1 Diğer sayfaya geçiniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Diğer sayfaya geçiniz."

Transkript

1 1. T.C Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir? A) Uluslar arası sözleşmeler B) Anayasalar C) Kanunlar D) Tüzükler E) Yönetmelikler 2. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Fatih e, işveren tarafından bir sebep gösterilmeden sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiştir sayılı İş Kanunu na (md:20) göre, feshin tebliği tarihinden itibaren iş mahkemesine kaç gün içerisinde dava açabilir? A) 10 gün B) 15 gün C) 45 gün D) 30 gün E) 60 gün sayılı ÖGHDK Madde:23 e göre ÖGG Altan, göreviyle bağlantılı bir suç işlerse nasıl cezalandırılır? A) Kamu görevlisi gibi B) Normal vatandaş gibi C) İndirimli ceza uygulanır D) Kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi E) Şirket sahibi istemezse ceza almaz 4. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası madde:12 de belirtilen Temel Hak ve Hürriyetlerin Nitelikleri nden değildir? 6. ÖGG nin, kimliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Görevlinin adı ve soyadı belirtilir B) Görevlinin silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir C) Üzerinde kimlik kartı olmayan ÖGG kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini kullanamazlar D) Kimlik kartını çalıştığı kurum vermeye yetkilidir E) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır 7. Abdullah AYDIN, faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olacak olan şirketi için aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin iznini alması gerekir? A) Milli Savunma Bakanlığı B) Milli Eğitim Bakanlığı C) İçişleri Bakanlığı D) Adalet Bakanlığı E) Gümrük ve Ticaret Bakanı 8. Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz? A) TBMM Başkanı B) Milletvekili C) Adliye kâtibi D) Vali E) Savcı A) Herkesin kişiliğine bağlı B) Dokunulmaz C) Devredilmez D) Vazgeçilmez E) Ödev ve sorumluluklar ihtiva etmez 5. Metin Kaya AVM, mevcut özel güvenlik personeli haricinde, sekiz yeni özel güvenlik personelini de işe başlatmıştır. Göreve yeni başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde il valiliğine bildirilmelidir? A) 7 gün içinde B) 10 gün içinde C) 15 gün içinde D) 21gün içinde E) 30 gün içinde 9. T.C Anayasası nda temel hak ve özgürlükler; koruyucu, isteme ve katılma hakları şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır. Koruyucu haklar; kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında sıralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir? A) Kişinin dokunulmazlığı B) Zorla çalışma yasağı C) Kişi hürriyeti ve güvenliği D) Konut hakkı E) Özel hayatın gizliliği ve korunması 1 Diğer sayfaya geçiniz.

2 10. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir? A) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması B) Toplantı etkinlikleri C) Konser etkinlikleri D) Sahne gösterileri etkinlikleri E) Para veya değerli eşya nakli 14. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanunu na (md:15) göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 10 ay E) 12 ay 11. T.C Anayasası madde:15 e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden değildir? A) Savaş B) Suçların artması C) Seferberlik D) Sıkıyönetim E) Olağanüstü hal 12. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı ÖGHDKUİY Madde:16 ya göre ÖGG nin suça el koyma yetkilerinden değildir? A) Suçun devamını önleme B) Sanığı tespit ve yakalama C) Olay yerini muhafaza D) Suç delillerini muhafaza E) Yetkili mahkemeye teslim etmek 13. Özel güvenlik eğitim kurumundan silahsız eğitim alan Ali BARIŞ ile silahlı eğitim alan Salih SAVAŞ, eğitim sonucunda güvenlik izni alabilmeleri için haklarında yapılacak olan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ne kadar sürede tamamlanır? A) 1 ay / 1 ay B) 1 hafta / 1 ay C) 2 hafta / 2 ay D) 2 ay / 2 ay E) 2 ay / 3 ay 15. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır B) Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır C) Çekimser oy kullanılabilir D) Ticaret odası ve sanayi odası başkanlığının beraber olduğu illerde tek temsilci yeterlidir. E) Komisyon başkanı bir vali yardımcısıdır 16. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Osman, 4857 sayılı İş Kanunu na göre fazla mesai ücreti isteyebilmesi için bir haftada kaç saati aşan çalışma yapmalıdır? A) 35 saati aşan B) 40 saati aşan C) 48 saati aşan D) 45 saati aşan E) 50 saati aşan 17. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Ahmet, 4857 sayılı İş Kanunu na göre yazılı bir sözleşme hazırlamaya mecbur olmaları için iş süresinin en az ne kadar olmalıdır? A) 1 yıl ve daha fazla B) 2 aydan fazla C) 4 aydan fazla D) 6 aydan fazla E) 10 aydan fazla 2 Diğer sayfaya geçiniz.

3 18. Yıldırım AVM yetkilileri, mallarda hırsızlık yolu ile eksilme olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak bu işin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını tespit edememişlerdir. Bunun için ÖGG nden bazılarını sivil olarak müşteri gibi mağazanın içerisinde dolaştırarak görev yaptırmak istiyorlar. Sizce böyle bir şey mümkün müdür? A) Hayır olamaz, ÖGG görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler B) ÖGG nin başındaki şirket temsilcisi isterse olabilir C) AVM nin başındaki şirket yöneticileri isterse olabilir D) ÖGG nin başındaki şirket temsilcisi ve AVM nin başındaki şirket yöneticileri isterse olabilir E) Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde komisyon izin verebilir 19. Abdullah AYDIN a ait özelliklerden hangisi özel güvenlik şirketinde yönetici olmasına engeldir? A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak B) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak C) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak D) Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak E) Devletin güvenliğine karşı işlemiş olduğu bir suçtan affa uğramış olmak 20. Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir? A) Olay tespit tutanağı B) Suçüstü tutanağı C) El koyma tutanağı D) Yakalama tutanağı E) Üst arama tutanağı 21. Aşağıdakilerden hangisi nokta veya nokta görevlisi ile ilgili değildir? A) Güvenlik hizmeti alan kişiyi korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek B) Suçluları takip etmek ve yakalamak C) Görev bölgesinde yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek D) Nokta görevlisi suça meyilli kişileri caydırmamalı E) Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisinin görevin bilincinde olmalıdır 22. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir? A) Kimlik B) Tanımlama C) Eşkâl D) Farklılık E) Fiziki özellik 23. Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır? A) Elde edilen eşya adli makamlara teslim edilir B) Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir C) El konulan eşya tutanakla görevli kolluğa teslim edilir D) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır E) Hiçbir işlem yapılmaz 24. Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir? A) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması B) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi C) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması D) Olay yerinin koruma altına alınması E) Basına bilgi verilmesi 3 Diğer sayfaya geçiniz.

4 25. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir? A) Cinsiyeti B) Konuşma bozuklukları C) Saç rengi D) Boyu E) Psikolojik durumu 26. Metin Kaya AVM, şirkette küçülmeye gitmiştir. Sekiz ÖGG personelini işten çıkarmıştır. İşten çıkarılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilmelidir? A) 7 gün içinde B) 10 gün içinde C) 15 gün içinde D) 21 gün içinde E) 30 gün içinde 27. Özel güvenlik görevlisi Ali ile Veli, devriye görevini yürütürken aşağıdaki adli görevlerden hangisini yerine getiremez? A) Şüpheliyi muhafaza etmek B) Delilleri toplamak C) Genel kolluğa bilgi vermek D) Suça el koymak E) Olay yerini muhafaza 28. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir? A) Not alma B) Tutanak C) İfade alma D) Rapor yazma E) Özet çıkartma 29. Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir? A) Milletvekilleri B) Cumhurbaşkanı, C) Hamile kadınlar D) Hâkim ve savcılar E) Avukatlar ve noterler 30. Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir? A) Görgü tespit tutanağı B) Olay tutanağı C) Nöbet devir teslim tutanağı D) İhbar tutanağı E) Tespit tutanağı 31. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir? A) Görsel rapor B) Sözlü rapor C) Uzmanlık raporu D) Elektronik rapor E) Yazılı rapor 32. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir? A) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır B) Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir C) Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır D) Görev bölgesinde cep telefonu ile görüşebilir E) Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır 33. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri fail mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale... denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Belge B) Delil C) Maddi delil D) İspat vasıtası E) Bulgu 4 Diğer sayfaya geçiniz.

5 39. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir? 34. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz? A) Kapalı devre televizyon Sistemi B) X-ray cihazı C) Demir parmaklık D) Tel örgü E) Duvar 35. Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir? A) Otel odasında B) Umumi veya umuma açık yerlerde C) Kamuya açık olmayan işyerlerinde D) Konutta E) İkametgâh olarak kullanılan yayla evde 36. Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur? A) Kıl B) Barut artığı C) İzmarit D) Tırnak E) Kan 37. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir? A) Kilo ve boy B) Yüz yapısı C) Soyut ifadeler D) Cinsiyet E) Görülebilir yaralar A) Kamera B) Telsiz C) El feneri D) Cop E) Kelepçe 40. Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir? A) Barkot okuyucu B) Turnike C) Flaşör D) Monitör E) Dedektör 41. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar? A) Duman algılama sistemi B) Metal algılama sistemi C) Uyuşturucu madde algılama sistemi D) Patlayıcı tarama sistemi E) Yasak yayın algılama sistemi 42. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır? A) X-Ray cihazı ile B) Kamera ile C) Kartlı okuyucu ile D) CCTV ile E) Kapı tipi detektörle 43. X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır? A) 75 cm B) 90 cm C) 110 cm D) 50 cm E) Fark etmez 38. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz? A) Genel emniyeti sağlamak B) İhtiyacı olanlara yardım etmek C) Şüphelileri yakalamak D) Suç işlenmesini önlemek E) Suçlunun ifadesini almak 44. CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapalı devre televizyon sistemi B) Kontrol sistemi C) Açık devre televizyon sistemi D) Canlı yayın yapma sistemi E) Renkli televizyon sistemi 5 Diğer sayfaya geçiniz.

6 45. Aşağıdakilerden hangisi, donmada ilkyardım için doğrudur? A) Donuk bölgeye masaj yapılır ve ısıtılır B) Yaralıya sıcak içecekler verilir C) Su toplamış bölgeler patlatılır D) Yaralı sıcak bir ortama alınır E) Yaralı hareket ettirilir 46. Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusudur? A) Kan basıncı B) Yemek yeme C) Terleme D) Kusma E) Uyuma 47. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım için doğrudur? A) Olay yerinde, yaşamsal fonksiyonları sürdürmek için yapılır B) Acil tedavi ünitelerinde gerçekleştirilir C) Donanımla yapılan müdahalelerdir D) Hekimler tarafından gerçekleştirilir E) Kliniklerdeki tıbbi müdahaledir 48. Aşağıdakilerden hangisinde, yaralıya su ile müdahale edilmez? A) Yağ yanıklarında B) Elektrik yanıklarında C) Sıcak çarpmasında D) Kimyasal yanıklarda E) Kaynar su yanıklarında 49. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC sindeki B yi anlatır? A) Ekstremitelerin değerlendirilmesi B) Solunumun değerlendirilmesi C) Dolaşımın değerlendirilmesi D) Yaranın değerlendirilmesi E) Bilincin değerlendirilmesi 51. Yaralıyı omzumuzda taşıdığımızda, yaralı taşıma tekniklerinden hangisini uygulamış oluruz? A) Üç elle taşıma B) İtfaiyeci yöntemi ile taşıma C) Kaşık tekniği ile taşıma D) Köprü tekniği ile taşıma E) Altın beşik tekniği ile taşıma 52. Şokta ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Varsa kanamaya müdahale edilmez B) Bacaklar vücut seviyesinde tutulur C) Havayolu açıklığı sürdürülür D) Yaralının üzeri örtülmez E) Yaralıya su içirilir 53. Aşağıdakilerden hangisi, boşaltım sistemine ait bir yapıdır? A) Bağırsaklar B) Kalp C) Rahim D) Beyin E) Solunum yolları 54. Kaza mahalline ulaştıklarında, Dr. Mustafa Bey, kazazedenin nefes almadığını tanıladı. Mustafa Bey öncelikle ne yapar? A) Baş-çene pozisyonu verir B) Bak-dinle-hisset uygular C) Yapay solunum yapar D) Dış kalp masajı yapar E) 112 yi arar 55. Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir? A) Kum B) Karbondioksit C) Su D) Köpük E) Hepsi 50. Aşağıdakilerden hangisi, toplardamar kanaması ile uyumludur? A) Kesik kesik fışkırır tarzda B) Açık renkli C) Kalp atımı ile uyumlu D) Durdurulması zor E) Sızıntı şeklinde 56. Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Boşaldıkça doldurulmalıdır 6 Diğer sayfaya geçiniz.

7 57. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz? A) Köpük konsantrasyonları B) Kuru kimyevi tozlar C) Karbondioksit D) Halokarbon içerikli kimyasal gazlar E) Su 58. Bir akaryakıt dolum tesisinde çıkması muhtemel yangın aşağıdaki yangın türlerinden hangisidir? A) A Sınıfı yangındır B) B Sınıfı yangındır C) C Sınıfı Yangındır D) Yanıcı madde yangınıdır E) Büyük yangınlar sınıfı bir yangındır 59. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir? A) Yangından korunma önlemlerinin alınmaması B) Bilgisizlik C) Kazalar D) Tabiat olayları E) Hepsi 61. Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir? A) Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır B) Gaz kaçağı kibrit veya mumla kontrol edilir C) Bağlantı hortumu 125 cm den uzun olmamalıdır D) Cihazın altına kağıt, plastik örtü vb, konulmaz E) Hepsi 62. Aşağıdakilerin hangisi yapısal bakımından yangından korunma önlemlerindendir? A) Bina yapısı B) İhbar ve alarm sistemleri C) Tahliyesistemleri(kaçış yolları, yangın merdivenleri) D) Uyarıcı ikaz levhaları E) Hepsi 63. Etken maddesi THC olan aşağıdakilerde hangisinden esrar elde edilir? A) Haşhaş B) Koka C) Salvia D) Kenevir E) Chat(yemen otu) 60. Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz? A) Orman yangınları B) Havaalanları, uçak hangarları C) Akaryakıt depolama ve dolum tesisleri D) Boya, vernik atölyeleri ve depoları E) Hiçbiri 64. Aşağıdakilerde hangisi sentetik uyuşturucu değildir? A) Ecstasy B) Koka bitkisi C) LSD D) Ketamin E) Metamfetamin 65. İletişim kazalarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Saygınlık kazandırması B) Kurumlara dinamizm kazandırması C) Yaratıcı fikirler üretmeyi sağlaması D) İtibar kaybına sebep olması E) Tecrübe kazandırması 7 Diğer sayfaya geçiniz.

8 66. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir? 72. İletişimde Sen Dili ni kullanmak neden sakıncalıdır? A) Yüksek sesle konuşmak B) İletişimin amacını bilmek C) İletişimi kısa tutmak D) Kapalı ortamlarda iletişim kurmak E) Otoritenin gücünü kullanmak 67. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz? A) Öğrenmek B) Susmak C) Anlamak D) Etkilemek E) Paylaşmak A) Sorumlulukları artırdığı için B) Suçlayıcılık içerdiği için C) Özgüveni artırdığı için D) Ekip ruhunu güçlendirdiği için E) Dayanışmayı artırdığı için 73. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir? A) Farklı dil kullanmak B) Geri-bildirim vermek C) Soru sormak D) Empati yapmak E) Saygı göstermek 68. Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır? A) İşleri ertelemek B) Her zaman mükemmeli aramak C) Sürekli ilaç kullanmak D) Yürüyüş yapmak E) Sorunlarla tek başına mücadele etmek 69. Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır? A) Saygılılık B) Umursamazlık C) Pasiflik D) Şüphecilik E) Otoriterlik 70. Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir? A) Korkular B) Sempati C) Saygı D) Mekân E) Önem 71. İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir? A) Empati B) Tutum C) Saygı D) Bilgisizlik E) Önyargı 74. İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir? A) Aktif dinleme B) Görünüşte dinleme C) Yüzeysel dinleme D) Kişisel dinleme E) Tuzak kurucu dinleme 75. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sayesinde elde edilen bir fayda değildir? A) Yeni bilgiler üretilmesi B) Çatışmaların çözülmesi C) İnsanların toplumsallaşması D) Sorunların giderilmesi E) Kültürel farklılıkların artırılması 76. Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışlar kalıbına kültür denilmektedir B) Kültür, bireylerin biyolojik niteliğinin bir sonucu değildir C) Genç kuşaklara, öğrenme yolu ile geçirilen toplumsal bir mirastır D) Doğuştan insan güdüsü içerisinde yer alır E) Toplumsal değer ve davranışlar sistemidir 8 Diğer sayfaya geçiniz.

9 77. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yapıcı olmak iletişimi kolaylaştırır B) Stres sorun çözmeyi kolaylaştırır C) Önyargı iletişimi güçlendirir D) Empati düzensizliğin başlatıcısıdır E) Kelimeler sözsüz iletişimin vazgeçilmezidir 78. Kolektif davranışla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bireylerin etkileşimi çok yüksektir B) Birbirini etkileme durumu vardır C) Güvenlik görevlileri için hiçbir tehlikesi yoktur D) Bireylerin grup bağımlılığı geçicidir E) Bireylerin grup bağımlılığı yüksektir 79. Aşağıdaki şartlardan hangisi kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilemez? A) Toplantı ve gösteri yürüyüşünde milletvekili olması B) Suç unsuru bulundurularak yapılması C) Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak yapılması D) Hükümet komiserlerince sona erdirildiği halde devam edilmesi E) İzin verilen yer ve zamanda yapılması 80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasına sebep olmaz? 81. Toplum psikolojisi açısından düşündüğümüzde, kitleyle birlikte hareket eden birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bilinçli hareket etme kabiliyeti kaybolur B) Kitle içerisinde söylem ve eylem birliği oluşur C) Düşünce hızlı bir şekilde eyleme dönüşebilir D) Bastırılmış duygu ve düşünceler ortaya çıkar E) Birey kalıcı bir şekilde inanç yapısını değiştirir 82. Aşağıdakilerden hangisi spor seyircisinin özelliklerinden değildir? A) Taraftarlar tahmin edilebilir tarzda hareket ederler B) Ortak hareket ederler C) Kışkırtılmaya uygundurlar D) Taraftarlar arasında iletişim yoktur E) Ortak düşünceye sahiptirler 83. Güvenlik görevlilerinin topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla, topluluk veya kalabalık içerisine doğru hareket etmek amacı ile oluşturdukları toplu düzen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalabalığa duyacakları şekilde telkin ve uyarılarda bulunulması B) Kalabalığa müdahale edileceğinin hissettirilmesi C) Kalabalığı etkisiz hale getirmek için gaz sıkılması D) Kalabalığın kaçış yollarının tamamen kapatılması E) Kalabalığın köşeye sıkıştırılması A) Çatı düzeni B) Yama düzeni C) Kama düzeni D) Ayırma düzeni E) Hat düzeni 9 Diğer sayfaya geçiniz.

10 84. Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamu yararı B) Kamu düzeni C) İrade zayıflığı D) Genel irade E) Egemenlik 88. Aşağıdakilerden hangisi VİP şahsın acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz? A) Kolluk kuvvetli binaları B) Hastaneler C) Bakanlık binaları D) Parklar E) Valilik binaları 85. Aşağıdakilerden hangileri sosyal yığının özelliklerindendir? I- Sosyal yığını oluşturanlar birbirlerine yabancıdırlar II- Hiyerarşik yapı vardır III- Hiyerarşik yapı yoktur IV- Teşkilatlanma vardır A) II, IV B) I, IV C) I, III D) I, II, IV E) I, III, IV 86. İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Topluluk B) Grev C) Lokavt D) İsyan E) İstifa 87. Özel güvenlik görevlisi olan Hakan, Taylan, Hasan, Hüseyin ve Ali, VIP şahsın koruma görevini yürüten koruma ekibinde görev yapmaktadırlar. VIP şahsın araçtan inip görev yaptığı binaya intikali esnasında saat üç yönünden VIP şahsa ateşli silahla saldırı meydana gelmiştir. Saldırı esnasında VIP şahsın sağında görev yapan Taylan en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir? A) 60 B) 90 C) 72 D) 120 E) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma hizmetlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinde olması gereken vasıflara uygun değildir? A) Temel yakın koruma kurallarını bilmelidir B) Süratli olmalıdır C) Heyecanlı olmalıdır D) Ketum olmalıdır E) Protokolü bilmelidir 90. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir? A) Medyatik olmalı B) Fizik kondisyonu yüksek olmalı C) Pratik zekâlı olmalı D) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı E) Çevreyi iyi gözlemlemeli 91. Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A) VIP şahıs makam aracına binmeden önce araca binmemeye özen göstermelidir B) Eğer silah taşıyorsa, silahını koltuk altı kılıfı takarak taşımalıdır C) Kullandığı aracın yakıtını belli seviyenin altına düşmemesine dikkat etmelidir D) Telsizi sürekli açık olmalı ve dinlemelidir E) Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdır 10 Diğer sayfaya geçiniz.

11 92. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara.denir. A) Kontrol noktaları B) Yerleşme noktaları C) Boğma noktaları D) Gözetleme noktaları E) Mecburi istikamet noktaları 97. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez? A) Kimlik sorma B) Zor kullanma C) Arama D) Yakalama E) Telefon dinleme 93. Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir? A) Hedef seçimi B) Hedef istihbaratı C) Kaçış D) Saldırının planlanması E) Buluşma 94. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamasından değildir? A) Muhtemel tehlikenin varlığı B) VIP şahsın muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak D) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek E) Saldırganı yakalamak ve muhafaza altına almak 95. Arabalarda önemli kişi aracın hangi kısmında oturmalıdır? A) Aracın sağ önünde oturur B) Aracın sol arkasında oturur C) Aracın sağ arkasında oturur D) Aracın arkasında ortada oturur E) Aracın sol önünde oturur 96. Özel kollukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 98. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir? A) Vali B) Kaymakam C) İçişleri Bakanı D) Emniyet Müdürü E) Garnizon Komutanı 99. Özel kolluk görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapmasına onay verecek makam hangisidir? A) Mahkeme B) İl emniyet müdürü C) Bakanlık D) İl özel güvenlik komisyonu E) Sınav komisyonu 100. Nuh Mermer A.Ş. nin, önceden almış olduğu güvenlik uygulaması iznini, komisyon kararı ve valinin onayı ile sona erdirmek istemektedir. Bunun için en az ne kadar önce başvurulması gerekir? A) Bir gün B) Bir hafta C) Bir ay D) Kırk gün E) İki ay A) Olay yerini ve suç delillerini korur B) Parmakizi ve fotoğraf alır C) İfade alır D) Teknik takip yapar E) Kimlik tespiti yapar 11 Diğer sayfaya geçiniz. SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN TEST BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SİLAHLI ADAYLAR SONRAKİ SAYFADAKİ SİLAH SORULARINI CEVAPLAYINIZ.

12 SİLAH BİLGİSİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir? A) Kovan B) Kapsül C) Barut D) Çekirdek E) Gerdel 2. Aşağıdaki parçalardan hangisi çerçeve takımı içerisinde yer almaz? A) Tetik korkuluğu B) Tetik C) Kabza D) Arpacık E) Horoz 3. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili olarak belirtilen genel emniyet kuralları arasında yer almaz? A) Silah başka birine verilirken dolu olup olmadığı kontrol edildikten sonra boş olarak verilir B) Silahın namlu ağzından içeri bakılmamalıdır C) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır D) Herkes kullandığı silahın özelliklerini bilmek zorunda değildir E) Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe asla tetik parmağı tetik korkuluğunun içerisine konmaz 4. Yarı otomatik tabanca nedir? A) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır B) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır C) Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır D) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır E) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır 5. Yerine getiren yayın görevi nedir? A) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar B) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar C) Namluyu kilitleyerek emniyete alır D) Çekirdeğin deliş gücünü artırır E) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar 6. Biyolojik silahın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Atom çekirdeğinin parçalanması ve birleştirilmesiyle açığa çıkan enerjiden elde edilen silahlardır B) Canlılar üzerinde etkili virüs, mikrop ve canlıların geniyle oynama ile canlıları yaralama, sakatlama ve öldürme amaçlı kullanılan silahlardır C) Maddelerin kimyasal özelliklerinden dolayı canlıları öldürücü, yaralayıcı, tahriş edici gibi kalıcı veya geçici tesirler göstermek amacı ile kullanılan silahlardır D) Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlardır E) Günlük işlerde kullanılırken silah olarak da kullanılabilen malzemelerdir 7. Silahın sınıflandırılması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir A) Ateşli silahlar-ateşsiz silahlar-nükleer silahlar-biyolojik silahlar-makineli silahlar B) Ateşli silahlar- Ateşsiz silahlar-tam otomatik silahlar- Nükleer silahlar- Biyolojik silahlar C) Ateşli silahlar- Ateşsiz silahlar-kimyasal silahlar-nükleer silahlar-biyolojik silahlar D) Ateşli silahlar-ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar-kesici ve delici silahlar-nükleer silahlar E) Ateşli silahlar-ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar- Nükleer silahlar-yakıcı silahlar 12 Diğer sayfaya geçiniz.

13 8. Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar? A) Tetik korkuluğu B) Tetik manivelası C) Sürgü sistemi D) Yiv ve setler E) Fişek yatağı 9. Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir? 13. Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur'' bu sisteme ne ad verilir? A) Horozlu iğneli sistem B) Horozlu sistem C) İğneli sistem D) Horozsuz sistem E) İğnesiz sistem A) Hatve B) Rayyür C) Mermi yolu D) Gerdel E) Kapsül 10. Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur? A) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir B) Silahla şaka yapılır C) Alkollüyken atış yapılabilir D) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur E) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır 11. Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir? 14. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye denir? Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Hatve B) Rayyür C) Etkili mesafe D) Mermi yolu E) Atış mesafesi 15. Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır. Belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır? A) Çap B) Namlu C) Yiv ve setler D) Fişek rampası E) Fişek yatağı A) Nişan tertibatı B) Ateşleme tertibatı C) Boş kovan atma tertibatı D) Sürgü kapak takımı E) Horoz tertibatı 12. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım zamanları içerisinde yer almaz? A) Haftalık bakım B) Günlük bakım C) Atış öncesi bakım D) Üç yıllık bakım E) Atış sonrası bakım 16. Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır? A) Kapsül B) Barut C) Çekirdek D) Kovan E) Gerdel 17. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır? A) Kapsül B) Horoz C) Namlu D) Hatve E) Tetik 13 Diğer sayfaya geçiniz.

14 18. Ateşleme gerçekleştikten sonra kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata... tertibatı denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Sürgü takımı B) Fişek yatağı C) Kovan atma D) İcra yayı ve mili E) İğne 23. Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımında bulunan bir parça değildir? A) Gez B) Arpacık C) Emniyet mandalı D) İcra yayı ve mili E) Horoz 24. Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan değildir? 19. Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Yiv B) Tetik korkuluğu C) Yarı çap D) Çap E) İğneli sistem 20. Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir? A) İğne yayı kırık olabilir B) İğne kırık olabilir C) Tırnak kırık olabilir D) İğne ucu kırık olabilir E) Fişek hatalı olabilir 21. Aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunur? A) Bıçak B) Tornavida C) Çekiç D) Tabanca E) Taş 25. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur? A) Çerçeve B) Horoz C) Çıkarıcı D) Şarjör E) Namlu A) Çıkarıcı B) Şarjör tüpü C) Çekirdek D) Boş kovan E) Kapsül 22. Ateşlenen mermi çekirdeğine yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Namlu B) Çap C) Fişek yatağı D) Kabza E) Çıkarıcı TEST BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 14 Diğer sayfaya geçiniz.

Diğer sayfaya geçiniz. 5. T.C Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?

Diğer sayfaya geçiniz. 5. T.C Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir? 1. T.C. 1982 Anayasası madde:15 e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden değildir? A) Savaş B) Suçların artması C) Seferberlik D) Sıkıyönetim

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 63.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 63.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu (KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 63.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu 1. T.C. 1982 Anayasası madde:15 e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

Detaylı

27 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 63ncü TEMEL ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI 63e

27 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 63ncü TEMEL ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI 63e 1. T.C. 1982 Anayasası madde:15 e göre aşağıdakilerden 4857 sayılı İş Kanunu na göre fazla mesai hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının ücreti isteyebilmesi için bir haftada kaç durdurulması

Detaylı

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/A SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/B 4 EK-4/A ÖZELLĠKLERĠ: A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. T.C. 1982 Anayasası madde:15 e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden değildir? A) Savaş B) Suçların artması C) Seferberlik D) Sıkıyönetim

Detaylı

65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU

65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Genel kolluk görevlileri, aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri olmadan konutlara girebilir? A) Aranan bir kişiyi yakalamak için B) Suç delili

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU) 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A) İdare Mahkemesine B) Polise C) İşçi Sendikasına

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU) 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A) İdare Mahkemesine B) Polise C) İşçi Sendikasına

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı üzerine

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 64. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 64. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı üzerine

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 64.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 64.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu (KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 64.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

64.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VECEVAPLARI (A GRUBU )

64.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VECEVAPLARI (A GRUBU ) 64.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VECEVAPLARI (A GRUBU ) 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

3. Dönem Eğitim Modülleri

3. Dönem Eğitim Modülleri 3. Dönem Eğitim Modülleri Başlangıç Eğitim Modülleri TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Ders Saati Toplu Yürüyüş Kuralları ve Selamlama, Temel Hijyen Kuralları, Beden

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, Olay yerinde Sağlık personeli gelinceye kadar Durumun kötüleşmesini önlemek

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 64. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU ) 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin

Detaylı

Ateşli Silah Yaralanmaları

Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların cevabı aranmalıdır. 1. Mesafe tespiti, 2. Giriş-çıkış delikleri, 3. Traje, 4. Ölüm sebebi, 5. Öldürücü lezyonun tespiti, 6. Kurşunun

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Adı :. Soyadı... TC Kimlik No.. TEMEL EĞİTİM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları - -Haziran 2009 1-) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Vücut gelişmesini engeller b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar d) Kişinin

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Başlangıç Eğitim Modülleri. TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül

Başlangıç Eğitim Modülleri. TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Polisliğe Giriş ve Uyum Eğitimi 4 Okul Kuralları ve Disiplin Mevzuatı İlimizin ve Ülkemizin tanıtılması, Türk Afgan Tarihi Bağları, 2 Polisin Rolü 2 Eğitimin Önemi ve Müfredat 4 Başlangıç Eğitim Modülleri

Detaylı

32. YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU)

32. YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU) 32. YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU) 1) Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük

Detaylı

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD İlkyardım nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI - Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durum - Sağlık görevlileri gelene kadar - Hayat kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini Doç. Dr. Şule

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

8-) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır? a) 2 b) 1 c) 4 d) 3 e) 5

8-) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır? a) 2 b) 1 c) 4 d) 3 e) 5 1-) İletişimde yansıma nedir? a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER 667 SAYILI KHK Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler MADDE 4 -(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına

Detaylı

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 4.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 4.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları 1-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir? a) Kelimeler b) Sözcüklerin nasıl söylendiği c) Ses tonu d) Duyguların ifadesi e) Yüz ve beden hareketleri 2-) Tek tek personel giriş

Detaylı

10-) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir? a) Doku parçaları b) Zehirli gazlar c) Lastik izleri d) Yanmış kâğıtlar e) Mermi çekirdekleri

10-) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir? a) Doku parçaları b) Zehirli gazlar c) Lastik izleri d) Yanmış kâğıtlar e) Mermi çekirdekleri 1-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir? a) Kelimeler b) Sözcüklerin nasıl söylendiği c) Ses tonu d) Duyguların ifadesi e) Yüz ve beden hareketleri 2-) Tek tek personel giriş

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör 1-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu b) Tırnak-çıkarıcı c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu d) Namlu- iğne-horoz e) Şarjör- horoz- namlu EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları - -Haziran 2009 1-) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Vücut gelişmesini engeller b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar d) Kişinin

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin) Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır? A) Başbakanın onayından sonra B) TBMM Başkanının onayından sonra C) Bakanlar Kurulunun onayından sonra D) Cumhurbaşkanının onayından sonra E)

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar? A) Olay yeri inceleme B) Olay yerini muhafaza altına alma C) Tanık dinleme D) İfade

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ Çalışan Ad Soyadı: Firma: imza : Çalıştığı Bölüm: Tarih: Alınan Not: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ 1) İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI Bu kitapçıkta yer alan güvenlik kuralları, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için gerekli tedbirleri almak üzere,

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 15 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 15 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) Çevre güvenliği sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? a) Fiber optik algılama sistemleri b) İnfrared bariyer sistemleri c) Mikro dalga bariyer sistemler d) Biometrik sistemler e) Manyetik

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 56.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 56.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu (KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 56.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu 1.Türk Ceza Kanunu na göre; Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 8843 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Türk Ceza Kanunu na göre; Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir. Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Gece

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

3-) CCTV de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?

3-) CCTV de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir? 1-) Aşağıdakilerden hangisi empatinin özelliklerinden değildir? a) Empati kurduğumuz kişiyle aynı duygu ve düşüncelere sahip oluruz b) Kendimizi karşı tarafın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik görevlisi Servet, görev alanındaki binadan hırsızlık yaparken gördüğü şüpheliyi yakalamak amacıyla kovalamış, şüpheli ise ÖGG Servet in görev alanı dışına çıkıp kaçmaya devam etmiştir.

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. İlk yardım hangi amaçla yapılır? A) Hasta/yaralının bilincini korumak B) Hasta/yaralının yaşamsal işlevlerinin sürdürülmesini sağlamak C) Hasta/yaralının durumunun kötüye gitmesini önlemek D) Hasta/yaralının

Detaylı

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5188

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu, Yasası 5188 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Adı :. Soyadı... TC Kimlik No.. TEMEL EĞİTİM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu

(KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu (KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu 1. Özel güvenlik görevlisi Servet, görev alanındaki binadan hırsızlık yaparken gördüğü şüpheliyi yakalamak

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez? A) Narkotik ve plastik patlayıcı maddeler B) Bıçak C) Anahtarlık D) Tabanca E) Her türlü metal 2. Kapı tipi metal arama

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır C)

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir? A) Motivasyon B) Stabilizasyon C) Zoom D) Kalibrasyon E) Gramaj ayarı 2. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi A) Hırsız alarm sistemleri

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 ŞİRKETİ FAALİYET İZNİ VE SONA ERDİRİLMESİ EĞİTİM KURUMU EĞİTİMİ VE İZNİ ALARM MERKEZİ

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 23 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 23 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları - - Ağustos 2009 1-) İletişimde yansıma nedir? a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN; 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak. 3. Kursa müracaatında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 1)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli patlayıcılar sınıfına girer? Dumansız barut Kibrit Roket yakıtı Havai fişek Dinamit** 2) Yanıcı sıvıları parlayıcı sıvılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri. Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri

Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri. Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri Kamera Sistemleri Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri Biometrik Tanıma Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Ürün Koruma Sistemleri Turnike

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. 1. S.G. SUBAY TEMEL EĞİTİMİ: (35 hafta)

DERS İÇERİKLERİ. 1. S.G. SUBAY TEMEL EĞİTİMİ: (35 hafta) 1. S.G. SUBAY TEMEL EĞİTİMİ: (35 hafta) DERS İÇERİKLERİ Sahil Güvenliğe Hazırlık Muhabere Usulleri Lojistik Yazışma Usulleri Cankurtarma ve İlkyardım Su Ürünleri Kolluk İstihbaratı Deniz Kirliliği Denetçisi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri

EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASI İKİNCİ HAFTASI EKİM. Yıl Boyunca Okul Çalışma Ekibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yıl Boyunca Okul Yönetimi Kolluk Kuvvetleri YILMAZKÖY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 1 S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER Eğitim

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Kolluk teşkilatları tabi oldukları mevzuata, görev yeri ve zamanına göre sınıflandırıldığında özel güvenlik teşkilatı hangi kolluk sınıfı içinde yer alır? A) Özel kolluk B) Genel kolluk C) Yardımcı

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir? A) Olayın vuku bulduğu

Detaylı

68.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZELGÜVENLİK EĞİTİM KURUMU

68.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZELGÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 68.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu KIZILAY Mega ÖZELGÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Komisyon kararlarını

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangileri yapabilir? I-Polis II-Özel güvenlik III-Mağdur IV-Görev alanı ve süresi dışında özel güvenlik A) I, II B) IV C) I, II, III D) I, II, III, IV E) I,

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen, en az iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir? A) Birlik B) Kalabalık C) Grup D) Takım E) Bölük 2.

Detaylı

GÜNGÖREN TERÖRİST SALDIRISI

GÜNGÖREN TERÖRİST SALDIRISI GÜNGÖREN TERÖRİST SALDIRISI 27.07.2008 O. Metin İlkışık Nilay Ö. Ergenç ve Murat T. Turk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, AKOM Güngören Bombalamaları Tarih: 27 Temmuz 2008, Saat:

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 21 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 21 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir? a) Görüntü açısının değiştirilmesi b) Görüntünün netlik ayarının yapılması c) Görüntünün yakınlaştırılması / büyütülmesi d) Görüntünün 90 derece

Detaylı

A) Kişiliğe bağlı B) Dokunulmaz C) Devredilmez D) Vazgeçilmez E) Kanunla konulur

A) Kişiliğe bağlı B) Dokunulmaz C) Devredilmez D) Vazgeçilmez E) Kanunla konulur 1.Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır.

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi copun kullanma şekillerinden değildir? A) Kolun uzantısı olarak kullanılır B) Yakalamak için kullanılır C) Etkisiz hale getirmek için kullanılır D) Kişi taşımada kullanılır E)

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Kolluk teşkilatları tabi oldukları mevzuata, görev yeri ve zamanına göre sınıflandırıldığında özel güvenlik teşkilatı hangi kolluk sınıfı içinde yer alır? A) Özel kolluk B) Genel kolluk C) Yardımcı

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

20. Özel Güvenlik Sınav Soruları Yayınlandı. Sınav Soru icin sayfanın devamını okuyunuz.

20. Özel Güvenlik Sınav Soruları Yayınlandı. Sınav Soru icin sayfanın devamını okuyunuz. 20. Özel Güvenlik Sınav Soruları Yayınlandı. Sınav Soru icin sayfanın devamını okuyunuz. 1-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir? a) Kelimeler b) Sözcüklerin nasıl söylendiği

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları

İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI A- TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı veya noter tasdikli sureti 2- Nüfus Cüzdanı. 01 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı 3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 4-Sağlık Kurulu raporu 5- İki

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları (KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 57.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları 1. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

EMNİYET 19. SINAV SORULARI

EMNİYET 19. SINAV SORULARI EMNİYET 19. SINAV SORULARI 1-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi a) Kaynak b) Alıcı c) Kanal d) İletişim e) Geri bildirim (Feed Back) 2-) El tipi metal dedektörü ile kontrol

Detaylı

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir. ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 5188 Kanun Kabul Tarihi: 10/06/2004 Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25504 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı,

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 19 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 19 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları - - Kasım 2008 1-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir? a) Kaynak b) Alıcı c) Kanal d) İletişim e) Geri bildirim (Feed Back) 2-) El tipi metal dedektörü ile kontrol edilen

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi amacıyla düzenlenen Özel güvenlik görevlisi olur. ibaresini içeren sağlık raporunda aşağıdaki dallardan hangisinin bulunması gerekir? A) Kardiyoloji

Detaylı

d) Korunan kişiyi hayatını tehlikeye sokacak her türlü durumdan korumak e) Hiçbiri

d) Korunan kişiyi hayatını tehlikeye sokacak her türlü durumdan korumak e) Hiçbiri 1-) Aşağıdakilerden hangisi stres kaynaklarından a) Motivasyon b) Rol belirsizliği c) Kişiler arası çatışma d) Aşırı sorumluluk yüklemesi e) Yoğun iş gücü 2-) X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden

Detaylı

69.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu

69.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 69.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu 1. Aşağıdakilerden hangisi 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda tanımlanan

Detaylı