İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ"

Transkript

1 İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI

2 AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Tel / Faks : Kitabı Hazırlayanlar Ayça IRMAK Çevre Mühendisi (AYBA LTD. ŞTİ.) Birgül KURUTAŞ Çevre Yüksek Mühendisi / İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (AYBA LTD. ŞTİ.) Rüya DÜNDAR Çevre Mühendisi (AYBA LTD. ŞTİ.) OCAK, 1. BASKI Tüm Hakkı Saklıdır. Şirketimizin bilgisi haricinde çoğaltılması, kullanılması, değiştirilmesi ya da yayınlanması yasaktır. Ayba Danışmanlık, Eğitim, Çevre Mühendisliği Hizmetleri Ltd. Şti. 1 / 90

3 İÇİNDEKİLER GENEL ESASLAR.4 TANIMLAR GENEL KURALLAR ATIK YÖNETİMİ İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARININ YÖNETİMİ ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIKLARIN YÖNETİMİ ATIKLAR İLE İLGİLİ BEYANLAR, RAPORLAR VE ATIK YÖNETİM PLANLARI HAVA KALİTESİ İŞLETMELERİN GAZ VE TOZ EMİSYONLARI İLE İLGİLİ ŞARTLAR İŞLETMELERİN SERA GAZI EMİSYONLARI İLE İLGİLİ ŞARTLAR SU KALİTESİ TOPRAK KALİTESİ GÜRÜLTÜ KONTROLÜ KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA KİMYASAL MADDELERİN TEHLİKELERİ KİMYASALLARIN DEPOLANMASI KİMYASALLAR İLE ÇALIŞMA KİMYASALLARIN SIZINTI VE DÖKÜLMELERİ ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ TESİSLERİNDE ENERJİ YÖNETİMİ ENERJİ KAYNAK. ALT ISIL DEĞ. VE PETROL EŞDEĞER. ÇEVR. KATSAYILARI / 90

4 Bu Çevre Yönetimi El Kitabı yürürlükte bulunan 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kararlar dikkate alınarak AYBA tarafından; işyerinin niteliğine uygun bir çevre yönetimi uygulanmasının sağlanması ve tüm çalışanların çevre konusunda bilinçlenmesi hususu dikkate alınarak hazırlanmıştır. 3 / 90

5 GENEL ESASLAR Amaç: Madde 1 Bu El Kitabı, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kararlarda belirtilen hükümlere dayanarak, işletmelerin çevre yönetimi ile ilgili yükümlülüklerini belirlemek ve bu yükümlülükler çerçevesinde, tesislerde alınması gereken asgari önlemleri ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam: Madde 2 - Bu El Kitabı, üretim konusu ve işletme faaliyeti ne olursa olsun, bütün işletmeleri kapsamaktadır. Dayanak: Madde 3 Bu El Kitabı, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kararlara dayanarak hazırlanmıştır. 4 / 90

6 TANIMLAR Madde 4 Bu El Kitabında kullanılan terimler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir: Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemlerdir. Arıtma Tesisi: Her türlü faaliyet sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesislerdir. Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddedir. Atık Pil ve Akümülatör: Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlerdir. Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren çevre yönetim biçimidir. Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sulardır. Atıksu Altyapı Tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve alıcı ortama verilmesinin sağlandığı sistem ve tesislerin tamamıdır. Atıksu Bağlantı Kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon sistemine ileten, parsel bacası ile atıksu kanalı arasında yer alan, mülk sahibine ait kanaldır. Atıkların Geçici Depolanması: Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan ya da tesiste tekrar kullanmadan önce, atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir şekilde depolanması faaliyetidir. Atık Yağ: Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, 5 / 90

7 kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünleridir. Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bitkisel Yağ: Bitkisel kökenli ve kullanım amacına uygun olarak piyasaya arz edilen gıda yağlarıdır. Bitkisel Atık Yağ: Rafine sanayinden çıkan soap-stock'lar, tank dibi tortular, yağlı topraklar, kullanılmış kızartmalık yağlar, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağlar ve kullanım süresi geçmiş olan bitkisel yağlardır. Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Çevre Görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren firmada çalışan görevlidir. Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre Kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkidir. Çevre Korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütünüdür. Çevre Yönetim Birimi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen birimdir. 6 / 90

8 Çevre Yönetimi: İdari, teknik, hukuki, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçları kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını, Doğal Kaynak: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıklardır. Endüstriyel Atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksulardır. Evsel Atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksulardır. Evsel Katı Atık: Tehlikeli ve zararlı atık kapsamına girmeyen konut, sanayi, işyeri, piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıklardır. Geçici Faaliyet Belgesi: İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için ilgili Yönetmelik te belirlenecek süreler için tesise verilen belgedir. Geri Dönüşüm: Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, organik geri dönüşüm dahil diğer amaçlar için yeniden işlenmesidir. Geri Kazanım: Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir. Gürültü: İnsanlar, üzerinde olumsuz etki yaratan, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslerdir. Hava Kalitesi: İnsan ve çevresi üzerine etki eden hava kirliliğinin göstergesi olan, çevre havasında mevcut hava kirleticilerin artan miktarıyla azalan kaliteleridir. İnşaat Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıklardır. 7 / 90

9 Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddelerdir. Müdürlük: İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL): Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastiklerdir. Tehlikeli Atık: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş maddelerdir. Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır. Tehlikeli Kimyasallar: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan her türlü kimyasal madde ve ürünlerdir. Tıbbi Atık: Ünitelerden kaynaklanan, enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardır. Yakma Tesisleri: Yakıtların yakılmasıyla ısı elde edilen soba, kombi, kat kaloriferi, kazan ve brülör ünitesi gibi tesislerdir (Yakıtın yandığı yer ile bu yere bağlı parçalar ve atık gaz tertibatları yakma tesisine dahildir). Yıkıntı Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıklardır. 8 / 90

10 9 / 90

11 1. GENEL KURALLAR Madde 5- Başta işletme yetkilileri olmak üzere tüm çalışanlar, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. Çevre Kirliliğinin Sebepleri: 1. Sanayileşme 2. Tarımsal Faaliyetler 3. Ulaşım 4. İnsan Tesis faaliyetleri sonucu, bu etkenler, çevreyi aşağıdaki şekilde kirletmektedir: 10 / 90

12 2. ATIK YÖNETİMİ Madde 6- Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır. Atık yönetiminde genel esas aşağıdaki atık yönetim piramidiyle özetlenebilir. Atık Yönetim Piramidi alt basamaktan üst basamaklara doğru tercih edilmelidir. Yani ilk aşama atığın oluşmasının Önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın Azaltılması, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi amaçlanır. Daha sonra atığın Yeniden Kullanımı eğer bu da mümkün olmuyorsa önce Geri Dönüşüm ve sonra Geri Kazanımı amaçlanır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem Bertaraftır. (Düzenli Depolama, yakma gibi). 11 / 90

13 2.1. İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ Madde 7 İşletmelerde atık yönetimi adımları aşağıdaki gibidir: İşletmede Atık Yönetiminden Sorumlu Kişilerin Belirlenmesi Atığa ait işlemlerin tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi için ilk adım olarak bu konuda bir sorumlu belirlenmelidir. Sorumlu kişi tarafından, atıkların toplanması, geçici depolanması gibi diğer görev paylaşımları da yapılmalıdır. Atıkların Üretim Sürecinde Oluşması, Tanımlanması ve Ayrı Toplanması: İşletmelerde üretim faaliyetleri süresince üretilen ürünün, kullanılan hammaddenin ve kullanılan proseslerin türüne göre atık çeşitleri değişmektedir. Atıklar, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca sınıflandırılmakta ve kodlanmaktadır. Bu Yönetmelikte her atık için belirlenmiş 6 haneli bir atık kodu vardır. 12 / 90

14 Atıklar tehlikeli ve tehlikesiz olmak üzere 2 ye ayrılmaktadır : (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte tehlikeli olan atıklar A ile işaretlidir. İşareti olmayan atıklar tehlikesiz olarak tanımlanır. Bir de M işaretli atıklar söz konusudur. Bu atıklar muallâk atıklar olarak tanımlanır ve tehlikeli olup olmadıkları ancak akredite kuruluşlar tarafından yapılacak ve yine ilgili Yönetmelikte tanımlanan analizle belirlenebilir.) Tehlikeli atık olarak kabul edilen atıkların özellikleri; H1 Patlayıcı H2 Oksitleyici H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler H3-B Tutuşabilen H4 Tahriş edici H5 Zararlı H6 Toksik H7 Kanserojen H8 Korozif H9 Enfeksiyon yapıcı H10 Teratojenik H11 Mutajenik H12 Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi ile zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar. H13 Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar. H14 Ekotoksik İşletmelerde Oluşabilecek Bazı Tehlikeli Atıklar: ATIK YAĞLAR KONTAMİNE ATIKLAR (yağ veya kimyasal malzeme bulaşmış bez, üstübü, eldiven, giysi, hava ve yağ filtresi, maske, çizme vb.) ATIK AKÜLER VE PİLLER TIBBİ ATIKLAR BOŞ KİMYASAL VE YAĞ BULAŞMIŞ VARİLLER VE DİĞER AMBALAJLAR TEHLİKELİ ELEKTRONİK ATIKLAR KİMYASAL MALZEME ARTIKLARI / ATIKLARI TEHLİKELİ ÖZELLİK GÖSTEREN ATIK REÇİNE / KUM / AKTİF KARBON VS. MALZEMELER METALLERİN MEKANİK OLARAK İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN VE YAĞ BULAŞMIŞ ATIKLAR (YAĞLI METAL TALAŞLARI, METALİK ÇAMURLAR V.B.) YAĞLI ARAÇ PARÇALARI BOYA VE VERNİK KALINTILARI 13 / 90

15 SOLVENTLER FLORESAN LAMBALAR, METAL BUHARLI AMPULLER, KARTUŞ VE TONERLER PESTİSİTLER ASBEST VE DİĞER KANSEROJEN MADDELER İÇEREN ATIKLAR FİLTRE TOZLARI YAĞ İÇEREN KABLO ATIKLARI İşletmelerde Oluşabilecek Bazı Tehlikesiz Atıklar: ATIK KAĞIT VE KARTON ATIK PLASTİK METAL HURDALAR CAM ATIKLAR TEHLİKESİZ ELEKTRONİK ATIKLAR HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARI EVSEL ATIKLAR TAHTA ATIKLAR ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ LASTİKLERİ KOMPOZİT AMBALAJ ATIKLARI TEKSTİL ATIKLARI 14 / 90

16 PLASTİK ATIKLAR KAĞIT VE KARTON ATIKLAR METAL HURDALAR TAHTA PALETLER VE ATIKLAR CAM ATIKLAR EVSEL ATIKLAR Tehlikesiz Atıklar Ö MRÜNÜ TAMAMLAMIŞ A RAÇ LA STİKLERİ HAFRİYAT VE İNŞAAT AT IKLARI ELEKTRONİK ATIKLAR KOMPOZİT AMBALAJ ATIKLARI TEKSTİL ATIKLARI ATIK TRAFO, ATIK AKÜLER VE PİLLER TEH. MADDELER İÇEREN ELEKTRONİK ATIKLAR KONTAMİNE ATIKLAR MOTOR VE MAKİNE YAĞLARI Tehlikeli Atıklar BOŞ KİMYASAL VE YAĞ BULAŞMIŞ VARİLLER, PLASTİK AMBALAJLAR ATIK FLORESAN / METAL BUHARLI AMPUL TIBBİ ATIKLAR ATIK KARTUŞLAR ATIK LABORATUAR KİMYASAL K ALINTILARI GAZ FİLTRELERİ ATIK REÇİNE KİMYASAL MALZEME ATIKLARI 15 / 90

17 Atıkların toplanmasındaki en önemli ilke, atıkların kaynağında ayrı toplanmasıdır. Oluşan tüm atıkların işletme içerisinde toplanacağı nokta belirlenmelidir. Tüm atıklar oluştuğu anda, atığın türüne ve oluşma miktarına göre yeterli büyüklükte toplama kaplarına konmalıdır. Tehlikeli atıklar için kırmızı renkli, kağıt ve plastik atık için mavi, cam atıklar için beyaz veya yeşil renkli toplama kapları kullanılabilir. Toplama kapları kapaklı olacaktır ve üzerlerinde, içerisine atılacak atığın türünü belirten bilgi etiketi bulunmalıdır. Atıklar, işletme içerisindeki toplama noktalarında taşmasına müsaade etmeden alınmalıdır. Atıkların dolduğunu gören kişi, işletmede Atık Yönetiminden sorumlu olan personele bilgi vermelidir. Taşan atıklar görüntü kirliliği yaratacağı gibi çevre ve insan sağlığı açısından risk yaratacaktır. Tehlikeli atıklar, kapları dolduktan sonra, atık sahasına götürülmeden önce ağzı iyice kapatılarak tarihinin, miktarının ve atık türünün bulunduğu Tehlikeli Atık Etiketi ile etiketlenmelidir. Etiketsiz atık, atığın diğer atıklarla karışmasına ve zamanında işletmeden uzaklaştırılmamasına sebep olacaktır. ATIK ADI FİZİKSEL ÖZELLİĞİ ATIK MİKTARI ATIK KODU ATIK ÇIKIŞ TARİHİ ATIĞIN ÇIKTIĞI BÖLÜM Şekil: Tehlikeli atık etiketi örneği 16 / 90

18 Atıkların İşletme İçerisinde Taşınması: Oluşan atıklar, üretim sahası dışında bir bölmede geri dönüşüm/bertaraf edilinceye kadar geçici olarak depolanmalıdır. İşletme içerisindeki toplama noktalarında biriktirilen atıklar uygun şekilde bu bölmeye götürülmelidir. Tehlikeli atıklar, atık sahasına götürülürken mutlaka etiketlenmiş olmalıdır. Eğer etiketleme yapılmamış ise atık toplama sorumlusu tarafından etiketleme yapılarak taşınmalıdır. Atık yağ ve kimyasallar; kapalı varillerde, sızıntı olmayacak, taşmayacak, düşmeyecek ve devrilmeyecek şekilde taşıma aracına sabitlenerek, taşınması sağlanacaktır. Tehlikesiz atıkların etiketlenmesi zorunlu değildir. Bu atıklar da işletme içerisindeki kaplarından alınarak, ağzı kapalı ve çevreye dökülmeyecek şekilde atık sahasında ilgili bölmeye götürülecektir. 17 / 90

19 Atıkların İşletme İçerisinde Geçici Depolanması: Kaynağında farklı toplama kaplarında ayrı olarak toplanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve risk oluşturmayacak şekilde depolanması için, tesis içerisinde güvenli ve mevzuata uygun şekilde bir Geçici Atık Depolama Alanı oluşturulmalıdır. Eğer işletme sahası yeterli büyüklükte ise tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları ve evsel atıklar için farklı depolama sahaları kurulması en uygun geçici depolama şeklidir. Tesis sahasının uygun olmadığı durumlarda, bir bölme ile ayrılarak birbirlerine temas etmeyecek şekilde aynı saha kullanılabilir. Tehlikeli atıkların geçici depolanacağı alan; tesis sahası içerisinde, sızdırmaz beton zeminli (en 25 cm beton), üzeri kapalı, dökülme ve sızıntılara karşı önlem alınmış (kapalı bir rögara bağlı kör kanal veya taşma havuzu), farklı atıklar için farklı bölümler oluşturulmuş ve farklı atıkların bu bölümlerde ayrı olarak uygun şekilde (gerektiğinde toplama kapları içerisinde) depolanacağı bir alan olmalıdır. Bu alandaki bölümlerde depolanan atıkların isimleri yazılmalıdır. Bölümlere ve toplama kapları üzerine atığın kodu, türü gibi bilgiler yazılmalıdır. Bu bölüme yetkisiz kişilerin girişlerine karşı önlem alınmalıdır. Ayrıca bu sahada yangına ve acil durumlara karşı tedbir alınmalıdır. Geçici atık depo sahasında gerekli tanımlama, uyarı ve güvenlik işaretleri bulunmalıdır ve bu işaretler temiz, okunaklı ve görülebilir olmalıdır. Üzerinde Tehlikeli Atık Etiketi olmayan hiçbir tehlikeli atık geçici depo sahasına alınmamalıdır / konmamalıdır. Atığı taşıyan kişiler ve atığın çıktığı birim çalışanları uyarılarak etiketin yapıştırılması ve doldurulması sağlanmalıdır. Çünkü tehlikeli atıklar geçici depo alanında ayda 1 tonu geçmeyecek şekilde ve en fazla 6 ay depolanabilir. Aksi durumlarda (miktarın veya sürenin aşması durumunda) Müdürlük ten resmi Geçici Depolama İzni alınmalıdır. Geçici Depo sahasına gelen tüm atıkların dolduruldukları kapların ağızları sıkıca kapatılmış ve poşetlerin ağızları da sıkıca bağlanmış olmalıdır. 18 / 90

20 Atık aküler en fazla üst üste 5 adet konularak bekletilmelidir. Sızdırma problemi olan aküler, sızdırmaz kapalı plastik kaplar içerisinde bekletilmelidir. Boş yağ ve kimyasal kapları ile atık yağ varilleri en fazla 2 adet üst üste konulabilir. Devrilmeleri önlenmiş şekilde depolanmalıdırlar. Tehlikesiz atıkların geçici depolanacağı saha ise yine beton zeminli (en az 25 cm beton), yağmur sularına karşı üzeri kapanarak korunmalıdır. Bu sağlanamıyorsa yağmur suları, kuşaklama kanalları ile depo sahasından uzaklaştırılmalı ya da tüm atıklar kapalı konteynerler içinde depolanmalıdır. Atıkların İşletmeden Uzaklaştırılması Tüm atıklar geri dönüşüm / bertaraf için işletme dışına taşınmadan önce cinslerine göre ayrı ayrı tartılmalı ve kantar fişleri 5 yıl saklanacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kaynak : 19 / 90

21 İşletme dışına taşınan her türlü atık için, atığın özelliklerine ve miktarına uygun taşıma araçları kullanılmalıdır. Atıkların taşıma esnasında dökülmesi, taşması, sızması ve görüntü kirliliği, koku gibi problemler önlenmelidir. Tehlikeli atıklar geri dönüşüm / bertaraf için işletme dışına taşınırken mutlaka Lisanslı Taşıma Araçları veya Lisanslı Taşıma Aracı Olan Lisanslı Kuruluşlar kullanılmalıdır. Tehlikeli atıklar lisanslı araca yüklenmeden önce lisans belgesi mutlaka istenmeli ve tüm kayıtlar en az 5 yıl muhafaza edilmelidir. Tüm tehlikeli atıklar Ulusal Atık Taşıma Formu doldurularak taşınmalıdır. Eğer tesisten gönderilecek olan tehlikeli atık miktarı 50 kg dan az ise, Ulusal Atık Taşıma Formu ve Lisanslı Taşıma Araçları kullanma zorunluluğu yoktur. Miktarı ne olursa olsun tüm tehlikeli atıkların götürüldükleri geri dönüşüm / ara depolama / bertaraf tesislerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş ÇEVRE LİSANSLARI veya GEÇİCİ FAALİYET BELGELERİ olmalıdır ve bu belgeler tesis sorumlusu tarafından temin edilmelidir. Tüm kayıtlar en az 5 yıl süre ile saklanmalıdır. Tehlikesiz atıklar geri dönüşüm / bertaraf için taşınırken araçların lisanslı olma zorunluluğu yoktur. Tüm tehlikesiz atıkların götürüldükleri geri dönüşüm / ara depolama / bertaraf tesislerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş ÇEVRE LİSANSLARI veya GEÇİCİ FAALİYET BELGELERİ olmalıdır ve bu belgeler tesis sorumlusu tarafından temin edilmelidir. Tüm kayıtlar en az 5 yıl süre ile saklanmalıdır. (Bu koşul Belediye veya Organize Bölge Müdürlükleri tarafından toplanan evsel atıklar için geçerli değildir.) 20 / 90

22 Tıbbi atıkların, revir bulunan tesislerden alınarak bertaraf tesisine taşınmasından ve bertarafından büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler ile yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar sorumludur. Tıbbi atık taşıma araçları için ilgili Valilikten alınmış tıbbi atık taşıma lisansının ibrazı istenir. Bu atıklar, özel kırmızı torbalarla ağzı sıkıca kapatılmış şekilde taşınmalıdır. Atıklar sadece revirde tutulmalı; Belediye aracı gelmeden asla dışarı çıkarılmamalıdır. Bu atıklar belediye tarafından alındığında ilgili teslim belgesi Tesis Sorumlusu tarafından alınır ve tüm kayıtlar 5 yıl saklanacak şekilde muhafaza edilir. 21 / 90

23 Ömrünü tamamlamış lastikleri taşıyan gerçek ve tüzel kişiler; kota kapsamında üretici adına lastik taşımak için üreticilerle yaptığı sözleşmeyi tesis sorumlusuna ibraz etmeli ve taşıma esnasında mutlaka Ulusal Atık Taşıma Formu doldurulmalıdır. Ayrıca ömrünü tamamlamış lastiklerin gönderildiği geri dönüşüm / enerji geri kazanımı tesislerinin ÇEVRE LİSANSLARI veya GEÇİCİ FAALİYET BELGELERİ temin edilmeli ve tüm kayıtlar en az 5 yıl saklanmalıdır. Bitkisel atık yağlar, toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış toplayıcılar tarafından toplanır. Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından atık yağlar toplanamaz, alınıp satılamaz. Bitkisel atık yağ taşıma aracının ilgili Valilikten alınmış taşıma lisansı, araca atık yüklemesi yapılmadan önce tesiste bulunan atık sorumlusuna teslim edilmelidir. Taşıma esnasında mutlaka Ulusal Atık Taşıma Formu doldurulmalıdır. Ayrıca bitkisel atık yağların gönderildiği geri kazanım tesislerinin ÇEVRE LİSANSLARI veya GEÇİCİ FAALİYET BELGELERİ temin edilmeli ve tüm kayıtlar en az 5 yıl saklanmalıdır. 22 / 90

24 *www.tehlikeliatik.com 23 / 90

25 2.2. AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ Madde 8 Ambalaj Atıkları Yönetimi, ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini kapsar. Kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıkları, çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami seviyede istifade edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla diğer atıklardan ayrı olarak oluştukları yerlerde biriktirilmek zorundadır. Organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelli ya da bedelsiz olarak verirler. Ancak lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisi kuran organize sanayi bölge yönetimleri organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan katılımcılarından ambalaj atıklarını toplayabilirler. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, ambalaj atıkları aşağıdaki gibi gruplandırılabilir; Metal Cam Kağıt / Karton Plastik Kompozit (bünyesinde birden fazla tür bulundurur, örnek olarak süt kutuları (karton / plastik / metal) verilebilir) 24 / 90

26 Pek çok durumda hangi atıkların ambalaj atığı olduğu, hangilerinin olmadığı konusunda çelişkiler oluşmaktadır. Bu durumlarda aşağıdaki tablo dikkate alınabilir: AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLER AMBALAJ OLARAK KABUL EDİLİRLER CD kutusuna sarılmış streç film Tek kullanımlık tabak ve bardaklar Satış yerlerinde doldurularak kullanılan yapışkan film, sandviç torbaları, alüminyum folyo ve benzeri malzemeler Hazır yiyecek ambalajları Su, maden suyu, meyve suyu şampuan, deterjan ve benzeri ambalajların kapakları Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemeler Yumurta viyolleri Her türlü oyuncak ambalajları Dergi, kitap vb. basın yayınların ambalajları Her türlü mobilya ve aksesuarların sarıldığı ambalajlar Giysilerin taşınmasında ve satışında kullanılan ambalajlar Fıçı, varil, bidon vb. Her türlü promosyon ürünlerinin ambalajları İplik, tuvalet kâğıdı, kağıt havlu vb ürünlerin sarıldığı makara ve masuralar Kumaş ve benzeri ürünlerin sarıldığı rolik, konik, makara vb. ürünler Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poşetler ve koliler Ve benzeri ürünler AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLER AMBALAJ DEĞİLDİR Bitki saksıları Tamir, bakım aletleri gibi saklama kutuları Çay poşetleri Peynirin etrafındaki balmumu tabakası CD nin içinde kendisiyle birlikte saklandığı kap Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık Kapağın bir kısmını oluşturan rimel fırçası Ambalaja takılan yapışkan etiketler Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri şeritler Deterjanların içinde bulunan ve doz ölçmede kullanılan kaplar Alışveriş poşetleri Kamera, fotoğraf makinesi vb. aletlerin muhafaza ve taşıma kutu ve çantaları Sucuk, sosis, salam vb. ürünlerin kılıf ve zarları İlk yardım seti kutuları Kablo ve tellerin sarıldığı büyük makaralar Ve benzeri ürünler Madde 9 Çevre mevzuatı kapsamında çıkarılan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca işletmeler 3 şekilde tanımlanmaktadır: Ambalaj Üreticileri; ambalajları üretenler ve/veya ithal edenler, Tedarikçi; kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanlar, Piyasaya Süren; Bir ürünü Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişi, üretici tarafından direkt olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişi, 25 / 90

27 üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı olarak tanımlanmaktadır. Ambalaj Üreticileri; Ambalajı, tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretmelidir. Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamalı, üretmeli ve piyasaya sunmalıdır. Üretilen ambalaj miktarları ve ambalaj alıcıları ile ilgili bildirimleri yapmalıdırlar ve bu bildirimi yapmak için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almalıdır. Tedarikçiler; Yükümlülükleri kapsamındaki bildirimleri yapmalıdırlar ve bu bildirimi yapmak için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almalıdır. Piyasaya Sürenler; Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajları tercih etmelidir. Ürünün kullanımı sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik ambalajları kullanmalıdır. Piyasaya sürülen ambalajlar ile ilgili bildirimleri yapmalıdırlar ve bu bildirimi yapmak için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almalıdırlar. 26 / 90

28 Piyasaya sürdükleri ambalaj miktarlarına göre hesaplanmak üzere, atıkları ile ilgili aşağıda belirtilen geri kazanım hedeflerini sağlamalı ve bu işlemi her yıl Müdürlüğe belgelemelidir. MALZEMEYE GÖRE YILLIK GERİ KAZANIM HEDEFLERİ (%)* YILLAR CAM PLASTİK METAL KAĞIT / KARTON AHŞAP * Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde 17 Piyasaya sürenler; geri kazanım yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki yöntemlerinden en az birini tercih etmekle yükümlüdür. Tercih edilen yöntem ne olursa olsun gerekli eğitimleri vermek ve maliyetlerini karşılamakla yükümlüdür. 27 / 90

29 Ürünlerinin Ambalajlarına Depozito Uygulaması Yöntemini Tercih Edenler; Tek yönlü depozito uygulanması durumunda geri alınan ambalaj atıklarının çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri dönüşüm veya geri kazanım tesislerine gönderilmesini sağlamalıdırlar. Kullanım ömrü dolmuş depozitolu ambalajların çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri dönüşüm veya geri kazanım tesislerine gönderilmesini sağlamalıdırlar. Depozito uygulamasına ilişkin planı Müdürlüğe sunmalıdırlar. Belediyeler İle Sözleşme Yapma Yöntemini Tercih Edenler; En az piyasaya sürdüğü ambalaj miktarına eşdeğer miktarda ambalaj atığı oluşan nüfusa sahip belediyeler ile kaynakta ayrı toplama faaliyeti yürütmelidirler. Yapılan sözleşmeler doğrultusunda belediyeler ile birlikte ambalaj atıkları yönetim planı hazırlayıp, plan kapsamında belediyeler tarafından yürütülen kaynakta ayrı toplama çalışmalarının maliyetlerini karşılamalıdırlar. Ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak dağıtılacak olan poşet, kumbara, konteyner, iç mekan kutusu gibi toplama ekipmanlarını belediyelere temin etmeli veya bunlarla ilgili maliyetleri karşılamalıdırlar. 28 / 90

30 Toplanan-ayrılan ambalaj atıklarının tamamını, geri kazanım amacıyla geri almalı veya aldırmalıdır. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama maliyetleri için sözleşme yaptığı belediyelerle birlikte, her yıl piyasa araştırması yaparak, toplama maliyetlerini belirlemelidir. Yetkilendirilmiş Kuruluşla Anlaşma Yöntemini Tercih Edenler; Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşla sözleşme yapmalıdır. Yükümlülüklerini, idari, teknik, hukuki ve mali şartlarının taraflarca belirlendiği sözleşme ile yetkilendirilmiş kuruluşa devretmelidir. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve yetkilendirilmiş kuruluşa üye olan piyasaya sürenler müteselsilen sorumludur. Piyasaya sürenler bir veya birden fazla yetkilendirilmiş kuruluşa üye olabilirler. Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır. 29 / 90

31 2.3. HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIKLARININ YÖNETİMİ Madde 10 İşletmelerde inşaat ve yıkım işleri sırasında oluşan hafriyat ve inşaat atıkları geri dönüştürülebilir nitelikte olduğu için diğer atıklardan ayrı biriktirilmeli ve geri dönüşüm işlemine tabi tutulmalıdır. Hafriyat ve inşaat atıklarının öncelikle dolgu malzemesi olarak kullanım ve benzeri yöntemlerle geri kazanılması esastır. Atıkların belediyenin veya mülki amirin izin verdiği geri kazanım veya depolama tesislerine dökülmesi gereklidir. Bu tesisler dışında, atıkların başka alanlara dökülmesi yasaktır ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ Madde 11 İşletmelerde 2 tür atık yağ oluşmaktadır: 1. Bitkisel Atık Yağ 2. Atık Madeni Yağ Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca yönetim hususları belirlenen bitkisel atık yağlar yönetmelikte aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 1-Soap-Stock: Bitkisel yağ rafine sanayisinden kaynaklanmaktadır. 2-Tank Dibi Tortular: Bitkisel yağ depolanan tank sistemlerinden kaynaklanmaktadır. 3-Yağlı Topraklar: Bitkisel yağ rafine sanayisinden kaynaklanmaktadır. 30 / 90

32 4-Yağ Tutuculardan Çıkan Yağlar: Çeşitli tesislerin özellikle arıtma sistemlerinin yağ seperatörlerinden kaynaklanmaktadır. 5-Kullanılmış Kızartmalık Yağlar Ve Kullanım Ömrü Geçmiş Yağlar: Otel, motel, restoran, yemek fabrikaları, fast food, konut vb noktalardan kaynaklanmaktadır. Bitkisel Atık Yağlar İle İlgili Genel Esaslar; Atık yağların ithali yasaktır. Atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu oluşan atıkların çevreye zarar verecek şekilde depolanması, taşınması, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortamlara verilmesi ve mevcut düzenlemeler haricinde yakılması yasaktır. Kullanılmış kızartmalık yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemeklik yağlara, ham yağlara, mineral yağlara karıştırılması ve doğrudan yakıt olarak kullanılması yasaktır. Yağlı topraklar, orman ve ağaçlandırma alanlarına, tarım arazilerine ve buna benzer yerlere bırakılamaz, açık alanlarda kontrolsüz olarak geçici depolanamaz. Atık yağlar, toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış toplayıcılar dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanamaz, alınıp satılamaz. 31 / 90

33 Bitkisel Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri; Kullanılmış kızartmalık yağ üreten tesisler, bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalıdırlar. Bu yağların ücretsiz olarak geri kazanımcıya veya toplayıcılara teslim edilmesi esastır. Yemeklik Bitkisel Yağ Üreticilerinin Yükümlülükleri; Piyasaya sürülen kızartmalık yağ miktarlarını yıllık olarak Bakanlığa bildirmeli, Kızartmalık yağ ambalajlarının etiketlerinde çevre bilgisine yer vermelidirler. Atık Madeni Yağlar; Herhangi bir madeni yağ veya herhangi sentetik yağ sanayide veya sanayi dışı alanlarda özellikle yağlama amacı ile belli bir süre kullanım sonucu kimyasal ve fiziksel olarak kirlenmesi ve orijinal özelliğini kaybetmesi sonucu oluşur. Yağ, içindeki katkı maddelerinin kırılması, normal kullanım esnasında kir, metal sürtünmeleri, su veya kimyasallarla karışarak kirlenir ve rengi koyulaşarak kullanılamaz duruma gelir. Atık madeni yağların yönetim esasları Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nde belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre atık madeni yağlar 3 kategoriye ayrılmaktadır: 1. Kategori Atık Yağlar: Bu kategorideki atık yağların öncelikle rejenerasyon ve rafinasyon yolu ile geri kazanımlarının sağlanması gerekmektedir. 2. Kategori Atık Yağlar: Bu kategorideki atık yağlar Bakanlıktan lisans almış tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun atık yağlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aşılmayan endüstriyel atık yağların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür. 32 / 90

34 3. Kategori Atık Yağlar: Rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır. Kategorilerine Göre Atık Yağ Sınır Değerleri* Kirleticiler Müsade Edilen Müsade Edilen Müsade Edilen Sınır Değerleri Sınır Değerleri Sınır Değerleri (I.Kategori Atık (II.Kategori Atık (III.Kategori Atık Yağ) Yağ) Yağ) Arsenik < 5 ppm Max. 5 ppm > 5 ppm Kadmiyum < 2 ppm Max. 2 ppm > 2 ppm Krom < 10 ppm Max. 10 ppm > 10 ppm Klorür Max. 200 ppm Max ppm > 2000 ppm Kurşun < 100 ppm Max. 100 ppm > 100 ppm Toplam Halojenler Max. 200 ppm Max ppm > 2000 ppm Poliklorlubifeniller (PCB) (1) Max. 10 ppm Max. 50 ppm > 50 ppm Parlama Noktası Min. 38 C Min. 38 C - * Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağ Üreticileri; Atık yağların analizini Bakanlıktan akredite olmuş laboratuarlar tarafından yapılmasını ve kategorisinin belirlenmesini sağlamalıdır. Kategorisi belirlenen atık yağlarının, kategorisine göre Çevre Lisanslı firmalar tarafından geri kazanımını/bertarafını sağlamalıdır. Geri Kazanım / Bertaraf için göndereceği atık yağların tehlikeli atık taşıma lisansı almış araçlarla taşınmasını sağlamalıdır. Bu taşıma sırasında Ulusal Atık Taşıma Formu nun (UATF) doldurulmasını sağlamalıdır. 5 nüsha halinde olan UATF nun nüshalarını üzerinde yazdığı şekilde taşıma firmasına, geri kazanım / bertaraf firmasına ve Müdürlüğe göndermelidir. Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Müdürlüğe atık yağ beyanı yapılmalıdır ve kayıtlar 5 yıl süre işletmede muhafaza edilmelidir. 33 / 90

35 Atık Yağların İşletme İçerisinde Geçici Depolanması; Atık yağların işletme içerisinde geçici olarak depolanması için yapılacak geçici depo sahası; en az 25 cm kalınlığında geçirimsiz betonarme zemin, dökülme önlemleri alınmış şekilde (havuz içerisinde veya kapalı rögara bağlı kör kanal yöntemi) inşa edilmelidir. Geçici Depolama Sahası yağmura karşı korunaklı olmalıdır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar ayrı kaplarda toplanmalı, bu atık yağlar birbirleriyle ve farklı atıklarla karıştırılmamalıdır. Atık yağlar tanklar/konteynerler/variller içinde toplanır. Depolama kapları kırmızı renkli olmalı ve üzerinde Atık Yağ ibaresi ile birlikte atık yağın çıkış tarihi ve miktarının da olduğu etiket yer almalıdır. 34 / 90

36 2.5. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIKLARIN YÖNETİMİ Madde 13 İşletmeler, Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE Yönetmeliği) Resmi Gazete de yayınlanmadan önce de tesislerinde oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyalarını diğer atıklardan ayrı biriktirme ve Valilikten uygunluk almış tesisler vasıtasıyla geri dönüştürme veya bertaraf ettirme imkanına sahipti. Yönetmelik yayınlandıktan sonra işletmelere bu atıkların toplanması ve bertarafı / geri dönüştürülmesi konusunda yasal bir takım yükümlülükler getirildi. Atık Elektrikli ve Elektronik Atık Listesi aşağıdaki gibidir: ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ AYRINTILI LİSTESİ Büyük Ev Eşyaları a) Büyük soğutucu cihazlar b) Buzdolapları c) Dondurucular ç) Gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar d) Çamaşır makineleri e) Çamaşır kurutma makineleri f) Bulaşık makineleri g) Pişirme cihazları ğ) Elektrikli ocaklar h) Elektrikli saclar ı) Mikrodalga fırınlar i) Gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük cihazlar j) Elektrikli ısıtıcılar k) Elektrikli radyatörler l) Odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diğer büyük cihazlar m) Elektrikli vantilatörler/ aspiratörler n) İklimlendirme cihazları 35 / 90

37 o) Diğer fan, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları ö) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer büyük ev eşyaları Küçük Ev Aletleri a) Elektrikli süpürgeler b) Halı yıkama makineleri c) Diğer temizleme makineleri ç) Örgü, dokuma, dikiş makineleri ve diğer kumaş işleyici makineler d) Ütü makineleri, ütüleme ve diğer giysi bakım aletleri e) Tost makineleri f) Kızartma makineleri g) Öğütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları ğ) Elektrikli bıçaklar h) Saç kesimi, saç kurutucu, diş fırçalama, tıraş, masaj ve diğer vücut bakım aletleri ı) Duvar ve kol saatleri ve diğer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için kullanılan aygıtlar i)tartılar j) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri Bilişim Ve Telekomünikasyon Ekipmanları a) Merkezi veri işlemesi: 1) Ana bilgisayarlar (Mainframe) 2) Mini bilgisayarlar 3) Yazıcı Birimleri b) Kişisel bilgisayar ekipmanları: 1) Kişisel bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dâhil) 2) Dizüstü bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dâhil olmak üzere notebook, laptop ve benzeri) 3) Avuçiçi bilgisayarlar (Notepad ve benzeri) 4) Yazıcılar 5) Kopyalama ekipmanı 6) Elektrikli ve elektronik daktilolar 7) Cep ve masa hesap makineleri ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, işleme, sunma veya iletme için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar 8) Kullanıcı terminalleri ve sistemleri 9) Faks makineleri 10) Teleks 11) Telefonlar 12) Ankesörlü telefonlar 13) Kablosuz telefonlar 36 / 90

38 14) Cep telefonları 15) Telesekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve başka bilgilerin iletilmesi için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar 16) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları Tüketici Ekipmanları a) Radyo alıcıları b) Televizyon alıcıları c) Video kameraları ç) Video kaydediciler d) Hi-fi kaydediciler e) Ses yükselteçleri f) Müzik enstrümanları g) Telekomünikasyon dışında görüntü ve sesin dağıtımını sağlayan sinyaller ve diğer teknolojiler de dâhil olmak üzere, görüntü ve ses kaydı veya bunların reprodüksüyonu amacıyla kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar ğ) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tüketici ekipmanları Aydınlatma Ekipmanları a) Evsel kullanım hariç floresan lambalı aydınlatıcılar b) Düz floresan lambalar c) Kompakt floresan lambalar ç) Basınçlı sodyum lambalar ve metal halit lambalar dâhil olmak üzere, yüksek güçlü deşarj lambaları d) Düşük basınçlı sodyum lambalar e) Akkor flamanlı ampuller hariç ışık verme veya ışık kontrolü için kullanılan diğer ekipmanlar f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer aydınlatma ekipmanları Elektrikli Ve Elektronik Aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere) a) Matkaplar b) Testereler c) Dikiş makineleri ç) Ahşap, metal veya diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılan torna, değirmen, kumlama, zımpara, kesme, parçalama, delme, delik açma, dövme, katlama, eğme ve diğer işleme aletleri d) Perçinleme, çivileme, vidalama; perçin, çivi ve vida sökme ve benzer işlemler için kullanılan aletler 37 / 90

39 e) Kaynak, lehim makineleri ve benzer makineler f) Sıvı veya gaz halindeki maddelerin sprey, dağıtma, sürme veya diğer şekillerde uygulanması için kullanılan ekipmanlar g) Çim biçme ve diğer bahçıvanlık işlerinde kullanılan aletler ğ) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer elektrikli ve elektronik aletler Oyuncaklar, Eğlence Ve Spor Ekipmanları a) Elektrikli tren ve yarış arabası takımları b) El tipi video oyun konsolları c) Video oyunları ç) Bisiklet sürme, koşma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar d) Elektrikli veya elektronik spor aletleri e) Jetonlu makineler f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri Tıbbi Cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç) a) Radyoterapi ekipmanı b) Kardiyoloji ekipmanı c) Diyaliz ç) Sun'i teneffüs tertibatı d) Nükleer tıp ekipmanı e) Tüp teşhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı f) Analiz ekipmanı g) Derin dondurucular ğ) Üreme testleri h) Hastalıkların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, iyileştirilmesi, hafifletilmesi için kullanılan diğer cihaz ve aletler ı) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tıbbi cihazlar İzleme Ve Kontrol Aletleri a) Duman dedektörü b) Isı ayarlayıcıları c) Termostatlar ç) Evsel veya laboratuvar ortamında kullanılan ölçme, tartma ve ayarlama cihaz ve aletleri d) Endüstriyel tesislerde kullanılan diğer kontrol ve izleme enstrümanları (örneğin kontrol panelleri) e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki izleme ve kontrol aletleri 38 / 90

40 Otomatlar a) Sıcak içecek otomatları b) Sıcak veya soğuk şişe veya kutu otomatları c) Katı ürünler için otomatlar ç) Para otomatları d) Otomatik şekilde her çeşit ürün teslim eden bütün aletler e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer otomatlar Elektrikli Ve Elektronik Eşya (EEE)Üreticilerinin Yükümlülükleri; a) Teknik ve ekonomik imkânlar esas olmak üzere, uluslararası gelişmelere bağlı olarak, elektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün temini, ürün geliştirme, AR-GE ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları yapmak, ç) Ürün bilgisi açıklamalarında "AEEE Yönetmeliğine Uygundur" ibaresine yer vermek, d) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Uygunluk Beyan Formunu doldurarak Bakanlığa sunmak, f) Kendileri veya organizasyonunda yer aldığı yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin AEEE yönetim planını hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmak, g) Evsel AEEE'lere dair Tablo 13.1 de belirtilen toplama hedeflerinin, Tablo 13.2 ve 13.3 te belirtilen geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, ğ) Geri Dönüşüm ve geri kazanım hedeflerini lisanslı işleme tesisleri ile birlikte gerçekleştirmek, 39 / 90

41 h) Yönetmelikte belirtilen teknik özellikleri sağlayan tesislerde işlenmesini sağlamakla, işleme imkânının bulunmaması durumunda bertarafı için bir sistem kurmak ve maliyetleri karşılamak, i) Evsel olmayan AEEE'lerin toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmak, j) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya sürülen EEE'leri TS-EN'nin sayılı Türk Standardına uygun olarak yönetmelikte yer alan sembolle işaretlemek, k) Piyasaya sürecekleri EEE'ler için esasları Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemine başvurmak ve Bakanlıktan kod numarası almak. Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda kullanılacak sembol: 40 / 90

42 Tüketicilerin Yükümlülükleri; a) AEEE'leri üreticilerin ve belediyelerin belirledikleri esaslara göre diğer evsel atıklardan ayrı olarak biriktirmek, b) AEEE'lerini dağıtıcıların, belediyelerin, üreticilerin veya işleme tesislerinin oluşturdukları toplama yerlerine götürmekle veya götürülmesini sağlamakla ve kayıt dışı toplama yapanlara vermemek c) Elektrikli ve Elektronik Eşya Üreticileri evsel AEEE toplama hedeflerine ulaşılmasını sağlamak. Bu hedefler: Tablo 13.1 Toplama Hedefleri Yıllara Göre Toplama Hedefi (kg/kişi-yıl) EEE Kategorileri Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları 2. Büyük beyaz eşyalar (Buzdolabı/ soğutucular/iklimlendirme cihazları hariç) 0,05 0,09 0,17 0,34 0,68 0,1 0,15 0,32 0,64 1,3 3. Televizyon ve monitörler 0,06 0,10 0,22 0,44 0,86 4. Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) 0,05 0,08 0,16 0,32 0,64 5. Aydınlatma ekipmanları 0,01 0,02 0,02 0,04 0,08 6. Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri 0,03 0,06 0,11 0,22 0, / 90

43 Yıllara Göre Toplama Hedefi (kg/kişi-yıl) EEE Kategorileri TOPLAM EVSEL AEEE (kg/kişi-yıl) 0,3 0, Tablo 13.2 Geri Dönüşüm Hedefleri Yıllar Elektrikli ve Elektronik Eşya Kategorileri 2018 Ağırlıkça (%) olarak Büyük ev eşyaları (%) Küçük ev aletleri (%) Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (%) Tüketici ekipmanları (%) Işıklandırma cihaz ve aletleri (%) Gaz deşarj lambaları Elektrikli ve elektronik aletler (%) Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri (%) Tıbbi cihazlar (%) İzleme ve kontrol cihaz ve aletleri (%) Otomatlar (%) Tablo 13.3 Geri Kazanım Hedefleri Elektrikli ve Elektronik Eşya Kategorileri Yıllar 2018 Ağırlıkça (%) olarak Büyük ev eşyaları (%) Küçük ev aletleri (%) Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (%) Tüketici ekipmanları (%) Işıklandırma cihaz ve aletleri (%) Gaz deşarj lambaları / 90

44 Yıllar Elektrikli ve Elektronik Eşya Kategorileri 2018 Ağırlıkça (%) olarak Elektrikli ve elektronik aletler (%) Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri (%) Tıbbi cihazlar (%) İzleme ve kontrol aletleri (%) Otomatlar (%) NOT: AEEE LERİN BİR BÜTÜN OLARAK YENİDEN KULLANILMASI YUKARIDA BELİRTİLEN GERİ KAZANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM HESAPLARINA DÂHİL EDİLMEZ. 43 / 90

45 2.6. ATIKLAR İLE İLGİLİ BEYANLAR, RAPORLAR VE ATIK YÖNETİM PLANLARI Madde 12 İşletmeler, yıl içerisinde geri dönüşüm ve/veya bertaraf için lisanslı firmalara gönderdikleri tehlikeli atıkları, tehlikesiz atıkları, ambalaj atıklarının beyanlarını bir sonraki yıl Müdürlüğe göndermelidir. Yıl içerisinde Çevre Lisanslı geri kazanım / bertaraf firmalarına gönderilen Atık yağlar, bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 de bulunan Atık Yağ Beyan Formu ile Müdürlüğe bildirmelidir. Yıl içerisinde Çevre Lisanslı geri kazanım / bertaraf firmalarına gönderilen tehlikeli atıklar, bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar, Bakanlıkça hazırlanan internet tabanlı program üzerinden Müdürlüğe beyan edilmelidir. Yıl içerisinde Çevre Lisanslı geri kazanım / bertaraf firmalarına gönderilen tehlikesiz atıklar ise Bakanlıkça hazırlanan internet tabanlı program üzerinden her yıl Mart ayı sonuna kadar beyan edilmelidir. (Bu yükümlülük yılı başında başlayacaktır) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Piyasaya sürenler, miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermelidir. Bu bildirimi yaparken kaydolduğu yıl dâhil olmak üzere bildirimde bulunmadığı yılları da kapsayacak şekilde yapmalıdır. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Ambalaj üreticileri, bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar için 44 / 90

46 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar Müdürlüğe göndermelidir. İşletmeler, her 3 yılda bir, tesislerinden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarının miktarının belirlenmesi, tesis içinde geçici depolanması, tesis dışına taşınması ve atıkların geri kazanımına / bertarafına yönelik olarak atık yönetim planı hazırlamak ve hazırladıkları bu planı Müdürlüğe sunmak ve uygulamak zorundadır. Tehlikeli atık geri kazanım / bertaraf lisanslı firmalar, faaliyetleri hakkında atığın tesise kabul tarihi, atığın kaynağı, miktarı, taşınım türü ve bertaraf/geri kazanım yöntemi gibi bilgileri içeren yıllık raporlarını Müdürlüğe göndermelidirler. Tüm bu bildirimleri yapan işletmeler, kayıtları tutmak ve 5 yıl boyunca muhafaza etmekle yükümlüdürler. 45 / 90

47 3. HAVA KALİTESİ SERA ETKİSİ 2- PARTİKÜL MADDE KİRLİLİĞİ 3- OZON TABAKASI İNCELMESİ VE ARTAN UV IŞINLARI 4- ASİT YAĞMURLARI 5- ARTAN AZOT OKSİTLER Havanın doğal yapısındaki bileşimi değiştiren ve katı, sıvı ve gaz formlarda bulunabilen kirleticiler atmosferde 2 şekilde bulunmaktadır: 1. Kirletici kaynaklarından atmosfere doğrudan verilen kirleticiler, 2. Bu kirleticilerle, atmosferik özellikler arasındaki kimyasal olaylar sonucu oluşan kirleticiler. 46 / 90

48 Hava kirleticileri genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Yanma Gazları (SO 2, NO x, CO) Toz Tozda ağır metaller Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Flor Klor Dioksin-Furanlar Radyoaktif Maddeler vb İŞLETMELERİN GAZ VE TOZ EMİSYONLARI İLE İLGİLİ ŞARTLAR Madde 14 Yakma ısıl gücü 1 MW ve üstü olan işletmeler, üretim faaliyetlerine göre, havaya verdiği yukarıdaki kirleticileri, etki alanlarında Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği eklerinde verilen emisyon sınır değerleri ile kütlesel debi (kg/saat) sınır değerlerin altında havaya vermek zorundadırlar. Tüm işletmeler, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nde Ek 1 de aşağıdaki başlıklarla tanımlanan emisyon şartlarına uygun faaliyet göstermelidir. o İslilik o Toz şeklinde emisyonlar o Açıkta depolanan yığma malzemeler o Toz yapıcı yanma ve üretim artıklarının taşınması ve depolanması o Tesis içi yolların durumu o Filtrelerin boşaltılması o Atık gazlardaki özel tozların emisyonları için sınırlar o Atık gazlardaki gaz ve buhar emisyonları sınırları o Kanser yapıcı maddelerin emisyon sınırları o Aşırı derece tehlikeli maddelerin emisyon sınırları Hava kirliliği açısından kirletici vasfı yüksek olan tesislerin emisyonları Ek 5 de tanımlanan Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları nı aşamaz. 47 / 90

49 Ayrıca Ek-5 de yer alan emisyon sınırları, Yönetmeliğin diğer kısımlarında verilen diğer emisyon sınırlarından daha öncelikli olarak uygulanır. İşletmelerde bacalarda yapılan emisyon ölçümleri veya emisyon faktörleri kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucu, hava kirleticilerinin saatlik kütlesel debileri aşağıda verilen Tablo 2.1 değerlerini aşıyorsa, tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri hesaplanır. Bu ölçümler en az 1 ay süreyle yapılır. Elde edilen katkı değerinin, Yönetmeliğin aynı bölümünde verilen uzun vadeli ve kısa vadeli sınır değerler ile uyumlu olması beklenir. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 2.1 Kütlesel Debiler Normal işletme şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme saatleri için kütlesel Emisyonlar debiler (kg/saat) Bacadan Baca Dışındaki Yerlerden Toz 10 1 Kurşun Kadmiyum Talyum Klor 20 2 Hidrojen klorür ve Gaz 20 2 Halde İnorganik Klorür Bileşikleri Hidrojen florür ve Gaz Halde İnorganik Florür Bileşikleri Hidrojen Sülfür Karbon Monoksit Kükürt Dioksit 60 6 Azot Dioksit [NOx (NO cinsinden)] Toplam Organik Bileşikler 30 3 Not: Tablodaki emisyonlar İşletmenin tamamından (bacaların toplamı) yayılan saatlik kütlesel debilerdir. İzne tabi tesislerde baca yükseklikleri ve emisyon hızları da yasal şartlara uygun olmalıdır. Bu hususlar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nde Ek 4 te tanımlanmaktadır. 48 / 90

50 Toz, gaz emisyonları ve yanma kontrolü için, ünite (emisyon kaynağı) bazında kütlesel debiler hesaplanır ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nde Ek 3 te tanımlanan sınır değerler aşılıyorsa, bu sınırları aşan maddeler, yazıcılı ölçüm aletleri ile sürekli olarak ölçülmeli veya otomatik bilgisayar sistemi ile kontrol edilmeli ve ölçüm sonuçları kaydedilmelidir. Yakma ısıl gücü 1 MW altından olan, ısınma amaçlı veya proses gereği yakıt kullanan işletmeler ise Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanılan yakıt türüne ve ısıl gücüne göre atmosfere verdiği kirleticilerini yönetmelikte belirtilen standartların altında tutmalıdırlar. Bununla beraber işletmeler; İşletmede bulunan mevcut emisyon kaynaklarının baca gazı ve toz emisyonları, Bakanlıktan yetki almış laboratuarlar tarafından periyodik olarak ölçtürülmeli, baca dışından yayılan emisyonlar belirlenmelidir. Bu ölçme ve izleme işlemi, tesisin izin koşullarında belirtilen sıklıkta yenilenmeli ve ölçüm sonuçları yetkili mercilere iletilmelidir. Hava emisyonu olan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için emisyon konulu Çevre İzni alınması zorunludur İŞLETMELERİN SERA GAZI EMİSYONLARI İLE İLGİLİ ŞARTLAR Madde 15 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereği, yönetmelik Ek-1 listesinde yer alan faaliyeti gösteren işletmeler sera gazı emisyonlarının izlenmesine, doğrulanmasına ve raporlanmasına tabidir. 49 / 90

51 Sera Gazı Emisyonları: 1.Karbon Dioksit (CO2) 2.Metan (CH4) 3.Diazot Oksit (N2O) 4.Hidroflorokarbonlar (HFC'ler) 5.Perflorokarbonlar (PFC'ler) 6.Sülfür Hegzaflorid (SF6) Her yıl 9,1 milyar m 3 CO 2 salınıyor. Her yıl yaklaşık 4 milyar m 3 CO 2 birikiyor. Dünyamız 5 milyar m 3 CO 2 i tüketiyor. Normal koşullarda, dünya atmosferinin % 100 e yakın kısmını oluşturan nitrojen ve oksijen gibi gazlardan başka, çok küçük oranlarda, sera etkisi yaratan çeşitli gazlar mevcuttur. Bu gazlar, dünyaya gelen güneş ışınlarına geçirgendir, ama dünya yüzeyinden yansıyarak çıkan ışınların bir kısmını engellerler. Böylece, dünya üzerinde canlıların yaşayabileceği normal bir sıcaklığın sabit tutulması mümkün olur. Karbondioksit ve metan gazları bu görevi üstlenen atmosfer gazlarına en iyi örnektir. 50 / 90

52 Fakat endüstri devriminden itibaren, normalde sabit olan karbondioksit oranı hızla artmaktadır. Bunun başlıca sebebi de kömür-petrol gibi fosil yakıtların kullanımıdır. Önümüzdeki yıl içinde karbondioksit oranının iki katına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu da ortalama dünya ısısının artması, buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükselmesi, yağış düzenlerinin değişmesi, dolayısıyla tarım üretim kuşaklarında önemli değişiklikler olması demektir. Daha açık bir ifadeyle, küresel ısınma yüzünden, sanayinin gelişmediği bir ülkede kuraklık ve çölleşme baş gösterirken, bir başka ülkede yaşamları boyunca hiç elektrik kullanmamış bir ailenin evini su basabilir. Daha sıcak bir dünya, daha iyi bir dünya olamaz / 90

53 Sera Gazı Emisyonlarını İzleme ve Raporlama Yükümlülüğü Olan Faaliyetler: Faaliyetler Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri tesislerde yakıtların yakılması (tehlikeli veya evsel atığın yakılmasına mahsus tesislerdeki hariç). Petrol rafinasyonu. Kok üretimi. Metal cevheri (sülfür cevheri dâhil) kavrulması, sinterlenmesi veya peletlenmesi. Kapasitesi 2,5 ton/saat ve üzeri, sürekli döküm de dâhil olmak üzere, pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme). Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak demir içeren metallerin (demirli alaşımlar dâhil) üretimi veya işlenmesi. (İşleme; haddeleme, yeniden ısıtma, tav fırınları, metal işleme, dökümhaneler, kaplama ve dekapajı da ihtiva eder.) Birincil alüminyum üretimi. Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak ikincil alüminyum üretimi. Toplam anma ısıl gücü (indirgeme maddesi olarak kullanılan yakıtlar dâhil) 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alaşımların üretimi, rafine edilmesi, dökümhane dökümü, vb. dâhil olmak üzere demir dışı metallerin üretimi veya işletilmesi. Günlük kapasitesi 500 ton ve üzeri döner fırınlarda veya günlük kapasitesi 50 tonu aşan diğer ocaklarda klinker üretimi. Günlük kapasitesi 50 ton ve üzeri döner fırınlarda veya diğer ocaklarda kireç üretimi veya dolomitin veya magnezitin kalsinasyonu. Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri cam elyafı da dâhil olmak üzere cam üretimi. Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzeri, özellikle çatı kiremitleri, tuğlalar, refrakter tuğlalar, karolar, taş ürünler veya porselen olmak üzere, pişirme ile seramik ürünlerin üretimi. Günlük ergitme kapasitesi 20 ton ve üzeri, cam, taş veya cüruf kullanılarak mineral elyaf yalıtım malzemesi üretimi. Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma üniteleri kullanılarak alçı taşının kurutulması veya kalsinasyonu veya alçı panoların ve diğer alçı taşı ürünlerinin üretimi. Odundan veya diğer lifli malzemelerden selüloz üretimi. Günlük üretim kapasitesi 20 ton ve üzeri, kâğıt, mukavva veya karton üretimi. Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri yakma ünitelerinin kullanılarak petrol, katran, kraking ve damıtma kalıntıları gibi organik maddelerin karbonizasyonunu da içeren karbon siyahı üretimi. Nitrik asit üretimi. Adipik asit üretimi. Glioksal ve glioksilik asit üretimi. Amonyak üretimi. Günlük üretim kapasitesi 100 ton ve üzeri kraking, reforming, kısmî veya tam yükseltgenme veya benzeri işlemler ile büyük hacimli organik kimyasal maddelerin üretimi. Günlük üretim kapasitesi 25 ton ve üzeri, reforming veya kısmî yükseltgenme ile hidrojen (H 2 ) ve sentez gazının üretimi. Soda külü (Na 2 CO 3 ) ve sodyum bikarbonat (NaHCO 3 ) üretimi. Sera gazları Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit ve perflorokarbonlar Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit ve diazot oksit Karbon dioksit ve diazot oksit Karbon dioksit ve diazot oksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit Karbon dioksit 52 / 90

54 İşletmeler, Sera gazı emisyonlarını ilgili yönetmelik eklerinde belirtilen esaslar çerçevesinde izler. İşletmeler, her tesis için Sera Gazı İzleme Planı oluşturmalı ve Sera Gazı İzleme Planını, ilk izleme tarihinden en az 6 ay önce Bakanlığa gönderip onaylatmak zorundadırlar. (Mevcut Yönetmeliğe göre planların Bakanlığa iletilme tarihi en son tür) İşletmeler, her yılın 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır. (Mevcut Yönetmeliğe göre Sera Gazı Emisyonlarının Raporlanması yükümlülüğü tarihinde başlamaktadır. İlk raporlar 2015 yılı verilerini içerecektir.) Sera gazı emisyon raporunun, Bakanlıkça onaylanan ve kayda alınan izleme planı çerçevesinde hazırlanması şarttır. İşletmeler hazırladıkları Sera Gazı İzleme Planını ve Sera Gazı Emisyonları Raporlarını Bakanlığa göndermeden önce, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş doğrulayıcı kuruluşlara doğrulatmak zorundadırlar. 53 / 90

55 4. SU KALİTESİ 54 / 90

56 Madde 16 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km 3 tür. Bu suların dağılımı aşağıdaki grafikte incelendiğinde, kullanabileceğimiz tatlı su miktarının aslında ne kadar az olduğu sonucuna varılabilir. DÜNYANIN TOPLAM SU KAYNAKLARI TATLI SU 2,5% TATLI SULARIN DAĞILIMI YERÜSTÜ VE ATMOSFER SULARI 0,4% TUZLU SU 97,5% YER ALTI SULARI 30,3% BUZULLAR 69,3% Oldukça sınırlı miktarda olan su kaynaklarımız; 1. Sanayileşme, 2. Şehirleşme, 3. Nüfus artışı, 4.Zirai mücadele ilaçları (Pestisit) ve kimyasal gübreler kullanımı faaliyetleri sonucunda kullanım kalitesi değişerek kirlenmektedir. Bu kirlilik etkenlerinin en büyük payını sanayileşme almaktadır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre sanayilerde su kirliliğini kontrol etmek açısından tüm kirletici kaynakların izin belgesine 55 / 90

57 bağlanması gerekmektedir. İzin belgesi olmayan atıksuyun herhangi bir alıcı ortama ve/veya altyapıya deşarjı yasaktır. Bu kapsamda; Eğer tesis Organize Sanayi Bölgesinde ise; Evsel nitelikli atıksuların Organize Sanayi Bölgesi nin altyapısına bağlanması ve bölge yönetiminden Atıksu Kanal Bağlantı İzni alınması gerekmektedir. Organize sanayi bölgesinde bulunan tesis, endüstriyel atıksuyunu, bölge altyapısı deşarj standartlarına uygun ise, düzenlenecek bir Atıksu Kalite Kontrol İzin Belgesi ile altyapıya vermelidir. Eğer tesisin endüstriyel atıksuyu, altyapı deşarj standartlarına uygun değilse, bir önlem tesisi yapılarak atıksuyun deşarj standartlarına getirilmesi zorunludur. Eğer tesis Organize Sanayi bölgesinde değil ise evsel atıksular; Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuyun kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir. Eğer tesisin atıksuyu, kanalizasyona deşarj standartlarına uygun değilse, bir önlem tesisi yapılarak atıksuyun deşarj standartlarına getirilmesi zorunludur. Kanalizasyon yapısı bulunmayan bölgelerdeki tesislerde çalışan sayısı 84 kişiden az ise, evsel atıksular, sızdırmaz nitelikte olan bir foseptikte toplanabilir 56 / 90

58 ve izinli vidanjör vasıtasıyla altyapı tesislerine verilmesi sağlanabilir. Yine bu aşamadaki yapılan protokol ve/veya vidanjöre verildiği sıradaki alınan tüm belgeleri 5 yıl süreyle saklı tutulmalıdır. Bu yöntem tercih edilmezse, arıtma tesisleri ile Yönetmelik sınır değerleri sağlanarak alıcı ortama deşarj edilebilir. Bunun için de deşarj konulu Çevre İzni alınması mecburidir. Kanalizasyon yapısı bulunmayan bölgelerdeki tesislerde çalışan sayısı 84 kişiden fazla ise, evsel nitelikli atıksuların alıcı ortama deşarjı için, İl Çevre Müdürlüğü tarafından belirlenecek arıtma ve / veya bertaraf yöntemleri uygulanır. Uygulanan / uygulanacak bu yöntemler için deşarj konulu Çevre İzni alınmalıdır. Eğer tesis Organize Sanayi Bölgesinde değil ise endüstriyel atıksular; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ndeki faaliyet sektörüne göre belirlenen deşarj standartlarını sağlayıp alıcı ortama deşarj edilmelidir. Bu deşarj için Çevre İzni alınmalıdır. 57 / 90

59 5. TOPRAK KALİTESİ Madde 17 Toprak sistemi ilişkili olduğu su ve hava sistemlerinin içerdiği kirletici unsurlar için son depolama noktasıdır. Diğer taraftan toprak, karasal ekosistemin taşıyıcı unsurudur ve toprak kalitesindeki değişim, gerek doğal ve gerekse tarım ekosisteminin verimliliğini etkilemektedir. Bu nedenle toprak kirliliğinin önlenmesi için öncelikle kirletici unsurların tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların temizlenmesi ve işlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; Toprak kirliliğinin kaynağında önlenmesi esastır. Her türlü atık ve artığı, toprağa zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek, depolamak gibi faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirli toprak temiz toprak ile karıştırılamaz. 58 / 90

60 Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, depolandığı, üretildiği faaliyetler ya da tesisler ile atıkların üretildiği, bertaraf veya geri kazanımının yapıldığı tesislerde, kaza ihtimali göz önüne alınarak, toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ekinde yer alan faaliyetleri yürüten mevcut faaliyet sahipleri ile yeni başlayacak faaliyet sahipleri Yönetmelik te yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formunu doldurarak, Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda Müdürlüğe bildirir. (Bu bildirim yükümlülüğü Haziran ayında başlayacaktır.) İSTER TEHLİKELİ İSTER TEHLİKESİZ, HİÇ BİR ATIK MALZEME TOPRAĞA KARIŞTIRILAMAZ VEYA TOPRAK ÜZERİNDE DEPOLANAMAZ 59 / 90

61 6. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ Madde 18 Gürültü günümüzde en çok karşılaştığımız kirleticilerdendir. İnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karşı otomatik ve bilinçsiz olarak tepki göstermektedir. Sürekli fizyolojik parametreleri (frekans kardiyak) ve elektroansefalogramları kaydedilen kişilerde yapılan bilimsel değerlendirmeler, gürültü kaynaklı fizyolojik etkilenmeleri açıkça göstermiştir. Gürültü diğer çevre kirliliği faktörlerine benzemez. Havada yayılmasına rağmen diğer birçok hava kirletici gibi görünmez, kokmaz. Gürültünün somut herhangi bir kalıntısı da yoktur. Toprağı veya suyu da kirletmez. Gürültü kirliliğini diğer çevre kirliliği faktörleri ile karşılaştırmak doğru olmaz. Onun etkileri küçük adımlarla ve sinsice oluşur. Ancak kalıcıdır ve kurtulması zordur. Bu kapsamda gürültünün çevreye ve insana etkilerinin azaltılması için Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmış ve gürültü kaynağı olan/olabilecek işletmelere çeşitli kurallar konmuştur. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2'sinde " * " işareti ile muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi alması gereken işletme ve tesislerden; 7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar ile kurulduğu tarih ve ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın çok hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan veya bu Yönetmelik çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan işletme ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine esas değerlendirme yapılmaz. Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde işletme ve tesisler için akustik rapor hazırlanması zorunludur. 60 / 90

62 İşletmelerde hazırlanan akustik rapordaki ölçüm değerleri yönetmelikte verilen sınır değerlerin altında olmalıdır. Eğer ölçülen değerler sınır değerlerin üzerinde ise, gürültü kontrol önlemleri alınmalıdır. 61 / 90

63 7. KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA 7.1. KİMYASAL MADDELERİN TEHLİKELERİ Madde 19 İşletmelerde, üretim proseslerinin çeşitliliğine göre kullanılan kimyasallar ve/veya müstahzarlar da değişkenlik göstermektedir. Kullanılan kimyasallar ve/veya müstahzarlar da içeriğine göre çeşitli tehlikeli özellikler göstermektedir. İlgili yasal mevzuat kapsamında kimyasallar ve tehlikelilik özellikleri aşağıdaki tabloda sınıflandırılmıştır. Ülkemizde halen tablonun ikinci sütununda belirtilen semboller kullanılmakla birlikte, 1272/2008 sayılı CLP (classification, labelling, packaging) Tüzüğü uyarınca Avrupa da kullanılan ve yakın gelecekte ülkemizde de kullanılmaya başlanacak olan yeni semboller de üçüncü sütunda verilmektedir. 62 / 90

64 ÖZELLİK SEMBOL CLP TÜZÜĞÜNE GÖRE YENİ KULLANILACAK SEMBOL AÇIKLAMA ÖNLEMLER Zehirli (T) Çok Zehirli (T+) Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler (arsenik, kurşun ve civa bileşikleri, metil alkol vb.) Taşımayı dikkatli yapın. Gerekli tüm koruyucu malzemeleri kullanarak, el, yüz, cilt ve göz ile temasından kaçının. Asla solumayın ve yutmayın. Kullandıktan sonra elinizi ve vücudunuzu yıkayın. Parlayıcı (Alevlenir) (F) Çok hızlı parlayıcı (Çok kolay alevlenir) (F+) Yanıcı maddelerdir. F+ işaretli olanlar, çok yanıcı olup 0 C altında bile kolaylıkla kıvılcımla, statik elektrikle tutuşabilir. (LPG, hidrojen, asetilen) F işaretli olanlar, parlama noktası 210C altında olan maddelerdir. Isı kaynağı ile temasta kolayca tutuşabilirler. (Kömür tozu, un, ağaç tozu, bazı metaller vb.) Malzemeyi ısı kaynaklarından, parlayıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutunuz. Çalışırken sigara içmeyiniz, cep telefonlarınızı kapalı tutunuz. 63 / 90

65 ÖZELLİK SEMBOL CLP TÜZÜĞÜNE GÖRE YENİ KULLANILACAK SEMBOL AÇIKLAMA ÖNLEMLER Parlayıcı (Alevlenir) Sıvılar Patlama noktası < 23 0C ve kaynama noktası <350C olan sıvılar ve buğular (Çok hızlı alevlenebilir) Patlama noktası < 23 0C ve kaynama noktası >350C olan sıvılar ve buğular (Hızlı alevlenebilir) Malzemeyi ısı kaynaklarından, parlayıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutunuz. Çalışırken sigara içmeyiniz, cep telefonlarınızı kapalı tutunuz. Patlama noktası > 23 0C ve kaynama noktası < 60 0C olan sıvılar ve buğular (alevlenebilir) Oksitleyici (O) Özellikle yanıcı maddelerle olmak Malzeme yanıcı maddelerden ve tutuşma üzere diğer maddeler ile de temasında kaynaklarından uzak tutulmalı. Sigara önemli ölçüde ekzotermik, tehlikeli içilmemeli. Uygun koruyucu malzemeler reaksiyona neden olan, yanma veya kullanılarak yüz, göz, el ve cilt korunmalı. patlamaya yol açan maddeler (hidrojen peroksit, kalsiyum karbonat, amonyum nitrat) 64 / 90

66 ÖZELLİK SEMBOL CLP TÜZÜĞÜNE GÖRE YENİ KULLANILACAK SEMBOL AÇIKLAMA ÖNLEMLER Aşındırıcı / Korozif (C) Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeler ile taşıma sırasında başka materyaller üzerine dökülünce fiziksel hasar oluşturan veya korozyona (paslanma veya aşınma) yol açan, kimyasal bakımdan reaktif maddeler (asitler ve bazlar) Kaplar sıkıca kapalı tutulmalı, içindeki malzeme etiketlerle mutlaka tanımlanmalıdır. Uygun koruyucu malzemeler kullanılarak yüz, göz, el ve cilt temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Yutulmamalı, solunmamalıdır. Patlayıcı (E) Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi maddeler (dinamit, TNT vb.) Malzeme ısı kaynaklarından, diğer parlayıcıpatlayıcı maddelerden uzak tutulmalı. Sigara içilmemeli. Cep telefonları kapalı tutulmalıdır. 65 / 90

67 ÖZELLİK SEMBOL CLP TÜZÜĞÜNE GÖRE YENİ KULLANILACAK SEMBOL Zararlı (Xn) AÇIKLAMA Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler ÖNLEMLER Taşımayı dikkatli yapın. Gerekli tüm koruyucu malzemeleri kullanarak, el, yüz, cilt ve göz ile temasından kaçının. Solumayın ve yutmayın. Kullandıktan sonra elinizi ve vücudunuzu yıkayın. Tahriş Edici (Xi) Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında alerji, tahriş veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddeler Göze temasında ciddi tahrişlere sebep olabilen maddeler (CLP Tüzüğü) Taşımayı dikkatli yapın. Gerekli tüm koruyucu malzemeleri kullanarak, el, yüz, cilt ve göz ile temasından kaçının. Solumayın ve yutmayın. Herhangi bir temas olursa, temas eden yeri en az 10 dk. yıkayın. İyi havalandırılmış alanlarda kullanın. 66 / 90

68 ÖZELLİK SEMBOL CLP TÜZÜĞÜNE GÖRE YENİ KULLANILACAK SEMBOL AÇIKLAMA ÖNLEMLER Çevre için Tehlikeli (N) Çevre ortamına (doğal ortamlara) karıştığında, girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren, bitki ve hayvan ölümlerine yol açabilen, ozon tabakası için zararlı olabilen maddeler Kullanım esnasında toprağa, suya veya havaya karışması önlenmeli, depolandığı yerlerde gerekli çevre koruyucu önlemler alınmalı ve oluşan atıklar tehlikeli atık kurallarına göre imha edilmelidir. Çevre İçin Tehlikeli Ozon tabakasını tahrip ederek çevreye ve halk sağlığına zarar veren maddeler Kullanım esnasında toprağa, suya veya havaya karışması önlenmeli, depolandığı yerlerde gerekli çevre koruyucu önlemler alınmalı ve oluşan atıklar tehlikeli atık kurallarına göre imha edilmelidir. Kanserojen, Mutajen ve Teratojen Madde Genetik değişimlere sebep olabilir. Kansere sebep olabilir. Çocuklara zarar verebilir. Organların zarar görmesine sebep olur. Çalışılan ortamda ihtiyaçtan fazla bulunmamasına dikkat edilmelidir. Çalışma esnasında çalışması zorunlu personel dışında personel bulunmamalıdır. Ortam çevreye ve insanlara zarar vermeyecek şekilde havalandırılmalıdır. Çalışılan ortamda yiyecek ve içecek maddesi tüketilmemelidir. Kişisel koruyucu donanımlar kullanılmadan çalışılmamalıdır. Madde, sızdırmaz kaplarda ve ağzı kapalı olarak depolanmalıdır. 67 / 90

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1586 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. BAĞDAT CADDESİ UZAY ÇIKMAZI KARTEPE / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/632 02/01/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 SÖKE / AYDIN İlgi: (a) 29/11/2011 tarihli ve

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 1 2 15 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 03.10.2013

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazıtehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı