yapılmalıdır gibi sorulara cevap vermeye çalışmış; ancak, ne kadar başarılı olduğu sürekli tartışılmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yapılmalıdır gibi sorulara cevap vermeye çalışmış; ancak, ne kadar başarılı olduğu sürekli tartışılmıştır."

Transkript

1 GİRİŞ Deprem, varolduğumuz günden beri yaşamımızın bir parçası olmuştur. Her toplum, kendi inançlarına ya da kültür yapısına göre yaşadığı felaketi anlamaya ve anlatmaya çalışmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nden sonra, binlerce yıldır yaşadığımız; ancak, son zamanlarda unuttuğumuz deprem gerçeği acı bir tecrübe ile tekrar karşımıza çıkmıştır. Depremden sonra yaşadıklarımız, deprem konusunda ne kadar bilgisiz ve ciddiyetsiz olduğumuzu bir kez daha anlamamıza neden olmuştur. Bu bilgisizliğin ve ciddiyetsizliğin bir sonucu olarak da deprem kuşağı üzerinde kurulan şehirlerin birer birer yıkıldığına şahit olunmuştur. Türkiye tarihine kara yazılarla geçen bu olay zihinlerden kolay kolay atılamayacaktır. 17 Ağustos 1999 tarihi, insanların yüreğinde, duvarların kağıttan yapılmışcasına yerle bir olduğu, kaybettikleri için akıtılan göz yaşları arasında, her an o saniyeleri bir kez daha yaşayacağı korkusunu hissettiği günlerin başlangıcı olarak anımsanacaktır. Gazetelerin, Çöktük, Felaket, Cinayet, Çaresizlik, Ulusal Yas gibi başlıkları da uzun süre belleklerden silinemeyecek niteliktedir. Depremle birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen Kandilli Rasathanesi Müdürü Ahmet Mete Işıkara nın Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz sözleri de akıllara adeta kazınmıştır. Yüzyılın en büyük felaketleri arasında gösterilen Marmara Depremi nde, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirmiş, yüzlercesi yaralanmış, yüzbinlercesi de evsiz kalmıştır. 17 Ağustos 1999 günü saat de merkez üssü İzmit in Gölcük İlçesi olan 7.4 şiddetindeki deprem, 45 saniye sonunda binlerce insanın hayallerini, umutlarını ve yaşamlarını sona erdirmiştir. Bir milletin yeniden uyanması olarak nitelendirebileceğimiz deprem felaketi, gerek etki alanı gerekse sonuçları bakımından, uzun süre gündemde kalmıştır. 1

2 Deprem önceden haber verilemeyen; ancak, bilinçli davranıldığı takdirde karşı konulabilecek bir doğa olayıdır. Vatandaşların, önceden bilgilendirilmesi deprem tehdidinin ölümcül niteliğini en aza indirebilecek önemli bir unsurdur. Çağdaş toplumlarda depreme karşı koyabilmek; yapıların depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesi, sivil savunma ekiplerinin oluşturulması ve vatandaşların önlemler konusunda bilgilendirilmesinden geçmektedir. Gelişmiş toplumlarda, bilgilendirme ve iletişim görevini dördüncü güç olarak yerine getiren basına da bu anlamda önemli görevler düşmektedir. Bunların başında, kamuoyunun deprem felaketine karşı alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirmek gelmektedir. Habercilikte, kötü haber iyi haberdir kuralına göre, sıradan olmayan, olağandışı olaylar medyanın gündeminde kolaylıkla yer almaktadır. Köpeğin insanı değil, insanın köpeği ısırması örneğinde olduğu gibi dikkat çekmenin iyi bir başlangıç olduğu düşünülürse, bu habercilik kuralı artık herkes tarafından benimsenmiştir. Devlet adamları, ünlü insanların hayatı, zamansal açıdan yeni sayılabilecek gelişmeler, savaşlar, darbeler, ilginç olaylar ve doğa felaketleri önemli haber konuları arasında yer almaktadır. Ulusal ve küresel yayıncılıkta main stream (ana damar) diye adlandırılan günlük gazeteler ve medyanın diğer kolları bu yolu izlemektedir. Genel kural olarak da adlandırılan bu mantık, medyanın olabildiğince çok sayıda insana seslenebilme çabası ve sürekli akış halinde olmasından ileri gelmektedir. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi nde de medyanın bu mantığı izlediği görülmektedir. 17 Ağustos tan itibaren bölgedeki durumu canlı yayınlarla izleyicilerine aktaran görsel basın ile gelişmeleri en hızlı şekilde okuyucusuna aktaran yazılı basın, halkın harekete geçmesinde büyük rol oynamıştır. Bölgede yaşanan felaketin sonuçlarına ve depremzedelerin çaresizliğine yazılı ve görsel basın aracılığıyla tanık olunmuştur. Depremin ilk gününden itibaren gelişmeleri okuyucularıyla paylaşan yazılı basın, deprem nedir, korunma yolları ya da zarar görmemek için neler 2

3 yapılmalıdır gibi sorulara cevap vermeye çalışmış; ancak, ne kadar başarılı olduğu sürekli tartışılmıştır. Marmara Bölgesi nde yaşadığımız yüzyılın depremi, kurumlarımız, insanlarımız ve devletimizle milletçe geçirdiğimiz büyük bir sınav olarak değerlendirilmektedir. Depremin ardından pek çok kurum ve kişi sorgulanmaya başlanmış, çok sayıda sorunun cevabı tartışmaya açılmıştır. Cevabı en çok aranan ve tartışılan konulardan biri de Türk basını üzerine düşen bilgilendirme ve bilinçlendirme işlevini yeterince yerine getirebildi mi? olmuştur. Bu sorunun cevabını aradığımız çalışmamızda; Marmara Depremi nin yazılı basından kamuoyuna nasıl yansıdığı, haberlerin yayınlanmasında gazeteler arasında ne gibi farklılıkların yaşandığı, yazılı basının deprem haberlerini kamuoyuna yansıtırken ne kadar sorumluluk içinde hareket ettiği, bilgilendirme ve bilinçlendirme işlevi sonucunda toplumda sosyal ve siyasal açıdan ne tür değişikliklerin olduğu ve depremin çeşitli alanlarda meydana getirdiği değişiklikler sorgulanacaktır. Marmara Depremi, basının yanısıra, Türkiye de bürokratların, politikacıların, akademisyenlerin, iş adamlarının, sivil toplum örgütlerinin ve halkın bulundukları konumu da yeniden sorgulamayı zorunlu hale getirmiştir. Türkiye de Richter ölçeği ile 7.4 büyüklüğündeki bir deprem, her alanda yaşadığımız eksik modernliğin sonuçlarını son derece acı bir biçimde ortaya koymuştur. Araştırmamızda, basın başta olmak üzere, sorgulanması zorunlu hale geldiği kabul edilen bu konular tüm yönleriyle masaya yatırılmaktadır. Tezde, yazılı basının deprem haberlerini sunum biçimi, içerik analizi tekniklerinden biri olan değerlendirici analiz tekniği kullanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmamızda sınır oluşturabilmek amacıyla, Marmara Depremi nin gazete manşetlerinde yer aldığı ilk gün olan 18 Ağustos 1999 gününden, 24 Ağustos 1999 tarihine kadar olan toplam 7 gün içinde 3

4 yayınlanan 13 adet gazete incelenecektir. Gazetelerin tutumları, devlet kurumlarında ve kamuoyunda meydana gelen değişiklikler ile gelişmeleri gözlemleyebilmek için de depremin birinci yılına denk gelen 17 Ağustos 2000 tarihli toplam 8 adet gazete değerlendirilecektir. Deprem haberlerinin kamuoyuna yansımasında ne gibi farklılıkların yaşandığını anlayabilmek amacıyla, tezin ilk bölümünde gazete türleri ele alınacaktır. Genel ayrımlar dışında; yüksek tiraja ulaşmayı amaçlayan haber / tiraj gazeteleri ile kamuoyu oluşturmak amacıyla yayınlanan fikir gazeteleri incelenecektir. Fikir ve haber / tiraj gazetelerinin ayrı ayrı tanımlamalarının yapıldığı ve özelliklerinin açıklandığı bu bölümde, iki gazete türünün birbiri ile karşılaştırılmasına da yer verilecektir. Deprem haberlerinin yazılı basından kamuoyuna ne şekilde yansıdığı ve nasıl yansıtılması gerektiğinin daha sonraki bölümlerde sağlıklı aktarılabilmesi için ise, Afet Haberlerinin Yazılı Basında Değerlendirilmesi konu başlığı altında, doğal afetlerin başında sayılabilecek sel, yangın ve deprem haberlerinin açıklamaları ve özellikleri araştırma kapsamına alınacaktır. Marmara Depreminin ardından yazılı basında yayınlanan haberlerin içerik ve sayısal analizlerinin yapıldığı ikinci bölümde, öncelikle depremi izleyen bir hafta süresince kamuoyuna yansıyan haberler incelenmektedir. Türk basınını temsilen Akşam, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Yeni Asır, Zaman, Türkiye, Gazete Ege, Radikal, Posta, Star, Foto Maç ve Cumhuriyet ten oluşan toplam 13 adet gazete araştırmada yer almaktadır. Gazetelerde haberler, başlık, metin ve fotoğraf olarak hesaplanmaktadır. Bunun yanısıra, sütun arası boşluklar, karakter ve punto farklılıkları nedeniyle doğan boş alanlar da habere ayrılan alan olarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Toplam sayfa sayıları, manşet ve haber çeşitlerinin yer aldığı içerik analizi kısımlarında gazetelerin olaylara bakış açıları da lehte, aleyhte ya da nötr şeklinde değerlendirilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, gazetelerin olaylara bakış açılarını, devlet kurumlarında ve kamuoyunda oluşan değişiklikleri ve gelişmeleri gözlemleyebilmek için 4

5 depremden bir yıl sonra, (17 Ağustos 2000 tarihinde) yayınlanan gazetelerden 8 i (Akşam, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Yeni Asır, Türkiye, Posta ve Cumhuriyet) analiz edilmektedir. Yazılı basında depremi izleyen bir hafta içinde ve bir yıl sonra yer alan haberlerin nitel ve nicel açıdan karşılıklı değerlendirmesinin ele alındığı üçüncü bölümde, haftalarca manşetlerden inmeyen ve kamuoyunu meşgul eden depremin, çeşitli gazetelerdeki değerlendirme ve yorumları ele alınmaktadır. Bu bölümde, fikir gazeteleri ile haber / tiraj gazeteleri arasında yorum farkı olduğu gibi, sağ, sol ve dini görüşleri ağır basan gazeteler arasında da olayların kamuoyuna yansıtılmasında ve köşe yazarları tarafından yorumlanışında ne gibi farklılıkların bulunduğuna da değinilmektedir. Ayrıca, depremi izleyen ilk haftada, haberlerin kamuoyuna yansımasında fikir ve haber / tiraj gazeteleri arasındaki farklılıklar ile bir yıl süresince gündemde kalan deprem haberlerinin genel değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme sırasında, çalışmamızda daha önce içerik ve sayısal analizleri yapılan gazetelerden yararlanılacaktır. İkinci bölümde, sayısal ve içerik analizlerini incelemeye aldığımız 13 adet gazetenin, depremden sonra meydana gelen olaylara bakış açılarını ortaya koyabilmek için her birinin deprem hakkında yayınladığı haber ve yorumları tek tek incelenmektedir. Aralarındaki yorum farkını daha net ortaya koyabilmek için, aynı tarihlerde hangi olaya daha çok önem verip manşetlerine taşıdıkları, haber, fotoğraf ve makale sayıları, ortalama kaç sayfasını depreme ayırdıkları, haberlerinde ve köşe yazılarında daha çok hangi konulara değindikleri ayrıtılı olarak ele alınmaktadır. Bölümün son alt başlığında ise, depremin birinci yılında yapılan resmi açıklamalardan hareketle, hangi gazetelerin bir yıl boyunca yaptığı haber ve yorumlarda isabetli davrandığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 5

6 Dördüncü bölümde, Türkiye yi sarsan deprem felaketinin fert, toplum, devlet ve devletlerarası ilişkilerimiz üzerindeki etkileri ile ilgili geniş bir değerlendirme yer almaktadır. Sosyal, siyasal ve ekonomik yönden pek çok değişikliği de beraberinde getiren Marmara Depremi nin, toplumda oluşturduğu deprem ayrı ayrı konu başlıkları altında ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Deprem sonrasında, devlete, dış dünyaya, sivil toplum örgütlerine ve bilimadamlarına yönelik toplumun güven duygusundaki değişmeler ile geleceğe yönelik beklentiler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu bölümün ilk konu başlığını oluşturan ekonomik değişikliklerde, binlerce insanı yasa boğan 17 Ağustos depreminin ekonomiye ne gibi yükler getirdiği ve gelecekte yaşanabilecek ekonomik sıkıntılar ele alınmaktadır. Depremin ardından, vatandaşlara çeşitli yükümlülükler getiren, halk arasında da "Deprem Vergisi" olarak adlandırılan 4481 Sayılı Kanun ile birlikte gelen ek vergiler ve çeşitli tüketim mallarına yapılan zamlar tablolarıyla ayrıntılı şekilde verilmektedir. İkinci konu başlığını oluşturan ve zihinsel deprem olarak adlandırılan sosyal değişikliklerin başında, felaketi yaşayan vatandaşlarda görülen psikolojik problemler, bunlardan kurtulma yolları, bölgede gerçekleştirilen çeşitli psikolojik destek çalışmaları ve raporları gelmektedir. Depremden sonra toplumsal değişimin en açık görüldüğü alan sivil toplum örgütleri olmuştur. Depreme kadar varlığından haberdar olunmayan AKUT gibi pek çok sivil kuruluşun arama kurtarma çalışmalarında gösterdiği başarı ve bu örgütlerin toplumdaki yeri ayrı bir konu olarak değerlendirilmektedir. Depremin ardından çok sayıda vatandaşın mağduriyeti nedeniyle önem kazanan sigortacılık sektöründe yeni bir adım atıldığını anlatan bir diğer konu başlığında, konutlara sigorta zorunluluğunun getirilmesi irdelenmektedir. Kuruluşunda pek çok tartışmaya yol açan Ulusal Deprem Konseyi de üyeleri, görevleri ve amaçları ile bu bölümde bulunmaktadır. Çok sayıda insanın ölümüne neden olan, eksik, kalitesiz malzeme kullanımı ve konut yerinin seçimi konusunda yapılan hatalarla gündeme gelen yapı denetimi, yeni yönetmelikleri ve mevzuatta oluşan değişiklikleri ile araştırma içinde bu bölümde incelenecektir. 6

7 Ekonomik ve sosyal yönden toplum üzerinde pek çok değişikliği beraberinde getiren 17 Ağustos Marmara Depremi, siyasal yönden de birtakım olumlu ve olumsuz değişikliklere neden olmuştur. Depremzedelere gerektiği zamanda yardım ulaştırılamaması başta olmak üzere, Sağlık Bakanı nın dış yardımları reddetmesi, Kızılay ın depremzede vatandaşlara gerektiği şekilde hizmet verememesi gibi sebeplerden dolayı hükümet yetkilileri ve devlet kurumlarına karşı oluşan tepki ve deprem sonrasında felaket bölgesine yaptığı yardımlarla gündeme gelen Yunanistan ile diplomatik ilişkilerimizde yaşanan olumlu gelişmeler, tezin, depremin siyasal alanda oluşturduğu değişiklikler kısmında yerini almaktadır. Tezin sonuç bölümünde ise, depremin toplumda meydana getirdiği siyasal, ekonomik, ve sosyal değişiklerin yanında, kurumları ve bireyleri ile deprem sınavına giren ülkede, bu sınavı yazılı basının başarıyla verip veremediği konu edilmektedir. Son bölümümüzde, ölümlerin, felaketlerin ve çatışmaların ilgi çekici konular olduğu her ne kadar yadsınamasa da medyanın deprem haberlerini kamuoyuna yansıtırken ne kadar sorumluluk bilinci içinde hareket ettiği eleştirilmekte, basının böyle büyük bir sınavdan ne derece başarılı çıkabildiği köşe yazarlarının görüşleri ile yansıtılmaya çalışılmaktadır. Depremin ardından, Türkiye de birçok kuruma olduğu gibi medyaya yönelik de güven sorunu sık sık dile getirilmiştir. Bu depremde, başta yazılı basın olmak üzere medya oldukça önemli bir görev üstlenmiştir. Bir diğer ifade ile gerek ulusal gerekse uluslararası medya en çarpıcı görüntüleri ile gelişmeleri yansıtmıştır. Bu sayede Marmara Depremi, bir anlamda en şeffaf deprem olmuştur. İletişim devrimi bu deprem ile birlikte yoğun bir biçimde kendisini hissettirmiştir. 7

8 Yaşadığımız son felaketlerden gazetelere yansıyan bazı satır başlarına yer verilen tez çalışmasında amaç, benzer felaketlerin ülkemizde yeniden yaşanması durumunda sorumlu bir basınla, panik oluşmasını önlemek ve daha önce karşılaşılmış çeşitli sorunlara dikkat çekerek, yaşanabilecek olası sorunlar karşısında nasıl davranılabileceği konusunda bir fikir oluşturmaktır. Bilindiği gibi; zaten tecrübe denilen şey de yaşananlardan ders çıkarabilmek değil midir? 8

9 BÖLÜM I GAZETE TÜRLERİ ve DEPREM HABERLERİ Gazete türlerinin ayrımına, haberlerin yapımının ve etkisinin gazetelerde nasıl farklılık gösterdiğine değinmeden önce, ister fikir ister tiraj gazetesi olsun, yazılı basının kamuoyu üzerinde ne tür işlevleri olduğunu ele almak gerekmektedir. 1 İşlev sözcüğü medyanın ne yapması gerektiği, gerçekte ne yaptığı ve amaçlarının ne olarak göründüğü konularını kapsamaktadır. Çağdaş ve demokratik toplumlarda, medyanın toplumsal dengelerde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasında dördüncü güç ya da sac ayağı konumunda tanımlanması bu işlevlerin en büyük ifadesidir. Litaratürde kitle iletişiminin işlevleri üzerinde yapılmış pek çok sınıflandırmaya rastlamak mümkünse de, bunlar arasında popüleritesi açısından UNESCO Komisyonu nca hazırlanan Mac Bride Raporu olarak bilinen çalışmaya değinilebilir. Söz konusu raporda, kitle iletişiminin şu sekiz işlevinden söz edilmektedir. Medyanın işlevlerinin başında haber ve bilgi sağlama işlevi gelmektedir. Yazılı basın başta olmak üzere medya, bu işlevi kapsamında, temelde olaylar ve koşullar hakkında haber ve bilgi aktararak, ulusal ve uluslararası koşulların anlaşılmasını, bilerek tepkide bulunulmasını sağlamaktadır. İnsanların toplum içinde varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan toplumsallaşmanın sağlanması; toplumun maddi ve manevi temellerinin topluluk üyelerine aktarılması ve aktarılanların onlar tarafından öğrenilmesi de medyanın toplumsallaştırma işlevi olarak değerlendirilmektedir. 1 Graeme BURTON; Görünenden Fazlası / Medya Analizlerine Giriş, s.82, 1995 İstanbul, Alan Yayıncılık 9

10 Toplumların kendilerine belirledikleri amaçları açıklayıp, özendirerek, bireyin toplum yaşamında olduğu gibi, bu amaçlar için gösterilen çabalara da katılmasını sağlama işlevi güdüleme diye tanımlanmaktadır. Hazırlayabileceği tartışma ortamı ile bireylere aktarılan toplumsal değer ve amaçlara açıklık kazandırmakta gelişmelerine katkıda bulunan yazılı basın ve medyanın diğer kolları, toplumun bilgi düzeyini, yetenek ve becerilerini artırmaktadırlar. Kültürün gelişmesini ve bireylerin hoşça vakit geçirmesini temel işlevleri arasında sayan yazılı basın, bireylerle gruplar arasında ilişkileri geliştirip, birbirlerini anlamasına ve tanımasına da yardımcı olmaktadır. 2 Sonuç olarak yazılı basının asıl önemi, gördüğü işlevlerle daha iyi tanımlanabilmektedir. Bu doğrultuda, kitle iletişiminde önemli bir yere sahip olan yazılı basında üzerinde en çok tartışılan boyut, sonuçlarına ve etkilerine yöneliktir. Yazılı basın, geniş kitleler üzerinde, onların ilgilerini çekmede, görüş ve davranışlarını etkilemede etkin bir güce sahip görülmektedir. Bu gücü hangi tür gazetelerin nasıl kullandığı ve hangisinin daha etkili olduğu konusu aşağıda ayrıntılı olarak sunulmaktadır Gazete Türleri Tüm dünyada gazeteler; kuruluşları, coğrafi konumları, baskı sistemleri gibi özelliklerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Ancak, en kapsamlı sınıflandırma, yayın ilkeleri ve yayında belirlenen amaçlara göre yapılan ayrımdır. Gazeteler, genel ayrımlar dışında; konularına, yayın sürelerine, sahipliğe, yayın yerlerine, tutumuna, konuların işlenişine, siyasi görüşüne, siyasal sözcülüğüne, konuların bütünlüğüne, kültür düzeyine, hükümet şekillerine, dil ve din ayrımına, satış ve dağıtımına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. 2 Erkan YÜKSEL; Medyanın Gündem Belirleme Gücü, s. 7,8, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya

11 Yüksek tiraja ulaşmayı amaçlayan haber / tiraj gazeteleri yanında kamuoyu oluşturma amacıyla yayınlanan fikir gazeteleri de yer almaktadır. Başta deprem haberleri olmak üzere, yazılı basında yayınlanan haberlerin, yayınlandıkları gazetelere göre kamuoyuna yansıtılmasındaki farklılıkları daha iyi anlayabilmek için bu bölümde fikir ve haber gazeteciliği üzerinde durulacaktır Fikir Gazeteleri Günümüz gazeteciliğinde önemli bir yer işgal eden, hiç kuşkusuz fikir gazeteleridir. Fikir gazeteleri, insanoğlunun yapısı gereği, pek hoşlanmadığı, fakat bilmesi, öğrenmesi gerekli olan haberleri sunan gazetecilik türüdür. Sunduğu ciddi içerikli haberlerle insanları düşünmeye yöneltir. Fikir gazetelerinin amacı; önemli toplumsal sorunları, konuları saptayarak, toplumun gündemine getirmektir. 3 Fikir gazeteciliği, çeşitli isimlerle tanımlanmış bir kavramdır. Dünyanın her yerinde ciddi içerikli, okuyucusuna belli düşünsel hedefler doğrultusunda hizmet götüren gazetecilik türü olarak nitelenmesine rağmen bazen fikir gazetesi, bazen kanaat gazetesi ya da kalite gazetecilik olarak adlandırılmaktadır. İletişim çağı olarak adlandırdığımız günümüzde gazetenin tanımı da daha kapsamlı bir hale dönüşmüştür. Bu doğrultuda fikir gazetesini, toplumu ilgilendiren konuları ağırlıklı olarak ele alan, eğitici ve öğretici niteliği ağır basan gazete türü biçiminde açıklamak yetersiz bir tanımlama olacaktır. Enver Behnan Şapolyo, bu tür gazeteciliğe Opinion Gazeteciliği demektedir. Şapolyo ya göre; hürriyet, milliyet ve demokrasi fikirleri bu 3 Oya TOKGÖZ; Temel Gazetecilik, Ankara 1981, s

12 gazetelerde hakim olmuştur. Sosyal, ekonomik ve felsefi problemlerin savunmalarını bu gazeteler yapmaktadır. 4 Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu; fikir gazetesini; 5 Yalnız başyazısı ya da fıkraları ve öbür yazılarıyla değil, her türlü haberi veya resimleri sunuş ve yorumlayış yöntemiyle de belirli bir düşüncenin çizdiği doğrultuda giden ve zamanla okuyucularında bir oy, bir düşünce birikimi meydana getiren, kısacası onları da genel anlamda bir görüşe sahip kılan gazetedir. Daha doğrusu okuyucuları kendi maddi çıkarları veya manevi gereksinmeleri doğrultusunda bilinçlendiren gazetedir. diye tanımlamıştır. Aziz Nesin ise, fikir gazeteciliğine farklı bir konjoktürden bakarak, şöyle bir tanım getirmektedir; 6 Fikir gazetesi, toplumsal yapıyı oluşturan her sınıfın kendi öğretisi doğrultusunda olayların haberlenmesi için, haberleri bu doğrultuda yorumlayan, değerlendiren ve okurlarında da bu yönde fikir yaratabilen gazetedir. Bu tanıma göre fikir gazeteleri, toplumsal sınıf bilincine vardıkları ve örgütlenmeye başladıkları dönemden sonra oluşabilir. Ondan önceki fikir gazeteleri bu tanıma girmez. Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ve yazarı İlhan Selçuk, 7... kimi gazete vardır, fikri yoktur, ticaret amacı her şeyden ağır basar. Medyamız bu tür gazetelerle dolup taşıyor; her sayfaya birbirine zıt fikirleri savunan köşeler serpilmiş bir gazete fikir gazetesi olamaz... demektedir. 4 Enver Behnan ŞAPOLYO; Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönüyle Basın, Ankara 1976, s.7 5 Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU; İkinci Meşrutiyet Döneminden 1961 Anayasasına, Türkiye de Fikir Gazeteciliği ve Sorunları Açık Oturumu Özel Eki, Cumhuriyet, 10 Mayıs 1974, s.1 6 Aziz NESİN; Fikir Gazeteciliği Sınıf Bilinci ile Başlar, Türkiye de Fikir Gazeteciliği ve Sorunları Açık Oturumu Özel Eki, Cumhuriyet, 10 Mayıs 1974, s.3 7 İlhan SELÇUK; Birinciliği Beyaza Verdiler, Cumhuriyet, 10 Eylül

13 Nezih Demirkent e göre, 8 Fikir basını bir uzmanlar kadrosu ile oluşur ve bu türün belirli ölçütleri vardır. Bu ölçü daima haberden uzak, fikirden yanadır. Fikir gazeteleri dünyada olup bitenleri değişik bir süzgeçten geçirerek ve arşivlerindeki bilgileri kullanarak uzman kişilerin görüş ve haberleri olarak yansıtırlar. Gazeteci İsmet Bozdağ, fikir gazeteciliğinin doğuşunu anlatırken, fikir gazetesi kavramını tanımlamaya çalışmaktadır. Bozdağ a göre, hükümetlerin basını bir tehdit unsuru olarak görmeye başladıkları tarihten itibaren fikir gazeteciliği varlık göstermeye başlamaktadır. Bir başka tanıma göre; haberle birlikten yorumun ağırlık kazandığı, ünlü yazar ve düşünürlerin gazete sayfalarından halka seslendikleri, gazetedeki etkinin fotoğraflara değil, kelimelere yüklendiği gazetecilik türüdür. 9 Toplumu, belirli bir görüşü savunarak bilinçlendirme görevi yapan fikir gazetelerinin okuyucuları, genelde yüksek eğitim görmüş kişilerden oluşmaktadır. Fikir gazetelerinin yapmak istedikleri arasında ise, haberleri yorumlayarak, açıklayarak değerlendirmek önde gelmektedir. Ayrıca, haberleri derinliğine, ayrıntılarına inerek, zaman zaman neden ve niçinini soruşturarak vermeyi de uygun görmektedirler. Bu bakımdan, haber yaparken açıklayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşım uyguladıkları gibi, soruşturucu, araştırıcı bir yolu da benimseyebilmektedirler. Fikir gazetelerinde ciddi içerikli haberler yanında, yorumlar, çeşitli görüşlerin değerlendirildiği makalelere de rastlanabilmektedir. Çeşitli görüşleri savunan sütun ve köşe yazarları uzmanlaşmış muhabirlerin hazırladığı çeşitli toplumsal konuları içeren sayfalar ve bölümler, bu tür gazetelerin sayfalarını 8 Nezih DEMİRKENT; Sayfa Sayfa Gazetecilik, s.44, Altın Kitaplar Yayınevi, Mart Nurdoğan RİGEL; Haber, Çocuk ve Şiddet, İstanbul 1995, s.42 13

14 oluşturmaktadırlar. Tirajları ise, yönelmek istedikleri kümelerin görüşlerine uygun geldiği ölçüde yükselip ya da alçalmaktadır. Yalnız, magazin gazetelerine oranla satışlarının düşük olduğunu söylemek mümkündür Haber / Tiraj Gazeteleri Tiraj gazeteciliği, günümüzde çok yaygın olarak görülen gazetecilik türüdür.türkiye de ve diğer pek çok ülkede tiraj gazeteciliğinin örneklerine rastlamak mümkündür. İnsanları bilgilendirmekten çok, hoşça vakit geçirmesini sağlayan haber / tiraj gazeteleri okuyucusu, fikir gazetelerine oranla çok daha fazladır. Her eğitim düzeyine hitap edebildiğinden, vakit geçirmek, oyalanmak için okunmaktadır. Bol resimli, büyük puntolu fakat az haberin yer aldığı sayfa düzenine sahip olan tiraj gazetelerinin anlatımı genelde çok basittir. Kullanılan haberler, hep tatlı haberlerdir. Haber konuları ise çok çeşitlidir. Sosyete dedikodusundan, sanatçıların yaşamına, basit sokak cinayetlerinden, hayat pahalılığına, yemek tariflerinden, yıldız falına dek çeşitli, bazen de akla hayale gelmeyen konular işlenmektedir. Tiraj gazetelerinde, ciddi içerikli haber malzemesi bulmak gerçekten çok güçtür. 10 Haber gazetelerinin karakteristik özelliği, dergilerle yakın bir benzerlik gösteren konularındaki çeşitliliktir. Editör, konularını seçerken kitlelerin psikolojisini dikkate almakta ve bunları sayfalara özenle dağıtmaktadır. Bu tür gazetecilikte, övgüye değer bulunan dil dir. Her ne kadar editörler sokaktaki insanın konuştuğu gibi yazmıyorlarsa da haberleri her zaman halkın anlayabileceği biçimde vermektedirler. Abonman gazetelerindeki editörlerin yaşadığı stresten daha fazla stres yaşamalarına rağmen genellikle okurun hoşuna giden kısa cümleler formüle ederler, ancak bu daha çok, büyük reklamlar arasında kalan kısıtlı yer sorunundan kaynaklanmaktadır. 10 Oya TOKGÖZ; s

15 Kısa ifadeler ve yalın bir dil, okurun hoşlandığı konu çeşitliliği tiraj gazetelerinin tipik özellikleridir ve okuru ciddiye aldıklarını kanıtlama amacını güden tüm gazetelerin de bu özelliklere sahip olması gerekmektedir. Abonman gazetelerinin editörleri de sokaklarda satışa sunulan bu gazetelere bakıp bir şeyler öğrenmek isterler, hatta tirajları düşüyorsa öğrenmek zorundadırlar. İlginç bir gazete yayınlamak isteyen bir kişi benzer yöntemlerden yararlanmaktadır. Tiraj gazeteciliğinde hedef yüksek tiraja ulaşmaktır. Bu gazetelerde haber objektif olarak verilirken, yorum okuyucuya bırakılmaktadır. Haber gazeteciliğinin, eğitim düzeyi yüksek olmayan kişiler tarafından da okunmasını teşvik etmek amacıyla, mizanpajda iri puntolu başlıklar, büyük resimler ve spot haberler kullanılmaktadır. Bu türün bir alt birimi olan akşam gazetelerinde, abartılı haberlerle sansasyon yaratmak ve okuyucunun ilgisini çekmek önemlidir. Bulvar gazeteciliği ismi de verilen bu gazetecilik türünde amaç, haberle tiraj kazanmak ve kar sağlamaktır. Yukarıda belirttiğimiz gibi, özellikle akşam gazetelerinde sansasyon gazeteciliği şeklinde, tek haberle; tek haberi büyüterek gazeteyi satmak amaçlanır, fikir yönü yoktur. Haberi verir, yorumu okuyucuya bırakır. Önemli olan, haberi herkesten önce, ayrıntılarıyla vermektir. Belirli bir politikaları yoktur, olayların gelişmelerine göre tavır almaktadırlar. 11 Tiraj gazetelerinin amaçlarını, eğlendirirken bilgi vermek şeklinde özetlenebilmektedir. Haber olabilecek her konu yayınlanabilmektedir. Başarılı olsalar da olmasalar da bu yönden insanların hoşuna giden, onları düşünceye yöneltmeyen haberler yanında, çoğu kez yapay haberler de verilmektedir. Günlük haber bütçelerini, kurmacaya dönük tatlı haberler oluşturmaktadır. İnsanları oyalamak, modern yaşantının monoton, sıkıcı düzeninden düş 11 Yrd. Doç. Dr. A. Oğuzhan KAVAKLI; Temel Gazetecilik, İzmir 1984, s

16 dünyasına götürmek, duygularına yönelmek için akla gelmedik yolları denemektedirler. 12 Haber / tiraj gazetlerinde saate bakmak gerekmez, konu seçiminde titiz davranılmayabilir, ancak basit anlaşılır bir dil kullanılmalı, uzun metinlere çokça yer verilmemelidir. Öyküler okuyuculara ustalıkla hazırlanarak dişe dokunur lokmalar halinde sunulur. Akla değil, göze ve duygulara seslenilir. Bir lig maçında heyecan yaratan iki gol arka arkaya atılmışsa, TAK! TAK! HURA! biçiminde yansır. Herkes ne anlama geldiğini bilir. Komplike konular, parolalar ve sloganlar yardımıyla özetlenir. Eski Bild muhabiri Hans Schulte Williekes, en başarılı dönemlerinde hergün beş milyonun üzerinde satış yapmış ve hala Almanya nın en yüksek tirajlı, dünyanın ise en büyük bulvar gazetesi sayılan Bild Gazetesi ni böyle tanımlamaktadır yılında Axel Springer, Bild Gazetesi ni tasarladığında, adı aynı zamanda içeriğini de yansıtmaktaydı. Bulvar gazetelerinde insanlar çok görüntü, ama az yazı istedikleri için gazetenin, bir afiş gibi yoldan geçenleri etkilemesi, bir mıknatıs gibi kendine çekmesi gerekmektedir. Bir abonman gazetesi ile bulvar gazetesi arasında seçim yapmak zorunda kalan kişinin, fikir gazetelerinin okuru düşündürmeye, tiraj gazetelerinin ise yazdıklarına inandırmaya çalıştıklarını bilmek durumundadır. Abonelerle tirajını garantileyen gazetelerin aksine, haber gazeteleri sokaklarda satılır ve her yeni gün okurlarını ikna etmek zorundadır. 12 Oya TOKGÖZ; s

17 Berlin Bulvar Gazetesi editörü, tiraj gazeteciliğini şöyle tanımlar: 13 Bulvar Gazeteciliği yapan kişi, kendini bir sosyal hizmetler görevlisi gibi hissetmemelidir, yoksa yıpranır. Bulvar Gazetesini senaryolaştırdığımız öyküler için sahnedir. Duygular dışında sansasyona da gereksinim duyar. İyi bir öykü için asla ödün verilmemelidir. Zayıflardan, kurbanlardan yana olduklarını iddia edenler iki yüzlüdür. Öykülerimizi oluşturan konular onlardır. Almanya da hergün 15 ile 20 milyon arasında insan bir bulvar gazetesi okumaktadır. Buna rağmen pek çok gazetecinin aklına Bild, AZ, Express, Morgenpost ve diğer bulvar gazeteleri hakkında konuşurken hep kötü şeyler gelir, bu gazeteler onlar için fazla sıradan gelmektedir. Okuyucuyu etkileyecek manşet ve fotoğraf arayışı, görüşü bulandıran ateşin kolayca yükselmesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla aykırılıklar, fikir gazetelerinden çok, tiraj gazetelerine özgü bir niteliktir.. Haber gazeteleri incelendiğinde sürekli yeni renklerin keşfedildiği. daha kısa metinlerin ve daha esnek başlıkların kullanıldığı görülmektedir. Felaketler, polisiye olaylar, doğal afetler, bilim ve tüketicinin bilmesi gerekenler, garip ve eğlenceli olaylar çoğunlukla okuyucularını memnun edebilmek için tiraj gazetelerine özgü haberlerdir. Bu özellikler tiraj gazetelerine hergün 15 milyon okur kazandırmaktadır. Mizanpajın, özellikle kapak sayfasının kaotik yapısı, renkli, büyük genellikle kırmızı harfler ve kalın çizgiler; çarpıcı manşetler, fotoğraflardaki, daha çok da portrelerdeki ekstrem çekimler, haber ve yorumların dönüşümlü yayını tiraj gazetelerinin başlıca özellikleri arasında sayılmaktadır. Hoş olmayan, Basın Konseyi nin sürekli uyarılarda bulunmasına neden olan insanların incintilmesi ve küçük düşürülmesidir. Örnek alınmaya değer özellikler ise; okura yönelik ilgi, kullanılan dilin yalınlığı ve her sayfada servislerin eşit düzeydeki dağılımı ve yaşama ilişkin sunulan destektir. 13 Nezih DEMİRKENT; Salı Yazıları, Medya Medya 2, s.298, Dünya Yayınları, İstanbul

HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ

HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2843 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1801 HABER TOPLAMA TEKNİKLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Haluk BİRSEN (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Şule YÜKSEL ÖZMEN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 122-141

Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 122-141 Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 122-141 İlkay YILDIZ 1 Nural İMİK TANYILDIZI 2 TÜRKİYE DE 2012 YILINDA SAĞLIK HABERLERİNİN ULUSAL YAZILI BASINDA YER ALIŞ BİÇİMLERİ VE BİLGİLENDİRME DÜZEYLERİ (HABERTÜRK,

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ

Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ EL KİTABI Gazetecisi EKONOMİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EL KİTABI EKONOMİ Gazetecisi TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİSİ EL KİTABI

Detaylı

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplumun Türk Medyasındaki Yansıması Doç. Dr. Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Türkiye Üçüncü Sektör

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 1. HABER Sonraları haber diye adlandırılan bazı bilgilerin toplanması ve bireylere aktarılmasının kökeni, toplumsal yaşamın başladığı döneme kadar inmektedir. Mısır da M. Ö. 1750 yıllarında,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HABER TELEVİZYONLARINDA HABER YAPIM VE YAYIN SÜREÇLERİ: NTV, HABERTÜRK VE CNN TÜRK TELEVİZYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMELERİ.

HABER TELEVİZYONLARINDA HABER YAPIM VE YAYIN SÜREÇLERİ: NTV, HABERTÜRK VE CNN TÜRK TELEVİZYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMELERİ. T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA BİLİM DALI HABER TELEVİZYONLARINDA HABER YAPIM VE YAYIN SÜREÇLERİ: NTV, HABERTÜRK VE CNN TÜRK TELEVİZYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği

Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1 Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği Işıl KARPAT AKTUĞLU 1 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet İşletmelerin ürün ve hizmetlerle ilgili

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2014 9(34) 5760-5786 YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA REPRESENTATION OF CHILDREN S RIGHTS

Detaylı

I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ

I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ Eğer genel bir tanım yaparsak: Reklâm, gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş, tabela gibi medyalar aracılığıyla çeşitli mal ve hizmetlerin geniş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZETECİLİK İLAN REKLAM ORGANİZASYONU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZETECİLİK İLAN REKLAM ORGANİZASYONU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZETECİLİK İLAN REKLAM ORGANİZASYONU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ TÜKETICI KARAR SÜRECI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Medyayı Tanımak. aep. www. www. gov.tr. Hediyetullah AYDENİZ. Parayla Satılmaz. Hediyetullah AYDENİZ

Medyayı Tanımak. aep. www. www. gov.tr. Hediyetullah AYDENİZ. Parayla Satılmaz. Hediyetullah AYDENİZ Medyayı Tanımak Medyayı Tanımak Hediyetullah AYDENİZ Parayla Satılmaz. Hediyetullah AYDENİZ www aep gov.tr www agoivl.etr Hediyetullah Aydeniz Medyayı Tanımak Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRK BASININDA BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ HÜRRİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ (1997 2007) YÜKSEK LİSANS TEZİ Erol ATMACA

Detaylı

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI Journal of Yasar University 2011 24(6) 3990-4006 TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI A COMPARISON OF WAR NEWS ON TELEVISION 2003 IRAQ AND 2011 SYRIA

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü FARKLI HEDEF KİTLELERE YÖNELİK REKLAMLARIN İNCELENMESİ: ÇOCUKLARA VE KADINLARA YÖNELİK REKLAMLAR Gizem SALALI Sanayi

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI REKLAM VE REKLAMIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY

Detaylı

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN NAZAN DÜZ DANIŞMAN

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

GİRİŞ. Bir- Maviş, 1988, s. 17 2. Backman, 1972, s. 20 3. Ünsal, 1984, s.12

GİRİŞ. Bir- Maviş, 1988, s. 17 2. Backman, 1972, s. 20 3. Ünsal, 1984, s.12 GİRİŞ Reklamcılık, her geçen gün boyutları ve maliyetleri açısından giderek büyüyen bir sektördür. Bunun yanı sıra Pazar ortamında da büyük bir hızla aynı tür ürün ve hizmet üreten işletmeler tarafından,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 ÖZET Ülkemiz; coğrafi konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri ile büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan

Detaylı

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Cem S. Sütçü, Dr. Erhan Akyazı, Dr. Necmi Emel Dilmen Marmara Üniversitesi İletişim

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya I.ULUSLARARASI MEDYA OKURYAZARLIĞI KONFERANSI BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI Melda Cinman Şimşek yönetiminde, Cem Pekman ın katkısı ve Sevilen Toprak Alayoğlu nun yardımıyla Nurçay Türkoğlu tarafından yayıma

Detaylı