AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı"

Transkript

1 AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1

2 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin AB Çevre Müktesebatına Uyum Süreci AB Türkiye Mali İşbirliği 2

3 Avrupa Birliği Bakanlığı Sektörel Politikalar Başkanlığı Taşımacılık, Çevre, Enerji Trans -Avrupa şebekeleri konularında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarını izler ve koordine eder. 20 Şubat 2013, TBMM 3

4 AB ÇEVRE POLİTİKALARININ AMAÇLARI ve TEMEL İLKELERİ 4

5 AB de çevre Temel İlkeler Çevre politikasının uygulanmasına yönelik Kirleten Öder giderlerin kirliliği yaratan kişi veya kurumca karşılanması. Kaynakta Giderim Çevresel zararın kaynağına en yakın noktada bertaraf edilmesidir. Çevresel zararın ortaya çıkmasından önce Önleyicilik gerekli önlemlerin alınmasıdır. (Çevre dostu teknolojiler) Çevre açısından olumsuz sonuç oluşturacak bir İhtiyat fiilin bilimsel ispatını beklemeden önlem alınmasıdır. (GDO) Çevre politikalarının diğer AB politikalarına Bütünleyicilik entegrasyonudur. (en önemlisi tek Pazar) 5

6 AB de çevre Temel İlkeler Yetki ikamesi (Subsidiarity) Uluslararası işbirliği ilkesi Yüksek Seviyede Koruma İlkesi Birlik ancak üye devletlerin hedeflerine kendi çabaları ile ulaşamadıkları durumlarda yetkili kılınarak çözüm getirir Maastricht Antlaşmasıyla benimsenmiştir. Birlik ya da üye ülkeler üçüncü ülkeler veya yetkili uluslararası kuruluşlarla işbirliği ya da anlaşmalar yapabilir. (BM, Dünya Bankası v.b.) Avrupa Birliği kapsamındaki tüm kurumlar(konsey, Komisyon, Parlamento ) Birliğin farklı bölgelerindeki koşulları da dikkate alarak yüksek seviyede çevre korumasını amaç edinmelidir. 6

7 MÜZAKERE SÜRECİ 7

8 Türkiye nin AB Çevre Müktesebatına Uyum Süreci Müzakere Süreci: Katılım Müzakereleri 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. 1. Tarama Süreci: Topluluk Müktesebatının analitik incelenmesi a) Tanıtıcı Tarama: çok taraflı görüşmelerle AB müktesebatının aday ülkelere tanıtımı. Çevre Faslı için 3-11 Nisan 2006 b) Ayrıntılı Tarama: İkili toplantılar: (geçiş düzenlemeleri ihtiyacı, uyum durumu, idari yapılanma) Çevre Faslı için 29 Mayıs-2 Haziran Esasa İlişkin Müzakereler: Hükümetlerarası Konferans (HAK) şeklinde Üye Ülkelerin kendileri tarafından Komisyon un desteği ile yürütülmektedir. 8

9 Müzakere Süreci Tarama Sonu Raporu Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Üye ülkelerin görüşü alındıktan sonra Avrupa Konseyi tarafından onaylanmış ve 3 Ekim 2007 tarihinde ülkemize nihai şekli iletilmiştir. İki adet açılış kriteri içermektedir. 9

10 Müzakereler Açılış Kriterleri 1. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gerekli idari kapasitenin oluşturulmasına yönelik planlar ve ihtiyaç duyulan finansman kaynakları dâhil olmak üzere, bu fasıldaki müktesebatın kademeli uyumlaştırılmasına, uygulamasına ve yürürlüğe konmasına yönelik kapsamlı bir stratejinin aşamalar ve takvimle birlikte sunulması 2. Türkiye nin, ilgili AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararlarına göre tabi olunan çevre müktesebatının uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi 20 Şubat 2013, TBMM 10

11 Müzakereler 1. Açılış Kriteri karşılanmıştır Hazırlanan Strateji Belgesinde müktesebat uyumu ve uygulamasına ilişkin bilgilerin yanı sıra, mevzuatın etkin uygulanması için gerekli idari yapılanma ve altyapı yatırımlarına ilişkin planlar yer almaktadır. Yaklaşık 350 sayfadır, çevre faslı kapsamındaki 9 sektör (yatay, hava kalitesi, atık yönetimi, su kalitesi, doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, kimyasallar ve gürültü) altındaki çevre müktesebatını içermektedir. 20 Şubat 2013, TBMM 11

12 Müzakereler 2. Açılış Kriteri karşılanmıştır Ambalaj ve Ambalaj Atıklarına ilişkin Direktif, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Ambalajlanması ve Etiketlenmesine dair Direktif Sınıflandırılması, Deney Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunmasına ilişkin Direktif, Benzin ve Motorin kalitesine ilişkin Direktif Bazı Sıvı Yakıtların Kükürt Miktarına İlişkin Direktif kapsamında uygulamaya ilişkin not 30 Eylül 2009 tarihinde Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. 12

13 Müzakereler 1. Strateji Belgesi ve Uygulama Notları, 30 Eylül 2009 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı kanalı ile, Avrupa Komisyonu na gönderilmiştir. 2. Avrupa Komisyonunca Strateji Belgesi temel alınarak Açılış Kriterleri Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 3. Avrupa Komisyonu tarafından Açılış Kriterleri Değerlendirme Raporu 09 Ekim 2010 tarihinde, Avrupa Birliği Konseyi ne sunulmuştur. 4. Avrupa Birliği Üye Ülkeleri tarafından Açılış Kriterleri Değerlendirme Raporu nun onaylanmasının ardından, İsveç Dönem Başkanlığı tarafından 12 Kasım 2009 tarihinde, Türkiye; Çevre Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi ni sunmak için davet edilmiştir. 5. Türkiye tarafından 13 Kasım 2009 tarihinde, Çevre Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi İsveç Dönem Başkanlığı na sunulmuştur. 13

14 Müzakereler 6. Avrupa Birliği tarafından; Türkiye nin Müzakere Pozisyon Belgesi ne karşılık olarak Ortak Tutum Belgesi hazırlanmıştır. 7. Çevre Faslı nın geçici olarak müzakerelere kapatılabilmesi bir siyasi (Kıbrıs) ve beş teknik olmak üzere altı tane kapanış kriteri belirlenmiştir. 14

15 Müzakereler İsveç Dönem Başkanlığı nda, 21 Aralık 2009 tarihinde Belçika nın Brüksel kentinde düzenlenen Hükümetlerarası Katılım Konferansı nda Çevre Faslı müzakerelere açılmıştır. 15

16 Çevre Faslı Zor müzakere başlıklarından biri Geniş müdahale alanı Spesifik/kuralcı yapısı Uyum maliyetlerinin büyüklüğü Geçiş sürelerinin genel olarak zaman ve kapsam olarak sınırlı olması 16

17 Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesinin hazırlaması Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızca hazırlanan Müzakere Pozisyon Belgesinde, söz konusu AB Müktesebat başlığında Türkiye'nin uyumda kat ettiği mesafe, öngörülen uyum çalışmalarının takvimi gerekli görülürse tam uyum için üyelikten sonra geçiş dönemi veya geçici istisna talepleri yer alır. Sivil Toplum Kuruluşlarının ve 26 kurumun görüşleri çerçevesinde son şekli verilen ve 13 Bakanın onayladığı Müzakere Pozisyon Belgesi 13 Kasım 2009 tarihinde İsveç Dönem Başkanlığına iletilmiştir. 17

18 Müzakereler Çevre Faslı Kapanış Kriterleri: 1.Türkiye, sınır-ötesi unsurları da dahil olmak üzere AB nin yatay ve çerçeve çevre mevzuatını uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimser, 2.Türkiye su kalitesi ile ilgili müktesebatı uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı özellikle de Su Koruma Çerçeve Kanununu benimser; Nehir Havzaları Koruma Eylem Planları oluşturur; ve bu sektörde uygulama mevzuatını benimsemek suretiyle yasal uyum alanında önemli gelişmeler kaydeder, 3.Türkiye endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi alanlarındaki müktesebatı uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimser. 18

