MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SITKI KOÇMAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK YILI İNGİLİZCE/ALMANCA/TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SITKI KOÇMAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE/ALMANCA/TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI"

Transkript

1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SITKI KOÇMAN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK YILI İNGİLİZCE/ALMANCA/TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ EL KİTABI I

2 İÇİNDEKİLER Sayfa I. MİSYON VE VİZYON 1 II. YÖNETMELİK 2 III EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 9 IV. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 11 V. ALMANCA HAZIRLIK PROGRAMI 24 VI. TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI 33 VII. SIKÇA SORULAN SORULAR 40 VIII. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 50 II

3 Sevgili Öğrenciler, Uzun ve yorucu bir çalışma sonunda bilginin sevgiyle kucaklaştığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ni kazandınız. Bu başarınızdan dolayı sizleri yürekten kutlarım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak temel hedefimiz, kişisel ve sosyal gelişiminiz için bütün imkânları sunarak sizleri en üstün akademik standartlarda yetiştirmektir. Sizlerin, kendine güvenen, yenilikçi ve sosyal sorumluluk sahibi mezunlar olarak iş hayatına atılarak ülkemizin geleceğinde önemli roller üstlenmenizi hedefliyoruz. Ayrıca millî değerlerimize bağlı, dünyayı iyi bilen, çağımızı anlayan, kavrayan bilinçli mezunlar olmanızı istiyoruz. Bütün bunlar için iyi bir yabancı dil bilgisi gereklidir. Okulda öğrendiğiniz yabancı dil, mezuniyet sonrasında istihdam edilme imkânlarınızı da doğrudan etkileyecektir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak sizlerin bu hedeflere ulaşmanızda bütün eğitim imkânlarını sunmayı temel görev olarak kabul ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hazırlık okulunda ve eğitim hayatınızda üstün başarılar diliyorum. Prof. Dr. Mansur HARMANDAR Rektör III

4 Sevgili Öğrencilerimiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu, tarihinde kurulmuştur. Okulumuz, Üniversitemizin İngilizce eğitim veren Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi İngilizce ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri, Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İİBF Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi öğrencilerine zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi ve yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe hazırlık eğitimi vermektedir. Bunun yanı sıra üniversitemizin diğer bölümlerinin ortak zorunlu yabancı dil dersleri de Yüksekokulumuz tarafından verilmektedir. Okulumuz, kurulduğu günden bu yana öğrencilerimizin üniversite eğitiminde ve günlük yaşamlarında yabancı dili etkili biçimde kullanabilmelerini ve iş hayatlarında da kariyerlerine katkı sağlayacak bir eğitimi sunmayı ilke edinmiştir. Yüksekokulumuz, kendi alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla başarı odaklı bir eğitim vermekte olup tüm öğrencilerimizin başarı düzeylerine göre kurlara ayırıp seviyelerine göre eğitim sunmaktadır. Küreselleşen dünyada yabancı dilin önemi ve değeri tartışılmayacak kadar açıktır. Üniversitemiz her geçen gün hızlı bir şekilde uluslararasılaşırken bu sürecin en büyük sorumluluk görevini de okulumuz üstlenmiştir. Yabancı dil yetkinliğinin diplomanız kadar değerli olduğuna inandığımız için hepinizin yabancı dil bilgisine sahip olmanızı yürekten arzuluyoruz. Bu kitapçık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu'nda (SKYDYO) geçireceğiniz bir yıl boyunca size yardımcı olacak bilgiler içermektedir. Kitapçığı dikkatlice okuduktan sonra daha fazla bilgi için öğretim elemanlarından ve SKYDYO İdaresi'nden bilgi alabilirsiniz. Bu bir yıl içinde yapacağınız her bir ders ve düzenli günlük çalışmalar başarınız için çok önemlidir. İlk günden itibaren düzenli çalışmak başarınıza büyük katkı sağlayacaktır. Aksi takdirde geriye dönmeniz ve eksiklerinizi kapatmanız çok zor olur. Bunun için bir çalışma programı hazırlamanızı, derslerde öğrendiklerinizi düzenli olarak tekrarlamanızı ve ödevlerinizi muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Sevgili Öğrencilerimiz, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda geçireceğiniz bir yıl boyunca ve öğrenim hayatınızda başarılar dilerim. Prof. Dr. Ali AKAR Müdür 4

5 I. MİSYON VE VİZYON MİSYON: Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizin saptadığı yabancı dil politikası doğrultusunda, nitelikli yabancı dil eğitim-öğretimi yürüterek öğrencilerin, mesleki yaşamlarında, akademik çalışmalarını sürdürmede, ilgili dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmelerine, yabancı dil bilgisi ve becerilerini geliştirmelerine ve bağımsız dil öğrenmelerine olanak sağlayacak stratejileri kazandırmayı amaç edinir. VİZYON: Avrupa Konseyinin Yabancı Diller Öğrenimi-Öğretimi Ortak Ölçütleri çerçevesinde, yabancı dil(ler) öğretimi vererek, yetkin akademik/idari kadrosu, güncel teknik donanımı, uygun fiziki yapılanması ile yabancı dil öğretiminde toplam kaliteyi yakalayarak, ülkenin eğitim düzeyi yüksek Yabancı Diller Yüksekokullarından birisi olmak. 5

6 II. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (1) Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; (Değişik ibare:rg-10/4/ ) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü yabancı dil hazırlık programları ile diğer yabancı dil derslerinin eğitimi-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen: a) A1, A2, B1, B2, C1, C2: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ifade edilen dil seviyelerini, b) Ara sınavlar: Yabancı dil hazırlık programı süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde Yüksekokul Kurulunun belirlediği sayıda dönem içinde yapılan sınavları, c) İleri yabancı dil dersleri: Yabancı dil hazırlık programını başarmış veya muaf tutulmuş ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitimleri boyunca seçmeli olarak verilen dersleri, ç) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre uygulanan İngilizce, Fransızca, Almanca ya da Senato tarafından belirlenen diğer yabancı dil derslerini, d) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: Öğrencilerin ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için girebildikleri sınavı, e) Rektör: (Değişik ibare: RG-10/4/ ) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 6

7 Rektörünü, f) Senato: (Değişik ibare: RG-10/4/ ) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu, g) Seviye tespit sınavı: Yabancı dil hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ve sınıflarını belirlemeye yönelik sınavı, ğ) Üniversite: (Değişik ibare: RG-10/4/ ) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini, h) Yabancı dil hazırlık programı: Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini, ı) Yeterlik sınavı: Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık programına dâhil olan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programından muaf olmaları ve/veya hazırlık programını başarıyla tamamlamış olmaları için girmek zorunda oldukları sınavı, i) Yönetim Kurulu: Yüksekokulun Yönetim Kurulunu, j) Yüksekokul: (Değişik ibare: RG-10/4/ ) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulunu, k) Yüksekokul Kurulu: Yüksekokulun Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretimiyle İlgili Esaslar Derslerin programlanması MADDE 4 (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; 4/12/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine göre programlanır ve uygulanır. Yabancı dil seçimi ve ders kayıtları MADDE 5 (1) Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırırken ortak zorunlu yabancı dil derslerinden birini seçerler; seçtikleri dersin ortaöğretimde aldıkları yabancı dil dersi olması koşulu aranmaz. (2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden birinden muaf olmuş veya bu dersleri almış 7

8 ve başarılı olmuş öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda farklı ortak zorunlu yabancı dil derslerini seçmeli olarak alabilirler. Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet MADDE 6 (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. (2) (Değişik:RG-10/2/ ) Bu sınava, eğitim-öğretimini tamamen veya kısmen yabancı dilde yapan bölüm öğrencileri dışında kalan isteğe bağlı hazırlık programından ve söz konusu derslerden başarısız olan öğrenciler girebilir. (3) Sınava girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birimlere başvururlar. Bu öğrencilerin isimleri Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. (4) Yabancı dil hazırlık programını başaran öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. (5) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve seviyesi belirlenen; ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından B1 seviyesinde başarılı olduklarını belgeleyenler, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri sınav ve değerlendirme esasları MADDE 7 (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınav ve değerlendirmesinde; 27/8/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan (Değişik ibare:rg- 10/4/ ) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır. Mesleki yabancı dil dersleri MADDE 8 (1) Ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden, güz ve bahar yarıyıllarında verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerinden başarısız olanlar, mesleki yabancı dil derslerini alamazlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarla İlgili Esaslar Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi MADDE 9 (1) Eğitim-öğretimi kısmen veya tamamen bir yabancı dilde yapan bölüm/program öğrencileri B2 seviyesinde zorunlu, bu bölüm ve programlar dışında kalan ve 8

9 merkezi yerleştirme kılavuzunda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının bulunduğu belirtilen bölüm ve program öğrencileri B1 seviyesinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. (2) Birimlerde hangi dilde/dillerde isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık eğitimi yapılacağı, ilgili birim kurulunun önerisi ve Yüksekokul Kurulunun görüşü alınarak Senatonun onayına sunulur. (3) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programı uygulayacak bölüm/programlara tahsis edilecek öğrenci kontenjanları, Senato tarafından belirlenir. (4) Hazırlık programlarına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez. Eğitim-öğretim süresi MADDE 10 (1) Yabancı dil hazırlık programlarında eğitim-öğretim süresi her bir yabancı dil hazırlık programı için iki yarıyıldır. Bu süre bir akademik yılda otuz haftadan az olamaz. Hazırlık programına başvuru ve kabul MADDE 11 (1) Hazırlık sınıfları için başvuru takvimi ve koşulları eğitim-öğretim yılı başında duyurulur. Başvurular, Üniversiteye kesin kayıt işlemleri sırasında öğrencilerin kayıtlı olduğu birimlerde yapılır. Öğrenciler, kayıt anında seviye tespit sınavına giriş belgesi alırlar. İlgili birimlerde oluşan aday listeleri Yüksekokula bildirilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı alan bölüm/program öğrencilerinin kesin kayıtları kontenjan dahilinde Yüksekokul tarafından, zorunlu yabancı dil hazırlık programı alan bölüm/program kayıtları ise ilgili birimler tarafından yapılır. Seviye tespit sınavı MADDE 12 (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve hazırlık programına devam etmek veya bu programdan muaf olmak isteyen öğrenciler seviye tespit sınavına girerler. (2) Seviye tespit sınavının tarihi Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Seviye tespit sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez. (3) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden seviye tespit sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç seviyesinden başlarlar. (4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine kabul edilecek öğrencilerden seviye tespit sınavına girmeyenler hazırlık programına kabul edilmezler. (5) (Değişik:RG-10/2/ ) Seviye tespit sınavında 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler, hazırlık programı yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. 9

10 Yabancı dil hazırlık programına, seviye tespit sınavından 69 ve altında puan alan ve yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, seviye tespit sınavında aldıkları puana göre ileri seviye, orta seviye veya başlangıç seviyesi gruplarından birine yerleştirilirler. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı dil hazırlık programı bulunan birimlere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet esasları MADDE 13 (1) Yabancı dil hazırlık programı bulunan birimlere ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden; a) (Değişik:RG-10/2/ ) Eğitim-öğretim yılı başında girdiği seviyede yapılan yeterlik sınavında 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar. b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve seviyesi belirlenen; ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından başarılı olduklarını belgeleyenler, yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf olurlar. (2) Daha önceki öğreniminde yabancı dil hazırlık programını başararak yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen veya merkezi yerleştirme sistemi ile Üniversiteye yeniden yerleşen ve kaydolan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programı muafiyet durumları Yönetim Kurulunca karara bağlanır. (3) Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan ve yeterlik sınavında başarısız olan zorunlu yabancı dil hazırlık programına tabi öğrenciler yabancı dil hazırlık programlarına devam ederler. Seviyeler arası geçiş MADDE 14 (1) Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde başarı durumlarına göre alt ve üst seviye gruplarına, ilgili öğretim elemanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla geçebilirler. Yabancı diller hazırlık programı başarı durumu MADDE 15 (Değişik:RG-10/2/ ) (1) Yabancı dil hazırlık programlarında yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin yılsonu başarı notunun hesaplanması için yılsonunda yapılan yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. (2) Bir eğitim-öğretim yılı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, programı başarı ile tamamlamış sayılmaları için yıl içi toplam başarı puanının %40 ı ile yılsonunda yapılan yeterlik sınavının %60 ının toplamının 100 üzerinden 60 ve üzerinde olması gerekir. Yabancı diller hazırlık programı başarısızlık durumu 10

11 MADDE 16 (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı ikinci yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek takip eden dönemlerde uygulanacak yeterlik sınavlarına girme hakkına sahiptirler. Bu durumdakiler, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statülerine devam ederler. (2) Zorunlu yabancı dil hazırlık programında başarısız olan öğrencilere; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Devam zorunluluğu MADDE 17 (Değişik:RG-10/2/ ) (1) Öğrenciler, hazırlık programındaki derslerin en az %85 ine devam etmek zorundadır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler mazeretleri kabul edilmiş olsa dahi başarısız sayılırlar ve derslere devam edemezler. Bu öğrencilerin durumları, Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili birimlere bildirilir. Bu öğrenciler aynı eğitim-öğretim yılı içinde yapılan sınavlara ve yılsonunda yapılacak olan yeterlik sınavına katılamazlar. (2) Devamsızlık durumlarına itiraz ilan tarihinden itibaren iki gündür. Ara sınavlar MADDE 18 (1) Hazırlık eğitim-öğretimi süresince, ara sınavlar, bunlara ait mazeret sınavları ile kısa süreli sınavlar yapılır. Ara sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların yapılış biçimi ve sayısı Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenerek sınavdan en az bir hafta önce ilan edilir. Yeterlik sınavı MADDE 19 (Değişik:RG-10/2/ ) (1) Yeterlik sınavları; isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık programı alan birim öğrencilerine uygulanır. (2) Yeterlik sınavlarının tarihleri, Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır ve her yıl akademik takvimde belirtilir. Yeterlik sınavları, güz yarıyılı başında, bahar yarıyılı başında ve sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. Bu sınavlardan; a) Güz yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına, Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran, daha önceki yıllarda hazırlık programından başarısız olan ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrenciler girebilirler. b) Bahar yarıyılı başında yapılan sınava, daha önceki yıllarda zorunlu hazırlık 11

12 programından başarısız olanlar ile lisansüstü öğrencileri girebilirler. c) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına, hazırlık programına devam etmekte olup devam şartını yerine getiren, daha önceki yıllarda hazırlık programından başarısız olan öğrenciler girebilirler. (3) Bu sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Yeterlik sınavı, Yüksekokul Müdürlüğünce düzenlenir. İleri yabancı dil dersleri MADDE 20 (1) Yüksekokul Kurulu tarafından, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında başarılı olan öğrencilere, seçmeli ve ön koşullu ileri yabancı dil derslerinin açılması Senatoya önerilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı MADDE 21 (1) Merkezi yerleştirme kılavuzunda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının bulunduğu belirtilen bölüm ve programlara kabul edilen öğrenciler bu kapsama girerler. (2) Programı başarı ile tamamlayamayan öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm/programlarda öğrenimlerine devam edebilirler; ancak, bu öğrenciler kendi bölüm/programlarında öğrenimlerine devam ederken Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen dersleri alamazlar. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 22 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, (Değişik ibare:rg- 10/4/ ) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 27/8/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan (Değişik ibare:rg-10/4/ ) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 23 (1) 12/3/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 12

13 Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 24 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:rg-10/4/ ) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür. (1) Bu yönetmeliğin adı Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği iken 10/4/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1/6/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 10/4/ /2/ III EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Yabancı Dil Hazırlık Programı Başvuruları ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Kesin Kayıtları İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Başvuruları - Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Kesin Kayıtları İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha önceki Yıllarda Başarısız Olan Öğrencilerin Yeterlik Sınavı Başvuruları Eylül Eylül

14 İlk Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Alm. Fr. İng. Rusça) Muafiyet Sınavı Başvuruları Lisansüstü Öğrencilerinin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Başvuruları Kayıt Yenileyen Öğrencilerin Ortak Zorunlu Yabancı Dil(Alm. Fr. İng. Rusça) Muafiyet Sınavı Başvuruları Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (İng./Alm.) Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Türk.) Eğitim-Öğretiminin Tamamen veya Kısmen Yabancı Dilde (İngilizce-Almanca) Yürütüldüğü Programlar İçin Yeterlik Sınavı Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül 2014 Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe Yeterlilik Sınavı 11 Eylül 2014 İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı 10 Eylül 2014 İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Asıl Aday 11 Eylül 2014 Kayıtları Kontenjan Dahilinde İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık 12 Eylül 2014 Programı Yedek Aday Kayıtları Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Alm. Fr. İng. Rusça) 17 Eylül 2014 Muafiyet Sınavı Güz Yarıyılı Derslerinin Başlaması 22 Eylül Haftalık Eğitim-Öğretim 22 Eylül-03 Ekim Ara Tatil (1 hafta) Ekim Haftalık Eğitim-Öğretim 13 Ekim Ocak 2015 Güz Yarıyılı Derslerinin Sonu 16 Ocak Ara Tatil (3 hafta) 19 Ocak -6 Şubat 2015 Lisansüstü Öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Ocak 2015 Başvuruları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarından Daha 05 Şubat 2015 Önceki Yıllarda Başarısız Olan Öğrenciler İle Lisansüstü Öğrencileri İçin Yeterlilik Sınavı Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlaması 09 Şubat Haftalık Eğitim-Öğretim 09 Şubat-03 Nisan Ara Tatil (1 hafta) Nisan Haftalık Eğitim-Öğretim 13 Nisan-5 Haziran 2015 İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha Haziran 2015 önceki Yıllarda Başarısız Olan Öğrencilerin Yeterlik Sınavı Başvuruları Bahar Yarıyılı Derslerinin Sonu 05 Haziran

15 Yabancı Dil Hazırlık Programı B1-B2 Yeterlik Sınavı 11 Haziran 2015 IV. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI A. Akış Şemaları B2 BEGINNER DÜZEY AKIŞ ŞEMASI 1. DÖNEM Öğrenim Süresi : 16 Hafta Haftalık Ders Saati : 30 Kaynaklar : Speak Out Beginner SB & WB Speak Out Elementary SB & WB / Pre-Int. SB & WB Değerlendirme : 2 Başarı Sınavı /3 Dilin Kullanımı Sınavı / 5 Yazma Portfoyü / 3 Kelime Sınavı/ Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi II. DÖNEM Öğrenim Süresi : 16 Hafta Haftalık Ders Saati : 30 Kaynaklar : Speak Out Pre-Int. SB & WB / Int. SB & WB Değerlendirme : 2 Başarı Sınavı /3 Dilin Kullanımı Sınavı / 6 Yazma Portfoyü / 3 Kelime Sınavı/ 1 Konuşma Sınavı/ Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi 1 Proje Çalışması B2 YETERLİK SINAVI İÇİN ÖN KOŞULLAR 4 Başarı Sınavı & 1Konuşma Sınavı : %45 6 Dilin Kullanımı Sınavı : %15 6 Kelime Sınavı : %15 11 Yazma Portföyü : %10 Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi : %10 Proje Çalışması (II. dönem) : %5 Geçme Koşulları: B2 YETERLİK SINAVI 15

16 Yıl içi toplam başarı puanının %40 ı ve yıl sonunda B2 düzeyinde yapılan Yeterlik Sınavının % 60 ının toplamı 60 ve üzeri olanlar Yeterlik Sınavından en az 50 almak koşuluyla başarılı sayılır. B2 ELEMENTARY DÜZEY AKIŞ ŞEMASI 1. DÖNEM Öğrenim Süresi : 16 Hafta Haftalık Ders Saati: 28 Kaynaklar : Speakout Elementary SB & WB / Pre-Int. SB & WB Değerlendirme : 2 Başarı Sınavı /3 Dilin Kullanımı Sınavı / 8 Yazma Portföyü / 3 Kelime sınavı/ Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi 2. DÖNEM Öğrenim Süresi : 16 Hafta Haftalık Ders Saati : 28 Kaynaklar : Speakout Pre-Int SB & WB / Int. SB & WB Değerlendirme : 2 Başarı Sınavı / 1 Konuşma Sınavı /3 Dilin Kullanımı Sınavı 4 Yazma Portföyü / 3 Kelime sınavı / Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi / 1 Proje çalışması B2 YETERLİK SINAVI İÇİN ÖN KOŞULLAR 4 Başarı Sınavı ve 1Konuşma Sınavı: :% 45 6 Dilin Kullanımı Sınavı : %15 6 Kelime sınavı : %15 12 Yazma Portföyü : % 10 Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi : %10 Proje çalışması (II. dönem) : %5 B2 YETERLİK SINAVI Geçme Koşulları: Yıl içi toplam başarı puanının %40 ı ve yılsonunda B2 düzeyinde yapılan Yeterlik Sınavının % 60 ının toplamı 60 ve üzeri olanlar Yeterlik Sınavından en az 50 almak koşuluyla başarılı sayılır. 16

17 B2 PRE-INTERMEDIATE DÜZEY AKIŞ ŞEMASI 1. DÖNEM Öğrenim Süresi : 16 Hafta Haftalık Ders Saati: 20 Kaynaklar : Speakout Pre-Int/Int SB & WB Değerlendirme : 2 Başarı Sınavı / 3 Dilin Kullanımı Sınavı/ 7 Yazma Portföyü / 3 Kelime sınavı / Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi II. DÖNEM Öğrenim Süresi : 16 Hafta Haftalık Ders Saati: 20 Kaynaklar : Speakout Int. SB & WB Değerlendirme : 2 Başarı Sınavı / 1 Konuşma Sınavı / 3 Dilin Kullanımı Sınavı / 5 Yazma Portföyü / 3 Kelime sınavı / Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi / 1 Proje Çalışması B2 YETERLİK SINAVI İÇİN ÖN KOŞULLAR 4 Başarı Sınavı ve 1Konuşma Sınavı : %45 6 Dilin Kullanımı Sınavı : %15 6 Kelime sınavı : %15 13 Yazma Portföyü : %10 Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi : %10 Proje Çalışması (II. dönem) : %5 B2 YETERLİK SINAVI Geçme Koşulları: Yıl içi toplam başarı puanının %40 ı ve yılsonunda B2 düzeyinde yapılan yeterlik sınavının % 60 ının toplamı 60 ve üzeri olanlar yeterlik sınavından en az 50 almak koşuluyla başarılı sayılır. 17

18 B1 BEGINNER DÜZEY AKIŞ ŞEMASI 1. DÖNEM Öğrenim Süresi : 16 Hafta Haftalık Ders Saati : 24 Kaynaklar : Speak Out Starter SB & WB Speak Out Elementary SB & WB Değerlendirme : 2 Başarı Sınavı /3 Dilin Kullanımı Sınavı / 5 Yazma Portföyü / 3 Kelime Sınavı/ Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi II. DÖNEM Öğrenim Süresi : 16 Hafta Haftalık Ders Saati : 24 Kaynaklar : Speak Out Elementary SB & WB / Pre-Int. SB & WB Speak Out Pre-Int. SB & WB Değerlendirme : 2 Başarı Sınavı/ /3 Dilin Kullanımı Sınavı /1 Konuşma Sınavı/ 5 Yazma Portföyü / 3 Kelime Sınavı / Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi B1 YIL İÇİ DEĞERLENDİRME ARAÇLARI 4 Başarı Sınavı &1 Konuşma Sınavı : %50 6 Dilin Kullanımı Sınavı : %15 6 Kelime Sınavı : %15 10 Yazma Portföyü : %10 Sınıf İçi Değerlendirme : %10 B2 YETERLİK SINAVI Geçme Koşulları: Yıl içi toplam başarı puanının %40 ı ve yıl sonunda B1 düzeyinde yapılan Yeterlik Sınavının % 60 ının toplamı 60 ve üzeri olanlar Yeterlik Sınavından en az 50 almak koşuluyla başarılı sayılır. 18

19 B. Ders ve Sınav İçerikleri / Uygulamaları i. Ders İçerikleri / Uygulamaları 1. Tanım: Temel Ders (Main Course) bir akademik yıl boyunca seviyeye göre haftada 26 ile 30 saat arası yapılır. Bu dersin amacı öğrencilerin hedef dilin tüm becerilerine (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) sahip olabilmeleri için gerekli stratejileri, başlangıç / orta başlangıç düzeyde dilbilgisi yapılarını, kelime ve kalıplarını vermek ve böylelikle öğrencilerin bu becerileri pekiştirmelerini ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. 2. İçerik ve İşleyiş: Temel Ders (Main Course) en az 2 en çok 4 öğretim elemanı tarafından yürütülür. Bu ders için başlangıç / orta başlangıç düzeyde bir öğretim materyali seçilir. Kullanılan ders kitabıyla öğrenciler, farklı türde konular içeren üniteleri takip ederek, hedef dilin dil bilgisi yapılarına, ünite konularına paralel okuma metinlerine, yazma alıştırmalarına ve konuşma aktivitelerine maruz kalırlar. Derste okutulan kitap, kitaba ait alıştırma kitabı ve öğretim elemanlarının uygun gördükleri dilbilgisi kitabı ve ek materyallerle desteklenmektedir. 3. Proje Çalışması (Project Work): 2. dönemde 1 kez uygulanır. Yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı %5 dir. Bu uygulamada öğrenciler derse giren öğretim elemanlarından biriyle beraber çalışırlar. Birlikte karar verdikleri bir konuda bireysel olarak ya da iki veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde belirlenen kriterler dahilinde afiş, broşür/kitapçık, slayt sunumu hazırlanarak veya anket uygulanarak yapılan bir çalışmadır. B1 düzeyinde eğitim alan öğrenciler proje çalışması yürütmez. PROJE ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN Sürecin Değerlendirilmesi 30 Sunulacak konunun zamanında seçilmesi ve öğretim elemanının bilgilendirilmesi 5 Belli zamanlarda öğretim elemanıyla konuyla ilgili görüşmesi 5 Yazılı dokümanın zamanında öğretim elemanına teslim edilmesi 5 Yapılan çalışmanın öğrenciye ait olması 15 Ürünün Değerlendirilmesi 70 Seçilen Konunun Başarıyla Sunulması 15 Kelime kullanımı 10 Dil Bilgisi ve Biçim Bilgisi 10 Akıcı konuşma 10 Sunum Becerileri 10 Anlaşılabilirlik 8 Görsel Materyaller 7 Toplam

20 4. B2 İçin Yazma Portföyü (Writing Portfolio): Öğrencilerin belirlenen konularla ilgili ürettikleri yazı çalışmalarını eğitim yılı boyunca bir portföy halinde muhafaza ettikleri ve yazı becerilerinde kat ettikleri aşamayı etkili bir şekilde gözlemlemelerini sağlayan çalışmadır. Konular ders kitabı ile paralel olup öğrencilerin bunları sınıf içinde yazmaları beklenir. Her yazı çalışması öğretim elemanları tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilip yazı çalışmasının ilk haline 60 üzerinden, son haline ise 40 üzerinden bir not verilir. Son not her iki değerlendirmenin toplamıdır. Yazma portföyü sayısı başlangıç ve orta başlangıç düzeyinde 11, orta altı düzeyinde ise 6 dır. Yazma portföyü çalışmasının yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı %10 dur. B1 İçin Yazma Portföyü (Writing Portfolio) Öğrencilerin belirlenen konularla ilgili ürettikleri yazı çalışmalarını eğitim yılı boyunca bir portföy halinde muhafaza ettikleri ve yazı becerilerinde kat ettikleri aşamayı etkili bir şekilde gözlemlemelerini sağlayan çalışmadır. Konular ders kitabı ile paralel olup öğrencilerin bunları sınıf içinde yazmaları beklenir. Her yazı çalışması öğretim elemanları tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilip yazı çalışmasının ilk hali üzerinden bir not verilir. Yazma portföyü sayısı 10 dur. Yazma portföyü çalışmasının yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı %10 dur. 5. Sınıf içi Performans Değerlendirmesi (Teacher Assessment): Derse giren öğretim elemanları tarafından ayrı ayrı verilip ortalaması alınarak ayda bir kez belirlenen bir nottur. Bu notun yıl içi değerlendirmedeki ağırlığı %10 dur. Sınıf İçi Performans Değerlendirmesi Kriterleri: Öğrencinin sınıf içi başarı notunun verilmesinde genellikle aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur; - Sınıf içi davranışları, - Derse ilgisi ve katılımı, - Ev ödevini gereken titizlik ve dikkatle hazırlamış olması, - Derslere zamanında girmesi, - Ders araçlarını yanında bulundurması. Ancak derse giren öğretim elemanlarının kendi belirlediği bir kritere göre başarı notu verme hakkı vardır. Örneğin; bir öğretim elemanı başarı notunu o ay öğrencilere uyguladığı quiz(ler)e göre verebilir. ii. Sınav İçerikleri / Uygulamaları Sınav Hazırlama Birimi 20

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI. www.sfl.bou.edu.tr YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI www.sfl.bou.edu.tr 2 YABANCI DiLLERYÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI BiLGiLENDiRME KiTAPÇIĞI Bu kitapçıkta yazan

Detaylı

Öğrenci El Kitabı T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Öğrenci El Kitabı T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Öğrenci El Kitabı T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 İçindekiler Sayfasına Dön Sayfa 1 / 56 Bu kitapçık, Adnan Menderes Üniversitesi ne yeni kayıt

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM- ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancı Dil Hazırlık Programı Amaç MADDE

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

http://sfl.bou.edu.tr/ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU, HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI

http://sfl.bou.edu.tr/ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU, HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU HAZIRLIK SINIFI TANITIM KİTAPÇIĞI http://sfl.bou.edu.tr/ 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 3 2. İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI... 4 9 2.1 Modüller..5 2.2 Devamsızlık...7 2.3 Akademik

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ : Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İNGİLİZCE DİL OKULU ÖGRENCI EL KITABI

İNGİLİZCE DİL OKULU ÖGRENCI EL KITABI İNGİLİZCE DİL OKULU ÖGRENCI EL KITABI Sevgili Öğrenciler, TED Üniversitesi, İngilizce Dil Okulu na hoş geldiniz. Bu el kitabı size İngilizce Dil Okulu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. El

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2014-2015 1 Sevgili Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100

YÖNETMELİK. Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 0-19 20-39 40-59 60-69 70-89 90-100 8 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28876 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2013-2014 1 Sevgili Öğrenciler; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - AKADEMİK TAKVİMİ Güz Yarıyılı

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ UN KKALE O NA A KIZ MAR T SE IVERSIT E 1 99 2 SI N C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci El Kitabı CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete - i İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğretim

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28774 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı