FİZYOLOJİ - I KARDİYOVASKÜLER SİSTEM DERS NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14.01.2015 FİZYOLOJİ - I KARDİYOVASKÜLER SİSTEM DERS NOTLARI"

Transkript

1 FİZYOLOJİ - I KARDİYOVASKÜLER SİSTEM DERS NOTLARI Mert Görücü KAYSERİ, 2015

2 1 KARDİYOVASKÜLER FİZYOLOJİ Kalp Ve Kan Damarları 1. Taşıma Görevi (Sürekli Ve Tüm Hücrelere 2. Hormonal Görev 3. Sindirilmş Madde Taşınımı 4. Hücresel Atık Taşınımı 5. Karbondiosit Ve Isı Regülasyonu KALP KASI HÜCRELERİ; 1.Otoritmik 2.Miyokardiyal İnterkalat Diskler Desmozomlar GJler o Hızlı İletim o Hücreden Hücreye Bol mitokondrilidirler. Geniş T Tübülleri vardır. KALP KASI Her hücrede sadece bir çekirdek vardır. İnterkalat disk ve GJ bulundurur. Kendiliğinden uyarılma özelliğine sahiptir. Aksiyon potansiyeli uzun sürelidir ve aynı zamanda uzun refraktör periyoda sahiptir. Bu kas kontraksiyonunun Ca 2+ regüle eder. KALP ZARLARI Endokard; Perikard İç Yüzeyi Sarar Sürtünmeyi Azaltır Endotel + Destek Doku Kapakların Yüzeyinide Örter Dış Yüzeyi Sarar Dışta Fibröz Perikard Tabanda Büyük Damarların Etrafını Sarar Tepede Diaphgramaya Tutunur. İçte Seröz Perikard Tek Katlı Yassı Epitel Arada Kaymayı Sağlayan Sıvı Tabakasıdır İnterkalat Diskler özelleşmiş bağlantı yerleridir. Kalp kasları AKTİN ve MİYOZİN lifleri içeriri. KALP KASINDA AKSİYON POTANSİYELİ *** Her kalp atımında ortalama 70 ml kan pompalanır ve 70 ml kan kalbe girer. KALP KAPAKLARI 1. AV(Küspid) ve Seminular 2. Fibröz yapıdadırlar 3. Tek yönde geçiş sağlarlar 4. Atriyo Venticuler kapaklar Chordae Tendinea ile M.Papillare lere tutunurlar.

3 2 4-Nefatif İnotrop SEMPATİK ETKİ Kalpte Kasılma Kuvveti Azalır. Postgangliyoner lifler üst orta alt kalp hızlandırıcı sinirleri Nn.Accelerantes içinde Plexus Cardiacusa katıldıktan sonra atriyum ve ventriküllere yayılır. Nn.Accelerentes in uyarılması kalpte vagusun zıttı etki gösterir. KALP KASI KASILMALARININ ÖZELLİKLERİ Uzunluk Gerim İlişkisi o Gerim artarsa Ca++ Girişi Artar Kasılma Artar Uzun Aksiyon Potansiyeli Uzun Fefraktör Dönem o Summasyon Olmaz o Tetanuz Olmaz ** KALP KASINDA TETANUS OLUŞMAAAZ! 1.PARASEMPATİK ETKİ N.Vagus Kalp faatliyetini yavaşlatır. Kuvvetli vagus uyarıları kalp atımını birkaç saniye durdurabilir. Fakat bundan sonra kalp kaçar ve atım/dk yaparak atar. Ek olarak kuvvetli vagus uyarıları kalbi %20-30 oranında yavaşlatabilir. Vagus lifleri ventriküllerden çok atriyuma yayılır. Kalp hızındaki belirgin bir azalma kalp kasılmasındaki hafif bir azalmayla bir araya gelince ventriküllerin pomp gücünü %50 veya daha fazla azaltabilir. Parasemtaik Sistem Uyarılması ( N.VAGUS) 1-Pozitif Batmotrop Kalbin Uyarı Eşiği Yükselir 2-Negatif Dromotrop Uyarının İleti Hızı Azalır. Nn.Accelerentesin Uyarılmasında; 1-Negatif Batmotrop Kalp Kasında Uyarılma Eşiği Düşer 2-Pozitif Dromotrop Kalpte Uyarı Hızı Düşer 3-Pozitif Kromotrop Sinoatriyal Düğümde Deşarj Frekansı Artar. 4-Pozitif İnotrop Kalp Kasında Kontraksiyon Kuvveti Artar 5-Pozitif Trofotrop Koroner damarlar genişleyerek Kan Akımı artar. Kalp Ritminin Ve Uyarı İletiminin Autonom Sinir Sistemi Tarafından Düzenlenmesi Para Sempatik Sis. Başlıca S.A ve AV nodlar, daha az atriyumlar Ps.sinir uçlarından salgılanan ACH M2 Reseptörü K+ Geçirgenliğinde artış Hiperpolarizasyon AV iletiyi yavaşlatır. Sempatik Sinir Sistemi Kalbin tüm bölümlerinde Semp.sinir ucalarından salgılanan ; 3-Negatif Kronotrop Kalp Vurum Sayısı Azalır.

4 3 Noradrenalin Beta 1 Reseptörü Ca2+ ve Na 2+ geçirgenliğinde artış Daha pozitif dinlenim potansiyeli Sinüs Ritminin Hızı Artar AV ileti hızlanır. Kasılma ve Pompalama artar. Sinoatriyel Nod: 1. İntraatriyel İleti Yolu İki atriyumu önden birleştiren dal BACHMANN DALI İnternodal İletim Yolları: Sinus ve AV Nod Arasında 3 dal bulunur. 1. Ön Dal; BACHMANN DALInın İNEN KOLU 2. Orta Dal: Wrenckebach Dalı 3. Arka Dal: Thorel Dalı SİNOATRİYEL DÜĞÜM ATRİYOVENTRİKÜLER DÜĞÜM Hiss Demetleri Pürkinje Lifleri, KALP ATIM SAYISI Dinlenme durumunda gen. Ve sağlıklı erkekte 65-75/dk kadınlarda biraz daha yüksek. Frekans yaş ve uykuyla azalır. Egzersiz ısı ve heyecanla artar. 60 BRADİCARDİ 100 Taschicardi Myokard Metabozliması Myokard enerji kaynağı olarak; 1. Glikoz 2. Esterleşmemiş veya serbest yağ asitleri 3. Laktat 4. Pirüvat 5. Keton cisimlerini kullanabilir. Egzersizle laktik asit üretilir. Enerji aerobik yoldan sağlanır ( O2 Açığına girmez Hipokside glikoz kullanımı artar Kalp kasının o2 tüketimi vücudun %10 u kadardır. KALP SESLERİ Normal Kalp Sesleri Kalp çalışmasına eşlik eden seslerdir. Fonokardiyografi:Kalp seslerinin amplifikatör sistemiyle kaydedilmesidir. Kalp seslerinin oluşmasında kalp kapakçıkları önemli rol oynar. 1.Kalp Sesi ( SİSTOLİK SES) Uzun ve mattır. Karakteri LUP diye ifade edilir. Süresi 0,15 sn dir frekansı 26-45HZ Oluşma nedeni AV kapaklarının kapanmasıdır. Ventrikül kaslarının kasılımındaki titreşim Aorta ve pulmoner kapakların sesi Kanın büyük damarlara fırlatılması sırasında çıkan ses. En iyi mitral odaktan dinlenir. Kalp frekansı düşükken daha yumuşak karakter kazanır. 2. Kalp Sesi (Diyastolik Ses) Net, Tiz Ve Kısa Sürelidir, Frekansı 50 Hz dir Süresi 0.12 San dir. Dup Diye Tanımlanır En İyi Dinleme Odakları Aort Ve Pulmoner Arter Odaklarıdır Oluşumunda Nedenler: 1. En Önemli Neden Semilunar Kapakların Kapanmasıdır 2. İkinci Neden A-V Kapakların Açılma Sesidir 3. Ventrikül Ve Arter Titreşimleri De 2. Ses Oluşmunda Rol Oynar Diyastolik P Artması 2. Sesin Kuvvetlenmesi-Ne Ve Kısalmasına Neden Olur İnspirasyon Sırasında Pulmoner Kapak Kapanışı Uzayacağından Dolayı 2. Ses Çift Gibi İşitilir Buna 2. Sesin Fizyolojik Çiftleşmesi Denir

5 4 3. Kalp Sesi Frekansı Azdır Ve Süresi 0.1 San. Dir Bireylerin 1/2-1/3 De Kayıtedilebilir Diyastol Başında, Kalbin Hızlı Doması Sırasında Duyulur Ventrikül Çeperinin Titreşimnden Meydana Gelir 4. Kalp Sesi (Atriyal ses) Normalde Dinlenemez Bireylerin ¼ De Kayıt Edilebilir Dinlemek İçin Amplifikasyon Gerekir 1. Ses Tarafından Örtülür Kalp Bloğunda Atrium Sistolü Sırasında Daha Net Bir Şekilde Duyulabilir Atriyum Sistolü Sırasında Kanın Ventriküllere Geçişi Sırasında Titreşimden Meydana Gelir Gallop Ritmi: Kalp Hastalıklarında Vent. Hipertro-Fisi Yada Atrium P Artması Nedeniyle 3. Ve 4. Kalp Seslerinin Birlikte Duyulmasıdır. Anormal Kalp Sesleri Üfürüm: Kaynağı: Kalpteki Poatansiyel Değişimleri, Hacim İletkenliği: EKG Anizotropik yayılım Bireylere özel EKG kaydedilmesi Vücut yüzey potansiyelleri Bi polar ve unipolar kayıt düzenleri Ucuz Basit ve girişim gerektirmez SA Düğümden Başlayan Uyarıların Atriyumda Yayılmasıyla P Dalgası Oluşur. P Dalgası Atriyumların Depolarizasyonunun Yansıtır. Atriyumların Kasılması Esnasında Elektriksel Uyarı AV Noduna His Demetlerine Ordan Pürkinje Liflerine İletilir Bu Olay PR İntervali İle Gösterilir. Önce Septuma Daha Sonrada Ventrikül Duvarına İletilen Uyarı EKG De QRS Kompleksini Oluşturur. Ventriküler Sistol QRS Kompleksinin En Yüksek Noktası İle T Dalgasının Bittiği Aralıkta Diyastol İse T-P İntervali Boyunca Oluşur. Normal Şartlarda Kan Damarlarda Ve Kalp İçinde Sessiz Bir Şekilde Akar Damar Darlığı (Aort ) Ve Arteriovenöz Fistül Gibi Durumlarda Kanın Girdap Oluşturarak Akması Sırasında Oluşturduğu Sese Üfürüm Denir Kalpte Anormal Seslerin Kaynağı Kalp Kapak Darlık Veya Yetmezlikleridir Kalp Kapak Darlığı (Stenoz) Ve Yetmezliği Üfürümün Önemli Nedenleri Arasındadır Elektrokardiyogram (EKG) Kalbin Elektriksel Aktivitesi

6 5 P Dalgası Atriyum depolarizasyonu. QRS Kompleksi Ventriküllerin Depolarizasyonu T Dalgası Ventriküllerin Repolarizasyonu U Dalgası Pürkinje Liflerinin Repolarizasyonu Fibrilasyonda 400+ oluyor dakikada. Ventriküler Fibrilasyon Sadece Ventriküllerin Kasılması Kalp Siklusu Sistol : Kasılma Diastol : Gevşeme Kalp siklusunun 0,8 saniyeden 0.3 ü sistol 0.5 i diyastoldür. Kalp hızlandıkça bu süreler kısalır. Kalp hergün 7.5ton kan pompalar. Kalp Döngüsü 1.Atriyum Sistollü 2.Ventrikül Sistolü 3.Ventrikül Diyastolü EKG Ne Gösterir; Kalp Hızını Kalbin Elektriksel Ekseni Kalpte Sinyal İletimi Ritmik Aktivitenin Durumu Kalp Dokusunun Sağlığı Özel Durumlar ATIM HACMİ;(STROKE VOLUME) Her sistolde ventriküller tarafından atılan kan hacmi ORT: 70ml ATIM HACMİ=Diyastol Sonu Hacim Sistol Sonu Hacim Kalp 1 dkde 5.25 litre kan pompalar. Fakat kalp egzersiz ve stresli durumlarda bundan daha fazla kan pompalayabilir. Buna kardiyak rezerv denir. Atım Hacmi Kontrolü-1 3 Faktöre bağlı olarak değişir. Ortalama Aortik Basınç Diastol Sonu Hacim Sistol Son Hacim Atrial Flütter Kalp atım sayısı arası Atım Hacmi Kontrolü -2 Atım hacmi = Diyastol sonu hacim Sistol SonuHacim

7 6 Kasılma gücündeki değişiklikler 2 ana fizyolojik faktörle gerçekleştirilir. 1.Diyastol sonu volüm değişikliği 2.Ventriküllerin sempatik uyarımının gerçekleşmesi Kalp Debisi ( Cardiac Output) Bir ventrikülden dk de atılan kan miktarı Kalp Debisi= Atım hacmi x Atım Sayısı Genellikle sol ventrikülün pompaladığı kan miktarı ölçülür. C.O sol ventrikülün fonksiyon göstergesidir. Kalp atım hacmi veya hızı değişirse kardiyak output değişir. KAH ve AH kişinin içinde bulunduğu fizyolojik duruma göre değişiklik gösterebilir. Frank Starling Yasası Kalbe ne kadar kan gelirse kalp o kadar kan pompalar mesela her sistol sonunda ventrikül içeriğinin %40 ı ventrikülde kalır. Venöz Dönüş Venöz dönüşü ve basıncı etkileyen faktörler aynı zamanda diyastol sonu volüm ve atım hacmi üzerindede direk etkilidir. Venöz Dönüşü 4 Faktör Etkiler; 1. Bacak Venlerinin Refleks Konstrüksiyonu 2. İskelet Kaslarının Pompa Etkisi 3. Venöz Kapaklar 4. Solunum Pompası Sempatik uyarı venlerde daralmaya yol açar buda venöz basıncı ve dolayısıyla diastol sonu volümü artırır. İnspirasyon esnasında göğüs boşluğu basıncındaki düşme kanın karın içinden kalbe doğru gelmesine yardımcı olur. KALP ÇALIŞMASININ DÜZENLENMESİ Kalp Etkinliğinin Vücut İhtiyaçlarına Göre Düzenlenmesi 1. İntrensek Düzenleme ( Frank Starling Mek.) 2. Ekstrensek Düzenleme ( Otonom Sinirler İle) ** İNtrensek Düzenleme Kalbin Daha Çok Kendi İç Mekanizmaları İle İlgili İken Ektrensek Mekanizmalar Kalbin Dışından Kaynaklanan Mekanizmaları İlgilendirir 1.İntrensek (Otoregülasyon) Mekanizma: Diyastol Sonu Lif Boyu (Venöz Dönüş) Miyokardın Yükü (Afterload) Kasılma Frekansı Isı (Sıcaklık) 2.Ekstrensek Mekanizma: Otonom sinir sistemi Humoral faktörler O2 ve CO2 Katekolaminler Kasılmanın koordinasyonu Atrium sistolünün zamanlaması Ventriküler uyarı bölümü 1.İntrensek (Otoregülasyon) Mekanizma Venöz Dönüş: Kalp Gelen Kanın Hacminde Değişikliklere Karşı İç Kaynaklı Uyum Sağlama Yeteneğine Sahiptir Kalp Kası Doluş Sırasında Ne Kadar Gerilirse Kasılma Kuvveti De O Kadar Şiddetli Olur Kalp bazen 5 L bazen de L kanı dolaşıma pompalama yeteneğine sahiptir

8 7 Venöz kan artırıldığında kalp hemen buna cevap vermez İlk önce sistol sonunda volüm artışı gözlenir Diyastolde biriken kan miktarının artması ventrikül kasılma gücünü artırır Miyokardın Yükü (Afterload): Afterloadı arterlerdeki kan P belirler Kalp kardiyometri ile ölçülür ise arteryel kan basıncı yükseldiği zaman sol ventrikül hacminin arttığı görülür Bunun nedeni fırlatma fazının başlaması için gereken ventrikül P nin daha da artmış olması ve atım hacminin azalmasıdır Frank-Straling Yasası Ventriküllere normalden daha fazla kan akımı olunca, kalp kası çok gerilir Bu İse, Kalbin Daha Büyük Bir Kuvvetle Kasılmasına Neden Olur Bu durumda aktin ve miyozin flamentleri kuvvet oluşumu için neredeyse optimum derecede iç içe geçmiş duruma gelirler. Dolayısıyla ventrikül, pompalama kuvveti arttığı için normalin üzerindeki kanı kendiliğinden arterlere pompalar. Kalpte kas liflerinin uzunluğu uygulanan gerimde (preload) diyastol sonu (end diyastolic) hacimle orantılıdır Buna göre, kalbin kontraksiyon enerjisi kas liflerinin uzunluğuna bağlı olarak değişir Kalbin diyastol sonu hacmi artıkça, ventriküldeki gerimde arttığı için kasılma gücü yükselecektir Böylece sarkomerlerin boyunun değişmesiyle ortaya çıkan düzenlemeye heterometrik regülasyon denmektedir. Kalbe gelen kan miktarı artığı zaman aynı zamanda kalbe yüklenen fazla iş nedeniyle 0-30 saniye içinde kalbin metabolizması da artar Böylece kas liflerinin boyu ile ilgili olmayan bu düzenlemeye Homeometrik Regülasyon denir Kasılma Frekansı Genel olarak, dakikadaki kalp atım sayısı ne kadar fazla ise kalp o kadar çok kan pompalayabilir Fakat bu etki için önemli sınırlamalar vardır Kalp Hızı Hassas Bir Değerin Üzerine Çıkarsa Kalbin Kuvveti, Büyük Olasılıkla Kalp Kasındaki Metabolik Substratların Aşırı Kullanımına Bağlı Olarak Azalır Ayrıca iki kasılma arasındaki diyastol süresi öylesine kısalır ki, uygun miktarda kanın atriumlardan ventriküllere akması için zaman yetmez Bu nedenlerle, kalp kan pompalama yeteneğinin en üst düzeyine dakikada 100 ile 150 atım arasındaki bir kalp hızına erişir Kalp hızı sempatik uyarılar ile artırıldığı zaman kalbin kan pompalama yeteneği en yüksek düzeyine dakikada atım arasındaki hızlarda erişir. Bu farklılığın nedeni sempatik uyarıların sadece kalp hızını değil, kalp kuvvetini de artırmasıdır Aynı zamanda sistol kasılmasının süresini kısalttığı için de, diyastol sırasında dolmaya daha çok zaman sağlanmasıdır. Genellikle dakikada vurum arası normal sayılmaktadır Heyecanla kalp hızlandığı gibi, ani ruhi şoklar çok defa bradikardi yaratır Bu Etkilerin Frontal Lob, Hipotalamus Ve Vagusun Dorsal Çekirdeği Arasındaki Birleştirici Yollarla Sağlandığı Zannedilmektedir Frontal lobta Brodmann alanı no 13 ün ve hipotalamus arka çekirdeklerinin uyarılması kalbi hızlandırır

9 8 Solunum istemli olarak derinleştirilirse, kalp inspirasyonla hızlanır, ekspirasyonla yavaşlar Köpekte daha bariz olarak görülen bu değişiklik sinüs aritmisi olarak bilinir Bu olayın kalp ve solunum merkezlerinin yakınlı-ğından ve akciğerlerdeki gerilme reseptörlerinin, inspirasyon sırasında refleks yoldan, kardiyo-inhibitör merkezi inhibe etmelerinden doğduğu sanılmaktadır. Adrenalin ve tiroksin hormonları taşikardi yaratır Taşikardi hipertroidizmin başta gelen semptom-larındandır Miksödemde bradikardi görülür Kalbin vurum sayısı maksimum vagal uyarma ile dakikada a kadar indiği gibi, maksimum sempatik uyarma ile kadar çıkabilir Kan basıncı, Bainbridge refleksi, Bezold- Jarisch refleksi, O2 eksikliği gibi faktörlerin etkileri vardır. Isının Kalp üzerine Etkileri Yüksek Isı, Kalp Hızının Artmasına Neden Olur, Hatta Bazan Normalin İki Katına Çıkarır Düşük Isı Kalp Hızını Azaltır Bir İnsan C Sınırları İçerisinde Hipotermi Nedeniyle Ölüme Yaklaştığı Zaman Dakikada Birkaç Atıma Kadar Düşmesine Neden Olur Bu Etkiler Olasılıkla, Isının Kas Zarının İyonlara Geçirgenliğini Artırarak, Öz- Uyarılma Olayını Hızlandırmasına Bağlıdır Isının Orta Derecede Artması, Kalbin Kasılma Kuvvetini Çoğu Zaman Geçici Olarak Artırır Isının Uzun Süre Yüksek Kalması Kalbin Metabolik Sistemlerini Tüketerek Güçsüzlüğe Neden Olur Temperatürün 1 0 C Yükselmesi Vurum Sayısını Dakikada 20 Artırır 2.Ekstrensek Mekanizma Kalp sempatik ve parasempatik sinirler tarafından innerve edilir Her iki sisteme ait sinirler, aorta ve pulmoner arter başlangıcında bulunan plexus cadiacus u oluşturur Sag vagus S-A düğüm, sol vagus A-V düğümde dağılır Her ikisi kısmen de atriyumlarda dağılırlar; ventrikülleri innerve etmezler Parasempatik pregangliyoner lifler kalbin içindeki gangliyonlarda kesildikten sonra çok kısa postgangliyoner liflerle bu inervasyonu yaparlar Sempatik sinirler, sempatik gangliyonlardan başlıyan nn. accelerantes ile S-A ve A-V düğümlerine geldiği gibi, atriyum ve ventrikül kaskarında da yayılırlar. Kalp sinirleri içinde afferent ve afferent lifler bulunur. Kalp refleksleri Beyin Sapında İki Taraflı Yerleşmiş Olan Vazomotor Merkez; 1. Kalbi Hızlandıran (Kardiyo-Stimulatör) 2. Kalbi Yavaşlatan (Kardiyo-İnhibitör) Bu iki merkez arasında yoğun ilişki vardır. Kalp fonksiyonlarıyla yakından ilgili iki önemli afferent sinir vardır Cyon Siniri (depressor sinir): Kalp ve aorta yayındaki kan basıncına duyar barore-septölerden başlayan duysal sinir lifleri tavşanda ayrı bir sinir (Cyon

10 9 siniri), insanda ise n. vagus içinde seyreden depresor lifleri yapar Herring Siniri: A.carotis communisin ikiye ayrıdğı bölgede a. carotis internanın genişlemesinden ibaret bulunan sinus caroticus bölgesinden başlayarak, n. glosso-pharyingeus içinde bulbusa ulaşır 3.Kalp Refleksleri Afferent sinirlerin kalp faaliyetine refleks yoldan etkileri: Hering ve Cyon sinirleri uyarılırsa kalp yavaşlar (bradikardi), bu sinirler kesilirse kalp hızlanır Sinus caroticus bölgesinde basınç arttığı ya da üstten parmakla basınç yapıldığı zaman kalp aynı şekilde yavaşlar A. carotis communis bir klampla kapatılırsa, sinus caraticus bölgesinde kan basıncı düştüğü için kalp hızlanır (taşikardi) Vagus sinirleri kesilirse veya atropin verilirse bu etkiler kaybolur. Atriyum Gerilme Reseptörleri. A Tipi; Atriyum Sistolünde, B Tipi; Diyastol Sonunda Uyarılır (Venöz Dönüşün Çoğalmasıyla) - Artan Deşarjların Başlattığı Reflekslerle Vazodilatasyon - Arteryel Kan Basıncı Düşer - Kalp Frekansı Artar. Bainbridge Refleksi Sag atriyum ve v. cavada ani basınç artışı, vurum sayısı az olan bir kalbin hızlanmasına neden olur Bainbridge refleksi adı verilen bu refleks anastezi yapılmış hayvanlarda ve vurum sayısı yüksek olduğu zaman görülmez Sağ atriyumla v. cava çeperlerinde bulunan gerilme reseptörlerinin uyarılmasıyla başlar ve n. vagusun efferent liflerinden gelen inhibitör impulsların kaybolmasıyla, kalp hareketlerini hızlandırır Bu refkleks kalbin intrensek otoregülasyon mekanızmasına katılarak, kalp faaliyetini vena sisteminden gelen kan miktarına göre ayarlamaya yardım eder. Okülo-Kardiyak Refleks İnsanda göz kapakları üzerinde san kadar dıştan basınç yapılırsa, nabız yavaşlar Okülo-kardiyak refleks, özellikle vagus tonusu fazla olan kişilerde daha belirgin olarak mey-dana gelir Beşinci kafa çiftinin nazal bölgede uyarılması da kalpte refkleks inhibisyon yaratır Bezold-Jarisch Refleksi (Koroner Kemorefleks). Sol ventrikülün uyarılmasıyla arteryel basıncın azalmasıdır. İyonların Kalp İşlerliğine Etkileri K + iyonu. K + Konsantrasyonu Artışı (Hiperkalemi), Kalp Hızının Yavaşlamasına Neden Olur. Kalp Aşırı Genişleyerek Diyastolde Durur. Ca 2+ iyonu. Ca 2+ Kalpte Spastik Kasılmaya Yol Açar Ve Sonunda Kalbin Sistol Halinde Durmasına Neden Olur - Kalsiyum Sertliği (Kalsiyum Rigoru) Na + iyonu. Na + iyon konsantrasyonunun artması kalbin kasılma gücünü azaltır. Na + ve Ca 2+ iyonları yarışma halindedir -

11 10 Na + un artışı Ca 2+ un hücre içine girişini azaltır. Koroner Arter; %50 sağ %20 sol Koroner Arter Akımını Artıran Lokal Faktörler; Arter çeperi esnekliği Kanın Dokulara Dağılımı 1. Metabolik İhtiyaca Cevaben 2. Prekapiller Sfinkterler 3. Lokal Ve CNS Düzenleyiciler 4. Kitlesel Farklılıklar Sempatik; Enerji gereksiniminde artış Doku oksijen düzeyinde azalma H iyonu artışı K iyonu artışı Adenozin Nitrik asit Otonom Sinir Sisteminin Koroner Kan damarına etkileri Kanlanmayı artırır. Hiperemi nedeniyle vazokonstrüksiyon gerçekleştirir. Parasempatik; NABIZ Ach etkisi ile damar genişletme Frekans ileri derecede arttığında diyastol süresi kısalır. Koroner dolaşımın %70 i diyastolde gerçekleşir. Orta derecede frekans artışı miyokard metabolizmasını yükselterek koroner dolaşımı artırır. Her atımdaki kan hacmi Kan sütununu ilerletir. Aort çeperini genişletir. Genişleme tüm arterlerde nabız dalgası olarak devam eder. Hızı aortta 3-5 büyük arterlerde 6-8 küçük arterlerde m/sn dir. Nabız dalgasını yaratan ve söndüren faktörler; Kanın kalpten kesikli atılması Arteriyollerden kapillerlere geçerken karşılaştığı periferik direnç Ödem; Nedenlerİ; 1. Kapillar hidrostatik basınçta artma HPO 2. Kapillar kolloid onkotik basınçta azalma KOPi 3. İntersitisyel Hidrostatik basınçta azalma HPi 4. İnterstisyel kolloid onkotik basınçta artma VHPc 5. Lenf yetersizliği 6. Kapiller permeabilitede artmma KAPİLLAR Hidrostatik Basınç Artışı Toplar damarda kan akımını güçleştiren (Uzun süre ayakta durma kalp yetmezliği gibi) hipoksi PH düşmesi vb HB yi artırır. Kapillar OB Azalması Kan Proteinlerinin Azaldığı Durumlarda Yanık Böbrek Yetmezliği Karaciğer Sirozu Gibi Nedenlerden Kısaca Albümin Eksikliği Dolayısıyla Oluşur. Hücreler Arası OB Azalması Lenf Tıkanması

12 11 Kılcal Damar Gerginliğinin Artması Yangı Zehirli Hayvan Sokması Deri Altı Kas İçi İlaç Verilmesi Yanıklar Diyastolik Basınç Normal 80 Aralığı : Hipertansiyon Sistolik Basınç Normal: 120 Range : : Hipertansiyon kurban KAN BASINCINI ARTIRAN KİMYASAL MADDELER; 1. ADH 2. EPİNEFRİN 3. NOREPİNEFRİN 4. ANGİYOTENSİN II 5. Prostaglandin DÜŞÜRENLER; 1. Alkol 2. Nitrik Asit 3. Kinin 4. Histamin 5. Prostasilin ARTER BASINCI KONTROLÜ Kemoreseptörler; O2 eksilir CO2 veya H artarsa karotis arter bifurkasyonu ve aorttaki kemoreseptörler uyarılır. Herring ve vagus siniriyle NTS ye ulaşılır ve kan basıncı yükseltirlir. Arteriyal Refleksler Kan hacmi artışıyla atriyumlar gerilir. Atriyumlardaki düşük basınç reseptörleri uyarılır. Böbrek uyarılır sıvı artışı artırılır ve kan basıncı düşer. Osmolalite Etkisi 1. Terleme İshal Ve Fazla İdrar Sonucu Dehidrasyon Oluşur. 2. Sıvı Kaybından Ötürü Kan Basıncı Düşer Sıvı Osmolalitesi Artar. 3. Susama Merkezi (Hipotalamus) Uyarılır 4. Su İçilir 5. Extracelluler Sıvı Artar. 6. Hipotalamusun Arka Lobundan Hipofize Sinyal Göndererek ADH Salınımı Artırılır Ve Su reabsorbsiyonu artırılarak kan basıncı artırılır. Ekstra Sellüler Sıvı Hacmi İçin Tuzun Önemi Fazla tuz osmolaliteyi artırır. RAA sistemi önemli Kan basıncı= dakika hacmi periferik arteriyol direnci A-Periferik Direnci -Oluşturan Faktörler 1-Damar Çapı: Daralırsa Basınç Yükselir. Damar Düz Kaslarını Sempatiksinirler Regule Eder Ve Nor Epinefrin Salarlar Bu Damarları Daraltır. Epinefrin, Anjiyotensin II, ADH: Daraltıcı Etki Histamin, Bradikinin,Nitrık Oksit, Atrial Anatriuretik Faktor: Genişletici Etki 2-Vizkosite (Kalınlık, Akışkanlık, Yapışkanlık)Artarsa Basınç Artar, Hemtokrit Artışı Vizkositeyı Artırır. B-Kan Damarlarının Elastikiyeti: Damar Duvarının Elastikiyeti Şok Absorbe Edici Olarak Rol Oynarlar Ve Ani Sistolik Basınç Yükselmesini Azaltır.Arteriyoskleroz Elastikiyeti Azaltacağından Basıncı Artırır C- Kan Volümü: Kan Volumu Azalırsa Basınç Azalır (Aşırı Terleme) x

13 12 Volum Artışı Basıncı Artırı.Aşırı Tuz Alımı Su Tutulumunu Artırır, Basınc Artar. D- Dakika Hacmi: A)Venüller; Sempatiksinir Uyarılması Venüllerde Büzülmeye, Kalbe Dönen Kan Miktarında Artmaya Neden Olarak Basıncı Artırır. Sempatik Tonus Azalırsa Basınc Azalır. B) Kalbin Kasılma Gücü Ve Atış Sayısı C)Dolaşan Kan Hacmi: Su Ve Tuz Tutulumu Basıncı Artırır. POSTÜR DEĞİŞİMİ 1 1. Baş aşağı sürekli duruş 2. Baroreseptör refleks 3. Kalp atım sayısında azalma POSTÜR DEĞİŞİMİ 2 1. Uzun süreli ayakta durma 2. Venöz basınç artışı 3. Kapiller uçta venöz dönüşte zorluk 4. Ödem

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV KAN AKIMININ KONTROLÜ Nöronal Humoral Lokal Otonom Sinir Sistemi Plazma Epinefrin, Anjiyotensin II, Vazopressin, İyonlar Akut Kontrol DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV Uzun Süreli Kontrol Dr. Nevzat KAHVECİ

Detaylı

Kardivasküler Sistem

Kardivasküler Sistem Kardivasküler Sistem Kalp Fonksiyonları Kan damarları yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu oluşan artık maddeler ve CO 2 nin dokulardan uzaklaştırılmasında

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ. Dr. Güvenç Görgülü

DOLAŞIM SİSTEMİ. Dr. Güvenç Görgülü DOLAŞIM SİSTEMİ Dr. Güvenç Görgülü Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe tekrar geri dönen kapalı bir boru

Detaylı

KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM (KVS) FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kalp Kasının Fizyolojik Anatomisi Kalp kası bölünen, bir araya gelen ve tekrar ayrılan kalp kası liflerinden

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ KALP-DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM (KVS) FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kalp-dolaşım sistemi KVS ORGANİZASYONU KVS kalp ve kan damarlarından oluşmuş bir sitemdir. Kalp; Kanı damarlara

Detaylı

Spor fizyolojisi. Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Malatya/2015

Spor fizyolojisi. Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Malatya/2015 Spor fizyolojisi Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Malatya/2015 DOLAŞIM SİSTEMİ Dolaşım sistemi; kanın damarlar içerisinde belirli bir basınç

Detaylı

EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD

EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD Kuvvet-Çabukluk (sprint) egzersizleri Atmalar: gülle, çekiç, vb Halter egzersizleri Atlamalar: yüksek, sırıkla, tek adım,

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 )

9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ. 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) 9.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 7.Ünite Yaşam Bulguları NABIZ 17.18.19. Hafta ( 6-24 / 01 / 2014 ) NABIZ 2 Kalbin sol ventrikülünün kasılmasıyla aorta gönderilen kanın neden olduğu basınç artışına karşı,

Detaylı

ARTER BASINCININ DÜZENLENMESİ

ARTER BASINCININ DÜZENLENMESİ OHM YASASI P = Q x R DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Debisi = x Dr. Nevzat KAHVECİ Hızı Atım Hacmi = x x ARTER BASINCININ DÜZENLENMESİ OHM YASASI P = Q x R Santral Venöz Santral venöz basınç, sağ atrium

Detaylı

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr

Fizyoloji Anabilim Dalı. Elektro Kardio Grafi. Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr Başkent ş Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Elektro Kardio Grafi Dr. Sinan Canan scanan@baskent.edu.tr 23.11.2004 Elektrokardiogram (EKG): Kalbin Elektriksel Aktivitesi Elektro[elektrik]kardio[kalp]gram[yazdırma]

Detaylı

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Prof Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Akciğer hacim ve kapasiteleri Solunum zarı ve özellikleri Pulmoner basınç ve dolaşım Pulmoner

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER EGZERSİZ VE TERMAL STRES Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER TERMAL DENGE ısı üretimi BMH Kas etkinliği Hormonlar Besinlerin termik etkisi Postur Çevre ısısı Vücut ısısı (37 o C±1) ısı kaybı konveksiyon, radyasyon,

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR FİZYOLOJİ İNSAN VÜCUDUNU OLUŞTURAN SİSTEMLER NASIL ÇALIŞIYOR? ANATOMİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOFİZİK BİYOKİMYA EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ EGZERSİZ ESNASINDA SİSTEMLER NASIL

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN EGZERSİZE UYMU

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN EGZERSİZE UYMU KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN EGZERSİZE UYMU GİRİŞ Aerobik yolla enerji üretiminde besin maddelerinden ATP resentezi için ortamda yeterli miktarda oksijen bulunması gereklidir. Oksijen akciğerler yoluyla kana

Detaylı

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI T.C B.E.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hem.BURCU ER EKG Kalbin çalışması sırasında oluşan

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ. Düz Kas. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı KAS FİZYOLOJİSİ İ İ İ Düz Kas Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com www.sinancanan.net net Düz Kas Kalp kası İskelet kl kası Düz kas Düz Kas Düz

Detaylı

KARDİOVASKÜLER SİSTEM ve EGZERSİZ

KARDİOVASKÜLER SİSTEM ve EGZERSİZ KARDİOVASKÜLER SİSTEM ve EGZERSİZ 1.KARDİOVASKÜLER SİSTEM Kardiovasküler sistem (dolaşım sistemi) vücudumuzda kanın taşınmasından sorumlu olan kalp, kan damarları ve kandan oluşan sistemdir. Kalbin Yapısı

Detaylı

Biyomedikal İşaret İşleme

Biyomedikal İşaret İşleme Biyomedikal İşaret İşleme Genel Ölçüm Sistemi Ölçüm sistemi blok diyagramı BME 423 Biyomedikal İşaret İşleme I 1 Biyomedikal İşaret İşleme Genel Ölçüm Sistemi BME 423 Biyomedikal İşaret İşleme I 2 Biyomedikal

Detaylı

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder

Temel EKG. Prof. Dr. M. Remzi Önder Temel EKG Prof. Dr. M. Remzi Önder VII.Ege Dahili TK, 4 Nisan 2008 EKG (Elektrokardigram) kalbin sadece elektriksel işlevlerini gösterir. Kasılma gücü hakkında bilgi vermez. Kalp yetersizliği tanısında

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

DOLAŞIM VE VÜCUT SAVUNMASI

DOLAŞIM VE VÜCUT SAVUNMASI DOLAŞIM VE VÜCUT SAVUNMASI Tek hücreli canlılarda ve çok hücreli olup da hücreleri dış ortamla sıkı ilişkide olan canlılarda (hidra, planarya) özel bir dolaşım sistemi yoktur. Çünkü bunlarda gerekli maddeler

Detaylı

KAN BASINCI (TANSĐYON) Prof. Dr. Erdal ZORBA

KAN BASINCI (TANSĐYON) Prof. Dr. Erdal ZORBA KAN BASINCI (TANSĐYON) VE SAĞLIK Prof. Dr. Erdal ZORBA KAN BASINCI (TANSĐYON) VE SAĞLIK Kalbimiz günde 24 saat hiç durmamaksızın kan pompalama görevini yerine getirir. Kan basıncı, kalbin kanı vücudun

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı EGZERSİZ Fizyolojisi Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Kaslarda güç, kuvvet ve dayanıklılık Maksimum kasılma kuvveti 3-4 kg/cm2 kesit alanı

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji Homeostasi

Ayxmaz/biyoloji Homeostasi Homeostasi - Değişen dış koşullara rağmen nispeten sabit bir iç fizyolojik ortamı sürdürme sürecidir. -Böylece vücut organlarının, normal sınırlarda verimli bir şekilde çalışması sağlanır. İki ana kontrol

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler KAN VE EGZERSİZ KAN VE EGZERSİZ ASİT-BAZ DENGESİ VE EGZERSİZ - Damarlarda dolaşan kırmızı renkli sıvıya kan adı verilir. - Vikoz bir sıvıdır. - Sudan daha koyu ve yoğundur. - Suyun vizkositesi 1.0 - Kanın

Detaylı

Şekil : Açık Dolaşım Şeması

Şekil : Açık Dolaşım Şeması DOLAŞIM SİSTEMLERİ Çok hücreli canlılarda, alınan besinlerin ve oksijenin hücrelere ulaştırmak ve artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak için bir taşıma sistemine ihtiyaç vardır. Hayvanlarda bu işlemleri

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Egzersiz sırasında çalışan kaslar, ihtiyaç duydukları enerji için oksijen (O 2 ) kullanır ve karbondioksit (CO 2 ) üretir. Akciğerler, hava ile kanın karşılaştığı ı organlardır.

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA...

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... 1 1.1. FİZYOLOJİ NEDİR?... 3 1.2. İNSAN VÜCUDUNUN YAPISAL ORGANİZASYONU... 4 1.2.1. Kimyasal Düzeydeki Organizasyon... 5 1.2.2. Hücresel Organizasyon...

Detaylı

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

EKG. Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD EKG Ahmet Eroğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sunu Planı EKG tanımı ve normal EKG EKG nasıl incelenir EKG örnekleri Anestezi ve EKG Sonuç 2 Elektrokardiyogram (EKG) nedir?

Detaylı

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça fazla bulunur. Sadece iskelet kasları toplam a ırlı ın

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Eferent sinir sistemi ve görevleri Yollar, reseptörler ve kullanılan aracı

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum

EKG Değerlendirme 1. Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum EKG Değerlendirme 1 Doç. Dr. Selahattin KIYAN EKG Kursu Erzurum Tarihte EKG Wilhelm Einthoven 1903 ilk elektriksel akt. Kaydı 1908 de sistemi tamamlıyor. İlk MI tanımı 1909.. 1930larda standart derivasyon

Detaylı

Normal EKG Normal EKG Nasıl Olmalıdır? Kalp Hızı: 60 100/dakika Ritim düzenli olmalıdır P dalgası: aynı derivasyonda yer alan tüm p dalgalarının morfolojisi aynı olmalıdır Her p dalgasından önce bir

Detaylı

Kardiyak Anatomi ve Fizyoloji Dr.Canan Balcı

Kardiyak Anatomi ve Fizyoloji Dr.Canan Balcı Kardiyak Anatomi ve Fizyoloji Dr.Canan Balcı Kalp Göğüs boşluğunda mediastinum anteriorda bulunur. Akciğerlerle her iki taraftan sarılan, arkada özefagus, aorta descendens, ductus torasikus ve kolumna

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

SPOR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

SPOR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ SPOR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A ADAPTASYON : Uyum. AEROBİK : Oksijenli. AFFERENT : Duyu. AGRESİF : Saldırgan. AKLİMATİZASYON : İklime (yüksekliğe) uyum. AKTİN : Kas kasılmasında rol oynayan bir protein çeşidi.

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ CALILIK (hayat) NEDİR? FİZYOLOJİ Yaşamın başlangıcı- gelişimi ve ilerlemesini

Detaylı

8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi

8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi ÜNİTE 8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Nefronların yapısını ve idrar oluşumunu, Glomerul filtrasyon hızı ve klirens kavramını, Jukstaglomeruler aparatus ve renin-anjiotensin

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Dolaşım sistemi, Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ I. Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım

Dolaşım sistemi, Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ I. Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ I Dr. Nevzat KAHVECİ 2009 Dolaşım sistemi, O 2 ve CO 2 taşınması Sindirim sisteminden besinlerin alınıp gerekli yerelere taşınması Fazla su ve metabolik artıkların böbreklere

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F 601 2 Teorik,

Detaylı

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman

Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman EKG KÖŞESİ Serpil ABALI Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), Okutman Güzelbahçe sok. No:20, 34365 Nişantaşı/İSTANBUL Tel: 0212 311 36 06

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI VE FİZYOLOJİSİ FİZYOLOJİSİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlılığın sürdürülebilmesi için vücuda oksijen alınması gerekir. Solunumla alınan oksijen, kullanılarak metabolizma sonucunda karbondioksit açığa

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR

Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Dr. Oya İtil DEÜTF Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi Göğüs Hastalıkları AD- İZMİR Kardiyovasküler sistem regülasyonu Lokal Refleks Santral regülasyon Otonom sinir sistemi Sempatik Parasempatik Kalp:

Detaylı

EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA

EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA EGZERSİZ SONRASI TOPARLAMA Normale dönüş-performans ilişkisi Ne kadar hızlı? Egzersiz sonu toparlanmanın amacı... Tüm vücudu ve kasları dinlendirmek, egzersiz öncesi şartları yeniden hazırlamaktır. Kısa

Detaylı

SPOR FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ

SPOR FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ SPOR FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ Kelime anlamı olarak Physi doğa ology nın araştırılması anlamına gelir. Bir nesne veya varlığın canlı olarak tanımlanabilmesi ve fizyolojinin kapsamına girmesi için belli koşullar

Detaylı

3. MATERYAL VE METOD

3. MATERYAL VE METOD 1 TÜRK GÜREŞ MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN GÜREŞÇİLERDE ATRİOVENTRİKÜLER İLETİM ANORMALLİĞİ GÖRÜLME SIKLIĞI VE BU ANORMALLİĞİN ATRİYUM HİPERTROFİSİYLE İLİŞKİSİ *Arş.Gör. Serkan HAZAR ** Yrd.Doç. Dr. Haluk KOÇ

Detaylı

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ

Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri. Dr Erdal YILMAZ Aritmilerin elektrokardiyografik tanısı ve tedavileri Dr Erdal YILMAZ Tanı yöntemlerinin gelişmesi Kardiyak cerrahi sonrası aritmilerin sık görülmesi Disritmi : Ritm düzensizliği Aritmi : Ritm yokluğu

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı Solunum İşlevlerinin Düzenlenmesi Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı Solunum düzenlenmesinde temel amaç; Organizmaya O 2 sağlamak, Metabolizma sonucu oluşan CO 2 i akciğerler aracılığı ile

Detaylı

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri KAS DOKUSU Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri Kasın Fonksiyonu Hareket Solunum Vücut ısısının üretimi İletişim Organların kontraksiyonu

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ. Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ. Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Lilly Konuşmacı: Lundbeck Sunum

Detaylı

SĐSTEMĐ VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA

SĐSTEMĐ VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA KALP-DOLAŞIM SĐSTEMĐ VE EGZERSĐZ Prof. Dr. Erdal ZORBA KALP DOLAŞIM SĐSTEMĐ VE SAĞLIK Günümüzde endüstrileşmiş ülkelere baktığımızda kalp damar hastalıklarının %45 den daha büyük bir oranda ölüm nedeni

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ MİTRAL DARLIĞI Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ Mitral darlığı Kaç yaprakçık var? Anterior Posterior Anüler çevresi 10 cm Kapak alanı 5-6 cm2 NORMAL MİTRAL KAPAK ANATOMİ Mitral anülüs fibröz ve müsküler dokunun

Detaylı

KAS FİZYOLOJİSİ ve EMG

KAS FİZYOLOJİSİ ve EMG KAS FİZYOLOJİSİ ve EMG 1 İskelet kası (%40) Kalp kası Düz kas (%10) Kalp kası Çizgili kaslar Düz kaslar: Damarların içinde, miyofilamentler düzenli değildir 2 1 İskelet Kasları Beyaz kaslar (rengi glikojenden)

Detaylı

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakım Prensipleri Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakımda Bakımda Takip Edilen Parametreler EKG (ritm, ST değişiklikleri) Arteriyel

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

ENERJİ METABOLİZMASI

ENERJİ METABOLİZMASI ENERJİ METABOLİZMASI Soluduğumuz hava, yediğimiz ve içtiğimiz besinler vücudumuz tarafından işlenir, kullanılır ve ihtiyaç duyduğumuz enerjiye dönüştürülür. Gün içinde yapılan fiziksel aktiviteler kalp

Detaylı

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler Kardiyovasküler (kalp-damar veya dolaşım) sistemi, kanı bütün vücuda dolaştıran organlar

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM. Fen ve Teknoloji-4.sınıf

1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM. Fen ve Teknoloji-4.sınıf 1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM Fen ve Teknoloji-4.sınıf A. DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İSKELET Kemiklerden oluşan ve eklemlerle bağlanan, vücudumuzun dik durmasını ve hareket etmesini sağlayan yapıya

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

FİZİKSEL ETKİNLİĞİN SAĞLIK ÜZERİNE YARARLARI Doç. Dr. Ferda GÜRSEL

FİZİKSEL ETKİNLİĞİN SAĞLIK ÜZERİNE YARARLARI Doç. Dr. Ferda GÜRSEL FİZİKSEL ETKİNLİĞİN SAĞLIK ÜZERİNE YARARLARI Doç. Dr. Ferda GÜRSEL 1 MESAJLAR! Fiziksel etkinlik (FE) ve iyi bir fiziksel uygunluk, hastalık riskini azaltır uygun sağlık ve iyi olma haline katkıda bulunur.!

Detaylı

SİNİR HÜCRELERİ. taşınması çevresel sinir sistemi tarafından meydana getirilen sinir hücreleri tarafından gerçekleştirilir.

SİNİR HÜCRELERİ. taşınması çevresel sinir sistemi tarafından meydana getirilen sinir hücreleri tarafından gerçekleştirilir. SİNİR HÜCRELERİ Sinir hücreleri nöron adını alır.hayvanlarda değişik görevler üstlenen nöronlar örneğin deniz anemonunda bir sinirsel ağ oluşturmuştur.tentaküllerin hareketi bu sinir ağı tarafından kontrol

Detaylı

TAŞİDİSRİTMİLER Dr. Cenker EKEN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Taşikardi Oluşum Mekanizmaları Değişmiş otomasite Anormal otomasite Artmış otomasite Re-entry Tetiklenmiş Aksiyon

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (11 KASIM 2013-31 ARALIK 2013) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD ATRİYAL FİBRİLASYON MEKANİZMALARI ve KLİNİK ÖZELLİKLERİ Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Paroksismal AF; 7 gün içinde spontan düzelen rekürren AF. Elektriksel

Detaylı

VİTAL BULGULAR. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

VİTAL BULGULAR. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı VİTAL BULGULAR Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Vital? vital Lat. Canlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili. Kalp tepe atımı O2 Satürasyonu Kan basıncı Solunum

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (17 KASIM 2014-09 OCAK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON HASTA BİLGİLERİ

ATRİYAL FİBRİLASYON HASTA BİLGİLERİ ATRİYAL FİBRİLASYON HASTA BİLGİLERİ Atriyal fibrilasyon en sık gözlenen sürekli ritm bozukluğudur. Türkiye de yapılan çalışmalarda elde edieln veriler ülkemizde de en az 60000 kişide bu hastalığın olduğunu

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

GEBELİKTE FİZİKSEL AKTİVİTE ve EGZERSİZ

GEBELİKTE FİZİKSEL AKTİVİTE ve EGZERSİZ GEBELİKTE FİZİKSEL AKTİVİTE ve EGZERSİZ Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Fiziksel Aktivite Gebelikte oluşan değişiklikler ile başetmenin en kolay

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı