GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II. Onemü MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2. TEHLİKELERİN TANITIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II. Onemü 2000 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2. TEHLİKELERİN TANITIMI"

Transkript

1 Syf 1 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II 1. MAE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürü idetifiktörü Oeü Mddei vey krışıı öeli olrk belirleiş kullılrı ve tvsiye edileye kullılr Mddei vey krışıı öeli olrk belirleiş kullılrı Çlkl ddesi Sector of use [SU] SU 3 - Idustl uses Uses of substces s suc or i preprtios t idustl sites SU 4 - Mufcture of food products SU1 - Forultio (ixig) of preprtios d/or repcig (excludig lloys) SU22 - Professiol uses Public doi (diistrtio, eductio, etertiet, services, crftse) Ceicl product ctegory [PC] PC21 - bortory ceicls PC24 - ubcts, greses, relese products PC35 - Wsig d cleig products (icludig solvet bsed products) Process ctegory [PROC] PROC 5 - Mixig or bledig i btc processes for forultio of preprtios d rticles (ultistge d/or sigifict cotct) PROC 7 - Idustl spryig PROC 8 - Trsfer of substce or preprtio (crgidiscrgig) fro/to vessels/lrge cotiers t odedicted fcilities PROC 8b - Trsfer of substce or preprtio (crgidiscrgig) fro/to vessels/lrge cotiers t dedicted fcilities PROC 9 - Trsfer of substce or preprtio ito sll cotiers (dedicted fillig lie, icludig weigig) PROC1 - Roller pplictio or brusig PROC11 - No idustl spryig PROC13 - Tretet of rticles by dippig d poug PROC19 - Hd-ixig wit itite cotct d oly PPE vilble Eviroetl Relese Ctegory [ERC] ERC 2 - Forultio of preprtios ERC 4 - Idustl use of processig ids i processes d products, ot becoig prt of rticles ERC 8 - Wide dispersive idoor use of processig ids i ope systes Tvsiye edileye kullılr Şu d bu ilişki bilgi evcut değildir. 1.3 Güvelik bilgi foruu zırly teslitçıy ilişki yrıtılr r. Scell Ceie GbH, Tuusstr. 19, -887 Müce Telefo 89/368-, Telefks 89/ Uz kişii e-il dresi 1.4 Acil duru telefou Acil durulr içi bilgiledire izetle / kusl dış ye UZEM Ulusl Zeir ış Merkezi. Refik Syd Hıfzıssı Merkezi Bşklığı, Cel Gürsel Cd. No.18, Sıiye, Akr 68, Türkiye. Acil duru telefou (24 ) 114 Şirketi cil durulr içi telefo ursı Tel. +49 () 7 / (SC) 2. TEHİKEERİN TANITIMI 2.1 Mddei vey krışıı sııfldırılsı /28 (SEA) (AB) Tüzüğüe göre sııfldırılış /548/AET ve 1999/45/AB (değişiklikler dil) Yöergele uyrıc sııfldır 1999/45/AT Tlitesi lıc, krışı telikesiz olrk sııfldırılıştır İşretlee eleetle /28 (SEA) (AB) Tüzüğüe göre etiketleiş /548/AET ve 1999/45/AB irektifle uyrıc etiketlee (değişiklikler dil) Telike Sebolü Uygulkt Telike İşretle -- R-liylrı -- S-liylrı -- İlveler Eiyet vele syfsı, tlep edilesi lide esleki kullıcılr velir. 2.3 iğer telikeler Krışı vpvb-mddesi içerez (vpvb = çok klıcı, çok biyoküültif) vey (AB) 197/26 Yöergesi'i XIII urlı Ek'i kpsıd değildir. Krışı PBT-Mddesi içerez (PBT = devlı, biyoküültif, toksik) vey (AB) 197/26 Yöergesi'i XIII urlı Ek'i kpsıd değildir. Yöetelik (AB) No. 648/24 % 5 ve üze, ck % 15'de d z yoik yüzey ktif ddeler % 5'i ltıd foter yüzey ktif ddeler prfüler CITRA IMONENE BENZISOTHIAZOINONE METHYISOTHIAZOINONE

2 Syf 2 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 3. BİEŞİMİ / İÇİNEKİER HAKKINA BİGİ 3.1 Mdde 3.2 Krışı Sodyu luletersülft Kyıt Nursı (REACH) -- Idex --- EINECS, EINCS, NP - CAS CAS % Al 1-<2 irektif 67/548/AET uyrıc Tş edici, Xi, R36/38 sııfldır (AB) No. 1272/28 (CP) Eye Irt. 2, H319 Tüzüğü uyrıc sııfldır Ski Irt. 2, H315 Hidist cevizi yğı idolkilbeti Kyıt Nursı (REACH) -- Idex --- EINECS, EINCS, NP (REACH-IT ist- No.) CAS CAS --- % Al 1-<3 irektif 67/548/AET uyrıc Tş edici, Xi, R41 sııfldır (AB) No. 1272/28 (CP) Eye. 1, H318 Tüzüğü uyrıc sııfldır R-Cülele/H-Cülele ve sııfldır-kısltlrı (GHS/CP) eti içi 16. bölüe bkıız. Tekil Xi, sııfldır sıırıı ltı yer lıyor. 4. İK YARIM ÖNEMERİ 5.1 Sredstv z gšeje Nefes lk Kişii teiz v lsıı sğlyı. Kişiyi, telike bölgeside uzklştırıız. Cilt tesı Bol su ile iyicee yıkyıız, kirleiş, ıslış kıyfetle derl çıkrtıız, ciltte tş olsı lide (kızr gibi) doktoruuz dışıız. Göz tesı Bol su ile birkç dkik süreyle iyicee çlklyıız, gerekli olsı lide doktoruuz ürct ediiz. Ve syfsıı berbeizde götürüüz. Yut Kusturyıız, derl doktoruuz ürct ediiz. Ve syfsıı berbeizde götürüüz. 5.1 Sredstv z gšeje 5.1 Sredstv z gšeje Orty çıkbilecek durulr Gözle tş eder Belli durulrd zeirlee belirtilei uzu bir süre sor/ stler sor orty çıksı söz kousu olbilir. 4.3 Tıbbi cil yrdı vey özel tedviye ilişki bilgiler.d. 5. YANGINA MÜCAEE ÖNEMERİ 5.1 Sredstv z gšeje Uygu södürücüler Çevre ygıı göre belirleyi. Uygu oly södürücüler T su ışısı 5.2 Özellikle dde vey krışıd kykl telikeler Ygı duruud şğıdkiler oluşbilir Krbo oksitler Kükürt oksidi Azot oksidi Toksit piroliz ürüler. 5.3 Ygıl ücdeleye ilişki bilgiler Çevre vsı bğlı soluu koru leti. Mddei bulşış olduğu södüre suyuu resi tlitelere uygu olrk i ediiz. 6. KAZA SONUCU YAYIMA ÖNEMERİ 6.1 Kişiye yöelik eiyet tedbirle, koruyucu doılr ve cil durulrd uygulck ol işleler Göz tesıı öleyiiz. Gerekirse ky telikesii dikkte lıız 6.2 Çevre koruyucu tedbirler Büyük iktrlrd sızsı lide bstırı. Her gi bir telike old üküse, sızıtılrı gide. Üst yüzeylere, yer ltı sulrı, yrıc toprğ üfuz etesii öleyiiz. 6.3 Gede tut ve teizleek içi yöteler ve teryller Sıvıyı toprly lzee ile (Öreği üiversl bğlyıcı dde) lıız, ve syı 13 gereğice i ediiz. Artıklrı bol su ile yıkyıız. 6.4 iğer bölülere yöledire Kişisel koruyucu doı bkıız 8. bölü yrıc i edilesie ilişki bilgiler içi bkıız 13. bölü. 7. EEÇEME VE EPOAMA Bu bölüde yer l bilgilere ek olrk, 8. ve 6.1. bölülede öeli bilgiler yer lktdır. 7.1 Güveli kullı ilişki koruyucu tedbirler Geel Tvsiyeler Göz tesıı öleyiiz. Çlış ssıd yee, içe, sigr içe, yı zd gıd ddelei ufz edilesi ysktır. Etiket ve kullı tlitesideki çıkllrı dikkte lıız İşyedeki geel ijyei tedbirlee ilişki çıkllr Kiyevile kullılsı ile ilgili geel ijyei kurllr uygullıdır. Mollrd ve çlış bittikte sor elleizi yıkyıız. Gıd ddele, içecek ve yelerde uzk tutuuz. Yeek yeile llr girede öce kirleiş kıyfet ve koruyucu doıı çıkrtıız. 7.2 Hsssiyetler dikkte lırk güveli skl koşullrı Ürüü geçitlerde ve erdive üstlede sklyıız. Ürüü sdece ojil bljıd ve ğzı kplı olrk sklyıız.

3 Syf 3 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 Od sıcklığıd ufz ediiz. 7.3 Özgül so kullılr Şu d bu ilişki bilgi evcut değildir. 8. MARUZİYET KONTROERİ / KİŞİSE KORUNMA 8.1 Gözeti ltıd tutulck ol pretre Ekspozisyou sıırlsı ve gözeti ltıd tutulsı Uygu tekik kullı doılrı Hvldırı iyi olsıı tei ediiz. Bu, lokl ee vey geel pis v çıkışı ile sğlbilir. Kostrsyou, çlış ssı sıır değei (ÇSS) ltıd tutbilek içi, buu yeterli olsı duruud, uygu bir soluu koruyucusu kullıllıdır. Sdece, burd ekspozisyo sıır değerlei veliş olsı lide geçerlidir reysel koruyucu tedbirler, öreği kişisel koruyucu doı Kiyevile kullılsı ile ilgili geel ijyei kurllr uygullıdır. Mollrd ve çlış bittikte sor elleizi yıkyıız. Gıd ddele, içecek ve yelerde uzk tutuuz. Yeek yeile llr girede öce kirleiş kıyfet ve koruyucu doıı çıkrtıız. Göz-/yüz korusı Göz tesı telikesi lide. Ylrd d korulı (EN 166) sıkıc kp koruyucu gözlük. Cilt- el korusı Kostrsyo kullıı lide. stik eldive (EN 374). Cilt korusı - diğer koruyucu tedbirler Koruyucu iş elbisesi (Öreği, Eiyet ykkbısı EN ISO 2345, uzu kollu iş elbisesi) Soluu sisteii korusı Norl durulrd gerekli değildir. Tek telikeler İlgiliyse, bulr üfet koruyucu tedbirlerde (göz-/yüz korusı, cilt korusı, soluu korusı) belirtiliştir. El korusı ilişki ilve bilgiler - Test ypılıştır. Krışılr ilişki seçi, te iyi iyet doğrultusud ve içek ddele kkıdki bilgilere göre gerçekleştiliştir. Mddeler ile ilgili seçi, eldive üreticilei verdiği bilgilerde türetiliştir. Eldive terylii kesi seçii, i deşrj, peretsyo orlrı ve degrdsyolr dikkte lırk gerçekleştilelidir. Uygu bir eldive seçii sdece lzeesie değil, yı zd vesire klite özelliklee de bğlıdır ve üreticide üreticiye frklılık rz eder. Krışılrd eldive teryllei dyıklılığı öcede esplktdır ve bud dolyı kullıld öce kotrol edilelidir. Eldive terylii t i deşrj süresi, koruyucu eldive üreticilede öğreileli ve bu t olrk uyullıdır Çevresel ruz kl kotrolle Şu d bu ilişki bilgi evcut değildir. 9. FİZİKSE VE KİMYASA ÖZEİKER 9.1 Ess teşkil ede fiziksel ve kiyevi özelliklere ilişki bilgiler Agreg duruu Sıvı Rek Reksiz Koku Tze Koku eşiği ph-değe 6-7 Ee oktsı/ee rlığı Ky oktsı/ky rlığı Alevlee oktsı Uygulıyor Buğulş ızı Ybile (ktı, gzlı) Alt ifilk sıırı Üst ifilk sıırı Bur bsıcı Bur yoğuluğu (Hv = 1) Yoğuluk ~1,2 l öke yoğuluğu Çözüürlülüğü Sud çözüürlülüğü Çözüür ğılı ktsyısı (- Oktol/Su) Kediliğide teş lır Ayrıcı derecesi Viskozite İfilk özellikle Oksitlee özellikle Hyır 9.2 iğer lgiler Krışbile Yğd çözüürlülük / Çözücü dde İletkelik Üst yüzey gelii Çözücü orı 1. KARARIIK VE TEPKİME 1.1 Rektivite 1.2 il 1.6. urlı lt bölülere de bkıız Ürü test edileiştir. 1.2 Kiyevi dyıklılık 1.1 il 1.6. urlı lt bölülere de bkıız Usulüe uygu skl ve kullıd stbil. 1.3 Telikeli reksiyolr olsılığı 1.1 il 1.6. urlı lt bölülere de bkıız Kurllr uygu kullıd yrış eyd gelez. 1.4 Kçıılsı gereke durulr 7. bölüe de bkıız. 1.5 Kçıılsı gereke teryller 7. bölüe de bkıız. lie telikeli reksiyolrı yoktur. 1.6 Telikeli bozu ürüle Voor de puzes e et eid v et werk de de wsse.

4 Syf 4 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü bölüe de bkıız. Kurllr uygu olrk kullıı lide yrış olz. 11. TOKSİKOOJİK BİGİSİ Sğlık etkile kkıd d fzl bilgi içi bölü 2.1'e bkıız (sııfldır). Oeü 2 Zeirlilik/Etk i orl derl soluu Cilt şısı/tr işi Ciddi göz srı/tsi Soluu yollrı vey cilt ssslş sı Hstlıklı ücre utjeitesi Kserojelik Üree Spesifik edef org tekli ruziyet (STOT-SE) Spesifik edef org sürekli ruziyet (STOT-RE) Aspirsyo telikesi Tş etkisi soluu yollrı Sürekli doz Septolr tiş ok t sı e ğer Org iz Kotrol yötei Açıkl iğer bilgiler Sodyu luletersülft Zeirlilik/Etk i tiş ok t e ğer orl derl Cilt şısı/tr işi Ciddi göz srı/tsi Soluu yollrı vey cilt ssslş sı Hstlıklı ücre utjeitesi Septolr sı >2 > 2 Org iz Sıç Sıç Hit do uzu Hidist cevizi yğı idolkilbeti Zeirlilik/Etk e i ğer orl derl soluu Cilt şısı/tr işi Soluu yollrı vey cilt ssslş sı Hstlıklı ücre utjeitesi tiş ok t sı C >15 >6 >5 l /4 Org iz Sıç Sıç Sıç Adt vş ı Hit do uzu Kotrol yötei 471 (Bctel Reverse Muttio Kotrol yötei 46 (Ski Sesitis tio) 471 (Bctel Reverse Muttio Hespl işleie göre sııfldır. Açıkl Tş edici Tş edici Hssslş tırıcı değil Negtif ükoz tşi Açıkl Ykıcı değil Hssslş tırıcı değil Negtif

5 Syf 5 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 Hstlıklı ücre utjeitesi Hstlıklı ücre utjeitesi (i vitro) Üree Sürekli doz Tertojeite N O E N O E N O E Sıç Sıç 474 (Ml i Erytrocy te Microuc leus 476 (I Vitro Mli Cell Gee Muttio 48 (Repete d ose 9-y Orl Toxicity Study i Rodets) 414 (Pretl evelop etl Toxicity Study) 12. EKOOJİK BİGİSİ Negtif Negtif işi Çevreye ol etkile kkıd d fzl bilgi içi bölü 2.1'e bkıız (sııfldır). Oeü 2 Zeirlilik/ Etki Blık Su piresi Su yosuu ti ş ok tsı Z e ğ er Orgi z Kotr ol yöte i Açıkl Klıcılık ve biyolojik çözüebili rlik yobiki potsiyel i Toprkt reketlili k PBT ve vpvb değerled iresi souçlrı iğer olusuz etkiler Sodyu luletersülft Zeirlilik/ Etki ti ş ok tsı Z e ğ er Orgi z Kotr ol yöte i Bu krışıı içeside bulu teizlik ddesi (ddele ), detergetl er ile ilgili (AT) No. 648/24 Niz eside tespit ediliş ol biyolojik zlt koşullrı uyktd ır., Buu oyly belgeler üye ülkele yetkili resi klrı içi zır buludurul ktdır ve bu belgeler y sizi doğrud tlebiiz üzee y d bir deterget üreticisii csı üzee suulckt ır. Açıkl

6 Syf 6 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 yobiki potsiyel i og Po w 4, BERTARAF ETME BİGİERİ Klıcılık ve biyolojik çözüebili rlik iğer bilgiler O C 2 8 d 9 5 > 6 % 31 E (Red y ode grd bility - Modifi ed Scree ig % Hidist cevizi yğı idolkilbeti Zeirlilik/ Orgi Etki z Blık Su piresi Su piresi Su yosuu Klıcılık ve biyolojik çözüebili rlik yobiki potsiyel i ti ş ok tsı C5 ErC EC ErC BC F Z e ğ er 1, 1 1 l 7 l 1, 9-6, 5 9, , l l Kotr ol yöte i 23 (Fis, Acute Toxicit y ISO (p i sp. Acute Iob ilistio 21 (Alg, Growt Iibiti o Açıkl yolojik çıd fif çözüebilir (Alojik so) 13.1 Atık işleeye ilişki süreç Mdde/krışı/kl iktrlr içi Atık Atrı-No. AB Belirtiliş ol tık trı, ürüü uteel kullıı ilişki tvsiyelerdir. Kullıcıdki, özel kullıı vey i durulrı göre, duru göre bşk tık trlrı grubu d dil edilebilir. (21/118/AB, 21/119/AB, 21/573/AB) Tvsiye Yerel Resi Tlitele dikkte lıız Öreği uygu lzee deposud depolyıız. Kirleiş blj terylle içi Yerel Resi Tlitele dikkte lıız Tvsiye ul siste üzede i ediiz. 14. TAŞIMACIIK BİGİSİ Geel bilgiler UN-Nursı Kryollrı / deiryollrı kliyesi (AR/RI) Kidelere uygu UN-sevkiyt işreti (UN = Uited Ntios) Sııf Ablj Grubu Sııfldır kodu Q (AR 213) Q (AR 29) Çevre telikele Uygulbilir değil Tuel restctio code eize dyklı geilerle klete (IMG- Kodu) Kidelere uygu UN-sevkiyt işreti (UN = Uited Ntios) Sııf Ablj Grubu eize zrr veci ddeler (Me Pollutt) Çevre telikele Uçk kliyesi (IATA) Kidelere uygu UN-sevkiyt işreti (UN = Uited Ntios) Sııf Ablj Grubu Çevre telikele Uygulbilir değil Uygulbilir değil Kullıcı içi özel eiyet tedbirle Bşk türlü olcğı belirtilediği sürece güveli bir kliye içi geçerli ol geel tedbirler dikkte lıcktır. 73/78 MARPO-Atlşsıı II. Ek'i ve IBC- Code (Itertiol Bulk Ceicl Code - IBC- Code) uyrıc cili ürü sevkiytı Yukrıd belirtiliş ol tliteler gereğice, telikeli ürü değildir. 15. MEVZUAT BİGİSİ

7 Syf 7 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü Mdde vey krışı içi sğlığı ve çevrei korusı ilişki yöergeler/özel ukuki evzutlr Sııfldır ve işretlee içi bkıız dde 2. Sıırllrı dikkte lıız 15.2 Mdde güvelik değerlediresi Krışılr içi dde güvelik değerlediresi ö görüleektedir. 16. İĞER BİGİER Bu bilgiler, sevk eteye zır ürüler ile ilgilidir. üzeltiliş bölüler 3, 8 Teizlee ve bkı ddele içi ürü kodu GU 2 Aşğıd yer l üküler ürüü ve içek ddelei (Bölü 2 ve 3'de belirtiliş) çıklış ol sk ükülei/ telike bilgile ükülei, telike sııfı ve telike ktegosi koduu (GHS/CP) oluş 36/38 Gözle ve cildi tş edicidir. 41 Ciddi göz srlrı telikesi. H315 Cuses ski irttio. H318 Cuses seous eye dge. H319 Cuses seous eye irttio. Eye Irt. Eye irttio Ski Irt. Ski irttio Eye. Seous eye dge Bu belgede yer lbilecek kısltlr ve kroiler IMG-Kodu Itertiol Mtie Code for gerous Goods (IMG-code) AB Avrup rliği AC Article Ctegoes ACGIHAec Coferece of Goveretl Idustl Hygieists AR Accord europée reltif u trsport itertiol des rcdises gereuses pr Route AEA Avrup Ekooik Alı AET Avrup Ekooik Topluluğu AOE Acceptble Opertor Exposure evel AOX Adsorbble orgic loge copouds (= dsorbe edilebilir orgik loje bileşeler - AOHB) AT Avrup Topluluğu ATE "Acute Toxicity Estite" 1272/28 (SEA) (AB) Tüzüğüe göre bilgi evcut değil BAM Budesstlt für Mtelforscug ud -prüfug (Federl Mteryl Arştır ve Kotrolü Kuruu, Aly) BAuA Budesstlt für Arbeitsscutz ud Arbeitsedizi (Aly) BCF ococetrtio fctor (= yokostrsyo fktörü) BEI yolojik ekspozisiyo çıklsı (ACGIH, AB) BHT Butylydroxytoluol (= 2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol) BO oceicl oxyge ded (= yokiysl oksije itiycı - BOI) BSEF Broie Sciece d Eviroetl Foru bw body weigt CAS Ceicl Abstrcts Service CESIO Coité Europée des Agets de Surfce et de leurs Iterédiires Orgiques CIPAC Collbortive Itertiol Pesticides Alyticl Coucil CP Clssifictio, bellig d Pcig (ÜZENEME (AT) sııfldır, etiketlee ve dde ve krışılrı pketlee yok 1272/28) CMR crciogeic, utgeic, reproductive toxic (crcioge, utje, toksit tekrrlılık) CO Ceicl oxyge ded (= Kiysl oksije itiycı - KOI) CTFA Cosetic, Toiletry, d Frgrce Associtio ME eved Miiu Effect evel NE eved No Effect evel OC issolved orgic crbo T well Tie - % reductio of strt cocetrtio dw dry weigt ECHA Europe Ceicls Agecy (= Avrup Kiysllr Ajsı) EINECS Europe Ivetory of Existig Coercil Ceicl Substces EINCS Europe ist of Notified Ceicl Substces EPA Uited Sttes Eviroetl Protectio Agecy (Uited Sttes of Aec) ERC Eviroetl Relese Ctegoes Fx. Fks ursi GHS Globlly Hroized Syste of Clssifictio d bellig of Ceicls (= Kiysllrı Sııfldırılsı ve Etiketleesi kousud Küresel Uyulştırılış Sistei) GWP Globl wg potetil (= Sıck potsiyeli) HET-CAM He's Egg Test - Coolltoic Mebre HGWP Hlocrbo Globl Wg Potetil IARC Itertiol Agecy for Reserc o Ccer IATA Itertiol Air Trsport Associtio (= Uluslrrsı Hv Tşıcılığı rliği) IBC Iteredite Bulk Cotier IBC (Code) Itertiol Bulk Ceicl (Code) IUCIItertiol Uifor Ceic Ifortio tbse kullılbilir değildir Q iited Qutities.d. evcut değil NIOSHNtiol Istitute of Occuptiol Sfety d Helt (Uited Sttes of Aec) OP Ozoe epletio Potetil (= Ozo yrış potsiyeli) Orgistio for Ecooic Co-opertio d evelopet org. orgik PAK polyzykliscer rotiscer Kolewsserstoff (= polisiklik rotik idrokrbolr) PBT persistet, bioccuultive d toxic (= devlı, biyoküültif, toksik) PC Ceicl product ctegory PNEC Predicted No Effect Cocetrtio PROC Process ctegory REACH Registrtio, Evlutio, Autostio d Restctio of Ceicls (ÜZENEME (AT) 197/26 syılı Kiysllrı ilgili Kydı, eğerledilesi, İzi ve Kısıtlsı) REACH-IT ist-no. 9xx-xxx-x No. is utoticlly ssiged, e.g. to pre-registrtios witout CAS No. or oter uecl idetifier. ist Nubers do ot ve y legl sigificce, rter tey re purely tecicl idetifiers for processig subissio vi REACH-IT. RI Règleet cocert le trsport Itertiol ferroviire de rcdises gereuses SAT Self-Accelertig ecopositio Teperture SU Sector of use SVHC Substces of Very Hig Cocer t.e. test edileiş TO Teoreticl oxyge ded (= Teok oksije itiycı)

8 Syf 8 / 8 GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzeleesi 197/26, Ek - II Üzede düzelte ypıl ti / Versiyo / 17 eğiştile bskı / versiyo / 16 Geçerliliği bşl ti PF bsı ti Oeü 2 TV-TWA, TV-STE, TV-C TV-TWA = Ekspozisiyosıır değe - 8 ort değer, TV-STE = Sıır değe - 15 dk, TV-C = Ekspozisiyo-sıır değe - zi değer (ACGIH, AB) TOC Totl orgic crbo (= Topl orgik krbo - TOK) v.s. / vs, v.b. / vb ve sire, ve beze VbF Verordug über brebre Flüssigkeite (= yıcı sıvılr tlitesi (Avustury Tlitesi)) VOC Voltile orgic copouds (= uçucu orgik bileşeler) vpvb very persistet d very bioccuultive (= çok klıcı, çok biyoküültif) wwt wet weigt Burd vele bilgiler, gerekli ol eiyet tedbirle bkııd ürüü tf etelidir, bulr ilişki belli özellikle tei eteye yöelik değillerdir ve te bugükü bilgileize dyktdırlr. Yükülülük ltı sokz. Hzırly Ceicl Ceck GbH, Ceicl Ceck Pltz 1-7, Steiei, Tel Fx by Ceicl Ceck GbH Gefrstoffbertug. Bu belgei değiştilesi y d çoğltılsı Ceicl Ceck GbH Gefrstoffbertug şirketii izie tbidir.

HelioPreCopper Concentrate

HelioPreCopper Concentrate Sayfa 1 / 10 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111 Homepage www.kwalter.de

Detaylı

HelioClean Classic Concentrate

HelioClean Classic Concentrate Sayfa 1 / 10 1.1 1.2 1.2.1 Temizleme maddesi 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II Sayfa 1 / 11 1.1 Ürün identifikatörü GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ADESIVO CIANOACRILICO 10g Art.: 984500106 1.2 Maddenin

Detaylı

HelioChrome Rapid Make Up Concentrate

HelioChrome Rapid Make Up Concentrate Sayfa 1 / 10 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111 Homepage www.kwalter.de

Detaylı

HelioChrome Rapid E. Muta. 1B: H340 Genetik hasara yol açabilir. Carc. 1A: H350 Kansere yol açabilir.

HelioChrome Rapid E. Muta. 1B: H340 Genetik hasara yol açabilir. Carc. 1A: H350 Kansere yol açabilir. Version 01 Sayfa 1 / 10 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-202 ULTRA ÇAMAŞIR SUYU Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

HelioChrome Rapid DS

HelioChrome Rapid DS Sayfa 1 / 11 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111 Homepage www.kwalter.de

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/5 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 30085/90/002 Ticari adı Ruschei MN 85/90 BF, 37-4 mm 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı Sayfa No : 1/4 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : - 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Bulaşık makinaları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli

Detaylı

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: -

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: - Sayfa No: 1/8 1 Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği 1.1.Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı 1.2.Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Gıda endüstrisi, çöp transfer merkezleri, çöp

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II Sayfa 1 / 14 1.1 Ürün identifikatörü GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Reiniger für Kühlsysteme Art.: 8PE 351 225-841 1.2 Maddenin

Detaylı

Kit Components. PowerPlex 5C Matrix Standard

Kit Components. PowerPlex 5C Matrix Standard 11/12/2015 Kit Components Product code DG4850 Components: DG430 DM145A Description PowerPlex 5C Matrix Standard 5C Matrix Mix Matrix Dilution Buffer Sayfa: 1/6 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/5 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA LIGHT D1.2 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS3436 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA LIGHT D1.2 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS3436 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS3436 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA LIGHT D1.2 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7

Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA CRYSTAL A8 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli

Detaylı

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1

YAYLAR. Tasarımı; ÖRNEK 1 YAYLAR Tsrıı; i) Yylrın çlışcğın boşluk ii) Uygulnn kuvvet ve istenilen yer değiştire iii) Güvenirlik ve hsssiyet iv) Çevresel Koşullr v) Mliyet ÖRNEK 1 00 N luk kuvvet yy uygulndığı tktirde. () pozisyonu

Detaylı

ğ İ Ü Ü İĞ Ğİ İ İ Ü Ü Ü Ü ğ ğ öğ ğ ö Ö ğ ç ğ ş ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ş ğ ğ ç ö ş ö ş ş ğ İ ş ğ ğ ç Ö ö ö ş ş ğ ğ ğ ğ ö ş ö ş ğ ğ ğ ğ Ü ğ ç Ş ç Ü ğ ş ş ç ş ş ö ö ş ç ş ş ğ ş ş ğ ğ İ ş ğ ç ğ ç ç ö öğ Ü ğ ç ş ğ

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/5 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Baskı tarihi: 20.07.2015 Yeniden düzenleme tarihi: 20.07.2015 Ticari adı: VGM 160

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/5 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Baskı tarihi: 20.07.2015 Yeniden düzenleme tarihi: 20.07.2015 Ticari adı: VGM 160 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/5 1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği: 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları: - Relevant

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 1 / 5

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 1 / 5 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 1 / 5 1. Bölüm: Madde/Karışım ve Şirketin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün Adı: Matriks TR -Al Alüminyum Test Kiti / 0.02 0.5 mg/l Al Ürün Kodu: 1.269.00250 Test

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Lopex 520

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Lopex 520 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Kireç kalıntılarını

Detaylı

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı :ÇAMAŞIR SUYU Kimyasal Adı :KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Baskı tarihi: 04.06.2014 Yeniden düzenleme tarihi: 04.06.2014. L-079IE Tohum kaplama

Baskı tarihi: 04.06.2014 Yeniden düzenleme tarihi: 04.06.2014. L-079IE Tohum kaplama Sayfa: 1/5 1 Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Ürün tanılayıcı Mal numarası: Maddenin Kullanımı / Hazırlanması L-079IE Tohum kaplama Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-103 ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II. MILIZID Kraftgel 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II. MILIZID Kraftgel 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Syf / GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzs /, Ek - II Üzd düzt ypı t / Vsyo.. / şt bskı / vsyo.. / Gç bş t.. PF b t.. MIII Krftg GÜVENİK BİGİ FORMU AB-üzs /, Ek - II. MAE / MÜSTAHAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Baskı tarihi: 16.07.2015 Yeniden düzenleme tarihi: 16.07.2015 Ticari adı: VAP 1000

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Baskı tarihi: 16.07.2015 Yeniden düzenleme tarihi: 16.07.2015 Ticari adı: VAP 1000 Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları: - Relevant

