-1- Heidelberg Şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi Seçimi Hakkında 12 Şubat 2004 Tarihli İçtüzük (AMR-Seçim Yönetmeliği AMRWO) Madde 1 Seçim Organları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-1- Heidelberg Şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi Seçimi Hakkında 12 Şubat 2004 Tarihli İçtüzük (AMR-Seçim Yönetmeliği AMRWO) Madde 1 Seçim Organları"

Transkript

1 -1- Heidelberg Şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi Seçimi Hakkında 12 Şubat 2004 Tarihli İçtüzük (AMR-Seçim Yönetmeliği AMRWO) (25 Şubat 2004 tarihli Heidelberg Şehir Gazetesi) 1 Heidelberg şehri Belediye Meclisi 18 Aralık 2003 tarihli Yabancılar/Göçmenler Konseyi kurulmasına ilişkin Heidelberg şehri içtüzüğünün 4. maddesi 5. bendi sebebiyle 12 Şubat 2004 tarihinde yabancılar seçim yönetmeliğinin aşağıdaki değişikliklerine karar vermiştir: (1) Seçim organları şunlardır: Madde 1 Seçim Organları 1. Belediye başkanı, belediye başkanı tarafından atanmış bir temsilci veya belediye başkanı tarafından seçim kurulu başkanı olarak atanmış bir temsilci. 2. Seçim komisyonu, 3. Seçim komitesi. (2) Seçim listesi için başvuran adaylar ve güvenilir kişiler herhangi bir seçim organının üyesi olamaz. Hiç kimse birden fazla seçim organının üyesi olamaz. 3. madde 1. bent 2. cümle etkisizdir. Madde 2 Seçim Kurulu Başkanları (1) Seçim kurulu başkanları görevlerini genellikle kendileri gerçekleştirir veya istisnai durumlarda çalışma arkadaşlarını görevlendirebilirler. (2) Seçimin hazırlığı ve uygulanması ile birlikte seçim kurulu başkanı seçim dairelerinde görev yapar. 1 Yapılan değişiklikler: 22 Nisan 2004 tarihli içtüzük ( tarihli Heidelberg Şehir Gazetesi), 5 Şubat 2009 tarihli içtüzük ( tarihli Heidelberg Şehir Gazetesi), 19 Aralık 2013 tarihli içtüzük ( tarihli Heidelberg Şehir Gazetesi).

2 -2- Madde 3 Seçim Komisyonu (1) Her seçim için bir seçim komisyonu kurulmalıdır. Seçim komisyonu seçim kurulu başkanından veya onun görevlendirdiği başkandan/başkanlardan, belediye meclisinin üç üyesinden ve oy kullanma hakkına sahip en az üç kişiden oluşmaktadır. Seçim komisyonunun üyeleri belediye meclisinde seçilir. Seçim komisyonunun yabancı üyeleri farklı uyruklara sahip olmalıdırlar. (2) Seçim komisyonunun yabancı üyeleri Yabancılar/Göçmenler Konseyi nin görevli memurları tarafından sunulan öneriler ışığında seçilirler. Bu kişilerini iyi seviye Almanca bilmeleri gerekmektedir. (3) Seçim komisyonu kamuya açık bir oturumda görüşür. Komisyon, seçim kurulu başkanının kararlarına karşı yapılan itirazlar ve seçim önerileri sırasının onaylanması hakkında karar verir. Seçim komisyonu ayrıca seçim sonucunu ve koltuk dağılımını belirler. 21. madde 7. bende göre seçime karşı yapılan itirazlar hakkında kararda bulunur. (4) Seçim komisyonu çoğunluğu sağlamış görünen üye sayısına bağlıdır. Madde 4 Seçim Bölgeleri Hangi seçim bölgelerinin kurulacağına, seçim kabininin bahsi geçen bölgenin neresine kurulacağına ve mektup yoluyla oy kullanımının idaresi hakkındaki kararları seçim kurulu başkanı verir. Madde 5 Seçim Komiteleri (1) Seçim kurulu başkanı her bir seçim bölgesi için bir seçim komitesi oluşturur. Seçim komitesini seçim komitesi başkanı, başkan vekili, bir yazman ve en az iki en fazla altı olabilen üyeler oluşturur. Komite başkanı, başkan vekili ve yazman şehir çalışanlarıdır. Üyeler oy kullanma hakkına sahip olmalıdır ve ileri seviye Almanca bilmelidirler. Atanmaları durumunda seçim komitesi üyelerine görevlerini tarafsız olarak yerine getirmekle ve gizlilik ilkesine saygı göstermekle yükümlü oldukları söylenmelidir. (2) Seçim komitesi, seçimin kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmesiyle ilgilenir. Seçim sürecinin sonlanmasının ardından seçim sonucunu saptar ve seçim belgelerini seçim dairelerine teslim eder. Seçim bölgelerinde oy verme işlemi ve oy sonuçlarının tespit edilmesi kamuya açıktır. (3) Seçim komitesi, içinde komite başkanı veya başkan vekilinin de bulunduğu en az üç üye mevcut olduğu zaman karar almak için yeterli sayıyı sağlamış sayılır. (4) 4. madde uyarınca posta yoluyla oy kullanmaya ilişkin bir komitenin kurulması halinde bu komitenin payına düşmesi beklenen oy mektuplarının sayısı seçmenin nasıl oy kullandığını gösterecek kadar az olmamalıdır; posta yoluyla seçim komitesi en az 50 seçim mektubu edinmelidir. Posta yoluyla oy kullanmaya ilişkin komite için

3 -3- bentlerdeki diğer durumlar geçerlidir. Seçim kurulu başkanı mektupla kullanılan oyların sonucunu bir ya da daha fazla seçim komitesinde seçim bölgesindeki sonuçlarla birlikte belirleyebilir. Madde 6 Seçmen Listesi Heidelberg şehri her bir seçim bölgesi için bir seçmen listesi hazırlar, seçmenler bu listeye soyisim, isim, doğum tarihi ve adreslerine göre kaydedilirler. Seçmen listesinde açık bir pozisyon bulunmaz. Madde 7 Seçmenlerin Bilgilendirilmesi Heidelberg şehri seçimin kamuoyuna duyurulmasının ardından (Madde 11) her seçmeni seçmen listesine kayıt edildiklerine dair bir seçim bilgilendirme kâğıdı ile bilgilendirir. Seçim bilgilendirme kâğıdı seçmen listesinin kapsadığı verilerinin yanı sıra ilgili seçim kabinini, seçim gününü ve seçim saatini de listeler. Seçim bilgilendirme kâğıdı, posta yoluyla oy kullanmanın mümkün olduğu durumlarda (Madde 4) seçmen kartı edinmenin önkoşulları, seçmen kartlarının verilmesi ve zarflı evrakların gönderilmesi hakkında da bilgi verir. Madde 8 Seçmen Listesine Yönelik İtirazlar (1) Bir seçmenin seçim bilgilendirme kâğıdı edinmemiş olması durumunda, seçimden önceki 24. güne kadar seçim bürosundan seçmen listesine kaydını dilekçe yoluyla isteyebilir. Aynı şekilde seçmen listesindeki mevcut bilgilerinin düzeltilmesini de dilekçe yoluyla isteyebilir. İstek dilekçeleri hakkında seçim kurulu başkanı karar verir. (2) İlgili kişi seçim kurulu başkanının kararına yönelik itirazını bir hafta içinde seçim komisyonuna sunabilir. Seçim komisyonu seçimden en geç 4 gün önce itirazla ilgili kararını açıklar. Madde 9 Seçim Listesindeki Değişiklikler Seçim kurulu başkanı seçim listelerinde değişiklik yapabilir, özellikle görevi gereği seçmenlerin kayıt edilmesini ve kayıttan düşürülmesini içtüzüğün 4. maddesi 1. Bendi gerektirdiği müddetçe gerçekleştirebilir. Madde 10 Seçmen Listelerinin Kapanması Seçmen listeleri seçim gününden önceki ikinci gün, saat de, 9. Madde uyarınca değişiklikleri ve 8. Madde uyarınca seçim kurulu başkanının kararlarını göz önünde bulundurarak kesin olarak kapatılır. Kapatma işlemi seçmen listelerine işlenir.

4 -4- Madde 11 Seçim Önerilerinin İbraz Edilmesi İçin Çağrı Seçim kurulu başkanı seçim gününden en geç 85 gün önce seçimi kamuoyuna duyurur ve seçim önerilerinin ibraz edilmesi için çağrıda bulunur. Çağrıyla birlikte içtüzüğün 3., 4. ve 12. maddelerine uyulur. Madde 12 Seçim Önerilerinin İbrazı (1) Seçim önerileri seçimin kamuya duyurulmasından sonraki en erken günden (Madde 11) en geç seçimden önceki 45. gün, saat ye kadar seçim bürolarına ibraz edilmelidirler. İbraz işlemi için belediyede mevcut olan formlar kullanılmalıdır. (2) Her seçim önerisinin kısa bir tanımı veya bir anahtar sözlüğü olmalıdır. (3) Aday, her bir seçim önerisi formuna büyük harfler veya daktilo yazısı kullanarak Latin harflerle ismini, soyismini, doğum tarihini, mesleğini veya durumunu ve Heidelberg ikametgâh adresini yazmalıdır. (4) Bir seçim önerisi en fazla 14 adayı kapsayabilir. Her seçim önerisi en az iki yabancı aday içermelidir ve bu adayların vatandaşlıkları şu şekilde olmalıdır: 1. Avrupa Birliği ne üye bir ülkenin vatandaşlığı, 2. Avrupa Birliği ne üye olmayan bir Avrupa ülkesinin vatandaşlığı veya 3. Avrupa dışındaki bir ülkenin vatandaşlığı. Seçim önerilerinin birleştirilmesi mümkün değildir. (5) Belediye tarafından kullanıma sunulan özel bir forma her aday kendi ıslak imzasıyla aşağıdaki hususları kabul etmelidir: 1. Bir seçim önerisine aday olduğunu doğrulamak; doğrulama beyanı geri alınamaz, 2. Almanca konuşmak ve anlamak, 3. Seçilebilirlik koşullarını yerine getirmek, 4. Federal Cumhuriyet te yasaklı hiçbir organizasyona üye olmamak veya bunları desteklememek, 5. Seçimi durumunda Almanya Federal Cumhuriyeti nin temel değerlerine ve anayasa prensiplerini korumaya ve fahri etkinliğine önem vermeye hazır olmak. (6) Oy kullanma hakkına sahip her seçmen kendi imzasıyla yalnızca tek bir seçim önerisine destek verebilir. Mükerrer imzalar geçerli değildir. İmza sahibi büyük harfler veya daktilo yazısı kullanarak Latin harflerle adını, soyadını, doğum tarihini ve Heidelberg ikametgâh adresini yazmalıdır. Adaylar ayrıca seçim önerisini de imzalamalıdırlar. Destek imzaları için belediyeden temin edilecek özel bir form kullanılmalıdır. (7) Her bir seçim önerisi için, o seçime ilişkin tahmini belirsizlikleri ortadan kaldırmak veya gerekli açıklamalarda bulunmakla ve açıklama edinmekle yükümlü ve sorumlu bir güvenilir kişi ve bir vekil atanmalıdır. Seçim önerisine güvenilir kişiler atanmamışsa, ilk iki aday güvenilir kişi yerine geçer.

5 -5- Madde 13 Geçersiz Seçim Önerileri (1) Aşağıdaki durumlarda seçim önerileri geçersiz sayılır: madde 1. bendin belirttiği süre içinde belediyeye ibraz edilmediyse, 2. Belediyenin temin ettiği formlara yazılmadıysa, madde 5. bent uyarınca adaylara öngörülen görevleri ve açıklamaları sağlamıyorsa, 4. İbraz etme süresinin sonuna kadar öngörülen sayıda seçmen tarafından imzalanmamışsa, 5. Seçmen olmayan kişilere öneriliyorsa, 6. İmza sahibine öngörülen görevleri içermiyorsa veya öneri okunaklı değilse; ayrıca listeden çıkarıldıktan sonra azami sayıya ulaşamıyorsa. (2) 1. bendin 3. ve 5. sayıları gereğince seçim önerisi sadece ilgili adaylar için eksiklikler gerekçesiyle geçersiz sayılır. 1. Bendin 6. Sayısı gereğince seçim önerisi eksikliklerden ötürü gerekli olan geçerli imza sayısına ulaşamadığı sürece geçersizdir. Madde 14 Seçim Önerilerinin Denetimi, Kabulü ve Kamuoyuna İlanı (1) Seçim kurulu başkanı 13. maddeye göre sunulan seçim önerilerini önceden kontrol eder ve düzeltilebilir eksiklikleri ibraz tarihinin bitiminden önce(madde 12 bent 1) telafi etmeleri için güvenilir kişileri teşvik eder. (2) Seçim komisyonu önerilmiş seçim önerilerini 13. maddeye göre denetler ve seçimden önceki en geç 30. güne kadar bu önerilerin kabulü hakkında karar verir. Geçersiz seçim önerileri geri çekilmelidir. (3) Seçim önerileri her defasında kayıt sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Eşzamanlı kayıt durumlarında sıraya kura ile karar verilir. (4) Seçim kurulu başkanı kabul edilen seçim önerilerini 3. bent uyarınca seçimden önceki en geç 24. gün öneri sırasına göre kamuoyuna ilan eder. İlan, 12. madde 3. bentte belirtilen beyanları içerir; doğum tarihini gün/ay/yıl yerine yalnızca yıl olarak belirtmek gereklidir. Madde 15 Oy Pusulası (1) Seçim önerileri 14. madde 4. bent gereğince, doğum tarihi gerekmeksizin, kamuoyuna yapılan ilandaki bilgilerin aynısı olacak şekilde oy pusulasına yazılmalıdır. (2) Oy pusulalarının biçimine seçim kurulu başkanı karar verir. (3) Seçmenler oy pusulalarını seçim kabininde veya seçmen kartıyla birlikte edinirler. Madde 16 Seçimin Duyurulması (1) Seçim kurulu başkanı seçimin başlamasından ve seçim süresinin sonucundan en geç altı gün önce seçim bölgelerin, seçim kabinlerinin ve seçim masraflarının usullerini ilan

6 -6- etmelidir; seçim bölgelerinin sınırları ve seçim kabinleri ile birlikte yerinde sayılması, seçim tebliğindeki bildirilere işaret edecek şekilde olmalıdır. Bunun için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 1. Oy pusulasının resmi olarak üretilmesi ve seçim kabininde hazır olarak bulunması, 2. Seçmenin kaç oy hakkına sahip olduğu, 3. Oy pusulasının nasıl işaretleneceği, 4. Hangi adayın seçilebileceği ve bir adaya kaç oy verilebileceği, maddede belirtilen eklerin veya sakıncaların, ayrıca oy pusulası zarfına yapılacak her işaretin oyu geçersiz kılacağı. (2) Bunlarınilanı veya bir kopyası seçim işleminden önce seçim kabinlerinin bulunduğu binaların girişlerine asılmalıdır; seçim bölgelerinin listesi ve sınırlandırılmasının dahil edilmesi gerekmemektedir. Madde 17 Oy verme işlemi (1) Seçim tüm seçim bölgelerinde aynı gün gerçekleşir. Seçim gününü belediye meclisi belirler. Seçimin gerçekleşeceği süre belediye meclisi seçimi ile aynıdır (İçtüzük Madde 3 bent 8). (2) Yalnızca bir seçmen listesine kayıtlı olan, bir açıklama imzalamış ve bu açıklama ile içtüzüğün 4. maddesi 1. bendi ve 3. cümlesinde belirtilen talimatın uygulanamayacağını teyit eden kişiler oy kullanabilir. Bu açıklama, seçmenlerin seçim için yanlarında getirmek zorunda olduğu seçim ilanı kartında veya seçim bölgesinde hazır bulunan nüshalarda bulunur. Eğer istenirse seçmenler kimlik ibraz etmek zorundadır. (3) Seçim işlemi ve seçim sonuçlarının toplanması kamuya açıktır. Seçim kabinlerinin bulunduğu binalarda sözle, üslupla, yazılı olarak veya resimle yapılacak olan her türlü etkileme girişimi yasaktır. (4) Oy pusulalarının işaretlenmesi ve pusulaların oy pusulası zarflarına yerleştirilmesi yalnızca seçim kabininde icra edilebilir. (5) Seçmenler oylarını bir ya da birden fazla oy pusulası şeklinde verirler: 1. Oy vermek isteyen adaylar önceden basılmış ismin altına bir çarpı atarak, isimleri yazarak veya başka şekilde açıkça işaretleme yaparak, 2. İki ya da üç oy vermek isteyen adaylar önceden basılmış ismin altına 2 veya 3 sayısını yazarak, isimleri tekrarlayarak veya başka şekilde açıkça iki veya üç oyu işaretleyerek. Seçmenler oylarını işaretlenmemiş bir oy pusulası şeklinde veya tamamen işaretli olarak verebilirler; bu işlemin ardından ismi oy pusulasına ön baskısı yapılmış her aday bir oy almış kabul edilir. (6) Her bir seçim kabininde Baden-Württemberg belediye mevzuatının, yerel seçimler kanununun Almanca bir çıktısı ve içtüzük ile bu seçim yönergesinin Almanca çıktıları, ayrıca içtüzüğün 9. maddesi 2. bendinde belirtilen dillerdeki içtüzükler bulunur.

7 -7- Madde 18 Seçmen Kartı, Posta Yoluyla Seçim (1) Seçmen listesine kayıt edilmiş seçme hakkına sahip bir kişinin şehir içinde herhangi bir yerde oy kullanmak için seçmen kartı talep etmesinin engellenmesi durumunda veya posta yoluyla seçim bölgelerinin kurulması durumunda, o kişi posta yoluyla oy kullanma hakkına sahip olur. Oy kullanma işlemi seçimin öncesindeki ikinci gün, saat den itibaren yazılı veya sözlü olarak seçim ofislerinde gerçekleştirilebilir. Yazılı format telgraf, teleks yazı, faks veya belirtilen diğer elektronik iletişim araçları için geçerlidir. Uzaktan sözlü olarak oy kullanmak mümkün değildir. (2) Seçmen posta yoluyla oy kullanacaksa, oy verme işlemine aşağıdaki evraklar da eklenmek zorundadır: 1. Resmi bir oy pusulası 2. Resmi bir oy pusulası zarfı 3. Resmi bir posta yoluyla oy kullanımı zarfı 4. Posta yoluyla oy kullanmak için hazırlanmış kılavuz kâğıt (3) Oy verme işlemini çoktan tamamlamış olan bir seçmen eğer seçmen listesinden silinmişse, oy işlemi geçersiz sayılmalıdır. (4) Eğer bir seçmen oy verme işlemini tamamladıysa, seçmen listesindeki kayıt boşluğuna, oyun üzerine W harfi kaydedilmelidir. (5) Oy verme işleminin müsaadesi kabul edilmezse, seçmen 8. madde 2. bent uyarınca itiraz edebilir. (6) Posta yoluyla oy kullanan kişiler oy pusulasını kendileri işaretler, pusulayı resmi pusula zarfına yerleştirir ve zarfı kapar, posta yoluyla oy kullanmak için seçmen kartı üzerine önceden basılmış taahhütnameyi yer ve tarih belirterek imzalar, kapalı resmi seçim zarfını ve imzalı seçmen kartını resmi posta zarfının içine yerleştirir, zarfı kapar ve resmi zarf üzerindeki adrese posta yoluyla gönderir veya elden teslim eder. (7) Mektup yoluyla oy komitesi seçim sonuçlarını, seçmen kartlarını ve seçim zarflarını kontrol eder. Seçim zarfından seçim mektubu çıkarıldıktan ve seçim sandığına atıldıktan sonra toplanır ve mektup yoluyla oy komitesi oy sonucunu açıklar; ancak oyları toplama işlemi genel seçim süresi sona ermeden önce yapılmaz. Madde 19 Seçim usulü Seçim usulü içtüzüğün 3. ve 4. maddeleri uyarınca düzenlenir. Ayrıca seçimin hazırlığı ve gerçekleşmesi için Baden-Württenberg belediye mevzuatının, yerel seçim kanununun ve yerel seçim yönergesinin talimatları gerekliği şekilde uygulanır. Madde 20

8 -8- Geçersiz Oy Pusulası ve Oylar (1) Oy pusulaları aşağıdaki durumlarda geçersiz sayılır: 1. Resmi bir seçim zarfı içinde olmayan veya başka bir oy için tahsis edilmiş zarflara konulan pusulalar, 2. Seçim gizliliğini açıkça tehlikeye soyacak bir şekilde yırtık veya açık bir zarf ile verilen veya zarfın içinde açıkça hissedilebilen farklı bir nesne bulunan pusulalar, 3. Resmi olarak imal edilmemiş veya başka bir oy için geçerli olan pusulalar, 4. Geçerli bir oy içermeyen pusulalar, 5. Tamamen çizilmiş, yırtılmış veya kesilmiş pusulalar, 6. Hakaret edici veya seçmenin şahsına işaret eden bir ekleme veya sadece tek bir adaya karşı yöneltilmeyen bir çekince içeren oy pusulaları veya zarfında bu türlü bir ifade bulunan oy pusulaları, 7. Seçmenin sahip olduğu oy hakkından daha fazla geçerli oy içeren pusulalar. (2) Bir oy pusulası zarfı birbirleriyle aynı olan birden fazla oy pusulası içeriyorsa, yalnızca bir tanesi değerlendirilir. Aynı seçim için geçerli olan seçim zarfı içindeki tüm oy pusulaları birbirlerinden farklıysa, aşağıdakiler geçerlidir: 1. Değiştirilmemiş oy pusulaları değerlendirilmez, 2. Geriye kalan değiştirilmiş ve aynı olan oy pusulalarının yalnızca bir tanesi değerlendirilir, 3. Eğer oy pusulasında, seçmenin sahip olduğundan daha fazla geçerli oy bulunmuyorsa, o zaman değiştirilmemiş ve aynı olmayan pusulalar geçerli bir oy pusulası olarak kabul edilir. Adayın pusula üzerine önceden basılmış olan ismi özellikle işaretlenmişse veya çizilmişse veya adayların isimleri seçmen tarafından yazılmışsa veya pusulanın tamamı işaretlenmişse, o pusula değiştirilmiş sayılır. Eğer bir zarf içindeki pusulalardan hiçbiri değerlendirmeye alınamıyorsa, o pusula geçersiz sayılır. (3) İçinde oy pusulası bulunmayan bir seçim zarfı geçersiz bir oy pusulası gibi görülür. (4) Aşağıdaki durumlarda oylar geçersiz sayılır: 1. Seçilen kişinin/kişilerin ismi/isimleri oy pusulasında okunamıyorsa, oy pusulasında seçilen kişi/kişiler şüpheye mahal bırakmadan tanınamıyorsa veya seçilen kişiye/kişilerin hakkındas bir sakınca görülüyorsa, 2. Oyların toplanması esnasında toplanma sayısı okunamadığı veya bu sayının belirli bir aday için görülebilir olmadığı durumlarda, 3. Adaya izin verilenden daha fazla sayıda oy çıktığı sürece veya nispi temsil yoluyla seçimde oy pusulasında onaylı bir seçim önerisi sunmamış bir adayın ismi varsa. 4. Nispi temsil yoluyla yapılan seçimlerde onaylı bir seçim teklifi sunmamış bir adayın adı seçim pusulasında geçiyorsa. Madde 21 Seçim Sonuçlarının Belirlenmesi ve Koltuk Dağılımı (1) Seçim komiteleri kendi seçim bölgelerinde her bir kişiye düşen oy sayısını edinir ve bu sonucu seçim kurulu başkanı ile paylaşır. Seçim kurulu başkanı her bir seçim önerisi için ilgili toplam sonucu edinir. (2) Seçim komisyonu 1. bent uyarınca belirtilen sayılar neticesinde her seçim önerisi için

9 -9- ayrılan koltukları Sainte-Laguë/Schepers usulüne göre tespit eder. Birden fazla seçim önerisinin payına göz önünde bulundurulan azami aday sayısından fazlası düştüğünde, hangi seçim önerisinin koltuk sahibi olacağına kura ile karar verilir. (3) Bir seçim önerisine düşen koltuklar oy sayısına göre önerilen adaylar arasında bölüştürülür. Seçilen fakat koltuk sahibi olmayan kişiler oy sayılarına göre yedek kişi sayılırlar. Birden fazla adayın aynı oy sayısını alması durumunda seçim önerisinin alfabetik sırasına dikkat edilir. (4) Nihai seçim sonucunun belirlenmesi seçim komitesinin sorumluluğundadır. (5) Seçim sonuçları kamuya ilan edilir. (6) Seçim kurulu başkanı seçilenleri resmen ilan eder ve seçim sorumluluğunu üstlenmeleri için onları teşvik eder. Seçilenler çağrı tebliğinden sonraki iki hafta içinde kendilerini beyan etmezlerse, yerlerini kendilerinden sonra en yüksek oy alan adaya bırakırlar. (7) Her bir seçmen ve her bir aday, seçim sonuçlarının kamuya ilan edilmesinin sonrasındaki ilk hafta içinde seçim komisyonuna seçimler hakkında itirazda bulunabilir. Bir seçmenin itirazı ancak en az 50 seçmenin katılımıyla geçerli sayılır. Madde 22 Kamuoyuna İlan Etme Bu seçim yönetmeliği çerçevesinde seçimlerin kamuoyuna ilan edilmesi Heidelberg şehri STADTBLATT (Şehir Gazetesi) /resmi ilanlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Madde 23 Yürürlüğe Girme Heidelberg şehri Yabancılar/Göçmenler konseyinin yabancı üyelerinin seçimine ilişkin bu yönetmelik kamuoyuna ilan edildiği gün yürürlüğe girer. Aynı zamanda 22 Mart 1990 tarihli Heidelberg şehri yabancılar konseyinin yabancı üyelerinin seçimine ilişkin yönetmelik yürürlükten çıkarılmıştır.

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Kongre Yönetmeliği 241 AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik: 2.3.2005 tarih,25743 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:9.4.2011

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ. (08.03.2012 itibarıyla revize edilmiş metin)

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ. (08.03.2012 itibarıyla revize edilmiş metin) 1 *Başlıklar metne dâhil değildir. I. GENEL HÜKÜMLER İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ (08.03. itibarıyla revize edilmiş metin) Madde 1- İstanbul Ticaret Odası nezdinde,

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 KANUN SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5980

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun Amaç: (Madde 1) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı 2010 Başvuru Rehberi Cebrail Mah. Saray Sok. No: 1 37200 KASTAMONU Tel.: +90 (366) 212 58 52 Faks: +90 (366) 212 58 55 E-Posta:

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1)

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) 5819 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 2839 Kabul Tarihi : 10/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1983 Sayı : 18076 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 380 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

ÇERÇEVE ANLAġMA ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇERÇEVE ANLAġMA ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMĠ GAZETE SAYISI: 27159/mükerrer RESMĠ GAZETE TARĠHĠ: 04.03.2009 DEĞĠġĠKLĠK: RESMĠ GAZETE SAYISI: 27277 RESMĠ GAZETE TARĠHĠ: 03.07.2009 ÇERÇEVE ANLAġMA ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Sandık Gönüllüleri. Müşahitlik Eğitimi

Sandık Gönüllüleri. Müşahitlik Eğitimi Sandık Gönüllüleri Müşahitlik Eğitimi Bugün neden buradayız? Önümüzdeki adımlar uzun bir yol Durum güncellemesi (diğer iller) Eğitimlerin sürdürülebilirliği Cumhurbaşkanlığı Seçimi Keşke bilseydik! Kritik

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Resmi Gazete Tarihi 11.06.1990 Resmi Gazete Sayısı 20545 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Amaç Madde 1-

Detaylı

HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER

HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER KURULUŞ: MADDE 1: Partinin adı HÜR DAVA PARTİSİ dir. Genel Merkezi Ankara da, kısa adı HÜDA PAR dır. Amblemi ekte sunulduğu şekilde yeşil zemin

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETMELİKLERİ 2014 İÇİNDEKİLER Kurultay Yönetmeliği... 5 Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği...23 İl ve İlçe

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ VEKALETEN OY KULLANILMASI VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLİĞİ (II-30.1)

TEBLİĞ VEKALETEN OY KULLANILMASI VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLİĞİ (II-30.1) 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ VEKALETEN OY KULLANILMASI VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLİĞİ (II-30.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU

ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU MADDE 1 KURULUŞ VE İSİM Bu Ana Sözleşme altında imzası bulunanlar tarafından Arap Türk Bankası (bu Ana Sözleşmede bundan sonra Banka olarak ifade

Detaylı

GİRİŞ. Üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla;

GİRİŞ. Üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; GİRİŞ Üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; bu tür korumanın, üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek bir prosedürle sağlanması

Detaylı