19 Müzakereler 4. Türkiye, bu fasıldaki diğer sektörler için doğa koruma ve atık yönetimi dahil olmak üzere, Ülke Stratejisi uyarınca mevzuat uyumunu sürdürür ve katılım tarihinde AB gereklerinin yürürlüğe konması ve uygulanması konusunda hazır olduğunu gösterir, 5. Türkiye denetim hizmetleri de dahil olmak üzere her düzeyde idari birimin kapasitesini geliştirmeye Ülke Stratejisi çerçevesinde devam eder; çalışmaların koordinasyonunu iyileştirmeyi sürdürür ve bu faslın her sektöründeki müktesebatın yürürlüğe konulması ve uygulanmasını teminen katılımdan uygun bir zaman önce gerekli tüm idari yapıları oluşturduğunu gösterir. 19

20 Türkiye nin AB Çevre Müktesebatına Uyum Süreci 20

21 AB Çevre Müktesebatı Geniş Bir Müdahale Alanı Yatay (Çevresel Bilgiye Erişim, ÇED...) Atık Hava Endüstriyel Kirlilik Kimyasallar Su Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik İklim Değişikliği Gürültü 21

22 2012 İlerleme Raporu-Çevre Genel Değerlendirme Yatay mevzuat ve kimyasallar alanında neredeyse hiç ilerleme kaydedilmediği, Hava kalitesi, endüstriyel kirlilik, doğa koruma, gürültü, atık yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında sınırlı ilerleme Su kalitesi alanında ileri düzeyde ilerleme kaydedildiği belirtilmiştir. Her düzeyde ilgili kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi Daha iddialı bir ulusal ve uluslararası iklim politikası İdari kapasite konusunda ilerleme kaydedilmediği, Geçen yıl yaşanan yeniden yapılanmanın su ve doğa koruma alanlarında sorumlulukların parçalı dağılımı ile sonuçlandığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nda kalkınma ve çevre gündemleri arasında bir dengenin henüz tam kurulamamış olduğu ve çevre STK larının da dahil olduğu sağlıklı bir halkın katılımı sürecinin sağlanması için yeterlilik ve isteklilik olmadığı hususlarında kaygılar bulunduğu vurgulanmaktadır. 22

23 Yatay Mevzuat Çevresel bilgiye erişim Çevreye ilişkin plan ve programların hazırlanmasına halkın katılımı ÇED SÇD Çevresel sorumluluk 23

24 Uygulama Takvimi - Yatay 2003/4/AT (bilgiye erişim) Bilgiye erişim Kanunu 2003 Çevre Kanunu 2006 Üyelikle 2003/35/AT (halkın katılımı) ÇED kapsamında kısmen uygulanıyor IPPC 2018 Üyelikle 2004/35/AT (sorumluluk) 2011 proje 85/337/AT (ÇED) /42 (SÇD) /692/AAT (raporlama) Inspire (2007/2/AT) 1210/90/AT (AÇA) / sınıraşan hususlar üyelikle 2011/ sınıraşan hususlar üyelikle Üyelikle 2009 Türkiye Avrupa Çevre Ajansına Şubat 2013, TBMM 24

25 Yatay Mevzuat Müzakere Pozisyon Belgesi kapsamında, -Yayımlanması beklenilen: 11 yasal düzenleme, -Yayımlanan: 2 yasal düzenleme 25

26 Gerçekleştirilen Çalışmalar ÇED Yönetmeliği yayımlanmıştır (sınıraşan hususlar hariç) Avrupa Çevre Ajansına üye olunmuştur. Sınır aşan İşbirliğine Yönelik ÇED İkili Anlaşma Taslağı hazırlanmıştır, Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmektedir. 26

27 Yürütülen Çalışmalar Projeler ile Çalışılan Direktifler Kurumlar Arası Bilgi Alışverişi (TEIEN) Protokolü Avrupa Topluluğu'nda Mekansal Bilgi için Altyap ı Olu şturulmas ına İlişkin Direktif (INSPIRE) Halkın Katılımı ve Yargı Erişimi Konusunda Konsey Direktiflerinin Değiştirilmesi ve Çevre ile ilgili Belli Başlı Programlar ın Yap ılmas ı Açısından Halkın Katılımının Sağlanmasına Yönelik Direktif Çevresel Zararın Önlenmesi ve İyileştirilmesi ile ilgili Çevresel Sorumluluk Hakkında Direktif Belli Başlı Planların ve Programların Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilesi Hakkında Direktif (Stratejik Çevresel De ğerlendirme Direktifi) 27

28 Atık Yönetimi Mevzuatı Atık Çerçeve Direktifinde şekillenen, öncelikle atığın kaynağında önlenmesi, sonra yeniden kullanım, geri dönüşüm ve diğer geri kazanım faaliyetleriyle atığın azaltılmasını hedefleyen 'atık hiyerarşisi'ne dayanmakta Atık başlığı altında çerçeve mevzuat atıkların düzenli depolanması, atıkların taşınımı ve özel atıklara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır 28

29 Atık Yönetimi Mevzuatı Özel Atık Grubu Atık Yağlar* (75/439/EEC) Titanyum Dioksit Endüstrisi Atıkları (78/176/EEC) Atık Çerçeve Mevzuatı Atık Direktifi (2006/12/EC*- 2008/98/EC) Arıtma Çamuru Atık Kataloğu Pil ve Akümülatörler Tehlikeli Atık Direktifi* (86/278/EEC) (2000/532) (2006/66/EC) (91/689/EEC) Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Bertaraf ve Arıtma Atıkların Düzenli Depolanması (99/31/EC) (94/62/EC) PCB/PCT lerin Bertarafı (96/59/EC) Hurda Araçlar (2000/53/EC) Liman Kabul Tesisleri (2000/59/EC) Atık Elektrikli, Elektronik Ekipmanlar** (2002/95/EC ve 2002/96/EC) Maden Atıkları (2006/21/EC) Atıkların Taşınması Atıkların Sınırötesi Taşınması ve Kontrolü (Tüzük 1013/2006) *2008/98/EC sayılı Atık Direktifi Kapsamına alınarak yürürlükten kalkmıştır. **2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Direktifi ile yürürlükten kalkmıştır. 29

30 Uygulama Takvimi - Atık AB müktesebatı Uyum Uygulama 2006/12/EC (atık çerçeve) /98/EC (yeni atık çerçeve) /21/EC (maden atıkları) /689/EEC (tehlikeli atık*) /439/EEC (atık yağ*) /59/EC (PCB/PCT) /2006 (atıkların taşınımı) /31/EC (düzenli depolama) /278/EEC (arıtma çamuru) /96/EC (WEEE) /95/EC (RoHS) /66/EC (pil ve akü) 2013? 94/62/EC (ambalaj) /53/EC (hurda taşıt)

31 Atık Yönetimi Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesi kapsamında, -Yayımlanması beklenen: 13 yönetmelik -Yayımlanan: 10 yönetmelik (büyük ölçüde uyumlu) 31

32 Gerçekleştirilen Çalışmalar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (ROHS direktifine uyumu da kapsamaktadır) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE ile yürürlükten kaldırılmıştır) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlanmış Araçlara ilişkin Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (ilgili direktif yeni atık çerçeve direktifi kapsamına alınarak kaldırılmıştır.) Atık Yağların Kontrolüne ilişkin Yönetmelik (ilgili direktif yeni atık 32 çerçeve direktifi kapsamına alınarak kaldırılmıştır.)

33 Yürütülen Çalışmalar - Maden atıklarına ilişkin Direktife uyum çalışmaları IPA Projesi kapsamında yürütülmektedir, - 31 Ağustos 2004 tarihinde Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır, revizyon çalışmaları sürmektedir (Çevre Alanında Kapasite Geliştirme projesinin çıktılarına bağlı olarak 2013 sonuna kadar uygulama takvimi belirlenecektir) 33

34 Hava Kirliliği Mevzuatı Hava Kalitesi Çerçeve ve bağlı Direktifler Yakıt kalitesi ve yakıt verimliliği CO2 emisyonları ve VOC Ulusal Emisyon Tavanları 34

35 Uygulama Takvimi - Hava AB müktesebatı 2008/50/EC (Avrupa için temiz hava) Uyum 2012 Uygulama Proje ile belirlenecek 97/101/EC (hava kirliliği ölçümlerine ilişkin bilgi değişim kararı) /81/EC (emisyon tavanları) 2012 Proje ile belirlenecek 94/63/EC (VOC-yakıt depolama) /70/EC (yakıt kalitesi) /32/EC (yakıt kalitesi) /94/EC (yeni binek otomobillerin CO2 salınımı)

36 Hava Kalitesi Müzakere Pozisyon Belgesi MPB çerçevesinde, Yayımlanması beklenen: 6 yönetmelik Yayımlanan: 3 yönetmelik Kalan 3 tanesi sürdürülmektedir. üzerinde çalışmalar 36

37 Gerçekleştirilen Çalışmalar UYUM DURUMU Yayınlanan mevzuat Hava kalitesi çerçeve ve bağlı direktiflerin uyumu Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinin yayınlanması ile birlikte tamamlanmıştır. (RG: , No.26898) Petrol ve dizel yakıtların kalitesine ilişkin 98/70/AT sayılı Direktif, Türk petrol mevzuatına eksiksiz olarak aktarılmıştır. Karbondioksit Emisyonları ve Yakıt Tüketimi Konusunda Tüketici Bilgilerinin Hazır Bulundurulması İle İlgili Direktif, Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile uyumlaştırılmış ve 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 37

38 Yürütülen Çalışmalar Çalışılmakta olan mevzuat Avrupa İçin Daha Temiz Hava ve Dış Ortam Hava Kalitesine İlişkin 2008/50/AT sayılı ve 21 Mayıs 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin uyumlaştırılması için Yönetmelik Taslağı IPA 2007 Mali işbirliği programlaması kapsamında Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi kapsamında hazırlanmaktadır. 2001/81/AT sayılı Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi, Türkiye deki yasal mevzuata uyumlaştırılması ve uygulanması için, IPA 2008 Programı kapsamında finanse edilen Emisyon Kontrolünün İyileştirilmesi Projesi kapsamında çalışılmaktadır. Uçucu Organik Bileşik (VOC) Direktiflerinin aktarılması ve mevzuatın uygulanması için, Sınaî VOC ların (Uçucu Organik Bileşiklerin) Kontrolü konulu bir proje IPA 2009 Programı çerçevesinde çalışılmaktadır. 38

39 Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Uçucu Organik Bileşikler (VOC) 2010/75/EU sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 2010 yılında yayımlanmıştır. Direktif 07/01/2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu Direktif ile tarihinden itibaren - Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifini, - Büyük Yakma Tesisleri Direktifini, - Titanyum dioksit endüstrisi ile ilgili 3 Direktifi, - Uçucu Organik Bileşiklere İlişkin 1999/13/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldırmaktadır. Söz konusu Direktifler tek çatı altında toplanmaktadır. 39

40 Uygulama Takvimi Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi AB müktesebatı Uyum Uygulama 2008/1/EC (IPPC) /13/EC (VOC-organik çözücüler) /82/EC (Seveso II) /80/EC (LCP) /2001 (EMAS-eko-yönetim ve denetim planı) / üyelikle 166/2006 (EPRTR-Avrupa Kirlilik Salınım ve Transfer Kaydı) 2014 üyelikle 1980/2000 (eko-etiket) /76/EC (atık yakma)

41 Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi Müzakere Pozisyon Belgesi MPB çerçevesinde, Yayımlanması beklenilen: 5 yönetmelik Yayımlanan: 3 yönetmelik Diğer 2 Direktif ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 41

42 Gerçekleştirilen Çalışmalar UYUM DURUMU Yayınlanan mevzuat Büyük yakma tesisleri yönetmeliği yayınlanmıştır. (RG: , Sayı: 27605) Büyük endüstriyel kazaların kontrolü yayınlanmıştır. (RG: Sayı: 27676) hakkında yönetmelik 2000/76 Sayılı AB Atık Yakma Direktifi, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin çıkarılmasıyla uyumlaştırılmıştır. (RG: tarih, Sayı: 27721) 42

43 Yürütülen Çalışmalar Çalışılmakta olan mevzuat Endüstriyel Emisyonlar Direktifi IPA 2008 Programında yer alan Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Projesi kapsamında çalışılmakta olup, Entegre Çevre İzni Yönetmeliği Taslağı hazırlanarak kurumların görüşüne açılmıştır. Tehlikeli Maddeler İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin 96/82/AT sayılı Konsey Direktifinin (Seveso II) Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2009 yılı Mali İşbirliği kapsamında yürütülmektedir Büyük Yakma Tesisleri Direktifi nin (2001/80/EC) uygulanması için gerekli kapasitenin oluşturulması amacıyla IPA 2010 Programı kapsamında projesi yürütülecektir. Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydının Kurulmasına ilişkin AB Tüzüğünün ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması amacıyla IPA 2013 Programı kapsamında Türkiye de E-PRTR Tüzüğü Kapasite Geliştirme Projesi çalışılacaktır. 43

44 Kimyasallar REACH - kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması Deney hayvanları Kalıcı Organik Kirleticiler Biyosidal ürünler Zararlı kimyasallar ve pestisitlerin uluslararası ticareti 44

45 Uygulama Takvimi - Kimyasallar AB müktesebatı Uyum Uygulama 98/8/EC (biosidal ürünler) /548/EC (Tehlikeli Maddeler) /2008 (ithalat/ihracat) 2012 sonrası /2004 (POPs) /609/EEC (deney hayvanları) /2006 (REACH) /2008 (CLP) ? 87/217/EC (asbest)

46 Kimyasallar Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesi çerçevesinde, Yayımlanması beklenilen: 8 yasal düzenleme Yayımlanan: 5 yasal düzenleme 46

47 Gerçekleştirilen Çalışmalar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği yayımlanmıştır. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi nin Onayı ile ilgili 5871 sayılı Kanun onaylanmıştır. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 47

48 Yürütülen Çalışmalar Projeler ile Çalışılan Mevzuat Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına ilişkin Tüzük Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ile ilgili Tüzük (REACH) 48

49 Su Kalitesi Su Çerçeve Direktifi Tüm su kütlelerinin korunması nehirler, göller, kıyı suları ve yeraltı suları Tüm su kütlelerinin 2015 yılına kadar iyi durum da olması İdari sınırlar bazında değil nehir havzası ölçeğinde su yönetimi Nehir Havzası Yönetim Planları(karakterizasyon, izleme, tedbirler programı vs) Emisyon sınır değerleri ve kalite standartları için bütüncül bir yaklaşım Ülkeler ve kurumlar arasında işbirliği Su yönetimine halkın aktif katılımı Ekonomik araçlar: vergi ve teşvikler (kirleten öder, kullanan öder, tam maliyet prensibi) Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi Nitrat Direktifi Yüzme suyu İçme suyu Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 49

50 Uygulama Takvimi - Su Kalitesi AB müktesebatı 2000/60/EC (WFD) 2006/113/EC (Kabuklu) 2006/44/EC (balık yaşamı) 76/464/EEC (tehlikeli madde) 91/271/EEC (Kentsel) 91/676/EEC (nitrat) 80/68/EEC (yer altı suları) 98/83/EC (su tüketimi) 76/160(yüzme suyu) 2007/60/EC (taşkın) Uyum Uygulama Su Kanunu hazırlıkları 2011 Nehir Havzası Yönetim Planları Tam uyum üyelikle * Proje kapsamında belirlenecek. *200mg/L fekal koliform, toplam koliform için uygulama

51 Su Kalitesi Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesi çerçevesinde, Yayımlanması beklenilen: 11 yasal düzenleme (Su Kanunu dahil) Yayımlanan: 6 Müzakere Pozisyon Belgesinde 2008/56/AT sayılı Deniz Çerçeve Direktifinin uyumlaştırma takvimine yönelik bir taahhütte bulunulmamıştır, ancak, söz konusu Direktifin Üyelikle Birlikte iç hukuka aktarılması ve uygulamanın sağlanması beklenmektedir. Ayrıca, AB müktesebatında zaman içinde yapılan değişiklikler ve ilaveler neticesinde uyumlaştırılması tamamlanan bazı yasal düzenlemelerde revizyona gidilmesi gerekmektedir: Örneğin Yüzme Suyu Kalitesine ilişkin 76/160/AET sayılı Direktif aynı adı taşıyan 2006/7/AT sayılı Direktif ile yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu yeni Direktife uyum çalışmalarının IPA programlaması altında yer alan Yüzme Suyu Kalitesine ilişkin Kapasite Geliştirme Projesi neticesinde tamamlanması öngörülmektedir. 51

52 Su Kalitesi Mevzuat Uyum Durumu Tamamlanan Çalışmalar: Taslak Su Kanunu kurum görüşlerine açılmış durumdadır. Yeraltı suyunun Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlandı. Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandı. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik revize edildi. 52

53 Su Kalitesi Mevzuat Uyum Durumu Yapılmakta olan Çalışmalar: Balık Yaşamının Sürdürülebilirliği için Koruma veya İyileştirme Gereksinimi Bulunan Tatlı Suların Kalitesi Hakkında Yönetmeliğin revizyon çalışmaları tamamlanmış olup, kurum ve kuruluşların görüşüne açılmaktadır. Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği revizyon çalışmaları sürmektedir. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği, Atık suların Geri Kazanımı Yönetmeliği, Su Tarifeleri Yönetmeliği, Su Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesine İlişkin Yönetmelik,Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi, Sınıflandırma ve İzleme Yönetmeliği hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 53

54 Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma Habitat Direktifi Yaban Kuşları Direktifi Yabani hayvan ve bitki türlerinin ticareti (CITES) Ayak kapanları Hayvanat bahçelerindeki yaban hayvanları 54

55 Uygulama Takvimi - Doğa Koruma AB müktesebatı 1999/22/EC (hayvanat bahçeleri) 92/43/EEC(habitat) 76/409/EEC (kuş) 338/97 (CITES) 83/129 (yavru fok) 3254/91 (bacaktan yakalama) Uyum 2007 Uygulama sonrası üyelikle 2001/ kısmen uyum projesi ile belirlenecek sonrası yapılacak proje ile belirlenecek 55

56 Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesi çerçevesinde, Yayımlanması beklenilen: 5 yasal düzenleme Yayımlanan: 3 yasal düzenleme 56

57 Gerçekleştirilen Çalışmalar CITES Tüzüğünün Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esaslar ı Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin İthalatının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı onaylanmıştır Habitat ve Kuş Direktiflerine yönelik Düzenleyici Etki Analizleri hazırlanmıştır Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına ilişkin Yönetmelik yayımlanmıştır 57

58 Yürütülen Çalışmalar Projeler ile Çalışılan Mevzuat Yabani Fauna ve Flora ile Habitatlarının Korunmasına İlişkin Direktif Yaban Kuşlarının Korunmasına İlişkin Direktif Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin, Ticaretin Düzenlenmesi Yoluyla Korunmasına ilişkin Tüzük (CITES Tüzüğü) Yapılması Gereken Çalışmalar Bacaktan Yakalayan Tuzakların Toplulukta Kullanımını ve Bu Tuzakların Kullanıldığı Ülke Menşeili Bazı Yaban Hayvan Türlerine Ait Deri ve İşlenmiş Ürünlerin Topluluğa Sokulmasını Yasaklayan Tüzük kapsamında uygulama boşluklarına yönelik proje 58

59 İklim Değişikliği AB İklim değişikliği mevzuatı; Emisyon ticareti sistemi, Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, doğrulanması ve raporlanması, Ulaşım sektöründe sera gazı emisyonlarının azaltılması, Düşük karbon teknolojileri (Karbon Yakalama ve Depolama), Ozon tabakasını incelten maddeler ve F-gazlarının kontrolüne yönelik yasal düzenlemeleri içermektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokol ü AB müktesebatının parçasıdır. 59

60 İklim Değişikliği-Uyum Türkiye, 24 Mayıs 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine(BMİDÇS) ve 26 Ağustos 2009 tarihi itibari ile Kyoto Protokolüne (KP) taraf olmuştur. Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, 25 Nisan 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Türkiye de Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Yönelik Destek Projesi, IPA-1, 2011 Programlaması altında yer almaktadır. IPA-1, 2013 Programlaması altında yer alan Türkiye de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Projesi ile F-Gazlarına yönelik AB mevzuatının iç hukuka aktarılması için gerekli kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 60

61 Uygulama Takvimi İklim Değişikliği AB Müktesebatı Uyum Uygulama 2037/2000/AT (Ozon Tabakasını İncelten Maddeler) /87/AT (Emisyon Ticareti Sistemi) 2018 Üyelikle Birlikte 842/2006/AT (F-Gazları) /2004/AT (Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi)

62 İklim Değişikliği Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Pozisyon Belgesi çerçevesinde, Yayımlanması beklenilen: 5 yasal düzenleme Yayımlanan: 2 (biri Kyoto Protokolü) 62

63 Gürültü Mevzuat: Çevresel Gürültü Yönetimi ve Değerlendirilmesine ilişkin 25 Haziran 2002 tarihli ve 2002/49/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Uyum Durumu: Direktifin aktarılması ve uygulanması amacı ile, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. (RG: , Sayı: 25862) Gürültü haritalarının hazırlanması ve eylem planlarının uygulanması amacıyla IPA 2009 Programı kapsamında «Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi gerçekleştirilecektir. 63

64 AB TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ 64

65 AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ ( ) Sektör Bazlı Toplam Yatırım İhtiyacı ( ) Sektör Yatırım İhtiyacı Milyar Avro Oran (%) Su 33, Atık 9, Hava 0, , , , Endüstriyel Kirlilik Doğa Koruma Toplam 65

66 AB Türkiye Mali İşbirliği ( ) Başlayan/başlayacak ve programlama aşamasında olan toplam 28 adet proje bulunmaktadır. 66

67 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ( ) PHARE ISPA SAPARD CARDS Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı dönemini kapsar. Avrupa Birliği'nin aday ile potansiyel aday ülkeleri faydalanmaktadır. Amacı aday ve potansiyel aday ülkelerin Avrupa Birliği standartlarına, politikalarına ve müktesebatına uyum çabalarına mali destek sağlamaktır döneminde IPA kapsamında tüm aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak yardımın toplam miktarı 11.5 Milyar Avro'dur. Beş (5) bileşenden oluşur. 67

68 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ( ) Çevre Projeleri IPA nın 2 bileşeni altında ele alınmaktadır. IPA I: Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma Desteği: Mevzuat uyumu, kurumsal ve idari kapasite geliştirme projeleri Toplam maliyeti yaklaşık 10 M. Avro olan 2 proje tamamlanmıştır. Toplam maliyeti yaklaşık 32 M. Avro olan 10 proje yürütülmektedir. Toplam maliyeti 65 M. Avro olan 18 proje programlama ve ihale aşamasında olup, yakın zamanda uygulamaya geçecektir. 68

69 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ( ) IPA III: Bölgesel Kalkınma Çevre Operasyonel Programı: Çevre sektöründe ülkemizdeki çevre altyapısının iyileştirilmesine yönelik Çevre altyapısı projeleri dönemi için çevre altyapısı sektörüne tahsis edilen IPA fonlarının kullanım kapsamını belirlemek üzere Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) hazırlanmış ve yıllar içerisinde uzatılarak dönemini içerecek şekilde bütçesi yaklaşık 800 M. Avro olacak şekilde revize edilmiştir. Program kapsamında su temini, kanalizasyon, atıksu arıtımı, entegre katı atık yönetimi ve teknik destek öncelikli alanlardır. ÇOP kapsamında bugüne kadar toplam 940 milyon avro yatırım değerine sahip 39 altyapı projesi için IPA proje başvurusu yapılmıştır. 69

70 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ( ) Avrupa Komisyonu yapılan başvurular içerisinden bütçesi yaklaşık olarak 556 milyon avro olan 22 projenin Finansman Kararını almıştır. 13 projenin teknik uygulama aşaması başlamıştır. ÇOP kapsamında önümüzdeki yeni IPA ( ) döneminde finanse edilmek üzere projelerin yatırım paketi hazırlıklarına hız verilmiş, yaklaşık toplam bütçesi M. Avro olacak toplam 37 çevre altyapı projesinin hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 70

71 Teşekkürler 71

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı