FİNANSAL İŞLEM VERGİSİ FINANCIAL TRANSACTION TAX

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL İŞLEM VERGİSİ FINANCIAL TRANSACTION TAX"

Transkript

1 BÜLTEN Nisan 2012/1 FİNANSAL İŞLEM VERGİSİ FINANCIAL TRANSACTION TAX Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından bilgilendirme amaçlı olarak yayımlanmaktadır. Yayımlanan yazı ve görüşler, Kurum görüşü olarak algılanamaz.

2 28 Eylül 2011 günü Avrupa Birliği Komisyonu 1 Ocak 2014 ten itibaren 27 AB üyesi ülkenin tamamında uygulanmak üzere finansal işlemler üzerinde vergi uygulanması önerisinde bulunmuştur. Avrupa Birliği Komisyonunun Finansal İşlem Vergisi Öneri Direktifinin Kapsamı Komisyon iki sebepten dolayı finans sektörüne yeni bir vergi önermektedir: 1. İlki, Üye ülkelerin mali konsolidasyonun sırasında finans sektörü arasında adil dağılımı sağlamaktır. Ekonomik krizlerin merkezinde finans sektörü rol almıştır. Finans sektörünün kurtarılmasını desteklerken Hükümetler ve Avrupa vatandaşları vergileriyle ağır yükü taşımak durumunda kalmışlardır. Bununla birlikte sektör diğer sektörlerle karşılaştırıldığında daha düşük vergilendirilmektedir. Teklif ile finans sektöründen kamu sektörüne ek büyük vergi gelirleriyle destek sağlanabilecektir. 2. İkinci olarak, AB seviyesinde koordineli bir çerçeve AB tek pazarının güçlenmesine de yardımcı olabilecektir. Bugün, 10 ülke hali hazırda finansal işlem vergisi formunda uygulamalara sahiptir. Teklif ile yeni asgari vergi oranları belirlenmekte ve AB içerisinde farklı adlar altında uygulanan finansal işlem vergilerini uyumlaştırmaktadır. Bu hem tek Pazar içerisindeki çarpık rekabetin azaltılmasına hem de riskli ticari faaliyetlerin önüne geçilmesine ve gelecek krizlerden kaçınmak üzere yasal düzenlemelerin tamamlanmasına yardımcı yardımcı olabilecektir. AB seviyesinde Finansal İşlem Vergisi bu verginin küresel düzeyde ve özellikle G20 nezdinde tanınmasında ortak kuralların da kabul edilebilmesini güçlendirecektir. AB düzeyinde finansal işlem vergisi niçin gereklidir? Finansal hizmetlere sağlam bir iç pazar oluşturmak için AB düzeyinde uyumlu bir vergi kurmak uygundur. Finansal işlem vergisi, kaçakçılığı ve çifte vergilendirmeyi önlemek için ayrıca AB'nin Tek Pazar içinde rekabet çarpıtmalarını en aza indirmek için etkili olacaktır. Finansal işlem vergisine destek var mı? Son Eurobarometre araştırmasına göre, Avrupa vatandaşlarının %65 inin bir finansal işlem vergisinden yana olduğu görülmektedir. Komisyon finansal işlem vergisini neden küresel düzeyde uygulanmasını teşvik etmektedir? Finansal piyasaların artan şekilde uluslararası bağlantıları ve sahip oldukları küresel boyut nedeniyle bir finansal işlem vergisine sadece AB düzeyinde değil aynı zamanda global düzeyde de ihtiyaç duyulmaktadır. İlk olarak AB düzeyinde bir finansal işlem vergisi öneren Komisyon, ileride G20 çerçevesinde global düzeyde bir vergi olarak teşvik edilmesi konusunda niyetlidir. Komisyon, G20 (Pittsburgh, Toronto) çerçevesinde, çeşitli vesilelerle 2009 yılından bu yana finansal işlemlerle tanışma babında görüşmeler yapmıştır. Finansal işlem vergisi nedir? Bir finansal işlem vergisi, finansal işlemler için uygulanan genellikle çok düşük oranda bir vergidir. Bir finansal işlem, bankalar veya diğer finans kurumları arasında finansal araçların değişimi için de geçerlidir. Finansal araçlar, söz konusu menkul kıymetler, tahviller, hisse senetleri ve türevleri içerir. Tahvil veya hisse senedi satış veya satın alma ile ilgili durumlar dışında, özel hane

3 halkı ya da işletmeler ile olan ilişkilerinde genellikle perakende bankalar tarafından gerçekleştirilen işlemler dahil değildir. brokerleri, alternatif yatırım fonları, emeklilik fonları olacaktır. Hangi işlemleri kapsıyor? Finansal kurum nedir? Finansal kurumun komisyon önergesindeki tanımı, verginin hukuki boşluklardan yararlanmasından sakınmak için geniş çeşitte kurumları kapsar ve esas olarak yatırım firmalarını, organize pazarları, kredi kurumlarını, sigorta şirketlerini, toplu yatırımları ve yöneticilerini, alternatif yatırım fonlarını (hedge fon gibi), finansal kiralama firmalarını ve özel amaçlı varlıkları içerir. Organize piyasa veya tezgahüstü piyasalar üzerinden yapılan işlemlerin farkı nedir? Türev piyasaları içinde, pek çok ürün borsaları aracılığıyla organize piyasalarda işlem görmektedir. Borsasında işlem gören ürünler şeffaf ticaret amacıyla standardize edilmesi gerekir. Standart dışı ürünler olarak adlandırılan tezgahüstü (OTC) türev piyasalarda işlem görmektedir. Komisyon, bu verginin, işleme dahil olan taraflardan birinin bile AB de kurulu olması durumunda, mali kurumlar arasında olan mali işlemlerdeki tüm mali araçlara uygulanmasını önermektedir. Bahsi geçen mali araçlar, hisse senedi, türev ürün, paylar ve yapılandırılmış mali ürünlerdir. İşlemlerin tezgahüstü (OTC) ya da organize piyasalar üzerinden gerçekleşip gerçekleşmediği önemli değildir ve her iki durumda da vergilendirilecektir. Hangi işlemler önerilen vergiden muaf tutulacak? Komisyon önerisinde sadece finansal araçlarla ilgili işlemler kapsanacaktır. Yani küçük işletmelere yada özel mülkiyete ait malların dahil olduğu işlemler kapsam dışı kalacak. Örneğin ev kredileri, küçük işletmelerden banka ödünç alma ya da sigorta kontratlarına katkı dahil edilmeyecektir. Spot nakit değişimi, şirket ya da devlet tarafından kapital geliştirilmesi, kalkınma bankaları tarafından sağlanan senet ya da hisseler de vergilendirilmeyecektir. İkamet ilkesi nedir? Finansal işlem vergisi, finansal kurum veya tüccarın vergi ikamet ilkesine dayandırılacaktır. Dolayısıyla, vergilendirme, bu işleme dahil olan mali kurumun tesislerinin yerleşik olduğu varsayılan üye ülkelerde gerçekleşecektir. Bu yöntem, AB dışına yapılan işlemlerde oluşan yer değiştirme (relocation) riskini azaltmaya yardım edecektir. Vergi nasıl çalışıyor ve mükellefi kim? Ana mükellefler, mali işlemleri yöneten finansal kurumlar, bankalar, yatırım firmaları, sigorta kurumları, hisse senedi Komisyon neden çok geniş bir vergi tabanı öngörüyor? Komisyon, piyasa göçünü ve vergi muafiyet riskini azaltmak için mümkün olan en geniş kapsamlı vergi tabanını oluşturmayı öngörmektedir. Vergi tabanı, mali kurumlarca gerçekleştirilen işlemleri taban alarak tanımlanacaktır. Kapsanacak olan mali araçlar hisseler, senetler ve onların yerini tutan türevler olacaktır. Hangi vergi oranları önerilecektir? Piyasa dalgalanmalarını engellemek için komisyon çok düşük bir vergi oranı

4 önermektedir. Hisse ve senetler için minimum %0.1 ve türev ürünler için ise minimum %0.01 önerilmektedir. Üye ülkeler daha yüksek oran uygulamakta serbesttirler. Vergi iki tarafça da ödenmek zorundadır. Komisyon niçin bu spesifik oranları önermektedir? Komisyon bu vergi oranlarını bir yandan piyasa göçü riskini azaltacak diğer yandan ise AB üye ülkelerine kazanç sağlamayı garanti edecek şekilde önermektedir. Vergi nerede uygulanacaktır? Finansal işlem vergisinden doğan karlar Bu vergiden gelecek karlar ne için kullanılmalı? Diğer vergiler gibi bu vergi de halkın yararına olan harcamalarda kullanılabilir. AB düzeyindeki vergilendirmede, karların bir kısmı AB bütçesine giderken, bir kısmı da üye ülkelerin kendi bütçelerine gidebilir. Her ne kadar AB bütçesi ve üye ülke bütçelerinde genel pratikte bu tür bir davranış yapılmasa da, AB bütçesinin ciddi bir kısmının, büyüme iş yaratma, iklim değişimi ile mücadele gibi önemli işler yapmakta kullanıldığı not edilmelidir. 27 AB üyesi ülke sınırları içinde uygulanacaktır. Bu vergi, taraflarından herhangi biri AB üyesi ülkelerde yerleşik olan her mali işlemde uygulanacaktır. AB üyesi ülkelerin, ayrıca ulusal bir vergi de uygulaması durumunda, bu vergi de AB kurallarına uymak zorundadır. Tüm AB üyesi ülkeler bu minimum vergi oranlarına uymak zorundadır. Pratikte bu vergi nasıl uygulanacak? Finansal işlemin her iki tarafı da kendi paylarına düşen vergiyi yerleşik oldukları (ya da öyle varsayıldıkları) ülkede ödeyeceklerdir. Bu vergi Üye Ülkelerin yerel vergi sistemi ile nasıl etkileşecek? Belçika, Güney Kıbrıs, Fransa, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Romanya, Polonya ve İngiltere zaten buna benzer bir mali işlem vergisine sahipler. Bu ülkeler kendi ulusal vergilerini AB normuna uyumlu hale getirmek durumunda olabilirler. Yani varsayılan minimum vergi oranlarını uygulayıp vergi tabanlarını uyumlu hale getirmek durumundalar. Bu çeşit bir vergisi olmayan diğer üye ülkeler de komisyonun önerdiği vergiyi olduğu gibi yürürlüğe koymak durumundalar. Gelir nasıl toplanacaktır? Vergiler, mali kurumlarca üye ülkelere, işlem yapılır yapılmaz, netleme ve hizalama yapılmadan evvel, ödenmelidir. Bu işlemler genelde elektronik transferler olduğu için ödeme aynı gün içinde yapılabilir. Elektronik olmayan mali transferler için ödeme takip eden 3 iş günü içinde yapılmalıdır ki böylece elle yapılmasına olanak sağlarken dengelenemeyen nakit-akış avantajının oluşması da engellenebilir. Mali işlem vergisini ödemekle yükümlü olan kurum vergi otoritelerine ibraz etmek zorundadır. Üye Ülkeler vergi kaçırılmasını engellemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Söz konusu önlemler şunlardır: Finansal kurumların kayıt altına alınması, ödemeleri sağlamak için muhasebe ve raporlama, mali işlemlerle ilgi bilginin saklanması ve verginin doğru ödendiğinin kontrol edilmesidir. Ne kadar vergi geliri elde edilebileceğine dönük tahmin var mıdır? Tahvil ve hisse senetleri için % 0.1 ve türevleri gibi işlemlerden %0.01 gibi bir oranında alındığında bu vergi kaynaklı, yılda yaklaşık 57 milyar gelir elde edilebilir.

5 Komisyon, AB Bütçesi için geleceğe yönelik bir öz kaynak olarak, finansal işlem vergisi gelirinin bir kısmını kullanmayı niçin öneriyor? Komisyon, dönemini kapsayan gelecek dönem mali çerçeve için olan önerisinde, iki yeni öz kaynak önermiştir: Finansal işlemler üzerinde bir vergi ve modern bir KDV kaynağıdır. Komisyon tarafından yönetilen söz konusu yeni öz kaynak sistemi, AB politikası amaçları ve AB finansmanı arasında daha şeffaf bir bağlantı kurulduğunda, daha adil hale gelir. Finansal işlem vergisi üye devletlerin katkılarını önemli ölçüde azaltacak ve üye devletlerin bütçelerini konsolidasyon çalışmalarına katkıda bulunacaktır yılına kadar, bu yeni öz kaynakların, AB bütçe gelirlerinin neredeyse yarısını karşılayabileceği ve Üye Ülkelerin GNItabanlı katkılarının bugünkü 3/4 oranından, 1/3 oranına gerileyeceği tahmin edilmektedir (IP/11/799, MEMO/11/468). Vergi, finans kurumları arasında yer alan işlemlerin % 85 kapsamayı amaçlamaktadır. Ancak bireysel yatırımcının mali ürün almak/satmak istemesi durumunda çok cüzzi bir vergi alınacaktır ( euroluk senet alımında, banka 10 euro tahsil edebilir) Böyle bir vergi konulması ne gibi riskler getirebilir? Bu tür riskleri azaltmak için hangi çözüm önerildi? Ana riskler, vergi yansıması ( nihai vergi yükünün kimde olduğu..) finansal kurumların diğer ülkelere taşınması, ekonomik bozukluklar ve olası rekabet kaybıdır. Bu riskleri azaltmak için düşük vergi oranı (her ürün grubuna göre farklılaştırılmış) sağlanması, çok geniş bir vergi tabanı, verginin bölgesel uygulanması için uygun kriterler ve uyumlaştırılmış kapsam önerilmektedir. Kimler nasıl yararlanacak? Gelecek/sıradaki aşama nedir? Tüm vatandaşlar ve işletmeler, AB de daha fazla ekonomik büyüme ve refah üretmek için kullanılan ekstra kamu gelirleri ile bu vergiden yararlanabilecektir. Üye Devletler, bu vergiden hem kendi bütçelerinin doğrudan finansmanı hem de AB bütçesine katkı paylarının azaltılması için doğrudan finansman olarak yararlanabilecektir. Son olarak, finansal işlem vergisi, herkesin yararına yönelik politikalarını finanse etmekte Avrupa Birliği için yeni bir "öz kaynak" haline gelebilir. Önerinin Avrupa Parlamentosu'nun görüşü ardından, AB Bakanlar Konseyi, Üye Devletler tarafından tartışılması ve oybirliğiyle kabul edilmesi gerekmektedir. Buna paralel olarak, Komisyon, başta G20 uluslararası ortaklarıyla birlikte olmak üzere, küresel düzeyde bir finansal işlem vergisi tanıtmak yollarını araştıracaktır. Komisyon, verginin 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini önermiştir. Risklerin Azaltılması Vergi yükünün tüketicilerin üzerine binmesi nasıl önlenecek? Komisyon sadece mali kurumlar arasındaki işlemleri vergilendirmeyi önermektedir. Amaç, müşterilerin değil finans sektörünün vergilendirilmesidir. Kaynakça: resources/documents/taxation/ other_taxes/financial_sector/ com(2011)594_en.pdf

6 resources/documents/taxation/ other_taxes/financial_sector/ com(2011)594_en.pdf rapid/pressreleasesaction.do?reference =MEMO/11/640

VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ. YIL: 2012/ Sayı: 4. Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ. YIL: 2012/ Sayı: 4. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ YIL: 2012/ Sayı: 4 SUNUŞ Vergilendirme / Taxation Bülteni nin dördüncü sayısında, ilk üç sayıda olduğu gibi başta Avrupa Birliği ve OECD üyesi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BÖLÜM : I ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 21 Ocak 2009 tarih ve 27117 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri II No:22 sayılı Borçlanma

Detaylı

Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması

Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Begüm Güler (AB İşleri Uzman Yrd.) Esra Keleş (AB İşleri

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ 2012/3. Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ 2012/3. Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİLENDİRME T A X A T I O N Gelir İdaresi Başkanlığı BÜLTENİ 2012/3 SUNUŞ Ocak ve Mart aylarında ilk iki sayısını çıkardığımız Vergilendirme / Taxation Bülteni nin üçüncü sayısında, Avrupa Birliği ve

Detaylı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N

VERGİLENDİRME T A X A T I O N VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ 2012/2 G E L İ R İ D A R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I A v r u p a B i r l i ğ i M ü d ü r l ü ğ ü 2 SUNUŞ Ocak ayında ilk sayısını çıkardığımız Vergilendirme / Taxation

Detaylı

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S

BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S BANKA ve S GORTA MUAMELELER VERG S Teori - Uygulama - Mevzuat Ömer Çak c Mehmet Ceylan Yay n No: 301 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2008 SAYI 18 BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ NDE VERGİLENDİRME TRENDLERİ RAPORU (2008) FRANSA NIN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May ISSN: 2148-4686 FATCA özel sayısı Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA) Genel Bakış Ilgın Tüfekçi - Nilhan Fidan FATCA kapsamında finansal kuruluş

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME Hamdi Demir ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME GİRİŞ Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ticaretin ve ticari faaliyetlerin mahiyetini ve yapısını değiştirecek potansiyeldedir. Bankacılık ve finans sektörü

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ (ÖNERİLER)

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ (ÖNERİLER) PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ (ÖNERİLER) VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Detaylı

TSPAKB. AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ

TSPAKB. AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ Kasım 2004 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin Ali KUTLU Kafkas Üniversitesi N.Savaş DEMİRCİ Kafkas Üniversitesi

Detaylı

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ A. Bora ELÇİN E. Maliye Başmüfettişi Özet 1970 li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin sona ermesi ve aynı dönemlerde yaşanan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155. Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında Sayı 57 Mayıs 2007 ISSN 1304-8155 Genel Kurulumuz 10 Mayıs ta B irliğimizin VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2007

Detaylı

Türkiye Mortgage Piyasası için Sermaye Piyasası Çözümleri Geliştirilmesi

Türkiye Mortgage Piyasası için Sermaye Piyasası Çözümleri Geliştirilmesi Türkiye Mortgage Piyasası için Sermaye Piyasası Çözümleri Geliştirilmesi İçerik Türkiye mortgage piyasasının sermaye piyasası çözümü ihtiyacı Türkiye mortgage piyasasında uzun vadeli sürdürülebilir büyüme

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155. Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155. Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155 Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi vrupa Birliğinde, menkul kıymetlerin halka arzı aşamasında

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Abuzer Pınar 1 ÖZET Mali uyumsuzluk yaşayan ekonomiler için öne çıkarılan en önemli kavramlardan birisi mali disiplindir ve mali disiplini

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

ÖZEL GÜNDEM DÜZELTME MEKANİZMALARI ORHAN ELÇİ MART 2014. T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı

ÖZEL GÜNDEM DÜZELTME MEKANİZMALARI ORHAN ELÇİ MART 2014. T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı ÖZEL GÜNDEM AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ DÜZELTME MEKANİZMALARI ORHAN ELÇİ MART 2014 T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı Giriş 1 Avrupa Birliğ i nin Uzun Vadeli Harcama

Detaylı

Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi

Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi M.H. GÜVENÇ Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi Müge H. GÜVENÇ * Özet Avrupa Birliği (AB) bütçesi, Avrupa bütünleşme sürecinde Birlik politikalarının finansmanı ve kamu mallarının

Detaylı

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 GELİR

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ I. Giriş Mehmet Atilla Söğüt KOSGEB Başkan Danışmanı Ülkemizde, Küçük ve orta boy işletmelerin ( KOBİ) ler

Detaylı