AB nin YENİ SINIFLANDIRMA ETİKETLEME ve AMBALAJLAMA TÜZÜĞÜ (CLP TÜZÜĞÜ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB nin YENİ SINIFLANDIRMA ETİKETLEME ve AMBALAJLAMA TÜZÜĞÜ (CLP TÜZÜĞÜ)"

Transkript

1 AB nin YENİ SINIFLANDIRMA ETİKETLEME ve AMBALAJLAMA TÜZÜĞÜ (CLP TÜZÜĞÜ) Pınar ÖZGÜN Kimya Mühendisi

2 CLP TÜZÜĞÜ (Classification Labelling Packaging) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin 30 Aralık 2008 tarihinde yayımlanmış bulunan CLP Tüzüğü (Classification Labelling and Packaging) 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemenin amacı; 1-İnsan ve çevre sağlığının yüksek seviyede korunması, 2-Maddelerin, karışımların ve eşyaların serbest dolaşımının sağlamasıdır.

3 CLP TÜZÜĞÜ nün YASAL ÇERÇEVESİ CLP Tüzüğü Birleşmiş Milletler, Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumluluk Sistemi ne uygun bir çalışma olarak üç ana direktifi dayanmaktadır. Bunlar; Tehlikeli Maddeler Direktifi (Dangerous Substances Directive) (67/548/EEC) Tehlikeli Karışımlar Direktifi ( Dangerous Preparations Directive) (1999/45/EC) REACH Tüzüğü Başlık XI (Sınıflandırma & Etiketleme ) dir.

4 GHS ye (Globally Harmonized System) Uyum Madde ve Karışımların sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlanması hakkındaki Avrupa Birliği nin bu yeni (CLP) Tüzüğü, Birleşmiş Milletler in sınıflandırma ve etiketlemedeki Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS) kriterlerine uyum amacıyla hazırlanmıştır. GHS CLP

5 CLP Tüzüğü Uygulanma Bölgesi 27 AB üyesi + Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn

6 Hangi AB-dışı ülkeler GHS yi uygulamaktadır? ABD Kanada Yeni Zelenda Brezilya Çin Filipinler Rusya Japonya Meksika Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika Ülkeleri

7 KÜRESEL UYUMLULUK SİSTEMİ Dünyadaki Durum Uyumlaştırma Aşaması Hazırlık Aşaması Uygulama Aşaması

8 CLP TÜZÜĞÜ KİMLERİ KAPSIYOR? 1) Madde, karışım üretici ve ihracatçıları 2) CLP Tüzüğü Ek I Bölüm 2.1 de belirtilen tanımlamalara uyan belirli patlayıcı ürünlerin üreticileri ve ihracatçıları 3) Alt kullanıcılar (Formülatör ve yeniden ihraç edenler) 4) Distribütörler

9 CLP TÜZÜĞÜ KAPSAMINDA OLMAYANLAR 1) Radyoaktif madde ve karışımlar 2) İzole olmayan ara ürünler 3) Gümrük kontrolünde olan madde ve karışımlar 4) Atık ürünler 5) İlaçlar ve veteriner ilaçları 6) Kozmetikler 7) Tıbbi cihazlar 8) Gıda (katkı maddeleri ve aromalar dahil) 9) Hayvan yemleri (katkı maddeleri dahil) 10) Ar-Ge kapsamındaki madde ve karışımlar 11) Savunma adı altında Üye Ülkelerde muaf tutulan madde ve karışımlar 12) Nakliye edilen tehlikeli mallar

10 CLP Tüzüğü nde neden tonaj eşiği yoktur? Üretilen veya ithal edilen madde ve karışımların tonajına bakılmaksızın kimyasal madde ve karışımları kullanan tüketicilerin uyarılması ve korunması amacıyla, ne CLP Tüzüğü ne de REACH Tüzüğü ndeki daha önceki yasal düzenlemelerde, sınıflandırma ve etiketleme için bir tonaj eşiği bulunmaz.

11 CLP TÜZÜĞÜ ve EŞYA Bir Eşya üreticisi ya da ihracatçısı iseniz; REACH Madde 7 ve 9 a göre kayıt ya da bildirime tabi ise eşyanın içerdiği maddeleri yine de sınıflandırmanız gerekmektedir. Madde 7 - Eşya içindeki maddenin kayıt ve bildirim koşulları Madde 9 - Ürün ve sürece yönelik Ar & Ge (PPORD) amaçlı kullanılan eşya içindeki madde

12 1. Tasarlanan salınım varsa.. (REACH-Madde 7.1 ve 7.5) 2. Eşya, içinde bir madde ya da karışım taşıyan bir konteynır ya da taşıyıcı materyal ise...

13 TASARLANAN SALINIM / Örnekler Eşyanın belirli bir işlevini yerine getirebilmesi için bir maddenin/müstahzarın eşyadan normal ve öngörülebilir kullanım esnasında salınımı istenmeli Kokulu oyuncaklar, kırtasiye ürünleri Losyonlu çorap Kokulu t-shirt (kozmeto-tekstiller) Ayakkabı cila süngeri Kokulu veya losyonlu bebek bezleri

14 reach.immib.org.tr echa.europa.eu

15 CLP(Classification Labelling Packaging) TÜZÜĞÜ CLP Tüzüğü kademeli olarak; Tehlikeli Madde(Dangerous Substances)(67/548/EEC) ve Tehlikeli Karışımlar(Dangerous Preparations)(1999/45/EC) direktiflerinin yerine geçecektir.

16 CLP TÜZÜĞÜ (Maddeler İçin Geçiş Tarihleri) Sınıflandırma Tarih Etiketleme 67/548/EEC Tüzüğün Yürürlüğe Girmesi 67/548/EEC + CLP (İsteğe bağlı) 2009 veya CLP 67/548/EEC ve CLP 1 Aralık 2010 CLP 67/548/EEC ve CLP 1 Aralık 2012 CLP CLP 1 Haziran 2015 CLP

17 CLP TÜZÜĞÜ (Karışımlar İçin Geçiş Tarihleri) Sınıflandırma Tarih Etiketleme 1999/45/EC Tüzüğün Yürürlüğe Girmesi 1999/45/EC + CLP (İsteğe bağlı) 2009 veya CLP 1999/45/EC + CLP 1 Aralık /45/EC veya CLP (İsteğe bağlı) CLP 1 Haziran 2015 CLP CLP 1 Haziran 2017 CLP

18 Başlık I Genel Konular Başlık II Tehlike Sınıflandırması Başlık III Etiketlerde Tehlike İletişimi Başlık IV Ambalajlama Başlık V Maddelerin C&L Uyumlaştırması ve Envanteri Başlık VI Yetkili Otoriteler ve Uygulayıcılar Başlık VII Genel ve Sonuç Hükümleri

19 Ek I Tehlikeli Madde ve Karışımlar için Sınıflandırma ve Etiketleme Gereklilikleri (s.36) Ek II Etiketleme ve Ambalaj için özel kurallar (s.141) Ek III Tehlike İbarelerinin Listesi (s. 146) Ek IV Güvenlik İbarelerinin Listesi (s. 210) Ek V Piktogramlar (s. 325) Ek VI Uyumlaştırılmış Liste (s. 329) Ek VII Sınıflandırmaların Çevrilmesi için Tablo (s.1352) Toplam 1355 sayfa

20 CLP Tüzüğü ile Neler Değişecek? Madde ve Karışımların sınıflandırılması için kullanılacak kriterler Halihazırda kullanılan tüm sınıflandırmalar Tüm kimyasal madde ve karışımların tehlike etiketleri Tüm kimyasal madde ve karışımlar için Güvenlik Bilgi Formları

21 Fiziko-Kimyasal Tehlike Sınıf ve Kategorileri Hazard Class Hazard Class and Cat.Code Hazard Class H.Class &Category Code Unst. Expl. Pyrophoric liquid Pyr. Liq. 1 Expl. 1.1 Pyrophoric solid Pyr. Sol. 1 Expl. 1.2 Self-heating substance or Self-heat. 1 Explosive Expl. 1.3 mixture Self-heat. 2 Expl. 1.4 Substance or mixture which in Water-react. 1 Expl. 1.5 contract with water emits Water-react. 2 Expl. 1.6 flammable gas Water-react. 3 Flammable gas Flam. Gas 1 Ox. Lig. 1 Flam. Gas 2 Oxidising liquid Ox. Lig. 2 Flammable aerosol Flam. Aerosol 1 Ox. Lig. 3 Flam. Aerosol 2 Ox. Sol. 1 Oxidising Gas Ox. Gas 1 Oxidising solid Ox. Sol. 2 Gases under Press. Gas (*) Ox. Sol. 3 pressure Flammable Flam. Lig 1 Org. Perox. A liquid Flam. Lig 2 Organic peroxide Org. Perox. B Flam. Lig 3 Org. Perox.CD Flammable Flam. Sol 1 Org. Perox. EF solid Flam. Sol 2 Org. Perox. G Self-reactive substance or mixture Self-react. A Substance or mixture corrosive to metals DPD,DSD deki Met. Corr. 1 Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF İMMİB REACH ve Self-react. CLP YARDIM G MASASI tehlike sınıfları Explosive Oxydiser Extremely Flammable Highly Flammable Flammable

22 Sağlık Tehlikesi Sınıf ve Kategorileri Hazard Class Category Hazard Class Category Acute toxicity Skin Corrosion/irritation Serious eye Damage/eye irritation Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Corr. 2 Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Specific target organ toxicity single exposure Specific target organ toxicity repeated exposure STOT SE 1 STOT SE 2 STOT SE 3 STOT SE 4 STOT RE 1 STOT RE 2 Aspiration hazard Asp. Tox. 1 Respiratory/skin sensitization Germ cell mutagenicity Carcinogenicity Reproductive toxicity Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact. DSD, DPD deki tehlike sınıf ve kategorileri Very toxic Toxic Harmful Corrosive Irritants Sensitizers Carsinogens Cat. 1,2,3 Mutagens Cat. 1,2,3 Toxic for reproduction Cat. 1,2,3

23 Çevre için Tehlike Sınıfları Hazard Class Hazardous to the aquatic environment Hazardous for the ozone layer Category Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Aquatic Chronic 4 Ozone DSD/DPD de: Dangerous for the environment (N)

24

25 CLP Tüzüğü ile Neler Değişecek? CLP Tüzüğü nün yürürlüğe girmesiyle 7 tehlike sembolünün kullanımı kalkmakta, 9 tehlike sembolü ise kullanılmaya başlanmaktadır.

26 CLP Tüzüğü ile Neler Değişecek? CLP Tüzüğü Karışım (mixture) Piktogram H-ibaresi veya cümleciği P-ibaresi veya cümleciği Uyarı kelimesi / Signal words (Danger and Warning) M-faktör Farklılaştırma (Differentiation) Mevcut AB-direktifleri Müstahzar (preparation) Sembol R-ibaresi S- ibaresi Eş değer ifadesi yok Eş değer ifadesi yok Eş değer ifadesi yok

27 EK III: H-ibareleri Fiziksel zararlar H200: Unstable explosive H201: Explosive; mass explosion hazard H202: Explosive; severe projection hazard H203: Explosive; fire, blast or projection hazard H204: Fire or projection hazard H205: May mass explode in fire H220: Extremely flammable gas....

28 EK IV: P-ibareleri

29 EK V: Tehlike Piktogramları

30 EK Annex 6 / VI Harmonize liste

31 Annex VII EK 7 / Geçiş tablosu

32 Eski Etiket

33

34 CLP TÜZÜĞÜ Etiketleme Örneği 2-METHYL FLAMMALINE Ürün Bilgileri Sembol Açıklamaları 2-METIL FLAMMALINE UNXXXX Güvenlik İbareleri Firma Bilgileri Tehlike İbareleri

35 Türkiye de CLP Tüzüğü nün Uyumlaştırılması Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 1272/2008/EC Sayılı Tüzüğün Türkiye de Uyumlaştırılması Projesi (SEI Projesi) Ocak-Mayıs 2011 Yönetmelik, teknik eğitim, rehber doküman, CLP Ulusal Yardım Masası ÇŞB, 11/12/2013 tarihinde sayılı Resmi Gazete de Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik yayımlamıştır.

36 Türkiye de CLP Tüzüğü nün Uyumlaştırılması https://kimyasallar.csb.gov.tr/

37 BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Zararlı Maddeler ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına İlişkin Genel Hükümler Zararlılık Sınıflandırması Etiket Uygulamaları Ve Zararlılık İletişimi Ambalajlama Maddelerin Sınıflandırılmasının ve Etiketlenmesinin Uyumlaştırılması ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterinin Oluşturulması İşbirliği ve Yardım Masası Genel ve Son Hükümler

38 Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 Ek-10 Ek-11 Zararlı Madde Ve Karışımların Sınıflandırılması Ve Etiketlenmesine İlişkin Koşullar Bazı Maddelerin Ve Karışımların Etiketlenmesi Ve Ambalajlanmasına İlişkin Özel Kurallar Zararlılık İfadeleri Listesi, İlave Zararlılık İfadeleri Ve İlave Etiket Unsurları Önlem İfadelerinin Listesi Zararlılık İşaretleri Bazı Zararlı Maddeler İçin Uyumlaştırılmış Sınıflandırma Ve Etiketleme Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğine Göre Yapılan Sınıflandırmanın Bu Yönetmeliğe Uyarlanmasına İlişkin Çevrim Tablosu Piyasaya Arz Edilmeyen Maddelerin Sınıflandırılma Koşulları Standart Test Rejimlerinin Uyarlanmasına İlişkin Genel Kurallar Halkın Erişimine Sunulacak Bilgiler Zararlılık Değerlendirmeleri Ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma İçin Başvuru Formatı

39 Yönetmelikte, CLP Tüzüğü nde olmayan 4 yeni Ek oluşturulmuştur. Gerekçe: - REACH Tüzüğü nün ülkemizde henüz uyumlaştırılmamış olması, - CLP Tüzüğü nde REACH Tüzüğüne yapılan bazı atıfların, CLP Tüzüğü nün uygulanmasında gerekli olması. Ek-8: Piyasaya Arz Edilmeyen Maddelerin Sınıflandırılma Koşulları Ek-9: Standart Test Rejimlerinin Uyarlanmasına İlişkin Genel Kurallar Ek-10: Halkın Erişimine Sunulacak Bilgiler Ek-11: Zararlılık Değerlendirmeleri Ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma İçin Başvuru Formatı Avrupa Kimyasallar Ajansı : Yetkili Merci (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Gerekçe: Ülkemizin AB üyesi ülke olmaması

40 Yürütücü Kuruluşlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Madde 57) Yetkili Merci: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Madde 4) İlgili Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

41 Test Metotları Hk. Yönetmelik Yayımlanması Avrupa Birliği nin madde ve karışımların zararlılık sınıflarının belirlenmesinde yapılacak testlere ilişkin 440/2008/EC Sayılı Test Yöntemleri Tüzüğünü uyumlaştıran "Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik" tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Yönetmeliğinin revizyonu SEA Yönetmeliği yayımlandıktan sonra, GBF Yönetmeliği SEA Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenecektir.

42 1/6/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen maddeler için, 41 inci madde hükümlerine göre 1/6/2014 ile 1/6/2015 tarihleri arasında bildirimde bulunulacaktır. Yeni yönetmelik kapsamında maddeler için 1 Haziran 2015, karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren yönetmelik usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yapma yükümlülüğü başlayacaktır.

43 Envantere maddenin dâhil edilmesi için internet sayfasında yer alan formatta aşağıdaki bilgiler istenmektedir. * İmalatcı/İthalatcı Adı, adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi. * Temas kişisi. * Üretim yerinin adresi. * Maddenin kimliği. * Maddenin sınıflandırması. * Maddenin, bazı zararlılık sınıflarına veya farklılaşmalara göre sınıflandırılamaması durumunda; veri yokluğu/ verilerin sonuca ulaştırıcı nitelikte olmaması / verilerin yetersiz olması * Uygun durumda, özel konsantrasyon sınır değerleri veya M-katsayıları ile birlikte Ek-11 in ilgili bölümlerine uygun gerekçeler. *Zararlılık işaretleri, uyarı kelimeleri, zararlılık ifadeleri,ilave zararlılık ifadesi.

44 SAE Yönetmeliği Müstahzar (Preparation) Tehlikeli (Dangerous) Tehlike Sınıfı (Danger Category) Tehlike Sembolü (Danger Symbol) Tehlike İşareti(Danger Indication) Risk İbaresi (R) Güvenlik İbaresi (S) - - Ek-2 SEA Yönetmeliği Karışım (Mixture) Zararlı (Hazardous) Zararlılık Sınıfı (Hazard Class) Zararlılık İşareti (Pictogram) - Zararlılık İfadesi (H) Önlem İfadesi (P) Uyarı Kelimesi (Tehlike/Dikkat) Tedarikçi Ek-6 15 Tehlike Sınıfı 27 Zararlılık Sınıfı

45 İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı ve eşya üreticisi: sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama (Madde 6) İmalatçı/ithalatçı: Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine bildirim yapma (Madde 41) İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı: sınıflandırmayı etkileyebilecek yeni bilimsel ve teknik gelişmelerden haberdar olmaları (Madde 17)

46 Tedarikçi: Etiketi güncelleme (Madde 32) Tedarikçi: sınıflandırma bilgilerinin korunması (Madde 49) İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı: uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlemesi teklifi sunma (Madde 38)

47 Madde Ek- 6 Tablo 3.1 de yer alıyor mu? Hayır Madde Ek- 6 Tablo 3.2 de yer alıyor mu? Hayır Evet Evet Uygun şekilde sınıflandırın Çevrim Tablolarını kullanın (Ek 7) Test Metodları yönetmeliği kapsamındaki temel testleri yapın ilave bilgileri toplayın ve Ek- I e göre sınıflandırın

48 Ambalajın kapasitesi Madde 19 da istenen bilgilere ait boyutlar (milimetre cinsinden) Her bir İşaretin boyutu (milimetre cinsinden) Min. 74mm 3 litreyi aşmayan: Mümkünse, en az 52 x 74 En az 10 x 10 Mümkünse en az 16 x 16 Min. 52 mm 3 litreden büyük, ancak, 50 litreyi aşmayan: 50 litreden En az 74 x 105 En az 23 x 23 En az 105 x 148 En az 32 x 32 Zararlılık İşareti Etiketin en az 1/15 büyüklükte büyük, ancak, 500 litreyi aşmayan: 500 litreden büyük: En az 148 x 210 En az 46 x 46

49 Ambalaj normal konumdayken üzerindeki bilgiler yatay olarak okunabilecek şekilde ambalajın bir veya birkaç yüzeyine sıkıca yapıştırılır. Rengi ve sunumu, zararlılık işaretlerinin net olarak görünebileceği şekilde olur. Etiket bilgileri açık ve silinemez biçimde yazılır. Etiket bilgileri ambalaj üzerinde açıkça yer alıyorsa, ayrıca etiket yapıştırılması gerekmez ve etiketler için geçerli olan şartlar, ambalaj üzerinde gösterilen bilgiler üzerinde uygulanır.

50 Etiket Türkçe olmalıdır. Aynı bilgileri içermesi şartıyla ilaveten farklı diller de kullanılabilir. toksik değildir zararsızdır kirletici değildir ekolojiktir gibi ifadeler kullanılmaz. İç ambalajda yer alan etikette en azından zararlılık işaretleri, madde ve karışımın kimliğinde madde veya karışımın tedarikçisinin adı ve telefon numarası yer alır.

51 ALTERNATİF KİMYASAL İSİM BAŞVURUSU Karışımınızda/karışımlarınızda bulunan bir veya birkaç maddenin kimyasal kimliğinin Etiketinizde ve Güvenlik Bilgi Formu nda belirtilmesi ticaretinizi ya da mülkiyet haklarınızın gizliliğini risk altına sokuyorsa; CLP Tüzüğü 24.Maddesi uyarınca Ücrete tabi Alternatif Kimyasal İsim Başvurusu yapılabilir. CLP Ücretler Tüzüğü da yayımlandı. Standard fee EUR (Up to 5 mixtures) Reduced fees for SMEs Reduced fee for medium-sized enterprises EUR Reduced fee for small enterprises EUR Reduced fee for micro enterprises EUR 400

52 Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimi Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri Bütün maddelerin sınıflandırma ve etiket bilgilerinin yer alacağı, halka açık veri tabanı Avrupa Kimyasallar Ajansı

53 REACH Tüzüğü kapsamında - Kayıt edilecek maddeler, 67/548/EEC ye ya da CLP ye göre tehlikeli olarak sınıflandırılan ya da ilgili hallerde müstahzarın tehlikeli olarak sınıflandırılması ile sonuçlanan bir biçimde ya tek başlarına ya da bir müstahzarda piyasaya sürülüp 1999/45/EC de ya da CLP ye göre belirtilen derişim limitlerinin üzerine çıkan maddeler, (Tonaj eşiği yok!) (Madde bazlı yapılacak! )

54 Sınıflandırma Bildiriminde Neler Sunulacak? Bildirim REACH-IT sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Hangi bilgiler bildirilecek? Bildirimi yapan (REACH Ek VI, Bölüm 1) Maddenin tanımı (REACH Ek VI, Bölüm ) CLP Tüzüğü Madde 13 e göre madde ya da karışımın sınıflandırması Sadece bazı tehlike sınıflarında sınıflandırılması yapılmış maddeler için diğer sınıflarda neden yapılamadığına dair gerekçe Spesifik konsantrasyon limitleri ve M-faktörleri. (CLP Tüzüğü Madde 10 a göre) Etiketteki bütünleyici elemanlar.

55 BİLDİRİM NE ZAMAN YAPILACAK? C&L Bildirimi 1 Aralık 2010 dan önce pazara sürülen maddeler 1 Aralık 2010 dan sonra pazara sürülen maddeler En Geç Bildirim Tarihi 3 Ocak 2011 Pazara sürüldükten sonra en geç 1 ay içinde

56 ECHA / Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri

57 ECHA / Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri

58

59 AB Dışındaki Firmalar Bildirimi Nasıl Yapacak? Avrupa Birliği ndeki ithalatçılarından birini bildirim için atayabilir. Bu ithalatçı, REACH kapsamında kayıt amaçları doğrultusunda tayin edilmiş bir Tek Temsilci de olabilir. (Bir Tek Temsilci, ilgili kimyasalların numunelerini AB topraklarına ithal işlemini gerçekleştirerek ithalatçı konumuna gelebilir.)

60 Tedarikçi Zinciri Boyunca Bilgi İletişimi (Güvenlik Bilgi Formları) Tedarik Zinciri Boyunca Bilgi İletişimi Güvenlik Bilgi Formları Alt kullanıcılarla tehlike iletişimi için bilgi aktarımının en temel aracı (REACH Tüzüğü Madde 31, CLP Tüzüğü Madde 57) Güvenlik Bilgi Formları nda CLP Tüzüğü kapsamında belirlenmiş yeni sınıflandırmalar belirtilecektir.

61 Tedarikçi Zinciri Boyunca Bilgi İletişimi (Güvenlik Bilgi Formları) Tehlikeli Madde/Karışım için Teslimat sırasında Tehlikeli olarak sınıflandırılmayan bir karışım için Gaz olmayan karışım, ağırlıkça %1 ve gaz karışımda hacimce %0,2 tehlikeli madde (veya SVHC) içeriyorsa ; Profesyonel kullanıcı talep ederse İşyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değeri bulunan madde

62 Bölüm (2) GBF de Yer Alması Gereken Bilgiler 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, 2. Bileşimi / İçeriği Hakkında Bilgi, 3. Tehlikelerin Tanıtımı 4. İlk Yardım Tedbirleri, 5. Yangınla Mücadele Tedbirleri, 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler, 7. Elleçleme ve Depolama, 8. Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma, 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, 10. Kararlılık ve Tepkime, 11. Toksikolojik Bilgi, 12. Ekolojik Bilgi, 13. Bertaraf Bilgileri, 14. Taşımacılık Bilgileri, 15. Mevzuat Bilgileri, 16. Diğer Bilgiler.

63 Güvenlik Bilgi Formları nda REACH/CLP ile Gelen Temel Değişiklikler İlk başlık altına ilgili kişinin e-posta adresi (1.bölüm) Piyasaya sürüldüğü AB ülkesinin resmi dilinde olmalı REACH kayıt numaraları (son 4 rakam **** şeklinde) 1.böl Maruziyet senaryosu, Güvenlik Bilgi Formu na eklenmeli. (ekli GBF, extended-sds)

64 TÜRKİYE deki Durum Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 11/12/2013 Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (R.G.11/07/1993 Sayı:21634 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 26/12/2008 Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik 26/12/2008 Güvenlik Bilgi Formu Tebliği (R.G.11/03/ Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 26/12/2008

65 Güvenlik Bilgi Formları GBF de yer alacak bilgilerin temin edilememesi durumunda; başlık ve alt başlıklar hakkındaki bilgiler boş bırakılamaz, bilgilerin temin edilememesine ilişkin gerekçeler ilişkisi yok, uygulaması yok ve özel hüküm yok gibi ifadelerle belirtilir. Güvenlik Bilgi Formu, Türkçe hazırlanır.

66 TÜRKİYE deki Durum Güvenlik Bilgi Formları, Güvenlik Bilgi Formları nın hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.

67 TÜRKİYE deki Durum

68 TÜRKİYE de Güvenlik Bilgi Formlarının Dağıtımı Esasları üretici, ithalatçı veya dağıtıcı Elektronik / yazılı profesyonel kullanıcı GBFler, ayrıca, adresindeki «Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi» üzerinden Bakanlığa iletilir.

69 WEB SİTESİ EĞİTİMLER BASIN DUYURULARI

70

71

72

73 Avrupa Kimyasallar Ajansı nın CLP Rehber Dokümanları Sınıflandırma ve Etiketlendirme Bildirimi Teknik Rehberi (Guidance on Classification and Labelling notification) Henüz yayımlanmamıştır.

74 CLP Teknik Rehberleri Türkçeye çevrildi.

75 CLP Soru Cevap Kitapçığı Türkçeye çevrildi

76 Sıkça Sorulan Sorular Türkçeye çevrildi

77 Aylık Bülten

78 Avrupa Komisyonu nun CLP Sayfası

79 CLP Tüzüğü ile Yeni Sınıflandırma Gereklilikleri Maden cevheri, konsantrelerinin ve alaşımların sınıflandırılması

80 Yardımcı Programlar GHS Çeviri Programı

81 Faydalı Linkler REACH ve CLP İMMİB Yardım Masası Web Sitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Web Sitesi Avrupa Kimyasallar Ajansı Resmi Web Sitesi Reach Yardım Programı REACH Navigator

82 Faydalı Linkler (Sanayi Örgütlenmeleri) CEFIC DUCC- Downstream Users of Chemicals Co-ordination group AISE Temizlik Malzemeleri Birliği CEPE Boya Sanayicileri Birliği (SDS Guide ve Phrase Catalogue)

83 TEŞEKKÜRLER SORULAR? Tel: Fax:

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204

13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204 13 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

III/2872E.509. R. Gazete No. 29204 R.G. Tarihi: 13.12.2014. ZARARLI MADDELER VE KARIġIMLARA ĠLĠġKĠN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

III/2872E.509. R. Gazete No. 29204 R.G. Tarihi: 13.12.2014. ZARARLI MADDELER VE KARIġIMLARA ĠLĠġKĠN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK III/2872E.509 R. Gazete No. 29204 R.G. Tarihi: 13.12.2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ZARARLI MADDELER VE KARIġIMLARA ĠLĠġKĠN GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında TASLAK Yönetmelik

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında TASLAK Yönetmelik Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında TASLAK Yönetmelik 17 Haziran 2014, İSTANBUL İMMİB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Işıl ORHAN

Detaylı

KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER

KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL GÜVENLİĞİ VE MUAFİYETLER KİMYASALLAR YASA TASARISI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Madde 2. Madde 3. Madde 4. Madde 5. Tefsir Amaç Kapsam Güvenli Elleçleme ilkesi İKİNCİ KISIM GÜVENLİ KULLANIM, KİMYASAL

Detaylı

YÖNETMELİK. g) 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamına giren ürünler,

YÖNETMELİK. g) 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamına giren ürünler, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 08-09 OCAK 2009 Ankara, Türkiye KİMYASALLAR YÖNETİMİ, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN FAALİYETLER

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KARGO TÜRLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KARGO TÜRLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KARGO TÜRLERİ ANKARA MART 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER i A KOD 840 ALAN Ulaştırma

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan ve çevre sağlığının azami düzeyde korunmasını

Detaylı

- Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri

- Dağıtıcı ve İşletme Müdürünün Yükümlülükleri TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ ÖNSÖZ Sanayi kimyasallarının yönetimi üzerine Bakanlığımızca hazırlanan Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği ilk kez 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634

Detaylı

Kimyasal Ürünlerin Yönetimi nde

Kimyasal Ürünlerin Yönetimi nde Kimyasal Ürünlerin Yönetimi nde Yasal Mevzuat Kapsamındaki Uygulamalar Yapılması Gereken Bildirimler Dr. Hilal KINLI RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. 1 ĐÇERĐK

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Özet Bir firmanın ürünlerinin tercih sebeplerinin başında profesyonel olarak yapılan etiketleme sistemi gelmektedir. Bu şekilde tüketicinin tüketim amacına en

Detaylı

GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKİ METİNLERDE TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLUYLA TAŞINMASINDA ROL ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUATIN KARŞILAŞTIRILMASI GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 221 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ

23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21634 TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ (1) 1) Yönetmeliğin adı "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinin" iken 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Madde 1 - (Değişik madde: 20/04/2001-24379 s. R.G. Yön/2.md.)

Madde 1 - (Değişik madde: 20/04/2001-24379 s. R.G. Yön/2.md.) TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ Çevre Bakanlığı Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1993 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 21634 20/04/2001 tarih ve 24379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65 Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde Eurohorizons Danışmanlık firmasına hazırlatılmıştır. Bu broşürde yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 89 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı