11 köyün yoluna neþter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11 köyün yoluna neþter"

Transkript

1 Cemiyet ten Karadeniz gezisi Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan Doðu Karadeniz ve Batum gezisi düzenlenecek. * HABERÝ 14 DE Çorum AK Parti resepsiyonda AK Parti 'nin 13. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Genel Merkez de resepsiyon verildi. * HABERÝ 14 DE AK Parti 'nin 13. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Genel Merkez de resepsiyon verildi. Milletvekili Yýldýrým AK Parti nin kongre organizasyon ekibinde AK Parti 1. Olaðanüstü Genel Kongresi nin organizasyon ekibinde Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým da yer aldý. Murat Yýldýrým * HABERÝ 3 DE ÇORUM 16 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ ÝSKENDER n LAHMACUN Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) 11 köyün yoluna neþter Çatak Grup Yolu için Ankara'da yapýlan giriþimler doðrultusunda dün Ýl Özel Ýdaresi'nde bir toplantý düzenlendi. Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan'ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda, yol konusunda yapýlmasý planlanan çalýþmalar ele alýndý. * HABERÝ 10 DA Býyýk, Rektör Yardýmcýsý oldu Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Rektör Prof. Dr. Mustafa Býyýk Yardýmcýlýðý görevine atandý. * HABERÝ 6 DA 2/B lerde baþvuru ve satýþ süresi uzadý Ýl Defterdarlýðý ndan yapýlan açýklamada, 2/B taþýnmazlarýnýn baþvuru ve satýþ sürelerinin uzatýldýðý belirtildi. * HABERÝ 15 DE Çaðrý Merkezi personeli kursu Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Global Bilgi Pazarlama Danýþma ve Çaðrý Servisi Hiz. A.Þ. (Turkcell) iþbirliðinde Çaðrý Merkezi Görevlisi mesleðinde iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. * HABERÝ 16 DA Çorum merkeze baðlý 11 köy muhtarý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan la bir araya geldi. Çorum un özel okul teþvik kontenjaný 1071 Özel okula devam edecek 250 bin öðrenciye verilecek eðitim-öðretim desteðinde Çorum a 1071 kontenjan verildi. * HABERÝ 5 DE Ýllere göre eðitim ve öðretim desteði verilecek okul kademe ve türleri, öðrenci sayýsý MEB tarafýndan yayýmlananan kýlavuzda yer aldý. Bayat tan tanýtým ataðý Bayat Kaymakamlýðý, ilçenin tarihi ve kültürel deðerleri ile doðal güzelliklerini ön plana çýkarmak amacýyla tanýtým ataðý baþlattý. Bu kapsamda Kaymakam Hakan Þeker öncülüðünde hazýrlanan Bayat Tanýtým Kitapçýðý nýn daðýtýmýna baþlandý. * HABERÝ 11 DE Kaymakam Hakan Þeker öncülüðünde baþlatýlan tanýtým çalýþmalarý ile Bayat ýn sahip olduðu deðerler gün ýþýðýna Irak ta iþ kazasýnda hayatýný kaybetti Yaklaþýk bir hafta önce binbir umutla gittiði Irak'ta iþ kazasý geçirerek vefat eden inþaat iþçisi Gazi Ölçer, köyünde topraða verildi. Genç polis intihar etti Çorum da bunalýma giren polis memuru beylik tabancasýyla intihar etti. * HABERÝ 2 DE Çorumlu iþçiler Libya dan kaçtý Kontrolden çýkan araç þarampole uçtu, 1 ölü Çorum'un Osmancýk ilçesinde kontrolden çýkan otomobilin þarampole uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 1 kiþide yaralandý. * HABERÝ 2 DE Gazi Ölçer * HABERÝ 7 DE E.K. Trablus Uluslararasý Havaalaný etrafýnda süren çatýþmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan 3 Türk iþçisi, çalýþtýklarý fabrikanýn sahibi tarafýndan dað yollarýndan kaçýrýlarak Tunus a, ardýndan da Türkiye ye geldi. * HABERÝ 2 DE Ahmet Ayanoðlu

2 2 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 Genç polis intihar r etti Olayýn ardýndan Ýl Emniyet müdürü Salih Erkan Tarancý da hastaneye gelerek bilgi aldý. orum da bunalýma gi- polis memuru Çren beylik tabancasýyla intihar etti. Olay, Akkent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Laçin ilçesinde koruma polisi olarak görev yapan E.K. (29) bunalýma girdi. Girdiði bunalýmý atlatamayan genç polis memuru oturduðu sitedeki evinde beylik tabancasýyla intihar etti. Silah seslerini duyan komþularý içeri girdiklerinde E.K. yý kanlar içerisinde buldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan E.K., ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Buradaki müdahalenin ardýndan E.K. özel bir hastanede tedavi altýna alýndý. Olayýn ardýndan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý da hastaneye gelerek bilgi aldý. E.K. yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlmayarak hayatýný kaybetti. Amasya doðumlu olan polis memurunun 6 yýllýk polis memuru olduðu öðrenildi.(ýha) Kontrolden çýkan araç þarampole uçtu, 1 ölü orum'un Osmancýk sonra þarampole yuvarlandý. Kazanýn ardýndan Çilçesinde kontrolden çýkan otomobilin þarampole uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 1 kiþide yaralandý. Kaza, Kalinse Mevkii nde ön tarafý hurdaya dönen otomobilde buunan sürücüsü Ahmet Ayanoðlu ve araçta yolcu olarak bulunan ablasý Zeliha Baþkos (74) araç içinden yaralý olarak çýkarýldýlar. meydana gel- Yaralý sürücüye di.edinilen bilgilere göre, 06 BBH 87 plakalý aracý olay yerine çaðrýlan saðlýk ekipleri tarafýndan ile Ýstanbul'dan Kastamonu'ya gitmek üzere yola yaklaþýk 40 dakika kalp Ahmet Ayanoðlu masajý yapýldýktan sonra kardeþi ile birlikte Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýla- çýkan Ahmet Ayanoðlu (73) D-100 karayolunda Kastamonu yol ayrýmýný rak tedavi altýna alýndý. fark edemeyerek Çorum un Osmancýk Sürücü Ayanoðlu, yapýlan tüm ilçesine geldi. Osmancýk ta kýsa bir müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Cenazesi Os- molanýn ardýndan Kastamonu ya gitmek üzere tekrar yola çýkan Ayanoðlu, mancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan yönetimindeki otomobil Kalinse mevkiine geldiði sýrada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu banketten düþtü. Stabilize alanda yaklaþýk 50 metre ilerleyen otomobil daha Ayanoðlu nun direksiyon ba- þýnda kalp krizi geçirdiði tahmin ediliyor. Kaza ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi.(ýha) Çorumlu iþçiler Libya dan kaçtý rablus Uluslararasý THavaalaný etrafýnda süren çatýþmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan 3 Türk iþçisi, çalýþtýklarý fabrikanýn sahibi tarafýndan dað yollarýndan kaçýrýlarak Tunus a, ardýndan da Türkiye ye geldi. Ýþçiler, her gün ölüm tehlikesi içerisinde kurtarýlmayý beklediklerini, Libya dan çýktýklarý için mutlu olduklarýný söyledi. Libya nýn baþkenti Trablus ta Uluslararasý Havaalaný, kontrolünü elinde tutan Zintan bölgesinden isyancýlar ve havaalaný ile çevresini kontrol altýna almak isteyen baþka bir isyancý grubun saldýrýsýna uðramýþtý. Havalimaný kapatýlýrken, 13 ün üzerinde uçak yakýlarak kullanýlamaz hale gelmiþti. Bölgede çatýþmalar sürerken Libya daki bakanlýk tarafýndan iþçilere ülkeden ayrýlmalarý söylenmiþti. Bunun üzerine ABD, Ýngiltere, Türkiye nin büyükelçilik görevlileri bölgede yaþayan Türk iþçileri ile birlikte Libya yý terk etmiþti. 1 BUÇUK AY BOYUNCA FABRÝKADA KURTARILMAYI BEKLEDÝLER Yaþanan çatýþmalar nedeniyle bölgede þirketlerde çalýþan iþçilerin bir kýsmý, yollarda can güvenliði olmamasý ve kaçýþlarýn engellenmesi için yollarýn kumlarla kapatýlmasý nedeniyle ülkeden çýkamadý. Havaalanýndan Tunus a veya baþka bir yere kaçabilecek diðer yollarýndan silahlý gruplarýn kontrolü altýna Çocuk sürücü kaza yaptý smancýk ta yaþanan trafik Okazasýnda 17 yaþýndaki B.D. isimli sürücünün kullandýðý motosiklet kaza yaptý. M.Z. (31) yönetimindeki 19 HL 304 otomobille Yaralýlar ambulansla hastaneye getirildi. Kontrolden çýkan otomobil þarampole devrildi. çarpýþan motosiklette yolcu olarak bulunan R. D. (16) yaralandý. Özellikle son yýllarda artan çocuk sürücüler, hem kendi hayatlarýný riske atarken, hem de baþkalarýnýn hayatýný riske atýyor. Yetkililer, çocuk sürücülerin en baþta aileleri tarafýndan engellenmesi gerektiðine dikkat çekerken, uygulamalarýn da sýklaþtýrýldýðýný ifade etti. Haber Merkezi girmesi Türk iþçileri mahsur kaldý. Yaklaþýk bir buçuk aydýr fabrikada kurtarýlmayý bekleyen Türk iþçiler, yollardaki can güvenliðinin saðlanamamasý nedeniyle gidemedi. Libya dan kaçmak için yola çýkan birçok Türk iþçisi ve Libyalýnýn da kaçarken önlerinin kesildiði ve paralarý ile pasaportlarýnýn alýnarak eziyet edildiði öðrenildi. DAÐ YOLLARINDAN TEHLÝKE ÝÇERÝSÝNDE TUNUS'A VARDILAR Libya da durumlar bu þekilde sürerken bölgedeki bir un fabrikasýnda çalýþan Türk iþçileri Ferhat Kaya, Zafer Çalýþkan ve Eyüp Kaya, karayolu yerine dað yolundan giderek Tunus istikametine doðru kaçmaya baþladý. Çalýþtýklarý fabrikanýn Trablus Uluslararasý Havaalaný etrafýnda çatýþmalar sürüyor. sahibi tarafýndan, yollarýnýn kesilme tehlikesine karþýn Tunus sýnýrýna kadar götürüldü. Ellerinde pasaportlarý olduðu için Tunus a geçen Ferhat Kaya ve diðer iþçiler sýnýrda Mýsýrlý ve Libya dan kaçanlarýn yoðunluðu ile karþýlaþtý. "LÝBYA'DAN KAÇMAK ÝSTEYENLER SÝLAHLI GRUPLAR TARAFINDAN GASP EDÝLÝYORDU" Birçoðunun vize sorunu nedeniyle sýnýrda büyük sýkýntý çektiklerini, kendilerinin ise can güvenliklerinin bulunmadýðý bölgeden çýkmalarýna sevindiklerini belirten Ferhat Kaya, Çalýþtýðýmýz fabrika Trablus uluslararasý havalimanýna 2 buçuk kilometre mesafede bir süre önce çýkan çatýþmalar sonucu hava limanýnda 13 ün üzerinde Libya uçaðý yakýldý. Havalimaný kapatýldý. Çatýþmalar günlerce devam etti. Zaman zaman bulunduðumuz fabrikaya kadar çatýþmalar devam etti. Bölgede istikrarsýzlýk nedeniyle tüm kaçýþ yollarý kapatýldý. Kaçýþlarý engellemek için ana yollara kum döküldü. Farklý yollardan kaçmak isteyenlerin ise önleri silahlý gruplar tarafýndan kesilerek pasaportlarý, paralarý ve eþyalarý gasp edilip kötü muamelede bulunuluyordu. Büyükelçilikle telefonda konuþtuk. Fabrikada üç Türk, Nijer ve Mýsýrlý olmak üzere 30 iþçi dýþarý çýkamýyorduk. Günlerce Fabrikada kurtulmayý bekledik. Büyükelçilik yetkilileri Tunus a kaçabilmemiz için bir iki nokta söylediler fakat o noktalara gitmek için yollar silahlý gruplar tarafýndan tutuluyordu. Fabrikanýn sahibi Hacý Misbah Nail in oðlu ve bölgeyi bilen birkaç adamý ile birlikte Türk iþçiler olarak bizi iki arazi aracý ile önden kontrol eden bir rehber aracýlýðý ile dað yollarýndan ve patikalardan kaçarak Tunus sýnýrýna getirildik. Sýnýrda birçok ülkeden ve Libya dan insanlar Tunus a geçmek için bekliyordu. Vize ve oturum sýkýntýsý nedeniyle çile çekiyorlardý. Biz pasaportlarýmýzý kaptýrmadan geçtiðimiz için önce Tunus a geçtik sonrada Türk Hava Yollarý ile Ýstanbul a geldik. Buradan da ben ve Zafer Çalýþkan Gaziantep e geçerken iki çocuk babasý Eyüp Kaya ise Çorum a gitti. O iç savaþ ortamýndan kaçýp Türkiye ye gelebildiðim ve çoluk çocuðuma kavuþacaðým için çok mutluyum. Libya'da istikrar saðlanmadýðý sürece bir daha gitmeyeceðim dedi. Son yaþanan olaylardan dolayý Libya yý yarým milyondan fazla insanýn terk ettiði, sorunun devam etmesi halinde 3 milyondan fazla kiþinin bu olaydan etkileneceði kaydedildi.(ýha)

3 Milletvekili Yýldýrým, AK Parti nin kongre organizasyon ekibinde Parti Tanýtým AKve Medya Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Þener, 1. Olaðanüstü Genel Kongre hazýrlýklarýna baþladýklarýný belirtti. Þener, yaptýðý yazýlý açýklamada, kongrenin organizasyon ekibinin belirlendiðine dikkati çekerek, kendisinin de yer aldýðý ekipte AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Emin Ekmen, Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer, Düzce Milletvekili Fevai Arslan'ýn bulunduðunu ýrým'da Rus Kpolisi yoldan geçen Müslüman hanýmlara sebepsiz olarak durdurup kimlik kontrolü yapýyor... Kýrýmýn baþkenti Akmescit (Simferopol) baþta olmak üzere birçok þehirde Rus polisi sokaklarda Müslüman kadýnlarý durdurarak olaðan þüphesi uygulayarak kimlik kontrolü yapmaya baþladý. Kontrollerin Rusya lideri Vladimir Putin ve kabinenin bölgeye gelmesinden önce sýklaþtýðý bildiriliyor. Konu ile ilgili Facebook'a not düþen Müslüman bir kadýn "Akmescit'te polis baþörtülü kýzlarý durdurarak pasaport kontrolü yapýyor. Bugüne kadar böyle þey yaþamamýþtýk. Galiba bu hükümet bizi düþman olarak görmeye baþladý. Allah bize yardým ve 27 Aðustos'a kadar kongre hazýrlýklarýný tamamlayacaklarýný kaydetti. Þener, parti genel baþkaný ile baþbakanýn Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým etsin" ifadelerini kullandý Bu kadýnýn bildirdiðine göre ayný olay Kýrým'ýn bir baþka þehri Bahçesaray'da da yaþandý. Müslüman kadýnlarýn kimliðini kontrol eden polisler bunun nedenini açýklamadý. Kýrým Müslümanlarý Dini Ýdaresi yetkilileri kendilerine bu konuda resmi baþvuru yapýlmadýðýný ancak bu tür olaylarýn yaþanabileceðini belirleneceði kongreye iliþkin açýklamasýnda "Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn milletimizin desteði ile Cumhurbaþkaný AK Parti Tanýtým ve Medya Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Þener, 1. Olaðanüstü Genel Kongre hazýrlýklarýna baþladýklarýný belirtti. belirtti. Kýrým Müftü yardýmcýsý Eider Ýsmailov'a göre bunun nedeni yüksek rütbeli Rusya devlet yetkililerinin Kýrým'a gelmesi olabilir. Medyada bu günlerde Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Rusya Baþbakaný Dimitri Medvedev ve bakanlarýn Güvenlik Konseyi toplantýsý için Kýrýma geldikleri bildirilmiþti. Kýrým Müftü yardýmcýsý Ýsmailov, seçilmesinin ardýndan partimiz 27 Aðustos'ta olaðanüstü kongreye gidecek. Kongre hazýrlýklarýný Genel Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Süleyman Soylu ile birlikte yürüteceðiz. Partimizin Genel Baþkaný bu tarihte belirlenecek. Þimdiden hayýrlý olmasýný temenni ediyorum" deðerlendirmesini yaptý. Öte yandan, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Teþkilat Baþkaný Süleyman Soylu da Twitter hesabýndan Ankara Arena Spor Salonu'nda kongre hazýrlýklarýna baþladýklarý bilgisini verdi ve bir kare fotoðraf paylaþtý. (A.A.) Kýrým da baþörtülü kadýnlara polis baskýsý "Rus polisi bu uygulamayla baþörtülü kýzlarýmýza güvenmediðini, onlarý toplumda ayrý bir grup olarak gördüðünü göstermektedir. Bu da Müslümanlarýn inancýna hakaretten baþka þey deðildir. Rus polisinden böyle saygýsýzlýk gören Müslümanlar her zaman hiç çekinmeden dini idaremize baþvurabilirler" ifadelerini kullandý. Dünya Bülteni Kýrým'da Rus polisi yoldan geçen Müslüman hanýmlara sebepsiz kimlik soruyor. Parti Genel Merkezi nde AKgerçekleþtirilen 13. kuruluþ yýl dönümü resepsiyonuna katýlan Baþbakan Erdoðan, daha sonra partisini milletvekilleri CUMHURBAÞKA NLIÐI seçiminin tamamlanmasýnýn ardýndan, gözler hem genel baþkanlýðý hem de baþbakanlýðý üstlenecek yeni isim kadar, beraber çalýþacaðý kabine arkadaþlarýna da çevrildi. AK Parti içerisinde kabine hesaplarý yeni baþbakanýn kim olacaðýna göre deðiþirken, tüm senaryolar için geçerli olan bazý noktalar netleþmeye baþladý. Buna göre, kabinedeki 3 dönemlik bakanlarýn büyük kýsmý görevine veda edecek. Cumhurbaþkaný seçilen Tayyip Erdoðan ýn yakýn çalýþma ekibinden isimler ise hükümete girecek. Bu hafta genel baþkan adaylýðý konusunda istiþareleri tamamlayacak olan Erdoðan, önümüzdeki hafta yeni kabinenin dizaynýný da yapacak. Türkiye nin 62 nci hükümetinin kimlerden oluþacaðý, AK Parti de heyecanlý bir bekleyiþe neden oldu. Mevcut bakanlardan özellikle siyasette 3 dönemden beri var olan bazý isimlerin deðiþeceði, bazýlarýnýn da kaydýrma yoluyla baþka bakanlýklara getirilebilecekleri belirtiliyor. YAKIN EKÝP KABÝNEYE AK Parti kulislerinde, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Bülent Arýnç ve Beþir Atalay, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý nýn görevlerinin sona erebileceði iddia ediliyor. Grup Baþkanvekilleri Mahir Ünal ile Nurettin Canikli nin yaný sýra Erdoðan ýn Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Þentop un ise yeni kabinede yer alacaklarý ifade ediliyor. BABACAN AÇMAZI Perfonmansýyla parti içinde destek gören Babacan ýn görevinden alýnmasý, kabinedeki en önemli görev deðiþikliklerinden biri olacak. Kulislerde, bu görevi Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ un, Þimþek in görevini de Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli nin üstlenebileceði konuþuluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ýn da bir son dakika sürpriziyle yerini EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz a býrakabileceði öne sürülürken, en büyük sürprizin ise Adalet Bakaný Bekir Bozdað konusunda yaþanabileceðinden söz ediliyor. Bozdað ýn Adalet Bakanlýðý ndan Baþbakan Yardýmcýlýðý na kaydýrýlabileceði iddia ediliyor. Bu durumda, Adalet Bakanlýðý ný Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Þentop un üstlenebileceði ifade ediliyor. Dýþiþleri Bakanlýðý ný Ömer Çelik veya Mevlüt Çavuþoðlu nun CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS Baþbakan Erdoðan vekillerle görüþtü ile bir araya geldi. Genel Merkez de gerçekleþtirilen toplantý yaklaþýk 1 saat 15 dakika sürdü. (Haber7) AK Parti yeniden þekilleniyor üstlenebileceði, Çelik in bu görevi üstlenmesi durumunda ise Kültür Bakanlýðý için Grup Baþkanvekili Mahir Ünal ýn adý geçiyor. Dýþarýdan bakan olabilecek isimler arasýnda Dýþiþleri Bakanlýðý için MÝT Müsteþarý Hakan Fidan ýn adý da kulislerde dillendiriliyor. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ýn yerinin kaydýrýlmasý durumunda yerine Niðde Milletvekili Alpaslan Kavaklýoðlu nun getirilebileceðinden söz ediliyor. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker in de yerini kendisi gibi Diyarbakýrlý Galip Ensarioðlu na býrakabileceði öne sürülüyor. YERÝNÝ KORUYACAKLAR Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ve Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce nin ise yerlerini koruyacaðý belirtiliyor. Ancak Ala nýn adý Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði için de geçiyor. (Yaygýn Basýn) Yumurcaklar Kreþ ve Gündüz Bakým Evi tarihinde açýlýyoruz Tüm velilerimizi ve yumurcaklarýmýzý bekliyoruz. Bahçelievler Mah. Melikgazi 2. Sk. No: 6 (Devlet Hastanesi Karþýsý) Tel: Pýnar Gülnaz

4 4 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 Kimsesiz çocuklar için uçurtma þenliði Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði uçurtma þenliði düzenliyor. Onun Kimsesi Benim Sosyal Sorumluluk Projesi nin final programý Küçükçekmece Belediyesi nin evsahipliðinde gerçekleþecek. Küçükçekmece Belediyesi Onun Kimsesi Benim Sosyal Sorumluluk Projesi nin final programýna evsahipliði yapýyor. Bu kapsamda Türkiye nin dört bir yanýndan gelen kimsesiz çocuklar ve imam hatip öðrencileri uçurtma þenliðinde buluþacak ve Ömer Karaoðlu konseri ile eðlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile ÖNDER (Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði) iþbirliði ile Ýstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Halkalý Yerleþkesi nde gerçekleþecek þenliðe, Küçükçekmece Belediye Baþkaný Temel Karadeniz baþta olmak üzere, ÖNDER Genel Baþkaný Dr. Hüseyin Korkut ve Türkiye nin dört bir yanýndan gelen çocuklar katýlacak. ÇOCUKLAR BÝZÝM GELECEÐÝMÝZ Baþkan Temel Karadeniz, etkinliðe Çorum da kimsesiz çocuklarýn kaldýðý yurtlarla iletiþime geçildi. ençlik çalýþmalarý ile Gadýndan söz ettiren Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði ÖNDER, kimsesiz çocuklarý da unutmadý. Bir yýl süren kapsamlý bir projenin son adýmý bu hafta sonu büyük bir þenlik ile gerçekleþtirilecek. Uzun yýllardýr gençlik çalýþmalarý ile adýndan söz ettiren ÖNDER, Ýmam Hatip öðrencileri ve çocuk esirgeme kurumlarýnda kalan çocuklarý bir yýldýr sürdürülen bir projede bir araya getirdi. Onun Kimsesi Benim ismi ile Türkiye çapýnda 27 ilde gerçekleþtirilen projenin son ayaðýnda 840 öðrenci bu hafta sonu Ýstanbul da yapýlacak þenlikte bir araya gelecek. UÇURTMA ÞEN- LÝÐÝ YAPILACAK Program çerçevesinde 2 gün boyunca tarihi ve turistik geziler yapacak olan çocuklar, 17 Aðustos Pazar günü Küçükçekmece de Sabahattin Zaim Üniversitesi bahçesinde yapýlacak olan uçurtma þenliði ile son kez bir araya gelecek. Oyun parkurlarý, lunapark eðlenceleri, farklý grup etkinlikleri ile miniklere güzel zaman geçirtilmesi hedeflenen þenlikte Ömer Karaoðlu da sahne alacak. Programýn için çok emek harcandýðýný ve artýk sona gelindiðini dile getiren ÖNDER Genel Baþkaný Dr. Hüseyin Korkut; Projeye dâhil olan tüm öðrencilerin katýlýmý ile Ýstanbul da bir final programý gerçekleþecek. Türkiye nin dört bir yanýndan gelecek kardeþler, Küçükçekmece ve Baðcýlar Belediyelerinin destekleri ile gerçekleþtirilen bir program ile Ýstanbul da iki gün konaklayacak, tarihi ve turistik pek çok gezi yapacaklar. 17 Aðustos Pazar günü yapýlacak büyük uçurtma þenliði ile son bulacak olan program birlik, beraberlik ve kardeþliðe en çok ihtiyaç duyduðumuz bu günlerde bizler için de çok faydalý olacak. Yeni bir umut ýþýðý olan bu gençlerin geleceði inþa ederken, daha hoþgörülü, birbirlerinin hakkýna saygý gösteren ve en önemlisi kardeþ olduklarýný unutmayan bireyler olacaklarý kanaatindeyim dedi. SOSYO-KÜLTÜ- REL ETKÝLEÞÝM SAÐ- LANDI Gençlerin duvarlar ardýna saklanmadýðý bir dünya inþa etmek amacýyla Onun Kimsesi Benim projesinin gerçekleþtirildiðini ifade eden Korkut; ÖNDER, özellikle kimsesiz çocuklara her zaman bir imam hatipli kardeþinin olduðu hissettirdi dedi. Korkut, proje ile ilgili yaptýðý açýklamada þu detaylara yer verdi; Adýyaman, Aðrý, Amasya, Ankara, Bingöl, Çankýrý, Çorum, Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hatay, Kýrýkkale, Kýrþehir, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdað, Van, Yozgat ve Zonguldak gibi Türkiye çapýnda pek çok ilinde birden gerçekleþtirilen proje kapsamýnda Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri ile Çocuk Esirgeme Kurumundaki kimsesiz çocuklarýn iletiþime geçmesi saðlandý. Proje kapsamýnda öncelikle imam hatip liselerinde okuyan 210 abla, 210 aðabeye, 27 rehber öðretmen refakatinde eðitim verildi. Eðitimlerini tamamlayarak sertifikalarýný alan bu gençler ile 420 kimsesiz çocuk manevi kardeþ olarak eþleþtirildi ve 3 ay boyunca hafta sonu bir günü birlikte geçirmeleri saðlandý. Böylece kardeþ olan gençler arasýnda karþýlýklý güven geliþtirilmiþ olundu. Bu yýl 27 ilde ve 840 öðrenci ile gerçekleþtirilen projenin tekrarlanmasý halinde bu rakamlarýn artarak projenin geliþtirileceði de bildirildi.(ýha) Onun Kimsesi Benim katýlacak herkese teþekkür ederek, Böylesine anlamlý bir organizasyonun içerisinde yer almak bizleri çok mutlu etti. Çocuklarýmýz bizim için çok önemli, onlar bizim geleceðimiz. Hele ki kimsesiz çocuklarýn kimsesi olmak, onlarý doðru yönlendirmek ve yetiþtirmek çok önemli diye konuþtu. ÖNDER Genel Baþkaný Dr. Hüseyin Korkut da, Türkiye nin dört bir yanýndan gelen kardeþlerimiz Ýstanbul da iki gün konaklayacak, tarihi ve turistik pek çok gezi yapacak. Eve dönmeden önce yapýlacak olan kapanýþ programýnda ise Küçükçekmece Belediyesi nin ev sahipliðinde gerçekleþen uçurtma þenliði ile eðlenecekler. Bu programda bizlere desteklerini esirgemeyen Proje Çorum da Küçükçekmece Belediyesi nin evsahipliðinde gerçekleþecek. Küçükçekmece Belediye Baþkaný Sayýn Temel Karadeniz ve ekibine çok teþekkür ediyorum dedi. Program çerçevesinde 2 gün boyunca tarihi ve turistik geziler yapacak olan çocuklar, Pazar günü de uçurtma þenliði kapsamýnda gün boyu oyun parkurlarý, lunapark eðlenceleri, farklý grup etkinlikleri ile eðlenecek. Ömer Karaoðlu nun seslendireceði ezgilerle program devam edecek. ONUN KÝMSESÝ BENÝM Adýyaman, Aðrý, Amasya, Ankara, Bingöl, Çankýrý, Çorum, Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hatay, Kýrýkkale, Kýrþehir, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdað, Van, Yozgat ve Zonguldak gibi Türkiye çapýnda pek çok ilde birden gerçekleþtirilen Onun Kimsesi Benim projesi kapsamýnda Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri ile Çocuk Esirgeme Kurumundaki kimsesiz çocuklarýn iletiþime geçmesi saðlandý. Bu yýl 27 ilde ve 840 öðrenci ile gerçekleþtirilen projenin gelecek yýllarda bu sayýlar arttýrýlarak devam etmesi amaçlanýyor.(ýha) Öteki Duran Durmuþ ADAM öldü(!) Spor camiasý iyi bir insaný kaybetti Süleyman Seba'yý O bu ülkenin insaný deðildi Çünkü çok iyiydi Þimdi spor dünyasý tümden Siyah Beyaz.. Futbola; Fitbol Futbolcuya; Fitbolcu diyen adam Rakip üzülmesin diye, þampiyonluða az sevinen adam. Ve ADAM öldü. Son iyi ADAM "Kadýnlar, evlilik öncesinde daha çok estetik yaptýrýyor" adýnlar, erkeklerden daha çok estetik Kameliyat yaptýrýyor. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerarahi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Savaþ Serel, evlilik öncesinde karþý cinsten yeterli ilgi göremeyen kiþilerin son çare estetik operasyonlara yöneldiðini belirterek, "Genel olarak estetik ameliyatlarý kadýnlar erkeklerden daha çok yaptýrmaktadýr. Ülkemiz için oran vermek zor olsa da kiþisel tecrübelerime dayanarak 9 kadýna karþý 1 erkek, düðün öncesi estetik ameliyat yaptýrýyor" dedi. Serel, birçok insanýn düðün fotoðraflarýnda ve kamera çekimlerinde nasýl görüneceklerini önemsediklerini kaydederek, bunlarýn yýllar boyunca saklanacak hatýralar olacaðýný söyledi. "Gelin adaylarý, genellikle dolgu ve botoks, liposuction ve meme büyütme ameliyatlarý, damat adaylarý da daha çok meme küçültme ve diðer bölgeleri için liposuction yaptýrmaktadýr" diyen Serel, þöyle konuþtu: "Aslýnda damat adaylarý arasýnda revaçtaki ameliyatlardan birisi estetik burun ameliyatýdýr ancak risklerinin biraz daha fazla olmasý, iyileþme süresi biraz daha uzun olduðu için yapýlma sýklýðý daha azdýr. Özellikle ikinci baharýný yaþayan daha olgun damat adaylarýnýn botoks, göbeðe ve gýdýya liposuction, sýk yaptýrdýklarý iþlemler arasýndadýr. Gelin adaylarýnda sýklýkla göbek bölgesine ve basenlere liposuction, gittikçe de artan trend olarak genç kýzlar arasýnda evlilik öncesi meme büyütme ameliyatlarý yapýlmaktadýr. Gelin ve damat adaylarýnýn ortak yaptýrdýklarý operasyonlarýn koltuk altý terlemesi için botoks uygulamasýdýr. Bunun dýþýnda uygulanan bölgeler farklý olmakla beraber, liposuction da ortak yaptýrdýklarý ameliyatlardandýr. Elbette düðün ve hazýrlýðý ülkemizde gelin odaklý olduðu için evlilik öncesi operasyonlarý gelinler daha çok yaptýrýyor. Aslýnda bu, beklenmedik bir durum deðil. Genel olarak estetik ameliyatlarý kadýnlar, erkeklerden daha çok yaptýrmaktadýr. Ülkemiz için oran vermek zor olsa da kiþisel tecrübelerime dayanarak 9 kadýna karþý 1 erkek, düðün öncesi estetik ameliyat yaptýrýyor."

5 Çorum un özel okul teþvik kontenjaný 1071 zel okula devam edecek 250 bin öðrenciye veri- eðitim-öðretim desteðinde Ýstanbul, 78 bin Ölecek 349 ile 68 ildeki toplam öðrenci kontenjaný sayýsýný geçti. Milli Eðitim Bakanlýðýnca (MEB), eðitim ve öðretim yýlýnda özel okullarda öðrenim görecek öðrencilere 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasýnda deðiþen miktarlarda destek verilecek. Bu kapsamda, illere göre eðitim ve öðretim desteði verilecek okul kademe ve türleri, öðrenci sayýsý MEB tarafýndan yayýmlananan kýlavuzda yer aldý. Kýlavuza göre, okul öncesi ve ilkokullarda 50'þer bin, ortaokul ve liselere 75'er bin öðrenci desteklerden yararlandýrýlacak. Bu teþviklerden yararlandýrýlacak öðrenci sayýsýna bakýldýðýnda en fazla Ýstanbul'daki öðrencilere destek verilecek. Ýstanbul'da 21 bin 791 okul öncesi, 14 bin 776 ilkokul, 21 bin 330 ortaokul ve 20 bin 452 lise olmak üzere 78 bin 349 öðrenci eðitim-öðretim desteðinden faydalandýrýlacak. Ýstanbul, bu sayýyla öðrenci kontenjanýnýn yüzde 30'undan fazlasýný aldý. Böylece, Ýstanbul'da destekten yararlandýrýlacak öðrenci sayýsý 68 ilin toplam 78 bin 348'lik kontenjanýný aþtý. Bu iller þöyle: "Artvin 146, Bayburt 176, Çankýrý 176, Gümüþhane 176, Ardahan 190, Bingöl 190, Muþ 190, Bitlis 266, Bilecik 293, Siirt 342, Bolu 352, Kilis 375, Aðrý 381, Burdur 410, Erzincan 410, Karabük 410, Hakkari 457, Sinop 468, Tunceli 468, Giresun 492, Iðdýr 507, Karaman 507, Bartýn 517, Kýrþehir 527, Yozgat 573, Uþak 604, Þýrnak 609, Kastamonu 614, Tokat 644, Kars 647, Niðde 655, Kýrklareli 667, Yalova 676, Amasya 703, Isparta 741, Rize 742, Düzce 809, Çanakkale 861, Elazýð 868, Edirne 889, Aksaray 948, Nevþehir 966, Adýyaman bin 42, Kýrýkkale bin 161, Çorum bin 171, Zonguldak bin 210, Afyonkarahisar bin 248, Erzurum bin 451, Sivas bin 482, Ordu bin 732, Van bin 750, Kütahya bin 794, Trabzon bin 804, Batman bin 813, Eskiþehir bin 833, Osmaniye 2 bin 61, Malatya 2 bin 224, Tekirdað 2 bin 408, Sakarya 2 bin 549, Balikesir 2 bin 564, Denizli 2 bin 724, Kahramanmaraþ 2 bin 890, Hatay 3 bin 102, Þanlýurfa 3 bin 196, Samsun 3 bin 217, Aydýn 3 bin 261, Manisa 3 bin 423, Kayseri 3 bin 596, Muðla 3 bin 613." Teþvik verilecek öðrenci sayýsýný Ýstanbul'un ardýndan 26 bin 403 ile Ankara ve 16 bin 133 ile Ýzmir takip ediyor. Ankara'da 5 bin 240 okul öncesi, 5 bin 386 ilkokul, 7 bin 607 ortaokul ve 8 bin 170 lise, Ýzmir'de 5 bin 517 okul öncesi, 2 bin 216 ilkokul, 4 bin 176 ortaokul ve 3 bin 724 lise öðrencisi destekten yararlandýrýlacak. Destek verecek öðrenci sayýsýnda bu 3 ilin ardýndan sýrasýyla Bursa 8 bin 824, Antalya 8 bin 14, Konya 5 bin 505, Mersin 5 bin 218, Kocaeli ve Adana 5 bin 113, Diyarbakýr 4 bin 412 geliyor. En az kontenjan Artvin'e Destek verilecek öðrenci sayýlarýnda en az öðrenci ise 146 ile Artvin'de bulunuyor. Artvin'de, okul öncesinde 19, ilkokulda 48, ortaokulda 79 öðrenci destekten yararlandýrýlacak. Lise düzeyine ise bu ilde hiçbir öðrenci için kontenjan verilmedi. Artvin'i 176 öðrenciyle Bayburt, Çankýrý ve Gümüþhane, 190 öðrenciyle Ardahan, Muþ ve Bingöl, 266 öðrenciyle Bitlis, 293 öðrenciyle Bilecik, 342 öðrenciyle Siirt takip etti. Lisede özel okul bulunmayan illere kontenjan verilmedi Ýllerde 7 Aðustos itibariyle özel okul bulunmayan okul türlerine ise kontenjan verilmedi. Lise türünde kontenjan verilmeyen iller Aðrý, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çankýrý, Gümüþhane, Karaman, Kilis, Muþ ve Sinop oldu. (Hürriyet) CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS Ýki engelliyi sevindirdiler Mavi Kapaklar bu kez 73 yaþýndaki Mahir Göl ve Mustafa Punar için umut oldu. Mustafa Demirer avi Kapaklar bu Mkez 73 yaþýndaki Mahir Göl ve Mustafa Punar için umut oldu. Engelli bireyleri hayata baðlayan Kapak Toplama Kampanyasý'na verilen destek karþýlýðýný bulmaya devam ediyor. Baþladýðý günden bu yana onlarca engelli bireyi hayata baðlayan kampanya, sönen umutlarý yeniden yeþertiyor. Ýskilip te esnaflýk yapan yardýmsever Sadullah Hotman ve Tayyar Portakal adlý iki arkadaþ mavi kapak toplayarak Ýskilip te yaþayan 73 yaþýndaki Mahir Göl ve Mustafa Punar adlý engelli vatandaþýmýza umut oldular. Geçen hafta Mustafa Punar a akülü tekerlekli sandalye teslim eden Sadullah Hotman ve Tayyar Portakal, önceki gün de Mahir Göl adlý engelli vatandaþý evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyeyi teslim ettiler. Duyarlý iki esnaf yaptýðý açýklamada, yapýlan iþin oldukça faydalý olduðunu gördüklerini belirterek, "Yapmýþ olduðumuz bu iþin devamýný ilerleyen zamanlarda da sürdüreceðiz. Bu konuda duyarlý olan vatandaþlarýmýzý da bu hayra ortak olmaya davet ediyorum. Hayata küsen ve mutsuz olan bir insaný hayata Ýskilip te esnaflýk yapan yardýmsever Sadullah Hotman ve Tayyar Portakal, projelerini hayata geçirdi. yeniden baðlamaya çalýþýyoruz. Bu konuda herkesin katkýsýnýn olmasýný istiyoruz. Kapak kampanyasý sadece kapak meselesi deðildi. Bu bir çevre duyarlýlýðý, sosyal hizmet ve etkili iletiþim olayýdýr. Hayra katýlmak isteyen vatandaþlarýmýz kapaklarý buraya getirebilirler" dedi. Ýllere göre eðitim ve öðretim desteði verilecek okul kademe ve türleri, öðrenci sayýsý MEB tarafýndan yayýmlananan kýlavuzda yer aldý. Bonzai biyolojik silah olabilir rof. Dr. Tayfun Uzbay, kýsa araþtýrýlmasý gerekir. Bonzai içip yönelik olarak yapýlan planlý bir Psürede onlarca genci öldüren ölmeyen de bir sürü insan var. hareketin sonucunda da Bonzai için Biyolojik silah Hayatýný kaybedenler bu kimyasalý gerçekleþmiþ olabileceðine iþaret olabilir deðerlendirmesini yapýyor. baþka bir ilaçla birlikte mi etti. Türkiye'de son yýllarda artan alýyorlar? Vücut geliþtirici mi Dünya tarihinde baþka sývý kimyasal maddelerin kullanýyorlardý? Yoksa genetik ülkelerde uyuþturucuya baðlý karýþtýrýlmasýyla elde edilen bonzai yatkýnlýklarýndan dolayý aldýklarý bu kitlesel ölümlerin meydana kimyasalla karþýlaþtýklarý için mi ölümlerinin, doðrudan doðruya geldiðini hatýrlatan Prof. Dr. Uzbay, ölüyorlar? Yoksa bu maddeye genç nüfusa yönelik olarak yapýlan, 20. Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþka bir zehir mi katýlýyor? biyolojik bir silah olabileceði Amerika'da bir grup 'genç Bunlarý bilemiyoruz. Bunlarý çok parkinsonlular' bulundu. Bir belirtildi. Uyuþturucu baðýmlýlýðýna dikkatli araþtýrmamýz lazým. Bonzai yaþlýlýk hastalýðý olan parkinsonun karþý ilaç geliþtirme çalýþmalarý problemi ile sadece belli yerlere 20'li yaþlardaki bu gençlerde yapan Üsküdar Üniversitesi baskýn yaparak baþa çýkmak görülmesi bilim dünyasýnda Nöropsikofarmakoloji Uygulama mümkün deðil. Çok yönlü þaþkýnlýk uyandýrmýþtý. Hatta bu ve Araþtýrma Merkezi Müdürü laboratuvar çalýþmalarý ile ölümlere gençler bir süre sonra ölmeye Prof. Dr. Tayfun Uzbay, bonzai adý yol açan asýl maddenin ne baþladý. Konu araþtýrýldýðýnda, verilen sentetik uyuþturucu olduðunun belirlenmesi gerekir hepsinin uyuþturucu madde kullanýmý sebebiyle meydana gelen dedi. baðýmlýsý olduðu ve bazýlarýnýn ölümlerin salgýn olarak HEDEF GENÇ NÜFUS! kullandýðý maddeye, daha etkin adlandýrýlabileceðini belirterek, Bonzai basit bir uyuþturucu olmasý için 'MTPT' adlý bir zehir Bunun basit bir uyuþturucu olayý deðil; bir biyolojik saldýrý da katýldýðý ortaya çýktý. Bizdeki meselesi olarak olabilir. Ülkemizin güneyinde bir bonzai olayýnda da benzer bir deðerlendirilmemesi gerekir dedi. savaþ var ve oradan çok fazla bir durum yaþanýyor olabilir. Mutlaka þeyler girip çýkýyor diyen Prof. Dr. ölen gençlerin otopsisi KUÞKULU ÖLÜMLER Uzbay, bonzai ölümlerinin yapýlmalýdýr diye Bilimsel çalýþmalarýný doðrudan doðruya genç nüfusa konuþtu.(türkiye Gazetesi) þizofreni ve baðýmlýlýk konusunda yoðunlaþtýran ve bilim dünyasýnýn henüz çare bulamadýðý þizofreni hastalýðýnda yeni bir beyin kimyasalý olan 'agmantin'in etkili olduðunu belirten Prof. Dr. Uzbay, bonzai ölümlerinin kuþkuyla karþýlanmasý gerektiðini belirtti. Bonzai sebebiyle hayatýný kaybeden gençlerin aileleri ile iþbirliðine gidilerek otopsi yapýlmasý gerektiðini söyleyen Dr. Uzbay, Bonzainin sentetik bir madde olduðu ve sürekli olarak formülü deðiþtirildiði için tespit edilemediði söyleniyor. Bu bana bilimsel anlamda çok inandýrýcý gelmiyor. Ýçeriðini ve ölen Prof. Dr. Tayfun Uzbay, kýsa sürede onlarca genci öldüren çocuklarýn baþka ne tür Bonzai için Biyolojik silah olabilir deðerlendirmesini yapýyor. alýþkanlýklarýnýn olduðunun Sapanca da at yarýþlarýna katýlým Sapanca Belediyesi ile SAYDER in birlikte düzenlemiþ olduðu Mahalli At Yarýþlarý için çalýþmalar tamamlandý. 16 Aðustos Cumartesi günü saat da Sapanca Kurtköy Hipodromunda gerçekleþecek olan at yarýþý programý Ünlüler ve Sanatçýlar Gösteri Yarýþý, Halk oyunlarý gösterileri, 1.Bölüm At Yarýþlarý ve Açýk Grup At Yarýþlarý olarak yapýlacak. SAYDER Baþkaný ve Sapanca Belediyesi Meclis üyesi Cengiz Emil baþkanlýðýnda oluþturulan tertip komitesi, Sapanca Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Osman Gür, Baþkan Danýþmaný Kenan Hürel, Kültür Müdürü Cemal Karaaðaç, Spor Müdürü Hakan Köksöken, SAYDER yönetim kurulu üyeleri Anýl Köseoðlu ve Tuncay Karaduman dan oluþuyor. SAYDER Baþkaný Cengiz Emil konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Sapanca SAYDER olarak bu yýl 3 cüsünü gerçekleþtireceðimiz Mahalli At Yarýþlarýna vermiþ olduðu destek için baþta Sapanca Belediye Baþkanýmýz Dr. Aydýn Yýlmazer e teþekkür ediyorum. Geçen yýl ayný alanda düzenlemiþ olduðumuz mahalli at yarýþlarýna ülke genelinde büyük ses getirdi. Mevcut pistin kumla kaplanmasý, hipodrom ve çevresinin temizliði tamamlanarak protokol ve basýn tribünleri için yerler hazýrlandý. At yarýþlarýna katýlýmýn üst seviyede olacaðýný düþünüyoruz, Konya, Eskiþehir, Ankara, Kastamonu, Çorum, Düzce, Ýzmir, Bursa Edirne, Ýstanbul gibi birçok illerden atlar ve at sahipleri misafirimiz olarak ilçemize gelecek bizde organizasyonda herhangi bir aksaklýk yaþanmamasý için gerekli olan tüm tedbirleri aldýk ve çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Sapanca Belediyesi ve Sapanca At Yetiþtiricileri TEÞEKKÜR Derneði olarak birlikte düzenlemiþ olduðumuz At Yarýþlarý etkinliðine TC Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde ameliyat olan Oðlum Serhat Emre EBÝLOÐLU nun, Ameliyat öncesinde ve sonrasýnda kendisine yakýn ilgi gösteren Çorum Kamu Hastanaleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay HAPPANÝ ye, Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. A. Fahri ÞAHÝN e Saðlýk Bakým Hizmetleri Müdürü Ayþe SAATÇÝ ye Baþarýlý bir þekilde ameliyatýný gerçekleþtirerek saðlýðýna kavuþmasýna vesile olan, Plastik. Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmaný Uzm. Dr. Murat BÝTGEN e Güler yüzlü, þefkatli tutum ve davranýþlarý ile ameliyathane ekibi; Anestezi Uzmaný Uzm. Dr. Arzu EKÝCÝ Anestezi Teknisyeni Ebru ÖZDEN, Necla ALAKUÞ Hemþireler Cennet ÜSTÜN, Gülay KOCABAÞ, Yasemin ÖBEKÇÝ Servis Hemþireleri Aysel ÖZTÜRK, Nuriye KIYAR, Hülya YILMAZ, Demet ÖZTÜRK, Elif ÇEMREK, Satý ALICI ya ve kat hizmetlerinde görevli tüm personele, Kaliteli, güvenilir saðlýk hizmetleri sunduklarý için teþekkür ederim. (Ç.HAK:2408) Mahalli At Yarýþlarý Çorum dan at yarýþçýlarý katýlacak. Hacý Osman EBÝLOÐLU Çorum Vali Yardýmcýsý

6 6 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 Býyýk, Rektör Yardýmcýsý oldu Çorum un Osmancýk Belediyesinin sel baskýnlarýna karþý tedbir çalýþmalarý devam ediyor. Osmancýk afetlere karþý tebir alýyor orum un Osman- Belediyesinin Çcýk sel baskýnlarýna karþý tedbir çalýþmalarý devam ediyor. Bu yýl etkili yaðýþlarda meydana gelen sel baskýnlarýnda D-100 Karayolunun trafiðe kapanmasýna ve onlarca evde su baskýnlarýna neden olan Tillim Çayýna ikinci menfez açýldý. Ýlçede sel baskýnlarýnýn önüne geçmek için yürütülen tedbir çalýþmalarýnýn artarak devam ettiðini ifade eden Belediye Baþkaný Hamza Karataþ Geçtiðimiz aylarda mevsim normallerinin üzerinde olaðanüstü yaðýþlar nedeniyle sel baskýnlarý yaþadýk. Selden en çok Doðudere ve Tillim Çayý nedeniyle D-100 Karayolu üzerinde Þenyurt Mahallesi ve yolun altýnda da Yeni ve Cumhuriyet mahalleleri etkilendi. Buralarda sel baskýnlarýný önlemek için belediyemiz tarafýndan kýsa sürede alýnabilecek tedbirleri masaya yatýrdýk. Sel nedeniyle D-100 Karayolunun da trafiðe kapandýðý Daniþment Gazi Caddesinde daha önce üzeri kapatýlmýþ bir menfez olduðunu tespit ettik. Bu Tillim Çayýna ikinci menfez açýldý. menfez ilçenin yaðmur suyu hattýna baðlý olmadýðý için daha önce iptal edilmiþ. Menfezi ilçenin yaðmur suyu hattýna baðlayarak kullanýma açtýk. Böylelikle Tillim Çayý ve Doðudere den gelen sel iki ayrý menfezle doðrudan Öðretmenevi yanýndaki su kanalýna tahliye edilecek dedi. Ýlave yaðmur suyu hatlarý ve yeni açýlan menfezle sel baskýnlarýnýn büyük oranda önleneceðini kaydeden Karataþ, DSÝ ile iþbirliði yaptýklarý kuþaklama projesi tamamlandýðýnda ise sel baskýnlarýnýn tarihe karýþacaðýný sözlerine ekledi.(ýha) Ýlçede sel baskýnlarýnýn önüne geçmek için yürütülen tedbir çalýþmalarýnýn artarak devam ettiði belirtildi. Rotasyona karþý yeni öneri Gülesin Aðbal Demirer ktif Sen Ýl Temsil- Adem Yücel, Acisi TBMM gündemindeki Torba Yasa'yla öðretmenlere rotasyon uygulamasý getirildiðini, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenlemeye sendika olarak olarak itirazlarý olduðunu bildirdi. Yücel, mevcut þartlarda böyle bir adýmýn saðlýklý olmayacaðý kanaatinde olduklarýný, siyasi otoriterinin keyfi uygulamalarýna araç yapýlacaðý endiþesini taþýdýklarýný savundu. Rotasyon yerine farklý bir öneride de bulunan Yücel, "Dezavantajlý bölgeler için özendirici ek sosyal nunla ilgili sendikalarýn görüþ- Aktif Sen Ýl Temsilcisi Adem Yücel ve mali haklar ve bu benzeri leri de alýnarak ortak bir akýl teþvikler yapýldýðýnda problem oluþturularak daha bir çok çözüm ortaya çözülecektir inancýndayýz. Bu- çýkacaktýr."dedi. itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din HBilimleri Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Rektör Yardýmcýlýðý görevine atandý. Hitit Üniviersitesi Rektörlüðü, yeni atamayý internetsitesinden duyurdu. Haber Merkezi Orman ve Su Ýþleri Bölge Müdürü göreve baþladý rman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðü'ne atanan OMehmet Sýddýk Kýlýnçer, Samsun'da göreve baþladý. Orman ve Su Ýþleri Samsun 11. Bölge Müdürlüðü görevini yaklaþýk 2.5 yýldýr sürdüren Emin Karaman'ýn Resmi Gazete'de yayýnlanan yaz atama kararlarýna göre, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müþavirliði'ne atanmasýnýn ardýndan, Orman ve Su Ýþleri 13.Bölge Müdürü iken 11. Bölge Müdürlüðü'ne atanan Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, Samsun'a gelerek görevine baþladý. Samsun'da ve bölge illerde baþarýlý çalýþmalara imza atacaklarýný söyleyen Müdür Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, "Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðümüze Samsun baþta olmak üzere Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu illeri baðlý. Bu zamana kadar görev baþýnda birçok iyi ve güzel çalýþmalara imza attýk. Bu ve buna benzer çalýþmalarýmýzý Samsun ve çevre Ýllerinde de gerçekleþtireceðiz" dedi. Orman ve Su Ýþleri 13. Bölge Müdürlüðü'nde Bölge Müdürü olarak Erzurum da 2 yýl görev yapan Mehmet Sýddýk Kýlýnçer, evli ve 2 çocuk babasý.(ýha) Mehmet Sýddýk Kýlýnçer A ltýn rezervlerini 512,9 tona çýkan Türkiye, dünyanýn en fazla altýn rezervlerine sahip ülkeleri arasýnda 12. sýraya yükseldi. Dünya Altýn Konseyi (World Council Gold) verilerine göre, Türkiye'nin altýn rezervleri 2014 yýlýnýn ikinci çeyreðinde ilk çeyreðe göre yaklaþýk 30 ton artarak 512,9 tona çýktý. Böylelikle Türkiye, dünyanýn en fazla altýn rezervi sýralamasýnda Avrupa Merkez Bankasý'ný (ECB) geride býrakarak 12. sýraya çýktý yýlýnýn ilk çeyreðinde Türkiye'nin altýn rezervi 483,5 ton düzeyindeydi. Türkiye'nin altýn rezervi geçen yýlýn ayný dönemine göre ise 71,4 ton (yüzde 16,2) artýþ kaydetti yýlý ikinci çeyrekte Türkiye'nin altýn rezervi 441,5 ton düzeyinde gerçekleþmiþti. Toplam rezervler içinde ilk sýrada 8 bin 134 ton ile ABD yer alýrken, bu ülkeyi sýrasýyla 3 bin 385 ton ile Almanya, 2 bin 814 ton ile IMF, 2 bin 451 tonla Ýtalya ve 2 bin 435 ton ile Fransa takip etti. Dünya altýn konseyi verilerine göre en fazla altýn rezervine (bin ton) sahip 15 ülke, kuruluþ þöyle: 2014/2. Çeyrek 1 ABD 8.133,50 2 Almanya 3.384,20 3 IMF 2.814,0 4 Ýtalya 2.451,8 Hayrettin Karaman Hz. Ömer'in vasýyeti Hz. Ömer, Huzeyfe b. El-Yemân ve Osman b. Huneyf'i Irak'a görevli olarak gönderiyor, Medine'ye döndüklerinde onlara soruyor: -Irak topraklarýna, taþýyamayacaðý yükler (vergiler) yüklediniz mi? -Hayýr, taþýyabileceði yükler yükledik. -Siz yine de bir bakýn, yeniden inceleyin, taþýyamayacaðý yükleri asla yüklemeyin. Sonra þunu ekliyor: - Allah bana selamet lütfederse Irak'ýn dul kadýnlarýný, benden sonra kimseye muhtaç olmayacaklarý bir duruma getireceðim. Buhârî diye bilinen meþhur hadis kitabýnda, Hz. Ömer'in bu dünyadan ayrýlýrken kendisinden sonra vazife alacak olan yöneticilere þu vasýyet ve tavsiyelerde bulunduðu nakledilmiþtir: Kendisini metheden ve 'önce Peygamberimiz'in önde gelen ashabýndan olmak, sonra halife olup ülkeyi adaletle yönetmek ve sonra da þehitlik mertebesinden dolayý sana müjdeler olsun' diyen bir gence 'Lehimde de aleyhimde de olmadan bu iþin içinden sýyrýlmýþ isem bana ne mutlu' dedikten sonra o gencin elbisesinin etekleri yerde süründüðünü görünce 'Evladým, eteklerini biraz kýsalt; bu hem daha çok dayanmasýný saðlar hem de Rabbine karþý takva libasýn olur' demiþtir. Sonra oðlunu çaðýrmýþ, borçlarýný ödemesini tenbih ve kaynaðýný tarif ettikten sonra Hz. Aiþe'ye gitmesini ve onun odasýnda defnedilmiþ bulunan iki dostunun yanýna gömülmesi için izin istemesini talep etmiþ, bu izin verilince de dünyalar onun olmuþtur. Sýra kendisinden sonraki halifenin belirlenmesine gelmiþ, ondan bunu bildirmesi istenince aday seçiminin bir heyet tarafýndan yapýlmasýný ve sonra ona bey'at edilmesini istemiþ, heyeti de Ali, Osman, Talha, Zübeyr, S'ad b. Ebî Vakkas, Abdurrahman ve oðlu Abdullah (Allah cümlesinden razý olsun) olarak tayin etmiþ, ama oðlu Abdullah'ýn halife seçilmemesini, yalnýzca danýþmaya katýlmasýný þart koþmuþtur. Kendisinden sonra seçilecek olan Halife'ye de þu tavsiyelerde bulunmuþtur: Ýlk muhacirlerin haklarý korunmalý ve onlara saygýda kusur edilmemelidir. Bize kucak açan ve hakkýyla iman etmiþ bulunan ensara (Medine yerlilerine) iyi davranýlmalý, iyi iþleri kabul edilmeli, kusurlarý da baðýþlanmalýdýr. Þehirlerde yaþayanlar Ýslam'ýn gücü, servet kaynaðý ve düþmanýn öfke sebebidirler, onlara iyi davranýlmalý, vergiler mallarýnýn fazlasýndan gönül hoþluklarýyla alýnmalýdýr. Kýrsalda yaþayanlar Araplarýn kökü ve Ýslam'ýn gövdesidir; onlarýn da mallarýnýn ortasýndan deðil kýyýsýndan alýnmalý ve yoksullarýna daðýtýlmalýdýr. Allah'ýn ve Resûlü'nin himayelerinde olan ehl-i zimmete (Ýslam ülkesi teb'asý olan gayr-i Müslimlere) verilen söze, yapýlan antlaþmaya sadýk kalýnmalý, onlarý korumak için gerekirse savaþýlmalý, güçlerini aþan bir yükümlülük yüklenmemelidir. Bu vasýyet ve tavsýyeler bütün müminler için daima muteber olan düsturlar ve yol haritalarýdýr. Altýn rezervinde 12. sýradayýz Dünya altýn konseyi verilerine göre Türkiye 12. sýrada yer alýyor. 5 Fransa 2.435,4 6 Rusya 1.094,7 7 Çin 1.054,1 8 Ýsviçre 1.040,0 9 Japonya 765,2 10 Hollanda 612,5 11 Hindistan 557,7 12 Türkiye 512,9 13 ECB 503,2 14 Tayvan 423,6 15 Portekiz 382,5 (Haber7)

7 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 Gurbette iþ kazasý geçiren talihsiz iþçi defnedildi Erol Taþkan aklaþýk bir hafta önce binbir umutla gittiði YIrak'ta iþ kazasý geçirerek vefat eden inþaat iþçisi Gazi Ölçer, köyünde topraða verildi. Ýnþaat iþçisi olarak hayatý kazanan ve üç çocuðuna bakan 47 yaþýndaki Gazi Ölçer, bir þirket aracýlýðý ile Irak'ta bir inþaatta çalýþmak üzere oðlu Halil Ölçer ile birlikte Irak'a gitti. Çalýþtýðý inþaatýn çatýsýndan dengesini kaybederek yere düþtüðü ifade edilen Ölçer, olay yerinde hayatýný kaybetti. Irak'ta yapýlan resmi iþlemlerin ardýndan cenazesi uçakla Ýstanbul'a getirilen Gazi Ölçer, Ýstanbul'dan da karayolu ile memleketi Çorum'a getirildi. Ailesi ve sevenlerini yasa boðan kara haber, Çorum'da da büyük bir üzüntüyle karþýlandý. Gazi Ölçer, önceki gün köyü Karaaðaç'ta ikindi namazý sonrasý kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýna defnedildi. Gazi Ölçer'in oðlu Sefa Ölçer'in de yaklaþýk 15 gün önce askerlik görevini bitirerek baba ocaðýna döndüðü öðrenildi. Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ponny Club Aktiviteleri çerçevesinde, Çorumlu çocuklar midilli atlarla buluþtu. Çocuklarýn midilli keyfi Ç Gazi Ölçer, Irak'ta iþ kazasý geçirerek hayatýný kaybetti. Sünnet Þöleni baþlýyor Ç orum Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Sünnet ve Dayanýþma Þöleni, bugün saat 15.30'da Hürriyet Meydaný'nda baþlayacak. Kentli Servisi'ne kaydýný yaptýran çocuklarýn ve ailelerinin katýlýmýyla saat 15.30'da Belediye önünden baþlayacak olan sünnet konvoyu Gazi Caddesi, Hamit Kaplan Caddesi, Fatih Caddesi, Akpýnar Caddesi, Akþemsettin Caddesi, Hýdýrlýk Caddesi, Tarým Caddesi, Ankara Yolu, Cengiz Topel Caddesi, Bahabey Caddesi'nden orum Belediyesi, düzenlediði etkinlikle yüzlerce çocuðu midilli atlarla buluþturdu. Türkiye Jokey Kulübü iþbirliði ile Kültür Park'ta düzenlenen sosyal sorumluluk ve eðlence projesi Ponny Club Aktiviteleri çerçevesinde çocuklar ilk defa atlara binme heyecaný yaþadý. Dün baþlayan etkinlikler bugün de devam edecek. Etkinliðe katýlarak ata binme imkâný bulan çocuklara hazýrlanan boyama kitaplarýndan da hediye edildi. Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, etkinliðe katýlan çocuklarla yakýndan ilgiledi. Tüm çocuklarýn ücretsiz olarak faydalanabildiði etkinlik bugün saatleri arasýnda Kültür Park'ta devam edecek. (Haber Merkezi) Belediye, tüm Çorum halkýný sünnet þölenine davet etti. sonra tekrar Hürriyet Parký'na gelecek. Saat 17.00'da Mehter gösterisi ve protokol konuþmalarý ile baþlayacak olan þölen çocuklar için animasyon gösterileri ile sona erecek. Çocuklar daha sonra belirlenecek olan polikliniklerde sünnet ettirilecek. Belediye, tüm Çorum halkýný sünnet þölenine davet etti. Sünnet ve Dayanýþma Þöleni, bugün saat 15.30'da Hürriyet Meydaný'nda baþlayacak. 7

8 8 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 Teþhis yanlýþ olunca tedavi de yanlýþ oluyor Enise Aðbal aadet Partisi Ýl SBaþkan Yardýmcýsý ve Araþtýrma ve Planlama Komisyon Baþkaný Ýbrahim Zorlu, Yaþanabilir bir Türkiye için, Yeniden büyük Türkiye ideallerimizi gerçekleþtirip bu arada da ümmetle olan baðlarýmýzýn ve tarihimizin sýrtýmýza yüklediði liderlik misyonu gereði Ýslam Birliði ni bir an önce kurmalý ve harekete geçirmeliyiz. dedi. Erdoðan ýn, Cumhurbaþkaný seçilmesinin ardýndan yaptýðý balkon konuþmasýnda Kürt açýlýmý ve paralel devletle mücadeleyi kararlýlýkla sürdüreceklerini belirtmesini eleþtiren Zorlu, þu açýklamalarda bulundu; Bizler Milli görüþçüler olarak öncelikle þunu belirtmek isteriz ki teþhis yanlýþ olunca tedavi mecburen yanlýþ oluyor. Dolayýsýyla yanlýþ tedavi de sorunu olduðundan hem daha ileriye ve hatta farklý mecralara götürmektedir. Teþhis ne? Kürt sorunu... Ýbrahim Zorlu Bizlerin bunlarý asla kabul etmemiz mümkün deðildir. Çünkü 77 milyonluk Türkiye deki Kürt kardeþlerimizin hiç birinin bu ve benzeri bir sorunu yoktur. Doðu ve Güneydoðu nun asýl sorunu iþsizliktir ve tabi ki baþlarýna ABD ve iþbirlikçileri tarafýndan bela edilmiþ PKK dýr. Asýl teþhis bu olmalýdýr ki tedavisi de açýktýr. Bir an önce yapýlan bu açýlým yanlýþýndan dönerek bu bölgemizin öncelikli sorunu olan PKK yý dolayýsýyla arkasýnda tam destekçi olduðu herkes tarafýndan bilinen ABD ve iþbirlikçilerin o bölgeden bir an önce temizlenmesidir. Ve bu bölgeye acilen devlet eliyle yatýrýmlar ki yatýrýmdan kastýmýz yol vs. deðildir katma deðeri olan ve asýl olan yatýrýmdan yani sanayileþmenin bir an önce baþlatýlarak iþsizlik sorununun çözümlenmesi gerekmektedir. Paralel yapýyla mücadele aldatmacadan öteye gidemez Paralel yapýyla mücadeleye gelince bu ve benzeri meseleler vizyon ve misyon meselesi deðil adli ve güvenlik güçlerinin meselesidir. Ortada isnat edilen bir suç varsa Türk güvenlik güçleri bu konuda gerekenleri gerektiði þekilde yapacak ve yargýya suçlularý teslim edecektir. Bunun hükümet tarafýndan vizyonumuz ve misyonumuz diyerek lanse edilmesi sadece bir aldatmacadan ve popülarizmden öteye gitmemektedir. Bizim Türkiye ve Türk halký olarak ümmetin içindeki vizyonumuz ve misyonumuz aslýnda bellidir. Türkiye olarak öncelikle yaþanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye ideallerimizi gerçekleþtirip bu arada da ümmetle olan baðlarýmýzýn ve tarihimizin sýrtýmýza yüklediði liderlik misyonu gereði Ýslam Birliði ni bir an önce kurmalý ve harekete geçirmeliyiz. Ýþte gerçek vizyon budur ki; gereði olarak hali hazýr da rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafýndan kurulu olan ve iskeleti belli olan D-8 Ýslam Birliði yeniden harekete geçirilmeli ve Türkiye olarak dünyaya yeniden yön veren, adalet daðýtan lider nasýl olur bunu göstermeliyiz. Biz Saadet Partisi olarak bu gerçekler ýþýðýnda siyasetimizi ve duruþumuzu oluþturuyor ve bu ilkeler gereði üzerimize düþen görevi yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halkýmýza da bunu anlatmaya, sürekli ve çeþitli platformalarda bunlarý anlatmaya çalýþýyoruz. Ýnþallah yakýn bir tarihte Saadet iktidarýnda bu ülke gerçek visyonuna ve misyonuna dönecek, yeniden Osmanlý gibi bütün dünya mazlumlarýnýn umudu olacaktýr. 13 milyon fidan üretilecek masya Orman Bölge AMüdürü Yaþar Sarý, "Bölgemizde 2014 yýlýnda 980 bin metreküp endüstriyel odun ve 445 bin ster yakacak odun üretimi programlandý. Bu faaliyet karþýsýnda orman köylüsüne 50 milyon 583 bin lira kaynak aktarýlacaktýr" dedi. Sarý, Orman Genel Müdürlüðü'nün 175. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla bölge müdürlüðünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, 2012 yýlý sonunda Sivas ve Yozgat'ýn bölgeden ayrýlmasýnýn ardýndan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti. Toplamda bin 824 personelle üretim çalýþmalarýna devam ettiklerini ifade eden Sarý, 2013 yýlýnda 764 bin 201 metreküp endüstriyel odun ve 466 bin 309 ster yakacak odun ürettiklerini söyledi. Bu üretim karþýsýnda orman köylüsüne 43 milyon 166 bin lira kaynak aktarýldýðýný anlatan Sarý, "Bölgemizde 2014 yýlýnda 980 bin metreküp endüstriyel odun ve 445 bin ster yakacak odun üretimi programlandý. Bu faaliyet karþýsýnda orman köylüsüne 50 milyon 583 bin lira kaynak aktarýlacaktýr. Mayýs ayý sonu itibariyle 355 bin metreküp endüstriyel odun ve 19 bin 140 ster yakacak odun üretilmiþ olup, bu üretim karþýlýðýnda köylüye 15 milyon lira ödeme yapýlmýþtýr" dedi. Sarý, ormanlarý korumak için her türlü zararlýyla biyolojik, mekanik ve biyoteknik mücadelenin sürdüðünü, yangýnla mücadelede ise bu yýl için planlanan 30 kilometre yangýn emniyet yolunun 6 kilometresinin gerçekleþtirildiðini dile getirdi. Fidan üretiminde hedef 13 milyon Bölge müdürlüðüne baðlý fidanlýk müdürlüðü ve þefliklerde 2013 yýlýnda 15 milyon 789 bin 500 adet fidan üretildiðini anýmsatan Sarý, bu yýl ise 13 milyon fidan üretimini programladýklarýný, Mayýs ayý sonu itibariyle 9 milyon fidanýn ekim ve repikaj iþleminin tamamlandýðýný dile getirdi. Açýklamanýn ardýndan Sarý ve beraberindekiler Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin ile Orman Genel Müdürlüðü'nün 175. kuruluþ yýl dönümü anýsýna valilik bahçesine fidan dikti.(aa) Susuzluk hafýza kaybettiriyor aþam kaynaðý Yolan suyu yeterince tüketmemek hafýza bozukluklarý ve dikkat daðýnýklýðý gibi sorunlara yol açýyor. Yaþam kaynaðý suyu az içmek dikkat güçlüðü ve hafýza bozukluðuna neden oluyor. Uzman diyetisyen Pýnar Kural Enç, "Vücuttaki bütün sistemler, organlar ve hücreler yeterli su olmadan fonksiyonlarýný sürdüremezler" diyor. HAFIZA BOZUKLUKLARI OLABÝLÝYOR Enç, vücut sývýsýnýn yüzde 2 gibi küçük bir oranda azalmasýnýn bile yorgunluk, yakýn hafýzada hafif bozulmalar, dikkati toplamada ve yapýlan iþe odaklanmakta güçlüklere neden olabileceðini belirterek günlük en az 2 litre su içilmesini öneriyor. (Haber Merkezi) TSE belediyelerle anlaþýyor ürk Standartlarý TEnstitüsü (TSE) ile Suluova Belediyesi arasýnda hizmet kalitesini arttýrmaya yönelik protokol imzalandý. Belediye Baþkanlýðý makamýnda gerçekleþen programda açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Fatih Üçok, ilçe sýnýrlarý içindeki binalarda yer alan asansörlerin yýllýk bakýmlarýnýn yapýlmasýnýn bu anlaþmayla TSE tarafýndan gerçekleþtirileceðini söyledi. "Yaptýðýmýz piyasa araþtýrmalarý sonucunda bu hizmeti en iyi TSE'nin vereceðine inandýk ve protokol imzaladýk" diyen Üçok, þunlarý kaydetti: "TSE her zaman kaliteli hizmet veren örnek bir kurumumuzdur. Bu önemli bir iþbirliði protokolü olup bu anlaþmayla asansör kazalarýnýn ve doðacak zararlarýnýn önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ýlçemizde bizde tescili olan 90'ýn üzerinde asansörlü bina var. Bu sayý her geçen gün artmaktadýr. Biz yaptýðýmýz eneyler, on derece duyarlý Dnanopartiküllerden oluþan bir sondaya baðlý balona üflenerek akciðer kanseri ve KOAH'ýn teþhisinin mümkün olabileceðini gösterdi. BU TEST SAYESÝNDE DAHA DOÐRU VE ERKEN TEÞHÝS MÜMKÜN Uçucu organik bileþikler incelenerek yapýlan bu test sayesinde daha doðru ve erken teþhisin mümkün olabileceðini belirten bilim insanlarý, tedavinin geliþiminin de bu þekilde izlenebileceðini vurguladý. Sonuçlarý Amerikan Klinik Onkoloji Derneði'nin bu protokolle olabilecek aksaklýklarýn ve zararlarýn önüne geçmek için tedbirimizi alýyoruz. Hayýrlý olmasýný diliyorum." Asansör yönetmeliðine göre asansörlerin yýllýk periyodik kontrollerine iliþkin belediye ile bir protokol imzaladýklarýný belirten TSE Çorum Belgelendirme Müdürü Aslan Karaköse ise þunlarý dile getirdi: "Bundan sonra ilçede yapýlacak binalardaki ruhsatlý asansörlerin yýllýk periyodik muayeneleri yetkili uzmanlarýmýz tarafýndan denetlenecek. Geçen sene yapýlan analizlere bakýldýðý zaman Türkiye genelindeki asansörlerin yüzde 80'inin olumsuz olduðunu görüyoruz. Bu da insanlarýmýzýn can ve mal güvenliði açýsýndan ciddi bir sýkýntý. Bu önemli sorunun önüne geçmek için TSE ülke genelinde çok ciddi araþtýrma ve çalýþmalar yürütmektedir. A tipi bu yýlki kongresinde sunulan araþtýrmaya imza atanlardan Fred Hirsch, mevcut tarama testinin akciðer kanserinden ölüm riskini yüzde 20 azaltabileceðini ancak tarama testinin yanlýþ sonuçlar da verebildiðini belirterek, yeni testle daha doðru teþhis için nefesteki biyolojik göstergelerin kullanýldýðýna dikkat çekti. Hayata baþarýyla geçirilmesi halinde test, akciðer kanseri ve KOAH'ýn teþhisinde devrim yaratacak. Ýtalya'daki Bari Üniversitesi'nden bilim insanlarý 2 yýl önce nefesten kolon kanseri teþhisi muayene kuruluþlarý arasýnda tek kamu kuruluþu olan TSE'nin, belediye ile imzaladýðý protokol kapsamýnda, belediye sýnýrlarý içinde bulunan tüm asansörlerin yýllýk kontrole tabi tutulmasýný saðlayarak Suluovalý vatandaþlarýn kaliteli, saðlýklý ve güvenli asansör hizmetinden faydalanmasý temin edilecek. Bu tamamen tüketicinin korunmasýna yönelik verilecek bir hizmettir. Amasya bölgesinde ilk protokolümüzü Suluova belediyemizle imzalýyoruz. Diðer Merzifon ve Taþova ilçeleriyle olan görüþmelerimiz ise sürüyor. Ülke genelinde ise 12 ilde bu anlaþmalarý yaptýk ve çalýþmalarýmýz sürüyor." TSE ile Belediye arasýnda hizmet kalitesini arttýrmaya yönelik yapýlan protokol gereði, TSE'nin belirlenen ücret karþýlýðýnda ilçedeki asansörlerin yýllýk bakým ve muayenelerini yapacaðý bildirildi. (A.A.) Nefesle teþhis edilebilecek deneylerinde baþarý saðlandýðýný açýklamýþtý. Bilim adamlarý, gaz evreli kromatografi (bileþimli karýþýmlara uygulanabilen geliþmiþ kimyasal ayýrma ve analiz tekniði) kullanarak hastalarýn soluðundaki uçucu organik bileþikleri incelemeye dayalý test sayesinde kiþinin kolon kanserine yakalanýp yakalanmadýðý yüzde 76'lýk doðruluk payýyla belirlemiþti. ABD'nin California eyaletindeki bir þirket, hastanýn verdiði soluk ile akciðer kanserinin teþhisi için "elektronik burun" geliþtirdiðini açýklamýþtý.(yaygýn basýn)

9 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS Fazla tuz beyin kanamasýna yol açýyor uz alýmýna baðlý vücutta biriken fazla su, Tkan basýncýný arttýrarak beyin kanamasýna davetiye çýkarýyor. Türk Böbrek Vakfý Ahmet Ermiþ Diyaliz Merkezi Baþhekimi Yard. Doç. Dr. Bilal Görçin, ani tansiyon yükselmesinin en önemli sebebinin aþýrý tuz tüketimi olduðunu belirterek, tuz alýmýna baðlý vücutta biriken fazla suyun kan basýncýný arttýrarak beyin kanamasýna davetiye çýkardýðýný vurguladý. Görçin, yaptýðý yazýlý açýklamada, sinsi böbrek hastalýklarýnýn ilk belirtisinin tansiyon yüksekliði olduðuna deðinerek, aþýrý tuz tüketiminin yüksek tansiyon hastalarýnda felcin yaný sýra göz, böbrek, beyin ve kalpte organ hasarý ile kalp yetmezliðine ve akciðer ödemine neden olabildiðini kaydetti. Vücut içerisindeki sývý ve tuzun birlikte hareket ettiðine, bu nedenle böbrek yetmezliði olan hastalarýn tuzdan uzak durmalarýnýn önem taþýdýðýna iþaret eden Görçin, þu bilgileri verdi: "70 kilogramlýk bir kiþinin vücudunda ortalama 42 litre su vardýr. Su vücudumuzda hücreler içinde, hücreler arasýnda ve damar içinde bulunur. Bu bölgeler arasýna suyun geçiþi tamamen tuza baðýmlý olarak olur yani tuz vücudumuzun sývý dengesini koruyarak uygun hayati ortamý saðlar. Bu nedenle tuz dengesini iyi ayarlamak lazým. Geliþmiþ ülkelerde günlük tuz tüketimi 15 gram civarýndadýr. Bu ülkemizde Türk Nefroloji Derneði'nin yaptýðý çalýþmalarda gram bulunmuþtur. Ýdeali 10 grama yaklaþtýrmaktýr. Ani tansiyonun yükselmesinin en önemli sebebi, aþýrý tuz tüketimi. Ani tuz alýmýna baðlý olarak vücutta biriken fazla su, kan basýncýný arttýrarak beyin kanamasýna davetiye çýkarýr." Ýþsizlik geriledi T ürkiye'de iþsizlik oraný, mayýsta bir önceki aya göre gerileyerek % 8,8 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) mayýs ayýna iliþkin hanehalký iþgücü istatistiklerini açýkladý. Buna göre, mayýsta Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2 milyon 551 bin kiþi, iþsizlik oraný ise yüzde 8,8 olarak hesaplandý. Nisan ayýndaki iþsiz sayýsý 2 milyon 579 bin, iþsizlik oraný ise yüzde 9 seviyesindeydi. Ýþsizlik oraný erkeklerde yüzde 8, kadýnlarda ise yüzde 10,5 olarak kayýtlara geçti. Ayný dönemde tarým dýþý iþsizlik oraný, yüzde 10,7 olarak tahmin edildi yaþ grubunu içeren genç nüfustaki iþsizlik oraný yüzde 15,8, yaþ grubundaki iþsizlik oraný ise yüzde 8,9 oldu. Mayýsta 15 ve daha yukarý yaþtaki istihdam edilenlerin sayýsý 26 milyon 538 bin kiþi, istihdam oraný ise yüzde 46,7 olarak gerçekleþti. Bu dönemde tarým sektöründe çalýþan sayýsý 5 milyon 820 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý ise 20 milyon 718 bin kiþi oldu. Ýstihdam edilenlerin yüzde 21,9'u tarým, yüzde 20,2'i sanayi, yüzde 7,4'ü inþaat, yüzde 50,5'i ise hizmetler sektöründe yer aldý. (Yaygýn basýn) Aman ekstre borcunuzla dolandýrýlmayýn Konut fiyatlarý yükseldi eni konut fiyatlarý geçen yýlýn temmuz ayýna Ygöre yüzde 10,79 yükseldi. Reidin ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý Derneði'nin (GYODER) "Yeni Konut Fiyat Endeksi" raporuna göre, temmuz ayýnda yeni konut fiyatlarý bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yýllýk bazda yüzde 10,79 yükseldi. "Mortgage Uzmaný Garanti", Reidin.com ve GYODER iþ birliðiyle hazýrlanan emlak endekslerinin 2014 Temmuz ayý raporu yayýmlandý. Ýkinci el ve yeni konutlara yönelik çalýþma, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ýstanbul, Ýzmir ve Kocaeli'de gerçekleþtirildi. "Reidin GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" raporuna göre, yeni konut fiyatlarý bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yýllýk bazda yüzde 10,79 yükseldi. "Türkiye Kompozit Satýlýk Konut Fiyat Endeksi"nde ise bir önceki aya göre yüzde 1,41, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 16,71 oranýnda artýþ oldu. Bir önceki senenin ayný ayýna göre; yýllýk satýlýk fiyatlarýndaki deðiþimlere bakýldýðýnda, yüzde 21,59 oranýyla en yüksek artýþ Ýstanbul ilinde, yüzde 6,41 ile en düþük artýþ ise Antalya'da gerçekleþti. KONUT KÝRALARI EN FAZLA ANTAL- YA DA YÜKSELDÝ Bir önceki aya göre bakýldýðýnda Ýstanbul, metrekare baþýna yüzde 1,80 deðer artýþýyla, Temmuz 2014'te konut satýþ fiyatlarýnýn en fazla yükseldiði il oldu. Ayný dönemde metrekare baþýna konut satýþ fiyatlarý, Adana'da yüzde 1,34, Ankara'da yüzde 0,90, Ýzmir'de yüzde 0,77, Kocaeli'nde yüzde 0,57, Antalya'da yüzde 0,46 ve Bursa'da yüzde 0,45 arttý. Temmuz ayýnda metrekare baþýna konut kiralarýnýn en fazla yükseldiði il ise yüzde 1,69 artýþla Antalya oldu. Ayný dönemde konut kira deðerleri Ýstanbul'da yüzde 1,26, Ankara'da yüzde 1,23, Adana'da yüzde 0,90, Ýzmir'de yüzde 0,85, Kocaeli'nde yüzde 0,75 ve Bursa'da yüzde 0,38 arttý. ürkiye genelinde 2002'de 326 bin olan kan baðýþ- sayýsý geçen yýl 1 milyon 600 bini aþtý. Tçýsý Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin kan baðýþý rakamlarýna iliþkin yazýlý soru önergesini yanýtladý. Bakan Müezzinoðlu, 2002 yýlýnda 326 bin 337, 2003 yýlýnda 312 bin 736, 2004 yýlýnda 305 bin 324, 2005 yýlýnda 342 bin 146, 2006 yýlýnda 502 bin 102, 2007 yýlýnda 592 bin 965, 2008 yýlýnda 654 bin 81, 2009 yýlýnda 848 bin 586, 2010 yýlýnda 1 milyon 14 bin 516, 2011 yýlýnda 1 milyon 276 bin 212, 2012 yýlýnda 1 milyon 469 bin 807, 2013 yýlýnda ise 1 milyon 640 bin 878 kiþinin kan baðýþýnda bulunduðunu bildirdi. 2013'te baðýþçýlarýn 75 bin Geçen ay, yeni konut satýþ fiyatlarý bir önceki aya göre, 1+1 dairelerde deðiþmezken, 2+1 dairelerde yüzde 1,04, 3+1 dairelerde yüzde 0,74, 4+1 dairelerde yüzde 0,07 arttý. Temmuz ayýnda endeks bir önceki aya göre metrekare konutlarda yüzde 0,07, metrekare konutlarda yüzde 0,14, metrekare konutlarda yüzde 1,04, metrekare konutlarda yüzde 0,88, 151 metrekare alana sahip konutlarda yüzde 0,07 artýþ gösterdi. Reidin - GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2014 yýlý Temmuz ayý sonuçlarýný deðerlendiren GYODER Baþkaný Aziz Torun, temmuz ayýnda endeksin yüzde 0,74, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yýlýk yüzde 10,79 artýþ gösterdiðini belirterek, bu ay gerçekleþen fiyat artýþlarýnýn en çok 2+1 konut tipinde yüzde 1,04 olduðunu kaydetti. Temmuz ayýnda satýþý gerçekleþtirilen konutlarýn yüzde 34,5'inin bitmiþ konut stoklarýndan oluþurken, yüzde 64,5'inin bitmemiþ konut stoklarýndan oluþtuðunu kaydeden Torun, endeksin bu ayki verilerini incelediklerinde temmuz ayýndaki yüzde 0,74'lük fiyat artýþýn, yüzde 0,45 olarak gerçekleþen TÜFE'nin üzerinde gözlemlendiðini aktardý. Torun, bu durumun, enflasyondan ve satýcýlarca yapýlan vade uygulamalarý nedeniyle katlanýlan finansmandan kaynaklanan maliyetlerdeki artýþýn fiyatlara yansýmaya baþladýðýný gösterdiðini ifade etti. KONUT YATIRIM ARACI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR Garanti Mortgage Genel Müdür Yardýmcýsý Umur Güven ise, konut fiyatlarýndaki düzenli artýþýn, konutun Türkiye'de bir yatýrým aracý olarak öne çýktýðýný gösterdiðini vurgulayarak, þunlarý kaydetti: "Kira ödemek yerine sabit faizli mortgage kullanýlarak alýnan konutlar, müþterilerimizin ev sahibi olmasýný saðlarken; deðer kazanan bir yatýrým aracý olarak katký da saðlýyor." Kan baðýþçý sayýsý arttý 620'sinin askerlerden oluþtuðunu belirten Müezzinoðlu, 1 milyon 382 bin 148 kiþinin mobil kan baðýþý ekiplerine, 183 bin 110 kiþinin kan baðýþ merkezlerinde kan verdiðini ifade etti. Müezzinoðlu, geçen yýl 164 bin 365 kiþiyle en fazla baðýþta bulunulan ilin Ýstanbul olduðunu kaydetti. Müezzinoðlu'nun cevabýna göre ayný dönemde kan baðýþý yapan asker sayýsý ise yarý yarýya azaldý. 2002'de 140 bin 834, 2003'te 129 bin 123, 2004'te 107 bin 509, 2005'te 79 bin 61, 2006'da 107 bin 739, 2007'de 119 bin 319, 2008'de 654 bin 81, 2009'da 134 bin 739, 2010'da 94 bin 493, 2011'de 101 bin 132, 2012'de 84 bin 764 ve 2013'te 75 bin 620 asker kan baðýþladý.(aa) redi kartý Kborcunu ödeyemeyenlerin sayýsýndaki artýþ dolandýrýcýlara yeni fýrsat kapýsý oldu. Ekstre borcu baþlýðýyla bankadan gönderiliyormuþ gibi kart sahiplerine gönderilen mesajlar yüzlerce vatandaþý maðdur ediyor. Þikayetvar ýn haberine göre: Kredi kartý kullanýcýlarýný tuzaða düþürmeye çalýþan dolandýrýcýlarýn yeni taktiði, banka adýna mesaj gönderip kredi kartý borçlarýný taksitlendirmek için tuzaða düþürmek oluyor. Deðerli Müþterimiz þeklinde baþlayan mesaj, bankadan geliyormuþ izlenimi yaratýyor ve kart sahipleri tuzaða düþüyor. Belirtilen numara arandýðýnda ise firmalarýn bankalarla ortak çalýþtýklarý ödemek istedikleri taksit sayýsýna göre ekstra komisyon alýnacaðý belirtiyor. BANKALAR UYARIYOR Kredi kartý sahiplerine yönelik genel borçlarýn taksitlendirilmesi gibi bir düzenleme yapmadýklarýný belirten banka yetkilileri, gönderilen SMS lere inanmayýn çaðrýsý yapýyor. Dolandýrýcýlar tarafýndan gönderilen mesajlarýn bankalarla bir ilgisi olmadýðý belirtilirken, kiþisel bilgilerin paylaþýlmamasý konusunda da uyarý yapýlýyor. Ýþte o mesaj: Deðerli Müþterimiz, Aðustos Ayýna kadar kredi kartýnýzý 9 taksite bölelim, kredi puanýnýz artsýn, borcunuzu taksit taksit ödeyin! Ayrýntýlý bilgi için * Meteoroloji uyardý eteoroloji Genel Müdürlüðü, ülke gene- 'sýcak hava' uyarýsý yaptý. Mlinde Meteoroloji'den yapýlan açýklamada, sýcaklýðýn iç ve güneydoðu kesimlerde mevsim normallerinin 4-7 derece, diðer bölgelerde ise 2-4 derece üstünde seyredeceði bildirildi. Açýklamada, sýcaklýðýn Pazar günü Marmara'da, hafta baþýnda (Pazartesi) ise batý kesimlerde azalarak, mevsim normalleri civarýnda seyredeceði tahmini yapýldý. Çorum da sýcaklýk hafda sonu 36 dereceyi bulacak. Pazartesi günü sonrasýnda sýcaklýðýn bir kaç derece düþmesi bekleniyor.

10 10 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 Çatak Grup Yolu na neþter Ç Enise Aðbal atak Grup Yolu için Ankara'da yapýlan giriþimler doðrultusunda dün Ýl Özel Ýdaresi'nde bir toplantý düzenlendi. Çorum merkeze baðlý 11 köy muhtarý geçtiðimiz Çarþamba günü Ankara'ya giderek, yöresel sorunlarýnýn çözümünü aramak için bir takým ziyaretler gerçekleþtirmiþlerdi. Söz konusu bu ziyaretlere Ayaz Köyü Muhtarý Mustafa Özþahin, Beydili Köyü Muhtarý Murat Unel, Çatak Köyü Muhtarý Cemal Karakaþ, Çukurören Köyü Muhtarý Mehmet Ekici, Feruz Köyü Muhtarý Muhittin Sarýoðlu, Hamamlýçayköy Muhtarý Bekir Söylemez, Ýsmailköy Muhtarý Adem Güven, Þeyhhamza Köyü Muhtarý Veysel Altunkaya, Paþaköy Muhtarý Yüksel Ertürk, Taþpýnar Köyü Muhtarý Süleyman Sakallý, Türkler Köyü Muhtarý Ömer Tomak katýlmýþtý. 11 köy muhtarýnýn Ankara ziyaretlerinin ardýndan konuyla ilgili olarak Ýl Özel Ýdaresi'nde de bir toplantý düzenlendi. Toplantýda çalýþmanýn yapýlacaðý bölge harita ve slayt üzerinde detaylandýrýlarak deðerlendirilirken, sorunun çözümü için neler yapýlmasý gerektiði belirlendi. PROBLEM ÝÞBÝRLÝÐÝYLE ÇÖZÜLECEK Köy muhtarlarýyla beraber dün Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray ile Ýl Özel Ýdaresi teknik personeli de yer aldý. Toplantýda köy muhtarlarý adýna bir konuþma yapan Çatak Köyü Muhtarý Cemal Karakaþ; 11 ayrý köye ulaþýmý saðlayan Çatak Grup Yolu'nun geniþletilerek bakým ve onarýmýmýn yapýlýp iyileþtirilmesini istediklerini söylerken; bölgede bulunan köylerin muhtarlarý olarak el ele verdiklerini ve grup yolu için Ýl Özel Ýdaresi'nin yapacaðý çalýþmaya köylerde yaþayan tüm vatandaþlarla birlikte her türlü yardýmý göstereceklerini ifade etti. Çalýþmalarla ilgili çözüm arayýþlarýnýn ve planlamanýn gerçekleþtirildiði toplantýda bir konuþma yapan Ömer Arslan ise, köy muhtarlarýnýn baþlattýðý giriþimlerin tam bir iþbirliði içerisinde yürütüldüðünü belirtti. Bölgedeki köylerin muhtarlarýnýn bir araya gelerek taleplerini dile getirdiklerini ve Ýl Özel Ýdaresi'ne çalýþma sürecinde destek sözü verdiklerini kaydeden Genel Sekreter Arslan; muhtarlarýn takdire þayan bu davranýþlarýnýn kamu hizmeti veren kurumlarla kamu hizmeti alan vatandaþlarýn birlikte hareket etmesi durumunda her türlü problemin aþýlabileceðine, ayný zamanda kamu hizmetinin bu þekilde vatandaþlara hýzlý ulaþtýrýlabileceðine örnek teþkil ettiðini aktardý. 11 köy muhtarýnýn yöresel çözüm arayýþlarýna son þeklinin verileceðini dile getiren Arslan; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi ekipleri, köy muhtarlarý ve köy sakinlerinin iþbirliði ile planlamalarýn yapýlarak uygulamaya konulacaðýný sözlerine ekledi. Toplantýda çalýþmanýn yapýlacaðý bölge harita ve slayt üzerinde detaylandýrýlarak deðerlendirilirken, sorunun çözümü Çorum merkeze baðlý 11 köy muhtarý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan la bir araya geldi. Hz. Ýbrahim Camii inþaatýný incelediler Ç Muhtarlardan Kaya ya ziyaret 11 köyün muhtarý dün Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ettiler. Ç Ziyarete katýlan isimler karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. Bölgedeki köylerin ve bu köylerde yaþayan vatandaþlarýn sorunlarý ele alýndý. orum merkeze baðlý 11 köyün muhtarý dün Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. Ziyarette Ayaz Köyü Muhtarý Mustafa Özþahin, Beydili Köyü Muhtarý Murat Unel, Çatak Köyü Muhtarý Cemal Karakaþ, Çukurören Köyü Muhtarý Mehmet Ekici, Feruz Köyü Muhtarý Muhittin Sarýoðlu, Hamamlýçayköy Muhtarý Bekir Söylemez, Ýsmailköy Muhtarý Adem Güven, Þeyhhamza Köyü Muhtarý Veysel Altunkaya, Paþaköy Muhtarý Yüksel Ertürk, Taþpýnar Köyü Muhtarý Süleyman Sakallý ve Türkler Köyü Muhtarý Ömer Tomak yer aldý. Çatak Grup Yolu için Ankara'da baþlattýklarý çalýþmalar doðrultusunda Ýl Özel Ýdaresi nde gerçekleþen toplantýya katýlan muhtarlar, daha sonra Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya'yý da ziyaret ettiler. Bölgedeki köylerin ve bu köylerde yaþayan vatandaþlarýn sorunlarý hakkýnda misafirlerinden bilgi alan Halil Ýbrahim Kaya, muhtarlarla fikir alýþveriþinde bulundu. (Haber Merkezi) Recep Mebet orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Müftü Mehmet Aþýk dün Hz. Ýbrahim Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret ettiler. Devam eden inþaa çalýþmalarýný yerinde inceleyen Baþkan Külcü ve beraberindeki heyet, caminin bölümlerini gezdi. Hz. Ýbrahim Camii Derneði Baþkaný Kadir Çakar ýn ev sahipliðin- Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan, Baþkan Külcü ye bilgi verdi. deki ziyarette Beleceðini vurgulayan Çakar, Ýbrahim Çayýrý sakindiye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Alper lerinin 30 yýllýk cami özlemi son bulacak diye Zahir ve Ahmet Yabacýoðlu, Buharaevler Mahalkonuþtu. lesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan ile bazý dernek Hayýrseverlerin desteði ile cami arsasýný sayöneticileri de hazýr bulundu. týn aldýktan sonra inþaa çalýþmalarýna aðýrlýk verýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticilerindik diyen Çakar, tamamlanan zemin katta vakit den bilgi alan Muzaffer Külcü, hayýrseverlerin namazlarý kýlýnmaya baþlandýðýný hatýrlattý. katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin inþaasýnbuharaevler Mahallesi'ne 1000 kiþilik yeni da emeði geçenleri kutladý. bir cami kazandýracaklarýný dile getiren Çakar, Cuma namazýný da kýldýðý caminin ihtiyaçlaaçýklamalarýný þöyle sürdürdü: rý konusunda notlar alan Külcü, imkanlar doðrul 670 metrekare alan üzerine inþaa edilen tusunda gereken desteði vermeye devam edecekhz. Ýbrahim Camii, hýzlý yapýlaþmanýn yaþandýðý lerini kaydetti. bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getialt katý Kuran Kursu olarak faaliyet göstereren Hz. Ýbrahim Camii Derneði Baþkaný Çakar ve cek olan camimize yapýlan baðýþlar, yasaya göre Yönetim Kurulu Üyeleri, Baþkan Külcü ve Müftü hayýr sahiplerine vergi muafiyeti de getiriyor. Aþýk a desteklerinden dolayý teþekkür ettiler. Hz. Ýbrahim Camii inþaatýna baðýþta bulunhayirseverlere ÇAÐRI mak isteyenler Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün ziyaçayýrý 6. Sokak'taki Dernek Büromuza baþvurareti sýrasýnda açýklamalarda bulunan Hz. Ýbrahim bilir, ve numaralý Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Katelefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. dir Çakar, Çorumlu hayýrseverlerin yardýmlarýný Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olabeklediklerini söyledi. rak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin önceýnþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Kadir likle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediçakar, gövde duvarlarý örülen caminin tamamyoruz. lanmasý için desteðe ihtiyaç duyduklarýný kaydetbugüne kadar Hz. Ýbrahim Camii yapýmýna ti. katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm Hz. Ýbrahim Camii nin, hýzlý yapýlaþmanýn hayýrseverlere teþekkür ediyor, desteklerinin deyaþandýðý bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verevamýný diliyoruz. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Müftü Mehmet Aþýk, Hz. Ýbrahim Camii Derneði ni ziyaret etti.

