GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II. Onemü MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2. TEHLİKELERİN TANITIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II. Onemü 2000 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2. TEHLİKELERİN TANITIMI"

Transkript

1 Syf 1 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II 1. MAE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürü idetifiktörü Oeü Mddei vey krışıı öeli olrk belirleiş kullılrı ve tvsiye edileye kullılr Mddei vey krışıı öeli olrk belirleiş kullılrı Çlkl ddesi Sector of use [SU] SU 3 - Idustl uses Uses of substces s suc or i preprtios t idustl sites SU 4 - Mufcture of food products SU1 - Forultio (ixig) of preprtios d/or repcig (excludig lloys) SU22 - Professiol uses Public doi (diistrtio, eductio, etertiet, services, crftse) Ceicl product ctegory [PC] PC21 - bortory ceicls PC24 - ubcts, greses, relese products PC35 - Wsig d cleig products (icludig solvet bsed products) Process ctegory [PROC] PROC 5 - Mixig or bledig i btc processes for forultio of preprtios d rticles (ultistge d/or sigifict cotct) PROC 7 - Idustl spryig PROC 8 - Trsfer of substce or preprtio (crgidiscrgig) fro/to vessels/lrge cotiers t odedicted fcilities PROC 8b - Trsfer of substce or preprtio (crgidiscrgig) fro/to vessels/lrge cotiers t dedicted fcilities PROC 9 - Trsfer of substce or preprtio ito sll cotiers (dedicted fillig lie, icludig weigig) PROC1 - Roller pplictio or brusig PROC11 - No idustl spryig PROC13 - Tretet of rticles by dippig d poug PROC19 - Hd-ixig wit itite cotct d oly PPE vilble Eviroetl Relese Ctegory [ERC] ERC 2 - Forultio of preprtios ERC 4 - Idustl use of processig ids i processes d products, ot becoig prt of rticles ERC 8 - Wide dispersive idoor use of processig ids i ope systes Tvsiye edileye kullılr Şu d bu ilişki bilgi evcut değildir. 1.3 Güvelik bilgi foruu zırly teslitçıy ilişki yrıtılr r. Scell Ceie GbH, Tuusstr. 19, -887 Müce Telefo 89/368-, Telefks 89/ Uz kişii e-il dresi 1.4 Acil duru telefou Acil durulr içi bilgiledire izetle / kusl dış ye UZEM Ulusl Zeir ış Merkezi. Refik Syd Hıfzıssı Merkezi Bşklığı, Cel Gürsel Cd. No.18, Sıiye, Akr 68, Türkiye. Acil duru telefou (24 ) 114 Şirketi cil durulr içi telefo ursı Tel. +49 () 7 / (SC) 2. TEHİKEERİN TANITIMI 2.1 Mddei vey krışıı sııfldırılsı /28 (SEA) (AB) Tüzüğüe göre sııfldırılış /548/AET ve 1999/45/AB (değişiklikler dil) Yöergele uyrıc sııfldır 1999/45/AT Tlitesi lıc, krışı telikesiz olrk sııfldırılıştır İşretlee eleetle /28 (SEA) (AB) Tüzüğüe göre etiketleiş /548/AET ve 1999/45/AB irektifle uyrıc etiketlee (değişiklikler dil) Telike Sebolü Uygulkt Telike İşretle -- R-liylrı -- S-liylrı -- İlveler Eiyet vele syfsı, tlep edilesi lide esleki kullıcılr velir. 2.3 iğer telikeler Krışı vpvb-mddesi içerez (vpvb = çok klıcı, çok biyoküültif) vey (AB) 197/26 Yöergesi'i XIII urlı Ek'i kpsıd değildir. Krışı PBT-Mddesi içerez (PBT = devlı, biyoküültif, toksik) vey (AB) 197/26 Yöergesi'i XIII urlı Ek'i kpsıd değildir. Yöetelik (AB) No. 648/24 % 5 ve üze, ck % 15'de d z yoik yüzey ktif ddeler % 5'i ltıd foter yüzey ktif ddeler prfüler CITRA IMONENE BENZISOTHIAZOINONE METHYISOTHIAZOINONE

2 Syf 2 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 3. BİEŞİMİ / İÇİNEKİER HAKKINA BİGİ 3.1 Mdde 3.2 Krışı Sodyu luletersülft Kyıt Nursı (REACH) -- Idex --- EINECS, EINCS, NP - CAS CAS % Al 1-<2 irektif 67/548/AET uyrıc Tş edici, Xi, R36/38 sııfldır (AB) No. 1272/28 (CP) Eye Irt. 2, H319 Tüzüğü uyrıc sııfldır Ski Irt. 2, H315 Hidist cevizi yğı idolkilbeti Kyıt Nursı (REACH) -- Idex --- EINECS, EINCS, NP (REACH-IT ist- No.) CAS CAS --- % Al 1-<3 irektif 67/548/AET uyrıc Tş edici, Xi, R41 sııfldır (AB) No. 1272/28 (CP) Eye. 1, H318 Tüzüğü uyrıc sııfldır R-Cülele/H-Cülele ve sııfldır-kısltlrı (GHS/CP) eti içi 16. bölüe bkıız. Tekil Xi, sııfldır sıırıı ltı yer lıyor. 4. İK YARIM ÖNEMERİ 5.1 Sredstv z gšeje Nefes lk Kişii teiz v lsıı sğlyı. Kişiyi, telike bölgeside uzklştırıız. Cilt tesı Bol su ile iyicee yıkyıız, kirleiş, ıslış kıyfetle derl çıkrtıız, ciltte tş olsı lide (kızr gibi) doktoruuz dışıız. Göz tesı Bol su ile birkç dkik süreyle iyicee çlklyıız, gerekli olsı lide doktoruuz ürct ediiz. Ve syfsıı berbeizde götürüüz. Yut Kusturyıız, derl doktoruuz ürct ediiz. Ve syfsıı berbeizde götürüüz. 5.1 Sredstv z gšeje 5.1 Sredstv z gšeje Orty çıkbilecek durulr Gözle tş eder Belli durulrd zeirlee belirtilei uzu bir süre sor/ stler sor orty çıksı söz kousu olbilir. 4.3 Tıbbi cil yrdı vey özel tedviye ilişki bilgiler.d. 5. YANGINA MÜCAEE ÖNEMERİ 5.1 Sredstv z gšeje Uygu södürücüler Çevre ygıı göre belirleyi. Uygu oly södürücüler T su ışısı 5.2 Özellikle dde vey krışıd kykl telikeler Ygı duruud şğıdkiler oluşbilir Krbo oksitler Kükürt oksidi Azot oksidi Toksit piroliz ürüler. 5.3 Ygıl ücdeleye ilişki bilgiler Çevre vsı bğlı soluu koru leti. Mddei bulşış olduğu södüre suyuu resi tlitelere uygu olrk i ediiz. 6. KAZA SONUCU YAYIMA ÖNEMERİ 6.1 Kişiye yöelik eiyet tedbirle, koruyucu doılr ve cil durulrd uygulck ol işleler Göz tesıı öleyiiz. Gerekirse ky telikesii dikkte lıız 6.2 Çevre koruyucu tedbirler Büyük iktrlrd sızsı lide bstırı. Her gi bir telike old üküse, sızıtılrı gide. Üst yüzeylere, yer ltı sulrı, yrıc toprğ üfuz etesii öleyiiz. 6.3 Gede tut ve teizleek içi yöteler ve teryller Sıvıyı toprly lzee ile (Öreği üiversl bğlyıcı dde) lıız, ve syı 13 gereğice i ediiz. Artıklrı bol su ile yıkyıız. 6.4 iğer bölülere yöledire Kişisel koruyucu doı bkıız 8. bölü yrıc i edilesie ilişki bilgiler içi bkıız 13. bölü. 7. EEÇEME VE EPOAMA Bu bölüde yer l bilgilere ek olrk, 8. ve 6.1. bölülede öeli bilgiler yer lktdır. 7.1 Güveli kullı ilişki koruyucu tedbirler Geel Tvsiyeler Göz tesıı öleyiiz. Çlış ssıd yee, içe, sigr içe, yı zd gıd ddelei ufz edilesi ysktır. Etiket ve kullı tlitesideki çıkllrı dikkte lıız İşyedeki geel ijyei tedbirlee ilişki çıkllr Kiyevile kullılsı ile ilgili geel ijyei kurllr uygullıdır. Mollrd ve çlış bittikte sor elleizi yıkyıız. Gıd ddele, içecek ve yelerde uzk tutuuz. Yeek yeile llr girede öce kirleiş kıyfet ve koruyucu doıı çıkrtıız. 7.2 Hsssiyetler dikkte lırk güveli skl koşullrı Ürüü geçitlerde ve erdive üstlede sklyıız. Ürüü sdece ojil bljıd ve ğzı kplı olrk sklyıız.

3 Syf 3 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 Od sıcklığıd ufz ediiz. 7.3 Özgül so kullılr Şu d bu ilişki bilgi evcut değildir. 8. MARUZİYET KONTROERİ / KİŞİSE KORUNMA 8.1 Gözeti ltıd tutulck ol pretre Ekspozisyou sıırlsı ve gözeti ltıd tutulsı Uygu tekik kullı doılrı Hvldırı iyi olsıı tei ediiz. Bu, lokl ee vey geel pis v çıkışı ile sğlbilir. Kostrsyou, çlış ssı sıır değei (ÇSS) ltıd tutbilek içi, buu yeterli olsı duruud, uygu bir soluu koruyucusu kullıllıdır. Sdece, burd ekspozisyo sıır değerlei veliş olsı lide geçerlidir reysel koruyucu tedbirler, öreği kişisel koruyucu doı Kiyevile kullılsı ile ilgili geel ijyei kurllr uygullıdır. Mollrd ve çlış bittikte sor elleizi yıkyıız. Gıd ddele, içecek ve yelerde uzk tutuuz. Yeek yeile llr girede öce kirleiş kıyfet ve koruyucu doıı çıkrtıız. Göz-/yüz korusı Göz tesı telikesi lide. Ylrd d korulı (EN 166) sıkıc kp koruyucu gözlük. Cilt- el korusı Kostrsyo kullıı lide. stik eldive (EN 374). Cilt korusı - diğer koruyucu tedbirler Koruyucu iş elbisesi (Öreği, Eiyet ykkbısı EN ISO 2345, uzu kollu iş elbisesi) Soluu sisteii korusı Norl durulrd gerekli değildir. Tek telikeler İlgiliyse, bulr üfet koruyucu tedbirlerde (göz-/yüz korusı, cilt korusı, soluu korusı) belirtiliştir. El korusı ilişki ilve bilgiler - Test ypılıştır. Krışılr ilişki seçi, te iyi iyet doğrultusud ve içek ddele kkıdki bilgilere göre gerçekleştiliştir. Mddeler ile ilgili seçi, eldive üreticilei verdiği bilgilerde türetiliştir. Eldive terylii kesi seçii, i deşrj, peretsyo orlrı ve degrdsyolr dikkte lırk gerçekleştilelidir. Uygu bir eldive seçii sdece lzeesie değil, yı zd vesire klite özelliklee de bğlıdır ve üreticide üreticiye frklılık rz eder. Krışılrd eldive teryllei dyıklılığı öcede esplktdır ve bud dolyı kullıld öce kotrol edilelidir. Eldive terylii t i deşrj süresi, koruyucu eldive üreticilede öğreileli ve bu t olrk uyullıdır Çevresel ruz kl kotrolle Şu d bu ilişki bilgi evcut değildir. 9. FİZİKSE VE KİMYASA ÖZEİKER 9.1 Ess teşkil ede fiziksel ve kiyevi özelliklere ilişki bilgiler Agreg duruu Sıvı Rek Reksiz Koku Tze Koku eşiği ph-değe 6-7 Ee oktsı/ee rlığı Ky oktsı/ky rlığı Alevlee oktsı Uygulıyor Buğulş ızı Ybile (ktı, gzlı) Alt ifilk sıırı Üst ifilk sıırı Bur bsıcı Bur yoğuluğu (Hv = 1) Yoğuluk ~1,2 l öke yoğuluğu Çözüürlülüğü Sud çözüürlülüğü Çözüür ğılı ktsyısı (- Oktol/Su) Kediliğide teş lır Ayrıcı derecesi Viskozite İfilk özellikle Oksitlee özellikle Hyır 9.2 iğer lgiler Krışbile Yğd çözüürlülük / Çözücü dde İletkelik Üst yüzey gelii Çözücü orı 1. KARARIIK VE TEPKİME 1.1 Rektivite 1.2 il 1.6. urlı lt bölülere de bkıız Ürü test edileiştir. 1.2 Kiyevi dyıklılık 1.1 il 1.6. urlı lt bölülere de bkıız Usulüe uygu skl ve kullıd stbil. 1.3 Telikeli reksiyolr olsılığı 1.1 il 1.6. urlı lt bölülere de bkıız Kurllr uygu kullıd yrış eyd gelez. 1.4 Kçıılsı gereke durulr 7. bölüe de bkıız. 1.5 Kçıılsı gereke teryller 7. bölüe de bkıız. lie telikeli reksiyolrı yoktur. 1.6 Telikeli bozu ürüle Voor de puzes e et eid v et werk de de wsse.

4 Syf 4 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü bölüe de bkıız. Kurllr uygu olrk kullıı lide yrış olz. 11. TOKSİKOOJİK BİGİSİ Sğlık etkile kkıd d fzl bilgi içi bölü 2.1'e bkıız (sııfldır). Oeü 2 Zeirlilik/Etk i orl derl soluu Cilt şısı/tr işi Ciddi göz srı/tsi Soluu yollrı vey cilt ssslş sı Hstlıklı ücre utjeitesi Kserojelik Üree Spesifik edef org tekli ruziyet (STOT-SE) Spesifik edef org sürekli ruziyet (STOT-RE) Aspirsyo telikesi Tş etkisi soluu yollrı Sürekli doz Septolr tiş ok t sı e ğer Org iz Kotrol yötei Açıkl iğer bilgiler Sodyu luletersülft Zeirlilik/Etk i tiş ok t e ğer orl derl Cilt şısı/tr işi Ciddi göz srı/tsi Soluu yollrı vey cilt ssslş sı Hstlıklı ücre utjeitesi Septolr sı >2 > 2 Org iz Sıç Sıç Hit do uzu Hidist cevizi yğı idolkilbeti Zeirlilik/Etk e i ğer orl derl soluu Cilt şısı/tr işi Soluu yollrı vey cilt ssslş sı Hstlıklı ücre utjeitesi tiş ok t sı C >15 >6 >5 l /4 Org iz Sıç Sıç Sıç Adt vş ı Hit do uzu Kotrol yötei 471 (Bctel Reverse Muttio Kotrol yötei 46 (Ski Sesitis tio) 471 (Bctel Reverse Muttio Hespl işleie göre sııfldır. Açıkl Tş edici Tş edici Hssslş tırıcı değil Negtif ükoz tşi Açıkl Ykıcı değil Hssslş tırıcı değil Negtif

5 Syf 5 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 Hstlıklı ücre utjeitesi Hstlıklı ücre utjeitesi (i vitro) Üree Sürekli doz Tertojeite N O E N O E N O E Sıç Sıç 474 (Ml i Erytrocy te Microuc leus 476 (I Vitro Mli Cell Gee Muttio 48 (Repete d ose 9-y Orl Toxicity Study i Rodets) 414 (Pretl evelop etl Toxicity Study) 12. EKOOJİK BİGİSİ Negtif Negtif işi Çevreye ol etkile kkıd d fzl bilgi içi bölü 2.1'e bkıız (sııfldır). Oeü 2 Zeirlilik/ Etki Blık Su piresi Su yosuu ti ş ok tsı Z e ğ er Orgi z Kotr ol yöte i Açıkl Klıcılık ve biyolojik çözüebili rlik yobiki potsiyel i Toprkt reketlili k PBT ve vpvb değerled iresi souçlrı iğer olusuz etkiler Sodyu luletersülft Zeirlilik/ Etki ti ş ok tsı Z e ğ er Orgi z Kotr ol yöte i Bu krışıı içeside bulu teizlik ddesi (ddele ), detergetl er ile ilgili (AT) No. 648/24 Niz eside tespit ediliş ol biyolojik zlt koşullrı uyktd ır., Buu oyly belgeler üye ülkele yetkili resi klrı içi zır buludurul ktdır ve bu belgeler y sizi doğrud tlebiiz üzee y d bir deterget üreticisii csı üzee suulckt ır. Açıkl

6 Syf 6 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 yobiki potsiyel i og Po w 4, BERTARAF ETME BİGİERİ Klıcılık ve biyolojik çözüebili rlik iğer bilgiler O C 2 8 d 9 5 > 6 % 31 E (Red y ode grd bility - Modifi ed Scree ig % Hidist cevizi yğı idolkilbeti Zeirlilik/ Orgi Etki z Blık Su piresi Su piresi Su yosuu Klıcılık ve biyolojik çözüebili rlik yobiki potsiyel i ti ş ok tsı C5 ErC EC ErC BC F Z e ğ er 1, 1 1 l 7 l 1, 9-6, 5 9, , l l Kotr ol yöte i 23 (Fis, Acute Toxicit y ISO (p i sp. Acute Iob ilistio 21 (Alg, Growt Iibiti o Açıkl yolojik çıd fif çözüebilir (Alojik so) 13.1 Atık işleeye ilişki süreç Mdde/krışı/kl iktrlr içi Atık Atrı-No. AB Belirtiliş ol tık trı, ürüü uteel kullıı ilişki tvsiyelerdir. Kullıcıdki, özel kullıı vey i durulrı göre, duru göre bşk tık trlrı grubu d dil edilebilir. (21/118/AB, 21/119/AB, 21/573/AB) Tvsiye Yerel Resi Tlitele dikkte lıız Öreği uygu lzee deposud depolyıız. Kirleiş blj terylle içi Yerel Resi Tlitele dikkte lıız Tvsiye ul siste üzede i ediiz. 14. TAŞIMACIIK BİGİSİ Geel bilgiler UN-Nursı Kryollrı / deiryollrı kliyesi (AR/RI) Kidelere uygu UN-sevkiyt işreti (UN = Uited Ntios) Sııf Ablj Grubu Sııfldır kodu Q (AR 213) Q (AR 29) Çevre telikele Uygulbilir değil Tuel restctio code eize dyklı geilerle klete (IMG- Kodu) Kidelere uygu UN-sevkiyt işreti (UN = Uited Ntios) Sııf Ablj Grubu eize zrr veci ddeler (Me Pollutt) Çevre telikele Uçk kliyesi (IATA) Kidelere uygu UN-sevkiyt işreti (UN = Uited Ntios) Sııf Ablj Grubu Çevre telikele Uygulbilir değil Uygulbilir değil Kullıcı içi özel eiyet tedbirle Bşk türlü olcğı belirtilediği sürece güveli bir kliye içi geçerli ol geel tedbirler dikkte lıcktır. 73/78 MARPO-Atlşsıı II. Ek'i ve IBC- Code (Itertiol Bulk Ceicl Code - IBC- Code) uyrıc cili ürü sevkiytı Yukrıd belirtiliş ol tliteler gereğice, telikeli ürü değildir. 15. MEVZUAT BİGİSİ

7 Syf 7 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü Mdde vey krışı içi sğlığı ve çevrei korusı ilişki yöergeler/özel ukuki evzutlr Sııfldır ve işretlee içi bkıız dde 2. Sıırllrı dikkte lıız 15.2 Mdde güvelik değerlediresi Krışılr içi dde güvelik değerlediresi ö görüleektedir. 16. İĞER BİGİER Bu bilgiler, sevk eteye zır ürüler ile ilgilidir. üzeltiliş bölüler 3, 8 Teizlee ve bkı ddele içi ürü kodu GU 2 Aşğıd yer l üküler ürüü ve içek ddelei (Bölü 2 ve 3'de belirtiliş) çıklış ol sk ükülei/ telike bilgile ükülei, telike sııfı ve telike ktegosi koduu (GHS/CP) oluş 36/38 Gözle ve cildi tş edicidir. 41 Ciddi göz srlrı telikesi. H315 Cuses ski irttio. H318 Cuses seous eye dge. H319 Cuses seous eye irttio. Eye Irt. Eye irttio Ski Irt. Ski irttio Eye. Seous eye dge Bu belgede yer lbilecek kısltlr ve kroiler IMG-Kodu Itertiol Mtie Code for gerous Goods (IMG-code) AB Avrup rliği AC Article Ctegoes ACGIHAec Coferece of Goveretl Idustl Hygieists AR Accord europée reltif u trsport itertiol des rcdises gereuses pr Route AEA Avrup Ekooik Alı AET Avrup Ekooik Topluluğu AOE Acceptble Opertor Exposure evel AOX Adsorbble orgic loge copouds (= dsorbe edilebilir orgik loje bileşeler - AOHB) AT Avrup Topluluğu ATE "Acute Toxicity Estite" 1272/28 (SEA) (AB) Tüzüğüe göre bilgi evcut değil BAM Budesstlt für Mtelforscug ud -prüfug (Federl Mteryl Arştır ve Kotrolü Kuruu, Aly) BAuA Budesstlt für Arbeitsscutz ud Arbeitsedizi (Aly) BCF ococetrtio fctor (= yokostrsyo fktörü) BEI yolojik ekspozisiyo çıklsı (ACGIH, AB) BHT Butylydroxytoluol (= 2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol) BO oceicl oxyge ded (= yokiysl oksije itiycı - BOI) BSEF Broie Sciece d Eviroetl Foru bw body weigt CAS Ceicl Abstrcts Service CESIO Coité Europée des Agets de Surfce et de leurs Iterédiires Orgiques CIPAC Collbortive Itertiol Pesticides Alyticl Coucil CP Clssifictio, bellig d Pcig (ÜZENEME (AT) sııfldır, etiketlee ve dde ve krışılrı pketlee yok 1272/28) CMR crciogeic, utgeic, reproductive toxic (crcioge, utje, toksit tekrrlılık) CO Ceicl oxyge ded (= Kiysl oksije itiycı - KOI) CTFA Cosetic, Toiletry, d Frgrce Associtio ME eved Miiu Effect evel NE eved No Effect evel OC issolved orgic crbo T well Tie - % reductio of strt cocetrtio dw dry weigt ECHA Europe Ceicls Agecy (= Avrup Kiysllr Ajsı) EINECS Europe Ivetory of Existig Coercil Ceicl Substces EINCS Europe ist of Notified Ceicl Substces EPA Uited Sttes Eviroetl Protectio Agecy (Uited Sttes of Aec) ERC Eviroetl Relese Ctegoes Fx. Fks ursi GHS Globlly Hroized Syste of Clssifictio d bellig of Ceicls (= Kiysllrı Sııfldırılsı ve Etiketleesi kousud Küresel Uyulştırılış Sistei) GWP Globl wg potetil (= Sıck potsiyeli) HET-CAM He's Egg Test - Coolltoic Mebre HGWP Hlocrbo Globl Wg Potetil IARC Itertiol Agecy for Reserc o Ccer IATA Itertiol Air Trsport Associtio (= Uluslrrsı Hv Tşıcılığı rliği) IBC Iteredite Bulk Cotier IBC (Code) Itertiol Bulk Ceicl (Code) IUCIItertiol Uifor Ceic Ifortio tbse kullılbilir değildir Q iited Qutities.d. evcut değil NIOSHNtiol Istitute of Occuptiol Sfety d Helt (Uited Sttes of Aec) OP Ozoe epletio Potetil (= Ozo yrış potsiyeli) Orgistio for Ecooic Co-opertio d evelopet org. orgik PAK polyzykliscer rotiscer Kolewsserstoff (= polisiklik rotik idrokrbolr) PBT persistet, bioccuultive d toxic (= devlı, biyoküültif, toksik) PC Ceicl product ctegory PNEC Predicted No Effect Cocetrtio PROC Process ctegory REACH Registrtio, Evlutio, Autostio d Restctio of Ceicls (ÜZENEME (AT) 197/26 syılı Kiysllrı ilgili Kydı, eğerledilesi, İzi ve Kısıtlsı) REACH-IT ist-no. 9xx-xxx-x No. is utoticlly ssiged, e.g. to pre-registrtios witout CAS No. or oter uecl idetifier. ist Nubers do ot ve y legl sigificce, rter tey re purely tecicl idetifiers for processig subissio vi REACH-IT. RI Règleet cocert le trsport Itertiol ferroviire de rcdises gereuses SAT Self-Accelertig ecopositio Teperture SU Sector of use SVHC Substces of Very Hig Cocer t.e. test edileiş TO Teoreticl oxyge ded (= Teok oksije itiycı)

8 Syf 8 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 TV-TWA, TV-STE, TV-C TV-TWA = Ekspozisiyosıır değe - 8 ort değer, TV-STE = Sıır değe - 15 dk, TV-C = Ekspozisiyo-sıır değe - zi değer (ACGIH, AB) TOC Totl orgic crbo (= Topl orgik krbo - TOK) v.s. / vs, v.b. / vb ve sire, ve beze VbF Verordug über brebre Flüssigkeite (= yıcı sıvılr tlitesi (Avustury Tlitesi)) VOC Voltile orgic copouds (= uçucu orgik bileşeler) vpvb very persistet d very bioccuultive (= çok klıcı, çok biyoküültif) wwt wet weigt Burd vele bilgiler, gerekli ol eiyet tedbirle bkııd ürüü tf etelidir, bulr ilişki belli özellikle tei eteye yöelik değillerdir ve te bugükü bilgileize dyktdırlr. Yükülülük ltı sokz. Hzırly Ceicl Ceck GbH, Ceicl Ceck Pltz 1-7, Steiei, Tel Fx by Ceicl Ceck GbH Gefrstoffbertug. Bu belgei değiştilesi y d çoğltılsı Ceicl Ceck GbH Gefrstoffbertug şirketii izie tbidir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II Sayfa 1 / 14 1.1 Ürün identifikatörü GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Reiniger für Kühlsysteme Art.: 8PE 351 225-841 1.2 Maddenin

Detaylı

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] Tv bilgisi Tsrım süreci Çevre Görsel Akustik Güvelik ve sğlık Motj ve Bkım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] DÜŞÜNCEDEN GERÇEĞE TEK

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 221 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 89 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/12 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 258 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 1863031, 1863004, 53010759, 10023114, 10028562 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/9 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Ürün kategorisi Elektrik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/8 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 814910 Ticari adı Indophenolblue, 60 ml 1 x 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması

Detaylı

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen

BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/201429204 mük.) uyarınca hazırlanmıştır. GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün hakkında bilgi Ürün adı Tedarikçi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

3. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ

3. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ . BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ A. ÜSLÜ İFADELER 6.,, c R olmk üzere. Üslü İfdeler. +. c. = ( + c) dir. Bir syıı kedisi ile tekrrlı çrpımı o syıı kuvvetii lm y d üssüü lm deir. R ve Z + olmk

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/6 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 701270.650 Ticari adı MSTFA, 6x50 ml 6 x 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, Meguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. Meguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı