ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 Yüksek Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1992 Doktora İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: İş Değerleme ve Otomotiv Yan Sanayiinde bir Uygulama (İstanbul Teknik Üniversitesi) Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Mentoring, Gender and Ideological Perspectives: A Case Study (Bosphorus University) (Prof. Dr. Hayat E. KABASAKAL) Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Büyükcan, T., Personel Tedarik ve Seçimi: Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi, Şubat İslamoğlu, M., Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Faktörü, Sakarya Üniversitesi, Şubat Kaya, O., İş-Aile Çatışmasının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Ayrılma Eğilimine Etkileri, Sakarya Üniversitesi, Nisan Balcılar, M. U., Yönetim Bilişim Sistemlerinin Gıda Sektöründeki Kullanımı (Ak Gıda Çalışması), Sakarya Üniversitesi, Eylül Hancı, A., Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü: Kadın Girişimciler, Sakarya Üniversitesi, Haziran Yılmaz, H., Kamu ve Özel Okul Kültürlerinin Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Eylül Kişioğlu, N., Tüketici Davranışlarında Cinsiyet Faktörü, Sakarya Üniversitesi, Temmuz Öztürk, N., Lider Tiplerinin Çalışanın İş Tatminine Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Haziran Irmak, A., Stres Yönetiminde Cinsiyet Faktörü: Sakarya Türk Telekom Başmüdürlüğü Uygulaması, Sakarya Üniversitesi, Haziran 2005.

2 Özdemir, Y., Kariyer Devreleri ile Örgütsel Vatandaşlık Eğilimi Arasındaki İlişki: Sakarya Üniversitesi İİBF. Örneği, Sakarya Üniversitesi, Haziran Altekin, N., Liderliğin Etik Boyutu: Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Haziran Kızıltaş, Y., ISO in Çalışanlar Tarafından Algılanması: Bir Örnek Olay,Sakarya Üniversitesi, Haziran, Tüccar, D. V., İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin İş Tatminleri: Bayrampaşa Örneği, Sakarya Üniversitesi, Ocak, Alpaslan, S., Sanayi ve Bilgi Toplumu Yönetim Metaforlarının Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Kaymaz, G. D., İşyerinde Yıldırma (Mobbing) Eğilimleri, Sakarya Haziran, Üniversitesi, Nayir, A., Türk İlaç Sektöründe Kariyer Algılaması, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Aktaş, Y., Personeli Güçlendirmenin İnsan Kaynakları Yönetimindeki Yeri: Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Mayıs, Koç, S., Öğrenen Organizasyon Anlayışının Performans Değerleme Sistemine Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Mayıs, Çetinel, E., Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Tunç, T., Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ile Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Özdemir, Ş., İş Tatmini ve Etkileyen Faktörler: Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Türkgüngör, S. P., Örgütsel Stres ve Çözüm Yollarında Cinsiyet Faktörü: Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Emre, O. Örgütsel Adaletin Örgütsel Sessizliğe Etkisi: Teknopark Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Budakoğlu, G. Tükenmişliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Devlet Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Şubat, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Yılmazer, A., Yerel Yönetimlerin Başarısında Dış Kaynaklardan Yararlanma (Belediyelerde Bir Alan Araştırması), Sakarya Üniversitesi, Şubat Kurt, M. İ., Stratejik Birleşmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü ve Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Kayaalp Ersoy, E. G., Yöneticilerin Dönüştürücü ve İşe Yönelik Liderlik Eğilimleri ile Kişilik Özelliklerinin İlişkisi: Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2009.

3 Danışman, S. A. Yurtdışında Çalışan Güney Koreli Yöneticilerin Kültürel Benzerlik ve Farklılıklar Açısından Ev Sahibi ve Köken Ülkeleriyle İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Sakarya Üniversitesi, Mart, Tunç, T. Benlik Saygısı ve Kaygının Çatışma Stilleri Üzerindeki Etkileri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Sakarya Üniversitesi, Eylül, Mesci, M. Bilgi Yönetimi ile Yenilik ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Örgüt İçi Dinamiklerin Ara Değişkenlik Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma,Sakarya Üniversitesi, Aralık, Projelerde Yaptığı Görevler : 1- Sakarya İli Girişimcilik Profili ve Kadın Girişimcilerin Teşviki, Sakarya Üniversitesi Projesi, Proje Yöneticisi, Sakarya İlindeki Büyük İşletmelerin Eğitim İhtiyaçlarının Sektörel Bazda Karşılaştırılması ve Sakarya Üniversitesi nin Rolü, Sakarya Üniversitesi Projesi, Yardımcı Araştırmacı, Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi (SESAM) Projesi, İnsan Sermayesi ve İstihdam Grubu Üyesi, 2004 İdari Görevler : Bölüm Başkan Yardımcılığı. Sakaraya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Ödüller : Sakarya Üniversitesi Akademik Takdir Belgesi (2003) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Yaz Güz Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Davranış Bilimleri (İşl. 1) Yönetimde Kadın (İşl. 3 Seç.) Takım Kurma ve Geliştirme (İşl. 4- Seç.) Örgütsel Davranış (Yönetim- Org. YL- Seç.) Örgütsel Davranış Semineri (Yönetim- Org. Dr-Seç.) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (İşl. 3 Seç.) Davranış Bilimleri (Çeko. 1) Örgüt Kültürü (Yön. Org. YL.-Seç.) Örgüt Kültürü Semineri (Yön. Org. Dr.- Seç.) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme (İşl. 4-Seç.) Davranış Bilimleri (İşl. 1) Yönetimde Kadın (İşl. 3 Seç.) Takım Kurma ve Geliştirme (İşl. 4- Seç.) Örgütsel Davranış (Yönetim- Org. YL- Seç.)

4 İlkbahar Yaz Örgütsel Davranış Semineri (Yönetim- Org. Dr-Seç.) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (İşl. 3 Seç.) Davranış Bilimleri (İKY. 1) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme (İşl Seç.) Örgüt Kültürü (Yön. Org. YL.-Seç.) Örgüt Kültürü Semineri (Yön. Org. Dr Seç.) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme (İşl. 4 Seç.) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2003) Transforming Hotels Into Learning Organisations: A New Strategy For Going Global. Tourism Management (SSCI). 24(2): (Web of Science alanında 4 Atıf almıştır) A2. David Eaton, Rifat Akbiyikli, Teresa de Lemos, Louis Gunnigan, Rana Ozen Kutanis, Martin Casensky, Josef Ladra, Nabil El Sawalhi, (2007) An examination of the suitability of a UK PFI model within the Czech Republic, the Republic of Ireland, Palestine (Gaza- West Bank), Portugal and Turkey, Construction Innovation Information Process Management,(SCI) ISSN: , Volume: 7; Issue: 1, Page: A3. Tunc T, Kutanis, R.O. (2009) Role conflict, role ambiguity, and burnout in nurses and physicians at a university hospital in Turkey, Nursıng & Health Sciences (SSCI-SCI), 11(4): ((Web of Science alanında 3 Atıf almıştır)) A4. Özen Kutanis, Rana, T. Tunç ve M. Tunç (2011) How Do Medical Specialty Training Educators and Trainess Perceive Medical Specialty Selection Examination (TUS) : , Tıpta Uzmanlık Eğiticileri ve Uzmanlık Öğreticileri Tıpta Uzmanlık Sınavı nı (TUS) Nasıl Algılıyor?, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, (SSCI) 11(4): Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A5. Özen Kutanis, R. ve S. Alpaslan Feng Shui İle Daha Ergonomik Ofis Dizaynına Doğru, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, (2008). (EBSCO ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır). A6. Güneş, İ., S. Bayraktaroğlu ve R. Özen Kutanis, (2009) Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3): (EBSCO ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır). A7. Özen Kutanis, Rana ve Tülin Tunç (2010), Kişilik ve Örgütsel Yaşam: Tükenmişlik Açısından Bir Değerlendirme, İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 12, Sayı 2. (EBSCO ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır). A8. Özen Kutanis, Rana ve Tülin Tunç (2010), Güney Kore Örgüt Kültürü: Konfüçyanizm'in Etkileri Açısından Bir Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi, İİBF. Dergisi, Cilt 12, Sayı 35: (EconLit ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır). A9. Özen Kutanis, Rana ve Muammer Mesci (2010), Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Turizm Alanında Eğitim Veren Bir Yükseköğretim Kurumuna Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması, Selçuk Üniversitesi İİBF., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(19): (ULAKBİM tarafından taranmaktadır).

5 A10. Bayraktaroğlu, S., R. Ö. Kutanis ve T. Tunç (2011), İnsan Kaynakları Yönetimi Bilişsel Düzeyde Nasıl Algılanıyor? Metafora Dayalı Bir Değerlendirme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Nisan, 6(1):7-29. (EconLit ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Ozen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroglu, Crosscheck of the Perceptions on Women Entrepreneurs in SMEs. Small Business and Entrepreneurship Development Conference April, University of Nottingham, , England, B2. Bayraktaroglu, S. ve R. Ozen Kutanis, Success and Failure Stories of SMEs during the Economic Crisis: Two Case Studies. Small Business and Entrepreneurship Development Conference April, University of Nottingham, 42-48, England, B3. Ozen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroglu, Karayolları Taşımacılığında İş Tatmini. First Tourism Congress Of Mediterranean Countries April, , Antalya, Türkiye, B4. Ozen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroglu, Turkish SMEs Going Global: Overcoming the Constraints 11 th World Business Congress, July, , Antalya, Türkiye, B5. Bayraktaroglu, S. ve R. Ozen Kutanis, Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics: A Cross Cultural Perspective. Global Business and Economics Conference. 5-7 July, London, England, B6. Ozen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroglu, Female Entrepreneurs: Social Feminist Insights for Overcoming the Barriers. 3 rd International Conference on Critical Management. 7-9 July, Lancaster, England, (Web of Science alanında 1 Atıf almıştır). B7. Bayraktaroglu, S. ve R. Ozen Kutanis, How Extendable Is The Role Of Technology In Training?: A Grounded Theory Approach Into The British Companies. 3 rd International Conference on Critical Management. 7-9 July, Lancaster, England, B8. Bayraktaroglu, S. and R. Ozen Kutanis, The Changing Trends for the Training Technologies within the Europe Global Business and Technology Association Conference July, , Budapest, Hungary, B9. Bayraktaroglu, S. and R. Ozen Kutanis, A General Overview of IT Usage Levels between the Management Consulting Firms in Turkey. Global Business and Technology Association Conference July, , Budapest, Hungary, B10. Bayraktaroğlu, S., R. Özen Kutanis, ve K. Mert, Girişimcilik Ahlakı Girişimciliği Engeller mi? 1. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Eylül, , Hacettepe Üniversitesi, Ankara, B11. Bayraktaroglu, S., R. Ozen Kutanis, and Y. Ozdemir, Cultural Dimensions of Business Ethics: Cross-cultural Insights from Hofstede. 3 rd. International Conference on Business Administration, Canakkale 18 Mart Universitesi, Mayıs, , Çanakkale, B12. Ozen Kutanis, R. Kadın ve Erkek Girişimcilerin Algılama Farklılıkları: Sakarya Örneği, III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran, , Celalabat-Kırgızistan, B13. Eaton D., R. Akbiyikli, T. de Lemos, L. Gunniga and R. Ozen Kutanis, A Cross- Cultural Examination of PFI Within the Republic of Ireland, Portugal, Turkey and the United Kingdom Utilising the SLEEPT Metholodgy, Construction Procurement: The Impact of Cultural Differences and Systems on Construction Performance, Volume 1, 8-10 February, 19-28, Las Vegas, Nevada, USA,, 2005.

6 B14. Bayraktaroğlu, S., R. Özen Kutanis, Y. Özdemir, S.Alpaslan ve E.Dil, Bilgi Kongrelerindeki Yöntembilim Tercihi: Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Kasım, Kocaeli, B15. Özen Kutanis, R. ve S.Alpaslan, Metaforlar Bilgi Üretimini Destekler mi?, 5.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım, Kocaeli, B16. Bayraktaroğlu, S., R.Ö. Kutanis ve L. Mustafayeva (2007) Türkiye de Yönetim Danışmanlığının Bilgi Paylaşımına Etkisi: YDD Üyeleri Üzerine bir Araştırma, 6. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Aralık, İstanbul. (Özet Olarak) B17. Bayraktaroglu, S., R. Ozen Kutanis and O. Turkay (2008) The Strategic Role of HRM in the Turkish Tourism Sector within the EU Membership Journey. First International Conference on Management and Economics, Epoka University, Mart 2008, Tiran. B18. Özen Kutanis, R. (2009) Kadın Girişimcilerin Algılanma Farklılıkları: Sakarya Örneği, Uluslar arası ve Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, B19. Özen Kutanis, R., T. TUNÇ ve M. Tunç (2009), Tıpta Uzmanlaşmada Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Yeterli Mi? Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Uluslararası 7.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 30 Ekim- 1 Kasım 2009, Yalova. B20. Ozen Kutanis, R. and Bayraktaroğlu, (2009) Colouring Turkish Management Type: An Empirical Analysis On Supermarket Store Managers, International Symposium on Sustainable Development, Proceedings Book, Economy and Management, pp , 9-10 June, Sarajevo, Bosnia Herzegovina, B21. ÖZEN KUTANİS, R., M. A. ÖNCÜ, M. MESCİ and İ. ÇÖMLEKÇi, (2010) 2008 ve 2009 Küresel Ekonomik Krizin Bankacılık Sektöründe Çalışan Işgörenlere ve Örgüte Etkisi: Erzurum İlinde Faaliyet Gösteren Tüm Banka Şubelerine Yönelik Bir Araştırma, Turgut Ozal International Conference On Economics And Polıtıcs-I Global Crises And Economic Governance April 2010, Malatya, Türkiye. C. Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler: C1. Ozen Kutanis, R. and S. Bayraktaroglu, Reengineering Business Education: A Case Study of Modular Curriculum of Sakarya University, in Business and Management Education in Transitioning and Developing Countries: A Handbook, Edited by: John R. McIntyre; Ilan Alon, , ISBN: , D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Özen Kutanis, R. Hamilik İlişkisinde Cinsiyetin Rolü: Bir Vak a Çalışması. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi., , Sayı: 2003/2 (2003). D2. Bayraktaroğlu, S. ve R. Özen Kutanis, Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. No:3, 2002/1, (2002). D3. Özen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroğlu, Şişmanlık, Açlık ve Süpermarket Alışveriş Davranışı, Pazarlama Dünyası, Yıl: 18, Sayı:1, 48-52(2004). D4. Özen Kutanis, R. Motivasyon Faktörleri: Bir Fındık İşletmesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran, VI(1):47-62 (2004). D5. Özen Kutanis, R. ve A. Yılmazer, Belediye Hizmet Üretimlerinin Başarısında Dış Kaynaklardan Yararlanma, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi., , Sayı: 2005/1 (2005).

7 D6. Özen Kutanis, R. Yeni Liderlik Yaklaşımları: Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Tarih-Siyaset-İktisat-Yönetim, Cumhuriyetimizin 80. Yılına ve Ali Fuat Cebesoy un Anısına Armağan, , Sakarya, D7. Özen Kutanis, R. Takımların Gelişim Döngüsü, 3GEN Ekonomik Süreçlerin Global Faktörleri, İşletme ve Endüstri Mühendisliği Dergisi, Sonbahar, 3(7): 54-57, D8. Özen Kutanis, Rana ve Meral Elçi, (2006) Psikoteknik Testlerin Birbirleri ve Bireysel Özellikler ile Uyumu: Bir Geçerlilik Analizi, SAÜ. SBE. Akademik İncelemeler Dergisi, Sayı:2 Cilt:1. D9. Özen Kutanis, R. ve Alpaslan, S. Girişimci ve Yönetici Kadınların Profilleri Farklı Mıdır?, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, , (C.VIII, S.2, 2006). D10. Alpaslan, S. ve Özen Kutanis, R. Sanayi ve Bilgi Toplumu Yönetim Metaforlarının Karşılaştırılması, SBE Akademik İncelemeler Dergisi., Tez Sayısı, 49-71, 2007/2 (2007). D11. Alpaslan, S. ve Özen Kutanis, R. Bilimsel Bilgi Üretiminde Metaforların Rolü: Destek mi, Engel mi?, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-17, Sayı: 15, D12. Özen Kutanis, Rana ve Emine Çetinel (2010), Adaletsizlik Algısı Sinisizmi Tetikler mi?, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SBE. Dergisi, Cilt 12, Sayı 2: D13. Özen Kutanis, R. ve M. Mesci (2010) Örgüt Kültürünün İşgörenlerin İş Tatminine ve Örgütsel Performansa Etkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Örnek Olay Çalışması, SOİD- Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:7, Sayı:4, ss: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Özen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroğlu, KOBİ lerin Personel Tedariğinde Danışmanlık Firmaları: 5 Örnek Olay. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, , Antalya, E2. Coşkun, R., R. Özen Kutanis ve S. Y. Coşkun, Stratejik Küçülmenin Çalışanlar ve İşten Çıkarılanlar Üzerine Etkileri. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, , Antalya, E3. Özen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroğlu, Anadolu Sanayiinin Gelişmesinde Bayan Girişimciler. II. Orta Anadolu Kongresi, Ekim, , Niğde, E4. Özen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroğlu, Bilgi Çağında Öğrenme Engelleri, II. Bilgi- Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Mayıs Kocaeli Üniversitesi, , Kocaeli, E5. Özen Kutanis, R. Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü: Kadın Girişimciler. 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Kocatepe Üniversitesi, 59-69, Afyon, E6. Özen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroğlu, Bir Süpermarketler Zincirinde Yönetici Tipleri. 12. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Uludağ Üniversitesi, , Afyon, (özet olarak) E7. Özen Kutanis, R. ve A. Hancı, Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgürlük Algılamaları, 3. Bilgi- Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , Eskişehir, E8. Özen Kutanis, R. ve F. Fidan, Tarımda Çalışan Kadınların Yaşam Kalitesi Açısından Bir Araştırma: Pamukova Örneği, 10. Ergonomi Kongresi, 7-9 Ekim, , Bursa, E9. Özen Kutanis, R. ve E. G. Kayaalp, Tüketiciler İçin Logo Önemli mi?, TMMOB Makina Mühendisleri Odası-Marka Yönetimi Sempozyumu, Nisan, 21-26, Gaziantep, 2005.

8 E10. Özen Kutanis, R. ve B. Safran, Turizm Çalışanlarına Yıldırma (Mobbing) Uygulamaları. 13. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Marmara Üniversitesi, , İstanbul, (özet olarak) E11. Özen Kutanis, R. ve Y. Özdemir, Kariyer Devreleri Akademisyenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarında Etkili Bir Unsur Mudur?. 13. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Marmara Üniversitesi, , İstanbul, (özet olarak) E12. Özen Kutanis, R. Bilgi Çağında Yöneticilerin Kariyer Devresi Sorunları. 4. Bilgi- Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eylül, , Sakarya, E13. Özen Kutanis, R. ve O. Batman, Bilgi Paylaşımında İş-Aile Etkileşimi: Turizm Sektörü Örneği. 4. Bilgi- Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eylül, , Sakarya, E14. Bayraktaroğlu, S., R. Özen Kutanis ve Y. Özdemir, Etik Eğitiminde Neredeyiz?:İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri Örneği, II. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Kasım, , Sakarya, E15. Özen Kutanis, R., S. Bayraktaroğlu ve Y. Özdemir, Etik Davranışların Yöneliminde Cinsiyet Faktörü: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, II. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Kasım, , Sakarya, E16. Özen Kutanis, R., S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2007) Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği-2: İdealler ve Gerçekler, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Sakarya Üniversitesi, , Sakarya. E17. Özen Kutanis, R. Ve S. Alpaslan, (2007) Bir Doğu Liderliğinin Metaforik Analizi: Konosuke Matsushita, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Sakarya Üniversitesi, 25-33, Sakarya. E18. Özen Kutanis, R., S. Bayraktaroğlu, E. Süleymanova, D. Dosaliyeva (2008) Mobbinge Yakın Çekim: Bir Mağdurun Anıları, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Kültür Üniversitesi, , Antalya. E19. Özen Kutanis, R. ve Çetinel, E., (2008) Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki:Bir Örnek Olay, Çalışma İlişkileri Kongresi, , Sakarya. E20. Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R. ve Dosaliyeva, D. (2009) İşkoliklik ve Örgütsel Bağlılık: Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, , Eskişehir. E21. Özen Kutanis, R. ve M. Mesci (2010) Örgüt Kültürünün İşgörenlerin İş Tatminine ve Örgütsel Performansa Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs, , Zonguldak. E22. Özen Kutanis, R. ve Çetinel, E. (2011) Kadınların Sessizliği: Kadın Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, , Çanakkale. (özet olarak) F. Kitaplar F1. Özen Kutanis, R., Girişimci Kadınlar, Değişim Yay., İstanbul, 2006.

9 G. Kitaplarda Bölümler G1. Özen Kutanis, R. Esnek Örgütlenme Yöntemi Olarak Takımlar. İçinde Dalay ve diğerleri (der), Stratejik Yönüyle Modern Yönetim Yaklaşımları, Beta Yayınevi, , İstanbul, G2. Özen Kutanis, R. Öğrenen Organizasyonlar. İçinde Dalay ve diğerleri (der), Stratejik Yönüyle Modern Yönetim Yaklaşımları, Beta Yayınevi, , İstanbul, G3. Fidan, F. ve Özen Kutanis, R. (2006) Organik Tarıma Geçiş Sürecinde Stratejik İnsan Kaynakları Bakış Açısıyla Kadın İşgücü. İçinde Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü-Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Eraslan, İ. H. ve Şelli, F. (der.) Uluslar arası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yayınları, Yayın no. 2006/1. G4. Özen Kutanis, R. ve Alpaslan, S. (2007) Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna İşletmecilikteki Dönüşüm. İçinde Kurt ve Bayraktaroğlu (der.) Türkiye de İşletmecilikte Yeni Perspektifler, 3-27, Gazi Kitabevi, Ankara. G5. Özen Kutanis, R. ve Safran, B. (2007) Turizm Endüstrisinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Bir Alan Çalışması-Turizm Sektöründe Yıldırma (Mobbing). İçinde Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm-Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Bulu, M. ve Eraslan, İ. H. (der.) Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yayınları, , Yayın no. 2006/1. G6. Özen Kutanis, R. (2008) Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Sakarya Örneği, İçinde Aşıkoğlu, R. Kurt, M. ve Özcan, K. (der.) Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler, , Gazi Kitabevi, Ankara. G7. Özen Kutanis, R. (2008) Yönetici ve Kadın Olmanın Zorlukları. İçinde Fidan, F. Ve Yılmaz, T. (der.) Kadın Çalışma ve Toplum, , Sakarya Yayıncılık, Adapazarı. G8. Özen Kutanis, R. ve A. Dikili (2010), Değişim Boyutuyla Örgütlerde Sinisizm. İçinde M. Derya Ergun ÖZLER, Örgütsel Davranışta Güncel Konular, , Ekin Yayıncılık, Bursa. G9. Danışman, S. A. ve Özen Kutanis, R. (2011) Kavramsal ve Metaforik Açıdan Yenilik, İçinde Özmen, Ö. N. T., Özer, P. S. ve Eriş, E. D., Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik, Detay Yay., 31-54, Ankara. H. Ders Notları H1. Özen Kutanis R., Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, 4. Baskı, Sakarya Kitabevi, Adapazarı, H2. Özen Kutanis R., Örgüt Kültürü Ders Notları, Sakarya Kitabevi, Adapazarı, BİLİMSEL HAKEMLİKLER Erciyes Üniversitesi, SBE. Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF. Dergisi SAÜ., SBE. Dergisi Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi İş Güç ve Endüstri İlişkileri Dergisi Yönetim Araştırmaları Dergisi Çukurova Üniversitesi, SBE. Dergisi Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Dergisi Osmangazi Üniversitesi, İİBF. Dergisi

10 ATIFLAR Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2003) Transforming Hotels Into Learning Organisations: A New Strategy For Going Global. Tourism Management (SSCI). 24(2): (Web of Science alanında 4 Atıf almıştır) Title: Improving the perceptions of hotel managers Author(s): Garrigos-Simon Fernando J.; Palacios-Marques Daniel; Narangajavana Yeamduan Source: ANNALS OF TOURISM RESEARCH Volume: 35 Issue: 2 Pages: DOI: /j.annals Published: APR 2008 Times Cited: 1 (from Web of Science) Title: Knowledge management in the hospitality industry: A review of empirical research Author(s): Hallin Carina Antonia; Marnburg Einar Source: TOURISM MANAGEMENT Volume: 29 Issue: 2 Pages: DOI: /j.tourman Published: APR 2008 Times Cited: 6 (from Web of Science) Title: The Learning Tourism Destination: The potential of a learning organisation approach for improving the sustainability of tourism destinations Author(s): Schianetz Karin; Kavanagh Lydia; Lockington David Source: TOURISM MANAGEMENT Volume: 28 Issue: 6 Pages: DOI: /j.tourman Published: DEC 2007 Times Cited: 11 (from Web of Science) Title: Obstacles to emergence of high/new technology parks, ventures and clusters in Japan Author(s): Eto HJ Conference: Conference on Managing Emerging Technologies in AsiaLocation: SINGAPOREDate: NOV 02-03, 2003 Sponsor(s): Singapore Management Univ Source: TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE Volume: 72 Issue: 3 Pages: DOI: /j.techfore Published: MAR 2005 Times Cited: 3 (from Web of Science) Tunc T, Kutanis, R.O. (2009) Role conflict, role ambiguity, and burnout in nurses and physicians at a university hospital in Turkey, Nursıng & Health Sciences (SSCI-SCI), 11(4): ((Web of Science alanında 3 Atıf almıştır)) Title: A meta-analysis of burnout with job demands, resources, and attitudes Author(s): Alarcon Gene M. Source: JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR Volume: 79 Issue: 2 Pages: DOI: /j.jvb Published: OCT 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) Title: Work Environment and Recent Suicidal Thoughts Among Male University Hospital Physicians in Sweden and Italy: The Health and Organization Among University Hospital Physicians in Europe (HOUPE) Study Author(s): Fridner Ann; Belkic Karen; Minucci Daria; et al. Source: GENDER MEDICINE Volume: 8 Issue: 4 Pages: DOI: /j.genm Published: AUG 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) Title: The dual roles of rural midwives: The potential for role conflict and impact on retention Author(s): Yates Karen; Usher Kim; Kelly Jenny Source: COLLEGIAN Volume: 18 Issue: 3 Pages: DOI: /j.colegn Published: 2011

11 Times Cited: 0 (from Web of Science) Ozen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroglu, Female Entrepreneurs: Social Feminist Insights for Overcoming the Barriers. 3 rd International Conference on Critical Management. 7-9 July, Lancaster, England, (Web of Science alanında 1 Atıf almıştır). Title: Gender Gap in Entrepreneurship Author(s): Startiene Grazina; Remeikiene Rita Source: INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS Issue: 5 Pages: Published: 2008 Times Cited: 6 (from Web of Science)

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012)

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) 1. Adı Soyadı: LÜTFİHAK ALPKAN 2. Doğum Tarihi: 22 NİSAN 1969 3. Unvanı: PROFESÖR 4. İletişim Bilgileri: 0542 412 04 79; alpkan@gyte.edu.tr 5. Ev Adresi: Rasathane

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye de Yönetim ve Organizasyon. Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının

Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye de Yönetim ve Organizasyon. Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Öznenin Nesneleşmesi: Türkiye de Yönetim ve Organizasyon Alanında Çalışan Öğretim Elemanlarının Akademik Özgeçmiş ve Eserleri Bakımından Nicel Görünümü Kadir ARDIÇ Doç.Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya

ÖZGEÇMİŞ. : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İletişim Bilgileri (Adres ve Telefon) : ENGİN ÜNGÜREN : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya Doğum Tarihi : 1981 Unvanı Öğrenim Durumu : Dr. : Doktora Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992)

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Ercan Gegez 2. Doğum Tarihi: 1968 İstanbul 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Üretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı