OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ"

Transkript

1 OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Birol YİĞİT Eğt.Uzm. Mehmet BAYRAKDAR

2 Birol Yiğit Mehmet Bayrakdar Okul Çevre İlişkileri ISBN: , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Mart 2006 Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Kapak Tasarımı: zulfin.eua Baskı: Öncü Basımevi Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) İnternet: e-posta: ii

3 ÖNSÖZ Dünyada bilgi toplumu olma yolundaki çabaların son yıllarda giderek yoğunluk kazanması ile birlikte, nitelikli insan gücüne geçmişe oranla daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Toplumun gereksinim duyduğu nitelikli insangücünü yetiştirme sürecinde ise en fazla sorumluluk eğitim sistemlerine düşmektedir. Sistemin daha kaliteli bir seviye ulaştırılması için, sadece öğretmenlerin niteliğinin yükseltilmesi, okulların fiziki koşullarının düzeltilmesi, bilgi teknolojisinin gerektirdiği araç ve gereçlerle ile donatılması yeterli olmamaktadır. Eğitim bir bütün olarak düşünüldüğünde; gelecek kuşaklara istenilen davranışları kazandırmada salt okulda verilen bilgileri temel alıp, çocukların ailelerini ve yetiştikleri çevreyi bu sürecin dışında tutarak hedefe ulaşmak olanaklı değildir. Bireyin eğitim yaşantısı, sadece öğretim yapılan yerler ve mekanlarla sınırlı değildir. Bu olgu çok net olarak bilinmesine rağmen okullarımızın, çağın gerektirdiği insan tipini yetiştirmede ve çevre ile gerektiği düzeyde iletişim kurmada yeterli oldukları söylenemez. Okulların başarılı olabilmesi için çevre ile eşgüdümün sağlanması, çevreyi yakından izlemesi, çevre ile olan iletişimin okula da yansıtılması konusunda okul yöneticisi, öğretmenler ve ailelere önemli görevler düşmektedir. Okullar, hedeflerini çevresi ile paylaştığı ve bu hedefler konusunda yakın çevresini bilgilendirdiği sürece, çevre örgütlerden gerekli desteği alabilecek ve çıktılarında hedef aldığı niteliği elde edebilecektir. Bu yapılmadığı sürece eğitimin en önemli boyutlarından biri olan çevre değişkeni gözardı edilmiş olacak ve eğitimde beklenen sonuçlar hiçbir zaman alınamayacaktır. Bu kitap; bireylerin eğitiminde önemli bir boyut olan çevre değişkenine, ilgili herkesin gereken önemi vermesini sağlamak ve eğitimcilere, özellikle de yöneticilere her zaman yararlanabilecekleri bir kaynak oluşturmak düşüncesinden doğmuştur. Kitapta incelemeye alınan konularla ilgili örnek olaylar verilerek, kuram ve uygulama dengesi sağlanmaya çalışılmış, çevre konusunda okulun daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilecek fomlar geliştirilmiştir. Kitabın eğitim sistemimizde, özellikle de okul ile çevre arasındaki iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunların bir bölümünün giderilmesi konusunda alana katkı sağlayacağı inancındayız. Düşünce aşamasından, basım aşaması tamamlanıncaya kadar geçen süreçte katkıları olan herkese teşekkür ederiz. Birol YİĞİT Mehmet BAYRAKDAR

4 Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır. Sokrates Öğrencilerin ilk ve en etkili öğretmenleri anne ve babalarıdır. Thomas Gordon iv

5 İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM OKUL VE ÇEVRE İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Çevre Nedir...1 Örgütün Çevresi...1 Okul-Çevre İşbirliğinin Önemi...3 Örgüt ve Çevre İlişkileri...7 Okul-Çevre İlişkileri...9 II.BÖLÜM OKUL- ÇEVRE İLİŞKİSİNİN DEĞİŞKENLERİ Eğitim Sistemi ve Okul...17 Üst Kademe Yöneticileri...19 Okul Yöneticisi...23 Öğretmenler...25 Çevreyi Tanıma...28 Çevre Olanaklarından Yararlanma...28 Okulu Bir Kültür Merkezi Olarak Görme...29 Aileyi Tanıma ve İlişkilerde Tarafsız Olma...29 Aile Katılımı ve İşbirliği Sağlama...30 Aileler 30 Türkiye de Okul Aile İlişkilerinin Bugünkü Durumu...34 Okul Aile İşbirliğini Sağlama Yolları...35 Akran Grupları...41 Okul-Veli İlişkileri...43 Okul-Aile Birliği...45 Kamuoyu...47

6 Baskı Grupları...48 Baskı gruplarının Türleri ve Okulu Etkileme Biçimleri...49 Velilerin Baskıları...50 Ticari Kuruluşların Baskıları...51 Siyasi Otorite Gruplarının Baskıları...53 Bürokratik Baskılar...53 Diğer Değişkenler...54 III. BÖLÜM OKUL - ÇEVRE İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Okul - Çevre İlişkilerindeki Sorunlara Genel Bir Bakış...57 Aileden Kaynaklanan Sorunlar...59 Anne ve Babanın İlgisizliği...59 Aile İçi Şiddet...61 Ailenin Ekonomik Koşulları...62 Ailenin Eğitim Düzeyi...63 Ailenin Kültür Yapısı...65 Aile Üyelerinin Eğitimle İlgili Geçmiş Yaşantıları...65 Anne ve Babanın Çalışıyor Olması...66 Okuldan Kaynaklanan Sorunlar...66 Okulun Fiziksel ve Sosyal Çevresindeki Yetersizlikler...68 Okuldaki Diğer Görevlilerin Tutum ve Davranışları...69 Okula Devamsızlık ve Terk Etme...69 Öğrencilerin Bulunduğu Çevreden Kaynaklanan Sorunlar...70 vi

7 IV.BÖLÜM OKUL VE ÇEVRE İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR Okul Çevre İşbirliği Yıllık Planı Hazırlama...73 Okul Çevre İlişkisi Yıllık Çalışma Planı Örneği...74 Gönüllü Aile Katılımını ve Yardımını Sağlama...77 Gönüllü Aile Yardım ve Katılım Formu Örneği...78 Ailelerin Eğitim ve Desteğe Gereksinim Duyduğu Alanları Belirleme Ailenin Eğitim ve Destek Duyduğu İhtiyaç Alan Belirleme Formu Öğrencinin Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Edinme...82 Öğrenci Sağlık Durumu Formu...83 Aileler Hakkında Bilgi Toplama...84 Aile Bilgi Formu...85 Çocuğu Hakkında Ailenin Görüşlerini Öğrenme...87 Çocuk Hakkında Ailenin Görüşleri Formu...88 Ev Ziyaretleri Yapmak...90 Aile Görüşme (Ev Ziyaret) Formu...92 Ev Ziyareti Yapacak Ziyaretçiler İçin Gözlem Rehberi96 Aileyi Bilgilendirme Toplantıları Yapma...97 Aileyi Bilgilendirme Toplantı Planı...97 Anne ve Babaları Aydınlatma Broşürü...99 Okul Veli Toplantıları Okul Veli Toplantıları Formu Okul Veli Toplantı Örneği Okul Veli Toplantısı Gündem Örneği Okul Veli Toplantısı Katılım Ve Bilgi Çizelgesi Sınıf Veli Toplantıları...108

8 Sınıf Veli Toplantısı Gündem Örneği Öğretmen - Veli Bireysel Görüşmeleri Öğretmen - Veli Bireysel Görüşme Formu Veli El Kitabı Hazırlama Örnek Veli El Kitabı V.BÖLÜM OKULUN ÇEVRE TARAFINDAN NASIL ALGILANDIĞINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (Okul Profili Araştırması) viii

9 1. BÖLÜM OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Çevre Nedir? Çevre; anne karnında başlayan ve insana her yönden etki eden tüm faktörleri kapsamaktadır. İnsan davranışlarını belirleyen en önemli iki öge kalıtım ve çevredir. Kalıtım, gelecekte ne olabileceğimizin sınırını çizerken, çevre, bu sınır içinde ne olabileceğimizin yönünü belirler. İnsanlar türlü alışkanlıkları, bilgi, görgü ve becerilerini çevreden kazanır. Kalıtımla gelen bazı özelliklerimizin yanı sıra giyim, kuşam, oturuş, yürüyüş, beslenme biçimlerimiz, sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeyler, korkular ve alışkanlıkların birçoğu çevreden öğrenilir. Özdeş ikizler üzerinde yapılan araştırmalar, çevrenin insan davranışları üzerinde çok önemli etkileri olduğunu göstermiştir (Çaplı, 1993). Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Çevre, insana etki yapan her şeydir. Bunun içinde insanın kendisi de vardır. Toplumsal bir varlık olarak insan; içinde yaşadığı toplumsal çevrede toplumun bütünleyici bir üyesi olarak çeşitli ilişkiler ve etkileşimler içerisinde bulunur. Çevre, insanı etkileyen toplumsal, fiziksel, kimyasal ve biyolojik tüm sistemleri kapsamaktadır. Örgütün Çevresi Bir örgüt ortaklaşılmış belli amaçları gerçekleştirmek için eylemlerini birleştiren insanlardan oluşur. Toplumsal gereksinimlerin bir kısmını karşılamak için bir araya gelen insanlar, ilk olarak üretim için örgütlenirler. Daha sonra örgütün toplumsal çevresi oluşur. Görev, yetke ve üretim yapısı örgütün işlevsel çevresini, kümeleşme, rol ve kültürel yapı ise örgütün toplumsal çevresini oluşturur. Örgüt kültürünün oluşumu sadece kurucuların rolü ile sınırlı değildir. Çalışanlar da, örgütsel ortamda kendilerine özgü değer ve normlar-

10 2. BÖLÜM OKUL ÇEVRE İLİŞKİSİNİN DEĞİŞKENLERİ Bir okulun çevre ile ilişkisini etkileyen pek çok değişken bulunmaktadır. Bu değişkenlerin başlıcaları şunlardır. Eğitim Sistemi ve Okul Sistem; en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik öğelerden oluşan dirik bir örüntü olarak tanımlanabilir (Sönmez, 1999). Okul, birey boyutunun kurum boyutundan daha duyarlı, informal yanının formal yanından daha ağır, etki alanının yetki alanından daha geniş olması nedeniyle açık sosyal bir sistem özelliği gösterir. Okul, çeşitli değerlerin bulunduğu ve bazen çatıştığı bir örgüttür. Okulun amaçları diğer örgütlere oranla daha karmaşık ve çatışıktır. Ürününün değerlendirilme güçlüğü okulun başka bir özelliğidir. Okul çevredeki bütün formal ve informal örgütlerin ya yön verdiği, ya da etkilediği bir kurumdur. Okul bütün diğer örgütlere insan kaynağı sağlar. Okul kültür değişimini sağlayan örgütlerin başında yer alır. Her örgüt gibi, kendine özgü bir kişiliği olan okul bürokratik örgüt özelliği gösterir (Bursalıoğlu, 2000). Sosyal bir açık sistem olan eğitim; içinde bulunduğu bütün sistemlerden etkilendiği gibi çıktıları ile de bu sistemleri etkiler. Eğitim sisteminin odağını, sistemin tüm özelliklerini taşıyan okul oluşturur. Bir açık sistem, girdi, işlem, çıktı ve dönütten oluşan ve en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere örgütlenip uygulamaya koyan ve her uygulama sonucuna göre yeniden düzenlenen dirik bir örüntü olarak betimlenebilir (Sönmez, 1999). Hijyen bir ortam olarak okul, çevrenin olumsuzluklarından öğrencileri korurken, seçilmiş davranış ve değerleri de öğrencilere aktarır. Okullar kuralların hakim olduğu, güçlü örgütsel kültürün yaşatıldığı ortamlardır. Her okulun farklı örgütsel kültürü olsa da, benimsenen ulusal eğitim felsefesi doğrultusunda aktarılan değerler ortak değerler sistemini oluşturur. Dinamik bir örgüt olan

11 3. BÖLÜM OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Okul-Çevre İlişkilerindeki Sorunlara Genel Bir Bakış Okul ve toplum, karşılıklı konulmuş iki ayna gibidir. Birbirlerini yansıtırlar ancak; birinin tüm olarak diğerini etkilemesi beklenmemelidir. Okulun görevleri aslında eğitimin görevleridir ve bunlar sosyal, politik ve ekonomik olarak gruplandırılabilir. Okulun toplumsal görevi çocuğu sosyalleştirmek, yani çocuğa kültürü aşılamaktır. Okul bu görevi yaparken, kültürü hem korur, hem değiştirir. Böylece, kültürün hem yenileşmesini, hem kararlılığını sağlamak zorundadır. Okulun politik görevi, yetiştirdiği kuşağın toplumdaki devlet sistemine bağlılık göstermesini ve liderlik yetenekleri olan öğrencilerin seçilmesi ve eğitilmesini gerçekleştirmektir. Okulun ekonomik görevi ise ekonominin beyin gücü ve insan gücü gereksinimini karşılamaktır (Bursalıoğlu, 2000,). Okullar, önceden belirlenmiş bu hedefleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş, insanlara eğitim hizmeti sunan toplumsal örgütlerdir. Tüm örgütler gibi eğitim örgütleri de hedeflerini gerçekleştirdiği ve toplumun gereksinimlerine yanıt verebildiği ölçüde etkililiğini artırabilir ve yaşamını uzun süre devam ettirebilir. Okulların sunacakları nitelikli eğitim toplumun yaşam süresinin uzamasına da önemli katkılar sağlar. Bu nedenle okulu çevresinden, çevreyi de okuldan ayrı tutmak olanaklı değildir. Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de tüm örgütlerde benimseyip uygulamaya konulan yada bu yönde hazırlık çalışmaları yürütülen etkili iletişim ve işbirliği, takım çalışması, müşteri memnuniyeti ve katılımcı yönetim gibi anlayış ve ilkeler rasgele ve birden bire ortaya çıkmamış, uzun yıllar süren araştırma, gözlem ve denemelerden sonra kabul edilip uygulanmaya konulmuştur. Bugün Türkiye de okul-çevre ilişkilerinin ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürümediği herkesçe bilinen bir gerçektir. Yine okullarda

12 4. BÖLÜM OKUL ÇEVRE İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR Okul Çevre İşbirliği Yıllık Planı Hazırlama Okuldaki eğitimi rastlantıya bırakmamak ve çocuklara olumlu davranışlar kazandırmak için ailenin ve çevrenin etkin olarak desteğini almak gerekir. Bu desteği sağlamak ve okuldaki eğitim sürecine katmak ancak iyi bir planlama ile olanaklıdır. Okul ve çevre işbirliğini sağlamaya ilişkin yapılacak plan, okulun hedeflerini gerçekleştirecek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, toplumun her yönden kalkınmasına katkıda bulunacak, veli ve yakın çevre üyelerinin okulun işleyişine katılımını ve desteğini sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. Çocukların eğitimi söz konusu olduğunda, okul ve ailenin amacı aynı, çıkarları ortaktır. Her aile ve öğretmen çocuğa sosyal uyum etik ve moral değer sistemlerini vermeye çalışır. Amaç; iyi gelişmiş, sağlıklı kişilikler ve kendini ifade edebilen insanlar yetiştirmektir. Ancak kullandıkları yöntemler ve öğretme süreçleri çok farklıdır. Aileler ve öğretmenler çocuğun günlük yaşamını paylaştığı en yakın insanlardır. Bu çıkar birliğinden hareket ederek okul ve ailenin aynı yöntemleri kullanarak, çocuğa kısa zamanda ulaşmaları ve onları yönlendirmeleri olanaklıdır (Şimşek ve Tanaydın, 2002) Okul ve çevre işbirliği sağlamak için okul yöneticisi öncelikle yapacağı çalışmaları ayrıntılı olarak planlamalıdır. Okul yöneticileri, okulda öncelikle kendilerinin liderliğinde okul ve çevre ilişkilerini düzenleyecek gönüllü katılımcılardan oluşan bir çalışma grubu oluşturmalıdır. Bu grup okulun açıldığı ilk ay içerisinde toplanarak Yıllık Çalışma Planını oluşturmalıdır. Bu planın hazırlanması ve uygulamasında okuldaki öğrenci sayısına göre yeterli

13 5. BÖLÜM OKULUN ÇEVRE TARAFINDAN NASIL ALGILAN- DIĞINA DAİR BİR ARAŞTIRMA (Okul Profili Araştırması) OKULLARIN FİZİKSEL, AKADEMİK, SOSYAL ve YÖNETİM ÇEVRELERİNE İLİŞKİN VELİ ALGILARI Problem Durumu Okullar, sadece öğrencilerine bilgi sunan yerler değil, aynı zamanda yakın çevresinin kültürel gelişimine katkı yapma ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda nitelikli insan gücü yetiştirme gibi önemli görevleri olan eğitim kurumlarıdır. Okulların bu görevlerini yerini getirebilmeleri için çevrenin yakın ilgisine ve ailenin etkin katılımına gereksinimleri vardır. Toplumsal açık sistemler olarak girdisini toplumdan alan ve işledikten sonra yine topluma çıktı olarak sunan okullar toplumdan ayrı düşünemezler. Kurulacak iletişimle birlikte, okulun hedeflerine ulaşabilmesi için öğrencinin içinde yaşadığı ailenin de okuldaki formal eğitim sürecine katılması gerekmektedir (Pehlivan,1997). Çevre ile ilişkilerin temel amacı, okulun amacını gerçekleştirici bir yapıyı kurma ve işleyişi sağlama olmalıdır. Çevre tanındığı ölçüde okuldaki uygulamaların önündeki potansiyel engeller görülür ve gereken önlemler alınır. Yine, çevre tanındığı ölçüde çevresel olanaklar ve kaynakların okulun amaçları doğrultusunda harekete geçirilmesi için gereken girişimler başlatılır(aydın,2002). Okul toplumunun yaratılması, ailenin okulun bir parçası olduğu sayıtlısı ile başlar. Böylece ailelerin okula etkin katılımı, diğer ailelerin de okul etkinliklerine katılım düzeylerinin artırılmasında bir sorun çözücü ve taktikler veren bir güç haline dönüşür (Redding,1991).

14 KAYNAKÇA A.A.K., (1995). Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları. Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara. AAK, (1995). Ailede Çocuk Eğitimi. Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara. Açıkalın, A., (1994). Teknik ve Toplumsal Yönleriyle Okul Yöneticiliği. Pegem Yayınları No:10 Ankara. Adem, M., (1997). Eğitim Planlaması, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara. Akad, M,. (1976). Baskı Gruplarının Siyasal İktidarla İlişkileri, Fakülteler Matbaası, İstanbul Aktan, C.C., (1993). Rant Kollama, Amme İdaresi Dergisi, Aralık Sayısı, Ankara. Aktan, C.C., (1999). 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (4): İnsan Mühendisliği, İstanbul: TÜGİAD Yayını Alıcıgüzel, İ., (1999). Çağdaş Okulda Eğitim Öğretim, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Alkoç, G., (2003). Okulların Çevre İle Olan İlişkilerine İlişkin Velilerin Algı Düzeyleri. Trakya Üniversitesi S.B.E., Yüksek Lisans Dönem Projesi, Edirne. Arslan M.M ve Erarslan L., (2003). Yeni Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Gerekliliği Milli Eğitim Dergisi Sayı:160 Ankara. Aslan, B., (1990). Ankara Merkez İlçelerinde Temel Eğitim Birinci Kademe Düzeyinde Okul- Aile İlişkileri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, H.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Aslan, G, F. (1994). İlkokul Öğrencilerinin Başarı ve Başarısızlıklarında Aile Faktörü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, H.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Aydın, A., (2000). Eğitim Yönetimi Kursu Ders Notları, M.E.B. Hizmet İçi Eğitim Dairesi, Yalova. Aydın, M., (2002). Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumları Yönetici Atama Ders Notları, Ankara. Aydın, M., (1994). Eğitim Yönetimi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. Ayvaz, A., (1997). Sinop İli Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Yönetici ve Öğretmenlerin İnsan İlişkileri Konusundaki Görüşleri, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,Ankara. Bacanlı.,H. (2003). Ana Baba İle İlişkiler Sınıf Yönetimi Ders Kitabı, Pegem A Yayın Ankara. Balcı, A., (1993). Etkili Okul Kuram Uygulama ve Araştırma.,Yavuz Dağıtım, Ankara. Balcı, A. (2001). Etkili Okul ve Okul Geliştirme, Pegem A Yayınları, Ankara. Başar, H., ( 1997 ). Sınıf Yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara. Başaran, İ. E., (1991). Örgütsel davranış. (İkinci baskı). Ankara:Gül Yayınevi. Başaran,İ,E., (1993). Türkiye Eğitim Sistemi Kadıoğlu Matbaası, Ankara. Bayramoğlu,N.N., (1985). Amerika Birleşik Devletlerinde Lobi Faaliyetleri Genel Yayıncılık, Ankara. Bilen, M., (1994). Ailede Toplumsallaşma Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara.

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ ve TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri ISBN: 9944-919-30-6 2006, Pegem A

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Prof. Dr. Özcan DEMİREL 10. Baskı Prof. Dr. Özcan Demirel EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ISBN: 975-6802-05-7 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN GÜNLÜĞÜ

BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN GÜNLÜĞÜ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 123-135, ELAZIĞ-2004 BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN GÜNLÜĞÜ Diary of A School Principal Mustafa ÇELİKTEN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Fatma BABİL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM

EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM 739 ÖZET EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM ŞİRİN, Hüseyin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Eğitim sistemi ile toplumun diğer alt sistemleri pek çok yönden bir birini besler ve bir birinden yararlanır.

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı