TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006"

Transkript

1 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ SİGORTA PRİM GELİRLERİ MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar Tahsilat Bilgileri Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller Menkuller İştirakler HAKLARINDA İFLAS KARARI VERİLEN VE TASFİYESİ DEVAM EDEN BANKALAR VE İŞTİRAKLER Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Müflis ve Tasfiye Halinde İştirakler TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ ULUSLARARASI FAALİYETLER DİĞER FAALİYETLER BÜTÇE FONUN PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

3 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Piyasası Kurulu Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. Interbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu TMSF - Fon BDDK TCMB SPK Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank Interbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank Birleşik Fon Bankası TYT Bank Marmara Bank Impexbank FYYS ABK 2

4 GİRİŞ TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankacılık sisteminin güven ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla bankalar nezdindeki mevduat ve katılım fonlarını sigorta etmektedir. Fon, bu kapsamda bankalardan tahsil ettiği sigorta primleri neticesinde ulaştığı rezerv tutarını mudinin, bankacılık sisteminin ve kamuoyunun güven duyacağı bir seviyeye kavuşturmayı amaçlamaktadır. Fon bu amaç doğrultusunda yürüttüğü Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri çerçevesinde 2006 yılı içerisinde 360 milyon USD tutarında tahsilat, söz konusu faaliyetlere ilişkin rezervlerin değerlemesinden 174 milyon USD tutarında finansal gelir olmak üzere toplam 534 milyon USD sağlamıştır. Ayrıca Fon, Bankacılık Kanunu ile kendisine verilen görevler çerçevesinde yürüttüğü varlık satışı, tahsil ve tasfiye faaliyetleri sonucunda büyük banka krizinin yıkıntılarını en hızlı, en az maliyetle, sistemin ve kamuoyunun beklentilerini aşan bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Fon, bu kapsamda yürüttüğü Çözümleme Faaliyetleri çerçevesinde 2006 yılı içerisinde milyon USD tutarında tahsilat, söz konusu faaliyetlere ilişkin rezervlerin değerlemesinden 85 milyon USD tutarında finansal gelir olmak üzere toplam milyon USD sağlamıştır. Böylece Fonun, tarihi itibarıyla çözümleme faaliyetlerinden sağladığı kümülatif tahsilat milyon USD mertebesine ulaştırmıştır. Fonun sağlamış olduğu tahsilat tutarları fonksiyonel faaliyetlerine göre ayrıştırılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FONUN GELİRLERİ (milyon USD) (1) Tarihi İtibarıyla Mevduat Sigortacılığı Faaliyetlerinden Doğan Gelirler 2006 Yılı Tarihi İtibarıyla I- Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri Prim Gelirleri Diğer II- Finansal Gelirler (Faiz vb.) Toplam (I+II) Çözümleme Faaliyetlerinden Doğan Gelirler I- Çözümleme Gelirleri (2) Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar Diğer II- Finansal Gelirler (Faiz vb.) Toplam (I+II) (1) Söz konusu tablo Fonun nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hazırlanmıştır. (2) Çözümleme Gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporunda; Fonun yukarıda belirtilen faaliyetlerine ilişkin olarak 2006 yılının son üç aylık döneminde gerçekleştirdiği işlemler bu çerçevede sunulmaktadır. 3

5 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu Mevduat bankaları ve katılım bankaları nezdinde bulunan tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının sigortalanmasına ve sigorta primlerinin tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden hazırlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik tarihinden geçerli olmak üzere tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, Fon tarafından bankaların ve sektörün risklerinin izlenmesi ve risk esaslı etkin bir sigorta sisteminin kurulması amacıyla başlatılan proje ve faaliyetlere devam edilmektedir. Eylül 2006 dönemi itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 34 mevduat bankası ve 4 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplam 295 milyar YTL ye ulaşmış olup bu tutarın % 32 si sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları, Eylül 2005 dönemine göre %20 oranında artarak toplam 95 milyar YTL ye yükselmiştir. Dönemler itibarıyla bankalar nezdinde bulunan toplam mevduat ve katılım fonu tutarları ile söz konusu mevduat ve katılım fonlarının sigortaya tabi kısımları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları (milyar YTL) Eyl.05 Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ Mevduat bankaları ve katılım bankalarından Ekim-Aralık dönemi içerisinde tahsil edilen sigorta prim gelirlerinin toplam YTL karşılığı, 2005 yılının aynı dönemine göre %20 artış göstererek 129 milyon YTL ye ulaşmıştır. Bu tutarın %4,4 lük kısmı (6 milyon YTL) katılım bankalarından tahsil edilmiştir. Dönemler itibarıyla tahsil edilen toplam sigorta primlerinin YTL ve USD karşılıkları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 4

6 milyon YTL Dönemler İtibarıyla Tahsil Edilen Sigorta Primleri Eyl.05 Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Toplam YTL karşılığı Toplam USD karşılığı milyon USD Not: Katılım Bankaları daha önce Güvence Fonuna yatırdıkları prim tutarlarını Eylül 2005 döneminden itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu hesaplarına yatırmaktadır. Prim tutarlarının USD karşılıklarının hesaplanmasında prim dönemlerindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınmıştır yılı Ekim-Aralık döneminde, Eylül 2006 dönemine ilişkin olarak YTL tutarında sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu üzerinden toplam YTL tutarında sigorta primi, ayrıca geçmiş prim dönemlerine ilişkin olarak YTL, USD ve EUR tutarında prim farkı tahsil edilmiştir. Eylül 2006 dönemi primlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı (*) Sigorta Primi Tutarı YTL Mevduat Bankaları USD EUR YTL Katılım Bankaları USD EUR YTL Toplam USD EUR Genel Toplam (**) YTL (*) Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarından oluşmaktadır. (**) YTL karşılıkların hesaplanmasında tarihindeki TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER Hisse Devir Payları Banka hisselerinin devralınmasında Fona yatırılması gereken %1 oranındaki hisse devir payları ile ilgili olarak; 2006 yılının dördüncü üç aylık döneminde ,88 YTL tutarında hisse devir payı tahsil edilmiştir. Para Cezaları tarihleri arasında ilgili bankalardan YTL tutarında idari para cezası tahsilatı sağlanmıştır. Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilgili mevzuat gereğince tahsil edilen idari para cezalarından YTL lik tutar Maliye Bakanlığına devredilmiştir

7 1.3. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER İmar Bankası Hakkında iflas kararı verilen İmar Bankası ile ilgili olarak sigorta kapsamında hak sahiplerine ödemelerin yapılabilmesini teminen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye, 2006 yılının dördüncü üç aylık döneminde bir aktarım yapılmış olup; toplam mudi sayısı, aktarım tutarı, stopaj ve Fondan yapılan kaynak çıkışı tutarları (off-shore havalesi karşılığında İmar Bankası nezdinde tarihleri arasında açılan hesaplar da dahil olmak üzere) aşağıdaki tabloda verilmiştir. Etaplar Mudi Sayısı Tas.Mev. Öd. Tutar (YTL) Stopaj Toplamı (YTL) Kaynak Toplamı (YTL) 19 Etap Toplamı Etap ( ) Genel Toplam tarihi itibarıyla sigorta kapsamında ödemeye konu, hesap ve ,11 YTL mevduat kalmış olup, hesap sahiplerinin başvuruları beklenmektedir. 6

8 2- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 2.1. BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Birleşik Fon Bankası TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu Fon Yönetim Kurulunun tarih ve 55 sayılı Kararıyla, Birleşik Fon Bankasının faaliyetlerini, mevcut varlık ve yükümlülükler ile diğer Fon bankalarından kendisine devredilebilecek varlık ve yükümlülüklerinin tasfiyesine yönelik olarak sürdürmesine karar verilmiştir. Birleşik Fon Bankası A.Ş. nin mali tabloları çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre; döneminde Bankanın aktifi bin YTL den bin YTL ye, özkaynak tutarı bin YTL den bin YTL ye, likit değerleri ise bin YTL den bin YTL ye yükselmiştir. Bilanço kalemlerinde meydana gelen bu yükseliş, BDDK tarafından Kasım 2006 da yayımlanan yönetmelikler nedeniyle Banka tarafından bilanço kayıtlarında yapılan düzeltme işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası Fonun Kurumsal Gelişim Planında, Bankanın tasfiyesinin tarihi itibarıyla tamamlanması hedeflendiğinden, Banka tarafından bu hedefe paralel hazırlanan ve Banka Yönetim Kurulunda kabul edilerek uygulanmaya başlanılan Tasfiye Planı doğrultusunda faaliyetlere devam edilmektedir. Bankanın enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tabloları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, döneminde Bankanın aktifi bin YTL den bin YTL ye, Nakit Değerler, Bankalar ve Menkul Değerler Cüzdanı kalemlerinin toplamından oluşan likit değerleri ise bin YTL den bin YTL ye, likit değerlerin aktif içerisindeki payı %70 ten %76 ya yükselmiştir. Bankanın aktifinde görülen söz konusu artış, karlı sabit kıymet satışları ile sorunlu kredilerden sağlanan tahsilatlardan kaynaklanmaktadır FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar döneminde yapılan temlik alımları ve/veya iadeleri sonucunda yönetimi ve denetimi Fona devredilen bankalardan devir ve temlik alınan kredi dosya tutarı YTL ve dosya sayısı 8 adet (1 adet hakim ortak, 7 adet kurumsal) artmıştır tarihi itibarıyla Fon tarafından devir ve temlik alınan alacakların muhasebe bakiyesi ve sayısı (banka bilançolarında kayıtlı rakam) bin YTL ye ve adete ulaşmıştır Tahsilat Bilgileri tarihleri arasında Fonun takipli alacaklarından toplam 208,27 milyon USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Söz konusu tahsilata ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 7

9 döneminde Fonun Takipli Alacaklarından Sağlanan Tahsilatlar (milyon USD) Tahsilat Türü Hakim Ortaklar Kurumsal Bireysel Diğer* Toplam Nakdi Tahsilat 189,16 4,77 2,95 4,4 201,28 Ayni Tahsilat 6, ,99 -Menkul ve gayrimenkul Diğer 6, ,99 Toplam 196,15 4,77 2,95 4,4 208,27 * Fon hesaplarına yatırılan ancak mahiyeti tespit aşamasında olan tahsilatlardan oluşmaktadır Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Fon Bankalarına Olan Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Bank Kapital Ceylan Grubu ile TMSF ve Alacaklı Kuruluşlar arasında tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. FYYS gereği TMSF ye devredilmesi gereken Yalova da bulunan taşınmazın üzerindeki takyidatların kaldırılamaması nedeniyle Fon Kurulu Kararıyla devir alma süresi 1 yıl daha uzatılarak 54 aya ( ) çıkarılmıştır. Lider Banka T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından FYYS nin ilgili maddesinde yer alan sürenin değiştirilmesi için hazırlanan Ek FYYS-7 imzaya açılmış olup Kurumumuz tarafından imzalanmış, diğer ABK üyelerinin imzalarının tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir yılının dördüncü üç aylık döneminde Gruptan toplam USD tahsil edilmiştir tarihi itibarıyla Gruptan yapılan ayni ve nakdi tahsilat tutarı toplam USD ye ulaşmıştır. FYYS gereğince tarihinde tahsil edilmesi gereken USD lik taksit tutarı tahsil edilememiştir. FYYS çerçevesinde Grubun taksit tarihinden itibaren 60 günlük süresi bulunmaktadır. İktisat Bankası İktisat Bankası hakim ortağı Erol Aksoy Grubu ile Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak USD nakit, USD gayrinakit olmak üzere toplam USD borç tutarı üzerinden tarihinde 12 yıl vadeli olarak imzalanan protokol kapsamında, tarihli taksit tutarı olan USD ile ilgili olarak muhtelif tarihlerde yapılan tahsilatlar sonrası kalan bakiye USD tarihinde Fon hesaplarına intikal etmiştir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi çerçevesinde Gruba dahil temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri Fon tarafından devir alınmış olan şirket sayısı 49 olup, tarihli protokol hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak ve tarihlerinde Gruba dahil toplam 18 adet şirketin olağanüstü genel kurulları yapılarak yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde gerekli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Fonun yönetim ve denetimindeki 18 adet şirketin olağan genel kurulları yapılarak mali sorumluluk tespit edilen şirketlerde ilgililer hakkında açılması gereken sorumluluk davaları açılmış, bunlardan Fona borçlu olan firmalar için açılan mali sorumluluk davaları ilgili şirketlerin borçlarının teminatı olarak Fon tarafından temlik alınmıştır. 8

10 Kablonet İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Tekirdağ, Yalova, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara illerindeki Türk Telekom Binalarında bulunan ve 2006 yılı Temmuz ayı içerisinde haczedilen ve muhafaza altına alınan Kablo TV teçhizat ve malzemeleri Türksat A.Ş. ile varılan anlaşma gereği yerlerine monte edilmiştir. Amme borçlularından Gürteks Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki adresinde haczedilen tekstil makineleri muhafaza altına alınarak İstanbul a getirilmiştir. İlgili firmalardan Showpa Televizyonla Pazarlama A.Ş. ye ait iki ve Evsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. kefiline ait bir adet taşınmaz tarihinde satılmıştır. Evsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gürteks Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait olup ekspertizi tamamlanan tüm taşınmazların satışı Şubat ve Mart 2007 tarihlerinde yapılacak olup, satışa ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. İktisat Bankası hakim ortağı İnci Aksoy ve Aksoy Grubu firmalarının bazı kanuni temsilcilerine uygulanan yurt dışı çıkış yasağı 1 aylık geçici süreyle kaldırılmıştır yılının dördüncü üç aylık döneminde USD tahsilat yapılmış olup tarihi itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Yaşarbank Yaşarbank hakim ortağı olan Yaşar Grubu firmalarının Fon bankalarına olan borçlarının tasfiyesi amacıyla, ve tarihlerinde toplam USD EUR tutarındaki borcun tarihine kadar tasfiyesini öngören protokoller imzalanmıştır. Yaşar Grubu protokol borcunu peşin ödeme indirimiyle nakden ve defaten ödemek istemiş, talepleri Fon Kurulunun tarih 365 sayılı ve tarih 456 sayılı Kararları ile onaylanmıştır. Bu kapsamda tarihinde gruptan USD EUR tahsil edilerek protokol kapsamındaki nakit borçları tahsil edilmiştir yılının dördüncü üç aylık döneminde Grup firmalarından 1.606,95 USD tutarında nakit tahsilat, USD tutarında gayrinakit risk iadesi sağlanmıştır. Böylece Gruptan sağlanan toplam gayrinakdi risk düşümü USD ye ulaşmıştır. Banka risklerinin Fona devir ve temlik edildiği tarihinden tarihine kadar olan süre zarfında Grup firmalarından sağlanan USD lik tahsilat tutarına Fon Bankasında yapılan USD lik tahsilat da dahil edildiğinde Gruptan yapılan ayni ve nakdi toplam tahsilat tutarı tarihi itibarıyla USD dir. Etibank Medya Grubu firmalarının Fona olan borçlarının tahsiline yönelik olarak nihai borç tasfiye protokolü mahiyetini taşımayan ve tarihinde imzalanan anlaşmanın yürürlük şartlarının ve bazı edimlerinin gecikmeli olarak yerine getirilmesi ve bazı edimlerinin ise hiç yerine getirilmemesi üzerine Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Bilgin Yayıncılık A.Ş. ve Merkez Grubu şirketleri ile TMSF arasında, daha önce bir kısım Merkez Grubu şirketlerine lisans sözleşmeleri kapsamında kullandırılan mal, hak ve varlıkların Merkez Grubu tarafından protokolde mutabık kalınan şekil ve şartlarda edinilebilmesine yönelik olarak tarihi itibarıyla yeni bir protokol imza altına alınmıştır tarihli protokolün bazı edimleri gecikmeli olarak yerine getirilmiş ve bazı edimleri hiç yerine getirilmemiş olmakla birlikte, tarihli protokolün imzalanması ile tarihli protokolün bazı maddelerinin tadil edilerek yürürlüğe gireceği, tarihli protokolün taraflarından Merkez ve Medya Grubu firmaları tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Ancak tarihli protokolün bazı edimlerinin borçlularca yerine 9

11 getirilmemiş ve protokol hükümlerine aykırı olarak Medya Grubu tarafından 2006 yılı Nisan ayı içerisinde Fon aleyhine menfi tespit davası açılmıştır. Grup ile ilişkili muhtelif kredi borçlularına ait 6 adet gayrimenkul mal YTL bedelle, menkuller ise YTL bedelle satılmıştır. Kredi borçlularına ait değerleme işlemleri tamamlanan diğer taşınmazlara ilişkin satışlar 7-14 Mart 2007 ve Mart 2007 tarihlerinde yapılacaktır. Satış hazırlıkları devam etmektedir. Grubun eski kanuni temsilcilerinden 1 kişi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı Fon Kurulu Kararı ile süresiz olarak, Önay Şevket Bilgin in eşi hakkındaki yasak ise 1 ay süreli olarak kaldırılmıştır. Gruptan 2006 yılının Ekim, Kasım ve Aralık döneminde sağlanan tahsilat tutarı USD dir tarihi itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Söz konusu tahsilatın USD(*) tutarındaki kısmı Medya Grubunun tarihli protokolde dolaylı olarak sorumlu tutulduğu borç kalemlerine ilişkin olarak ilgili üçüncü şahıs borçlularından sağlanmıştır. (*) Söz konusu tahsilatın ,72 USD lik kısmı 7. sayfada yer alan ve kümülatif tahsilat tutarlarını gösteren tabloda Kurumsal Tahsilat rakamlarına dahil edilmiştir. Sümerbank Garipoğlu Grubu ile tarihinde protokol imzalanmış olup, ödemeler 2004 yılında başlamıştır. Söz konusu protokole taraf olup imzalamayan şirket ve kefillerin 6183 sayılı Kanun kapsamında takiplerine devam edilmektedir. Garipoğlu Grubu şirketlerinden, Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi kapsamında yönetim ve denetimi Fona devredilmiş olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. nin hisseleri tarihi itibarıyla Fon tarafından devralınmıştır. Fonun Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. deki %99,998 oranındaki iştirak payının 74 milyon USD muhammen bedelle satışı ile ilgili olarak ihale tarihinde yapılmıştır tarihinde USD bedel ile Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş. ye hisse satışı ve hisse devri yapılmıştır. Söz konusu satış bedelinin USD lik kısmı Grubun riskinden mahsup edilmiştir Garipoğlu Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış, söz konusu tahsilatın USD lik kısmı Fona gelir kaydedilmiştir. Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. İnterbank Cavit Çağlar ve Nergis Grubu yetkilileri ile tarihli protokolün yerine getirilmeyen hususları (ipotek alınması, Bis Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. deki hisselerin rehni, vekalet ücretinin USD lik 2005 yılı taksitinin ödenmesi, Aksoylar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yasemin Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikalarının takyidatsız olarak satışı/fona devri) konusunda Fon Kurulundan ek süre alınmıştır. Ancak Bis Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. deki hisselerin rehninin verilen ek sürede gerçekleşmemesi sebebiyle temerrüt durumu doğmuştur. Protokolün Birleşik Fon Bankası nezdinde bloke hesapta tutulan paraların devrine ilişkin maddesi gereği Birleşik Fon Bankası nezdinde bloke hesapta tutulan ,03 USD ile protokolün yine aynı maddesi gereği Fonca tahakkuk ettirilen ,28 USD faizi ile birlikte toplam ,31 USD nin protokol alacağına mahsubu yapılmıştır. 10

12 Aksoylar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yasemin Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikalarının 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satılmasına Fon Kurulu Kararı ile karar verilmiştir ve tarihleri arasında Gruptan ,28 USD ayni, ,03 USD nakdi olmak üzere toplam ,31 USD tutarında tahsilat yapılmıştır. Gruptan tarihi itibarıyla yapılan toplam tahsilat USD olup, söz konusu tahsilatın USD lik kısmı protokol öncesinde ,66 USD lik kısmı protokol sonrasında gerçekleştirilmiştir. Sitebank tarihli protokol kapsamındaki nakit riskleri kapatılmış bulunan Sürmeli Grubunun asaleten gayrinakit riskleri de kapanmıştır. Ancak, Grup hakim ortaklarından Meral Sürmeli nin daha önce Fon iştiraki iken satılmış bulunan Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş. firmasının gayrinakit risklerine olan kefaletinden dolayı Gruptan alınması gereken taahhütnameler henüz Fona gönderilmemiş olup Grup ipoteklerinin çözümü de henüz gerçekleştirilmemiştir. Fon Kurulu Kararı gereği Gruba devir ve temlik edilecek olan icra takip dosyalarının temlik şartları ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir. Gruptan tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat USD dir. Toprakbank Toprak Grubunun TMSF ye olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Toprak Grubu tarihi itibarıyla TMSF ye olan toplam USD nakit borcunu 2005 yılından başlamak üzere ve 10 yılı ana para, 2 yılı faiz olmak üzere toplam 12 yılda ödemeyi, USD olan gayrinakit kredi borcunu ise protokol süresi içinde kapatmayı taahhüt etmiştir. Protokole göre, Grup firmalarının hisseleri Fon tarafından rehin alınmış olup, firmalara Fon tarafından yönetim ve denetim kurulu üyeleri atanmıştır. Grup tarafından borca mahsuben Fona devredilecek ve teminat olarak Fon lehine ipotek tesisi gerçekleştirilecek gayrimenkullerle ilgili işlemlere devam edilmektedir. Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait Adapazarı nda bulunan Polyester iplik fabrikasının bulunduğu arazinin Organize Sanayi Bölgesi tarafından ilgili şirkete devri gerçekleştirilmiş olup, haczimiz işlettirilmiş ve Ticari İktisadi Bütünlük satışı çerçevesinde söz konusu fabrika satışa çıkarılmıştır. Toprak İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Samsun ili Yakakent ilçesinde edindiği gayrimenkul üzerine Kurumumuz haczi 1. sıradan işlettirilmiştir. Toprakbank eski hakim ortaklarından Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait olup Kurumumuzca fiili ve kaydi haczi gerçekleştirilen Bell-230 tipi helikopter tarihinde gerçekleştirilen ihalede, en çok peyi süren Maslak Ticaret ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ye YTL bedelle satılmıştır. Ayrıca, Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. adına kayıtlı bulunan Zeytinburnu nda yer alan taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Anılan protokol çerçevesinde işletme için gerekli olmayan 33 adet gayrimenkulün satışa çıkarılabilmesi için ön hazırlıklar devam etmektedir. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan sağlanan tahsilat tutarı, USD lik kısmı ayni olmak üzere, USD ye ulaşmıştır. Söz konusu tahsilatın USD lik kısmı 2006 yılının son üç aylık döneminde gerçekleştirilmiştir. 11

13 Esbank TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu TMSF ile Zeytinoğlu Grubu arasında; Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında teminat tesisine ilişkin işlemlere devam edilmektedir. Zeytinoğlu Grubu ve ilgili Fon iştiraklerinden döneminde tahsil edilen ,50 USD tutarı dahil edildiğinde, Gruptan tarihi itibarıyla sağlanan tahsilat USD ye ulaşmıştır. Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu borçlarının tasfiyesine yönelik olarak tarihinde USD üzerinden protokol imzalanmıştır. Protokol hükümlerinin gerektirdiği teminatlandırma ve proje çalışmaları devam etmektedir. Korkmaz Yiğit Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Yurtbank Balkaner Grubu borçlarının tasfiyesine yönelik olarak, USD üzerinden tarihinde protokol imzalanmıştır. Ancak protokol hükümlerinin gerektirdiği edimlerin Grup tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle, Balkaner Grubuna dahil tüm gerçek ve tüzel kişi borçlular hakkında yasal takip işlemlerine devam edilmesine karar verilmiştir. Grubun borçlarının tasfiyesine yönelik sunmuş olduğu projelendirilecek ve satılacak gayrimenkuller üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Balkaner Grubu firmalarından As Yapı Endüstrisi A.Ş. ye ait 38 adet, Üçem Taahhüt Ticaret Sanayi ve Yatırım Konsorsiyumu A.Ş. ye ait 19 adet olmak üzere İstanbul İli Çamlıca Konaklarında bulunan toplam 57 adet bağımsız bölüm ve tarihinde ihale edilmiş olup satış prosedürü tamamlanmıştır. Bağımsız bölümlerin alıcılar adına tescil işlemleri devam etmektedir. Grup ile ilişkili şahıslara ait menkul mallar ve tarihlerinde yapılan ihaleler sonucunda satılmıştır. Balkaner Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Demirbank Cıngıllı Grubunun TMSF ye olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Grup tarihi itibarıyla TMSF ye olan toplam USD nakit borcunun anaparalarını 3 yıl ödemesiz dönem, 6 yıl ödemeli dönem olmak üzere; ödemesiz dönemde Libor+2,25 faiz oranı üzerinden 6 ayda bir faiz ödemeyi, 6 yıllık ödemeli dönemde ise Libor+2,00 faiz oranı üzerinden 6 ayda bir faiz ödemeyi, gayrinakit kredi borcunu ise protokol süresi içinde kapatmayı taahhüt etmiştir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan tahsilat tutarı USD dir. Grup Aralık ayı taksitini ödeyememiş, tarafımıza göndermiş olduğu dilekçede tarihli taksitini protokol hükümlerinden yararlanarak 3 ay sonra ödemek istediklerini beyan etmişlerdir. 12

14 Pamukbank TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu Fon ile Çukurova Grubu arasında tarihinde imzalanan asıl sözleşmeye bağlı olarak, tarihinde imzalanan Ek Sözleşme ile Çukurova Grubunun Fona olan borcu indirgenerek yeniden yapılandırılmış ve tarihleri arasında taksitlerle 20 ayda ödenmek üzere USD, ayrıca Ek Sözleşme gereğince USD ilavesi ile toplam ödeme USD olarak belirlenmiştir. Çukurova Grubundan protokole konu borçlarına karşılık yapılan tahsilatlar sonucunda tarihi itibarıyla protokol konusu asıl borçlar kapatılmıştır. Ek Sözleşmenin XII-c maddesine göre asıl borç dışında ek ödemeye konu ve 3 taksitte ödenmesi kararlaştırılan ek borcun ikinci taksiti olan USD , üçüncü taksiti olan USD ise tarihinde tahsil edilmiştir. Çukurova Grubundan protokollere bağlanan borçlardan sağlanan nakit tahsilat tutarı ,20 USD ye (vekalet ücreti ve masraf hariç) ulaşmıştır. Pamukbank ın yönetim ve denetiminin Fona devredilmesi ile kredi dosyalarının Fon tarafından devir ve temlik alınmasına kadar geçen sürede banka nezdinde tahsil edilen USD ve protokol öncesinde Fon tarafından yapılan tahsilat tutarı olan USD ( USD masraf ve USD vekalet ücreti olmak üzere toplam USD hariç) dahil edildiğinde Gruptan toplam ,20 USD tutarında nakit tahsilat sağlanmıştır. Protokollere konu nakit borçların ödenmesi nedeniyle, daha önce Grubun borçlarının teminatı olarak Fona rehinli bulunan ,89 YTL tutarındaki T. Genel Sigorta A.Ş. ile YTL tutarındaki Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ait hisseler üzerindeki rehinler, alınan Fon Kurulu Kararına istinaden fek edilmiş; tutanaklar düzenlenerek hisse senetlerinin, ilmühaberlerin ve kesir makbuzlarının Grup yetkililerine devir ve teslimi yapılmıştır. Söz konusu fek işlemlerine yönelik olarak Çukurova Holding A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve T. Genel Sigorta A.Ş. ye yazılar gönderilmiştir. Bayındırbank Bayındırbank hakim ortakları olan Bayındır Grubuna dahil firmalar ile diğer alacaklı 13 kuruluş (TMSF dahil) arasında, Bayındır Grubu firmalarının alacaklı kuruluşlara olan borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla imzalanan FYYS gereğince , , , , , , ve tarihinde ödenmesi gereken ana para taksitlerinin ödenmemesi sebebiyle temerrüt hali oluşmuş olup, temerrüt hükümlerinin uygulanabilmesi için FYYS gereği Alacaklı Bankalar Konsorsiyumunun (ABK) %75 nisabı gerekmektedir. Gayrinakdi yükümlülüklerin tasfiyesine yönelik olarak Bayındır Grubu, tarihinde Birleşik Fon Bankası risk kayıtlarında görünen toplam USD tutarındaki teminat mektubunu iade etmiştir. Şubat 2007 sonuna kadar Grubun toplam 14 milyon USD tutarındaki teminat mektubunu daha iade etmesi hedeflenmektedir. Bayındır Grubundan Ekim-Kasım-Aralık 2006 döneminde nakdi tahsilat sağlanamamış olup Gruptan bugüne kadar kümülatif olarak USD tutarında nakdi tahsilat yapılabilmiştir. Bu Gruba ait şirketlerin tamamının veya bir kısmının yurtiçinden veya yurtdışından bir yatırımcı grubuna satılarak borçlarının tasfiyesi konusunda diğer ABK üyeleri ile birlikte yapılan değerlendirme ve çalışmalar devam etmektedir. 13

15 Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Egebank Banka hakim ortakları ve toplam 105 adet gerçek ve tüzel kişi ile bu kişilere ait kredilerle bağlantılı kefiller hakkında kredi borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanuna göre başlatılan takipler devam etmektedir. Hakim ortak ve kredi borçlularına ait gayrimenkullerin satılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. M. Sami Erdem ile Demirel Grubu arasında imzalanan pay devir sözleşmesi ile ilgili olarak; Murat Demirel Grubu ile bağlantılı şirketlere tahsis edilen kredilerin bankanın alımında M. Sami Erdem e yapılan ödeme olarak kullanılması işleminden kaynaklanan Fon alacağının tasfiyesini teminen M. Sami Erdem ile toplam USD üzerinden imzalanan 10 yıllık protokol kapsamında, tarihli USD lik peşinat tutarı, tarihli USD lik 1. taksit tutarı ve tarihli USD lik 2. taksit tutarı tahsil edilmiştir. Demirel Grubu amme borçlularının hissedar olduğu leasing ve factoring firmalarında amme borçlularının hisselerinin satılabilirliğine yönelik çalışmalar, bu kapsamda BDDK dan alınan bilgi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde devam etmektedir. Söz konusu şirketler TMSF nin yönetimi ve denetimi altında olduğundan şirket yöneticileri ile görüşülmüş ve şirketlerin mali ve hukuki durumu hakkında bilgi toplanmıştır. Era Servis Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. ye ait 1 adet taşıt tarihli ihalede 3. şahsa ihale edilmiş, satış bedeli tahsil edilmiştir. Demirel Grubu ile ilişkili borçluların muhtelif bankalarda haczedilen paralarının Fon hesaplarına transferi istenmiştir. Muhtelif amme borçlularına ait taşınmazlardan; 2 adedi (½ hissesi) tarihli ihalede satılmış, diğerleri ise satışa hazırlanarak satış ilanları yayımlanmıştır. Yine amme borçlusuna ait banka kasasındaki menkuller haczedilmiş, tarihinde yapılan ihale ile satılmıştır. Murat Demirel Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat USD ye ulaşmıştır. Kentbank 2004 sayılı Kanun uyarınca yapılan takipler ile banka hakim ortakları ve Grup firmaları aleyhine 6183 sayılı Kanun uyarınca başlatılan takipler ile İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi nde Süzer Grubu hakkında nitelikli zimmet suçundan açılmış dava devam etmektedir. Ayrıca, Borcun tasfiyesine yönelik olarak Mustafa Süzer Grubu ile yürütülen protokol görüşmeleri sürdürülmektedir. Süzer Grubundan döneminde 1.433,87 USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Egsbank Alacaklarımızın tahsilini teminen 6183 ve 2004 sayılı Kanunlar kapsamında açılmış takip ve davalar ile EGS Grubunun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak tekrar başlanan görüşme ve borç mutabakat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, EGS Bank A.Ş. ve EGS Holding A.Ş. nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Turhan ın Kurumumuza göndermiş olduğu Borç Geri Ödeme Protokolü üzerindeki çalışmalar sürdürülmektedir. Güçbirliği Grubunun borç ödeme teklifi doğrultusunda mutabakat çalışmaları 14

16 yapılmıştır. Hasan Turhan ın eski eşine banka ve şirket kaynaklarını kullandırarak edindirdiği tespit edilen İstanbul Etiler de bulunan taşınmaz YTL ( USD) bedel ile tarihinde Fon adına tescil edilmiştir yılının son üç aylık döneminde USD tutarında tahsilat sağlanarak, tarihi itibarıyla toplam tahsilat USD ye ulaşmıştır. İmar Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun tarih ve 1085 sayılı Kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan ve yönetim ve denetimi Fona geçen İmar Bankası nezdinde Fon tarafından yapılan incelemeler neticesinde, banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile gerçek tasarruf mevduatı tutarı arasında tespit edilen farkın 4969 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükümleri çerçevesinde sorumlularından tahsilini teminen gerçek ve tüzel kişiler hakkında ihtiyati tedbir kararları alınarak uygulanmış, suç duyurularında bulunulmuş ve akabinde Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri ile 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca söz konusu alacağın takip ve tahsili işlemleri başlatılmıştır. Hazine alacağının ödenmesinden müteselsil sorumlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Türkiye çapında mal varlığı araştırması yapılarak tespit edilen tüm mal, hak ve alacakları haczedilmiş ve 6183 sayılı Kanunun 77 ve 78 inci maddeleri gereğince haczedilen menkullerin yine aynı Kanunun 85 ve devamı maddeleri gereğince satışları yapılmıştır yılının Ekim-Aralık döneminde Uzan Grubu borçlusu olan gerçek ve tüzel kişilere ait menkul ve gayrimenkullerin satışı, haciz ve diğer yollarla elde edilen toplam tahsilat tutarı ,38 USD dir. Söz konusu tahsilatın ,38 USD lik kısmı gayrimenkul satışlarından, ,65 USD lik kısmı menkul satışlarından ,35 USD lik kısmı ise 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan diğer tahsilatlardan kaynaklanmaktadır. Ekim-Aralık döneminde yapılan gayrimenkul ve menkul satışları ile diğer tahsilatlara ilişkin detaylı bilgiler şu şekildedir: a) Gayrimenkul Satışları Birleşik İnşaat ve Ticaret A.Ş. ye ait Ankara Çubuk ta bulunan 22 adet arsa vasıflı taşınmaz tarihinde toplam ,55 USD ye, Erzurum da bulunan 1 adet taşınmaz ise tarihinde ,18 USD ye satılmıştır. Yapı ve Ticaret A.Ş. nin makili olduğu İstanbul İli, Tuzla İlçesi nde bulunan idare binası ve fabrika ,65 USD ye, tarla ise ,73 USD ye tarihinde satılmıştır. Merkez Yatırım ve Ticaret A.Ş. ye ait İstanbul İli Şişli İlçesi nde bulunan 5 adet büro Ekim ayı içerisinde toplam ,09 USD ye satılmıştır. Turizm Endüstri ve Yatırım A.Ş. nin maliki olduğu Muğla ili Dalaman İlçesinde bulunan 1 adet taşınmaz tarihinde ,66 USD ye satılmıştır. Metaş İzmir Metalurji Fabrikası T.A.Ş. nin maliki olduğu İzmir İli, Torbalı İlçesinde bulunan 2 adet taşınmaz Kasım ayı içerisinde toplam ,60 USD ye satılmıştır. Limaş Liman İşletmeleri A.Ş. ye ait İzmir İli, Konak İlçesinde bulunan 1 adet taşınmaz tarihinde yapılan ihalede ,29 USD ye ihale edilmiştir. Demaş Demir Mamulleri Sanayi A.Ş. nin maliki olduğu Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan 1 adet taşınmaz tarihinde yapılan ihalede ,58 USD bedelle satılmıştır. 15

17 Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. nin maliki olduğu Ankara ilinde 1, Kocaeli ilinde 1 ve İstanbul ilinde 13 olmak üzere toplam 15 adet taşınmaz muhtelif tarihlerde yapılan ihaleler sonucunda toplam ,90 USD ye satılmıştır. Merkez Hazır Beton İmalat ve Ticaret A.Ş. nin maliki olduğu Samsun İli, Merkez İlçesinde bulunan taşınmazlar tarihinde ,50 USD ye satılmıştır. Ünitel Telefon Pazarlama A.Ş. nin maliki olduğu İstanbul İli, Sarıyer İlçesinde bulunan taşınmaz tarihinde ,26 USD ye satılmıştır. Rumeli Metal Sanayi A.Ş. nin maliki olduğu Adana İli, Seyhan İlçesinde bulunan fabrika hizmet binası, çelik atölyesi ve müştemilatı tarihinde yapılan ihalede ,74 USD bedelle satılmıştır. Betonsan Beton ve Çimento Sanayi İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. ye ait Edirne de bulunan gayrimenkul tarihinde ,67 USD ye satılmıştır. Ayşegül Akay (Uzan) ın maliki olduğu İstanbul İli, Beşiktaş İlçesinde bulunan mesken vasıflı taşınmaz tarihinde yapılan ihalede YTL bedelle satılmıştır. Yavuz Uzan a ait İstanbul da bulunan 3, Tekirdağ da bulunan 1 gayrimenkulün satışından toplam ,43 USD tahsilat sağlanmıştır. Kemal Uzan a ait İstanbul ilinde bulunan 2 arsa Aralık ayı içerisinde toplam ,57 bedelle ihale edilmiştir. Test Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait Adana ilinde bulunan taşınmaz tarihinde ,88 USD bedelle ihale edilmiştir. Aysan Anadolu Yay Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait Çorum ilinde bulunan taşınmaz tarihinde 3.836,47 USD bedelle ihale edilmiştir. Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayi A.Ş. nin maliki olduğu İstanbul ili, Eminönü ilçesinde bulunan muhtelif taşınmazlar tarihinde satışa çıkarılmış olup ,67 USD bedelle ihale edilmiştir. b) Menkul Satışları Uzan Grubuna ait 23 adet araç tarihinde ,08 USD ye satılmıştır tarihinde yapılan 3 adet araç ve ve tarihlerinde yapılan 345 adet menkul (altın ve eşya) satışından toplam ,57 USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. c) Diğer Rumeli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. nin Finans Sigorta A.Ş. den olan ve araç hasar sigorta bedelinden kaynaklanan alacağı haczedilmiştir. Finans Sigorta A.Ş. tarafından ,28 USD lik hasar bedeli tarihinde Fon hesaplarına yatırılmıştır. Bornova Vergi Dairesinin / 5670 sayılı talimatı gereğince, Limaş Liman İşletmeleri A.Ş. ye ait Aliağa ilçesi, Çakmaklı Köyü, 1200 parselin kamulaştırma bedeli olan ,32 USD tarihinde TMSF hesaplarına yatmıştır. 16

18 Cem Uzan ın alacaklı olduğu Şişli 5. İcra Müdürlüğünün dosyasına haciz uygulanmış olup, tarihinde TMSF hesaplarına ,51 USD yatmıştır /46990 sayılı haciz ihbarnamesine istinaden Adana 9. İcra Müdürlüğünün 2002/4046 dosyasına uygulanan haciz sebebiyle tarihinde 3.202,24 USD tahsilat sağlanmıştır. Fon Kurulunun tarih ve 581 sayılı Kararı ile Ali Cenk Türkkan hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde takip ve tahsil işlemi yürütülmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede haciz varakası hazırlanmış, Banka Genel Müdürlüklerine, Tapu Sicil Bölge Müdürlüklerine, Ticaret Sicil Memurluklarına malvarlığı araştırması ve haciz bildirisi gönderilmiştir. Uzan Grubu şirketlerinin hakim ortakları, yöneticileri ve 3 üncü kişilerden olan hak ve alacakları ile bu hak ve alacaklara ilişkin takip ve davaların tahsil edildikçe grup borçlarına mahsup edilmek üzere Fon tarafından teminat temliki olarak temlik alınmasına Fon Kurulunun gün ve 631 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Karar gereği Genç Parti den alacaklı olan Mavi Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi Ticaret A.Ş., Çağdaş Reklamcılık A.Ş. ve Rumeli Tanıtım Halkla İlişkiler Reklam ve Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin alacakları toplamı olan ,90 YTL temlik alınmış olup, söz konusu alacakların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ihtiyati haciz işlemi uygulanmış, haciz varakası hazırlanmış ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ,90 YTL amme alacağı için ihtiyati haciz bildirisi gönderilmiştir. Fon Kurulu Kararı gereği 12 gerçek kişi ile ilgili olarak haciz ve yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılması için gerekli işlemler yapılmıştır Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları Haklarında borçlarını süresinde ödememeleri nedeni ile, 6183 sayılı Kanun gereğince takip başlatılan borçluların her türlü mal, hak ve alacaklarına, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre ihtiyati haciz onayı alınarak, aynı Kanunun 62, 64 ve 79 uncu maddeleri gereğince haciz konulmak suretiyle takip işlemlerine devam edilmektedir yılı son üç aylık dönem içerisinde yapılan hacizler ve protokoller vasıtasıyla ,11 YTL ve ,51 USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Ayrıca, aynı dönem içerisinde toplam 9 kişiye yurtdışı çıkış yasağı uygulanmış olup, 40 kişinin yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmıştır ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller tarihli Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına kayıtlı gayrimenkul portföyünde yer alan adet gayrimenkule ilave olarak Ekim - Aralık dönemi içerisinde mahkeme kararı gereği iade edilen ve gelen gayrimenkuller ile birlikte gayrimenkul sayısı olarak revize edilmiştir tarihi itibarıyla portföyde bulunan gayrimenkullere ait devir alınan birimler, bağımsız bölüm sayıları ve kayıtlı değerlerini gösterir tablo aşağıda verilmiştir. 17

19 Bankalar Adet Kayıtlı Değer (YTL ) Sümerbank ,76 Demirbank ,72 İktisat Bankası ,89 Etibank ,48 Kentbank ,95 EGS Bank ,26 Bank Ekspres ,32 Sitebank ,65 Toprakbank ,82 Tarişbank ,22 Pamukbank ,98 Tahsilat* ,75 Diğer ,58 Toplam ,39 * Alacağa mahsuben Fon tarafından edinilen gayrimenkulleri içermektedir. Ekim Aralık dönemi içinde satışına karar verilen 65 adet taşınmaza ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ekim-Aralık Döneminde Satışına Karar Verilen Taşınmazlar İhale Şekli Adet Kayıtlı Değer (YTL) Satış Bedeli (YTL) Müzayede , ,00 Mahkeme Kararı , ,00 Toplam , ,00 01 Ekim Aralık 2006 dönemi itibarıyla satışlara ait tahsilat bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır itibarıyla devir Ekim-Aralık Satış Tahsilatları Adet Gayrimenkul Satış ve Tahsilatları Peşin Satış Vadeli Satış* Toplam Satış** Tutar (bin YTL) Adet Tutar (bin YTL) Adet Tutar (bin YTL) Tahsilat Tutarı (bin YTL) Vadeye Bağlanan Tutar (bin YTL) Önceki Vadeler Ekim-Aralık Satış İptalleri Toplam * Söz konusu vadeli satışların 48 adedi ,77 YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında satılmış olup, henüz aktif çıkışları gerçekleştirilmemiştir. ** Tahsilat Daire Başkanlığınca alacaklardan dolayı edinilen 700 adet gayrimenkule ilişkin ,58 YTL ve ,09 faiz ile birlikte toplam ,67 YTL lik satış bedeli gayrimenkul satışları içinde yer almaktadır. Söz konusu satışların 8 adedi ,20 YTL bedelle satış vaadi sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup henüz aktif çıkışı yapılmamıştır. 18

20 Ayrıca dönemi itibarıyla ,81 YTL ve USD kira geliri elde edilmiştir Menkuller dönemi içerisinde satışa sunulan ve satışı gerçekleştirilen menkullere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Satışa Sunulan Satışı Gerçekleştirilen Adet Kayıtlı Değer Adet Kayıtlı Değer Satış Bedeli Kara Taşıtları , , ,00 Tablo ve Antikalar* 0 0, , TOPLAM , , ,00 * tarihinde düzenlenen müzayedede satışa sunulmuştur İştirakler Satışı Tamamlanan İştirakler tarihleri arasında satışı tamamlanan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. ye ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Devralınan Banka/ Grup Garipoğlu Grubu Şirket Unvanı Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.* Ekim-Aralık Döneminde Satışı Tamamlanan İştirakler Şirket Ödenmiş Sermayesi TMSF Hisse Oranı Devir Alınma Tarihi YTL %99, Alıcı Akdeniz Liman İşletmeleri A.Ş. Aktif Çıkış Tarihi Defter Değeri (YTL) Satış Bedeli (USD) * Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. satışı ile ilgili olarak; satış bedelinin USD lik kısmı grubun riskinden mahsup edilmiştir Satış İşlemleri Devam Eden İştirak Hisseleri tarihleri arasında satış işlemleri devam eden iştirak hisselerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ekim-Aralık Döneminde Satış İşlemleri Devam Eden İştirak Hisseleri Devralınan Banka/ Grup Şirket Unvanı Şirket Ödenmiş Sermayesi TMSF Hisse Oranı Devir Alınma Tarihi Devir Alınış Tarihine Göre Defter Değeri Pamukbank A.Ş. Pamuk Leasing Finansal Kiralama A.Ş YTL %0, ,00.- YTL Pamukbank A.Ş. Pamuk Factoring A.Ş YTL %97, YTL Tahsilat Bilgileri 2006 yılı dördüncü üç aylık döneminde iştirakler ile ilgili olarak toplam YTL tutarında tahsilat sağlanmıştır. Söz konusu tahsilatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 19

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL) a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 1.833.474,4 1.833.474,4 T.İş

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK TARİH: 31/03/2014 SAYI : MUH 130 BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN ŞUBAT 2014 BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR İTİBARİYLE AYLIK

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Yaşanan olağan dõşõ gelişmeler sonucunda Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30.06.2011 SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN MAYIS 2011 İTİBARİYLE AÇIKLANMASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN KASIM 2011 İTİBARİYLE AYLIK BİLGİLER

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Ekspertiz Değeri. Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0%

Ekspertiz Değeri. Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0% GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri Alış Tarihi Alış Maliyeti Alış Ekspertiz Tarihi Alış Ekspertiz Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Portföy Arsalar ve Araziler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Ekspertiz Değeri. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0%

Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Ekspertiz Değeri. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0% GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri Alış Alış Maliyeti Alış Ekspertiz Alış Ekspertiz Ekspertiz Ekspertiz Portföy Arsalar ve Araziler 68.808.483 14% İstanbul

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği

Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği 135 Nilgün Erdem Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği 135 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65-2 136 Tablo1 Sermaye Hareketlerine İlişkin Bazı Göstergeler (milyon $)

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı