TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006"

Transkript

1 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ SİGORTA PRİM GELİRLERİ MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar Tahsilat Bilgileri Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Hakim Ortaklar Dışında 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İşlem Yapılan Kredi Dosyaları ELDEN ÇIKARILACAK GAYRİMENKUL, MENKUL VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN FAALİYETLER Gayrimenkuller Menkuller İştirakler HAKLARINDA İFLAS KARARI VERİLEN VE TASFİYESİ DEVAM EDEN BANKALAR VE İŞTİRAKLER Mülga 3182 Sayılı Bankalar Kanununa Göre 1994 Yılında Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa Göre Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzinleri Kaldırılan ve İflaslarına Karar Verilen Bankalar Müflis ve Tasfiye Halinde İştirakler TAKİP VE DAVA BİLGİLERİ ULUSLARARASI FAALİYETLER DİĞER FAALİYETLER BÜTÇE FONUN PERFORMANS HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

3 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Piyasası Kurulu Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. Interbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu TMSF - Fon BDDK TCMB SPK Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank Interbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank Birleşik Fon Bankası TYT Bank Marmara Bank Impexbank FYYS ABK 2

4 GİRİŞ TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankacılık sisteminin güven ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla bankalar nezdindeki mevduat ve katılım fonlarını sigorta etmektedir. Fon, bu kapsamda bankalardan tahsil ettiği sigorta primleri neticesinde ulaştığı rezerv tutarını mudinin, bankacılık sisteminin ve kamuoyunun güven duyacağı bir seviyeye kavuşturmayı amaçlamaktadır. Fon bu amaç doğrultusunda yürüttüğü Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri çerçevesinde 2006 yılı içerisinde 360 milyon USD tutarında tahsilat, söz konusu faaliyetlere ilişkin rezervlerin değerlemesinden 174 milyon USD tutarında finansal gelir olmak üzere toplam 534 milyon USD sağlamıştır. Ayrıca Fon, Bankacılık Kanunu ile kendisine verilen görevler çerçevesinde yürüttüğü varlık satışı, tahsil ve tasfiye faaliyetleri sonucunda büyük banka krizinin yıkıntılarını en hızlı, en az maliyetle, sistemin ve kamuoyunun beklentilerini aşan bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Fon, bu kapsamda yürüttüğü Çözümleme Faaliyetleri çerçevesinde 2006 yılı içerisinde milyon USD tutarında tahsilat, söz konusu faaliyetlere ilişkin rezervlerin değerlemesinden 85 milyon USD tutarında finansal gelir olmak üzere toplam milyon USD sağlamıştır. Böylece Fonun, tarihi itibarıyla çözümleme faaliyetlerinden sağladığı kümülatif tahsilat milyon USD mertebesine ulaştırmıştır. Fonun sağlamış olduğu tahsilat tutarları fonksiyonel faaliyetlerine göre ayrıştırılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FONUN GELİRLERİ (milyon USD) (1) Tarihi İtibarıyla Mevduat Sigortacılığı Faaliyetlerinden Doğan Gelirler 2006 Yılı Tarihi İtibarıyla I- Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri Prim Gelirleri Diğer II- Finansal Gelirler (Faiz vb.) Toplam (I+II) Çözümleme Faaliyetlerinden Doğan Gelirler I- Çözümleme Gelirleri (2) Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar Diğer II- Finansal Gelirler (Faiz vb.) Toplam (I+II) (1) Söz konusu tablo Fonun nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hazırlanmıştır. (2) Çözümleme Gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporunda; Fonun yukarıda belirtilen faaliyetlerine ilişkin olarak 2006 yılının son üç aylık döneminde gerçekleştirdiği işlemler bu çerçevede sunulmaktadır. 3

5 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu Mevduat bankaları ve katılım bankaları nezdinde bulunan tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının sigortalanmasına ve sigorta primlerinin tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden hazırlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik tarihinden geçerli olmak üzere tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, Fon tarafından bankaların ve sektörün risklerinin izlenmesi ve risk esaslı etkin bir sigorta sisteminin kurulması amacıyla başlatılan proje ve faaliyetlere devam edilmektedir. Eylül 2006 dönemi itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 34 mevduat bankası ve 4 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplam 295 milyar YTL ye ulaşmış olup bu tutarın % 32 si sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları, Eylül 2005 dönemine göre %20 oranında artarak toplam 95 milyar YTL ye yükselmiştir. Dönemler itibarıyla bankalar nezdinde bulunan toplam mevduat ve katılım fonu tutarları ile söz konusu mevduat ve katılım fonlarının sigortaya tabi kısımları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları (milyar YTL) Eyl.05 Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ Mevduat bankaları ve katılım bankalarından Ekim-Aralık dönemi içerisinde tahsil edilen sigorta prim gelirlerinin toplam YTL karşılığı, 2005 yılının aynı dönemine göre %20 artış göstererek 129 milyon YTL ye ulaşmıştır. Bu tutarın %4,4 lük kısmı (6 milyon YTL) katılım bankalarından tahsil edilmiştir. Dönemler itibarıyla tahsil edilen toplam sigorta primlerinin YTL ve USD karşılıkları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 4

6 milyon YTL Dönemler İtibarıyla Tahsil Edilen Sigorta Primleri Eyl.05 Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Toplam YTL karşılığı Toplam USD karşılığı milyon USD Not: Katılım Bankaları daha önce Güvence Fonuna yatırdıkları prim tutarlarını Eylül 2005 döneminden itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu hesaplarına yatırmaktadır. Prim tutarlarının USD karşılıklarının hesaplanmasında prim dönemlerindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınmıştır yılı Ekim-Aralık döneminde, Eylül 2006 dönemine ilişkin olarak YTL tutarında sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu üzerinden toplam YTL tutarında sigorta primi, ayrıca geçmiş prim dönemlerine ilişkin olarak YTL, USD ve EUR tutarında prim farkı tahsil edilmiştir. Eylül 2006 dönemi primlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı (*) Sigorta Primi Tutarı YTL Mevduat Bankaları USD EUR YTL Katılım Bankaları USD EUR YTL Toplam USD EUR Genel Toplam (**) YTL (*) Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarından oluşmaktadır. (**) YTL karşılıkların hesaplanmasında tarihindeki TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER Hisse Devir Payları Banka hisselerinin devralınmasında Fona yatırılması gereken %1 oranındaki hisse devir payları ile ilgili olarak; 2006 yılının dördüncü üç aylık döneminde ,88 YTL tutarında hisse devir payı tahsil edilmiştir. Para Cezaları tarihleri arasında ilgili bankalardan YTL tutarında idari para cezası tahsilatı sağlanmıştır. Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilgili mevzuat gereğince tahsil edilen idari para cezalarından YTL lik tutar Maliye Bakanlığına devredilmiştir

7 1.3. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER İmar Bankası Hakkında iflas kararı verilen İmar Bankası ile ilgili olarak sigorta kapsamında hak sahiplerine ödemelerin yapılabilmesini teminen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye, 2006 yılının dördüncü üç aylık döneminde bir aktarım yapılmış olup; toplam mudi sayısı, aktarım tutarı, stopaj ve Fondan yapılan kaynak çıkışı tutarları (off-shore havalesi karşılığında İmar Bankası nezdinde tarihleri arasında açılan hesaplar da dahil olmak üzere) aşağıdaki tabloda verilmiştir. Etaplar Mudi Sayısı Tas.Mev. Öd. Tutar (YTL) Stopaj Toplamı (YTL) Kaynak Toplamı (YTL) 19 Etap Toplamı Etap ( ) Genel Toplam tarihi itibarıyla sigorta kapsamında ödemeye konu, hesap ve ,11 YTL mevduat kalmış olup, hesap sahiplerinin başvuruları beklenmektedir. 6

8 2- ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 2.1. BANKA ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Birleşik Fon Bankası TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu Fon Yönetim Kurulunun tarih ve 55 sayılı Kararıyla, Birleşik Fon Bankasının faaliyetlerini, mevcut varlık ve yükümlülükler ile diğer Fon bankalarından kendisine devredilebilecek varlık ve yükümlülüklerinin tasfiyesine yönelik olarak sürdürmesine karar verilmiştir. Birleşik Fon Bankası A.Ş. nin mali tabloları çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre; döneminde Bankanın aktifi bin YTL den bin YTL ye, özkaynak tutarı bin YTL den bin YTL ye, likit değerleri ise bin YTL den bin YTL ye yükselmiştir. Bilanço kalemlerinde meydana gelen bu yükseliş, BDDK tarafından Kasım 2006 da yayımlanan yönetmelikler nedeniyle Banka tarafından bilanço kayıtlarında yapılan düzeltme işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası Fonun Kurumsal Gelişim Planında, Bankanın tasfiyesinin tarihi itibarıyla tamamlanması hedeflendiğinden, Banka tarafından bu hedefe paralel hazırlanan ve Banka Yönetim Kurulunda kabul edilerek uygulanmaya başlanılan Tasfiye Planı doğrultusunda faaliyetlere devam edilmektedir. Bankanın enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tabloları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, döneminde Bankanın aktifi bin YTL den bin YTL ye, Nakit Değerler, Bankalar ve Menkul Değerler Cüzdanı kalemlerinin toplamından oluşan likit değerleri ise bin YTL den bin YTL ye, likit değerlerin aktif içerisindeki payı %70 ten %76 ya yükselmiştir. Bankanın aktifinde görülen söz konusu artış, karlı sabit kıymet satışları ile sorunlu kredilerden sağlanan tahsilatlardan kaynaklanmaktadır FON ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Devir Alınan Alacaklar döneminde yapılan temlik alımları ve/veya iadeleri sonucunda yönetimi ve denetimi Fona devredilen bankalardan devir ve temlik alınan kredi dosya tutarı YTL ve dosya sayısı 8 adet (1 adet hakim ortak, 7 adet kurumsal) artmıştır tarihi itibarıyla Fon tarafından devir ve temlik alınan alacakların muhasebe bakiyesi ve sayısı (banka bilançolarında kayıtlı rakam) bin YTL ye ve adete ulaşmıştır Tahsilat Bilgileri tarihleri arasında Fonun takipli alacaklarından toplam 208,27 milyon USD tutarında tahsilat sağlanmıştır. Söz konusu tahsilata ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 7

9 döneminde Fonun Takipli Alacaklarından Sağlanan Tahsilatlar (milyon USD) Tahsilat Türü Hakim Ortaklar Kurumsal Bireysel Diğer* Toplam Nakdi Tahsilat 189,16 4,77 2,95 4,4 201,28 Ayni Tahsilat 6, ,99 -Menkul ve gayrimenkul Diğer 6, ,99 Toplam 196,15 4,77 2,95 4,4 208,27 * Fon hesaplarına yatırılan ancak mahiyeti tespit aşamasında olan tahsilatlardan oluşmaktadır Banka Hakim Ortakları Hakkında Gelişmeler Fon Bankalarına Olan Borçlarının Tasfiyesine Yönelik Geri Ödeme Sözleşmesi İmzalamış Banka Hakim Ortakları Hakkındaki Gelişmeler Bank Kapital Ceylan Grubu ile TMSF ve Alacaklı Kuruluşlar arasında tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. FYYS gereği TMSF ye devredilmesi gereken Yalova da bulunan taşınmazın üzerindeki takyidatların kaldırılamaması nedeniyle Fon Kurulu Kararıyla devir alma süresi 1 yıl daha uzatılarak 54 aya ( ) çıkarılmıştır. Lider Banka T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından FYYS nin ilgili maddesinde yer alan sürenin değiştirilmesi için hazırlanan Ek FYYS-7 imzaya açılmış olup Kurumumuz tarafından imzalanmış, diğer ABK üyelerinin imzalarının tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir yılının dördüncü üç aylık döneminde Gruptan toplam USD tahsil edilmiştir tarihi itibarıyla Gruptan yapılan ayni ve nakdi tahsilat tutarı toplam USD ye ulaşmıştır. FYYS gereğince tarihinde tahsil edilmesi gereken USD lik taksit tutarı tahsil edilememiştir. FYYS çerçevesinde Grubun taksit tarihinden itibaren 60 günlük süresi bulunmaktadır. İktisat Bankası İktisat Bankası hakim ortağı Erol Aksoy Grubu ile Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak USD nakit, USD gayrinakit olmak üzere toplam USD borç tutarı üzerinden tarihinde 12 yıl vadeli olarak imzalanan protokol kapsamında, tarihli taksit tutarı olan USD ile ilgili olarak muhtelif tarihlerde yapılan tahsilatlar sonrası kalan bakiye USD tarihinde Fon hesaplarına intikal etmiştir. Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi çerçevesinde Gruba dahil temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri Fon tarafından devir alınmış olan şirket sayısı 49 olup, tarihli protokol hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak ve tarihlerinde Gruba dahil toplam 18 adet şirketin olağanüstü genel kurulları yapılarak yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde gerekli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Fonun yönetim ve denetimindeki 18 adet şirketin olağan genel kurulları yapılarak mali sorumluluk tespit edilen şirketlerde ilgililer hakkında açılması gereken sorumluluk davaları açılmış, bunlardan Fona borçlu olan firmalar için açılan mali sorumluluk davaları ilgili şirketlerin borçlarının teminatı olarak Fon tarafından temlik alınmıştır. 8

10 Kablonet İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Tekirdağ, Yalova, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara illerindeki Türk Telekom Binalarında bulunan ve 2006 yılı Temmuz ayı içerisinde haczedilen ve muhafaza altına alınan Kablo TV teçhizat ve malzemeleri Türksat A.Ş. ile varılan anlaşma gereği yerlerine monte edilmiştir. Amme borçlularından Gürteks Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki adresinde haczedilen tekstil makineleri muhafaza altına alınarak İstanbul a getirilmiştir. İlgili firmalardan Showpa Televizyonla Pazarlama A.Ş. ye ait iki ve Evsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. kefiline ait bir adet taşınmaz tarihinde satılmıştır. Evsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gürteks Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait olup ekspertizi tamamlanan tüm taşınmazların satışı Şubat ve Mart 2007 tarihlerinde yapılacak olup, satışa ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. İktisat Bankası hakim ortağı İnci Aksoy ve Aksoy Grubu firmalarının bazı kanuni temsilcilerine uygulanan yurt dışı çıkış yasağı 1 aylık geçici süreyle kaldırılmıştır yılının dördüncü üç aylık döneminde USD tahsilat yapılmış olup tarihi itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Yaşarbank Yaşarbank hakim ortağı olan Yaşar Grubu firmalarının Fon bankalarına olan borçlarının tasfiyesi amacıyla, ve tarihlerinde toplam USD EUR tutarındaki borcun tarihine kadar tasfiyesini öngören protokoller imzalanmıştır. Yaşar Grubu protokol borcunu peşin ödeme indirimiyle nakden ve defaten ödemek istemiş, talepleri Fon Kurulunun tarih 365 sayılı ve tarih 456 sayılı Kararları ile onaylanmıştır. Bu kapsamda tarihinde gruptan USD EUR tahsil edilerek protokol kapsamındaki nakit borçları tahsil edilmiştir yılının dördüncü üç aylık döneminde Grup firmalarından 1.606,95 USD tutarında nakit tahsilat, USD tutarında gayrinakit risk iadesi sağlanmıştır. Böylece Gruptan sağlanan toplam gayrinakdi risk düşümü USD ye ulaşmıştır. Banka risklerinin Fona devir ve temlik edildiği tarihinden tarihine kadar olan süre zarfında Grup firmalarından sağlanan USD lik tahsilat tutarına Fon Bankasında yapılan USD lik tahsilat da dahil edildiğinde Gruptan yapılan ayni ve nakdi toplam tahsilat tutarı tarihi itibarıyla USD dir. Etibank Medya Grubu firmalarının Fona olan borçlarının tahsiline yönelik olarak nihai borç tasfiye protokolü mahiyetini taşımayan ve tarihinde imzalanan anlaşmanın yürürlük şartlarının ve bazı edimlerinin gecikmeli olarak yerine getirilmesi ve bazı edimlerinin ise hiç yerine getirilmemesi üzerine Medya Grubu şirketlerinden Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Bilgin Yayıncılık A.Ş. ve Merkez Grubu şirketleri ile TMSF arasında, daha önce bir kısım Merkez Grubu şirketlerine lisans sözleşmeleri kapsamında kullandırılan mal, hak ve varlıkların Merkez Grubu tarafından protokolde mutabık kalınan şekil ve şartlarda edinilebilmesine yönelik olarak tarihi itibarıyla yeni bir protokol imza altına alınmıştır tarihli protokolün bazı edimleri gecikmeli olarak yerine getirilmiş ve bazı edimleri hiç yerine getirilmemiş olmakla birlikte, tarihli protokolün imzalanması ile tarihli protokolün bazı maddelerinin tadil edilerek yürürlüğe gireceği, tarihli protokolün taraflarından Merkez ve Medya Grubu firmaları tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Ancak tarihli protokolün bazı edimlerinin borçlularca yerine 9

11 getirilmemiş ve protokol hükümlerine aykırı olarak Medya Grubu tarafından 2006 yılı Nisan ayı içerisinde Fon aleyhine menfi tespit davası açılmıştır. Grup ile ilişkili muhtelif kredi borçlularına ait 6 adet gayrimenkul mal YTL bedelle, menkuller ise YTL bedelle satılmıştır. Kredi borçlularına ait değerleme işlemleri tamamlanan diğer taşınmazlara ilişkin satışlar 7-14 Mart 2007 ve Mart 2007 tarihlerinde yapılacaktır. Satış hazırlıkları devam etmektedir. Grubun eski kanuni temsilcilerinden 1 kişi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı Fon Kurulu Kararı ile süresiz olarak, Önay Şevket Bilgin in eşi hakkındaki yasak ise 1 ay süreli olarak kaldırılmıştır. Gruptan 2006 yılının Ekim, Kasım ve Aralık döneminde sağlanan tahsilat tutarı USD dir tarihi itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Söz konusu tahsilatın USD(*) tutarındaki kısmı Medya Grubunun tarihli protokolde dolaylı olarak sorumlu tutulduğu borç kalemlerine ilişkin olarak ilgili üçüncü şahıs borçlularından sağlanmıştır. (*) Söz konusu tahsilatın ,72 USD lik kısmı 7. sayfada yer alan ve kümülatif tahsilat tutarlarını gösteren tabloda Kurumsal Tahsilat rakamlarına dahil edilmiştir. Sümerbank Garipoğlu Grubu ile tarihinde protokol imzalanmış olup, ödemeler 2004 yılında başlamıştır. Söz konusu protokole taraf olup imzalamayan şirket ve kefillerin 6183 sayılı Kanun kapsamında takiplerine devam edilmektedir. Garipoğlu Grubu şirketlerinden, Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7-a maddesi kapsamında yönetim ve denetimi Fona devredilmiş olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. nin hisseleri tarihi itibarıyla Fon tarafından devralınmıştır. Fonun Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. deki %99,998 oranındaki iştirak payının 74 milyon USD muhammen bedelle satışı ile ilgili olarak ihale tarihinde yapılmıştır tarihinde USD bedel ile Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş. ye hisse satışı ve hisse devri yapılmıştır. Söz konusu satış bedelinin USD lik kısmı Grubun riskinden mahsup edilmiştir Garipoğlu Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış, söz konusu tahsilatın USD lik kısmı Fona gelir kaydedilmiştir. Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. İnterbank Cavit Çağlar ve Nergis Grubu yetkilileri ile tarihli protokolün yerine getirilmeyen hususları (ipotek alınması, Bis Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. deki hisselerin rehni, vekalet ücretinin USD lik 2005 yılı taksitinin ödenmesi, Aksoylar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yasemin Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikalarının takyidatsız olarak satışı/fona devri) konusunda Fon Kurulundan ek süre alınmıştır. Ancak Bis Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. deki hisselerin rehninin verilen ek sürede gerçekleşmemesi sebebiyle temerrüt durumu doğmuştur. Protokolün Birleşik Fon Bankası nezdinde bloke hesapta tutulan paraların devrine ilişkin maddesi gereği Birleşik Fon Bankası nezdinde bloke hesapta tutulan ,03 USD ile protokolün yine aynı maddesi gereği Fonca tahakkuk ettirilen ,28 USD faizi ile birlikte toplam ,31 USD nin protokol alacağına mahsubu yapılmıştır. 10

12 Aksoylar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yasemin Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikalarının 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satılmasına Fon Kurulu Kararı ile karar verilmiştir ve tarihleri arasında Gruptan ,28 USD ayni, ,03 USD nakdi olmak üzere toplam ,31 USD tutarında tahsilat yapılmıştır. Gruptan tarihi itibarıyla yapılan toplam tahsilat USD olup, söz konusu tahsilatın USD lik kısmı protokol öncesinde ,66 USD lik kısmı protokol sonrasında gerçekleştirilmiştir. Sitebank tarihli protokol kapsamındaki nakit riskleri kapatılmış bulunan Sürmeli Grubunun asaleten gayrinakit riskleri de kapanmıştır. Ancak, Grup hakim ortaklarından Meral Sürmeli nin daha önce Fon iştiraki iken satılmış bulunan Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş. firmasının gayrinakit risklerine olan kefaletinden dolayı Gruptan alınması gereken taahhütnameler henüz Fona gönderilmemiş olup Grup ipoteklerinin çözümü de henüz gerçekleştirilmemiştir. Fon Kurulu Kararı gereği Gruba devir ve temlik edilecek olan icra takip dosyalarının temlik şartları ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir. Gruptan tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat USD dir. Toprakbank Toprak Grubunun TMSF ye olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Toprak Grubu tarihi itibarıyla TMSF ye olan toplam USD nakit borcunu 2005 yılından başlamak üzere ve 10 yılı ana para, 2 yılı faiz olmak üzere toplam 12 yılda ödemeyi, USD olan gayrinakit kredi borcunu ise protokol süresi içinde kapatmayı taahhüt etmiştir. Protokole göre, Grup firmalarının hisseleri Fon tarafından rehin alınmış olup, firmalara Fon tarafından yönetim ve denetim kurulu üyeleri atanmıştır. Grup tarafından borca mahsuben Fona devredilecek ve teminat olarak Fon lehine ipotek tesisi gerçekleştirilecek gayrimenkullerle ilgili işlemlere devam edilmektedir. Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait Adapazarı nda bulunan Polyester iplik fabrikasının bulunduğu arazinin Organize Sanayi Bölgesi tarafından ilgili şirkete devri gerçekleştirilmiş olup, haczimiz işlettirilmiş ve Ticari İktisadi Bütünlük satışı çerçevesinde söz konusu fabrika satışa çıkarılmıştır. Toprak İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Samsun ili Yakakent ilçesinde edindiği gayrimenkul üzerine Kurumumuz haczi 1. sıradan işlettirilmiştir. Toprakbank eski hakim ortaklarından Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait olup Kurumumuzca fiili ve kaydi haczi gerçekleştirilen Bell-230 tipi helikopter tarihinde gerçekleştirilen ihalede, en çok peyi süren Maslak Ticaret ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ye YTL bedelle satılmıştır. Ayrıca, Toprak Kağıt Sanayi A.Ş. adına kayıtlı bulunan Zeytinburnu nda yer alan taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Anılan protokol çerçevesinde işletme için gerekli olmayan 33 adet gayrimenkulün satışa çıkarılabilmesi için ön hazırlıklar devam etmektedir. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan sağlanan tahsilat tutarı, USD lik kısmı ayni olmak üzere, USD ye ulaşmıştır. Söz konusu tahsilatın USD lik kısmı 2006 yılının son üç aylık döneminde gerçekleştirilmiştir. 11

13 Esbank TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu TMSF ile Zeytinoğlu Grubu arasında; Grubun Fona olan borçlarının ödenmesine yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında teminat tesisine ilişkin işlemlere devam edilmektedir. Zeytinoğlu Grubu ve ilgili Fon iştiraklerinden döneminde tahsil edilen ,50 USD tutarı dahil edildiğinde, Gruptan tarihi itibarıyla sağlanan tahsilat USD ye ulaşmıştır. Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu borçlarının tasfiyesine yönelik olarak tarihinde USD üzerinden protokol imzalanmıştır. Protokol hükümlerinin gerektirdiği teminatlandırma ve proje çalışmaları devam etmektedir. Korkmaz Yiğit Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Yurtbank Balkaner Grubu borçlarının tasfiyesine yönelik olarak, USD üzerinden tarihinde protokol imzalanmıştır. Ancak protokol hükümlerinin gerektirdiği edimlerin Grup tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle, Balkaner Grubuna dahil tüm gerçek ve tüzel kişi borçlular hakkında yasal takip işlemlerine devam edilmesine karar verilmiştir. Grubun borçlarının tasfiyesine yönelik sunmuş olduğu projelendirilecek ve satılacak gayrimenkuller üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Balkaner Grubu firmalarından As Yapı Endüstrisi A.Ş. ye ait 38 adet, Üçem Taahhüt Ticaret Sanayi ve Yatırım Konsorsiyumu A.Ş. ye ait 19 adet olmak üzere İstanbul İli Çamlıca Konaklarında bulunan toplam 57 adet bağımsız bölüm ve tarihinde ihale edilmiş olup satış prosedürü tamamlanmıştır. Bağımsız bölümlerin alıcılar adına tescil işlemleri devam etmektedir. Grup ile ilişkili şahıslara ait menkul mallar ve tarihlerinde yapılan ihaleler sonucunda satılmıştır. Balkaner Grubundan döneminde USD tutarında tahsilat sağlanmış olup, Fona devir tarihinden tarihine kadar Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı USD ye ulaşmıştır. Demirbank Cıngıllı Grubunun TMSF ye olan borçlarının tasfiyesine ilişkin olarak tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Grup tarihi itibarıyla TMSF ye olan toplam USD nakit borcunun anaparalarını 3 yıl ödemesiz dönem, 6 yıl ödemeli dönem olmak üzere; ödemesiz dönemde Libor+2,25 faiz oranı üzerinden 6 ayda bir faiz ödemeyi, 6 yıllık ödemeli dönemde ise Libor+2,00 faiz oranı üzerinden 6 ayda bir faiz ödemeyi, gayrinakit kredi borcunu ise protokol süresi içinde kapatmayı taahhüt etmiştir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan tahsilat tutarı USD dir. Grup Aralık ayı taksitini ödeyememiş, tarafımıza göndermiş olduğu dilekçede tarihli taksitini protokol hükümlerinden yararlanarak 3 ay sonra ödemek istediklerini beyan etmişlerdir. 12

14 Pamukbank TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu Fon ile Çukurova Grubu arasında tarihinde imzalanan asıl sözleşmeye bağlı olarak, tarihinde imzalanan Ek Sözleşme ile Çukurova Grubunun Fona olan borcu indirgenerek yeniden yapılandırılmış ve tarihleri arasında taksitlerle 20 ayda ödenmek üzere USD, ayrıca Ek Sözleşme gereğince USD ilavesi ile toplam ödeme USD olarak belirlenmiştir. Çukurova Grubundan protokole konu borçlarına karşılık yapılan tahsilatlar sonucunda tarihi itibarıyla protokol konusu asıl borçlar kapatılmıştır. Ek Sözleşmenin XII-c maddesine göre asıl borç dışında ek ödemeye konu ve 3 taksitte ödenmesi kararlaştırılan ek borcun ikinci taksiti olan USD , üçüncü taksiti olan USD ise tarihinde tahsil edilmiştir. Çukurova Grubundan protokollere bağlanan borçlardan sağlanan nakit tahsilat tutarı ,20 USD ye (vekalet ücreti ve masraf hariç) ulaşmıştır. Pamukbank ın yönetim ve denetiminin Fona devredilmesi ile kredi dosyalarının Fon tarafından devir ve temlik alınmasına kadar geçen sürede banka nezdinde tahsil edilen USD ve protokol öncesinde Fon tarafından yapılan tahsilat tutarı olan USD ( USD masraf ve USD vekalet ücreti olmak üzere toplam USD hariç) dahil edildiğinde Gruptan toplam ,20 USD tutarında nakit tahsilat sağlanmıştır. Protokollere konu nakit borçların ödenmesi nedeniyle, daha önce Grubun borçlarının teminatı olarak Fona rehinli bulunan ,89 YTL tutarındaki T. Genel Sigorta A.Ş. ile YTL tutarındaki Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ait hisseler üzerindeki rehinler, alınan Fon Kurulu Kararına istinaden fek edilmiş; tutanaklar düzenlenerek hisse senetlerinin, ilmühaberlerin ve kesir makbuzlarının Grup yetkililerine devir ve teslimi yapılmıştır. Söz konusu fek işlemlerine yönelik olarak Çukurova Holding A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve T. Genel Sigorta A.Ş. ye yazılar gönderilmiştir. Bayındırbank Bayındırbank hakim ortakları olan Bayındır Grubuna dahil firmalar ile diğer alacaklı 13 kuruluş (TMSF dahil) arasında, Bayındır Grubu firmalarının alacaklı kuruluşlara olan borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla imzalanan FYYS gereğince , , , , , , ve tarihinde ödenmesi gereken ana para taksitlerinin ödenmemesi sebebiyle temerrüt hali oluşmuş olup, temerrüt hükümlerinin uygulanabilmesi için FYYS gereği Alacaklı Bankalar Konsorsiyumunun (ABK) %75 nisabı gerekmektedir. Gayrinakdi yükümlülüklerin tasfiyesine yönelik olarak Bayındır Grubu, tarihinde Birleşik Fon Bankası risk kayıtlarında görünen toplam USD tutarındaki teminat mektubunu iade etmiştir. Şubat 2007 sonuna kadar Grubun toplam 14 milyon USD tutarındaki teminat mektubunu daha iade etmesi hedeflenmektedir. Bayındır Grubundan Ekim-Kasım-Aralık 2006 döneminde nakdi tahsilat sağlanamamış olup Gruptan bugüne kadar kümülatif olarak USD tutarında nakdi tahsilat yapılabilmiştir. Bu Gruba ait şirketlerin tamamının veya bir kısmının yurtiçinden veya yurtdışından bir yatırımcı grubuna satılarak borçlarının tasfiyesi konusunda diğer ABK üyeleri ile birlikte yapılan değerlendirme ve çalışmalar devam etmektedir. 13

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan İkrazlar İzleme Raporu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan İkrazlar İzleme Raporu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Yapılan İkrazlar İzleme Raporu 2003 YILI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ EKİDİR Ekim 2004 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILAN İKRAZLAR İZLEME RAPORU

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Ocak 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26396 YÖNETMELİK Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Ağustos 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Özel Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 07/01/2007 Tarihli ve 26396 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 06/11/2008 tarih ve 2008/357

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728)

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728) 1 OCAK - 31 MART 2000 VE 1999 ÜÇ AYLIK DÖNEMLERİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Birim - Milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem Not A- Brüt Satışlar 5 ve 11 271.592.091 101.688.481 1- Yurtiçi

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TÜRKİYE HALK

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SERİ:XI NO:29 TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 11 Mart 2014 Sayfa No: 2 BÖLÜM I-

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞLI ORTAKLIKLARI Sayfa No: 1 KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 10 Kasım 2014 Sayfa No: 2 GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.09.2014 Ortaklığın Ünvanı : Kervansaray Yatırım Holding

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 2012-30 EYLÜL 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 2012-30 EYLÜL 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01 OCAK 2012-30 EYLÜL 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu I- SAF GYO A.Ş. HAKKINDA Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları na ilişkin esaslar tebliğinde

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: 03.11.2006 KARAR SAYISI :338 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- Şirket Profili Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri Yönetim Kurulunda Görev Alan

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. SERİ: II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı