme hemşire oluşturmaktadır. Hemşire araa ilaları 73,7 side hemşire ve sağlık memuru aramaktadır. Buula birlikte, hemşire araa ilaları 24,8 ide hemşire ve sağlık memuruu yaı sıra ebe, paramedik, acil tıp tekisyei, aestezi tekisyei ve çevre sağlığı tekisyei de olabileceği belirtilmiştir. Türkiye de 2007 yılıda itibare hemşireliğe eşdeğer toplum sağlığı mezuu sağlık memurlarıı hemşire olarak çalıştırılması yürürlüğe girmiştir. Buula birlikte, ebelik mezuu olup, üç yıldır hemşirelik yapalara, kauu yürürlüğe girmeside itibare üç aylık süre içeriside dilekçe ile başvurduklarıda belirtilmeye süre içi hemşire yetkisi verilmiştir (Hemşirelik Kauu da Değişiklik Yapılmasıa Dair Kau, 2007). İlalarda ebeleri hemşirelik yetkisi almış olması belirtilmemiş olup, ayrıca hemşirelik yapma yetkisi olmaya paramedik, acil tıp tekisyei, aestezi tekisyei ve çevre sağlığı tekisyeii de hemşire pozisyou altıda aradığı görülmektedir. Daha öce gücel görev taımları olmaya bu meslekleri, tarihli sayılı Resmi Gezete de yayılaa yöetmelik ile görev taımları belirlemiş olmasıa karşı, açık olmaya sözler, özellikle hemşirei yerie diğer sağlık çalışalarıı da çalıştırılmasıı egellememiştir (Sağlık Meslek Mesupları ile Sağlık Hizmetleride Çalışa Diğer Meslek Mesuplarıı İş ve Görev Taımlarıa Dair Yöetmelik, 2014). İla metileride, hemşireleri eğitim düzeyi olarak lise, ölisas, lisas, yüksek lisas ve doktora öğrecisi ya da mezuu şeklide yazıldığı saptamış olup, bu ilalar eğitim ölçütü olmaya ilalar olarak değerledirilmiştir. Bu şekilde ila vere kurumları hemşirei eğitim düzeyii öemsemedikleri düşüülmektedir. Türkiye de, hemşirelik isa gücü, ayı uvala ayı işi yapa, sağlık meslek lisesi mezuu, ö lisas mezuu, lisas mezuu, yüksek lisas mezuu ve doktora programı mezuu hemşirelerde oluşmaktadır. Beş farklı eğitim düzeyide hemşirei ayı iş içi araıyor olması, mevzuatı izi vermesii yaı sıra kurumları ve toplumu hemşireliğe verdiği öemi de göstermektedir. Eğitimi ayırıcı bir şekilde belirte ilalar, toplam ilaları 19,2 sii oluşturmaktadır. Bu ilalarda araa hemşireleri 54,9 uda (:79) lisasüstü mezuu hemşire, 36,8 ide (:53) ölisas ve lisas mezuu hemşire aradığı belirtilmiştir. Erde ve Geze i (2014) çalışmasıda da turizm işletmeleride itelikli işgöre gereksiimi artmasıa karşı, lise-lisas olmak üzere her eğitim düzeyide çalışaları istihdam edildiği saptamış, araştırmacılar bu durumu eğitime verile öemi kurumları imajı içi öemli olduğuu ve her eğitim düzeyide başvuru olmaması içi asgari eğitim düzeyii belirtilmesi gerektiği şeklide değerledirmiştir. Yaş ve cisiyet açısıda belirgi bir özellik olmamakla birlikte, ilaları 4,1 ide cisiyet, 2,5 ide ise yaş aralığı vurgu yapılarak belirtilmiştir. Türkiye de erkekler so yedi yıldır hemşire olarak çalışabildiği içi elde edile bulgu, erkekleri hâle sayılarıı az olması ve kurumları hemşire gereksiimi edeiyle cisiyeti ve yaşı öemsemediklerii düşüdürmektedir. İlaları yarısıda fazlasıda (58,8) hemşireleri deeyimie değiilmiş olup, 51,2 side e az bir-iki yıl deeyim sahibi olması belirtilirke, 38,8 ide süre belirtilmemiştir. Beş yıl ve üzeri deeyimi vurgulaya yaızca dokuz ilaı (2) olması, hemşireleri deeyim sahibi olmasıı istediğii acak yıl olarak öemsemediğii göstermektedir. Erdem ve Geze i (2014) çalışmasıda saptaa bir ile beş yıl arası deeyimi yeterli olması araştırmacılar tarafıda deeyimi ciddiye alımadığı şeklide yorumlamıştır. İş ilalarıda, adaylara görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi vermek amacıyla işi temel iteliğii göstere iş taımlarıa yer verilmektedir. İş taımlarıda yer ala görev ve sorumlulukları yerie getirebilecek kişileri işe başvurması istemektedir. Çalışmamızda ilalarda yer ala iş taımları değerledirildiğide, çoğuluğuu (61,7) iş taımı olmasıa karşı, iş taımlarıı büyük çoğuluğuu (81,9) yeterli olmadığı saptamıştır. Web sitelerii iş taımı olarak belirtilmiş bölümleride kurumları taıtımıı yapıldığı veya araa itelikleri iş taımı bölümüe yazıldığı saptamıştır. Basım ve arkadaşları (2008), turizm sektörü ilalarıı çoğuluğuda (73,3) iş taımıı olduğuu belirtirke, Erdem ve Geze i (2014) çalışmasıda ise ilaları 79 uda iş taımlarıı belirtilmediği saptamıştır. Bu doğrultuda, iş ilalarıda yapılacak işi belirte iş taımları bölümüü diğer sektörlerde de etki kullaılmadığı söyleebilir. Hemşirelerde araa geel koşullar değerledirildiğide, 26,5 ide belirli bir bölgede ikamet etme koşulu getirilirke, 19,7 side lojma olaağı suulduğu ve 15,9 uda ise vardiyalı ve esek çalışma saatlerie uyum beklediği belirtilmiştir. Yataklı tedavi kurumlarıda verile hemşirelik hizmeti 24 saat süre ve vardiya döüşümlü bir hizmet olduğu içi lojma ve servis olaağı öem taşımaktadır. Gülük vardiya başlama ve bitiş saatlerii, haftalık toplam çalışma süresii, buula birlikte, lojma ve servis vb. hizmetleri ilalarda belirtilmiş olması bekleirke (Curti ve Simpso, 2000), ilaları çok azıda bu bilgilere değiilmiştir. İgiltere de gazetede yer ala iş ilalarıda kurumu çalışaa suduğu kreş, spor salou vb. olaakları da yer aldığı belirtilmektedir (Basım ve ark., 2008). Hemşire ilalarıda yer ala ikamet koşuluu ise çoğulukla lojma olaağı suulmaya kurumlar tarafıda belirtildiği düşüdürmektedir. İlaları 16,1 ide bilgisayar kullaabilme koşulu aramaktadır. Özellikle bu ilaları işyeri ve eğitim hemşiresi vb. ilalarıda yer aldığı görülmekte, bu alalarda doğruda tedavi ve bakımda daha çok kayıt ve izlemi yapılıyor olması edeiyle belirtildiği düşüülmektedir. Acak yataklı birimlerde hemşire olarak çalışa ve zamaıı çoğuu 119

9 doğruda tedavi ve bakıma ayıra hemşirelerde de hastae bilgi yöetim sistemii kullaması beklemektedir (Kaça Sotfa ve ark., 2014). İlaları 13,6 sıda özellikle ifeksiyo kotrol hemşireliği, işyeri hemşireliği, pedagojik formasyo olmak üzere sertifika sahibi oluması istemektedir. Belirtile alalarda sertifikalı olmak zorulu olmakla birlikte, pedagojik formasyo dışıda ifeksiyo kotrol, işyeri hemşiresi ve yoğu bakım gibi özellikli birimlerde çalışma süresice de sertifika alıabilmektedir. Bu ayı zamada, zorululuk yaı sıra hemşireleri bu alada deeyimli olması ve sertifika maliyetii kurum tarafıda üstleilmemek istediği şeklide yorumlaabilir. Araa itelikler arasıda yabacı dil bilme ise 5,2 lik çok az bir orada yer almıştır. Bu ilaları uluslararası firmalar ve işyeri hemşireleri içi verildiği söyleebilir. Sağlık sektörüde uluslararası firmaları ve sağlık turizmi artmasıı hemşireler içi yabacı dil bilme gereksiimii arttıracağıı düşüdürmektedir. Hemşireleri yabacı dil bilmesi, mesleki gelişimi ve araştırma souçlarıı takip edebilmesi içi de gerekli görülmektedir (Öztürk ve ark., 2010; Akgü Kostak ve ark., 2012). Hemşireler içi araa itelikler ve iş taımları sektörlere göre karşılaştırıldığıda, işyerlerii daha çok kadı olmak üzere, hemşire ve/veya eşdeğer sağlık memuru aradığı, okul ve hastaelere göre daha az ölisas veya lisas mezuu hemşire aradığı, okullara göre daha az deeyim üzeride durduğu, diğer sektörlere göre iş taımlarıa daha fazla yer verdiği ve iş taımlarıı içerik olarak daha yeterli olduğu saptamıştır (p<0,01). İşyeri ilalarıda meslek ölçütüü dikkate alıması, işyerlerii mesleki uvaı öemsediklerii göstermektedir. Okullar diğer gruplarla karşılaştırıldığıda ise hastaelerle birlikte daha fazla lisas ve lisasüstü mezuu, diğer gruplarda ileri derecede alamlı farkla deeyim aradığı, çoğuluğuu iş taımıa yer verdiği ve acak buları çok azıı içerik olarak yeterli olduğu saptamıştır (p<0,01). Okulları yüksek eğitimli ve deeyimli hemşireler araması dikkat çekicidir. Diğer yada, sağlık meslek liseleri, yüksek eğitimli öğretme hemşire ararke, ayı uvala ortaöğretim düzeyide hemşire yetiştirmeleri ise düşüdürücüdür. Hastaeler açısıda değerledirildiğide ise diğer gruplara göre daha az iş taımıı yapıldığı ve var ola iş taımlarıı diğer gruplara göre daha yetersiz içerikte olduğu görülmektedir. Hastaeler içi verile ilalarda, diğer gruplara göre eğitim ve deeyim ölçütüe daha az yer verildiği saptamıştır. Bu doğrultuda, hastae ilalarıı sayıca daha fazla olmasıa karşı, istee içerikte olmadığı ve hemşire içi araa özellikleri düşük tutulduğu söyleebilir. İlalardaki hemşireler arasıda işyeri, okul ve özel dal hemşireleri hariç tutularak hemşire ve yöetici hemşire arasıda yapıla karşılaştırmada, meslek ölçütü ve eğitim açısıda istatistiksel olarak alamlı bir fark saptamazke (p>0,05), deeyim ölçütü açısıda yöetici hemşireler lehie alamlı fark saptamıştır (p<0,01). Hemşirelerde araa özellikleri düşük olması, özel hastae sayılarıı giderek artması ve hizmet suumuda daha fazla hemşireye gereksiim duyulmasıyla açıklaabilir. Hemşire ilalarıda, hemşireleri kişisel özellikleri ve yeteeklerie ilişki bazı ölçütler yer almaktadır. Bu özellikler içeriside e belirgi ola (63,1) ekip çalışmasıa yatkı olmadır. Bu özelliği, etki iletişim kurabilme becerisi, eğitim ve gelişmeye açık olma, hasta merkezli bakım verme ve güler yüzlü ve prezetabl olma vb. şekilde belirtile kişilik özellikleri izlemektedir. Soru çözme becerisie ve liderlik özelliğie sahip olma, eğitim ve daışmalık verme gibi özellikler ise daha az (5 te az) belirtile özellikler arasıda yer almaktadır. Diğer yada araa kişisel özellikler ve yeteekler pozisyolara göre karşılaştırıldığıda, güler yüzlü ve prezetabl olma gibi özellikler hemşireler lehie alamlı buluurke, liderlik, soru çözme yeteeği, plalama ve orgaizasyo yeteeği ve özel bir deeyim sahibi olma yöeticiler lehie alamlı bir fark (p<0.05) göstermektedir. Yöetici hemşirelerde, yöetim foksiyolarıda plalama ve orgaizasyo yeteeği ile yöetsel soru çözme ve karar verme yeteeğie sahip olması ve hemşirelere liderlik yapması bekleilmektedir (Tatar Baykal ve Harmacı Sere, 2014). Hemşirelerde eğitime ve gelişmeye açık olma özelliği isteirke, ilalarda belirtilmesi istee kurumu sağladığı eğitim ve gelişme olaaklarıa yer verilmemiştir (Curti ve Simpso, 2000). Hemşirelerde araa itelikler arasıda güler yüzlü ve prezetabl olması gibi sözleri kullaılması dikkat çekicidir. Mobilya sektörüde yöetici persoel ilalarıda, show-room da çalışacak kişileri görüümüe öze gösterip iyi giyie, isa ilişkileri iyi ve diksiyouu düzgü olması istediği belirtilirke (Burdurlu, 2004), turizm işletmeleri ilalarıda samimi davraış olarak iteledirile iyi kouşma, iyimserlik, empatik olma, uyumlu olma gibi özellikler üzeride durulduğu belirtilmiştir (Erdem ve Geze, 2014). Hizmet sektörüde geç, bakımlı ve iletişim becerileri yüksek ola kadıları tercih edildiği belirtilmektedir (Demir, 2011). Hemşireliği kadı ağırlıklı bir meslek olması ve toplumsal imajı olarak hemşirede güler yüzlü, şefkatli ve merhametli olmasıı beklemesi bu özelliği belirtilmeside ve araılmasıda etkili olduğuu düşüdürmektedir (Çıar ve Demir, 2009). Buu yaı sıra iletişimi ve ekip çalışmasıı ö plada olduğu bir meslek olması ve geel olarak özel sektörde müşteri memuiyetii hedeflemesi bu özelliği daha da ö plaa çıkarmaktadır. Diğer yada, Erdem ve Geze i (2014) çalışmasıda, İgiltere deki (turizm sektörüe yöelik) iş ilalarıı çoğuluğuda ücret bilgisii olduğu, Türkiye de ise ilaları bu kouda zayıf kaldığı belirtilmiştir. İgiltere deki hemşire ilalarıda da ücret belirtilmesie karşı, icelee ilalarda ücret bilgisie yer verildiği görülmemiştir (http://www. jobs.hs.uk/extsearch?cliet_id=120810). 120

10 SONUÇ Türkiye de kariyer siteleride yer ala hemşire ilalarıı icelediği bu çalışma hemşireler ile ilgili yapıla ilk çalışmadır. İlaları çoğuluğuda sayı belirtilmemiş olması edeiyle, ila vere kurumları e kadar hemşireye gereksiim duyduğu belirleememiştir. Hemşire ilalarıı çoğuluğu, İstabul, Akara ve Atalya gibi büyük şehirlerde, özellikle yataklı tedavi kurumları içi verilmiştir. Hemşire ilaları hemşireleri çok çeşitli alalarda çalışabildiğii, acak ebe, paramedik, acil tıp tekisyei, aestezi tekisyei hatta çevre sağlığı tekisyeii de hemşire olarak çalıştırılmak üzere aradığıı göstermektedir. İlaları, iş taımıı belirtilmesi açısıda yetersiz olduğu, hemşireleri eğitim düzeyi ve deeyim süreleri açısıda araa itelikleri düşük olduğu görülmektedir. Sağlık meslek liselerii, meslek öğretmei olarak yüksek eğitimli öğretme hemşire ararke, ayı uvala ortaöğretim düzeyide hemşire yetiştirmeleri düşüdürücü bulumuştur. İlalarda hemşirelerde araa itelikler arasıda güler yüzlü ve prezetabl olma olarak belirtile bireysel özellikleri, sektörü müşteri memuiyeti amacıı ö plada tuttuğuu gösterdiği şeklide yorumlamıştır. Çoğu özel kurumlarda profesyoel isa kayakları birimi olmasıa karşı, geel olarak hemşire ilalarıı içeriğii profesyoel bir meslek üyesii taımlayacak itelikte olmadığı ve yetersizlik gösterdiği söyleebilir. KAYNAKLAR Akgü Kostak, M., Akarsu, Ö., Ergül, G.D. (2012). Edire sağlık yüksekokulu öğrecilerii profili, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 7(19), Basım, H. N., Şeşe, H., Şeşe, E. (2008). Persoel temi sürecide gazete ilaları üzerie karşılaştırmalı bir çalışma. Gazi Üiversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), Burdurlu, E. (2004). Türkiye mobilya edüstrisi işletmelerii yöetici persoel tercihleri. G.U. Joural of Sciece, 17(1), Çıar, Ş., Demir, Y. (2009). Toplumdaki hemşirelik imajı: bir ölçek geliştirme çalışması, Atatürk Üiversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12 (2), Curti, L., Simpso,R.L. (2000). 10 Tips for recruitig urses o tiie web, build a special site ad they will come. Health Maagemet Techology, 21(12), 46. Demir, M. (2011). İş yaşamıda ayrımcılık: Turizm sektörü öreği. Uluslararası İsa Bilimleri Dergisi, 8(1), Devlet Memurları Kauu (1965). (Erişim ). Dulkadiroğlu, H., Altudemir, M. E. (2013). Kamu kurumlarıda e-işe alım içi ilk adım: Gazete ilalarıda e-ilaa geçiş. Sosyoekoomi, 2, Erdem, B., Geze, T. (2014). Turizm işletmelerie yöelik iş ilalarıı içerik aalizi yötemiyle icelemesi. Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (21), Gautham, K.S. (2005). A summatio of olie recruitig practices for health care orgaizatios. Health Care Maager, 24(3), Göçgü, P. (2006). İşe alımda hızla yaygılaşa bir yötem: E-işe alım. Alimda-Hizla-Yaygilasa-Bir-Yotem-E--Ise-Alim (Erişim ). Güler, E.Ç. (2006). İşletmeleri e-isa kayakları yöetimi ve e-işe alım süreçlerideki gelişmeler. Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(1), Hemşirelik Kauuda Değişiklik Yapılmasıa Dair Kau (2007). eskiler/2007/05/ htm (Erişim ). Hemşirelik Yöetmeliği (2010), (Erişim ). Hemşirelik Yöetmeliği de Değişiklik Yapılmasıa Dair Yöetmelik (2011). eskiler/2011/04/ htm (Erişim ). Hogler R. L., Hele, C., Berus, C. (1998). Iteret recruitig ad employmet discrimiatio: A legal perspective. Huma resource Maagemet Review, 8(2),

11 İş Sağlığı ve Güveliği Kauu (2012). (Erişim ). Jase, B. J., Jase, K. J., Spik, A. (2005). Usig the web to look for work: Implicatios for olie job seekig ad recruitig. Iteret Research, 15(1), Kaça Softa, H., Akdura, F., Akyazı, E. (2014). Hemşireleri bilgisayar kullaımlarıa yöelik tutumlarıı değerledirilmesi, Gümüşhae Üiversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), NHS Jobs, (Erişim ). Öksüz, B. (2011). E-işe alım sürecide kurumsal web sitelerii kullaımı ve kou üzerie bir araştırma. Zoguldak Karaelmas Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), Öztürk, A., Kaya, N., Ayık, S., Uygur, E., Cegiz, A. (2010). Hemşirelik uygulamalarıda araştırma souçlarıı kullaımıda egeller, İ.Ü.F.N. Hemşirelik. Dergisi, 18 (3), Parry, E., Tyso, S. (2008). A aalysis of the use ad success of olie recruitmet methods i the UK. Huma Resource Maagemet Joural, 18(3), Pearce, C.G., Tute T.L. (2001). Iteret recruitig i the bakig idustry. Busiess Commuicatio Quarterly, 64(1), Sağlık Bakalığı ve Bağlı Kuruluşlarıı Teşkilat ve Görevleri Hakkıda Kau Hükmüde Kararame ile Bazı Kau ve Kau Hükmüde Kararamelerde Değişiklik Yapılmasıa Dair Kau (2012) Sağlik Bakalığı ve Bağlı Kuruluşlarıı Teşkilat ve Görevleri Hakkida Kau Hükmüde Kararame İle Bazi Kaularda Değişiklik Yapilmasia Dair Kau (2014) Sağlık Bakalığı Sağlık İstatistiği Yıllığı-2013 (2014). Setez Matbaacılık ve Yayıcılık, Akara, 151. Sağlık Meslek Mesupları ile Sağlık Hizmetleride Çalışa Diğer Meslek Mesuplarıı İş ve Görev Taımlarıa Dair Yöetmelik (2014) Sağlık Alaı Sertifikalı Eğitim Stadartları-SASES-2 (2014). (Erişim ). Tatar Baykal, Ü., Harmacı-Sere, A. K. (2014). Yöetim Süreci ve Hemşirelik Hizmetlerii Örgütlemesi. Tatar- Baykal, Ü., Erca- Türkme, E. (Ed), Hemşirelik Hizmetleri Yöetimi, Akademi, İstabul, Stoe, D.L., Stoe-Romero, E. F., Lukaszewski, K. (2006). Factors affectig the acceptace ad effectiveess of electroic huma resource systems. Huma Resource Maagemet Review, 16(2), Sürer, P. (2009). Hastaede Çalışa Hemşirelerde İşgücü Devir Hızı ve Ayrılma Nedelerii İcelemesi. Yayımlamamış Yüksek Lisas Tezi, Dokuz Eylül Üiversitesi Sağlık Bilimleri Estitüsü, İzmir. Türkiye İstatistik Kurumu Sağlık İstatistikleri, (Erişim ). 122

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Aabilim Dalı TARİHÇEMİZ Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji aabilim dalı 1969 yılıda kurulmuştur. 1982 yılıa kadar Histoloji

Detaylı

Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde?

Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde? Doğum sou kaıt temelli uygulamaları değerledirilmesi ARAŞTIRMA Doğum Sou Kliikleride Çalışa Ebe ve Hemşireler Kaıta Dayalı Uygulamaları Nereside? Where Ca We Fid Postpartum Cliic Midwives ad Nurses i the

Detaylı

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 200; 9(3) :9-15 Kliik Araştırma ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ 1 2 3 Necdet AYTAÇ, Hada NAHARCI, Gürsel

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere Hertfordshire Petrol Deposu Yagıı, İgiltere Derleyeler O.Meti İlkışık ve Nilay Özeyralı Ergeç İstabul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordiasyo Merkezi, AKOM 1 Hertfordshire Petrol Deposu Bucefield Kompleksi

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016 ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU Mart 2016 İçerik ve Akış A. B. C. D. E. F. 1 Aadolu Isuzu Hakkıda Varlık Nedei Kısaca Aadolu Isuzu Üretim İsa Kayakları Ar-Ge Merkezi Ödüller A. B. C. 2 Ürüler ve Faaliyet

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler Balka Med J DOI: 10.5174/tutfd.2010.04370.1 Trakya Uiversity Faculty of Medicie Origial Article 69 Akademisyelerde İş Doyumuu Etkileye Faktörler Factors Effectig Job Satisfactio Amog Academic Staff Nezih

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Hacettepe Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Bilgi ve Belge Yöetimi Aabilim Dalı AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Ca BESİMOĞLU Yüksek Lisas Tezi Akara,

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1 Türkiye de Eğitim Deetimi Alaıda Yapıla Lisasüstü Çalışmaları Değerledirilmesi 1 Arş. Gör. Çağlar KAYA Muğla Sıtkı Koçma Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yöetimi, Teftişi,

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ 7 Ağustos 011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 8038 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve ĠletiĢim Kurumuda: SABĠT TELEFON HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN HĠZMET KALĠTESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayaak ve Taımlar Amaç

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ Doç. Dr. Göktuğ Cek AKKAYA Dokuz Eylül Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü cek.akkaya@deu.edu.tr

Detaylı

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim

NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yönetim NETCAD e-bldy Bilgiye Dayalı Yerel Yöetim Firma taıtımı NETCAD ; Ulusal CAD & GIS Çözümleri A.Ş. tarafıda 1989 yılıda geliştirilmeye başlamış, 20 yılı aşkı süredir kamu ve özel sektör ihtiyaçlarıı karşılaya,

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL.

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL. TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜNÜN /TANIMI : Katılım Fou (/Yabacı Para) Süresi (Vadesi) : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON; Özel Cari Hesap İşletim Ücreti Hesap Özeti

Detaylı

Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi Düzeyleri: Alanya Örneği

Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi Düzeyleri: Alanya Örneği Disiplilerarası Akademik Turizm Dergisi Joural of Multidiscipliary Academic Tourism 2017, C. 1, S. 2, ss: 47-64 2017, Vol. 1, No. 2, pp: 47-64 Otel İşletmeleri Mutfak Çalışalarıı Gıda Güveliği Kousuda

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): A STUDY ON BUS FIRMS ÖZET MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 241 Leyla GÖDEKMERDAN * Arzu DENİZ ** Güümüz rekabetçi pazar koşullarıda firmalar içi yei müşteriler elde etmek mevcut müşterileri

Detaylı

Ders ile İlgili Önemli Bilgiler

Ders ile İlgili Önemli Bilgiler YZM5604 Bilgi Güveliği Yöetimi 5 Ekim 2015-2. Hafta Dr. Orha Gökçöl Bahçeşehir Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü Bilgi Tekolojileri Yüksek Lisas Programı Ders ile İlgili Öemli Bilgiler Ders saatleri :

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

PLM. MSI Dergisi nin Kasım. Savunma ve Havacılık Sanayileri için Çağdaş Bir Yönetişim ve İnovasyon Ortamı: Bölüm VI

PLM. MSI Dergisi nin Kasım. Savunma ve Havacılık Sanayileri için Çağdaş Bir Yönetişim ve İnovasyon Ortamı: Bölüm VI Savuma ve Havacılık Saayileri içi Çağdaş Bir Yöetişim ve İovasyo Ortamı: Bölüm VI PLM 56 PLM (Product Lifecycle Maagemet / Ürü Yaşam Dögüsü Yöetimi) i felsefesi, vizyou ve faydalarıı alattığımız bu yazı

Detaylı

Stratejik Plan Yakacık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (Kartal) 2015-2019

Stratejik Plan Yakacık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (Kartal) 2015-2019 Stratejik Pla Yakacık Aadolu Sağlık Meslek Lisesi (Kartal) 2015-2019 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM 1. Stratejik Plalama Üst Kurulu ve Tekik Ekibi Kurulması STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ S. NO

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2 Ada Mederes Üiversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 205; 2(2) : 83-2 Joural of Ada Mederes Uiversity Agricultural Faculty 205; 2(2) : 83-2 Araştırma / Research AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi 06 Şubat 2013 Çarşamba Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 80,309.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 321,722.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,241.7 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,673.26 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

TIP AKADEMİSYENLERİNİN KANITA DAYALI BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

TIP AKADEMİSYENLERİNİN KANITA DAYALI BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Bilgi ve Belge Yöetimi Aabilim Dalı TIP AKADEMİSYENLERİNİN KANITA DAYALI BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Eda

Detaylı

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller Makale Article Sakarya Medical Joural 130 doi: 10.5505/sakaryamj.2011.68077 İdari Amaçlı Muayeeler: Acil Olmaya Aciller Examiatio for Admiistrative Purposes: No-Emerget Emergecies Our Yeşil 1, Tuba Cimilli

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS 117 2007GaziÜiversitesi Edüstriyel Saatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.117127 TÜKETĐCĐLERĐN BESĐN ETĐKETĐ TERCĐHLERĐ* ÖZET Leyla ÖZGEN 1 Tüketicileri besi etiketi tercihlerii belirlemek, tercihlerii

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ

İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ _ 163 İZMİR İLİNDEKİ ELLİ YATAKLI BİR OTEL İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ Emi Fuad KENT İbrahim Necmi KAPTAN ÖZET Bu çalışmada güeş eerjisi destekli

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ. İlan Bilgileri

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ. İlan Bilgileri Şube: Acıbadem Hst. Taksim İlan Adı: Endoskopi Hemşiresi Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde Acıbadem Taksim Hastaanemizde görevlendirilmek üzere; - Hemşirelik Lisans ya da Sağlık Meslek Lisesi mezunu, -

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri*

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri* ARAŞTIRMA Sağlık Meslek Lisesi So Sııf Öğrecilerii Hemşirelik Mesleğie İlişki Düşüceleri* Opiios of Seior Studets of a Vocatioal Health High School about Professio of Nursig Gül Dikeç 1, Siem Karakurt

Detaylı

Teknolojik Gelişmeler ve Türkiye nin Teknoloji Geliştirme Koşul ve Olanakları

Teknolojik Gelişmeler ve Türkiye nin Teknoloji Geliştirme Koşul ve Olanakları TMMOB Ketsel ve Kırsal Ala Gelişme Stratejileri Semieri 13-14 Ocak 1996 Akara Tekolojik Gelişmeler ve Türkiye i Tekoloji Geliştirme Koşul ve Olaakları H. Aykut Göker, Aralık 1995 Giriş Tartışacağımız kou,

Detaylı

Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008

Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008 Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz 2008 Aalitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yötemiyle Tedarikçi Seçimii Etkileye Faktörleri Öem Düzeylerii Belirlemesi: Otel İşletmeleride Bir Araştırma Lütfi ATAY*

Detaylı

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD)

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) AMAÇLAR: Diyabet hemflireli ii gelifltirmek, Diyabetli hasta hemflirelik bak m gereksiimlerii saptamak içi hemflireleri teflvik etmek, Diyabetli hastalara bak m vere hemflireleri

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quatity Item Code Descriptio Price Each Amout Geç Taı Ala Aomalilerde Yaklaşım 6. 5. 2011 Prof. Dr. H. Alper Tarıverdi Ada Mederes Üiversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı İstatistik Nedir? İstatistik rasgelelik içere olaylar, süreçler, sistemler hakkıda modeller kurmada, gözlemlere dayaarak bu modelleri geçerliğii sıamada ve bu modellerde souç çıkarmada gerekli bazı bilgi

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı