Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi"

Transkript

1 Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Analizi Tansel Tokmak 1, Adnan Ünalan 1, Recep Çiçek 2 1 Niğde Üniversitesi, Ulukışla Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Ulukışla / Niğde 2 Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Niğde Özet Bu araştırmada, Niğde ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin ekonomik analizi amacıyla basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilen 100 işletmede yüz yüze yapılmış anket bilgileri kullanılmıştır. Örnek işletmeler; 3 gruba (1.grup 5-14 baş, 2.grup baş ve 3. grup 30 baş ve üzerinde sağmalı bulunan işletmeler) ayrılmıştır. Araştırma sonucunda; aktif sermaye içinde arazi sermayesinin payı %6,68, bina sermayesi payı %32,65, hayvan sermayesi payı ise %39,29 olarak bulunmuştur. Hayvansal üretim değerinin %67,95 i sütten elde edilmiştir. İşletme toplam masraflarının %86,10 u değişen masraflardan oluşurken, %13,90 u sabit masraflardan oluşmuştur. İşletme başı brüt kar 1. grup işletmeler için TL, 2. grup işletmeler için TL ve 3. grup işletmeler için ise TL olmuştur. Ayrıca, işletme başına düşen süt sığırcılığı geliri 1. grup işletmeler için TL, 2. grup işletmeler için TL ve 3. grup işletmeler için ise TL bulunmuştur. Bu sonuçlar, işletmelerde sağılır süt ineği sayısının artışıyla birlikte hem hayvan başına elde edilen süt miktarının hem de buna bağlı olarak işletmelerin karlılığının arttığını göstermektedir. Anahtar kelimeler: Niğde, Süt sığırcılığı, Ekonomik analiz Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Niğde In this study, it was investigated economical analysis of dairy cattle farming in Niğde region. In the research, the results of a survey obtained from face to face interviews and selected 100 farms by simple random sampling method which were used as a material. Dairy cattle farms were categorized 3 different groups according to number of milking cows (1 st group: 5-14 heads of milking cows, 2 nd group: heads of milking cows, 3 th group: 30+ heads of milking cows). As a results of the study, the rates of land capital, building capital and animal capital in active capital were found as 6,68%, 32,65% and 39,29% respectively. The 67,95% of Animal Production Value was provided from milk production. The 86,10% and 13,90% of total management costs came from changeable and constant costs, respectively. Gross profits of the farms were found as Turkish Lira (TL), TL and TL for the 1 st, 2 nd and 3 th farm groups, respectively. Besides, the means of dairy incomes per farm were TL, TL and TL for the 1 st, 2 nd and 3 th farm groups, respectively. These results showed that increasing by the number of milking cows in the farms, both milk yields per cows and the profits depending on milk production of the farms were also increased, either. Key words: Niğde, Dairy cattle farming, Economic analysis Giriş Niğde ilinde tarım, halkın birinci derecede geçim kaynağını oluşturmaktadır. Tarımın, ilin ekonomisine katkısı %38 dir. İlde, toplam çiftçi hane sayısı olup, bunun hanesi hem hayvansal hem de bitkisel üretim yaparken, hanesi 118

2 yalnızca hayvansal üretimle uğraşmaktadır. Niğde ili 2008 yılı tarımsal üretim değerleri incelendiğinde, tarımsal üretim değerinin toplam TL olduğu bu değerin yaklaşık %25 inin hayvansal üretim değeri ( TL), %75 inin de bitkisel üretim değeri ( TL) olarak gerçekleştiği görülmüştür (URL, 2009). Niğde bölgesinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, daha önceleri verimi düşük hayvanlarla, düşük verimli meralarda ve küçük aile işletmeleri halinde yapılmaktayken, özellikle son senedir daha yüksek verimli hayvanlarla, çiftlik ortamında daha büyük işletmeler halinde yapılmaya başlanmıştır. Niğde ilinde hayvansal üretim değerini artırmak için öncelikli olarak süt sığırcılığından elde edilen süt miktarının artırılması ele alınmalıdır. Bu da ancak, hayvan sayısının artırılması özellikle de yüksek verimli sığır ırklarının damızlık olarak kullanılmasıyla mümkündür. Son yıllarda bu yönde önemli gelişmeler olmuştur. Şöyle ki, Niğde Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre 1997 yılında toplam sığır sayısının %16 sı kültür ırkı, %40 ı yerli ırk iken 2008 yılında bu oranlar %63 ü kültür ırkı, %7 i yerli ırk şeklinde olmuştur (Çizelge 1). Bu duruma paralel olarak, İlin 1996 yılında kg olan toplam süt üretimi yaklaşık %33 artışla 2008 yılında kg a çıkmıştır. Üretilen sütün %6 sı koyun ve keçilerden elde edilirken %94 ü ise sığırlardan elde edilmiştir (URL, 2009). Çizelge 1. Niğde Bölgesi Büyükbaş Hayvan Sayısı Baş % Baş % Baş % Baş % Yerli Irk , , , ,99 Melez , , , ,90 Kültür Irkı , , , ,07 Manda 46 0, , , ,04 TOPLAM Bu çalışmanın amacı; Niğde bölgesinde süt sığırcılığı yapan işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizinin yapılarak, işletmelerdeki mevcut durumum ortaya konulması, olası sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne dönük öneriler ortaya koymaktır. Materyal ve Yöntem Materyal Araştırmada materyal olarak Niğde bölgesinden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 100 adet süt sığırcılığı işletmesinden yıllarında anket yoluyla alınan veriler kullanılmıştır. Çalışmada, işletmelerdeki sağmal hayvan varlığı dikkate alınarak, sağmal sayısı 5 baş ve üzerinde olan işletmeler değerlendirilmiştir. Örnek olarak alınan işletme sayıları Çizelge 2 de verilmiştir. 119

3 Çizelge 2. Anket Yapılan Yerler ve Örnek Alınan İşletme Sayıları İlçeler Kasaba/Köy İşletme Sayısı Merkez Merkez 2 Gölcük 6 Bağlama 4 Konaklı 6 Alay 7 Ovacık 3 Edikli 8 Hasaköy 2 Aktaş 1 Sazlıca 6 Altunhisar Merkez 4 Yakacık 3 Ulukışla 2 Bor Merkez 2 Kemerhisar 4 Bahçeli 2 Çukurkuyu 6 Kızılca 2 Çamardı Merkez 3 Bademdere 4 Demirkazık 1 Çiftlik Merkez 5 Bozköy 5 Azatlı 2 Ramat 1 Divarlı 2 Ulukışla Merkez 2 Eminlik 2 Ovacık 3 TOPLAM Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden alınan bilgilere göre; bölgede 5 baş ve üzerinde sağmalı olan işletmelerin sayısı yaklaşık 1000 adettir. Bu veri esas alındığında; 1000 hedef kitle büyüklüğü için, %10 örnekleme hatası ve %95 güven düzeyinde yapılacak bir çalışma için örnek sayısı aşağıda verilen formül (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004) ile 88 olarak hesaplanmıştır. Ancak, hatayı düşürmek amacıyla çalışmada kullanılacak örnek sayısı 100 olarak belirlenmiştir. 2 N. t. p. q n 2 2 d.( N 1) t. p. q n: örnek büyüklüğü N: Populasyon büyüklüğü (1000) t: %95 güven aralığında t cetvel değeri (1,96) p: 0.5 (%50 görülme sıklığı) q: 0.5 (%50 görülmeme sıklığı) d: Örnekleme hatası (0,10) Yukarıdaki bilgiler ışığında, işletmeler 3 grup şeklinde incelenmiştir. 1. grupta 5-14 baş sağmala sahip toplam 80 işletme 2. grupta baş sağmala sahip toplam 120

4 15 işletme ve 3. grupta 30 baş ve üzerinde sağmala sahip toplam 5 işletme olmak üzere toplam 100 işletme belirlenmiştir. Yöntem Çalışmada; Arazi sermayesinin tespiti için inceleme bölgesindeki cari alım-satım değerleri, Bina sermayesi kıymet takdirinde, yeni inşa edilen binalar için işletme sahibinin beyan ettiği maliyet bedeli, (eski binalar için yıpranma durumları dikkate alınarak yeni inşa bedelleri), Hayvan sermayesi için hayvanların verim ve yaş durumlarına göre yöredeki alışsatış fiyatları ve çiftçinin beyanı, Alet-makine sermayesinin kıymet takdirinde, yeniler maliyet bedeli üzerinden, eskiler hali hazır durumdaki alış-satış fiyatları, Eldeki para mevcudu için işletme borç ve alacaklarının belirlenmesinde çiftçilerin beyanı, Arazi sermayesi hem hayvan yemi üretilen arazinin hem de süt sığırcılığında kullanılan hayvan barınağı arazisinin sermayesi olarak iki şekilde tespit edilmiştir (Dellal ve ark, 2002). İncelenen işletmelerde; arazi, bina, hayvan, alet-makine, yardımcı madde varlığı ve para mevcudundan oluşan işletme sermayesi, unsurları itibariyle ayrı ayrı hesaplanmıştır. İşletmelerin Gayri Safi Üretim Değeri (GSÜD) olarak Hayvansal Üretim Değeri (HÜD) alınmıştır. Daha sonra bu verilerden Gayri Saf Hasıla (GSH), Sabit İşletme Masrafları (SİM) ve Değişen İşletme Masrafları (DİM), Brüt Kar (BK), Saf Hasıla (SH) ile Ekonomik Rantabilite (ER) ve Mali Rantabilite (MR) değerleri hesaplanmıştır. İşletmelerin GSÜD, HÜD ve hayvan sermayesinde meydana gelen prodüktif değer artışların toplamından hesaplanmıştır. İşletmeler sadece süt sığırcılığı açısından incelendiğinden diğer tarımsal gelirler dikkate alınmayıp, GSÜD olarak işletme dışı tarımsal gelir ve konut kira bedeli ilave edilmemiş HÜD, GSÜD olarak kabul edilmiş ve GSH değerleri hesaplanmıştır. İşletme masrafları; değişen ve sabit işletme masrafları olarak hesaplanmıştır. DİM, hayvansal üretimin değişen masrafları olarak belirlenmiştir. GSÜD den, DİM lerin çıkarılmasıyla BK, GSH den İşletme Masraflarının (İM) çıkarılmasıyla da SH bulunmuştur. Bu araştırmada Tarımsal gelir (TG) süt sığırcılığından elde edilen gelir olup, SH ve aile iş gücü ücret karşılığından borç faizleri düşüldükten sonra bulunmuştur. Ekonomik Rantabilite (ER) ve Mali Rantabilitenin (MR) bulunmasında aşağıdaki formüller kullanılmıştır (Dellal ve ark, 2002). ER (İşletme Sermayesi Rantabilitesi) = (Saf Hasıla /Aktif Sermaye) x 100 MR (Öz Sermaye Rantabilitesi) = [Saf Hasıla - (Borç Faizi + Kiracılık Ortakçılık Payları) ] / Öz Sermaye x 100 Bulgular İncelenen işletmelerde yetiştiricilik açısından önemli sayılabilecek bazı değerler aşağıda verilmiştir (Çizelge 3). Bu çizelgeden; işletmelerdeki sağmal hayvan sayısının artışıyla birlikte doğum oranı, ölüm oranı ve süt veriminde iyileşmeler olduğu, 121

5 ekonomik ömür de ise düşüş olduğu görülmektedir. Çizelge 3. İşletmelerdeki Süt Sığırlarına Ait Bazı Teknik Veriler Teknik Veriler 5 14 Baş Baş 30+ Baş Ortalama Ekonomik ömür (yıl) 7,06 6,93 5,80 6,97 Doğum oranı (%) 93,86 95,16 96,62 94,19 Ölüm oranı (%) 8,36 6,66 6,66 8,02 Ort. lak. süt verimi (lt) İncelenen işletmelerin ekonomik analizinde kullanılan sermaye çeşitlerine ait elde edilen değerler aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir (Çizelge 4-14). Sermaye Bilgileri Arazi Sermayesi Çizelge 4. İşletmelerin Arazi Sermayesi İşletme Grupları Bitkisel Üretim Arazisi Hayvan Yemi Üretim Arazisi Hayvan Barınağı Arazisi Toplam İşletme Arazisi (TL) % (TL) % (TL) % (TL) % 5 14 Baş , , , Baş , , , Baş , , , İşletme Ort , , , Çizelge 4 teki değerler incelendiğinde; işletmelerde toplam arazi sermayesinin büyük bir kısmını bitkisel üretime ayrılan arazi sermayesinin oluşturduğu, işletmelerdeki sağmal hayvan sayısının artışıyla birlikte hayvan yemi üretim arazisi sermayesinin payının da önemli ölçüde arttığı (1. grup işletmelerde yaklaşık %9 iken 3. grup işletmelerde %35 e çıktığı) görülmektedir. Bina Sermayesi Çizelge 5. İşletmelerin Bina Sermayesi Toplam Maliyet Değeri Yapılar % Konut ,25 Ahır ,25 Samanlık+Yem Dep ,707 12,17 Ambar ,86 Diğer ,47 İşletme Ort * Diğer: Küçük ağıl, Kümes, Köpek barınağı v.b. Çizelge 5 ten işletmelerde genel olarak bina sermayesinin büyük bir kısmını yaklaşık %58 ile konutlar oluştururken, %25 lik kısmını ise ahırların oluşturduğu görülmektedir. 122

6 İşletme Sermayesi Çizelge 6. İşletmelerdeki Hayvanların Çağlarına Göre Oranı Hayvan Varlığı 5 14 Baş (%) Baş (%) 30+ Baş (%) Ortalama (%) Boğa 0, ,72 İnek 37,79 32,72 31,04 36,69 Düve 17,01 31,35 31,62 19,90 Tosun Dana 21,08 13,31 18,88 19,80 Dişi Buzağı 12,22 9,21 8,73 11,59 Erkek Buzağı 11,00 13,41 9,73 11,30 Çizelge 6 dan incelenen işletmelerdeki hayvanların çağlarına göre oranları incelendiğinde; mevcut hayvan varlığının yaklaşık %37 sinin inek, %20 sinin düve, %20 sinin erkek ve dişi dana, %23 ünün ise erkek ve dişi buzağı olduğu görülmektedir. Çizelge 7. İşletmelerdeki Büyükbaş Hayvan Sermayesi Hayvan 5 14 Baş Baş 30+ Baş Toplam Ort. Çağları Boğa ,20 0 0,00 0 0, ,59 İnek , , , ,79 Düve , , , ,84 Tosun 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Dana , , , ,78 Dişi Buzağı , , , ,37 Erkek Buzağı , , , ,63 Toplam İşletme Ort Çizelge 7 den işletmelerde hayvan sermayesi içerisinde inek sermayesi payının yaklaşık %52 ile beklenildiği şekilde ilk sırada olduğu bunu sırasıyla düve (%32), dana (%9), buzağı (%7) ve boğa (%1) sermayelerinin takip ettiği görülmektedir. Çizelge 8. İşletmelerin Hayvan Sermayesi İle İşletme Sermayesinin Durumu Ortalama 5 14 Baş Baş 30+ Baş Sermayeler Hayvan Serm , , , ,27 Top. İşl. Serm Çizelge 8 den işletmelerdeki sağmal sayısının artışıyla birlikte toplam işletme sermayesi içindeki hayvan sermayesi payının da arttığı (1. grup işletmelerde yaklaşık %33 iken 3. grup işletmelerde yaklaşık %46) görülmektedir. 123

7 Alet-Ekipman Sermayesi Çizelge 9. İşletmelerin Alet ve Ekipmanları Sermayesi Alet ve Ekipmanlar 5 14 Baş Baş 30+ Baş Toplam Traktör Römork Pulluk Silaj Makinesi Ot Biçme Makinesi Balya Makinesi Gübre Fırfırı 46,250 16, Yonca Toplama 4,500 3, Yem Karma Vagonu Süt Sağım Makinası 45,750 15, Süt Sağım Odası İşletme Ort Çizelge 9 dan işletmelerin ortalama alet ve ekipman sermayelerinin 1. ve 2. grup işletmelerin birbirine benzer olduğu, 3. grup işletmelerde ise diğer ikisinin yaklaşık 3 katı şeklinde olduğu görülmektedir. Yardımcı Maddeler Varlığı Çizelge 10. İşletmelerin Yardımcı Madde Varlığı Yıllık Yardımcı Maddeler 5 14 Baş Baş 30+ Baş Toplam (TL) Kaba Yem Kesif Yem Ticari Gübre Tarımsal İlaç Yiyecek Yakacak Diğer İşletme Ort Çizelge 10 dan işletmelerin yardımcı maddeler varlığının büyük kısmını (yaklaşık %70) kaba ve kesif yemin oluşturduğu görülmektedir. Para Sermayesi Çizelge 11. İşletmelerin Para Sermayesi Para Mevcudu , , , ,43 Alacaklar , , , ,57 İşletme Ort

8 Çizelge 11 den işletmelerin genel olarak toplam para sermayesinin yaklaşık 1/3 ü mevcut para şeklinde iken 2/3 lük kısmının ise alacak şeklinde olduğu görülmektedir. İşletme Sermayesi Çizelge 12. İşletmelerin İşletme Sermayesi Ortalama 5 14 Baş Baş 30+ Baş Hayvan Serm , , , ,30 Bina Serm , , , ,65 Alet-Ekipman Serm , , , ,85 Yard. Madde Varlığı , , , ,57 Para Sermayesi , , , ,95 Hay.Yem.Ürt. Arazi Ser , , , ,93 Hay. Barın Arazi Serm , , , ,75 İşletme Ort TL TL TL Çizelge 12 den işletmelerin işletme sermayesinin en büyük kısmını yaklaşık %39 ile hayvan sermayesi, yaklaşık %33 lük kısmını ise bina sermayesinin oluşturduğu görülmektedir. Çizelge 13. İşletmelerin Hayvancılık İçin Kullandıkları Arazi ve Bina Sermayesi İşletme Sermayesi 100 İşletmenin Toplam İşletme Sermayesi (TL) Toplamı (TL) Hayvan Yemi Hayvan Barınağı Bina İşletme Üretim Arazisi Arazisi Sermayesi Grupları 5 14 Baş , , , , Baş , , , , Baş , , , ,00 İşletme Ort , , , ,00 Çizelge 13 ten işletmelerin hayvancılık için kullandıkları arazi ve bina sermayesi içerisinde tüm işletme gruplarda bina sermayesinin ilk sırada olduğu, işletmelerdeki sağmal hayvan sayısının artışıyla birlikte hayvan yemi üretim arazisi (yaklaşık %6 dan %32 ye) ile hayvan barınağı arazisi payının (yaklaşık %3 ten %11 e) arttığı görülmektedir. Öz Sermaye Çizelge 14. İşletmelerdeki Sermaye Çeşitleri ve Oranları Sermaye 5 14 Baş Baş 30+ Baş İşletme Ort. Çeşitleri A Aktif Sermaye 1. Çiftlik Sermayesi Arazi Serm , , , ,68 Arazi Islah Serm Bina Serm , , , ,65 Toplam (1) , , , ,33 125

9 2. İşletme Sermayesi Hayvan Serm , , , ,29 Alet Ekipman Serm , , , ,89 Yrd.Madde Harc , , , ,54 Para Serm , , , ,95 Toplam (2) , , , ,67 TOPLAM (A) B Pasif Sermaye Borçlar , , , ,26 Öz Sermaye , , , ,74 TOPLAM (B) Çizelge 14 ten işletmelerde genel olarak sermaye çeşitleri içerisinde ilk sırayı yaklaşık %39 ile hayvan sermayesin oluşturduğu, bunu sırasıyla yaklaşık %33 ile bina sermayesi, yaklaşık %17 ile alet-ekipman sermayesi, yaklaşık %7 ile arazi sermayesinin, yaklaşık %4 ile de para sermayesinin takip ettiği görülmektedir. Yıllık Faaliyet Sonuçları İncelenen işletmelerin yıllık faaliyetleri sonucu oluşan üretim değerleri, hasılaları, işletme masrafları, karları, rantabiliteleri gibi ekonomik göstergeler aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir (Çizelge 15-24). Gayri Safi Üretim Değeri Çizelge 15. İşletmelerin Hayvansal Üretim Değerleri Süt , , , ,95 PDKA* , , , ,05 Toplam *Prodüktif Demirbaş Kıymet Artışı Çizelge 15 ten işletmelerde genel olarak hayvansal üretim değerinin yaklaşık %68 inin sütten, %32 sinin ise prodüktif demirbaş kıymet artışından oluştuğu görülmektedir. Ayrıca, işletmelerdeki sağmal sayısının artışıyla birlikte hayvansal üretim değeri içerisinde sütün payının azaldığı, PDKA değerinin ise arttığı görülmektedir. Gayri Saf Hasıla Çizelge 16. İşletmelerin Gayri Saf Hasılası (TL) 5 14 Baş Baş 30+ Baş Gayri Safi Üretim Değeri İşletme Başı , , Toplam Gayri Saf Hasıla Ortalama Çizelge 16 dan incelenen işletmelerde genel olarak toplam gayri safi üretim değerinin yaklaşık 5,76 milyon TL, genel işletme ortalamasının 57,6 bin TL olduğu; 126

10 işletme grupları açısından incelendiğinde ise işletme başına gayri safi üretim değerinin 1. grup işletmelerde yaklaşık 33,5 bin TL, 2. grup işletmelerde 115 bin TL, 3. grup işletmelerde ise 271,6 bin TL olduğu görülmektedir. İşletme Masrafları Değişen İşletme Masrafları Çizelge 17. İşletmelerin Değişen İşletme Masrafları Kaba Yem , , , ,81 Kesif Yem , , , ,89 Veteriner , , , ,67 İlaç , , , ,14 Su , , , ,48 Pazarlama , ,08 Tamir, bakım , , , ,75 Diğer , , , ,18 İşletme Ort Çizelge 17 den işletmelerde değişen işletme masraflarının büyük kısmını yaklaşık %92 ile kaba ve kesif yemin olduğu görülmektedir. Sabit İşletme Masrafları Çizelge 18. İşletmelerin Sabit İşletme Masrafları Sabit Masraflar Amortismanlar , , ,23 Daimi İşgücü Ücreti , , ,56 Vergi , ,21 İşletme Ort Çizelge 18 den işletmelerde sabit işletme masraflarının büyük kısmını yaklaşık %76 ile amortismanların oluşturduğu, bunu yaklaşık %15 ile daimi işgücü ücretlerinin takip ettiği görülmektedir. Toplam İşletme Masrafları Çizelge 19. İşletmelerin Toplam Masrafları Değişen Masraflar , , , ,10 Sabit Masraflar , , , ,90 Toplam Masraflar

11 İşletme Başı Toplam Çizelge 19 dan işletmelerin genel olarak toplam masraflarının yaklaşık %86 sının değişen masraflardan, %14 lük kısmının ise sabit masraflardan oluştuğu, ayrıca, sabit masraf oranının yaklaşık %17 lik oranla 3. grupta en büyük olduğu da görülmektedir. İşletmelerin Brüt Karı Çizelge 20. İşletmelerin Brüt Karları Gayrisafi Üretim Değ. (+) Yrd. Madde Varlığı (+) Değişen Masraflar (-) ,109 Brüt Kar İşletme Başı Brüt Kar Çizelge 20 den işletme grupları için işletme başına brüt karın 1. grupta yaklaşık 10 bin, 2. grupta yaklaşık 45 bin, 3. grupta ise yaklaşık 116 bin TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. İşletmelerin Saf Hasılası Çizelge 21. İşletmelerin Saf Hasılası Gayrisaf Hasıla Yard. Madde Varlığı İşletme Masrafları Saf Hasıla İşletme Başı Saf Hasıla Çizelge 21 den işletme grupları için saf hasılanın işletme başına 1. grupta yaklaşık 6 bin, 2. grupta yaklaşık 37 bin, 3. grupta ise yaklaşık 75 bin TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. İşletmelerin Hayvansal Geliri Çizelge 22. İşletmelerin Hayvansal Geliri Saf Hasıla (+) Aile İşgücü Ücreti Karşılığı (+) Borç Faizi (-) İşletme Başı Süt Sığırcılığı Geliri Çizelge 22 den işletme grupları için süt sığırcılığı gelirinin işletme başına 1. grupta yaklaşık 9 bin, 2. grupta yaklaşık 39 bin, 3. grupta ise yaklaşık 74 bin TL olarak 128

12 gerçekleştiği görülmektedir. İşletmelerin Rantabilitesi İşletmelerin Ekonomik Rantabilitesi Çizelge 23. İşletmelerin Ekonomik Rantabilitesi 5 14 Baş Baş 30+ Baş Toplam Saf Hasıla Aktif Sermaye Ekonomik Rantabilite 4,26 11,53 11,01 7,25 Çizelge 23 ten işletme grupları için ekonomik rantabilitenin 1. grup işletmelerde yaklaşık 4,3, 2. grupta yaklaşık 11,5, 3. grupta ise yaklaşık 7,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir. İşletmelerin Mali Rantabilitesi Çizelge 24. İşletmelerin Mali Rantabilitesi 5 14 Baş Baş 30+ Baş Toplam Saf Hasıla (+) Borç Faizi (-) Öz Sermaye Mali Rantabilite 4,11 11,90 11,38 7,25 Çizelge 24 ten işletme grupları için mali rantabilitenin 1. grup işletmelerde yaklaşık 4,1, 2. grupta yaklaşık 11,9, 3. grupta ise yaklaşık 7,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sonuç Niğde ilin süt sığırcılığı işletmelerinin sağmal inek sayılarına göre 3 grup (1.grup: 5-14 baş sağmal bulunan 80 işletme, 2.grup: baş sağmal bulunan 15 işletme, 3. grup: 30 baş ve üzerinde sağmal bulunan 5 işletme) şeklinde incelendiği bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenerek verilmiştir. 1) Kayıt tutma oranları; 1. grup işletmelerde %9 (deftere), 2.grup işletmelerde %13 (deftere) iken 3. grup işletmelerin tamamında (%40 ı deftere ve %60 ı bilgisayarda) kayıt tutulmaktadır. 2) Süt sığırcılığı yapma süreleri; 1. grup işletmelerde 13,3 yıl, 2. grup işletmelerde 10,7 yıl ve 3. grup işletmelerde ise 6,8 yıldır. Bu da 30 baş ve üzerinde sağmala sahip işletmelerin son yıllarda artmaya başladığını göstermektedir. 3) İncelenen işletmelerde süt verimlerine ait genel ortalama lt olarak bulunmuştur. İşletme gruplarında süt verimleri ortalamaları; 1. grup işletmeler için lt, 2. grup işletmeler için lt ve 3. grup işletmeler için de lt bulunmuştur. Bu durum işletmelerde sağmal hayvan sayısının artışıyla birlikte süt verimlerinde de artış olduğunu göstermektedir. 4) İşletmeler ortalamasına göre, işletmelerin sahip olduğu arazinin %78 i bitkisel üretim, %16 sı hayvan yemi üretimi ve %6 sı da hayvan barınağı yapımına 129

13 ayrılmıştır. 5) Bina sermayeleri (konut, ahır, samanlık ve yem deposu, ambar vb.) bakımından işletme gruplar incelendiğinde; 1. grup işletmelerde TL, 2. grup işletmelerde TL ve 3. grup işletmelerde ise TL olarak gerçekleşmiştir. 6) İşletmeler genel ortalamasına göre hayvan varlığının %36,69 unu inek, %22,89 unu buzağı, %19,90 ını düve, %19,80 ini dana, %0,72 sini de boğa oluşmaktadır. 7) Toplam hayvan sermayesi olarak; inek sermayesi %51,79, düve sermayesi %31,84, dana sermayesi %8,78, buzağı sermayesi %7,00, boğa sermayesi de %0,59 dur. Hayvan sermayesi ortalamaları; 1. grup işletmelerde TL, 2. grup işletmelerde TL, 3. grup işletmelerde TL dir. 8) Alet ve ekipman sermayesi ortalamaları; 1. grup işletmelerde TL, 2. grup işletmelerde TL ve 3. grup işletmelerde ise TL dir. 3. grup işletmelerde, alet ve ekipman sermayesi diğer işletme gruplarına göre oldukça fazladır. 9) İşletmelerin yardımcı madde varlığı ortalamaları; 1. grup işletmelerde 640 TL, 2. grup işletmelerde TL, 3. grup işletmelerde TL dir. Yardımcı maddeler içinde en büyük pay kaba yem ve kesif yem oluşturmuştur. 10) İşletme sermayesi ortalaması; 1. grup işletmelerde TL, 2. grup işletmelerde TL ve 3. grup işletmelerde TL dir. İşletme sermayesi ayrı ayrı incelendiğinde, işletmeler genel ortalamasına göre hayvan sermayesi %39,30 ( TL), bina sermayesi %32,65 ( TL), alet ve ekipman sermayesi %16,85 ( TL) olarak bulunmuştur. 11) Süt ve PDKA dan oluşan hayvansal üretim değerlerinin en büyük kısmını %68 ini ( TL) ile süt oluştururken, %32 sini ( TL) Prodüktif Demirbaş Kıymet Artışı (PDKA) oluşturmuştur. 12) Değişen işletme masrafları; kaba yem, kesif yem, veteriner ücreti, ilaç, su, pazarlama, tamir-bakım ve diğerlerinden oluşmuştur. İşletmeler ortalamasına göre değişen işletme masraflarını %48,81 ile kaba yem, %43,89 ile kesif yem harcamaları oluşturmuştur. Veteriner hekim ücreti de değişen işletme masraflarının %2,67 sini oluşturmaktadır. İşletme başı değişen masraflar; 1. grup işletmelerde TL, 2. grup işletmelerde TL ve 3. grup işletmelerde ise TL olarak bulunmuştur. 13) Sabit işletme masrafları; amortismanlar, daimi işgücü ücreti ve vergiden oluşmaktadır. İşletmeler ortalamasına bakıldığında sabit işletme masraflarının en büyüğü %76,23 ile amortismanlardır. İşletme başı sabit masraflar; 1. grup işletmelerde TL, 2. grup işletmelerde TL ve 3. grup işletmelerde ise TL olarak bulunmuştur. 14) Ortalama brüt karlar; 1. grup işletmelerde TL, 2. grup işletmelerde TL ve 3. grup işletmelerde ise TL olarak bulunmuştur. 15) Ortalama saf hasıla; 1. grup işletmelerde TL, 2. grup işletmelerde TL ve 3. grup işletmelerde ise TL olarak bulunmuştur. 16) Tarımsal gelir; saf hasıla ile aile işgücü ücreti karşılığının toplanıp bu toplamdan borç faizlerinin çıkarılması ile bulunmuştur. Ortalama tarımsal gelir; 1. grup işletmelerde TL, 2. grup işletmelerde TL ve 3. grup işletmelerde ise TL olarak bulunmuştur. 17) Ekonomik Rantabilite işletmeler ortalaması 7,25 bulunmuştur. Ekonomik Rantabilite 1. grup işletmelerde 4,26, 2. grup işletmelerde 11,53 ve 3. grup işletmelerde ise 11,01 olarak bulunmuştur. 130

14 18) İşletmelerin Mali Rantabilite değerleri Ekonomik Rantabilite değerlerine benzer şekilde bulunmuştur. Kaynaklar Dellal, İ., Keskin, G, Dellal, G., Gap Bölgesinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Hayvansal Ürünlerin Pazara Arzı. Proje Raporu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Grubu, Ankara. URL, (Erişim Tarihi: ). Yazıcıoğlu, E., Erdoğan, S., SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara., pp:

Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi

Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi İşletme Analizinin Amacı ve Kapsamı Envanter Değerleme Amortisman Gayrisafi (Brüt) Üretim Değeri İşletme Masrafları Brüt Kar Kar ve Zarar Hesabı Gelirlere

Detaylı

Bölüm 4 Tarım İşletmelerinin Yıllık Faaliyet Sonuçları

Bölüm 4 Tarım İşletmelerinin Yıllık Faaliyet Sonuçları Bölüm 4 Tarım İşletmelerinin Yıllık Faaliyet Sonuçları İçerik 1. Tarım İşletmelerinde Kayıt Tutma 2. Fiziki Kayıtlar ve Analizi 3. Finansal Kayıtlar ve Analizi 4. Tarımsal Ürünlerin Maliyet Hesabı 1 TARIM

Detaylı

Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province)

Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (1), 15-22 Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği)* Derya Öztürk 1 Osman Karkacıer 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

12.Hafta: Tarımsal Faaliyet sonuçları, Gelir/Gider Yapısı ve Finansal Oran Analizleri

12.Hafta: Tarımsal Faaliyet sonuçları, Gelir/Gider Yapısı ve Finansal Oran Analizleri 12.Hafta: Tarımsal Faaliyet sonuçları, Gelir/Gider Yapısı ve Finansal Oran Analizleri Tarım İşletmelerinde Tutulan Kayıtlar: 1. Fiziki Kayıtlar - Çiftlik haritası - Üretim kayıtları (Bitkisel ve Hayvansal)

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Kahramanmaraş İlinde Süt Üretimine Yönelik Keçi Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi *

Kahramanmaraş İlinde Süt Üretimine Yönelik Keçi Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (4) 420-427 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Kahramanmaraş İlinde Süt Üretimine Yönelik Keçi Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi * Mücahit

Detaylı

Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi * Ş. Şili 1, O. Gündüz

Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi * Ş. Şili 1, O. Gündüz Tarım İşletmeciliği Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi * Ş. Şili 1, O. Gündüz 1 Zir.Yük.Müh., Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 22000,Edirne E-posta:

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 9.Bölüm İşletme Analizi Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

Araştırma Makalesi. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (3): (2012) 42-49 ISSN:1309-0550

Araştırma Makalesi. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (3): (2012) 42-49 ISSN:1309-0550 Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (3): (2012) 42-49 ISSN:1309-0550 Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40): (2006) 43-52

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40): (2006) 43-52 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40): (2006) 43-52 KONYA İLİ MERKEZ İLÇELERİNDEKİ SIĞIR BESİCİLİĞİNE YER VEREN TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Arzu

Detaylı

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK Tarım Ekonomisi Dergisi 006; 1() : 31-37 ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK 1 ÖZET: Bu araştırmada Erzurum ili tarım işletmelerinde yapılan

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 31 (2016) ISSN: 1308-8750

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI Doç. Dr. Osman KILIÇ 1 Ünite: 4 TARIMSAL ÜRÜNLERDE MALİYET Doç. Dr. Osman KILIÇ İçindekiler 4.1. Tek Yıllık Bitkisel...

Detaylı

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1 ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ Doç. Dr. Bahri KARLI 1 1. GİRİŞ Su ürünlerinin proteince zengin bir besin kaynağı olması, insan sağlığı için

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(8): 680-686, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Hatay İlinde Meyve Fidanı Üreten İşletmelerin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARAMAN İLİNDE KOYUNCULUK ÜRETİM FAALİYETİNE YER VEREN İŞLETMELERİN YAPISAL ANALİZİ AYŞE KOCA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Kasım/2014

Detaylı

En son istatistiki verilere göre Türkiye'de hayvan cinsleri itibariyle toplam süt üretimine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

En son istatistiki verilere göre Türkiye'de hayvan cinsleri itibariyle toplam süt üretimine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. İZ M İR Y Ö R E S İ S Ü T S IĞ IR C IL IĞ I İŞ L E T M E L E R İN İN G E N E L E K O N O M İK S O R U N L A R I G E L E C E Ğ E Y Ö N E L İK Ö N E R İL E R Doç. Dr. Faruk KARALAR Sağlıklı bir yaşam dengeli

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3 Sayı:4 Yıl:2000

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3 Sayı:4 Yıl:2000 GAP KAPSAMINDA SULAMAYA AÇILAN HARRAN OVASINDAKİ TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ* Yrd. Doç. Dr. Sadettin PAKSOY** Doç. Dr. Bahri KARLI*** ÖZET Bu çalışmada, GAP kapsamında sulamaya açılan Harran

Detaylı

Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi *

Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi * Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 1-10 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Samsun ili Dikbıyık beldesindeki tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi * Osman UYSAL

Detaylı

A Research on the Determination of and Economic Analysis of the Farms in the Plain of Erbaa-Tokat Province

A Research on the Determination of and Economic Analysis of the Farms in the Plain of Erbaa-Tokat Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 24 (2), 33-42 Tokat İli Erbaa Ovasında Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve İşletmelerin Başarısını Etkileyen Faktörlerin Ortaya Konulması* Gülçin Altıntaş 1 Yaşar

Detaylı

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları

Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(1):29-37 Geliş Tarihi: 30.10.2000 Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(5): 476-483, 2017 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Çevrimiçi baskı, ISSN: 2148-127X www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Diyarbakır

Detaylı

Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma*

Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma* GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010, 27(1), 43-56 Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma* Erdal Sıray

Detaylı

Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin Belirlenmesi. S. Er 1, A. Özçelik

Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin Belirlenmesi. S. Er 1, A. Özçelik Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin Belirlenmesi S. Er 1, A. Özçelik 1 Dr., Ankara Kalkınma Ajansı, 1322 cad. No:11 Öveçler/Ankara E-posta: sabrier@ankaraka.org.tr ÖZET Ankara sahip

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KONYA İLİNDE KOYUNCULUK FAALİYETİNE YER VEREN TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ VE KOYUNCULUK FAALİYETİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLARIN SAPTANMASI

Detaylı

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi...

GİRİŞ I. PROJE ÖZETİ Projenin Genel Tanımı Giriş Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. PROJE ÖZETİ... 2 1. Projenin Genel Tanımı... 3 2. Giriş... 3 3. Projenin Amacı... 3 4. Projenin Kalkınma Planı ile İlişkisi... 4 II. PROJENİN AYRINTILI TANIMI... 5 1. Proje Uygulama

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 1-10

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 1-10 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 1-10 KONYA İLİNDE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNİN ORTAĞI OLAN SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNİN EKONOMİK FAALİYET

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİREN İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ ve HAYVANSAL ÜRÜNLERİN PAZARA ARZI

GAP BÖLGESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİREN İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ ve HAYVANSAL ÜRÜNLERİN PAZARA ARZI GAP BÖLGESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİREN İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ ve HAYVANSAL ÜRÜNLERİN PAZARA ARZI Dr. İlkay DELLAL Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Dr. Gülşen KESKİN Tarımsal Araştırmalar

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 67-72, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40): (2006) 12-20

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40): (2006) 12-20 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (40): (2006) 12-20 KONYA İLİNDE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNİN ORTAĞI OLAN İŞLETMELERDE SÜT SIĞIRCILIĞI FAALİYETİNİN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ HOLSTEIN FRIESIAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ MODEL ÇALIŞMASI

KAHRAMANMARAŞ HOLSTEIN FRIESIAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ MODEL ÇALIŞMASI KAHRAMANMARAŞ HOLSTEIN FRIESIAN DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ MODEL ÇALIŞMASI Ahmet Bayram 1 Adnan Ünalan 2 Erdoğan Pekel 3 Ali Kaygısız 4 ÖZET Bu makalede; 7.6.1926 Tarih ve 904 Sayılı Islahı

Detaylı

Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi *

Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi * Araştırma Makalelesi / Research Article Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi * Hakan MURAT **, Engin SAKARYA *** Öz: Araştırmada

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi (1)

Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):19-28 Geliş Tarihi : 24.01.2001 Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi (1) Kasım ŞAHİN

Detaylı

Bölüm 11.Tüm İşletme Analizi

Bölüm 11.Tüm İşletme Analizi Bölüm 11.Tüm İşletme Analizi Analizde Kullanılan Etkinlik Standartları Karlılık (Rantabilite) Oranları Finansal Kaldıraç Oranı Gayrisafi Üretim Değeri Sermaye Devir Oranı Masraflar Üretim Değerleri Masraflar

Detaylı

Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi: Giresun İli Örneği

Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi: Giresun İli Örneği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

KONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ DOĞANBEY BELDESİNDE BESİCİLİK YAPAN İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ. Fatma Tuğba UĞURTAŞ

KONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ DOĞANBEY BELDESİNDE BESİCİLİK YAPAN İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ. Fatma Tuğba UĞURTAŞ KONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ DOĞANBEY BELDESİNDE BESİCİLİK YAPAN İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Fatma Tuğba UĞURTAŞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç Dr. Vedat DAĞDEMİR 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım İşletme, gerek duyulan ekonomik mal ve hizmetleri üretmek ve/veya pazarlamak,

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Samsun Yöresinde Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mekanizasyon Durumu *

Samsun Yöresinde Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mekanizasyon Durumu * Samsun Yöresinde Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Mekanizasyon Durumu * Nilgün KIRMACI 1 Yunus PINAR 2 1 Ziraat Yüksek Mühendisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü, Yozgat 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye 1 KURULUŞ Birliğimiz ; 1995 Yılında 904 Sayılı hayvan ıslah kanununa göre 25 Kurucu üye tarafından kurulmuştur. 13 Haziran 2010 tarihli, 5996 sayılı Veteriner

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Yöre Çiftçilerine Ekonomik Etkilerinin Analizi

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Yöre Çiftçilerine Ekonomik Etkilerinin Analizi Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Yöre Çiftçilerine Ekonomik Etkilerinin Analizi T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ

Detaylı

Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri

Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri A. R. Önal M. Özder Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü. 59030-Tekirdağ Bu araştırma Edirne

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi

Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):57-66 Geliş Tarihi : 22.05.2001 Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Ahmet

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ve KAPSAMI Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Merkezi, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

Oğlaklarda Süt Tüketimi Kısıtlamasının Besleme Maliyetine Etkisi. The Effects On Restrictions Of Milk Intake On Feeding Costs In Goat Kids

Oğlaklarda Süt Tüketimi Kısıtlamasının Besleme Maliyetine Etkisi. The Effects On Restrictions Of Milk Intake On Feeding Costs In Goat Kids Oğlaklarda Süt Tüketimi Kısıtlamasının Besleme Maliyetine Etkisi G. Mısır 1, C.Tölü, B. Coşkun, H. I. Akbağ 1 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Bölümü-Yalova E-posta:

Detaylı

Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Samsun ili Çarşamba ve Terme Ovası Örneği)*

Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Samsun ili Çarşamba ve Terme Ovası Örneği)* GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(2), 73-83 Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Samsun ili Çarşamba ve Örneği)* Derya ÖZTÜRK 1 Yaşar AKÇAY 2 1 Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi

Detaylı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(4): 83-90, 2011

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(4): 83-90, 2011 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(4): 83-90, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Islah Stratejileri Saf yetiştirme Melezleme a) Birleştirme

Detaylı

Capital Structure of Farms in Samsun Province of Turkey

Capital Structure of Farms in Samsun Province of Turkey Samsun İli Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı Ahmet Yulafcı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun Özet: Bu araştırmada, Samsun ilindeki 102 tarım işletmesinin sermaye yapısı incelenmiştir.

Detaylı

BAYBURT İLİ NDE SIĞIR BESİCİLİĞİNE YER VEREN TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ. Umut ÖZKAN Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ

BAYBURT İLİ NDE SIĞIR BESİCİLİĞİNE YER VEREN TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ. Umut ÖZKAN Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ BAYBURT İLİ NDE SIĞIR BESİCİLİĞİNE YER VEREN TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Umut ÖZKAN Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ ANKARA 2003 YAYIN NO: 103 ISBN 975-407-129-2 ÖNSÖZ Dünyadaki tüm ülkelerin ekonomilerinde

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI Doç. Dr. Osman KILIÇ 1 Ünite: 3 TARIMSAL ÜRÜNLERDE MALİYET Doç. Dr. Osman KILIÇ İçindekiler 3.1. Tarımda Hesaplamasında

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

Iğdır İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı. Socio Economic Structure of Dairy Cattle Raising Enterprises in Iğdır Province

Iğdır İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı. Socio Economic Structure of Dairy Cattle Raising Enterprises in Iğdır Province DOI: 10.17100/nevbiltek.59410 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.59410 Iğdır İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı Kasım Şahin,*, Ayşe Karadağ Gürsoy Iğdır Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 6.Bölüm Tarımsal Üretim Faktörleri Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

HATAY İLİNDE PROJELİ VE PROJESİZ SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SÜT SIĞIRCILIĞI ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VE FAKTÖR VERİMLİLİKLERİNİN ANALİZİ

HATAY İLİNDE PROJELİ VE PROJESİZ SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SÜT SIĞIRCILIĞI ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VE FAKTÖR VERİMLİLİKLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(2),169-178 HATAY İLİNDE PROJELİ VE PROJESİZ SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SÜT SIĞIRCILIĞI ÜRETİM FAALİYETLERİNİN VE FAKTÖR VERİMLİLİKLERİNİN

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİNDE KREDİ TALEPLERİNİN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ KIRŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ TARIM İŞLETMELERİ ARAŞTIRMASI

TARIM İŞLETMELERİNDE KREDİ TALEPLERİNİN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ KIRŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ TARIM İŞLETMELERİ ARAŞTIRMASI TARIM İŞLETMELERİNDE KREDİ TALEPLERİNİN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ KIRŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ TARIM İŞLETMELERİ ARAŞTIRMASI Dr. Erdoğan GÜNEŞ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 177-181, 004 Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Avni Birinci Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 62-66, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin

Detaylı

152. YIL. Ziraat Bankası. Bir Bankadan Daha Fazlası. Kasım 2015 İstanbul

152. YIL. Ziraat Bankası. Bir Bankadan Daha Fazlası. Kasım 2015 İstanbul Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası 152. YIL 0 Kasım 2015 İstanbul Bir Bankadan Daha Fazlası 1.781 Şube 35 Bölge Yöneticiliği 8 Koordinatörlük 404 yerde TEK BANKA! Yurt Dışında Ziraat RUSYA AZERBAYCAN

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr.Fulya TORUK 1 Prof.Dr.Poyraz ÜLGER 2 Yrd.Doç.Dr. Ahmet KUBAŞ 3 ÖZET Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlanmasının

Detaylı

Tokat İli Merkez İlçede Domates Yetiştiren İşletmelerin Risk Davranışına Göre Sosyo-Ekonomik Analizi*

Tokat İli Merkez İlçede Domates Yetiştiren İşletmelerin Risk Davranışına Göre Sosyo-Ekonomik Analizi* GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 007, 4 (1), 51-6 Tokat İli Merkez İlçede Domates Yetiştiren İşletmelerin Risk Davranışına Göre Sosyo-Ekonomik Analizi* Orhan Gündüz 1 Kemal Esengün 1- Tarım İl Müdürlüğü,

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEĞİYLE TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

BİLGİSAYAR DESTEĞİYLE TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ BİLGİSAYAR DESTEĞİYLE TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Ar.Gör. Gökhan UNAKITAN 1 Prof.Dr. İ. Hakkı İNAN 1 1. GİRİŞ İşletme analizinde temel amaç, işletmenin bütününe ve işletme faaliyetlerine ilişkin

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi

Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(1): 39-48 Geliş Tarihi : 25.07.2005 Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi

Detaylı

Kayseri İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Pazarlama Sorunları

Kayseri İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Pazarlama Sorunları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(1):79-86 Geliş Tarihi: 27.11.2000 Kayseri İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Orhan Alpan. Seminer No: 2

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Orhan Alpan. Seminer No: 2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Orhan Alpan Seminer No: 2 ANKARA BÖLGESİ ŞARTLARINDA SÜT SIĞIRI SÜRÜSÜ İŞLETMELERİNDE SÜT MALİYETİ VE MALİYETİ

Detaylı

GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Bekir DEMİRTAŞ (1) Ali KORKMAZ (1) (1) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erdemli/İçel Öz Gezginci

Detaylı

Tarımsal İşletmecilik ve Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yönetimi

Tarımsal İşletmecilik ve Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yönetimi Tarımsal İşletmecilik ve Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yönetimi Prof. Dr. İbrahim YILMAZ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Antalya iyilmaz@akdeniz.edu.tr İÇERİK 1. Giriş (Konunun

Detaylı

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 24-29 OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ KURULUŞ Türkiye de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma

Detaylı

Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 4.İşletmecilerin Sosyal ve Kültürel Durumları*

Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 4.İşletmecilerin Sosyal ve Kültürel Durumları* Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (1), 39-44, 2010 Journal of Agricultural Faculty of Atatürk University, 41 (1), 39-44, 2010 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Kahramanmaraş

Detaylı

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI Hayvancılığın en önemli unsurlarından biri besin kaynaklarının teminidir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KAHRAMANMARAŞ İLİNDE SÜT ÜRETİMİNE YÖNELİK KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE YER VEREN TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Mücahit PAKSOY TARIM EKONOMİSİ

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(5): 214-219, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim

Detaylı

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE KAYIT TUTMANIN ÖNEMİ

SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE KAYIT TUTMANIN ÖNEMİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE KAYIT TUTMANIN ÖNEMİ Prof. Dr. Göksel Armağan Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kadın Yetiştirici

Detaylı

Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu. *Sorumlu yazar: dasaydin@hotmail.

Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu. *Sorumlu yazar: dasaydin@hotmail. TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu

Detaylı

Zile Ovası Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma*

Zile Ovası Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma* GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 008, 5 (1), 3-31 Zile Ovası Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti Üzerine Bir Araştırma* Hasan Aydın Metin Akay 1 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Emine AŞKAN 1, Vedat DAĞDEMİR 2

Emine AŞKAN 1, Vedat DAĞDEMİR 2 Tarım Ekonomisi Dergisi 2015; 21(2): 69-76 DEVLET DESTEKLEMELERİNDEN FAYDALANAN SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN ÜRETİM DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT İLLERİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği

Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2017, 54 (2):131-140 ISSN 1018 8851 Sait ENGİNDENİZ 1 A. Ferhan SAVRAN 2 Duygu AKTÜRK 1 Nedim KOŞUM 3 Turgay TAŞKIN 3 Harun

Detaylı

Koyunculuk Üretim Faaliyetinin Faktör Analizi: Orta-Güney Anadolu Örneği

Koyunculuk Üretim Faaliyetinin Faktör Analizi: Orta-Güney Anadolu Örneği Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2008, 18(2): 67-77 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 01.03.2007 Kabul Tarihi: 05.05.2008 Koyunculuk Üretim Faaliyetinin

Detaylı

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu 2005 2010 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi 2009 Çiftçi Eğitimi Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu Program (Cumartesi) Program (Pazar) Sunumlar I. Oturum Problem ve Çözüm Projenin

Detaylı

Gökçeada da Ekstansif Koşullarda Hayvancılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi *

Gökçeada da Ekstansif Koşullarda Hayvancılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (3) 229-235 Gökçeada da Ekstansif Koşullarda Hayvancılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi * Duygu AKTÜRK 1 Ferhan SAVRAN 1 Hakan HAKYEMEZ 2 Gürbüz DAŞ

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University ISSN: 1300 2910 CİLT: 27 SAYI: 1 YIL: 2010 İÇİNDEKİLER Orta Karadeniz Bölgesi İçin Geliştirilen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KONYA İLİ SARAYÖNÜ İLÇESİ TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ VE PLANLANMASI.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KONYA İLİ SARAYÖNÜ İLÇESİ TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ VE PLANLANMASI. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KONYA İLİ SARAYÖNÜ İLÇESİ TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ VE PLANLANMASI Şeref AKSOYAK TARIM EKONOMİSİ ANABİLİMDALI ANKARA 2004 Her hakkı

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

ERZURUM'DA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Orhan YAVUZ 1 Mahmut KOCAMAN 2 Özer AYIK 2

ERZURUM'DA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Orhan YAVUZ 1 Mahmut KOCAMAN 2 Özer AYIK 2 Erzurum'da Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi Atatürk Ü. Zir. Fak. Der. 26 (1), 64-75, 1995. ERZURUM'DA ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK

Detaylı

Korkuteli (Antalya) deki Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Korkuteli (Antalya) deki Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Analizi LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3(1): 33-44 (2017) Korkuteli (Antalya) deki Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Analizi Erdem ERMAN 1,*, Fahrettin KÜÇÜK 2 1 Antalya İl Gıda

Detaylı