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Setrax SG

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Setrax SG Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Fosfanat : 7758-29-4 EINECS No : 231-838-7 1.2. Madde /

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli

Detaylı

02/16/2016. Kit Components. Components: Protein G HaloTag Fusion Protein

02/16/2016. Kit Components. Components: Protein G HaloTag Fusion Protein 02/16/2016 Kit Components Product code G7291 Components: G729 Description Protein G HaloTag Fusion Protein Protein G HaloTag Fusion Protein Sayfa: 1/6 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa: 1/7 1: Ürün ve firma tanımlaması 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Maddenin Kullanımı

Detaylı

ö ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ö ö ğ ç ö ö ç ğ ğ ğ ğ ç ö ö Ü Ş Ç ö ö ö Ş ö ç ğ ğ Ş Ç ğ Ç ç Ş ö ö ö ö ö ç ğ ö ç ö Ş çö ç Ş ğ ğ ğ Ş Ç ğ ö ö ğ ö ö ç ç Ç ğ ğ ğ ö ğ Ö Ş ğ ğ Ş ğ ö ç ğ ö ç ğ ç ç ğ Ş ç ö ö ğ ç ç ğ ç ç ğ ç ç

Detaylı

Ü Ğ Ş Ü Ğ İ ö İ ö öç Ğ ö İ Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö Ğ Ğ «Ü Ş ğ Ü Ş İ ğ İ ğ ğ ğ ö ö ç ç ğ ğ İ ğ Ç ğ ğ Ü Ş İ ğ İ Ç ğ ğ Ç ğ Ü Ş ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ İ ö İ ğ İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ ğ Ü ğ ö ç ö ğ ğ İ ğ İ ç ç ç İ ğ ğ İ ğ İ

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Forest G 302

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Forest G 302 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Karışım : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR) KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH 76448 Durmersheim. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri.

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR) KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH 76448 Durmersheim. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Version 01 Sayfa 1 / 9 1.1 1.2 1.2.1 Gres 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Wagnerstr. 22 / ALMANYA Telefon +49 (0) 72 45 91 92-0 Telefax +49 (0) 72 45 91 92-93

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ C.Ü. İktisdi ve İdri Bilimler Dergisi, Cilt 5, Syı 5 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali ALAN Cumhuriyet Üiversitesi İktisdi ve İdri Bilimler Fkültesi Öğr. Gör.

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: CLAX DURASOFT 5LL1 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS6017 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: CLAX DURASOFT 5LL1 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS6017 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS6017 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX DURASOFT 5LL1 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7631-95-0 231-551-7 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Geçerlilik: A1907-A5907, A1910-A5910, A1911-A5911, A1606-A5606, A1725-A5725, A1505-A5505, A1642-A5642, haricindeki

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd 2 000 Döm içi Ml Alışı 50 000 Alış İd 3 000 Tiri Ml Hs Al Tp 5 000 Tiri Ml Hs Brç Klı 52 000 Yriçi

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

EC numarası 231-072-3 CAS numarası 7429-90-5 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

EC numarası 231-072-3 CAS numarası 7429-90-5 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Versiyon: 1.0 tr hazırlama tarihi: 18.02.2016 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde ve karışımın kimliği Maddenin kimliği Ürün numarası 5577 Tescil numarası (REACH) 1.3

Detaylı

91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.

91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : ANA YIKAMA DETERJANI Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2.

Detaylı

F28-2 BİLGİ FORMU (çubuklar için)

F28-2 BİLGİ FORMU (çubuklar için) 1. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Tanımı Ticari İsmi: KALİBRE - CuZn39Pb3 Madde veya karışımın tanımlı kullanımları Madde / Preparat' ın Uygulama Alanı: Yarı Mamül SDS Tedarikçisi

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA DIS D4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa: 1/6 1: Ürün ve firma tanımlaması 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut değildir. Maddenin Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

2.2 Etiket unsurlarý Özel hazýrlýklar: Ýstek üzerine, profesyonel kullanýmcýlar için güvenlik bilgi levhasý temin edilir.

2.2 Etiket unsurlarý Özel hazýrlýklar: Ýstek üzerine, profesyonel kullanýmcýlar için güvenlik bilgi levhasý temin edilir. Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 15/12/2011, Uyarlamalar 1 1. MADDE/KARIÞIM VE ÞÝRKET/MÜESSESEYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1.1 Ürün belirleyici Preparatlarýn tanýmlanmalarý TÝCARÝ ADI: SPM 2022 TÝCARÝ KOD: VESPM2022

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstbul İli (Adlu Güy) Ku Hstl Biliği Gl Sktliği Süyypş Göğüs Hstlıklı V Göğüs Chisi Eğiti V Aştı Hsts Kiysl Mdd Adı Y Yüzy Dzfktı Spy Dzfkt Kl Tblt Mk Sl 05 Alt ch Spy Oxy Pfs sil Chl x Etk Mdd %05 Didsil

Detaylı

Kimyasal yapısı Tanım: Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı.

Kimyasal yapısı Tanım: Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı. Form No: MSDS4748 Sayfa No: 1 / 8 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: TASKI JONTEC BEST F4e Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı:

Detaylı

1907/2006/EC Madde 31 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (26.12.2008-27092) göre hazırlanmıştır. FULLTECH 10W60

1907/2006/EC Madde 31 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (26.12.2008-27092) göre hazırlanmıştır. FULLTECH 10W60 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.Ürün ve F Ürün Adı : Ürün Tanımı : MOTOR YAĞI Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR

Detaylı

KALSİYUM KARBONAT (KALSİT)

KALSİYUM KARBONAT (KALSİT) 1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürünün Adı : KALSİYUM KARBONAT Ürünün Kimyasal Formülü : CaCO 3 Yapı malzemelerinin üretiminde; kimyasal proseslerde; metalürji ve cam Kullanım Alanları : üretiminde;

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 633149-R 1. 0. 0 Ürün Parça Numarasý: 633149 (6 x 400 ml) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien 20, N1324 Lysaker,

Detaylı

933 SİBOP TEMİZLEYİCİ MF93301000AB

933 SİBOP TEMİZLEYİCİ MF93301000AB Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Granülat 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi. 2: Tehlikelerin Tanitimi. Sayfa: 1/6 Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi. 2: Tehlikelerin Tanitimi. Sayfa: 1/6 Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Mal numarası: B-I-TP600 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA CHLOR D4.4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS3350 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA CHLOR D4.4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS3350 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS3350 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA CHLOR D4.4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Jaxpel 405

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Jaxpel 405 01 Sayfa No : 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı Kimyasal Aile : : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Leke çıkartıcı ön daldırma maddesi. 1.3. Firmanın Tanıtımı

Detaylı

91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.

91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin Kullanımı /

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/6 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 816320.5 Ticari adı Silica gel G UV254, 5 kg 1 x 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 593 0553, 593 1507, 593 1569 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Lastik onarım

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR KT-34 L Ürün Tanımı Sebze

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA INOX D7 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA INOX D7 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA INOX D7 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

ENERJİ İLETİMİ DERSİ (DERS NOTLARI) Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

ENERJİ İLETİMİ DERSİ (DERS NOTLARI) Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Fırt Üiversitesi Mühedislik Fkültesi Elektrik - Elektroik Mühedisliği Bölümü ENERJİ İLETİMİ DERSİ (DERS NOTLARI) Hzırly: Arş. Gör. Göky BAYRAK ELAZIĞ-008 İletim Htlrıı Elektriksel Ypısı ) Sürekli Durum:Nomil

Detaylı

1907/2006/EC Madde 31 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (26.12.2008-27092) göre hazırlanmıştır. FULLTECH 0W-40

1907/2006/EC Madde 31 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (26.12.2008-27092) göre hazırlanmıştır. FULLTECH 0W-40 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : MOTOR YAĞI Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax :

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/5 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 91917 Ticari adı Nano NiCdAkkus, 7St. 7 x 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/7 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Günlük Bülten. 19 Nisan 2013. Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor

Günlük Bülten. 19 Nisan 2013. Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor 19 is 2013 Cum Gülük Bülte Hurd rç teşvikide çlışmlr devm ediyor İMKB verileri İMKB 100 83,038.3 Piys Değeri-TÜM ($m) 324,537.0 Hlk Açık Piys Değeri-TÜM ($m) 93,036.0 Gülük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,524.35

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Lopex 670

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Lopex 670 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos D 104

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos D 104 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Sayfa No : 1/5 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Nanyonik : 146340-16-1 EINECS No : 1.2. Madde / Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ALÇIPAN WR+FR Yangına ve Suya Dayanıklı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ALÇIPAN WR+FR Yangına ve Suya Dayanıklı GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ Alçı levha, alçı plaka. Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üniversiteler Mah. 1598.Cad

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67 91/155/EC ve Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR AİRFRESH FANTASTİK

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA BAC D10 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS3356 Sayfa No: 1 / 9

Madde/Müstahzar Adı: SUMA BAC D10 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS3356 Sayfa No: 1 / 9 Form No: MSDS3356 Sayfa No: 1 / 9 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA BAC D10 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

1 GÜVENLİK BİLGİFORMLARI ÜZERİNDE REACH VE CLP TÜZÜKLERİNİN GETİRDİĞİYENİLİKLER Mustafa Cüneyt Gezen Tanım 2 GBF, üretici/ithalatçıların ürettikleri/ithal ettikleri maddelerin/karışımların sağlanım zinciri

Detaylı

125 YÜKSEK ISI MACUNU 100 GR MP12500100AB

125 YÜKSEK ISI MACUNU 100 GR MP12500100AB Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yağlayıcı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU KARGİPS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU KARGİPS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ Kartonpiyer Alçısı. Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üniversiteler Mah. 1598.Cad

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün tanılayıcı CAS - numarası: 112-50-5 EĐNECS - numarası: 203-978-9 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 / 12 1.1. Madde/Karışım kimliği 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ISLAK MENDİL. 2.5. İlave Bilgiler Toksikolojik bilgiler için lütfen kısım 11 e bakın. H- ve EUH- ifadelerinin tam açılımları için kısım 16 ya bakın.

ISLAK MENDİL. 2.5. İlave Bilgiler Toksikolojik bilgiler için lütfen kısım 11 e bakın. H- ve EUH- ifadelerinin tam açılımları için kısım 16 ya bakın. ISLAK MENDİL 01 KARIŞIMIN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1. Karışımın Tanımı: Karışımın Ticari Adı: ISLAK MENDİL 1.2. Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları: Karışımın Kullanımı:

Detaylı