Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN)"

Transkript

1 IP Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) GRI Versiyon 3.0

2 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP Çevre Performans Göstergeleri Unsur: Malzemeler Unsur: Biyoçeşitlilik T E M E L T E M E L EN1 EN2 Unsur: Enerji T E M E L EN3 Kullanılan malzemelerin ağırlık ya da hacim cinsinden ifadesi. Girdi olarak kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerin yüzdesi. Birincil enerji kaynağına göre doğrudan enerji tüketimi. T E M E L T E M E L EN11 Koruma alanlarının ve koruma alanlarında olmayıp yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanların içinde ya da sınırında sahip olunan, kiralanan, yönetilen arazilerin yeri ve büyüklüğü. EN12 Koruma alanlarındaki ve koruma alanlarında olmayıp yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanlardaki faaliyet, ürün ve hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki önemli etkilerinin tanımlanması. T E M E L EN4 Birincil enerji kaynağına göre dolaylı enerji tüketimi. İ l av e EN13 Korunan ya da iyileştirilen doğal yaşam alanları. İ l av e EN5 Kaynakların korunması ve verimliliği artırma çalışmaları sayesinde sağlanan enerji tasarrufu. İ l av e EN14 Biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerin yönetilmesiyle ilgili stratejiler, devam eden faaliyetler ve geleceğe yönelik planlar. İ l av e İ l av e EN6 EN7 Unsur: Su T E M E L İ l av e İ l av e EN8 EN9 Enerji verimliliği sağlayan veya yenilenebilir enerji kullanan ürün ve hizmetler sağlama girişimleri ve bu girişimlerin sonucunda enerji gereksinimlerindeki azalmalar. Dolaylı enerji tüketimini azaltma girişimleri ve elde edilen azalmalar. Kaynağına göre toplam su çekimi. Su çekiminden önemli ölçüde etkilenen su kaynakları. EN10 Geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi. İ l av e EN15 Soy tükenmesi riski düzeyine göre, operasyonlardan etkilenen bölgelerdeki doğal yaşam alanlarında, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi ne giren canlı türlerinin ve ulusal koruma listesindeki canlı türlerinin sayısı. Unsur: Emisyonlar, Sıvı ve Katı Atıklar T E M E L İ l av e T E M E L EN16 Ağırlığa göre toplam doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonları. EN17 Ağırlığa göre, ilgili diğer dolaylı sera gazı emisyonları. EN18 Sera gazı emisyonlarını azaltma girişimleri ve elde edilen azalmalar. EN19 Ağırlığa göre, ozon tüketen maddelerin emisyonları. T E M E L EN20 Türüne ve ağırlığına göre, NO x, SO x ve diğer önemli hava emisyonları. Versiyon 3.0 1

3 IP Gösterge Protokolleri Seti: EN T E M E L T E M E L EN21 Kalitesine ve varış noktasına göre toplam su deşarjı. EN22 Türüne ve bertaraf yöntemine göre, toplam atık ağırlığı. T E M E L İ l av e EN23 Önemli sızıntıların toplam sayısı ve hacmi. EN24 Basel Sözleşmesi Ek I, II, III ve VIII koşulları kapsamında tehlikeli kabul edilen atıklardan taşınan, ithal edilen, ihraç edilen ya da işlem görenlerin ağırlığı ve uluslararası sevkiyatı yapılan taşınan atıkların yüzdelik payı. İ l av e EN25 Raporlama yapan kurumun su deşarjından ve kaçaklarından önemli ölçüde etkilenen su kütlelerinin ve bunlarla bağlantılı doğal yaşam alanlarının adı, büyüklüğü, korunma durumu ve biyoçeşitlilik değeri. Unsur: Ürün ve Hizmetler T E M E L T E M E L EN26 Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik girişimler ve bu etki azalımının boyutları. EN27 Satılmış ürünlerin ve bunların ambalaj malzemelerinin kategorilere göre geri toplanma yüzdesi. Unsur: Uyum T E M E L EN28 Çevresel yasa ve yönetmeliklere uyulmaması halinde uygulanan önemli para cezalarının maddi değeri ve parasal olmayan yaptırımların toplam sayısı. Unsur: Ulaştırma İ l av e EN29 Ürünlerin ve kurumun operasyonlarında kullanılan diğer mal ve malzemelerin taşınmasından ve kurum çalışanlarının ulaşımından kaynaklanan önemli çevresel etkiler. Unsur: Genel İ l av e EN30 Türüne göre, toplam çevre koruma harcamaları ve yatırımları GRI

4 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP Gerekçe Çevre Gösterge Protokolleri setindeki Unsurlar, bir kurumun çevreyle ilişkili girdilerini, çıktılarını ve etki biçimlerini yansıtacak şekilde yapılandırılmıştır. Enerji, su ve malzemeler, çoğu kurum tarafından kullanılan üç standart girdi türüdür. Bu girdiler, çevresel açıdan önemli olan ve Emisyonlar, Sıvı ve Katı Atıklar başlığı altında ele alınan çıktıları oluşturur. Biyoçeşitlilik de, doğal bir kaynak olarak görülebildiği ölçüde, girdi kavramlarıyla ilişkilidir. Fakat biyoçeşitlilik aynı zamanda kirleticiler gibi çıktılardan da doğrudan etkilenir. Bu Gösterge Protokollerinde yer alan Ulaştırma ile Ürün ve Hizmetler Unsurları, bir kurumun çevre üzerindeki etkilerini daha da artırabileceği alanları simgeler, ama bu etkiler genellikle kurumun müşterileri ya da lojistik hizmetleri tedarikçileri gibi taraflar aracılığıyla yaratılır. Uyum ve Genel başlıklı Unsurlar, kurumun çevresel performansını yönetmek üzere aldığı belirli önlemleri kapsar. Enerji, Su, Emisyonlar ve Biyoçeşitlilik başlıklı Unsurların her biri, birbirleriyle ilişkileri aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan çeşitli Göstergeleri içerir: Enerji Unsuru Enerji Göstergeleri, hem doğrudan hem de dolaylı enerjiyi içeren kurumsal enerji tüketiminin en önemli beş alanını kapsar. Doğrudan enerji kullanımı, kurumun kendisi, ürünleri ve hizmetleri tarafından tüketilen enerjidir. Öte yandan, dolaylı enerji tüketimi kuruma hizmet verenlerin tükettiği enerjidir. Enerji Göstergelerinde beş farklı enerji kullanım alanı şöyle açıklanmıştır: EN3 te, raporlama yapan kurumun, tesis içinde üretilen enerji (örneğin gaz yakımından kaynaklanan enerji) de dâhil olmak üzere, doğrudan enerji tüketimi sunulur. EN4, elektrik gibi dışarıdan satın alınan enerjiyi üretmek için gerekli enerji tüketimi hakkında bilgi verir. EN5, kaynakların korunması ve verimliliği artırma çalışmaları sayesinde sağlanan enerji tasarrufunu ele alır. EN6, enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi konusuna yöneliktir. Son olarak da EN7, raporlama yapan kurumun faaliyetlerinin dolaylı enerji tüketimini içerir. Enerji tüketiminin ölçümü, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliğiyle bağlantılıdır. Enerji elde etmek için fosil yakıtların kullanılması, bir sera gazı olan karbondioksit emisyonuna yol açar. Kyoto Protokolü nde belirtilen hedeflere ulaşmak ve ciddi bir iklim değişikliği tehlikesini azaltmak için, enerji talebinin azaltılması gerekmektedir. Bu da enerjinin daha verimli kullanılması (EN5 ve EN6 kapsamında ölçülür) ve fosil yakıt enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesiyle (EN3 ve EN4 kapsamında ölçülür) gerçekleşebilir. Enerjinin doğrudan tüketimini azaltmanın yanı sıra, enerjiyi verimli kullanan ürün ve hizmetler tasarlanması (EN6) ve dolaylı enerji tüketiminin azaltılması da (EN7) (örneğin enerjiyoğunluğu düşük hammaddelerin seçimi ya da seyahat gibi hizmetlerin kullanımı) önemli stratejilerdir. Emisyon Unsuru Emisyonlar, sıvı ve katı atıklar unsuru, kirletici olduğu düşünülen maddelerin çevreye düzenli salımını ölçen Göstergelerdir. Bu Göstergeler, genellikle düzenleyici çerçeve standartlarınca (EN20-EN23, EN24) tanınmış farklı kirletici türlerini (örneğin hava emisyonları, sıvı atıklar, katı atıklar) içerirler. Ayrıca, uluslararası anlaşmaların konusu olan iki tür emisyon için de Göstergeler vardır: sera gazları (EN16 ve EN17) ve ozon tüketen maddeler (EN19). EN16 nın hesaplanmasında, EN3 ve EN4 kapsamında rapor edilen veriler kullanılabilir. EN18, sağlanan emisyon azaltımlarını ve emisyonları azaltma girişimlerini ele alır. Tanımlar Doğrudan enerji Raporlama yapan kurumun operasyonel sınırlarından içeri giren enerji türüdür. Kurum tarafından kendi sınırları içinde tüketilen ya da başka bir kullanıcıya ihraç edilen enerji bu kapsama girer. Doğrudan enerji, birincil (örneğin ısınma için doğalgaz) ya da ara (örneğin aydınlatma için elektrik) enerji şeklinde ortaya çıkabilir. Bu enerji türü satın alınabilir, kaynağından çıkarılabilir (örneğin kömür, doğalgaz, petrol), kaynağından elde edilebilir (örneğin biyokütle enerjisi), biriktirilerek kullanılabilir (örneğin güneş, rüzgâr ) ya da raporlama yapan kurumun sınırları içerisine başka şekillerde getirilebilir. Versiyon 3.0 3

5 IP Gösterge Protokolleri Seti: EN Sera gazı (Greenhouse gases GHG) emisyonları Altı temel sera gazı emisyonu şunlardır: Karbondioksit (CO 2 ); Metan (CH 4 ); Yenilenebilir enerji Yenilenebilir enerji, sürekli kendini yenileyen doğal süreçlerden elde edilir. Güneş, rüzgâr, okyanus, hidrolik, biyokütle, jeotermal kaynaklar, biyoyakıtlar ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış hidrojenden elde edilen elektrik ve ısıyı içerir. Diazot monoksit (N 2 O); Hidroflorokarbonlar (HFC ler çeşitli bileşiklerden oluşan bir grup); Perflorokarbonlar (PFC ler çeşitli bileşiklerden oluşan bir grup); Sülfür heksaflorid (SF 6 ). Dolaylı enerji Raporlama yapan kurumun sınırlarının dışında üretilip, kurumun ikincil enerji gereksinimlerini (örneğin elektrik ya da ısıtma-soğutma) karşılamak için tüketilen enerjidir. Bu enerji türünün en yaygın örneği, raporlama yapan kurumun sınırları içinde kullanılacak elektriği üretmek üzere, kurumun sınırları dışında tüketilen yakıttır. İkincil enerji Birincil enerjiyi başka enerji biçimlerine dönüştürerek üretilen enerji türüdür. Kurumların çoğunda tek önemli ikincil enerji biçimi elektriktir. Az sayıda kurumdaysa, bölgesel bir ısıtma ya da su soğutma tesisinden elde edilen buhar veya su, sentetik yakıt, biyoyakıt vb. işlenmiş (rafine) yakıtlar gibi başka ikincil enerji ürünleri de önem taşıyabilir. Birincil kaynak Raporlama yapan kurumun enerji talebini karşılamak için tüketilen enerjinin ilk biçimidir. Bu enerji ya nihai enerji hizmetleri (örneğin mekân ısıtma, taşıma) sağlamak ya da elektrik ve ısı gibi ikincil enerji biçimlerini üretmek için kullanılır. Birincil enerji örnekleri arasında kömür, doğalgaz, petrol ve nükleer enerji gibi yenilenemez kaynaklar yer alır. Ayrıca biyokütle, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve hidrolik enerji gibi yenilenebilir kaynaklar da bu gruba girer. Birincil enerji, tesis içinde (örneğin raporlama yapan kurumun binalarını ısıtmakta kullanılan doğalgaz) ya da dışında (örneğin raporlama yapan kurumun tesislerine elektrik sağlayan enerji santrallerinin kullandığı doğalgaz) tüketilebilir GRI

6 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP EN1 Kullanılan malzemelerin ağırlık ya da hacim cinsinden ifadesi Bu Gösterge, raporlama yapan kurumun küresel kaynakların korunmasına katkılarını ve bir yandan malzeme yoğunluğunu azaltırken, diğer yandan da ekonominin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını tanımlar. Bunlar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Konseyi ve çeşitli ulusal sürdürülebilirlik stratejilerinin açıkça ifade edilmiş hedefleridir. Kurum yöneticileri ve kurumun mali durumuyla ilgilenenler açısından, malzeme tüketimi toplam işletme maliyetleriyle doğrudan bağlantılıdır. Ürünlere ya da ürün kategorilerine göre bu tüketimi kurum içinde takip etmek, malzeme verimliliğini ve malzeme akış maliyetlerini izlemeyi de kolaylaştırır. 2.1 Dış tedarikçilerden satın alınan ve iç kaynaklardan elde edilen (yapılan üretimin iç gereksinimlerde kullanılması ve kaynak çıkarma faaliyetleri) malzemeler de dâhil olmak üzere, kullanılan toplam malzemeyi belirleyin. Bu malzemeler şunları içerebilir: Doğrudan malzemeler Nihai üründe var olan malzemeler. Yenilenemez malzemeler Mineraller, madenler, petrol, gaz, kömür gibi kısa sürede yenilenemeyen kaynaklar. Olası bilgi kaynakları; faturalama ve muhasebe sistemlerini ve satın alma ya da tedarik yönetimi birimini içerir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Malzeme Akışı ve Kaynak Verimliliği Konseyi Tavsiyeleri, (OECD, Recommendation of the Council on Material Flows and Resource Productivity) Hammaddeler (yani maden cevheri, mineraller, odun gibi, ürün ya da hizmete dönüştürülmek üzere kullanılan doğal kaynaklar); Yan süreç malzemeleri (yani imalat makinelerinde kullanılan yağlar gibi, üretim sürecinde gerekli olan ama nihai ürünün bir parçası olmayan malzemeler); Hammadde olmayıp nihai ürünün bir parçası olan her türlü malzeme ve bileşen de dâhil olmak üzere, yarı-işlenmiş ürünler ya da parçalar; Ambalaj malzemeleri. 2.2 Kullanılan yenilenemez ve doğrudan malzemeleri belirleyin. Bütün ölçümleri tahmini ağırlık ya da hacme dönüştürün; dönüştürme işlemini kuru madde/ağırlık şeklinde yapmak yerine, olduğu gibi hesaplama yapın. 2.3 Aşağıdakilerin toplam ağırlığını ya da hacmini raporlayın: Kullanılan yenilenemez malzemeler; Kullanılan doğrudan malzemeler. Versiyon 3.0 5

7 IP Gösterge Protokolleri Seti: EN EN2 Girdi olarak kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerin yüzdesi Bu Gösterge, raporlama yapan kurumun geri dönüştürülmüş girdi malzemeleri kullanma yeterliliğini tanımlamayı hedefler. Bu malzemelerin kullanılması, işlenmemiş malzemelere yönelik talebi azaltmaya ve küresel kaynakların korunmasına katkıda bulunmaya yardımcı olur. Kurum yöneticileri ve kurumun mali durumuyla ilgilenenler açısından bakılınca, işlenmemiş malzemeler yerine geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması, toplam işletme maliyetlerini düşürmeye katkı sağlayabilir. 2.1 EN1 de raporlandığı şekliyle, kullanılan malzemelerin toplam ağırlığını ya da hacmini belirleyin. 2.2 Geri dönüştürülmüş girdi malzemelerinin toplam ağırlığını ya da hacmini belirleyin. Tahminde bulunmanız gerekirse, kullandığınız tahmin yöntemlerini belirtin. 2.3 Aşağıdaki formülden yararlanarak, kullanılan geri dönüştürülmüş girdi malzemelerinin yüzdesini açıklayın: Kullanılan toplam geri dönüştürülmüş girdi malzemeleri EN2= Kullanılan girdi malzemeleri x100 Geri dönüştürülmüş girdi malzemeleri Satın alınmış ya da iç veya dış kaynaklardan elde edilmiş işlenmemiş malzemelerin yerini alan ve raporlamayı yapan kurumun ürettiği yan ürünler ve ürün dışı çıktılar (non-product outputs - NPO) olmayan malzemelerdir. Olası bilgi kaynakları; faturalama ve muhasebe sistemlerini, satın alma ya da tedarik yönetimi birimini, iç üretim ve atık bertarafı kayıtlarını içerir. OECD Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Çalışma Grubu. (OECD Working Group on Waste Prevention and Recycling) GRI

8 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP EN3 Birincil enerji kaynağına göre doğrudan enerji tüketimi Raporlama yapan kurumun enerjiyi verimli kullanma becerisi, tükettiği enerji miktarı hesaplanarak ortaya çıkarılabilir. Enerji tüketimi işletme maliyetlerini doğrudan etkilediği gibi, enerji tedariki ve fiyatlarındaki dalgalanmalara da maruzdur. Kurumun çevresel ayak izi kısmen enerji kaynakları seçimine göre oluşur. Kullanılan bu kaynakların dengesindeki değişiklikler, kurumun çevresel etkilerini en aza indirme çabasını gösterebilir. Birincil enerji kaynaklarının tüketimine ilişkin bilgiler, kurumun Kyoto Protokolü gibi yeni oluşmakta olan çevresel düzenlemelerden ne şekilde etkilenebileceğine yönelik bir değerlendirme yapılmasını destekler. Fosil yakıtların tüketimi, en büyük sera gazı emisyonu kaynaklarından biridir ve tüketilen enerji de kurumun sera gazı emisyonlarıyla doğrudan bağlantılıdır. İklim değişikliğiyle ve enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi süreçlerinde yaratılan çevresel etkilerle mücadele etmek açısından, fosil yakıt enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir kaynakları kullanmak çok önemlidir. Yenilenebilir ve verimli enerji teknolojilerini desteklemek, raporlama yapan kurumun yenilenemez enerji kaynaklarına yönelik mevcut ve gelecek bağımlılığını ve hem fiyatlarda hem de tedarikteki olası değişkenliklere maruz kalma ihtimalini de azaltır. Bu Gösterge, raporlama yapan kurumun doğrudan birincil enerji kaynakları tüketimini ölçer. Gösterge, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) / Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) GHG Protokolü nün 1. Kapsamına karşılık gelir. EN4 Göstergesi, raporlama yapan kurumun elektrik, ısıtma ve soğutma gibi ikincil enerjileri elde etmesi için tüketilen birincil enerji kaynaklarını ölçer. 2.1 Satın alınan doğrudan enerji kaynakları Raporlama yapan kurumun kendi tüketimi için satın aldığı birincil enerji kaynaklarını belirleyin. Bu kaynaklar şunları içerir: Doğalgaz; Ham petrol damıtılarak elde edilen benzin, mazot, likit petrol gazı (LPG), sıkıştırılmış doğalgaz (CNG), likit doğalgaz (LNG), bütan, propan, etan vb. yakıtlar. Yenilenebilir doğrudan enerji kaynakları: Biyoyakıtlar; Etanol; Hidrojen. Not: WRI/WBCSD GHG Protokolü ne uygun raporlama yapılabilmesi için, biyokütle yenilenebilir doğrudan enerji kaynakları listesinde yer almamaktadır. WRI/WBCSD GHG Protokolü ne uyum için, biyokütle yakımından kaynaklanan doğrudan CO 2 emisyonları ayrıca rapor edilmelidir. 2.2 Üretilen doğrudan enerji kaynakları Raporlama yapan kurumun üretim, kaynaktan çıkarma, kaynaktan elde etme, biriktirme ya da başka enerji türlerinden dönüştürme yöntemleriyle elde ettiği birincil enerji miktarını jul ya da katları cinsinden belirleyin. Burada, madde 2.1 de sıralanan enerji kaynakları da yer alabilir. 2.3 Satılan doğrudan enerji kaynakları Raporlama sınırları dışında kalan ihraç edilmiş birincil enerji miktarını jul ya da katları cinsinden belirleyin. 2.4 Aşağıdaki denklemi kullanarak, toplam enerji tüketimini jul ya da gigajul (bir milyar jul ya da 10 9 jul) gibi katları cinsinden hesaplayın: Toplam doğrudan enerji tüketimi = satın alınan doğrudan birincil enerji + üretilen doğrudan birincil enerji satılan doğrudan birincil enerji Birincil kaynakların hacimlerini gigajule çevirmek için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz: Yenilenemez doğrudan enerji kaynakları: Kömür; Versiyon 3.0 7

9 IP Gösterge Protokolleri Seti: EN Kömür GJ Ham Petrol GJ Benzin GJ Doğalgaz GJ Elektrik GJ ton (metrik) 26,00 varil 6,22 galon 0,125 kalori 0,1055 kilovat-saat 0,0036 ton (küçük) 23,59 ton (metrik) 44,80 ton (metrik) 44, fit küp 1,1046 megavat-saat 3,6000 ton (büyük) 26,42 ton (küçük) 40,64 Mazot 1000 metreküp 39,01 gigavat-saat 3600,0 ton (büyük) 45,52 galon 0,138 Ton (metrik) 43,33 Akaryakıt Milyon İngiliz Isı Birimi (MMBtu) 1,055 galon 0,144 ton (metrik) 40, Yenilenebilir birincil kaynaklara göre, toplam doğrudan enerji tüketimini jul ya da katları cinsinden belirtin. 2.6 Yenilenemez birincil kaynaklara göre, toplam doğrudan enerji tüketimini jul ya da katları cinsinden belirtin. Yenilenebilir kaynaklar Ekolojik döngülerde kısa süre içinde yenilenebilen kaynaklar (kısa sürede yenilenemeyen mineraller, madenler, petrol, gaz, kömür gibi kaynakların aksine). Bilgiler faturalardan, ölçülmüş (ya da hesaplanmış) ısı ve yakıt muhasebe kayıtlarından, tahminlerden, varsayılan verilerden ve benzeri kaynaklardan elde edilebilir. Jul rakamları faturalardan ya da teslimat notlarından doğrudan alınabilir ya da dönüştürülebilir. İkincil enerji üretmek üzere kullanılan birincil kaynakların karışımına ilişkin bilgiler tedarikçilerden edinilebilir. Sera Gazı Protokolü Girişimi Kurumsal muhasebe ve raporlama standardı, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) (Yenilenmiş Basım, 2004). (The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative A corporate accounting and reporting standard (Revised Edition, 2004) of WRI and WBCSD) GRI

10 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP EN4 Birincil enerji kaynağına göre dolaylı enerji tüketimi Raporlama yapan kurumun, elektrik, ısı ya da buhar satın alarak kullandığı enerjinin miktarı ve birincil kaynağı, kurumun çevresel etkilerini yönetme ve iklim değişikliğine katkısını azaltma çabalarının göstergesi olabilir. Dolaylı enerji kullanımının iklim değişikliği üzerindeki etkisi, ikincil enerji elde etmek için kullanılan birincil enerjinin türüne bağlıdır. İkincil enerji, birincil enerjiyi başka biçimlere dönüştürmekle üretilen enerji biçimleri anlamına gelir. Kurumların çoğunda tek önemli ikincil enerji biçimi elektriktir. Az sayıda kurumdaysa, bölgesel bir ısıtma tesisinden ya da su soğutma tesisinden elde edilen buhar veya su veya sentetik yakıt, biyoyakıt v.b. işlenmiş (rafine) yakıtlar gibi başka ikincil enerji ürünleri de önem taşıyabilir. Bu Gösterge, satın alınan elektriğin ve kurumun raporlama kapsamındaki sınırlarının dışında kalan tedarik zincirinin yukarısında bulunup önemli enerji tüketimi içeren diğer ikincil enerji ürünlerinin (bölgesel ısıtma gibi) üretimi ve teslimatı için gereken enerjiyi ölçer. Bu bilgi aynı zamanda, dolaylı sera gazı emisyonlarının hesaplanmasını da sağlar ve WRI/WBCSD GHG Protokolü nün 2. Kapsamını içerir. 2.1 Raporlama yapan kurumun dışındaki kaynaklardan satın alınan ve tüketilen ikincil enerjinin miktarını, jul ya da gigajul (bir milyar jul ya da 109 jul) gibi katları cinsinden hesaplayın. Bu hesaplama şunları içerir: EN3 kapsamında sıralanan ve aşağıdakileri de içeren, yenilenemez enerji kaynaklarından satın alınmış ve tüketilmiş ikincil enerji çeşitleri: Elektrik; Isıtma ve Soğutma; Buhar; Nükleer enerji; Diğer ithal (alınmış) enerji türleri. Aşağıdakileri de içeren, yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alınmış ve tüketilmiş ikincil enerji çeşitleri: Güneş; Rüzgâr; Jeotermal; Hidrolik enerji; Biyokütleye dayalı ikincil enerji; Hidrojene dayalı ikincil enerji. 2.2 Dış tedarikçilerden satın alınan enerjinin toplam miktarına dayanarak, ikincil enerji üretmek için tüketilen birincil yakıtların miktarını belirleyin (EN3 Satın Alınan Enerji). Satın alınan enerjinin üretimi için tüketilmiş yakıt miktarı hakkında tahmin yürütürken aşağıdakilerden veri ve tahminlerden biri kullanılabilir: Varsa, elektrik sağlayıcı kurumdan alınan yakıt tüketimi verileri; Elektrik ve ısınma için varsayılan veriler; Varsayılan rakamların bulunmadığı durumlarda tahminler deki verileri kullanarak şunları rapor edin: Yenilenemez dolaylı kaynaklar ve yenilenebilir dolaylı kaynaklar tarafından kullanılan dolaylı enerjinin, ikincil enerji cinsinden toplam miktarı; Bu enerjinin üretimi sırasında tüketilen birincil enerji. Not: İkincil enerji elde etmekte kullanılacak birincil enerji kaynaklarının jul cinsinden toplamı (tüketilen birincil kaynağa bağlı olarak), enerjinin dönüştürülmesi ve nakli sırasında yaşanan şebeke ve verimlilik kayıpları nedeniyle, satın alınan ikincil enerji miktarını (jul cinsinden) önemli ölçüde aşacaktır. Yok. Versiyon 3.0 9

11 IP Gösterge Protokolleri Seti: EN Bu Gösterge için en önemli bilgi kaynakları, enerji ve ilgili hizmetlerin tedarikçileridir. Diğer bilgiler de faturalardan, ölçülmüş (ya da hesaplanmış) ısı ve yakıt muhasebe kayıtlarından, tahminlerden, varsayılan verilerden ve benzeri kaynaklardan elde edilebilir. Uluslararası Enerji Kuruluşu ndan (IEA) alınabilecek varsayılan verilerin yanı sıra, hükümetlerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne (UNFCCC) sunduğu faaliyet raporlarından da bilgi alınabilir. Bu raporlar ülkedeki enerji kullanımını ve ülkeye özgü varsayılan rakamlarla, ilgili emisyonları ve benzeri bilgileri ayrıntılı olarak içerir. Uluslararası Enerji Kuruluşu nun (IAE) yıllık yayını: OECD üyesi olan ve olmayan ülkelerde Enerji Dengeleri. (International Energy Agency (IAE) - Energy Balances for OECD and non-oecd countries) Sera Gazı Protokolü Girişimi Kurumsal muhasebe ve raporlama standardı, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) (Yenilenmiş Basım, 2004). (The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative A corporate accounting and reporting standard (Revised Edition, 2004) of WRI and WBCSD) Kyoto Protokolü, (Kyoto Protocol) GRI

12 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP EN5 Kaynakların korunması ve verimliliği artırma çalışmaları sayesinde sağlanan enerji tasarrufu Bu Gösterge, süreçlerdeki teknolojik iyileştirmeler ve enerji kaynaklarını koruma amaçlı diğer girişimler yoluyla enerji verimliliğini artırmaya yönelik proaktif çalışmaların sonuçlarını gösterir. Enerji verimliliğinin artması kurumun işletme maliyetlerinde tasarruf sağlayabilir, rekabet avantajı ve pazarda farklılaşma yaratma fırsatına ulaştırabilir. Enerjiyi verimli kullanan teknolojilerin desteklenmesi, işletme masrafları üzerinde doğrudan etkilidir ve raporlama yapan kurumun gelecekte yenilenemez enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltır. Verimli enerji kullanımı, iklim değişikliğiyle ve enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi sırasında oluşan diğer çevresel etkilerle mücadele etmenin temel bir stratejisidir. Kaynakların korunması ve verimliliği artırma çalışmaları Belirli bir süreç ya da işin daha düşük enerji tüketimiyle gerçekleşebilmesini sağlayan kurumsal ya da teknolojik yenilikler. Burada bahsi geçen yenilikler süreçlerin yeniden tasarlanması, ekipmanda yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler (örneğin enerji açısından verimli aydınlatma) ya da şahısların davranışlardaki değişiklikler sayesinde gereksiz enerji kullanımının ortadan kaldırılmasını içerir. Bilgiler kurum içi enerji ölçümlerinden ve tedarikçi verilerinden (örneğin yeni makinelerin, elektrik ampullerinin vb. enerji kullanım özellikleri) elde edilebilir. Yok. 2.1 Enerji kullanımını azaltmaya ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çabalara göre, tasarruf edilen toplam enerji miktarını belirleyin. Enerji tüketiminde, üretim kapasitesinin azalmasından ya da dışarıdan tedarik uygulamalarından kaynaklanan düşüşler bu Gösterge ye dâhil edilmemelidir. 2.2 Elde edilen toplam enerji tasarrufunun miktarını, jul ya da gigajul (bir milyar jul ya da 109 jul) gibi katları cinsinden hesaplayın. Aşağıdaki şekillerde sağlanan enerji tasarrufunu dikkate alın: Süreçlerin yeniden tasarlanması; Ekipmanda yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler; Personelin davranışlarındaki değişiklikler. Tasarruf edilen enerji Aynı süreçleri ya da işleri gerçekleştirmek için gereken enerji miktarındaki azalma. Bu terim, kurumsal faaliyetlerin azalmasından dolayı (örneğin üretimin kısmen dışarıdan tedarik edilmesi) toplam enerji tüketiminde görülen düşüşü içermez. Versiyon

13 IP Gösterge Protokolleri Seti: EN EN6 Enerji verimliliği sağlayan veya yenilenebilir enerji kullanan ürün ve hizmetler sağlama girişimleri ve bu girişimlerin sonucunda enerji gereksinimlerindeki azalmalar Fosil yakıt enerji kaynaklarının yakılmasının bir sera gazı olan karbondioksit üretmesi nedeniyle, enerji tüketimi iklim değişikliğinde önemli rol oynar. Kyoto Protokolü nün hedefi olan iklim değişikliğiyle mücadelede, enerjiyi daha verimli kullanmak temeldir. Enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetler sağlamak da, kurumların ürün sorumluluğu girişimlerinin önemli bir parçasıdır. Bu ürünler ve hizmetler, kuruma pazarda farklılaşma ve itibar sağlayarak rekabet avantajı yaratabilir. Enerji verimliliği sağlayan teknolojiler, tüketim maddelerinin maliyetlerini de azaltabilir. Aynı sektördeki farklı kurumların bu yöndeki girişimleri karşılaştırıldığında, bir ürün ya da hizmet için pazardaki olası eğilimler hakkında fikir edinilebilir. Enerjiyi verimli kullanma standartları ve ilgili test işlemleri hakkında bilgiler, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü nden (International Organization for Standardization - ISO) alınabilir. Enerjiyi verimli kullanma standartları ve ilgili test işlemleri prosedürleri, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu ndan (International Electrotechnical Commission - IEC) alınabilir. 2.1 Önemli ürünlerin ve ürün gruplarının ya da hizmetlerin enerji gereksinimlerini azaltmaya yönelik mevcut girişimleri rapor edin. 2.2 Raporlama dönemi içinde ürün ve hizmetlerin enerji gereksinimlerinde görülen azalmayı sayısal olarak belirtin. 2.3 Kullanım odaklı rakamlar kullanılıyorsa (örneğin bir bilgisayarın enerji gereksinimi), temel tüketim modelleri ya da standartlaştırma etkenleri (örneğin 8 saatlik çalışma ve değişken işlemci yükü varsayımıyla, ortalama bir iş gününde %10 daha az enerji kullanımı) hakkındaki bütün varsayımları da açıkça belirtin. Mevcut sektör standartlarından yararlanabilirsiniz (örneğin otomobillerin 90 km/ saat hızda 100 kilometredeki yakıt tüketimi gibi). Yok. Bilgiler iç ürün test ve ölçümlerinden, kullanım modellerine ilişkin araştırmalardan, sektör standartlarından ve benzeri kaynaklardan elde edilebilir GRI

14 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP EN7 Dolaylı enerji tüketimini azaltma girişimleri ve elde edilen azalmalar Dolaylı enerji kullanımı satın alınan malzeme ve parçalardan veya seyahat, işe gidiş-geliş gibi satın alınan hizmetlerden ve taşeronlar aracılığıyla yaptırılan üretimden kaynaklanır. Dolaylı enerji tüketimi geniş kapsamlı olarak izlendiği takdirde, etkili bir şekilde azaltılabilir (örneğin enerjiyi verimli kullanan malzemelerin, hizmetlerin veya üretim kapasitelerinin dikkatle seçilmesi ya da seyahat etmek yerine telefon veya video konferans sistemlerinin kullanılması ile). Dolaylı enerji kullanımlarının sayısal olarak ifade edilmesi, EN19 Göstergesinde de istenen, ilgili diğer dolaylı sera gazı emisyonlarını hesaplamak için de bir temel oluşturur. Dolaylı enerji kullanımını takip edip azaltmak, ürün ve hizmetlerin genel yaşam döngüsü performansını iyileştirebilir ve geniş kapsamlı bir çevredostu-tasarım programının parçası olabilir. Yok. İlgili veriler tedarikçi bilgilerinden, yaşam döngüsü hesaplamalarından veya tahminlerinden (kurum içinde ya da araştırma kuruluşları tarafından yapılan) ve benzeri kaynaklardan alınabilir. Uluslararası Enerji Kuruluşu nun (IAE) yıllık yayını: OECD üyesi olan ve olmayan ülkelerde Enerji Dengeleri. (International Energy Agency (IAE) - Energy Balances for OECD and non-oecd countries) Son olarak bu Gösterge, raporlama yapan kurumun faaliyetlerinin dolaylı enerji tüketiminde elde edilen enerji tasarrufunu içerir. 2.1 Bu Gösterge, EN4 te raporlanan ikincil enerji kaynaklarının satın alınmasıyla ilgili dolaylı enerji kullanımını içermemelidir. 2.2 Aşağıdaki dört alanda, tedarik zincirinin yukarısındaki ve aşağısındaki ilgili dolaylı enerji kullanımını belirleyin: Enerji-yoğun malzemelerin kullanılması; Taşeronlar aracılığıyla üretim; İş seyahatleri; Çalışanların işe gidiş-gelişleri. 2.3 Dolaylı enerji kullanımını azaltmaya yönelik girişimleri rapor edin de sıralanan dört alanda, raporlama dönemi içinde dolaylı enerji kullanımında kaydedilen azalmayı sayısal olarak ifade edin. 2.5 Diğer dolaylı enerji kullanımlarını hesaplamakta yararlanılan temel varsayımları ve yöntemleri belirtin ve bilgi kaynaklarını açıklayın. Versiyon

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir.

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir. THE GOLD STANDARD: Gold Standard Gönüllü Dengeleme Projeleri Proje Tasarım Dokümanı (GS-VER-PDD)A Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: http://www.cdmgoldstandard.org info@cdmgoldstandard.org

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM Rio+20 Yolunda 1 Simon de Trey-White / WWF-UK Ot biçen kadınlar, Khata, Nepal. 2 x DÜNYAYI YAŞAYAN BİR GEZEGEN

Detaylı

Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi. Her şirket bir enerji şirketidir* *değilse bile, yakında olacaktır

Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi. Her şirket bir enerji şirketidir* *değilse bile, yakında olacaktır Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Her şirket bir enerji şirketidir* *değilse bile, yakında olacaktır 17 İçindekiler İçindekiler Her şirket bir enerji şirketidir 1 Baştan başlayalım: Enerji için strateji

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi Yazarlar: Guy Pegram (Pegasys Strategy and Development) Sarah

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı