ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 Yüksek Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1992 Doktora İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı: İş Değerleme ve Otomotiv Yan Sanayiinde bir Uygulama (İstanbul Teknik Üniversitesi) Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Mentoring, Gender and Ideological Perspectives: A Case Study (Bosphorus University) (Prof. Dr. Hayat E. KABASAKAL) Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. İ.İ.B.F Sakarya Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Büyükcan, T., Personel Tedarik ve Seçimi: Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi, Şubat İslamoğlu, M., Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Faktörü, Sakarya Üniversitesi, Şubat Kaya, O., İş-Aile Çatışmasının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Ayrılma Eğilimine Etkileri, Sakarya Üniversitesi, Nisan Balcılar, M. U., Yönetim Bilişim Sistemlerinin Gıda Sektöründeki Kullanımı (Ak Gıda Çalışması), Sakarya Üniversitesi, Eylül Hancı, A., Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü: Kadın Girişimciler, Sakarya Üniversitesi, Haziran Yılmaz, H., Kamu ve Özel Okul Kültürlerinin Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Eylül Kişioğlu, N., Tüketici Davranışlarında Cinsiyet Faktörü, Sakarya Üniversitesi, Temmuz Öztürk, N., Lider Tiplerinin Çalışanın İş Tatminine Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Haziran Irmak, A., Stres Yönetiminde Cinsiyet Faktörü: Sakarya Türk Telekom Başmüdürlüğü Uygulaması, Sakarya Üniversitesi, Haziran 2005.

2 Özdemir, Y., Kariyer Devreleri ile Örgütsel Vatandaşlık Eğilimi Arasındaki İlişki: Sakarya Üniversitesi İİBF. Örneği, Sakarya Üniversitesi, Haziran Altekin, N., Liderliğin Etik Boyutu: Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Haziran Kızıltaş, Y., ISO in Çalışanlar Tarafından Algılanması: Bir Örnek Olay,Sakarya Üniversitesi, Haziran, Tüccar, D. V., İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin İş Tatminleri: Bayrampaşa Örneği, Sakarya Üniversitesi, Ocak, Alpaslan, S., Sanayi ve Bilgi Toplumu Yönetim Metaforlarının Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Kaymaz, G. D., İşyerinde Yıldırma (Mobbing) Eğilimleri, Sakarya Haziran, Üniversitesi, Nayir, A., Türk İlaç Sektöründe Kariyer Algılaması, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Aktaş, Y., Personeli Güçlendirmenin İnsan Kaynakları Yönetimindeki Yeri: Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Mayıs, Koç, S., Öğrenen Organizasyon Anlayışının Performans Değerleme Sistemine Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Mayıs, Çetinel, E., Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Tunç, T., Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ile Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Özdemir, Ş., İş Tatmini ve Etkileyen Faktörler: Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Türkgüngör, S. P., Örgütsel Stres ve Çözüm Yollarında Cinsiyet Faktörü: Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Emre, O. Örgütsel Adaletin Örgütsel Sessizliğe Etkisi: Teknopark Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Budakoğlu, G. Tükenmişliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Devlet Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Şubat, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Yılmazer, A., Yerel Yönetimlerin Başarısında Dış Kaynaklardan Yararlanma (Belediyelerde Bir Alan Araştırması), Sakarya Üniversitesi, Şubat Kurt, M. İ., Stratejik Birleşmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü ve Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Haziran, Kayaalp Ersoy, E. G., Yöneticilerin Dönüştürücü ve İşe Yönelik Liderlik Eğilimleri ile Kişilik Özelliklerinin İlişkisi: Bir Örnek Olay, Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2009.

3 Danışman, S. A. Yurtdışında Çalışan Güney Koreli Yöneticilerin Kültürel Benzerlik ve Farklılıklar Açısından Ev Sahibi ve Köken Ülkeleriyle İlişkileri: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Sakarya Üniversitesi, Mart, Tunç, T. Benlik Saygısı ve Kaygının Çatışma Stilleri Üzerindeki Etkileri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Sakarya Üniversitesi, Eylül, Mesci, M. Bilgi Yönetimi ile Yenilik ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Örgüt İçi Dinamiklerin Ara Değişkenlik Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma,Sakarya Üniversitesi, Aralık, Projelerde Yaptığı Görevler : 1- Sakarya İli Girişimcilik Profili ve Kadın Girişimcilerin Teşviki, Sakarya Üniversitesi Projesi, Proje Yöneticisi, Sakarya İlindeki Büyük İşletmelerin Eğitim İhtiyaçlarının Sektörel Bazda Karşılaştırılması ve Sakarya Üniversitesi nin Rolü, Sakarya Üniversitesi Projesi, Yardımcı Araştırmacı, Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi (SESAM) Projesi, İnsan Sermayesi ve İstihdam Grubu Üyesi, 2004 İdari Görevler : Bölüm Başkan Yardımcılığı. Sakaraya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Ödüller : Sakarya Üniversitesi Akademik Takdir Belgesi (2003) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Yaz Güz Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Davranış Bilimleri (İşl. 1) Yönetimde Kadın (İşl. 3 Seç.) Takım Kurma ve Geliştirme (İşl. 4- Seç.) Örgütsel Davranış (Yönetim- Org. YL- Seç.) Örgütsel Davranış Semineri (Yönetim- Org. Dr-Seç.) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (İşl. 3 Seç.) Davranış Bilimleri (Çeko. 1) Örgüt Kültürü (Yön. Org. YL.-Seç.) Örgüt Kültürü Semineri (Yön. Org. Dr.- Seç.) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme (İşl. 4-Seç.) Davranış Bilimleri (İşl. 1) Yönetimde Kadın (İşl. 3 Seç.) Takım Kurma ve Geliştirme (İşl. 4- Seç.) Örgütsel Davranış (Yönetim- Org. YL- Seç.)

4 İlkbahar Yaz Örgütsel Davranış Semineri (Yönetim- Org. Dr-Seç.) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (İşl. 3 Seç.) Davranış Bilimleri (İKY. 1) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme (İşl Seç.) Örgüt Kültürü (Yön. Org. YL.-Seç.) Örgüt Kültürü Semineri (Yön. Org. Dr Seç.) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme (İşl. 4 Seç.) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2003) Transforming Hotels Into Learning Organisations: A New Strategy For Going Global. Tourism Management (SSCI). 24(2): (Web of Science alanında 4 Atıf almıştır) A2. David Eaton, Rifat Akbiyikli, Teresa de Lemos, Louis Gunnigan, Rana Ozen Kutanis, Martin Casensky, Josef Ladra, Nabil El Sawalhi, (2007) An examination of the suitability of a UK PFI model within the Czech Republic, the Republic of Ireland, Palestine (Gaza- West Bank), Portugal and Turkey, Construction Innovation Information Process Management,(SCI) ISSN: , Volume: 7; Issue: 1, Page: A3. Tunc T, Kutanis, R.O. (2009) Role conflict, role ambiguity, and burnout in nurses and physicians at a university hospital in Turkey, Nursıng & Health Sciences (SSCI-SCI), 11(4): ((Web of Science alanında 3 Atıf almıştır)) A4. Özen Kutanis, Rana, T. Tunç ve M. Tunç (2011) How Do Medical Specialty Training Educators and Trainess Perceive Medical Specialty Selection Examination (TUS) : , Tıpta Uzmanlık Eğiticileri ve Uzmanlık Öğreticileri Tıpta Uzmanlık Sınavı nı (TUS) Nasıl Algılıyor?, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, (SSCI) 11(4): Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A5. Özen Kutanis, R. ve S. Alpaslan Feng Shui İle Daha Ergonomik Ofis Dizaynına Doğru, İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, (2008). (EBSCO ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır). A6. Güneş, İ., S. Bayraktaroğlu ve R. Özen Kutanis, (2009) Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3): (EBSCO ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır). A7. Özen Kutanis, Rana ve Tülin Tunç (2010), Kişilik ve Örgütsel Yaşam: Tükenmişlik Açısından Bir Değerlendirme, İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 12, Sayı 2. (EBSCO ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır). A8. Özen Kutanis, Rana ve Tülin Tunç (2010), Güney Kore Örgüt Kültürü: Konfüçyanizm'in Etkileri Açısından Bir Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi, İİBF. Dergisi, Cilt 12, Sayı 35: (EconLit ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır). A9. Özen Kutanis, Rana ve Muammer Mesci (2010), Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Turizm Alanında Eğitim Veren Bir Yükseköğretim Kurumuna Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması, Selçuk Üniversitesi İİBF., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(19): (ULAKBİM tarafından taranmaktadır).

5 A10. Bayraktaroğlu, S., R. Ö. Kutanis ve T. Tunç (2011), İnsan Kaynakları Yönetimi Bilişsel Düzeyde Nasıl Algılanıyor? Metafora Dayalı Bir Değerlendirme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Nisan, 6(1):7-29. (EconLit ve ULAKBİM tarafından taranmaktadır). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Ozen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroglu, Crosscheck of the Perceptions on Women Entrepreneurs in SMEs. Small Business and Entrepreneurship Development Conference April, University of Nottingham, , England, B2. Bayraktaroglu, S. ve R. Ozen Kutanis, Success and Failure Stories of SMEs during the Economic Crisis: Two Case Studies. Small Business and Entrepreneurship Development Conference April, University of Nottingham, 42-48, England, B3. Ozen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroglu, Karayolları Taşımacılığında İş Tatmini. First Tourism Congress Of Mediterranean Countries April, , Antalya, Türkiye, B4. Ozen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroglu, Turkish SMEs Going Global: Overcoming the Constraints 11 th World Business Congress, July, , Antalya, Türkiye, B5. Bayraktaroglu, S. ve R. Ozen Kutanis, Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics: A Cross Cultural Perspective. Global Business and Economics Conference. 5-7 July, London, England, B6. Ozen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroglu, Female Entrepreneurs: Social Feminist Insights for Overcoming the Barriers. 3 rd International Conference on Critical Management. 7-9 July, Lancaster, England, (Web of Science alanında 1 Atıf almıştır). B7. Bayraktaroglu, S. ve R. Ozen Kutanis, How Extendable Is The Role Of Technology In Training?: A Grounded Theory Approach Into The British Companies. 3 rd International Conference on Critical Management. 7-9 July, Lancaster, England, B8. Bayraktaroglu, S. and R. Ozen Kutanis, The Changing Trends for the Training Technologies within the Europe Global Business and Technology Association Conference July, , Budapest, Hungary, B9. Bayraktaroglu, S. and R. Ozen Kutanis, A General Overview of IT Usage Levels between the Management Consulting Firms in Turkey. Global Business and Technology Association Conference July, , Budapest, Hungary, B10. Bayraktaroğlu, S., R. Özen Kutanis, ve K. Mert, Girişimcilik Ahlakı Girişimciliği Engeller mi? 1. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Eylül, , Hacettepe Üniversitesi, Ankara, B11. Bayraktaroglu, S., R. Ozen Kutanis, and Y. Ozdemir, Cultural Dimensions of Business Ethics: Cross-cultural Insights from Hofstede. 3 rd. International Conference on Business Administration, Canakkale 18 Mart Universitesi, Mayıs, , Çanakkale, B12. Ozen Kutanis, R. Kadın ve Erkek Girişimcilerin Algılama Farklılıkları: Sakarya Örneği, III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Haziran, , Celalabat-Kırgızistan, B13. Eaton D., R. Akbiyikli, T. de Lemos, L. Gunniga and R. Ozen Kutanis, A Cross- Cultural Examination of PFI Within the Republic of Ireland, Portugal, Turkey and the United Kingdom Utilising the SLEEPT Metholodgy, Construction Procurement: The Impact of Cultural Differences and Systems on Construction Performance, Volume 1, 8-10 February, 19-28, Las Vegas, Nevada, USA,, 2005.

6 B14. Bayraktaroğlu, S., R. Özen Kutanis, Y. Özdemir, S.Alpaslan ve E.Dil, Bilgi Kongrelerindeki Yöntembilim Tercihi: Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Kasım, Kocaeli, B15. Özen Kutanis, R. ve S.Alpaslan, Metaforlar Bilgi Üretimini Destekler mi?, 5.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım, Kocaeli, B16. Bayraktaroğlu, S., R.Ö. Kutanis ve L. Mustafayeva (2007) Türkiye de Yönetim Danışmanlığının Bilgi Paylaşımına Etkisi: YDD Üyeleri Üzerine bir Araştırma, 6. Uluslararası Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Aralık, İstanbul. (Özet Olarak) B17. Bayraktaroglu, S., R. Ozen Kutanis and O. Turkay (2008) The Strategic Role of HRM in the Turkish Tourism Sector within the EU Membership Journey. First International Conference on Management and Economics, Epoka University, Mart 2008, Tiran. B18. Özen Kutanis, R. (2009) Kadın Girişimcilerin Algılanma Farklılıkları: Sakarya Örneği, Uluslar arası ve Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, B19. Özen Kutanis, R., T. TUNÇ ve M. Tunç (2009), Tıpta Uzmanlaşmada Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Yeterli Mi? Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Uluslararası 7.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 30 Ekim- 1 Kasım 2009, Yalova. B20. Ozen Kutanis, R. and Bayraktaroğlu, (2009) Colouring Turkish Management Type: An Empirical Analysis On Supermarket Store Managers, International Symposium on Sustainable Development, Proceedings Book, Economy and Management, pp , 9-10 June, Sarajevo, Bosnia Herzegovina, B21. ÖZEN KUTANİS, R., M. A. ÖNCÜ, M. MESCİ and İ. ÇÖMLEKÇi, (2010) 2008 ve 2009 Küresel Ekonomik Krizin Bankacılık Sektöründe Çalışan Işgörenlere ve Örgüte Etkisi: Erzurum İlinde Faaliyet Gösteren Tüm Banka Şubelerine Yönelik Bir Araştırma, Turgut Ozal International Conference On Economics And Polıtıcs-I Global Crises And Economic Governance April 2010, Malatya, Türkiye. C. Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler: C1. Ozen Kutanis, R. and S. Bayraktaroglu, Reengineering Business Education: A Case Study of Modular Curriculum of Sakarya University, in Business and Management Education in Transitioning and Developing Countries: A Handbook, Edited by: John R. McIntyre; Ilan Alon, , ISBN: , D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Özen Kutanis, R. Hamilik İlişkisinde Cinsiyetin Rolü: Bir Vak a Çalışması. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi., , Sayı: 2003/2 (2003). D2. Bayraktaroğlu, S. ve R. Özen Kutanis, Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. No:3, 2002/1, (2002). D3. Özen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroğlu, Şişmanlık, Açlık ve Süpermarket Alışveriş Davranışı, Pazarlama Dünyası, Yıl: 18, Sayı:1, 48-52(2004). D4. Özen Kutanis, R. Motivasyon Faktörleri: Bir Fındık İşletmesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran, VI(1):47-62 (2004). D5. Özen Kutanis, R. ve A. Yılmazer, Belediye Hizmet Üretimlerinin Başarısında Dış Kaynaklardan Yararlanma, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi., , Sayı: 2005/1 (2005).

7 D6. Özen Kutanis, R. Yeni Liderlik Yaklaşımları: Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Tarih-Siyaset-İktisat-Yönetim, Cumhuriyetimizin 80. Yılına ve Ali Fuat Cebesoy un Anısına Armağan, , Sakarya, D7. Özen Kutanis, R. Takımların Gelişim Döngüsü, 3GEN Ekonomik Süreçlerin Global Faktörleri, İşletme ve Endüstri Mühendisliği Dergisi, Sonbahar, 3(7): 54-57, D8. Özen Kutanis, Rana ve Meral Elçi, (2006) Psikoteknik Testlerin Birbirleri ve Bireysel Özellikler ile Uyumu: Bir Geçerlilik Analizi, SAÜ. SBE. Akademik İncelemeler Dergisi, Sayı:2 Cilt:1. D9. Özen Kutanis, R. ve Alpaslan, S. Girişimci ve Yönetici Kadınların Profilleri Farklı Mıdır?, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, , (C.VIII, S.2, 2006). D10. Alpaslan, S. ve Özen Kutanis, R. Sanayi ve Bilgi Toplumu Yönetim Metaforlarının Karşılaştırılması, SBE Akademik İncelemeler Dergisi., Tez Sayısı, 49-71, 2007/2 (2007). D11. Alpaslan, S. ve Özen Kutanis, R. Bilimsel Bilgi Üretiminde Metaforların Rolü: Destek mi, Engel mi?, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-17, Sayı: 15, D12. Özen Kutanis, Rana ve Emine Çetinel (2010), Adaletsizlik Algısı Sinisizmi Tetikler mi?, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SBE. Dergisi, Cilt 12, Sayı 2: D13. Özen Kutanis, R. ve M. Mesci (2010) Örgüt Kültürünün İşgörenlerin İş Tatminine ve Örgütsel Performansa Etkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Örnek Olay Çalışması, SOİD- Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:7, Sayı:4, ss: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Özen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroğlu, KOBİ lerin Personel Tedariğinde Danışmanlık Firmaları: 5 Örnek Olay. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, , Antalya, E2. Coşkun, R., R. Özen Kutanis ve S. Y. Coşkun, Stratejik Küçülmenin Çalışanlar ve İşten Çıkarılanlar Üzerine Etkileri. 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, , Antalya, E3. Özen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroğlu, Anadolu Sanayiinin Gelişmesinde Bayan Girişimciler. II. Orta Anadolu Kongresi, Ekim, , Niğde, E4. Özen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroğlu, Bilgi Çağında Öğrenme Engelleri, II. Bilgi- Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Mayıs Kocaeli Üniversitesi, , Kocaeli, E5. Özen Kutanis, R. Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü: Kadın Girişimciler. 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Kocatepe Üniversitesi, 59-69, Afyon, E6. Özen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroğlu, Bir Süpermarketler Zincirinde Yönetici Tipleri. 12. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Uludağ Üniversitesi, , Afyon, (özet olarak) E7. Özen Kutanis, R. ve A. Hancı, Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgürlük Algılamaları, 3. Bilgi- Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , Eskişehir, E8. Özen Kutanis, R. ve F. Fidan, Tarımda Çalışan Kadınların Yaşam Kalitesi Açısından Bir Araştırma: Pamukova Örneği, 10. Ergonomi Kongresi, 7-9 Ekim, , Bursa, E9. Özen Kutanis, R. ve E. G. Kayaalp, Tüketiciler İçin Logo Önemli mi?, TMMOB Makina Mühendisleri Odası-Marka Yönetimi Sempozyumu, Nisan, 21-26, Gaziantep, 2005.

8 E10. Özen Kutanis, R. ve B. Safran, Turizm Çalışanlarına Yıldırma (Mobbing) Uygulamaları. 13. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Marmara Üniversitesi, , İstanbul, (özet olarak) E11. Özen Kutanis, R. ve Y. Özdemir, Kariyer Devreleri Akademisyenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarında Etkili Bir Unsur Mudur?. 13. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Mayıs, Marmara Üniversitesi, , İstanbul, (özet olarak) E12. Özen Kutanis, R. Bilgi Çağında Yöneticilerin Kariyer Devresi Sorunları. 4. Bilgi- Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eylül, , Sakarya, E13. Özen Kutanis, R. ve O. Batman, Bilgi Paylaşımında İş-Aile Etkileşimi: Turizm Sektörü Örneği. 4. Bilgi- Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eylül, , Sakarya, E14. Bayraktaroğlu, S., R. Özen Kutanis ve Y. Özdemir, Etik Eğitiminde Neredeyiz?:İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri Örneği, II. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Kasım, , Sakarya, E15. Özen Kutanis, R., S. Bayraktaroğlu ve Y. Özdemir, Etik Davranışların Yöneliminde Cinsiyet Faktörü: Bir Devlet Üniversitesi Örneği, II. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Kasım, , Sakarya, E16. Özen Kutanis, R., S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2007) Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği-2: İdealler ve Gerçekler, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Sakarya Üniversitesi, , Sakarya. E17. Özen Kutanis, R. Ve S. Alpaslan, (2007) Bir Doğu Liderliğinin Metaforik Analizi: Konosuke Matsushita, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Sakarya Üniversitesi, 25-33, Sakarya. E18. Özen Kutanis, R., S. Bayraktaroğlu, E. Süleymanova, D. Dosaliyeva (2008) Mobbinge Yakın Çekim: Bir Mağdurun Anıları, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Mayıs, Kültür Üniversitesi, , Antalya. E19. Özen Kutanis, R. ve Çetinel, E., (2008) Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki:Bir Örnek Olay, Çalışma İlişkileri Kongresi, , Sakarya. E20. Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R. ve Dosaliyeva, D. (2009) İşkoliklik ve Örgütsel Bağlılık: Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, , Eskişehir. E21. Özen Kutanis, R. ve M. Mesci (2010) Örgüt Kültürünün İşgörenlerin İş Tatminine ve Örgütsel Performansa Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs, , Zonguldak. E22. Özen Kutanis, R. ve Çetinel, E. (2011) Kadınların Sessizliği: Kadın Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, , Çanakkale. (özet olarak) F. Kitaplar F1. Özen Kutanis, R., Girişimci Kadınlar, Değişim Yay., İstanbul, 2006.

9 G. Kitaplarda Bölümler G1. Özen Kutanis, R. Esnek Örgütlenme Yöntemi Olarak Takımlar. İçinde Dalay ve diğerleri (der), Stratejik Yönüyle Modern Yönetim Yaklaşımları, Beta Yayınevi, , İstanbul, G2. Özen Kutanis, R. Öğrenen Organizasyonlar. İçinde Dalay ve diğerleri (der), Stratejik Yönüyle Modern Yönetim Yaklaşımları, Beta Yayınevi, , İstanbul, G3. Fidan, F. ve Özen Kutanis, R. (2006) Organik Tarıma Geçiş Sürecinde Stratejik İnsan Kaynakları Bakış Açısıyla Kadın İşgücü. İçinde Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü-Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Eraslan, İ. H. ve Şelli, F. (der.) Uluslar arası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yayınları, Yayın no. 2006/1. G4. Özen Kutanis, R. ve Alpaslan, S. (2007) Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna İşletmecilikteki Dönüşüm. İçinde Kurt ve Bayraktaroğlu (der.) Türkiye de İşletmecilikte Yeni Perspektifler, 3-27, Gazi Kitabevi, Ankara. G5. Özen Kutanis, R. ve Safran, B. (2007) Turizm Endüstrisinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Bir Alan Çalışması-Turizm Sektöründe Yıldırma (Mobbing). İçinde Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm-Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Bulu, M. ve Eraslan, İ. H. (der.) Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yayınları, , Yayın no. 2006/1. G6. Özen Kutanis, R. (2008) Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Sakarya Örneği, İçinde Aşıkoğlu, R. Kurt, M. ve Özcan, K. (der.) Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler, , Gazi Kitabevi, Ankara. G7. Özen Kutanis, R. (2008) Yönetici ve Kadın Olmanın Zorlukları. İçinde Fidan, F. Ve Yılmaz, T. (der.) Kadın Çalışma ve Toplum, , Sakarya Yayıncılık, Adapazarı. G8. Özen Kutanis, R. ve A. Dikili (2010), Değişim Boyutuyla Örgütlerde Sinisizm. İçinde M. Derya Ergun ÖZLER, Örgütsel Davranışta Güncel Konular, , Ekin Yayıncılık, Bursa. G9. Danışman, S. A. ve Özen Kutanis, R. (2011) Kavramsal ve Metaforik Açıdan Yenilik, İçinde Özmen, Ö. N. T., Özer, P. S. ve Eriş, E. D., Seçme Yazılarla Örgütler ve Yenilik, Detay Yay., 31-54, Ankara. H. Ders Notları H1. Özen Kutanis R., Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, 4. Baskı, Sakarya Kitabevi, Adapazarı, H2. Özen Kutanis R., Örgüt Kültürü Ders Notları, Sakarya Kitabevi, Adapazarı, BİLİMSEL HAKEMLİKLER Erciyes Üniversitesi, SBE. Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF. Dergisi SAÜ., SBE. Dergisi Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi İş Güç ve Endüstri İlişkileri Dergisi Yönetim Araştırmaları Dergisi Çukurova Üniversitesi, SBE. Dergisi Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Dergisi Osmangazi Üniversitesi, İİBF. Dergisi

10 ATIFLAR Bayraktaroğlu, S. ve Özen Kutanis, R. (2003) Transforming Hotels Into Learning Organisations: A New Strategy For Going Global. Tourism Management (SSCI). 24(2): (Web of Science alanında 4 Atıf almıştır) Title: Improving the perceptions of hotel managers Author(s): Garrigos-Simon Fernando J.; Palacios-Marques Daniel; Narangajavana Yeamduan Source: ANNALS OF TOURISM RESEARCH Volume: 35 Issue: 2 Pages: DOI: /j.annals Published: APR 2008 Times Cited: 1 (from Web of Science) Title: Knowledge management in the hospitality industry: A review of empirical research Author(s): Hallin Carina Antonia; Marnburg Einar Source: TOURISM MANAGEMENT Volume: 29 Issue: 2 Pages: DOI: /j.tourman Published: APR 2008 Times Cited: 6 (from Web of Science) Title: The Learning Tourism Destination: The potential of a learning organisation approach for improving the sustainability of tourism destinations Author(s): Schianetz Karin; Kavanagh Lydia; Lockington David Source: TOURISM MANAGEMENT Volume: 28 Issue: 6 Pages: DOI: /j.tourman Published: DEC 2007 Times Cited: 11 (from Web of Science) Title: Obstacles to emergence of high/new technology parks, ventures and clusters in Japan Author(s): Eto HJ Conference: Conference on Managing Emerging Technologies in AsiaLocation: SINGAPOREDate: NOV 02-03, 2003 Sponsor(s): Singapore Management Univ Source: TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE Volume: 72 Issue: 3 Pages: DOI: /j.techfore Published: MAR 2005 Times Cited: 3 (from Web of Science) Tunc T, Kutanis, R.O. (2009) Role conflict, role ambiguity, and burnout in nurses and physicians at a university hospital in Turkey, Nursıng & Health Sciences (SSCI-SCI), 11(4): ((Web of Science alanında 3 Atıf almıştır)) Title: A meta-analysis of burnout with job demands, resources, and attitudes Author(s): Alarcon Gene M. Source: JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR Volume: 79 Issue: 2 Pages: DOI: /j.jvb Published: OCT 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) Title: Work Environment and Recent Suicidal Thoughts Among Male University Hospital Physicians in Sweden and Italy: The Health and Organization Among University Hospital Physicians in Europe (HOUPE) Study Author(s): Fridner Ann; Belkic Karen; Minucci Daria; et al. Source: GENDER MEDICINE Volume: 8 Issue: 4 Pages: DOI: /j.genm Published: AUG 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science) Title: The dual roles of rural midwives: The potential for role conflict and impact on retention Author(s): Yates Karen; Usher Kim; Kelly Jenny Source: COLLEGIAN Volume: 18 Issue: 3 Pages: DOI: /j.colegn Published: 2011

11 Times Cited: 0 (from Web of Science) Ozen Kutanis, R. ve S. Bayraktaroglu, Female Entrepreneurs: Social Feminist Insights for Overcoming the Barriers. 3 rd International Conference on Critical Management. 7-9 July, Lancaster, England, (Web of Science alanında 1 Atıf almıştır). Title: Gender Gap in Entrepreneurship Author(s): Startiene Grazina; Remeikiene Rita Source: INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS Issue: 5 Pages: Published: 2008 Times Cited: 6 (from Web of Science)

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sosyal Bilimler (İşletme) Yıldız Teknik Üniversitesi SBE 1986

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sosyal Bilimler (İşletme) Yıldız Teknik Üniversitesi SBE 1986 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1.Adı Soyadı :Nilgün ANAFARTA 2.Doğum Tarihi :1962 3.Unvanı :Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Bilimler (İşletme) İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İşletme/Genel İşletme Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İşletme/Genel İşletme Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEREN GİDERLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hayriye Atik Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 1988 Y. Lisans İktisadi gelişme ve Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı :Bayram KAYA Doğum Tarihi:18.12.1954 Yabancı Dil: İngilizce GSM: +905337479092 e-posta :bkaya54@yahoo.combkaya54@gmail.com, kaya@media.ankara.edu.tr Öğrenim Durumu

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Muhammet Fatih Bilal ALODALI Doğum Tarihi: 18.08.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme/Muhasebe ve Finansman

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İşletme/Muhasebe ve Finansman 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY Doğum Tarihi: 06-06-1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA: ÖĞR. GÖR. GİZEM ÖĞÜTÇÜ Eskişehir Yolu 20. km, Bağlıca Kampüsü, 06810, Ankara, Türkiye. Tel: +90 312 246 66 66 / 1725 ogutcu@baskent.edu.tr Doğum Tarihi: 1985 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrencisi Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Haluk PINAR Doğum Tarihi: 22.08.1971 Doğum Yeri: K.Maraş Medeni Hali : Evli, Bir Erkek ve İkiz Kız Çocukları Babasıdır E-mail : ahalukpinar@yahoo.com

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora ( ): Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.

ÖZGEÇMİŞ. Doktora ( ): Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı. ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. Ayşe CİNGÖZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Avanos Yolu Üzeri, 50300 Nevşehir +90 384

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali İhsan AKGÜN 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : İşletme /İşletme Bölümü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Karadeniz

Detaylı

DOÇ. DR. SAİD KINGIR IN ÖZGEÇMİŞİ & ESERLERİ

DOÇ. DR. SAİD KINGIR IN ÖZGEÇMİŞİ & ESERLERİ DOÇ. DR. SAİD KINGIR IN ÖZGEÇMİŞİ & ESERLERİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Said KINGIR Doğum Tarihi: 07 Kasım 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 1991 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdinç KARADENİZ Doğum Tarihi: 04.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER

ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Atıl TAŞER Ünvanı Yrd. Doç. Dr. Birimi İİBF Doğum Yeri Kütahya Doğum Tarihi 10/0/1974 E-Posta atil.taser@bilecik.edu.tr taseratil@yahoo.com EĞİTİM DURUMU Derece

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Umut Burak GEYİKÇİ 2. Doğum Tarihi : 21 Haziran 1977. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 200 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN NURİ ÖZDOĞAN

Doç.Dr. OSMAN NURİ ÖZDOĞAN Doç.Dr. OSMAN NURİ ÖZDOĞAN Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kurtuluş BOZKURT 2. Doğum Tarihi : 17. 11. 1978 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi,

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN Doğum Tarihi: 2 EKİM 1983 Ünvanı: Araştırma Görevlisi, Doktor E-Mail: gulmus.boruhan@yasar.edu.tr; gulmusboruhan@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı