FİZYOLOJİ - I KARDİYOVASKÜLER SİSTEM DERS NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14.01.2015 FİZYOLOJİ - I KARDİYOVASKÜLER SİSTEM DERS NOTLARI"

Transkript

1 FİZYOLOJİ - I KARDİYOVASKÜLER SİSTEM DERS NOTLARI Mert Görücü KAYSERİ, 2015

2 1 KARDİYOVASKÜLER FİZYOLOJİ Kalp Ve Kan Damarları 1. Taşıma Görevi (Sürekli Ve Tüm Hücrelere 2. Hormonal Görev 3. Sindirilmş Madde Taşınımı 4. Hücresel Atık Taşınımı 5. Karbondiosit Ve Isı Regülasyonu KALP KASI HÜCRELERİ; 1.Otoritmik 2.Miyokardiyal İnterkalat Diskler Desmozomlar GJler o Hızlı İletim o Hücreden Hücreye Bol mitokondrilidirler. Geniş T Tübülleri vardır. KALP KASI Her hücrede sadece bir çekirdek vardır. İnterkalat disk ve GJ bulundurur. Kendiliğinden uyarılma özelliğine sahiptir. Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir. Bu kas kontraksiyonunun Ca 2+ regüle eder. KALP ZARLARI Endokard; Perikard İç Yüzeyi Sarar Sürtünmeyi Azaltır Endotel + Destek Doku Kapakların Yüzeyinide Örter Dış Yüzeyi Sarar Dışta Fibröz Perikard Tabanda Büyük Damarların Etrafını Sarar Tepede Diaphgramaya Tutunur. İçte Seröz Perikard Tek Katlı Yassı Epitel Arada Kaymayı Sağlayan Sıvı Tabakasıdır İnterkalat Diskler özelleşmiş bağlantı yerleridir. Kalp kasları AKTİN ve MİYOZİN lifleri içeriri. KALP KASINDA AKSİYON POTANSİYELİ *** Her kalp atımında ortalama 70 ml kan pompalanır ve 70 ml kan kalbe girer. KALP KAPAKLARI 1. AV(Küspid) ve Seminular 2. Fibröz yapıdadırlar 3. Tek yönde geçiş sağlarlar 4. Atriyo Venticuler kapaklar Chordae Tendinea ile M.Papillare lere tutunurlar.

3 2 4-Nefatif İnotrop SEMPATİK ETKİ Kalpte Kasılma Kuvveti Azalır. Postgangliyoner lifler üst orta alt kalp hızlandırıcı sinirleri Nn.Accelerantes içinde Plexus Cardiacusa katıldıktan sonra atriyum ve ventriküllere yayılır. Nn.Accelerentes in uyarılması kalpte vagusun zıttı etki gösterir. KALP KASI KASILMALARININ ÖZELLİKLERİ Uzunluk Gerim İlişkisi o Gerim artarsa Ca++ Girişi Artar Kasılma Artar Uzun Aksiyon Potansiyeli Uzun Fefraktör Dönem o Summasyon Olmaz o Tetanuz Olmaz ** KALP KASINDA TETANUS OLUŞMAAAZ! 1.PARASEMPATİK ETKİ N.Vagus Kalp faatliyetini yavaşlatır. Kuvvetli vagus uyarıları kalp atımını birkaç saniye durdurabilir. Fakat bundan sonra kalp kaçar ve atım/dk yaparak atar. Ek olarak kuvvetli vagus uyarıları kalbi %20-30 oranında yavaşlatabilir. Vagus lifleri ventriküllerden çok atriyuma yayılır. Kalp hızındaki belirgin bir azalma kalp kasılmasındaki hafif bir azalmayla bir araya gelince ventriküllerin pomp gücünü %50 veya daha fazla azaltabilir. Parasemtaik Sistem Uyarılması ( N.VAGUS) 1-Pozitif Batmotrop Kalbin Uyarı Eşiği Yükselir 2-Negatif Dromotrop Uyarının İleti Hızı Azalır. Nn.Accelerentesin Uyarılmasında; 1-Negatif Batmotrop Kalp Kasında Uyarılma Eşiği Düşer 2-Pozitif Dromotrop Kalpte Uyarı Hızı Düşer 3-Pozitif Kromotrop Sinoatriyal Düğümde Deşarj Frekansı Artar. 4-Pozitif İnotrop Kalp Kasında Kontraksiyon Kuvveti Artar 5-Pozitif Trofotrop Koroner damarlar genişleyerek Kan Akımı artar. Kalp Ritminin Ve Uyarı İletiminin Autonom Sinir Sistemi Tarafından Düzenlenmesi Para Sempatik Sis. Başlıca S.A ve AV nodlar, daha az atriyumlar Ps.sinir uçlarından salgılanan ACH M2 Reseptörü K+ Geçirgenliğinde artış Hiperpolarizasyon AV iletiyi yavaşlatır. Sempatik Sinir Sistemi Kalbin tüm bölümlerinde Semp.sinir ucalarından salgılanan ; 3-Negatif Kronotrop Kalp Vurum Sayısı Azalır.

4 3 Noradrenalin Beta 1 Reseptörü Ca2+ ve Na 2+ geçirgenliğinde artış Daha pozitif dinlenim potansiyeli Sinüs Ritminin Hızı Artar AV ileti hızlanır. Kasılma ve Pompalama artar. Sinoatriyel Nod: 1. İntraatriyel İleti Yolu İki atriyumu önden birleştiren dal BACHMANN DALI İnternodal İletim Yolları: Sinus ve AV Nod Arasında 3 dal bulunur. 1. Ön Dal; BACHMANN DALInın İNEN KOLU 2. Orta Dal: Wrenckebach Dalı 3. Arka Dal: Thorel Dalı SİNOATRİYEL DÜĞÜM ATRİYOVENTRİKÜLER DÜĞÜM Hiss Demetleri Pürkinje Lifleri, KALP ATIM SAYISI Dinlenme durumunda gen. Ve sağlıklı erkekte 65-75/dk kadınlarda biraz daha yüksek. Frekans yaş ve uykuyla azalır. Egzersiz ısı ve heyecanla artar. 60 BRADİCARDİ 100 Taschicardi Myokard Metabozliması Myokard enerji kaynağı olarak; 1. Glikoz 2. Esterleşmemiş veya serbest yağ asitleri 3. Laktat 4. Pirüvat 5. Keton cisimlerini kullanabilir. Egzersizle laktik asit üretilir. Enerji aerobik yoldan sağlanır ( O2 Açığına girmez Hipokside glikoz kullanımı artar Kalp kasının o2 tüketimi vücudun %10 u kadardır. KALP SESLERİ Normal Kalp Sesleri Kalp çalışmasına eşlik eden seslerdir. Fonokardiyografi:Kalp seslerinin amplifikatör sistemiyle kaydedilmesidir. Kalp seslerinin oluşmasında kalp kapakçıkları önemli rol oynar. 1.Kalp Sesi ( SİSTOLİK SES) Uzun ve mattır. Karakteri LUP diye ifade edilir. Süresi 0,15 sn dir frekansı 26-45HZ Oluşma nedeni AV kapaklarının kapanmasıdır. Ventrikül kaslarının kasılımındaki titreşim Aorta ve pulmoner kapakların sesi Kanın büyük damarlara fırlatılması sırasında çıkan ses. En iyi mitral odaktan dinlenir. Kalp frekansı düşükken daha yumuşak karakter kazanır. 2. Kalp Sesi (Diyastolik Ses) Net, Tiz Ve Kısa Sürelidir, Frekansı 50 Hz dir Süresi 0.12 San dir. Dup Diye Tanımlanır En İyi Dinleme Odakları Aort Ve Pulmoner Arter Odaklarıdır Oluşumunda Nedenler: 1. En Önemli Neden Semilunar Kapakların Kapanmasıdır 2. İkinci Neden A-V Kapakların Açılma Sesidir 3. Ventrikül Ve Arter Titreşimleri De 2. Ses Oluşmunda Rol Oynar Diyastolik P Artması 2. Sesin Kuvvetlenmesi-Ne Ve Kısalmasına Neden Olur İnspirasyon Sırasında Pulmoner Kapak Kapanışı Uzayacağından Dolayı 2. Ses Çift Gibi İşitilir Buna 2. Sesin Fizyolojik Çiftleşmesi Denir

5 4 3. Kalp Sesi Frekansı Azdır Ve Süresi 0.1 San. Dir Bireylerin 1/2-1/3 De Kayıtedilebilir Diyastol Başında, Kalbin Hızlı Doması Sırasında Duyulur Ventrikül Çeperinin Titreşimnden Meydana Gelir 4. Kalp Sesi (Atriyal ses) Normalde Dinlenemez Bireylerin ¼ De Kayıt Edilebilir Dinlemek İçin Amplifikasyon Gerekir 1. Ses Tarafından Örtülür Kalp Bloğunda Atrium Sistolü Sırasında Daha Net Bir Şekilde Duyulabilir Atriyum Sistolü Sırasında Kanın Ventriküllere Geçişi Sırasında Titreşimden Meydana Gelir Gallop Ritmi: Kalp Hastalıklarında Vent. Hipertro-Fisi Yada Atrium P Artması Nedeniyle 3. Ve 4. Kalp Seslerinin Birlikte Duyulmasıdır. Anormal Kalp Sesleri Üfürüm: Kaynağı: Kalpteki Poatansiyel Değişimleri, Hacim İletkenliği: EKG Anizotropik yayılım Bireylere özel EKG kaydedilmesi Vücut yüzey potansiyelleri Bi polar ve unipolar kayıt düzenleri Ucuz Basit ve girişim gerektirmez SA Düğümden Başlayan Uyarıların Atriyumda Yayılmasıyla P Dalgası Oluşur. P Dalgası Atriyumların Depolarizasyonunun Yansıtır. Atriyumların Kasılması Esnasında Elektriksel Uyarı AV Noduna His Demetlerine Ordan Pürkinje Liflerine İletilir Bu Olay PR İntervali İle Gösterilir. Önce Septuma Daha Sonrada Ventrikül Duvarına İletilen Uyarı EKG De QRS Kompleksini Oluşturur. Ventriküler Sistol QRS Kompleksinin En Yüksek Noktası İle T Dalgasının Bittiği Aralıkta Diyastol İse T-P İntervali Boyunca Oluşur. Normal Şartlarda Kan Damarlarda Ve Kalp İçinde Sessiz Bir Şekilde Akar Damar Darlığı (Aort ) Ve Arteriovenöz Fistül Gibi Durumlarda Kanın Girdap Oluşturarak Akması Sırasında Oluşturduğu Sese Üfürüm Denir Kalpte Anormal Seslerin Kaynağı Kalp Kapak Darlık Veya Yetmezlikleridir Kalp Kapak Darlığı (Stenoz) Ve Yetmezliği Üfürümün Önemli Nedenleri Arasındadır Elektrokardiyogram (EKG) Kalbin Elektriksel Aktivitesi

6 5 P Dalgası Atriyum depolarizasyonu. QRS Kompleksi Ventriküllerin Depolarizasyonu T Dalgası Ventriküllerin Repolarizasyonu U Dalgası Pürkinje Liflerinin Repolarizasyonu Fibrilasyonda 400+ oluyor dakikada. Ventriküler Fibrilasyon Sadece Ventriküllerin Kasılması Kalp Siklusu Sistol : Kasılma Diastol : Gevşeme Kalp siklusunun 0,8 saniyeden 0.3 ü sistol 0.5 i diyastoldür. Kalp hızlandıkça bu süreler kısalır. Kalp hergün 7.5ton kan pompalar. Kalp Döngüsü 1.Atriyum Sistollü 2.Ventrikül Sistolü 3.Ventrikül Diyastolü EKG Ne Gösterir; Kalp Hızını Kalbin Elektriksel Ekseni Kalpte Sinyal İletimi Ritmik Aktivitenin Durumu Kalp Dokusunun Sağlığı Özel Durumlar ATIM HACMİ;(STROKE VOLUME) Her sistolde ventriküller tarafından atılan kan hacmi ORT: 70ml ATIM HACMİ=Diyastol Sonu Hacim Sistol Sonu Hacim Kalp 1 dkde 5.25 litre kan pompalar. Fakat kalp egzersiz ve stresli durumlarda bundan daha fazla kan pompalayabilir. Buna kardiyak rezerv denir. Atım Hacmi Kontrolü-1 3 Faktöre bağlı olarak değişir. Ortalama Aortik Basınç Diastol Sonu Hacim Sistol Son Hacim Atrial Flütter Kalp atım sayısı arası Atım Hacmi Kontrolü -2 Atım hacmi = Diyastol sonu hacim Sistol SonuHacim

7 6 Kasılma gücündeki değişiklikler 2 ana fizyolojik faktörle gerçekleştirilir. 1.Diyastol sonu volüm değişikliği 2.Ventriküllerin sempatik uyarımının gerçekleşmesi Kalp Debisi ( Cardiac Output) Bir ventrikülden dk de atılan kan miktarı Kalp Debisi= Atım hacmi x Atım Sayısı Genellikle sol ventrikülün pompaladığı kan miktarı ölçülür. C.O sol ventrikülün fonksiyon göstergesidir. Kalp atım hacmi veya hızı değişirse kardiyak output değişir. KAH ve AH kişinin içinde bulunduğu fizyolojik duruma göre değişiklik gösterebilir. Frank Starling Yasası Kalbe ne kadar kan gelirse kalp o kadar kan pompalar mesela her sistol sonunda ventrikül içeriğinin %40 ı ventrikülde kalır. Venöz Dönüş Venöz dönüşü ve basıncı etkileyen faktörler aynı zamanda diyastol sonu volüm ve atım hacmi üzerindede direk etkilidir. Venöz Dönüşü 4 Faktör Etkiler; 1. Bacak Venlerinin Refleks Konstrüksiyonu 2. İskelet Kaslarının Pompa Etkisi 3. Venöz Kapaklar 4. Solunum Pompası Sempatik uyarı venlerde daralmaya yol açar buda venöz basıncı ve dolayısıyla diastol sonu volümü artırır. İnspirasyon esnasında göğüs boşluğu basıncındaki düşme kanın karın içinden kalbe doğru gelmesine yardımcı olur. KALP ÇALIŞMASININ DÜZENLENMESİ Kalp Etkinliğinin Vücut İhtiyaçlarına Göre Düzenlenmesi 1. İntrensek Düzenleme ( Frank Starling Mek.) 2. Ekstrensek Düzenleme ( Otonom Sinirler İle) ** İNtrensek Düzenleme Kalbin Daha Çok Kendi İç Mekanizmaları İle İlgili İken Ektrensek Mekanizmalar Kalbin Dışından Kaynaklanan Mekanizmaları İlgilendirir 1.İntrensek (Otoregülasyon) Mekanizma: Diyastol Sonu Lif Boyu (Venöz Dönüş) Miyokardın Yükü (Afterload) Kasılma Frekansı Isı (Sıcaklık) 2.Ekstrensek Mekanizma: Otonom sinir sistemi Humoral faktörler O2 ve CO2 Katekolaminler Kasılmanın koordinasyonu Atrium sistolünün zamanlaması Ventriküler uyarı bölümü 1.İntrensek (Otoregülasyon) Mekanizma Venöz Dönüş: Kalp Gelen Kanın Hacminde Değişikliklere Karşı İç Kaynaklı Uyum Sağlama Yeteneğine Sahiptir Kalp Kası Doluş Sırasında Ne Kadar Gerilirse Kasılma Kuvveti De O Kadar Şiddetli Olur Kalp bazen 5 L bazen de L kanı dolaşıma pompalama yeteneğine sahiptir

8 7 Venöz kan artırıldığında kalp hemen buna cevap vermez İlk önce sistol sonunda volüm artışı gözlenir Diyastolde biriken kan miktarının artması ventrikül kasılma gücünü artırır Miyokardın Yükü (Afterload): Afterloadı arterlerdeki kan P belirler Kalp kardiyometri ile ölçülür ise arteryel kan basıncı yükseldiği zaman sol ventrikül hacminin arttığı görülür Bunun nedeni fırlatma fazının başlaması için gereken ventrikül P nin daha da artmış olması ve atım hacminin azalmasıdır Frank-Straling Yasası Ventriküllere normalden daha fazla kan akımı olunca, kalp kası çok gerilir Bu İse, Kalbin Daha Büyük Bir Kuvvetle Kasılmasına Neden Olur Bu durumda aktin ve miyozin flamentleri kuvvet oluşumu için neredeyse optimum derecede iç içe geçmiş duruma gelirler. Dolayısıyla ventrikül, pompalama kuvveti arttığı için normalin üzerindeki kanı kendiliğinden arterlere pompalar. Kalpte kas liflerinin uzunluğu uygulanan gerimde (preload) diyastol sonu (end diyastolic) hacimle orantılıdır Buna göre, kalbin kontraksiyon enerjisi kas liflerinin uzunluğuna bağlı olarak değişir Kalbin diyastol sonu hacmi artıkça, ventriküldeki gerimde arttığı için kasılma gücü yükselecektir Böylece sarkomerlerin boyunun değişmesiyle ortaya çıkan düzenlemeye heterometrik regülasyon denmektedir. Kalbe gelen kan miktarı artığı zaman aynı zamanda kalbe yüklenen fazla iş nedeniyle 0-30 saniye içinde kalbin metabolizması da artar Böylece kas liflerinin boyu ile ilgili olmayan bu düzenlemeye Homeometrik Regülasyon denir Kasılma Frekansı Genel olarak, dakikadaki kalp atım sayısı ne kadar fazla ise kalp o kadar çok kan pompalayabilir Fakat bu etki için önemli sınırlamalar vardır Kalp Hızı Hassas Bir Değerin Üzerine Çıkarsa Kalbin Kuvveti, Büyük Olasılıkla Kalp Kasındaki Metabolik Substratların Aşırı Kullanımına Bağlı Olarak Azalır Ayrıca iki kasılma arasındaki diyastol süresi öylesine kısalır ki, uygun miktarda kanın atriumlardan ventriküllere akması için zaman yetmez Bu nedenlerle, kalp kan pompalama yeteneğinin en üst düzeyine dakikada 100 ile 150 atım arasındaki bir kalp hızına erişir Kalp hızı sempatik uyarılar ile artırıldığı zaman kalbin kan pompalama yeteneği en yüksek düzeyine dakikada atım arasındaki hızlarda erişir. Bu farklılığın nedeni sempatik uyarıların sadece kalp hızını değil, kalp kuvvetini de artırmasıdır Aynı zamanda sistol kasılmasının süresini kısalttığı için de, diyastol sırasında dolmaya daha çok zaman sağlanmasıdır. Genellikle dakikada vurum arası normal sayılmaktadır Heyecanla kalp hızlandığı gibi, ani ruhi şoklar çok defa bradikardi yaratır Bu Etkilerin Frontal Lob, Hipotalamus Ve Vagusun Dorsal Çekirdeği Arasındaki Birleştirici Yollarla Sağlandığı Zannedilmektedir Frontal lobta Brodmann alanı no 13 ün ve hipotalamus arka çekirdeklerinin uyarılması kalbi hızlandırır

9 8 Solunum istemli olarak derinleştirilirse, kalp inspirasyonla hızlanır, ekspirasyonla yavaşlar Köpekte daha bariz olarak görülen bu değişiklik sinüs aritmisi olarak bilinir Bu olayın kalp ve solunum merkezlerinin yakınlı-ğından ve akciğerlerdeki gerilme reseptörlerinin, inspirasyon sırasında refleks yoldan, kardiyo-inhibitör merkezi inhibe etmelerinden doğduğu sanılmaktadır. Adrenalin ve tiroksin hormonları taşikardi yaratır Taşikardi hipertroidizmin başta gelen semptom-larındandır Miksödemde bradikardi görülür Kalbin vurum sayısı maksimum vagal uyarma ile dakikada a kadar indiği gibi, maksimum sempatik uyarma ile kadar çıkabilir Kan basıncı, Bainbridge refleksi, Bezold- Jarisch refleksi, O2 eksikliği gibi faktörlerin etkileri vardır. Isının Kalp üzerine Etkileri Yüksek Isı, Kalp Hızının Artmasına Neden Olur, Hatta Bazan Normalin İki Katına Çıkarır Düşük Isı Kalp Hızını Azaltır Bir İnsan C Sınırları İçerisinde Hipotermi Nedeniyle Ölüme Yaklaştığı Zaman Dakikada Birkaç Atıma Kadar Düşmesine Neden Olur Bu Etkiler Olasılıkla, Isının Kas Zarının İyonlara Geçirgenliğini Artırarak, Öz- Uyarılma Olayını Hızlandırmasına Bağlıdır Isının Orta Derecede Artması, Kalbin Kasılma Kuvvetini Çoğu Zaman Geçici Olarak Artırır Isının Uzun Süre Yüksek Kalması Kalbin Metabolik Sistemlerini Tüketerek Güçsüzlüğe Neden Olur Temperatürün 1 0 C Yükselmesi Vurum Sayısını Dakikada 20 Artırır 2.Ekstrensek Mekanizma Kalp sempatik ve parasempatik sinirler tarafından innerve edilir Her iki sisteme ait sinirler, aorta ve pulmoner arter başlangıcında bulunan plexus cadiacus u oluşturur Sag vagus S-A düğüm, sol vagus A-V düğümde dağılır Her ikisi kısmen de atriyumlarda dağılırlar; ventrikülleri innerve etmezler Parasempatik pregangliyoner lifler kalbin içindeki gangliyonlarda kesildikten sonra çok kısa postgangliyoner liflerle bu inervasyonu yaparlar Sempatik sinirler, sempatik gangliyonlardan başlıyan nn. accelerantes ile S-A ve A-V düğümlerine geldiği gibi, atriyum ve ventrikül kaskarında da yayılırlar. Kalp sinirleri içinde afferent ve afferent lifler bulunur. Kalp refleksleri Beyin Sapında İki Taraflı Yerleşmiş Olan Vazomotor Merkez; 1. Kalbi Hızlandıran (Kardiyo-Stimulatör) 2. Kalbi Yavaşlatan (Kardiyo-İnhibitör) Bu iki merkez arasında yoğun ilişki vardır. Kalp fonksiyonlarıyla yakından ilgili iki önemli afferent sinir vardır Cyon Siniri (depressor sinir): Kalp ve aorta yayındaki kan basıncına duyar barore-septölerden başlayan duysal sinir lifleri tavşanda ayrı bir sinir (Cyon

10 9 siniri), insanda ise n. vagus içinde seyreden depresor lifleri yapar Herring Siniri: A.carotis communisin ikiye ayrıdğı bölgede a. carotis internanın genişlemesinden ibaret bulunan sinus caroticus bölgesinden başlayarak, n. glosso-pharyingeus içinde bulbusa ulaşır 3.Kalp Refleksleri Afferent sinirlerin kalp faaliyetine refleks yoldan etkileri: Hering ve Cyon sinirleri uyarılırsa kalp yavaşlar (bradikardi), bu sinirler kesilirse kalp hızlanır Sinus caroticus bölgesinde basınç arttığı ya da üstten parmakla basınç yapıldığı zaman kalp aynı şekilde yavaşlar A. carotis communis bir klampla kapatılırsa, sinus caraticus bölgesinde kan basıncı düştüğü için kalp hızlanır (taşikardi) Vagus sinirleri kesilirse veya atropin verilirse bu etkiler kaybolur. Atriyum Gerilme Reseptörleri. A Tipi; Atriyum Sistolünde, B Tipi; Diyastol Sonunda Uyarılır (Venöz Dönüşün Çoğalmasıyla) - Artan Deşarjların Başlattığı Reflekslerle Vazodilatasyon - Arteryel Kan Basıncı Düşer - Kalp Frekansı Artar. Bainbridge Refleksi Sag atriyum ve v. cavada ani basınç artışı, vurum sayısı az olan bir kalbin hızlanmasına neden olur Bainbridge refleksi adı verilen bu refleks anastezi yapılmış hayvanlarda ve vurum sayısı yüksek olduğu zaman görülmez Sağ atriyumla v. cava çeperlerinde bulunan gerilme reseptörlerinin uyarılmasıyla başlar ve n. vagusun efferent liflerinden gelen inhibitör impulsların kaybolmasıyla, kalp hareketlerini hızlandırır Bu refkleks kalbin intrensek otoregülasyon mekanızmasına katılarak, kalp faaliyetini vena sisteminden gelen kan miktarına göre ayarlamaya yardım eder. Okülo-Kardiyak Refleks İnsanda göz kapakları üzerinde san kadar dıştan basınç yapılırsa, nabız yavaşlar Okülo-kardiyak refleks, özellikle vagus tonusu fazla olan kişilerde daha belirgin olarak mey-dana gelir Beşinci kafa çiftinin nazal bölgede uyarılması da kalpte refkleks inhibisyon yaratır Bezold-Jarisch Refleksi (Koroner Kemorefleks). Sol ventrikülün uyarılmasıyla arteryel basıncın azalmasıdır. İyonların Kalp İşlerliğine Etkileri K + iyonu. K + Konsantrasyonu Artışı (Hiperkalemi), Kalp Hızının Yavaşlamasına Neden Olur. Kalp Aşırı Genişleyerek Diyastolde Durur. Ca 2+ iyonu. Ca 2+ Kalpte Spastik Kasılmaya Yol Açar Ve Sonunda Kalbin Sistol Halinde Durmasına Neden Olur - Kalsiyum Sertliği (Kalsiyum Rigoru) Na + iyonu. Na + iyon konsantrasyonunun artması kalbin kasılma gücünü azaltır. Na + ve Ca 2+ iyonları yarışma halindedir -

11 10 Na + un artışı Ca 2+ un hücre içine girişini azaltır. Koroner Arter; %50 sağ %20 sol Koroner Arter Akımını Artıran Lokal Faktörler; Arter çeperi esnekliği Kanın Dokulara Dağılımı 1. Metabolik İhtiyaca Cevaben 2. Prekapiller Sfinkterler 3. Lokal Ve CNS Düzenleyiciler 4. Kitlesel Farklılıklar Sempatik; Enerji gereksiniminde artış Doku oksijen düzeyinde azalma H iyonu artışı K iyonu artışı Adenozin Nitrik asit Otonom Sinir Sisteminin Koroner Kan damarına etkileri Kanlanmayı artırır. Hiperemi nedeniyle vazokonstrüksiyon gerçekleştirir. Parasempatik; NABIZ Ach etkisi ile damar genişletme Frekans ileri derecede arttığında diyastol süresi kısalır. Koroner dolaşımın %70 i diyastolde gerçekleşir. Orta derecede frekans artışı miyokard metabolizmasını yükselterek koroner dolaşımı artırır. Her atımdaki kan hacmi Kan sütununu ilerletir. Aort çeperini genişletir. Genişleme tüm arterlerde nabız dalgası olarak devam eder. Hızı aortta 3-5 büyük arterlerde 6-8 küçük arterlerde m/sn dir. Nabız dalgasını yaratan ve söndüren faktörler; Kanın kalpten kesikli atılması Arteriyollerden kapillerlere geçerken karşılaştığı periferik direnç Ödem; Nedenlerİ; 1. Kapillar hidrostatik basınçta artma HPO 2. Kapillar kolloid onkotik basınçta azalma KOPi 3. İntersitisyel Hidrostatik basınçta azalma HPi 4. İnterstisyel kolloid onkotik basınçta artma VHPc 5. Lenf yetersizliği 6. Kapiller permeabilitede artmma KAPİLLAR Hidrostatik Basınç Artışı Toplar damarda kan akımını güçleştiren (Uzun süre ayakta durma kalp yetmezliği gibi) hipoksi PH düşmesi vb HB yi artırır. Kapillar OB Azalması Kan Proteinlerinin Azaldığı Durumlarda Yanık Böbrek Yetmezliği Karaciğer Sirozu Gibi Nedenlerden Kısaca Albümin Eksikliği Dolayısıyla Oluşur. Hücreler Arası OB Azalması Lenf Tıkanması

12 11 Kılcal Damar Gerginliğinin Artması Yangı Zehirli Hayvan Sokması Deri Altı Kas İçi İlaç Verilmesi Yanıklar Diyastolik Basınç Normal 80 Aralığı : Hipertansiyon Sistolik Basınç Normal: 120 Range : : Hipertansiyon kurban KAN BASINCINI ARTIRAN KİMYASAL MADDELER; 1. ADH 2. EPİNEFRİN 3. NOREPİNEFRİN 4. ANGİYOTENSİN II 5. Prostaglandin DÜŞÜRENLER; 1. Alkol 2. Nitrik Asit 3. Kinin 4. Histamin 5. Prostasilin ARTER BASINCI KONTROLÜ Kemoreseptörler; O2 eksilir CO2 veya H artarsa karotis arter bifurkasyonu ve aorttaki kemoreseptörler uyarılır. Herring ve vagus siniriyle NTS ye ulaşılır ve kan basıncı yükseltirlir. Arteriyal Refleksler Kan hacmi artışıyla atriyumlar gerilir. Atriyumlardaki düşük basınç reseptörleri uyarılır. Böbrek uyarılır sıvı artışı artırılır ve kan basıncı düşer. Osmolalite Etkisi 1. Terleme İshal Ve Fazla İdrar Sonucu Dehidrasyon Oluşur. 2. Sıvı Kaybından Ötürü Kan Basıncı Düşer Sıvı Osmolalitesi Artar. 3. Susama Merkezi (Hipotalamus) Uyarılır 4. Su İçilir 5. Extracelluler Sıvı Artar. 6. Hipotalamusun Arka Lobundan Hipofize Sinyal Göndererek ADH Salınımı Artırılır Ve Su reabsorbsiyonu artırılarak kan basıncı artırılır. Ekstra Sellüler Sıvı Hacmi İçin Tuzun Önemi Fazla tuz osmolaliteyi artırır. RAA sistemi önemli Kan basıncı= dakika hacmi periferik arteriyol direnci A-Periferik Direnci -Oluşturan Faktörler 1-Damar Çapı: Daralırsa Basınç Yükselir. Damar Düz Kaslarını Sempatiksinirler Regule Eder Ve Nor Epinefrin Salarlar Bu Damarları Daraltır. Epinefrin, Anjiyotensin II, ADH: Daraltıcı Etki Histamin, Bradikinin,Nitrık Oksit, Atrial Anatriuretik Faktor: Genişletici Etki 2-Vizkosite (Kalınlık, Akışkanlık, Yapışkanlık)Artarsa Basınç Artar, Hemtokrit Artışı Vizkositeyı Artırır. B-Kan Damarlarının Elastikiyeti: Damar Duvarının Elastikiyeti Şok Absorbe Edici Olarak Rol Oynarlar Ve Ani Sistolik Basınç Yükselmesini Azaltır.Arteriyoskleroz Elastikiyeti Azaltacağından Basıncı Artırır C- Kan Volümü: Kan Volumu Azalırsa Basınç Azalır (Aşırı Terleme) x

13 12 Volum Artışı Basıncı Artırı.Aşırı Tuz Alımı Su Tutulumunu Artırır, Basınc Artar. D- Dakika Hacmi: A)Venüller; Sempatiksinir Uyarılması Venüllerde Büzülmeye, Kalbe Dönen Kan Miktarında Artmaya Neden Olarak Basıncı Artırır. Sempatik Tonus Azalırsa Basınc Azalır. B) Kalbin Kasılma Gücü Ve Atış Sayısı C)Dolaşan Kan Hacmi: Su Ve Tuz Tutulumu Basıncı Artırır. POSTÜR DEĞİŞİMİ 1 1. Baş aşağı sürekli duruş 2. Baroreseptör refleks 3. Kalp atım sayısında azalma POSTÜR DEĞİŞİMİ 2 1. Uzun süreli ayakta durma 2. Venöz basınç artışı 3. Kapiller uçta venöz dönüşte zorluk 4. Ödem

11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI

11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI 11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI DOLAŞIM SİSTEMİ İki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere kalpler dört odacıktır. Temiz kan ve kirli kan birbirine karışmaz. Vücuda temiz

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır

Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır Egzersiz sırasında kasların enerji üretimi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır Egzersiz sırasında kaslara daha çok oksijen sağlanması ve oksijen kullanımı sonucu oluşan atık maddelerin kaslardan

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ Kardiyovasküler Sistem Kapalı bir sistemde kalp ve damarlar; Sindirim sisteminden emilen besinleri, akciğerlerden alınan oksijeni dokulara Metabolizma ürünü karbondioksiti

Detaylı

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV KAN AKIMININ KONTROLÜ Nöronal Humoral Lokal Otonom Sinir Sistemi Plazma Epinefrin, Anjiyotensin II, Vazopressin, İyonlar Akut Kontrol DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV Uzun Süreli Kontrol Dr. Nevzat KAHVECİ

Detaylı

Kardivasküler Sistem

Kardivasküler Sistem Kardivasküler Sistem Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO 2 nin dokulardan uzaklaştırılmasında

Detaylı

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalp kası beyinden sonra en fazla kana gereksinim duyan organdır. Kalp kendini besleyen kanı aortadan ayrılan arterlerden alır. Bu arterlere koroner

Detaylı

EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ

EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ İçerik Dolaşım sisteminin kısa anatomi ve fizyolojisi Egzersizde periferal dolaşımın düzenlenmesi-etkili mekanizmalar Damar endotelinin ve Nitrik Oksitin (NO) periferal

Detaylı

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS KEMORESEPTÖR REFLEKS DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VI Dr. Nevzat KAHVECİ Kemoreseptörler, kimyasal duyarlılığı olan hücrelerdir. Kan basıncı 80 mmhg nin altına düştüğünde uyarılırlar. 1- Oksijen yokluğu

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ. Dr. Güvenç Görgülü

DOLAŞIM SİSTEMİ. Dr. Güvenç Görgülü DOLAŞIM SİSTEMİ Dr. Güvenç Görgülü Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe tekrar geri dönen kapalı bir boru

Detaylı

Kapiller Membrandan Diffüzyon

Kapiller Membrandan Diffüzyon MİKRODOLAŞIM DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ III Dr. Nevzat KAHVECİ Düz kas lifleri Endotel Arteriol Metarteriol Prekapiller sfinkter Kapiller Venül Kapiller yatak Düz kas lifleri Endotel Kapiller Membrandan

Detaylı

KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM (KVS) FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kalp Kasının Fizyolojik Anatomisi Kalp kası bölünen, bir araya gelen ve tekrar ayrılan kalp kası liflerinden

Detaylı

KALP & DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

KALP & DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN KALP & DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN KALP FİZYOLOJİSİ 2 Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve bağırsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu oluşan

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR ADIM ADIM YGS LYS 174. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR Dolaşım Sisteminde görev alan damarlar şunlardır; 1) Atardamarlar (arterler) 2) Kılcal damarlar (kapiller) 3) Toplardamarlar (venler) 1) Atardamar

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM (KVS) FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kalp-dolaşım sistemi KVS ORGANİZASYONU KVS kalp ve kan damarlarından oluşmuş bir sitemdir. Kalp; Kanı damarlara

Detaylı

Spor fizyolojisi. Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Malatya/2015

Spor fizyolojisi. Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Malatya/2015 Spor fizyolojisi Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Malatya/2015 DOLAŞIM SİSTEMİ Dolaşım sistemi; kanın damarlar içerisinde belirli bir basınç

Detaylı

EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD

EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD Kuvvet-Çabukluk (sprint) egzersizleri Atmalar: gülle, çekiç, vb Halter egzersizleri Atlamalar: yüksek, sırıkla, tek adım,

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dolaşım Sisteminin Bileşenleri ve Fonksiyonları Kalbin Yapısı Kalp toplam dört odacıktan oluşur. Sağ ve sol atriyumlara venöz sistemden kan gelir. Sağ ve sol

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ VASKÜLER SİSTEM PROF.DR.MİTAT KOZ

DOLAŞIM SİSTEMİ VASKÜLER SİSTEM PROF.DR.MİTAT KOZ DOLAŞIM SİSTEMİ VASKÜLER SİSTEM PROF.DR.MİTAT KOZ Dolaşım sisteminin görevleri Besinleri dokulara taşımak, Artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak, Hormonları ve diğer kimyasalları vücudun bir bölümünden

Detaylı

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Bradikardili Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ İleti Sistemi 2 SENKOP Sempatik ve Parasempatik uyarım 5 R P T Q S 6 Kalp debisi = KALP HIZI x Atım hacmi Çok düşük hızlarda

Detaylı

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok

Normal EKG. Dr. Müge Devrim-Üçok Normal EKG Dr. Müge Devrim-Üçok Elektrokardiyogram Kalpte depolarizasyon dalgasının ilerlemesi ekstrasellüler sıvıda elektriksel akımlar oluşturur. Bu elektriksel potansiyel değişimlerinin vücut yüzeyine

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 )

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) 9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) NABIZ 2 Kalbin sol ventrikülünün kasılmasıyla aorta gönderilen kanın neden olduğu basınç artışına karşı,

Detaylı

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr Başkent ş Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Elektro Kardio Grafi Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr 23.11.2004 Elektrokardiogram (EKG): Kalbin Elektriksel Aktivitesi Elektro[elektrik]kardio[kalp]gram[yazdırma]

Detaylı

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Prof Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Akciğer hacim ve kapasiteleri Solunum zarı ve özellikleri Pulmoner basınç ve dolaşım Pulmoner

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

ARTER BASINCININ DÜZENLENMESİ

ARTER BASINCININ DÜZENLENMESİ OHM YASASI P = Q x R DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Debisi = x Dr. Nevzat KAHVECİ Hızı Atım Hacmi = x x ARTER BASINCININ DÜZENLENMESİ OHM YASASI P = Q x R Santral Venöz Santral venöz basınç, sağ atrium

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı

EKG Ritim Bozuklukları

EKG Ritim Bozuklukları EKG Ritim Bozuklukları 1 Ritim Bozuklukları DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalara denir ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır Disritmi nedenleri; Miyokardiyal hasar,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 40 HUXLEY KAYAN İPLİKLER MODELİ KAS KASILMASI VE GEVŞEMESİ

11. SINIF KONU ANLATIMI 40 HUXLEY KAYAN İPLİKLER MODELİ KAS KASILMASI VE GEVŞEMESİ 11. SINIF KONU ANLATIMI 40 HUXLEY KAYAN İPLİKLER MODELİ KAS KASILMASI VE GEVŞEMESİ HUXLEY KAYAN İPLİKLER MODELİ Huxley in kayan iplikler modeline göre çizgili kasın kasılması Bu modele göre kasılma aktin

Detaylı

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER EGZERSİZ VE TERMAL STRES Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER TERMAL DENGE ısı üretimi BMH Kas etkinliği Hormonlar Besinlerin termik etkisi Postur Çevre ısısı Vücut ısısı (37 o C±1) ısı kaybı konveksiyon, radyasyon,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR FİZYOLOJİ İNSAN VÜCUDUNU OLUŞTURAN SİSTEMLER NASIL ÇALIŞIYOR? ANATOMİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOFİZİK BİYOKİMYA EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ EGZERSİZ ESNASINDA SİSTEMLER NASIL

Detaylı

2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar)

2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar) Düz kaslar 2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar) UYARILMALARI: Düz kaslar tiplerine göre farklı uyarılır

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Sistemin Diğer Özellikleri Atar ve toplar damarlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için devamlıdır. Bu bağlantıyı kılcal damarlar sağlar. Kan devamlı

Sistemin Diğer Özellikleri Atar ve toplar damarlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için devamlıdır. Bu bağlantıyı kılcal damarlar sağlar. Kan devamlı DOLAŞIM SİSTEMLERİ Çok hücreli canlılarda, alınan besinlerin ve oksijenin hücrelere ulaştırmak ve artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak için bir taşıma sistemine ihtiyaç vardır. Hayvanlarda bu işlemleri

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN EGZERSİZE UYMU

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN EGZERSİZE UYMU KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN EGZERSİZE UYMU GİRİŞ Aerobik yolla enerji üretiminde besin maddelerinden ATP resentezi için ortamda yeterli miktarda oksijen bulunması gereklidir. Oksijen akciğerler yoluyla kana

Detaylı

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI T.C B.E.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hem.BURCU ER EKG Kalbin çalışması sırasında oluşan

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ İ İ İ Düz Kas Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.net net Düz Kas Kalp kası İskelet kl kası Düz kas Düz Kas Düz

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

KARDİOVASKÜLER SİSTEM ve EGZERSİZ

KARDİOVASKÜLER SİSTEM ve EGZERSİZ KARDİOVASKÜLER SİSTEM ve EGZERSİZ 1.KARDİOVASKÜLER SİSTEM Kardiovasküler sistem (dolaşım sistemi) vücudumuzda kanın taşınmasından sorumlu olan kalp, kan damarları ve kandan oluşan sistemdir. Kalbin Yapısı

Detaylı

Fiziksel etkenler; travma, egzersiz, gürültü, ameliyat, çevre kirliliği, ısı değişimi, açlık. Sosyal etkenler; Birey çevre ilişkisi, çatışma

Fiziksel etkenler; travma, egzersiz, gürültü, ameliyat, çevre kirliliği, ısı değişimi, açlık. Sosyal etkenler; Birey çevre ilişkisi, çatışma Fiziksel etkenler; travma, egzersiz, gürültü, ameliyat, çevre kirliliği, ısı değişimi, açlık Sosyal etkenler; Birey çevre ilişkisi, çatışma Psikolojik etkenler; fiziksel ve sosyal etmenlerin bir sonucu

Detaylı

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder Temel EKG Prof. Dr. M. Remzi Önder VII.Ege Dahili TK, 4 Nisan 2008 EKG (Elektrokardigram) kalbin sadece elektriksel işlevlerini gösterir. Kasılma gücü hakkında bilgi vermez. Kalp yetersizliği tanısında

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

DOLAŞIM VE VÜCUT SAVUNMASI

DOLAŞIM VE VÜCUT SAVUNMASI DOLAŞIM VE VÜCUT SAVUNMASI Tek hücreli canlılarda ve çok hücreli olup da hücreleri dış ortamla sıkı ilişkide olan canlılarda (hidra, planarya) özel bir dolaşım sistemi yoktur. Çünkü bunlarda gerekli maddeler

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

Biyomedikal İşaret İşleme

Biyomedikal İşaret İşleme Biyomedikal İşaret İşleme Genel Ölçüm Sistemi Ölçüm sistemi blok diyagramı BME 423 Biyomedikal İşaret İşleme I 1 Biyomedikal İşaret İşleme Genel Ölçüm Sistemi BME 423 Biyomedikal İşaret İşleme I 2 Biyomedikal

Detaylı

KAN BASINCI (TANSĐYON) Prof. Dr. Erdal ZORBA

KAN BASINCI (TANSĐYON) Prof. Dr. Erdal ZORBA KAN BASINCI (TANSĐYON) VE SAĞLIK Prof. Dr. Erdal ZORBA KAN BASINCI (TANSĐYON) VE SAĞLIK Kalbimiz günde 24 saat hiç durmamaksızın kan pompalama görevini yerine getirir. Kan basıncı, kalbin kanı vücudun

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ I ERKEN VURULAR İYD I DERS NOTU 03 2016 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i ERKEN (PREMATÜRE) VURULAR... 1 1.1 Atriyal

Detaylı

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015

Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 Dr.Ahmet İşleyen Bülent Ecevit Üniversitesi Kardiyoloji ABD Aralık 2015 EKG nedir?? Kalp nasıl çalışır?? Kalbin elektriksel aktivitesinin kayıt edilmesi EKG kağıdının üzerinde 1X1 mm lik küçük ve 5X5

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3

ADIM ADIM YGS LYS Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 ADIM ADIM YGS LYS 184. Adım BOŞALTIM SİSTEMİ 3 2) Geri Emilim (Reabsorpsiyon) Bowman kapsülüne gelen süzüntü geri emilim olmadan dışarı atılsaydı zararlı maddelerle birlikte yararlı maddelerde kaybedilirdi.

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

MEDİKAL FİZİK. Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER

MEDİKAL FİZİK. Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER MEDİKAL FİZİK Prof. Dr. M. Bahri EMRE BİYOELEKTRİK POTANSİYELLER Polarizasyon. Elektrokardiyografinin dayanağı olan aksiyon akımları, klasik zar kuramıyla açıklanmaktadır. Dinlenti halindeki hücre zarının

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HTN %27.8 (ABD DE) 140/90 mmhg PREHİPERTANSİYON SBP:120-139 mmhg DBP:80-89 mmhg Kan basıncı sınıflaması Sistolik kan basıncı(mmhg) Diyastolik kan basıncı (mmhg) İdeal

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 1) BRADİKARDİK İLAÇLAR 2) TAŞİKARDİK İLAÇLAR Kalp, kendi kendine uyarı çıkarma ve iletebilme özelliğine

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 39 İNSANDA DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 3 KAS SİSTEMİ

11. SINIF KONU ANLATIMI 39 İNSANDA DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 3 KAS SİSTEMİ 11. SINIF KONU ANLATIMI 39 İNSANDA DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 3 KAS SİSTEMİ KAS SİSTEMİ Hayvanların çoğunda hareket, özelleşmiş kas hücrelerinin kasılmasıyla meydana gelir. Kaslar, vücudun şeklinin korunmasında

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı EGZERSİZ Fizyolojisi Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Kaslarda güç, kuvvet ve dayanıklılık Maksimum kasılma kuvveti 3-4 kg/cm2 kesit alanı

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

ANTRENMANA UYUM DOÇ.DR. MİTAT KOZ. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ANTRENMANA UYUM DOÇ.DR. MİTAT KOZ. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ANTRENMANA UYUM DOÇ.DR. MİTAT KOZ Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Aerobik - Anaerobik Düzenli antrenmanların organizma üzerinde çeşitli etkileri olduğu bilinmektedir. Düzenli yapılan

Detaylı

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Öğrenim Hedefleri; Şokun genel tanımını Şoktaki genel fizyopatoloji ve kompanzasyon

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #4

YGS ANAHTAR SORULAR #4 YGS ANAHTAR SORULAR #4 1) Düz ve çizgili kasları ayırt etmek için, I. Kasılıp gevşeme hızı II. Oksijensiz solunum yapma III. Çekirdeğin sayısı ve konumu IV. İstemli çalışma verilen özelliklerden hangileri

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

Kalbin İleti Sistemi

Kalbin İleti Sistemi Kalbin İleti Sistemi 2 Kalbin İleti Sistemi Sinoatriyal Nod Atriyoventriküler Nod 3 Kalbin İleti Sistemi Kalpte iletinin oluşması ve yayılması yapısal ve elektrofizyolojik olarak farklılaşmış dokularca

Detaylı

Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Gör. Egzersize Giriş ve Egzersiz Fizyolojisi

Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Gör. Egzersize Giriş ve Egzersiz Fizyolojisi Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Gör. Egzersize Giriş ve Egzersiz Fizyolojisi Hareket sisteminin temel yapı taşları iskelet ve kaslardır. Kaslar; çizgili kaslar ve düz kaslardan oluşur. Kalp

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak kadar karmaşık değildir Albert Einstein AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KALBİN FONKSİYONU KALBİN FONKSİYONU - Kalp vücuda kan pompalamak için 4 odaya sahiptir. 2 üst küçük odalara atrium ve altta yer alan daha büyük odalara da

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis Truncus (arteria) pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Kalple ilgili damarların en önde olanıdır. Arcus aortae

Detaylı

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Yaşlılara yönelik egzersiz programları hazırlarken Genetik özelliklerine, Hastalık durumuna, Daha önceden sporla ilişkisine, Ne kadar

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK Uzun süreli immobilizasyon sonucu: - Nitrojen ve protein dengesi bozulur. - İskelet kasının kitlesi, kasılma kuvveti ve etkinliği azalır. - İskelet kaslarında

Detaylı

Hemodinamik Monitorizasyon

Hemodinamik Monitorizasyon Hemodinamik Monitorizasyon Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Erciyes Ünivresitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Yoğun Bakım Bilim Dalı Amaç Fizyolojik parametrelerin izlenmesi Tedavilere kılavuzluk Organ disfonksiyonunun

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL II. Kurul Dolaşım Sistemi ve Kan II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fatih EKİCİ 4

Detaylı

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013)

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM 2013-20 ARALIK 2013) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Anestezi ve Termoregülasyon

Anestezi ve Termoregülasyon Anestezi ve Termoregülasyon Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Termoregülasyon Nedir? Isının düzenlenmesi, korunması, ideal aralığa getirilmesi amacıyla vücudun meydana getirdiği

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji Homeostasi

Ayxmaz/biyoloji Homeostasi Homeostasi - Değişen dış koşullara rağmen nispeten sabit bir iç fizyolojik ortamı sürdürme sürecidir. -Böylece vücut organlarının, normal sınırlarda verimli bir şekilde çalışması sağlanır. İki ana kontrol

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Egzersiz sırasında çalışan kaslar, ihtiyaç duydukları enerji için oksijen (O 2 ) kullanır ve karbondioksit (CO 2 ) üretir. Akciğerler, hava ile kanın karşılaştığı ı organlardır.

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

Aile Hekimliği Acil Tıp Halk Sağlığı İngilizce II TOPLAM

Aile Hekimliği Acil Tıp Halk Sağlığı İngilizce II TOPLAM KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2015-2016 DERS YILI 2. KOMİTE: KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİ DERS KURULU (6 Hafta) (19 Ekim - 27 Kasım) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 26 12 38 Biyofizik 8 8

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler KAN VE EGZERSİZ KAN VE EGZERSİZ ASİT-BAZ DENGESİ VE EGZERSİZ - Damarlarda dolaşan kırmızı renkli sıvıya kan adı verilir. - Vikoz bir sıvıdır. - Sudan daha koyu ve yoğundur. - Suyun vizkositesi 1.0 - Kanın

Detaylı

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Farmakokinetik vücudun ilaca ne yaptığını inceler. İlaçlar etkilerini lokal veya sistematik

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis 1 Truncus (arteria) pulmonalis Truncus pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Arcus aortae altında sağ (a.pulmonalis

Detaylı

Şekil : Açık Dolaşım Şeması

Şekil : Açık Dolaşım Şeması DOLAŞIM SİSTEMLERİ Çok hücreli canlılarda, alınan besinlerin ve oksijenin hücrelere ulaştırmak ve artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak için bir taşıma sistemine ihtiyaç vardır. Hayvanlarda bu işlemleri

Detaylı