11 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS Bayat tan tanýtým ataðý B Recep Mebet ayat Kaymakamlýðý, ilçenin tarihi ve kültürel deðerleri ile doðal güzelliklerini ön plana çýkarmak amacýyla tanýtým ataðý baþlattý. Bu kapsamda Kaymakam Hakan Þeker öncülüðünde hazýrlanan Bayat Tanýtým Kitapçýðý nýn daðýtýmýna baþlandý. Bir Medya tarafýndan tasarlanan kitapçýkta ilçenin tarihi, kültürel ve doðal zenginliklerinin yaný sýra tarýmdan ticarete, eðitimden saðlýða, güvenlikten sosyal yaþama kadar pek çok baþlýkta bilgi ve fotofraflara yer verildi. Kitapçýðýn önsüzünü kaleme alan Çorum Valisi Sabri Baþköy, Bayat ýn sahip olduðu deðerlere dikkat çekti. Bayat ýn sadece Çorum un deðil, Türkiye nin güzide ilçelerinden biri olduðuna iþaret eden Sabri Baþköy, Ýlçe Kaymakamlýðý baþta olmak üzere hazýrlanan kitapçýkta emeði geçenleri tebrik etti. Yazýsýnda Bayat la ilgili bilgilere de yer veren Baþköy, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Kaya Mezarlarý, Peri Bacalarý, tarihi camileri, doða harikasý Kuþcaçimen Mesire Alaný görülmesi gereken nadir yerlerden sadece bir kaçý. Bu çalýþmanýn ilçemizin tanýtýmýna önemli katký yapacaðýný umuyor, baþta ilçe kaymakamlýðýmýz olmak üzere emeði geçenlere teþekkür ediyorum. KEÞFEDÝLMEYÝ BEKLEYEN ÞÝRÝN ÝLÇE Ayhan Þahin in koordinatörlüðünde hazýrlanan kitapçýðýn editörlüðünü Eyüp Uçar, metin editörlüðünüyse Ferudun Akbulut üstlendi. Halil Çetin in fotoðraflarýyla renk kattýðý kitapçýkta Bayat la ilgili önemli bilgilere yer verildi. Ýlçemiz Bayat baþlýðý altýnda yapýlan sunumda þu ifadeler yer aldý: Günümüzden 6500 yýl önce madencilik faaliyetlerinin yapýldýðý bakýr madenleri, Hititler den kalma höyükleri, Roma dönemine ait kaya mezarlarý ile Osmanlý döneminden kalma camileri türbeleri ile buram buram tarih kokan; Kuþçaçimen Yaylasý, Hasan Gölü, Peri Bacalarý ve dabayat, DEÐERLEmaklarda unutulmaz RÝYLE ÖN PLANA ÇIKIbir tat býrakan Bayat YOR Dolmasý ve dillere Bayat ilçesi adýný, destan güzellikteki Oðuzlarýn Kayý boyundan Bayat, kilimleri ile sonra en etkili bir boyu Bayat Tanýtým Kitapçýðý nýn daðýtýmýna baþlandý. adeta keþfedilmeyi olan Bayat Boyu ndan bekleyen saklý bir alýyor. Ýlçemiz, Çorum il merkezine 83 kilometre mecennet. safede, 39 köy ve ilçe merkezinde yaklaþýk 20 bin vaýlçemiz adýný Oðuzlarýn 24 boyundan birisi olan tandaþýmýzýn ikamet ettiði, doðal, coðrafi, tarihi ve Oðuz-Han'ýn büyük oðlu Günhan'ýn Kayý'dan sonra kültürel deðerleri ile sadece ilimizin deðil, ülkemizin ikinci oðlu olan Bayat'tan alýr. Kuruluþu 1071 Malazen güzide ilçelerinden biri. girt savaþý ile Anadolu'nun kapýlarýnýn Türkler e açýlbeceri ve doðal kaynaklarý ile tarihi ve kültürel masý sonucunda gelen Türkmen beylerinden Hasan zenginliklerini daha-etkin tanýtabilmek amacýyla ilçeçelebi tarafýndan baþladýðý tahmin edilmektedir. Cummiz hem Tarihi Kentler Birliði nin üyesi oldu hem de huriyet döneminde Alagöz nahiyesi olarak anýlan ilçeçevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn Turizm Öncelikli miz 7033 sayýlý kanunla l Nisan 1958 tarihinde ilçe hayöre Listesi nde yer aldý. line gelmiþtir. Yeni fýrsatlar oluþturulurken sadece bugünün ihkaradeniz Bölgesi Orta Karadeniz bölümünde tiyaçlarý deðil gelecek nesillerin de ihtiyaçlarýný karþý827 kilometrekare yüzölçümü ve 20 bin 909 nüfusu ile layabilmelerine imkân saðlayan vizyoner bakýþ açýsý(2013 TÜÝK verilerine göre) Çorum un 5. büyük ilçenýn ortaya konulmasý gerekiyor. Bu baðlamda; ilçemisidir. Coðrafi olarak kuzeyinde Kuzey Anadolu Daðlaze ait tüm deðerlerin önemini vurgulamak, gelecek nerý nýn uzantýlarýndan Erikli (1500m) ve Geçmiþ Daðsillere daha güzel deðerler býrakabilmek için yürütülen lan(2013 m) bulunmaktadýr. Ýlçemizin güneyine doðru tüm çalýþmalar görsel bir içerikle hazýrlanmýþ. ise Kýzýlýrmak vadisi yer alýr. Karasal iklimin hâkim Doða sporlarý, inanç ve kültür turizmi adýna olduðu ilçemizde bitki örtüsü step ve yüksek kesimler6.500 yýllýk tarihi ile Anadolu'daki ilk maden galerisi de karýþýk ormanlardýr. olan Derekutuðun Maden Ýþletmesi, Roma Dönemi Kaymakam Hakan Þeker öncülüðünde baþlatýlan tanýtým çalýþmalarý ile Bayat ýn sahip olduðu deðerler gün ýþýðýna çýkýyor. Bayat Kaymakamlýðý, ilçenin tarihi ve kültürel deðerleri ile doðal güzelliklerini ön plana çýkarmak amacýyla tanýtým ataðý baþlattý. Demir Döküm den TOKÝ ye özel tanýtým Recep Mebet ödeme seçenekleri sunduklarýný hatýrlattý. emir Döküm yetkili satýcýsý Ýntegral MüMetlab Akýllý Su Sayaçlarý nýn da tanýtýldýhendislik, Devane Kentsel Dönüþüm alaðý etkinliðe ilginin büyük olduðunu belirten Sanýnda yükselen TOKÝ konutlarýna özel kambur, Demir Döküm ürünlerini yakýndan tanýpanya baþlattý. mak ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi gezici tanýtým aracý ve Ýntegral Mühendislik madüzenlenen kampanya TOKÝ bloklarý ðazalarýna davet etti. önünde yerini alan Demir Döküm Gezici Tanýtým Aracý yla tanýtýldý. Tanýtýma Ýntegral Mühendislik Koordinatörü Recep Özkaya, Türk Demir Döküm A.Þ. Ýnfomobil Sorumlusu Hasan Can ve bazý firma çalýþanlarý katýldý. Demir Döküm kombi, þohben ve klima ürünlerinin görücüye çýktýðý programla ilgili açýklama yapan Ýntegral Mühendislik sahibi Makine Mühendisi A. Serkan Sabur, tanýtým aracýnýn 27 Aðustos Demir Döküm yetkili satýcýsý Ýntegral Mühendislik, yeni kampanyasýný tanýttý Çarþamba gününe kadar Devane bölgesindeki TOKÝ bloklarý yanýnda hizmet vereceðini söyledi yýlýyla birlikte zorunlu hale gelen akýllý su sayaçlarýnýn TOKÝ bloklarýnda kullanýmýnýn da mecburi olduðunu hatýrlatan Serkan Sabur, yetkili bayiliðini yürüttükleri Metlab Akýllý Su Sayaçlarý nda cazip fiyat ve Demir Döküm Gezici Tanýtým Aracý, Devane deki TOKÝ bloklarý önünde hizmette. D

12 12 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 Yargýtay dan son açýklama argýtay Cumhurbaþkanlýðý tartýþmalarýna Yson noktayý koydu: Ýki Cumhurbaþkaný olmaz, Cumhurbaþkanlýðý and içmeyle baþlar...baþbakan Erdoðan ýn, tüm görevlerinden istifa etmesi gerektiði yönündeki muhalefet görüþünü çürüten karar Yargýtay dan geldi. Yargýtay Ceza Genel Kurulu, 1989 da TBMM tarafýndan Cumhurbaþkaný seçilen Turgut Özal a hakaret davasýnda bugünkü tartýþmalara da cevap olacak karar verdi. Ceza Genel Kurulu nun kesin hükmündeki kararýnda Cumhurbaþkanlýðý sýfatý seçimle deðil and içmeyle baþlar denildi. ebek mamasý Betiketlerinde, "insana özdeþ", "anne gibi", "adapte" veya benzeri kelimeler kullanýlamayacak.birço k yeni düzenlemeyi barýndýran ve bugün yürülüðe giren tebliðe göre, bebek mamasý etiketlerinde; "insana özdeþ", "anne gibi", "adapte" veya benzeri kelimeler kullanýlamayacak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Türk Gýda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliði, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Tebliði ile saðlýklý bebeklerin tüketimine yönelik bebek formüllerinin, tekniðe uygun ve hijyenik þekilde üretim, hazýrlama, iþleme, etiketleme, muhafaza, depolama, taþýma ve piyasaya arzýyla ilgili þartlarý ve ürün özelliklerinin belirlenmesi amaçlandý. Teblið, özel beslenme amacýyla, yaþamlarýnýn ilk aylarýnda bebeklerin Asker adaylarý için kritik açýklama illi Savunma Bakanlýðý, Aðustos M2014 Er Celbi 1994/4 tertip 2 nci gruba alýnacak askerler için bir açýklama yayýnladý. Milli Savunma Bakanlýðý, Aðustos 2014 Er Celbi 1994/4 tertip 2 nci grup olarak silah altýna alýnacak erlerin sevk tarihlerinin Eylül 2014 olarak deðiþtirildiðini bildirdi. Milli Savunma Bakanlýðý, 12 aylýk hizmet süresine tabi Aðustos 2014 er celbi 1994/3 tertip 2 nci grup olarak silah altýna alýnacak erlerin Eylül 2014 planlý olan sevk tarihlerinin Eylül olarak deðiþtirildiðini açýkladý. Yükümlüler E- Devlet üzerinden Eylül 2014, askerlik þubelerinden ise Eylül 2014 tarihleri arasýnda sevk iþlemlerini yaptýrabilecek. 6 aylýk hizmet süresine tabi Aðustos 2014, 356 ýncý kýsa dönem er statüsündeki yükümlülerin ise daha önce duyurulan Eylül 2014 olan planlý sevk tarihlerinde deðiþiklik yapýlmadýðý belirtildi.(ýha) BAÞSAVCÝLÝK ITIRAZ ETMIÞTI Yargýtay Ceza Genel Kurulu, Cumhurbaþkanlýðýnýn and içmekle baþladýðýna dair emsal kararýný 2 Nisan 1990 da verdi da TBMM deki Cumhurbaþkaný seçimelerini kahvehanede izlerken Turgut Özal a hakaret ettiði iddiasýyla yargýlamasý yapýlan vatandaþýn kararý bugünkü tartýþmalara da emsal nitelikte. Kadýköy 4.Asliye Mahkemesi, eski TCK nýn Cumhurbaþkanýna hakaret baþlýðýný taþýyan maddesine muhalefetten sanýða 10 ay hapis cezasý verdi. Bu karara yapýlan itiraz üzerine dosyaya Yargýtay 9.Ceza baktý. Bebek mamasýna yasak geliyor beslenmesinde kullanýmý uygun olan bebek formüllerini ve bebek sütünü kapsýyor. Bebeklerin yaþamlarýnýn ilk aylarý boyunca, uygun tamamlayýcý beslenme ile tanýþýncaya kadar özel beslenme ihtiyaçlarýný karþýlayan ürünler, protein kaynaklarýndan ve doðumdan itibaren bebeklerin özel beslenmesi için uygunluðu genel kabul görmüþ bilimsel verilerle kanýtlanmýþ diðer gýda bileþenlerinden üretilecek. GDO VE ÜRÜNLERÝ KULLANILMAYACA K Bebeklerin beslenmesinde kullanýlacak ürünlerde, genetik yapýsý deðiþtirilmiþ organizma (GDO) ve ürünleri kullanýlamayacak. Ürünlerde, Türk Gýda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliðindeki kurallarýn yanýnda Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasýyla Ýlgili Uluslararasý Yasa (Mama Kodu) çerçevesinde belirlenen kurallara da uyulacak. Bebek formüllerinin etiketi, anne sütüyle beslenmeyi engellemeyecek ve ürünün uygun kullanýmý hakkýnda gerekli bilgiyi saðlayacak þekilde düzenlenecek. Ürün etiketinde "insana özdeþ", "anne gibi", "adapte" veya benzeri kelimeler kullanýlamayacak. "Uyarý" veya eþdeðer bir baþlýk altýnda; anne sütüyle beslemenin üstün olduðu, bebek formülünün sadece anne sütü ile beslemenin mümkün olmadýðý durumlarda ve yetkili saðlýk çalýþanýnýn önerisi üzerine kullanýlmasý gereken bir ürün olduðu, etikette ayrýca belirtilecek. Ambalaj veya etiket üzerinde bebek resimleri, her türlü fotoðraf, çizgi ve resim Bebeklerin beslenmesinde kullanýlacak ürünlerde, genetik yapýsý deðiþtirilmiþ organizma (GDO) ve ürünleri kullanýlamayacak. Daire, Hakaret suçu; seçimden hemen sonra, ancak and içmeden önce, Cumhurbaþkanlýðý makamýnda görev süresi henüz dolmamýþ olan Cumhurbaþkaný bulunduðu sýrada iþlenmiþtir. Cumhurbaþkanlýðý Makamýnda ayný anda iki kiþinin bulunduðundan söz edilemez. Bu nedenle TCY.nýn 158. maddesindeki suçun unsurlarý bakýmýndan oluþmadý diyerek yerel mahkeme kararýný bozdu. Dairenin bozma kararýna Yargýtay Baþsavcýlýðý itiraz etti. Baþsavcýlýk itiraz gerekçesinde, Cumhurbaþkaný sýfatý seçimle kazanýlmýþtýr. Bu sýfatýn kazanýlmasý and içme þartýna baðlanamaz dedi. (Star) dahil bebek formüllerinin kullanýmýný özendiren bir yazý ya da resim bulunamayacak. Bu kýsýtlamalar ürünün þekli ve görünüþü için de geçerli olacak. PROMOSYON YASAK Bebek formüllerinin tanýtýmlarýnda, biberonla beslemenin emzirmeye eþit veya daha üstün olduðunu ima edecek veya buna yol açacak bir ifade yer alamayacak. Ürünlerin piyasaya arzýnda; tanýtým, örnek daðýtma ya da satýþ anýnda bebek formüllerinin satýþýný teþvik edici direkt olarak tüketiciye yönelik ikna edici özel görseller, indirim kuponlarý, ödüller, özel satýþlar, zararýna ve baðlý satýþlar gibi herhangi diðer promosyonlar yapýlamayacak. Bebek formülü üretici ve daðýtýcýlarýnýn; genel halka veya gebe kadýnlara, annelere veya onlarýn aile fertlerine, ücretsiz veya düþük ücretli ürünler, örnekler veya diðer promosyon hediyeleri saðlamasý yasak olacak. Gýda iþletmecileri 1 Aðustos 2015 tarihine kadar Teblið hükümlerine uyum saðlayacak. Öte yandan, 6 aydan itibaren bebeklerin özel beslenme amaçlarýný karþýlayan devam formüllerini ve devam sütünü kapsayan Türk Gýda Kodeksi Devam Formülleri Tebliði de Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.(aa) Klima göz rahatsýzlýklarýna sebep oluyor lima ve benzeri ýsý deðiþikliði Ksaðlayan cihazlar, göz kuruluðuna yol açýyor. Þýrnak Devlet Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Emine Kaya, hava sýcaklýklarýnýn artmasýyla birlikte serinlemek amacýyla kullanýmý yaygýnlaþan klimanýn bazý göz hastalýklarýna da yol açtýðý uyarýsýnda bulunarak þunlarý söyledi; "Klima ve benzeri ýsý deðiþikliði saðlayan cihazlar, gözyaþý filminin incelmesine, yaþýn buharlaþmasýna yol açar ve gözde kuruluklar ortaya çýkar. Gözyaþýnýn kurumasý da kýzarýklýða, batma, yanma gibi rahatsýzlýklara yol açar. Bunlar bazen günlük hayatýmýzý ve yaþam kalitemizi olumsuz yönde etkiler." Klimalý ortamla birlikte bilgisayar ve televizyon baþýnda vakit geçirilmesinin, düzensiz ve az uykunun göz rahatsýzlýðýný artýrdýðýný vurgulayan Kaya, "Gözyaþý buharlaþmasýný arttýran risk faktörlerinden biri ekran veya yakýn mesafeye bakmaktýr. Klimalý ofis ortamýnda televizyon ve bilgisayar baþýnda vakit geçirilmesi, düzensiz az uyku bu rahatsýzlýklarý arttýrýr. Bu rahatsýzlýklarla karþýlaþmamak için ortam ýsýsýnýn ve hava hareketlerinin mümkün mertebe ayarlanmasý, havalandýrma yapýlmasý, bilgisayar ya da televizyon ekraný baþýndan belli aralýklarla kalkýlmasý, bol su içilmesi ve suni gözyaþý damlasýnýn kullanýlmasý gerekiyor" dedi. Mustafa Yolcu Muhalif olmak nceden medyanýn tek adý vardý "Kartel ÖMedyasý". Þimdi üç guruba ayrýldý. Yandaþ medya, Paralel medya, Kartel medya. Kartel medyasý, yanlý haber yapýyor, gerçekleri çarpýtýyor, sol ideolojiyi temsil ediyor, devlet medyasýdýr diye tanýmlanýrdý. Þimdi ne oldu? Üç ayrý medya gurubu oluþtu. Deðiþen ne? Hiçbir þey deðiþmedi. Asparagas haberler, acýmasýzca eleþtiriler, belden aþaðý vurmalar. Dün karþý tarafý eleþtirenler, þimdi kendileri ayný þeyi yapýyorlar. Sol medyayý acýmasýz, tek taraflý olarak olaylara bakýyor diye nitelendirirken, þimdi onlara taþ çýkartýrcasýna kendileri acýmasýzca eleþtiri yapýyorlar. Þapka düþtü, kel göründü artýk. Kime nasýl inanacaðýz. Kimin fikirlerine deðer vereceðiz. Kavram kargaþasý aldý baþýný gidiyor. Bu gün, her yönü ile eleþtirdikleri insanlarla karþý karþýya gelince ne yapacaklar acaba? Belki ayný gazetede, televizyonda çalýþacaklar. Tabi kimin parasýný alýrlarsa, onun kýlýcýný sallarlar. Yýllar önce tanýdýðým bir siyasetçi, konumu gereði Süleyman Demirel'in partisi aleyhine çalýþýyordu. Bahsettiðim siyasetçinin babasý, daha önce Adalet partisinin il baþkanlýðýný yapmýþ, dolayýsý ile Demirel'i yakýndan tanýyorlardý. Ben kendisine" Siz Özal'ý tanýmadan, Demirel'i tanýyordunuz. Yarýn Demirel ile karþýlaþýrsanýz ne yaparsýnýz? " diye sordum. Bana cevaben" Kendisinden özür dilerim olur biter." Diye cevap vermiþti. Kavramlar, deðerler deðiþti. Yaþadýðýmýz dünya sol, sað, komünist, kapitalist inanan, inanmayan deðil, kimin ekmeði yenilirse, onun kýlýcýnýn sallandýðý bir dünya oldu. Bu arada meydan istismarcýlara kaldý. Kime nasýl inanacaðýz? Kimin arkasýndan gideceðiz? Kimin dediði doðru? Bütün bunlar belirsiz oldu. Adalete, emniyete, bizi koruyup gözetmesi gereken kurumlara güven kayboldu. Doðruluk, dürüstlük meziyet olmaktan çýkýp, istenilmeyen yaþam tarzý haline geldi. Bal tutan parmaðýný yalar. Yeter ki aþýrý olmasýn dendi. Hýrsýza, hýrsýz diyen suçlanýr oldu. Efendim ne varmýþ bunda. Yiyor ama çalýþýyor da. Ýcraatlarý orta da! Denilir oldu. Kimin nerde ne yaptýðý belli deðil. Ortada uzun soluklu politika yok. Günün getirdiði ile tavýr oluþuyor. Hesap karýþýnca, netice de alýnmýyor. Asýl hesap sahipleri ise yol alýp, merhale kat ediyor. Muhalif olmak! Kime ne için muhalif olacaksýn? Deðer sistemleri alt üst olmuþ, kýrmýzý çizgiler yok olmuþ, kurt kuzu ile gezer olmuþ. Þimdi neye muhalefet edeceðiz? Senin deðer verdiðin kiþide, benim deðer verdiðim kiþide, ayný yerden icazet alýyor, ayný merkeze baðlý iseler; biz kendi aramýzda neye muhalefet ediyor, neyin mücadelesini veriyoruz? Bu durum þimdi böylede, önceden böyle deðil miydi? Her zaman böyleydi ama bu durumun biz, yeni farkýna varýyoruz. Siyaset adýna, baþka konular adýna, vatandaþlar olarak birbirimizle tartýþýp durduk. Hiç bir þeyi deðiþmedi. Ýnandýklarýmýz, savunduklarýmýz bildiklerini yaptýlar. Yara alan, kaybeden hep biz olduk. Aðlayan bizim anamýz oldu. Yine muhalif olacak mýyýz? Yine birbirimiz ile tartýþacak mýyýz? Biz istediðimiz kadar muhalif olalým, kervan gideceði yere doðru, yoluna devam ediyor. Treni kim sürerse sürsün, tren raylarýn döþeli olduðu yöne doðru gidiyor. Gelin birbirimizle tartýþarak, bunu isteyenlerin ekmeðine yað sürmeyelim. Yanlýþýn karþýsýnda dik durup, bir ve beraber olalým.

13 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:20 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:3 Aðustos 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Kýzdýðý zaman sýrrý ifþa edenler, aþaðý kimselerdir. Zünnûn-i Mýsrî "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN SÝNAN MH. CEMLBEY CAD.NO:74/E METROPOL KARÞISI BUHARA BUHARA EVLER DR.SADIK AHMET CD. ÖZEL HAS- TANE - 19 MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVAR BÜYÜK ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI CUMARTESÝ YAÞAM BAHABEY CAD. NO : 1/ BEZGÝNOÐLU HÜRRÝYET MEYDANI NO:13 ( SAAT KULESÝ YANI ) PAZAR KARAOÐLU ULUKAVAK MH. VARÝNLÝ CAD. NO :34/A YILDIRIM BEYAZIT ÝLKOKULU YANI YAVRUTURNA VEFAT EDENLER 1-Mustafa, Hikmet, Ali ve Kadir KILIÇOÐLU ile Güler KESER' in babasý, Hüseyin KESER' in kayýnpederi, Çöplük Esnafýndan Cihan Mutafý; Hacý Sait KILIÇOÐ- LU. 2-Sanayi Esnafýndan Oto Parçacý Rafet ÞAMLI' nýn babasý; Hüseyin ÞAMLI. 3-Çýkrýk Köyü' nden gelme, Emekli Öðretmen Hamdi ÞENTÜRK' ün oðlu, Karakeçili Cami emekli Ýmamý Fikret ÇIPLAK' ýn damadý, PTT Müdürlüðü' nden emekli Mustafa ÞENTÜRK' ün kardeþi; Arif Levent ÞENTÜRK. 4-Karaaðaç Köyü' nden gelme, Merhum Halil ÖL- ÇER' in oðlu, Mustafa ÖLÇER' in kardeþi, Hasan ÖL- ÇER' in yeðeni, Seyfettin, Fazlý, Hüseyin, Rüþtü ve Mustafa ÖLÇER' in eniþtesi; Gazi ÖLÇER. 5-Yozgat, Aydýncýk Ýlçesi' nden gelme, Halil, Bahadýr ve Þule KAPLAN' ýn babasý, SSK Hastanesi' nden emekli; Hacý KAPLAN. 6-Dud Köyü' nden gelme, Abidin UYSAL' ýn eþi, Asiye TOPAL ile Mehmet, Ali, Soner ve Haydar UYSAL' ýn annesi; Kamer UYSAL. 7-Karakeçili Köyü' nden, Ali DENÝZ' in annesi, Köþedaþý Ýbrahim DENÝZ' in eþi; Emine DENÝZ. 8-Mustafa TOKMAK' ýn annesi, Emekli Zabýta Memuru Hakký KOÇAK ve Köy Hizmetleri' nden emekli Yaþar BARAN' ýn kayýnvalidesi; Hatice TOKMAK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hayat geniþtir. Hem de çok geniþtir, zengindir. Ýnsanýn zihni imkanlarýnýn fazlasýyla ötesinde bir geniþliðe sahiptir o. Ýlk bakýþta fark edilmez onun zenginliði, çeþitliliði. Zamanla ortaya çýkar. Þartlarýn niteliðine göre açýlýr imkan kapýlarý, hayat yolunun sapaklarý (yan yollar) mesafe alýndýkça önünde peydah olur. Aynen gerçek yollardaki gibi. Ýnsan ve yol. Yol her mesafede yeni bir hal alýr. Ýnsan böyle bir durumun yolcusudur bu alemde. Hayat ise anlamlý katmanlardan oluþur. Ýrade ve akýl durumlarý ile yaratýlmýþtýr ademoðlu. Hayat bu. * Düðün zamaný. Hayat ve düðünler. Düðün, yeni bir hayatýn baþlangýcý. Bu birliktelikler insaný neþeyle buluþturmaz mý? Hayat yolunun çeþitli engellerle dolu olduðu doðrudur. Ýniþlerden ziyade çýkýþlarýnýn insaný karþýladýðý, onun gözünde büyüdüðü bir gerçektir. Ne var ki, hayatýn içinde, insanýn günlük gýdasý niteliðinde bir de neþesi vardýr. O olmadan eksiktir hayatta bir þeyler. Neþe, espri, nükte insanlarýn düðünlerde, bayramlarda, sohbetlerinde ortaya çýkan gýdadýr. Ki, bu paylaþýldýkça hayatýn tadý tuzu olur. Ýnsanlar paylaþarak neþelenir. Bu Önceden medyanýn tek adý vardý "Kartel Medyasý". Þimdi üç guruba ayrýldý. Yandaþ medya, Paralel medya, Kartel medya. Kartel medyasý, yanlý haber yapýyor, gerçekleri çarpýtýyor, sol ideolojiyi temsil ediyor, devlet medyasýdýr diye tanýmlanýrdý. Þimdi ne oldu? Þahin ERTÜRK Hayat Böyle Mustafa Yolcu Muhalif olmak Üç ayrý medya gurubu oluþtu. Deðiþen ne? Hiçbir þey deðiþmedi. Asparagas haberler, acýmasýzca eleþtiriler, belden aþaðý vurmalar. Dün karþý tarafý eleþtirenler, þimdi kendileri ayný þeyi yapýyorlar. Sol medyayý acýmasýz, tek taraflý olarak olaylara bakýyor diye nitelendirirken, þimdi onlara taþ çýkartýrcasýna kendileri acýmasýzca eleþtiri yapýyorlar. Þapka düþtü, kel göründü artýk. Kime nasýl inanacaðýz. Kimin fikirlerine deðer vereceðiz. Kavram kargaþasý aldý baþýný gidiyor. Bu gün, her yönü ile eleþtirdikleri insanlarla karþý karþýya gelince ne yapacaklar acaba? Belki ayný gazetede, televizyonda çalýþacaklar. Tabi kimin parasýný alýrlarsa, onun kýlýcýný sallarlar. Yýllar önce tanýdýðým bir siyasetçi, konumu gereði Süleyman Demirel'in partisi aleyhine çalýþýyordu. Bahsettiðim siyasetçinin babasý, daha önce Adalet partisinin il baþkanlýðýný yapmýþ, dolayýsý ile Demirel'i yakýndan tanýyorlardý. Ben kendisine" Siz Özal'ý tanýmadan, Demirel'i tanýyordunuz. Yarýn Demirel ile karþýlaþýrsanýz ne yaparsýnýz? " diye sordum. Bana cevaben" Kendisinden özür dilerim olur biter." Diye cevap vermiþti. Kavramlar, deðerler deðiþti. Yaþadýðýmýz dünya sol, sað, komünist, kapitalist inanan, inanmayan deðil, kimin ekmeði yenilirse, onun kýlýcýnýn sallandýðý bir dünya oldu. Bu arada meydan istismarcýlara kaldý. Kime nasýl inanacaðýz? Kimin arkasýndan gideceðiz? Kimin dediði doðru? Bütün bunlar belirsiz oldu. bir kaynaþma, kucaklaþma halidir. DEÐÝNMELER Hayatýn güzel baðýdýr bu. Bir yönüyle budur zaten hayat. * Hayatýn da mevsimleri var. Mevsim bizim kutupta yaz. Hava coðrafyamýzda çok sýcak. Bazý komþu ülkelerde savaþ ortamý var. Konu ile ilgili görüntüler, haberler, yorumlar insaný derinden sarsýyor. Ýnsan, insanlýk hallerini sorgulamadan edemiyor. Öte yandan bir özelliðimizin tekrar tekrar farkýna varýyoruz. Milletimizin konukseverliðinin, yardýmseverliðinin ne kadar üst düzeyde olduðunu yaþayarak idrak ediyoruz bir kez daha. Çok þükür milletimiz hep böyle. Doðumuzdan, batýmýzdan, güneyimizden, kuzeyimizden gelen her maðdura kapýmýz açýk yüz yýllardýr. Dünyanýn her yanýndaki ihtiyaç sahiplerine yardým elini daima uzatýyor. Sofrasýný açýyor, gerektiðinde ülkemizde misafir ediyor. Allah, soframýza Halil Ýbrahim bereketi versin, inþallah. Gönlümüz zengin, ülkemiz geniþ bizim. Dünyaahiret hesabýný bilen anlayýþa sahibiz. Hayatýn farklý farklý yüzlerinin olduðunu kavrýyoruz acý tatlý. Ýnsan, daima imtihandadýr bunu anlýyoruz. Evet, hayat böyle iþte. * Sýkýntý çekenlerin kurtuluþu için Allah'a dua ediyoruz. Ölenlere rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz Allah'tan. Adalete, emniyete, bizi koruyup gözetmesi gereken kurumlara güven kayboldu. Doðruluk, dürüstlük meziyet olmaktan çýkýp, istenilmeyen yaþam tarzý haline geldi. Bal tutan parmaðýný yalar. Yeter ki aþýrý olmasýn dendi. Hýrsýza, hýrsýz diyen suçlanýr oldu. Efendim ne varmýþ bunda. Yiyor ama çalýþýyor da. Ýcraatlarý orta da! Denilir oldu. Kimin nerde ne yaptýðý belli deðil. Ortada uzun soluklu politika yok. Günün getirdiði ile tavýr oluþuyor. Hesap karýþýnca, netice de alýnmýyor. Asýl hesap sahipleri ise yol alýp, merhale kat ediyor. Muhalif olmak! Kime ne için muhalif olacaksýn? Deðer sistemleri alt üst olmuþ, kýrmýzý çizgiler yok olmuþ, kurt kuzu ile gezer olmuþ. Þimdi neye muhalefet edeceðiz? Senin deðer verdiðin kiþide, benim deðer verdiðim kiþide, ayný yerden icazet alýyor, ayný merkeze baðlý iseler; biz kendi aramýzda neye muhalefet ediyor, neyin mücadelesini veriyoruz? Bu durum þimdi böylede, önceden böyle deðil miydi? Her zaman böyleydi ama bu durumun biz, yeni farkýna varýyoruz. Siyaset adýna, baþka konular adýna, vatandaþlar olarak birbirimizle tartýþýp durduk. Hiç bir þeyi deðiþmedi. Ýnandýklarýmýz, savunduklarýmýz bildiklerini yaptýlar. Yara alan, kaybeden hep biz olduk. Aðlayan bizim anamýz oldu. Yine muhalif olacak mýyýz? Yine birbirimiz ile tartýþacak mýyýz? Biz istediðimiz kadar muhalif olalým, kervan gideceði yere doðru, yoluna devam ediyor. Treni kim sürerse sürsün, tren raylarýn döþeli olduðu yöne doðru gidiyor. Gelin birbirimizle tartýþarak, bunu isteyenlerin ekmeðine yað sürmeyelim. Yanlýþýn karþýsýnda dik durup, bir ve beraber olalým. Kadir Yüktaþýr com Seyredilmesi Gereken Ýnsan 2 Bu bazen kendi isteði ile, bazen de zorunlu olarak Ne evi vardý ne barký.. Ne çocuðu vardý nede hanýmý Bütün eþyasýný kendi gücü ile taþýyordu Ýdealleri vardý Maksadý vardý Hayatýný üç bölüme kendisi ayýrmýþtý Eski Said, Yeni Said, Üçüncü Said Bu sýralama biri birini takzeden þeyler deðildi Biri birini tamamlayan hayat halleri idi Þöhreti ülke sýnýrlarýný aþýp dünya ansiklopedilerine girmiþti Rusya, Suriye, Avusturya, Almanya gibi ülkelere de yolu düþtü 1908 yýlýndan sonra yolu Ýnebolu ya düþmüþtü Ýstanbul dan hareket eden yolcu vapuru Ýnebolu limanýna uðradý.. Bediüzzaman ýn yanýnda, ona eþlik eden gir heyette vardý.. Ýçlerinde kendisini hemen fark ettiren birisi vardý.. Bediüzzaman said Nursi.. Otuz küsür yaþlarýnda idi Baþýnda güzel sarýlmýþ sarýðý, Þarkýn mahalli kýyafeti Belinde kamasý Orta boylu Simasý tebessümlü, Ýntizam ile kesilmiþ býyýklarý, Ve þimþek çakan yeþil ile maviye çalan gözleri (Sürecek) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 90, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 AK Parti 'nin 13. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Genel Merkez de resepsiyon verildi. AK Parti nin kuruluþ resepsiyonuna katýldýlar Parti 'nin 13. AKkuruluþ yýldönümü dolayýsýyla Genel Merkez de resepsiyon verildi. Resepsiyona; Türkiye Cumhuriyeti 'nin 12. Cumhurbaþkaný seçilen AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan 'ýn yaný sýra AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýlarý, Bakanlar, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcý Faruk Özkader, Çorum Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, milletvekilleri, il baþkanlarý ve çok sayýda davetli katýldý. Baþbakan Erdoðan, anlayýþlarýnda katýlýmcýlýk, istiþare ve kolektif akýlýn önem arz ettiðini söyledi. Bu üç baþlýðýn çok çok önemli olduðuna dikkat çeken Baþbakan Erdoðan, bunun neticesinde ortaya çýkacak toplayla 27 Aðustosta birlik, beraberlik içinde büyük kongre delegelerinin kararýný vereceðini ifade etti. 13 yaþýndaki AK Parti'nin Parçalandý, parçalanýyor. Gitti, gidecek. Dayanamaz, mümkün deðil sözlerine maruz kaldýðýný anýmsatan Baþbakan Erdoðan, sözlerine þöyle devam etti: Fakat bunlarý niyetleri hiçbir zaman tahakkuk etmedi. Çünkü bunlar milletle ayný istikamete, ayný kýbleye bakmýyorlar. Ama biz milletle ayný istikametteyiz, ayný kýbledeyiz. Onun için hamd olsun milletin partisi, milletin iradesiyle hareket ettiði sürece inanýyorum ki yalnýz kalmayacaktýr. Yeter ki biz birbirimize deðerli kardeþlerim çelme takmayalým. Dýþarýdan içeriden bir çok bu iþte giriþimde olanlar olabilir. Bunlara prim vermeyelim. Bunlara prim vermediðimiz sürece bu hareket geleceðe çok daha güçlü bir þekilde girecektir. Bundan hiçbir kuþkum yok. Çünkü saðlam temeller üzerine bina ettik ve hiçbir zaman basit hesaplar içerisinde olmadýk. Millete hizmet aþký ile tutuþtuk, yandýk. Bundan sonra yine milletimize hizmet aþký ile bu yolda devam edeceðiz. Çünkü bizim bu ülkede yapacaðýmýz daha çok iþ var. Eðitimde, saðlýkta, adalette, enerjide, gýda, tarým da çok yapacaðýmýz iþler var. Büyük düþünmeye mecburuz. Unutmayýn, dünya bize bakýyor. Ýslam dünyasý bize bakýyor. Artýk gündemi belirlene bir Türkiye yok. Gündem belirleyen bir Resepsiyonda Baþbakan Erdoðan bir konuþma yaptý. Türkiye var. Bakýnýz Ortadoðu da daha güçlü bir Türkiye bilenisiniz ki daha belirleyeceði olacaktýr. Onun içinde biz bu yolculukta 2015 ' i daha farklý deðerlendirmemiz lazým. Þimdiden 2015 ' e daha güçlü hazýrlanmamýz lazým. Baþbakan Erdoðan, daha sonra partisini milletvekilleri ile bir araya gelerek toplantý yaptý. (Haber Merkezi) AK Parti resepsiyon düzenledi. Cemiyet ten Karadeniz gezisi Enise Aðbal Ç orum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan Doðu Karadeniz ve Batum gezisi düzenlenecek. Gezi hakkýnda bilgi veren Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Aðustos 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilecek Karadeniz gezisinin Trabzon, Rize, Artvin ve Gürcistan ýn Batum illerini kapsayacaðýný bildirdi. Cemiyet üyelerine yönelik düzlenen gezide Ayder Yaylasý, Uzungöl, Kavrun Yaylasý, Fýrtýna Deresi, Gelin Tülü Þelalesi, Rize Kalesi, Rize Botanik Çay Bahçesi, Solaklý Vadisi, Altýndere Milli Parký, Coþan dere, Sümela Manastýrý, Atatürk Köþkü ve Trabzon ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Enerji kesintisi Enise Aðbal orum un Sungurlu ilçesinde, Aðustos 2014 Çtarihlerinde yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle kýsa süreli yapýlacak enerji kesintileri yaþanacak. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 19 Aðustos Salý günü saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Hankozlusu köyü, Sungurlu Ýlçesine baðlý Arifegazili, Arabaçayý, Gafurlu, Cevheri, Kertme, A. Fýndýklý, Karakocalý, Gülderesi, Kalederesi, Ortaköy, Çavuþ, Kýrankýþla, Akdere, Demirþeyh, Muratkolu, Eþma, Karaoðlu, Saraycýk, T. Hcýlarhaný, Y. Hacýlarhaný, Akçalý, Arýcý, Çiçekli, Mahmatlý, Kýþla, Boztepe, Tuðcu, Çingirler, Ýmirli, Dertli, Yörüklü, Çulhacý, Ýkizli, Sarýcalar, Oyaca, Üçoluk, Topuz, Hacýosman, Güloluk, Kýzýlcakýþla ve Çayan köyleri, Sarýcalar Köyü Ýçme Suyu, Çiçekli Köyü Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web: Ayasofya Camisi gibi Doðu Karadeniz in görülmeye deðer yerlerinin ziyaret edileceðini belirten Erzen, ayrýca Batum'da Osmanlý döneminden kalma Gonio- Apsara Kalesi, Batum Limaný, Etnografya Müzesi, Avrupa Meydaný ve 2 bin 500 çeþit floradan oluþan Botanik bahçesinin gezileceðini söyledi. Geziye katýlmak isteyen cemiyet üyelerinin en geç 19 Aðustos Salý günü akþamýna kadar Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli'ye isimlerini yazdýrmalarý istenirken, gezide yanlarýna fotoðraflý ve TC kimlik numarasý yazýlý yýpranmamýþ nüfus cüzdaný bulundurmalarý gerektiði belirtildi. Turkcell Ýletiþim Hizmetleri, Aþaðý Fýndýklý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Hacýosman Köyü Çelebi Koçak, Hacýosman Köyü Nurettin Koçak, Ýhsan Koçak, Yelmenler Un, Aþaðý Fýndýklý Türk Telekom, Akçalý Köyü Kullanma Suyu, Kaledere Köyü Ibrahým Kendüzler, Emin Petrol Otomotiv; 20 Aðustos Çarþamba günü ise saatleri arasýnda Akçalý, Arýcý, Çiçekli, Mahmatlý, Kýþla, Boztepe, Tuðcu, Çingirler, Ýmirli, Dertli, Yörüklü, Çulhacý, Ýkizli, Sarýcalar, Oyaca, Üçoluk, Topuz, Hacýosman, Güloluk, Kýzýlcakýþla ve Çayan köyleri, Sarýcalar Köyü Ýçme Suyu, Çiçekli Köyü Turkcell Ýletiþim Hizmetleri, Aþaðý Fýndýklý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Hacýosman Köyü Çelebi Koçak, Hacýosman Köyü Nurettin Koçak, Ýhsan Koçak, Yelmenler Un, Aþaðý Fýndýklý Türk Telekom, Akçalý Köyü Kullanma Suyu, Kaledere Köyü Ibrahým Kendüzler, Emin Petrol Otomotive programlý olarak elektrik verilemeyecek.

15 Riskli iþ kollarýna taþeron yasaðý geliyor ükümet riskli iþ kollarýnda taþeron Hçalýþtýrma yasaðý için düðmeye bastý. Böylece madenlerdeki taþeron taktiði de yasa ile önlenmiþ olacak. Hükümet, Soma faciasýnýn ardýndan madencilik sektörü baþta olmak üzere riskli iþ kollarýnda taþeron yasaðý için düðmeye bastý. Madenlerdeki 'taþeron taktiði'ne karþý yasal düzenleme yapýlýyor. Kayýtlarda ana iþverene baðlý göründüðü halde, hiçbir eðitim verilmeden, toplama usulü asgari ücretle iþçi çalýþtýrýlmasýna son verilecek. Mevcut yasaya göre, ana çalýþma konularýnda taþeron iþçi çalýþtýrýlmasý yasak. Nitekim Soma'da iþçiler holding kadrosunda görünüyor. Ancak iþçiler baþlarýndaki ekip baþýnýn (çavuþ) kontrolünde çalýþýyor. Ekip baþlarý kayýtlarda görünmüyor ancak holdingden hem maaþ hem üretim artýþýna baðlý olarak prim alýyor. Madende çalýþan bir usta bin 800, iþçiler ise asgari ücret ile bin 400 lira arasýnda deðiþen ücretler alýyor. PRÝMLER ÇAVUÞTAN Maden ocaðýnda iþçiler sigortalý görünse de çavuþlar kendi kadrolarýný kurarak gayri resmi bir taþeronluk sistemi oluþturuyor. Bu þekilde oluþan alt taþeronlara, çýkardýðý kömür üzerinden de prim veriliyor. Üretimi arttýkça çavuþlarýn primi de artýyor. Ýþçinin alacaðý prime de onlar karar veriyor. TASARI HAZIRLANDI Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, taþeron sistemine neþter vuracak çalýþma ile muvazaalý uygulamalarýn son bulanacaðýný bildirdi. Çelik, Meclis'e gönderilecek tasarýda hangi iþlerin asýl iþ olacaðýnýn tasnifini yaptýklarýný belirterek, "Bazý alanlarda hizmet alýmý devam edecek. Ancak bazý alanlarda ise taþeron çalýþtýrýlamayacak" dedi. Tasarý kamuda çalýþan 700 bin taþeron iþçiyi ilgilendiriyor. Bu tasarýya ek olarak özel sektördeki taþeron çalýþanlarýný da kapsayan çok kapsamlý bir düzenleme yapýlacak. (Takvim) CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS /B lerde baþvuru ve satýþ süresi uzadý Enise Aðbal Ý l Defterdarlýðý ndan yapýlan açýklamada, 2/B taþýnmazlarýnýn baþvuru ve satýþ sürelerinin uzatýldýðý belirtildi. Defterdarlýk tan yapýlan konuyla ilgili þu bilgilere yer verildi; 2/B arazilerinin satýþ ve iadesi ile ilgili 6292 sayýlý Kanun 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Bu tarihten itibaren baþvurular alýnmýþ olup satýþ iþlemleri sonuçlandýrýlmýþtýr. 01/03/2014 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 6527 sayýlý Kanunla 6292 sayýlý Kanuna 'Geçici Madde 2' eklenerek bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih (01/03/2014) itibariyle 6292 sayýlý Kanun kapsamýnda satýn alma baþvurusunu yapmayanlar ile yapýlan tebligata raðmen taþýnmaz bedelini (ya da peþinat bedelini) ödemeyenlere 6 ay ek süre verilmiþ olup bu süre tarihinde sona erecektir. Bu süre içinde müracaat edenler aþaðýdaki avantajlardan yararlanacaklardýr; Aksi halde söz konusu avantajlarýný kaybedeceklerdir sayýlý Kanunun saðladýðý avantajlar Satýþ bedeli tamamen ve münhasýran birfiil tarýmsal amaçlý olarak kullanýlan ve üzerinde tarýmsal amaçlý yapýlar (mandýra, sera, aðýl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacýyla kullanýlan konutlarda rayiç bedelin yüzde elli diðer yerlerde dört yüz metrekareye kadar olan kýsmý için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlasý için rayiç bedelin yüzde yetmiþi üzerinden hesaplanýr Satýþ bedeli peþin veya taksitle ödenebilir. Satýþ bedelinin tamamýnýn peþin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarýsýnýn ödenmesi hâlinde yüzde on oranýnda indirim uygulanýr. Peþinat alýnmadan yapýlan taksitle satýþlarda ise satýþ bedelinin tamamen ve münhasýran bilfiil tarýmsal amaçlý olarak kullanýlan ve üzerinde tarýmsal amaçlý yapýlar (mandýra, sera, aðýl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacýyla kullanýlan konut hariç yapý bulunmayan yerler için yüzde onu, diðer yerler için yüzde yirmisi alýnýr. Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde en fazla beþ yýlda on eþit taksitte, belediye ve mücavir alan dýþýnda ise en Defterdarlýk konuyla ilgili açýklama yaptý. fazla altý yýlda on iki eþit taksitte faizsiz olarak ödenir. Satýþ bedelinden, baþvuru tarihi itibari ile son 5 yýl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecektir sayýlý Kanunun saðladýðý avantajlardan faydalanýlmamasý durumunda: Þahýslarýn taþýnmazlar üzerindeki hak sahibi olduðunu gösteren 2/b belirtmesi kakhnbrak, 2886 Kanunun 45 ci maddesi gereðince açýk ihale usulüyle satýþý gerçekleþtirilecektir.(iýaletere hak þahit" dahi herkes katýlabilecektir.) Hak sahipleri daha sonra bu taþýnmazlarý satýn almak istemeleri durumunda, daha önce ödemiþ olduklarý ecrimisil miktarlarý satýþ bedelinden mahsup edilmeyecektir. Satýþ bedeline herhangi bir indirim yapýlmayacak olup, satýþ bedeli en fazla 2 yýlda ve l ödenebilecektir. Müracaatlar: 6292 sayýlý Kanun kapsamýnda 2/B arazilerinde hak sahibi olan ancak çeþitli sebeplerle satýn alma baþvurusunda bulunamayan veya satýþ bedelini 3 aylýk süre içinde ödeyemeyen kiþilerin sunulan bu tarihi fin yararlanabilmeleri için 1 Eylül 2014 tarihine kadar (01 Eylül 2014 dahil) ilimiz merkezinde Defterdarlýðýmýz Milli Emlak Müdürlüðüne, ilçelerimizde ise Malmüdürlüðü Milli Emlak Servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

16 16 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 Çaðrý Merkezi Görevlisi yetiþtirilecek Enise Aðbal alýþma ve Ýþ ÇKurumu Ýl Müdürlüðü ile Global Bilgi Pazarlama Danýþma ve Çaðrý Servisi Hiz. A.Þ. (Turkcell) iþbirliðinde Çaðrý Merkezi Görevlisi mesleðinde iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs, 25'er kiþilik 2 grup halinde (toplam 50 kiþilik) düzenlenecek ve 4 Eylül - 15 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Eðitimler haftada 5 gün saatleri arasýnda günde verilecek. Ýlk 160 saatlik teorik eðitim kýsmý 18 AÐUSTOS T.C. Bayat (Çorum) Ýcra 19 PA948 plakalý, 2009 model, S tipli, mavi renkli Nev Holland marka traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Cumhuriyet Meydaný No: 13 Bayat/Çorum Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TU 580 plakalý 2010 model Temsa marka Safir tipli 5 adet tek katlý yolcu otobüsünün muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Yer: Dalyanlar Yediemin Otoparký - Mimar Sinan Mah. Erzurum Dede Sok. No: 7 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra 19 KK 485 plakalý 2005 model Mercedes marka 109 CDI tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý saðlýk tesisleri için 23 kiþi il klinik destek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS Toprak Mahsulleri Ofisi Kurs, 25'er kiþilik 2 grup halinde toplam 50 kiþilik düzenlenecek Çorum Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkanlýðý'nda, sonraki 384 saatlik pratik eðitim kýsmý da Ankara Yolu Üzerindeki T.C. Ziraat Bankasý Þubesi'nde yapýlacak olan eðitimler sonunda, kursiyerlerin en az yüzde 50'si yüklenici tarafýndan en az 4 ay istihdam edilecek ve kursiyerlerin istihdamý reddetme durumlarý bulunmayacak. Ayrýca, seçilen kursiyerlerin, eðitime devam etme zorunluluðu olacak. Kursu yarýda býrakan, devamsýzlýktan kalan kiþiler 24 ay boyunca ÝÞKUR'un herhangi bir kurs veya ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum Þube Müdürlüðü Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü ve baðlý iþyerlerinde bulunan hurda polietilen ve hurda polipropilen çuvallarýnýn satýþý iþi. Yer: TMO Çorum Þube Müdürlüðü Saat: AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Çorum ili Ýskilip ilçesi Çukurköy köyünde bulunan 5 adet tarla vasfýndaki taþýnmazýn muhtelif yer ve deðerlerde satýþý iþi. Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra 34 DU 0591 plakalý 2013 model Renault marka Fluence tipli siyah renkli aracýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu programýndan da faydalanamayacak. Kursa katýlma þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18 yaþýný tamamlamýþ ve 41 yaþýndan gün almamýþ olmak, en az lise mezunu olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, son bir yýl içerisinde Global Bilgi Pazarlama Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 KY874 plakalý, 1999 model Fiat marka, Doðan 1.6 tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: 14.30* EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Gülabibey Mah. Tüpcüler sitesinde bulunan 3 adet taþýnmazýn muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra 19 TC 448 plakalý 2006 model Renault marka master van tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 ES 421 plakalý 2011 model Peugeot marka Auto tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 Danýþma ve Çaðrý Servisi Hiz. A.Þ.'nin çalýþaný olmamak. Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, 21 Aðustos 2014 Perþembe gününe kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve yüklenici tarafýndan daha sonra kendilerine bildirilen tarih ve saatte SGK Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonunda hazýr bulunmalarý gerekecek. Yapýlacak görüþmeler sonunda yüklenici tarafýndan kursiyerler belirlenecek. adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: Tam fatura ödemeye son U laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, telefon ve internet aboneliklerini süresi dolmadan iptal eden vatandaþlarýn faturalarýna yönelik tüketici lehine yeni bir düzenlemeye gittiklerini belirterek, "Aboneliðini iptal eden vatandaþlarýmýz aylýk faturada, sadece kullandýðý kadar hizmetin ücretini ödeyecek" dedi. Bakan Elvan, yaptýðý açýklamada, sabit telefon, cep telefonu ve internet hizmeti veren iþletmeler arasýnda yoðun bir rekabet yaþandýðýný, bunun da tüketici lehine olduðunu ifade etti. VATANDAÞLARI MIZ MAÐDUR OLUYORDU Bu hizmetlerden yararlanan vatandaþlarýn kendileri açýsýndan daha hesaplý hizmeti almak için zaman zaman mevcut aboneliklerini sonlandýrma ihtiyacý duyduðuna iþaret eden Bakan Elvan, "Böyle bir Göz altý morluklarý için su için zmanlar, kýlcal Udamarlardaki kanýn damar dýþýna sýzmasý sonucu oluþan göz altý morluklarýnýn, günde 12 bardak su tüketimiyle önlenebileceðini söylüyor Özel Medicana Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Dr. Selda Yýldýrým, insanlarýn aynaya baktýðýnda göz renginden önce göz çevresindeki morluklarýn fark edildiðini belirtti. Göz altý morluklarýnýn sebebinin kýlcal damarlardaki kanýn damar dýþýna sýzmasýndan kaynaklandýðýný ifade eden Yýldýrým, þunlarý söyledi: "Damar dýþýna çýkan hemoglobinin (demir içeren kana kýrmýzý rengi veren protein) oksidasyonu bu alanda mor ya da bazen siyah renk görünümüne neden olmaktadýr. Kalýtým faktörü göz altý morluklarýnda oldukça baskýn bir nedendir. Göz etrafýnda koyu halka olan birinin anne ya da babasýnda da ayný þikayet olmasý durumda bir kaç gün hizmet alýnsa bile iþletmeciler tarafýndan, son ayýn tamamý fatura edildiði için vatandaþýmýz maðdur oluyordu. Buna 'dur' dememiz gerekiyordu" diye konuþtu. Fatura süresi dolmadan aboneliðin feshedilmesi veya numara taþýnmasý gibi durumlarda tam fatura düzenlenmesine iliþkin Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumuna (BTK) yoðun þikayetlerin geldiðini ifade eden Bakan Elvan, þunlarý kaydetti: "BTK, bu nedenle telefon ve internet aboneliklerini süresi dolmadan iptal eden vatandaþlarýn faturalarýna yönelik tüketici lehine yeni bir düzenleme yaptý. Bu düzenleme ile aboneliklerini iptal eden vatandaþlarýmýza gönderilen yüksek ücretli faturalarýn önünü kesiyoruz. Bundan sonra faturalý hat ya da internet kullanan vatandaþlarýmýz abonelik feshi, numara sýklýkla karþýlaþýlan bir durumdur. Güneþ ýþýnlarý da göz etrafýnda pigmentasyon artýþýna neden olarak koyu renkli halka ve leke oluþumuna yol açar." Vücuttaki en ince ve zayýf derinin, gözaltý derisi olduðuna dikkat çeken Yýldýrým, deri ne kadar inceyse o bölgedeki kýlcal damarlarýn o derece fazla görünür hale geldiðini ifade ederek þöyle konuþtu: "Yaþ ilerledikçe cilt altý kollojen dokusu azalýr ve deri taþýma, aboneliðin dondurulmasý, abonelik devri, nakil gibi durumlarda 'kýst ücret' uygulamasýna tabi olacak. Aboneliðini iptal eden vatandaþýmýz aylýk faturanýn sadece kullandýðý gün ve miktarýnýn ücretini ödeyecek. Böylece aboneler almadýklarý hizmet için ödeme yapmak zorunda kalmayacak." UYGULAMA 2015 TE BAÞLIYOR Bakan Elvan, abonelerin sunulan hizmetten Göz altý morluklarý için su içilmesi öneriliyor. incelir. Bu duruma paralel olarak da gözaltý morluklarý da belirginleþir. Dengeli ve düzenli beslenme tüm vücut için önemlidir. Vücuda gerekli besin öðelerinin eksikliði cilde yansýyarak gö zaltý morluklarýnýn artmasýna neden olur. Beslenme bozukluklarýna baðlý kansýzlýk durumlarýnda cilt soluklaþýr. Soluk ciltlerde göz altý morluklarý daha belirgin olarak göze çarpar. Vücutta ödem oluþumuna neden olan durumlar ve kullanýlan yararlandýklarý süre veya miktar kadar ödeme yapmalarýnýn, tüketici haklarýnýn korunmasý açýsýndan daha doðru bir uygulama olduðunu belirterek, hizmetten faydalanýlan gün sayýsý, kullanýlan dakika, veri gibi kriterlere göre hesaplanan ücretleri düzenleyen ve BTK tarafýndan onaylanan "Elektronik Haberleþme Sektöründe Kýst Ücrete Ýliþkin Uygulama Esaslarý"nýn gelecek yýl nisan ayýndan itibaren yürürlüðe gireceðini bildirdi.(haber Merkezi) bazý ilaçlar kan damarlarýnda geniþlemeye yol açarak göz etrafý morluklarýný çoðaltabilir. Yine karaciðer ve böbrek hastalýklarýnda gözaltlarýnda koyu renkli halkalar oluþabilir." Yýldýrým, göz altý morluklarýna, göz etrafýna uygun olmayan kremlerin kullanýlmasý, uykusuzluk, stres, sigara, alkol ve uyuþturucu kullanýmýnýn da neden olduðunu kaydetti.

17 Onur a doðum günü sürpizi Amatör olarak geldiði Çorumspor daki performansý ile beðenilen ve bir çok transfer yapan Onur Akbay a Urfaspor ile kampta bulunduðu Topuk Yaylasý tesislerinde takým arkadaþlarý tarafýndan doðum günü kutlamasý yapýldý. üzce Topuk yaylasý DFenerbahçe tesislerinde günde çift idmanla sezona hazýrlanan sarýyeþilli ekip, akþam yaptýðý antrenmanda topla taktik çalýþmasý yaptý. Karabükspor ile hazýrlýk maçý yapacak olan Þanlýurfaspor'da akþam idmaný düz koþu ile baþlarken, sonrasýnda teknik Deðerli okuyucularým, ne zaman eðitim üzerine yazý kaleme alacak olsam heyecanlanýrým. Yarým asra merdiven dayamaya hazýrlanan ve rabbimin lütfuyla az veya çok farklý meslekleri icra etme imkânýna sahip olan biri olarak tüm bilgilerimi, tecrübelerimi gözümün önüne getirmeye çalýþým ki, ustasý önemli olmasa da çýkacak eser kayda deðer olsun. Bugün ki yazýmda sizlere köyümüzde öðretmenlik yapan ve 42 yýl sonra yeni iletiþim kurma imkâný bulduðum Malatyalý Turgut Erarslan ile Konyalý yaþar Çetinkaya'dan, diðer taraftan 30 sene önce Çankaya'nýn göbeðinde görev yapan ama öðrencisinin geleceðini mahveden bir yakýnýmýn öðretmeninden bahsedeceðim. Yazýlarýmýn müdavimleri bilir ki, kaleme aldýklarýmý ya yaþadým ya çevremde gözlemledim ya da saðlam kaynaklardan dinledim yýllarý arasýnda Osmancýk ve Mecitözü ilçelerinde ortaokullarda / liselerde dýþardan öðretmenlik yaptým. Sonradan da kendimi eðitim camiasýnýn içinde buldum. Yüzlerce eðitimciye hizmetiçi semineri verdim. Yine öðrenci- öðretmen karýþýmlý gruplara binlerce konferanslar verdim. Tatbikatlar yaptýrdým. Her daim haddini ve hesabýný bilen birisi olarak bu nokta da yazý yazma hakkýna sahip olduðumu düþünüyorum. Gönlüm ister ki; geleceðimizin mimari öðretmenlerimizin maddi- manevi özlük haklarý hak etiði þekilde verilsin. Ama bunun yanýnda bakýrla altýn fark edilsin Ümit ederim faydalý olur. 42 YIL ÖNCE DAÐ KÖYÜNDE BÝR ÖÐRETMEN: Ýlçeye 23 km uzaklýkta bulunan, patika yollardan yürüyerek 4-5 saatte gidilebilen, dört tarafý ormanla çevrili, muhafazakâr, yeniliklere kapalý örf ve adetlere baðlý, keþfedilmeyi bekleyen þirin bir Anadolu köyü. Bunun yanýnda yolu, elektriði, telefonu olmayan, bu zamana kadar hiç memur çýkaramamýþ ama öðretmenlere karþý tarifi mümkün olmayan sevgi taþýyan bir köy. Yýl 1972 köye iki öðretmen atanýr. Yaþlarý henüz dir. Köylünün gözünde ikisi de daha çocuktur. Gurbet ellerden gelmiþler yazýktýr. Köy halký ikisini de baðrýna basar. Akþam sofrasýna davet edemezse gündüz çocuðundan mayalý çöreðini gönderir. Öðretmenlerde nankörlük yapmazlar. Köyün ufkunun açýlmasý için ellerinden gelen gayreti gösterirler. Köyün gençlerini avuçlarýnýn içine almasýný becerirler. Sonra biraz kafasý çalýþan çocuklarýn annebabalarýna: 'Ne olur bu çocuðu okutalým. Memur olsun. Hem kendini hem de sizi kurtarsýn. Daha da önemlisi köye örnek olsun' diye uðraþý verirler. Çünkü köylü vatandaþý ikna etmenin en kolay yolu komþusunun çocuðunu örnek göstermektir. O zaman benimki de öyle olsun ister. Netice de öðretmenler, birkaç çocuðun ilçede ortaokula yazýlmasýna vesile olurlar. Bunlardan biri de abimdir. Bu öðretmenlerin sayesinde 1985 yýlýnda Ýstanbul Yýldýz Teknik Üniversitesini bitirip MAKÝ- NE MÜHENDÝSÝ olarak falanýn çocuðu okudu dedirterek köyün ufkunu açmýþtýr. Son sýnýfta iken rahmetli babam hasta yataðýnda 'ölürsem Muzaffer'e haber vermeyin. Derslerinden kalmasýn' diye vasiyet etti. Dediði gibi de oldu. Babam o ara rahmetli oldu. Bir iki ay sonra abim diplomasýyla geldi. Babama göstermek nasip olmadý ama köye örnek oldu. Ondan sonra köyden imamdan- müftüye, polisten- doktora, memurdan - amire, bakkaldan- iþ adamýna kadar birçok insan çýktý. Aman Allah'ým bu ne sevgidir böyle! Geçen yýl rahmetli olan Mustafa Þekerci amcamýz son nefesinde bu öðretmenleri sayýklamýþ. Bunu öðrenen öðretmenimiz oturmuþ aðlamýþ Geçenlerde görüþtüðümüzde tarifi mümkün olmayan mutluluk yaþadý. Köy ne kadar mahrumiyet olursa olsun, insanlar sýcak olursa toz yollar asfalt olur, ahþap evler villa olur' misali ilk göz aðrýsý olan köyümüze en kýsa sürede geleceði sözünü verdi. Bizde heyecanla bekliyoruz 30 YIL ÖNCE ÇANKAYA'DA BÝR ÖÐRETMEN: Her meslek sorumluluk ister. Lakin öðretmenlik, imamlýk bir baþka sorumluluk ister. Bu iki grup düzgün olursa toplumun düzelmesi çok kolaydýr. Çünkü biri bebeleri diðeri babalarý yetiþtirir. Bu baðlamda çocuðum eðitim fakültesini tercih ederken eðitimin içinde bir baba olarak 'idealist bir öðretmen olacaksan tercih et, yoksa el âlemin bebeðin vebaline girme' diye telkinde bulundum. Diplomasýný yeni almýþ öðretmen adayý olarak çocuðumda o havayý þimdiden hissetmenin mutluluðunu yaþýyorum. Allah daim etsin. Anne - baba okula gitme direktör Cihat Arslan nezaretinde taktiksel çift kale maç yaptý. Yarý alanda yapýlan çift kale maçta, oyuncularýný sýk sýk uyaran Arslan, hata yapmamalarýný istedi. Üçüncü etap kamp çalýþmalarýnýn da son günlerinde kadroyu þekillendirmek isteyen Arslan, fizik ve kondisyon çalýþmalarýnda tempoyu azalttý. Abdulkadir Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ýki öðretmen profili imkâný bulamamýþ. Ankara- Çankaya ilçesine 40 yýl önceden yerleþmiþ. Çarþý da levhalarý bile okuyamamanýn ezikliðini hissettiklerinden çocuklarýnýn okuyabildiði kadar okumalarýný arzu ederler. Ýlk çocuklarýný okula yazdýrýrlar. Öðretmen bayandýr. Belki de köyden gelen adetle ve çocuklarýyla daha iyi ilgilenmesi için öðretmenle samimi olmaya çalýþýrlar. Okul evin karþýsýnda, öðretmenin küçük çocuðu var. Ýlk dönemlerde ihtiyaç oldukça yakýnýmýn evine býrakýr. Aradan biraz zaman geçince bakar ki aile cahil ama öðretmene karþý samimi. Bunu kendi lehine çevirmek adýna çocuðu usanmasýn diye yakýnýmýn çocuðuna ödevini yazar eline verir ve eve göndermeye baþlar. Dersi yapsa da yapmasa da hep aferin yazar. Anne - baba da öðretmen bizim çocukla daha iyi ilgileniyor zanneder. Zaman geçtikçe çocuk derslerden soðumaya baþlar. Tabiri caizse dersten ziyade evde öðretmenin çocuðunu avutmaktan zevk alýr. Nasýl olsa hep te aferin alýyor. Ýkinci üçüncü sýnýfa geldiðinde anne çocuðunun okula gitmek istemediðinden þikâyetçi olur. Bunun üzerine öðretmen:' SENÝN ÇOCUÐUN OKU- MAZ' deyiverir. Sonuç mu? Çocuk ilkokulu zoraki bitirir. Ve cahil anne: 'Aman Allah'ým bu ne kolay kelime böyle / dayýlarý köyden üniversiteye giderken, benim çocuðum Demirel'in mahallesinde okuyamadý / senin hiç mi vebalin yok öðretmen bir söyle?/ vebali günahý üzerine' Diye mýrýldanýr Diðer iki çoðunda akýllanýr. Biri tek, diðeri iki üniversite birden bitirir. Her lafý çýktýðýnda birkaç cümle söyler Vesselam; Annenin geldiði dað köyünde 40 yýl öncesinde her türlü imkânsýzlýða raðmen üniversiteye uzanacak yola adým attýran, köyün ufkunu deðiþtiren. 30 yýl öncesinde her türlü imkânýn içerisinde Çankaya'da DEMÝREL'ÝN mahallesinde cahil anne-babanýn ilk çocuðunun ÝLKOKUL MEZUNU kalmasýnýn müsebbibi olan. 25 yýl öncesinde Kargý ilçesinin dað köyünden öðrencisini alýp Ankara'ya sýnava götüren. 25 yýl sonra Çorum merkezde bunu anlattýðýmda 'ben olsam köyden bile buraya getirmem' diyen. Birinci sýnýfa giden çocuðun annesine, 'boþa uðraþmayýn bu sümüklü okumaz' diyen. Ayný çocuðu, Ýkinci sýnýftan itibaren okutup, þimdi Ankara Týp Fakültesine gönderen. Depremlerde, yangýnlarda önce öðrencilerini kurtarabilmek için çýrpýnan, Yorulmadan, emek vermeden kestirme yoldan sistemden þikâyet eder durur. Sistemin eksikliðini de öðrencinin lehine çevirmek için çýrpýnýr durur. Afetlerde kendimi, arabamý kurtarýrsam bana ne bunlardan diyebilen. Okuttuðu çocuklarýn akýbetini merak edip ailesine ince ince soran, Öðrencilerinin akýbetini bir defa olsun merak edemeyen. 40 yýl geçse de ismi bir türlü unutulmayan. Daha 40'ký çýkmadan hatýrlanmayan (iletiþim: ) Özdemir'in hafif sakatlýðýndan dolayý katýlmadýðý antrenman yaklaþýk 2 saat sürdü. Antrenman taktik çalýþmasýnýn ardýndan açma-germe hareketleri ile son buldu. Akþam yemeði sonrasý futbolcu arkadaþlarý Þanlýurfaspor'un tecrübeli stoperi Onur Akbay ve baþ masör Tuncer Yokuþ'a sürpriz doðum günü pastasý hazýrladý. 28 yaþýna basan Onur Akbay'ý arkadaþlarý habersiz bir þekilde sürpriz yaparken, yaptýrýlan pastayý hep beraber kestiler. Neþeli bir þekilde gerçekleþtirilen doðum günü sürprizi sonrasý Onur Akbay ve Tuncer Yokuþ'u takým arkadaþlarý kutladý. anlýurfaspor alt yapý- yetiþen ve A Þsýndan Takýma kadar yükselen Ýzzet Canlýka, 1 yýllýðýna Kýrýkhanspor'a kiralandý. Geçtiðimiz sezon sarý-yeþilli ekipte forma þansý bulan 20 yaþýndaki futbolcu, dün gece Kamptan ayrýlarak Kýrýkhan'a gitti. Menajeri Mustafa Yakýþýk ile birlikte Kýrýkhan'a giden ve imza atan Ýzzet'e Þanlýurfaspor kulübüde sezonunda baþarýlar diledi. Ýzzet Canlýka yaptýðý açýklamada, "Urfaspor'a daha hazýr gelmek için Kýrýkhan'a gittim. Hocamýn ve yönetimin beni býrakmak istememesine raðmen ben oynayabileceðim bir takýma gitmek istedim. Orada bir sezon oynayýp Urfaspor'a daha hazýr bir þekilde gelmek istiyorum. Burasý kalabalýk oldu. Burada hedefler çok büyük. Bende oynayabileceðim bir kulübe gitmek istedim. Orada oynayýp kendimi geliþtirmek ve tekrardan Urfaspor'a faydalý olmak istiyorum. Kendimi bir sene iyi hazýrlamak için orada oynayacaðým" dedi. Þanlýurfaspor Genel Koordinatörü Hüseyin Dað ise Ýzzet'in alt yapý hocasý olarak kendisiyle gurur duyduðunu ifade ederek, "Ýzzet gerçekten büyük bir aþama kaydetti. Gerek Teknik Direktörümüz Cihat Arslan'ýn gerek yönetimin takýmda kalmasýný istediði Ýzzet kendi isteði ile 'Ben gidip oraya oynayayým, burada kadro geniþ, burada oynayamam' gibi tereddütlerle hocaya geldi ve gitmek istediðini söyledi, Kýrýkhan'da daha iyi daha baþarýlý olacaðýný söyledi. Orada oynayýp daha güçlü bir þekilde Urfa'ya döneceðini bize iletti. Biz Ýzzet'ten gerek kiþiliði ile gerek çalýþkanlýðý ile alt onguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, 27 Aðus- Somaspor ile yapacaklarý hazýrlýk maçýnda elde ede- Ztos ta cekleri gelirin tamamýný madenci þehitlerine baðýþlayacaklarýný, esnaflarýn da o gün elde edecekleri gelirim yüzde birini baðýþlamalarý çaðrýsýnda bulundu Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, 27 Aðustos ta maden þehitleri için Soma spor ile yapacaklarý hazýrlýk maçýna tüm esnaflarýn destek olmasýný istedi. Maçtan elde edecekleri gelirin tamamýný Soma maden þehitlerinin yakýnlarýna baðýþlayacaklarýný belirten Caner Zonguldak ta iþ yapan Esnaf arkadaþlarýmýz o günkü kazançlarýnýn yüzde birini baðýþlasýnlar. Çorbada onlarýnda tuzu bulunsun. Maçtan elde edilecek hasýlatla birlikte bu gelirin tamamýný Soma þehitlerinin yakýnlarýna baðýþlayalým þeklinde konuþarak esnaflara çaðrýda bulundu. Spor- Toto üçüncü ligde mücadele edecek olan Zonguldakspor, 27 Aðustos tarihinde Somaspor ile bir maç yapacak. Karþýlaþmada elde edilecek hasýlatýn tamamý geçtiðimiz aylarda Soma da yaþamam maden kazasýnda hayatýný kaybeden þehit madencilerin ailelerine baðýþlanacak. Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, müsabaka için organizasyon ve teknik hazýrlýklara devam ettikleri belirtti. 27 Aðustos ta Zonguldak ta bir hareketlilik yaþanacaðýný ve esnafýmýzýn da bu hareketlilikten nasibine düþen geliri alacaðýný belirten Caner, tüm esnaflardan o günkü gelirlerinin yüzde birini Soma maden þehitlerinin yakýnlarýna baðýþlamalarý çaðrýsýnda bulundu. Caner þunlarý söyledi; yapýdan yetiþmiþ bir hemþehrimiz olarak ondan son derece memnunuz onu seviyoruz. Ýnþallah gittiði takýmda Yunus Emre gibi öz güveni geliþir. Orada çok maç oynayarak özgüvenini, tecrübesini, kalitesini daha da geliþtirir. Urfaspor'a daha uzun yýllar hizmet edeceðinden hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Bizimde beklentimiz bu. Gerçekten yönetimimizde Ýzzet'in kalmasýndan yanaydý. Ýzzet'i seviyorlar, buradaki futbolcularda çok seviyor. Hocamýzda seviyor tutuyor. Ama dediðim gibi Ýzzet ýsrarla gerek bana gerek hocaya benim gidip oynamam CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS Urfa nýn genç yeteneði Ýzzet Kýrýkhanspor a kiralandý atman Petrolspor, Btransfer çalýþmalarýnda durmak bilmiyor. Kýrmýzý-beyazlýlar, forvet ve ikili arkasý oynayan Sabahattin Usta yý renklerine baðladý. Batman Petrolspor, transfer çalýþmalarýnda durmak bilmiyor. Kýrmýzý-beyazlýlar, forvet ve ikili arkasý oynayan Sabahattin Usta yý renklerine baðladý. Gençlerbirliði, Hacettepe ve en son Kýzýlcahamamspor formalarýný giyen baþarýlý futbolcu Sabahattin Usta, Petrolspor ile 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Ýmza töreninde konuþan Petrolspor Genel Kaptan ý Ýlhan Erken: Eksik görülen mevkilere transferlerimizi tamamladýk. Tecrübeli oyuncu Sabahattin Usta yý transfer etmekle kadromuzu da- gerektiðini ve gitmek istediðini söyledi. Bizde ona bu düþüncesi doðrultusunda ona bu izni verdik. Ýnþallah gideceði yerlerde baþarýlý olur ve daha iyi yerlerde Süper ligde oynar diye düþünüyorum. Kendisine baþarýlar diliyorum" diye konuþtu. Petrol transfere doymuyor ha güçlendirdik. Teknik heyetin isteði doðrultusunda transferler sürebilir dedi. Zonguldak-Soma maçýna hazýrlanýyor Soma da yaþanan acýnýn biraz olsun hafifletmesi için Somaspor için bir hazýrlýk maçý yapmayý düþünmüþtük. Somaspor yöneticileri ile görüþtük. Somaspor ile ilgilenen eski Beþiktaþlý Sinan Vardar ve diðer yöneticileri ile yaptýðýmýz görüþmeler sonrasýnda iki madenci takýmýnýn 27 Aðustos ta bir hazýrlýk maçý yapmalarýný, hasýlatý da Maden þehitlerinin yakýnlarýna baðýþlanmasýný kararlaþtýrdýk. Maç ile ilgili teknik ve organizasyon çalýþmalarýmýz devam ediyor. 27 Aðustos ta Zonguldak ta bir harekililik ve canlýlýk yaþanacak. Ýlçe köy ve beldelerden birçok insan maç için gelecek. Yemek yiyecekler, çeþitli ihtiyaçlarýný karþýlayacaklar. Bir þekilde para harcayacaklar. Bu hareketlilikten esnafýmýzda nasibine düþeni alacak. Ben Buradan tüm esnaf arkadaþlarýmýza çaðrýda bulunmak istiyorum. O günkü kazançlarýnýn yüzde birini baðýþlasýnlar. Maçtan elde edeceðimi gelirin tamamýný biz Soma ya baðýþlayacaðýz. Esnafýmýz ile bizim yapacaðýmýz baðýþlarý birleþtirip hepsini Somaya baðýþlayalým. Böylelikle yapacaðýmýz yardýmýn miktarý biraz daha artar. Ben tüm esnaf arkadaþlarýmýzý destek olmaya çaðýrýyorum MADENCÝ BARETÝ ÝLE ÇIKACAKLAR Her iki takým oyuncularýnýn sahaya madenci bareti ve pankart ile çýkacaklarýný belirten Caner, Günün anlam ve önemini belirtmek için çeþitli organizasyon hazýrlýklarýmýz da sürüyor. Mesela iki takým oyuncularý sahaya madenci bareti ile çýkacak. Ayrýca madenci kardeþimiz elinde iki takým bayraðý ile futbolcularýn önünde sahaya çýkacak. Bu konuda gelen makul fikirleri de dikkate alacaðýz. Soma nýn acýsýný bir az olsun hafifletmek için elimizden

18 18 CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 Seni HÝÇ unutmayacaðýz Ç orum Beþiktaþlýlar Derneði Baþkaný Kadir Yüksel, Süleyman Seba nýn vefatýndan duyduðu üzüntüyü dile getirdi ve Seni hiç unutmayacaðý, evimizin ve derneðimizin bir köþesinde hep olacaksýn dedi. Kadir Yüksel dün yayýnladýðý mesajda þu görüþlere yer verdi, Efsane Baþkanýmýz Süleyman Seba bizim için büyük bir kayýp ama ölümünden sonrada hep baþarýlarý ile anacaðýmýz ve Camiada hep anýlacak bir baþkan olacak hafýzalarýmýzda kalacak ve yeni nesillere anlatacaðýmz önemli kazanýmlar var olmuþtur. Bizler Çorum Beþiktaþlýlar Derneði olarak yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adýna Kulübümüze maddi ve manevi anlamda kattýðý deðerler adýna konuþmak yerine aþaðýda sýraladýðýmýz ve onu Efsane yapan deðerlerle anmak istedik. Hiç Kuþkusuz taraflý tarafsýz spor camiasý dýþýndan ve içinden her kesimin takdiri toplamýþtýr. Baþkan Seba insani deðer, Liderlik ve örnek baþkan olarak yeni nesillere aktarýlacaktýr. 1957' yýlýnda Beþiktaþ'a üye oldu. Altý sene sonra 1963'de ilk kez yönetim kurulunda yer aldý. Bundan sonra çeþitli dönemlerde aralýklarla kulüpte yöneticilik yaptý yýlýnda çok zor bir dönemde Mehmet Üstünkaya'dan yönetimi devraldýðý baþkanlýk görevini 2000 yýlýna kadar devam ettirdi. 16 yýl süren Baþkanlýðý boyunca 8 kongrede rakiplerine sürekli üstünlük saðladý. Süleyman Seba baþkanlýðý döneminde kazanýlan kupalar þu þekildedir: 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupasý, 4 Cumhurbaþkanlýðý Kupasý, 2 Baþbakanlýk Kupasý, 6 TSYD Kupasý Sportif baþarýlar dýþýnda 1980'lerin baþýnda Beþiktaþ kulübümüze maddi yönden son derece sýkýntýlý olduðu günlerde kulübü maddi açýdan zengin bir kulüp haline getirmiþtir. Merhum Baþkan Seba döneminde Akaretler'de ki BJK Plaza, Fulya Stadý ve Kamp Tesisleri Yeþilköy, Pendik ve Çilekli tesisleri, BJK Koleji yapýlýrken, BJK Ýnönü Stadý da, 1998'de 49 yýllýðýna Beþiktaþ'a devredildi. Beþiktaþ'a büyük hizmetlerde bulunan Seba, sezonunda futbol takýmýnýn gösterdiði kötü performans sonucu tribün ve muhalefetin tepkisini çekmesi üzerine 2000 yýlý Mart ayýndaki kongrede aday olmamýþtýr. Taraftarýn bu tepkiside tarihe geçecek ve kulübe böylesi deðer katan bir baþkanýn aldýðý tepkide her fýrsatta anýlacaktýr.bu kongrede kongre üyeleri oybirliði ile Hakký Yeten'den sonra Beþiktaþ'ýn ikinci onursal baþkaný olarak Süleymen Seba'yý seçmiþtir. Baþkanlýðý býraktýðý 2000 yýlýnda anýsýna Akaretler ile Maçka semtleri arasýnda uzanan Spor Caddesinin adý Süleyman Seba Caddesi olarak deðiþtirildi. Süleyman Seba 13 Aðustos 2014 tarihinde yaþamýný yitirdi. Seni unutmayavaðýz evimizin bir köþesinde ve derneðizin bir köþesinde hep sen olacaksýn dedi. Süleyman Seba yý Türkiye uðurladý fsane Baþkan ESüleyman Seba son yolculuðuna uðurlandý. Stattaki tören öncesi ev ve kulüp binasýnda helallik alýndý. Ardýndan Vodafone Arena'da tören düzenlendi. Arena'da yapýlan törenin Dolmabahçe Camii'nde cenaze namazý kýlýndý ve Seba'nýn naaþý Feriköy Mezarlýðý'na defnedildi. Seba'nýn yeðenlerinden Ýlhan Giriþken, Seba'nýn Babasý Ali Rýza Bey, annesi Nazlý Haným'dan kalan küçük bir Kuran-ý Kerim ile kulübün küçük ebatta poþete sarýlmýþ flamasý ve Seba'nýn takma diþlerini Süleyman Seba'nýn vasiyeti üzerine defnedilirken koynuna koydu. Seba'nýn küçük Kuraný Kerim'i yolculuða çýkmadan önce üç kere öpüp çantasýna koyduðu ve hiç yanýndan ayýrmadýðý öðrenildi. Feriköy Mezarlýðý'ndaki defin öncesi ve sonrasýnda Galatasaray Kulübü eski baþkanlarýndan Selahattin Beyazýt, Beþiktaþ Yöneticisi Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Güvenç Kurtar, BJK TV yöneticisi Tuðrul Yenidoðan, Beþiktaþ Kulübü eski teknik direktörlerinden Ziya Doðan, Gaziantepspor Kulübü Eski Baþkaný Celal Doðan, Beþiktaþlý Yönetici Ahmet Kavalcý, Beþiktaþ Sportif Direktörü Önder Özen Seba için acýlarýný dile getirip, Seba için Allah'tan rahmet dilediler. Seba'nýn naaþý eskiden statta eski açýk tribünü olarak belirtilen yere doðru götürüldü. Konuþma için hazýrlanan kürsünün yanýnda Seba'nýn naaþý yer aldý. Stada Beþiktaþ, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarý hep birlikte girdi. Burada Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman bir konuþma yaptý. Beþiktaþ Kulübü Onursal Baþkaný Süleyman Seba yý son yolculuðuna uðurlamak isteyen binlerce taraftar sabah Beþiktaþ taki Kartal Heykeli önünde toplandý. Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarýnýn da formalarýyla katýldýðý görüldü. Bazý ailelerin çocuklarýný da yanlarýnda getirdiði meydandan yürüyüþ saat da baþladý. Boyunlarýnda Süleyman Seba atkýlarý ve tiþörtleri bulunan taraftarlar Dolmabahçe Caddesi nden Ýnönü Stadyumu na doðru yürüdü. Taraftarlar yol boyunca marþ söyleyip slogan attý. Yoldan geçen sürücüler de gerek el sallayarak gerekse klakson çalarak taraftarlara destek verdi. Yarým saat süren yürüyüþün ardýndan Vodafone Arena ya giren taraftarlar inþaat halindeki tribünlere çýkýp yerini aldý. Slogan ve marþlara burada devam eden grup cenaze arabasýnýn stadyuma girmesiyle bir süre tekbir getirdi. Stadyumun izin verilen tribünleri tören nedeniyle doldu taþtý birçok taraftar da stadyum dýþýnda kaldý.

19 ELEMANLAR ARANIYOR Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR, OVERLOKCULAR, ARA ve SON ÜTÜCÜLER, KALÝTE KONTROLCULAR ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Not: Usta makinacýya ve 1100 TL arasý ücret SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mas Grup Tekstil Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: (Ç.HAK:2328) ÇORUM Tel: DEVREN SATILIK PERDE MAÐAZASI (Ç.HAK:2414) Yeniyol Mah. Eskisaray Sokak No: 3/D (Taç Perde nin olduðu yer) Obeziteyle mücadelede saðlýklý tabak -Türkiye Halk Saðlýk Kurumu Baþkaný Seçil Özkan, obezite ile mücadele çalýþmalarý kapsamýnda, ev hanýmlarýna yönelik Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan Saðlýklý Tabak' önerisinin tanýtýmý yapýldý. Ev hanýmlarýna yönelik baþlatýlan Saðlýklý Tabak' uygulamasýný açýklayan Türkiye Halk Saðlýk Kurumu Baþkaný Seçil Özkan, Saðlýðýmýzý korumak için saðlýklý olmak için 4 ana grup beslenme grubumuz var. Bunlarla yeterli ve dengeli beslenmeyi saðlamamýz gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu, ekmek, tahýl grubu bunlardan önerilen miktarda porsiyonda almamýz gerekiyor. Saðlýklý ve dengeli beslenme ve hafta 3 gün yarým saat fiziksel aktivite ile obeziteden korunmak için uðraþmamýz gerekiyor diye konuþtu. Kadýnlarýn ev gezmelerinde, günlerinde nasýl beslenilmesi gerektiðini de anlatan Özkan, Biz günlerde güzel tabaklar hazýrlýyoruz tabi ama saðlýðýmýzý kötü etkiliyor. Önermediðimiz tabaklar var. Onun yerine sebze ve meyve aðýrlýklý ya da kýsýr yiyoruz. Fazla miktar da olmamakla birlikte takdirde bulgurun saðlýklý bir besin olduðunu biliyoruz, bol sebzeli günlerde yemek için önerebileceðimiz bir tabak dedi. Saðlýklý tabakta' olmasý gerekenleri sýralayan Özkan, þunlarý dedi: Ýçecek olarak gazlý içecekler yerine ayran gibi içecekleri, tabak olarak da saðlýklý tabaklarý tercih ediyoruz. Çayý çok önermiyoruz ama seviyorsak da açýk ve limonlu bir çay ve de þekersiz, tuzu ve þekeri hayatýmýzdan çýkarmayý öneriyoruz. Tabakta marul, maydanoz gibi salata ürünleri var. Çilek var, domates, salatalýk, kýsýrýmýz var ve yaprak sarmasý var. Kuruyemiþ olarak da ceviz ve fýndýk öneriyoruz. Yaklaþýk 4 tane ama fazla deðil, miktarda önemli saðlýklý diye çok fazla da yememiz gerekiyor. Özkan þöyle devam etti: Evimizde bu alýþkanlýklarý kazanmak saðlýklý davranýþý biz kadýnlar gösterirsek çocuklarýmýz da ailemizde daha fazla gösterecektir. Çocuklarýmýzý çocukluðundan itibaren bu tür davranýþ deðiþikliðine geçirmeye çalýþmak için gerçekten çaba göstermemiz gerekiyor. Kitle endeksimize de takip etmemiz gerekiyor. Saðlýklý mýyýz? Baþka bir þey yapmalý mýyýz? Bunlarýn dýþýnda ekstra bir diyet yapmalý mýyýz? Ona da bakmamýz gerekiyor. Vücut kitle endeksimiz için de bir çarkýmýz var. Toplum saðlýðý merkezlerinde diyetisyen danýþmanlýk hizmetleri sunuyoruz. Ev hanýmlarýna eðitimler düzenleyerek Saðlýklý tabak'ý duyuracaklarýný kaydeden Özkan, kek ve böreklerin yerini sebze ve meyvelerin alacaðýný söyledi.(ýha) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Alperen UYAR Haþim oðlu 2004 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2413) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet LÝMAN Ahmet oðlu 1934 Çorum Konaklý Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2412) YÝTÝK tarihinde Çorum Vergi nden almýþ olduðum arasý A seri numaralý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih BALCI Yusuf oðlu Hollanda Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:2410) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Yakýnda hizmete girecek olan Erka Ofis Kýrtasiye de çalýþmak üzere en az lise mezunu tercihen kýrtasiye tecrübesi olan Bay ve Bayan Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz. Müracaat Adresi: Erka Kaðýt Kýrtasiye Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:138 Ankara Yolu-Çorum Ýl Özel (Ç.HAK:2358) (Ç.HAK:2375) (Ç.HAK:2319) Ýdaresi Karþýsý Tel: MERKEZÝ YERDE KÝRALIK ÝÞYERÝ BÝNASI (ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI) 30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE 131 M2 TABANDA 4 KATLI BÝNANIN TAMAMI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK ALMAK ÝÇÝN( ) TELEFONA MÜRACATLARI. ELEMAN ARANIYOR Kýrtasiye sektöründe deneyimli bilgisayar kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. SIRIMSI ÇANTA-KIRTASÝYE (Ç.HAK:2395) (Ç.HAK:2394) (Ç.HAK:2385) Alaybey Sokak No: ELEMAN ARANIYOR Elektrikli battaniye imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2396) Mür. Tel: Küçük Sanayi Sitesi 89. Sokak No: 5 ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere doðalgaz ve su tesisatý ustalarý alýnacaktýr. Öz Yýldýz Isý Mühendislik Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22 ÇORUM Tel: Bayan Eleman Aranýyor Dershanemiz bünyesinde halkla iliþkiler departmanýnda görevlendirilmek üzere bayan personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Caddesi Tekel Sokak No: 5 Çorum Tel : DEVREN SATILIK BAYAN GÝYÝM MAÐAZASI Gazi Caddesine yakýn halen faal durumda bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2409) ELEMAN ARANIYOR Nakliyat ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere ehliyeti olan bay eleman alýnacaktýr. Müracaat: Küçük Sanayi Sitesi 25. Cadde No: 97 Tel: ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: BAY - BAYAN ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere seyahat engeli olmayan baybayan elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2370) Mür. Tel: KAYNAKÇI ALINACAKTIR ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE DENEYÝMLÝ KAYNAKÇI ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR TAÇMAK MAKÝNA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. (Ç.HAK:2404) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim (Ç.HAK:2400) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8.CAD.NO:7 ÇORUM Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Çalýþma Arkadaþlarý Alýnacaktýr Kan baðýþ merkezimize doktor personel çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2311) (Ç.HAK:2338) CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda pompacý olarak çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevreyolu Bulvarý No: 207 Ýskilip Kavþaðý Yaný Tel: (Ç.HAK:2406) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1983) (Ç.HAK:2391) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM Tel: Satýlýk Orta Ilýca da Bað 1080 m2 bað yol kenarý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün deneyimli sekreter aranýyor. Mür. Tel: (Ç.HAK:2407) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

20 Nazmi Avluca sahasý tribününe düzenleme azmi Avluca Sahasýndaki Ntribün etrafýna düzenleme yapýlýyor. Çorum Belediyespor un çalýþmalarý sýrasýnda baþkan Zeki Gül ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer tribün önündeki alanýn ve çevresinin düzenlenmesi için görüþme yapmýþtý. 23 Aðustos ta yapýlacak olan Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþlerine bu alanýn düzenlenmesi çalýþmalarý Belediye ekipleri tarafýndan yürütülüyor. Yoldan tribüne kadar olan bölüm ile tel örgülerle tribün arasýndaki alan karo taþý döþenerek kaplanacak. Gerek Güreþleri gerekse sahada futbol maçlarý oynandýðýnda gelen taraftarlar tozdan ve çamurdan kurtularak tribüne ulaþma imkaný bulacaklar. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Nazmi Avluca sahasýndaki tribün düzenlenmesinden dolayý Çorum Belediyesi ne teþekkür etti. Belediyespor son etap için toplanýyor Kýrmýzý Siyahlýlar bugün saat de orum Belediyespor yeni sezon Çhazýrlýklarýnýn son etabý için bugün toplanýyor. 16 Temmuz da Çorum da baþladýðý yeni sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný 28 Temmuz da tamamlayan ve ardýndan 30 Temmuz da ikinci etap kampý için Nevþehir de toplanan kýrmýzý siyahlý takým 12 Aðustos salý gününe kadar burada çalýþmalarýný sürdürmüþtü. Kamp süresince beþ hazýrlýk maçý yapan kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcular üç günlük iznin ardýndan yeni sezon hazýrlýklarýnýn son etabý için bugün saat da Çorum da toplanacaklar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bugün saat de yapacaklarý antrenmanla son etap hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný söyledi. Ýncedal, Çorum da yapacaklarý son etap çalýþmalarýnda ilk bir haftanýn günde çift antrenmanla devam edeceðini ardýndan lig haftasýndan itibaren günde tek antrenmana geçeceklerini belirtti. 24 Aðustos pazar günü Tokatspor ile oynayacaklarý hazýrlýk maçýnýn dýþýnda bir hazýrlýk maçý daha yapmak istediklerini belirten Ýncedal, bu maçýn Aðustos gibi olmasýný istediklerini bunla ilgili çalýþmayý bugünden itibaren yapa- CUMARTESÝ 16 AÐUSTOS 2014 ÝBD nin Bulgaristan çýkartmasý Bulgaristan da dün baþlayan ve perþembe günü sona erecek iki ayrý turnuvada Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor dan antrenör Barýþ Boyar ile sporcular Yaren Dölcü, Kubilay Sadi, Murathan Eken, Mesut Sezer ve Edanur Köybaþý milli takýmda görev yapýyor. Federasyon bir antrenör ve iki sporcunun masrafýný üstlenirken kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere diðer sporculara katkýda bulunarak sporun ve sporcunun dostu olduðunu bir kez daha gösterdi. smancýk Ýsmail OBurak Derinderespor Badminton takýmý beþ sporcu ve bir antrenörle Bulgaristan da yapýlacak olan iki turnuvada milli takýmda görev yapýyorlar. Osmancýk ÝBD ve Badminton Milli takým antrenörü Barýþ Boyar ile birlikte sporcular Yaren Dölcü, Kubilay Sadi, Murathan Eken, Mesut Sezer ve Edanur Köybaþý ilk olarak dün baþlayan ve pazar günü sona erecek olan Bulgaristan ýn Pazarcýk Sungurluspor da faaliyet patlamasý ilinhde yapýlacak olan gençler turnuvasýnda milli takým adýna mücadele edecekler. Bu turnuvanýn ardýndan ise Atabey e Erzurum kancasý orum Belediyespor un Çkiralýk olarak kadrosuna katmak istediði Gençlerbirliði nin milli futbolcusu Atabey Çiçek için Erzurum Büyükþehir Belediyespor un da devreye girdiði öðrenildi. Geçtiðimiz hafta baþkan Zeki Gül ile iþadamý Uður Barlýk ýn Ankara da Gençlerbirliði baþkaný Ýlhan Cavcav ile görüþmesinin ardýndan futbolcularla temasa geçen kýrmýzý siyahlý kulüp futbolcularý ikna etmek için görüþmelerini sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn bu giriþimi Erzurum Büyükþehir Belediyespor un da iþtahýný kabarttý. Mavi beyazlý takýmýn Atabey Çiçek e yaklaþýk 200 bin lira önerdiði ve genç futbolcuyu kadrosuna katmaya çok istekli olduðu öðrenildi. Bu görüþmelerin hafta sonunda Atabey Çiçek Erzurum un da gündemine girdi tarihleri arasýnda Bulgaristan ýn baþkenti Sofya da baþlayacak olan ve Eurosa Badminton Turnuvasýnda mücadele edecek olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor sporcularý Olimpiyatlara puan veren bu önemli müsabakalarda mücadele edecekler. Federasyon tarafýndan bu turnuvada bir antrenör ve iki sporcunun masraflarý karþýlanýrken kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere, diðer üç sporcununda tecrübe kazanmasý ve milli takýmda mücadele etmesi amacýyla masraflarýnýn büyük bir kýsmýný karþýlayarak sporun ve sporcunun yanýnda olduðunu bir kez daha gösterdi. Sungurluspor Baþkaný Mustafa Özdemir yeni sezonda futbol, voleybol, güreþ, tekvando, satranç, boks, atletizm ve kick boks branþlarýnda toplam 450 sporcu ve on antrenörle çalýþma yapacaklarýný söyledi. Özdemir, yeni sezonda faaliyet patlamasý yapacaklarýný bunda da en büyük etkenin Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner in kendilerine verdiði destek olduðunu söyledi. ungurluspor Kulübü sezonunu Saçýyor. Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir, kurulacak takýmlar ve kurulmuþ hazýr olan takýmlar hakkýnda bilgi verdi. U-13, U 15 ve 2. Amatör Kümede oynayacak büyüklerden ve gençlerden oluþacak büyükler futbol takýmý olmak üzere bu yýl üç futbol takýmý kuracaklarýný söyleyen Sungurluspor Baþkaný Fatih Özdemir, U-14 Futbol takýmýmýz bu sene U-15 Futbol Takýmý olarak ve takviye yapýlarak devam ediyor. Bu takýmlarýmýzda oynamak isteyen gençleri kulübümüze davet ediyoruz dedi. Voleybol da iki takým oluþturacaklarýný birinci takým gençlerimizden oluþacak ve büyük takýmýn alt yapýsýný oluþturacak diyen baþkan Özdemir, Burada yetiþtirdiðimiz gençleri yine büyüklerden oluþacak takýma ekleyerek, Bölgesel Ligde mücadele etmeleri saðlanacaktýr. Özdemir güreþ branþýnda ise Þuanda yýldýzlarda ve gençlerden oluþan bir takýmýmýz var. Çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýkinci takýmýmýz büyüklerden oluþacak. Hem minder hem de yaðlý güreþlere hazýrlanacaklar dedi. Sungurluspor Tekvando takýmý yýldýzlardan ve gençlerden oluþmaktadýr diyen Özdemir, takýmýn çalýþmalara devam ettiðini söyledi. Geçen dönem satranç takýmýmýz için müracaatlarýmýzý yaptýk diyen Özdemir, Antrenörümüz hazýr ve anlaþma imzaladýk. Bu sezon mutlaka takýmýmýzý kuruyoruz dedi. Özdemir, Geçen sezon ferdi olarak desteklediðimiz gençlerimizden oluþan bir takým kuruyoruz. Kuracaðýmýz takým Sungurluspor adýna yarýþmalara katýlacaktýr dedi. Geçen dönem antrenör olmadýðý için bu iki branþta ferdi olarak çalýþmalar olduðunu söyleyen Baþkan Özdemir, Boks antrenörü hocamýz bu dönem gençleri çalýþtýrmaya baþlayacak ve takýmýmýzý kuracaðýz diye konuþtu. Herkese baþarýlý bir sezon geçireceklerinin sözünü veren Baþkan Özdemir, sezonuna 450 sporcu ve 10 antrenörle baþlayacaðýz diyerek, Þunu herkesin bilmesini istiyorum. Bütün bu çalýþmalarýmýzý Sungurlu Belediyesi sayesinde yapýyoruz. Belediye Baþkanýmýz her zaman olduðu gibi desteklerini esirgemiyor. Bu nedenle Belediye Baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner e, Belediye Baþkan yardýmcýlarýna, Belediye Meclis Üyelerine, Ýl Genel Meclis Üyelerine ve bizi her zaman destekleyen Sungurlu halkýna çok teþekkür ediyorum dedi. Osmancýk Ýsmail Burak Derirderespor Badminton takýmý dün yapýlan müsabakalarda Yaþar Kabakçý nýn büyük þanssýzlýðý alen Tokatspor formasý giyen Yaþar Kabak- burnu kýrýldý. Tecrübeli futbolcu takýmý Hçý nýn ile Nevþehir de devam eden yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda önceki akþam Düzyurtspor ile oynanan hazýrlýk maçýnda burnu kýrýldý. Düzyurtspor ataðýnda top ile rakibin arasýna giren Yaþar arkadan rakibinin kendini itmesiyle kendi kalecisiyle çarpýþtý. Çarpýþma sýrasýnda kalecinin kafasý burnuna gelen Yaþar Kabakçý nýn burnunu kýrýldýðý tesbit edildi. Yapýlan ilk müdahelenin ardýndan hastanede muayene edilen Yaþar Kabakçý nýn burnunun kýrýk olduðu ve ameliyat olmasý gerektiði belirtildi. Yaþar, önümüzdeki günlerde Tokat ta burun ameliyatý olacak ve ardýndan dinlenmeye çekilecek. Yaþar Kabakçý ameliyat sonunda yaklaþýk bir ay sahalardar uzak kalacaðýný bir ay sonra takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðýný söyledi. Bilardo da bir ilk... Zafer Kupasý 16 Yaþ ve Altý Bilardo turnuvasý düzenlendi. Bilardo Ýl Temsilcisi Emrah Taç alt yapý oluþturmak için bu yýldan itibaren turnuvalarý alt yapýya yönelik olarak yapacaklarýný söyledi. orum da ilk kez alt yapýda Bilardo Turnu- düzenlenecek. Bilardo Ýl Temsilcisi Çvasý Emrah Taç, alt yapý oluþturmak için bundan sonra alt yapýda yaþ gruplarýna göre özel turnuvalar düzenleyeceklerini büyüklerde ise bir tek il birinciliði yapacaklarýný söyledi. Emrah Taç, Bilardo da Aðustos tarihleri arasýnda 16 Yaþ altý Pool 8 Top ve 3 Bant Zafer Kupasý müsabakalarý yapacaklarýný katýlmak isteyenlerin Mahmut Atalay Gençlik Merkezi içinde yer alan il temsilciliðine baþvurmalarý gerektiðini belirtti. Çorum da Bilardo da alt yapý oluþturmak için bundan sonraki süreçte alt yapýda deðiþik isimlerle turnuvalar ve il birincilikleri düzenleyeceklerini belirterek Bilardo sever gençleri bu müsabakalara katýlmaya davet etti.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı